Page 1

FORMULARI DE PARTICIPACIÓ El microrelat que escriguis ha de començar amb la següent frase: _______________

Microrelat: Nom:

Cognoms:

Núm. d'usuari de la biblioteca:

Correu electrònic:

Telèfon:

Títol del microrelat:

MICRORELAT. L’extensió dels relats serà d’un mínim de 100 paraules i un màxim de 150 incloent les paraules del títol i la frase d’inici.


BASES DEL CONCURS El I Concurs de Sant Joan Despí Escriu … microrelats encadenats organitzat per la Xarxa de Biblioteques de Sant Joan Despí té com a objectiu descobrir el talent literari i despertar la imaginació dels usuaris d'aquesta Xarxa i, en general, de totes aquelles persones interessades en l'escriptura. Dret de participació 1. Podran participar-hi les persones majors de 14 anys. Els menors d’edat hauran d’aportar l’autorització del pare, mare o tutor/a. 2. Els participants estaran obligats a facilitar nom i cognoms, edat i dades de contacte (telèfon i correu electrònic). La comunicació d’aquestes dades suposa l’acceptació expressa de la Llei de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). La persona que participi autoritza la biblioteca a difondre el seu nom i primer cognom i el microrelat que entri a concurs per a finalitats de difusió i publicitat dins de la biblioteca i fora a través de les xarxes socials de la biblioteca, El Butlletí i RadioDespí. Requisits de participació 3. Els organitzadors del concurs proposaran una frase que servirà d’inici per al microrelat de la quinzena. 4. La frase del microrelat guanyador de cada quinze dies haurà de ser la frase d’inici per als microrelats que s’enviïn la setmana següent, la qual serà comunicada públicament pels organitzadors. 5. Els participants hauran d'enviar els microrelats, l'extensió dels quals no serà inferior a 100 paraules ni podrà sobrepassar les 150 paraules (incloent la frase d'inici i el títol), completant a més tots els camps declarats expressament obligatoris. 6. Només entraran a concurs els microrelats en català o en castellà. Haurà de ser original i inèdit. Haurà d’enviar-se amb títol, si no és així, la Biblioteca Mercè Rodoreda podria triar-ne un o decidir no tenir en compte el relat. 7. No s’admetrà a concurs cap microrelat presentat fora de termini i en general qualsevol altre microrelat que no compleixi les condicions expressades a les presents bases. Votacions i jurat 8. Totes les decisions del jurat seran preses en una única votació per majoria de vots. 9. Tota decisió del jurat serà irrevocable, i es podrà declarar el premi desert, si després d’una anàlisi minuciosa dels microrelats enviats, cap tingués la qualitat suficient. 10. El jurat es reserva el dret de no admetre a concurs aquells microrelats que, entre d’altres, atemptin contra els drets a la intimitat, honor i pròpia imatge de tercers, o que continguin, a mode enunciatiu però limitatiu, connotacions racistes, sexistes i/o discriminatòries, comentaris obscens, lascius, difamatoris o qualsevol altre que atempti contra la dignitat de tercers, contra la moral i/o contra l’ordre públic. 11. El sistema de votació a través del Facebook de la biblioteca tindrà en compte els “m’agrada” de cada microrelat. 12. El vot presencial a la biblioteca es farà a través de l’entrega d’un formulari proporcionat per la biblioteca. Perquè la votació sigui vàlida caldrà que tots els camps estiguin degudament omplerts i que les dades siguin veraces. Una mateixa persona només podrà emetre un sol vot. Per garantir-ho la biblioteca demanarà el codi de carnet de la biblioteca. 13. Les dades proporcionades pels participants i els votants hauran de ser veraces i llegibles perquè siguin acceptades pels organitzadors. No s’admetran pseudònims. Qüestions generals 14. Els participants cediran gratuïtament a Biblioteques de Sant Joan Despí i, per tant, a l’Ajuntament de Sant Joan Despí i la Diputació de Barcelona, els drets editorials de reproducció, distribució, transformació, comunicació pública i qualsevol altre dret necessari per a la comercialització total o parcial del microrelat en qualsevol suport, per a tot el món i per al període màxim que permeti la legislació. 15. Els participants assumiran total responsabilitat, i deixaran, per tant, a Biblioteques de Sant Joan Despí, l’Ajuntament de Sant Joan Despí i la Diputació de Barcelona indemnes davant qualsevol reclamació a tercers relativa a qualsevol compromís o gravamen que l’autor hagués contret i que pogués afectar als drets que corresponguin a Biblioteques de Sant Joan Despí, l’Ajuntament de Sant Joan Despí i la Diputació de Barcelona de conformitat amb l’estipulat a les presents bases. 16. El personal de la Biblioteca Mercè Rodoreda es posarà en contacte amb els guanyadors a través de les dades de contacte facilitades en el formulari de participació. Si el personal de la biblioteca no pot contactar o no rep resposta del guanyador en un període de 24 hores, el jurat triarà com a guanyador un altre microrelat. 17. Els guanyadors quinzenals optaran a ser el guanyador o el finalista del concurs. 18. Per a l’elecció del guanyador final la votació del públic no serà vinculant, simplement serà orientativa. El jurat del guanyador final estarà format per cinc persones, dues seran membres del personal de Biblioteques de Sant Joan Despí (un de cada biblioteca) i la resta seran membres triats pel seu criteri literari i imparcialitat. 19. A l’acte de cloenda es nomenarà el guanyador i el finalista dels 7 guanyadors quinzenals.

Formulari de participació + bases del concurs  

Formulari per partarticipar al concurs de microrelats i les bases del concurs.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you