__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 8

ČASTOVSKÝ INFORMAČNÍK

Jozefa, kľačiaci Kristus na Olivovej hore bol považovaný za kľačiaceho svätca, atp. To sa odrazilo aj pri osádzaní kópií z umelého kameňa, vyhotovených v roku 1991. Keďže nebolo celkom jasné, o aké sochy sa jedná, boli mylne osadené aj v nesprávnom slede. Jeden z prázdnych podstavcov bol dokonca medzičasom odstránený – stál na trase plynovodu z

Korunovanie tŕním 2013

ty v smere od Častej. Obnovená krížová cesta v roku 1991 so sebou teda niesla dedičstvo predchádzajúcich desaťročí, ktoré naďalej znemožňovalo jej vnímanie tak, ako ho jej tvorcovia pred 250 rokmi zamýšľali. Obnova časom zašlých kópií v roku 2016 mala pozostávať z očistenia sôch a podstavcov, tmele-

Osádzanie sôch 2017 Strana 8

3

nia prasklín kópie z umelého kameňa, a ďalších ktoré môžete od konca poškodení a augusta obdivovať na čerz povrchovenokamenskej lúke. vého konzervovania. Sochy boli osadené v Torzálne správnom poradí, kvôli kópie osačomu musel byť vyrobený dené v neaj nový podstavec vedľa správnom hlavnej cesty. Ide o zastaporadí však venie Kristus na Olivovej neustále hore, ktoré pozostáva zo zamestnásôch kľačiaceho Krista a z vali myseľ Anjela, ktorý sa mu zjavil Korunovanie tŕním 1954 Kristus na Olivovej hore 1954 odborných Častej na pracovníkov múzea. V priebehu príprav- (Lukášovo Bielu Ska- ných prác sa nám v archíve Pamiatkové- Evanjelu, ktorý sa ho úradu podarilo objaviť fotografie krí- lium). budoval v žovej cesty z roku 1954. Z nich je zrejmé Nový podpolovici jednak správne rozostavenie jednotlivých stavec 80. rokov zastavení, no najmä tu boli sochy zachy- nebol po20. storo- tené nie ako torzá, ale ešte pred poškode- ložený nad čia. Išlo o ním. To bolo impulzom na prehodnotenie plynové jeden z pôvodného zámeru a navrátenie krížovej potrubie, dvojice cesty do pôvodného stavu, i za cenu vy- ale z opačpodstavnaloženia podstatne vyššej finančnej nej strany cov na čiastky. zachovapravej ného podKristus na Olivovej hore 2013 strane ces- Určenie vhodnej technológie a následne stavca. (Aniel) aj modelácia chýbajúcich častí sôch a Celá dvojica sa tak posuhľadanie správnula o niekoľko metrov nych proporcií bližšie k ceste. Tieto dve bolo náročné. sochy predtým stáli na Kvalitné skeny podstavcoch ďalej na veľkých negalúke, vzdialené približne tívov z archívu 50 metrov od seba. Pamiatkového úradu umožňoZastavenie uprostred vali pracovať lúky predstavuje bičovaaj s najmenšími ného Krista. Z tohto detailmi, no torza v roku 1991 kópiu každá socha ani nevyhotovili, origiKorunovanie tŕním 2017 bola zachytená Kristus na Olivovej hore 2013 nál sa zachoval len ako (Kristus) len z jedného, najviac z dvoch uhlov pohľadu. Pôvodné kópie sa na doplnenie chýbajúcich častí už použiť nedali, a barokové originály mali zostať nedotknuté. Vznikli preto úplne nové Kristus na Olivovej hore 2017

pokračovanie na strane 9 →

Profile for Obec Častá - Informačník

Častovský informačník 2017 03  

Častovský informačník 2017 03  

Profile for obeccasta
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded