Page 1

108

januar 2015

www.vransko.si | www.mojaobcina.si

Vranski pustni karneval bo


IZ VSEBINE

2

Zgodilo se je ...

stran 3

ZKTŠ - kultura / šport

stran 7

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor

stran 8

Iz življenja društev

stran 11

Knjižnična stran

stran 12

Ne spreglejte

stran 13

Napovednik

stran 19

OBČINSKI INFORMATOR številka 108 Vransko, 30. 1. 2015 Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11 E-pošta: zkts.vransko@gmail.com, zkts.vransko@siol.net Izdajatelj: ZKTŠ Vransko Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje Naklada: 1000 izvodov Fotografije: Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko –Tabor, Občinska knjižnica Vransko, Naš dom Vransko, PD Vransko, KD Vransko, NK Vransko, OORK Vransko, Studio Di.Foto.Graf, Tone Tavčer, Alex Reberšek

Občinski informator je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno št. 1569. Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Vransko brezplačno, v prosti prodaji se ne prodaja. Naslednja številka izide 27. 2. 2015. Prispevke zbiramo do 15. 2. 2015 preko platforme mojaobcina.si. PISMA BRALCEV Uredništvo objavlja pisma bralcev po svoji presoji v skladu z uredniško politiko, razen ko gre za odgovore in popravke v skladu z Zakonom o medijih. Dolžina naj ne presega 50 vrstic oziroma 2.700 znakov, daljše prispevke krajšamo v uredništvu oziroma jih avtomatično zavrnemo. Da bi se izognili nesporazumom, morajo biti pisma podpisana in opremljena s celotnim imenom, naslovom, elektronsko pošto in telefonsko številko avtorja, na katero lahko preverimo njegovo identiteto. UREDNIŠTVO Cenik oglaševanja in zahval si lahko ogledate na www.zkts-vransko.si UREDNIŠTVO Zaradi varčevalnih ukrepov smo omejili strani Občinskega informatorja na 20 strani (brez uradnih objav). Pisce prosimo za kratke in jedrnate članke. Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega oglaševanja. Hvala za razumevanje. Uredništvo


ZGODILO SE JE ...

Vljudno vas vabim

na proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku v petek, 6. 2. 2015, ob 19. uri v Kulturni dom Vransko. Kulturni program bodo pripravili Folklorno društvo Vransko, Literarno društvo LIvRA Vransko in Jerca Novak. Slavnostna govornica bo Suzana Felicijan Bratož.

3

Župan Občine Vransko Franc Sušnik

PROFESORICI LILIJANI LUKMAN - LILIKI V SPOMIN (30. 10. 1932–7. 1. 2015) V mesecu januarju smo se poslovili od Lilijane Lukman, profesorice biologije na vranski šoli. Njen dom je bil na Vranskem – nasproti cerkve, kjer je živela s teto Rozo. Pokojna Lilika se je rodila očetu Antonu Lukmanu in materi Elizabeti, roj. Feninger, iz Maribora. Rodila se je v kraju Otočac v Liki na Hrvaškem. Tam je njen oče služboval kot kapetan jugoslovanske vojske. Ko je bila stara devet mesecev, se je družina preselila na Vransko, kjer je oče kupil hišo. Imela je starejšega brata Edgarja, ki se je ponesrečil kot študent v Savinjskih Alpah. Oče je padel med vojno, mamo so okupatorji odpeljali v internacijo v Nemčijo. Lilika se je z mamo po vojni srečala v Italiji. Mama je nato odšla v Kanado, skrb za Liliko in brata Edgarja je prevzela teta Roza. Pomagal ji je brat duhovnik Franc Lukman. Lilika je osnovno šolo obiskovala na Vranskem, nato je bila dijakinja I. gim-

nazije v Celju, kjer je z bratom stanovala pri družini Antolič. Konec tedna sta se vračala na Vransko k teti Rozi. Po gimnaziji se je odločila za študij biologije v Ljubljani. Tam se je pridružila tudi Folklorni skupini France Marolt, kjer je preživela najsrečnejša leta. Po diplomi je poučevala na Vranskem. Učencem je želela približati zanimanje za biologijo in ljubezen do žive narave. Doma je imela v kletki papagajčka, ki mu je bilo ime Jurček. Z njim se je veliko ukvarjala in ga naučila izgovoriti tudi nekaj besed. Na Vransko je prenesla folklorno znanje, saj je z učenci višjih razredov ustanovila folklorno skupino. Plesali so štajerske, gorenjske in belokranjske plese. Poskrbela je, da so bili nastopajoči na številnih nastopih tudi primerno oblečeni, pri čemer so ji pomagali teta Roza, starši otrok in šivilja. Težke življenjske preizkušnje (bratova smrt, nesrečna ljubezen) so vplivale na njeno psihično zdravje, zato je morala na zdravljenje, zaradi česar je bilo njeno poučevanje na šoli večkrat

prekinjeno. Pri teti Rozi je imela vso ljubezen in zaščito. Razbremenila jo je tudi vsakršnega fizičnega dela. Ob tem ji je govorila: »Ti si profesorica.« Tetina smrt je Liliko zelo prizadela. Ni se mogla navaditi na samoto v hiši. Nekaj časa je še zdržala, potem pa je omagala. Psihično je zbolela. Zaradi zdravljenja je zapustila dom na Vranskem. Svoj drugi dom je našla v Domu Nine Pokorn v Grmovju, kjer je preživela sedemindvajset let – večino svojega upokojenskega življenja. Obiskov v domu je bila zelo vesela. Bolezen je napredovala in jo priklenila na bolniško posteljo. Izčrpala je še zadnje moči in tako se je njeno življenje 7. januarja izteklo. Lilika, zdaj so Te pripeljali na Vransko, da bi počivala ob svojem bratu, teti Rozi in sorodnikih. Lepo je bilo zadnje slovo. Poslovit so se prišli Tvoji sošolci, sodelavci, učenci in drugi Vranšani. Radi smo Te imeli. Počivaj v miru, draga Lilika. V življenju si veliko izkusila. Bog Ti daj večni mir! Julijana Golob


ZGODILO SE JE ... Počastitev dneva samostojnosti in enotnosti Tu smo. Tu živimo. Slovenci. To je vsa naša bogatija. Tu govorimo mili arhaični jezik, znan po dvojini. Tu je naš dom. Tu vemo vse o tistih stezicah, poznamo vse brezpoti in nosimo s sabo, tu nekje čisto znotraj, njo, domovino. V soboto, 20. 12. 2014, smo v kulturnem domu na Vranskem pripravili proslavo ob počastitvi dneva samostojnosti in enotnosti in tako obudili spomin na največji dosežek slovenskega naroda v njegovi zgodovini – oblikovanje samostojne in neodvisne države, Republike Slovenije. Hrepenenje in žrtvovanje mnogih je bilo končno poplačano in tako je prav, da tudi danes počastimo našo

domovino s svojim pozitivnim odnosom in samozavedanjem, da smo Slovenci, da je Slovenija naš dom, naša domovina. Ob tej priložnosti je župan Občine Vransko, gospod Franc Sušnik, čestital najuspešnejšim maturantom v šolskem letu 2013/2014: Saši Semprimožnik, Tjaši Košenina in Krištofu Skoku. Mateja Novak

4

SMUČAMO ŽE OD LETA 2008 Vse od leta 2008 Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko organizira enodnevne smučarske izlete v tujino. Tokrat se je v soboto, 10. 1. 2015, 50 smučarskih navdušencev z Vranskega in iz okolice podalo v sosednjo Avstrijo na smučanje v Nassfeld – Mokrine. Lepo vreme in dolge proge so nas ponovno navdušile, da se v soboto, 7. 2. 2015, spustimo po belih strminah smučišča Turracher Höhe v Avstriji. Prijave že zbiramo. ZKTŠ Vransko

Obisk Božička Tudi letos Božiček ni pozabil na naše najmlajše občane. V torek, 23. decembra 2014, je privabil v Športno dvorano Vransko 235 povabljenih otrok ter njihovih staršev, dedkov in babic. Otroke sta najprej sprejela zakonca Ristič iz družinskega podjetja Vilina ter jih z različnimi animacijami pripravila na prihod težko pričakovanega Božička. Božiček je obbdaril vse otroke do 6. leta starosti (rojeni v obdobju 2008-2014), ki imajo stalno ali začasno bivališče v občini Vransko, in vse otroke iz ostalih občin, ki obiskujejo Vrtec Vransko. Za vse povabljene otroke, ki se sprejema niso udeležili, je pustil darila v pisarni Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko v Športni dvorani Vransko.


ZGODILO SE JE ... NOGOMETNI KLUB VRANSKO DOBITNIK SREBRNE PLAKETE Medobčinska nogometna zveza Celje je 10. 12. 2014 ob svoji 75-letnici delovanja priredila slavnostno akademijo v Narodnem domu v Celju. MNZ Celje je bila ustanovljena l. 1939 in je tretja najstarejša MNZ v Sloveniji. Na slavnostni prireditvi je imel govor prvi mož Nogometne zveze Slovenije g. Darko Čeferin. Poudaril je, da se vsi skupaj premalo zavedamo, kako pomembno je delo v MNZ in kako pomembno delo opravljajo vsi v manjših klubih oziroma sredinah, kajti iz teh sredin pridejo v večje klube igralci, ki se samo še izpopolnijo v znanju. In na to vsi v Sloveniji največkrat preprosto pozabimo. Predsednik MNZ Celje g. Vlado Močnik je orisal delo in začetke MNZ Celje. Zahvalil se je vsem klubom, športnim društvom in klubom malega nogo-

meta za vso podporo, za korektno sodelovanje in zaželel, da bi se srečali na okroglem jubileju MNZ Celja. Na koncu je bila še slavnostna podelitev. Nogometni klub Vransko je prejel za svoje dolgoletno delovanje srebrno plaketo. Nogometni klub Vransko je eden najstarejših nogometnih klubov v MNZ Celje. Iz njega je prišlo kar nekaj igralcev, ki so ponesli ime kluba po Sloveniji in Evropi. Posebej je bilo poudarjeno, da se kljub majhnosti kraja in pomanjkanju otrok dobro dela z mladimi

in po finančnih zmožnostih tudi s člansko ekipo. Za konec še moje vabilo vsem ljubiteljem nogometa, da se včlanijo v NK Vransko, posebej vabimo otroke. Bodite ponosni član enega najstarejših klubov, čeprav iz majhne občine Vransko.

5

Programi transnacionalnega teritorialnega sodelovanja - program Srednja Evropa »Regionalni energetski koncepti« pomembno sodelovanje različnih akterjev posameznih regij. V ta namen so v pilotnih regijah potekale delavnice, tako imenovani participativni forumi.

Nagovor Marka Krajnca, direktorja Energetike projekt Vransko

Glavni namen projekta CEP-REC, Regionalni energetski koncepti, je priprava skupnega modela za evropski regionalni energetski koncept in promocija obnovljivih virov energije v Srednji Evropi. Uporaba obnovljivih virov energije (OVE) iz lokalnih virov, brez potrebe po prevozu energentov na dolge razdalje, pomeni najlažji način za pokritje energijskih potreb na lokalni ravni. Hkrati zmanjšuje tudi trenutno odvisnost od zunanjih virov energije in prispeva k zanesljivi dolgoročni oskrbi z energijo. V projektu sodeluje 15 partnerjev iz 8 držav in 9 regij. Pri nas je to Savinjska regija; Agencija za prestrukturiranje energetike, ApE, d. o. o., pa slovenski partner. Podobno kot pri zbiranju podatkov je tudi za oblikovanje skupnega modela

4. septembra 2014 so se predstavniki občin in drugih organizacij iz regije zbrali v Inovacijskem centru Vransko in pregledali energetske podatke in možnosti za nadaljnji razvoj. Osnovno usmeritev je zastavil že nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije (AN OVE), lokalni energetski koncepti (LEK) pa naj bi bili skladni s cilji, postavljenimi v njem. Eden izmed večjih izzivov predstavlja povezovanje obstoječih lokalnih energetskih konceptov občin v skupen regionalni koncept. Udeleženci so se strinjali, da bi veljalo to možnost dodatno proučiti in da je potrebno regionalne koncepte prilagoditi zahtevam, ki veljajo za lokalne energetske koncepte. Udeleženci so se strinjali, da glavna težava leži v pridobivanju in dostopnosti podatkov. S to oviro so se srečali praktično že vsi. Mnenja so bili, da bi celovit sistem, kot na primer predstavljen EnGIS, stvari zelo olajšal. Na koncu so se strinjali, da se preveri možnost nadomestitve občinskih lokalnih energetskih konceptov s skupnim energetskim konceptom.

Za zaključek so si udeleženci delavnice ogledali tudi sam center in sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) Vransko. Gospod Krajnc je rade volje odgovarjal tudi na zastavljena vprašanja. Da gre za primer dobre prakse, je inovacijski center dobil tudi mednarodno potrditev. Za DOLB in njegovo nadgradnjo s sprejemniki sončne energije ter nedavno še s kogeneracijo na lesni plin je namreč prejel priznanje na natečaju projekta CEP-REC za najinovativnejši projekt OVE Savinjske regije. Vsi izbrani projekti so bili predstavljeni na zaključni konferenci projekta CEPREC 6. novembra v Münchnu. Ob tej priložnosti so predstavnikom podelili priznanja in med njimi je bil tudi Marko Krajnc. Zaključno konferenco je pripravilo Bavarsko državno ministrstvo za gospodarstvo in medije, energijo ter tehnologijo. Več o projektu na www.cep-rec.eu. Matjaž Grmek, ApE


ZGODILO SE JE ... Božični gospel koncert zbora Bee Geesus

6

V soboto, 10. 1. 2105, je v cerkvi sv. Mihaela na Vranskem potekal božični gospel koncert zbora Bee Geesus. Čeprav so prazniki že mimo, so nam pričarali božično vzdušje in prebudili

spomine na minule praznike. Zbor Bee Geesus je ob izključno vokalni izvedbi prepoznaven po svoji nalezljivi energiji, s katero navdušuje poslušalce širom Slovenije in zunaj nje.

Namesto inštrumentalne spremljave zbor v svoje aranžmaje vključuje beatbox in druge elemente vocal playa – avtentične zvoke bobnov, električnih kitar, različnih trobil, inštrumentalnih basov in raznih zvočnih efektov. Edini gospel zbor v Sloveniji ni samo izvajalec gospela, ampak vidi pravi smisel svojega delovanja predvsem v širjenju veselega sporočila, ki ga prinašajo gospel pesmi. Zbor, ki deluje pod umetniškim vodstvom Mateja Virtiča, je del študentske skupine Študentfuter in ob rednih koncertih organizira tudi Večere slavljenja, priljubljena družabna srečanja s skupnim petjem gospel in worship standardov.

Žive jaslice Na Vranskem, tik ob župnijski cerkvi, so prizore pričevanja o Jezusovem rojstvu - žive jaslice, pripravili Folklorno društvo Vransko, Župnija Vransko in Občina Vransko. Predstavi na sveti večer so prisostvovali številni obiskovalci, ob 18. uri predvsem otroci in mlade družine, ob 23. uri pa tudi udeleženci polnočnice. Božični skrivnosti so poseben čar dodale božične pesmi. Blagoslov jaslic je pred prvo uprizoritvijo opravil domači župnik Jože Turinek, ki je izrekel besede zahvale vsem, ki so jih pripravili in s tem še obogatili doživljanje božične skrivnosti. T. T.

Krvodajalska akcija na Vranskem V četrtek, 15. 1. 2015, je v kulturnem domu na Vranskem potekala KRVODAJALSKA AKCIJA. Akcije se je udeležilo kar 80 krvodajalcev. Darovana kri bo služila za potrebe Splošne bolnišnice Celje, transfuzijski center. Vsem darovalcem se na tem mestu najiskreneje in od srca zahvaljujem in

jih hkrati vabim, da se nam ponovno pridružijo 23. 7. 2015 na Vranskem. Zelo pa bomo veseli tudi vseh, ki se nam bodo pridružili na novo. Nikoli namreč ne vemo, kdaj bomo kri potrebovali tudi sami. OO RK Vransko Breda Čvan


ZKTŠ - KULTURA IN ŠPORT

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO | Vransko 134, 2201 Vransko Informacije: Pisarna ZKTŠ, Vransko 23 T: 703 12 10 | M: 041 238 749 | M: 031 210 298 | www.zkts-vransko.si | zkts.vransko@siol.net | zkts.vransko@gmail.com

ABONMA 2014/15 Gledališki abonma sobota, 28. februar 2015, ob 20.00

TOKRAT RES REPUBLIKA Komedija Gledališka skupina KUD Štefan Kovač Murska Sobota

7

TIC Vransko (Schwentnerjeva hiša) bo v januarju in februarju zaprt. Za ogled hiše, razstave, nakup izdelkov (med, pivo, vezeni prtički, nakit, rože iz papirja, nogavice iz ovčje volne, knjige, DVD o Vranskem), ki so lahko lepo darilo, se oglasite v pisarni Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko ali pokličite na tel. številki: 041 919 829 ali 031 210 298.


VRANIN GLAS - strani OŠ Vransko-Tabor Ciciban kuha Pri kuharskem krožku smo pripravljali obložene kruhke, pomarančni sok in sadna nabodala. Vsak otrok je prinesel eno sestavino (papriko, paradižnik, korenček, pomarančo …). Razdelili smo se v tri skupine. Prva skupina je rezala zelenjavo in ribala korenček. Druga skupina je najprej izrezala kruhke različnih oblik, jih namazala s sirnim namazom in okrasila z narezano zelenjavo. Tretja skupina je narezala sadje (jabolka, pomaranče) na

rezine, jih nabodla na palčke ter oblila s čokolado. Po zasluženem delu smo se posladkali in okrepčali. Njam, njam, bilo je dobro. Kuharski pozdrav z Nušo Križnik in Matejo Pečovnik

S PLESOM IN ZABAVO V DECEMBRU 8

V decembru smo v vrtcu priredili kar nekaj plesno-glasbenih rajanj. Zelo zanimivi sta bili ZABAVA V PIŽAMAH ter zabava GLASBENI VLAK. Na zabavo v pižamah smo prišli oblečeni v pižamo in s sabo prinesli ljubkovalno igračo. Plesali smo na otroško ter praznično glasbo. Na zabavo Glasbeni vlak pa smo prinesli plesne kostume, npr. metuljčke, klobuke, krila in podobno. Vrteli smo se v zvokih iz različnih

obdobij in različnih dežel. Čas je bil namenjen druženju in plesu. V tem prazničnem času pa smo si ples popestrili še s peko pokovke in z ogledom risank: Božični Nodi, Frančkov božič ter Pravljico o zobku in stričku Božičku. Skupaj z otroki smo si privoščili majhen »odklop« ter preprosto uživali. Branka Kramar

DRAMATIZACIJA – TRIJE SNEŽAKI Ko se srečajo trije snežaki, je lahko prav zabavno. Decembra so se v vrtcu Vransko na pravljični sceni, ki sta jo pripravili vzgojiteljici Nada in Irena, srečali trije posebni snežaki. Vsakemu snežaku je nekaj manjkalo: prvemu je manjkal lonec na glavi, drugemu metla v rokah, tretjemu pa korenček na glavi. Vzgojiteljice Nuša, Maja in Polo-

na so izdelale lutke snežakov ter nam pripravile in zaigrale odlično dramatizacijo. V predstavi smo uživale tako strokovne delavke kot otroci, saj ni manjkalo ne smeha ne petja. Dramatizacijo smo zaključili s pesmijo Snežak avtorja Janeza Bitenca. Branka Kramar

SNEŽENA BRALNA NOČ V ponedeljek, 22. 12. 2014, smo na šoli organizirali bralno noč, ki smo jo letos posvetili snegu, snežakom in snežnim zgodbam. Bralno noč smo letos organizirali že tretjič in odziv je bil kot vsako leto zelo dober. Tako se je na bralni noči zbralo 35 drugo- in tretješolcev, ki so z navdušenjem čakali, kaj se bo v tem večeru zgodilo. Najprej smo prisluhnili zgodbi Snežaki

v šoli, pisateljice Branke Jurca, ki nam jo je prebrala ga. ravnateljica.

skupaj, ter pohrustali piškote, ki smo jih spekli.

Nato smo se razdelili v tri skupine ter v skupinah nadaljevali z delavnicami. V prvi delavnici smo iz moos gume izdelali obeske snežake, v drugi smo pisali zgodbo o snežaku in dečku, v tretji delavnici pa smo pekli piškote.

Po vseh večernih dogodivščinah smo si pripravili učilnice za spanje in se polni novih doživetij zazibali v spanje.

V zadnjem delu večera smo na večerni bralni čajanki prisluhnili zgodbi o snežaku in dečku, ki smo jo napisali vsi

Mentorji bralne noči: Katja Završnik, Polona Vodičar, Jože Toplak, Miha Miklavc


VRANIN GLAS - strani OŠ Vransko-Tabor Ekodan na Osnovni šoli Vransko-Tabor Ohranjamo naravo - KEMS Učenci in učitelji Osnovne šole Vransko-Tabor smo 5. 12. 2014 izvedli ekodan. Ob besedi KEMS so učencem in učiteljem naše šole še kako začele migati možganske celice. Je to kakšno nenavadno bitje, kakšno novodobno odkritje? Zagato smo rešili ob ogledu izobraževalnih oddaj, kjer smo ugotovili, da s kratico KEMS poimenujemo kartonsko embalažo mleka in sokov. Ogledali smo si kratke filme, kjer smo se o obravnavani temi veliko naučili. Sledile so delavnice, kjer smo zbrani

Veseli Božički (7. a)

KEMS, ki bi sicer ''romal'' v rumen zabojnik naših gospodinjstev, z domišljijo, ustvarjalnimi idejami in veliko dobre volje spremenili v zanimive, tudi uporabne izdelke, božično-novoletne okraske in darila. Ob koncu ekodneva smo pripravili eko božični bazar, na katerem so predstavniki razredov predstavili nastajanje svojih izdelkov, se predstavili s svojim sloganom ter odgovarjali na vprašanja o obravnavani tematiki. Sledilo je glasovanje učencev in učiteljev. Učenci smo svojega favorita nagradili z glasom v obliki zamaška,

Smrečice (6. a)

Čarobno mesto (3. a)

Božiček prihaja (6. b)

Skrbimo za ptice (2. razred)

Na božični večer (3. b)

Jelenček v gozdu (4. b)

učitelji pa v obliki izrabljene baterije. Sledila je razglasitev dveh najboljših izdelkov po mnenju učencev in dveh po mnenju učiteljev. Čeprav smo bili nekateri bolj in drugi manj uspešni pri zbiranju glasov, smo bili zmagovalci kar vsi. Učenci in učitelji smo pridobili veliko znanja, izkazali veliko kreativnosti in motivacije. Razvijali smo zavedanje, da so lahko smeti tudi nova surovina. S svojimi izdelki bomo sodelovali na nagradnem natečaju slovenskih ekošol - EKO PAKET 2014/15.

Vransko na božič (9. b)

Božičkove denarnice (8. a)

Adventni venček (4. a)

9

Držimo pesti!

Adventni venček (5. razred)

Škatlice za piškote (1. razred)

Adventni venček (9. a)

DEVETOŠOLCI V VELENJU V petek, 19. 12. 2014, smo se devetošolci OŠ Vransko-Tabor odpravili v Velenje. Ko smo prispeli, smo se razdelili v tri skupine po oddelkih in se odpravili na delavnice. Ena skupina je šla na delavnico Analiziramo odpadno vodo, kjer smo izvedeli, kaj onesnažuje komunalno odpadno vodo, katere podatke si je potrebno zapisati pri meritvah pH in elektroprevodnosti. Druga skupina je odšla na delavnico Termovizija,

kjer smo izvedeli, kaj je to in kakšna je razlika med notranjo ter zunanjo termovizijo. S posebno kamero smo si izmerili temperaturo na čelu, nato pa še najnižjo in najvišjo temperaturo v prostoru. Tretja skupina je odšla na delavnico Energetski poligon MIC, kjer so nam pokazali kratek film o Energetskem poligonu, mestu Velenje in Termoelektrarni Šoštanj. Skupine smo se med seboj izmenjavale, tako da smo na vrsto prišli prav vsi.

Preživeli smo zanimiv in poučen naravoslovni dan. Erika Orehovec, 9. a


VRANIN GLAS - strani OŠ Vransko-Tabor MALI IN VELIKI MATEMATIKI Zaključila so se prva tekmovanja na državni ravni s področja matematike.

10

Naši najmlajši (učenci od 1. do 4. razreda) so na šolski in državni ravni pokazali znanje iz prostorske predstavitve na tekmovanju Matemček. Bili so zares uspešni. Na šoli je tekmovalo 25 učencev, kar 6 učencev se je uvrstilo na državno tekmovanje. Dosegli so naslednje rezultate: Zala Miklavc in Teja Novak, 1. razred, Dominik Grahek Ličer, 2. razred, in Jure Kropec, 4. razred, srebrno priznanje; zlato priznanje pa sta usvojila Domen Nedelko, 3. razred, in Lara Jelen, 4. razred.

Svoje znanje pa so na državni ravni pokazali tudi učenci predmetne stopnje, ki so tekmovali iz logike in razvedrilne matematike. Tudi ti so bili uspešni. Marcel Semprimožnik je dosegel srebrno priznanje na obeh področjih, Beno Učakar in Klara Novak pa sta prav tako dobila srebrno priznanje iz razvedrilne matematike.

veselja z reševanjem različnih nalog na področju matematike. Magda Oblak

Učenci so se pripravljali pod mentorstvom učiteljic razrednega pouka, na predmetni stopnji pa z učiteljico matematike. Vsem tekmovalcem za izredne dosežke iskrene čestitke in še veliko

Zlati in srebrni matematiki (odsoten Jure Kropec)

KUHARSKI KROŽEK

Decembrski čas nas privede pred ognjišče, kjer si vzamemo čas in ustvarjamo dobrote za svoje najdražje. Tudi v kuharskem krožku smo ustvarjali za svoje bližnje. Pecivo smo tokrat oblikovali v jelenčke. Z malo domišljije, pa si vsak lahko pričara, kar si sam želi.

Baletna predstava Pepelka V OŠ Vransko-Tabor smo si popestrili decembrske dni. V četrtek, 18. 12. 2014, je v Športni dvorani Vrana Vransko potekala posebna prireditev. Posebna zato, ker si še nikoli nismo ogledali baleta, pa tudi zato, ker smo se na tribunah združili tako vrtec kot vsi učenci osnovne šole.

Princ je našel Pepelko.

Ogledali smo si pravljico Pepelka, ki je otrokom po vsebini dobro znana, tokrat pa smo jo spoznali v drugačni podobi. Ustvarjalci Čarobne dežele so nam zgodbo približali s plesi, kot so pavana, italijanski ples tarantela, orientalski ples, španski ples in seveda klasični balet. Spremljali smo klasično glasbo Johanna Christiana Bacha, Petra Iljiča Čajkovskega in Frederica Fran-

Poklon občinstvu

IGRALNI DAN IN PEKA PALAČINK V DECEMBRU Otroci se v vrtcu vsak dan igrajo. Le kako naj bo potem igralni dan nekaj posebnega? A je, zagotovo je! Saj se lahko ta dan otroci res igrajo tisto, kar si želijo, igrajo se kjer in s komer si želijo. Ta dan so vrata vseh igralnic odprta in otroci si lahko poiščejo prijatelja ali sestro, mogoče bratranca

iz katere koli skupine in se skupaj z njim poigrajo v kateri koli igralnici. Za povrh pa smo ta dan obogatili še s peko palačink, pri kateri so seveda pomagali tudi otroci. Bil je sladek in igriv dan. Branka Kramar

coisa Chopina. Navdušile so nas tudi vragolije dvornega čarodeja, ki je obupanemu princu ves čas pomagal iskati izgubljeno plesalko. Baletna pravljica o izgubljenem čeveljčku nam bo verjetno še dolgo ostala v spominu. To je bil lep uvod v praznične dni. Mojca Brglez, pom. ravnateljice


IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV Planinsko društvo Vransko na silvestrskem pohodu Na silvestrsko jutro se nas je na avtobusni postaji na Vranskem zbralo lepo število – 21 pohodnikov. S kombijem smo se odpeljali do izhodišča pohoda pri Žovneškem jezeru, nato pa se povzpeli do gradu Žovnek, kjer nas je prijazno sprejel župan Občine Braslovče, g. Brane Strojanšek, in nam razkazal grad, za kar se mu lepo zahvaljujemo. Grad je v obnovi že 20 let, saj ta poteka predvsem v okviru nedeljskih delovnih akcij prosto-

voljcev. Grad se tako danes spet ponaša s pokritim in urejenim obrambnim stolpom ter številnimi obnovljenimi zidovi. Še pod vtisom grajskih zgodb smo se podali v zasneženo strmino, ki je bila delno prehojena. Do Destovnikove kapele smo večinoma hodili po cesti, od tam pa smo zavili na markirano pot, kjer je kritične dele prejšnji dan pregazil vodnik. Pot nas je vodila do cerkve sv. Matere Božje na Čreti, kjer smo nazdravili nove-

mu letu in se nato napotili do doma na Čreti. V topli koči smo se dobro ogreli in pomalicali. Prijetno utrujeni smo se lotili še zadnjega dela poti - spusta v dolino. Za celotno pot, ki je bila dolga 14,7 km, smo potrebovali dobrih pet ur. Hvala gospodu Janezu Rajevcu za brezplačni prevoz ter Planinskemu društvu Vransko za malico v koči na Čreti, kjer so nas toplo sprejeli. Mateja Remic

11

Čebelarji ČD Vransko smo praznovali Kljub katastrofalno slabi letini in oslabitvi čebeljih družin zaradi padca odpornosti smo čebelarji in čebelarke ČD Vransko v nedeljo, 14. 12. 2014, praznovali. Zato smo lepo naprosili svoje življenjske družice, da so pripravile dobrote z dodatkom čebeljih pridelkov. Da so se res potrudile, je bilo moč okusiti po končani maši, ki jo je v čast sv. Ambroža, našega

zavetnika, daroval gospod Jože Turinek, v somaševanju z gospodom Vladom Rutarjem. Slavja so se udeležili tudi čebelarji in čebelarke Čebelarske zveze Spodnje Savinjske doline in ČD Lovrenc na Pohorju, ki so s sabo prinesli prapore. Že potek maše je bil nadvse slovesen, vzdušje po maši pa je preseglo najdrznejše pričakovanje. Skupaj s farani smo se

sladkali kot čebele ob obilni paši v dobri letini. Malce grenkobe so dajala le poročila čebelarjev o izgubah in oslabitvi čebeljih družin, vendar smo se tolažili z mislijo, da bo prihodnje leto vendarle bolje, za kar smo goreče prosili našega zavetnika. Razšli smo se pozdravom: »Naj preživi, potem pa medi!«


KNJIŽNIČNA STRAN

PRIREDITVE V FEBRUARJU: • torek, 3. 2. 2015, ob 10.30 v Našem domu: Literarno druženje z oskrbovanci • četrtek, 5. 2. 2015, ob 16.30: Literarno valovanje po Spodnji Savinjski dolini • torek, 24. 2. 2015, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

12

Zgodilo se je ... BRALNA URA V NAŠEM DOMU V novo koledarsko leto smo v Našem domu vstopili nagajivo in prešerno. Na srečanju smo se pogovarjali in brali o odnosih med žensko in moškim. Ker smo si tako različni, a hkrati podobni, prihaja med nami do številnih lepih in manj lepih pripetljajev, o katerih smo razpravljali na srečanju. Del srečanja smo namenili tudi praznovanju rojstnega dne enega izmed varovancev.

PRAVLJIČNA URA JONOVA BUDILKA Z DARJO CEKIN Mali Jona bo dobil sestrico. Zelo se veseli, da bo dobil družbo pri igri. A ko se dojenček rodi, ni nič tako, kot si je Jona predstavljal. Smrad pokakanih plenic, slina na igračah, kričeč jok … pa še mama nima več časa zanj! A neke noči postane Jona pravi junak, saj reši sestrico pred nevarnim padcem iz posteljice. Pri tem mu je pomagalo tiktakanje budilke. Le kako? Odgovor se skriva v zgodbi Jona in budilka, ki nam jo je doživeto prebrala Darja Cekin.

KNJIŽNE NOVOSTI Za odrasle: • Sparks, N.: Na prvi pogled • Grisham, J.: Tožniki • Zender, J.: Plavalec • Juhant, M.: Pogrešani napotki • Jonasson, J.: Analfabetka, ki je obvladala računstvo

Za otroke: • Dashner, J.: Labirint • Simon,F.: Grozni Gašper in nori kečap • Makarovič, S.: Kuzma, trinajsti škrat • Rokavička, ukrajinska ljudska pravljica • Vesel božič!


NE SPREGLEJTE TURISTIČNA KMETIJA PRI FERKOVIH

13

Na Ločici pri Vranskem vam predstavljamo kmetijo, delno preurejeno tudi v turistične namene. Zaenkrat je to le apartma s 6-8 ležišči, v prihodnosti pa načrtujemo še kaj. Verjetno nas bolj poznate po domačem imenu, pri Kropiv v Jakovdolu, vendar ... novi lastniki, svež veter in s tem tudi novo ime. Kmetijo smo obnovili tako, da je ohranila čim več prvobitnega, dodali malo več življenja (zajčki, koze, goske ...), obnovili staro kaščo, zasadili nekaj sadja ... in zgodba se nadaljuje. Če vas pot zanese tod mimo, oglasite se kaj! Spletna stran je še v izdelavi. Ko bo gotova, sporočim naslov. Sicer pa nas lahko pokličete po telefonu št. 041/760-678 ali 041/725-988.

www.mojekarte.si Si želite ogledati kulturno prireditev kjer koli v Sloveniji? Vstopnice, ki so naprodaj v spletni trgovini www.mojekarte.si, lahko dobite tudi na Vranskem. V pisarni Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko vam bomo z veseljem priskočili na pomoč in vam izdali vstopnico.


NE SPREGLEJTE

14


NE SPREGLEJTE KATERA DELA LAHKO OPRAVLJAMO KOT OSEBNO DOPOLNILNO DELO IN MORAMO ZA TO PRIDOBITI VREDNOTNICE Novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno je z novim letom prinesel novosti na področju osebnega dopolnilnega dela (ODD). Posameznik, ki se od 1. 1. 2015 dalje odloči za opravljanje osebnega dopolnilnega dela, se mora priglasiti pri Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES, prek spleta ali osebno na upravni enoti). Poleg priglasitve tovrstnega dela je pogoj za zakonito opravljanje ODD vnaprej pridobljena vrednotnica na upravni enoti. Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, je javno dostopen na spletnih straneh AJPES-a. Kaj vse sodi med osebno dopolnilno delo, si lahko preberete v nadaljevanju. A) Občasna dela pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela ali druga manjša dela (dela se lahko opravljajo le za občane): 1. občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin; 2. občasna pomoč pri kmetijskih delih; 3. občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim ali invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego (sem sodi tudi prinašanje pripravljenih obrokov, nabava živil ipd.); 4. občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih ali študijskih obveznosti (osebe morajo imeti status šolarja, dijaka, študenta); 5. občasno prevajanje ali lektoriranje; 6. občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih (npr. rojstni dnevi, poroke, obletnice); 7. občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali (sem sodi tudi sprehajanje hišnih živali ob odsotnosti lastnika). V dela pod A) ne sodi pomoč pri čiščenju in vzdrževanju zunanjih pripadajočih površin v večstanovanjskih objektih z osem ali več stanovanji in več kot dvema etažnima lastnikoma. B) Druga dela (dela se lahko opravljajo za občane, pravno osebo, tuj pravni subjekt, samozaposleno osebo): 1. izdelovanje in prodaja izdelkov domače in umetnostne obrti v skladu z

zakonom, ki ureja obrtno dejavnost in ki niso namenjeni zaužitju (mnenje obrtne zbornice); 2. izdelovanje izdelkov, ki niso namenjeni zaužitju in ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih, jih popravljati in prodajati (npr. spominki, dekorativni predmeti, posoda, galanterijski izdelki); 3. nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč v njihovi osnovni obliki; 4. mletje žita, žganje apna ali oglja na tradicionalen način in prodaja. V dela pod B) ne sodi sušenje, mariniranje, iztiskanje sadežev in zelišč. Izvajalec osebnega dopolnilnega dela mora za vsak posamično opravljen promet blaga, proizvodov ali storitev izdati račun v dveh izvodih. Račun mora vsebovati: zaporedno številko, osebno ime in naslov ter davčno številko izdajatelja, kraj in datum izdaje, specifikacijo opravljenih del z mersko enoto, ceno ter skupno vrednost, osebno ime in naslov osebe, pri kateri se delo opravi, ali kupca, razen če je kupec fizična oseba, ter podpis izdajatelja računa. Račune je treba hraniti 10 let. Omenjena dela posameznik lahko opravlja pod pogojem, da prihodki iz naslova tega dela v posameznem polletju koledarskega leta v seštevku ne presegajo treh povprečnih mesečnih neto plač v RS iz preteklega leta (v letu 2015 prihodek ne bo smel biti višji od 5.948,64 EUR oz. v posameznem polletju 2.974,32 EUR). Izvajalec del poroča o doseženih prihodkih Finančni upravi RS do 10. julija za prvo polletje in do 10. januarja za drugo polletje preteklega leta. Prav tako mora izvajalec del napovedati pri FURS do 10. v mesecu vse svoje dohodke iz osebnega dopolnilnega dela, dosežene v preteklem mesecu, za odmero akontacije dohodnine. Pogoj za opravljanje osebnega dopolnilnega dela je, kot je že uvodoma navedeno, vnaprej pridobljena vrednotnica, ki si jo posameznik pridobi na Upravni enoti Žalec v sprejemni pisarni. Za dela, našteta pod A), jo kupi naročnik, za dela pod B) pa izvajalec del. Vrednotnica trenutno stane 9,00 evrov (7,00 evrov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in 2,00 evra

za zdravstveno zavarovanje) in velja za koledarski mesec za posameznega izvajalca del. Plača se lahko z gotovino ali s kartico. Pri plačilu s kartico je plačnik stroškov plačilnega prometa zavezanec za nakup vrednotnice. Če je vrednotnica plačana sredi meseca, velja od dneva pridobitve do konca aktualnega koledarskega meseca. V primeru, ko npr. posameznik večkrat na mesec čisti pri istem naročniku, naročnik kupi eno vrednotnico. Če pa posameznik večkrat na mesec čisti pri različnih naročnikih, mora vsak naročnik zanj kupiti vrednotnico. Za dela pod B) kupi izvajalec osebnega dopolnilnega dela le eno vrednotnico za koledarski mesec, v katerem opravlja delo. Ena vrednotnica, ki jo kupi naročnik za posameznega izvajalca osebnega dopolnilnega dela, velja ne glede na število opravljenih del, ne glede na obseg dela in ne glede na znesek plačila za opravljeno delo. Ena vrednotnica je za približno en dan pokojninske dobe. Na podlagi računa/blagajniškega prejemka uradnik na upravni enoti za stranko v sistemu e-uprava izpolni vlogo – zahtevek za pridobitev vrednotnice in posamezniku izda vrednotnico. Ne glede na navedeno je zakonodajalec določil prehodno obdobje, saj lahko osebe, ki imajo na dan 31. 12. 2014 priglašeno ODD, opravljajo ODD pod enakimi pogoji in na enak način, veljaven na dan 31. 12. 2014, vendar pa morajo na novo priglasiti ODD na podlagi in pod pogoji novega zakona in pravilnika najkasneje do 30. 6. 2015. V času do ponovne priglasitve torej lahko opravljajo le dela, ki so navedena v seznamu del starega pravilnika, za zakonito opravljanje teh del pa v tem času ni potrebna vrednotnica oz. plačilo prispevkov za socialno varnost. Simona Stanter, načelnica

15


NE SPREGLEJTE Javni poziv zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) Občina Vransko poziva vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, da na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 124/2008 in 106/2009) na priloženem obrazcu prijavijo vse morebitne spremembe, pomembne za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske objekte in/ali poslovne prostore. Podatke vpišite na priloženi obrazec in

16

ga oddajte osebno v tajništvu občine v času uradnih ur občinske uprave ali pošljite na naslov Občina Vransko, Občinska uprava, Vransko 59, 3305 Vransko najkasneje do 27. 2. 2015. Pridobljene podatke potrebujemo za ažuriranje baze »nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča« za tekoče leto 2015. V kolikor podatkov po preteku roka iz tega poziva ne bomo prejeli, boste na-

domestilo za uporabo SZ za leto 2015 prejeli obračunano na osnovi podatkov, s katerimi občina trenutno razpolaga oziroma so evidentirani v obstoječi bazi podatkov. Obrazec najdete na spletni povezavi http://www.vransko.si/wp-content/uploads/vloge-in-obrazci/Prijava_podatkov_za_odmero_nadomestila_za_uporabo_stavbnega_zemljisca.doc župan Franc Sušnik

Obvestilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko V skladu s 50. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 - odl. US) se javno razgrne dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko zadeva obstoječi objekt Vila Košenina na

zemljiščih parc. št. 160/5 in 160/4, obe k. o. Vransko. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko bo v času od 9. 2. 2015 do 9. 3. 2015 javno razgrnjen v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59. V sklopu javne razgrnitve bo 25. 2. 2015 ob 16. uri v dvorani Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a, organizirana tudi javna obravnava.

Občani in ostala zainteresirana javnost lahko v času javne razgrnitve na dopolnjen osnutek podajo pisne pripombe osebno v knjigo pripomb ali jih pošljejo na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, na javni obravnavi pa lahko pripombe podajo tudi ustno na zapisnik. Po javni razgrnitvi se sprejmejo stališča do podanih pripomb in se čistopis gradiva posreduje v sprejem občinskemu svetu.


NE SPREGLEJTE

17


NE SPREGLEJTE Defibrilator v Zavodu sv. Rafaela tudi za zunanje uporabnike Direktorica Zavoda sv. Rafaela Vransko, mag. Mojca Hrastnik, nas je obvestila, da • zavod daje defibrilator na uporabo vsem zunanjim uporabnikom, ki ga bodo potrebovali; • je lokacija delujočega defibrilatorja v sestrski sobi v prvem nadstropju zavoda; • je dostopnost defibrilatorja 24 ur dnevno; • je v času zaklenjenega vhoda potrebno samo pozvoniti; • je v zavodu vseh 24 ur na razpolago tudi tehnik zdravstvene nege (ki bo seveda prednostno skrbel za življenja stanovalcev), bo pa s svojim znanjem in izkušnjami ter ostalo zdravstveno opremo zavoda v pomoč in podporo zunanjemu uporabniku defibrilatorja in njegovemu spremljevalcu, vse do prihoda ustrezne dodatne pomoči reševalcev. Naj dodamo še, da ima objekt urejen dostop za invalide in seveda dvigalo, tako da tudi lokacija v 1. nadstropju ne bo predstavljala problema.

18

Zavodu sv. Rafaela se v imenu vseh bodočih uporabnikov defibrilatorja, predvsem pa za izreden posluh pri urejanju tega vprašanja, iskreno zahvaljujemo. OBČINA VRANSKO Jadranka Kramar, direktorica občinske uprave

V SPOMIN Bolezen je preprečila, da bi 80. rojstni dan praznoval dragi mož JOŽE DOLINŠEK (20. 1. 1935-7. 7. 2014) Jože, odšel si prej kot jaz, po tihi stezi hodi počas' in ko pride moj čas, bom sledila tvojim korakom, klicala tvoje ime in slišal boš moj glas. Hvala vsem sorodnikom in prijateljem za vesele in nepozabne dni, ki sva jih z Jožetom doživela v domovini. Z bolečino v srcu se spominjamo tudi sina, ki se ti je prerano pridružil in s katerim skupaj počivata v miru. Za vedno sta v naših mislih in srcih. Žalujoči: žena Angela, vnuki Josephine, Monique, James z ženo Julio in pravnukinja Amelia

POSLOVILI SO SE V januarju so se na vranskem pokopališču od nas poslovili: Ljudmila - Milka Jug (1932-2015) Lilijana Lukman (1932-2015)


NAPOVEDNIK DOGODKOV - FEBRUAR 2015 DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

1. 2. 2015 9.00-12.30

VRANI : ROGAŠKA, ROGAŠKA : CELJE, VRANI : CELJE Košarka U 11

Športna dvorana Vransko

KD Vrani Vransko (031 475 072)

3. 2. 2015 10.30

LITERARNO DRUŽENJE Z OSKRBOVANCI

Naš dom

Občinska knjižnica Vransko (03 703 12 80)

5. 2. 2015 16.30

LITERARNO VALOVANJE PO SPODNJI SAVINJSKI DOLINI

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko (03 703 12 80)

6. 2. 2015 8.30

ŠOLSKA PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU

Športna dvorana Vransko

OŠ Vransko – Tabor (03 703 23 70)

6. 2. 2015 19.00

OBČINSKA PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU

Kulturni dom Vransko

Občina Vransko (03 703 28 00)

7. 2. 2015 5.00

ENODNEVNI SMUČARSKI IZLET V TURRACHER HOHE

parkirišče pri Športni dvorani Vransko

ZKTŠ Vransko (03 703 12 10, 041 238 749)

8. 2. 2015 11.00

PREVZEM PUSTNE OBLASTI

pred občinsko stavbo

Vranski generali Vranarji (040 339 977)

7.-21. 2. 2015 8.00-12.00

DELAVNICA IZDELAVE SPLETNIH STRANI

OŠ Vransko

ABUCO, zasebni zavod za izobraževanje in raziskave

12. 2. 2015 17.00

LITERARNI VEČER s pisateljem Žigo X Gombačem in ilustratorjem Ivanom Mitrevskim

Kulturni dom Vransko

OŠ Vransko – Tabor (03 703 23 70)

14. 2. 2015 14.00

VRANSKI PUSTNI KARNEVAL

trg Vransko

Klub mladih Vransko (040 339 977)

15. 2. 2015 16.30

NAJLEPŠE MELODIJE DALMACIJE Valentinov koncert

Športna dvorana Vransko

Turistična agencija Ojla in ZKTŠ Vransko (03 703 12 11, 031 210 298)

16. 2. - 20. 2. 2015 7.00-14.00

TEČAJ SMUČANJA ALI BORDANJA NA GOLTEH

Golte

ZKTŠ Vransko (041 238 749)

24. 2. 2015 18.00

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko (03 703 12 80)

28. 2. 2015 20.00

TOKRAT RES REPUBLIKA! Gledališki abonma in izven

Kulturni dom Vransko

ZKTŠ Vransko (03 703 12 11, 031 210 298)

PRIREDITVE v občini TABOR v FEBRUARJU 2015 petek, 6. 2. 2015, ob 19. uri Proslava v počastitev Prešernovega dneva, slovenskega kulturnega praznika Dom krajanov Tabor (Pevsko društvo Tabor, 031 872 814)

petek, 13. 2. 2015, ob 19. uri Predavanje Tomislava Brumca: Pomen duhovne resnice Sejna soba Občine Tabor (Damijana Lukman, 031 328 990) sobota, 14. februar, ob 20. uri Valentinov ples z ansamblom Vikend Dom krajanov Tabor (Društvo podeželske mladine Tabor, 070 321 516)

nedelja, 22. februar, ob 8. uri kmečka tržnica na parkirišču župnijske stavbe (Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533)

19


14. februar 2015

Občinski informator 108  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you