Page 1

95

www.vransko.si, www.mojaobcina.si, november 2013

Razstava cvetja iz krep papirja


Opravičilo uredništva V 94. številki Občinskega informatorja se nam je pod člankom Otroci in prometna varnost pomotoma zapisalo ime Brigita Reberšek namesto Nada Kolar, za kar se iskreno opravičujemo. Da bi se izognili tovrstnim napakam, avtorje prispevkov prosimo, da se v bodoče pod prispevek podpišete. Uredništvo

OBČINSKI INFORMATOR številka 95

Vransko, 29. 11. 2013 Na naslovnici: 2. vseslovenska razstava rož iz krep papirja, foto: Studio Di.Foto.Graf Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11 E-pošta: zkts.vransko@gmail.com Izdajatelj: ZKTŠ Vransko Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec Lektoriranje: Marija Kronovšek Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje Naklada: 1000 izvodov

Občinski informator je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno št. 1569. Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Vransko brezplačno, v prosti prodaji se ne prodaja. Naslednja številka izide 24. 12. 2013. Prispevke zbiramo do 13. 12. 2013 preko platforme MojaObčina.si. PISMA BRALCEV Uredništvo objavlja pisma bralcev po svoji presoji v skladu z uredniško politiko, razen ko gre za odgovore in popravke v skladu z Zakonom o medijih. Dolžina naj ne presega 50 vrstic oziroma 2.700 znakov, daljše prispevke krajšamo v uredništvu oziroma jih avtomatično zavrnemo. Da bi se izognili nesporazumom, morajo biti pisma podpisana in opremljena s celotnim imenom, naslovom, elektronsko pošto in telefonsko številko avtorja, na katero lahko preverimo njegovo identiteto. UREDNIŠTVO

Fotografije: Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko – Tabor, Naš dom Vransko, Občinska knjižnica Vransko, Studio Di.Foto.Graf, Franc Sušnik, Tone Tavčer, Denis Oštir, Rafko Novak

2


PISMA BRALCEV / ZGODILO SE JE ... ZAHVALA Letos poleti sem zaradi bolezni pristala v bolniškem staležu. Posledično sem zaradi nižjih dohodkov komaj shajala iz meseca v mesec. Ves dohodek sem porabila za položnice in kredite. Po štirih mesecih borbe za preživetje nisem imela več niti za hrano. Skoraj tri tedne sem uživala le kosmiče, da sem lahko poskrbela za pravilno prehrano sina. Nato pa je prišel čudež v podobi medicinske sestre Lojzke. Zaradi nje, medicinske sestre Mojce in Andreje Kapus ter neznane gospe sem dobila novo upanje. Ko sva s sinom prejela prehrambeni

paket od gospe, ki se ni želela razkriti, je sin z navdušenjem rekel: "Mami, zdaj bomo pa preživeli." S solzami v očeh sem se strinjala z njim. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem svojim dobrotnicam, ki so mi s hrano in razumevanjem nesebično priskočile na pomoč in pa seveda Rdečemu križu Žalec. Toliko dobrih ljudi, ki jih premore Vransko, nisem srečala še nikoli v življenju. Iz srca hvala. Občanka (naslov je shranjen v uredništvu)

Praznovanje slovenskih splošnih knjižnic, pričetek akcije Savinjčani beremo 20. novembra, na dan slovenskih splošnih knjižnic, so tudi v Medobčinski splošni knjižnici Žalec pripravili prireditev, s katero so počastili ta praznik. Namen praznovanja je povečati prepoznavnost splošnih knjižnic v slovenskem prostoru in opozoriti na pomen knjižnic pri širjenju znanja, informacij in kulturnih dobrin. Letošnja tema dneva slovenskih splošnih knjižnic je bilo zagovorništvo, zato so tudi v Medobčinski splošni knjižnici Žalec besedo prepustili ljudem, ki imajo pozitivne izkušnje s knjižnico in bi lahko s svojim mnenjem zaradi svoje prepoznavnosti ali vpliva pripomogli k vrednotenju knjižnic. Izpeljali so zanimivo akcijo in tako okrepili svoje skupno sporočilo, da so tukaj za ljudi in zaradi ljudi. Zbrali so nekaj izjav njihovih zagovornikov in tako z njihovo pomočjo okrepili prepričanje o vlogi ter pomenu knjižnic. Besedo so prepustili Neži Maurer, Ervinu Fritzu, Rudiju Španzlu, Marku Repniku, Rastislavu Knezu in županom občin Spodnje Savinjske doline: Branimirju Strojanšku, Jožetu Kužniku, Vinku Debelaku, Vilku Jazbinšku, Francu Sušniku in Janku Kosu. Nastal je zanimiv mozaik izjav, ki so ga predvajali v prvem delu praznovanja, v drugem pa so na pot pospremili novo knjigo Polzelana Petra Zupanca Obešanje zmajeve glave: 21 impresij s Kitajske. V pogovoru z Andrejo Hutinski je odstrinjal zanimivosti, ki jih je spoznal v skoraj dveletnem bivanju na Kitajskem. Število prosilcev po osnovni hrani se je povečalo Območno združenje Rdečega križa Žalec je 18. in 19. novembra v centralnem skladišču s hrano v Žalcu delilo hrano iz intervencijskih zalog EU. V primerjavi z drugo delitvijo konec junija se je število socialno ogroženih povečalo za 10 odstotkov. Upravičeni do pomoči v hrani so po sklepu Komisije za socialno dejavnost pri OZ RK Žalec prejeli olje, testenine, mleko, riž, pšenični zdrob in moko. Junija so hrano prejele 402 družine iz Spodnje Savinjske doline, tokrat 438 družin. Hrano je prejelo: iz Andraža 7 družin z 20 družinskimi člani, Braslovč 26 družin s 55 člani, Gali-

Peter Zupanc v pogovoru z Andrejo Hutinski

Prireditev je povezovala direktorica knjižnice Jolanda Železnik. Ta je zbranim prebrala tudi voščilo, ki jim ga je ob prazniku poslal župan Občine Žalec Janko Kos s sodelavci. Čeprav se je praznovanja udeležilo nekoliko manj ljudi kot ponavadi, je bilo vzdušje prijetno. Na dan slovenskih splošnih knjižnic so v Medobčinski splošni knjižnici pričeli tudi z branjem za bralno značko odraslih Savinjčani beremo, zato vabijo, da se jim pridružite. Več informacij o njej na www.zal.sik.si T. Tavčer cije 32 družin s 73 člani, Gotovelj 18 družin z 38 družinskimi člani, Griž in Liboj 46 družin s 112 člani, Letuša 19 družin s 34 člani, Levca 2 družini s 6 družinskimi člani, Petrovč 17 družin z 31 člani, Ponikve 11 družin z 28 družinskimi člani, Polzele 40 družin z 92 člani, Prebolda 36 družin z 82 člani, Tabora 19 družin z 48 člani, Trnave 4 družine z 10 člani, Šempetra 23 družin z 59 člani, z Vranskega 26 družin s 76 člani in iz Žalca 112 družin z 260 družinskimi člani. Čedalje več je tudi socialno ogroženih prosilcev za plačilo osnovnih položnic. Plačila odobrijo odbori krajevnih organizacij in Komisija za socialno dejavnost, v zadnjem času pa jim pri tem pomaga tudi Karitas. Naslednja delitev hrane bo predvidoma spomladi naslednjega leta. Več informacij: Pavla Artnik, predsednica OZ RK Žalec, tel. 051 457 661.

3


ZGODILO SE JE ... Vseslovenska razstava cvetja iz krep papirja Vransko je tretjo novembrsko soboto in nedeljo živelo v znamenju 2. vseslovenske razstave cvetja iz krep papirja. Športna dvorana Vransko se je v teh dveh dneh spremenila v en sam cvetlični vrt, ki ga niso krasile cvetlice in dekoracije žive narave, ampak rože in aranžmaji iz krep papirja.

Utrinek z razstave

Razstavo je ob podpori in pomoči Občine Vransko in raznih drugih donatorjev organiziralo neformalno združenje ROžCE, ki šteje preko 50 izdelovalk cvetja iz krep papirja iz različnih krajev Slovenije. Neformalna predsednica njihovega združenja je domačinka Martina Felicijan, ki je tudi nekakšna moralna avtoriteta tovrstne umetnosti v Sloveniji in hkrati tudi oseba, ki veliko svojega časa posveča tej de-

javnosti. Po njeni zaslugi je že lani prišlo do prve tovrstne razstave na Vranskem, s tokratno pa so postavljeni še trdnejši temelji, saj naj bi Vransko tudi v bodoče bilo kraj srečevanja in združevanja ustvarjalcev in izdelovalcev rož iz krep papirja in tudi kraj, kjer naj bi vsako leto organizirali vseslovensko razstavo umetnosti, ki predstavlja pomemben del naše kulturne dediščine. Ob odprtju razstave so pripravili prijeten program, zbrane pa je nagovoril župan Občine Vransko Franc Sušnik, ki je izrekel čestitke za tako lepo in bogato razstavo neformalnemu društvu ROžCe, Martini Felicijan ter vsem izdelovalcem rož in dekoracij. »Današnja razstava je nadgradnja vsega, kar počnemo v tem svojem ljubiteljskem ustvarjanju. Z njo so ženske iz raznih krajev Slovenije dobile priložnost, da pokažejo svoje znanje in izdelke tudi širšemu krogu ljudi. Prej so samo delale in delale, niso pa imele možnosti, da se promovirajo tudi izven svojega okolja, oziroma so predvsem delale zase in za svojo dušo. S to razstavo smo jih potegnili iz anonimnosti in neznansko so vesele, da so lahko prispevale svoj delež k tej bogati razstavi,« nam je po odprtju povedala Martina Felicijan, ki se z izdelovanjem rož iz krep papirja ukvarja že petnajst let. Razstavo si je ogledalo okrog 2500 obiskovalcev iz vseh koncev Slovenije. T. Tavčer

Razvalina življenja na Vranskem Gledališka skupina KUD Polzela nadaljuje svoja gostovanja s predstavo Razvalina življenja, ki jo je režiral Matjaž Jeršič. Tako so v tem mesecu gostovali kar trikrat, in sicer v Štandrežu pri Gorici, v Vrbju in tretjič v soboto 16. novembra na Vranskem kot abonmajska predstava ZKŠT Vransko. V naslednjem letu pa načrtujejo gostovanje še v Preboldu in Šoštanju. T. Tavčer

Razvalina življenja

Zaključena II. faza projekta Čiščenje odpadnih voda vzhodnega dela občine Vransko

skega sklada za regionalni razvoj 85 % upravičenih stroškov operacije, ostalo pa predstavljajo lastna sredstva Občine Vransko.

Zaključena so gradbena dela v okviru II. faze projekta Čiščenje odpadnih voda vzhodnega dela občine Vransko, ki poteka v sklopu operacije Čiščenje komunalnih odpadnih voda Spodnje Savinjske doline. V operaciji sodelujejo občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko.

Ob tej priložnosti se vsem uporabnikom lokalnih cest in javnih poti v Prekopi in Stopniku zahvaljujemo za potrpežljivost in razumevanje v času izvajanja gradbenih del. Rudi Pušnik, Občina Vransko

V II. fazi projekta, ki je od začetka julija do konca novembra potekala na območju Prekope in Stopnika, je bil zgrajen kanalizacijski sistem v dolžini 1926 m, pripravljenih je bilo 36 hišnih priključkov (za 50 gospodinjstev), v prihodnjih dveh letih pa je načrtovana priključitev 226 prebivalcev na kanalizacijski sistem. Zgrajena sekundarna kanalizacija se priključuje na že zgrajeno primarno kanalizacijo, ki se zaključuje z malo čistilno napravo Prekopa. Vrednost investicije na območju naše občine znaša 411.507 evrov, od tega znašajo sredstva sofinanciranja s strani Evrop-

4

Delo na kanalizacijskem sistemu Vranskega


ZGODILO SE JE ... Letos sanirali štiri plazove V zadnjih letih so ekstremni vremenski pojavi oz. izmenjujoča se obdobja obilnih padavin in hude suše vse bolj pogosti. Če temu dodamo še neprevidne posege človeka v prostor, dobimo poglavitne razloge, zaradi katerih prihaja do plazenja tal. Zelo razgiban relief precej pripomore k temu, da se s plazovi neredko soočamo tudi v naši občini.

Dolinšek v Merinci ter stanovanjskega objekta Kosem v Stopniku v skupnem znesku približno 15.000 eurov. Slednji je bil evidentiran že leta 2003, po zadnjih vremenskih ekstremih pa se je stanje tamkajšnjega plazišča močno poslabšalo. Rudi Pušnik, Občina Vransko

Letos smo v občini Vransko tako sanirali že štiri plazove, in sicer: poleti plaz v Selskem grabnu, v oktobru plaz na območju stanovanjskega objekta Jagodič–Pavlin v Stopniku, v novembru pa plaz pod stanovanjskim objektom Urankar v Zahomcah ter plaz na območju javne poti Čeplje–Zaboršt– Stari grad v Stopniku. Geološko geomehanske raziskave ter izdelavo projektne dokumentacije v višini približno 20.000 evrov je financirala Občina Vransko, stroški samih sanacij v višini okoli 240.000 evrov pa so v pretežni meri financirani iz intervencijskih sredstev proračuna RS za odpravo posledic naravnih nesreč. Žal problematika plazenja tal z navedenimi sanacijami še ni zaključena. Občinski svet je na 18. redni seji že potrdil financiranje geološko geomehanskih raziskav in izdelave projektne dokumentacije za plazova na območju domačije Kakšen naj bo osrednji trg? V Schwentnerjevi hiši na Vranskem je bila 13. novembra tiskovna konferenca ob odprtju javne predstavitve natečajnih elaboratov, ki so prispeli na javni natečaj Občine Vransko za pridobitev najustreznejše projektno arhitekturne rešitve za ureditev osrednjega dela trga Vransko s parkirišči. Župan Franc Sušnik ter uslužbenca občinske uprave Marija Jerman in Rudi Pušnik so javnost seznanili z načrtovano ureditvijo občinskega središča in parkirišč. Občani bodo lahko pripombe podali do 27. t. m.

Sanacija plazu

rešitev bo izbrana, bo projekt zahteval veliko denarja, po oceni župana od 750 tisoč do milijon evrov. Javni natečaj je anonimen. Avtor najboljše rešitve bo prejel 400 evrov bruto nagrade, avtor druge najboljše rešitve pa 100 evrov. T. Tavčer

Potem ko je Občina Vransko po večletnih prizadevanjih uspela pridobiti v last 1452 m2 veliko zemljišče v osrednjem delu trga Vransko, je konec septembra objavila javni natečaj za pridobitev najustreznejše projektno arhitekturne rešitve za ureditev osrednjega dela trga s parkirišči. Na javni natečaj je prispelo 8 natečajnih elaboratov, s katerimi so na občini zelo zadovoljni, saj so pridobili kar nekaj različnih idej, kako naj bi bilo v prihodnje videti občinsko središče. Ocena javnosti bo soodločala pri izbiri najboljšega natečajnega elaborata, na podlagi katerega bo občina pripravila projektno dokumentacijo in se nato potegovala za pridobitev sofinancerskih sredstev. Ne glede na to, katera Komemoracija v spomin žrtvam vseh vojn V spomin žrtvam vseh vojn smo se v četrtek, 31. oktobra 2013, kot že veliko let doslej zbrali na občinski komemoraciji pri spomeniku na Gorici, ki je postavljen v spomin 174 žrtvam - ujetim partizanom. Ti so se leta 1944 ob ponovni zasedbi osvobojene Zgornje Savinjske doline predali, zanašajoč se na obljubljeno amnestijo. Konec leta 1944 so jih Nemci postrelili v globeli Žegnani studenec za Gorico.

S tiskovne konference

sta uvodoma položila venca, z molitvijo pa se je rajnih spomnil domači župnik Jože Turinek.

Kratek kulturni program so pripravili člani Literarnega društva LIvRA Vransko in učenci OŠ Vransko-Tabor. Župan Občine Vransko, gospod Franc Sušnik, in predsednica OO ZB za vrednote NOB Vransko, gospa Ludvika Čulk,

5


ZGODILO SE JE ... Stanovalci doma na obisku v šoli Vsi se spominjamo časov, ko smo obiskovali šolske klopi, ko smo se z vrstniki učili za čim lepše ocene ... Večina nas ima na to obdobje lepe spomine. Od tega, ko so stanovalci Zavoda sv. Rafaela zapustili šolske klopi, je minilo že ogromno časa. Večkrat se pogovarjamo o tem. Kako pa šolski pouk poteka danes, so imeli moč videti v OŠ Vransko-Tabor. Tja smo se na obisk podali z delovno terapevtko Sašo v sredo, 6. novembra. Prijazni gostitelji so bili učenci krožka prostovoljno delo, skupaj z mentoricama Sanjo in Mirjano.

Najprej nas je zbrane pozdravila in nagovorila gospa ravnateljica Majda Pikl. Nato smo se skupaj s prostovoljčki podali na ogled šole. Videli smo učilnico podaljšanega bivanja in zmotili pouk pri uri tehnike. Tam so pridni učenci izdelovali ure. Stanovalcem je vzela sapo jedilnica. Včasih so imeli za malico le kos kruha in jabolko, danes pa otroci tudi kosijo v šoli. Tisti najbolj pogumni so se peš povzpeli v tretje nadstropje na ogled knjižnice, likovne in računalniške učilnice. Ostali stanovalci in prostovoljčki pa so že pridno pripravljali skupno pogostitev. Ko smo se vrnili iz tretjega nadstropja, so že imeli narezano sadje za osvežujoče "smutije". Prostovoljčki so pripravljali tudi slasten namaz s skuto. Po osvežitvi in okrepitvi z namazom smo si obljubili, da podobno srečanje še ponovimo. S stanovalci smo se potem počasi vrnili nazaj proti domu. Med vračanjem smo srečali gospoda župana in stanovalci so mu s ponosom povedali, kje so bili. Najlepša hvala gospe ravnateljici Majdi Pikl za prijazen sprejem in voden ogled šole. Hvala tudi vam, prostovoljčki, in vašima mentoricama Sanji in Mirjani za ves trud in čas, ki ga namenite našim stanovalcem. Zelo smo veseli vsakega vašega obiska. Saša Svetec

Spet v šoli

Na Vranskem letos oddali 871 kg nevarnih snovi Akcija zbiranja nevarnih odpadkov, ki je potekala v celjski regiji (letos že druga), je uspešno zaključena. Zbranih je bilo kar 30.782 kg nevarnih odpadkov, kar pomeni skupaj z nevarnimi odpadki, zbranimi v obeh letošnjih akcijah, 78,5 ton, kar je največ, odkar poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov v premični zbiralnici v celjski regiji. To je trikrat več kot leta 2008. V občinah Spodnje Savinjske doline so v letošnji drugi akciji občani oddali kar 10.848 kg nevarnih odpadkov. V akciji je sodelovalo 792 občanov. V občini Vransko je sodelovalo 40 občanov, ki so oddali v premični zabojnik 483 kg nevarnih snovi. V obeh letošnjih akcijah so v občini Vransko oddali skupaj 871 kg nevarnih snovi, od tega največ (250 kg) zavržene električne in elektronske opreme. V Simbiu, ki je izvajalec javne službe zbiranja in odvoza odpadkov v 12 občinah celjske regije, so zabeležili tudi 17-odstotni porast števila občanov, ki so se udeležili akcije. Kot je že običajno zadnja leta, je tudi v letošnji jesenski akciji po teži prevladovala odpadna električna in elektronska oprema z Kako naj skrbim za svoje zdravje? S prelomom tisočletja je zdravje postalo vrednota, po kateri se vse bolj meri kakovost življenja. Današnji tempo od nas vse bolj zahteva, da smo zdravi, da smo v formi, da se dobro počutimo in da imamo dovolj energije za obvladovanje vsakodnevnih izzivov, tako v službi kot doma. Zdravje je danes postalo resnično dragoceno, saj si stranske učinke nezdravega sloga težko privoščimo.

6

12.290 kg, sledijo premazi, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi (s 4.909 kg) in nato še odpadna motorna olja s 3.590 kg. V gospodinjstvih nastane tudi veliko drugih nevarnih odpadkov, kot so topila (1.797 kg), baterije in akumulatorji (1.519 kg), embalaža, ki vsebuje nevarne snovi (812 kg), zavržena čistila (583 kg) in oljni filtri (504 kg). Glede na to, da skupne količine odpadkov upadajo, količine zbranih nevarnih odpadkov pa naraščajo, gre razlog za Z letošnje prve akcije to pripisati deloma vedno večji osveščenosti občanov o pomenu ločenega zbiranja nevarnih odpadkov, deloma pa tudi porastu proizvodov električne in elektronske opreme, katerih uporaba se širi tako rekoč na vsa področja modernega življenja. T. Tavčer Če najprej pogledamo najbolj popularno definicijo zdravja, kot ga je opredelila Svetovna zdravstvena organizacija že leta 1948, ki pravi, da je "zdravje popolna povezava telesnega, duševnega in socialnega dobrega počutja in ne samo odsotnost bolezni in tegob", vidimo, da že več kot pol stoletja zdravje razumejo v vsej njegovi širini in pomenu.


ZGODILO SE JE ... Kaj pa vam predstavlja zdravje? Dobro telesno kondicijo, pozitivno energijo, vitalno telo, bistrost duha, čustveno ravnovesje, zdrave lase in nohte, sijočo kožo, sposobnost upravljanja stresa, odpornost telesa, vsesplošno dobro počutje? Ali zgolj odsotnost bolezni? Zagotovo pa nekaj, za kar se res splača potruditi. Trendi kažejo, da se vse bolj zavedamo pomena skrbi za zdravje in v to investiramo vse več časa in denarja, na drugi strani pa imamo vse več bolezenskih tegob in stanj zaradi nezdravega življenjskega sloga. Ne gre za to, da ne bi želeli poskrbeti za svoje zdravje, problem je v tem, da nam zmanjka znanja, kako se tega lotiti, pogosto pa zmanjka predvsem le tiste prave volje. Skrb za zdravje in dobro počutje se zagotovo začne doma. Kaj lahko za zdravje naredim doma? Gibajmo se! Telo nujno potrebuje gibanje, aktivnost, šport. Daje nam občutek dobre telesne pripravljenosti, vpliva na naše splošno počutje, daje pa nam tudi energijo in samozavest. Našemu življenju prinese dodatna leta in našim letom vnaša življenje. • V mislih imejte, da je minuta vadbe boljša kot nič. • Dan si razporedite tako, da imate določen čas na voljo za vadbo. • Izberite vadbo, ki prija vašemu telesu in v kateri uživate (hoja, tek, kolesarjenje, kratke nekajminutne vaje za razgibavanje, plavanje …). Večkrat poskusite kaj novega. • Začnite s kratko in nezahtevno vadbo in postopoma večajte obseg (intenzivnost, trajanje in pogostost). Med vadbo preverjajte svoj srčni utrip. • Vsako priložnost izkoristite za vadbo! Do trgovine ali službe pojdite peš, avto parkirajte malo dlje od cilja in se sprehodite, namesto dvigala izberite stopnice, zjutraj v postelji naredite nekaj razteznih vaj, med delom se pretegnite, naredite krog okoli stavbe … Malo je bilo zelo veliko Svetovni dan hrane so zaznamovali tudi v Območnem združenju Rdečega križa Žalec. V soboto dopoldne so se na petih lokacijah v Spodnji Savinjski dolini izjemno izkazali prostovoljci Rdečega križa, osnovnošolci in njihovi mentorji. Stojnice so postavili pred Mercatorjevimi trgovinami v Žalcu, Šempetru in Preboldu ter Tušem Vransko in Polzela. Kruh so velikodušno prispevali donatorji Mercator, Pekarna Fijavž Šempeter in Pekarna Pocajt iz Grč. V akciji so sodelovali prostovoljci krajevnih organizacij Rdečega križa Žalec, Šempeter, Prebold, Polzela in Vransko, osnovnošolci ter njihovi mentorji. Na stojnicah so v zameno

• •

Pomembna je vztrajnost. Postavite si končni cilj, ki ga razbijete v majhne korake. Motivirajte se z glasbo. Poiščite si partnerja za vadbo, saj je v družbi prijetneje tudi pri športu.

Jejmo hrano, ki nas ohranja zdrave! Ob rednem gibanju bomo za svoje zdravje naredili največ, če bomo skrbeli tudi za uravnoteženo prehrano. Prisluhniti moramo svojemu telesu in mu dati tisto, kar mu dobro tekne. Enotnih receptov ni. • Upoštevajte prehransko piramido. Jejte kakovostno hrano in poskrbite za pravo razmerje. • Jejte hrano, ki vam daje energijo in ki poleg želodca nahrani tudi dušo. Vaše telo zelo dobro ve, kaj potrebuje za dobro razpoloženje. Poslušajte ga. Uživajte več hrane, ki vas poživi, in se izogibajte tisti, ki vas dela utrujene. • Hrano uživajte z vsemi čutili. Vzemite si čas! Ne pozabite na pet obrokov na dan. • Poskrbite za zdrave prigrizke, ki dajo energijo in vas spravijo v dobro voljo (npr. banana). • Piti je potrebno čim več vode. Tudi ko se vam zdi, da niste žejni. • Svoje prehranjevalne navade lahko popravite tudi tako, da se vsake toliko časa odločite za postne ali očiščevalne dneve, ko pijete veliko tekočine in uživate le sadje ali zelenjavo (a previdno in v posvetu z zdravnikom). Spočijmo, sprostimo se, negujmo se od glave do pet! Za svoje telo in zdravje bomo naredili veliko tudi, če se predamo razvajanju, sproščanju, če dovolj počivamo in telo negujemo. Imate slabo vest? Nikakor! Vzemite si čas zase in svoje telo. •

Razmislite, kako na vašo vitalnost vpliva vaš življenjski slog, in kaj bi lahko spremenili, da bi se bolje počutili (več gibanja, več spanja, manj kofeina, bolj zdrava hrana, manj stresa …).

Poskrbite, da boste neprekinjeno spali vsaj sedem ur na noč. Prispevek pripravila Simona Novak, dipl. fiziot.

za denarna sredstva ponudili 250 kilogramov kruha in skupaj zbrali 1600 evrov. Še posebej so si za čim več sredstev prizadevali sošolci socialno ogroženih otrok, ki so ljudi neutrudno vabili k stojnicam. Stojnice so bile vabljive, saj so jih poleg plakatov okrasili z jesenskimi motivi, v Preboldu pa je igral tudi mladi harmonikar. Prostovoljci krajevnih organizacij Rdečega križa, osnovnošolci in mentorice krožkov osnovnih šol so v kratkem času zbrali na Polzeli 414 evrov, na Vranskem 160, v Preboldu 370 evrov, v Šempetru 202 in Žalcu 427 evrov. Zbrana sredstva bodo po priporočilu sodelujočih mentorjev osnovnih šol ter krajevnih odborov namenili plačilu položnic za prehrano otrok, ki jim jo starši zaradi socialne ogroženosti ne morejo plačati. Območno združenje Rdečega križa se vsem, ki so darovali sredstva, prostovoljcem, osnovnošolcem in njihovim mentorjem za sodelovanje v akciji iskreno zahvaljuje. Matjaž Črešnovar

7


ZKTŠ - KULTURA/ŠPORT

ABNOMAJSKE PREDSTAVE V DECEMBRU 2013 OTROŠKI ABONMA

sobota, 7. 12. 2013, ob 10.00 v Kulturnem domu Vransko VEČERNE PRAVLJICE OLE-LUK-OIEA Otroška dramska skupina Breg/Dolina pri Trstu

GLEDALIŠKI ABONMA

sobota, 14. 12. 2013, ob 19.30 v Kulturnem domu Vransko POŠTAR Dramska skupina Agledaš

ROJSTNI DNEVI V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO Otroci pričakujejo, da bo vsak rojstni dan nekaj posebnega, da bosta mamica in očka vsako leto pripravila nekaj novega in da bo zabava še boljša kot tista lanska. Dovolite nam, da vam priskočimo na pomoč s športno zabavo za rojstni dan. Cenik: • do 5 otrok: 50,00 evrov • od 6 do 10 otrok: 70,00 evrov • od 11 do 15 otrok: 90,00 evrov DDV ni vključen v ceno. INFORMACIJE: Pisarna Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko v prostorih Športne dvorane Vransko, T: 03 703 12 10, GSM : 041 238 749.

SMUČARSKI IZLETI Z ZKTŠ VRANSKO TA VESELI DAN KULTURE 2013 Spoštovani! Kot že več let zapovrstjo se tudi letos ob obletnici rojstva Franceta Prešerna pridružujemo pobudi Ministrstva za kulturo RS ob dnevu odprtih vrat v slovenski kulturi pod naslovom "Ta veseli dan kulture 2013". V torek, 3. decembra, bo od 9. do 12. ure v Schwentnerjevi hiši potekala ustvarjalnica Izdelava prazničnih vizitk, ki jo bo vodila Barbara Zupanc, ob 18.30 pa se bomo v sliki in besedi z Matejem Koširjem odpravili v Patagonijo.

Od 9. do 12. ure ponujamo tudi brezplačen ogled in vodstvo po: • etnološki zbirki pri Ludviku Piklu v Brodeh 20, • gasilski zbirki v poslovni stavbi Inde, Vransko 136, • Schwentnerjevi hiši, Vransko 25. Vabljeni.

8

Predvideni datumi smučarskih izletov so: sobota, 11. 1. 2014 – NASSFELD/MOKRINE sobota, 8. 2. 2014 – GOLDECK sobota, 15. 3. 2014 – GERLITZEN/OSOJŠČICA Več informacij za posamezen izlet bomo objavili v naslednjih številkah Občinskega informatorja. Vabljeni, da se nam pridružite. Informacije in prijava: Pisarna ZKTŠ Vransko, T: 03 703 12 10, GSM: 041 238 749


VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor OSMOŠOLCI NA ŠENTJOŠTU V ponedeljek, 14. 10. 2013, smo se učenci 8. razreda OŠ Vransko-Tabor odpravili na planinski pohod na Šentjošt. Zraven nas so se odpravile štiri učiteljice. Nekateri so bili zelo hitro na vrhu, saj so bili polni energije, drugi pa smo se povzpeli s počasnejšim tempom. Vzpenjali smo se približno dve uri in pol. Ko smo prispeli na cilj, smo pomalicali, poklepetali in se spočili. Do šole smo se odpravili po drugi poti, ki nam je bila bolj znana, in tako smo v šolo prispeli hitreje. Pohod nam je bil vsem zanimiva, a tudi zelo naporna izkušnja. Brina Lencl, 8. a KUHARSKI KROŽEK Zaradi velikega zanimanja smo tudi letos pričeli s kuharskim krožkom. Nanj se je prijavilo kar 32 učencev od prvega do petega razreda. Tako smo se razdelili v dve skupini. V ponedeljek so kuhali prvo-, drugo- in tretješolci, v torek pa četrto- in petošolci. Tokrat smo se odločili peči kruh. Seveda smo morali preizkusiti nekaj na novo in tako smo kruh pekli v glinenih lončkih. Uporabili smo pirino polnozrnato moko in semena. Prvi in drugi razred je pekel le kruh in si zapisoval recept. Vsi smo imeli veliko dela. S starejšimi učenci pa smo kuhali tudi korenčkovo kremno juho. Učenci so imeli resne pomisleke glede korenčkove juhe, saj se jim ni zdelo, da bi lahko bila okusna. Ko pa smo si jo postregli in vanjo dodali še zlate kroglice, jo je zmanjkalo prej, kot bi pričakovali. Nekateri so si jo dodatno posolili tudi z gomasiem. Prav ste prebrali - gomasio. Seveda smo si ga pripravili sami. Goma je japonski izraz za sezam. Gomasio pa je preprosta mešanica praženega semena in soli, ki jo Japonci uporabljajo pri pripravi riževih ali zelenjavnih jedi ter solat. Vsako zrnce soli se prepoji s sezamovim oljem, leto pa s svojimi sestavinami krepi živčni sistem ter nevtralizira kislost telesa oz. krvi. Morska sol spodbuja izločanje prebavnih sokov in stimulira celotni metabolizem. Sezam je bogat z lecitinom, kalcijem ter drugimi minerali, vitamini in aminokislinami. Vse to smo prebrali na svetovnem spletu. Ker smo si vse recepte tudi zapisali, vam jih ponujamo kot kuharski izziv. KRUH • 1 KG MOKE (PIRINE 7 DELOV, BELE 3 DELE) • 1 KVAS (žlička sladkorja, žlička moke, topla voda za vzhajanje) • 6 DCL VODE • 1 ŽLICA GOMASIA • 1 ŽLICA OLIVNEGA OLJA • RAZLIČNA SEMENA KOT DODATEK Kvas smo dali vzhajati. V moko smo na eno stran sklede

Gnetemo, gnetemo ...

Počitek

vsuli gomasio, na drugo pa olivno olje. Vzhajani kvas smo dodali moki, potem pa gnetli, gnetli, gnetli deset minut, da je postalo testo gladko. Vzhajalo je dobre pol ure, potem pa smo ga zopet pregnetli in pustili vzhajati še deset minut. Medtem smo glinene lončke obložili s peki papirjem. Vanje smo potem dali testo. Nekateri smo vanj zamešali tudi semena in ga pustili še tretjič vzhajati deset minut. Iz preostalega testa smo oblikovali hlebček. V pečico smo postavili lonček z vodo in jo ogreli na 220 °C. Vanjo smo postavili lončke in po desetih minutah znižali temperaturo na 200 °C. Pekli smo še 15 minut in kruh je bil pečen. Še resnica o kruhu. Čeprav je pečen doma in je iz navadne bele moke, še vedno vsebuje sestavino, ki je ni moč kupiti v trgovini. To je ljubezen. KORENČKOVA KREMNA JUHA • 5 DEBELIH KORENJEV • 2 MAJHNA KROMPIRJA • 2 CVETA CVETAČE • 2 L VODE, SOL, POPER, MUŠKATNI OREŠČEK, PETERŠILJ • POL LONČKA KISLE SMETANE Zelenjavo smo oprali, olupili in narezali na majhne koščke. Dali smo jo v vodo, posolili, poprali in kuhali dobre pol ure. Na koncu smo dodali še muškatni orešček in peteršilj. S paličnim mešalnikom smo mešali, dokler ni bila juha čisto kremna. Dodali smo še kislo smetano in juha je bila pripravljena. Pisane zlate kroglice pa so lepo okrasile krožnik. GOMASIO Popražili smo sol, da je posivela, potem smo spražili še sezam, da je pokal in malce porjavel. Sezam smo dali v terilnik in ga dobro strli. Zmešali smo ga s soljo in že smo ga uporabili v juhi. Lahko se ga uporabi v vseh jedeh. Posebej je okusen pri pečenem mesu, krompirju in v solati. Če smo spodbudili koga in bo poskusil napraviti kaj, kar smo zapisali, mu želimo DOBER TEK.

Zadnje vzhajanje pred peko

Vse smo pojedli!

9


VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor PONOVNO NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU V soboto, 9. 11. 2013, je na Osnovni šoli Gorje, Osnovni šoli Toneta Tomšiča Knežak in Osnovni šoli Hajdina potekalo 25. področno tekmovanje Mladina in gore. Svoje planinsko znanje je preverjalo 80 ekip iz cele Slovenije (6 več kot lani).

ja, Podravja in Koroške. Našo šolo sta zastopali dve ekipi, in sicer Bodeče neže in Gorski svizci. Naši učenci so na področnem tekmovanju dosegli izjemne rezultate. Bodeče neže so teste reševale presenetljivo dobro, saj so od 85 točk zbrale 81,5 točke in zasedle odlično 2. mesto. Nad testom so se potile devetošolke: Tajda REMIC, Laura JELEN, Miša FILAČ in Amalia FELICIJAN. Nič manj prizadevno pa se testov niso lotili Gorski svizci, ki so na koncu zbrali 77,5 točke in ponovili lanskoletno uvrstitev. Osvojili so 4. mesto. Lenart MAROVT, Davor SUŠNIK, Jakob KOŠICA in Gregor DOBNIK so tako ponovno dokazali, da so pravi gorski svizci. V skupni razvrstitvi tekmujočih ekip iz cele Slovenije so Bodeče neže na 2. mestu, Gorski svizci pa so se pomaknili na 8. mesto.

Tekmovalci z mentorico

Učenci Osnovne šole Vransko-Tabor in Planinskega društva Vransko so tekmovali na Osnovni šoli Hajdina, kjer je skupno tekmovalo 27 ekip Savinjske regije, Pomur-

Na državno tekmovanje Mladina in gore, ki bo 11. 1. 2014 v Braslovčah, so se uvrstile ekipe, ki so osvojile 69 točk in več. Na državno tekmovanje sta se tako uvrstili obe naši ekipi. Čestitamo učencem in učenkam za izjemen uspeh. Zlatka Bukovec

Obisk Hiše eksperimentov v Ljubljani V petek, 6. 11. 2013, smo bili v Ljubljani v Hiši eksperimentov. Prišli smo v šolo ob isti uri kot po navadi. Razdelili smo si šolsko malico, vstopili na avtobus in se odpeljali v Ljubljano. Ko smo prispeli, smo del poti prehodili. Pot nas je vodila mimo tržnice in mostu, ob katerem na ograji visi polno ključavnic zaljubljencev. Videli smo Zmajski most in nato prispeli do hiše. Tam smo stvari odložili na klopco. Razdelili so nam domine. Člani iste skupine smo imeli na domini enako število pik. Ko smo prišli v zgornji prostor, smo dobili daljinčke in z njimi smo anonimno odgovarjali na vprašanja. Ko smo končali, smo odšli v spodnje nadstropje in tam izvajali eksperimente. Ležali smo na žebljih, delali poskuse z elektriko, lovili ravnotežje, delali velike milne mehurčke, pritiskali smo na gumb, pritekla je voda, curek smo usmerjali v mlinčke in jih poganjali, pogovarjali smo se na daljavo ... Ko so vodiči poklicali številko, ki si jo imel na domini, si šel v osrednji prostor. Na koncu smo vozili še Sladkolo. Za zaključek smo še enkrat odgovarjali na enaka vprašanja, Uspešni na Ljubljanskem maratonu Učenci od prvega do petega razreda osnovne šole Vransko so se letos že četrto leto odpravili svoje tekaške sposobnosti potrdit na Ljubljanski maraton. Letošnje leto je zopet teklo 18 učencev Vsi udeleženci maratona in učenk. Osnovnošolci od prvega do petega razreda so tako kot vsako leto tekli v netekmovalnem šolskem teku, kjer se rezultati niso beležili. Vsak udeleženec je na startu pre-

10

V hiši eksperimentov

ki smo jih dobili na začetku. S tem smo lahko preverili, kaj smo se novega naučili. V Hiši eksperimentov mi je bilo zelo všeč, saj je tam zelo zanimivo in poučno. Lana Učakar, 4. a jel majico in startno številko, na cilju pa spominsko medaljo. V teh kategorijah je teklo več kot 2.300 učencev in učenk. Posebna pohvala gre letos našemu drugošolcu Lanu Dobniku, ki je med vsemi dečki prvega in drugega razreda pritekel na cilj četrti. Tudi vsi ostali učenci so pritekli do ciljne ravnine med prvimi tekači, zato smo na vse zelo ponosni. Seveda nam je bilo najpomembneje, da smo uspeli preteči, da smo se imeli lepo, da smo bili na tako veliki prireditvi v naši prestolnici in da nam je vreme postreglo s toplimi sončnimi žarki. Nekateri vedo, kako je vreme pomembno, saj nam jo je lanskoletni sneg pošteno zagodel in smo ostali doma. Maratona se je takrat kljub temu udeležila najbolj pogumna tekačica, Ana Marija Žilnik. Seveda smo si po teku tudi letos privoščili veselo malico, potem pa se odpeljali domov, jesenskim počitnicam naproti. mentorji: Maja Jerman, Breda Čvan in Miha Miklavc


URADNE OBJAVE Občine Vransko

Vransko, 29. november 2013 VSEBINA

Številka 35/2013 AKTI

AKTI

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2013

1. ODLOK o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011- ZJF UPN4 uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 53/10, 17/2010 in Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko, št. 21/12) je Občinski svet Občine Vransko na 18. redni seji dne 19. 11. 2013 sprejel

2. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Vransko 3. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi Večnamenske športne dvorane Vransko

ODLOK o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2013

4. SKLEP o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2014

1. člen (sestava in višina splošnega dela proračuna)

5. SKLEP o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2014

Spremeni se 1. odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2013 (Občinski Informator - Uradne objave Občine Vransko, št. 26/2012 z dne 21.12.2012) tako, da se glasi:

6. SKLEP o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2014

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

OBJAVE 7. CENIK Športne dvorane Vransko

ZAPISNIKI 8. ZAPISNIK 18. redne seje Občinskega sveta 9. ZAPISNIK 4. redne seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami 10. ZAPISNIK 7. redne seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe

OBVESTILA 11. OBVESTILO o javni obravnavi predloga Odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom »Dr. Jožeta Potrate« Žalec 12. OBVESTILO o uporabi in vzdrževanju občinskih cest

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina/Podskupina kontov I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 70 DAVČNI PRIHODKI 700 Davki na dohodek in dobiček 703 Davki na premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 706 Drugi davki 71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 712 Denarne kazni 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 714 Drugi nedavčni prihodki 72 KAPITALSKI PRIHODKI 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 73 PREJETE DONACIJE 730 Prejete donacije iz domačih virov

Rebalans proračuna 2013 v EUR 3.285.095 2.359.363 2.018.536 1.772.488 180.112 65.636 300 340.827 110.317 1.500 721 750 227.539 54.260 22 54.238

0 0

1|S tr a n

11


Številka 35/2013 – 29. 11. 2013

URADNE OBJAVE Občine Vransko 0

731 Prejete donacije iz tujine 74 TRANSFERNI PRIHODKI 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 402 Izdatki za blago in storitve 403 Plačila domačih obresti 409 Rezerve

871.472 871.472 3.156.167 1.093.464 178.111 26.853 790.371 37.200 60.929

41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 413 Drugi tekoči domači transferi

936.608 43.657 483.234

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

947.218 947.218

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso PU 432 Investicijski transferi PU

178.877 6.948

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

128.928

76.550 333.167

171.929

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 750 Prejeta vračila danih posojil 751 Prodaja kapitalskih deležev 752 Kupnine iz naslova privatizacije V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 440 Dana posojila 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

Rebalans proračuna 2013 v EUR 220.000 220.000 220.000

Skupina/Podskupina kontov VII. ZADOLŽEVANJE (500) 50 ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 55 ODPLAČILA DOLGA 550 Odplačila domačega dolga

361.802 361.802 361.802

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +

− 13.286

− 141.802

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

− 128.928 14.302

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali + 2. člen (splošna proračunska rezervacija)

3. odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi: »Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2013 znašajo 11.112,69 € 3. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina/Podskupina kontov

C. RAČUN FINANCIRANJA

Rebalans proračuna 2013 v EUR

V 2. odstavku 16. člena se znesek 147.000,00 € nadomesti z zneskom 220.000,00 €. 4. člen

0 0

Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2013 (Občinski Informator - Uradne objave Občine Vransko, 26/2012 z dne 21.12.2012) ostanejo nespremenjene. 5. člen

0 412

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu občine »Občinski Informator - Uradne objave Občine Vransko.« Številka: 410/2013 Vransko, 19. 11. 2013

Župan Občine Vransko Franc Sušnik l. r.

412

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Vransko − 412

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 17/10, 53/10 in Uradne objave Občine Vransko, št. 21/12) je Občinski svet Občine Vransko na 18. redni seji dne 19. 11. 2013 sprejel

2|S tr a n

12


URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 35/2013 – 29. 11. 2013

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Vransko 1. člen Drugi odstavek 12. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Vransko (Uradni list RS, št. 96/09 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 30/2013) se spremeni tako, da se glasi: »(2) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji dejavnosti K (dejavnost):

CC-SI 111 1121 112 121 12201 12202 12203 123

opis enostanovanjske stavbe dvostanovanjske stavbe večstanovanjske stavbe gostinske stavbe stavbe javne uprave stavbe bank, pošt, zavarovalnic druge upravne in pisarniške stavbe trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti

faktor 0,7 1,0 1,3 1,3 1,0 1,3 1,3 1,3

124

stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij industrijske stavbe in skladišča stavbe splošnega družbenega pomena druge ne stanovanjske stavbe (z izjemo nestanovanjskih kmetijskih stavb) nestanovanjske kmetijske stavbe vse ostale vrste objektov

1,3

125 126 127 (z izjemo 1271) 1271 -

0,35 0,7 0,7 0,35 1,0

2. člen Ostale določbe Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Vransko (Uradni list RS, št. 96/09 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 30/2013) ostanejo nespremenjene.

1. člen Pravilnik o uporabi Večnamenske športne dvorane Vransko (Ur.l. RS, št. 45/07) se spremeni tako, da se ime dvorane spremeni tako, da se črta beseda »večnamenska« in se ime dvorane glasi »Športna dvorana Vransko«, posledično se spremeni ime pravilnika, ki se tako glasi »Pravilnik o uporabi Športne dvorane Vransko«. 2. člen V Pravilniku o uporabi Večnamenske športne dvorane Vransko se 7. točka 3. člena spremeni tako, da se glasi: »7. športna dvorana se lahko uporablja tudi za druge prireditve in shode, kot so koncerti, zabavno-glasbene prireditve in druge podobne komercialne prireditve, če za to organizator pridobi dovoljenje Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko in z njim sklene pogodbo o uporabi, in če za takšno prireditev pridobi dovoljenje pristojnega organa oz. jo priglasi pri pristojnem organu v skladu z zakonom.« 3. člen 3. odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi: »Rok za odpoved termina je 1 teden.« 4. člen 13. členu se dodata člena a) in b), ki se glasita: »a) Nižjo ceno od neprofitne uporabe se lahko zaračunava za dejavnost v tržno nezanimivih terminih ter za predstavitve dejavnosti javnih programov, humanitarne prireditve, katerih donator ali organizator je Občina Vransko. V teh primerih se krijejo le nastali materialni stroški. Upravljavec športnega objekta mora v primerih, ki so našteti v prvem odstavku tega člena, pridobi soglasje in pisno potrditev župana. b) Za prireditve iz 7. točke 3. člena tega pravilnika se cene uporabe oblikujejo po tržnih zakonitostih in so lahko višje od cene uporabe, ki jih določa Cenik o uporabi Športne dvorane Vransko.« 5. člen V 4. alineji 18. člena se črta besedna zveza »in imena«.

3. člen Ta odlok stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Občinskem informatorju – Uradne objave Občine Vransko. Številka: 4260-01/2013 Vransko, 19. 11. 2013

Večnamenske športne dvorane Vransko

Župan Občine Vransko Franc Sušnik l. r.

6. člen Ostale določbe Pravilnika o uporabi Večnamenske športne dvorane Vransko (Ur.l. RS, št. 45/07) ostanejo nespremenjene. 7. člen Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Občinskem informatorju – Uradne objave Občine Vransko.

3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi Večnamenske športne dvorane Vransko

Številka: 671/2007-1 Vransko, 19. 11. 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2, Ur. l. RS, št. 94/2007 z dopolnitvami), 16. člena Statuta Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 17/2010) in skladno z Zakonom o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) je Občinski svet Občine Vransko na 18. redni seji občinskega sveta dne 19.11.2013 sprejel naslednji

4. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2014

PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15,

Župan Občine Vransko Franc Sušnik l. r.

3|S tr a n

13


Številka 35/2013 – 29. 11. 2013

URADNE OBJAVE Občine Vransko

U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF), 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko (Uradni list RS, št. 124/08) ter 16. in 115. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012) je Občinski svet Občine Vransko na 18. redni seji dne 19. 11. 2013 sprejel SKLEP o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2014 1. Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko v letu 2014 ostaja enaka kot v letu 2013 in znaša 0,005054 EUR/m2. 2. Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«. Številka: 4261/2013 Vransko, 19. 11. 2013

Župan Občine Vransko Franc Sušnik l. r.

5. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2014 Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF), Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Vransko (Uradni list RS, št. 96/09) ter 16. in 115. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012) je Občinski svet Občine Vransko na 18. redni seji dne 19.11.2013 sprejel SKLEP o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2014 1. Povprečna gradbena cena za m2 uporabne stanovanjske površine, izračunane po SIST ISO 9836, zmanjšane za stroške komunalnega urejanja in za vrednost zemljišča, ostaja v letu 2014 enaka kot v letu 2013 in znaša na območju Občine Vransko 812,95 EUR/m2.

Slovenije, Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala Slovenije. 4. Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«. Številka: 4260-02/2013 Vransko, 19. 11. 2013

6. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2014 Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 – ZLS UPB2-uradno prečiščeno besedilo, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/0919, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF), 7. in 16. člena statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne objave Občine Vransko št. 21/2012) in Pravilnika o enkratni denarni pomoči novorojencem v Občini Vransko (Ur.l. RS, št. 132/06) je Občinski svet občine Vransko na 18. redni seji dne 19.11.2013 sprejel SKLEP o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2014 1. člen Višina enkratne denarne pomoči novorojencem v Občini Vransko se za leto 2014 določi v naslednji višini: • 132,00 EUR • 221,00 EUR • 309,00 EUR • 353,00 EUR družini.

neto neto neto neto

-

3. Povprečna gradbena cena se uporablja za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in se lahko med letom valorizira v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec objavlja Gospodarska zbornica

1. novorojencu v družini 2. novorojencu v družini 3. novorojencu v družini vsakemu naslednjemu novorojencu v 2. člen

Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči za novorojence se zagotovijo z odlokom o proračunu občine Vransko za leto 2014. 3. člen Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«. Številka: 1223/2013 Vransko, 19. 11. 2013

Župan Občine Vransko Franc Sušnik l. r.

OBJAVE

2. Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine.

Župan Občine Vransko Franc Sušnik l. r.

7. Cenik Športne dvorane Vransko Cena najema za 1 uro: ŠPORT MLADIH DO 18 LET (KLUBI OBČINE VRANSKO)

POVRŠINA

CENA

cela

16,69

2/3

12,52

1/3

8,35

4|S tr a n

14


URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 35/2013 – 29. 11. 2013 plesna dvorana

4,17

plezalna stena

6,25

DRUŠTVA,SKUPINE REKREACIJE IZ OBČINE VRANSKO cela

20,86

2/3

16,69

1/3

12,52

plesna dvorana

6,25

plesna dvorana za pridobitno dejavnost uporabnika

12,00

plezalna stena

12,52

(cena dvorane za prireditev)

(cena dvorane na uro)

1/3

103,00

domača društva tuja društva

63,00

cela

600,00

2/3

400,00

1/3

200,00

88,00

CELODNEVNA UPORABA DVORANE (12 UR) ZA ŠPORTNE PRIREDITVE

PRAZNOVANJE ŠPORTNIH ROJSTNIH DNI (2 URI) do 5 otrok

50,00

6-10 otrok

70,00

33,38

11-15 otrok

90,00

2/3

29,21

dodatna ura

20,50

1/3

20,86 8,34

NAMIZNI TENIS

dodatni animator 2 osebi/uro

10,00

plesna dvorana plesna dvorana za pridobitno dejavnost uporabnika

BADMINTON

2 osebi/uro

9,09

KARDIO FITNES

oseba/uro brez inštruktorja oseba/uro z inštruktorjem

3,50

dodatna garderoba + tuš

4,17

sodniška garderoba + tuš

4,50

500-600 stolov

1,00

300-400 stolov

1,30

do 300 stolov

1,50

miza

5,00

društva, skupine rekreacije iz občine Vransko, šport mladih

6,26

12,00

20,86 DODATNI PROSTORI

cela dvorana dečki in deklice

41,77

mladinci

50,13

kadeti

58,48

člani

62,66

cela dvorana

(cena za stol) dečki in deklice mladinci

66,83 71,01

UPORABA PRIREDITVENIH MIZ

kadeti

81,45

100 miz

člani

87,72

REZERVACIJA TERMINA

UPORABA DVORANE ZA KOMERCIALNE NAMENE

POVRŠINA

(cena dvorane za prireditev)

cela

1000,00

2/3

800,00

1/3

600,00

stroški varovanja (na varnostnika)

12,00

riziko odpovedi

10 % vrednosti

9,09

5,50

UPORABA STOLOV

do 2 uri

UPORABA DVORANE ZA OŠ VRANSKO - TABOR

290,00

cela

plezalna stena

ŠPORTNA TEKMOVANJA TUJIH DRUŠTEV IN DRUGIH PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB

530,00

2/3 UPORABA DVORANE ZA ŠPORTNE PRIREDITVE OD 1 DO 6 UR

DRUGE PRAVNE IN FIZIČNE OSEBE

ŠPORTNA TEKMOVANJA DRUŠTEV IZ OBČINE VRANSKO

cela

CENA

do 2 uri

druge pravne in fizične osebe

10,00

Cene so v evrih, DDV ni vključen v ceno.

5|S tr a n

15


Številka 35/2013 – 29. 11. 2013

URADNE OBJAVE Občine Vransko

ZAPISNIKI 7. Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Z APISNIK 18. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v torek, 19. novembra 2013, ob 19. uri v dvorani Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije, Vransko 66a. • Ugotovitev zapisniku)

prisotnosti

(lista

prisotnosti

priložena

- člani Občinskega sveta ob 19. uri: Vladimir Rančigaj, Nataša Juhart, Justin Sedeljšak, Ivan Kokovnik, Jože Matko, Aleksander Reberšek, Anton Homšak, Nataša Urankar, Marjan Pečovnik; Anica Bogataj od 2. tč. dalje - Občina Vransko: župan Franc Sušnik, OU: Jadranka Kramar, Mateja Godler; - SOU računovodstvo: Petra Slatinšek; - Nadzorni odbor: Miha Pečovnik, predsednik; - ostali prisotni: OŠ Vransko-Tabor, Majda Pikl (k tč. 3), ZD Žalec, Marjan Golob (k tč. 4), Simbio Celje, Romana Kolenc (k tč. 6) in ZKTŠ Vransko, Suzana Felicijan Bratož k tč. 7 in 8;

odpadkov 7. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o uporabi VŠD Vrana Vransko 8. Potrditev cenika športne dvorane 9. Sklep o uskladitvi cen zimskega vzdrževanja cest za sezono 2013/2014 10. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2014 11. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2014 12. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Vransko za leto 2014 13. Sklep o financiranju političnih strank v letu 2014 14. Soglasje k financiranju izvedbe geološko- geomehanskih raziskav in izdelavi projektov za sanacijo plazu na območju domačije Dolinšek, Jeronim 39 in Kosem, Stopnik 12 15 Premoženjsko pravne zadeve 16. Tekoče zadeve 17. Razno Ad1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 17. redne seje z dne 24.09.2013 Na predloženi zapisnik 17. redne seje pripomb ni bilo, zato sledi glasovanje za potrditev: - 10 glasov ZA potrditev zapisnika 17. redne seje z dne 24.09.2013

- predstavniki medijev: Špela Ožir (Novi tednik).

Sklep št. 304 Potrdi se zapisnik 18. redne seje z dne 24.09.2013 v predloženem besedilu.

Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 19. uri prisotnih 10 članov Občinskega sveta, zato je seja sklepčna.

Ad2 Pobude in vprašanja svetnikov

• Sprejem dnevnega reda

Na predložene pisne odgovore na vložene pobude/vprašanja svetnikov na prejšnji seji ni pripomb.

Župan predlaga razširitev dnevnega reda 18. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko in sicer za 7. točko dnevnega reda se doda nova točka 8, ki se glasi: Potrditev cenika za uporabo športne dvorane

Novih pisnih pobud/vprašanj ni. V nadaljevanju so predstavljena vprašanja in predlogi, na katere je na seji odgovarjal župan.

Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.

a) Janez Lencl (vprašanje): ali bo pred zimo asfalt v Prekopi in kaj bo s priključki

Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni, zato sledi glasovanje: - 10 glasov ZA razširitev dnevnega reda z novo točko 8 in glasovanje o celotnem dnevnem redu: Sklep št. 302 Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 18. redne seje z novo točko 8 Potrditev cenika športne dvorane. Sklep št. 303 Sprejme se naslednji dnevni red 18. redne seje: 1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 17. redne seje z dne 24.09.2013 2. Pobude in vprašanja svetnikov 3. Rebalans proračuna Občine Vransko za leto 2013 4. Odlok o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom dr. Jožeta potrate Žalec 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Vransko 6. Obravnava in odločanje o predlogih izvajalca obvezne gospodarske javne službe Simbio d.o.o. Celje za izdajo soglasja k oblikovanju cen storitev po predloženih elaboratih za: - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, - obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in - odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih

Župan: natančnega odgovora ne more podati, po pogodbi z VOC je bil rok opredeljen med 25. in 28.11.2013, podjetje Plima, ki je delo prevzelo pa ima tudi težave; predvideno je, da se priključki izvedejo istočasno; b) Marjan Pečovnik: ali je možno urediti javno razsvetljavo v naselju Podgozd (vsaj tri luči) in kako je s čiščenjem jaškov v trgu Vransko; Župan: Javna razsvetljava je lahko predmet rebalansa za leto 2014, vendar pa opozarja na predhodno ureditev odseka v smeri bazena; jaški v trgu vransko so očiščeni. c) Jože Matko: kdaj bodo postavljene vse varovalne ograje na cesti Tešova, opozoril na neurejenost gozdne ceste v Prilope ter se zanimal o ceni/km za ureditev 2 km odseka ceste Ropasija-Planina Župan: na predmetni cesti so postavljene vse varovalne ograje, kot je to po svoji pristojnosti po ogledu odločil Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu; če je še kakšen predlog, ga je potrebno ponovno nasloviti na omenjeni svet; na gozdnih cestah se redno sanirajo udarne jame, večje ureditve se vršijo po sprejetem letnem programu vzdrževanja gozdnih cest v višini zagotovljenega finančnega vira za ta namen; cena za 1km ceste bi bila verjetno enaka kot za cesto Vransko-

6|S tr a n

16


URADNE OBJAVE Občine Vransko Tešova, ki je znana in vključena v proračun 2014, zato prioritet ne bi spreminjali. č) Justin Sedeljšak: uporabnika ceste odcep Pahole in Šoštar sta pripravljena sama odcep asfaltirati, ali je to možno oz. kakšen je postopek v takšnih primerih? Župan: vzdrževanje odcepa oz. LC je vključena v zimsko vzdrževanje cest, pobuda se preuči. d) Aleksander Reberšek: 1. ali so gasilci (poveljujoči in ostali operativni člani) v času intervencije zavarovani 2. kaj lahko storimo za pridobitev stanovanj za mlade družine 3. po rušenju kmetije Krtna je območje ostalo neurejeno (gradbeni odpadki) zato predlaga, da se investitorja pozove k takojšnji ureditvi 4. iz sistema odvodnjavanja R2 447 Ločica-Šentrupert, v kraju Čeplje, pri stanovanjskem objektu Čeplje št. 7 ob nalivu iz vtočnega jaška meteorne kanalizacije bruha voda na dvorišče in v hlev, last Marije Štiftar, o čemer je potrebno seznaniti DRSC z zahtevo za ukrepanje Župan: 1. vsi gasilci in člani OE so zavarovani za primer poškodbe pri deli in poklicne bolezni (pavšalni prispevek), zavarovanje je sklenjeno tudi za odgovornost iz dejavnosti društev PGD, zavarovani so posebej tudi veterani in mladinci, zavarovano je premoženje t.j. gasilski domovi, oprema in vsa vozila; 2. verjetno kljub še vedno mnogim praznim objektom na območju naše občine, ki jih lastniki žal še vedno niso pripravljeni oddati v najem, obstajajo tudi druge možne rešitve: odločitev za višje sofinanciranje profitnih/tržnih najemnin ali pa preureditev kakšnega objekta v stanovanjske enote (kot smo npr. predvideli v Brodeh); vse je stvar odločitve in razpoložljivih finančnih virov; 3. pobuda bo v celoti posredovana investitorju 4. DRSC se seznani s problematiko in zahtevo po ustrezni sanaciji stanja e) Nataša Juhart: se zahvali za realizacijo pobude, s katero je prometni režim v času pogrebnega sprevoda sedaj urejen tako, da je na odseku cerkev-pokopališče cesta zaprta za ves promet; pove, da so odzivi zelo pozitivni; Ad3 Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2013 Uvodno obrazložitev poda župan, ki poudari, da je predložen rebalans na prihodkovni strani višji od prej veljavnega plana, saj nam je uspelo pridobiti precej sredstev na javnih razpisih in za sanacijo po elementarnih nesrečah. Na odhodkovni strani so vključeni vsi dodatni odhodki na osnovi sprejetih sklepov občinskega sveta (npr. obnova GD Ločica z okolico, energetska sanacija šole). Sledi razprava, v kateri sodeluje Janez Lencl z vprašanjem glede zadolževanja. V nadaljevanju se ravnateljica Majda Pikl svetnikom posebej zahvali za razumevanje in podporo pri letos izvedeni energetski sanaciji šole ter pove, da bo v prihodnjem obdobju nujno pristopiti k ureditvi knjižnice, ki ne zadošča več potrebam. Sledi glasovanje: 11 glasov ZA sprejem predloga sklepa

Številka 35/2013 – 29. 11. 2013 Sklep št. 305 Občinski svet sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2013 v predloženi obliki in vsebini. Ad4 Odlok o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom dr. Jožeta potrate Žalec Po kratki uvodni obrazložitvi župan preda besedo direktorju zavoda Marjanu Golobu. Le ta pove, da je predlog odloka rezultat soglasja občin soustanoviteljic, da se odlok uskladi z določbami Zakona o zavodih in Zakona o zdravstveni dejavnosti in bo v celoti nadomestil veljavni odlok iz leta 1992 in njegove spremembe v letu 2001. Istočasno bo odseval dejansko stanje, ki se je zaradi izločitve premoženja občin Braslovče, Polzela in Prebold iz javnega zavoda spremenilo. V njem kot ustanoviteljice s svojim premoženjem v ustreznih deležih ostajajo občine Žalec, Vransko in Tabor. Predlagano je tudi zmanjšanje števila članov sveta na 7. Po kratki razpravi so svetniki pristopili h glasovanju o predlogu sklepa: 11 glasov ZA sprejem Sklep št. 306 Sprejme se predlagani Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec v 1. obravnavi in se ga posreduje v javno obravnavo do 10. 12.2013 na krajevno običajen način. Ad5 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Vransko Predlagana sprememba odloka vsebinsko konkretizira in s tem pravično upošteva tudi kmetijsko dejavnost tako, da se faktor za izračun komunalnega prispevka za novogradnje kmetijskih objektov prepolovi oz. zmanjša iz 0,70 na 0,35, kakor že velja za proizvodne in skladiščne objekte. Župan poudari, da s tem občina zasleduje cilj, da s konkretnim in pozitivnim ukrepom podpre in spodbuditi investitorje s področja kmetijske proizvodnje. Sklep št. 307 Občinski svet soglaša, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Vransko sprejme po hitrem postopku. Sklep št. 308 Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Vransko v predloženem besedilu. Ad6 Obravnava in odločanje o predlogih izvajalca obvezne gospodarske javne službe Simbio d.o.o. Celje za izdajo soglasja k oblikovanju cen storitev po predloženih elaboratih za: • zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, • obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in • odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Po kratki obrazložitvi župan preda besedo predsedniku Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, Justinu Sedeljšaku, ki občinski svet seznani, da je pristojni odbor predloge izvajalca javnih služb za zbiranje, odlaganje in obdelavo odpadkov obravnaval na seji dne 7.11.2013 ter k predlogu sklepov podal pozitivno mnenje oz. soglasje. V nadaljevanju predstavnica predlagatelja in izvajalca javne službe, podjetja Simbio Celje, Romana Kolenc poda podrobno

7|S tr a n

17


Številka 35/2013 – 29. 11. 2013 obrazložitev posameznega elaborata o oblikovanju cen naslednjimi poudarki:

URADNE OBJAVE Občine Vransko z

S 1. januarjem 2013 je začela veljati Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012). V občini Vransko se tako strošek odvoza 120 litrskega rumenega in zelenega zabojnika s 1.1.2014 zmanjša iz 13,57 EUR/mesec (brez DDV) na 11,15 EUR/mesec (brez DDV), kar predstavlja 21,7 % znižanje. Strošek odvoza 240 litrskega zabojnika pa se, zaradi predpisanega sorazmerne obračuna po volumnu zabojnika in frekvenci odvoza, poviša iz 19,64 EUR/mesec (brez DDV) na 22,31 EUR/mesec (brez DDV), kar predstavlja 13,6 % povišanje. Zaradi prepovedi razlikovanja cen med uporabniki ali skupinami uporabnikov se sedanji tako imenovani »tarifi 2«, katero predstavljajo uporabniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, v povprečju zniža mesečni strošek ravnanja z odpadki za 39,6 %. Sledi razprava, v kateri sta sodelovala Nataša Urankar in Justin Sedeljšak. Glasovanje za sprejem predlogov sklepov: - za 1. predlog: 11 glasov ZA - za 2. predlog: 11 glasov ZA - za 3. predlog: 11 glasov ZA Sklep št. 309 Cena gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov je 0,07843 EUR/kg, od tega je: - cena javne infrastrukture 0,02601 EUR/kg in - cena storitve 0,05242 EUR/kg. Cena gospodarske javne službe obdelave biorazgradljivih odpadkov je 0,07481 EUR/kg, od tega je: - cena javne infrastrukture 0,04590 EUR/kg in - cena storitve 0,02891 EUR/kg. Sklep št. 310 Cena gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov je 0,0519 EUR/kg, od tega je: - cena javne infrastrukture 0,02905 EUR/kg in - cena storitve 0,02289 EUR/kg. Sklep št. 311 Cena gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov je 0,13516 EUR/kg, od tega je - cena javne infrastrukture 0,00092 EUR/kg in - cena storitve 0,13424 EUR/kg. Cena gospodarske javne službe zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada je - cena storitve 0,11815 EUR/kg.

športne dvorane. Sledi razprava, v kateri sta sodelovala Justin Sedeljšak in Janez Lencl. Glasovanje za potrditev cenika: 11 glasov ZA Sklep št. 313 Potrdi se predloženi Cenik za uporabo športne dvorane Vransko. Ad9 Sklep o uskladitvi cen zimskega vzdrževanja cest za sezono 2013/2014 Občinskemu svetu je bil v obravnavo in sprejem predložen predlog za uskladitev cen zimske službe za rast življenjskih stroškov v višini 1,4 % na obstoječo ceno za sezono 2013/2014. Svetniki so brez razprave glasovali o predlogu sklepa: 11 glasov ZA. Sklep št. 314 Potrdi se povišana cena storitve zimske službe za sezono 2013/2014 in sicer v višini 33,46 €/uro za pluženje in 30,42 €/uro za posipanje. Ad10 Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2014 Obrazložitev poda župan. Vrednost točke ostaja enka kot v letu 2013. Glasovanje o predlogu sklepa: 11 glasov ZA. Sklep št. 315 Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko v letu 2014 ostaja enaka kot v letu 2013 in znaša 0,005054 EUR/m2. Ad11 Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2014 Svetniki so brez razprave pristopili h glasovanju za sprejem predloga sklepa: 11 glasov ZA. Sklep št. 316 Povprečna gradbena cena za m2 uporabne stanovanjske površine, izračunane po SIST ISO 9836, zmanjšane za stroške komunalnega urejanja in za vrednost zemljišča, ostaja v letu 2014 enaka kot v letu 2013 in znaša na območju Občine Vransko 812,95 EUR/m2. Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine. Povprečna gradbena cena se uporablja za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in se lahko med letom valorizira v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala Slovenije.

Ad7 Spremembe in dopolnitve Pravilnika o uporabi športne dvorane

Ad12 Sklep o višini enkratne denarne novorojence v občini Vransko za leto 2014

Obrazložitev poda direktorica ZKTŠ. K razpravi se ne priglasi nihče, zato sledi glasovanje za potrditev: 11 glasov ZA.

Svetniki so z glasovanjem o predlogu sklepa: 11 glasov ZA sprejeli

Sklep št. 312 Občinski svet sprejema Spremembe in dopolnitve pravilnika o uporabi športne dvorane v predloženem besedilu.

Sklep št. 317 Višina enkratne denarne pomoči novorojencem v Občini Vransko se za leto 2014 določi v naslednji višini:

Ad 8 Potrditev cenika športne dvorane Direktorica ZKTŠ predstavi predložen cenik za uporabo

• • •

pomoči

za

132,00 EUR neto - 1. novorojencu v družini, 221,00 EUR neto - 2. novorojencu v družini 309,00 EUR neto - 3. novorojencu v družini

8|S tr a n

18


URADNE OBJAVE Občine Vransko •

353,00 EUR neto - vsakemu naslednjemu novorojencu v družini.

Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči za novorojence se zagotovijo z odlokom o proračunu občine Vransko za leto 2014. Ad13 Sklep o financiranju političnih strank v letu 2014 Po kratki obrazložitvi direktorice OU svetniki glasujejo o predlogu sklepa: 11 glasov ZA Sklep št. 318 Potrdi se predlog financiranja političnih strank za leto 2014 v skupni višini 3.273,00 EUR po predloženem razdelilniku. Sredstva se rezervirajo v odloku o proračunu Občine Vransko za leto 2014. Ad14 Soglasje k financiranju izvedbe geološkogeomehanskih raziskav in izdelavi projektov za sanacijo plazu na območju domačije Dolinšek, Jeronim 39 in Kosem, Stopnik 12 Obrazložitev poda župan, ki pove, da sta se po letošnjem sušnem obdobju na območju domačije Dolinšek v Merinci ter stanovanjskega objekta Kosem v Stopniku aktivirala oz. dodatno napredovala zemeljska plazova, ki ogrožata tamkajšnja stanovanjska objekta. Občinskemu svetu predlaga, da za izvedbo geološko geomehanskih raziskav in izdelavo sanacijskih projektov na obeh plazovih odobri porabo finančnih sredstev v predračunski vrednosti 15.000,00 EUR. Svetniki si nato ogledajo posnetke stanja (fotomaterial) obeh plazov. Sledi razprava, v kateri Janeza Lencla glede na prikazano stanje zanima, ali je objekt Kosem sploh varen za bivanje. Župan pove, da si je stanje na terenu pristojna komisija Uprave za zaščito in reševanje in ob takratnem stanju življenjske ogroženosti stanovalcev ni ugotovila, vendar pa strokovnjakinja za sanacije plazov ga. Škrabl predlagala čimprejšnje dodatne raziskave tj. izvedbo globljih geološko geomehanskih vrtin. Sledi glasovanje za sprejem predloga sklepa: 11 glasov ZA.

Številka 35/2013 – 29. 11. 2013 2. Zamenjava dela zemljišča parc. št. 763/3, k.o. Vransko, v lasti Občine Vransko, za zemljišči parc. št. 395/5 in 382/13, obe k.o. Vransko, v lasti dr. Irene Vujasinović. Sklep št. 321 V Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vransko za leto 2014 se uvrsti nakup dela zemljišča parc. št. 688/3, k.o. Prekopa. Sklep št. 322 V Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vransko za leto 2014 se uvrsti nakup »Soršakove« hiše (Vransko 136). Ad16 Tekoče zadeve Svetniki se seznanijo z dopisom oziroma pritožbo na delo koncesionarke Majde Gorenjak (zobozdravstvo otrok in mladine). Ad17 Razno / Seja je bila zaključena ob 20.40 uri. Številka: 0320/2013 Vransko, 20. 11. 2013 Zapisala Jadranka Kramar l. r.

Župan Občine Vransko Franc Sušnik l. r.

9. Zapisnik 4. redne seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami Z APISNIK 4. redne seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, ki je bila v sredo, 6. novembra 2013, ob 17. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59.

Sklep št. 319 V proračunu Občine Vransko za leto 2014 se zagotovi 15.000,00 EUR za izvedbo geološko geomehanskih raziskav in izdelavo projektov za sanacijo plazu na območju domačije Dolinšek, Jeronim 39, ter plazu pod stanovanjskim objektom Kosem, Stopnik 12.

Prisotni člani odbora ob 17. uri: Jože Matko (predsednik), Justin Sedeljšak, Janez Lencl, Valerija Jerman, Janko Pečovnik.

Ad15 Premoženjsko pravne zadeve

• Ugotovitev sklepčnosti:

Uvodno obrazložitev poda župan, v nadaljevanju pa predsednik Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, Jože Matko, občinski svet seznani s pozitivnim mnenjem odbora, sprejetim po obravnavi na seji odbora dne 06.011.2013. V razpravi sta sodelovala Ivan Kokovnik in Marjan Pečovnik. Sledi glasovanje o predloženih predlogih sklepov za dopolnitev LNRP 2014:

Po uvodnem pozdravu predsednik odbora ugotovi, da so prisotni vsi člani odbora, zato je seja odbora sklepčna.

- za 1. predlog: 11 glasov ZA - za 2. predlog: 11 glasov ZA - za 3. predlog: 11 glasov ZA Sklep št. 320 V Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vransko za leto 2014 se uvrstita: 1. Zamenjava dela zemljišča parc. št. 769/2, k.o. Vransko, v lasti Občine Vransko za zemljišče parc. št. 382/3, k.o. Vransko, v lasti dr. Irene Vujasinović.

9|S tr a n

Ostali prisotni: župan Franc Sušnik, OU: Rudi Pušnik (zapisnikar), Jana Jošt, Štefan Jošt.

• Sprejem dnevnega reda: Predlagan dnevni red je soglasno sprejet: 1. Obravnava predloga za zamenjavo zemljišč dr. Irene Vujasinović, Vodnikova 61, 1000 Ljubljana 2. Obravnava predloga za odkup dela zemljišča parc. št. 688/3, k.o. Prekopa (Alenka Kladnik, Čeplje 19) 3. Obravnava predloga za odkup zemljišča parc. št. 8/4, k.o. Prekopa 4. Obravnava predloga za odkup »Soršakove« hiše (Vransko 136) 5. Razno


Številka 35/2013 – 29. 11. 2013

URADNE OBJAVE Občine Vransko

Ad1: Obravnava predloga za zamenjavo zemljišč dr. Irene Vujasinović, Vodnikova 61, 1000 Ljubljana

10. Zapisnik 7. redne seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe

Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo, v kateri sodelujeta Janez Lencl in Justin Sedeljšak. Po končani razpravi sledi glasovanje o predlaganem sklepu. Predlagani sklep je soglasno sprejet.

Z APISNIK 7. redne seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gosp. javne službe z dne 7.11.2013, ob 17.00 v sejni sobi Občine Vransko

Sklep št. 10 Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami predlaga Občinskemu svetu, da predlagano zamenjavo zemljišč v lasti dr. Irene Vujasinović in Občine Vransko uvrsti v letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2014. Ad2: Obravnava predloga za odkup dela zemljišča parc. št. 688/3, k.o. Prekopa (Alenka Kladnik, Čeplje 19) Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo. K razpravi se ne priglasi nihče, zato sledi glasovanje: 5 glasov ZA sprejem predlaganega sklepa Sklep št. 11 Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami predlaga Občinskemu svetu, da v letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2014 uvrsti nakup dela zemljišča parc. št. 688/3, k.o. Prekopa, ki v naravi predstavlja cesto za počasen promet ob avtocestnem priključku Vransko. Ad3: Obravnava predloga za odkup zemljišča parc. št. 8/4, k.o. Prekopa Uvodno obrazložitev poda župan. Nato preda besedo Jani in Štefanu Joštu. Po obrazložitvi sledi razprava, v kateri sodelujejo vsi navzoči. Po končani razpravi člani odbora soglasno odločijo, da se predlagani sklep do nadaljnjega zadrži ter da se s še večjim angažmajem vaškega odbora skuša najti rešitev, ki bi bila sprejemljiva za vse vpletene strani.

Prisotni: Justin Sedeljšak, Anica Bogataj, Jože Matko,Tomaž Farčnik, župan Franc Sušnik; OU: Mateja Godler; SIMBIO d.o.o. Kolenc Romana Pričetek seje: 17.10 Dnevni red: 1. Obravnava elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov 2. Obravnava elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov 3. Obravnava elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 4. Razno Dnevni red se soglasno potrdi. Dnevni red: Predstavnica Simbia d.o.o. ga, Kolenc Romana in župan Franc Sušnik podata obrazložitev za vse tri točke Ad1: Obravnava elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov PREDLOG SKLEPA: Cena gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov je 0,07843 EUR/kg, od tega je:

Ad4: Obravnava predloga za odkup »Soršakove« hiše (Vransko 136)

- cena javne infrastrukture 0,02601 EUR/kg in - cena storitve 0,05242 EUR/kg.

Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo. Po končani razpravi sledi glasovanje o predlaganem sklepu. Predlagani sklep je soglasno sprejet.

Cena gospodarske javne službe obdelave biorazgradljivih odpadkov je 0,07481 EUR/kg, od tega je:

Sklep št. 12 Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami predlaga Občinskemu svetu, da v letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2014 uvrsti nakup »Soršakove« hiše (Vransko 136), ki je v lasti INDE d.d. v likvidaciji. Ad5: Razno /

Ad2: Obravnava elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov PREDLOG SKLEPA: Cena gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov je 0,0519 EUR/kg, od tega je: - cena javne infrastrukture 0,02905 EUR/kg in - cena storitve 0,02289 EUR/kg.

Seja odbora je bila končana ob 18:50. Tonski posnetek seje je na voljo na Občini Vransko. Številka: 0112-01/2013-08 Vransko, 6. 11. 2013 Zapisal Rudolf Pušnik l. r.

- cena javne infrastrukture 0,04590 EUR/kg in - cena storitve 0,02891 EUR/kg.

Predsednik odbora Jože Matko l. r.

Ad3: Obravnava elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov PREDLOG SKLEPA: Cena gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov je 0,13516 EUR/kg, od tega je - cena javne infrastrukture 0,00092 EUR/kg in - cena storitve 0,13424 EUR/kg.

10 | S t r a n


URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 35/2013 – 29. 11. 2013

Cena gospodarske javne službe zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada je

stroške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je povzročil.

- cena storitve 0,11815 EUR/kg.

Prepovedano je predvsem:

Sledi glasovanje: 4 glasovi ZA

1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;

Sklep odbora: Odbor predlaga občinskemu svetu da potrdi vse tri predloge sklepov.

2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;

Ad4: Razno

4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;

/

5. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno dovoljena;

Seja se je končala ob 17.40 Številka: 0111-01/2013-11 Vransko, 7. 11. 2013 Zapisala Mateja Godler l. r.

Predsednik odbora Justin Sedeljšak l. r

OBVESTILA

3. ovirati odtekanje vode s ceste;

6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost; 7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet;

11. Obvestilo o javni obravnavi predloga Odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom »Dr. Jožeta Potrate« Žalec

8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug material ali predmete;

Občinski svet Občine Vransko obvešča vse občane, občanke in javnost, da je na 18. redni seji dne 19. novembra 2013 obravnaval in v 1. branju sprejel

9. nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;

predlog Odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom »Dr. Jožeta Potrate« Žalec, ki ga posreduje v javno obravnavo na krajevno običajen način do vključno 10.12.2013. Vabimo vse, da v času javne obravnave posredujete svoje pisne pripombe ali predloge na naslov: Občina Vransko, Občinski svet, Vransko 59, 3305 Vransko, jih vložite osebno v tajništvu občine ali pošljete po e-pošti na naslov: obcina.vransko@vransko.si. Rok za dajanje pripomb poteče z dnem 10.12.2013. Besedilo predloga odloka je na vpogled v tajništvu občine v času uradnih ur občinske uprave ali na uradni spletni strani občine www.vransko.si (Občina Vransko − Javni razpisi, naročila in objave). Številka: 0320/2013/02 Vransko, 20. 11. 2013

Župan Občine Vransko Franc Sušnik l. r.

10. poškodovati prometno signalizacijo; 11. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako drugače onesnaževati cesto; 12. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob cesti napajališča za živali; 13. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podkovane, da lahko poškodujejo cesto; 14. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge gorljive snovi; 15. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1 m od ceste vzporedno z njo; 16. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje; 17. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s coklami; 18. vlačiti po cesti predmete, ki lahko poškodujejo cestišče.

12. Obvestilo o uporabi in vzdrževanju občinskih cest Iz Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 97/09): 44. člen (prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet na cesti. Vse

11 | S t r a n

46. člen (obveznosti sosedov ob občinski cesti) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda. Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti,


Številka 35/2013 – 29. 11. 2013

avtoceste, hitre ceste

24 ur

II

ceste s PLDP > 4000, glavne ceste, glavne mestne ceste, pomembnejše regionalne ceste

od 5. do 22. ure

III

ostale regionalne ceste, pomembnejše lokalne ceste, zbirne mestne in krajevne ceste

od 5. do 20. ure

zagotoviti prevoznost; možni zastoji do 2 ur predvsem med 20. in 5. uro

IV

ostale lokalne ceste,mestne in krajevne ceste

od 7. do 20. ure, upoštevati krajevne potrebe

zagotoviti prevoznost; možni krajši zastoji

V

javne poti, parkirišča, kolesarske povezave

upoštevati krajevne potrebe

zagotoviti prevoznost; možni zastoji do enega dne

VI

ceste, ki se v zimskih razmerah zapro

-

-

Iz Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98): 30. člen V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, se izpostavljeni in prometno nevarni deli cest posipajo proti poledici. Mesta in način posipanja se določijo glede na geografsko-klimatske razmere, lego, naklon in kategorijo ceste ter druge lokalne razmere. Na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, je treba namestiti dopolnilno prometno signalizacijo, ki na to nevarnost opozarja ali pa (predvsem na avtocestah, hitrih in glavnih cestah) zagotoviti stalno spremljanje razmer in izvajanje ukrepov za preprečitev poledice na vozišču. Okolju neprijazna topilna sredstva za sneg in led je dovoljeno uporabljati le v minimalnih potrebnih količinah. Za posipanje topilnih sredstev je dovoljeno uporabljati le takšne naprave, ki omogočajo natančno odmerjanje količin. Pri odmerjanju količin posipa je treba upoštevati količino topilnega sredstva, ki je že na vozišču. 31. člen Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev cest po prednostnih razredih določi strokovna služba tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže. Tabela 1, ki določa prednostne razrede za vzdrževanje cest v zimskih razmerah, je sestavni del tega pravilnika.

Opombe k tabeli 1: 1. Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. 2. Ne glede na določila v tretjem stolpcu, v obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi. Načrt pluženja, mesta odvažanja in mesta odlaganja snega se določijo z izvedbenim programom zimske službe. Mehanizirano odstranjevanje snega in ledu je treba izvajati tako, da ne pride do poškodb ceste, če pa to ni mogoče, je dela treba izvesti ročno. V naseljih morajo biti omogočeni prehodi za pešce. Ob taljenju snega in ledu mora biti omogočen odtok vode z vozišča.

Močno sneženje

Prevoznost ceste

I

Sneženje

Vrsta ceste

Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

Tabela 1

Predn. razred

hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.

URADNE OBJAVE Občine Vransko

zagotoviti prevoznost vozišč, pomembnejših križanj, dovozov k večjim parkiriščem in odstavnih pasov zagotoviti prevoznost; možni zastoji do 2 ur med 22. in 5. uro

zagotoviti prevoznost vsaj enega voznega pasu in dovozov k večjim parkiriščem zagotoviti prevoznost (pri več pasovnicah prevoznost vsaj enega voznega pasu), možni zastoji do 2 ur predvsem med 22. in 5. uro zagotoviti prevoznost (pri več pasovnicah prevoznost vsaj enega voznega pasu), možni zastoji predvsem med 20. in 5. uro zagotoviti prevoznost; možni zastoji do enega dne zagotoviti prevoznost; možni večdnevni zastoji -

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

12 | S t r a n


VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor Ekskurzija v Postojno V sredo, 6. 11. 2013, smo četrtošolci odšli na ekskurzijo v Postojno. Spodaj je zapisano nekaj naših vtisov. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo bili v Postojnski jami, vožnja z vlakcem in ogled Vivarija. Naučila sem se, da človeška ribica živi tudi do 200 let, da je v Postojnski jami več dvoran, kako je vitez Erazem umrl in kje je pokopan in še veliko drugih zanimivosti. Na ekskurziji ne bi želela nič spremeniti, ker je bilo vse v redu. Lana Učakar, 4. a

Najbolj mi je bilo všeč, ko sem v živo videla človeško ribico. Ogledala sem si kapnike, ki jim pravimo zavesa. Spoznala sem dolgo zgodovino Predjamskega gradu in legendo o Erazmu. Ogledala sem si Razstavo metuljev sveta. Želela bi si, da bi imeli še več časa, da bi si lahko ogledali še več stvari. Jana Semprimožnik, 4. a V Postojnski jami mi je bil najbolj všeč vlakec, človeška ribica in ko smo prečkali most, ki so ga zgradili Italijani. V jami sem bil zelo žejen. Želel sem si, da bi vožnja z vlakom po jami trajala še dlje. Alen Brezovnik, 4. a Na ekskurziji mi je bilo všeč, da sem videl človeško ribico in še veliko drugih živali, ki živijo v njej. V jami sem pil tudi vodo, ki je kapljala s kapnikov. Bilo mi je zelo všeč in zabavno. Imel sem se lepo. Žiga Semprimožnik, 4. a Naučil sem se veliko novega o vitezu Erazmu, Predjamskem gradu, Postojnski jami, živalih, ki živijo v jami, in metuljih. Všeč mi je bila vožnja z vlakcem, za katerega bi si želel, da bi peljal hitreje. Jaka Turk, 4. a

Utrinek z ekskurzije

Pekli smo marmorni kolač Četrtošolci smo se pri predmetu NIT (naravoslovje in tehnika) pogovarjali o lastnostih snovi. To smo preizkusili tudi v praksi. S peko marmornega kolača smo ugotavljali, kaj se zgodi, če segrejemo maslo, čokolado in še druge sestavine, ki smo jih potrebovali za peko. Naštevali smo, iz katerih sestavin je bila sestavljena naša zmes, in vprašali smo se, ali je mogoče zmes ponovno ločiti. Ob tem pa smo preizkušali tudi svoje kuharske sposobnosti. Na koncu je sledilo še najboljše – sladkanje. Učenci 4. a

Kako pa je to potekalo? Najprej smo se razdelili v pet skupin. Bil sem v skupini s Tjašo, z Lukom in Majo. Imeli smo pet šarkljev in ostale sestavine: 200 g masla, 75 g navadne čokolade, 250 g sladkorja, 4 razžvrkljana jajca, 200 g mehke moke, 1 žlico pecilnega praška, velik ščepec soli, 2 žlički kisle smetane, 1 žličko vaniljevega sladkorja in 1, 5 žlice kakava v prahu. Za preliv smo potrebovali: 85 g navadne čokolade, 3 žlice mleka in 2 žlici medu. Kolač smo pripravili po receptu. Nato smo ga odnesli gospem kuharicam, ki so nam ga spekle. Pekel se je približno 40 minut. Ta čas smo naredili preliv. Ko se je kolač spekel, smo morali počakati, da se ohladi. Po njem smo na koncu prelili preliv. Nato smo si ga razdelili. Bil je zelo dober. Ta dan mi je bil zelo všeč. Kmalu ga bom poskušal speči tudi sam doma. Jaka Turk, 4. a V šolo smo prinesli modelčke za marmorni kolač in srnin hrbet. Delo smo si razdelili po skupinah. V vsaki skupini je bilo štiri do pet učencev. Nekaj navodil naša skupina ni razumela, bilo je kar težko. Najprej smo prebrali, katere sestavine potrebujemo in jih nato stehtali. Recept smo morali večkrat prebrati. Na koncu smo dobili učne liste, ki so bili preprosti. Marmorni kolači so se dobro spekli. Ko so bili pečeni in ohlajeni, smo jih polili še s čokoladnim prelivom. Bilo je okusno. Želim si, da bi ga še kdaj jedla.

Pečeno!

Mladi planinci na prvem pohodu v tem šolskem letu

Lucija Klemen, 4. a

Prvi pohod mladih planincev je za nami. Na lepo sončno soboto smo se zbrali pred vrtcem ter odšli mimo plezalne stene do hišice športnega društva Tana. Tam smo imeli daljši postanek. Skupaj smo raziskovali naravo in ugotavljali, koliko zanimivega je okrog nas. Polni vedrih izkušenj smo se vrnili nazaj in komaj čakamo, da se spet odpravimo novim dogodivščinam naproti. Romana Orehovec in Katja Rotar

23


VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor TRETJEŠOLCI SMO SE VOZILI ... V ponedeljek, 21. oktobra, so imeli tretješolci tehniški dan o prometu. Ta dan so učenci pokazali, kako samostojni znajo biti. Sami so si kupovali vozovnice za vlak in lokalni avtobus, sami so vljudno pristopili k prodajalcem na tržnici in jih povpraševali po izvoru pridelkov, ki so jih prodajali. Svoje poznavanje bontona so preverili v resničnih situacijah. Bili so zelo uspešni. Tehniški dan je bil za vse učence pravo doživetje, saj se je večina otrok prvič peljala z vlakom in lokalnim avtobusom in si sama kupila karte. Spodaj preberite zapise učencev o tehniškem dnevu in se prepričajte o zgornjih navedbah. V ponedeljek, 21. 10. 2013, smo imeli tehniški dan na temo promet. Zjutraj smo šli ven. Prišel je avtobus in peljali smo se do Šempetra. Na postajališču smo počakali lokalni avtobus. Ko je prišel, sem si pripravil denar, a sem imel preveč denarja. Voznik mi je vrnil 5 centov. Šel sem čisto nazaj. Nisem sedel, ampak sem stal. Peljali smo se zelo daleč. Končno smo prišli do železniške postaje. Gospod nam je povedal vse o železnici. Kasneje smo šli v nadzorni stolp. Dva gospoda sta bila tam. Kazala sta nam, kdaj vlak odpelje in pripelje na postajo. Potem smo šli na prvi peron, kjer nas je že čakal vlak. Vstopili smo. Sedel sem zraven Filipa, Martina in Tevža. Čez nekaj časa sem šel v strojevodjevo kabino. Lahko sem tudi potrobil. To je bil moj najbolj čudovit dan. Jošt Košica, 3. b V ponedeljek, 21. 10. 2013, smo imeli tehniški dan. Peljali smo se z avtobusom v Šempeter. Tam smo čakali avtobus. Ko je prišel, smo vstopili in kupili vozovnice. Peljali smo se z lokalnim avtobusom. Nato smo si ogledali železniško postajo in kontrolni stolp, avtobusno postajo in čakalnico. V čakalnici na avtobusni postaji smo pomalicali. Nato smo šli na tržnico. Tam smo reševali učne liste. Morali smo tudi kaj vprašati gospe, ki so prodajale sadje, zelenjavo in rože. Nato smo morali hitro nazaj na železniško postajo, kjer smo kupili vozovnice in odšli na vlak. Na vlaku smo si ogledali strojevodjevo kabino in opazovali, kako strojevodja vozi vlak. Kmalu smo prišli do Polzele. Tam nas je že čakal avtobus in nas odpeljal v šolo.

V ponedeljek, 21. 10. 2013, smo imeli tehniški dan na temo PROMET. Najprej smo se odpeljali z avtobusom do Šempetra. Tam smo čakali na postajališču lokalni avtobus, ki nas je odpeljal v Celje. V Celju smo si ogledali avtobusno postajo, nato pa smo odšli na tržnico. Spraševali smo prodajalce, od kod dobijo pridelke. Nato smo si šli ogledat železniško postajo. Šli smo tudi v kontrolni stolp. Odpeljali smo se z vlakom. Vožnja mi je bila zelo všeč. Na Polzeli nas je čakal naš Tomi in nas odpeljal v šolo. Sara Tehovnik, 3. b Odšli smo 21. 10. 2013. Odpeljali smo se v Celje. Odšli smo zato, da smo se nekaj naučili in nekaj novega videli. Videli smo celjsko tržnico, vlak, avtobus in železniško postajo. Najprej nas je odpeljal avtobus do Šempetra, nato smo si na lokalnem avtobusu kupili karto. Šofer lokalnega avtobusa nas je odpeljal do Celja. Tam smo si ogledali tržnico, avtobusno in železniško postajo. Najprej smo si kupili vozovnico, potem vstopili na vlak ter se peljali do Polzele. Nato smo se z avtobusom odpeljali na Vransko. Nika Habjan, 3. a Zgodilo se je 21. oktobra 2013. Odšli smo v Celje. Šli smo na tržnico, ker smo se učili o tržnici in smo jo hoteli videti v živo. Na tržnici sem videla branjevke, branjevce, sadje, zelenjavo, oblačila in torbice. Na železniški postaji sem videla vlake. Spoznala sem gospoda, ki nam je povedal, da so tiri narejeni iz železa in lesa. Na avtobusni postaji smo pojedli malico. Bilo mi je zelo všeč, ker s šolo ali z razredom še nikoli nismo šli na tako super potovanje. Želim si še več takih dni, ker sem se zelo zabavala. Naučila sem se tudi veliko novega. Lara Jelen, 3. a

Viktorija Semprimožnik, 3. b Na železniški postaji

Odprtje vrtčevskega igrišča za malčke V tednu otroka, ki je bil pisano obarvan s spoznavanjem Kekca in njegovih pustolovščin, smo odprli igrišče pred vrtcem, namenjeno malčkom. Igrišče je bilo poleti popolnoma obnovljeno, kupila so se nova igrala in peskovnik, za kar smo iskreno

24

hvaležni Občini Vransko, ki nam je priskočila na pomoč. Spomladi bomo zasadili še drevesa, ki nam bodo v vročih poletnih dneh nudila senco. Polni pričakovanj smo se zbrali na igrišču, kjer so nam otroci skupine 5-6 let (ge. Nade in ge. Tatjane) zaigrali igrico Mala miška in veliko rdeče jabolko (Benjamin, A. H.). Botra Pehta, ki je po igrici skupaj z otroki prerezala trak ter s tem odprla igrišče in zabavo, je bila prav dobre volje. Pravijo, da ni zabave brez glasbe. Tudi mi smo bili takšnega mnenja. Prijazno se je na vabilo odzvala ga. Brina, ki nam je igrala na kitaro. Otroci in strokovne delavke smo ob zvokih znanih otroških pesmi peli in rajali. K prijetnemu vzdušju je veliko pripomoglo toplo jesensko sonce, ki ga naprošamo še za več takšnih dni. vzgojiteljica Nuša Križnik


VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor Ponovno uspešni pri zbiranju oblačil, obutve, igrač ... V četrtek, 24. 10. 2013, je na Osnovni šoli Vransko-Tabor ponovno potekal zaključek zbiralne akcije oblačil, obutve, igrač, posode, spominkov, posteljnine, športne in otroške opreme ... Učenci, ki obiskujejo krožek prostovoljno delo, so organizirali zbiralno akcijo, ki je potekala od 1. 10. 2013 na zbirnih mestih v šoli Vransko, v podružnični šoli Tabor in v vrtcih na Vranskem ter v Taboru. Bili smo uspešni, saj smo zbrali ogromno vsega, kar smo na zaključku tudi razdelili tistim, ki to najbolj potrebujejo. Potrebno je bilo vsakodnevno sortiranje in shranjevanje prinešenih reči, za kar so poskrbeli prostovoljčki. Jedilnica šole na Vranskem je ob količini zbranih reči kar naenkrat postala premajhna. Za lažji pregled smo ponovno organizirali kotiček z ženskimi oblačili, moškimi in otroškimi oblačili, igračami, s čevlji, posodo, spominki in posteljnino. Veseli smo, da se je na vabilo ob zaključku zbiralne akcije odzvalo veliko ljudi od blizu in daleč. Učenci so pomagali ljudem pri izbiranju, iskanju stvari ter pri nošenju vreč. Odzivi ljudi so bili ponovno pozitivni, kar so potrdili tudi njihovi nasmehi.

Ob koncu zbiralne akcije se zahvaljujemo vsem ljudem, ki so darovali rabljene stvari, vsem zaposlenim OŠ Vransko-Tabor, ki so nam pomagali izpeljati zbiralno akcijo, ter aktivni ekipi prostovoljčkov.

Že sedaj pa vas vabimo k sodelovanju pri naši naslednji zbiralni akciji, ki bo predvidoma spomladi. Stvari, ki jih ne potrebujete več, lahko marsikomu olajšajo življenjsko situacijo in jim polepšajo vsaj kakšen dan. Sanja Marn, mentorica prostovoljcev

OKTOBER – mesec požarne varnosti Slogan »Na pomoč, 112!« nas je spremljal v vrtcu Vransko. Mesecu požarne varnosti – oktobru smo v vrtcu namenili teden dni, od 14. do 18. 10. 2013. Otroke smo popeljali v teden požarne varnosti z lutkovno predstavo Gasilec Karli reši muco. V sodelovanju z gasilskim društvom Vransko smo si ogledali gasilska vozila in gasilski dom. Gasilec Uroš nam je predstavil delo gasilca in nam odgovoril na najrazličnejša otroška vprašanja, npr.: Ali tvoja obleka gori? Zakaj imaš čelado? Zakaj škornje? Imaš res sekiro? Kaj res rešiš muco z drevesa? Sposodili smo si opremo, ki smo jo imeli na razpolago v vrtčevski telovadnici. Otroci so pomerjali oblačila, čelade, pasove in se igrali z ročniki in s cevmi. Urili smo se kot pravi gasilci, saj smo na igrišču za vrtcem pripravili gasilski poligon. Premagovali smo naravne ovire, se kotalili, poskakovali, tekli po dolgi gasilski cevi in z brentačo »špricali« vodo. Ogledali smo si posnetek Gasilec z dušo in srcem, risanko Gasilec Samo,

poslušali in prepoznavali alarmne znake ter ustvarjali in podoživljali na temo GASILEC. Starejše skupine še čaka ogled avtocestne baze Dars in njihove gasilske enote, saj jim zaradi slabega vremena to ni uspelo. Zahvaljujemo se GD Vransko in ACB Dars Vransko. Za nami je prav pester teden, zato: NA POMOČ, 112! Laura Fekonja in Olga Slapnik

Mala pošastka Mici v osrednji knjižnici Celje

S to predstavo so zaključili niz uspešnih predstavitev svojega počitniškega ustvarjanja.

V sredo, 16. 10. 2013, so se učenci, ki so obiskovali poletne bralne aktivnosti, odlično predstavili v knjižnici pri Mišku Knjižku v Celju z zanimivo igrico Mala pošastka Mici. V igrici so igrali različne prizore iz Micinega življenja, peli pesem o Mici, ki so jo sami napisali, in plesali znano ljudsko izštevanko Bela, bela lilija. Kot del scene so se vrtele animacije ilustracij, ki so jih narisali učenci sami, animirali pa sta jih učenki Urška Šmajs in Nika Horvat ob pomoči mentorice Katje Završnik.

Z njimi so bile mentorice: Danijela Jeršič, Polona Miklavc in Katja Završnik.

Nastopili so: • Filip Pikš v vlogi Šimna, • Tjaša Pečovnik je posodila glas pošastki Mici, • Nejc Šmajs je bil stric Zlatko, • Ana Marija in Martin, Lara Jelen, Maja Pečovnik, Leon Pikš, Ana Pečovnik, Andraž in Gašper Štancar, Neža in Urška Šmajs pa so odlično peli zgodbo o Mici, plesali in sodelovali v prizorih.

25


VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor Teden otroka - Kekčeve dogodivščine Tema letošnjega tedna otroka je bila »Otrok v današnji družbi«. Odločili smo se, da se bomo v ta namen spomnili na stare dobre »Kekčeve čase«. Celoten teden je bil prepleten s temo KEKEC. Otroke smo seznanili s Kekcem, z njegovimi oblačili, s Kekčevo pesmijo in z njegovim življenjem. Ogledali smo si odlomke iz filma ter brali knjige o Kekcu. V ponedeljek smo se odpravili na Kekčev pohod ter nabirali naravni material (storže, liste, veje, želod …). V torek smo obiskali občinsko knjižnico, kjer nam je knjižničarka pripovedovala zgodbo Kekec in Prisank. Kekčeve vragolije

V sredo smo na igrišču priredili Kekčeve vragolije: streljali smo z lokom, ciljali luknje z naravnimi materiali, sprehodili smo se ob Mojčini slepi stezi, preizkusili čutno pot, igrali smo se slepe miši, metali v koš, preskakovali veje ter uživali v druženju v naravi. V četrtek smo izdelovali Pehtine dobrote: rezali smo sadje, ga okušali z zaprtimi očmi ter izdelovali Pehtina nabodala. V petek smo si izdelali Kekčeve kape, kuhali smo žgance, izdelovali Mojčine zapestnice ter uživali na

Kekčevem druženju ob Kekčevi pesmi. Za piko na i nas je med tednom obiskala tudi teta Pehta, ki nam je popestrila dan. Preživeli smo res prijeten teden. Temo smo obdelali starostnim skupinam primerno, otroci pa so nam s svojim navdušenjem potrdili, da so v vseh vsebinah uživali.

SODELOVALI SMO V MEDNARODNI AKCIJI DROBTINICA

1. obogatitvena dejavnost – glasbeno didaktične igre

V soboto, 19. 10. 2013, so učenci krožka prostovoljno delo sodelovali v mednarodni akciji Drobtinica.

Prvega oktobra smo zaznamovali svetovni dan glasbe. V vrtcu smo v ta namen dan posvetili glasbi ter izvajali različne glasbeno didaktične igre. Otroci so lahko po želji prehajali iz ene igralnice v drugo in sodelovali pri različnih igrah. Prepoznavali smo različne zvoke v igralnici, zvoke glasbil, ugibali pesmi ter z gibanjem uprizarjali glasne in tihe zvoke. Izvedli smo tudi glasbeni sprehod. Starejši otroci so se igrali tudi malo zahtevnejše igre za razlikovanje hitrosti ter melodičnega posluha, npr. kdo bo danes poštar, vlak, klavirčke prodajamo. Celotno dopoldne je bilo glasbeno obarvano.

Namen akcije je poleg zaznamovanja svetovnega dneva hrane, 16. oktobra, in zagotavljanja pomoči socialno ogroženim osnovnošolskim otrokom tudi ozaveščanje širše javnosti o problematiki in razmahu revščine ter nezadostne in nepravilne prehrane. V sodelovanju Območnega združenja Rdečega križa Žalec in Krajevne organizacije RK Vransko so skupaj s prostovoljcem gospodom Vladom Rančigajem na stojnici pred Tušem v zameno za prostovoljne prispevke nudili kruh. Zbrani denar bo namenjen prehrani otrok iz socialno ogroženih družin Osnovne šole Vransko-Tabor. Akcija je med 8.00 in 12.00 uro hkrati potekala v Žalcu, na Polzeli, Šempetru, v Preboldu in na Vranskem. Učenci in ostali člani ekipe smo veseli odziva ljudi v našem kraju ob akciji Drobtinica, hkrati pa bi se radi zahvalili vsem, ki so kupili kruh ali darovali prostovoljne prispevke ter tako prispevali pomemben delček za prehrano osnovnošolskih otrok.

Branka Kramar in Nada Kolar

Branka Kramar, Olga Slapnik, Maja Gams

Mentorica krožka prostovoljno delo: Sanja Marn Sladkali smo se s kostanjem in pecivom V sredo, 16. 10. 2013, so se učenci krožka prostovoljno delo in stanovalci Zavoda Sv. Rafaela družili ob kostanju in pecivu. Že četrto leto smo tako skupaj pripravili kostanjev piknik. Učenci so ves teden pridno nabirali kostanj, ga prinašali v šolo, stanovalci pa so ga narezali in pripravili za peko. Prostovoljci so poskrbeli še za sladko presenečenje, gospa Saša in kuharice pa za to, da nismo ostali žejni. Samo dogajanje se je v sredo pričelo ob 14. uri. Pred pričetkom so prostovoljci pripravili še zadnje podrobnosti, potrebne za potek, in odšli povabit stanovalce, da se jim pridružijo v jedilnici. Najprej je bil na vrsti kratek program, ki so ga učenci pripravili samostojno. Tema nastopa je bila jesen, veliko pa se je govorilo o kostanju in grozdju. Učenci so igrali na sintesajzer in harmoniko, plesali, recitirali, zastavljali stanovalcem različne uganke ... Po končanem programu

26

je sledilo sproščeno druženje. Gospod hišnik je poskrbel za peko kostanja, kuharice pa so nam postregle s kuhanim kostanjem. Prostovoljčki so stanovalcem pomagali pri lupljenju in luščenju, z njimi pokramljali, jim ponudili pijačo. Vmes pa smo se sladkali s pecivom. Na kostanjevem pikniku sta se nam pridružili tudi direktorica Zavoda Sv. Rafaela gospa Mojca Hrastnik in ravnateljica gospa Majda Pikl. Skupaj smo preživeli lepo popoldne in se soglasno odločili, da naslednje leto druženje ob kostanju zopet ponovimo. Za pomoč pri izvedbi kostanjevega piknika se zahvaljujem vsem zaposlenim Zavoda Sv. Rafaela, še posebej gospe Saši Svetec, gospem kuharicam in gospodu hišniku. Za podporo pa tudi Osnovni šoli Vransko-Tabor in staršem vseh naših prostovoljčkov, ki nas podpirajo pri vseh aktivnostih. Mentorica krožka prostovoljno delo: Sanja Marn


KNJIŽNICNA STRAN

• • •

PRIREDITVE V DECEMBRU v torek, 3. 12. 2013, ob 10.30 v Našem domu: Bralna urica v torek, 10. 12. 2013, ob 19. uri: Predavanje Fanike Burjan Pot do zdravja z zdravilnimi rastlinami in zelišči, v sodelovanju z Društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko v torek, 17. 12. 2013, ob 18. uri: Pravljična ura UTRINKI Z NAŠIH PRIREDITEV

Predavanje z naslovom DNK ključ vaše prihodnosti V torek, 15. oktobra 2013, smo v Občinski knjižnici Vransko gostili gostjo Mirelo Tkavc. Je strokovna sodelavka podjetja Dojem d.o.o., ki deluje na področju svetovanja o DNK-analizah, oftalmologiji in stomatologiji. Ima 20 let delovnih izkušenj na različnih področjih dela v medicini, hkrati pa se je še dodatno izobraževala o DNK-analizah, na tem področju pa zdaj dela že dve leti. Ne glede na življenjski stil, na naša prepričanja ali na opravljanje poklica je današnji generaciji skupna ena stvar, in to je »negotovost«. V današnjem tempu življenja je potrebno stalno prilagajanje, zato je smiselno, da lahko tudi v teh časih z gotovostjo zremo naprej in da lahko imamo tudi nadzor nad tem, h katerim boleznim smo nagnjeni. Pravljična ura s poustvarjanjem Verjetno ste že vsi slišali besedo abrakadabra – iz risank, pravljic ... Ampak ali ste vedeli, da je čaranje lahko zelo zapleteno? V Občinski knjižnici Vransko smo v torek, 22. oktobra 2013, na pravljični uri prisluhnili zgodbici o čarodeju Kadabri. Izvedeli smo pravo skrivnost čaranja našega čarovnika, ki je mahal s čarobno paličico in pričaral nenavadne živali. V črnem gozdu so se zato naokrog plazile čudne živalske postave, ki so se odločile, da bodo Kadabri ponagajale. Ali jim je uspelo? To so izvedeli naši mali nadebudneži, ki so v ustvarjalnem delu pravljice še ustvarjali, si izdelali svojo čarovnico in, kar je najbolj pomembno, se pri tem tudi zabavali. Bralna urica v Našem domu Na 9. bralni urici v letošnjem letu smo se s stanovalci Našega doma Vransko pogovarjali o aleksandrinkah. Prebirali smo zgodbe, pesmi in spomine, ki so jih zapisale aleksandrinke same, njihovi otroci in možje, starši, vnuki. Gre za tragične zgodbe, polne solza in bolečin, ki so pustile, kot pravijo same, »žulje na duši«. Kmečka in meščanska dekleta z Goriške so se pri bogatih evropskih družinah v Egiptu zaposlovale kot kuharice, sobarice, varuške, dojilje, guvernante, šivilje ... Samske ženske so delo opravljale kot življenjski poklic in se domov vračale le na obisk. Veliko težje je bilo poročenim ženam in materam, ki so pogosto zapustile komaj nekajmesečnega dojenčka. Vzroki začasne delovne emigracije so bili ekonomske narave. Zaslužek, ki so ga pošiljale domov, je bil namenjen preživetju družine, pozneje pa tudi šolanju otrok, izgradnji ali obnovi hiše oziroma gospodarskega poslopja. Za nami je zanimiva, čustvena ura, ko smo se vsi skupaj naučili nekaj novega, predvsem pa to, koliko je vredno mirno življenje brez skrbi za lasten obstoj in preživetje družine. Laura Jelen

KNJIŽNE NOVOSTI: ZA ODRASLE: Buchanan, C. M.: Mala plesalka Matthews, O.: Stalinovi otroci Lesjak, M: Druge zgodbe Dodd, C.: Težave na visokih petah

ZA OTROKE IN MLADINO Casalis, A.: Mišek Tip pri zdravniku Joyce, M.: Želje za božič Božični večer Davis, J.: Garfield: Brez dela ni jela

27


IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV / IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE Letni zbor članov društva LIvRA Člani Literarnega društva LIvRA Vransko smo se v soboto, 26. oktobra, ob 16. uri zbrali v Kulturnem domu Vransko na rednem letnem zboru članov društva. Predsednik društva Frenk Železnik je pozdravil navzoče člane in goste, podal vsebinsko in finančno poročilo o delovanju društva v sezoni 2012/13 ter program dela v prihodnjem letu. Prisotne je pozdravil tudi župan g. Franc Sušnik. Društvu in njegovim članom se je zahvalil za vse, kar so doprinesli h kulturnemu utripu v občini ter poudaril, da je zelo vesel zagnanosti, ki vlada v društvu. Želi si, da bi ta še dolgo trajala. Tega si želimo tudi vsi člani, ki si bomo še vnaprej prizadevali za kulturno udejstvovanje na različnih področjih kulturnega ustvarjanja. Zlasti pa se bomo posvečali gledališki igri in petju. Suzana Felicijan Bratož

Upravni odbor društva

SVETOPISEMSKI MARATON V župniji Vransko je že tretje leto zapored potekal Svetopisemski maraton. Z branjem svetega pisma smo pričeli ob 19. uri ter zaključili ob 7. uri zjutraj s sveto mašo. Na svetopisemski maraton so bili povabljeni vsi farani, še posebej učenci osmih in devetih razredov, njihovi starši, botri, dedki, babice, sodelavci Karitas, člani ŽPS ter starejši. Svetopisemski maraton je bil lepo obiskan. Rafael Novak

28


NE SPREGLEJTE Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko vabi na

koncert

BOŽIČ S SLOVENSKIM OKTETOM v nedeljo, 29. decembra 2013, ob 16. uri v cerkev sv. Mihaela na Vranskem.

SVAROG SVAROGOVA BONBONIERA in VRNITEV STAROSELK STAROSELKE

Vabimo vas na odprtje razstave BARBARE ZUPANC in FRANJA FUNKLJA - FRENKA v petek, 6. decembra 2013, v Schwentnerjevi hiši.

29


NE SPREGLEJTE

PRIREDITEV V POČASTITEV DNEVA SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI Občina Vransko vabi na prireditev v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti, ki bo v soboto, 21. decembra 2013, ob 17. uri pod kostanji v trgu Vranskega. V primeru slabega vremena bo prireditev v Kulturnem domu Vransko. Vabljeni.

OSNOVNA ŠOLA VRANSKO-TABOR vabi na javno prireditev ODPRTA UČNA URA Z BIG BANDOM ORKESTRA SLOVENSKE POLICJE, ki bo v ponedeljek, 2. 12. 2013, ob 17. uri v Športni dvorani Vransko.

Vabimo vas na TRADICIONALNI MIKLAVŽEV TURNIR V ODBOJKI za ženske, ki bo v soboto, 7. 12. 2013, ob 10. uri v Športni dvorani Vransko. ŠPORTNO DRUŠTVO VRANSKO

Vstopnine ni. DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE VRANSKO v sodelovanju z Občinsko knjižnico Vransko vabi

Zbor LIvRA vabi.

na predavanje Fanike Burjan POT DO ZDRAVJA Z ZDRAVILNIMI RASTLINAMI IN ZELIŠČI,

Pevke in pevci mešanega pevskega zbora Livra smo letos zapeli na slovesnosti ob dnevu mrtvih pri spomeniku na Gorici.

ki bo v torek, 10. decembra 2013, ob 19. uri v Občinski knjižnici Vransko. Vstop je prost.

30

Še vedno pa medse vabimo pevke in pevce, ki imate radi petje in si enkrat tedensko lahko vzamete dve uri časa za pevske vaje. Pridružite se nam lahko ob ponedeljkih ob pol devetih zvečer v Kulturnem domu Vransko. Zabavno je.


NE SPREGLEJTE

Prihaja veseli december in z njim tudi čas pirotehnike Če boste kupovali pirotehnične izdelke, vedite, da mora biti vsak pirotehnični izdelek označen v slovenskem jeziku in mora vsebovati navodila za varno uporabo. Priporočamo vam, da kupujete pirotehnične izdelke le pri pooblaščenih trgovcih za prodajo pirotehničnih izdelkov na drobno. Ti so strokovno usposobljeni za tovrstno prodajo in vam lahko svetujejo, zato vam nakup pirotehničnih izdelkov pri preprodajalcih (npr. na tržnici) odsvetujemo. Glede na slabo prakso iz preteklosti ti izdelki niso bili označeni v skladu z zakonom in podzakonskimi akti in niso bili opremljeni z navodili za varno uporabo v slovenskem jeziku, tovrstna prodaja pa je tudi prepovedana, kar pri nadzorih ugotavljajo za to pristojni inšpektorji. Prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok (npr. pasje bombice), je podvržena strožjemu režimu. Njihova prodaja je dovoljena le od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena samo v času od 26. decembra do 2. januarja. Tovrstnih izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja. Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 2 (npr. petarde) in 3, katerih glavni učinek je pok, je v Republiki Sloveniji strogo prepovedana. Zaradi nevarnosti uporabe pirotehničnih izdelkov za osebe, ki niso strokovno usposobljene, je njihov nakup pogojen z določeno starostjo. Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov. Obenem je prepovedana predelava, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava ter preprodaja pirotehničnih izdelkov. Glede na statistiko je največ poškodb ravno pri tovrstni prepovedani uporabi izdelkov in uporabi pirotehničnih izdelkov, ki niso bili kupljeni v prodajalnah z dovoljenjem pristojnega organa. Prodajalec sme od fizične osebe, za katero se domneva, da ni dovolj stara za nakup določenega pirotehničnega izdelka, zahtevati, da dokaže svojo starost z osebnim dokumentom. S prodajo tovrstnih izdelkov se lahko ukvarjajo pravne osebe oziroma podjetniki, ki izpolnjujejo splošne pogoje za poslovanje in posebne pogoje. Proizvodni, prodajni in skladiščni objekti za pirotehnične izdelke morajo biti zgrajeni in opremljeni tako, da so zagotovljeni varstvo pred požarom, varovanje življenja in zdravja ljudi, premoženja ter varstvo okolja. Podrobnejši predpis, ki to ureja, je Uredba o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki. Z dejavnostjo se lahko začne, ko je izdano posebno dovoljenje pristojnega organa. Za izdajo dovoljenja za proizvodnjo eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov, promet z eksplozivi, trgovino na debelo s pirotehničnimi izdelki ter dejavnost izvajanja ognjemetov je pristojno Ministrstvo za notranje zadeve RS. Za izdajo dovoljenja za trgovino s pirotehničnimi izdelki na drobno je pristojna upravna enota, kjer se opravlja trgovska dejavnost. Simona Stanter, načelnica

Obvestilo gospodinjstvom, ki imajo 240-litrski zabojnik za odvoz odpadkov

S 1. januarjem 2013 je začela veljati Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012). V občini Vransko se tako strošek odvoza 120-litrskega rumenega in zelenega zabojnika s 1. 1. 2014 zmanjša s 13,57 evrov/mesec (brez DDV) na 11,15 evrov/mesec (brez DDV), kar predstavlja 21,7 % znižanje. Strošek odvoza 240-litrskega zabojnika pa se, zaradi predpisanega sorazmernega obračuna po volumnu zabojnika in frekvenci odvoza, poviša z 19,64 evrov/mesec (brez DDV) na 22,31 evrov/mesec (brez DDV), kar predstavlja 13,6 % povišanje. Zaradi prepovedi razlikovanja cen med uporabniki ali skupinami uporabnikov se sedanji tako imenovani »tarifi 2«, ki jo predstavljajo uporabniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, v povprečju zniža mesečni strošek ravnanja z odpadki za 39,6 %. Da bi se izognili povišanju cene odvoza, obveščamo vsa gospodinjstva, ki imajo trenutno 240-litrski zabojnik, da ga lahko zamenjajo s 120-litrskim zabojnikom. V novembru in decembru 2013 boste vsi, ki jih še nimate, dobili dodatne rumene zabojnike za zbiranje odpadne embalaže in se vam tako ob zahtevani zamenjavi skupni volumen posod za odpadke ne bo zmanjšal. Zahtevo za zamenjavo zabojnika posredujete na naslov SIMBIO d.o.o., družba za ravnanje z odpadki, Teharska cesta 42, 3000 Celje (tel. 03 425 64 00, info@simbio.si), kjer dobite tudi vse ostale informacije.

31


NE SPREGLEJTE

KUD "ZAKA PA NE" organizira Ponovoletni ples, ki bo 4. januarja 2013 v Domu krajanov na Gomilskem. Za prijetno vzdušje bosta poskrbela ansambel Robija Zupana in ansambel "Zaka pa ne". Za hrano in pijačo bo poskrbelo Gostinstvo Lisjak. Vse informacije in rezervacije na GSM: 051 365 040.

POSLOVILI SO SE

V novembru so se na vranskem pokopališču od nas poslovili: Marija Dernolšek, roj. Grabner (1923-2013) Pavla Kmecl, roj. Papinutti (1921-2013) Marija Pečovnik, roj. Gojznik (1926-2013) Sašo Povalej (1984-2013) Dušan Matko (1960-2013) Marija Brišnik, roj. Kropivšek (1923-2013)

Ni večje bolečine, kot v dneh žalosti nositi v srcu srečnih dni spomine!

ZAHVALA Ob izgubi dragega moža, očeta, dedija in pradedija ANTONA CUKJATIJA

ZAHVALA

(29. 1. 1934-14. 10. 2013) z Limovc 14

Ob boleči izgubi dragega moža, atija, brata in strica

se iskreno zahvaljujemo sosedom za izkazano pomoč, vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena in pisna sožalja, darovane sveče in svete maše.

DUŠANA MATKA

iz Brodov 30 (19. 4. 1960–11. 11. 2013) se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem za izrečena sožalja ter darovano cvetje in sveče. Hvala tudi g. župniku za opravljen cerkveni obred, pogrebni službi Ropotar, pevcem za odpete žalostinke, gospe govornici za besede slovesa. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. VSEM IN VSAKEMU POSEBEJ ŠE ENKRAT HVALA! Žalujoči: žena Nada, sin Dejan, hčerka Andreja s Sašijem in ostalo sorodstvo

32

Prav posebna hvala njegovi osebni zdravnici dr. Centrih Četina za njen trud, požrtvovalnost in obiske na domu, enako tudi sestri Lojzki, dr. Rode Zalokar in sestri Jasni. Hvala domačemu župniku Dragu Markušu in župniku iz Kolovrata Tonetu Humarju za lepo darovano mašo in pogrebni obred. Hvala cerkvenim pevcem Šentgotard, Čebelarskemu društvu Zagorje za lep govor g. Marjana Skoka, njihovemu praporščaku Dragu Šikovcu, praporščaku Društva upokojencev Vransko, g. županu Francu Sušniku, podžupanu Aleksandru Reberšku, predsednici NSi Ljudmili Novak ter vsem in vsakemu, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani in ga pospremili v tako velikem številu na njegovi zadnji poti. Lepa hvala tudi pogrebni službi Ropotar za spoštljivo in celovito opravljeno storitev ter lep govor ge. Mojce Grušovnik. VSI NJEGOVI


NE SPREGLEJTE

ZAHVALA In pride dan, ko se končajo zadnje upajoče sanje …

MARIJA PEČOVNIK – MICI Zapustila nas je naša draga mama, stara mama, sestra, teta in prijateljica Marija Pečovnik, po domače Špančeva Mici iz Brodov. Iskrena hvala vsem, ki ste z nami delili bolečino, nam podarili topel stisk rok in veliko mero sočutja, vsem, ki ste našo drago mamo negovali in skrbno bdeli nad njenim zdravjem. Posebna zahvala Zavodu sv. Rafaela, kjer je bila deležna strokovne nege in spoštljivega, toplega odnosa vseh zaposlenih. Vsak od nas si želi, da bi starost preživel v okolju dobrih, prijetnih in prijaznih ljudi, da bi se počutil domače in bil lepo sprejet med ljudmi, ki bi zanj skrbeli. In prav tega je bila deležna naša mama v Našem domu. Hvala osebju ZD Vransko, posebej dr. Rodetovi, ki je skrbno bdela nad počutjem naše mame. Hvala g. župniku Turineku in g. Rutarju, ki sta jo skoraj vsak dan razveselila s svojim obiskom in ji podarila topel pozdrav. Hvala vsem sorodnikom, sosedom, znancem, dobrotnikom, teti Jelki in Marički za pogoste obiske v domu. Hvala vsem duhovnikom za lepo opravljeno mašo slovesa, pevcem za čudovito petje, ge. Andreji Zakonjšek za odpeto Ave Marijo in pogrebni službi Ropotar za celoten potek pogrebne slovesnosti. Iskrena hvala naši sosedi Pavli in sosedu Vojku, da sta z lučko in križem pospremila našo drago mamo k večnemu počitku. Hvala ge. Magdi Šalamon za lepe besede slovesa. Hvala zastavonošam. Hvala Marku za lepo zaigrano pesem K tebi želim, moj Bog. Iskrena hvala vsem. »Res težko je slovo, a v večnosti se zopet snidemo.« VSI NJENI

ZAHVALA V 91. letu se je poslovila od nas draga mama, sestra, teta, sestrična in svakinja

MARIJA BRIŠNIK, roj. Kropivšek (27. 5. 1923-13. 11. 2013) z Briš, Vransko 153 Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom iz rodbin Kropivšek, Završnik, Brišnik in Beričič, sosedom, znancem in prijateljem za izraze pisnega in ustnega sožalja, darovane prispevke za obnovo župnijske cerkve sv. Mihaela, sv. maše, cvetje in sveče. Posebej se zahvaljujemo Šoštarjevim in Lesjakovim z Briš, Učakar-Štefančičevim z Gorice, Pristaličevim z Vranskega, Smrketovim s Prebolda, Karunovim iz Motnika, Vidmarjevim z Izlak, Strmšnikovim in Cestnikovim iz Ljubljane, gališkemu župniku, g. Janku Cigaletu, in gotoveljskemu župniku, g. Janku Zemljaku, za duhovno oskrbo v domu, vranskemu župniku, g. Jožetu Turineku, za opravljen cerkveni obred, Oktetu sv. Mihaela za odpete pesmi, pogrebni službi Ropotar Šempeter, ge. Magdi Šalamon za lep govor ob slovesu, g. Janku Grabnerju za nošenje žare pokojne mame, g. Antonu Joštu za nošenje državne zastave in trobentaču, g. Rudiju Natku, za odigrano Ave Marijo. Hvala tudi osebju Bolnišnice Topolščica, SB Celje, ZD Žalec in Vransko, še posebej pa njeni osebni zdravnici, ge. Pavli Rode – Zalokar, za dolgoletno zdravljenje. Prav tako se zahvaljujemo vodstvu in delavcem Doma Nine Pokorn Grmovje za oskrbo v času njenega bivanja v domu. Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Vsi njeni

33


NE SPREGLEJTE

34


NAPOVEDNIK

35


Veliki BožiCno-novoletni koncert Pihalni orkester Zarja Šoštanj Ansambel Saša Avsenika

Prireditev bo povezoval Boštjan Romih.

Športna dvorana Vransko ponedeljek, 23. december 2013, ob 19. uri Cena vstopnice: 8 EUR Prodaja vstopnic: pisarna ZKTŠ Vransko, Poslovalnice BRGLEZ in 1 uro pred koncertom na blagajni športne dvorane

Občinski informator 95  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you