Page 1

90

www.vransko.si, www.mojaobcina.si, maj 2013

ˇ ˇ Obcinski praznik smo pocastili s številnimi prireditvami


OBČINSKI INFORMATOR številka 90

Vransko, 31. 5. 2013 Na naslovnici: kovač Gregor Škorja, foto: ZKTŠ Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11 e-pošta: zkts.vransko@gmail.com Izdajatelj: ZKTŠ Vransko Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec Lektoriranje: Marija Kronovšek Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje Naklada: 1000 izvodov

Občinski informator je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno št. 1569. Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Vransko brezplačno, v prosti prodaji se ne prodaja. Naslednja številka izide 28. 06. 2013. Prispevke zbiramo do 15. 06. 2013 preko platforme MojaObčina.si. PISMA BRALCEV Uredništvo objavlja pisma bralcev po svoji presoji v skladu z uredniško politiko, razen ko gre za odgovore in popravke v skladu z Zakonom o medijih. Dolžina naj ne presega 50 vrstic oziroma 2.700 znakov, daljše prispevke krajšamo v uredništvu oziroma jih avtomatično zavrnemo. Da bi se izognili nesporazumom, morajo biti pisma podpisana in opremljena s celotnim imenom, naslovom, elektronsko pošto in telefonsko številko avtorja, na katero lahko preverimo njegovo identiteto. UREDNIŠTVO

Fotografije: Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko – Tabor, Naš dom Vransko, Občinska knjižnica Vransko, KD Vransko, PD Vransko, ŠRD Ločica, LIvRA, Tone Tavčer, Vlado Rančigaj, Studio Di.Foto.Graf, Rafko Novak, Luka Daksobler, Mitja Sodja, Karolina Kos

2


PISMA BRALCEV ZAHVALA Ob svoji letalski razstavi se iskreno zahvaljujem županu Občine Vransko g. Francu Sušniku za spodbudo, da sem se odločil prirediti razstavo. Zahvala tudi Občini Vransko, osebju ZKTŠ Vransko, AIDI Prekopa za lepo pogostitev, g. Mitju Ribariču, g. Milanu Kozoletu, g. Borisu Petanu, Glasbeni šoli Risto Savin Žalec za glasbeno popestritev razstave, Veroniki Drobne in vsem ostalim, ki so kakor koli pomagali pri organizaciji razstave. Zelo sem bil vesel velikega števila obiskovalcev - hvala za obisk. Ljubitelj letalstva - Marjan Janežič

OGLED VRTA ZDRAVILNIH RASTLIN V ŽALCU Univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko v sodelovanju z Osnovno šolo Vransko – Tabor vabi na ogled VRTA ZDRAVILNIH RASTLIN na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu v četrtek, 6. junija 2013. Odhod z Vranskega (AP OŠ Vransko) ob 8.30, prihod ob 12.30. Okvirna cena (ogled in prevoz) je 5 evrov. Prijave zbiramo do torka, 4. 6. 2013. Informacije na tel. št. 051 302 417 in 041 238 749.

3


ZGODILO SE JE ... BREZPLAČNE INŠTRUKCIJE NA VRANSKEM V času, ko je izobrazba izjemnega pomena, naše denarnice pa vedno bolj prazne, se je podžupan občine Vransko Aleksander Reberšek odločil za humanitarno in posnemanja vredno akcijo. Vsem dijakom občine Vransko je organiziral brezplačne inštrukcije. Poučevanje poteka ob petkih popoldne v prostorih Energetike Vransko, izvajajo pa ga prekaljeni inštruktorji samostojnega podjetja »LanA« z Vranskega. Trenutne potrebe kažejo, da so težave predvsem pri matematiki in angleškem jeziku, nuditi pa so pripravljeni tudi inštrukcije ostalih šolskih predmetov. Skupno število dijakov, ki se poslužujejo te vrste pomoči, je šest, od tega so trije, ki imajo stalni termin, trije pa prihajajo po potrebi. Dijaki so s to vrsto pomoči zelo zadovoljni in upajo, da se bo nadaljevala tudi naslednje leto. Hvala Aleksandru in vsem, ki se trudijo za uspeh naših mladih. Barbara Sanda Na razstavi tudi dela učencev OŠ Vransko-Tabor V Savinovem likovnem salonu v Žalcu bo do 31. maja odprta razstava del učencev devetih osnovnih šol Spodnje Savinjske doline, na kateri razstavlja 262 učencev in učenk 270 del,

ki so bila ustvarjena s pomočjo 56 mentoric. Na odprtju je zbrane učence in učenke, njihove mentorice in ravnatelje najprej pozdravila Lidija Koceli z Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, likovno ustvarjalnost razstavljavcev je predstavil umetnostni zgodovinar Matija Plevnik, župan občine Žalec Janko Kos pa je razstavo odprl in podelil priznanja. Izbor del za razstavo in njeno postavitev so pripravili likovni pedagoginji Mojca Šon in Breda Bračko ter Uroš Govek z ZKŠT Žalec. Kot je dejal Matija Plevnik, so na tokratni razstavi zastopane vse likovne tehnike, ki jih učenci pri pouku likovne vzgoje osvojijo. Prostori Savinovega likovnega salona so se tako do konca meseca spremenili v pisano paleto grafik, kolažev, slik, fotografij, kipov, uporabnih predmetov, ki vsak na svoj način enakovredno nagovarjajo obiskovalce. Vsako delo je opremljeno z nevtralno in nevpadljivo označbo, na kateri so najnujnejši podatki o avtorju, osnovni šoli in mentorju.

Z razstave na dan odprtja

Odprtje je popestril Žiga Birsa iz Mladinskega umetniškega centra MUC Žalec z afriškimi bobni. T. Tavčer

Odkritje kipa kovača Gregorja Skorje V okviru praznovanja občinskega praznika Občine Vransko so se v soboto, 18. maja, ob 17.30 poleg gasilskega doma na Ločici z odkritjem kipa kovača Gregorja Skorje spomnili rojaka, ki je bil eden od voditeljev kmečkega upora leta 1635. Po uvodnem pozdravu župana Občine Vransko Franca Sušnika je zbranim Gregorja Skorjo predstavil prof. Janko Križnik, ki je preučeval njegovo življenje in delo. Kip je odkril najstarejši gasilec PGD Ločica pri Vranskem Stanko Drolc s pomočjo prof. Križnika in Milana Brišnika. Po odkritju je kip in dvorišče blagoslovil g. Izidor Pečovnik – Dori, ki je po tem dogodku daroval še Florjanovo mašo. Po blagoslovu so zaplesali člani mladinske folklorne skupine Mihtin Vransko. Prikazali so splet vzhodnoštajerskih plesov. Prireditev so zaokrožili člani Pihalnega orkestra Prebold.

4


ZGODILO SE JE ... 18. revija domačih pevskih zborov »V naravi ni najti nič lepšega in popolnejšega od glasbe. Ona usmerja človeka v globino njegove duše.« (Marij Kogoj) V nedeljo, 18. maja, je v kulturnem domu na Vranskem potekala že 18. revija domačih pevskih zborov. Na reviji so se v prvem delu predstavili štirje domači pevski zbori: mlajši otroški pevski zbor OŠ Vransko-Tabor, mladinski pevski zbor OŠ Vransko-Tabor, Oktet sv. Mihaela Vransko in Mešani pevski zbor Vransko. V drugem delu pa so nam polepšale nedeljsko popoldne gostje, Ženska vokalna skupina Danica.

Mladinski pevski zbor OŠ Vransko-Tabor

Mešani pevski zbor Vransko

Ženska vokalna skupina Danica

Ženska vokalna skupina Danica prihaja z Vrha, majhne vasice na obronkih goriškega Krasa. Sestavlja jo 14 pevk, ki jih vodi mlada in energična Jana Drassich. Prepevajo pesmi slovenskih in tujih avtorjev, slovenske ljudske, partizanske pesmi, dalmatinske, italijanske, furlanske in angleške narodne ter avtorske skladbe. Skupina ima vsako leto številne nastope, tako doma kot tudi širom po Sloveniji. 18. revija domačih pevskih zborov se je zaključila ob spletanju novih prijateljskih vezi in prijetnem druženju nastopajočih. Mateja Novak

Oktet sv. Mihaela Vransko

Mlajši otroški pevski zbor OŠ Vransko-Tabor

Zahvala župana Franca Sušnika pevovodji Jani Drassich

Zahvala župana Franca Sušnika pevovodji Zahvala župana Franca Sušnika pevovodji Danijeli Jeršič Francu Lesjaku

OBČNI ZBOR KMETIJSKE ZADRUGE VRANSKO Člani Kmetijske zadruge Vransko smo se zbrali na 22. rednem občnem zboru. Predsednik zadruge Rafael Učakar je pozdravil vse navzoče. Iz poročil predsednika zadruge, direktorja ter računovodkinje je razvidno, da je zadruga v letu 2012 poslovala uspešno kljub težkim razmeram na trgu. Zadruga v letu 2013 načrtuje nekaj odstotkov večji odkup živine in mleka kot v letu 2012. Rafko Novak

5


ZGODILO SE JE ... SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA S PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ Maja se je v naši občini odvijal pester program prireditev, s katerimi smo zaznamovali praznovanje Občine Vransko. Osrednji dogodek ob počastitvi občinskega praznika je bila slavnostna seja občinskega sveta v petek, 17. maja, v Športni dvorani Vransko. Po prihodu praporščakov je zbrane nagovoril župan Franc Sušnik. V govoru je predstavil kratek pre-

rez opravljenega dela, spomnil na prednostne naloge, ki še čakajo na realizacijo, dotaknil pa se je tudi trenutnih težkih finančnih razmer, ki so posledica propada pomembnega gospodarskega akterja v kraju in dogajanja v državi. Zato se je vsem zahvalil za razumevanje. Sledila je podelitev občinskih priznanj. K slavnejšemu poteku seje so pripomogli pihalci Pihalnega orkestra Glasbene šole Risto Savin Žalec pod vodstvom Januša Rasiewicza.

DOBITNIKI PRIZNANJ GRB OBČINE VRANSKO: Albin Homšak – za dolgoletno delovanje na področju gospodarstva v najširšem smislu, PGD Ločica pri Vranskem – ob 80-letnici delovanja na področju požarne varnosti, zaščite in reševanja. PLAKETA OBČINE VRANSKO: Rok Glavan, Antikvariat in galerija tiskov Glavan, za delovanje na področju kulture in prepoznavnost Občine Vransko v širšem slovenskem prostoru, Helenca Šmid – za dolgoletno uspešno delo na področju gasilstva, Klub mladih Vransko – ob 10-letnici uspešnega delovanja na kulturno-družabnem področju in promociji Občine Vransko v širšem slovenskem prostoru, Zavod sv. Rafaela Vransko – za izjemne dosežke na področju socialnovarstvene dejavnosti.

6

PRIZNANJE OBČINE VRANSKO: Ivan Urankar – za uspešno delo na področju gasilstva, Folklorno društvo Vransko – za prispevek k prepoznavnosti Občine Vransko, Iva Cizej – za aktivno poučevanje in vodenje vezilj, Rozalija Ciglar – za delo na področju ekološke ozaveščenosti občanov in pomena zdrave prehrane, Katja Mihevc – za dosežke na športnem področju, Maruša Pečovnik – za dosežene rezultate na evropskih in državnih tekmovanjih na področju naravoslovnih znanj.


ZGODILO SE JE ... Dobitnike občinskih priznanj smo povprašali o njihovem delovanju in o vtisih ob prejemu priznanja. ALBIN HOMŠAK »Zelo sem bil presenečen, ko sem izvedel, da sem prejemnik tega priznanja. Občinski grb je priznanje velikega pomena. Nisem ga pričakoval, ker sem bil aktiven v mladosti, zdaj nisem več. Res pa je, da sem rad delal in ne govoril. Vse ljudi z Merince in Prapreč sem vključil v akcije, saj smo bili na nek način prisiljeni, da smo zgradili, kar smo, če smo hoteli imeti cesto, most itn. Ko pa uspe ena akcija in so ljudje zadovoljni, si tudi sam in to te vleče naprej.« PGD LOČICA PRI VRANSKEM, Jasmina Bolte, predsednica »Veliko nam pomeni in v veliko čast nam je, da smo dobitniki grba gasilke in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Ločica pri Vranskem. To je velika spodbuda za nadaljnje delo. Še bolj smo veseli, da smo to dobili ravno v času, ko praznujemo 80-letnico društva, ko smo imeli še posebej veliko dela z obnovo gasilskega doma in dvorišča ter s pripravo praznovanja. Ob vsem delu nam je to priznanje res v veselje in velika nagrada.« ROK GLAVAN »To priznanje jemljem kot priznanje našemu antikvariatu in vsem zaposlenim in ne osebno. Pomeni nam prijetno zadoščenje, da smo naredili nekaj dobrega. Veseli smo ga tudi zato, ker so antikvariati pri nas podcenjeni. Zato nam to priznanje pomeni tudi priznavanje naše kulturne vloge v Sloveniji in priznanje, da smo nekaj naredili za kulturo na Vranskem in v Sloveniji. Povedati moram tudi, da je bilo sodelovanje z Vranskim odlično, saj smo naleteli na odprta vrata, ekipa je delovala profesionalno, vsak je natančno vedel, kaj mora opraviti, tudi odzivnost za predstavitev v Ljubljani na knjižnem sejmu je bila takšna, kot mora biti. Izdelava promocijskega materiala je bila izdelana pravočasno in natančno. Delovanje vseh udeleženih partnerjev, ZKTŠ Vransko z direktorico Suzano Felicijan Bratož in tudi županom Francem Sušnikom, Pokrajinskega muzeja Celje s kustosom Alešem Stoparjem in direktorjem Stanetom Rozmanom ter Antikvariata Glavan z vsemi zaposlenimi, je bilo res usklajeno in izvrstno.« HELENCA ŠMID »Bila sem presenečena. To plaketo si štejem kot priznanje in zahvalo za dosedanje delo in razumevanje med članicami v društvu. Zahvaljujem se jim za dosedanjo podporo. Priznanje je tudi spodbuda za naprej. Vesela in ponosna sem na to priznanje.« KLUB MLADIH VRANSKO, Tomaž Farčnik »V imenu Kluba mladih Vransko se zahvaljujem predlagatelju ZKTŠ Vransko in direktorici Suzani Felicijan Bratož ter občinskemu svetu, ker so naše delo in našo prireditev opazili. Obljubim, da bomo še nadaljevali in vsako leto v sklopu »Vranskih poletnih večerov« še naprej organizirali zabavo za vse ljudi dobre volje. Priznanje ni namenjeno nam, ampak vsem vam, ki vsako leto obiščete našo prireditev, priznanje pa nam bo zagotovo dalo dodaten zagon za vse naslednje prireditve. Naj izkoristim še to priliko in vas letos zopet povabim na

Vransko. Konec junija bodo z nami Modrijani, Siddharta, Big Foot Mama, Pero Lovšin in še mnogi drugi. Hvala.« ZAVOD SV. RAFAELA VRANSKO, Mojca Hrastnik, direktorica »Plakete smo veseli, je pa to nagrada za vse, ki so že pred nami začeli razvijati idejo in garali, da je Zavod sv. Rafaela tak, kot je. Seveda je to tudi priznanje celotnemu sedanjemu kolektivu, ki se trudi, da starejšim lajša in lepša trenutke, preživete v domu. Vodstvo gleda, da zaposluje ljudi iz lokalnega okolja in s pripadnostjo. Vedno poudarjam, da je majhnost tudi prednost, zato je lahko stik s stanovalci pristnejši, prijaznejši, skratka, odnos je bolj domač. To je nagrada za preteklo delo, hkrati pa dolg za naprej, da razvijamo nove oblike skrbi za starejše. Še enkrat pa poudarjam, da je na prvem mestu odnos.« IVAN URANKAR »Bil sem presenečen, ko sem izvedel, da sem dobitnik priznanja. To je nagrada za požrtvovalnost v delu društva. Priznanja ne jemljem samo kot priznanje za opravljeno delo ampak tudi kot spodbudo in dolžnost za naprej.« FOLKLORNO DRUŠTVO VRANSKO, Vlado Reberšek, podpredsednik »V imenu Folklornega društva Vransko se iskreno zahvaljujem Občini Vransko za prejeto priznanje, ki je v prvi vrsti namenjeno mlajši skupini folklornikov, ki so že drugo leto pripravili na ogled žive jaslice. Na tem mestu se želim še enkrat zahvaliti vsem, ki so v projekt vložili obilo truda in ga odlično izpeljali. Prejeto priznanje razumemo kot pohvalo za dobro opravljeno delo, hkrati pa nas priznanje obvezuje, da v bodoče še z večjo vnemo nadaljujemo z izvedbo podobnih idej.« IVA CIZEJ »Priznanje jemljem kot znak, da smo vezilje v kraju opažene. Je zasluga vseh, zlasti prvih štirih, ki so pripomogle, da nas je danes osemnajst, ki rade prihajamo na naša srečanja, se družimo, naučimo nekaj novega in hkrati s svojimi izdelki širimo občutek za lepo v kraju. To je priznanje za celo skupino vezilj Snežinka Vransko in ne zgolj zame osebno.« ROZALIJA CIGLAR »Priznanje vidim kot spodbudo za še več dela na področju ekologije in zdrave prehrane. Škoda, da ljudje niso tako pozorni, to je le zdravje. Ogromno se še da narediti: z domačo prehrano, ne uvoženo in kupljeno, veliko se da narediti zlasti v šolah. Ker otroci ne vedo, kaj je najkoristnejše. Tu velja pregovor: Kar se Janezek nauči, to Janez zna. Neznanje vodi v kup bolezni. Priznanja sem vesela.« KATJA MIHEVC »Da sem prejela občinsko priznanje, mi res veliko pomeni. Bila sem precej presenečena, saj si nisem mislila, da bom dobitnica občinskega priznanja. Odbojka zame ni več le šport, je način življenja. Glede na to, da v teh letih ne počnem kaj dosti drugega kot to, da hodim v šolo ter treniram, dobro usklajujem šolo in šport. Res je, da je težje, saj sem letos v šoli precej manjkala zaradi tekem in priprav. Vendar se zavedam, da se samo od odbojke težko živi in da je potrebno dobro opraviti

7


ZGODILO SE JE ... tudi šolo. Za naprej želim le dobro delati v klubu, popraviti še veliko stvari in se še dosti naučiti ter biti še naprej čim uspešnejša. Moje delo se bo pokazalo skozi igro. Bila bi tudi zelo vesela, če bi za slovensko reprezentanco lahko zaigrala še kdaj v prihodnjih letih, vendar pustimo se presenetiti.«

Šest dni po vrnitvi iz srednjeveškega Luksemburga pa sem že imela državno tekmovanje iz matematike, kjer sem prejela zlato priznanje in se uvrstila na osmo mesto. Pred 10 dnevi je potekalo državno tekmovanje iz kemije. Na te rezultate še nestrpno čakamo.

MARUŠA PEČOVNIK

Študij bom nadaljevala na fakulteti za farmacijo, saj je to edina fakulteta, pri kateri je širina znanja največja. Nisem človek, ki bi lahko delal eno stvar cel dan (npr. matematiko), zato se mi zdi, da je farmacija dobra odločitev, saj je poleg študija še mnogo časa za hobije in zabavo.

»Prejem občinskega priznanja človeku da še dodatno potrdilo, ki izraža priznavanje in podporo vseh sokrajanov in sokrajank. Seveda se pri tem pojavijo čustva, kot sta veselje in hvaležnost. Lahko tudi priznam, da bo to priznanje imelo posebno mesto v moji zbirki prejetih priznanj. Letos sem "tekmovalno sezono" pričela s tekmovanjem iz logike, ki mi je prineslo bronasto priznanje. Kaj kmalu je sledilo tekmovanje iz razvedrilne matematike, kjer sem se uvrstila na 6. mesto in tako prejela zlato priznanje. Temu je v začetku aprila sledila uvrstitev na Evropsko dekliško olimpiado v Luksemburgu, od koder sem prinesla bronasto medaljo. Obisk Jožice Hribar in kužka Arija v Zavodu sv. Rafaela Vransko Pravijo, da je pes človekov najboljši prijatelj. Ne ugovarja, se ne pritožuje, pri hrani ni izbirčen. In ker so naši stanovalci včasih imeli pse doma, smo v svojo sredino povabili prijazno gospo Jožico Hribar s kužkom Arijem. Jožica in Ari sta člana prostovoljnega društva Ambasadorji nasmeha. Redno obiskujeta stanovalce domov za upokojence v Ljubljani in Grosupljem. Tokrat pa sta si vzela čas za naše stanovalce. Vsak stanovalec je imel možnost Arija pobožati. Jožica jim je dala priboljšek v roke in Ari jim je dal tačko. Nasmehi na obrazih stanovalcev so segali vse do ušes. Pa ko so se spominjali, kako so se doma

ODPRTJE RAZSTAVE LETALSKE ZBIRKE MARJANA JANEŽIČA - KLAMPFARJA Na Vranskem je v Schwentnerjevi hiši v okviru praznovanja občinskega praznika potekalo v petek, 10. maja, odprtje razstave letalske zbirke Marjana Janežiča – Klampfarja, domačina iz Prekope. Marjan Janežič je strasten zbiratelj modelov potniških letal in vsega, kar je povezano s civilnim letalstvom. V kulturnem programu sta se na harmoniki predstavila učenca Glasbene šole Risto Savin Žalec Matic Omladič in Oskar Kandare, Marjan Janežič je na kratko predstavil svojo zbirateljsko pot, župan Franc Sušnik pa je razstavo uradno odprl. Na razstavi, ki je bila odprta do nedelje, so si lahko obiskovalci ogledali makete, vozne rede, letalske vozovnice …

8

Znanje pa danes žal ni dovolj cenjeno. V šoli si marsikdaj zapostavljen zaradi svojega znanja, čeprav moram priznati, da se mi na gimnaziji to ni več dogajalo. Prav je, da spodbujamo in podpiramo mlade ter jim želimo vzbuditi še večjo željo po znanju. Le tako se lahko Slovenija reši iz t. i. "intelektualne krize", pri kateri pomembni znanstveniki zapustijo svojo domovino zaradi dela v tujini.« igrali s svojimi kužki … Vsi tisti prijetni spomini so pokukali na plano. Jožica je stanovalcem povedala, kakšno šolo je Ari obiskoval in kako ga je naučila te poslušnosti. Pokazala sta nekaj vaj oz. trikov, ki jih obvladata – od plesa, sedi, prostor, do sukanja med nogami. Stanovalci so imeli možnost Arija peljati na sprehod po prostoru. Najlepše pa je bilo videti, ko so stanovalci na široko razprli roke in jim je Ari skočil v naročje. Takrat se je smeh širil po celem prostoru. Na koncu sta se Jožica in Ari poslovila od vsakega stanovalca. Obljubili smo, da ju bomo z največjim veseljem še večkrat povabili v našo družbo. Saša Svetec

Popestritev razstave je bila satelitska povezava z Letališčem Jožeta Pučnika, kar je omogočilo, da so obiskovalci preko računalnika spremljali trenutno dogajanje v slovenskem zračnem prostoru.


ZGODILO SE JE ... Ivanka Goropevšek praznovala 80. rojstni dan V mesecu maju praznujemo mnogo dogodkov – praznik dela, mesec zaljubljenih, včasih smo praznovali tudi dan mladosti. Letošnji 9. maj pa je bil posebno slavnosten za našo stanovalko Ivanko Goropevšek. Praznovala je 80 pomladi. Obdana s svojimi sostanovalci in nečaki se je poveselila in poklepetala. Njena sorodnica Nataša Urankar je ob jubileju zapisala: NAŠA DRAGA TETA IVANKA! Pred 80 leti je s svojo sestro dvojčico Zofko prijokala na svet naša teta Ivanka. Odraščali sta v Ravnah pri Ocvirk, skupaj s 6 let starejšima sestrama Micko in Julko. Vaše otroštvo je bilo včasih igrivo, a tudi zelo delavno. Ko pa se je vaše srce ogrelo za Slakanovega Toneta, ste odšli živet k njemu v Loke. Zaživela sta na kmetiji in jo s trdim delom vodila z velikim veseljem in ponosom. Rodila se vam je hčerka Marinka, dočakali ste vnuke in tudi pravnuke. Ker pa je vaša usoda hotela, da ste dočakali svoj visoki jubilej tu na Vranskem, smo se zbrali tu pri vas vsi, ki vas imamo radi in smo vam hvaležni za vsako pomoč, ki ste nam jo namenili. Vedite pa, da tudi če vas ne obiščemo tako pogosto, nam v glavo vedno prihaja misel na našo teto na Vranskem. Draga teta, želimo vam še veliko zdravja in naj vas Bog še dolgo čuva, da vas bomo lahko še obiskovali tu in vas našli vedno nasmejano. NISMO POZABILI NA VAS.

RAZSTAVA VEZENIN Snežinke z Vranskega smo letos pripravile peto razstavo vezenin v dneh od 23. do 25. marca. Prostor so nam odstopili v Energetiki Vransko. V preteklih letih nam je nagajalo vreme, saj nas v februarskih dneh niso vedno uspele obiskati vezilje iz društev po Sloveniji. Letos jo je vreme zagodlo nam, saj je snežilo v nedeljo in ponedeljek, kar je delno vplivalo na obisk. Pridno smo vezle vse leto, v rešilje tehniki kot tudi v barvah, vse od malih do velikih prtov, predpasnikov in zaves. Posebno pozornost je vzbudilo vezenje v ažuru, ki ga obvlada ena naših članic in se ga nameravamo letošnje leto lotiti tudi ostale. Ker so se bližali velikonočni prazniki, smo izvezle nekoliko več motivov za ta čas in nakvačkale zajčke in piščančke. Med letom smo naredile tudi rešilje garnituro oltarnih prtov za farno cerkev, ki je bila pogrnjena za veliko noč. Vztrajno vezejo tudi vse tri gospe iz Doma sv. Rafaela. Tudi me smo se preselile v sobo v njihovem novem delu. Pridružile so se nam tri nove članice, tako da nas je skupaj že osemnajst. Prepričana sem, da je na našem območju še precej žena, ki znajo ali pa imajo veselje do vezenja in jih vabim, da se nam pridružijo. Družimo se enkrat tedensko, skupaj pa bomo našle še več motivov in idej za ohranjanje dediščine. Z izdelki bomo okrasile svoje domove ali obdarovale tiste, ki to znajo ceniti in se tega skupaj z nami veseliti.

Gospa Ivanka, ob okroglem jubileju Vam iz srca želimo vse dobro in še na mnoga leta tudi sostanovalci in zaposleni Zavoda sv. Rafaela Vransko.

Iva Cizej

Saša Svetec

Ivan Hrastovec zopet med zmagovalci Tekač Ivan Hrastovec iz Prapreč si je zopet pritekel najvišjo stopničko na zmagovalnem odru, tokrat skupaj z Marjanom Zupančičem in Sebastjanom Zarnikom. V soboto, 11. maja, so se udeležili že 57. teka trojk po Poti ob žici v Ljubljani. Pot, dolgo 29 km, so pretekli s časom 1.52:33. Ivanu in sotekačema čestitamo in želimo še veliko uspešno pretečenih kilometrov.

9


ZGODILO SE JE ... Podpis gradbenih pogodb za projekt »Odvajanje komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini« Projekt v občini Vransko vreden 375.025 evrov V Občini Braslovče sta bila zaključena postopka javnega naročanja za izbiro izvajalca gradbenih del ter storitev nadzora pri projektu »Odvajanje komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini«. V imenu občin so pogodbe podpisali braslovški župan Branimir Strojanšek, v imenu Občine Polzela direktorica občinske uprave Alenka Kočevar, v imenu Občine Vransko župan Franc Sušnik, v imenu občine Tabor župan Vilko Jazbinšek ter najugodnejša izvajalca del, Kostmann d.o.o. s partnerjem SGP Mesner d.o.o. in Plima d.o.o. Pred podpisom pogodbe sta župan Občine Braslovče Branimir Strojanšek in odgovorni vodja projekta Milan Šoštarič predstavila aktivnosti izgradnje sekundarnega kanalizacijskega sistema v petih občinah Spodnje Savinjske doline, sledil je podpis pogodbe z izbranima izvajalcema del, podjetjema Kostmann d.o.o. iz Slovenj Gradca in Plima d.o.o. iz Žalca. »Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, za obdobje 2012-2014, razvojne prioritete: Razvoj regij; prednostne usmeritve: Okoljska infrastruktura.« Na podlagi pridobljenih gradbenih dovoljenj, vključitve projekta v Načrt razvojnih programov občin, izdelane investicijske dokumentacije in uspešne prijave na 6. javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij je bil v decembru 2012 v skladu z Zakonom o javnem naročanju objavljen razpis za izbor izvajalca.

Celovit projekt je razdeljen na sklope glede na lokacijo izvedbe v posamezni občini: Občina Braslovče: Izgradnja kanalizacije Male Braslovče–Preserje, I.faza, Občina Polzela: Kanalizacija Orova vas–Breg, Občina Prebold: Varovanje povodja v Občini Prebold, II. faza ( podpis pogodbe z izvajalcem del ni bil podpisan, ker se je eden od izvajalcev del, ki ni bil izbran, pritožil), Občina Tabor: Kanalizacija Tabor jug ter Občina Vransko: Čiščenje odpadnih voda vzhodnega dela Občine Vransko, I. faza. Skupaj bo v okviru projekta v obdobju 2012–1024 zgrajenih preko 14 km kanalizacije, ki bo omogočila okrog 560 priključkov v 12 naseljih, na novo pa se bo v sistem čiščenja odpadnih voda lahko vključilo 1.430 oseb. Razpis je bil na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu objavljen 27. 12. 2012. Na razpis je prispelo osemnajst (18) ponudb. Izbrani izdelovalec strokovnih podlag pri projektu podjetje SIB d.o.o. in Strokovna komisija za pregled in izbor dospelih ponudb sta po postopku javnega odpiranja s pogajanji dne 13. 2. 2013 ugotovila, da sta najugodnejša ponudnika podjetji Kostmann d.o.o. s partnerjem SGP Mesner d.o.o. in Plima d.o.o. Po sklepu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je prispevek Skupnosti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 1.760.460,73 evrov, kar predstavlja slabih 70 odstotkov celotne investicije brez DDV. Projekt »Odvajanje komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini« je tako eden večjih in finančno oz. gradbeno-tehnično zahtevnejših infrastrukturnih projektov, ki se bodo na območju petih občin Spodnje Savinjske doline izvajali v prihodnjih letih. Predvidoma bo projekt zaključen konec leta 2014.

Predmetna investicija se izvaja v okviru povezovanja petih občin Spodnje Savinjske doline kot nadaljevanje regijskega projekta »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje«. Dobrodelni koncert za Dejana Na dobrodelnem koncertu smo zbrali 9.095,57 evrov za Dejanov objem.

10

T. Tavčer


UTRINKI IZ ZGODOVINE NEKOČ JE BILO TOMBOLA Ko sem se pred mnogimi leti, tam nekje 1982. leta, peljal neke sončne nedelje po Savinjski dolini, sem moral zaustaviti avto, ker je bila pred avtopoligonom v Šempetru nepredstavljiva gneča. Na vprašanje, kaj se dogaja, sem izvedel, da je na poligonu tombola. To je bilo moje prvo srečanje s to prireditvijo, ki me je popolnoma prevzela, saj se je govorilo, da je bilo na tej tomboli od 15.000 do 20.000 obiskovalcev. V najožjem krogu sodelavcev smo začeli razmišljati, kako bi še mi organizirali takšno prireditev, ki je bila vezana na izredno velika predhodna finančna vlaganja in zelo komplicirano organizacijo, ki bi zadostovala takratnim predpisom o igri na srečo. V razmišljanju in omahovanju je kot strela prišla ideja, mislim, da jo je izrekel dober sodelavec Franci Izlakar: »Zakaj pa ne bi organizirali kmečke tombole, če vsako leto organiziramo kmečke igre?« Ja! To je tisto, kar smo nekako vsi čakali. Našli smo odlično vsakoletno prireditev. Obiskali smo gospoda Žerdonarja, vodjo šempetrske tombole, ki nam je obljubil sodelovanje in organizacijsko pomoč. Začele so se resne priprave. Oblikovali smo spisek dobitkov in jih preko sodnega cenilca ovrednotili. Dobitki so bili konj, vol, krava, prašiči, polna skrinja ozimnice, zajci, kokoši, kmetijski pridelki itd. Moram povedati, da smo se pri izbiri dobitkov večkrat do solz nasmejali, ko smo razmišljali, kako se bodo obnašale fine damice ali pa gospodje, ko bodo na prireditvenem prostoru dobili svinjo ali jagnje ali kaj podobnega. Spominjam se tombole leta 1985, ko je neka fina gospa iz Žalca zadela na tomboli kravo. Kar sami si predstavljajte njeno zadrego, ko ji je vodja tombole izročil povodec s kravo. K sreči smo preko ozvočenja takoj našli primernega kupca, ki je nato kravo odpeljal v svoj hlev. Na tej tomboli je bil glavni dobitek konj lipicanec. Moram povedati, da je bil nakup konja kar prava umetnost. Pristanek za odprodajo so nam sporočili šele po tem, ko smo jim v pisni obliki pojasnili, da je to velika prireditev, ki bo dvignila ugled tudi Kobilarni Lipica. Na soboto pred nedeljsko prireditvijo so na Vransko pripeljali konja v spremstvu dveh uslužbencev kobilarne. Eden je bil živinozdravnik, ki mi je izročil rojstni list in spričevalo konja z imenom Majestozo. V njem so bile tudi vse rodovne vezi z ocenjevalnim listom, na katerem so bile ocene za

temperamentnost, učljivost, poslušnost, vsega drugega se ne spominjam več. Kar z nekim strahom in spoštovanjem sem pogledal to plemenito žival, ki me je s svojimi velikimi očmi, odeta v svojo karakteristično belo dlako, radovedno opazovala. Po vprašanju živinozdravnika, kam bomo namestili konja, bi me skoraj kap. Nihče od nas se ni spomnil, da bi se dogovorili za prenočitev konja. Čudeži se dogajajo! V tistem trenutku se je mimo pripeljal »Gmajnarjev« Tona. Ker sem vedel, da ima dober hlev, sem ga prosil, če prenoči našega lipicanca. Malo je pomislil in nato rekel: »Lahko ga peljete v naš hlev, ampak samo pod pogojem, da bo ostal tudi potem v naši "štali".« Za srečen dogovor smo popili »špricer« in konja odpeljali.

Nedelja, že ob peti uri nisem mogel več spati. Skrbelo me je vreme in cela izpeljava prireditve. Že dopoldne se je čutil povečan utrip v kraju. Po 12. uri so se začele vleči kolone vozil in udeležencev tombole. Prostor med bazenom in Podgradom je bil nabito poln, po ocenah ok. 6000 obiskovalcev. Tombolska prireditev je bila izpeljana tako, kot mora biti, zanimivost te tombole pa je bila, da je glavni dobitek, konja lipicanca, dobila oseba iz iste družine, kjer je prenočil, in da je konj ostal na istem privezu.

Veselica po tej tomboli je bila izjemna, saj so igrali »Slaki« in ansambel »Šok« iz Ljubljane. Ko se v mislih vračam v to opisano preteklost, me spomin nenehno vleče na številne starejše občane Vranskega, ki so ogromno pripomogli k uspehom prireditev, saj so z nami, ki smo bili mlajši, radi sodelovali, nam svetovali in aktivno pomagali. Vlado Rančigaj

11


ZKTŠ - KULTURA

SCHWENTNERJEVA HIŠA GOSTI RAZSTAVO SLIKARKE AVGUSTE ŠANTEL ML. Slovenska slikarka, grafičarka in violinistka Avgusta Šantel ml. je izvirala iz umetniško nadarjene družine Šantel in bila tudi sama izjemno zanimiva ženska. Rodila se je leta 1876 v Gorici, umrla pa je leta 1968 v Ljubljani. V svojem dolgem življenju se je za kratek čas ustalila tudi na Vranskem. Po študiju na Dunaju si je zaželela neodvisnosti, zato je prišla službovat na Vransko. Tu je kot učiteljica na ljudski šoli službovala v letih 1901 in 1902. Poleg službe se je uveljavila kot pomembna umetnica na slikarskem in glasbenem področju, v jeseni življenja je bila nestorica slovenskih slikarjev. Pregledna razstava Avgustinih del se je na Vranskem ustavila kot peta postaja razstave, ki že od leta 2007 potuje po krajih njenega službovanja oz. bivanja. Odprtje razstave, ki bo v Schwentnerjevi hiši na ogled do konca junija, je bilo 17. maja in je bila ena od prireditev ob občinskem prazniku. Na odprtju je skladbo Avgustinega brata Saše Šantla zaigral na violino dijak ljubljanskega konservatorija za glasbo in balet Oskar Longyka. Na klavirju ga je spremljal pianist Jan Sever. Življenje in delo Avguste Šantel je predstavil avtor razstave in skrbnik zapuščine družine Šantel Igor Longyka, upokojeni urednik Enciklopedije Slovenije, uradno pa je razstavo odprl župan Franc Sušnik. Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko je ob tem dogodku natisnil tudi knjižico o življenju in delu Avguste Šantel ml.

12


URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 31. maj 2013 VSEBINA RAZPISI 1. JAVNI POZIV za sofinanciranje nepremične kulturne dediščine v Občini Vransko – obnova župnijske cerkve Vransko

ZAPISNIKI 2. ZAPISNIK 11. korespondenčne seje Občinskega sveta

3. OBVESTILO Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 4. INFORMACIJA o projektu gradnje odprtega širokopasovnega omrežja - GOŠO

RAZPISI 1. Javni poziv za sofinanciranje nepremične kulturne dediščine v Občini Vransko – obnova župnijske cerkve Vransko Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS št. 50/07, 61/08, 3/13), 13. člena ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 in 90/12), Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2013 (Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko št. 26/12), Občina Vransko objavlja JAVNI POZIV za sofinanciranje nepremične kulturne dediščine v Občini Vransko – obnova župnijske cerkve Vransko obnove

Pogoji za sodelovanje: • na javni poziv za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna se lahko prijavi verska institucija iz območja

1|S tr a n

občine Vransko, ki je lastnik objekta ali upravljavec objekta, • dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja ter skladna s kulturno varstvenimi pogoji pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine, • prijavitelj mora vlogo oddati na predpisanih obrazcih in v določenem roku. Namen in cilji Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - obnova cerkve sv. Mihaela Vransko: • sanacija ostrešja, • zamenjava strešne kritine. Prijava mora vsebovati: • splošne podatke prijavitelja (naziv in naslov verske institucije, številko transakcijskega računa, matično in davčno številko ter ostale kontaktne podatke), • dokazilo o lastništvu oziroma pravici upravljanja, • kratek opis nameravane obnove objekta, • DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta).

OBVESTILA

Predmet javnega poziva je: sofinanciranje župnijske cerkve sv. Mihaela na Vranskem.

Številka 31/2013

Pogoj za dodelitev sredstev: • verska institucija ima sedež v Občini Vransko, • financiranje z lastnimi sredstvi predstavlja več kot 50 % (za lastna sredstva štejejo tudi pridobljeni krediti prijavitelja), • dobljena sredstva iz tega razpisa se morajo izkoristiti namensko po predvideni dinamiki sofinanciranja v obdobju 5 let Kriterij za dodelitev sredstev glede na nujnost investicije: • župnija v preteklih dveh letih ni prejela sredstev iz občinskega proračuna - 10 % • nujnost investicije (z vidika preprečevanja, nastajanja ali povečanja škode na objektu) - 50 % • pomembnost objekta z vidika kulturne dediščine (objekt je razglašen za kulturni spomenik, objekt je v območju varovanja kulturne in stavbne dediščine trga Vransko) 30 % • priporočila pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKD, OE Celje) - 10 % Vrednost sofinanciranja: Skupna vrednost poziva je 60.000,00 EUR (PP 1802 9001/08031/420501 – obnove) za obdobje 2013 – 2017. Odobrena sredstva sofinanciranja se črpajo po naslednji dinamiki: V letu 2013 12.000,00 EUR V letu 2014 12.000,00 EUR V letu 2015 12.000,00 EUR V letu 2016 12.000,00 EUR


Številka 31/2013 – 31. 5. 2013

URADNE OBJAVE Občine Vransko

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov (sedež) prijavitelja. Objava javnega poziva in dodatne informacije Javni poziv se objavi na uradni spletni strani občine http://www.vransko.si in v Občinskem informatorju – Uradne objave občine Vransko. Vse dodatne informacije so na razpolago na tel. št. 03/ 703 28 15 vsak delovni dan v poslovnem času občinske uprave. Številka: 4302-01/2013-02 Vransko, 22.05.2013 Župan Občine Vransko Franc Sušnik l. r.

Glasoval/-a (ZA / PROTI)

Rok za predložitev prijav: Prijave na javni poziv morajo biti oddane oziroma poslane na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na javni poziv – obnova župnijske cerkve sv. Mihaela«, najkasneje do vključno petek, 14.06.2013 do 12. ure.

Dan in ura glasovanja

Način dodelitve sredstev: Naročnik in upravičenec skleneta pogodbo. Sredstva se dodelijo v 30. dneh od izstavitve zahtevka s strani upravičenca s prilogo računov za izvršena dela.

Glasoval/-a (DA / NE)

Odobrena sredstva se bodo prosilcem nakazala na podlagi sklenjene pogodbe in vsakokratnega odloka o proračunu občine Vransko , na transakcijski račun.

Občinski svetnik/-ca

V letu 2017 12.000,00 EUR.

Bogataj Anica

DA

6. 5. 2013; 18:51

ZA

Homšak Anton

DA

7. 5. 2013; 16:36

ZA

Juhart Nataša

DA

7. 5. 2013; 21:31

ZA

Kokovnik Ivan

NE

-

-

Lencl Janez

NE

-

-

Matko Jože

DA

6. 5. 2013; 16:18

ZA

Pečovnik Marjan

DA

7. 5.. 2013; 10:25

ZA

Rančigaj Vladimir

DA

7. 5. 2013; 09:00

ZA

Reberšek Aleksander

DA

6. 5. 2013; 13:05

ZA

Sedeljšak Justin

DA

7. 5. 2013; 09:00

ZA

Ker je za potrditev dnevnega reda glasovalo devet od enajstih članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet. Sklep št. 264 Sprejme se naslednji dnevni red 11. korespondenčne seje: 1. Sofinanciranje obnove odbojkarskega igrišča Jakov dol

ZAPISNIKI

Ad1: Sofinanciranje obnove odbojkarskega igrišča Jakov dol

2. Zapisnik 11. korespondenčne seje Občinskega sveta

Občinski svetniki so glasovali o naslednjem predlogu sklepa:

• Potrditev dnevnega reda: Predlagan je bil naslednji dnevni red: 1. Sofinanciranje obnove odbojkarskega igrišča Jakov dol Rezultati glasovanja so bili sledeči:

Glasoval/-a (ZA / PROTI)

Seja se je pričela v ponedeljek, 6. maja 2013, ob 12. uri, in končala v sredo, 8. maja 2013, ob 12. uri.

Dan in ura glasovanja

Seja je potekala po elektronski pošti.

Rezultati glasovanja so bili sledeči: Glasoval/-a (DA / NE)

Športno-rekreativno društvo Ločica pri Vranskem je vložilo prošnjo za sofinanciranje obnove odbojkarskega igrišča v Jakov dolu. Večji del stroškov obnove predstavlja nabava mivke, primerne za odbojkarska igrišča. Stroški obnove (nabava mivke, zamenjava okvirja in filca) po predloženih predračunih znašajo cca 4.000,00 EUR.

Sprejme se sklep o sofinanciranju obnove odbojkarskega igrišča v Jakov dolu v višini 2.000,00 EUR. Po izvedeni obnovi je ŠRD Ločica pri Vranskem dolžno Občini Vransko posredovati dokazila o izvedeni obnovi in namenski porabi sredstev (fotodokumentacija, fotokopije računov).

Občinski svetnik/-ca

ZAPISNIK 11. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je po elektronski pošti potekala od 6. 5. 2013 od 12. ure do 8. 5. 2013 do 12. ure.

Bogataj Anica

DA

6. 5. 2013; 18:51

ZA

Homšak Anton

DA

7. 5. 2013; 16:36

ZA

Juhart Nataša

DA

7. 5. 2013; 21:31

ZA

Kokovnik Ivan

NE

-

-

Lencl Janez

NE

-

-

Matko Jože

DA

6. 5. 2013; 16:18

ZA

2|S tr a n

14


URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 31/2013 – 31. 5. 2013

Pečovnik Marjan

DA

7. 5.. 2013; 10:25

ZA

Rančigaj Vladimir

DA

7. 5. 2013; 09:00

ZA

Reberšek Aleksander

DA

6. 5. 2013; 13:05

ZA

Sedeljšak Justin

DA

7. 5. 2013; 09:00

ZA

Prepovedano je prosto gibanje psov na javnih mestih! Izogibajte se stikom s potepuškimi in divjimi živalmi!

Rezultat glasovanja: 9 glasov ZA, 2 nista glasovala.

Več o sami akciji cepljenja lisic proti steklini in sami bolezni najdete na spletni strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin www.uvhvvr.gov.si

4. Informacija o projektu gradnje širokopasovnega omrežja – GOŠO

odprtega

Ker je ZA predlagani sklep glasovalo devet od enajstih članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet. Sklep št. 265 Sprejme se sklep o sofinanciranju obnove odbojkarskega igrišča v Jakov dolu v višini 2.000,00 EUR. Po izvedeni obnovi je ŠRD Ločica pri Vranskem dolžno Občini Vransko posredovati dokazila o izvedeni obnovi in namenski porabi sredstev (fotodokumentacija, fotokopije računov). Korespondenčna seja je bila zaključena 8. 5. 2013 ob 12. uri. Številka:0320/2013 Vransko, 9. 5. 2013 Zapisal: Rudi Pušnik l. r.

Župan Občine Vransko Franc Sušnik l. r.

OBVESTILA 3. Obvestilo Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je 8. maja 2013 pričela s spomladansko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do konca junija 2013. Glavni namen akcije je varovanje ljudi pred to izredno nevarno boleznijo, zaradi katere vsako leto po svetu umre več kot 55.000 ljudi, večinoma otrok. S položenimi vabami nameravamo aktivno zaščititi populacijo lisic v slovenskih gozdovih, ki predstavlja rezervoar stekline, ter tako preprečiti širjenje bolezni. Polaganje vab se bo izvajalo na celotnem ozemlju Republike Slovenije, z višine 300 m. Uporabljena bodo naslednja letališča: Letališče Jožeta Pučnika, Portorož, Murska Sobota in Novo mesto; po potrebi bodo vključena tudi letališča v Celju, Slovenj Gradcu in Divači. POMEMBNO: Ne dotikajte se nastavljenih vab za lisice! O tem poučite tudi otroke! Če najdete vabo na svojem dvorišču ali vrtu, jo primite z vrečko in odvrzite v najbližji grm ali v smeti. Če je prišla vsebina vabe v stik s sluznico ali svežo rano, to mesto dobro sperite in umijte z milom. Ker se vsak stik z vsebino vabe obravnava kot ugriz stekle živali, nemudoma obiščite najbližjo antirabično ambulanto. Če vas ugrizne ali opraska potepuška ali divja žival, obiščite najbližjo antirabično ambulanto!

Projekt gradnja odprtega širokopasovnega omrežja (GOŠO) elektronskih komunikacij, ki ga za enajst občin vodi Občina Mozirje, je v zaključni fazi. Izredno dolga zima, z obilico snega, je delo na terenu praktično onemogočila, tako da je projekt v zaostanku s terminskim planom. S pospešeno gradnjo in aktiviranjem večjega števila gradbenih in montažnih ekip pričakujemo, da bo do roka zgrajenih 14 postaj hrbteničnega dela odprtega širokopasovnega omrežja (OŠO), da bo montirana komunikacijska oprema na postajah in v vstopnih točkah ter da bo omrežje tehnično pripravljeno za delovanje. Iskra Sistemi, d.d., ki so bili na javnem razpisu izbrani kot izvajalec in upravljavec omrežja OŠO, bodo tudi po tem datumu nadaljevali z izgradnjo postaj OŠO, za katere še tečejo postopki pridobivanja gradbenih dovoljenj in soglasij in sicer s ciljem doseganja še boljšega pokrivanja gospodinjstev z internetnim in televizijskim signalom. Ker so objekti postaj OŠO klasificirani kot zahtevni objekti, bo potrebno izvesti tehnične preglede in pridobiti uporabna dovoljenja, v skladu z Zakonom o graditvi objektov. V teku je sklepanje pogodb za priključitev postaj OŠO na električno distribucijsko omrežje in za dobavo električne energije, v teku so tudi pogajanja z operaterji, ki so zainteresirani za izvajanje storitev na OŠO. Vzorci pogodb za priključitev na OŠO za fizične in pravne osebe, cenik za postavitev omrežne priključne točke (anten in komunikacijske opreme) pri končnem uporabniku in plačilni pogoji bodo v kratkem objavljeni na spletni strani www.iskrasistemi.si/podrocja_dela/telekomunikacije. Za vse aktivnosti v zvezi s pridobivanjem naročnikov, sklepanjem naročniških pogodb in izvajanje storitev bodo zadolženi komercialni operaterji, s katerimi bodo Iskra Sistemi podpisali pogodbe za dostop do OŠO in za izvajanje storitev. Iskra Sistemi bodo zadolženi za postavitev omrežnih priključnih točk pri končnem uporabniku, ki so še del OŠO. Glede na zgoraj navedeno, bo izvajalec pričel s testiranjem omrežja v sredini junija, priključevanje končnih uporabnikov pa se bo realno gledano pričelo v avgustu oz. septembru, ko bodo operaterji zbrali dovolj naročnikov, da bo nudenje storitev tudi komercialno zanimivo

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

3|S tr a n

15


ZKTŠ - KULTURA/ŠPORT

VETER V LASEH - S ŠPORTOM PROTI DROGI »S ŠPORTOM DO ZABAVE BREZ ALKOHOLA« Vse mlade, ki jim športna aktivnost pomeni zabavo, razvedrilo in druženje, vabimo v soboto, 1. junija 2013, ob 10. uri • na igrišče pri Športni dvorani Vransko, • na igrišče v Prekopi, • v Športni park Ločica pri Vranskem. Vsakodnevne dejavnosti (gledanje televizije, igranje računalniških igric …) boste prevetrili s športnimi aktivnostmi: košarka, nogomet, odbojka, rolanje … in drugimi dejavnostmi na prostem: likovno izražanje, ristanc, literarno-novinarska delavnica … Informacije: ZKTŠ Vransko, 03 703 12 10, 041 238 749.

* Prireditev je 25. 5. 2013 odpadla zaradi slabega vremena.

PRAZNOVANJE ROJSTNEGA DNE V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO Otroci pričakujejo, da bo vsak rojstni dan nekaj posebnega, da bosta mamica in očka vsako leto pripravila nekaj novega in da bo zabava še boljša kot tista lanska. Dovolite nam, da vam priskočimo na pomoč s športno zabavo za rojstni dan. Cenik: - do 5 otrok: 60,00 evrov - od 6 do 10 otrok: 84,00 evrov - od 11 do 15 otrok: 108,00 evrov INFORMACIJE: pisarna Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko v prostorih Športne dvorane Vransko, tel. št.: 03 703 12 10 ali 041 238 749.

16


VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor Vranski planinci zopet na vrhu Je čas setve in je čas žetve. Člani planinskega krožka Osnovne šole Vransko-Tabor in Planinskega društva Vransko so celo leto »sejali« znanje v svoje glave. In v nedeljo, 19. maja 2013, so opravili žetev. Bila je obilna. Postali so namreč državni prvaki na SPOT-u Zasavje 2013, in sicer kar z dvema ekipama. Gorski svizci Lenart MAROVT, Eva MAROVT, Davor SUŠNIK, Jakob KOŠICA in Gregor DOBNIK so tekmovali v A-kategoriji. V Kandrše, kjer je bil start in cilj ekip, smo prispeli že nekaj minut čez 8. uro zjutraj. Start prvih ekip je bil ob 9.00. Naši učenci so se na startu javili ob 10.15. Najprej so odgovarjali na vprašanja, ki so bila kar zahtevna, kot so kasneje povedali. Dobro tekmovalno razpoloženi so se nato podali na pot. V manj kot treh urah so se vrnili na cilj, veseli, ker so našli vse kontrolne točke. Sledilo je dolgotrajno čakanje na razglasitev rezultatov. Kratkočasili so se z igrami, lovljenjem, ragbijem, dokler jih ni dež prepodil pod kozolec. Drugo zgodbo pa so doživljali devetošolci naše šole. V rednih tekmah Savinjske orientacijske lige se namreč niso uvrstili na SPOT. Na tekmovanje smo jih prijavili v odprto G-kategorijo. V času do starta so ponovili vozle,

NARAVOSLOVNI DAN V MEDLOGU V sredo, 8. maja, smo se sedmošolci odpravili na Šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje.

nekaj elementov prve pomoči, prebrali dodatno gradivo in igrali ragbi. Tudi člani ekipe PETERŽELJ (tako so jo poimenovali) Miha KAJBIČ, Sonja KOŠICA, Uroš PODBREGAR, Igor HRASTOVEC in prekaljeni Žan DOLAR so se najprej spopadli z vprašalnikom. Nato so odšli na lov za kontrolnimi točkami. Dokaj kmalu so se vrnili na cilj nasmejani in zadovoljni, da so našli vse kontrolne točke. Kasneje so na razglasitev rezultatov do 17.30 čakali z Gorskimi svizci pod kozolcem. Pri razglasitvi rezultatov se je malo zapletlo. Kljub vsemu pa smo bili presenečeni, ko so na oder poklicali zmagovalce kategorije A … Gorske svizce z Vranskega. Kar nekaj ekip različnih kategorij in uvrstitev so razglasili prej, preden so na oder povabili tudi zmagovalce v odprti G-kategoriji … člane ekip z Vranskega. Tekmovalce in ostale udeležence je nagovoril tudi predsednik PZS gospod Bojan Rotovnik, ki je našima ekipama tudi osebno čestital. Učenci in učitelji Osnovne šole Vransko-Tabor smo ponosni na naše državne prvake in jim iskreno čestitamo. Zlatka Bukovec

Po koncu delavnic smo se odpravili nazaj v šolo. Ta dan je bil zanimiv in poučen, saj nekaterih stvari o teh drevesih res še nismo vedeli. Urška Kajbič in Erika Orehovec, 7. a-razred OŠ Vransko - Tabor

Tam nas je sprejel gospod ravnatelj in nam povedal nekaj malega o tej šoli. Potem nam je predavala še tamkajšnja učiteljica za biologijo. Po predavanju smo imeli malico, nato pa smo se razdelili v dve skupini. Naša skupina si je šla najprej ogledat grmovne in drevesne vrste, ki jih imajo posajene v parku, ki je velik kar tri hektarje. Odkrili smo, kako se poimenujejo živa bitja, ter med drugim videli tudi dva živa fosila, ginka in volemijo. Na koncu smo dobili učni list in ga s pomočjo vodičke rešili. Nato smo se zamenjali z drugo skupino in si šli ogledat posebna drevesa, ki so drugačna od drugih. To so platana, volemija, ambrovec (iz njega izdelujejo žvečilne gumije). PRVOŠOLCI, NAGRAJENCI SDK

Z velikim zanimanjem smo prisluhnili gospe učiteljici.

Učenci 1. b smo se v sredo, 24. aprila, udeležili podelitve nagrad ob zaključku natečaja Slovenski dnevi knjige (SDK). Podelitev je potekala na Kongresnem trgu v Ljubljani. Presenečeni smo izvedeli, da smo med 1. razredi dosegli kar prvo mesto. Po zaključku podelitve smo se sprehodili do Trubarjeve hiše literature, kjer smo se srečali s pisateljico Ido Mlakar, ki nam je povedala mnogo zanimivega o svojem delu in ustvarjanju. Klavdija Kropec, Breda Čvan

S pisateljico Ido Mlakar

17


VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor Vrtec na tretjem pohodu v tem šolskem letu Na tokratni pohod smo se odpravili v petek popoldne, saj nam v tem šolskem letu vreme precej nagaja. Zbrali smo se na igrišču pred vrtcem in se nato odpravili proti Gorici. Na klopci za spomenikom smo se odpočili in se okrepčali. Podali smo se naprej po poljskih poteh in prispeli do kmetije Kondrad v Praprečah, kjer smo se obrnili nazaj proti Vranskemu. Med potjo smo nabirali regratove cvetove, iz katerih smo spletali ogrlice, zapestnice in uhane. Ker je bil tokratni pohod krajši, smo lahko po povratku preizkusili še novo pridobitev vrtca – hiško, ki stoji na igrišču pred vrtcem, kjer smo počakali na starše. Romana Orehovec in Mateja Remic 8. OBOGATITVENA DEJAVNOST – DAN ZEMLJE 22. aprila smo v vrtcu praznovali dan Zemlje. Najprej smo v igralnicah pripravili poučne ter zabavne ekodelavnice. Ločevali smo odpadke, prebirali knjige o ekologiji, igrali eko družabne igre, reševali delovne liste, preskakovali vrbove veje, kegljali z odpadno embalažo, ciljali z zamaški, konstruirali smo s kockami in tulci, risali s prstki po pšeničnem zdrobu, se rokovali z zemljo ter sejali semena. Po kratki malici pa smo se odpravili na igrišče, kjer smo pripravili različne poligone iz naravnih materialov ter uredili vrtičke v gumah. Preživeli smo razgiban in poučen dan. Branka Kramar OBISK FRIZERKE V VRTCU V aprilu smo v oddelku 2-3 spoznavali različne poklice. V ta namen smo povabili gospo Natašo Orehovec, da nam je predstavila poklic frizerke. Čeprav so vsi dobro vedeli, kaj frizer počne, so jih pritegnili vsi pripomočki, ki jih je gospa Orehovec prinesla s sabo v vrtec. Najbolj sta otroke pritegnili dve lutki, ki so ju po milji volji urejali, navijali, česali in frizirali, ter vzorci različnih las. Gospa Orehovec je vse otroke tudi sfrizirala na moderen način. Fantje so se lahko staršem pohvalili z barvnimi prameni in frizurami v obliki ježka ter dinozavra, deklice pa so se pohvalile z lepo spletenimi kitkami. Skupaj smo preživeli živahno in prijetno dopoldne. Branka Kramar in Tatjana Travner

21. marec – mednarodni dan Downovega sindroma Vrtec Vransko že več let obiskuje deček z Downovim sindromom. Otroci v vrtcu so z njim dnevno v stiku, seznanjeni so z njegovo posebnostjo in ga sprejemajo medse ter mu pomagajo. Otroke vrtca Vransko prisotnost dečka bogati, pridobivajo izkušnje, da so med nami tudi drugačni ljudje. V četrtek, 21. marca, smo strokovne delavke vrtca obule pisane nogavice v znak podpore vsem, ki so se rodili z Downovim sindromom. Nuša Križnik

18


VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor OSEMNAJSTO SREČANJE MLADIH PESNIKOV V sredo, 24. aprila, smo se člani literarnega krožka udeležili 18. srečanja mladih pesnikov "Naj pesem pove" na Osnovni šoli Prebold.

prav jaz izbrana. Drugače pa sem spoznala skupino Mi2. Njihove pesmi sem že slišala. Bilo je super. (Ema Pikl) Bilo je zabavno. Pesmi, ki so jih brali udeleženci, so bile zanimive. Veliko smo se smejali, na koncu pa tudi posladkali s torto za osemnajsti rojstni dan. (Elizabeta Božilova) Bilo mi je zelo všeč, še posebej zato, ker sem bila izžrebana in sem dobila knjigo pesmi skupine Mi2 z njihovimi podpisi. Tudi torta je bila zelo okusna. (Lucija Medvešek)

Pesmi za literarni natečaj so napisali Marcel Semprimožnik in Simon Zajec iz 5. a, Ema Pikl, Lucija Medvešek in Elizabeta Božilova iz 6. a, Blažka Vodovnik iz 7. a in Miša Filač iz 8. a. Ema Pikl je bila izbrana in je svojo pesem na prireditvi tudi deklamirala. Gosta prireditve sta bila člana skupine Mi2, ker pa je bilo to 18. srečanje mladih pesnikov, nas je čakala tudi slastna torta. Ob tej priložnosti je izšel zelo lep bilten, v katerem so objavljene tudi naše pesmi. Imeli smo se zelo lepo in predstavljamo vam nekaj naših vtisov. Vse skupaj je bilo zelo zanimivo. Najbolj mi je bilo všeč, ko sta prišla člana skupine Mi2. Nadvse zanimiv je bil tudi intervju z njima. Ker skupine drugače ne poznam, sem izvedela veliko novega o njej. (Miša Filač) Najprej me je bilo strah, ker sem morala prebrati svojo pesem, ampak ko sem nastopila, sem bila vesela, da sem bila PROSTOVOLJČKI SMO SODELOVALI NA DOBRODELNEM KONCERTU V petek, 19. aprila, smo vsi nestrpno čakali, da bo ura 19.00, da bomo lahko prišli na dobrodelni koncert, ki je potekal za Dejana Grilja. Prostovoljčki Osnovne šole Vransko-Tabor smo delili broške in rožice. Izdelali smo jih z namenom, da bi s pridobljenimi prispevki pomagali Dejanu pri nakupu bionske proteze. Ljudje so prispevali veliko. Vsega skupaj smo prostovoljci zbrali 817 evrov. Ko se je koncert začel, smo odšli v dvorano. Najbolj sta nam bili všeč Tanja Žagar in Eva Boto. Z njima smo se tudi fotografirali in dobili njune avtograme. Zelo smo uživali. Po končanem koncertu smo še delili broške in rožice ter zbirali prostovoljne prispevke. Vsi prostovoljčki mu želimo, da bi čim prej zbral dovolj denarja, da bo lahko objel svojo ženo in hčer. Dejan potrebuje še nekaj denarja, zato upam, da bodo ljudje še prispevali, da bo njegovo življenje srečnejše. Alja Pečovnik, 8. a Mentorici: Tina Golob in Sanja Marn

Všeč mi je bilo, ko je njihova šolska skupina Rock and out igrala in pela pesem Pojdi z menoj v toplice. Pa tudi, ko so podeljevali nagrade. (Simon Zajec) V Preboldu sem se počutil zelo dobro iz treh razlogov: bil sem izžreban in sem dobil majico skupine Mi2, jedli smo torto, glasbenika pa sta tudi zapela nekaj pesmi. (Marcel Semprimožnik) Bilo mi je všeč, da je objavljena tudi moja pesem. Najbolj sem bila navdušena, ko sem se lahko slikala s članoma skupine Mi2. (Blažka Vodovnik) Polona Učakar, mentorica literarnega krožka OGLEDALI SMO SI FILM SREČEN ZA UMRET Nekateri učenci smo v okviru krožka prostovoljno delo odšli 17. aprila v kino s stanovalci Zavoda sv. Rafaela. Povabili so nas na ogled slovenskega filma Srečen za umret. Do kina smo se peljali s kombijem, na njem pa smo se pogovarjali zanimive stvari. Ko smo prispeli pred Planet Tuš Celje, smo prostovoljci najprej pomalicali. Nato smo se odpravili proti dvorani. Stanovalce doma smo pospremili do dvigala, s katerim je bila pot lažja. Vzeli smo vstopnice ter se odpravili v dvorano. Sedeli smo v 3. in 4. vrsti. Film je bil zanimiv. Govori o življenju ljudi v domovih za starejše občane. Predstavljena je zgodba o gospodu, ki je odšel v dom za starejše občane. Na začetku mu ni bilo prijetno, potem pa se je zaljubil in življenje se mu je popolnoma spremenilo. Proti koncu je bil film vse bolj smešen. Ta film se mi je zdel zelo zanimiv, saj se tudi v našem domu pojavljajo podobne situacije, tako dobri kot slabi trenutki. Po poti nazaj smo se pogovarjali o dogodkih v filmu in o tem, kaj vse se dogaja stanovalcem našega doma. Na koncu filma smo se vsi dobro počutili, kajti ta film je bil za nas poučen, starejši pa so se nasmejali in se malo zamislili. Vsi prostovoljčki smo bili veseli, da smo lahko šli zraven ter pomagali in se zabavali skupaj s stanovalci doma. Vsem se lepo zahvaljujemo. Pamela Vizjak, 8. b Mentorici: Tina Golob in Sanja Marn

19


VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor OBISKAL NAS JE ČEBELAR V tednu pred počitnicami smo na OŠ Vransko-Tabor imeli eko naravoslovni dan. V prvem razredu smo natančneje spoznali čebele in delo čebelarja. Gospod in gospa Zorin sta si vzela veliko časa in dobre volje ter prvošolcem pripravila zares čudovit in pester dan. Učenci so najprej spoznali čebelarja in njegovo delo, vlogo čebele, njeno zgradbo, domovanje, komunikacijo čebel in čebelje pridelke. Nato so potekale delavnice, v katerih so lahko učenci pokušali med, pekli medenjake, si ogledali mrtvice, zalege, vosek, cvetni prah, vonjali čebele, si ogledali knjige in slikovni material o čebelah, povonjali obleko z vonjem po čebelah, si ogledali panj in čebelarsko opremo ter se v čebelarsko opremo tudi oblekli.

Učenci so bili navdušeni. Po dejavnostih so povedali naslednje: Nataša: »Všeč mi je bilo pokušanje medu in risanje na panjske končnice, naučila sem se, kako pridobivamo med.« Miha: »Všeč mi je bilo, da smo lahko jedli med, naučil sem se, da imajo čebele rilček.« Lea in Lucija: »Všeč mi je bila peka medenjakov in risanje na panjske končnice, izvedela sem, da so čebele prijazne.« Nejc: »Naučil sem se, da moramo skrbeti za čebele, da ne umrejo.« Anika: »Izvedela sem, da imajo čebele košek.« Nataša Pečovnik

Po malici, ko so učenci jedli maslo in med, je sledilo poslušanje pravljice Čebelica in potepuh, nato pa poslikava panjskih končnic. Tudi gibalnih aktivnosti ni manjkalo.

Panjske končnice

Čebelar na obisku

PONOVNO USPEŠNA ZBIRALNA AKCIJA OBLAČIL, OBUTVE, IGRAČ, OTROŠKE, ŠPORTNE OPREME ... V sredo, 24. aprila, smo prostovoljčki Osnovne šole Vransko-Tabor pripravili zaključek zbiralne akcije. Na zbirnih mestih v šoli Vransko, v podružnični šoli Tabor in v vrtcih na Vranskem ter v Taboru smo cel mesec zbirali oblačila, obutev, posteljnino, igrače, športno opremo, posodo, spominke … Na samo zbiralno akcijo se je odzvalo veliko ljudi, ki so darovali tisto, česar ne potrebujejo več. Da pa je akcija sploh lahko stekla, je bilo potrebno najprej pripraviti zbirna mesta. Pri krožku prostovoljno delo so učenci izdelali plakate, s katerimi so opremili zbirna mesta, obvestila za oglasne deske, učiteljice pa smo obvestila objavile še na spletu. Nato so prostovoljčki vsak dan sproti pridno sortirali prinešene reči v vreče in jih nosili na podstrešje. Ker smo ponovno zbrali veliko vsega, smo želeli vse to deliti s tistimi, ki potrebujejo našo pomoč. Napisali smo vabila in jih poslali različnim ustanovam, šolam, posameznikom. Na vabilo ob zaključku zbiralne akcije se je odzvalo veliko ljudi od blizu in daleč. Zaradi lažje organizacije smo v jedilnici šole na Vranskem pripravili kotičke z napisi. Svoj kotiček so imela ženska oblačila, moška oblačila, otroška oblačila, igrače, čevlji, posoda, spominki in posteljnina. Tako so ljudje, ki so prišli, točno vedeli, kje kaj najdejo. Prostovoljčki pa so jim pomagali pri iskanju, izbiranju stvari ter nošenju vreč. Odzivi ljudi, ki so se udeležili zaključka zbiralne akcije, so bili pozitivni. Daleč največ pa nam pomenijo nasmehi na obrazih ljudi, ki smo jim vsaj nekoliko olajšali življenjsko situacijo in jim polepšali kakšen dan.

20

Vesele čebelarke

Zaključek te zbiralne akcije pa je bil še toliko bolj poseben, saj nam je pomagala Sapramiška, ki v okviru projekta Botrstvo pomaga socialno ogroženim otrokom in družinam iz življenjske stiske. Zadnja tri leta organiziramo vsaj dve tovrstni zbiralni akciji letno. Veseli smo, da zbiralna akcija postaja tradicionalna. Že zdaj pa vas želimo povabiti k sodelovanju na našo naslednjo zbiralno akcijo, ki bo ponovno jeseni (predvidoma v oktobru). Ob stvareh, ki jih ne potrebujete več, se spomnite na nas in na ljudi, ki potrebujejo našo pomoč, kajti vsak nasmeh ljudi ima svojo zgodbo. Ob koncu se zahvaljujemo vsem ljudem, ki so darovali rabljene stvari, vsem zaposlenim OŠ Vransko-Tabor, ki so nam pomagali izpeljati zbiralno akcijo. Posebej hvala pa aktivni ekipi prostovoljčkov, ki vsaki zbiralni akciji nameni veliko svojega prostega časa. Mentorji krožka prostovoljno delo: Tina Golob, Sanja Marn, Ina Gržina, Miha Miklavc


VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor Plavalna šola v naravi v Žusterni pri Kopru V ponedeljek, 15. aprila, smo se odpravili v šolo v naravi v Žusterno pri Kopru. V šolo sem prišel z majhnim kovčkom in nahrbtnikom. Zbrali smo se pred šolo in čakali na avtobus. Ko smo bili vsi zbrani, smo se odpeljali. Na avtobusu smo se pogovarjali in gledali skozi okno. Prispeli smo do prve postojanke. Tam smo pojedli malico in šli na stranišče. Nadaljevali smo pot do Žusterne. Ko smo prispeli, smo odšli na recepcijo in počakali na kartice. Odšli smo lahko v svoje sobe, kjer smo razpakirali. Sledilo je kosilo in nato plavanje. Po plavanju je bil že čas za večerjo. Ko smo se najedli, smo se zbrali na hodniku, kjer smo dobili navodila za pisanje dnevnika. Zvečer smo odšli na večerni sprehod v Koper. Tam smo si privoščili sladoled. Podobno je bilo tudi druge dni, s tem, da je bilo še lepše. Vsak dan nas je čakala druga dogodivščina. Obiskal nas je potapljač in nam predstavil svoje delo. Drugič smo poslušali predavanje o oljki. Najbolj v spominu mi je ostal izlet z ladjico v Piran in disko zadnji večer. Vse mi je bilo všeč. Jernej Bubalo Medved, 4. b

PRAZNOVALI SMO DAN ZEMLJE 22. aprila smo na Osnovni šoli Vransko-Tabor izvedli celostni naravoslovni dan, na katerem so sodelovali vsi učenci centralne šole in učenci od 6. do 9. razreda POŠ Tabor. Učitelji so s pomočjo zunanjih sodelavcev pripravili zanimive delavnice na teme o energiji, vodi, zdravi prehrani in odpadkih. V 1. razredu so spoznavali ČEBELE IN NJIHOVE PROIZVODE. V goste je prišel čebelar, ki jim je natančno predstavil poklic. Družbo mu je delala tudi njegova žena, ki je prvošolcem prebrala zanimivo zgodbo. V 2. razredu so izdelovali RECIKLIRAN PAPIR, ki ga bodo uporabili v različne namene. Tretješolci so spoznavali plastiko in njene lastnosti, spoznali so problem plastičnih vrečk. Iz plastičnih vrečk so izdelali dežne plašče in nakit. V 4. in 5. razredu so se učili šivati, nato pa so PREDELOVALI STARA OBLAČILA. Sodelovali so v delavnici 100 % bombaž, skozi katero so spoznali problematiko gojenja bombaža. Šestošolci so se ukvarjali S PODNEBNIMI SPREMEMBAMI. Učenci so pisali zaobljube, kako bi lahko vplivali na podnebne spremembe. 7. razred pa je zanimala ZDRAVA PREHRANA, ki jo pridelamo preko samooskrbe. »Skuhali« so zdrav zajtrk ali večerjo, pripravili okusen sok iz sadja in zelenjave ter odličen čičerikin namaz. 8. razred se je ukvarjal s problemom VODE, zato so si ogledali čistilno napravo v Brodeh, sodelovali na zanimivi delavnici o virtualni vodi, iskali podatke o vodnih virih, zdravi vodi ter vodi in družbi. 9. razred je zanimala ENERGIJA, zato so si ogledali Energetiko Vran-

V Piranu smo se povzpeli do cerkve sv. Jurija in se razgledali, kupili smo razglednice in spominček ter se posladkali s sladoledom. Kupili smo si vstopnico za ogled Akvarija. V akvariju so bila tla steklena, pod njimi pa jama z izkopaninami in strah me je bilo, da bom padla vanjo. V velikih akvarijih smo videli veliko morskih živali – morski list in najrazličnejše ribe, kakršnih še nikoli nisem videla. Všeč mi je bilo, da sem se fotografirala z veliko tuno v ozadju. Nato pa smo si kupili še kakšen spominček. Tanjuša Lukman in Natalija Jelen, 4. c V bazenu Hotela Žusterna smo plavali v slani morski vodi. Vsak dan smo dvakrat vadili žabico, kravl in hrbtni kravl. Seveda smo vadili tudi skoke v bazen, na noge in na glavo. Potem smo imeli za malico jabolko ali banano ali hruško ali pomarančo. Zelo je bilo dobro. Nato smo se vrnili v bazen in ponovili, kar smo se učili. En dan je vaditelj Žan povedal, da je v bazenu gneča, zato smo lahko šli na tobogane. Super je bilo! Anja Drnolšek, 4. c

sko, kjer je glavno kurišče za trg Vransko, nato pa so delali različne poskuse iz energije, brali članek o različnih vrstah energije in se na koncu pomerili v kvizu o energiji. Prav vsi so brali različne članke iz različnih revij v povezavi z omenjenimi temami in se o teh člankih tudi pogovarjali. Nato pa so reševali kvize, odgovarjali na vprašanja, naloge, pisali svoje zaobljube in izdelovali plakate. Pri izvedbi naravoslovnega dneva so nam na pomoč priskočila različna društva, posamezniki, podjetja v okolici, ki so s svojimi delavnicami učencem popestrila dan. V ta namen se zahvaljujemo Društvu Humanitas iz Ljubljane, Društvu Focus iz Ljubljane, vranskim veziljam, Energetiki Vransko, gospe Heleni Golob s kmetije Zahojnik, Javnemu komunalnemu podjetju Žalec in zakoncema Zorin. Predstavljamo še nekaj vtisov, ki so jih zapisali učenci. Všeč mi je bilo, ko smo delali papir. (Andraž, 2. b) Naučil sem se veliko o čebelah. Delal sem medenjake. Dobili smo satnice in smo lahko jedli med. Dedi nam je pokazal, kako dela v čebelnjaku, babi pa, kako pečemo medenjake. (Jure, 2. b) Najlepše mi je bilo, ko sem naredila papir. Ni mi bilo všeč, ko sem videla, kako je onesnažena Slovenija. (Katja, 2. b) Bilo nam je všeč. Naučili smo se nekaj novega.

21


VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor Pri 1. delavnici smo brali članke o podnebnih spremembah in v skupinah naredili miselne vzorce o prebrani temi. Brali smo o tem, kaj so vzroki podnebnih sprememb, kaj so posledice, kaj lahko za zmanjšanje naredijo EU, vlade in podjetja. Obenem smo ugotovili, da lahko marsikaj naredimo tudi mi sami. Sprejeli smo nekaj zaobljub, ki se jih bomo držali tako v šoli kot tudi doma. Pri 2. delavnici sta nam Urška in Katja iz organizacije Focus predstavili, kakšno pot naredijo posamezni izdelki. V skupinah smo naredili plakate o izdelku in njegovi poti, in sicer pot čokolade, papirnatih robčkov in konzerve tune. Ob koncu smo pojedli tudi čokolado.

Naučila sem se, kaj je topla greda, spoznala plin metan ter še zelo veliko neznanih pojmov. Šokantno se mi zdi, da metan nastane, ko krava spusti smrdljiv plin, ko rigne. Ta dan je bil zame zelo poučen, naučila sem se kar veliko novih stvari. (Ema, 6. a) Danes sem se naučil veliko novega o podnebnih spremembah. Šokantna novica, ki sem jo danes izvedel, je ta, da bi se Zemlja ogrela za 11 °C. Polona Vodičar

Učenci 6. b si želimo še več takšnih dni.

Tretješolci so izdelovali dežne plašče iz plastičnih vrečk.

Pripravili smo čičerikin namaz.

Tretješolci z OŠ Vransko-Tabor v knjižnici Miško Knjižko v Celju

je bila delavnica. Iz različnih barvnih testenin si si lahko izdelal ogrlico. Počutila sem se odlično."

Učenci iz 3. a-razreda so brali knjigo Aksinije Kermauner ŽIGA ŠPAGET GRE V ŠIRNI SVET. Samo besedilo in ilustracije Zvonka Čoha so jih spodbudile, da so jo želeli na svoj način predstaviti tudi drugim. Zgodbo so razširili. Oblikovali so zanimive dialoge za igro in uvodno ter zaključno pesem, skaširali velik lonec, čevlje in jabolka za sceno … Pri oživljanju zgodbe sta jima pomagali učiteljici Polona Vodičar in Katja Završnik, ki je izdelala še lutke - Žigovo družino.

Saša SEMPRIMOŽNIK, pripovedovalka: "Počutila sem se super. Sprva me je bilo strah. In naj vam povem, kaj se je zgodilo sintesajzerju. Prve tri minute je delal, potem pa nič več. Tako smo morali ustno oponašati glasbo sintesajzerja, da so sošolke lahko plesale."

Zgodbo so najprej predstavili svojim mamam ob materinskem dnevu. V sredo, 17. aprila, pa so se z njo predstavili tudi v knjižnici Miško Knjižko v Celju. Imeli so smolo s sintesajzerjem, a so se znašli. Melodijo za ples so peli sami, da so lahko plesalke plesale, in poželi velik aplavz. Takole so strnile svoje vtise po nastopu v Celju nekatere nastopajoče učenke. Jana SEMPRIMOŽNIK, v vlogi špagetove mame, jabolka in pevke: "V sredo, 17. 4. 2013, smo v Celju nastopili s predstavo Žiga špaget gre v širni svet. Po predstavi

22

Pogovarjali smo se o vodi.

Ana Marija ŽILNIK, v vlogi pevke, čevlja, spremljava s sintesajzerjem: "Najprej smo se zbrali pri šoli in počakali na kombi. Potem smo se odpeljali do celjske knjižnice. Znosili smo stvari in pripravili vse za igro. Na žalost sintesajzerja ni bilo, ker se je pokvaril. Po predstavi smo izdelovali ogrlice in zapestnice iz makaronov." Tjaša Marko, v vlogi pevke, plesalke, čevlja in jabolka: "Ob 16. uri smo se dobili pred šolo, zložili v kombi rekvizite za igro ter se odpeljali v knjižnico Miško Knjižko. Ko smo prispeli, se nam je pokvaril sintesajzer. Ugotovili smo, da se je žička razmajala. Prinesli so še enega, ampak niso imeli prave vtičnice. Vse nas je bilo malo strah. Sašo je bilo tako strah, da je brala zelo hitro, Samo pa je govoril zelo tiho. Ko smo plesalke plesale, smo vsa dekleta namesto sintesajzerja pele. Imeli smo se super. Na koncu smo delali še nakit iz makaronov." Marija Završnik


KNJIŽNICNA STRAN

PRIREDITVE V MAJU: • • •

torek, 11. junija 2013, ob 10.30: Bralna urica v Našem domu torek, 4. junija 2013, ob 18.30: Predavanje dr. Iztoka Ostana: Beljakovine za življenje in smrt torek, 18. junija 2013, ob 18. uri: Pravljična ura

UTRINKI Z NAŠIH PRIREDITEV Pravljična ura s poustvarjanjem V Občinski knjižnici Vransko je v torek, 16. aprila 2013, potekala pravljična ura s poustvarjanjem. Rdeča nit zgodbice so bili bahaštvo, poštenost, iskrenost in tudi prijateljstvo. Majhen dinozaver Dinko je sedel na travniku in štel bombone, ki jih je nameraval deliti s svojimi prijatelji. Mimo je prišel velik dinozaver, ki je hotel vse bombone zase. Bil je bahaški in predrzen. Sploh ni verjel, da ima mali dinozaver Dinko velikega prijatelja, zato ga je, bahaškega dinozavra namreč, čakalo zelo, zelo, zelo veliko presenečenje. V ustvarjalnem delu pravljice so nadobudneži izdelali vsak svojega dinozavra.

Predavanje Gobarsko-mikološkega društva Polzela: Začetki gobarjenja O gobarjih kroži stereotip, da vstajajo sredi noči, da bi lahko že ob prvem svitu, odeti v neopazne modre delovne halje in obuti v zelene gumijaste škornje, zakoračili v gozd in drugim izpred nosa izmaknili tako želene gobe. V torek, 7. maja 2013, smo v Občinsko knjižnico Vransko povabili Gobarskomikološko društvo Polzela, gospoda Francija Uratnika, ki nam je predstavil začetke gobarjenja in ovrgel zgoraj napisani mit. Pravijo, da je gobarjenje rekreacija, ki se ji lahko upre le malokdo. A če se želimo izogniti nevarnim zastrupitvam, velja pravilo, da premišljeno nabiramo le gobe, ki jih zanesljivo poznamo. Zato si je potrebno pred vsakim gobarjenjem nabrati izkušnje in se o gobah tudi poučiti. In čeprav smo lahko še kako dobro poučeni o gobah, nas videz gobe lahko kaj hitro prevara in se lahko zastrupimo.

KNJIŽNE NOVOSTI: ZA ODRASLE: Gaughan, R.: Naključni geniji Garwood, J.: Vrtnica v divjini Cole, K.: Valovi strasti

ZA OTROKE IN MLADINO Altmeyer, M.-R.: Podarjeno z ljubeznijo Grimm, J.: Železni Janez Smith, L. J.: Vampirkin dnevnik (7)

23


IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV Delovna akcija na Čreti Prvomajski prazniki se še niso končali, ko so se požrtvovalni sosedje Dorija Skoka s Črete skupaj s plezalci odločili, da mu priskočijo na pomoč. Očistiti je bilo potrebno bankine od barake do "holc placa", saj sta dolgotrajna zima in obilica snega pustili za sabo posledice. Na bankinah se je zaradi oranja snega naneslo nekaj peska, ki ga je bilo potrebno odstraniti, da se bo živina čez leto lahko z užitkom pasla. A. Ferme Obnova brvi v "Žlajfi" Markacisti iz PD Vransko so si zadali novo nalogo - obnovo brvi v Žlajfi, saj je bila le-ta že precej razmajana. Na sobotno jutro, 20. aprila, se je zbralo enajst aktivnih članov društva in poprijelo za delo, saj je bilo potrebno težak material najprej znositi do brvi, nato pa brv obnoviti. Pred kratkim so markacisti ob pomoči nekaterih članov društva na tem delu na novo postavili stopnice, zdaj pa so te dopolnili še z močno brvjo in na ta način dobro zavarovali nevarnejši del planinske poti, ki vodi na Čreto. M. Remic Pohod na Žavcarjev in Tojzlov vrh Žavcarjev in Tojzlov vrh sta sosednji vzpetini v vzhodnem delu Kozjaka, razpotegnjenega hribovja ob slovensko-avstrijski meji. V zračni črti sta med seboj oddaljena manj kot tri kilometre, med njima pa zija globoka grapa, ki jo je vrezal Brestrniški potok. V nedeljo, 21. aprila, se je 21 planincev iz PD Vransko, pod vodstvom planinskega vodnika Boštjana Semprimožnika, odločilo povzpeti na kar oba vrhova.

Redni občni zbor Kulturnega društva Vransko Leto dni je naokoli, in da lahko gremo naprej, je potrebno pogledati nazaj, zato je v soboto, 6. aprila, v Kulturnem domu Vransko potekal redni občni zbor Kulturnega društva Vransko. Člani društva in gostje občnega zbora so pregledali tekoče delovanje društva in naredili načrte za prihodnost. Po končanem občnem zboru pa se je večer nadaljeval z družabnim srečanjem. ŠRD LOČICA ODPRTJE ODBOJKARSKE SEZONE 2013 V nedeljo 21. aprila, smo se člani ŠRD Ločica že zjutraj zbrali na ločiškem igrišču in izvedli čistilno akcijo ter pripravo igrišča za novo sezono. Popoldansko sončno vreme smo izkoristili za otvoritveno igro mešanih trojk. Pridružili so se nam tudi športniki iz Jakovega Dola, s katerimi zelo dobro sodelujemo. Odigrali smo precej iger in ugotovili, da smo z zimsko rekreacijo v telovadnici ohranili kondicijo, potrebno za igro na mivki. Vabimo vse odbojke željne igralce, da se nam pridružijo na igrišču. Maja Jerman

24

S kombijem so se odpeljali do Sp. Rušnika (Bresternica), od koder so nadaljevali peš do planinske koče na Žavcarjevem vrhu. Tam so imeli daljši postanek za okrepčilo, in se nato preko vrha spustili do Šikerja. Temu je sledil vzpon mimo lovske koče do planinskega doma Obrtnik na Tojzlovem vrhu, kjer so si zopet privoščili daljši postanek. Čakal pa jih je še spust mimo Dremla do izhodišča, Sp. Rušnika. M. Remic Prvomajsko kresovanje Literarno društvo LIvRA Vransko je na predvečer delavskega praznika organiziralo kresovanje na travniku ob jezu v Brodeh. Kresovanja se je udeležilo okrog štirideset obiskovalcev in članov društva. Preživeli smo lep večer ob druženju pozno v noč in prepevanju slovenskih pesmi.


IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV

XIX. izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, Civilne zaščite in Rdečega križa zahodnoštajerske regije ORGANIZACIJSKI ODBOR ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO REGIJSKEGA PREVERJANJA USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI, CIVILNE ZAŠČITE IN RDEČEGA KRIŽA Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Celje, Območno združenje Rdečega križa Žalec in Občina Žalec organizirajo že tradicionalno, XIX. izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v občini Žalec, ki bo v soboto, 8. junija 2013, ob 9.00 pred Domom II. slovenskega tabora Žalec. Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti bo preverjanje delovanja in usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v nudenju prve pomoči ob nesrečah, nevarna snov, naravna nesreča, ki lahko po oceni ogroženosti prizadene območje regije, otroci na pikniku, nesreča, množični pretep. Vsaka ekipa bo usposobljenost in znanje prikazala pri dajanju prve pomoči poškodovanim v različnih situacijah. Ob naravnih in drugih množičnih nesrečah je naenkrat ogroženo življenje in zdravje velikega števila ljudi. V takih razmerah so zmogljivosti obstoječe zdravstvene službe premajhne, zato je takrat hitra in pravilna prva pomoč poškodovanim in obolelim, ki jo dajejo dobro usposobljene, izurjene in opremljene laične ekipe pomoči, odločujočega pomena za njihovo preživetje in uspešno nadaljnje zdravljenje. Znanje prve pomoči je izrednega pomena tudi v vsakodnevnem življenju. Človeško življenje je eno samo in tako najvišja vrednota. To poudarja tudi temeljno načelo Doktrine zaščite, reševanja in pomoči: "Ob nesrečah imata zaščita in reševanje človeških življenj prednost pred drugimi zaščitnimi in reševalnimi ukrepi." Nuditi prvo pomoč poškodovanim in nenadoma obolelim ni le hvalevredno etično dejanje, temveč nas k temu zavezuje tudi zakonodaja. Tako mora vsakdo poškodovanemu in bolnemu v nujnem primeru po svojih močeh in sposobnostih nuditi prvo pomoč in omogočiti dostop do nujne medicinske pomoči. Namen letošnjega regijskega preverjanja s predstavitvijo dejavnosti je naslednji.: - utrjevati in širiti znanje za preprečevanje nesreč, če pa do njih pride, kvalitetno in ustrezno pomagati sebi in drugim; - pri članih ekip spodbujati težnjo po čim boljšem znanju, obvladovanju veščin in osvajanju novosti na področju priporočil prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter oboroženih spopadih; - obnavljati teoretično in praktično znanje članov ekip in s tem vzdrževati njihovo stalno usposobljenost za dajanje prve pomoči; - pri članih ekip razvijati izurjenost za usklajeno delo vseh članov ekipe pri dajanju prve pomoči ob najrazličnejših poškodbah; - razvijati med državljani, člani Rdečega križa, pripadniki Civilne zaščite v lokalnih skupnostih, gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah zanimanje za prvo pomoč ter dejavnosti Rdečega križa in Civilne zaščite v celoti; - okrepiti obmejno sodelovanje ter preizkusiti sodelovanje domačih in tujih reševalnih ekip ob naravnih in drugih nesrečah; - predstaviti organiziranost, opremo in naloge organov, organizacij, enot in služb, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči. Tudi letos smo se organizatorji odločili, da v sklopu preverjanja popestrimo samo dogajanje z vzporednimi spremljajočimi dejavnostmi. S svojo dejavnostjo in opremo se bodo predstavili: gasilci, potapljači, civilna zaščita, policija, gorski reševalci, kinologi, jamarji, taborniki, OZRK Žalec, RK Krapina ter drugi, ki sodelujejo pri nalogah zaščite in reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč. Udeleženci si bodo na stojnici RK lahko izmerili tudi krvni sladkor in krvni tlak. Vabimo vas na ogled vaje ŽALEC 2013. Na letošnji razpis se je prijavilo 12 domačih ekip in ena tuja ekipa prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, in sicer: ŠT. EKIPA 1 Gorenje d. d. Velenje 2 Skavti Rakove Steze 1 3 OZRK Zgornje Savinjske doline 4 BSH Hišni aparati Nazarje d. o. o. 5 PGD Rogaška Slatina 6 PGD Šmarje pri Jelšah 7 CZ Občine Dobje 8 OZRK Šmarje, UE Šmarje pri Jelšah 9 OZRK Šentjur, Gasilska zveza Občine Šentjur 10 OZRK Velenje 11 OZRK Slovenske Konjice, Ekipa Žiče 12 Občina Žalec TUJA EKIPA: 1 HRVATSKO DRUŠTVO RK KRAPINA - HRVAŠKA

Ura/Lokacija/Aktivnost 7.00–8.30 Dom II. slovenskega tabora Žalec/prihod ekip, prijava, verifikacija in žreb 8.00–8.45 parkirišče Doma II. slovenskega tabora Žalec/prihod in postavitev pokazanih točk, policija, jamarji , kinologi ... 8.30–9.00 Dom II. slovenskega tabora Žalec/zbor ekip, pozdravni nagovor, navodila o poteku preverjanja 9.00 območja Žalca/začetek preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči 12.30–13.45 Dom II. slovenskega tabora Žalec vaja evakuacija nevarne snovi 14:00 pred Domom II. slovenskega tabora Žalec/zbor udeležencev, zaključek preverjanja in razglasitev rezultatov

Ker tudi mediji s svojim poročanjem javnosti prispevate k pravočasni obveščenosti o dogodkih, ki so povezani z naravnimi in drugimi nesrečami, vas vabimo, da se udeležite XIX. regijskega preverjanja usposobljenosti ekip PP, CZ in RK ter spremljajočih dejavnosti. Vljudno vabimo vse občanke in občane, da si vzamejo čas in si pobliže ogledajo načrtovane sobotne dejavnosti. Dodatne informacije na tel. 493-47-13 ali e-naslov: vesna.slamnik@urszr.si.

25


NE SPREGLEJTE

KONCERT SKUPINE PREPROSTO ČRNI Preprosto črni smo pričeli svojo pot tri leta nazaj in medtem presegli kar nekaj ciljev, ki smo si jih zastavili pri sprotnem premagovanju ovir in želj posameznih članov. Poleg šolanja ali službe prosti čas vedno radi izkoristimo še za nekaj več, za tisto, kar nas izppolni v življenju. Člani skupine smo različnih starosti, različnih poklicev, različnih idej; zato sta glasba in pesem tisto, kar nas povezuje na intimni ravni. V glasbi kažemo vse svoje prednosti in pomanjkljivosti, ki jih skrivamo v sebi, pomanjkljivosti, ki niso ranljivost, pač pa čisto navadna življenjskost. Igramo mešanico popa, jazza in soula. Vsega, kar diši po dobri glasbi. Prihajamo iz Šmartnega ob Paki. Koncert bo junija pod kostanji v trgu Vranskega. Točen datum bomo določili glede na vremensko napoved. Vabljeni. Literarno društvo LIvRA Vransko

Javni poziv Podjetno v svet podjetništva 2013 v Savinjski regiji Predmet javnega poziva je vključitev desetih mladih visoko izobraženih brezposelnih oseb v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2013 v Savinjski regiji. Ciljna skupina so osebe, ki izpolnjujejo pogoje: • imajo VI. , VII. ali višjo stopnjo izobrazbe (ne glede na šolski oz. študijski program oz. vrsto študija); • imajo stalno bivališče v Savinjski regiji oz. v naslednjih občinah: Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec; • so vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje; • so na zadnji možni rok prijave stari manj kot 35 let (oz. na ta dan dosežejo starost 35 let). V primeru, da se na poziv ne odzove dovolj oseb, ki izpolnjujejo pogoje, in če strokovna komisija oceni kot smiselno, se lahko izjemoma vključijo v operacijo tudi osebe z dokončano srednjo stopnjo izobrazbe in osebe, starejše od 35 let, pri čemer zanje veljajo enaki pogoji izbornega postopka za vključitev.

26


NE SPREGLEJTE

27


NE SPREGLEJTE

Petek, 7. 6. 2013

Ob 19.00, v parku Pod lipami Jenkret je biv … en Križnik

Od 9.30 do 16.00 Motniška likovna kolonija

Pripovedujejo: Anja Štefan, duo Vroča župa (Goran Završnik, Rok Kosec), Ciril Horjak, Andreja Erdlen, Ana Duša.

Ob 13.00 Otroška likovna delavnica

Pripovedovalski večer za odrasle

Pozdravni nagovor: župan občine Kamnik Marjan Šarec, predsednik Kulturnega društva Motnik Rafko Goltnik in častni pokrovitelj festivala prof. dr. Janez Bogataj.

Sobota, 8. 6. 2013

Ob 13.00 in ob 15.00 Vodenje po Motniški turistični poti / Za odrasle Zbirno mesto: park Pod lipami, TD Motnik

Od 10.00 do 15.00, POŠ Motnik Delavnica Pripovedovanje ljudskih pravljic z Anjo Štefan

Ob 16.00, na gradu Vsi vetrovi so dobri

Za predhodno prijavljene udeležence.

Pripovedujejo: Ivanka Učakar, Rok Kušlan, Mirjam Štih.

Ob 10.00, Kulturni dom Motnik Predavanje dr. Janeza Bogataja: Kako živeti s kulturno dediščino v sodobnem svetu? Ob 10.00, Vransko Vranska pravljična pot z Ireno Cerar za družine

Voden sprehod za družine z majhnimi otroki s pripovedovanjem pravljic in ustvarjalno delavnico V soorganizaciji Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko in Medobčinske splošne knjižnice Žalec. Prijave in informacije: Občinska knjižnica Vransko v času njene odprtosti (tel. 03/ 703 12 80, skvransko@zal. sik.si).

Od 13.00 dalje, Motnik Sejem ponudbe domače hrane in predstavitev projekta Okusi Kamnika

Pripovedovalsko popoldne za otroke

Ob 17.00, v parku Pod lipami Zaključek likovne kolonije in razglasitev najboljših otroških likovnih del likovnega natečaja Podobe Križnikovih pravljic Podelitev nagrad

V programu sodeluje otroška folklorna skupina OŠ Frana Albrehta Kamnik.

Ob 19.00, v parku Pod lipami Jenkret je biv … en povžar

Pripovedovalski večer s pripovedovalci iz Motnika in okolice Pripovedujejo: Jože Semprimožnik (Motnik), Rezka Slapnik (Veliki hrib v Tuhinjski dolini), Ivan Nograšek (Tunjice), Ana Resnik (Markovo). Moderatorka: Ivanka Učakar. Zaključne besede: predsednik KD Motnik Rafko Goltnik, predsednik KS Motnik Marjan Semprimožnik, direktorica Matične knjižnice Kamnik Breda Podbrežnik Vukmir.

www.kam.sik.si • www. motnik.net 28

Organizatorji in soorganizatorji festivala:

Matična knjižnica Kamnik Kulturno društvo Motnik Turistično društvo Motnik Medobčinska splošna knjižnica Žalec Občina Vransko Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko Knjižnica Domžale Križnikov pravljični festival je finančno podprla:

Občina Kamnik Častni pokrovitelj festivala:

prof. dr. Janez Bogataj


NE SPREGLEJTE

Vranska pravljična pot Spoštovani, vabimo vas, da se nam v okviru Križnikovega pravljičnega festivala, ki poteka med 7. in 8. junijem 2013 v Motniku, pridružite na prav posebnem sprehodu za družine z majhnimi otroki - Vranski pravljični poti. V soboto, 8. 6. 2013, ob 10. uri se bomo od graščine Podgrad podali na Tabor. A ne samo to. Pripovedovalka in vodnica Irena Cerar nam bo na poti pripovedovala ljudske pravljice, ki jih je na Vranskem zapisal Gašper Križnik. Bil je eden najpomembnejših zbiralcev slovenskih ljudskih pripovedi iz 19. stoletja, doma iz bližnjega Motnika. Več o pravljični poti si preberite v priponki ali na spletni strani http://www.zal.sik.si/. Veselimo se pohajkovanja z vami ter vas prijazno pozdravljamo.

VABILO NA KONJIČKOVE DELAVNICE Dragi otroci in starši! Živijo. Ponovno se bodo na naši ekološki kmetiji odvijale konjičkove delavnice. Tokrat bodo potekale v še več terminih, in sicer: 8.-12. 7., 16.-20. 7., 13.-7. 8., 20.-24. 8. ter v primeru velikega zanimanja še zadnji termin 26.-30. 8. Tako kot lani se bodo pričele ob 9.00 in bodo trajale do 15.00. Na delavnicah se boste učili osnovne nege konj, kako osedlati konja, osnov jahanja (tisti, ki že imajo nekaj osnov, se bodo učili tudi težjih stvari) ter izvedeli osnovne stvari o prehrani konj. Delavnice so primerne za otroke od 1. do 9. razreda osnovne šole, lahko pa se jih udeležijo tudi starejši otroci. V času delavnic bo poskrbljeno za hrano in pijačo ter obilico zabave. Cena štiridnevnih delavnic je 35 evrov, dnevna cena pa je 7 evrov. Možna je prijava preko elektronske pošte na naslov: ekoloska.kmetijafelicijan@gmail.com. V prijavi navedite ime in priimek starša in otroka, morebitne zdravstvene težave, termin, na katerega prijavljate otroka, njegovo starost ter telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi v primeru težav. Prijavnico lahko pošljete tudi po pošti na naslov: Jerica Felicijan, Jeronim 8, 3305 Vransko. Pogoj prijave: urejeno nezgodno zavarovanje. Otroci naj imajo s sabo na delavnicah kolesarsko čelado in rezervna oblačila. Dodatne informacije na telefonski številki 031 709 563 (Jerica Felicijan, vodja delavnic). Število prijav je omejeno.

Obvestilo Centra za socialno delo Žalec Center za socialno delo Žalec obvešča, da bo pisarna na Vranskem v maju in juniju odprta vsakih štirinajst dni, in sicer: • 8. maja (od 8.30 do 11.30) • 22. maja (od 8. 30 do 11.30) • 5. junija (od 8.30 do 11.30) • 19. junija (od 8.30 do 11.30)

29


NE SPREGLEJTE

VABILO

Društvo upokojencev Vransko skupaj z Univerzo za tretje življenjsko obdobje Vransko organizira izlet po Topliški dolini v sredo, 12. 6. 2013, ob 7.30 izpred Mercatorja na Vranskem. Veliko upokojencev je izrazilo željo, da obiščemo znanega zeliščarja gospoda Majesa, ki je znan s televizijskih zaslonov. Vprašali ga bomo lahko za nasvete in tudi kupili zdravilna zelišča za bolezni, ki nas tarejo. Cena izleta je 32 evrov. • • • • •

Potek celodnevnega izleta: ogled muzeja starih avtomobilov in vrtnega paviljona Hudičev turn v Soteski, ogled svetovno znane Baze 20, obisk kmetije »PLAVICA« v Cerovcu, last znanega zdravilca in zeliščarja Majesa (tu bo dovolj časa za pogovor in morebitne nakupe), kosilo, vožnja proti domu. VABIMO TUDI NEČLANE, DA SE NAM PRIDRUŽIJO. Prijave zbira Valči Zupan na tel. št. 03 57 25 227 ali 031 494 833.

Obvestilo Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bo 8. maja 2013 pričela s spomladansko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do konca junija 2013. Glavni namen akcije je varovanje ljudi pred to izredno nevarno boleznijo, zaradi katere vsako leto po svetu umre več kot 55.000 ljudi, večinoma otrok. S položenimi vabami nameravamo aktivno zaščititi populacijo lisic v slovenskih gozdovih, ki predstavlja rezervoar stekline, ter tako preprečiti širjenje bolezni. Polaganje vab se bo izvajalo na celotnem ozemlju Republike Slovenije, z višine 300 m. Uporabljena bodo naslednja letališča: Letališče Jožeta Pučnika, Portorož, Murska Sobota in Novo mesto; po potrebi bodo vključena tudi letališča v Celju, Slovenj Gradcu in Divači. POMEMBNO Ne dotikajte se nastavljenih vab za lisice! O tem poučite tudi otroke. Če najdete vabo na svojem dvorišču ali vrtu, jo primite z vrečko in odvrzite v najbližji grm ali v smeti. Če je prišla vsebina vabe v stik s sluznico ali svežo rano, to mesto dobro sperite in umijte z milom. Ker se vsak stik z vsebino vabe obravnava kot ugriz stekle živali, nemudoma obiščite najbližjo antirabično ambulanto. Če vas ugrizne ali opraska potepuška ali divja žival, obiščite najbližjo antirabično ambulanto. Prepovedano je prosto gibanje psov na javnih mestih. Izogibajte se stikom s potepuškimi in divjimi živalmi. Več o sami akciji cepljenja lisic proti steklini in sami bolezni najdete na spletni strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin www.uvhvvr.gov.si/.

POSLOVILI SO SE

V maju sta se na vranskem pokopališču od nas poslovila: Ivana Dobnik (1928-2013) Franc Skok (1945-2013)

30


NAPOVEDNIK

31


Prireditev poteka pod šotorom, za mize in klopi bo poskrbljeno.

11:34 AM 4/29/13 1 TISK_sn2013.pdf

TISK_sn2013.pdf

2

4/29/13

11:34 AM

Prireditev poteka pod šotorom, za mize in klopi bo poskrbljeno. TISK_sn2013.pdf

1

4/29/13

11:34 AM

Prireditev poteka pod šotorom, za mize in klopi bo poskrbljeno.

TISK_sn2013.pdf

2

4/29/13

11:34 AM

Občinski informator 90  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you