Page 1

Nr. 1

uke 11 – 2018

DHl-stafetten Eurofestival 2019 i Salzburg

OBIK Milsluker`n Skikarusell 2018


Kikkut kommunikasjon. Trykk: xide.no

BLI MED PÅ innhold

STAFESTEN!

8

Kom i form i tide! Få motivasjonskveld med Löplabbet på din arbeidsplass.

24

INVITASJONER

12 14 16 18 20 22

Meld deg på nå! Golf www.dhlstafettenoslo.com Bordtennisserie 2018/2019 Håndballserien 2018/2019 Innebandyserien 2018/2019 Rinkbandyserien 2018/2019 Volleyballserien 2018/2019

Ansatte i Oslo Bedriftsidrettkrets og ansvarsområde Stein aker Tlf: 909 81 584 – stein@obik.no ANSVAR: Daglig leder, økonomi, utdanning, anlegg, domssaker, idrettspolitikk, saksforbereder til kretsstyret, skyting, tennis reidun Bjørtomt Tlf: 477 00 783 - reidun@obik.no Ansvar: Håndball, håndballdommerlaug, volleyball, volleyballdommerlaug, orientering, bordtennis, skøyter, medlemskontingent, fakturering, regnskap, idrettsregistrering, nye lag, medlemsregistrering tore Stokdal Tlf: 909 81 586 – tore@obik.no ANSVAR: Bladet Bedriftsidrett i Oslo, friidrett, ski, rulleski, terrengløp, bowling, arrangementsutvalg, adhoch arrangement, avtaler, informasjon terje Martinsen Tlf: 920 28 625 – terje@obik.no ANSVAR: Nettverksbygging, medlemsutvikling, medlemsfordeler, avtaler rinkbandy, rinkbandydommerlaug Moussa Elkam Tlf: 941 61 577 – moussa@obik.no ANSVAR: OBIKs websider, utvikling, innebandy, innebandydommerlaug, golf, squash, Morten pedersen Tlf: 912 45 000 – morten.pedersen@bedriftsidretten.no ANSVAR: Corporate Challenge rune Halvorsen Tlf: 992 90 370 – rune@obik.no ANSVAR: Fotball, fotballdommerlaug, Sykle til jobben

2

OBIK 1/2018

4 7 8 10 23

Anno 1961

24 26 28

OBIK Milsluker`n Skikarusell 2018 Bedriftsidrettens behandlingsforsikring Bli med på Oslos triveligste Løpefest Dommerne har startet forberedelsene til sesongen 2018 Aktiv Bedrift - Aktivitetskampanjer på nett og mobil Eurofestival 2019 i Salzburg OBIK din nærmeste medarrangør Få turen rett i lomma!

Utgivelsesplan 2018 UTGIVELSEDATO Nr. 2 uke 17 Nr. 3 uke 25 Nr. 4 uke 37 Nr. 5 uke 43 Nr. 6 uke 50

MATERIELLFRIST 06.04.2018 01.06.2018 24.08.2018 05.10.2018 23.11.2018

OBIK Styret og den enkeltes ansvarsområde Bjørn Oppberget, leder tove Strand, nestleder Sindre Kvil, styremedlem Merete øyberg, styremedlem nils tore Eldegard, styremedlem Isak ladegård, varamedlem Jane Bredby, varamedlem

Ansvarlig utgiver: Oslo Bedriftidrettskrets Ekebergveien 101, 1178 Oslo Tlf: 22 57 97 00 Faks: 22 19 10 86 E-mail: obik@obik.no Giro: 9005.08.30828 Kontortid 16.09 – 15.05 kl. 08.00 – 15.30 16.05 – 15.09 kl. 08.00 – 15.00 Design / produksjon Marianne Holen, Sago AS marianne@sago.no Trykksakformidling: Karin Smedsrud, 2punkt as karin@2punkt.no Trykk RK Grafisk AS Bladets artikler gjenspeiler ikke nødvendigvis utgivers syn. ISSN: 0806-4873


V

i er godt i gang med aktivitetene i 2018 både utendørs og innendørs. Skikarusellen er ferdig når dette bladet kommer ut. Totalt hat det vært 1506 deltagere i årets karusell. Samarbeidspartner Milsluker`n har vært på plass og smurt ski og gitt gode smøretips. Baker Hansen har også i år bidratt med brød og kanelboller til alle deltagerne på det nest siste rennet. Dere kan jo følge med både på Facebook og på OBIK sine nettsider. Resultater kommer umiddelbart etter rennet er slutt. Vi har også raske oppdateringer for lagidrettene med ny app , «MinBedriftsidrett» Denne appen bør dere alle laste ned. Idrettsregistreringen er fortsatt en viktig jobb. Det er fortsatt flere av bedriftene som ikke har gjort denne jobben. Ta kontakt med administrasjonen på Ekeberg, her vil dere få all den hjelp dere trenger. Styret jobber nå med å forberede kretstinget som skal avvikles torsdag den 22. mars. Her skal regnskap, årsberetninger og budsjett 2018 være på plass. Vi må heller ikke glemme strategi og handlingsplan, som er styrets arbeids dokument. Det skal som vanlig også være valg. Neste ting periode vil kun bli på ett år og ikke 2 som tidligere. Dette for at vi skal komme ajour med vedtaket som ble gjort på Forbundstinget i Fredrikstad 2016 om felles tingperioder for hele Norge. Valgkomiteen har jobbet godt i denne perioden, et forslag til nytt styre er på plass. Jeg vet i skrivende stund at jeg vil gå av som leder, etter 4 år. Det har vært mange saker vi som styre har behandlet, det er vel det som trigger oss. Oppsummering av denne tingperioden som vi nå snart er ferdig med sier meg at det har blitt litt som jeg trodde. Et styreverv krever mye tid, man har vel aldri nok av det. Mange saker å sette seg inn i både lover, regler, anlegg og økonomi. Voldsløkka hallen har heller ikke denne perioden blitt bygget.

Fra styret sin side har vi lagt ned mye tid på denne saken. Jeg skulle vel ønske at det gikk litt raskere, men slik er det vel i det byråkratiske systemet. Mange møter har det vært

rundt dette. Samarbeidet både med Bedriftsidrettsforbundet og Oslo idrettskrets synes jeg har fungert. Jeg vil med dette takke dere alle for det samarbeidet vi har hatt. En spesiell takk til administrasjonen og den jobben de utfører hver dag. Jeg har deltatt i ulike komiteer og arbeidsgrupper i denne perioden, det er vært utforende, men samtidig veldig lærerikt. Jeg føler nå at det er greit å slippe til nye krefter.

Jeg vil ønske det nye styret lykke til. 

Kretsleder Bjørn Oppberget

leder OBIK 1/2018

3


OBIKs tradisjonelle skikarusell ble avviklet for 35. gang med 6 renn spredt utover januar og februar.

OBIK Milsluker`n Skikarusell 2018 4

OBIK 1/2018


Sesongen har bydd på varierende vær og føreforhold, men det har ikke lagt noen demper på deltakelse og innsatts fra de 1506 som har gjennomført ett eller flere renn i karusellen i år. Vi kunne nok ønsket oss noe lettere løypetrase. Men løypene går der de går og siden vi er avhengig av lys på kveldstid er det få muligheter til endringer. Men det må jo være hyggelig å få testet seg i ordentlige World Cup løyper, sier arrangementsansvarlig i OBIK Tore Stokdal.

MangE SOM BIDrar Med god hjelp fra Milsluker`n sport som har stått for smøreservicen har alle fått både tips og hjelp med hva som gir best glid og feste under de rådende forhold. Bymiljøetaten som selv under vanskelig forhold tryller fram de beste løypene som er mulig å få til enten det er lite eller mye snø i anlegget.

OBIK 1/2018

5


Skiforeningen som sørger for at vi har fine innendørsfasiliteter og hjelper oss med koordinering med alle andre brukere i anlegget. Eqtiming som har en utfordrende jobb med tidtaking når nesten halvparten av de startende ikke starter på sin oppsatte starttid. Baker Hansen som bidrar med brød og boller til alle deltagere på ett av våre renn.

6

OBIK 1/2018

OBIKs frivillige som stiller trofast opp og hjelper til med rigging av arena, utdeling av startnummer og brikker før de tilslutt rydder opp. Avslutningsvis vil Stokdal takke de rundt 25 menneskene som er i sving for å få avviklet hvert av rennene i OBIK Milsluker`n Skikarusell. Og selvfølgelig en stor takk og velkommen igjen til alle våre deltakere.


Bedriftsidrettens BEHanDlIngSFOrSIKrIng

Bedriftsidretten Oslo – OBIK ønsker med dette å minne dere på at vi har en behandlingsforsikring på våre lagaktiviteter, fotball, håndball, innebandy, rinkbandy og volleyball i samarbeid med Idrettens Helsesenter og Gjensidige Forsikring.

Informer dine spillere om at ordningen finnes!

Forsikringspremien ligger i startkontingenten. Forsikringen følger sesongen. Ordningen gir dere tilgang til Idrettens Skadetelefon (98702033) alle dager fra 09-21 og en garantert oppstart diagnostisering innen tre dager hvis uhellet er ute. Det er også et tilbud om å benytte «Idrettens legevakt» på Holtet. Åpningstid er mandag til fredag kl. 17.00 -22.00. Dette er med på å gjøre OBIK til en ansvarlig leverandør av idrett i Oslo. Vi har idrettens beste dekning, direkte knyttet til din eventuelle skade. Det betyr at alle våre utøvere i de nevnte lagidretter får det samme gode behandlingstilbudet som toppidretten i Norge. Vi har med to av de beste leverandørene innen behandling av skader og idrettsforsikring, Idrettens Helsesenter og Gjensidige Forsikring på laget. Dette skal kvalitetssikre et eventuelt skadeforløp fra A til Å, de har all erfaring og kunnskap for å løse skadeforløp for alle utøvere. Forsikringen gjelder for kamper og organisert trening i regi av OBIK eller bedriftsidrettsidrettslaget for de spillerne som er registrert i Klubbadmin. HUSK at du som oppmann er ansvarlig for at dine spillere er registrert i Klubbadmin Gå inn på www.obik.no for å se på vilkårene for forsikringen. Her finner du også skjema for å rapportere skader.

OBIK 1/2018

7


BlI MED på OSlOS trIVElIgStE løpEFESt i Frognerparken 19. juni kl.18.00

DHL-stafetten Oslo 4X4 er et årlig stafettløp for bedrifter, foreninger og vennegjenger. Det er et uhøytidelig løp hvor det legges mer vekt på løpsglede og teamwork enn på sportslige prestasjoner. Andre stikkord er trivsel og felleskap – for ikke å glemme god mat og drikke.

Meld på ett eller flere lag og nyt parklivets gleder med gode kolleger og venner. De som ikke vil delta aktivt kan være heiagjeng, slik at fleste mulig får delta på årets triveligste sommeravslutning. • Stafettløp for 4-personerslag. • Hver deltaker løper 4 km. • Herre-, dame- eller mikslag. • alle kan være med – fra eliteløpere til gående. • løypa er vakker, flat og publikumsvennlig. • Høy trivselsfaktor og veldig aktivitet i parken.

stafetten OSLO 4X4 er ikke bare et mosjonsløp, men en folkefest og gylden mulighet for å samle gode kolleger til et sosialt og aktivt samhold. Det konkurreres i alle klassene – kvinner, menn og miks. I tillegg har vi en Walk-klasse. Walk er et sosialt tilbud for alle som ikke ønsker å løpe, men delta på DHL-stafetten. Oslo 4X4 sammen med sitt lag. Klassen består av lag på 4 personer, som sammen spaserer den 4 km lange løypa fra start til mål, en runde. Klassen vil ha tidtaking på lik linje som de andre klassene.

StaFEttløp FOr BEDrIFtEr, FOrEnIngEr Og VEnnEgJEngEr Med over 200 000 deltakende løpere hvert år er DHLstafetten i Danmark verdens største mosjonsløp. DHL-

prIS • Påmelding 1 lag: kr 1.499,• Påmelding 1 lag + grilltallerken/vann: kr 1.999,• Påmelding 1 lag + plass i telt: kr 1.999,• Påmelding 1 lag + grilltallerken vann + plass i telt: kr. 2.199,-

Kom i form i tide! Få motivasjonskveld med Löplabbet på din arbeidsplass.

pIKnIK Området er perfekt for å heie på laget ditt og nyte parklivet med gode kollegaer og venner. Bli med og kos dere på årets store sommeravslutning i Frognerparken. Vi har laget i stand et hyggelig piknikområde, men dere kan naturligvis benytte dere av alle de vakre fasilitetene Frognerparken har å tilby. Piknikområdet er plassert på gressarealet sør for Skøyen skole rett ved siden av start- og målområdet, slik at dere kan følge med på hvordan det går med både eget lag og konkurrentene.

BLI MED PÅ OSLOS TRIVELIGSTE

8

LØPEFEST!

OBIK 1/2018

Frognerparken 19. juni 2018 kl. 18


asjon. Trykk: xide.no

Sta fett med løp i F høy rogn e triv sels rparke fakt n or

Stafettløp for bedrifter, foreninger og vennegjenger plaSS I tElt + KJøp aV Mat- Og DrIKKEVarEr Med over 200 000 deltakende løpere hvert år er DHL-stafetten For å gjøre dette til en hyggelig sommerfest meld på lag med både mat/drikke ogi plass i felles telt.verdens Om dere Danmark største mosjonsløp. DHL-stafetten OSLO 4x4 er mange er det også mulig og leie sitt eget telt og ermed: ikke bare et mosjonsløp, men en folkefest og gylden mulighet bestille egen mat. Ta kontakt keb@oslostafetten.org så kan vi hjelpe deg.

Meld deg på nå! www.dhlstafettenoslo.com

for å samle gode kollegaer til et sosialt og aktivt samhold.

lag Og DIStanSE Hvert lag består av fire personer som løper 4 km hver. HEntIng aV StartnuMMEr Det konkurreres i klassene kvinner, menn og miks. I tillegg har vi en Det konkurreres i følgende tre klasser: Startnummer kan hentes på selve løpsdagen tirsdag 19. juni Walk-klasse. WALK er kl. et14.30-17.15 sosialt tilbud for alle som ikke ønsker å løpe, • Damer: 4 kvinner i Piknikområdet (i løpssekretariatsteltet). • Herrer: 4 menn – Vennligst se kartet på nettsiden. men delta på DHL-stafetten OSLO 4x4 sammen med sitt lag. • miks: 2 kvinner og 2 menn Klassen består av lag på 4 personer, som sammen spaserer den 4 km påMElDIng VIKTIG - Det kan ikke værelange 3 menn løypa på et mikslag Meld påén laget ditt her:Klassen vil ha tidtaking på lik fra start til mål, runde. – Et mikslag kan kun bestålinje av følgende kombinasjoner: www.dhlstafettenoslo.com som de andre klassene. • 2 kvinner + 2 menn Det er mulig å melde på sitt lag helt frem til kl. 12.00 tirsdag • eller 3 kvinner + 1 man 19. juni. Dere kan tilføye eller endre deltagernavn helt frem til løpsdagen! Mangler dere en deltager, kan en deltager løpe flere SIKKErHEt/FOrSIKrIng runder. Ved påmelding tegner dere automatisk forsikring via Gjensidige. Forsikringen er INKLUDERT i deltakeravgiften! Arrangøren har dessuten tegnet ansvarsforsikring. Vi gjør oppmerksom på at all deltakelse skjer på deltakernes egen risiko og eget ansvar. Anno 1961

parKErIng/tranSpOrt P-hus ved Colosseum kan benyttes, men vi kan ikke garantere at det er plass.

OBIK 1/2018

9


Dommerne

har startet forberedelsene til sesongen 2018 Tirsdag 27. februar startet OBIKs fotballdommere forberedelsene til sommerserien 2018.

10

OBIK 1/2018

OBIK har ca. 40 fotballdommere som dømmer i sommerserien. De har et «Dommerlaug» som er dommernes interesse organisasjon. Dommerne skriver en avtale med dommerlauget, som igjen skriver en avtale med OBIK. Avtalen regulerer forholdet mellom disse organisasjonsleddene. Alle dommere forplikter seg til å forholde seg til Idrettsforbundets og bedriftsidrettsforbundet lover. Alle dommere skal gjennomgå regeloppdatering, bestå teoriprøve og bestå løpetest før de får dømme. OBIK bidrar med økonomiske midler slik at det kan gjennomføres god og forsvarlig opplæring. OBIK har «gode dommere» som en av de 4 viktige punktene som utgjør våre suksessfaktorer for lagspill. De øvrige punktene: Gode baner, akseptable spilletider og god service overfor lagene. Vi har også i 2017 sesongen opplevd at lagene ikke møter til kamp eller gir beskjed om at de

ikke kan spille sent på ettermiddagen. Dette fører til frustrasjon og misnøye hos de lagene som ikke får spilt sine kamper. Dommerne har også planlagt sin kveld, det å stå eller sitte å vente på neste kamp er kjedelig for alle parter. 26 dommere var samlet på Ekeberg for en gjennomgang av regelverket, hva er nytt i 2018? Hva ble vi enig om i 2017? Hvordan har dette fungert, eller ikke fungert? Snorre Korrell gjennomgikk de nye retningslinjene fra Norges Fotballforbund og viste en del videoeksempler på hva Fotballforbundet ønsker at dommere på alle nivå skal slå hardt ned på. Det ble som vanlig gode diskusjoner om hva som blir vist på TV, og hvilke konsekvenser dette får for bedriftsfotballen. Det spilles kamper både i dameserien, herrer 5 manns, herrer 7 manns og herrer 11 manns. Ca. 260 lag spiller fotball i sommerhalvåret. Teknikk og kondisjon er varierende hos spillerne, men innsatsviljen er det vanligvis ikke noe å utsette på. Dette kan skape store utfordringer for dommerne. Årets gjesteforeleser, Morten Høgberg, som er veileder for dommerne i Eliteserien, holdt et


Morten Høgberg skapte stort engasjement blant dommerne. Snorre Korrell ledet dommerne gjennom nye retningslinjer og regler for 2018 sesongen.

meget bra innlegg om hva som er dommernes viktigste oppgaver og hvordan disse bør løses. Hvordan kan dommeren bidra til at kampen foregår innenfor de rammene vi alle ønsker å ha? Det er forskjell på dommerne og hvordan de løser sine oppgaver og

«temperaturen» i noen av kampene kan være høy. Morten hadde mange punkter som fort kan være med å «tippe» kampen den ene eller andre veien. Teoriprøvene viste at de fleste har lest regelboka og at den delen av dommergjerningen er i varetatt. Da er det bare løpetest som skal gjennomføres før dommerne kan starte sin sommersesong. Vi ønsker alle dommerne lykke til i sesongen 2018.

Rune Halvorsen ga info fra OBIK om baner og rutiner i 2018 sesongen.

OBIK 1/2018

11


golf

InnByDElSE gOlF 2018

12

OBIK 1/2018


golf Oslo Bedriftsidrettskrets inviterer ditt lag til bedriftsserie i golf 2018. Vi viderefører tilbudet med serie for 4 manns lag og 2 manns lag som tidligere. Her bestemmer dere selv spilledato og bane. Vi fortsetter i tillegg til vår tradisjonelle serie å tilby en serie hvor kampene er satt opp med spilledag, klokkeslett og bane slik at dere bare kan møte opp å spille kampene. Greenfee betales på forhånd som en del av startkontingenten. Vi vil benytte baner nær Oslo. Dette betyr ingen diskusjon med motstander om spilledato og bane, mye mindre administrasjon for oppmann. Vi vil også tilby en dameserie med to spillere på laget. Her vil vi være fleksible med lagsammensetning. Begge spillerne må nødvendigvis ikke komme fra samme bedrift. Ta med en golf venninne og meld dere på, ingen hcp grense!

sPiLLEform: Alle avdelinger spiller match-play. Gyldig Golfkort skal forelegges motspiller før en match starter. Spillere med «grønt kort» spiller i pulje B. Vinneren av puljene går til finalespill, som avvikles i slutten av september 2018. Egen faktura for spilleavgift i finalen. Alle lag skal møte hverandre. Et lag består av to eller fire spillere.

sEriEformEr: Alle avdelinger spiller match -play. Seriene er delt opp i 2 avdelinger: • Avdeling A : Handicap (0 - 14.0) • Avdeling B : Handicap (0 - 36)

DisPEnsasjon: Det kan søkes dispensasjon for spillere som ikke er ansatt i bedriften.

Dette gir oss større fleksibilitet til å sette i sammen puljer av 6 lag. Det tas forbehold om at det blir nok lag påmeldt til å lage komplette avdelinger i hver serieform. Spillerne kan delta på lag som spiller i en høyere avdeling enn deres handicap tilsier, hvert lag kan ha inntil 2 deltakere pr. runde som har høyere handicap enn det som er øvre grenseverdi for lagets avdeling. Disse spiller på øvre grenseverdi for avdelingen. • Lagene avgjør selv hvilken avdeling de vil konkurrere i. • En bedrift kan melde på så mange lag de selv ønsker. sEriE mED aVtaLtE kamPEr: Hver avdeling vil bli satt opp i puljer av 6 lag. OBIK setter opp avdelingene og” stoppdato” for runden. Oppmennene avtaler dag og bane seg imellom. startkontingEnt: kr. 2750,- pr. lag sEriE mED oPPsattE kamPEr og BanEr: Hver avdeling vil bli satt opp i puljer av 6 lag. OBIK setter opp avdelingene, spilledager klokkeslett og bane. • Startkontingent 2 manns lag inkludert Greenfee: kr.6.700,- pr. 2 manns lag. (Utgangspunktet er 6 lag i puljen dvs. 5 kamper) • Startkontingent 4 manns lag inkludert Greenfee: kr. 10.300,- pr. 4 manns lag. (Utgangspunktet er 6 lag i puljen dvs. 5 kamper)

HVEm kan DELta: Alle ansatte i bedriften over 15 år og med gyldig golfkort kan delta. I tillegg kan ektefelle/samboer og barn av ansatte (over 15 år) med gyldig golfkort delta.

kontaktPErson i aDministrasjon: Moussa Elkam Moussa@obik.no Telefon: 941 61 577 PÅmELDing: obik.no/golf sPiLLErListE: OBIK ønsker også liste over spillere som skal benyttes i løpet av sesongen, se mal på www.obik.no Nye spillere kan tilføyes gjennom hele sesongen. Faktura for startkontingenten sendes fra OBIK så snart påmeldingen er mottatt. Lag som trekker seg etter at påmeldingsfristen har gått ut får ikke refundert startkontingenten. Lag som trekker seg etter at kampoppsettet er satt opp blir ilagt en bot på kr. 2000,-

Oslo bedriftsidrettskrets Bjørn Oppberget Stein Aker Leder Daglig leder

i

PÅmELDingsfrist: Fredag 23. mars 2018

OBIK 1/2018

13


bordtennins

BOrDtEnnISSErIE 2018/19

sEriEform: Damer: 1 divisjon. Herrer: 4 divisjoner og 1 2 – 14 lag pr. avdeling. Lagene blir satt opp i divisjoner ut ifra plasseringen i sesongen 2017/2018. Nye lag starter i laveste divisjon. Det spilles enkel serie. Lagene avtaler seg imellom når kampene skal spilles. Vi jobber med å finne et nytt spillested da vi ikke disponerer Fokushallen lenger. HVEm kan DELta: Alle ansatte i bedriften over 15 år kan delta uavhengig om de spiller ”aktivt” for et ordinært idrettslag eller ikke. I tillegg kan ektefelle / samboer, og barn av ansatte (over 15 år) delta dersom disse ikke spiller ”aktivt”. Etter fylte 30 år kan disse delta. DisPEnsasjon: Det kan søkes dispensasjon for spillere som ikke er ansatt i

i 14

PÅmELDingsfrist: tirsdag 15. mai 2018

OBIK 1/2018

bedriften dersom de har fylt 15 år, og ikke spiller ”aktivt” i et ordinært idrettslag. Man kan ikke søke dispensasjon for ”aktive” spillere under 30 år. Det kan søkes dispensasjon for ”aktive” spillere som har fylt 30 år. startkontingEnt: Kr. 2200,- innen 15. mai 2018. Kr. 2550,- innen 30. mai 2018. NB! Vi tar forbehold om økning i prisen pga overgang til ny treningshall, da vi ikke kan bruke Fokushallen lenger. Startkontingenten inkluderer bladet ”bedriftsidrett i Oslo”. Lag som ikke har betalt startkontingent ved betalingsfristens utløp, vil bli belastet med et purregebyr. Lag som trekker seg før serien er satt opp, vil ikke få refundert startkontingenten. Lag som trekker seg etter at serien er startet, vil bli ilagt et gebyr på kr. 1000,-. PÅmELDing: Påmeldingsskjema finner du på www.obik.no.

Faktura blir sendt etter at påmelding er mottatt. Påmeldingen er ikke gyldig før startkontingenten er betalt forsikring: Det er ingen automatisk forsikring gjennom startkontingenten! Tilbud om forsikring finnes på vår nettside www.obik.no sPØrsmÅL: Spørsmål vedrørende bordtennis, rettes til: Moussa Elkam E-mail: moussa@obik.no Telefon: 94 16 15 77 Eller du kan ta kontakt med bordtennisutvalgets leder Frank Nygaard E-mail: frank.nygaard@gjensidige.no Velkommen til OBIK`s bordtennisserie 2018/2019

Oslo Bedriftsidrettskrets Bjørn Oppberget Moussa Elkam Leder Bordtennis ansvarlig


TA MED JOBBEN PÅ

STAFETT-FEST! Frognerparken 19. juni 2018. Meld dere på nå!

DHL-stafetten OSLO 4x4 er et stafettløp med sosialt fokus både før, under og etter løpet. I år var det over dobbelt så mange påmeldte lag som i fjor og i 2018 satser vi på en enda flere som er med og lager stafett-fest. Meld dere på nå på www.DHLstafettenOSLO.com

VELKOMMEN TIL OSLOS TRIVELIGSTE LØPEFEST!


håndball

HånDBallSErIEn 2018/2019 sEriEform: Damer: 3 divisjoner og 13 – 14 lag pr. avdeling, enkel serie. Herrer: 2 divisjoner og 7 – 8 lag pr. avdeling, dobbel serie Lagene blir satt opp i divisjoner ut i fra plasseringen i sesongen 2017/2018. Nye lag starter i laveste divisjon. Det spilles i utgangspunktet enkel serie, men dette avhenger av antall påmeldte lag. Kampene spilles på hverdager tirsdag – torsdag mellom kl. 18.00-23.00. Alle kamper spilles i Ekeberg Idrettshall. HVEm kan DELta: Alle ansatte i bedriften over 15 år kan delta uavhengig om de spiller ”aktivt” for et ordinært idrettslag eller ikke. I tillegg kan ektefelle / samboer, og barn av ansatte (over 15 år) delta dersom disse ikke spiller ”aktivt”. Etter fylte 30 år kan disse delta.

DisPEnsasjon: Det kan søkes dispensasjon for spillere som ikke er ansatt i bedriften dersom de har fylt 15 år, og ikke spiller ”aktivt” i et ordinært idrettslag. Man kan ikke søke dispensasjon for ”aktive” spillere under 30 år. Det kan søkes dispensasjon for ”aktive” spillere som har fylt 30 år. startkontingEnt: Startkontingenten er todelt. For å kunne gjennomføre serien på en tilfredsstillende måte, ser vi oss nødt til å be lagene stille som arrangører inntil 4 ganger i løpet av sesongen. Arrangørtjeneste betyr å ta tiden på kampene, utvisninger og ellers være dommeren behjelpelig. (En arrangørtjeneste kan være fra kl. 18.00-23.00 i Ekeberg Idrettshall.) De lagene som ikke ønsker å ha arrangørtjeneste, vil bli belastet med kr. 2400,- i tillegg til startkontingenten. mELDing fra EkEBErgHaLLEn: Ekstra aVgift fra 1. aUgUst 2018: Høsten 2017 forsøkte vi å få alle som bruker klister til å gå over til å bruke vannbasert klister. Etter noen måneder så vi at det fortsatt var mange som brukte klister som ikke var vannbasert. Klisterbruk i hallen skaper utfordringer for annen idrett, som resulterer i at vi har brukt mer tid på å fjerne klister og vaske hall. Dette har gitt oss merkostnader og denne kostnaden vil vi viderefakturer de som bruker klister. Ekstra avgiften vil bli på kr. 170 pr. time pr. felt. • Kr. 13.350,- innen 1. mai for lag som stiller dommer til kretsens disposisjon. • Kr. 13.950,- innen 1. mai for de som ikke stiller dommer til kretsens disposisjon. • Kr. 14.100,- 1. mai – 14. mai for lag som stiller dommer til kretsens disposisjon. • Kr. 14.800,- 1. mai – 14. mai for lag som ikke stiller dommer til kretsens disposisjon. • Kr. 15.100,- 15. mai – 30. mai for lag som stiller dommer til kretsens disposisjon. • Kr. 15.800,- 15. mai – 30. mai for lag som ikke stiller dommer til kretsens disposisjon.

i 16

PÅmELDingsfrist: tirsdag 1. mai 2018

OBIK 1/2018

Startkontingenten inkluderer bladet ”Bedriftsidrett i Oslo” og kr. 300,- i anleggsfond Lag som ikke har betalt startkontingent ved betalingsfristens utløp, vil bli belastet med et purregebyr. Lag som trekker seg etter at serien er satt opp, vil ikke få refundert startkontingenten. Lag som trekker seg etter at serien er startet, vil bli ilagt et gebyr på kr. 2500,-.


håndball

DommEraVgift: Dommeravgift kommer i tillegg med ca. kr. 380,- pr. kamp. Når du har sendt inn påmelding til håndballserien, har OBIK fått din godkjenning til å sende faktura på vegne av håndballdommerne på dommeravgiften. Faktura vil bli sendt når serieoppsettet er klart. Lagene får ikke spille før avgiften er betalt.

Prisen er kr. 2.150,- pr. lag for sesongen. Ingen begrensning på antall spillere pr. sesong. Alle spillere må registreres i «Klubbadmin» med navn, fødselsdato (dd.mm.år), e-postadresse, adresse og mobiltelefon. Oppmann er pliktig til å gjennomføre registreringen før seriestart for at forsikringen skal være gyldig. Nye spillere kan meldes inn underveis i sesongen.

arrangØrtjEnEstE: Arrangørtjenesteliste settes opp av OBIK før seriestart. Lag som ikke møter til oppsatt arrangørtjeneste, vil bli ilagt en bot på kr. 2000,-. Lagene får ikke spille før boten er betalt.

sPØrsmÅL: Spørsmål vedrørende håndball, rettes til Reidun Bjørtomt på E-post: reidun@obik.no Telefon: 47 70 07 83

PÅmELDing: Påmeldingsskjema finner du på www.obik.no Faktura sendes etter at påmelding er mottatt. Påmeldingen er ikke gyldig før startkontingenten er innbetalt.

Velkommen til OBIKs håndballserie. Oslo Bedriftsidrettskrets

forsikring: Det er en obligatorisk skadebehandlingsforsikring inkludert i startkontingenten. Se www.obik.no for informasjon om skadebehandlingsforsikring.

Bjørn Oppberget Leder

Reidun Bjørtomt Håndballansvarlig

OBIK 1/2018

17


innebandy

InnEBanDySErIEn 2018/2019 sEriEformEr: • Herrer, store mål med keeper (5 spillere + keeper på banen av gangen) • Herrer, små mål uten keeper (5 spillere på banen av gangen) • Damer, store mål med keeper (5 spillere + keeper på banen av gangen) Mix serie, store mål med keeper ( 5 spillere + keeper på banen av gangen, minimum to damer) nytt tIlBuD «Det tas forbehold om nok påmeldte lag» Lagene blir satt opp i divisjoner ut ifra plasseringen i sesongen 17/18. Nye lag starter i laveste divisjon. Kampene spilles på hverdager (mandag t.o.m. torsdag) mellom kl. 18.00 - 22.30. Seriespillet spilles i Ekeberghallen og eller i Voldsløkkahallen/ Lørenhallen avhengig av banekapasitet og antall påmeldte lag. HVEm kan DELta: Alle ansatte i bedriften over 15 år kan delta uavhengig om de spiller ”aktivt” for et ordinært idrettslag eller ikke. I tillegg kan ektefelle/samboer og barn av ansatte (over 15.år) delta dersom disse ikke spiller ”aktivt”. Etter fylte 30 år kan disse spille. DisPEnsasjon: Det kan søkes dispensasjon for spillere som ikke er ansatt i bedriften dersom de er fylt 15 år og ikke spiller ”aktivt” i et ordinært idrettslag. Man kan ikke søke dispensasjon for ”aktive” spillere under 30 år. Det kan søkes dispensasjon for ”aktive” spillere som har fylt 30 år. startkontingEnt for sEriEn: • Kr. 14.950,- innen 1. mai. 2018 for lag som stiller med dommer til kretsens disposisjon • Kr. 15.550- innen 1. mai. 2018 for lag som ikke stiller med dommer til kretsens disposisjon • Kr. 15.550,- innen 15. mai. 2018 for lag som stiller med dommer til kretsens disposisjon • Kr. 16.150,- innen 15. mai. 2018 for lag som ikke stiller med dommer til kretsens disposisjon • Kr. 16.250,- innen 30. mai. 2018 for lag som stiller med dommer til kretsens disposisjon • Kr. 16.850,- innen 30. mai. 2018 for lag som ikke stiller med dommer til kretsens disposisjon

i

18

PÅmELDingsfrist: tirsdag 1. mai 2018

OBIK 1/2018

Startkontingenten inkluderer bladet ”Bedriftsidrett i Oslo” og kr. 300,- i anleggsfond. Lag som ikke har betalt startkontingent ved betalingsfristens utløp, vil bli belastet et purregebyr. Lag som trekker seg etter at serien er satt opp vil ikke få refundert påmeldingsavgiften. Lag som trekker seg etter at serien er startet vil bli ilagt et gebyr på kr. 2.500,DommEraVgift: Dommeravgift kommer i tillegg med kr. 380,- pr. kamp. Når du har sendt inn påmelding til innebandyserien, har OBIK fått din godkjenning til å sende faktura på vegne av innebandydommerne på dommeravgiften. Faktura vil bli sendt når serieoppsettet er klart. Laget får ikke spille før avgiften er betalt. arrangØrtjEnEstE: Denne tjenesten overtas av dommerne fra denne sesongen. PÅmELDing: Påmeldingsskjema finner du på www.obik.no Vi ønsker at alle lag registrerer en «vikaroppmann» slik at vi har flere personer å kunne kommunisere med. Fyll ut opplysningene på skjema Faktura blir sendt etter at påmelding er mottatt. Påmeldingen er ikke gyldig før startkontingenten er innbetalt. forsikring: Det er en obligatorisk skadebehandlingsforsikring inkludert i startkontingenten. Se www.obik.no for informasjon om skadebehandlingsforsikring. Prisen er kr. 2.150,- pr. lag for sesongen. Ingen begrensning på antall spillere pr. sesong. Alle spillere må registreres i «Klubbadmin». Oppmann er pliktig til å gjennomføre registreringen før seriestart for at forsikringen skal være gyldig. Nye spillere kan meldes inn underveis i sesongen. sPØrsmÅL: Spørsmål vedrørende innebandy rettes til: Moussa Elkam E-post: moussa@obik.no Telefon: 94 16 15 77 Velkommen til OBIKs innebandyserie

OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Bjørn Oppberget Leder

Moussa Elkam Innebandyansvarlig


^ƚĞŝŶƐƉƌƵƚƉůĂƐƚĞƌŽŐůLJŬƚĞƉŽůĞƌŝŶŐ͊ :ĂŶƵ Ͳ&&ĞĞ DĂƌƐ D ĂƌƐ DĞĚůĞŵƐĨŽƌĚĞůĞƌŚŽƐZŝŝƐŝůŐůĂƐƐ sĞ ŽƉƉŵƆƚĞ ŚŽƐ ZŝŝƐ ŝůŐůĂ sĞĚŽƉƉŵƆƚĞ s sĞĚ ŝůŐůĂƐƐĨĊƌ ƌ ĚƵ͗ • ϭ ϭƐƚŬ͘ƐƚĞŝŶƐƉƌƵƚƉůĂƐƚĞƌ ƐƚŬ͘ ƐƚĞŝŶ ŶƐƉƌƵƚƉůĂĂƐƚĞƌ • ϮϬйƉĊůLJŬƚĞƉŽůĞƌŝŶŐ


rinkbandy

rInKBanDySErIEn 2018/2019 sEriEform: Herrer (5 spillere + keeper på banen av gangen) Lagene blir satt opp i divisjoner ut ifra plasseringen i sesongen 17/18. Serieformen bestemmes ut i fra antall påmeldte lag Nye lag starter i laveste divisjon. Det legges opp til at kampantallet blir 11 kamper i perioden oktober – mars. Kampene spilles på mandager, torsdager og søndager og starter kl. 21.00 på hverdag og kl. 19.00 på søndager. Kampene spilles i Grünerhallen og Jordal, eventuelt andre tilgjengelige haller HVEm kan DELta: Alle ansatte i bedriften over 15 år kan delta uavhengig om de spiller ”aktivt” for et ordinært idrettslag eller ikke. I tillegg kan ektefelle/samboer og barn av ansatte (over 15 år) delta dersom disse ikke spiller ”aktivt”. Etter fylte 30 år kan disse spille. DisPEnsasjon: Det kan søkes dispensasjon for spillere som ikke er ansatt i bedriften dersom de er fylt 15 år og ikke spiller ”aktivt” i et ordinært idrettslag. Man kan ikke søke dispensasjon for ”aktive” spillere under 30 år. Det kan søkes dispensasjon for ”aktive” spillere som har fylt 30 år. startkontingEnt for sEriEn: • Kr. 15.565.- innen 1. mai for lag som stiller med dommer til kretsens disposisjon. Kr. 16.165.- innen 1. mai for lag som ikke stiller dommer til kretsens disposisjon. • Kr. 16.315.- etter 1. mai for lag som stiller med dommer til kretsens disposisjon. • Kr. 16.915.- etter 1. mai for lag som ikke stiller dommer til kretsens disposisjon. Startkontingenten inkluderer bladet ”Bedriftsidrett i Oslo” og kr. 300.- i anleggsfond. Lag som ikke har betalt startkontingent ved betalingsfristens utløp, vil bli belastet et purregebyr. Det tas forbehold om økning av startkontingent hvis Oslo Kommune øker leieprisen i ishallene. Lag som trekker seg etter at serien er satt opp vil ikke få refundert påmeldingsavgiften. Lag som trekker seg etter at serien er startet vil bli ilagt et gebyr på kr. 2.500.-

i 20

PÅmELDingsfrist: tirsdag 1. mai 2018

OBIK 1/2018

DommEraVgift: Dommeravgift kommer i tillegg med kr. 380.- pr kamp. Når du har sendt inn påmelding til rinkbandyserien, har OBIK fått din godkjenning til å sende faktura på vegne av rinkbandydommerne på dommeravgiften. Faktura vil bli sendt når serieoppsettet er klart. Laget får ikke spille før avgiften er betalt. PÅmELDing: Påmeldingsskjema finner du på www.obik.no Vi ønsker at alle lag registrerer en «vikaroppmann» slik at vi har flere personer å kunne kommunisere med. Fyll ut opplysningene på skjema Faktura blir sendt etter at påmelding er mottatt. Påmeldingen er ikke gyldig før startkontingenten er innbetalt. forsikring: Det er en obligatorisk skadebehandlingsforsikring inkludert i startkontingenten. Se www.obik.no for informasjon om skadebehandlingsforsikring. Prisen er kr. 2.150,- pr. lag for sesongen. Ingen begrensning på antall spillere pr. sesong. Laget må melde inn alle sine spillere til OBIK med navn, fødselsdato (dd.mm.år), e-postadresse, adresse og mobiltelefon. Oppmann er pliktig til å gjennomføre registreringen før seriestart for at forsikringen skal være gyldig. Nye spillere kan meldes inn underveis i sesongen. sPØrsmÅL: Spørsmål vedrørende Rinkbandy rettes til: Stein Aker E-post: obik@obik.no Telefon: 22 57 97 72

Velkommen til OBIKs rinkbandyserie OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Bjørn Oppberget Stein Aker Leder Daglig leder


Til Nina, som elsker netthandel, men som aldri rekker å hente pakkene. For mange netthandlere er selve leveransen nesten like viktig som varen. Hele 74 % sier at de hadde handlet oftere på nett hvis de hadde hatt mer kontroll på leveringen. Derfor lanserer vi nå flere nye tjenester som gjør det enda enklere for deg å handle på en måte som passer til akkurat dine behov. Les mer på postnord.no/flexchange


volleyball

VOllEyBallSErIEn 2018/2019 Oslo Bedriftsidrettskrets innbyr herved ditt lag til deltagelse iserieformer: • Herrer (6 spillere på banen) • Mix (6 spillere på banen max 3 herrer på banen samtidig) • Damer (6 spillere på banen) det tas forbehold om nok påmeldte lag. Blir det for få lag, vil damelagene få tilbud om å spille i mix-serien. Lagene blir satt opp i divisjoner av 12 lag, ut ifra plasseringen i sesongen 17/18. Nye lag starter i laveste divisjon. Det spilles enkel serie, slik at kampantallet blir 11 kamper i perioden 1/9-2018 – ca. 30/4-2019. Kampene spilles på hverdager (tirsdag tm. torsdag). I perioden 1/9 – 1/11 spilles kampene mellom kl. 18.00 – 23.00. Fra 1/11 – 30/4 spilles kampene på onsdager fra kl. 18.00, og på tirsdag og torsdag går kampene fra kl. 20.00. Kampene spilles i Ekeberg Idrettshall. HVEm kan DELta: Alle ansatte i bedriften over 15 år kan delta uavhengig om de spiller ”aktivt” for et ordinært idrettslag eller ikke. I tillegg kan ektefelle/samboer og barn av ansatte (over 15 år) delta dersom disse ikke spiller ”aktivt”. Etter fylte 30 år kan disse spille. DisPEnsasjon: Det kan søkes dispensasjon for spillere som ikke er ansatt i bedriften dersom de er fylt 15 år og ikke spiller ”aktivt” i et ordinært idrettslag. Man kan ikke søke dispensasjon for ”aktive” spillere under 30 år. Det kan søkes dispensasjon for ”aktive spillere som har fylt 30 år. startkontingEnt for sEriEn: • Kr. 8.600,- innen 1. mai for lag som stiller med dommer til kretsens disposisjon. Kr. 9.300,- innen 1. mai for lag som ikke stiller dommer til kretsens disposisjon. • Kr. 9.100,- 1.mai -15.mai for lag som stiller med dommer til kretsens disposisjon. Kr. 9.800,- 1.mai -15.mai for lag som ikke stiller med dommer til kretsens disposisjon.

i 22

PÅmELDingsfrist: tirsdag 1. mai 2018

OBIK 1/2018

• Kr.9.600.- 15.mai-30.mai for lag som stiller med dommer til kretsens disposisjon. • Kr.10.300.- 15.mai-30.mai for lag som ikke stiller dommer til kretsens disposisjon. Startkontingenten inkluderer bladet ”Bedriftsidrett i Oslo” og kr.300.- i anleggsfond. Lag som ikke har betalt startkontingent ved betalingsfristens utløp, vil bli belastet et purregebyr. Lag som trekker seg etter at serien er satt opp vil ikke få refundert påmeldingsavgiften. Lag som trekker seg etter at serien er startet vil bli ilagt et gebyr på kr.2.500.DommEraVgift: Dommeravgift kommer i tillegg med ca. kr. 380.- pr. kamp. Veilederavgift kr. 800.- for hele sesongen. Når du har sendt inn påmelding til volleyballserien, har OBIK fått din godkjenning til å sende faktura på vegne av volleyballdommerene på dommeravgiften. Faktura vil bli sendt når serieoppsettet er klart. Laget får ikke spille før avgiften er betalt. PÅmELDing: Påmeldingsskjema finner du på www.obik.no Faktura blir sendt etter at påmelding er mottatt. Påmeldingen er ikke gyldig før startkontingenten er innbetalt. forsikring: Det er en obligatorisk skadebehandlingsforsikring inkludert i startkontingenten. Se www.obik.no for informasjon om skadebehandlingsforsikring. Prisen er kr. 2.150,- pr. lag for sesongen. Ingen begrensning på antall spillere pr. sesong. Alle spillere må registreres i «Klubbadmin» med navn, fødselsdato (dd.mm.år), e-postadresse, adresse og mobiltelefon. Oppmann er pliktig til å gjennomføre registreringen før seriestart for at forsikringen skal være gyldig. Nye spillere kan meldes inn underveis i sesongen. sPØrsmÅL: Spørsmål vedrørende volleyball rettes til Reidun Bjørtomt på E-post: reidun@obik.no Telefon: 47 70 07 83 Velkommen til OBIKs volleyballserie

OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Bjørn Oppberget Reidun Bjørtomt Leder volleyballansvarlig


kon s

A ept ktiv for Bed skr rift er ed på dersy Bedri arb dd f eid e ak tsidre spl t t ass ivitet tens en. ska mp an

aKtIV BEDrIFt

jer

- aktivitetskampanjer på nett og mobil Ønsker du å sette i gang noe som gir høyt engasjement, trivsel og masse aktivitet på arbeidsplassen? Da er Aktiv Bedrift et godt verktøy! Aktiv Bedrift tilbyr en egen skreddersydd nettside og app for bedriften, der man blant annet får sin egen treningsdagbok, kan gjennomføre morsomme aktivitetskampanjer, opprette arrangementer og aktiviteter og danne egne aktivitetsgrupper. I dag er det ca. 20.000 ansatte i norske bedrifter som har tilgang til Aktiv Bedrift gjennom sin arbeidsplass. Det er både små og store bedrifter og større konsern som bruker Aktiv Bedrift i dag. aKtIV BEDrIFt – Et StratEgISK HMS VErKtøy Det er en kjensgjerning at fysisk aktivitet kan være en viktig faktor som bidrar til nedgang i sykefravær, bidrar til et positivt miljø på arbeidsplassen og øker arbeidsinnsatsen til de som er aktive. Bedre fysisk form fører til friskere og gladere ansatte, så dette blir en «vinn – vinn» situasjon for alle parter. Hovedmålet er å få alle ansatte i fysisk aktivitet – også de som er inaktive/mindre Hva er aKtiv Bedrift? aktive. Med fokus på lavterskel aktiviteter En egenutviklet nettportal med registreringsløsning for fysisk aktivitet. og motivasjon gjennom kampanjer vil dette bidra til en bevisstgjøring hos de ansatte. • aktiv Bedrift har større fokus på helsegevinst enn på treningsgevinst • Uformelle konkurranser/kampanjer mellom personer/lag/avdelinger/team • Egen app for registrering av aktiviteter og gPs-logging, samt integrasjon med Strava, Endomondo og polar. • Dere definerer selv hvilke kampanjer og hvor mange kampanjer dere gjennomfører gjennom året • alle deltakere får en egen treningsdagbok som kan benyttes hele året. • alle deltakere får en sosial profil, der en kan kommunisere med hverandre – gjennom meldinger, bilder, blogg • mulighet til å danne aktivitetsgrupper med påmelding til arrangementer. Deltakere kan lage egne grupper basert på interesser, hvor de kan dele informasjon, bilder og opprette arrangementer. • ukentlige nyheter/informasjon/tips om fysisk aktivitet, kosthold og livsstil • mulighet til kartlegging av de ansattes ønsker om fysisk aktivitet • fokus på lavterskel – få alle med

Les mer om aktiv Bedrift på våre hjemmesider: www.aktivbedrift.no

Hvis du ønsker en nærmere presentasjon av konseptet Aktiv Bedrift, så ta kontakt med Svein Østvang, eller Øystein Hildeskor. Svein treffer du her: svein.ostvang@bedriftsidrett.no Mobil: 915 44 168 Øystein treffer du her: oystein.hildeskor@bedriftsidrett.no Mobil: 924 40 018

vi ser frem til å høre fra deg! OBIK 1/2018

23


Eurofestival 2019 i Salzburg 26. – 30. juni 2019

Flott By – mange påmeldte OBIK har selvfølgelig vært og sjekket ut Salzburg og mange av de arenaer som skal benyttes neste år. Vi har snakket med og blitt vist rundt av daglig leder for bedriftsidretten i Salzburg Reinhard Sitzler. Han sier at hele organisasjonen i Salzburg gleder seg til neste års arrangement og at forberedelsene går etter planen. Han sier videre at han forventer at alle tilreisende holder seg til offisielle leverandørene av tjenester siden disse er en viktig brikke i den totale økonomien i arrangementet. På spørsmål om hvordan forhåndspåmeldingen ligger an pr.dato sier General Manager for lekene, Klaus Höftberger at utrolig mange tyskere har meldt sin ankomst. Allerede nå diskuteres det om det må settes tak på deltakelsen i noen grener. Han trekker da fram spesielt golf, badminton og bowling, da det er noe knapphet på baner og bowlinghaller. Derimot vil de kunne tilby 5`er fotball i tillegg til 7`er og ordinær 11`er fotball. Som vanlig vil det være et løp gjennom det historiske Salzburg på lørdag hvor det er gratis å delta. Distansen er på henholdsvis 5 og 10 km. Alle anlegg ligger innenfor en radius på 15 kilometer fra Sentrum, så dette blir «compact games». Hele Salzburg er jo som en historiebok fortsetter Reinhard Sitzler 24

OBIK 1/2018


i det han geleider oss gjennom den smale men sjarmerende gågaten som fører oss til plassen hvor åpningsseremonien skal finne sted, midt i sentrum av gamlebyen. Han tar oss med opp på uteserveringen av det ærverdige kaffehuset «Cafe Tomaselli» med utsikt over Residenzplatz hvor åpningen skal foregå. Organisasjonen har alliert seg med turistmyndighetene i Salzburg for å kunne sikre seg nok hotellrom og fine fasiliteter til alle deltagerne som forventes å komme. Det blir presisert at man må bestille rom gjennom de offisielle kanaler for å få gratis transfer mellom bosted og arenaer og kveldsarrangementene sier ansvarlig for overnatting, Geberhard Müller i Albatros.

Offisielt åpner påmeldingen til European Company Sport Games 2019 i juli 2018. Påmeldingsavgift for deltakere 170 Euro Hotellpriser for hele perioden fra 155 opp til 395 Euro. Flere mulige reisemåter, fly til München og tog til Salzburg. Fly til flere destinasjoner i Europa med mellomlanding og fly videre til Salzburg. Direkte charterfly fra Oslo til Salzburg tur / retur Kontakt Bedriftsidretten for mer informasjon

Det konkurreres i over 27 forskjellige idretter: • Badminton • Basketball • Beachvolleyball • Mini golf • Bowling • Bridge • Dart • Fotball 11 manns • Fotball 7`er • Fotball 5`er • Fotball golf • Golf • Håndball • Friidrett • Orientering • Petanque • Sjakk • Skyting • Svømming • Sykkel • Squash • Tennis double • Bordtennis • Volleyball OBIK 1/2018

25


Til alle som har glemt hva som gikk galt i fjor

OBIK din nærme Hvorfor skal vi la OBIK ta seg av vårt arrangement, vi har da alltid fikset dette selv? 1. Hvor mange personer var aktivt involvert i arrangementet? Uansett hvor mange som er med i organisasjons – komiteen, ender det ofte opp med at bare en i komiteen blir sittende med de fleste arbeidsoppgavene. 2. Hvor mange timer av firmaets tid brukte hver av disse til å forberede arrangementet? I dag med stadig økte krav til alle ansatte er tid penger. Man kan vurdere om det lønne seg at mange personer bruker flere dager eller uker av sin arbeidstid for ikke å snakke om sin arbeidstid for ikke å snakke om sin egen familien fritid på å planlegge et arrangement. Deretter enda flere dager på å skaffe tilveie lokaler, haller, baner, utstyr, dommere, funksjonærer og priser på alle alternativer. OBIK sitter med den totale oversikt over hva som er ledig hvor, og har et utall dommere og funksjonærer og priser på alle alternativer. OBIK sitter med den totale oversikt over hva som er ledig hvor, og har et utall dommer og funksjonærer tilgjengelig. Men prøv gjerne selv først. Det er jo alltid noen som kjenner noen som sikkert kan ordne noe litt rimelig. 3. Hvor mange av firmaets arbeidsoppgaver ble utsatt eller forsinket på grunn av arrangementet? Det er sikkert ingen andre som utfører dine arbeidsoppgaver mens du prøver å få orden på arrangementet. Altså må du jobbe enda lengre dager får å få unna de daglige arbeidsoppgavene. Finn ut hva dere har kapasitet og råd til å utføre selv og la OBIK ordne resten. HUSK vi jobber med arrangement hver dag og kan bidra med det meste. 4. I hvilken grad fikk arrangørene selv utbytte av arrangementet? Uansett hvor nøye en planlegger, ender det alltid med at innkjøpene utføres i siste liten. Noe er glemt og arrangøren må ut å skaffe noe under arrangementet. Hvem bryr seg vel om pris da? Fikk dere tatt dere av 26

OBIK 1/2018


ste medarrangør gjestene og hatt det hyggelig selv, eller ble det noen rester tilbake som dere fikk kastet i dere på kjøkkenet i siste liten? OBIK sitter med sjekklister ned til den minste detalj. Vi ordner selvfølgelig med bankett og bespising hvis det er ønskelig. 5. Hvor mange deltok i og hvor lang tid tok etterarbeidet? Det er ganske morsomt å vaske og rydde når man er flere og man kan ha det gøy med de som har sovnet på toalettet. Dagen derpå er det deilig å stå opp og ta fatt på alle ting som skal returneres. Det er alltid noe som er ødelagt eller forsvunnet, men det må man regne med. Sist men ikke minst

er det hyggelig med de sure kommentarene etterpå. Det er alltid noen som må klage! 6. Stemte sluttfakturaen med budsjettet Hva kostet det SÅ mye? Blir det problemer med regningene etterpå kan jo komiteen dele på ekstrakostnadene. Eller man kan jo forsøke å forklare hvorfor kostnadene ble så mye større, selv om dere var ti stykker i komiteen og har brukt 3 måneder på planleggingen. Med OBIK som samarbeidspartner får dere fast pris på forhånd, og dere slipper faktura fra mange ulike firmaer.

Dette gjør vi Dette skaffer vi Referanser Prosjektledelse Overnatting/hotell Olympiatoppen Planlegging

Bankettsal

Color line

Søknader

Catering

ABB

Prisoverslag Lokaler

Fellesdata

Opp/ned rigging

Vinmonopolet

Dekorasjoner

Bestillinger Transport

Universitetssykehuset

Administrasjon

Thon Hotels

Musikk

Funksjonærer Scene

OBOS

Dommere Høyttalere Rydding Lys Tillatelser

OBIK har oversikt over hva som finnes av tilbud. OBIK er tilstede under arrangementet og organiserer det hele. OBIK påtar seg oppdrag av alle størrelser. OBIK kan utføre enkelte deler av deres arrangement. OBIK har kompetansen – du har valget!

OBIK 1/2018

27


28

OBIK 1/2018


Få turEn rEtt I lOMMa! last ned vår egen turapp å få tilgang på alle turene. Via appen kan du enkelt «sjekke inn» på hvert eneste turmål, fremt du er nærme nok turmålet. I tillegg får du mulighet til å følge med på kartet hvor i terrenget du befinner deg. turbeskrivelse av hver tur, kan du enkelt lese ved å klikke deg inn på den bestemte turen. nytt i år er bl.a at du kan ta bilde bilde via appen, og da kommer ditt turbilde direkte inn på din turprofil. Søk opp ti på topp i googleplay eller i apple Store og last den ned i dag.

BlI MED på tur! facebook.com/tptoslo

@tipaatopposlo

www.OSlO.tIpåtOpp.nO OBIK 1/2018

29


Hva må bedriftsidrettslagene

gjøre nå i nærmeste fremtid: Av: NIF

Publisert: 08.02.2017

De neste ukene og månedene er det flere frister norske idrettslag må huske på. For å hjelpe din klubb på veien har vi satt sammen en liste over nødvendig informasjon

Viktige frister og informasjon: • Årsmøte må avholdes innen 31. mars • Medlemsopplysninger må rapporteres til NIF innen 30. april • Momskompensasjon Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon er en del av samordnet søknad og rapportering. Nytt i årets løsning er at idrettslag med brutto driftskostnader over 5 millioner kroner også vil ha mulighet til å kunne søke om momskompensasjon på varer og tjenester gjennom KlubbAdmin. NIF vil komme nærmere tilbake med informasjon om frist for vare- og tjenestemomskompensasjon i 2018. 30

OBIK 1/2018


Tilbud til OBIK-medlemmer

-20%

på våre tapas-varianter. Gjelder tom 15/4. Bruk kode OBIK ved bestilling.

Prøv våre nye og spennende menyer! Vi har nå oppdatert alle våre menyer - innenfor catering, kaker og desserter. Nye og kreative smaker, varianter og kombinasjoner! Skal dere arrangere en avslutning eller fest? Skal noe feires eller kommer gode gjester på besøk? Vi kan by på et stort utvalg – for alle typer arrangementer og ganer.

CATERING Velg i vårt store utvalg av bl.a. snitter, salater, lunsjmat, koldtbord, tapas, forretter og hovedretter.

DESSERTER Se vårt store utvalg av fristende desserter. Disse setter en spiss på – og hever – ethvert måltid!

KAKER Vi er kjent for våre fantastiske kaker, og vi lover at disse kommer til å toppe arrangementet ditt!

Se hele menyen på nobelcatering.no For mer informasjon og bestilling Tlf. 67 16 65 00 post@nobelcatering.no

LUNSJ Vi har et stort utvalg av ulik lunsj – smørbrød, snitter, baguetter og foccacia.


Returadresse: Oslo Bedriftsidrettskrets, Ekebergveien 101, 1178 Oslo

laSt nED nå, HElt gratIS

MinBedriftsidrett – resultatservice i lomma! Appen “Minbedriftsidrett” kan nå lastes ned gratis på “App store” og “Play butikk”. Minbedriftsidrett kan brukes av alle, blant annet får lagledere og dommere en enkel tilgang til å registrere kampresultater. Hvordan logger jeg inn på Minbedriftsidrett etter nedlastning? som LagLEDEr ELLEr DommEr: Bruk samme pålogging som i “Min idrett”. Har du først logget inn på Minbedriftsidrett og ikke logger ut, da er ditt lags resultater kun et trykk på Appen unna. Har du ikke tatt i bruk Min Idrett gå i linken for å lage en profil. https://minidrett.nif.no/ som sPiLLEr ELLEr BarE intErEssErt: Bare last ned appen og søk opp laget som du ønsker å følge. Her vil du finne resultater, tabeller, kamper og annen informasjon.

minbedriftsidrett har følgende funsksjonalitet: - resultatregistrering (kun lagleder og dommer som er satt opp på en kamp) - Oversikt over spilte kamper og kommende kamper - Kalender - tabell - laginfo - Spillerliste - Mulighet for pushmeldinger - Varsling på spillere på det laget som du er lagleder for.*

* krever at du har lastet ned spillerstall i Turneringsadmin TA, du logger inn på TA via MinIdrett.

appen bør tas i bruk, da den erstatter «idrettstelefonen»

Bedriftsidretten Oslo nr. 1- 2018  
Bedriftsidretten Oslo nr. 1- 2018  
Advertisement