Častovský informačník 2017 03

Page 8

ČASTOVSKÝ INFORMAČNÍK

Jozefa, kľačiaci Kristus na Olivovej hore bol považovaný za kľačiaceho svätca, atp. To sa odrazilo aj pri osádzaní kópií z umelého kameňa, vyhotovených v roku 1991. Keďže nebolo celkom jasné, o aké sochy sa jedná, boli mylne osadené aj v nesprávnom slede. Jeden z prázdnych podstavcov bol dokonca medzičasom odstránený – stál na trase plynovodu z

Korunovanie tŕním 2013

ty v smere od Častej. Obnovená krížová cesta v roku 1991 so sebou teda niesla dedičstvo predchádzajúcich desaťročí, ktoré naďalej znemožňovalo jej vnímanie tak, ako ho jej tvorcovia pred 250 rokmi zamýšľali. Obnova časom zašlých kópií v roku 2016 mala pozostávať z očistenia sôch a podstavcov, tmele-

Osádzanie sôch 2017 Strana 8

3

nia prasklín kópie z umelého kameňa, a ďalších ktoré môžete od konca poškodení a augusta obdivovať na čerz povrchovenokamenskej lúke. vého konzervovania. Sochy boli osadené v Torzálne správnom poradí, kvôli kópie osačomu musel byť vyrobený dené v neaj nový podstavec vedľa správnom hlavnej cesty. Ide o zastaporadí však venie Kristus na Olivovej neustále hore, ktoré pozostáva zo zamestnásôch kľačiaceho Krista a z vali myseľ Anjela, ktorý sa mu zjavil Korunovanie tŕním 1954 Kristus na Olivovej hore 1954 odborných Častej na pracovníkov múzea. V priebehu príprav- (Lukášovo Bielu Ska- ných prác sa nám v archíve Pamiatkové- Evanjelu, ktorý sa ho úradu podarilo objaviť fotografie krí- lium). budoval v žovej cesty z roku 1954. Z nich je zrejmé Nový podpolovici jednak správne rozostavenie jednotlivých stavec 80. rokov zastavení, no najmä tu boli sochy zachy- nebol po20. storo- tené nie ako torzá, ale ešte pred poškode- ložený nad čia. Išlo o ním. To bolo impulzom na prehodnotenie plynové jeden z pôvodného zámeru a navrátenie krížovej potrubie, dvojice cesty do pôvodného stavu, i za cenu vy- ale z opačpodstavnaloženia podstatne vyššej finančnej nej strany cov na čiastky. zachovapravej ného podKristus na Olivovej hore 2013 strane ces- Určenie vhodnej technológie a následne stavca. (Aniel) aj modelácia chýbajúcich častí sôch a Celá dvojica sa tak posuhľadanie správnula o niekoľko metrov nych proporcií bližšie k ceste. Tieto dve bolo náročné. sochy predtým stáli na Kvalitné skeny podstavcoch ďalej na veľkých negalúke, vzdialené približne tívov z archívu 50 metrov od seba. Pamiatkového úradu umožňoZastavenie uprostred vali pracovať lúky predstavuje bičovaaj s najmenšími ného Krista. Z tohto detailmi, no torza v roku 1991 kópiu každá socha ani nevyhotovili, origiKorunovanie tŕním 2017 bola zachytená Kristus na Olivovej hore 2013 nál sa zachoval len ako (Kristus) len z jedného, najviac z dvoch uhlov pohľadu. Pôvodné kópie sa na doplnenie chýbajúcich častí už použiť nedali, a barokové originály mali zostať nedotknuté. Vznikli preto úplne nové Kristus na Olivovej hore 2017

pokračovanie na strane 9 →