Page 1

Nr. 2

uke 19 – 2018

kretstinget 2018 Ti på topp Oslo Orientering

pwC seriemester 1. divisjon håndball


innhold

8

14

INVITASJONER

20 Bowling 2018/2019

4 Oslo Bedriftsidrettskrets 55. ordinære kretsting

22 Orientering 2018

8 Oppslagsverket vi har ventet på

24 Bordtennisserie 2018/2019

10 Bli med på Oslos triveligste Løpefest

26 Serieskyting 2018/2019

12 OBIK terrengløp 2018

28 Cupskyting 2018/2019

14 Vinnere sesongen 2017/2018 18 Ny turnering 3v3 fotball for voksne

Ansatte i Oslo Bedriftsidrettkrets og ansvarsområde Stein aker Tlf: 909 81 584 – stein@obik.no ANSVAR: Daglig leder, økonomi, utdanning, anlegg, domssaker, idrettspolitikk, saksforbereder til kretsstyret, skyting, tennis reidun Bjørtomt Tlf: 477 00 783 - reidun@obik.no Ansvar: Håndball, håndballdommerlaug, volleyball, volleyballdommerlaug, orientering, bordtennis, skøyter, medlemskontingent, fakturering, regnskap, idrettsregistrering, nye lag, medlemsregistrering Tore Stokdal Tlf: 909 81 586 – tore@obik.no ANSVAR: Bladet Bedriftsidrett i Oslo, friidrett, ski, rulleski, terrengløp, bowling, arrangementsutvalg, adhoch arrangement, avtaler, informasjon Terje martinsen Tlf: 920 28 625 – terje@obik.no ANSVAR: Nettverksbygging, medlemsutvikling, medlemsfordeler, avtaler rinkbandy, rinkbandydommerlaug moussa Elkam Tlf: 941 61 577 – moussa@obik.no ANSVAR: OBIKs websider, utvikling, innebandy, innebandydommerlaug, golf, squash, morten pedersen Tlf: 912 45 000 – morten.pedersen@bedriftsidretten.no ANSVAR: Corporate Challenge rune halvorsen Tlf: 992 90 370 – rune@obik.no ANSVAR: Fotball, fotballdommerlaug, Sykle til jobben

2

OBIK 2/2018

30 Eurofestival 2019 i Salzburg 32 Ti på topp Oslo 2018 34 OBIK din nærmeste medarrangør Utgivelsesplan 2018 UTGIVELSEDATO Nr. 3 uke 25 Nr. 4 uke 37 Nr. 5 uke 43 Nr. 6 uke 50

MATERIELLFRIST 01.06.2018 24.08.2018 05.10.2018 23.11.2018

OBIK Styret og den enkeltes ansvarsområde Tom Erik Sundsbø, leder Sindre kvil, nestleder merete øyberg, styremedlem Catherine Jørgensen, styremedlem Isak ladegård, styremedlem rune haagensen, varamedlem Ilse Johansen, varamedlem

Ansvarlig utgiver: Oslo Bedriftidrettskrets Ekebergveien 101, 1178 Oslo Tlf: 22 57 97 00 Faks: 22 19 10 86 E-mail: obik@obik.no Giro: 9005.08.30828 Kontortid 16.09 – 15.05 kl. 08.00 – 15.30 16.05 – 15.09 kl. 08.00 – 15.00 Design / produksjon Marianne Holen, Sago AS marianne@sago.no Trykksakformidling: Karin Smedsrud, 2punkt as karin@2punkt.no Trykk RK Grafisk AS Bladets artikler gjenspeiler ikke nødvendigvis utgivers syn. ISSN: 0806-4873


Jeg velger meg april, …i den blir somren til! D

et var Bjørnstjerne Bjørnson som skrev diktet «Jeg velger meg april» i 1869. Gjennom snart 150 år har dette blitt et begrep og skaper for mange av oss gode og forventningsfulle tanker på hva den kommende sommeren har å by på. I skrivende stund har en av de herlige april-aktivitetene startet, nemlig Sykle til jobben – aksjonen. Åpningen fant sted 19.april. Dette er en landsomfattende aksjon. Ansatte i mange bedrifter oppfordres gjennom kampanjeperioden fra april til midten av juni til å sykle til/fra jobb. Visste du at ansatte i Oslo kommune kan delta gratis? Kommunen betaler for sine ansatte. Det er et godt signal til ansatte. Å stimulere og tilrettelegge for fysisk aktivitet blant arbeidstakere skaper en vinn-vinn situasjon. Det er nettopp dette bedriftsidrett handler om, nemlig å tilrettelegge for at vi kan utøve fysisk aktivitet i tilknytning til arbeidsplassen vår. Sykle til jobben er ett av flere gode tilbud som Bedriftsidretten har. Du har vel registrert deg for å delta? Dersom du fremdeles ikke har gjort dette, kan du fremdeles registrere deg. Det kan du gjøre her: LINK Jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk til det avtroppende styret.Kretstinget ble gjennomført like før påske. Et godt sammensatt styre med dyktige tillitsvalgte takket for seg. Vi takker hver enkel person i det avtroppende styret for godt arbeid i perioden. Et nytt styre har nå tatt over stafettpinnen og startet på en ny tingperiode. Heldigvis har flere fra det forrige styret valgt å ta en ny periode. Det er med på å sikre kontinuiteten. Takk til dere. Oppdraget til det nye styret var det kretstinget som ga gjennom å vedta en ny strategiplan. Strategiplanen er arbeidsredskapet i denne perioden. I dette dokumentet står det et klart hovedmål som er ganske ambisiøst: «Vi skal være best på bedriftsidrett i Norge». Styret er en sammensetning av mennesker med sin nødvendige forskjellighet. Det betyr at vi supplerer hverandre og bidrar solidarisk til å kunne

utvikle Bedriftsidretten videre, sammen med den dyktige administrasjonen på Ekeberg. Sammen er jeg overbevist om at vi skal bidra til at vi skal være best på Bedriftsidrett i Norge. Det skal vi blant annet gjøre gjennom å ha fokus på at arbeidsplassen er vår viktigste arena. Det er du som leser dette bladet som er vår målgruppe. Det er for deg og dine kolleger vi skal skape vilje og evne til å starte med fysisk aktivitet eller til å videreutvikle den aktiviteten du allerede gjennomfører. Og en viktig faktor til slutt: Det skal være gøy og motiverende med Bedriftsidrett. Jeg lover at jeg og styret skal sammen med administrasjonen bidra til å utvikle Bedriftsidretten i Oslo til å bli den beste. For deg. Tom Erik Sundsbø

leder OBIK 2/2018

3


OBIK-styret 2018.

Oslo Bedriftsidrettskrets 55. ordinære kretsting Bjørn Oppberget åpnet tinget, og ønsket alle velkommen. Innkallingen ble enstemmig godkjent.

I

sin tale til tinget, tok han bl.a. opp medlemsregistrering, og utfordringer rundt dette. Selv om OBIK «er best i klassen» må vi strekke oss enda lenger for å få alle til å gjennomføre registreringen. Aktivitetene er ganske stabile, og fotball er fortsatt størst av lagidrettene. Vinterfotballen fyller Manglerudhallen til randen med kamper. Ski-karusellen er fortsatt populær, men vi har plass til flere. Mye av informasjonen til lagene, blir sendt i form av nyhetsbrev, nettsider og facebook. OBIK har i perioden jobbet tett med Norges Bedriftsidrettsforbund for å finne løsninger som kan gjøre det enklere for bedrifter og utøvere til å kunne delta i våre aktiviteter. Norges Idrettsforbund har gått inn for en prøveordning for «enklere idrettslag». Ordningen blir satt ut i livet så snart nødvendige vedtak er fattet. 4

OBIK 2/2018

Vi vet at våre lag ønsker å drive aktivitet, ikke så mye administrativt arbeid. Derfor håper vi ordningen kan komme lagene til gode. Videre kom Oppberget inn på Voldsløkka Idrettshall. Et arbeid vi har brukt mye tid på. Det foreligger pr. i dag 3 alternativer til hall, som alle kan passe oss. Reguleringsplanen vil trolig ikke være klar før 2020. Dommerutviklingen er videreført. Alle dommere gjennomfører kurs, regelprøve og fysisk test før sesongstart. Dette bidrar til at vi lever opp til våre 4 hovedpunkter: Gode baner, akseptable spilletider, gode dommere og god service overfor lagene. OBIK nettverket lever videre, og gir oss et ekstra «ben å stå på». Ca. 25 bedrifter er medlemmer som betaler sin andel, og driver business med hverandre innenfor nettverket, og ikke mist, gir våre medlemmer gode medlemstilbud. Vi er opptatt av å lage gode arrangementer for


våre medlemmer. DHL stafetten er et slikt arrangement. Stedet er Frognerparken, og dato er 19. juni. Her er det flere klasser, til og med en gå-klasse. Våre trofaste arrangører stiller opp på de fleste arrangement, og gjør en viktig jobb for OBIK. Det er viktig at utøverne våre får god service. Vi ønsker oss flere hjelpere, og må jobbe aktivt for å få dette til. De som er i utvalgene våre gjør en veldig god jobb. Oppberget benyttet anledningen til å takke våre samarbeidspartnere i Norges Bedriftsidrettsforbund, Oslo Idrettskrets, særkretsene i Oslo, og de aktive idrettslagene som gir oss tilgang til nødvendige anlegg. Til slutt rettet han en stor takk til styret og administrasjonen for et meget godt samarbeid i perioden. Litt vemod, men har sett seg nødt til å prioritere jobb i tiden fremover. Han ønsket nytt styre lykke til fremover.

Vi takker Norvald Mo, tidligere leder i Oslo Idrettskrets som stilte opp som dirigent i kretstinget.

Gratulerer til Tore Bongaard, tildelt OBIKs fortjenestemerke. Han har dømt bedriftsvolleyball siden 1975.

Bjørn Oppberget, avtroppende styreleder.

Gratulerer til Oslo Brannvesen Idrettslag ved Marte Lund med 100 års medlemskap i bedriftsidretten. OBIK 2/2018

5


Lars Christian Berger fra Norges Bedriftsidrettsforbund fikk ordet. Berge hilste fra Forbundsstyret. Forholdet mellom OBIK og forbundet er meget bra. Berge møter på de fleste kretsstyremøtene til kretsen og er en viktig bidragsyter for å holde både krets og forbund oppdatert på hva som skjer. Han bekreftet utfordringene med medlemsregistrering og at dette gjelder for hele landet. Han håpet at «enklere idrettslag» skal være et tiltak som gjør at flere lag og utøvere kan delta i våre aktiviteter. Berge ønsket lykke til med tingforhandlingene.

Gratulerer til Statens Vegvesen BIL Oslo-Akershus med 50 års medlemskap i bedriftsidretten. Diplom mottatt av Michelle Andresson på vegne av laget.

Tildeling av hedersbevisninger Følgende lag ble tildelt hedersbevisning fra Norges Idrettsforbund og blomster fra Oslo Bedriftsidrettskrets. • Oslo Brann- og Redningsetat, OBIL ble tildelt krus for sine 100 år • Statens Vegvesen BIL ble tildelt diplom for sine 50 år • Folkehelseinstituttet BIL ble tildelt diplom for sine 50 år • Trygve Sundt og Tore Bongard ble tildelt kretsens fortjenestemerke for mange år som volleyballdommere. Styrets beretning 2016-2017 Beretningen ble gjennomgått punkt for punkt. Ingen ba om ordet, og beretningen ble enstemmig godkjent. Reknskap, rapporter fra revisor og kontrollkomiteen Moe leste konklusjonen fra revisors beretning år for år Oppberget ba om ordet og forklarte underskuddet i 2016. Kunstgress som ble flyttet fra KFUM banen til Voldsløkka Idrettsanlegg. En kostnad OBIK tok. Dag Haugland mente regnskapet var for lite spesifisert. Stein Aker fortalte at regnskapet var satt opp slik fra revisors side. Regnskapene ble enstemmig godkjent.

Gratulerer til Trygve Sundt tildelt OBIKs fortjenestemerke. Han har dømt bedriftsvolleyball siden 80 tallet. 6

OBIK 2/2018

Valg – i henhold til loven Valgkomiteen v/ Bodil Wang gjennomgikk valgkomiteens arbeid, og hadde en kort presentasjon av de foreslåtte kandidatene til de ulike vervene.


Følgende ble valgt: Kretsstyret: Leder Nestleder Styremedlem « « « « Varamedlem « «

Tom Erik Sundsbø Sindre Kvil Isak Ladegård Cathrine Jørgensen Merete Øyberg Rune Haagensen Ilse Johansen

Olav Thon BIL LO BIL Cowi BIL KLP BIL Oslo Kommune BIL OUS BIL Metier BIL

Ny Gj.V Gj.V Ny Gj.V Ny Ny

Sanksjonsutvalget: Leder Frida Vatn Sørlie Medlem Ala Rudi « « Snorre Korrell Varamedlem Per Magne Ellefsplass « « Tiitu Berg-Johnsen

DNB BIL Oslo Kommune BIL NRK BIL Skattedir.BIL IA BIL

Ny Gj.V Gj.V Gj.V Ny

Kontrollkomiteen: Medlem Atle Nordbø « « Vigdis Olsen

Sparebank1 BIL Oslo Taxi BIL

Gj.V Gj.V

Bordtennisutvalget: Leder Frank Nygård

Gjensidige BIL

Gj.V

Fri-idrettsutvalget: Leder Anne Merethe Moe Dahlen Tollerne BIL

Gj.V

Orienteringsutvalget: Leder Svein Nygård

Norges Bank BIL

Gj.V

Skøyteutvalget: Leder Jon Solem

DNB BIL

Gj.V

Skytterutvalget: Leder Per Magne Ellefsplass

Skattedir. BIL

Gj.V

DNB BIL

Gj.V

Valgkomite: Leder Medlem Medlem Varamedlem

Anne Valle

Vi takker Bodil Wang tidligere leder i OBIK og avtroppende leder i valgkomiteen.

Gratulerer til Folleheksinstituttet med 50 års medlemskap i bedriftsidretten. Diplom mottatt av Carl Fredrik Nordheim

Kretsstyret ba om tingets fullmakt til å komplettere valgkomiteen i løpet av våren 2018. Enstemmig godkjent Kretsstyret ba om tingets fullmakt til å utnevne delegater til Oslo Idrettskrets kretsting 11. juni 2018. Enstemmig godkjent Avslutning Bjørn Oppberget takket Norvald Moe for dirigentjobben og overrakte blomst som takk for hjelpen. Han takket også Tove Strand som nå trer ut av styret. Stein tok ordet og overrakte hedersmerke i Gull med diplom til Bjørn Oppberget. Oppberget rettet en stor takk til Bodil Wang fra valgkomiteen for en kjempejobb, og overrakte blomst. Videre ble referentene takket med overrekkelse av blomst.

Vi takker Tove Strand, avtroppende nestleder i OBIK. OBIK 2/2018

7


OppSlagSvErkET vI har vEnTET på I lokalene til Ski- og Fotballklubben Lyn på Kringsjå hadde Gunnar-Martin Kjenner lansering av sin bok Idrettslaget – Håndbok for tillitsvalgte, utøvere og ansatte. Klubblokalene var fylt til trengsel når Kjenner presenterte den nye boken og bakgrunnen for at han har skrevet den. OBIKs utsendte får en prat med Gunnar-Martin Kjenner og spør om hvordan han kom opp med ideen om å skrive en bok som dette? Kjenner svarer at etter et langt liv som tillitsvalgt både på klubb, krets og forbunds nivå så han behovet for et lett tilgjengelig oppslagsverk. Jeg har gjennom min advokatpraksis gjennom mer enn 40 år med hovedvekt på idrettsjuss og forelesninger om samme tema sett nytten av en type veileder for tillitsvalgte, medlemmer, ansatte og også aktive utøver som kan gi svar på idrettens lover og regler. Man merker at Kjenner er engasjert og han fortsetter: Norske idrettslag og det gjelder også bedriftsidrettslag er tuftet på frivillighet, felleskap og idrettsglede. Her finner du den erfarne ildsjelen, det ferske styremedlemmet eller foreldre som stiller opp for å få hjulene til å gå rundt. Involverer du deg i idrettslagets daglige drift, blir du raskt stilt ovenfor mange nye og utfordrende problemstillinger. Det skal fattes avgjørelser som kan ha stor betydning for utøvere, medlemmer, tillitsvalgte og ansatte. Dagens tillitsvalgte må forholde seg til et mer omfattende regelverk enn tidligere generasjoner, både innenfor og utenfor idretten. I våre dager må tillitsvalgte også kjenne til reglene om kommersielle rettigheter og plikter foruten samfunnets alminnelige rettsregler. Derfor er det viktig at idrettslaget drives på en skikkelig måte, i samsvar med vedtatte regler og retningslinjer. Velger du å ta et tillitsverv i idrettslaget innebærer dette ansvar som du må være kjent med. Det er her jeg håper denne boken kan komme til nytte. Den kan leses kapitel for kapitel eller brukes som oppslagsverk. Boka er derfor utstyrt med et fyldig stikkordregister og en oversikt over hvor de enkelte paragrafer i NIFs lov og lovnormen for idrettslag er behandlet, avslutter Gunnar-Martin Kjenner. Vi takker for praten og anbefaler alle styrer rundt i det ganske land å gå til anskaffelse av minst ett eksemplar av dette unike oppslagsverket. Boken kan kjøpes ved henvendelse til din bokhandel eller til universitetsforlaget postboks 508. Sentrum – 0105 Oslo, eller www.universitetsforlaget.no 8

OBIK 2/2018


Mitsubishi Outlander ladbar hybrid med 4WD

Privatlease av topputstyrt Instyle+ kr.

2.790,- pr. mnd*

Metallic lakk og vinterhjul inkl. i prisen.

Skal du ha hybrid, velg en ladbar. Outlander er favoritten når nordmenn kjøper ladbar hybrid. Det er ikke tilfeldig. Med Outlander ladbar hybrid kan du lade via stikkontakten hjemme eller på jobb**, og dermed gjøre unna daglige gjøremål på ren elektrisitet. (Rekkevidde opptil 54 km). Det er gode nyheter både for lommebok og miljø. Outlander ladbar hybrid leveres med topp moderne sikkerhetssystemer og det klasseledende S-AWC 4WD. PHEV Invite fra kr. 431 .400,PHEV Intense+ fra kr. 460.500,PHEV Instyle fra kr. 479.900,Eksklusiv toppmodell PHEV S Edition fra kr. 503.900,-

mitsubishi.no

Bilpris er inkl. frakt og andre lev. omk. Fra og med 1. januar 2018 innføres 7 år/ 140.000 km fabrikkgaranti på den ladbare hybridbilen. Garantiutvidelsen gjelder kun for biler som selges av en autorisert Mitsubishiforhandler. * Leasingavtale 36 mnd/45.000 km. Startleie/etabl. kr. 74.363. Rente 2.95%. Totalpris kr. 174.803 (varierer med rentenivå). Tillegg for frakt til lokal forhandler tilkommer. ** Dedikert 10A kurs med jordfeilbryter. Forbruk: 1,7 l/100 km variert kjøring. CO2-utslipp: 41 g/km. Forbruk vil være avhengig av temperatur topografi, utkjørt lengde, kjørestil og bruk av varmeapparat/ klimaanlegg. Utstyrsdetaljer kan avvike fra standard. Med forbehold om evt. trykkfeil.

ÅPNINGSTIDER: Mandag – fredag 09.00 – 17.00 Torsdag 09.00 – 19.00 Lørdag 10.00 – 14.00 Østre Akervei 62, 0581 – tel. 23 05 36 00

www.motorforum.no AUTORISERT MERKEFORHANDLER – Vår kompetanse, din trygghet.


BlI mED på OSlOS TrIvElIgSTE løpEfEST i Frognerparken 19. juni kl.18.00

DHL-stafetten Oslo 4X4 er et årlig stafettløp for bedrifter, foreninger og vennegjenger. Det er et uhøytidelig løp hvor det legges mer vekt på løpsglede og teamwork enn på sportslige prestasjoner. Andre stikkord er trivsel og felleskap – for ikke å glemme god mat og drikke.

Meld på ett eller flere lag og nyt parklivets gleder med gode kolleger og venner. De som ikke vil delta aktivt kan være heiagjeng, slik at fleste mulig får delta på årets triveligste sommeravslutning. • Stafettløp for 4-personerslag. • hver deltaker løper 4 km. • herre-, dame- eller mikslag. • alle kan være med – fra eliteløpere til gående. • løypa er vakker, flat og publikumsvennlig. • høy trivselsfaktor og veldig aktivitet i parken.

stafetten OSLO 4X4 er ikke bare et mosjonsløp, men en folkefest og gylden mulighet for å samle gode kolleger til et sosialt og aktivt samhold. Det konkurreres i alle klassene – kvinner, menn og miks. I tillegg har vi en Walk-klasse. Walk er et sosialt tilbud for alle som ikke ønsker å løpe, men delta på DHL-stafetten. Oslo 4X4 sammen med sitt lag. Klassen består av lag på 4 personer, som sammen spaserer den 4 km lange løypa fra start til mål, en runde. Klassen vil ha tidtaking på lik linje som de andre klassene.

STafETTløp fOr BEDrIfTEr, fOrEnIngEr Og vEnnEgJEngEr Med over 200 000 deltakende løpere hvert år er DHLstafetten i Danmark verdens største mosjonsløp. DHL-

prIS • Påmelding 1 lag: kr 1.499,- • Påmelding 1 lag + grilltallerken/vann: kr 1.999,- • Påmelding 1 lag + plass i telt: kr 1.999,- • Påmelding 1 lag + grilltallerken vann + plass i telt: kr. 2.199,-

Kom i form i tide! Få motivasjonskveld med Löplabbet på din arbeidsplass.

pIknIk Området er perfekt for å heie på laget ditt og nyte parklivet med gode kollegaer og venner. Bli med og kos dere på årets store sommeravslutning i Frognerparken. Vi har laget i stand et hyggelig piknikområde, men dere kan naturligvis benytte dere av alle de vakre fasilitetene Frognerparken har å tilby. Piknikområdet er plassert på gressarealet sør for Skøyen skole rett ved siden av start- og målområdet, slik at dere kan følge med på hvordan det går med både eget lag og konkurrentene.

BLI MED PÅ OSLOS TRIVELIGSTE

10

LØPEFEST!

OBIK 2/2018

Frognerparken 19. juni 2018 kl. 18


asjon. Trykk: xide.no

Sta fett med løp i F høy rogn e triv sels rparke fakt n or

Stafettløp for bedrifter, foreninger og vennegjenger plaSS I TElT + kJøp av maT- Og DrIkkEvarEr Med over 200 000 deltakende løpere hvert år er DHL-stafetten For å gjøre dette til en hyggelig sommerfest meld på lag med både mat/drikke ogi plass i felles telt.verdens Om dere Danmark største mosjonsløp. DHL-stafetten OSLO 4x4 er mange er det også mulig og leie sitt eget telt og ermed: ikke bare et mosjonsløp, men en folkefest og gylden mulighet bestille egen mat. Ta kontakt keb@oslostafetten.org så kan vi hjelpe deg.

Meld deg på nå! www.dhlstafettenoslo.com

for å samle gode kollegaer til et sosialt og aktivt samhold.

lag Og DISTanSE Hvert lag består av fire personer som løper 4 km hver. hEnTIng av STarTnummEr Det konkurreres i klassene kvinner, menn og miks. I tillegg har vi en Det konkurreres i følgende tre klasser: Startnummer kan hentes på selve løpsdagen tirsdag 19. juni Walk-klasse. WALK er kl. et14.30-17.15 sosialt tilbud for alle som ikke ønsker å løpe, • Damer: 4 kvinner i Piknikområdet (i løpssekretariatsteltet). • Herrer: 4 menn – Vennligst se kartet på nettsiden. men delta på DHL-stafetten OSLO 4x4 sammen med sitt lag. • Miks: 2 kvinner og 2 menn Klassen består av lag på 4 personer, som sammen spaserer den 4 km påmElDIng VIKTIG - Det kan ikke værelange 3 menn løypa på et mikslag Meld påén laget ditt her:Klassen vil ha tidtaking på lik fra start til mål, runde. – Et mikslag kan kun bestålinje av følgende kombinasjoner: www.dhlstafettenoslo.com som de andre klassene. • 2 kvinner + 2 menn Det er mulig å melde på sitt lag helt frem til kl. 12.00 tirsdag • eller 3 kvinner + 1 man 19. juni. Dere kan tilføye eller endre deltagernavn helt frem til løpsdagen! Mangler dere en deltager, kan en deltager løpe flere SIkkErhET/fOrSIkrIng runder. Ved påmelding tegner dere automatisk forsikring via Gjensidige. Forsikringen er INKLUDERT i deltakeravgiften! Arrangøren har dessuten tegnet ansvarsforsikring. Vi gjør oppmerksom på at all deltakelse skjer på deltakernes egen risiko og eget ansvar. Anno 1961

parkErIng/TranSpOrT P-hus ved Colosseum kan benyttes, men vi kan ikke garantere at det er plass.

OBIK 2/2018

11


Foto: Terje Chr. Rolland

OBIk Terrengløp 2018 OBIk fortsetter med sin terrengløpskarusell som i år består av 4 løp – 2 løp i mai og 2 løp i juni. OBIks terrengløp er ekte terrengløping! underlaget er sti, vei og litt rent terreng! kOnSEpT: Velg mellom flexistart eller fellesstart. Flexistart betyr at du starter når du måtte ønske innenfor tidsrommet klokken 1800 - 1845. Fellesstart er alternativet for de konkurranseivrige løperne med samlet start kl 1830. Du velger selv distanse: 4 km eller 8 km. Hvor langt du vil løpe, kan du bestemme underveis i løypa, avhengig av dagsformen! Enklere kan det ikke bli! løypBESkrIvElSE: Løypa er en real terrengløype med nydelige stier, litt gjørme, et par tøffe bakker og masser av god løpsfølelse! Løypelengdene er henholdsvis 4km (1 runde) og 8 km (2 runder). InfO: WWW.OBIk.nO/faCEBOOk STarT/mål STED: Sognsvann – ta stien ned til høyre ved kiosken 12

OBIK 2/2018

løypElEngDEr: 4 KM (1 runde) eller 8 KM (2 runder) DaTOEr: Tirsdag 22. mai Tirsdag 29. mai Tirsdag 5. juni Tirsdag 12. juni TIDSpunkT: Start når du vil mellom kl 18.00-1845 Fellesstart kl 18.30 prEmIErIng: Mange uttrekkspremier. Mer informasjon følger! påmElDIng: Ved start eller på nett: www.obik.no prISEr: Alle 4 løp Etteranmelding pr løp

kr 400,kr 150,-

påmElDIngSfrIST: Påmeldingsfrist alle 4 løp er mandag 21. mai Påmeldingsfrist 1 og 1 løp er løpsdag innen klokken 18:00


ULLEVAAL STADION 2018 - MER ENN BARE FOTBALL Bestill dine VIP-billetter Marianne@ullevaal.no

Klubb Ullevaal handler om mer enn bare fotball, utsøkt mat og de beste setene. De fire konseptene gir din bedrift en unik mulighet til å kombinere et nyttig nettverk med spennende hospitality-opplevelser for dine ansatte og kunder på Norges flotteste stadion.

GUTTA SKAL BLI KLARE Hvem spiller seg inn på laget? Lars Lagerbäck og herrelandslaget skal spisse formen inn mot høstens kamper i Nations League.

NORGE - PANAMA 6. juni

MIRAKELET SKAL GJENSKAPES

20 år etter mirakelet i Marseille kommer Ronaldo og det brasilianske laget til Ullevaal stadion for å ta revansje.

OMKAMPEN: NORGE - BRASIL 9. juni

16.juni.2018

HØYTSVEVENDE AKROBATIKK Vår egen X Games superstjerne André Villa inviterer utøvere til en dristig og nervepirrende konkurranse.

ULLEVAAL XTREME 16. juni

HOCKEYFEST I SOMMERSOLA NHL-stjernene Henrik Lundqvist og Mats Zuccarello inviterer til tidenes hockeyfest på Ullevaal stadion!

HENKE & ZUCCA SUMMER CLASSIC 2018 11. august

TRE HJEMMEKAMPER PÅ FEM UKER

Nations League er en ny liga for landslag, hvor hver kamp teller. Vinner Norge gruppen, rykker vi opp og får spille playoff om plass i EM 2020!

NORGE - KYPROS NORGE - SLOVENIA NORGE - BULGARIA 6. september

13. oktober

16. oktober

KAMPEN OM KONGEPOKALEN

Norgesmesteren i fotball for herrer skal kåres! Norsk fotballs festdag avslutter fotballsesongen 2018.

CUPFINALEN 2018 2. desember

Ordinære billetter til alle arrangementene finner du hos ticketmaster.no


aaS JaCOBSEn, avdelingsvinner 1. divisjon 5`er fotball 2017-2018.

BODøgaTa fOTBall avdelingsvinner 3. divisjon 5`er fotball 2017-2018.

fOTBall vInnErE

COnSIglIErE avdelingsvinner 2. divisjon 5`er fotball 2017-2018.

ByggETJEnESTEr BOB avdelingsvinner 1. divisjon 5`er fotball 2017-2018. 14

OBIK 2/2018

gJEnSIDIgE divisjonsvinner, 1 div 5`er fotball 2017-2018

OTTOS vEnnEr avdelingsvinner 3. divisjon 5`er fotball 2017-2018.


TOkkEnS avdelingsvinner 3. divisjon 5`er fotball 2017-2018.

fInanSTIlSynET avdelingsvinner 3. divisjon 5`er fotball 2017-2018.

IkEa furuSET divisjonsvinner 2. divisjon 5`er fotball 2017-2018.

ÅRETS STØRSTE INTERNASJONALE TRAVHELG I NORGE

Bordbestilling: JonErik.Kirkeby@rikstoto.no

www.bjerke.no


SparEBank 1 seriemester håndball herrer 2017-2018.

kpmg vinner av sluttspillet 2. divisjon håndball 2017-2018.

hånDBall vInnErE pwC seriemester og vinner av sluttspill i 1. divisjon håndball kvinner 2017-2018.

kaOS vinner av innebandy store mål damer 2017-2018.

Orkla vinner av 2. divisjon håndballserie 2017-2018.

SIEmEnS - vinner av 2. divisjon innebandy små mål 2017-2018.

InnEBanDy vInnErE 16

OBIK 2/2018


pOlSkEhuSarEnE seriemester 1. divisjon mix voleyball 2017-2018.

STaTSBygg vinner av sluttspill 1. divisjon mix volleyball 2017-2018.

vOllEyBall vInnErE

BEkk COnSulTIng vinner av 4. divsijon volleyball mix 2017-2018.

TElEnOr/aCCEnTurE/TIETO vinner av 3. divisjon volleyball mix 2017-2018.

OBIK 2/2018

17


NY TURNERING 3V3 fOTBall fOr vOkSnE Bedriftsidretten Oslo ønsker i samarbeid med norges fotballforbund/Oslo fotballkrets å invitere til en ny turnering i 3er fotball for kvinner og menn. Bedriftsidretten Oslo (OBIk), nff og Oslo fotballkrets (NFF Oslo) arrangerer 3 mot 3 turnering på Voldsøkka kunstgress lørdag 9. juni 2018.

• Hvert lag er selv ansvarlig for at være klar ved riktig bane i god tid før kampstart. • Stiller to lag i samme farger, benytter sistnevnte lag i kampprogrammet overtrekkvester, hentes i sekretariat. • Seriespill og sluttspill. • Dommer på hver bane.

Turneringen avvikles med innledende seriespill og sluttspill. Komprimert oppsett, så lagene får spilt sine kamper i løpet av ca 3 timer. Det spilles i klassene Damer og Herrer. Det vil også spilles en egen klasse med Gåfotball, med de samme regler. Vi vil på bakgrunn av tidligere resultater prøve å dele inn så lagene som spiller mot hverandre holder tilnærmet samme nivå. Vi inviterer alle som ønsker å spille fotball med lagkamerater, venner, familie, naboer eller kollegaer til en 3 mot 3 turnering på små baner med vant i Voldsløkkahallen. Du må være fylt 15 år, men trenger ikke være medlem av et idrettslag eller bedriftsidrettslag. 3 mot 3 fotball er en morsom og involverende spillform som passer alle som er glad i fotball, enten du er aktiv i en klubb eller bare ønsker å spille uorganisert. Alle deltagerne er forsikret gjennom Bedriftsidrettens Behandlingsforsikring, men gjelder kun skader som oppstår i 3 v 3 turneringen og ved at ditt navn står på dommerkortet.

SpIllErEglEr: • Kamptiden er 1 x 12 minutter. • Det spilles med små mål, uten keeper. • Leggeskinner er påbudt i henhold til forsikringen. • Lagene må fylle ut ett dommerkort med navn på spillerne, det gjøres i sekretariatet. • Avspark startes av førstnevnte lag i kampprogrammet. • 3 p for seier og 1 p for uavgjort i seriespillet. Ved lik poengsum avgjøres rekkefølgen ved målforskjell, deretter innbyrdes oppgjør, er det fremdeles likt så avgjøres det hele ved myntkast. • Ved uavgjort etter full tid i sluttspillet, avgjøres kampen ved første mål vinner. • Hvis ballen spilles ut av banen, igangsettes spillet av motstanderlaget ved innspark fra linjen hvor ballen gikk ut. • Det spilles med hjørnespark og innspark på langsidene. • Sklitaklinger og hardt spill er ikke lov og medfører frispark. • Avstanden til nærmeste motstander ved innspark og frispark er 3 meter. • Alle frispark er indirekte. • Det kan scores mål fra alle steder på banen. • Hands gir frispark. • Det spilles ikke med straffespark. Alle forseelser gir frispark. • Når det scores mål, skal spillet igangsettes fra midten, og motstanderens spillere skal tilbake på egen banehalvdel minimum 3 meter fra ballen. • Det er” flyvende” innbytte uten stopp i spillet. Dette skal skje fra midtbanen, og den spiller som byttes ut skal forlate banen innen ny spiller kommer inn på banen. • Det blåses frispark mot, om en spiller holder seg fast i vantene for å skjerme ballen. • Gult kort gir umiddelbar 3 min. personlig utvisning, rødt kort gir personlig utvisning fra resten av kampen, dvs at laget kan fortsette med 3 spillere. • Minimum 3 spillere og inntil 6 spillere (anbefales) på hvert lag.

BanEn: • Banen er 10 m. bred og 15 m. lang med vant og små mål. kampavvIklIng (TurnErIng): • Kampene startes og avsluttes ved felles start- og sluttsignal for alle kampene samtidig. • Fra en kamp blåses av til ny kamp startes er det kun 3 minutters pause.

klaSSEr: Voksne fra 15 år (Kvinner, Menn) Påmeldingsfrist innen kl. 12.00 fredag 1. juni 2018. Pris pr. lag kr. 850,18

OBIK 2/2018

InvITErTE: Bedriftsidrettslag, Vennelag, Borettslag, Andre.


NÅ ER DET BARE

NOEN UKER IGJEN! Frognerparken 19. juni 2018. Meld dere på nå!

DHL-stafetten OSLO 4x4 er et stafettløp med sosialt fokus både før, under og etter løpet. Her legges det vekt på høy trivselsfaktor, felleskap, teamwork og løpsglede. Løpet foregår i Frognerparken, i en publikumsvennlig løype. Hvert lag består av fire personer som løper en etappe på 4 km hver, overkommelig for de fleste. 4 KLASSER: KVINNER • MENN • MIXED (2+2) • WALK

Meld dere på nå: www.dhlstafettenoslo.com

Anno 1961


bowling

Bedriftsserien i bowling 2018/ 2019 4`er lag herrer og mix + 3`er lag damer SErIEfOrmEr: Damelag består av 3 spillere, herrelag av 4 spillere og mixlag av 4 spillere. Mixlag spiller i herreserien. Det vil kun være en avdeling i hver divisjon. Dersom lag fra høyere divisjoner ikke er påmeldt innen fristens utløp, rykker neste lag på listen opp. Alle nye lag starter i laveste divisjon. Spillested er Veitvet bowlinghall. Serien starter i september. Kampene spilles mandag til torsdag. Terminliste med spilleregler, spilletider og divisjonsoppsett blir sendt ut i august, ca 2 uker før seriestart. nyhET: Nå kan du spille på flere lag innenfor samme bedrift uten å måtte stå over en kamp. Unntaket er dersom det er to lag i samme divisjon. Det betyr at du for eksempel kan spille både i vanlig liga og i 3`er ligaen hvEm kan DElTa: Alle ansatte i bedriften over 15 år kan delta uavhengig om de spiller ”aktivt” for et ordinært idrettslag eller ikke. I tillegg kan ektefelle/samboer og barn av ansatte (over 15 år) delta dersom disse ikke spiller ”aktivt”. Etter fylte 30 år kan disse spille.

i 20

påmElDIngSfrIST: Torsdag 31. mai 2018

OBIK 2/2018

DISpEnSaSJOn: Det kan søkes dispensasjon for spillere som ikke er ansatt i bedriften dersom de er fylt 15 år og ikke spiller ”aktivt” i et ordinært idrettslag. Man kan ikke søke dispensasjon for ”aktive” spillere under 30 år. Det kan søkes dispensasjon for ”aktive” spillere som har fylt 30 år, men ikke arbeider i bedriften. STarTkOnTIngEnT – frIST: • Startkontingent – Påmelding innen 31. mai er kr 1.500,- pr. lag • Startkontingent – Påmelding etter 31. mai er kr 1.750,- pr. lag • Startkontingenten inkluderer bladet ”Bedriftsidrett i Oslo”. SpIllEravgIfT • Spilleavgift pr. kamp er ca kr 480,- for herrer og mix lag. • Spilleavgift pr. kamp er ca kr 380,- for 3`er lag damer. Faktura for startkontingent må være innbetalt for at påmeldingen er gyldig. TrEkkIng av lag Lag som trekker seg etter at serien er satt opp vil ikke få refundert påmeldingsavgiften. Lag som trekker seg etter at serien er startet vil ikke få refundert påmeldingsavgiften. I tillegg vil det bli ilagt et gebyr på kr. 2.500,påmElDIng: Påmeldingsskjema finner du på våre nettsider www.obik.no Faktura blir sendt etter at påmelding er mottatt. Påmeldingen er ikke gyldig før startkontingenten er innbetalt.

fOrSIkrIng: Det er ingen automatisk forsikring gjennom denne startkontingenten! Tilbud om forsikringsordning finnes på vår nettside www.obik.no SpørSmål: Spørsmål vedrørende bowling rettes til Tore Stokdal på e-post: tore@obik.no eller telefon 909 81 586 velkommen til hyggelige bowlingkvelder!

OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Tom Erik Sundsbø Leder OBIK Bowlingutvalget


bowling

Bedriftsserien i bowling 2018/2019 3`er lag SErIEfOrmEr: Serien skal ha lag bestående av 3 spillere, laget kan bestå av damer og herrer om hverandre. 1 + 2 eller 2 + 1 eller 3 damer eller 3 herrer. Kampvarighet 1,5 timer. Det vil kun være en avdeling i hver divisjon. Dersom lag fra høyere divisjoner ikke er påmeldt innen fristens utløp, rykker neste lag på listen opp. Alle nye lag starter i laveste divisjon. Spillested er Veitvet bowlinghall. Serien starter i september. Kampene spilles mandag til torsdag. Terminliste med spilleregler, spilletider og divisjonsoppsett blir sendt ut i august, ca 2 uker før seriestart. SpIll: Nå kan du spille på flere lag innenfor samme bedrift uten å måtte stå over en kamp. Unntaket er dersom det er to lag i samme divisjon. Det betyr at du for eksempel kan spille både i vanlig liga og i 3`er ligaen. hvEm kan DElTa: Alle ansatte i bedriften over 15 år kan delta uavhengig om de spiller ”aktivt” for et ordinært idrettslag eller ikke. I tillegg kan ektefelle/samboer og barn av ansatte (over 15.år) delta dersom disse ikke spiller ”aktivt”. Etter fylte 30 år kan disse spille. DISpEnSaSJOn: Det kan søkes dispensasjon for spillere som ikke er ansatt i bedriften dersom de er fylt 15 år og ikke spiller ”aktivt” i et ordinært idrettslag. Man kan ikke søke dispensasjon for ”aktive” spillere under 30 år. Det kan søkes dispensasjon for

”aktive” spillere som har fylt 30 år, men ikke arbeider i bedriften. STarTkOnTIngEnT – frIST: • Startkontingent – Påmelding innen 31. mai er kr 1.500,- pr. lag • Startkontingent – Påmelding etter 31. mai er kr 1.750,- pr. lag Startkontingenten inkluderer bladet ”Bedriftsidrett i Oslo”. SpIllEravgIfT Spilleavgift pr. kamp er ca kr 380,for 3`er lag. Faktura for startkontingent må være innbetalt for at påmeldingen er gyldig. TrEkkIng av lag Lag som trekker seg etter at serien er satt opp vil ikke få refundert påmeldingsavgiften. Lag som trekker seg etter at serien er startet vil ikke få refundert påmeldingsavgiften. I tillegg vil det bli ilagt et gebyr på kr. 2.500,påmElDIngSfrIST: Frist for påmelding er satt til 31. mai 2018.

påmElDIng: Påmeldingsskjema finner du på våre nettsider www.obik.no Faktura blir sendt etter at påmelding er mottatt. Påmeldingen er ikke gyldig før startkontingenten er innbetalt. fOrSIkrIng: Det er ingen automatisk forsikring gjennom denne startkontingenten! Tilbud om forsikringsordning finnes på vår nettside www.obik.no SpørSmål: Spørsmål vedrørende bowling rettes til Tore Stokdal på e-post: tore@obik.no eller telefon 909 81 586 velkommen til hyggelige bowlingkvelder!

OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Tom Erik Sundsbø Leder OBIK, Bowlingutvalget

i

påmElDIngSfrIST: Torsdag 31. mai 2018

OBIK 2/2018

21


orientering

Terminlisten Bedriftsorientering 2018 DaTO 03.04.18 10.04.18 12.04.18 17.04.18 19.04.18 24.04.18 26.04.18 03.05.18 08.05.18 15.05.18 22.05.18 24.05.18 29.05.18 31.05.18 05.06.18 07.06.18 12.06.18 14.06.18 19.06.18 21.06.18 27.06.18 04.07.18 11.07.18 18.07.18 25.07.18 01.08.18

Dag Tirsdag Tirsdag Torsdag Tirsdag Torsdag Tirsdag Torsdag Torsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Torsdag Tirsdag Torsdag Tirsdag Torsdag Tirsdag Torsdag Tirsdag Torsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag

"løpSTypE (OBIk uThEvET)" OCC løp 1 OCC løp 2 P1 OBIK kortdistanse OCC løp 3 P2 OBIK kortdistanse OCC løp 4 P3 OBIK kortdistanse P4 OBIK OCC løp 5 (finale) P5 OBIK / AB løp 1 P6 OBIK P7 OBIK / NK løp 1 P8 OBIK / AB løp 2 P9 OBIK / NK løp 2 P10 OBIK / AB løp 3 P11 OBIK / NK løp 3 P12 OBIK P13 OBIK P14 OBIK P15 OBIK DnV Sommer DnV Sommer DnV Sommer DnV Sommer DnV Sommer DnV Sommer

(+rESulTaT) Nydalen SK Lillomarka OL Open iT Bækkelagets SK Open iT Heming Norges Bank BIL Aker Solutions Oppsal Bærum SK Østmarka OK Koll Haslum Nydalen SK Tyrving Heming Fossum Thales BIL Østmarka OK Folkehelseinstituttet Veritas Veritas Veritas Veritas Veritas Veritas

07.08.18 09.08.18 14.08.18 16.08.18 21.08.18 23.08.18 28.08.18 30.08.18 04.09.18 06.09.18 11.09.18 13.09.18 06.11.18

Tirsdag Torsdag Tirsdag Torsdag Tirsdag Torsdag Tirsdag Torsdag Tirsdag Torsdag Tirsdag Torsdag Tirsdag

P16 OBIK / ABIK fellesløp P17 OBIK P18OBIK P19 OBIK P20 OBIK / ÅM P21 OBIK / NK løp 4 P22 OBIK / AB løp 4 P23 OBIK / NK løp 5 P24 OBIK / AB løp 5 P25 OBIK / NK løp 6 P26 OBIK P27 OBIK / NK - ekstraløp OBIK Oppmannsmøte

FFI Norges Bank BIL Open IT Thales BIL Østmarka OK Kjelsås Asker SK Lillomarka Fossum Nydalen SK Thales BIL Koll OBIK

ÅM = ÅPENT MESTERSKAP (KM)

22

OBIK 2/2018

arrangør parkErIng / STarTSTED

Huk, Bygdøy Huk, Bygdøy Ekeberg? Østmarksetra Gommerudbanen, Rykkinn Ekerud p-plass

Østmarksetra Tokerud skole, Gjelleråsen Datoer for 2018 foreløpig ikke fastsatt Datoer for 2018 foreløpig ikke fastsatt Datoer for 2018 foreløpig ikke fastsatt Datoer for 2018 foreløpig ikke fastsatt Datoer for 2018 foreløpig ikke fastsatt Datoer for 2018 foreløpig ikke fastsatt Isdammen Årvoll Grefsenkollen Grorud, Badedammen Sandbekken eller Løvenstad skole

Nittedal, Sørli Skole Senter for ungdomspsykiatri Idrettens lokaler Ekeberg


PREMIERE 30. AUGUST

Ingvild Holthe BYGDNES

Nils-Ingar AADNE

Kim HAUGEN

Birgitte Victoria SVENDSEN

Fordi du trodde du kjente den

Rosenkrantzgt.10 22 34 86 80/815 33 133 www.oslonye.no


bordtennins

BOrDTEnnISSErIE 2018/19

SErIEfOrm: Damer: 1 divisjon. Herrer: 4 divisjoner og 1 2 – 14 lag pr. avdeling. Lagene blir satt opp i divisjoner ut ifra plasseringen i sesongen 2017/2018. Nye lag starter i laveste divisjon. Det spilles enkel serie. Lagene avtaler seg imellom når kampene skal spilles. Vi jobber med å finne et nytt spillested da vi ikke disponerer Fokushallen lenger. hvEm kan DElTa: Alle ansatte i bedriften over 15 år kan delta uavhengig om de spiller ”aktivt” for et ordinært idrettslag eller ikke. I tillegg kan ektefelle / samboer, og barn av ansatte (over 15 år) delta dersom disse ikke spiller ”aktivt”. Etter fylte 30 år kan disse delta. DISpEnSaSJOn: Det kan søkes dispensasjon for spillere som ikke er ansatt i

i 24

påmElDIngSfrIST: Tirsdag 15. mai 2018

OBIK 2/2018

bedriften dersom de har fylt 15 år, og ikke spiller ”aktivt” i et ordinært idrettslag. Man kan ikke søke dispensasjon for ”aktive” spillere under 30 år. Det kan søkes dispensasjon for ”aktive” spillere som har fylt 30 år. STarTkOnTIngEnT: Kr. 2200,- innen 15. mai 2018. Kr. 2550,- innen 30. mai 2018. NB! Vi tar forbehold om økning i prisen pga overgang til ny treningshall, da vi ikke kan bruke Fokushallen lenger. Startkontingenten inkluderer bladet ”bedriftsidrett i Oslo”. Lag som ikke har betalt startkontingent ved betalingsfristens utløp, vil bli belastet med et purregebyr. Lag som trekker seg før serien er satt opp, vil ikke få refundert startkontingenten. Lag som trekker seg etter at serien er startet, vil bli ilagt et gebyr på kr. 1000,-. påmElDIng: Påmeldingsskjema finner du på www.obik.no.

Faktura blir sendt etter at påmelding er mottatt. Påmeldingen er ikke gyldig før startkontingenten er betalt fOrSIkrIng: Det er ingen automatisk forsikring gjennom startkontingenten! Tilbud om forsikring finnes på vår nettside www.obik.no SpørSmål: Spørsmål vedrørende bordtennis, rettes til: Moussa Elkam E-mail: moussa@obik.no Telefon: 94 16 15 77 Eller du kan ta kontakt med bordtennisutvalgets leder Frank Nygaard E-mail: frank.nygaard@gjensidige.no velkommen til OBIk`s bordtennisserie 2018/2019

Oslo Bedriftsidrettskrets Tom Erik Sundsbø Moussa Elkam Leder Bordtennis ansvarlig


UNIK KAMPOPPLEVELSE Se fotball fra VIP’en på Intility Arena når Vål’enga møter:

HAUGESUND

STABÆK

LILLESTRØM

6. MAI KL. 18.00

16. MAI KL. 18.00

26. MAI KL. 18.00

Dørene åpner 1,5 time før kamp og du får alt dette inkludert:

• Middagsbuffet (både varm- og kaldmat)

• Egne lokaler og losjer i 3 etg.

• 2 drikkeenheter (mineralvann/øl)

• Egen inngang til stadion – ingen kø

• Dessert og kaffe

• Oppgraderte seter midt på hovedtribunen For mer informasjon og bestilling, kontakt

Salgssjef Steffen Isetorp | Tlf: 98 49 87 78 | E-post: Steffen.isetorp@vif.no

GENERALSPONSOR:

FOTO: SCANPIX | ILLUSTRASJON: NXT/A2N

– Spesialpris ved kjøp av alle tre kampene samlet!


skyting

Innbydelse til OBIks SErIESkyTIng 2018/2019 Oslo Bedriftsidrettskrets innbyr herved ditt lag til serieskyting 2018/2019. SErIEfOrmEr: Det er serier for Luftrifle, Miniatyr og Luftpistol. Serien består av 6 runder og starter i slutten av september og avsluttes i april. Hvert lag består av 4 skyttere hvorav de 3 beste teller. I miniatyr og luftpistol blir det 1 divisjon, mens vi håper på 3 divisjoner for luftrifle. Opp og nedrykk mellom divisjonene etter gjeldende reglement. Nye lag plasseres i laveste divisjon. STED fOr SkyTIng: Luftpistol og luftrifle avvikles på de respektive lags baner og/eller på Kolsås. Miniatyr avvikles på skytterbanen til Media Trykk, Oslo i Sandakerveien 121. hvEm kan DElTa: Alle ansatte i bedriften over 15 år kan delta uavhengig om de skyter ”aktivt” for et ordinært skytterlag eller ikke. I tillegg kan ektefelle/samboer og barn av ansatte (over 15.år) delta dersom disse ikke skyter ”aktivt”. Etter fylte 40 år kan disse skyte i bedriftsserien.

i 26

påmElDIngSfrIST: Torsdag 1. juni 2018

OBIK 2/2018

Foto: Kristin Tufte Haga

DISpEnSaSJOn: Det kan søkes dispensasjon for skyttere som ikke er ansatt i bedriften dersom de er fylt 15 år og ikke skyter ”aktivt” i et ordinært skytterlag. Man kan ikke søke dispensasjon for ”aktive” skyttere under 40 år. Det kan søkes dispensasjon for ”aktive” skyttere som har fylt 40 år. STarTkOnTIngEnT: Startkontingenten er kr. 825,- pr. lag som inkluderer bladet ”Bedriftsidrett i Oslo”. Lag som trekker seg etter at serien er satt opp vil ikke få refundert startkontingenten. påmElDIng: Du finner påmeldingsblanketten på www.obik.no BETalIng: Faktura blir tilsendt så snart påmeldingen er mottatt.

HUSK! Påmeldingen er ikke gyldig før faktura er betalt. gEnErEll InfO: Luftrifle og luftpistol lag som ikke disponerer egen bane bes opplyse om dette. Lag som ønsker å påta seg arrangement av stevner eller KM i de forskjellige grener bes melde fra om dette. Oppgi også hvilken uke stevnet ønskes arrangert, samt alternativ uke hvis det skulle bli kollisjoner. SpørSmål: Spørsmål vedrørende skyting rettes til: Stein Aker E-post obik@obik.no Telefon 22 57 97 72 med hilsen Oslo Bedriftsidrettskrets

Tom Erik Sundsbø Per M. Ellefsplass Leder Skytterutvalget


Til Nina, som elsker netthandel, men som aldri rekker å hente pakkene. For mange netthandlere er selve leveransen nesten like viktig som varen. Hele 74 % sier at de hadde handlet oftere på nett hvis de hadde hatt mer kontroll på leveringen. Derfor lanserer vi nå flere nye tjenester som gjør det enda enklere for deg å handle på en måte som passer til akkurat dine behov. Les mer på postnord.no/vinnendelogistikk


skyting

Invitasjon Cupskyting 2018/2019 luftrifle

Foto: Kristin Tufte Haga

vi innbyr ditt bedriftslag til Cup-skyting med ett eller flere lag. hvert lag består av 4 skyttere, hvorav de 3 beste teller. De tre første rundene i cupen arrangeres på 3 baner (SchibstedABB og Nordea) Det skytes 45 skudd. Alle påmeldte lag skyter de to første rundene , Hvor mange lag

i 28

påmElDIngSfrIST: Onsdag 1. juni 2018

OBIK 2/2018

som går videre til runde 3 er avhengi av hvor mange lag som er påmeldt. De dårligste lagene sammenlagt etter 2 runder kan skyte om plassering hvis ønskelg. De 4 beste lagene etter runde 3 går til semifinaler, hvor det blir trekning av hvem som møter hvem. lufTrIflE: Cupen avsluttes med gull og bronsefinaler på slutten av sesongen. STarTkOnTIngEnT: kr. 675,Påmeldingsblanketten finner du på www.obik.no eller ved å kontakte OBIK`s administrasjon.

Påmeldingsblanketten bes nøye utfylt, og sendt OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 Oslo Eller e-post obik@obik.no Faktura kommer tilsendt så snart påmeldingen er mottatt. HUSK påmeldingen er ikke gyldig før faktura er betalt. Det tas forbehold om at det melder seg på nok lag til å arrangere Cup.

Med hilsen OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Tom Erik Sundsbø SKYTTERUTVALGET Per M. Ellefsplass


IDRETTENS SKADETELEFON

987 02033 En behandlings- og rådgivningstelefon med spesialkompetanse på idrettsmedisin for utøvere, trenere og foresatte. Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet. • • • • •

Bemannet av helsepersonell Bestiller utredning og behandling Generell rådgivning og oppfølging Kvalitetssikret behandlernettverk Åpen alle dager fra 0900 – 2100

I dag kan medlemmer av 21 ulike forbund, OBIK og alle barn under 13 år som deltar i aktivitet organisert av lag, klubb, krets eller forbund tilsluttet Norges Idrettsforbund, benytte seg av Idrettens Skadetelefon. Les mer på www.idrettshelse.no

Skadetelefonen gir deg en stor trygghet!


Eurofestival 2019 i Salzburg 26. – 30. juni 2019

Flott By – mange påmeldte OBIK har selvfølgelig vært og sjekket ut Salzburg og mange av de arenaer som skal benyttes neste år. Vi har snakket med og blitt vist rundt av daglig leder for bedriftsidretten i Salzburg Reinhard Sitzler. Han sier at hele organisasjonen i Salzburg gleder seg til neste års arrangement og at forberedelsene går etter planen. Han sier videre at han forventer at alle tilreisende holder seg til offisielle leverandørene av tjenester siden disse er en viktig brikke i den totale økonomien i arrangementet. På spørsmål om hvordan forhåndspåmeldingen ligger an pr.dato sier General Manager for lekene, Klaus Höftberger at utrolig mange tyskere har meldt sin ankomst. Allerede nå diskuteres det om det må settes tak på deltakelsen i noen grener. Han trekker da fram spesielt golf, badminton og bowling, da det er noe knapphet på baner og bowlinghaller. Derimot vil de kunne tilby 5`er fotball i tillegg til 7`er og ordinær 11`er fotball. Som vanlig vil det være et løp gjennom det historiske Salzburg på lørdag hvor det er gratis å delta. Distansen er på henholdsvis 5 og 10 km. Alle anlegg ligger innenfor en radius på 15 kilometer fra Sentrum, så dette blir «compact games». Hele Salzburg er jo som en historiebok fortsetter Reinhard Sitzler 30

OBIK 2/2018


i det han geleider oss gjennom den smale men sjarmerende gågaten som fører oss til plassen hvor åpningsseremonien skal finne sted, midt i sentrum av gamlebyen. Han tar oss med opp på uteserveringen av det ærverdige kaffehuset «Cafe Tomaselli» med utsikt over Residenzplatz hvor åpningen skal foregå. Organisasjonen har alliert seg med turistmyndighetene i Salzburg for å kunne sikre seg nok hotellrom og fine fasiliteter til alle deltagerne som forventes å komme. Det blir presisert at man må bestille rom gjennom de offisielle kanaler for å få gratis transfer mellom bosted og arenaer og kveldsarrangementene sier ansvarlig for overnatting, Geberhard Müller i Albatros.

Offisielt åpner påmeldingen til European Company Sport Games 2019 i juli 2018. Påmeldingsavgift for deltakere 170 Euro Hotellpriser for hele perioden fra 155 opp til 395 Euro. Flere mulige reisemåter, fly til München og tog til Salzburg. Fly til flere destinasjoner i Europa med mellomlanding og fly videre til Salzburg. Direkte charterfly fra Oslo til Salzburg tur / retur Kontakt Bedriftsidretten for mer informasjon

Det konkurreres i over 27 forskjellige idretter: • Badminton • Basketball • Beachvolleyball • Mini golf • Bowling • Bridge • Dart • Fotball 11 manns • Fotball 7`er • Fotball 5`er • Fotball golf • Golf • Håndball • Friidrett • Orientering • Petanque • Sjakk • Skyting • Svømming • Sykkel • Squash • Tennis double • Bordtennis • Volleyball OBIK 2/2018

31


TI på TOpp OSlO 2018

Bedriftsidretten Oslo legger opp 15 ulike turer rundt omkring i Oslo. Disse flotte turene er hovedsakelig lagt i marka, men noen finner du også litt mer sentrumsnært. Turene er enkle å komme seg til via trikk, T-bane, tog og liknende. Alle som gjennomfører 12 turer eller med i løpet av kampanjeperioden, fra 1. mai til 31. oktober får premie. Vi vil også kjøre fotokonkurranser, og andre konkurranser med fine premier utover i kampanjeperioden. April, 2018 BEDrISTSIDrETTEn OSlO Foto: Geir Senum Fra Vettakollen


«Det beste utelivet finner du ute i naturen» Last ned vår egen turapp, og få tilgang til alle årets turer. Via appen kan du sjekke inn på hvert eneste turmål, så fremt du er nær nok turmålet. I tillegg får du muligheten til å følge med på kartet hvor i terrenget du befinner deg. Ved å klikke deg inn på den enkelte turen, kommer det opp en turbeskrivelse, med mye spennende og nyttig stoff. Nytt i år er bland annet at du kan ta bilder via appen, og da kommer ditt turbilde direkte inn på din turprofil. Søk etter Ti på Topp appen via GooglePlay eller App Store, last ned og kom i gang.

TI PÅ TOPP 2018 TUROVERSIKT

Turmål: TOppEn på hOvEDøya SaraBråTEn gapahukEn guBBErO STOvnErTOrnET kIkuTTOppEn BarlInDåSEn ST.hanSåSEn EkEBErgparkEn øSTEnSJøvannET haukåSEn røvErkOllEn grEfSEnkOllEn SlagEnE vED frOgnErSETErEn vETTakOllEn årvOllåSEn

BlI mED på Tur!

facebook.com/tptoslo

@tipaatopposlo

WWW.OSlO.TIpåTOpp.nO OBIK 2/2018

33


Til alle som har glemt hva som gikk galt i fjor

OBIK din nærme Hvorfor skal vi la OBIK ta seg av vårt arrangement, vi har da alltid fikset dette selv? 1. Hvor mange personer var aktivt involvert i arrangementet? Uansett hvor mange som er med i organisasjons – komiteen, ender det ofte opp med at bare en i komiteen blir sittende med de fleste arbeidsoppgavene. 2. Hvor mange timer av firmaets tid brukte hver av disse til å forberede arrangementet? I dag med stadig økte krav til alle ansatte er tid penger. Man kan vurdere om det lønne seg at mange personer bruker flere dager eller uker av sin arbeidstid for ikke å snakke om sin arbeidstid for ikke å snakke om sin egen familien fritid på å planlegge et arrangement. Deretter enda flere dager på å skaffe tilveie lokaler, haller, baner, utstyr, dommere, funksjonærer og priser på alle alternativer. OBIK sitter med den totale oversikt over hva som er ledig hvor, og har et utall dommere og funksjonærer og priser på alle alternativer. OBIK sitter med den totale oversikt over hva som er ledig hvor, og har et utall dommer og funksjonærer tilgjengelig. Men prøv gjerne selv først. Det er jo alltid noen som kjenner noen som sikkert kan ordne noe litt rimelig. 3. Hvor mange av firmaets arbeidsoppgaver ble utsatt eller forsinket på grunn av arrangementet? Det er sikkert ingen andre som utfører dine arbeidsoppgaver mens du prøver å få orden på arrangementet. Altså må du jobbe enda lengre dager får å få unna de daglige arbeidsoppgavene. Finn ut hva dere har kapasitet og råd til å utføre selv og la OBIK ordne resten. HUSK vi jobber med arrangement hver dag og kan bidra med det meste. 4. I hvilken grad fikk arrangørene selv utbytte av arrangementet? Uansett hvor nøye en planlegger, ender det alltid med at innkjøpene utføres i siste liten. Noe er glemt og arrangøren må ut å skaffe noe under arrangementet. Hvem bryr seg vel om pris da? Fikk dere tatt dere av 34

OBIK 2/2018


ste medarrangør gjestene og hatt det hyggelig selv, eller ble det noen rester tilbake som dere fikk kastet i dere på kjøkkenet i siste liten? OBIK sitter med sjekklister ned til den minste detalj. Vi ordner selvfølgelig med bankett og bespising hvis det er ønskelig. 5. Hvor mange deltok i og hvor lang tid tok etterarbeidet? Det er ganske morsomt å vaske og rydde når man er flere og man kan ha det gøy med de som har sovnet på toalettet. Dagen derpå er det deilig å stå opp og ta fatt på alle ting som skal returneres. Det er alltid noe som er ødelagt eller forsvunnet, men det må man regne med. Sist men ikke minst

er det hyggelig med de sure kommentarene etterpå. Det er alltid noen som må klage! 6. Stemte sluttfakturaen med budsjettet Hva kostet det SÅ mye? Blir det problemer med regningene etterpå kan jo komiteen dele på ekstrakostnadene. Eller man kan jo forsøke å forklare hvorfor kostnadene ble så mye større, selv om dere var ti stykker i komiteen og har brukt 3 måneder på planleggingen. Med OBIK som samarbeidspartner får dere fast pris på forhånd, og dere slipper faktura fra mange ulike firmaer.

Dette gjør vi Dette skaffer vi Referanser Prosjektledelse Overnatting/hotell Olympiatoppen Planlegging

Bankettsal

Color line

Søknader

Catering

ABB

Prisoverslag Lokaler

Fellesdata

Opp/ned rigging

Vinmonopolet

Dekorasjoner

Bestillinger Transport

Universitetssykehuset

Administrasjon

Thon Hotels

Musikk

Funksjonærer Scene

OBOS

Dommere Høyttalere Rydding Lys Tillatelser

OBIK har oversikt over hva som finnes av tilbud. OBIK er tilstede under arrangementet og organiserer det hele. OBIK påtar seg oppdrag av alle størrelser. OBIK kan utføre enkelte deler av deres arrangement. OBIK har kompetansen – du har valget!

OBIK 2/2018

35


Returadresse: Oslo Bedriftsidrettskrets, Ekebergveien 101, 1178 Oslo

laST nED nå, hElT graTIS

minBedriftsidrett – resultatservice i lomma! Appen “Minbedriftsidrett” kan nå lastes ned gratis på “App store” og “Play butikk”. Minbedriftsidrett kan brukes av alle, blant annet får lagledere og dommere en enkel tilgang til å registrere kampresultater. Hvordan logger jeg inn på Minbedriftsidrett etter nedlastning? SOm laglEDEr EllEr DOmmEr: Bruk samme pålogging som i “Min idrett”. Har du først logget inn på Minbedriftsidrett og ikke logger ut, da er ditt lags resultater kun et trykk på Appen unna. Har du ikke tatt i bruk Min Idrett gå i linken for å lage en profil. https://minidrett.nif.no/ SOm SpIllEr EllEr BarE InTErESSErT: Bare last ned appen og søk opp laget som du ønsker å følge. Her vil du finne resultater, tabeller, kamper og annen informasjon.

minbedriftsidrett har følgende funsksjonalitet: - resultatregistrering (kun lagleder og dommer som er satt opp på en kamp) - Oversikt over spilte kamper og kommende kamper - kalender - Tabell - laginfo - Spillerliste - mulighet for pushmeldinger - varsling på spillere på det laget som du er lagleder for.*

* krever at du har lastet ned spillerstall i Turneringsadmin TA, du logger inn på TA via MinIdrett.

appen bør tas i bruk, da den erstatter «idrettstelefonen»

Bedriftsidretten Oslo nr. 2 - 2018  
Bedriftsidretten Oslo nr. 2 - 2018  
Advertisement