Page 1

9/2017

Knihovna v... září

VÝPŮJČNÍ DOBA Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek:

08:00 - 11:00 08:00 - 11:00

12:30 - 17:00 12:30 - 15:00

zavřeno zavřeno 08:00 - 11:00 12:30 - 17:00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontakt: Hana Pekárková tel.: 571 451 379, e-mail: knihovna@novyhrozenkov.cz web: www.knihovnanovyhrozenkov.webk.cz


TROŠKU HISTORIE... Výročí, tradice, významné události je potřeba si připomínat a pokud se událost týká místa, ve kterém žijeme, pak to platí dvojnásob. A historie knihovny určitě za zmínku stojí...

27. září 2017 uplyne 135 let od založení knihovny v Novém Hrozenkově. V tento den, roku 1882, se sešla valná hromada výborů obecních, kteří svými podpisy přijali "Stanovy místní knihovny". Byli to: Pavel Orság z čísla 284, Fr. Michalčák 195, Fr. Důjka 381, Josef Vrážel 45, Josef Orság 66, Martin Boháč 302, pánové Holec a Koňařík z Halenkova a první knihovník Josef Vyvlečka - správce školy. Všichni jmenovaní se zavázali, že budou přispívat na provoz knihovny jedním zlatým ročně. Čtenáři pak jedním krejcarem za knihu. Ze stanov můžeme vyčíst, že zakladatelé byli svým smýšlením velmi pokrokoví a v lecčems předešli svou dobu. §1 uvádí: "Účelem knihovny jest půjčování dobrých spisů ku vzdělání občanů a) Novo-Hrozenkovských b) Halenkovských, kteří značnou částkou ku založení její přispěli." V §2 se dále píše: " Knihovna budiž pokladnicí knih zábavných, poučných, zvláště z oboru národohospodářského, z dějin domácích i cizích, jakož i spisů proti zlořádům rozšířeným jednajících, děl vědeckých i jiných předmětů těmto ekvivalentních , jako obrazů, map, hudebnin, časopisů aj...." V §8 se můžeme dočíst: "...Více než dvě knihy najednou si vypůjčiti nelze dovoliti. Žádný nesmí knihu vypůjčenou déle než 2 neděle u sebe podržeti ani bez vědomí správcova nikomu jinému půjčovati. Kdyby přes určenou lhůtu knihu podržeti chtěl, potřebuje svolení správcovu. Každý vypůjčující ručí za knihu, ztratí-li ji, je povinen zaplatiti, zničí-li ji, je povinen dáti náhradu určenou správčím."

Knihy se do knihovny pořizovaly různě. Prvních 10 knih bylo nakoupeno za sníženou cenu 5 zlatých a 80 krejcarů. Velká část tehdejšího fondu pocházelo z darů. Například Společenská knihovna ve Frenštátě poskytla 48 svazků - mezi nimi byly i překlady knih ze švédštiny, italštiny, srbštiny a angličtiny. Olomoucká knihovna zaslala knihy převážně s náboženským obsahem, ale také knihy od Boženy Němcové, Karolíny Světlé, Fr. L. Čelakovského a další.

Příspěvek od obce byl ročně 6 zlatých, takže bez darů by se fond nemohl rozšiřovat. Teprve od roku 1920, po vydání knihovnického zákona, byly knihovny podporovány státem. Po roce 1969 přechází zdejší knihovna do rukou profesionálních knihovníků vedených tehdejší okresní knihovnou na Vsetíně. Po roce 1989 se knihovny začínají postupně decentralizovat a správa obecních knihoven přechází zpět pod obecní úřady.

Zdroj: ŠMÍDÁK, Alois. Z kroniky osmdesátileté. Vsetín, 1962.


CO SE DĚJE V KNIHOVNĚ? I o prázdninách se nakupovalo. Do fondu knihovny přibylo 88 nový knih. Z toho 21 titulů bylo pořízeno z projektu Česká knihovna. Tento projekt je zaměřen na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny. Pravidelně ho vyhlašuje Moravská zemská knihovna v Brně z pověření Ministerstva kultury. V červenci a srpnu knihovnu navštívilo 704 návštěvníků. 162 návštěvníků využilo internet. Bylo provedeno 2 700 výpůjček. Mezi pět nejvíce půjčovaných titulů patřilo: Co to bude? - Táňa Keleová-Vasilková, Jdi za štěstím - Tracey Reesová, Zlodějka knih - Marcus Zusak, Sova - Samuel Björk a Deník malého poseroutky 3 - Jeff Kiney. Z časopisů prvních pět příček obsadily Květy, Tina, Týdeník Echo, Instinkt a Epocha. Začátkem září, jako dárek k blížícímu se výročí, proběhl malý přesun nábytku a knížek pro nejmenší čtenáře a snížení regálů pro mládež od 9 do 15 let. Teď už na knihy dosáhnou... Knihy pro nejmenší byly přemístěny do místnosti, kde dříve sídlila Husqvarna a poté chvíli obecní úřad. V této místnosti rovněž probíhají besedy pro MŠ a ZŠ, setkání maminek, apod. NOVÉ KNIHY Vzhledem k poměrně vysokému počtu nových knih vybírám pouze některé. K hitům letošního léta určitě patří švédská krimi Tekutý písek od Malina Perssona Giolita a detektivní série Případy Kim Stoneové od Angely Marsonsové - v knihovně najdete všechny tři díly z této ságy (Němý křik, Ďábelské hry, Tichá modlitba). Rovněž brilantní norská detektivka Samuela Björka V lese visí anděl, by neměla uniknout Vaší pozornosti. Milovníci knih Vlastimila Vondrušky se mohou těšit na Vzpouru goliardů. U českých autorů ještě můžeme zůstat. Fond obohatily tituly Dobré duše - Irena Obermannová, Smrt na Karlštejně - Jan Bauer, Dobrodružný svět Zdeňka Buriana - kol.aut., Sítě - Petra Dvořáková, Zlo jako alibi - Eva Houserová, Můj květinový ateliér - Markéta Keclíková. Pro fanoušky fantasy žánru byly zakoupeny tituly Hra o trůny, sága Selekce, od Terry Pratchetta - Mort a Lehké fantastično. Z románů pro ženy vybírám např. Mizera, Emily a temný anděl, Král bez srdce, Láska v Provence,... Pro děti - Už se nebojím tmy, Prázdniny v nebi - Vhrsti, Renáta Fučíková - Obrazy z Nového zákona, Karel a rytíři, Vynálezce Alva 1 a 2 - Klára Smolíková, Pohádka o Ipsíkovi - Aneta F. Holasová, Jak Bubáček potkal Bubáka - Daniela Krolupperová, ...


TIPY NA ČTENÍ King Stephen – Colorado Kid Nový příběh krále hororu o temnotě v srdci a vyšetřování nevysvětlitelho. Některé záhady jsou neřešitelné... Studentka žurnalistiky přijíždí na odlehlý ostrov kvůli stáži v místních novinách. Jednoho dne se dozvídá, že ostrůvek skrývá záhadu, o níž jí dosud nikdo neřekl. Nakonec jí kolegové z redakce celý příběh vyprávějí: Co byl zač ten muž, který byl před čtvrt stoletím nalezen mrtvý na pláži? Kdo ho zabil a proč? Vyšetřování případu opakovaně vedlo do slepých uliček a dodnes se mnoho neví... Jíme zdravě s Fitrecepty 120 originálních receptů, které autoři sami vymysleli, uvařili a také nafotili. Recepty v kuchařce jsou řazené do 7 kategorií podle druhu jídla. Snídaně, polévky, pomazánky a tak dále. U každého najdete kromě jednoduchého postupu také nutriční hodnoty a tipy, čím jídlo ozvláštnit. Knížka potěší jak úplné začátečníky, kteří s vařením teprve začínají a potřebují pomocnou ruku, tak zkušené kuchařky a kuchaře, hledající originální a zdravé recepty pro celou rodinu. Vostradovská Tereza – Hravouka Co takhle si počíst o tom, jak v lese tlejí opadané listy, prohlédnout si, jak vypadá noha žáby a kdo si nejradši pochutná na myšce? Právě myška žijící v podzemní noře je vypravěčkou, průzkumnicí lesa, sadu i rybníčka: obkresluje tvary pecek, ohryzává mrkve v zemi a přemýšlí jak rozdělit plody na ovoce a zeleninu, zkoumá stáří lesa podle letokruhů a loví živé brouky na kousek syrového masa. Všechno pak pečlivě zapisuje do svého sešitu a radí, jak si vyrobit herbář nebo udělat zahradní jezírko.

AKCE V KNIHOVNĚ čtvrtek 14 září 2017, 9:00 hodin, Knihovna Nový Hrozenkov MAMINKY, POJĎTE DO KNIHOVNY... Setkání maminek a všech, co si chtějí popovídat o výchově dětí, předat zkušenosti, občas se dozvědět něco o zdraví, výživě, knihách, ...

Zpravodaj září 2017  
Zpravodaj září 2017  
Advertisement