Page 1

MEETRAPPORT Conform de branchebrede meetinstructie op basis van de NEN 2580 normering. Meetcertificaat Type A: Op locatie ingemeten.

WONING Looydijk 21-23 3612 BD Oud-Maarsseveen

In opdracht van:

Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Toelichting op het rapport Object&co heeft in opdracht van ID Makelaars een NEN 2580 meetrapport samengesteld, waarin de gebruiksoppervlaktes gesplitst zijn aangegeven. Het meetrapport is opgesteld conform de richtlijnen NEN 2580:2007 NL, betreffende ‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden’, inclusief het correctieblad C1:2008. Verantwoording Meetrapport NEN 2580  De meting heeft plaatsgevonden op 21 juli 2011, waarbij de maatvoering alle ruimtes zijn nagemeten en genoteerd en gecontroleerd op gebruiksfunctie.  Indien de woningscheidende muur wordt gedeeld met een naastgelegen binnenruimte, dan is voor de maatvoering het hart van de muur aangehouden.  Op de zolderverdieping is er rekening gehouden met een beperkte stahoogte < 1,50 meter, veroorzaakt door een schuine daklijn. Object&co heeft de volgende vloeroppervlakten vastgesteld: BRUTOVLOEROPPERVLAKTE

644.14 m2

GEBRUIKSOPPERVLAKTE(N) - WONEN

399.05 m2

GEBRUIKSOPPERVLAKTE(N) - OVERIGE INPANDIGE RUIMTE(N) GEBRUIKSOPPERVLAKTE(N) - GEBOUWGEBONDEN BUITENRUIMTE(N) GEBRUIKSOPPERVLAKTE(N) - EXTERNE BERGRUIMTE(N) m2 BRUTO INHOUD

33.40 m2

0.00 m2 191.48 m2

1628.37 m3

Rapport opgemaakt door M. van Essen, naar beste kennis en wetenschap, geheel te goeder trouw.

Hilversum, 29 juli 2011

Ing. M. van Essen Object&co

Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


MEETWIJZEN & DEFINITIES Bij het bepalen van de vloeroppervlakte is uitgegaan van de norm zoals vermeld in de NEN 2580:2007 en het wijzigingsblad C1:2008. Hieronder een beknopte uitleg van de bovengenoemde norm, mits er sprake is van relevantie tot dit rapport. Voor de complete tekst dient u de norm te raadplegen. Brutovloeroppervlakte (BVO) De brutovloeroppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. -

Bij bepaling van de BVO wordt niet meegerekend een schalmgat of een vide met een oppervlakte die groter dan of gelijk is aan 4,0 m2 Indien binnenruimte aan een nadere binnenruimte grenst, moet worden gemeten tot het hart van de desbetreffende scheidingsconstructie. Indien een gebouwgebonden buitenruimte aan een binnenruimte grenst, moet het grondvlak van de scheidingsconstructie volledig worden toegerekend aan het BVO van de binnenruimte.

Gebruiksoppervlakte ( GO) De gebruiksoppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte gemeten op vloerniveau tussen de opgaande scheidingsconstructie die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. Bij de bepaling van de GO wordt niet meegerekend: -

Een vide indien de oppervlakte daarvan groter is dan, of gelijk is aan 4,0 m2 Constructieve delen zoals dragende binnen- en buitenmuren en (leiding)schachten en vrijstaande constructies zoals kolommen, indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,50 m2 Ruimten met beperkte stahoogte; dit is de oppervlakte van vloeren, waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,50 meter, met uitzondering van vloeren onder trappen.

De gebruiksoppervlakte dient te worden onderverdeeld naar gebruiksfunctie, zoals: -

Ruimten met een specifieke woonfunctie. Ruimten met een specifieke berg- stallingsfunctie die in exclusief gebruik zijn. Overige ruimten zoals gemeenschappelijke ruimten, fietsenkelder e.d.

Buitenruimten De NEN 2580 kent diverse definities voor buitenruimten. Vanuit een praktisch oogpunt is in dit meetrapport de oppervlakte van buitenruimten zoals balkons en patioâ&#x20AC;&#x2122;s vastgesteld op basis van de netto oppervlakte. Indien er in dit rapport een oppervlakte van een tuin wordt genoemd, is deze uitsluitende indicatief. Voor het exact vaststellen van de oppervlakte van het perceel dient u het kadaster of een landmeter te raadplegen.

Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


GEBRUIKSOPPERVLAKTE Meetrapport conform NEN 2580:2007 OPDRACHTGEVER: NAAM ADRES POSTCODE PLAATS DATUM OPNAME DATUM RAPPORT

ID MAKELAARS SOESTDIJKERSTRAATWEG 86 1213 XH HILVERSUM 21 juli 2011 29 juli 2011

OBJECTGEGEVENS: VASTGOED TYPE ADRES POSTCODE PLAATS RAPPORT NUMMER

WONING LOOYDIJK 21-23 3612 BD OUD MAARSSEVEEN O&C-2011MVE00257

Meetcertificaat Type A: Op locatie ingemeten.

B.V.O. BOUWLAAG

Begane grond Woonruimte Boerderij Stal/Schuur/Garage Eerste verdieping Woon-/werkruimte Stal/Schuur/Garage Tweede Verdieping Vliering

TOTAAL

VIDES > 4,0 m2

0 0,00

0,00

0,00

BRUTOVLOERTARRA OPPERVLAKTE OPPERVLAKTE (excl. vides > 4,0 m 2 (BVO-NVO) (1+2+3+4+5+6) 298,63 298,63 266,64 266,64 78,88 78,88

0,00

1 26,83 26,83 23,71 23,71 10,38 10,38

RUIMTE MET BEPERKTE STAHOOGTE < 1,50 m 2 0,00

VERTICAAL VERKEER > 4 m2 3 0,00

GEBRUIKSOPPERVLAKTE GEBRUIKS GEBRUIKS GEBRUIKS OPPERVLAKTE OPPERVLAKTE OPPERVLAKTE WONEN OVERIGE GEBOUWGEBONDEN INPANDIGE RUIMTE BUITENRUIMTE 4 5 6 271,80 0,00 0,00 271,80 127,25 0,00 0,00 127,25 -

115,68 115,68

0,00

35,10 35,10

0,00

0,00

33,40 33,40

0,00

644,14

60,91

150,78

0,00

399,05

33,40

0,00

100%

9,46%

23,41%

0,00%

61,95%

5,19%

0,00%

BRUTO INHOUD M3

1012,39 1012,39 497,03 497,03 118,96 118,96

1628,37

OPPERVLAKTE EXTERNE BUITENRUIMTE 122,48 122,48 69,00 69,00 0,00

191,48

© 2011 - Object & Co - www.objectenco.nl Publicatie, geheel of gedeeltelijk van dit rapport is slechts toegestaan indien en voor zover nadrukkelijk in dit rapport vermeld, ofwel na schriftelijke toestemming van Object & Co.

Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl


Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.objectenco.nl

ID Makelaars - NEN 2580 Meetrapport - Looydijk 21-23 - Oud Maarsseveen  

NEN 2580 meetrapport ID Makelaars. Looydijk 21-23 Oud Maarsseveen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you