Page 1

MEETRAPPORT Conform de branchebrede meetinstructie op basis van de NEN 2580 normering. Meetcertificaat Type A: Op locatie ingemeten.

WONING Voorbeeldweg 23 1000 XX Grootstad

In opdracht van:

Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Toelichting op het rapport Object&co heeft in opdracht van Voorbeeld makelaar een NEN 2580 meetrapport samengesteld, waarin de gebruiksoppervlaktes gesplitst zijn aangegeven. Het meetrapport is opgesteld conform de richtlijnen NEN 2580:2007 NL, inzake ‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden’, inclusief het correctieblad C1:2008. Verantwoording Meetrapport NEN 2580  De meting heeft plaatsgevonden op 3 oktober 2011, waarbij de maatvoering alle ruimtes zijn nagemeten en genoteerd en gecontroleerd op gebruiksfunctie.  Indien de woningscheidende muur wordt gedeeld met een naastgelegen binnenruimte, dan is voor de maatvoering het hart van de muur aangehouden.  Op de zolderverdieping is er rekening gehouden met een beperkte stahoogte < 1,50 meter, veroorzaakt door een schuine daklijn. Object&co heeft de volgende vloeroppervlakten vastgesteld: BRUTOVLOEROPPERVLAKTE

161,52 m2

GEBRUIKSOPPERVLAKTE(N) - WONEN

116,90 m2

GEBRUIKSOPPERVLAKTE(N) - OVERIGE INPANDIGE RUIMTE(N)

0,00 m2

GEBRUIKSOPPERVLAKTE(N) - GEBOUWGEBONDEN BUITENRUIMTE(N)

24,60 m2

GEBRUIKSOPPERVLAKTE(N) - EXTERNE BERGRUIMTE(N) m2 BRUTO INHOUD

0,00 m2

399,77 m3

Rapport opgemaakt door R. Meijer, naar beste kennis en wetenschap, geheel te goeder trouw.

Loosdrecht, 6 oktober 2011

R.J.A. Meijer Object&co Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


MEETWIJZEN & DEFINITIES Bij het bepalen van de vloeroppervlakte is uitgegaan van de norm zoals vermeld in de NEN 2580:2007 en het wijzigingsblad C1:2008. Hieronder een beknopte uitleg van de bovengenoemde norm, mits er sprake is van relevantie tot dit rapport. Voor de complete tekst dient u de norm te raadplegen. Brutovloeroppervlakte (BVO) De brutovloeroppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. -

Bij bepaling van de BVO wordt niet meegerekend een schalmgat of een vide met een oppervlakte die groter dan of gelijk is aan 4,0 m2 Indien binnenruimte aan een nadere binnenruimte grenst, moet worden gemeten tot het hart van de desbetreffende scheidingsconstructie. Indien een gebouwgebonden buitenruimte aan een binnenruimte grenst, moet het grondvlak van de scheidingsconstructie volledig worden toegerekend aan het BVO van de binnenruimte.

Gebruiksoppervlakte ( GO) De gebruiksoppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte gemeten op vloerniveau tussen de opgaande scheidingsconstructie die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. Bij de bepaling van de GO wordt niet meegerekend: -

Een vide indien de oppervlakte daarvan groter is dan, of gelijk is aan 4,0 m2 Constructieve delen zoals dragende binnen- en buitenmuren en (leiding)schachten en vrijstaande constructies zoals kolommen, indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,50 m2 Ruimten met beperkte stahoogte; dit is de oppervlakte van vloeren, waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,50 meter, met uitzondering van vloeren onder trappen.

De gebruiksoppervlakte dient te worden onderverdeeld naar gebruiksfunctie, zoals: -

Ruimten met een specifieke woonfunctie. Ruimten met een specifieke berg- stallingsfunctie die in exclusief gebruik zijn. Overige ruimten zoals gemeenschappelijke ruimten, fietsenkelder e.d.

Buitenruimten De NEN 2580 kent diverse definities voor buitenruimten. Vanuit een praktisch oogpunt is in dit meetrapport de oppervlakte van buitenruimten zoals balkons en patioâ&#x20AC;&#x2122;s vastgesteld op basis van de netto oppervlakte. Indien er in dit rapport een oppervlakte van een tuin wordt genoemd, is deze uitsluitend indicatief. Voor het exact vaststellen van de oppervlakte van het perceel dient u het kadaster of een landmeter te raadplegen.

Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


GEBRUIKSOPPERVLAKTE Meetrapport conform NEN 2580:2007 OPDRACHTGEVER: NAAM ADRES POSTCODE PLAATS DATUM OPNAME DATUM RAPPORT

U ALS MAKELAAR UW ADRES UW POSTCODE UW PLAATS 2 oktober 2011 6 oktober 2011

OBJECTGEGEVENS: VASTGOED TYPE ADRES POSTCODE PLAATS RAPPORT NUMMER

WONING VOORBEELDWEG 23 1000 XX GROOTSTAD O&C-2011RM00220

Meetcertificaat Type A: Op locatie ingemeten.

B.V.O. BOUWLAAG

Begane grond Woonruimte Balkon Eerste verdieping Woonruimte Balkon (Niet Overdekt) Dakterras (Niet Overdekt)

TOTAAL

BRUTOVLOEROPPERVLAKTE (excl. vides > 4,0 m 2

TARRA OPPERVLAKTE (BVO-NVO)

0 0,00

0 + (1+2+3+4+5+6) 81,94 79,13 2,81 79,58 57,53 1,50 20,55

1 7,89

161,52

14,43

5,59

0,00

116,90

0,00

24,60

100%

8,93%

3,46%

0,00%

72,37%

0,00%

15,23%

0,00

0,00

RUIMTE MET BEPERKTE STAHOOGTE < 1,50 m 2 0,00

VERTICAAL VERKEER > 4 m2 3 0,00

4 71,50 71,50

0,00

45,40 45,40

7,63 0,26 6,54 6,54

GEBRUIKS OPPERVLAKTE WONEN

GEBRUIKSOPPERVLAKTE GEBRUIKS GEBRUIKS OPPERVLAKTE OPPERVLAKTE OVERIGE GEBOUWGEBONDEN INPANDIGE RUIMTE BUITENRUIMTE 5 6 0,00 2,55

VIDES > 4,0 m2

2,55 5,59 5,59

0,00

22,05

BRUTO INHOUD M3

247,45 238,97 8,48 152,32 152,32

OPPERVLAKTE EXTERNE BUITENRUIMTE 0,00

0,00

1,50 20,55

399,77

0,00

© 2011 - Object & Co - www.objectenco.nl Publicatie, geheel of gedeeltelijk van dit rapport is slechts toegestaan indien en voor zover nadrukkelijk in dit rapport vermeld, ofwel na schriftelijke toestemming van Object & Co.

Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl

O&C Voorbeeld Meetrapport  
O&C Voorbeeld Meetrapport  

Voorbeeld Meetrapport