Page 1

94

www.vransko.si, www.mojaobcina.si, oktober 2013

PoĹžarna vaja


OBČINSKI INFORMATOR številka 94

Vransko, 30. 10. 2013 Na naslovnici: Požarna vaja GPO Vransko, foto: Alex Reberšek Fotografije na zadnji strani: DiFotoGraf Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11 e-pošta: zkts.vransko@gmail.com Izdajatelj: ZKTŠ Vransko Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec Lektoriranje: Marija Kronovšek Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje Naklada: 1000 izvodov

Občinski informator je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno št. 1569. Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Vransko brezplačno, v prosti prodaji se ne prodaja. Naslednja številka izide 29. 11. 2013. Prispevke zbiramo do 15. 11. 2013 preko platforme MojaObčina.si. PISMA BRALCEV Uredništvo objavlja pisma bralcev po svoji presoji v skladu z uredniško politiko, razen ko gre za odgovore in popravke v skladu z Zakonom o medijih. Dolžina naj ne presega 50 vrstic oziroma 2.700 znakov, daljše prispevke krajšamo v uredništvu oziroma jih avtomatično zavrnemo. Da bi se izognili nesporazumom, morajo biti pisma podpisana in opremljena s celotnim imenom, naslovom, elektronsko pošto in telefonsko številko avtorja, na katero lahko preverimo njegovo identiteto. UREDNIŠTVO

Fotografije: Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko – Tabor, Naš dom Vransko, Občinska knjižnica Vransko, Studio Di.Foto.Graf, Tone Tavčer, Vlado Rančigaj, Ludvik Krajnc, Martina Felicijan, Ivo Lebeničnik, Rafko Novak

2


ZGODILO SE JE ... Požarna vaja GPO Vransko V mesecu požarne varnosti smo v soboto, 19. 10. 2013, izpeljali požarno vajo, za katere pripravo in izvedbo smo bili zadolženi gasilci iz PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik. Namen vaje je bil preveriti stanje organiziranosti in opremljenosti gasilskih enot ter njihovo odzivnost, hkrati pa prikazati usposobljenost gasilskih enot in uporabo gasilske tehnike ob gašenju požara večjega objekta.

Vaja je pritegnila tudi zanimanje nekaterih vaščanov in ostalih naključnih obiskovalcev, ki so se zbrali na travniku v neposredni bližini objekta ter radovedno opazovali izredno dovršeno usklajenost delovanja 39 sodelujočih gasilcev iz vseh štirih gasilskih društev OP Vransko, ki so ponovno dokazali, kako velika je njihova odgovornost. PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik Blaž Brdnik

Scenarij vaje je torej predvideval požar večjega objekta, t.j. skladišča športne opreme podjetja MI-2 GROUP d.o.o. v kraju Čeplje, zgrajenega iz sodobnih materialov, ki so pri gradnji takšnih in podobnih objektov zelo razširjeni. Požarna vaja se je začela ob 15. uri s simulacijo požara na omenjenem objektu. Požar naj bi opazili zaposleni in poklicali pomoč. Gasilci iz PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik so prihiteli na kraj požara v pičlih petih minutah in se hrabro spoprijeli z ognjenimi zublji. Zaradi obsežnosti požara je vodja intervencije takoj ukazal še aktiviranje gasilskih enot PGD Ločica, PGD Vransko in PGD Tešova. Ob nesebičnem bojevanju z rdečim petelinom so se jim ostale enote takoj pridružile in skupaj so spretno in usklajeno obvladali nastalo situacijo.

Zbrani po vaji

PONOVNO SMO SE SREČALI 45 LET PO ZAKLJUČKU OSNOVNE ŠOLE Na fotografiji smo "učenke in učenci", ki smo skupaj zaključili 8. razred osnovne šole Vransko v letu 1968. To je bilo že naše tretje srečanje. Tokrat smo se zbrali pri Grofu v petek, 27. septembra. Fotografijo je prispeval Ivo Lebeničnik, ki ga zato na žalost ni na fotografiji. Stanka Gabrovec

... po petinštiridesetih letih

SREČANJE SOŠOLCEV Zelo redko se zgodi, da za eno mizo sedi družba, katere skupna starost je kar 1360 let. Ja, to se je zgodilo v sredo, 9. 10. 2013, v gostišču Slovan na Vranskem, kjer se je zbrala družba nekdanjih sošolcev, ki smo se daljnega šolskega leta 19491950 vpisali v prvi razred nižje gimnazije na Vranskem. Od takratnih 62 sošolcev, ki smo obiskovali oddelka a in b, jih žal med nami manjka že osemnajst.

Bilo nam je lepo in druženje smo se sklenili z obljubo, da se ponovno srečamo. Vlado Rančigaj

Kar 18 šestinsedemdesetletnikov se nas je zbralo. Moram povedati, da je srečanje po več letih vedno lep in topel dogodek. Takoj na začetku smo se dogovorili, da se ne bomo pogovarjali o boleznih ali vsakodnevnih težavah, kar nam je tudi uspelo. Na začetku smo si ogledali predstavitveni DVD o vranski občini, sledilo je odlično kosilo, potem pa šale ter petje in glasba, za kar je poskrbel naš sošolec Lojze Druškovič.

3


ZGODILO SE JE ... Rejci drobnice na strokovni ekskurziji po Istri Člani društva rejcev drobnice CEKIN smo se to jesen odpeljali na strokovno ekskurzijo v Istro. Z avtobusom smo se odpeljali prav na jug Istre, kjer smo se vkrcali na ladjo ter se podali na ogled Brionov. S turističnim vlakom smo se popeljali na ogled zanimivosti otoka. Popoldne je sledila vožnja do kozjerejske kmetije, kjer pridelujejo kozji sir. Po ogledu kmetije smo lahko poskusili tudi različne vrste kozjih sirov. Zelo zanimiv je bil sir, star tri leta. Naslednji dan smo se odpravili na ogled Pulja, znamenite puljske arene, mestnega jedra ter (kdor je želel) tudi tržnice,

Delovna terapija v Zavodu sv. Rafaela Vransko Marsikdo misli, da se delovni terapevti samo igramo, rišemo, kaj pospravljamo in izdelujemo. Potem pa te vprašajo: "Zakaj za takšen poklic sploh potrebuješ visokošolsko izobrazbo?" A nihče se ne zaveda, da mi vse to počnemo z nekim namenom. Da vidimo ob tem igranju ali čem drugem nek cilj. Delovna terapija je namreč stroka, ki želi svojega uporabnika narediti ali ohraniti čim bolj samostojnega na vseh področjih človekovega delovanja - skrbi zase, delo ali šola in prosti čas. Seveda je vsak cilj prilagojen vsakemu uporabniku posebej. V Zavodu sv. Rafaela je področje skrbi zase usmerjeno predvsem k ohranjanju in vzdrževanju stanovalcev pri samostojnem oblačenju in slačenju, skrbi za osebno higieno (česanje, umivanje obraza, zob ali proteze), samostojnem hranjenju, učenju uporabe dvigala in vožnje z invalidskim vozičkom (tudi presedanja s postelje na invalidski voziček in obratno), učenje obvladovanja ožjega življenjskega okolja (da stanovalec sam najde pralnico, tajništvo, socialno delavko ali kaj drugega v domu). Ker jim veliko pomeni pitje kavice na avtomatu, jih učim tudi uporabe kavnega avtomata. Nam, ki vse to naredimo avtomatsko, se zdijo te stvari enostavne. A s starostjo, ko starejši ne zmorejo več enakega tempa življenja kot nekdaj, pri tem potrebujejo pomoč strokovno usposo-

4

ki da vsakemu mestu še poseben čar. Pot smo nadaljevali nazaj proti severu polotoka, kjer smo v bližini Umaga obiskali rejca mlečnih ovac. Po ogledu kmetije ter pogovoru z gospodarjem smo lahko poskusili kvalitetne ovčje sire, med njimi tudi sir s tartufi. Ker je pa Istra tudi dežela vinske trte, smo za konec našega dvodnevnega potepanja obiskali še vinogradniško kmetijo, kje so nam pripravili slastno večerjo izpod peke (to je poseben način priprave jedi, ko se posoda zakoplje v prej pripravljeno žerjavico in se tako peče meso, ki je v njej) ter nam postregli z belim in rdečim istrskim vinom. Rafko Novak

bljenih delavcev. Pa naj bo to medicinska sestra, bolničarka, fizioterapevtka, socialna delavka ali delovna terapevtka. Stanovalcem namreč veliko pomenijo drobni uspehi, vsak najmanjši napredek na poti k (delni) samostojnosti. Včasih je ta pot trnova in strma. Spet drugič je polna vzponov in padcev. A največji uspeh je, ko se sprehodim po domu ter vidim in slišim stanovalca, ko pove svojcu ali obiskovalcu: "Veš, to pa je naša delovna terapevtka in ta me je naučila, da se znam sam/-a obleči." Takrat mi pri srcu postane toplo, saj se zavem, da sem stanovalcu s svojim znanjem omogočila večjo stopnjo samostojnosti pri skrbi zase. Saša Svetec


ZGODILO SE JE ... Prva državna razstava psov lovskih pasem Lovsko kinološko društvo Celje je v sodelovanju z Lovsko družino Braslovče in pod pokroviteljstvom Občine Braslovče na prireditvenem prostoru v Braslovčah pripravilo 1. državno

razstavo psov lovskih pasem z mednarodno udeležbo - CAC Savinjske doline 2013. Ljubitelji terierjev za lov, jazbečarjev, goničev, krvosledcev, ptičarjev, prinašalcev, šarivcev in vodnih psov so lahko videli kar 165 predstavnikov 41 pasem iz Slovenije, Italije, Avstrije, Hrvaške, Srbije in Češke, od tega kar 149 psov iz Slovenije. Za nemške prepeličarje se je odvijala tudi specialna razstava. Veliko uspehov so imeli tudi udeleženci iz Savinjske in Šaleške doline. Pri pasmi ptičarjev je bil najlepši kratkodlaki weimaranec lastnice Katje Požgaj, vodil jo je Martin Ribar. Drugo mesto je pri pasmi nemški ptičar kratkodlaki zasedel Čedomir Vogrinec (oba iz LD Polzela), pri veteranih je weimarski ptičar kratkodlaki Antona Savorganija iz Žalca osvojil drugo mesto. Na specialni razstavi nemških prepeličarjev je bila najlepša samica črna prepeličarka Vojka Križnika iz LD Vransko. Zmagovalec 1. specialne razstave za nemške prepeličarje pri nas pa je postal član LKD Ivan Glušič iz Velenja. T. Tavčer

Zaključek kegljaške lige za stanovalce Našega doma Lansko jesen smo se s stanovalci prvič preizkusili na ruskem kegljišču pri upokojencih. Takrat smo naredili le eno tekmo - potrebovali smo namreč svoja zastopnika na 3. lokalnem kegljaškem turnirju v organizaciji Doma upokojencev Polzela. Letošnjo pomlad pa smo nestrpno zrli v termometer, kdaj se bo temperatura dvignila na prijetno in bomo lahko pričeli s svojo prvo sezono kegljanja. Tako smo se maja prvič odpravili kegljat. Kegljali smo na polno in na čiščenje, pri tem pa pridno zbirali točke. Delovna terapevtka Saša je stanovalcem ves čas govorila, da vsaka točka šteje. Morda pa bo na koncu zmagovalec prehitel drugouvrščenega za pičlo točko. In res ... Stanovalci so vsak četrtek, ko je ura v zvoniku odbila ena, prišli kegljat. Stanovalke Veronike niti poškodba ni ustavila. Vsi so pridno nabirali točke - enkrat je bil najboljši stanovalec, spet drugič predstavnica nežnejšega spola. Eni so imeli pri podiranju kegljev veliko sreče, drugi so imeli naštudirano posebno taktiko. Ponosno pa so si zaploskali, ko so podrli "mizo" - vseh 9 kegljev v enem poskusu. Saša je točke pridno seštevala. V četrtek, 3. oktobra, ko je mraz napovedal konec letošnje kegljaške sezone, smo ob pomoči direktorice Mojce najboljšim podelili priznanja ter prave medalje in pokale. Vsem srečnim nesrečnikom (nesrečnikom zato, ker jim je morda zmanjkala točka do žlahtne kovine) je Saša sama naredila medalje.

Najboljši v posameznih kategorijah pa so postali: • na polno: Karl Rogl (1.mesto), Lojz Hrastovec (2. mesto) in Franc Gorišek (3. mesto) • na čiščenje: Franci Izlakar (1. mesto), Franc Gorišek (2. mesto) in Marija Jovanović (3. mesto) • skupni rezultati: Karl Rogl (1. mesto), Franc Gorišek (2. mesto) in Franci Izlakar (3. mesto) Obljubili smo, da kegljaško ligo prihodnje leto ponovimo. V teh dolgih in hladnih dneh, ki prihajajo, pa si bomo čas krajšali z balinanjem na hodniku našega doma. Saša Svetec

Rekreativni tek in kolesarjenje po občini Vransko 2013

ponovno do hmeljišča, nato po lokalni cesti skozi Brode do cilja pri Športni dvorani Vransko.

Zadnjo septembrsko soboto se je v občini Vransko zopet teklo in kolesarilo. Že tretje leto zapored so se rekreativni kolesarji podali na 15 kilometrov in drugo leto tekači na 13 ali 3,5 kilometra. Slabo vreme je odvrnilo nekaj že prijavljenih rekreativcev in nekaj tistih, ki so se nameravali prireditve udeležiti. Tiste prave rekreativne navdušence pa tudi vreme in blato nista odvrnila.

Pol ure kasneje so startali udeleženci družinskega teka na 3,5 km in teka na 13 km. Pri šoli so zavili levo, tekli do križišča za Prapreče, kjer so se usmerili proti Vidmu, nato pa mimo zdravstvenega in kulturnega doma, cerkve, župnišča, Inde proti čistilni napravi. Na mostu v Brodeh so se udeleženci družinskega teka usmerili proti Vranskemu, tekači na 13 km pa so nadaljevali po kolesarski trasi.

Najprej so se ob 9. uri na pot odpravili kolesarji, ki jih je pot od športne dvorane vodila na Tešovo, skozi Briše v Brode, nato skozi hmeljišče v Stopnik, Jevše, skozi Prekopo in Čeplje

Kljub temu da je bila prireditev rekreativna, smo zabeležili prve po posameznih kategorijah. Na družinskem teku je prvi pretekel ciljno črto Robert Matijevič, na 13 km Urška Ahac,

5


ZGODILO SE JE ... prekolesaril pa Samo Pikš. Nenačrtovano smo imeli še četrto kategorijo – duatlon, saj je imel smolo na progi kolesar Matej Jerman, ki je bil daleč pred vsemi, a so mu zatajile pnevmatike, tako da je od Čepelj do cilja tekel.

RENATA in DENIS UKMAN, kolesarjenje

Seveda si čestitke zaslužijo vsi udeleženci, še posebej pa prvošolec Tinej Pikl, ki je prvič uspešno prevozil razdaljo 15 km, uspelo bi tudi njegovemu bratcu, tretješolcu Tevžu, a tudi njegove pnevmatike niso zdržale.

AMALIA FELICIJAN, tek na 3,5 km

Veseli smo, da se je prireditev kljub slabim vremenskim razmeram zaključila brez poškodb udeležencev. Za uspešno izvedbo se zahvaljujemo rediteljem na progi in v spremljevalnih vozilih, članom PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik, Vransko, Tešova in Ločica pod vodstvom Eda Novaka, policistu PP Žalec, Romanu Ocvirku, Občini Vransko, Vidu Križniku za povezovanje in sponzorjem na prizorišču: • studiu dobrega počutja H. E. B. A., ki je poskrbelo za masažo vseh udeležencev, ki so to želeli; • podjetju bHIP Global z energetskimi napitki; • Hmezad Trgovini za jogurte; • Sedmici, Mesnici Križnik in Gostinstvu Lisjak za odlično malico. Čeprav so težki časi, nam je uspelo za vse udeležence pripraviti tudi vrečke z darili pokroviteljev prireditve. Zahvaljujemo se podjetju Ewopharma, studiu Di.Foto.Graf, Pizzeriji Golobček, studiu dobrega počutja H. E. B. A., AMZS - Centru varne vožnje, White Rabbit Outdoor Mozirje in vsem tistim, ki ne želijo biti imenovani. Nekateri udeleženci prireditve so nam povedali: SAMO PIKŠ, kolesarjenje Super je bilo, le proga je ponekod prestrma. Vreme ni ovira. Drugo leto se zopet vidimo. FRANC ZAJC (Izlake), kolesarjenje, najstarejši udeleženec prireditve Bilo je zanimivo, nova izkušnja, ker pa nisem poznal proge, nisem najbolje razporedil moči. Drugače je bilo lepo, spodbudno še naprej in čim več takih prireditev, saj je bilo za vse lepo poskrbljeno. URŠKA AHAC (Trbovlje), tek na 13 km Trasa mi je bila zelo všeč, ker ni bila najlažja. Ker se pripravljam na 21 km na ljubljanskem maratonu, je bil to super trening, saj je bila trasa enake težavnosti. Vesela sem, da je vreme zdržalo. S prijateljem sva ves čas tekla za gasilskim avtom. Ni bilo nobene panike, ker nisva poznala trase, saj je bila res super označena. Progo sem pretekla brez težav, enkratna pa je bila tudi masaža na cilju.

Policist in gasilci so skrbeli za varnost udeležencev od starta do cilja.

6

Start kolesarjev

Bilo je blatno, primerno vremenu. To ni bilo ravno v redu, drugače pa »fajn«. Sva z Vranskega, zato se kolesarjenja udeleživa vsako leto in tudi drugo leto prideva. Bilo je »fajn«, sicer malo naporno, je pa prijala masaža na koncu. TADEJ MARINČIČ (Trebnje), kolesarjenje Vroče, zlasti v hrib, ponekod je bil pravi kolesarski kros v blatu. Vreme ni ovira, le mraz v roke. Pridem še kdaj. Na koncu je bila dobra masaža in odlična hrana. BARBARA PRAPROTNIK, tek na 13 km Teka sem se udeležila prvič. Bilo je super, škoda le, da ni bilo lepše vreme. Vseeno je bilo v redu, še boljše pa bi bilo, če bi bilo več ljudi. PRIMOŽ ROTER, tek na 13 km Bilo mi je všeč in glede na to, da sem bil prvič, se bom zagotovo še udeležil. MATEJ JERMAN, kolesarjenje Bilo je v redu, vreme je, kakršno je, ni ovira. Trasa mi je zelo všeč in bom še prišel. Na poti sem imel »gumidefekt« na obeh pnevmatikah, zato so gasilci naložili kolo na spremljevalno vozilo, sam pa sem nadaljeval kot tekač. TINA PRESEKAR, tek na 13 km Prvič sem tekla na tako dolgi progi. Vesela sem, da mi je uspelo. Prireditev je fantastična, vse pohvale organizatorjem in sponzorjem. Dobra malica, super masaža. ALEX REBERŠEK, tek na 13 km Rekreativnega teka sem se udeležil prvič. Vesel sem, da sem ga pretekel brez počitka. Prav je, da si vzamemo čas zase, za zdravje, da se ukvarjamo s tekom, ko že tako samo delamo. VALERIJA TURNŠEK, tek na 13 km Proga je bila razgibana, ne prenaporna, trije vzponi v izziv. Lepo je bilo teči v prijetni družbi, spoznala sem nekaj novih tekačev. Verjetno se bom še kdaj udeležila. Do zdaj je bila to najdaljša trasa, ki sem jo pretekla. Ugotovila sem, da zmorem, zato se bom lotila še daljših razdalj. Na koncu je zelo prijala masaža. VESNA MACAROL, tek na 13 km Odlična organizacija, »fajn« dogodek, odlična hrana, super masaža. Drugo leto se ponovno vidimo. T. G.

Start tekačev


ZGODILO SE JE ... Stanovalci na potepu po Mozirskem gaju Če se ozremo na koledar, lahko opazimo, da smo zakorakali v jesen. V tem času počasi pobiramo zadnje pridelke z njiv in vrtov. Med njimi so tudi buče. Vsako leto pa imajo v Mozirskem gaju razstavo cvetja in buč. S stanovalci in spremljevalkami smo se po parku sprehodili in občudovali bisere narave. Nismo se mogli upreti krasnim pogledom na buče golico, buternut, violina, okrasna papiga, patišon, turban in preostale. Vse je bilo odlično postavljeno in vsaka rastlinica na svojem, posebnem mestu. Fotografirali smo se zraven puj-

Sadeži jeseni

Sprehod

17. redna seja Občinskega sveta V dvorani Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije, Vransko 66 a, je v torek, 24. 9. 2013, s pričetkom ob 19. uri, potekala 17. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko, na kateri je Občinski svet obravnaval in odločil o naslednjih zadevah: 1. Pregledal sklepe in upoštevaje popravek sklepa št. 285 soglasno potrdil zapisnik 16. redne seje z dne 20. 6. 2013. 2. Obravnaval pobude in vprašanja občinskih svetnikov Vladimirja Rančigaja, Aleksandra Reberška, Marjana Pečovnika, Jožeta Matka, Ane Bogataj in Nataše Juhart. Tonski zapis je dosegljiv na spletnem naslovu www.mojaobcina.si/vransko. 3. Seznanil se je s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Vransko za obdobje od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013. Poročilo je dostopno na uradni spletni strani Občine Vransko www.vransko.si (17. redna seja Občinskega sveta). 4. Sprejel Sklep o spremembi sklepa o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št.

sa, posebnega avtomobila in letala. Ob soju sonca in toplega vremena je sprehod minil zelo hitro. V gostišču pri parkirišču smo si privoščili še kavico in sok, nato pa se utrujeni in polni lepih vtisov vrnili nazaj v dom. Kako malo je potrebno, da osrečiš starejšega človeka, se je ponovno potrdilo - stanovalci so še nekaj naslednjih dni prihajali k meni in povedali, kako čudovito so se imeli na tem kratkem potepu po Mozirskem gaju. Saša Svetec

Skupaj pod cvetnim slavolokom

333/1, 334/3, 334/1, 333/2, 334/5, k. o. Jeronim ter 3/3, k. o. Prekopa. Predlog sklepa je dostopen na uradni spletni strani Občine Vransko www.vransko.si (17. redna seja Občinskega sveta). 5. Sprejel Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov 2011–2014. Predlog sklepa je dostopen na uradni spletni strani Občine Vransko www.vransko.si (17. redna seja Občinskega sveta). 6. Sprejel Sklep o uskladitvi ekonomske cene v OE Vrtec Vransko. Predlog sklepa je dostopen na uradni spletni strani Občine Vransko www.vransko.si (17. redna seja Občinskega sveta). 7. Sprejel Sklep o uskladitvi cen pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču Vransko in soglasje k ceni pogrebnih in pokopaliških storitev izvajalca storitev (Ropotar). Predlog sklepa je dostopen na uradni spletni strani Občine Vransko www.vransko.si (17. redna seja Občinskega sveta). 8. Zavrnil izdajo soglasja k izplačilu povečanega obsega del direktorici ZKTŠ. 9. Se seznanil z dokončnim poročilom Nadzornega odbora z dne 4. 9. 2013 o zakonitosti in smotrnosti poslovanja Energetike in Občine Vransko v letih 2011 in 2012. Rudolf Pušnik

Center za socialno delo Žalec obvešča

Center za socialno delo Žalec obvešča, da bo pisarna na Vranskem v oktobru, novembru in decembru odprta vsako tretjo sredo v mesecu med 8.30 in 10.30 uro, in sicer: • 16. oktobra • 20. novembra • 18. decembra

7


ZKTŠ - KULTURA/ŠPORT

ABNOMAJSKE PREDSTAVE V NOVEMBRU 2013 OTROŠKI ABONMA

sobota, 9. 11. 2013, ob 10.00 v Kulturnem domu Vransko VRT POVODNEGA MOŽA V JESENI Mavrično gledališče Ljubljana

GLEDALIŠKI ABONMA

sobota, 16. 11. 2013, ob 19.30 v Kulturnem domu Vransko RAZVALINA ŽIVLJENJA Gledališka skupina KUD Polzela

GIBALNA ABECEDA Gibalni razvoj je za otroke temeljnega pomena. Gibalne dejavnosti pripomorejo k pravilnemu gibalnemu in funkcionalnemu razvoju. Pri GIBALNI ABECEDI bodo najmlajši skozi igro in domišljijo spoznavali in razvijali naravne oblike gibanja, osnove iger z žogo, elementarne igre, atletsko abecedo. Naš cilj je otroke, stare od 4 do 7 let, navdušiti nad gibanjem, ki pripomore k ustvarjalnosti in kreativnosti in s katerim razvijajo koordinacijo, se učijo kolektivnosti in upoštevanja pravil. Z gibalno pismenostjo se bodo malčki spoznavali vsako sredo od 17. do 18. ure v plesni dvorani Športne dvorane Vransko. Prijava in informacije : 03 703 12 10, 041 238 749.

AIDA V SNG MARIBOR Vabimo vas na ogled opere Giuseppeja Verdija AIDA v soboto, 30. novembra 2013, ob 19.30. Organiziramo avtobusni prevoz. Odhod izpred Športne dvorane Vransko ob 17.30.

Mlade plezalce in tiste, ki bi to radi postali, vabimo na tečaj ŠPORTNEGA PLEZANJA. Prvič se dobimo v sredo, 6. 11. 2013, ob 17.30 v Športni dvorani Vransko. Tečaj bo brezplačen. Informacije na tel. št.: 03 703 12 10, 041 238 749. SEJEM NOVE IN RABLJENE SMUČARSKE OPREME V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO

Cena vstopnice in prevoza: 33 evrov ob udeležbi 20 oseb, število razpoložljivih mest je omejeno. Predstava nastaja v koprodukciji SNG Maribor in Cankarjevega doma, Ljubljana. Dirigent: Francesco Rosa Režija: Pier Francesco Maestrini Giuseppe Verdi je svoj drugi ustvarjalni vrh, tj. po operni mojstrovini Rigoletto, ki jo je napisal pri osemintridesetih letih, doživel z opero Aida, ki jo je komponiral po naročilu egiptovskega kediva, Ismaila Paše, v počastitev svetovnega odprtja Sueškega prekopa leta 1871. Monumentalna opera v štirih dejanjih razkriva ekspresivno moč tradicionalnih glasbenih oblik, zlasti arije, ansambla in recitativa, ki v novi preobleki ustrezajo zahtevam novega ideala glasbene drame.

8

sobota, 23. november 2013, od 9. do 15. ure: • • •

prodaja rabljene smučarske opreme ugoden nakup rabljene smučarske opreme nakup nove smučarske opreme (bogata ponudba)

Rabljeno blago bomo sprejemali v času odprtja sejma, izdaja pa bo potekala takoj po zaprtju, v soboto od 15.00 do 16.30. Blago, ki ne bo prodano ali prevzeto v roku, bo zavrženo. Informacije: ZKTŠ Vransko, tel. št.: 03 703 12 10.


VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor BILI SMO V SADOVNJAKU V septembru smo odšli v Prapreče, kamor nas je družina Krajnc povabila k obiranju jabolk v njihovem sadovnjaku. Najprej smo si sadovnjak ogledali ter dobili nekaj napotkov o delu v njem. Pridno smo delali, še bolj pridno pa smo se sladkali. Ker smo bili pri delu žejni, smo pili svež jabolčni sok. Na koncu pa nas je čakalo prijetno presenečenje: kolikor jabolk smo nabrali, toliko smo jih lahko odnesli v vrtec. Hura! V vrtcu pa smo se igrali tržnico in prodajali jabolka za gumbe. Hvala družini Krajnc za lepo dopoldne.

OBISK OB ŠPORTNEM DNEVU V sredo, 9. 10, smo se tretješolci peš odpravili na ogled Darsa. Tam sta nas pričakala gospod Romuald in gospod Jani, ki sta otrokom na njim primeren način predstavila veliko koristnih in poučnih stvari. Učenci so bili nad ogledom navdušeni. Vsi se zahvaljujemo osebju Darsa za njihov sprejem in celoten program ogleda. Takole pa sta ogled doživeli tretješolki. 9. 10. 2013 smo imeli učenci športni dan. Odšli smo na Dars.

V sredo, 9. 10. 2013, smo imeli športni dan. Ogledali smo si Dars. Sodelovali smo učenci 3. a in 3. b-razreda. Najprej smo odšli do Darsa, potem smo imeli malico. Po malici nas je odpeljal gospod Jani. Z gospo smo odšli v nadzorni center. Nato smo se odpravili nazaj v šolo. Najbolj všeč mi je bilo, ko smo bili v nadzornem centru. Všeč mi je bilo zato, ker smo si ogledali, kako se peljejo avti. Želim si še več takšnih dni. Nadja Žuna, 3. b

Športni dan so pripravili tako, da bi lahko učenci pridobili še več znanja o prometu. Ko smo prispeli, so nam pokazali, kje je jedilnica, da smo lahko pojedli svoje malice, ki smo jih prinesli s seboj. Nato smo se odpravili v njihov nadzorni center, kjer smo si ogledali, kako nadzorujejo promet ter kako ukrepajo v primeru prometne nesreče. Sledil je odhod v zunanje prostore Darsa. Zunaj smo si ogledali njihove tovornjake, znake in zaloge soli, ki jo uporabljajo za posipavanje cest. Kasneje nas je g. Jani dvignil z dvigalom visoko v zrak. Pokazal nam je ventilator, ki se nahaja v predorih. Potem smo odšli še h gasilcem. Ti so nam pokazali svoje uniforme in predstavili svoj način dela. Ogledali smo si tudi njihov prostor, kjer imajo garderobo in fitnes. Zunaj smo si ogledali še gasilski avto. Na koncu smo lahko učenci zastavili še kakšno vprašanje gasilcem, potem pa smo se zahvalili in poslovili. Želim si še več takšnih dni, saj smo izvedeli veliko zanimivih stvari.

Ogled

Manca Oštir, 3. a Kulturni dan SVETOVNI DAN JEZIKOV Na OŠ Vransko-Tabor smo 26. 9. 2013 organizirali celodnevni kulturni dan, na katerem so učenci sodelovali z različno govorečimi odraslimi. Na Vranskem so poslušali pravljico v jeziku urdu, ki jo je predstavila sestra Džamila, prevajala pa učiteljica Jasenka Zupančič, nato pa so zgodbo po slovensko uprizorili. Z go. Karmen Pokorny so odpotovali na Švedsko, se srečali s švedščino in Piko Nogavičko, se naučili šteti do 10 in pripravili švedski prigrizek. Sestra Sonja je učence naučila osnovnih besed v italijanščini ter pesem San Martino Campanaro. G. Ali Khodary je učence naučil veliko besed za živali in številke v arabščini, predstavil svojo kulturo, glasbo, pisavo, povedal, da je izobrazba zelo pomembna, da pa se pri njih šolajo le bogati ... Iz jezikovne šole

Abrakadabra iz Žalca je ga. Sonja Pukmeister učence navdušila za nemščino in ga. Laryau Porro Yurika iz Kube za španščino. G. Alpay je imenitno predstavil Turčijo in turščino preko najrazličnejših predmetov, ki predstavljajo Turčijo. Spoznali pa smo tudi jezik gluhih in naglušnih znakovni jezik - predstavile so ga učiteljice Sanja Marn, Mirjana Kelavić in Petra Tevžič. Nekaj kretenj znakovnega jezika so se tudi naučili.V V angleščini pa so peli, plesali in ustvarjali pod vodstvom učiteljic Lavre Končnik Perpar in Mojce Zavasnik. Na Podružnični šoli Tabor so z učiteljico Jerco Novak spoznavali španščino preko pravljice Rdeča kapica. G. Silvester Verhovnik je predstavil Rusijo in ruščino, rusko pisavo ter najznačilnejši spominek babuško. Ga. Nataša Božilova je predstavila svoj materni jezik makedonščino in pisavo. Zapisali so tudi svoje ime v njihovi pisavi - ciri-

9


VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor Izbor vtisov: 26. 9. zaznamujemo evropski dan jezikov. Praznovala ga je tudi OŠ Vransko-Tabor. Namesto pouka smo učenci ta dan imeli jezikovne delavnice. Program je bil izbran, za vse delavnice pa je za vsak razred bilo žal premalo časa. Na voljo so bile španščina, angleščina, arabščina, turščina, švedščina, znakovni jezik, francoščina itd.

Najbolj so nas pritegnili naravni govorci tujih jezikov.

lici. G. Renato Les je učence navdušil za italijanščino. Ga. Tina Bukovec je animirala učence s francoščino s pomočjo pesmice o Elizejskih poljanah, v dvojicah so se preizkusili tudi v dialogih. Učiteljica Mateja Todorovski se je z učenci igrala po angleško, iz jezikovne šole Abrakadabra je g. Jose Miguel Estigarribia Villasanti iz Paragvaja predstavil španščino, ga. Patricia Leskovšek nemščino, učiteljica Beatrika Jernejc pa je pripravila angleško delavnico. Celodnevni kulturni dan je zasnovala učiteljica Lavra Končnik Perpar v sodelovanju z aktivom učiteljic angleščine na šoli, Beatriko Jernejc in Mojco Zavasnik. Učenci so si sproti zapisovali vtise v male knjižice. Zapisali in izbrali fotografije Marija in Katja Završnik.

Na delavnici Znakovni jezik, ki sta jo vodili dve učiteljici naše šole, smo se učenci učili jezika, ki ga govorijo predvsem gluhi ljudje. Naučili smo se osnovnih 'veščin' jezikovnega jezika (predstaviti se, abeceda ...). Na delavnici turškega jezika, ki jo je vodil gospod Alpay, ki dela kot kuhar v restavraciji, smo se učenci naučili osnovnih besed, kot so dober dan, hvala, prosim, adijo ... ter nekaj o turški kulturi. Zatem je sledila malica, nato nadaljevanje. Na angleški delavnici se osnovnih stvari nismo učili, saj jih znamo že iz rednega pouka, saj je angleščina prvi tuji jezik na šoli, zato smo ugotavljali razlike med ameriško in britansko angleščino. Na arabski delavnici, ki jo je vodil gospod Ali Khodary, smo dobili arabsko abecedo (ki se piše od desne proti levi), naučili smo se arabskih števil, živali, osnov arabščine in nekaj malega o arabski kulturi. Na španski delavnici, ki jo je vodila gospa Laryau Porro Yurika s Kube, smo spoznali osnovne izraze, kot so: Kako ti je ime?, Ime mi je..., števila, živali, barve. Moje osebno mnenje je, da je bilo v redu, naučili smo se veliko novega, nasploh pa nam ni škodilo. Elena Likavec, 9. a Kulturni dan Svetovni dan jezikov na POŠ Tabor Najprej smo imeli skupaj s 7. in 9. razredom v jedilnici italijanščino. Predavanje je trajalo eno šolsko uro. Nato smo se ločili v dve skupini. Prva je odšla na predavanje ruščine, druga na predavanje francoščine. Potem smo imeli malico. Po malici je druga skupina odšla na ruščino, prva pa na makedonščino. Po končanih predavanjih je šla prva skupina na francoščino, druga na makedonščino. Polovica skupine nas je imela tudi angleščino. Predavanja so bila v redu. Najbolj mi je bila zanimiva ruščina, ker je bil predavatelj smešen. Francoščina je bila tudi v redu, ker smo peli pesmi in s sošolcem sva odigrala dialog. Najmanj zanimiva je bila makedonščina, ker smo samo pisali, italijanščine pa nisem skoraj nič razumel. Blaž Mihevc, 8. c

Mi smo drvarji ... Septembra smo v skupini 3-4 leta spoznavali drevesa. Ker smo ugotovili, da drevesa požaga drvar, smo njegov poklic spoznavali tudi na tak način, da smo preizkusili njegovo opremo. Preoblačenje je bilo zabavno in polno nasmehov. Brigita Reberšek

10


URADNE OBJAVE Občine Vransko

Vransko, 30. oktober 2013 VSEBINA

Številka 34/2013 - zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini. 2. Namen in cilj javnega razpisa

RAZPISI 1. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Vransko 2014 2. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Vransko za leto 2014 3. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov drugih društev na območju Občine Vransko v letu 2014 4. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 5. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2014

OBJAVE 6. POROČILO Nadzornega odbora Občine Vransko o zakonitosti in smotrnosti poslovanja Energetike Vransko d.o.o. in Občine Vransko

ZAPISNIKI 7. ZAPISNIK 17. redne seje Občinskega sveta

RAZPI SI 1. Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Vransko 2014 Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vransko (Ur. list RS, št. 14/10) Občina Vransko objavlja JAV NI RAZ PIS za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Vransko 2014 1. Predmet in ciljna skupina javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programa športa v Občini Vransko. Ciljna skupina javnega razpisa so: - športna društva,

A) Sofinancirajo se naslednje vsebine programov (v nadaljevanju: vsebine): - interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa, - športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, - športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, - kakovostni šport, - vrhunski šport, - športna rekreacija, - šport invalidov. B) Sofinancirajo se naslednje razvojne in strokovne naloge (v nadaljevanju: naloge): - šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, - delovanje športnih društev in občinske športne zveze, - športne prireditve, - športni objekti, - informacijski sistem na področju športa, - priznanja športnikom in športnim delavcem. 3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago iz javnega razpisa - za dejavnost športnih društev in klubov v skupni višini 35.767,00 EUR 4. Objava javnega razpisa Razpis se objavi na oglasni deski Občine Vransko, spletni strani Občine Vransko (www.vransko.si) in v Uradnih objavah Občine Vransko. 5. Rok in način za oddajo vlog Rok za oddajo prijav in vseh zahtevnih dokumentov je 29. 11. 2013, do 12. ure, osebno ali priporočeno po pošti, na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako NE ODPIRAJ »Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Vransko 2014« z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. 6. Datum odpiranje vlog Odpiranje vlog bo izvedeno 5. 12. 2013 ob 13. uri v prostorih Občine Vransko. 7. Izid javnega razpisa Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 45 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog.

1|S tr a n

11


Številka 34/2013 – 30. 10. 2013

URADNE OBJAVE Občine Vransko

8. Informacije Razpisno dokumentacijo lahko dobijo zainteresirani vlagatelji vsak delavnik v tajništvu Občine Vransko ter na spletni strani Občine Vransko (www.vransko.si). Vse dodatne informacije lahko dobijo vlagatelji v pisarni Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko. Številka: 4302-01/2013-05 Vransko, 30. 10. 2013

Župan Občine Vransko Franc Sušnik l. r.

6. Datum odpiranje vlog Odpiranje vlog bo izvedeno 5. 12. 2013 ob 12.00 v prostorih Občine Vransko. 7. Izid javnega razpisa Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje 45 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog. 8. Informacije

2. Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Vransko za leto 2014 Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vransko (Uradni list RS 14/2010) Občina Vransko objavlja

Razpisno dokumentacijo lahko dobijo zainteresirani vlagatelji vsak delavnik v tajništvu Občine Vransko ter na spletni strani Občine Vransko (www.vransko.si). Vse dodatne informacije lahko dobijo vlagatelji v pisarni Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko. Številka: 4302-02/2013-05 Vransko, 30. 10. 2013

Župan Občine Vransko Franc Sušnik l. r.

JAV NI RAZ PIS za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Vransko za leto 2014 1. Predmet in ciljna skupina javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov ljubiteljske kulture: -glasbena dejavnosti (vokalna in instrumentalna glasba), -gledališka in lutkovna dejavnost, -knjižna, literarna in likovna dejavnost, -spletna, video, fotografska in filmska dejavnost, -baletna, plesna ali folklorna dejavnost. 2. Namen in cilj javnega razpisa Iz proračuna Občine Vransko se praviloma sofinancirajo naslednje vsebine: -poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih društev, ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost, -kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine, -kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije, vendar le v delu, ki v Letnem programu kulture v Občini Vransko za leto 2014 presega vzgojno izobraževalne programe, -izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske kulturne dejavnosti, -nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov ter vzdrževanje prostorov, -kulturna izmenjava. 3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago javnega razpisa Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture bo predvidoma iz sredstev proračuna za leto 2014 namenjeno 7.000,00 €.

3. Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov drugih društev na območju Občine Vransko v letu 2014 Na podlagi 6. člena pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih programov in programov drugih društev na območju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 14/10) razpisuje Občina Vransko JAV NI RAZ PIS za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov drugih društev na območju Občine Vransko v letu 2014 1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Vransko za izvajanje nalog/programov na področju socialnega varstva in programov drugih društev, organizacij in zvez za leto 2014. Za izvajanje razpisanih programov bo Občina Vransko v Odloku o proračunu občine Vransko za leto 2014 zagotovila sredstva v višini 9.225,00 EUR: A. proračunska postavka 1804 9001 - programi veteranskih organizacij 850,00 EUR; B. proračunska postavka 1804 9004 - programi drugih posebnih skupin 2.500,00 EUR; C. proračunska postavka 2004 9006 - programi varstva drugih ranljivih skupin 5.875,00 EUR, od tega: C1 programi letovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok 1.275,00 EUR, C2 programi ostalih ranljivih skupin 1.200,00 EUR, C3 programi humanitarnih organizacij 3.400,00 EUR.

4. Objava javnega razpisa

2. Na razpisu lahko sodelujejo:

Razpis se objavi na oglasni deski Občine Vransko, spletni strani Občine Vransko (www.vransko.si) in v Občinskem informatorju.

A - druga društva, zavodi, zveze, ki izvajajo programe kot podporo posebnim skupinam (npr.: veteranske organizacije, društva za vrednote NOB ipd);

5. Rok in način za oddajo vlog

B - druga društva in zveze, ki izvajajo občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja ter druge pomembne programe za občane Občine Vransko (npr.: Društvo upokojencev, Univerza za tretje življenjsko obdobje ipd);

Rok za oddajo prijav in vseh zahtevanih dokumentov je 29. 11. 2013 do 12. ure, osebno ali priporočeno po pošti, na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako NE ODPIRAJ»Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Vransko za leto 2014« z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.

C1 - druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in zasebniki, ki organizirajo in izvajajo programe letovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok; (npr. ŽU Griže, DPM);

2|S tr a n

12


URADNE OBJAVE Občine Vransko C2 - invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov in občanov Občine Vransko in - druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale, zdravstva ali občinske programe izboljšanja kvalitete življenja ter druge pomembne programe za občane Občine Vransko. Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine Vransko oziroma na njene občane; (npr. MDI, Sonček, Društvo slepih in slabovidnih, Društvo ledvičnih bolnikov ipd.); C3 -organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti, z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov. 3. V letu 2014 bo Občina Vransko sofinancirala naslednje naloge in programe: - sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva; - sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih otrok; - sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč; - sofinanciranje programov zdravstvene preventive in vzgoje, - organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami; - delovanje društev, zavodov, zvez, ki izvajajo programe, ki niso aktivnega komercialnega značaja in ne spadajo med projekte kulturnih društev in predstav, športnih tekmovanj, izobraževanja, področja turizma, požarnega varstva in se njihova dejavnost ne sofinancira iz drugih proračunskih postavk. 4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke: a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s prilogami (obrazec lahko dvignete v tajništvu Občine Vransko, Vransko 59 ali na internetni strani Občine Vransko, www.vransko.si. b) dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Vransko oz. da delujejo tudi na območju Občine Vransko in odločbo o registraciji društva; c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2013, če je program bil sofinanciran s strani občinskega proračuna v letu 2013, potrjeno na ustreznem organu društva; (v kolikor še ni potrjeno, potem za leto 2012) d) davčno številko in številko transakcijskega računa; e) program dela in finančni načrt za leto 2014; f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke o številu članov društva, seznam članov z območja Občine Vransko ter podatke o višini članarine.

Številka 34/2013 – 30. 10. 2013 c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po posameznih elementih ter vire financiranja; d) časovno dinamiko realizacije projekta. Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati razpisanemu področju, ne pa drugim področjem delovanja društva, sicer vloga ne bo uvrščena v obravnavo. 5. Merila za dodelitev sredstev: - popolna dokumentacija - pogoj; - sedež društva ali podružnice je na območju Občine Vransko oziroma je program dejavnosti zastavljen tako, da organizacija vključuje v program člane iz Občine Vransko; - vključenost članov iz Občine Vransko; - kvaliteta programov (množičnost vključevanja, sodelovanje z okoljem, rezultati udejstvovanj na različnih področjih...). 6. Rok za dokumentov

predložitev

prijav

in

vseh

zahtevanih

je do vključno petka, 29. 11. 2013, do 12. ure osebno ali priporočeno pošto, na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za programe socialnega varstva in programe drugih društev 2014« z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. 7. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo izvedeno v petek, 6. 12. 2013, v sejni sobi občine in ne bo javno. 8. Postopek in izid javnega razpisa Strokovna komisija, ki jo za ta razpis imenuje župan, po zaključku javnega razpisa pregleda predloge, prispele na razpis in opravi vsa potrebna dejanja, določena s Pravilnikom. Če ugotovi, da predlog ni popoln, pozove predlagatelja, da ga v roku pet dni od prejema dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se s sklepom zavržejo. Na predlog komisije direktor občinske uprave s sklepom o izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis najkasneje v roku 45 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog. Po preteku pritožbenega roka bodo z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite pri Jadranki Kramar, tel. 03/703 28 15 ali jadranka.kramar@vransko.si Številka: 4302-03/2013-02 Vransko, 30. 10. 2013

Župan Občine Vransko Franc Sušnik l. r.

Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji posredovati naslednje podatke: a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta; b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno aktivnost/dejavnost, iz katerega bodo razvidni tudi pričakovani učinki, s prikazom posameznih stroškov;

3|S tr a n

13


Številka 34/2013 – 30. 10. 2013

URADNE OBJAVE Občine Vransko

4. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

Komisija bo najkasneje v roku 15 dni od zaključka javnega razpisa županu predlagala sofinancerje.

Občina Vransko vabi vse zainteresirane lovske družine, da oddajo svojo vlogo za prijavo na

O izbiri sofinancerjev bo odločil župan z odločbo.

JAV NI RAZ PIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov odvračanja divjadi in varovanja travnikov in pašnikov in drugih kmetijskih pridelkov pred divjimi prašiči. S tem želimo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu upravljanju z divjadjo in loviščem in preprečevanju škod na kmetijskih zemljiščih. Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradne objave Občine Vransko 10/2011). Občina bo v ta namen zagotovila povračilo tretjine porabljenih sredstev za izvedene ukrepe v tekočem letu do višine 764,87 €. 2. Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge Razpisno dokumentacijo lahko dobijo zainteresirani vlagatelji vsak delavnik v tajništvu Občine Vransko ter na spletni strani Občine Vransko (www.vransko.si). Vloga mora biti izpolnjena čitljivo. Vloga je popolna če: - je izpolnjen in priložen obrazec: PRIJAVA NA RAZPIS; - je izpolnjen in priložen obrazec: IZJAVA VLAGATELJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN PARAFIRANO POGODBO Pisna vloga mora biti v zaprti ovojnici označena z natančno oznako na sprednji strani: - ne odpiraj - vloga na javni razpis - javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo; - ime lovišča, na katerega se vloga nanaša.

Vlagateljem neodobrenih vlog se izda odločba o zavrnitvi. Pogodba o sofinanciranju se sklene najkasneje v 8 dneh o dokončnosti odločbe o izbiri sofinancerja. Če v tem roku ne pride do sklenitve pogodbe o sofinanciranju iz razlogov, ki so na strani izbranega sofinancerja, odločba o izboru sofinancerja za posamezno lovišče preneha veljati. Zoper odločbo župana ni pritožbe v upravnem postopku, lahko pa se sproži upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, v roku 30 dni po prejemu odločbe. Tožba se vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri navedenem sodišču. 4. Vzorec pogodbe Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije in je informativnega značaja, kar pomeni, da ga vlagatelj ne izpolnjuje oziroma prilaga k vlogi. Občina si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev priloženega vzorca pogodbe pred podpisom pogodbe. Številka: 4302-04/2013-04 Vransko, 30. 10. 2013

Župan Občine Vransko Franc Sušnik l. r.

5. Javni razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2014 Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 26/2012) Občina Vransko objavlja JAV NI RAZ PIS za sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2014 1. Predmet javnega razpisa

Na ovojnici mora biti naslov vlagatelja.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2014.

Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo mora vlagatelj poslati po pošti v pisni obliki na naslov: OBČINA VRANSKO, VRANSKO 59, 3305 VRANSKO ali jo osebno vložiti v tajništvu občine.

Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v Občini Vransko, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, izvedene v letu 2014.

ROK ZA ODDAJO VLOGE je 18. 11. 2013 3. Postopek za izbor sofinancerja Vloge se bodo odpirale po končanem javnem razpisu, to je 20. 11. 2013. Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo pregledala tričlanska komisija, ki jo za ta namen imenuje župan. Po odprtju se vloga pregleda in ugotovi ali je vloga popolna. Če vloga ni popolna, se vlagatelja vloge pisno pozove na njeno dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je največ 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Po prejemu dopolnitve se vloga in dopolnitev vloge ponovno pregledata. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v navedem roku ne dopolni v celoti, se zavrže. Prav tako se zavrže tudi vloga, katere dopolnitev je bila poslana prepozno.

2. Razpisana sredstva V proračunu Občine Vransko za leto 2014 so v okviru postavke »11032 Sofinanciranje društev s področja kmetijstva«, zagotovljena sredstva v višini 3.000,00 EUR. 3. Pogoji za pridobitev sredstev Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev: – sedež na območju Občine Vransko, – sedež izven Občine Vransko, če so v društvu registrirani člani iz Občine Vransko, – sedež izven Občine Vransko, če je aktivnost društva usmerjena na območje Občine Vransko in je v interesu Občine Vransko.

4|S tr a n

14


URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 34/2013 – 30. 10. 2013

4. Potrebna dokumentacija Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev. Izpolnjena vloga na obrazcu iz razpisne dokumentacije mora biti opremljena z datumom, podpisana in žigosana. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v času razpisa dvignejo na Občini Vransko, Vransko 59, oziroma je dostopna na občinski spletni strani: www.vransko.si . Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija: – dokazilo o registraciji društva, – seznam članov društva iz Občine Vransko, – poročilo o delu v preteklem letu, – letni finančno ovrednoten program dela, – izjava o točnosti navedenih podatkov, – izjava, da prijavitelj za ta namen v tekočem letu še ni prejel državnih sredstev; če pa je, navede višino sredstev. 5. Način obravnave vlog Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani župana. O dodelitvi sredstev upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev. 6. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini Vransko, Vransko 59 ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom prijavitelja in na prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2014«, na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je 29. 11. 2013 do 12. ure. 7. Rok za objavo izida javnega razpisa Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni od dneva odpiranja prispelih vlog. Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev lahko upravičenec vloži upravni spor v roku 30 dni od prejema sklepa. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo. Številka: 4302-05/2013-04 Vransko, 30. 10. 2013

Župan Občine Vransko Franc Sušnik l. r.

OBJAVE

podlagi izdane odločbe oziroma z investitorjem sklene pogodbo o opremljanju ter poskrbi za čim hitrejši prenos infrastrukture iz projekta Po Zavrteh. V primeru prenosa izvajanja dejavnosti urejanja javnih površin iz Energetike Vransko d.o.o. na Energetiko projekt d.o.o. veljajo priporočila, ki se nanašajo na te javne naloge tako za občino kot za Energetiko projekt d.o.o.. * Poročilo je v celoti objavljeno na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si (Občina Vransko – Nadzorni odbor – Poročila nadzornega odbora). Predsednik nadzornega odbora Miha Pečovnik l. r.

ZAPISNIKI 7. Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Z APISNIK 17. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v torek, 24. septembra 2013, ob 19. uri v dvorani Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije, Vransko 66a. • Ugotovitev zapisniku):

prisotnosti

(lista

prisotnosti

priložena

- člani Občinskega sveta ob 19. uri: Vladimir Rančigaj, Nataša Juhart, Justin Sedeljšak, Ivan Kokovnik, Anica Bogataj, Jože Matko, Aleksander Reberšek, Anton Homšak, Nataša Urankar, Marjan Pečovnik; - Občina Vransko: župan Franc Sušnik, OU: Mateja Godler; - SOU računovodstvo: Mihaela Zupančič; - Nadzorni odbor: Miha Pečovnik, predsednik; - ostali prisotni: Majda Pikl, (k tč. 6), Ludvik Krajnc (k tč. 9), Marko Krajnc (k tč. 9); - predstavniki medijev: Špela Ožir (Novi tednik). Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 19. uri prisotnih 10 članov Občinskega sveta, zato je seja sklepčna. • Sprejem dnevnega reda: Župan predlaga razširitev dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko in sicer za 8. točko dnevnega reda se doda nova točka 9, ki se glasi: Seznanitev s poročilom Nadzornega odbora : Poročilo z dne 04.09.2013 o zakonitosti in smotrnosti poslovanje Energetike Vransko d.o.o. in Občine Vransko. Točka Razno se preštevilči in postane točka 10.

6. Poročilo Nadzornega odbora Občine Vransko o zakonitosti in smotrnosti poslovanja Energetike Vransko d.o.o. in Občine Vransko 1. POVZETEK Nadzorni odbor občine Vransko je pri izvedbi nadzora ugotovil več pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti. Predlaga dopolnitev odloka o javni službi, drugačno ureditev javne službe in vzpostavitev sistema kakovosti za izvajanje javne službe. Dokumentacija o izvedbi transakcij v zvezi z Energetiko Vransko d.o.o. (v nadaljevanju: Energetika) je težko sledljiva. V zvezi s posojilnimi pogodbami Energetike leta 2006, je bil sklep občinskega sveta sprejet naknadno skupaj s konverzijo tega posojila in drugih terjatev v kapitalske rezerve. Konverzija terjatev iz leta 2007 naj se priglasi Ministrstvu za finance. NO občini predlaga, da komunalni prispevek zaračunava na

Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni, zato sledi glasovanje - 10 glasov ZA razširitev dnevnega reda s točko 9 (Seznanitev s poročilom Nadzornega odbora : Poročilo z dne 04.09.2013 o zakonitosti in smotrnosti poslovanje Energetike Vransko d.o.o. in Občine Vransko) Sklep št. 292 Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 17. redne seje z 9. točko: Seznanitev s poročilom Nadzornega odbora : Poročilo z dne 04.09.2013 o zakonitosti in smotrnosti poslovanje Energetike Vransko d.o.o. in Občine Vransko) Sklep št. 293 Sprejme se naslednji dnevni red 17. redne seje 1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 16. redne seje z dne

5|S tr a n

15


Številka 34/2013 – 30. 10. 2013 20.06.2013 2. Pobude in vprašanja svetnikov 3. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Vransko za obdobje od 1.1. 2013 do 30.6.2013 4. Sklep o spremembi sklepa o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3, 334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3, k.o. Prekopa 5. Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov 2011 – 2014 6. Sklep o uskladitvi ekonomske cene v OE Vrtec Vransko 7. Sklep o uskladitvi cen pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču Vransko in soglasje k ceni pogrebnih in pokopaliških storitev izvajalca storitev (Ropotar) 8. Soglasje k izplačilu povečanega obsega del direktorici ZKTŠ 9. Seznanitev se poročilom Nadzornega odbora: - Poročilo z dne 04.09.2013 o zakonitosti in smotrnosti poslovanja Energetike Vransko d.o.o. in Občine Vransko 10. Razno Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 16. redne seje z dne 20.6.2013 Župan poda obrazložitev zaradi spremembe oz. napake do katere je prišlo pri zapisu zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 20.6.2013 in predlaga: - pregled sklepov - potrditev popravka sklepa št. 285, točka c, ki se pravilno glasi: c) vodarine za prekomerno porabo (enota mere:m3) Cena brez DDV

Cena z 9,5% DDV

0,7422

0,8127

in potrditev zapisnika v predloženem besedilu. Pripomb na predloženi zapisnik 16. redne seje ni, zato sledi glasovanje: - 10 glasov ZA potrditev zapisnika 16. redne seje z dne 20.6.2013 Sklep št. 294 Potrdi se zapisnik 16. redne seje z dne 20.6.2013 v predloženem besedilu. Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov a) Vladimir Rančigaj (pisna pobuda): Da se od DRSC zahteva projekten predlog rešitev vpadnice v trg Vransko. Pred kratkim je bilo sanirano križišče za Gomilsko in postavljeni semaforji kljub temu, da se drugi sprašujemo ali so tam potrebni, ker kvarijo pretočnost prometa na tej cesti, Vranska vpadnica pa predstavlja problem, saj je v primeru nesreče na avtocesti ali kakršnegakoli popravila v tunelih ves promet preusmerjen na regionalno cesto, kar pa popolnoma preprečuje zavijanje v levo smer proti Celju. Ker se promet iz leta v leto povečuje, po drugi strani pa bodo popravila na tunelih pogostejša je to problem, ki ga bo potrebno hitro reševati. b) Vladimir Rančigaj (pisna pobuda): Avtobusna postaja Vransko je zelo urejena in je v čast naše občini, vendar ima eno veliko pomanjkljivost, to ja da nima urejene sanitarije. Ko v popoldanskem času včasih posedim in vidim potnike, ki se nekateri zapodijo v bližnjo koruzo, ali nekatere, ki si izprosijo da letijo v prvo nadstropje, kjer ima Brglez pisarno, ali ko pripelje avtobus z otroškim izletom, kjer se kar v koloni napotijo do Slovanovega gostišča, se vse bolj zavedam, da to ni samo problem potnikov, temveč je tudi naš. Potniki, ki se peljejo iz smeri Ljubljane, jim je to prva postaja, kjer lahko opravljajo to

URADNE OBJAVE Občine Vransko fiziološko potrebo. Menim, da je potrebno skupaj z koristniki, to je avtobusnimi podjetji, najti skupno rešitev. c) Vladimir Rančigaj (pisna pobuda): Da se postavi tabla, kjer je zemljevid kolesarskih poti, ki je bila odstranjena, nazaj na staro mesto. Župan: Vse tri pobude bomo posredovali na ustrezen naslove, kar se tiče pa pobude številka dva (b) pa ocenjujem, da ni finančnih možnosti, da bi šli v izgradnjo WC-jev. Avtobusni izvajalci pa žal nimajo posluha za kakršnokoli sodelovanje. č) Marjan Pečovnik: Imam vprašanje glede Glasbene šole Žalec, nastajajo namreč zapleti : pri izvedbi roditeljskih sestankov, delitvi urnikov na Vranskem, sedaj je gospod ravnatelj oz. celotna glasbena šola te zadeve centralizirala in je potrebno hoditi v Žalec - drugi problem je pouk harmonike; oddelek bi naj bil na Vranskem, ker pa ja gospa učiteljica menda na bolniški še letos pouka ni bilo - tretji problem je pa ta, da je ravnatelj Glasbene šole obljubil, da bo potekal na Vranskem tudi pouk kitare in da bodo le tega organizirali, če bo vpisanih pet učencev, ker pa so bilo vpisani le štirje učenci, je tudi ta projekt odpadel. Župan: Ravnatelj Glasbene šole Žalec je zaprosil za dodatne prostore oz. uredila se je soba za tolkala, pa tudi s poukom za tolkala ni nič, vendar v kolikor vem vrtec sedaj občasno te prostore uporablja ob slabem vremenu. Vprašanja bodo posredovana ravnatelju Glasbene šole Žalec. d) Jože Matko: Kakšne aktivnosti se predvidevajo glede na rezultate pri razpisu za obnovo ceste na Tešovo? Župan: Predlagam, da bi se na to vprašanje odgovorilo v okviru 5. točke, ki je predvidena za to temo. e) Jože Matko: V kolikšnem času se lahko sanirajo udarne jame na lokalnih cestah in zakaj se te ne sanirajo sproti ? Župan: V zadnjem obdobju to počnemo z vročim asfaltom, od kar smo se usposobili je situacija sigurno boljša, je pa res da smo to cesto malo odlagali, ker smo mislili, da jo bomo rekonstruirali. Sem pa že dal nalogo, da bo izvajalec vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti cesto izdatno uredil in tudi nasul bankine. Vse ostale ceste pa redno kontroliram in moram povedati, da sedaj trenutno ni udarnih jam. f) Anica Bogataj : Kdo je pristojen za določanje osne obremenitve na cesti, kakšen je postopek pridobitve in če je možno postaviti znak od gostišča Kropivšek pa do »Po Zavrteh«? Župan: Po zakonu se točno ve kdo in koliko se lahko vozi po naših cestah glede na kategorizacijo in glede na veljaven odlok. Omejevanje pod te okvirje pa mislim, da ni koristno, ker je potem problem prevoza kakršnegakoli materiala do stanovanjskih objektov. g) Vladimir Rančigaj : Ali se je ob zaključku izgradnje plinovoda, ki poteka čez občino Vransko opravil kakšen pregled cest v občini Vransko, katere so uporabljali izvajalci del? Župan: Opravljen je bil kompleten monitoring in na podlagi katerega je bil dorečen obseg del na teh cestiščih. Od petnajstih dotičnih in poškodovanih cestnih obsegih v občini Vransko so prva ( Vindija, Gmajnar, Čeplje, Hrušovlje in pripravlja se še v Limovcah )že uredili, sicer še ne dokončno. Monitoring je na vpogled na sedežu Občine Vransko. Kar je že

6|S tr a n

16


URADNE OBJAVE Občine Vransko bilo izvedenega, pa ocenjujem, da je bilo dobro izvedeno. Po zaključku, pa se bo opravil še en pregled izvedenih del. h) Nataša Juhart: Zanima me, če se lahko v času pogrebnega sprevoda da urediti režim prometa na relaciji od vežice do cerkve in nazaj in sicer tako, da bi se v tem času in v tem delu zaprla cesta za ves promet ? Zadnje čase se ob pogrebih pojavlja en zelo velik problem. Mi vemo, da gre sprevod od vežice v cerkev in nazaj in takrat se vsi z avtomobili, z motorji in tudi kolesi vozijo mimo sprevoda, zelo težko se jim je ustavit in mislim da je to do pogrebcev in vseh skupaj zelo nespoštljivo. Na problem je že večkrat opozarjal tudi gospod župnik. Župan:Glede na malo število pogrebov mislim, da ne bi bilo nobenega problema urediti začasno zaporo v času pogrebnega sprevoda. Predlagam, da glasujete o predlogu. Glasovanje: - 10 glasov ZA potrditev predloga ureditve začasne zapore ceste na relaciji od mrliške vežice do cerkve in nazaj v času pogrebnega sprevoda Sklep št. 295 Potrdi se predlog ureditve začasne zapore ceste na relaciji od mrliške vežice do cerkve in nazaj v času pogrebnega sprevoda. i) Aleksander Reberšek: Letošnja suša je bila ena izmed najhujših oz. največjih v zadnjem času, povzročila je ogromno škode tudi na kmetijskih površinah, pa me zanima, če občina Vransko pripravlja kakšen razpis za pomoč kmetom, ki o v tej suši utrpeli škodo? Župan: Občina ne pripravlja razpisa, izvaja pa vse postopke, ki so potrebni v zvezi s popisom škode po suši. 171 nosilcev kmetijskega gospodarstva smo pozvali k popisu škode in ravno v teh dneh se izvaja popis oz. prijavljajo škodo. Ocenjujem, da zaradi znanih finančnih okvirov ni pogojev za kakšne dodatne razpise, je pa potrebno ljudem pomagati, da pridejo do denarja, ki je na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje za ta namen na razpolago. j) Aleksander Reberšek: Zanima me kako v Osnovni šoli na Vranskem potekajo postopki glede zelenih javnih naročil in ali lahko kupujejo pridelke in izdelke od lokalnega prebivalstva oziroma od kmetov? Župan: V kolikor jaz poznam zakonodajo, ravnateljica Majda Pikl bo to najbrž potrdila, zadnje spremembe zakona o javnem naročanju postavljajo v ospredje oz. dajejo prioriteto zelenim javnim naročilom ali lokalni oskrbi. Predlagam da, kaj se je naredilo in kaj se še bo naredilo na tem področju da bi zagotovili, da bodo domači ponudniki lahko plasirali svoje izdelke v javnem zavodu odgovori ga. ravnateljica OŠ Vransko Tabor Majda Pikl sedaj oz. s pisnim odgovorom kasneje.

Številka 34/2013 – 30. 10. 2013 Župan: V proračunu za leto 2013 tega nimamo, rebalans pa se bo delal na seji, ki je predvidena v mesecu novembru, na kateri bomo popravljali tudi proračun za leto 2014. Treba je pregledati kakšne so možnosti, da se to omogoči. Potrebno je narediti tako razpis za tiste, ki bodo izvajali inštrukcije, če bo šlo za občinska sredstva, kot za tiste, ki bodo inštrukcij deležni. Predlagam, da se v tej zadevi dogovorimo v okviru priprave proračuna za leto 2014. m) Aleksander Reberšek:Zanima me kako poteka stečaj KIV-a d.d. in če res bivši član uprave KIV-a d.d. pomaga stečajnemu upravitelju? Župan: To presega moja vedenja, zato bom to vprašanje posredoval stečajnemu upravitelju KIV-a d.d., ki bo najbrž podal odgovor. Ad3: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Vransko za obdobje od 1.1.2013 do 30.6.2013 Župan in vodja SOU Mihaela Zupančič podata obrazložitev točke, nato župan odpre razpravo. Ker se nihče na priglasi k razpravi, sledi glasovanje o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Vransko za obdobje od 1.1.2013 do 30.6.2013. Po končani razpravi sledi glasovanje: - 10 glasov ZA seznanitev s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Vransko za obdobje od 1.1.2013 do 30.6.2013. Sklep št. 296 Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s poročilom o izvrševanju proračuna občine Vransko za obdobje 1.1.2013 do 30.6.2013. Poročilo se objavi na spletnih straneh občine Vransko. Ad4: Sklep o spremembi sklepa o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3, 334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3, k.o. Prekopa. Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo. Ker se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje o spremembi sklepa o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3, 334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3, k.o. Prekopa: - 10 glasov ZA spremembo sklepa o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3, 334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3, k.o. Prekopa Sklep št. 297 Sprejme se Sprememba sklepa o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3, 334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3, k.o. Prekopa, v predloženem besedilu. Sprememba sklepa se objavi v Uradnih objavah Občine Vransko.

Ravnateljica OŠ Vransko –Tabor Majda Pikl: Poslužujemo se tega in moram poudariti, da imamo na domačem trgu zelo malo izbire, zato se moramo obračati tudi na širši trg. Je pa res da cene presegajo to kvoto, ki si jo mi lahko privoščimo. Zavedamo pa se, da bomo nekako do leta 2015 morali doseči tistih 5%, ki jih predpisuje zakonodaja. Eko-bio živila naročamo 2 tedensko za malice in 1 krat tedensko za kosila. Bolj natančno, bi vam pa pripravila pisni odgovor.

Ad5: Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov 2011 – 2014

k) Aleksander Reberšek: Lansko leto smo začeli na Vranskem z brezplačnimi inštrukcijami za dijake iz občine Vransko, ker pa je bil odziv dijakov vsak mesec večji in ker sam težko poleg ostalih projektov plačujem stroške inštrukcij, me zanima, če lahko občina Vransko kakorkoli pomaga, mislim da gre tukaj za maksimalno 2000€ na leto?

spremembi Načrta razvojnih programov 2011 – 2014.

Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo. K razpravi se priglasi g. Jože Matko. Po končani razpravi sledi glasovanje: - 6 glasov ZA - 4 glasovi PROTI

Sklep št. 298 Načrt razvojnih programov – NRP 2011 - 2014 se spremeni kot sledi:

7|S tr a n

17


Številka 34/2013 – 30. 10. 2013

URADNE OBJAVE Občine Vransko

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Ad7: Sklep o uskladitvi cen pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču Vransko in soglasje k ceni pogrebnih in pokopaliških storitev izvajalca storitev (Ropotar)

1302 Cestni promet in infrastruktura 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest OB189-12-0007 Rekonstrukcija LC 490124 Ropasija – Vransko s pripadajočo rekreacijsko potjo Začetek financiranja: 01.01.2014 Konec financiranja: 31.12.2014 Vrednost projekta: 499.467 EUR Proračunski viri:

Leto 2014 (v EUR) 102.882

PV – Transfer iz državnega proračuna PV – Lastna proračunska sredstva PV – EU sredstva

150.542 246.043

Viri skupaj

499.467

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029002 Ravnanje z odpadno vodo OB189-12-0002 Čiščenje odpadnih voda vzhodnega dela Občine Vransko - II. faza Začetek financiranja: 01.01.2012 Konec financiranja: 31.12.2013 Vrednost projekta: 404.704 EUR

PV – Transfer iz državnega proračuna PV – Lastna proračunska sredstva Viri skupaj

Sklep št. 300 Potrdi se sprememba cen pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču Vransko in poda soglasje k ceni pogrebnih in pokopaliških storitev izvajalca storitev (Ropotar), v skladu s predloženim besedilom. Cenik se objavi na spletnih straneh Občine Vransko. Ad8: Soglasje k direktorici ZKTŠ

izplačilu

povečanega

obsega

del

Župan poda obrazložitev. Nato odpre razpravo. K razpravi se priglasijo Nataša Juhart, Justin Sedljšak, Marjan Pečovnik. Sledi glasovanje: - 2 glasa ZA - 8 glasov PROTI Sklep št. 301 Občinski svet Občine Vransko ne potrdi izdaje soglasja župana Občine Vransko k izplačilu povečanega obsega del direktorici ZKTŠ Vransko za čas od 20.2.2013 do 19.2.2014.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Proračunski viri:

Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo. Ker se k razpravi nobeden ne priglasi, sledi glasovanje: - 10 glasov ZA potrditev sklepa o uskladitvi cen pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču Vransko in soglasje k ceni pogrebnih in pokopaliških storitev izvajalca storitev (Ropotar)

Leto 2012 (v EUR) 0

Leto 2013 (v EUR) 287.868

17.177

99.659

17.177

387.527

Ad6: Sklep o uskladitvi ekonomske cene v OE Vrtec Vransko Obrazložitev točke poda župan, ter preda besedo ravnateljici OŠ Vransko-Tabor Majdi Pikl, ki občinskemu svet dodatno obrazloži razloge za znižanje ekonomske cene v OE Vrtec Vransko. Sledi glasovanje: - 10 glasov ZA uskladitev ekonomske cene v OE Vrtec Vransko Sklep št. 299 Sprejme se Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniških rezervacij v vrtcih na območju Občine Vransko. Sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Vransko.

Ad9: Seznanitev s poročilom Nadzornega odbora: - Poročilo z dne 04.09.2013 o zakonitosti in smotrnosti poslovanja Energetike Vransko d.o.o. in Občine Vransko v letih 2011 in 2012 Župan poda obrazložitev točke. Nato odpre razpravo. Obrazložitev poda tudi predsednik NO Občine Vransko g. Miha Pečovnik. K razpravi se priglasijo Ludvik Krajnc, Marko Krajnc in Ivan Kokovnik. Sledi glasovanje: - 10 glasov ZA sprejem sklepa Sklep št. 302 Občinski svet se je seznanil s predloženim dokončnim poročilom Nadzornega odbora z dne 04.09.2013 o zakonitosti in smotrnosti poslovanja Energetike Vransko d.o.o. in Občine Vransko v letih 2011 in 2012. Poročilo se objavi na spletnih straneh Občine Vransko. Ad10: Razno a) Župan pove, da se ja uspešno zaključila energetska sanacija OŠ Vransko-Tabor in se v tej priložnosti zahvali Marku Krajncu Energetika Projekt d.o.o. za uspešno prijavo na razpis. Seja je bila zaključena ob 20.15 uri. Številka: 0320/2013 Vransko, 24. 9. 2013 Zapisala Mateja Godler l. r.

Župan Občine Vransko Franc Sušnik l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

8|S tr a n

18


VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor Učna pot skozi gozd V skupini 3-4 leta vrtca Vransko smo se septembra posvetili drevesom, ki jeseni zelo spreminjajo svojo podobo. Da bi se čim več naučili, smo odšli raziskovat gozd. S sabo smo povabili dva strokovnjaka za drevesa, gozdarja g. Janeza Černeca in g. Jožeta Zupančiča iz Zavoda za gozdove Slovenije. Skupaj smo se odpravili v gozd proti Gorici, kjer smo spoznali vrste dreves, dele drevesa, njihove plodove, značilnosti lubja. Drevesa smo poslušali, tako da smo jih objeli in nanje naslonili ušesa. Našli smo gobe in celo piskali na želodovo kapico. Skupen sprehod po gozdu je bil zanimiv ter zelo poučen. Gozdarjema smo se zahvalili in sklenili, da se še kdaj skupaj odpravimo v gozd, kajti otroci so tudi z njuno pomočjo postali že pravi mali strokovnjaki za drevesa. Brigita Reberšek Otroci in prometna varnost V zadnjih septembrskih dneh smo se otroci oddelkov 5-6 let vrtca Vransko odzvali povabilu AMZS-ja in se odpravili na Poligon varne vožnje Vransko. V vrtcu smo najstarejši in seveda največji, zato smo se na pot odpravili kar peš. Pot, dolga približno tri kilometre v eno smer, nam ni delala nobenih preglavic. Na poligonu so nas pričakali predstavniki AMZS-ja in inštruktor Matej. V okviru dni prometne varnosti, ki so se odvijali že nekaj dni prej, je otrokom razložil, kako lahko že sami poskrbijo za svojo varnost v prometu (npr. čelada pri vožnji s kolesom). Otroke je seveda najbolj pritegnil testni (poškodovan) avtomobil, kjer so spoznali, kako pomembno je, da v avtomobilu med vožnjo vedno sedijo pripeti v svojih sedežih. Poleg vseh zanimivih in koristnih informacij pa nas je čakalo še presenečenje v vrečki - kresnička, prometna pobarvanka in napitek. Tako koristno opremljeni in z nekaj novega znanja smo se odpravili nazaj v vrtec. Vtise smo strnili v risbicah, novo znanje pa bomo zagotovo uporabili v vsakodnevnih prometnih situacijah. Brigita Reberšek SPOZNALI SMO RAZLIČNE ŠPORTE V petek, 27. 9. 2013, smo na Osnovni šoli VranskoTabor organizirali športni dan za učence od prvega do tretjega razreda. Učenci so spoznali različne športe. Spoznali so judo, košarko, nogomet, plezanje in ples. Vsi učenci so bili nad videnim in doživetim navdušeni, a hkrati tudi utrujeni. Pri organizaciji športnega dne so nam brezplačno priskočili na pomoč zunanji sodelavci: Peter in Boštjan Bevc, Žan Ocvirk, Marjan Kozmelj s svojo ekipo Savinjske nogometne šole in Mira Les. Pri organizaciji in izvedbi je pomagala tudi športna učiteljica Zlatka Bukovec. Vsem se za pomoč zahvaljujemo. Takole pa so športni dan doživeli učenci 3. b razreda. V petek, 27. 9. 2013, smo imeli športni dan. Športni dan je potekal v telovadnici. Sodelovali so učitelji in učenci od 1. do 3. razreda. Prvo uro smo imeli logiko, drugo uro nogomet, tretjo uro košarko, četrto uro judo in plezanje. Po plezanju smo plesali. Najbolj všeč mi je bilo pri judu. Jure Kropec, 3. b

V petek, 27. 9. 2013, smo spoznavali različne športe. Spoznali smo judo, nogomet, košarko, plezanje in ples. Športni dan je potekal v telovadnici. Sodelovali so učenci od 1. do 3. razreda in njihovi mentorji. Prvo uro smo imeli tekmovanje iz logike. Drugo uro smo imeli nogomet, tretjo uro košarko, četrto uro judo in peto ples. V petek so organizirali športni dan zato, da smo spoznali različne športe. Najbolj mi je bil všeč judo. Katarina Mali, 3. b V petek, 27. 9. 2013, smo imeli športni dan. Spoznavali smo različne športe. Športni dan je potekal v telovadnici. Sodelovali so otroci od 1. do 3. razreda ter njihovi razredniki in športni učitelji. Prvo uro smo imeli judo, drugo uro nogomet, tretjo uro smo imeli košarko, četrto uro plezanje. Peto uro smo imeli ples. Ta dan smo imeli zato, da smo spoznali različne športe. Najbolj mi je bil všeč judo. Ta dan bi imela še velikokrat. Neža Semprimožnik, 3. b V petek, 27. 9. 2013, smo spoznavali športe. Spoznali

19


VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor smo judo, košarko, nogomet, plezanje in ples. Športni dan je potekal v telovadnici. Sodelovali smo otroci od 1. do 3. razreda. Prvo uro smo imeli tekmovanje iz logike. Drugo uro smo imeli nogomet, tretjo uro pa košarko. Četrto uro smo imeli judo, peto uro pa smo imeli ples.

Judo

Plezanje

1. CICI POHOD Toplo jesensko vreme nas je zvabilo na plano. V tednu mobilnosti smo se odločili, da se odpravimo na 1. cici pohod. Preizkusili smo gibalne zmogljivosti naših otrok, se poučili o varnosti v prometu in hkrati raziskali okolico vrtca. Malčki, ki komaj dobro hodijo, so raziskovali bližino vrtca. Oddelka 2-3 sta se v počasnem tempu sprehodila do

DEŽEK PADA TOK, TOK, TOK »Dežek pada tok, tok, tok, čevelj pravi cmok, cmok, cmok.« Tako se glasi pesem, ki si jo prepevamo ob deževnih dneh. Naj bo sonce ali dež, v naši skupini se vsak dan odpravimo ven. Ni večjega veselja s strani otrok, ko jim povemo, da lahko gredo skakat po lužah in se vrtet v dežju. Seveda so za to zaslužni tudi njihovi starši, ki pridno poskrbijo, da imajo otroci vedno s sabo škornje in dežne plašče. Z otroki poiščemo primerno mesto za skakanje po lužah. Skakanje in vrtenje ter na splošno raznoliko gibanje je nekaj najboljšega, kar lahko otroku ponudimo za njegov razvoj. Če pa koristno združimo z zabavo, je vse skupaj še lepše. Branka Kramar in Olga Slapnik

20

Ta dan smo imeli zato, da smo spoznali različne športe. Najbolj mi je bila všeč košarka. Želim si, da bi bil še kak takšen dan. Filip Roter, 3. b Brigita Reberšek

Ples

plezalne stene, kjer so plezali, rajali ter praznovali rojstni dan. Oddelka 3-4 sta se odpravila na Gorico in na Briše, oddelka 5-6 pa sta se podala na pot čez Briše v Brode. Ker je bil pohod organiziran čez celo dopoldne, smo na poti poskrbeli tudi za malico in pijačo. Preživeli smo lep, razgiban in sončen dan. Branka Kramar in Laura Fekonja


KNJIŽNICNA STRAN

PRIREDITVE V NOVEMBRU: • •

v torek, 5. 11. 2013, ob 10.30 v Našem domu: Bralna urica v torek, 5. 11. 2013, ob 19. uri: predavanje Fanike Burjan Pot do zdravja z zdravilnimi rastlinami in zelišči, v sodelovanju z Društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko

• •

v torek, 19. 11. 2013, ob 18. uri : Pravljična ura v torek, 26. 11. 2013, ob 18.30: predavanje Katje Škrabar Aerobika obraza in samomasaža obraza

UTRINKI Z NAŠIH PRIREDITEV Pravljična ura s poustvarjanjem Pravijo, da je pripovedovanje zgodbic in pravljic že od nekdaj družabno početje. Zato smo tudi v septembru v Občinski knjižnici Vransko pripravili za naše najmlajše pravljično uro s poustvarjanjem. Na tokratni torkovi pravljični uri so otroci skupaj s starši prisluhnili poučni zgodbici o mišku Hrustku, ki je v čudoviti zvezdnati noči odkril čar izginjajoče lune … in hkrati spoznal čarobnost dajanja. Po končani pravljici pa so v ustvarjalnem delu pravljice izdelali vsak svojega miška Hrustka. Teden otroka v Občinski knjižnici Vransko (od 7. do 13. oktobra 2013) Kako je biti otrok v današnji družbi, smo se spraševali v letošnjem tednu otroka. Radi bi spodbudili mlade, da povedo, o čem razmišljajo, kaj doživljajo, radi bi spodbudili starše, da jim prisluhnejo. V Občinsko knjižnico Vransko smo v tednu otroka povabili osem skupin iz vrtca na Vranskem. Prek zgodbice o Kekcu, pogumnem pastirju s piščalko, smo se pogovarjali o pogumu, o tem, kako premagati strah in kako ostati pogumen v vsem, kar nam prinese dan. Nina Trbovšek in Irena Štusej, ki sta sprejeli vseh osem skupin, znata povedati, kako zgovorni so otroci, kako pogumni in kako z veseljem so vsi z njima zapeli Kekčevo pesem. Srečanje stanovalcev Doma Nine Pokorn Grmovje, Doma upokojencev Polzela in Našega doma Vransko V četrtek, 10. 10. 2013, so se v Medobčinski splošni knjižnici Žalec že osmo leto zapored srečali stanovalci Doma Nine Pokorn Grmovje, Doma upokojencev Polzela in Našega doma Vransko. Na prisrčni in prijazni prireditvi, ki so jo poimenovali Ko spregovori srce, zmore glava, zmorejo roke so zbrani zapeli, tako kot zapojejo na bralnih uricah, potem pa so se predstavili z recitacijami, s skečem in z razstavo ročnih del. Prisotne so z obiskom počastili župan Občine Polzela Jože Kužnik, župan Občine Vransko Franc Sušnik in župan Občine Žalec Janko Kos. Prireditev, ki jo je povezovala direktorica knjižnice Jolanda Železnik, so s pevskim nastopom popestrile in ozaljšale članice skupine M. J. A. V. Na srečanju so se zahvalili bralkam prostovoljkam v omenjenih domovih - Anki Krčmar, Darji Baloh in Lauri Jelen – ki jih enkrat ali dvakrat mesečno razveseljujejo s svojo prisotnostjo. S toplimi stiski rok in hvaležnimi pogledi so se stanovalci vseh treh domov poslovili, z obljubo, da se ob letu osorej spet srečajo. direktorica Jolanda Železnik

KNJIŽNE NOVOSTI: ZA ODRASLE: Colgan, J.: Najlepša čokoladnica v Parizu Stedman, M. L.: Luč sredi morja Gibson, R.: Težave z valentinovim Young, S.: Londonska ulica

ZA OTROKE IN MLADINO Štusej, I.: Nikolika Reid, C.: Sara gre rada v vrtec Watts. F.: Poljubčki za očka Voake, S.: Lili Lunar

21


IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV

DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE VRANSKO v sodelovanju z Občinsko knjižnico Vransko vabi na predavanje Fanike Burjan POT DO ZDRAVJA Z ZDRAVILNIMI RASTLINAMI IN ZELIŠČI, ki bo v torek, 5. novembra 2013, ob 19. uri v Občinski knjižnici Vransko. Vstop je prost. NADALJEVALNI TEČAJ ANGLEŠČINE Obveščamo vas, da se bo nadaljevalni tečaj angleščine pričel v petek, 15. novembra 2013, ob 16. uri v sejni sobi Energetike Vransko. Vse zainteresirane vabimo, da se prijavite do petka, 8. 11. 2013, na tel. št. 03 703 12 10 ali 041 238 749. V jesensko-zimskem času bomo organizirali še: KUHARSKI TEČAJ RAČUNALNIŠKI TEČAJ TEČAJ VEZENJA DELAVNICO SUHEGA/PREŠANEGA CVETJA FOTOGRAFSKI TEČAJ Tečaje bomo izvedli takoj, ko bo zadostno število prijavljenih (10 oseb). Tečaj vezenja poteka celo leto, zato se lahko priključite, kadar želite. Informacije in prijava: 051 302 417, 03 703 12 10, 041 238 749

NA MENINI SMO NABIRALI ZDRAVILNE RASTLINE Člani Društva Univerze za tretje življenjsko obdobje Vransko smo se skupaj s simpatizerji konec julija odpravili na Menino. Najprej nam je ga. Vika Čulk na kratko predstavila zdravilne rastline, ki se v tem času najdejo na meninskih travnikih. Zatem se nas je dvaindvajset nabiralk in en nabiralec razkropilo po travnikih, kjer smo si nabrali materino dušico, dobro misel, pravo lakoto, rman, plahtico, kumino, dišeče gozdne jagode in uživali na čistem zraku. Po nabiranju smo se odpeljali do vrha, kjer smo pri domu malicali, popili kavo in se nato s prečiščenimi pljuči odpravili proti domu. Za kratek čas smo se ustavili še na nekoliko nižje ležečem travniku, kjer smo si lahko nabrali še lučnik. »Oboroženi s polnimi košarami zdravja« smo v zgodnjih popoldanskih urah prispeli na Vransko. Rastline so že suhe, nekateri BILI SMO V LJUBLJANI IN TRBOVLJAH Čeprav smo v tretjem življenjskem obdobju, prav dolgo ne zdržimo doma. Tokrat smo se povezali z Društvom upokojencev Vransko in se 1. oktobra odpeljali v Ljubljano na Festival za tretje življenjsko obdobje, ki je bil letos že trinajstič. V Cankarjevem domu, kjer se festival odvija, smo na stojnicah dobili veliko idej, kaj vse lahko v jeseni življenja še počnemo, kako si lajšamo različne težave, ki nas pestijo. Na festivalu potekajo tudi različna strokovna predavanja. Udeležili smo se predavanja o osteoporozi, ki je pogosta spremljevalka našega življenjskega obdobja. Čeprav smo bili že rahlo utrujeni, smo se peš odpravili do Krekovega trga, kjer je spodnja postaja vzpenjače, s

22

že pijejo čaj, vendar naš projekt še ni zaključen. Piko na i bomo naredili s predavanjem Fanike Burjan, ki nas bo 5. novembra poučila, katere rastline je primerno mešati, kako pravilno pripraviti različne čaje in še in še. Vabljeni, da se nam pridružite v knjižnici na Vranskem.

katero smo se odpeljali na Ljubljanski grad. Od tam, še bolj pa z Razglednega stolpa, smo imeli najlepši razgled na Ljubljano in njeno okolico. Ker so gonilna sila našega društva vezilje, ki so bile na izletu tudi v največjem številu, smo na poti domov zavili še v Trbovlje. Tam smo si ogledali razstavo petindvajsetih vsestranskih ustvarjalk ročnodelne sekcije Zlatice, ki deluje pod okriljem Društva upokojencev Trbovlje. Na tokratni razstavi so se predstavile na temo jesenskih otroških zgodbic. Videli smo prečudovite izdelke v tehnikah kvačkanja, klekljanja, vezenja, šivanja. Domov smo se vrnili polni lepih vtisov.


NE SPREGLEJTE

Vabilo na 2. vseslovensko razstavo cvetja iz krep papirja Neformalno društvo ROžCE, ki šteje preko 50 izdelovalk cvetja iz krep papirja iz različnih krajev Slovenije, bo postavilo na ogled svoje izdelke. Vemo, da na Vranskem ta stara ročna ljudska spretnost izdelave rož iz papirja ni bila nikoli prekinjena. Zato vas z velikim veseljem in navdušenjem obveščamo, da bo tudi letos razstava tega cvetja V ŠPORTNI DVORANI NA VRANSKEM v soboto in nedeljo, 16. in 17. novembra 2013, od 10. do 18. ure. Uradno odprtje s kratkim kulturnim programom bo v soboto ob 10. uri. Prav lepo vabljeni. Potrudile se bomo, da vam pripravimo zanimivo, poučno, prisrčno srečanje in še rožco za spomin. V imenu združenja ROžCE Martina Felicijan

MARTINOVANJE Društvo upokojencev Vransko organizira martinovanje, ki bo v soboto, 9. 11. 2013, ob 17. uri v gostišču Slovan. Vabimo vas, da se nam pridružite, da ob dobri večerji, kozarčku mošta in glasbi Jožeta Križnika s prijatelji ter drugimi prijetnimi in veselimi presenečenji preživimo lep večer. Cena: 16 evrov Prijave zbira Valči Zupan na tel. 03 572 52 27 ali 031 494 833.

23


IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV

Kdaj zamenjati osebne dokumente? Zagotovo se vam je že zgodilo, da ste se morali identificirati z osebnim dokumentom na različnih krajih: v banki, pri podpisu pogodbe, pri prehodu meje, nakupu vozila itd. Osebni oz. identifikacijski dokument je javno veljavna listina, opremljena s fotografijo, ki jo je izdal državni organ (npr. osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, orožni list). Dolžnost vsakega polnoletnega državljana s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji pa je, da ima veljaven tovrstni dokument. Svoj identifikacijski dokument morate menjati po poteku obdobja, za katerega vam je bil izdan, ali v primeru, da ste spremenili osebno ime ali naslov stalnega prebivališča in kadar je vaš dokument prenehal veljati (npr. zaradi naznanitve pogrešitve, izgube ali tatvine, uničenja). Svoje osebne dokumente pa ste dolžni urediti tudi v primeru, ko se je preimenovala ulica, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče. Novo osebno izkaznico, potni list in vozniško dovoljenje si morate urediti v roku 30 dni od nastale spremembe, novo prometno dovoljenje pa v roku 15 dni od spremembe. Osebe, ki imate orožno listino, ste dolžni to storiti v roku 8 dni. Pristojni upravni enoti morate izročiti orožno listino, da vanjo in v evidence vpiše nastale spremembe (sprememba prebivališča ali sedeža, osebnega imena, imena pravne osebe, če fotografija v orožnem listu ali evropski orožni prepustnici ne kaže več imetnikove prave podobe, je orožna listina poškodovana ali obrabljena ali če iz kakšnega drugega razloga ni več uporabna). Vlogo za izdajo osebne izkaznice, potnega lista ali vozniškega dovoljenja lahko oddate le osebno na kateri koli upravni enoti ali na krajevnem uradu upravne enote v Sloveniji (izjema je izdaja orožne listine, kjer velja krajevna pristojnost). Za izdajo osebne izkaznice ali potnega lista otroka zaprosi njegov zakoniti zastopnik, otrok pa mora biti ob vlogi navzoč po dopolnjenem osmem letu starosti, saj je njegov podpis sestavni del vloge. Po dopolnjenem 12. letu starosti pa se odvzameta tudi dva prstna odtisa za izdelavo biometričnega potnega lista. Ob vložitvi vloge boste morali izkazati svojo identiteto tako, da priložite star potni list, osebno izkaznico, vozniško dovoljenje ali orožni list. Če tega dokumenta nimate, pa drug identifikacijski dokument. Priložiti morate fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 centimetra, ki mora biti primerne kvalitete za biometrično obdelavo, ali e-fotografijo. Simona Stanter, načelnica

WORKOUT ROOM – VRANSKO Trening, vadba, rekreacija, sprostitev, zabava, druženje ... kakor vzamete. Krožni način vadbe, primeren in prilagojen za vse in vsakogar. Vsaka vadbena enota se malo razlikuje od prejšnje in je nekoliko drugačna od prihodnje, vedno pa je popestrena z zabavno glasbo in številnimi športnimi pripomočki ter utežmi. Vse več raziskav potrjuje, da prav trening z dodatnimi bremeni najbolj ugodno vpliva na telo kot celoto (pozitivno vpliva na razmerje mišično-maščobne mase telesa, izboljša respiratorne sposobnosti posameznika, učvrsti srčno mišico in delovanje srčno-žilnega sistema, pospešuje tvorbo telesu koristnih hormonov, vpliva na skeletni sistem, saj utrdi kosti in zmanjšuje možnost pojava osteoporoze, izboljša počutje in imunski sistem ...). Zato se pridružite zadovoljnim vadečim, ki so že v lanski, premierni sezoni, preizkusili WORKOUT ROOM. Od začetka oktobra do začetka leta 2014 poteka tudi posebna akcija, v kateri bomo vadečim izmerili začetno stanje in nato napredek po treh mesecih redne vadbe, prejeli pa bodo tudi vodila zdravega prehranjevanja.

24


NE SPREGLEJTE

V lanski sezoni smo že izpeljali podobno akcijo

'PLAŽA

PROJEKT 2013', ki se je izkazala za pravi hit. Vadeči so dobili konkretne, objektivno merljive podatke o stanju in sestavi telesa na začetku in ob koncu štirimesečne akcije. Rezultati tistih najbolj pridnih so bili izjemni, zadovoljstvo pa še večje. Zadnji treningi akcije so potekali na zunanjem igrišču pod žarometi reflektorjev, kar je vadbi dalo še poseben čar. Akcijo smo sklenili pri Golobčku, kjer so najbolj pridni prejeli lepe nagrade, g. Stojan pa je poskrbel, da nihče izmed več kot 40 prisotnih domov ni odšel lačen (niti žejen). Po večerji in uradnem delu smo zabavni del zaključka nadaljevali v Pubu Sedmica - po štirimesečnem garanju in potenju na treningih smo si to brez slabe vesti privoščili. PREDSTAVITEV 1na1.com EKIPE ŽAN OCVIRK S športom se ukvarjam, odkar pomnim. Začetki so, kot verjetno pri vseh, enaki: igranje skrivalnic, lovljenje na igrišču, plezanje po drevesih in tekanje po bližnjih travnikih in gozdovih. Vsekakor dobra osnova za vsa kasnejša udejstvovanja v športu. Z leti tok dogodkov, prijatelji, družina in lastne želje določijo, kam sodiš. V tretjem razredu osnovne šole sem se našel v košarki, ki jo še danes aktivno treniram in v kateri vsakodnevno uživam. Zato ni čudno, da ko je prišel čas za odločitev o fakulteti, to niti ni bila odločitev, saj sem že od nekdaj vedel, da hočem biti tudi poslovno povezan s športom. Vpisal sem se na FŠ (Fakulteto za šport v Ljubljani). Že v času študija sem pridno nabiral izkušnje v praksi, z bratom sva v domačem kraju ustanovila Košarkarsko društvo Vrani Vransko, v katerem oba delujeva kot trenerja mlajših selekcij, aktivno pa nastopava v članski ekipi. Zanimiva se mi je zdela predvsem telesna priprava športnikov, zato sem v tretjem letniku študija, ko je bilo potrebno izbrati usmeritev, izbral smer kondicijsko treniranje. Vzporedno sem začel tudi z delom v fitnes centru Olimpus v Žalcu, kjer sem znanje iz knjig prenesel na teren. Začel sem se še dodatno izobraževati - obiski seminarjev, fitnes sejmov, programi vadbe iz Amerike, osebno trenerstvo profesionalnih športnikov … Vsaka izkušnja je dodala nekaj novega in opazil sem velik napredek, tako v svojem delu kot pri rezultatih svojih varovancev. V letošnjem letu zaključujem s študijem na fakulteti za šport, učenje pa se šele začenja … LUC OCVIRK S športom sem se začel ukvarjati pri sedmih letih ob treningih in tekmah nogometa na Vranskem. Pri desetih letih sem začel s treniranjem košarke v šolskem krožku in hitro ugotovil, da je to pravi šport zame. Kmalu sem spoznal, da za igranje košarke na visokem nivoju ni dovolj samo, kako si podkovan v tehničnem in taktičnem smislu, ampak tudi, kako visok je tvoj odriv, kakšno moč imaš, kako si hiter, vzdržljiv … Vse bolj me je zanimalo, kako to razviti, kakšen mora biti trening, kaj početi med poletjem v obdobju med sezonama. Po vpisu na Fakulteto za šport v Ljubljani sem vse to pričel spoznavati tudi v teoriji. Pri specializaciji oz. usmerjanju sem si izbral smer fitnes, ker me je to najbolj zanimalo. Sedaj že nekaj let delujem v fitnes centru Olimpus Žalec, kjer sem vodja trenerjev, v odbojkarskem klubu Aliansa pa sem trener za telesno pripravo. Še vedno mi ostane čas za mojo prvo ljubezen, košarko, saj igram v članski ekipi Vrani Vransko, kjer sem tudi trener mlajših selekcij.

POSLOVILI SO SE

V oktobru sta se na vranskem pokopališču od nas poslovila: Rado Kapus (1923 - 2013) Anton Cukjati (1934 - 2013)

25


NE SPREGLEJTE

Spoštovane občanke in občani občine Vransko, Nova Slovenija bo imela svoj 7. kongres na Vranskem, ki se ga bo udeležilo preko 500 predstavnikov stranke iz celotne Slovenije ter ostali simpatizerji in prijatelji Nove Slovenije.

Kongres bo potekal v soboto, 9. novembra 2013, ob 10. uri v Športni dvorani Vransko. Na kongresu bomo pregledali naše dosedanje delo, spremenili del imena stranke ter programsko začrtali našo prihodnjo pot. Vodstvo stranke, poslanci, evropski poslanec, župani in številni drugi, ki bodo prisotni na kongresu, verjamemo, da je krščanska demokracija tisti odgovor, ki ga Slovenija potrebuje. Nova Slovenija je stranka blizu ljudem. Vabimo Vas, da nas obiščete in se udeležite 7. Kongresa na Vranskem.

Aleksander Reberšek predsednik OO NSi Vransko

26

Ljudmila Novak predsednica NSi


NAPOVEDNIK

VABILO Športno društvo Vransko vabi vse člane, vse bodoče člane in vse, ki imate dobre predloge za "športanje" na Vranskem, na občni zbor v četrtek, 14. novembra 2013, ob 18. uri v prostorih Energetike Vransko.

TAI CHI NA VRANSKEM V okviru Športnega društva Vransko vas vabimo na malo drugačno gibanje - tai chi, da skupaj okrepimo telo in duha. Prvič se dobimo v petek, 8. novembra 2013, ob 20. uri v plesni dvorani Športne dvorane Vransko. Srčno vabljeni.

27


Utrinki z rekreativnega teka in kolesarjenja po obÄ?ini Vransko

Občinski informator 94  
Občinski informator 94  
Advertisement