Page 1

Jeseniške novice so redna priloga časopisa Gorenjski glas

Odgovorna urednica: Marija Volčjak Letno izide dvaindvajset številk

www.gorenjskiglas.si

Vsak korak je zmaga življenja

Sredi Jesenic prijeli za kose

Mario Ponjavić je maja letos dvignil na noge vse Jesenice, ko je na dobrodelnem teku Jesenice tečejo pretekel kar 46 krogov oziroma 92 kilometrov, njegov dosežek pa je ob zavedanju, da je zanj zmaga že vsak korak, še toliko večji.

Člani Društva koscev Slovenije so priskočili na pomoč Jeseničanki in ji pokosili strm breg za hišo sredi Jesenic.

stran 13

stran 7

jeseniške novice Časopis občine Jesenice, 18. septembra 2015, številka 13

Novo otroško igrišče na Koroški Beli Krajani Koroške Bele so z več kot 500 delovnimi urami pokazali solidarnost in pomagali Občini Jesenice zgraditi novo otroško igrišče. Andraž Sodja Več let so si krajani Koroške Bele prizadevali za novo otroško igrišče pri domu TVD Partizan na Koroški Beli. Z akcijami so začeli že pred leti, vendar sredstev v občinskem proračunu ni in ni bilo. Kot je povedal Rok Pekolj iz skupine prostovoljcev, krajanov Koroške Bele, so za izgradnjo otroškega igrišča pred leti zbrali več kot tisoč podpisov, ker pa igrišča še niso dočakali, so občinsko elektronsko pošto letos zasuli še s slikami otrok, ki so čakali novo otroško igrišče. Na Občini Jesenice so naleteli na pozitiven odziv, zato je akcija stekla. Kot so sporočili z Občine Jesenice, so za začetek morali urediti zemljiškoknjižna razmerja med samo Občino, TVD Partizan Slovenski Javornik - Koroška Bela ter Športno unijo Slovenije kot lastnikom zemljišča ter z javnim razpisom poiskati izvajalca gradnje, kjer je ureditev pripadla podjetju Elan Inventa. Občina Jesenice je za igrišče v letošnjem proračunu zagotovila slabih 33 tisoč evrov. Kot je dodal Pe-

kolj, so krajani zbrali še okoli 3000 evrov donacij po različnih podjetjih, predvsem pa je od 10 do 12 krajanov prispevalo več kot 500 prostovoljnih delovnih ur za postavitev temeljev igral, barvanje zidov in ureditev okolice: »Pokazali smo, da se da z lepim dogovorom in

lastnim vložkom doseči marsikaj. Najlažje je samo očitati občini, da nič ne naredi. Izjemno smo hvaležni Elanu Inventi, JEKO-IN-u, predvsem pa Blažu Knificu in Sašu Oblaku z Občine Jesenice, ki so izjemno veliko prispevali k temu, da se danes otroci na Koroški Beli

lahko igrajo na čudovitem, novem otroškem igrišču.« Tudi na Občini Jesenice so zelo zadovoljni z aktivno vlogo, ki so jo odigrali krajani, saj so omogočili hitrejšo izgradnjo igrišča, z njihovim doprinosom pa so omogočili, da je igrišče dobilo več igral.

OBČINSKE NOVICE

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

Dela na čistilni napravi se zaključujejo

V zbirki tudi fosil, ki nosi ime Jesenice

Delavke železarne

V teh dneh se zaključuje eden največjih projektov Občine Jesenice v zadnjem času, to je nadgradnja in obnova Centralne čistilne naprave Jesenice.

Paleontološka zbirka Jožeta Bediča je svoje stalno mesto dobila v prvem nadstropju Kosove graščine.

V jeseniški železarni so bile zaposlene tudi ženske. V nekaterih obratih jih je bilo več, v drugih manj. V proizvodnji ali v pisarnah so opravljale raznoliko delo ...

Planinci o Sivčevi pobudi

stran 2

stran 8

stran 9

Novo otroško igrišče na Koroški Beli je že v uporabi, uradno odprtje pa pripravljajo prihodnji torek ob 16. uri. / Foto: Rok Pekolj

Spomin na Slavka Avsenika in njegovo Na Golici bi lahko trajno obeležili v sedanji Koči na Golici, menijo v Planinskem društvu Jesenice.

stran 11

Obnova avtoceste Ker na avtocesti Lipce–Lesce potekajo obnovitvena dela, bo do konca meseca zaprt tudi priključek Jesenice-vzhod v smeri proti Avstriji. Urša Peternel Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) obnavlja del gorenjske avtoceste na odseku med priključkoma Jesenice-vzhod (Lipce) in Lesce. Kot so pojasnili, bo v prvi fazi promet v razdalji približno pet kilometrov potekal zgolj po enem pasu v obe smeri. Mimo delovne zapore bo omogočen promet samo vozilom največje dovoljene širine 3,3 metra. Do konca tega meseca je za ves promet zaprt priključek Jesenice-vzhod proti Avstriji (izvoz z avtoceste iz smeri Ljubljane ter uvoz nanjo v smeri Avstrije), obvoz je prek priključkov Lesce ali Jesenice-zahod. Zaprto je tudi malo počivališče Lipce v smeri Avstrije.

V drugi fazi del pa bo zaprt priključek Lipce in počivališče v smeri proti Ljubljani. Promet bo v prvi in drugi fazi potekal po nasprotni strani avtoceste (en pas v vsako smer), v zadnji, tretji fazi del pa bosta zaprta prehitevalna pasova na obnovljenem delu avtoceste. "Obnova vključuje lokalne sanacije poškodovanega vozišča in preplastitev voziščne konstrukcije, sanacijo oziroma zamenjavo obstoječe betonske varnostne ograje, ureditev bankin, izvedbo talne signalizacije ter sanacijo stika v osi podvoza Lipce," so pojasnili na DARS-u. Izvajalec del je Gorenjska gradbena družba, vrednost pogodbe znaša 2,3 milijona evrov, dela pa morajo biti zaključena do 31. oktobra letos.

Spodbujanje gibanja in športa Janko Rabič Slovenija se je v letošnjem septembru pridružila pobudi Evropske komisije za spodbujanje gibanja in športa na vseh ravneh pod naslovom Evropski teden športa. Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez kot krovna organizacija slovenskega športa je v svoji strategiji opredelila tudi aktivnosti na področju športa za vse in si kot cilj zadala nalogo, da izboljša pogoje za večanje števila športno aktivnih v Sloveniji. Občina Jesenice že vrsto let aktivno dela na tem področju, saj vsakoletna bogata dejavnost zajema veliko število prebivalcev vseh gene-

racij. V Evropskem tednu športa sta se v aktivnosti vključila Športna zveza Jesenice in Zavod za šport Jesenice, ki je brezplačno dal v uporabo športna igrišča za rekreacijsko drsanje, igranje namiznega tenisa in kegljanje na asfaltu. Tudi sicer se v občini vsako leto vrstijo najrazličnejše dejavnosti za spodbujanje športa in rekreacije. Sedaj v septembru se občanke in občani vseh generacij lahko vključijo v vseslovenski projekt s področja zdravega gibanja Simbioza giba. Od 21. do 25. septembra od 10. do 11. ure bo v športnem parku Podmežakla na voljo rekreacijsko drsanje, igranje namiznega tenisa in kegljanje na asfaltu.


2

Jeseniške novice, petek, 18. septembra 2015

Občinske novice Županov kotiček Urša Peternel

Na pokopališču na Blejski Dobravi urejajo poseben prostor, kjer bo predvidoma od oktobra naprej mogoč raztros pepela pokojnika. Urša Peternel

Tomaž Tom Mencinger posamezniki dajo pripombe in predloge. Pripombe in predloge je mogoče podati pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko pa se jih posreduje tudi na elektronski naslov obcina.jesenice@jesenice.si  do konca javne razgrnitve. V tednu od 7. do 13. septembra je potekal Evropski teden športa. Gre za novo pobudo Evropske komisije za spodbujanje športa in telesne dejavnosti v Evropi. Pobudi so se pridružile tudi Jesenice, kjer sta Športna zveza Jesenice in Zavod za šport Jesenice pripravila različne športne aktivnosti, kot so rekreacijsko drsanje, igranje namiznega tenisa in kegljanje. "Evropski teden športa je namenjen spodbujanju udeležbe v športu in telesni dejavnosti ter ozaveščanju o njunih koristih. Vabim vse občane, da se – ne le omenjeni teden, temveč na splošno – tudi sami vključijo v športne aktivnosti po svojem okusu in tako tudi na ta način poskrbijo za svoje zdravje," je še dejal župan Jesenic Tomaž Tom Mencinger.

Na pokopališču na Blejski Dobravi bo od jeseni možna oblika pogreba z raztrosom pepela pokojnika. Kot so pojasnili na Občini Jesenice, se vse več ljudi iz različnih razlogov odloča za tovrsten pokop svojih svojcev, zato so se želeli približati tem željam in omogočiti tudi takšno vrsto pokopa. V sodelovanju z javnim komunalnim podjetjem JEKO-IN so uredili posebno mesto na pokopališču, imenovano Brezov gaj, ki bo namenjeno raztrosu pepela. Okvirna vrednost ureditve znaša nekaj manj kot osem tisoč evrov. In kdaj bo raztros pepela tudi mogoč? »Storitev bo na voljo, ko bodo zaključena tudi obrtniška dela in ko bo sprejeta cena storitve, predvidoma na oktobrski seji občinskega sveta občine Jesenice,« so povedali na Občini Jesenice. Nuša Jelenc iz JEKO-IN je dodala, da računajo, da bodo letno opravili med šest in sedem tovrstnih pogrebov z raztrosom pepela pokojnika. "To je trend in vse več pokopališč ima urejen poseben

Občinska svetnica Zdenka Kajdiž je dala pobudo občinski upravi, naj občanom preko spletne strani občine Jesenice omogočijo čim bolj enostavno dajanje pobud in vprašanj (besedilo »Vaša mnenja in predlogi« se zamenjajo z besedilom »Vaše pobude in vprašanja«) na način: ob kliku na besedilo Vaše pobude in vprašanja (nekje na vstopni spletni strani občine Jesenice) se odpre okno, kamor občani lahko vpišejo svoja vprašanja in pobude, je predlagala. Ines Dvoršak iz kabineta župana je pojasnila, da je v pripravi nova spletna stran Občine Jesenice. "Ker je eden od ciljev nove spletne strani tudi omogočiti čim večjo interaktivnost oziroma čim večjo možnost aktivne udeležbe uporabnikov v procesu komuniciranja, smo na novi spletni strani predvideli tudi obrazec za podajanje pobud in vprašanj občanov oziroma uporabnikov spletne strani. Pobuda, ki jo je podala svetnica, bo zato upoštevana ob objavi nove spletne strani."

Za raztros pepela je urejen poseben del pokopališča na Blejski Dobravi, imenovan Brezov gaj. del, namenjen raztrosu," je dejala. Tako je denimo raztros že mogoč na pokopališčih v Kranju, Škofji Loki, Radovljici, na Bledu ... Koliko bodo znašali stroški takšnega pogreba, še ne morejo povedati, saj mora cenik prej potrditi občinski svet. Sicer pa je načeloma pogrebna slovesnost enaka kot pri žar-

nem pogrebu, le na koncu bodo pepel iz žare – namesto položili v grob ali nišo – raztresli. Ne bodo pa svojci imeli dodatnih stroškov s postavitvijo spomenika. Pozanimali pa smo se tudi, kakšni so pogoji za raztros pepela zunaj pokopališča. Zakon ga dovoljuje, a le v izjemnih primerih. Za to je

Dela na čistilni napravi se zaključujejo Urša Peternel

Pobude občanov na spletu

Foto: Gorazd Kavčič

Na ministrstvu za okolje in prostor je potekala seznanitev s spremenjenimi rešitvami iz osnutka Državnega prostorskega načrta za dograditev avtocestnega predora Karavanke (DPN Karavanke). "Kljub našim naporom z določenimi zadevami še vedno nismo in ne moremo biti zadovoljni. Med njimi je predvidena gradnja nadomestnega mostu namesto obnove mosta pri Elimu na Hrušici (ki pa povrhu vsega nima predvidenih pločnikov, kar bo otežilo dostop občanov do Policijske postaje Jesenice), hkrati pa pripravljavci projekta še naprej ne predvidevajo gradnje več kot potrebnega krožišča. Ker gre za dve ključni zadevi, bomo v nadaljevanju še naprej v tesnem stiku s pripravljavci in bomo poskušali še naprej doseči vsaj ti dve spremembi," je povedal župan Jesenic Tomaž Tom Mencinger. Do 2. oktobra poteka tudi javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta občine (OPN). "V osnutku odloka smo zasledovali stališče, da je treba slediti predvsem potrebam jeseniškega gospodarstva, seveda pa smo v največji možni meri prisluhnili tudi potrebam in željam posameznikov, ki so oddali vlogo za spremembo namenske rabe prostora. Javna obravnava razgrnjenega osnutka Odloka bo potekala v sredo, 30. septembra, ob 16. uri v sejni sobi Občine Jesenice," je dejal župan. Na razgrnjen osnutek odloka lahko vsi zainteresirani organi, organizacije in

Raztros pepela na Blejski Dobravi

V teh dneh se zaključuje eden največjih projektov Občine Jesenice v zadnjem času, to je nadgradnja in obnova Centralne čistilne naprave Jesenice. »Dela so v zaključni fazi, zato bomo lahko v kratkem na pristojni organ vložili tudi vlogo za

tehnični pregled, ki bo predvidoma septembra, in nato pričeli tudi s poskusnim obratovanjem,« je povedal župan Jesenic Tomaž Tom Mencinger. Centralna čistilna naprava je bila zgrajena leta 1988 ob izlivu potoka Javornik v reko Savo. Z nadgradnjo in rekonstrukcijo bodo zadostili okoljevarstve-

nim zahtevam in še dodatno prispevali k čistejši reki Savi. Nadgradnja čistilne naprave in izgradnja kanalizacije v Podmežakli (ta del projekta je že zaključen) sodita pod okrilje projekta GORKI, investiciji sta vredni skoraj deset milijonov evrov, od tega so prejeli okrog šest milijonov evrov evropskih sredstev.

Občina sofinancira turistične prireditve Občina Jesenice bo iz letošnjega proračuna sofinancirala več turističnih prireditev. Na javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice v letu 2015 so prejeli tri vloge in pogodbo o sofinanciranju sklenili s Turističnim društvom Golica, ki bo za februarsko pustno prireditev 49. Smuk za trofejo svinjska glava prejel 1710,98 evra, za majsko prireditev v času cvetenja narcis Miss narcis pa 5851 evra. Mladinski svet Jesenice bo za večdnevni festival Festeelval, ki bo potekal konec tega meseca, od Občine Jesenice prejel 13.184 evrov.

Čistilna naprava, ki so jo nadgradili in obnovili, naj bi poskusno začela obratovati v naslednjih tednih. / Foto: Gorazd Kavčič

potrebno dovoljenje upravne enote (po predhodnem soglasju za zadeve zdravstvenega varstva pristojnega upravnega organa občine). Svojci se odločajo za raztros pepela po travniku, v gozdu, v hribih ali morju, z letala ... Pa še to: po zakonu žare s pepelom ni dovoljeno hraniti doma.

Predstavitev javnega razpisa V torek so na Občini Jesenice pripravili predstavitev javnega razpisa o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice v letu 2015. Delavnice se je udeležilo osemnajst predstavnikov podjetij in dve fizični osebi, je v imenu organizatorjev povedala Eldina Čosatović z RAGOR-ja. Zanimanje je tudi sicer precejšnje in pričakujejo, da bodo vsa razpisana sredstva tudi razdeljena. Razpis je namenjen potencialnim podjetnikom in delujočim podjetjem, na ta način pa Občina želi povečati možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbuditi njihovo rast ter ustvarjanje novih delovnih mest. Nabor ukrepov, ki jih bodo sofinancirali, sega od začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj prek odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja, spodbujanja poslovne dejavnosti do oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in podobno. V letošnjem proračunu je za te ukrepe namenjeno 69 tisoč evrov, javni razpis, ki je objavljen na spletni strani Občine Jesenice, pa je odprt do 5. oktobra.


3

Jeseniške novice, petek, 18. septembra 2015

Občinske novice

Urša Peternel Tri do štiri mesece naj bi trajala obnova večstanovanjskih objektov na Prešernovi cesti na Jesenicah, ki so bili zgrajeni leta 2010. Bloke je gradilo podjetje Gradis skupina G, stanovanja pa prodajal Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Stanovalci so že kmalu po vselitvi začeli opozarjati na težave in slabo izvedena gradbena dela, saj je začelo zamakati v kleteh, puščala je streha, zamakala so okna, nenehne težave so bile z dvigali ... Po več letih prizadevanj lastnikov stanovanj za popravilo najhujših napak so v Stanovanjskem skladu Republike Slovenije zdaj le začeli z obnovo. V sklopu del bodo, kot so nam pojasnili, sanirali fasade, toplotno izolirali nadstreške nad balkoni, popravili kleparske obrobe in kritine nad vhodi in na strehi objektov, popravili strelovode, opravili slikopleskarska dela in dodatna dela pri odvodu talne vode iz kleti na naslovu Ulica Franceta

Popravila na blokih – v njih je 69 stanovanj – naj bi trajala tri do štiri mesece. / Foto: Gorazd Kavčič Prešerna 3, uredili odvod natečenih talnih vod iz dvigalnih jaškov na vhodih 3a, 3c in 3e, ki jih ni bilo potrebno sanirati interventno v letu 2014. Obenem bodo prilagodili dvigalne naprave na novo višino tlakov v jaških (nivo tlakov se bo spremenil pri sanaciji odvodnjavanja talnih vod) in sanirali nosilno konstrukcijo v jaških treh dvigal. "Zalivanja

jaškov dvigal v kleteh zaradi nesmotrno visokih stroškov izvedbe in tehnično prezahtevne izvedbe ne bomo preprečevali, temveč bomo z namestitvijo črpalnega sistema odpravili posledice zamakanj. Menjava jeklenic dvigal v sanaciji ni predvidena, sanirati je potrebno nosilno jekleno konstrukcijo dvigal v jaških v kleti, ki je bila močena, kar je bilo na

treh vhodih že izvedeno leta 2014. Parket v posameznih stanovanjih se bo menjal na mestih, kjer je poškodovan," so pojasnili na Skladu. Stroški sanacije naj bi znašali okrog 250 tisoč evrov, financiral jo bo Stanovanjski sklad, a bodo, kot so nam povedali, zahteval povrnitev od izvajalca gradnje, to je podjetja Gradis skupina G, ki se doslej ni odzival na pozive po odpravi napak. "Stanovanjski sklad RS je bil na predmetni lokaciji le vmesni kupec in nadaljnji prodajalec, za neprodana stanovanja pa je najemodajalec. Zaradi neodzivanja Gradis skupine G pri odpravi stvarnih napak je moral Sklad kot vmesni kupec in najemodajalec žal preko upravnika Stanovanjskega podjetja sam operativno in finančno pristopiti tudi k odpravi stvarnih napak iz naslova solidnosti gradnje na skupnih delih in napravah predmetnih objektov, da lahko zagotavlja bivanjsko ustrezne pogoje v objektih," so pojasnili.

Preureditev prireditvenega centra Urša Peternel Na Občini Jesenice že dalj časa iščejo možnosti za preureditev tako imenovanega prireditvenega centra, to je stavbe na Trgu Toneta Čufarja, v kateri domujejo knjižnica, gledališče, kino, radio in gostinski lokal. Projekt

Preureditev Prireditvenega centra Jesenice je zdaj vključen v Načrt razvojnih programov za obdobje 2015– 2018. Na Občini so lani naročili izdelavo idejne zasnove, v letošnjem proračunu pa so zagotovljena sredstva za izdelavo ustrezne dokumentacije glede možnosti

preureditve. Po sedanjih načrtih naj bi skušali preurediti obstoječo kino dvorano za potrebe knjižnice ter hkrati povečati gledališko dvorano, s čimer bi omogočili uporabo tako za gledališke kot tudi za kino predstave. Gradbeni inštitut ZRMK iz Ljubljane je že opravil pre-

gled temeljev ter obstoječe konstrukcije, na osnovi česar bo podal oceno stanja objekta s predlogi in smernicami za sanacijo. Opravljene raziskave bodo tako osnova za odločitev glede nadaljnjih investicijskih aktivnosti, so pojasnili na Občini Jesenice.

JE­SE­NI­CE,­04/586­33­70 GSM:­040/201­488

www.oknamba.si PO­PU­STI­SE­NE­SE­ŠTE­VA­JO!

Podjetje Acroni je zaprosilo za izdajo odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega. Dokumentacija je na vpogled na Upravni enoti Jesenice, mnenja in pripombe je do 1. oktobra mogoče posredovati na Agencijo RS za okolje. V Acroniju so pojasnili, da je sprememba okoljevarstvenega dovoljenja potrebna zaradi zamenjave ene od dotrajanih lužilnih kadi v obratu predelave debele pločevine. »Zamenjava lužilne kadi za posledico ne bo imela povečanega vpliva na okolje, temveč ravno obratno; znižujemo obremenitve okolja z zagotavljanjem dodatnega odsesavanja in čiščenja kislinskih hlapov,« so pojasnili.

Javna razgrnitev sprememb OPN Do 2. oktobra je v prostorih Občine Jesenice, na sedežih krajevnih skupnosti v občini Jesenice ter na spletni strani Občine Jesenice javno razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Jesenice. Javna obravnava predlaganih sprememb bo 30. septembra. Občinski prostorski načrt je bil sprejet decembra 2013, gre pa za enega najpomembnejših prostorskih dokumentov, saj določa izhodišča prostorskega razvoja občine. Dokument so pripravljali in usklajevali kar sedem let, ker so se stvari medtem precej spremenile, pa so tudi začeli postopek sprememb in dopolnitev.

Prodaja zemljišča na Plavškem Travniku II Občina Jesenice prodaja zemljišče, ki leži v območju Plavškega travnika II, med avtocesto Lipce–Hrušica in Savo Dolinko. Gre za stavbno zemljišče, veliko dobrih 11 tisoč kvadratnih metrov, ki ga skušajo prodati že nekaj let, po veljavnih prostorskih aktih pa je namenjeno za proizvodne dejavnosti. Območje ureja OPPN Plavški Travnik II - Vrbje. Izklicna cena znaša nekaj manj kot 400 tisoč evrov.

jeseniške novice ODGOVORNA UREDNICA Marija Volčjak UREDNICA Urša Peternel, GSM: 041/570 942, ursa.peternel@g-glas.si UREDNIŠKI ODBOR: Vera Pintar, Ines Dvoršak, Urša Peternel, Janko Rabič novice.jesenice@jesenice.si

Pri Osnovni šoli Poldeta Stražišarja bodo obnovili zunanje igrišče in del fasade.

Ob Osnovni šoli Poldeta Stražišarja so začeli urejati zunanje športno igrišče, obenem pa bodo obnovili tudi spodnji del fasade stavbe. Za investicijo je Občina Jesenice v letošnjem proračunu zagotovila okrog 47 tisoč evrov. "Zunanje športno igrišče je zaradi žlindre, ki se nahaja pod asfaltiranim delom igrišča, precej slabo ter nevarno za uporabnike, spodnji del fasade pa je uni-

Jeseniške novice so priloga Gorenjskega glasa IZDAJATELJ Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

Obnova zunanjega športnega igrišča čen tako zaradi zamakanja kot tudi zaradi vandalizma. Izbrani izvajalec, Kovinar Gradnje ST, bo najprej začel s sanacijo hidroizolacije kletne stene (zaradi precejšnje vlažnosti v kletnih prostorih, kjer ima svoje prostore Waldorfski vrtec, ter posledično tudi odpadanja ometa), hkrati bo potrebna tudi obnova kanalizacije, saj je le-ta v slabem stanju," so pojasnili na Občini Jesenice. Dela bodo zaključena predvidoma novembra.

ec es BER m M za PTE SE

Za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

WWW.JESENICE.SI

Urša Peternel

10

- za novogradnje - zamenjava starih oken

%

KRANJ,­04/236­81­60 GSM:­051/­621­085

KU po PO pu N sta za na sto ritv e

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je začel obnavljati bloke na Prešernovi cesti, kjer so stanovalci že dalj časa opozarjali na napake in slabo opravljena gradbena dela.

ANDREJ OBERŽAN S.P., UL. STANETA BOKLALA 17, JESENICE

Popravilo pet let starih blokov na Prešernovi

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

OBLIKOVNA ZASNOVA Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o. TEHNIČNI UREDNIK Grega Flajnik FOTOGRAFIJA Tina Dokl, Gorazd Kavčič VODJA OGLASNEGA TRŽENJA Mateja Žvižaj Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne honoriramo. Dolžina prispevka za objavo ali pismo za rubriko Pisma bralcev sme obsegati največ tri tisoč znakov s presledki in ne sme biti daljši od ene tipkane strani formata A4. Jeseniške novice, št. 13/letnik X so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 75, ki je izšel 18. septembra 2015. Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.

Igrišče je bilo poškodovano zaradi žlindre, fasada zamaka, večkrat pa se je lotijo tudi vandali. Potrebna bodo obsežna obnovitvena dela. / Foto: Gorazd Kavčič

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno), TV okno in osemnajst lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,70 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.


4

Jeseniške novice, petek, 18. septembra 2015

Občinske novice Dobro se z dobrim vrača Vse se zmore, če se hoče Egon Kepic je občinski svetnik Stranke modernega centra (SMC).

Bojan Korbar je občinski svetnik Slovenske demokratske stranke (SDS).

Urša Peternel

Urša Peternel

Kratka osebna predstavitev: starost, stan, število otrok, kaj ste po izobrazbi, kje ste zaposleni? "Star sem 48 let in oče štirih deklet, dveh odraslih in dveh osnovnošolk. Po izobrazbi sem komunalni inženir, zaposlen na centralni čistilni napravi v Kranju." Kakšne so vaše izkušnje v politiki in zakaj ste se odločili, da se boste potegovali za mesto občinskega svetnika? "V politiko sem aktivno vstopil pred petimi leti kot ustanovni član lokalne politične stranke in nato sodeloval z izvoljenimi svetniki v preteklem sklicu občinskega sveta, v katerega sem bil lani tudi izvoljen. Za tovrstno aktivnost sem se odločil, ker menim, da le z aktivnim sodelovanjem lahko stvari obrnemo v pravo smer." Katere cilje boste v štirih letih skušali uresničiti kot občinski svetnik? "Moj glavni cilj je ta, da politiko približamo občanom in se začnemo ukvarjati s problemi občanov. Želim si tudi, da občinski svet postane »živ«, da v njem kritično izmenjujemo

mnenja in predloge ter s tem poiščemo kar največ optimalnih rešitev." Kateri je po vašem mnenju ta čas največji problem v občini? "Mogoče je eden od največjih problemov ta, da smo enostavno zaspali tako na področju projektov kot na področju infrastrukture. Seveda pa je težko določiti največji problem, saj ima vsaka težava za občana svojo težo in tisti problem, ki ga občuti občan, je zanj največji, pa naj bo to podrt oporni zid ali slaba cesta v njegovi ulici. Za drugega je to zastarela športna infrastruktura, brezposelnost, slaba socialna slika ... Pomembno je, da se politiki zavemo, da smo tako kot druge občinske službe servis občanom in da je naša primarna naloga pripraviti pogoje za čim kakovostnejše bivanje v naši občini." Kaj vam zapolnjuje prosti čas? "Prosti čas mi zapolnjujeta družina in različna rekreacija. Če le morem, pa pobegnem na naše bližje vrhove, ki skrivajo močan turističen potencial. Poleg tega rad sodelujem pri organizaciji

Kratka osebna predstavitev: starost, stan, število otrok, kaj ste po izobrazbi, kje ste zaposleni? "Star sem 32 let, stanujem na Slovenskem Javorniku, sem brez otrok. Po izobrazbi sem strojni tehnik, zaposlen pa sem kot direktor reciklažnega centra za kovinske in nekovinske materiale."

Egon Kepic / Foto: Gorazd Kavčič prireditev v občini, v zadnjih nekaj letih je to Smuk za trofejo svinjska glava. Seveda pa kot zaveden Jeseničan obiščem kar največ hokejskih tekem v dvorani Podmežakla." Zadnja prebrana knjiga "Za knjige mi preko leta enostavno zmanjka časa, tako da za to izkoristim poletni čas in letos mi je na dopustu uspelo prebrati Ledeno prevaro pisatelja Dana Browna in Brazilski dečki pisatelja Ire Levina." Življenjsko vodilo "Nimam posebnega življenjskega vodila, morda le malce naivno verjamem, da se dobro z dobrim vrača."

Znižanje robnika Urša Peternel Občinski svetnik Uroš Lakić je na seji občinskega sveta predstavil problem stanovalcev Doma dr. Franceta Bergelja, ki da so se pritožili, da imajo težave na prehodu za pešce pri slaščičarni Metuljček na Titovi cesti. "Na strani, kjer je slaščičarna, je za gibalno omejene robnik urejen, na nasprotni strani pa ne. Čeprav je robnik nizek, je vseeno neprevozen z inva-

lidskim vozičkom. Vem, da je invalidom prilagojen prehod na križišču proti trgovskim centrom, ne vidim pa razloga, zakaj bi delali ovinek. Zato predlagam, da se na prehodu odstrani robnik, strošek je zanemarljiv, invalidom, staršem z vozički in starejšim pa bi olajšali prehod," je predlagal. Marko Markelj, direktor Komunalne direkcije, je pojasnil, da je bila za celoten odsek ceste s strani Dru-

žbe Republike Slovenije za ceste naročena projektna dokumentacija za obnovo ceste, zaradi pomanjkanja sredstev pa so naročilo ustavili. V sklopu rekonstrukcije ceste naj bi bil urejen tudi predlagani prehod za pešce. Ker je rekonstrukcija ceste časovno odmaknjena in je dejansko strošek znižanja robnika minimalen, je Občina Jesenice prevzela ta strošek in robnike že uredila.

®

SVET ROLET

Kateri je po vašem mnenju ta čas največji problem v občini? "Največji problem v občini je brezposelnost in počasna rast gospodarstva. Obenem je problem tudi v tem, da se premalo ločuje odpadke in s tem komunale izgubljajo denar."

www.asteriks.net www.asteriks.net  tende - markize žaluzije - zunanje in notranje  rolete  panelne zavese  komarniki  screen roloji  roloji  rolo garažna vrata  plise zavese 

SENČILA ASTERIKS d.o.o.

Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija T: 04 59 55 170 tende - markize G: 041 733 709 žaluzije (zunanje in notranje) E: info@asteriks.net

SVET SENČIL

rolete panelne zavese screennas roloji roloji komarniki Obiščite v našem rolo garažna vrata plisesalonu. zavese razstavnem

Svetovanje, izdelovanje,

montaža in ServiS SVETOVANJE, IZDELOVANJE, MONTAŽA IN SERVIS

Peter Rozman s.p. Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija T: +386 (0)4 59 55 170

Kakšne so vaše izkušnje v politiki in zakaj ste se odločili, da se boste potegovali za mesto občinskega svetnika? "Izkušenj v politiki še nimam in jih počasi dobivam. Za mesto svetnika sem se potegoval, ker lahko z določenim znanjem o odpadkih pomagam občini Jesenice."

Bojan Korbar / Foto: Gorazd Kavčič Katere cilje boste v štirih letih skušali uresničiti kot občinski svetnik? "V štirih letih bom skušal pomagati s prizadevanjem, da bi se zmanjšalo število odpadkov, da bi se jih pravilno ločevalo in se jih lažje recikliralo v uporabno surovino."

Kaj vam zapolnjuje prosti čas? "Prostega časa imam zelo malo, kadar ga imam, pa sem na motorju ali pa na sprehodu s psom." Zadnja prebrana knjiga "Občasno preberem kakšno knjigo, nazadnje sem prebral Speča Udba Romana Leljaka." Življenjsko vodilo "Vse se zmore, če se hoče."

Odškodnina za degradirano okolje Urša Peternel "Na seji Sveta KS Slovenski Javornik – Koroška Bela je bila podana pobuda za ponovno oživitev odškodninskega zahtevka do Republike Slovenije za degradacijo območja, ki je posledica železarske dejavnosti podjetja Acroni. Država je namreč podjetje prodala, nerešeni okoljevarstveni problemi in degradirano območje pa ostajajo Jesenicam. Odškodnina (v predlagani višini 50 milijonov evrov) bi bila namenjena sanaciji tega območja in gradnji infrastrukture. Ta pobuda je bila Občini Jesenice posredovana že dvakrat (g. Boris Smolej), a do priprave ustreznega gradiva in obravnave le-tega na občinskem svetu še ni prišlo. Zato dajem pobudo, da ustrezne strokovne službe poskrbijo, da bo ta zahtevek obravnavan (in potrjen) na občinskem svetu in da občinska uprava prične s postopkom pridobitve odškodnine," je predlagala občinska svetnica Maja Otovič. Odgovor je pripravila direktorica občinske uprave

Valentina Gorišek. "Kot je znano, je skladno s splošnimi pravili odškodninskega prava in prava okolja za povračilo in sanacijo okoljske škode primarno odgovoren njen povzročitelj. Kar zadeva družbo Acroni, je kot povzročitelj odgovorna predvsem za škodo, ki je posledica čezmernega obremenjevanja okolja (prekoračitve predpisanih mejnih vrednosti). Prekoračitve predpisanih mejnih vrednosti nadzoruje pristojna republiška okoljska inšpekcija. V primeru, da je škoda posledica izvajanja dovoljene in zakonite dejavnosti, pa je dopustno zahtevati zgolj škodo, ki presega krajevno običajne meje. Republika Slovenija je odgovorna za povračilo in odpravo okoljske škode le subsidirano, to je le v primeru, če le-te ni mogoče naprtiti določenim ali določljivim povzročiteljem. Povračilo okoljske škode oziroma sanacijo degradiranega območja pa lahko v vsakem primeru zahteva le oškodovanec. Oškodovanec pa je tisti, kateremu je škoda neposredno povzročena, ter je to tudi

nedvomno izkazano. Republika Slovenija v konkretnem primeru ni povzročitelj domnevne okoljske škode, občine pa v konkretnem primeru tudi ni mogoče opredeliti kot oškodovanca oziroma tistega, kateremu je škoda neposredno povzročena. Poleg tega obstaja zelo velika negotovost glede odgovora na vprašanje, ali okoljska škoda (degradacija območja), ki naj bi jo povzročil Acroni, v tem primeru presega običajne meje in če, kako to dokazati ter kako tovrstno škodo ustrezno finančno ovrednotiti. Smo pa kot lokalna skupnost pozorni na okolje ter v okviru pristojnosti, ki jih ima lokalna skupnost, poskušamo vplivati na družbo Acroni, kar se tiče izvajanja okoljskih projektov oziroma pri nadzoru nad njihovo dejavnostjo. V kolikor pa bi se ob spremembi zakonodaje izkazala možnost večjega vpliva lokalne skupnosti na (vse) družbe, ki glede na izvedene monitoringe izkazujejo povečan vpliv na okolje, bomo v tej smeri seveda delovali."

Pobuda o pobudah Urša Peternel Občinski svetnik Boris Grilc je predlagal, da na dane pobude svetniki dobijo povratne informacije. Prav je namreč, da je pobudnik seznanjen s tem, v kateri fazi reševanja je njegova pobuda

oziroma kaj se rešuje, je menil. Mojca Levstik iz kabineta župana je odgovorila, da je občinskemu svetu občine Jesenice skladno s sprejetim programom dela za leto 2015 trikrat letno v obravnavo predloženo poročilo

župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah občinskega sveta za mandat 2014– 2018. Priloga tega poročila je tudi tabela z vsemi postavljenimi vprašanji in pobudami, iz katere je razvidno, kdaj so bili podani odgovori nanje.


5

Jeseniške novice, petek, 18. septembra 2015

Krajevna skupnost

S spominom na talce obeležili praznik

Urejanje prometa in stranišča

Svoj krajevni praznik je prvi konec tedna v septembru obeležila tudi Krajevna skupnost Slovenski Javornik - Koroška Bela.

Urša Peternel

Andraž Sodja Krajevna skupnost Slovenski Javornik - Koroška Bela je prvi konec tedna v septembru praznovala svoj krajevni praznik, ki ga obeležujejo v spomin na pet talcev, ki jih je okupator 4. septembra 1941 ustrelil ob pokopališkem zidu na Koroški Beli. V spomin na ta tragični dogodek so ob spomeniku talcem pripravili krajšo komemoracijo s polaganjem vencev v spomin in opomin na trpljenje krajanov med drugo svetovno vojno, saj je spomenik posvečen 147 padlim krajanom. Osrednji del praznovanja praznika krajevne skupnosti se je odvijal v nedeljo, 6. septembra, najprej z gasil-

Srečanja na Pristavi se je udeležilo več kot petsto krajanov.

Za preganjanje vsega slabega so poskrbeli člani Kulturnega društva Možnar.

sko mokro vajo na Koroški Beli, nato pa s tradicionalnim druženjem na pristavi, ki se ga je v lepem vremenu udeležilo več kot 500 krajanov. V kulturnem programu je nastopil Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora, za zabavo pa je poskrbel Hajni Blagne. Zbrane je pozdravila predsednica sveta Krajevne skupnosti Maja Otovič, ki je ob tem izpostavila posebne dosežke minulega leta, kamor predvsem štejejo ureditev otroškega igrišča, kjer je Otovičeva še posebej izpostavila vse prostovoljce, ki so pri tem pomagali, saj je njihovo delo omogočilo, da so lahko kupili več igral. Med večjimi dosežki krajev-

ne skupnosti pa je izpostavila še dokončanje projekta Trebež, kjer se v prihodnjem letu obeta celovita adaptacija območja Trebeža z izgradnjo kanalizacije in ostalih napeljav, za katerega je v teku že razpis za izbor izvajalca del. Na tradicionalnem druženju na pristavi so se krajani tudi pomerili v različnih športih, predvsem pa so uživali v lepem vremenu. Seveda pa niso manjkali niti možnaristi domačega kulturnega društva Možnar, ki so s poki petih možnarjev iznad Koroške Bele in Slovenskega Javornika do nadaljnjega pregnali vse temne oblake.

V Planini pod Golico opozarjajo na problem urejanja prometa v času meseca narcis in na premajhno število sanitarij.

Občinska svetnica Helena Razingar je na eni od prejšnjih sej občinsko upravo opozorila na problem urejanja prometa v času cvetenja narcis oziroma ključavnic v mesecu maju v Planini pod Golico. "Dejstvo je, da je Planina pod Golico v mesecu maju oblegana od številnih obiskovalcev od daleč in blizu (avtobusi prihajajo iz vseh koncev Slovenije, Hrvaške, Srbije ...). O problemu smo se pogovarjali tudi s predsednikom turističnega društva, prav tako tudi s krajani. Prav je, da se ob povečanem obisku kraja dobro počutijo tako obiskovalci kot domačini. Zato je nujno potrebno razmisliti in kaj narediti na urejanju prometa. Mogoče z občinskim redarstvom, lahko z dodelitvijo sredstev, s katerimi bi plačali redarje (študente). Turistično društvo poskrbi za urejen promet na dan prireditve, za samo ureditev ves mesec, predvsem ob koncih tedna, pa je za »malo« turistično društvo to prevelik zalogaj tako s finančnega kot z organizacijskega vidika," je opozorila Razingarjeva. Poleg tega je menila, da bi bilo za obiskovalce treba zagotoviti več dodatnih stranišč tudi na drugih lokacijah, ne le na prireditvenem prostoru. "Na izletih in popotovanjih sem na take stvari pozorna. Opažam, da imajo drugje za tovrstne zadeve poskrbljeno," je dejala.

Na Občini Jesenice so odgovorili, da so v okviru projekta Idago v letu 2013 za primere povečanega števila obiskovalcev prireditev v času cvetenja narcis kot tudi sicer uredili večje število parkirišč tako za osebna vozila kot tudi za avtobuse. "Zavedamo se, da kljub zagotovitvi dodatnega števila parkirišč teh v najbolj obiskanih dneh še vedno primanjkuje. Tako kot vsa ostala društva, ki delujejo na območju občine Jesenice, lahko tudi TD Golica kot organizator prireditev enakovredno pridobiva sredstva za svoje delovanje in prireditve v skladu z razpisi in razpoložljivimi sredstvi," so pojasnili. Na Komunalni direkciji so dodali, da so vsako leto na predlog organizatorjev izdali soglasje za prometno ureditev in dovolili vzdolžno parkiranje ob vozišču v času prireditev. To se je izkazalo za dobro rešitev zlasti v času največjega obiska. Letos pa takšne vloge niso prejeli. Glede problematike pomanjkanja javnih sanitarij pa se na Občini Jesenice strinjajo, da je na območju Planine pod Golico premalo sanitarij, saj ne obratujeta objekta z gostinsko ponudbo (Gostišče Čop in Belcijan). "Tega se zavedamo, zato bomo v prihodnje na ta problem posebej pozorni in bomo v primeru prireditev poskusili zagotoviti večje število sanitarij," so zagotovili.

Mavrica nad "Alcatrazom" JESENICE - LESCE OPTIKA IN O^ESNA ORDINACIJA BERCE

Jesenice, T: 04 586 24 16 • Lesce, T: 04 531 89 34 LIBERTY ŽE OD 69 EUR ZA ENO www.optika-berce.si

Stavbe upravne enote Jesenice se je med Jeseničani že dodobra prijelo ime Alcatraz, zaradi zunanjosti, za katero pravijo, da spominja na zloglasni zapor. Kljub temu pa v pravih razmerah svetlobe izgleda preprosto čudovito. A. S. / Foto: Andraž Sodja

Akcija velja od 01.09. do 31.12.2015.

* Slika je simbolična. V primeru naročila dveh cenovno različnih stekel, so zastonj cenejše.


6

Jeseniške novice, petek, 18. septembra 2015

Kultura Podobe likovne ustvarjalnosti

Moč podobe

V razstavnem salonu DOLIK drevi odpirajo razstavo izbranih del z območne likovne razstave.

V Kosovi graščini se predstavlja osem akademskih slikark, članic kranjskega likovnega društva, med njimi tudi Jeseničanka Brina Torkar.

Urša Peternel

Pia Kokelj

Drevi ob 18. uri v razstavnem salonu DOLIK na Jesenicah odpirajo razstavo Podobe likovne ustvarjalnosti 2015. Gre za četrto območno likovno razstavo, ki jo je pripravila Območna izpostava JSKD Jesenice v sodelovanju z razstavnim salonom DOLIK Jesenice. K sodelovanju so povabili ljubiteljske likovne ustvarjalce z območja občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, ki so starejši od petnajst let ter delujejo samostojno ali kot člani likovnega kluba oziroma društva. "Na naš razpis se je odzvalo 23 likovnikov, ki so prispevali skupaj 47 del (vsak od njih je

imel pravico sodelovati z največ tremi deli). Po strokovnem izboru Ane Sluga, magistrice slikarstva, bo na razstavi na ogled šestnajst najbolj kakovostnih del, pod katere se je podpisalo trinajst različnih avtorjev," je povedala Petra Ravnihar z JSKD Jesenice. Na ogled so likovna dela Dragutina Bartolića, Frančiška Berceta, Francke Isop, Jakoba Kobala, Janke Kus, Zlatka Lipovščka, Mirke Pavlin, Špele Pirnat, Marka Rolca, Drage Soklič, Ljubice Intihar Višnar, Marjana Židaneka in Marjete Žohar. Razstavo si bo mogoče ogledati do 20. oktobra, od ponedeljka do petka med 9. in 12. ter 16. in 19. uro.

V Kosovi graščini so v začetku septembra odprli prvo jesensko razstavo z naslovom Moč podobe. Gre za zbirko likovnih del, ki so jih tokrat ustvarile članice kranjskega likovnega društva. Osem akademskih avtoric se z raznoliko reprezentančno zbirko vse do 10. oktob-

ra predstavlja na območju Jesenic. Po besedah direktorice Gornjesavskega muzeja Jesenice Irene Lačen Benedičič gre za dolgoletno uspešno sodelovanje z Likovnim društvom Kranj, zato v Kosovi graščini z veseljem gostijo dela nadarjenih slikark. Svoja dela je predstavila tudi domačinka Brina Torkar, sicer članica omenjenega društva. Razstavo je

odprl kustos Andrej Pogačnik, poseben gost večera pa je bil tokrat umetniški vodja Likovnega društva Kranj Klavdij Tutta. Na razstavi je moč opaziti različne tehnike in motive, ki jih tokratne podobe odsevajo. Gre za bolj osebne zgodbe umetnic, ki so ustvarjale v tehnikah akrila, akrila na pleksi steklu in na platnu ter mešane tehnike. Nekatera dela so barvi-

ta, druga bolj temačna, prav vsako pa ima za seboj velik pomen. Umetnostna zgodovinarka Melita Ažman je avtorice in njihove življenjske uspehe podrobneje predstavila. V Gornjesavskem muzeju že načrtujejo naslednje plodno sodelovanje med jeseniškimi in kranjskimi umetniki, ki pa bo za spremembo v prihodnje obarvano bolj moško.

Priznanje za Železarsko liriko Urša Peternel Lani izšla knjiga Jerneja Kusterla Železarska lirika – Antologija jeseniških pesnikov je bila na razpisu za najboljšo samozaložniško knjigo, izdano v letu 2014, ki ga je razpisal Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD), med šestindvajsetimi knjigami izbrana med najboljše štiri. Natečaj je namenjen vsem samozaložnikom, ki so lani sami izdali pesniško zbirko, pro-

zo, dramska besedila ali slikanice, letos pa so posebej upoštevali tudi literarne zbornike. Železarska lirika je priznanje prejela v kategoriji zborniki/antologije. Avtorjem bodo priznanja podelili na državnem srečanju literatov seniorjev V zavetju besede novembra na Bledu. Sicer pa je Železarska lirika sedaj dostopna tudi kot e-knjiga, prelistati in prebrati jo je mogoče na povezavi http://www.verzionar.si/ knjiga.html.

Spomini na praznovanja AS SUHA MONTAŽA Sadet Agić, s. p. Cesta maršala Tita 84, JESENICE GSM 041/499 896 e-pošta: as.suhamontaza@jesenice.net 

FASADERSTVO

vgradnja toplotne izolacije (eko subvencija)    

mansarde predelne stene spuščeni stropi stenske obloge

V gorenjskih knjižnicah letos obujajo spomine na praznovanja v 20. stoletju. V avli Občinske knjižnice Jesenice bodo v sredo, 30. septembra, med 9. in 19. uro zapisovali zanimive zgodbe o družinskih, cerkvenih in državnih praznovanjih in zbirali fotografije in predmete, ki jih bodo prinesli obiskovalci. Fotografije, albume, recepte, pisma bodo preslikali, predmete pa fotografirali in vrnili.

Montaža s KNAUF sistemi

Festival poezije Verzionar Na Jesenicah bo 2. oktobra potekal prvi festival poezije Verzionar, katerega namen je obuditev in razvoj jeseniške poezije. "Temeljni in osrednji cilj projekta je privzgoja kulturne zavesti," pravi idejni nosilec in organizator Jernej Kusterle. Urša Peternel V petek, 2. oktobra, bodo Jesenice utripale v ritmu poezije. Potekal bo namreč prvi festival poezije Verzionar, katerega idejni nosilec in glavni organizator je mladi jeseniški pesnik Jernej Kusterle. "Gre za enodnevni dogodek, ki je nastal z dvema namenoma: seznaniti občane s tem, kaj se da z literaturo in literarno kulturo narediti, kar lahko omogoči nadaljnjo rast takih in podobnih projektov, ki bodo sledili geslu Za obuditev in

kih zbirk jeseniških pesnikov z naslovom Pesniški atelje, uprizorili bodo igrani recital Železarska lirika, pesniki bodo brali poezijo slovenskih pesnikov v sklopu dogodka Pesniški stik, pripravljajo domoznanski večer z naslovom Restavracija jeseniškega pesništva, projekcijo filma, osrednji večerni dogodek pa bo literarno-glasbeni večer v Kolpernu. Kot zanimivost omenimo, da bo mogoče kupiti tudi promocijske izdelke Verzionar, pa celo sladico s tem imenom ...

Čufarjev maraton Urša Peternel

Plaèaj 1, zašèiti 3

razvoj jeseniške poezije. Na ta način želimo tudi povezati jeseniške kulturne, izobraževalne, gostinske in ostale institucije v mrežo, ki bo jeseniški kulturi omogočila rast in preboj iz periferije. Temeljni in osrednji cilj projekta je privzgoja kulturne zavesti." V sklopu festivala bo potekal niz literarnih in drugih umetniških dogodkov na različnih lokacijah po Jesenicah. Tako bodo pripravili srečanje s slovenskim pesnikom na šoli, potekala bo enodnevna razstava pesniš-

Na odru Gledališča Toneta Čufarja poteka štirinajsti Čufarjev maraton, na katerem se predstavljajo gledališke skupine z Jesenic in okolice. Nekaj jih je že nastopilo, in sicer KD Brezje Smeh teater s predstavo En naš lahek komad ali vsakemu svoje, DPM Srednja Dobrava s predstavo Kdo se boji Virginie Woolf, Gledališče slepih in slabovidnih Nasmeh z avtorskim projek-

tom Kako naprej, z dvema predstavama (Operacija spola in Veliki zapeljivec in Igralska družina) pa je nastopila tudi domača gledališka skupina GTČ Jesenice. Drevi bo na oder stopila KD Figura Kranj s Posthumno smetano, prihodnji petek pa mladi jeseniški gledališčniki z Dogodivščinami Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika. V nedeljo, 4. oktobra, bodo nastopili še trije dramski krožki z ribenske in blejske osnovne šole.

Igralska družina / Foto: Janez Pelko

Projekt je sofinanciran s strani Občine Jesenice v okviru Javnega razpisa za mladinske projekte 2015 in s strani ZŠJ – Mladinskega centra Jesenice iz sredstev, ki jih center pridobi na letnem razpisu Urada RS za mladino. Podporniki projekta pa so še Gornjesavski muzej Jesenice, JSKD Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, Občinska knjižnica Jesenice, TIC Jesenice, Radio Triglav, Osnovna šola Prežihovega Voranca, Gimnazija Jesenice, Srednja šola Jesenice ...


7

Jeseniške novice, petek, 18. septembra 2015

Šport

Vsak korak je zmaga življenja Mario Ponjavić je maja letos dvignil na noge vse Jesenice, ko je na dobrodelnem teku Jesenice tečejo pretekel kar 46 krogov oziroma 92 kilometrov, njegov dosežek pa je ob zavedanju, da je zanj zmaga že vsak korak, še toliko večji. Andraž Sodja Mario Ponjavić, 39-letni Jeseničan, je leta 1997 živel povsem običajno življenje, delal je v gostinstvu, pripravljal se je za kvalifikacijski izpit za natakarja, ko se mu je življenje na cesti iz Kranjske Gore proti Jesenicam nepovratno spremenilo. Začela se je bitka, iz katere je izšel kot zmagovalec, ki pooseblja olimpijski športni duh, da je važno sodelovati, saj ne teče zaradi zmag, ampak zaradi teka samega. Za vami je težka življenjska preizkušnja, kaj se je zgodilo? »18. aprila 1997 sem bil na koncu pripravništva. Ta dan sem doživel hudo prometno nesrečo na poti domov. V Splošni bolnišnici Jesenice so mi rešili življenje, vendar sem v komi preživel 40 dni, medtem je moje življenje viselo na nitki. Med komo sem preživel možgansko kap, pljučnico, imel sem počeno lobanjsko dno in poškodovano celo levo stran telesa. Ko sem se prebudil iz kome, sem bil na invalidskem vozičku, nato pa v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča, kjer sem nadaljeval zdravljenje. Tam sem tudi začel razmišljati o teku, ko sem gledal tekače, ki so trenirali za Lju-

Tek je za vas terapija, življenje, a tudi ta ni preprost. Nobeni stvari se ne pustite ustaviti. »Obujem superge in grem. Vsak dan je težko obuti tekaške čevlje, saj me noge bolijo zaradi brazgotin. Zbudim se utrujen, saj težko spim, moji možgani se preprosto ne izključijo. Utrujen sem, dokler ne začnem teči, tedaj pozabim na utrujenost. Levo stran telesa imam omrtvičeno, kar se sicer skoraj ne opazi. Za vsak korak moram misliti. Vseh 92 kilometrov sem moral misliti na korak, poškodovan sem imel tudi nos in težko diham skozi nos. A se ne pustim ovirati, gremo dalje. Danes sem tako odtekel 18 kilometrov.«

Za vezalke tekaških čevljev sem se potegnil iz depresije. ko sem leta 2003 spoznal ženo.«

Maria Ponjavića v življenju spodbuja tudi sin Marko, sicer nadarjen pianist, ki je njegov najzvestejši navijač. bljanski maraton, in sem si rekel, da bom tekel tudi jaz, ko se postavim na noge.« Vojna s tem, ko ste se spet postavili na noge, še ni bila dobljena. Čakale so še hude bitke? »Ko sem leto dni kasneje spet stopil na svoje noge, sem se soočil z drugačnimi težavami. Takrat sem začel že teči, korak po korak. Leto kasneje sem spet začel delati, tedaj pa sem začutil tudi druge posledice, ki jih je pu-

stila nesreča. Imel sem težave z motoriko, spominom, živčnostjo ... Poskušal sem delati iz čiste trme, a ni šlo, tako so me leta 2001 invalidsko upokojili. Takrat so se začele depresije, bil sem mlad, star 22, 23 let, in tedaj sem začel padati. Najedel sem se antidepresivov, oče me je našel neodzivnega. Pristal sem v bolnišnici, nato v Begunjah, v zaprtem oddelku. Potreboval sem leto ali dve, da sem prišel k sebi. Dokončno šele tedaj,

Življenje ste si postavili na noge, kako vam je uspelo? Veliko opore ste, kot pravite, našli v starših, nato v ženi. Svojo pot ste našli v teku. »Tako je. Staršem sem izjemno hvaležen, saj sem se z njihovo pomočjo postavil na noge. Z ženo Renato sva se spoznala za novo leto 2003 in se takoj ujela. Nato je sledila poroka in skupno življenje. Ko je začela delati v vojski, sem spet ostal sam in znova začel padati v depresijo. Takrat sem se povsem vrgel v tek in začel premagovati samega sebe. Za vezalke tekaških čevljev sem se potegnil iz depresije.«

Številni se spopadajo z depresijo, ne vidijo izhoda v življenju. Vam je kljub poškodbam in vsem oviram uspelo. »Poznam nekaj takšnih ljudi, ki so ujeti v primež depresije, alkohola, poskusil sem jim tudi pomagati, a ne najdejo izhoda. Če se prepustiš, si izgubljen, če se boriš, pa boš zmagal. Sodelujem tudi z Ozaro, ki mi bo celo krila štartnino za Ljubljanski maraton, na katerem bom znova poskusil premagati samega sebe, saj želim maraton preteči v manj kot

Koliko pretečete na dan? »Povprečno okoli 15 kilometrov. Imam kar standardno pot s Hrušice proti Jesenicam. Telo navadiš na to, to je način življenja. Sem jeseniški ulični tekač in moja pot je do Jesenic, mimo občine in glasbene šole in po kolesarski stezi nazaj do Hrušice. Včasih potegnem do Mojstrane, tudi do Gozda - Martuljka.«

Poslovne športne igre uspele

treh urah, lani mi je zmanjkalo 22 sekund. To je moja velika želja.« Kakšni so vaši cilji? Kaj bi radi dosegli v teku? »Ne tečem zaradi dosežkov. Imam željo prihodnje leto na teku Jesenice tečejo odteči 100 kilometrov, pri tem so mi pomoč obljubili iz karate kluba Miki, da bodo člani z mano odtekli po krog vsak. Letos sem na teku Jesenice tečejo prvič odtekel takšno razdaljo. Ni bilo lahko, vmes sem imel strašne krče. Dan po teku sem se prebudil in rekel ženi, da moram na štart, saj mi je manjkal del spomina. Nisem prišel s ciljem, da pretečem toliko kilometrov. Preprosto sem tekel, in nisem nehal. Vse izkoristim, da bo lepo življenje. Škoda je vsakega trenutka, ki ga ne izkoristiš. Cilj mi je preprosto živeti. Tudi ta cilj preteči maraton v treh urah je trenutni izziv, saj sem nekje prebral, da je le 0,07 odstotka ljudi zmožnih preteči maraton v manj kot treh urah. Tudi sanjalo se mi ni, da se bom približal tej številki, ampak me mika teh dvajset sekund. Ne vem, koliko časa bom sploh še lahko tekel, ker se včasih vprašam, če ne spim zaradi teka. Tekel bom celo življenje, ampak glavni cilj mi je živeti.«

TAE KWON-DO klub Thor Jesenice vabi k vpisu

Na regijskih poslovnih športnih igrah so se najbolje odrezali športniki Acronija, Elektrod in JEKO-IN-a. Janko Rabič Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez (OKS-ZŠP) v novem štiriletnem obdobju večji poudarek namenja dejavnostim na področju športa za vse. Poleg povsem obnovljenih vlog regijskih

pisarn je letos pilotsko zaživel projekt Poslovnih športnih iger. Gre za nadaljevanje nekdaj zelo priljubljenih in razvejanih delavskih  športnih iger. OKS-ZŠP je izvedbo iger zaupal petim regijskim pisarnam OKS-ZŠP pri športnih zvezah. Jeseniška pod

vodstvom Branka Jeršina je z izvedbo v sodelovanju z Zavodom za šport Jesenice povsem opravičila zaupanje. Športniki iz delovnih kolektivov so tekmovali v malem nogometu, košarki, teku in tenisu. Vstopnico za sodelovanje na zaključno prireditev v Ko-

pru so si priborili športniki Acronija, Elektrod in JEKO-IN-a Jesenice. Po besedah Braneta Jeršina so igre na Jesenicah izvedli na visokem nivoju, udeležba je bila za prvič dobra, poleg tekmovanj pa je bilo pomembno tudi druženje med seboj.

Srečanje športnikov in športnih delavcev Športna zveza Jesenice v okviru različnih dejavnosti želi dati poudarek tekmovalnim uspehom nekdanjih športnikov in zavzetemu delu funkcionarjev. V znak spoštovanja do njih  ustanavlja sekcijo, ki bo skrbela za občasna srečanja s poudarkom na obujanju spominov na bogato športno tradicijo Jesenic. V

soboto, 29. avgusta, so na letošnjem srečanju pred začetkom hokejske tekme med HDD SIJ Jesenice in Olimpijo postavili temelje za uspešnejše delovanje sekcije in organizacijo srečanj  za naprej. Veterane je pozdravil župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, glavni organizator, sekretar Športne zveze Jesenice Branko Jeršin,  je v nagovoru poudaril, da je to

nadaljevanje tradicionalnih srečanj, ki jih je dolga leta organiziral Vaso Deretič s svojimi hokejskimi sodelavci. Srečanja so namenjena vsem športnikom  in športnim delavcem iz jeseniških društev, ki so bili nekdanji tekmovalci ali so delovali kot funkcionarji. Srečanja se je udeležilo 65 veteranov, ki so uživali v prijetnem srečanju, zatem jih je HDD Sij Jesenice po-

vabil na ogled hokejske tekme večnih rivalov Jesenic in Olimpije. Športna zveza Jesenice sedaj razpolaga z imeni 135 veteranov. Zagotovo jih je še več, zato Športna  zveza Jesenice poziva vse, ki bi se želeli vključiti v sekcijo, da se oglasijo na sedežu zveze v Športni dvorani Podmežakla ali pokličejo sekretarja Branka Jeršina, telefon : 040- 676-554.

Četrtek 17:30 - 19:00 OŠ Prežihovega Voranca mala telovadnica THOR JESENICE, CESTA TONETA TOMŠIČA 14, JESENICE

Janko Rabič

Ponedeljek 17:30 - 19:00 OŠ Koroška Bela velika telovadnica

Mesečna vadnina samo 25 eur Za otroke od 5. leta starosti, mladino in odrasle Naši treningi TAE KWON-DO-ja obsegajo: - tekmovalni nivo - fizične priprave - rekreativni nivo - samoobrambo 031 567 446 | tkdklub.thor@gmail.com


8

Jeseniške novice, petek, 18. septembra 2015

Zanimivosti

V zbirki tudi fosil, ki nosi ime Jesenice Paleontološka zbirka Jožeta Bediča je svoje stalno mesto dobila v prvem nadstropju Kosove graščine. V zbirki so številni zanimivi fosili, tudi taki, ki nosijo ime po Jožetu bediču in celo po Jesenicah. Posebno mesto v zbirki pripada štirim zobem karbonskih rib hrustančnic, ki predstavljajo najstarejše znane ostanke vretenčarjev z območja Slovenije; gre za starodavne prednike današnjega morskega psa. / Foto: Gorazd Kavčič

Trilobit, poimenovan po Jožetu Bediču: Paladin (Kaskia) bedici, ki je bil upodobljen tudi na znamki.

Ker nekatere fosile poimenujejo tudi po kraju najdbe, so svoj fosil dobile tudi Jesenice, gre za Brahiopod jesenicianus.

Klubska razstava Foto kluba Jesenice Pri Foto klubu Jesenice del letošnje bogate ustvarjalnosti članov  predstavljajo  v svoji  foto galeriji v Mercator centru na Jesenicah. Razpisali so natečaj za barvne in črno-bele fotografije na prosto temo. V četrtek, 10. septembra, so najprej odprli razstavo barvnih fotografij osemnajstih avtorjev. Selektorica Andreja Peklaj je na odprtju razstave pohvalila napredek, ki ga pri delu in iskanju motivov kažejo avtorji.  Prvo nagrado je prejela Pia Morič za fotografijo Izgubljena mladost, drugo Janez Vrzel (Prekinjeno potovanje) in tretjo Marjan Debelak (Vibracije). Diplome so prejeli: Andrej Žemva (Zimsko jutro nad Kranjsko Goro), Alojz Hlebanja (Ob jutranjem svitu), Janez Kramar (Ledeniška reka) in Janez Šmitek (Roparica). Razstava bo na ogled do 7. oktobra.

Prejemniki nagrad Janez Vrzel, Pia Morič in Marjan Debelak

Urša Peternel V Kosovi graščini na Jesenicah je stalno mesto dobila paleontološka zbirka Jožeta Bediča, amaterskega geologa, ki je v treh desetletjih ustvaril največjo in najpomembnejšo zbirko paleozojskih fosilov v Sloveniji eno najimenitnejših v jugovzhodni Evropi. Pretežni del obsežne zbirke je Jože Bedič (rodil se je leta 1923, umrl pa leta 2002) podaril Gornjesavskemu muzeju Jesenice, kjer so najpomembnejše kose predstavljali na manjši razstavi v Ruardovi graščini.

celo doktorskih disertacij) kot tudi za splošno javnost. In dko sploh je bil Jože Bedič? »Jože Bedič je bil človek raznih talentov: ukvarjal se je z glasbo, bil je odličen violinist, v jeseniškem gledališču je bil scenograf. Več kot tri desetletja pa se je ukvarjal tudi s proučevanjem in zbiranjem fosilov, v čemer je njegov nemirni duh vendarle našel mir,« je povedal Pogačnik. Bedič je fosile praživali, koral, polžev, školjk, glavonožcev, trilobitov, mahovnjakov nabiral zlasti v Karavankah (v Javorniškem Rovtu, na Pris-

Nekaj fosilov je dobilo ime po Jožetu Bediču: trilobitni rod nosi ime Bedicella, trilobitna vrsta Paladin (Kaskia) bedici, po Bediču pa se imenujeta tudi dve vrsti školjk. Ker nekatere fosile poimenujejo tudi po kraju najdbe, so svoj fosil dobile tudi Jesenice, gre za Brahiopod jesenicianus. Zdaj pa so razstavo osvežili in na novo postavili v Kosovi graščini. Kot je povedal kustos Aljaž Pogačnik, so razstavljeni najpomembnejši in najbolj zanimivi kosi, ki pa so še vedno le majhen del obsežne zbirke, ki ostaja shranjena v muzejskem depoju. Zbirka je zanimiva tako za strokovnjake (za izdelavo diplomskih nalog,

tavi, v Planini pod Golico, Na Pečeh, nad Dovjem, na Kofcah) pa tudi v Julijskih Alpah in drugje. Prehodil je na stotine kilometrov in se z vsake poti vračal s polnimi nahrbtniki nabranih kamnin. V tridesetih letih je nabral več kot 20 tisoč primerkov fosilov in ker sam ni bil poklicni geolog, je zbrani material posredoval dr.

Kustos Aljaž Pogačnik v Kosovi graščini Antonu Ramovšu, takratnemu vodilnemu slovenskemu strokovnjaku na področju paleozojskih fosilov. Ta je kamnine datiral, umestil v ustrezno geološko obdobje in poskrbel, da so jih opisali tudi vodilni tuji strokovnjaki. V tridesetih letih sodelovanja je tako nastala obsežna zbirka, v kateri je tudi več kot štirideset tako imenovanih holotipov, to je primerkov, ki služijo kot osnova za znanstveni opis in poimenovanje nove vrste; so standard, s katerim se primerjajo vsi kasneje odkriti primerki. Posebno mesto v zbirki pripada štirim zobem karbonskih rib hrustančnic, ki predstavljajo najstarejše znane ostanke vretenčarjev z

območja Slovenije; gre za starodavne prednike današnjega morskega psa. Nekaj fosilov je dobilo ime po Jožetu Bediču: trilobitni rod nosi ime Bedicella, trilobitna vrsta Paladin (Kaskia) bedici, po Bediču pa se imenujeta tudi dve vrsti školjk. Ker nekatere fosile poimenujejo tudi po kraju najdbe, so svoj fosil dobile tudi Jesenice, gre za Brahiopod jesenicianus. V Gornjesavskem muzeju Jesenice prihodnje leto ob robu razstave načrtujejo vrsto zanimivih spremljevalnih dogodkov, s katerimi želijo privabiti obiskovalce, šolsko mladino pa tudi vse Jeseničane, ki so Jožeta Bediča poznali.

Prva razstava fotografinje S serijo fotografij o Albaniji se predstavlja članica Fotografskega društva Jesenice Jožica Trstenjak. Janko Rabič Člani Fotografskega društva Jesenice v svoji foto galeriji v avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah nadaljujejo s pestrim programom razstav svojih članov in drugih ljubiteljskih fotografov. Sedaj se predstavlja članica društva Jožica Trstenjak. Gre za njen razstavni prvenec fotografij, za katerega si je izbrala motive s popotovanja po Albaniji. Pod naslovom V deželi orlov je na ogled postavila izbor motivov dežele, kjer je posnela kar okoli dva tisoč fotografij. Jožica ni le ljubiteljica fotografije, s hojo v gorah zna opazovati in beležiti detajle narave, uživa v pogledih na prelepe vrhove, cvetje, živali. Na odprtju so obiskovalci lahko slišali nekaj njenih

pesniških verzov, predstavila je delček svojega popotniškega nemira. Vesela je bila, da ji je prva razstava uspela. V spremni besedi k razstavi je Lojzi Avsenik zapisal, da so njene slike na videz preproste, ko pa jih bolje pogledamo, opazimo dovršenost. Lepo število članov društva, nekdanjih in sedanjih sodelavcev in drugih ljubiteljev fotografije je pospremilo odprtje razstave. Razveselila jih je z nadvse prijetnim uvodom, igro Mala princesa v izvedbi dramske skupine CUDV Matevža Langusa iz Radovljice, kjer je sedaj zaposlena. Sporočilo je prijateljska medsebojna povezanost, prijateljstvo in razumevanje. In to so tudi vrline, ki jih Jožica še kako zna širiti med vsemi, s katerimi dela in se druži.

Jožica Trstenjak se prvič predstavlja na samostojni fotografski razstavi.


9

Jeseniške novice, petek, 18. septembra 2015

Nasvet

Delavke železarne (1. del)

Dr. Marko Mugerli, kustos Gornjesavskega muzeja Jesenice

Včasih so si ženske služile kruh na različne načine, tudi z delom v fužinah in z njimi povezanimi dejavnostmi. S težkimi kladivi so razbijale žlindro in v njej iskale ostanke železa, ki jih je odkupila fužina. Nekatere so pomagale pri prevozu železove rude, druge pri razrezu lesa za potrebe rudnika in fužine. Ženske delovne sile se je posluževala tudi Kranjska industrijska družba v svojih železarskih obratih na Jesenicah in Javorniku. V najstarejšem obratu jeseniške železarne v žebljarni je že v prvem letu obratovanja dobilo delo šest zavijalk ali »pokarc« žičnikov. Ker je bila potreba po tem kadru velika, so jih v naslednjih letih zaposlili še več. Žebljarna je bila dolgo časa obrat z največ zaposlenimi ženskami. V obdobju med obema vojnama je delež žensk med zaposlenimi v jeseniški železarni znašal med 2 in 5 odstotkov. Med njimi so prevladovale samske ženske, vdove in samohranilke. Začele so delati v starosti okoli 18 let. Obstajali so primeri

zelo mladih delavk. Nekatere so začele delati že pri štirinajstih. Več je bilo primerov delavk, ko so se prvič zaposlile po tridesetem letu. V glavnem je šlo za vdove z otroki. V času druge svetovne vojne je bilo zaradi nemške in partizanske mobilizacije, zapiranja in izseljevanja ljudi pomanjkanje delovne sile. Zaradi tega se je Kranjska industrijska družba v večji meri posluževala ženske delovne sile. Nemške oblasti so pripeljale prisilne delavce in delavke. Leta 1944 so preko delovnih uradov na Koroškem pripeljali okoli 150 prisilnih delavk iz Poljske, Ukrajine in Rusije. Delež žensk je do zadnjega leta vojne narasel na 13 odstotkov. Povojne oblasti so propagirale enakopravnost in zaposlovanje žensk. Kljub temu je njihov delež v jeseniški železarni počasi naraščal. Konec petdesetih let je dosegel odstotek iz zadnjega leta vojne. Hitreje je delež naraščal v sedemdesetih letih, ko je presegel petino vseh zaposlenih. Spremenil se je

Zagotovo je med bralkami Jeseniških novic veliko nekdanjih delavk, ki bi znale povedati kakšno zanimivo zgodbo ali hranijo fotografije ali kakšen predmet, ki jih spominja na nekdanje delo in sodelavce. Mogoče bi jih zaupale ali pokazale Gornjesavskemu muzeju Jesenice in bi na ta način pripomogle pri nastajanju razstave Delavke železarne in sooblikovale program srečanj in drugih aktivnosti, ki se bodo odvijale v času razstave v Ruardovi graščini na Stari Savi od 3. decembra in v prihodnjem letu.

Tekačice Železarne Jesenice z njihovo vodjo Štefko Cerkovnik in hišnikom glavne pisarne Gregorjem Weissom okoli leta 1967 (hrani Jožica Lukan) njihov socialni status in način sklenitve delovnega razmerja. Zaposlitev ni bi bila le nuja socialno ogroženih žensk, ampak pravica vsakega človeka. Delavci niso sklepali delovnega razmerja z lastnikom podjetja, ampak sprva z administrativnimi upravitelji, po uvedbi samoupravljanja neposrednih proizvajalcev pa z delovnim kolektivom. Ko se je posameznik zaposlil, ga je delovni kolektiv sprejel medse in mu dal pravico, da sodeluje v upravljanju podjetja. Ženske so bile zastopane v vseh obratih jeseniške železarne. V obratih, kjer se je zahteval velik fizični napor in so bili zanje neprimerni pogoji, so opravljale v glavnem pisarniško delo. V pro-

izvodnji so bile predvsem v šamotarni, elektrodah, žebljarni, hladni valjarni in žičarni, cevarni, vratnih podbojih in jeklovleku. Pomembno delo so opravljale v službah, ki so skrbele za kemijske, mehanske analize, kontrolo materiala, vzdrževanje naprav, administracijo, komunikacije in prehrano delavcev. Med najmlajšimi delavkami so bile tekačice, imenovane tudi »laufarce«, ki so bile stacionirane v stavbi glavne pisarne. Nekaj jih je bilo tudi v dislocirani enoti na Javorniku. Razdeljene so bile po relacijah in urah izhoda. Ena relacija je šla od glavne pisarne mimo visokih peči, jeklarne, livarne, valjarn in nazaj. Druga je potekala po predeloval-

nih obratih in tretja proti zunanjim ustanovam, pošti, zdravstvenemu domu in občini. Nekaterim je bil izhod določen na soda, drugim na liha števila, na primer ob 7., 9. in 11. uri. Pošiljke so prenašale v težkih torbah. Dogajalo se je, da so delavci ob pogledu na drobne tekačice z veliki torbami pripomnili: »Torba, kam pa greš s punco?« Dokaj neprikladne so bile torbe za prenašanje risb in načrtov iz tehničnega biroja. Najtežje je bilo v času novoletnih praznikov, ko je bilo toliko pošiljk, da so jih vozile v zabojih, naloženih na sankah. To je le del spominov nekdanje delavke jeklovleka Jožice Lukan, ki je v železarni začela delati kot tekačica.

Meditacija za globalni mir

Andreja Koprivec, ajurvedska svetovalka in učiteljica sprostitvenih tehnik

Društvo Prvi Korak z Jesenic se pridružuje globalnemu gibanju: meditacijam za mir, ki bodo potekale po celem svetu od 19. do 21.bseptembra. Slogan teh meditacij bo: »Mirovni vikend, globalna meditacija v povezavi z akcijami za boljše življenje vseh prebivalcev tega planeta«. Upam, da smo že dojeli, da samo globalna sprememba lahko dvigne življenje posameznika na tem planetu na spodobno in spoštljivo raven. Tega nikoli ne more zagotoviti noben politični niti ekonomski sistem, sicer bi jim že uspelo, pa jim do sedaj še ni, kajne? Zakaj so vsa gibanja za enakost in mir neuspešna? Ker ne izhajajo iz človeka samega, iz njegove narave, iz njegovega bistva, iz njegove zmožnosti spremembe zavedanja. In dokler se zavest kritične mase človeštva ne bo dvigni-

la na raven spoštovanja in ljubezni do vsakega čutečega živega bitja, do takrat smo obsojeni na vojne, izsiljevanja, revščino, begunce ¼ In kaj lahko storimo posamezniki? Smo res tako nemočni, kot se zdi? NE! Vsak izmed nas je svoboden, ima pravico do sreče in zadovoljstva. Kako to doseči? Poznamo način? Seveda ga. Vsak izmed nas naj poskrbi, da bo njegova zavest očiščena egoističnih nagnjenj in naj ne čaka na drugega! Če čakamo eden drugega, mogoče ne bomo nikoli dočakali. Meditacija je tehnologija, je notranji inženiring, ki posamezniku prinaša spremembo v njegovo zavedanje, v njegovo dojemanje življenja. Pomaga mu, da odkrije, kdo v resnici JE. In že sam stik »z resnico o tem, kdo si« prinaša radost in izpolnjenost. Radosten in izpol-

Ustavite se, preden odreagirate na vsaj eno neugodno življenjsko okoliščino, in poglejte na situacijo zviška (s ptičje perspektive). Zadihajte … Ko začutite v sebi vsaj malo miru, delujte. njen posameznik se ne boji, ne deluje iz strahu in nikoli ne prizadene drugega čutečega živega bitja. Meditacija je izredno preprosta tehnika »umirjanja« uma, ki nam lahko odkrije največje bogastvo, ki ga vsak izmed nas nosi v sebi. To je spoznanje globokega miru, blaženosti in izpolnjenosti. V meditaciji ali globoki predani molitvi se lahko dotaknemo nečesa v sebi, kar je neminljivo, in to je čista zavest oz. duh, ki prežema prav vsako celico našega telesa. Ko to sami doživimo, se ne bojimo ničesar več. Naša dejanja izhajajo iz

miru, in ne iz negativnih čustvenih stanj. Samo taka dejanja zdravijo in prinašajo v svet harmonijo, razumevanje in spoštovanje. Mir v sebi za MIR v svetu. Od znotraj navzven in ne obratno! In kaj lahko storimo do skupne meditacije? Kaj lahko spremenimo prav vsak dan? Navajam nekaj predlogov, ki jih je posredovala »globalna meditacijska mreža«: Odpustite enemu človeku v svojem življenju za nekaj, kar vam je storil, ali odpustite samemu sebi, če ste nekomu nekaj storili. Nekajkrat globoko vdihnite, preden vstopite v svojo pi-

sarno, razred, trgovino, avto ... ta teden. Ustavite se, preden odreagirate na vsaj eno neugodno življenjsko okoliščino, in poglejte na situacijo zviška (s ptičje perspektive). Zadihajte ¼ Ko začutite v sebi vsaj malo miru, delujte. Če nas bo več, se bomo približevali kritični masi, ki spreminja svet. Zaradi tega se zavedajte svoje pomembnosti in s tem odgovornosti! Vsak od nas šteje. In prav nič drugega vam ni treba storiti, kot pridružiti se skupinski meditaciji »MIR na Gorenjskem za svetovni MIR!« KJE in KDAJ? Zgornja dvorana Kolpern na Jesenicah (muzejsko območje Stara Sava), nedelja, 20. septembra, od 18.30 do 19.30. Pridružujemo se meditantom po celem svetu. Dogodek je brezplačen.


10

Jeseniške novice, petek, 18. septembra 2015

Zanimivosti

PONOVNO JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. II. PREDMET PRODAJE: 1. Nepremičnina s parc. št. 2199/1, v izmeri 985 m2, k.o. 2175 – Jesenice, 2. Nepremičnina s parc. št. 2199/2 , v izmeri 371 m2, k.o. 2175 – Jesenice. Nepremičnini se prodajata kot celota - izključno skupaj. Nepremičnini s parc. št. 2199/1 in 2199/2 k.o. 2175 – Jesenice sta stavbni zemljišči na območju naselja Slovenski Javornik – Strelska ulica. V njuni neposredni bližini potekajo javni komunalni vodi (vodovod, kanalizacija in plinovod) – komunalna oprema. Dostop (hoja, vožnja) na predmetni nepremičnini je omogočen neposredno iz javne ceste – Strelska ulica. Za priključitev bodočih objektov na javno komunalno opremo, zgrajenih na predmetnih nepremičninah, bo kupec poskrbel sam – na lastne stroške. V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice nepremičnini s parc. št. 2199/1 in 2199/2 k.o. 2175 - Jesenice ležita v območju J2/SS19-e, osnovna namenska raba: območja stanovanj; podrobna namenska raba: stanovanjske površine. III. VRSTA PRAVNEGA POSLA: Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki. IV. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESK NJENEGA VIŠANJA Izklicna cena za nepremičnini: s parc. št. 2199/1 k.o. - Jesenice znaša 39.400,00 EUR, s parc. št. 2199/2 k.o. - Jesenice znaša 14.840,00 EUR, skupaj znaša 54.240,00 EUR. V izklicno ceno ni vključen 22 % davek na dodano vrednost (DDV), ki bremeni najugodnejšega dražitelja oziroma kupca. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 50,00 EUR. V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE: Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od izstavitve računa s strani prodajalke, ki ga bo prodajalka izstavila na podlagi sklenjene prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine bo prodajalka kupcu izstavila zemljiškoknjižno dovolilo, za vknjižbo lastninske

pravice v zemljiško knjigo. Šteje se, da je kupnina plačana, ko v celoti prispe na račun prodajalke. VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE: Javna dražba bo potekala dne 7. 10. 2015 ob 15. uri v mali sejni sobi, v kleti Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. VII. VIŠINA VARŠČINE: Najkasneje do vključno 5. 10. 2015 morajo dražitelji, ki želijo sodelovati na javni dražbi, položiti varščino za nepremičnini s parc. št. 2199/1 in 2199/2 k.o. 2175 – Jesenice, v višini 5.424,00 EUR (pet tisoč štiristo štiriindvajset EUR 00/100), ki predstavlja 10 % izklicne cene, na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije, št.: SI56 01241-0100007593, sklic 18 75400-7221002-47809015 s pripisom »varščina za javno dražbo – nepremičnini s parc. št. 2199/1 in 2199/2 k.o. 2175 – Jesenice«. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. VIII. POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE 1. Nepremičnini s parc. št. 2199/1 in 2199/2 k.o. 2175 – Jesenice se prodajata kot celota – izključno skupaj, in po načelu videno-kupljeno. Davek na dodano vrednost (22 % od najvišje izklicane cene), stroške sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in stroške zemljiškoknjižne ureditve novo nastalega lastniškega stanja (stroški priprave in vložitve ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa, i. d.) plača kupec. 2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 3. Rok sklenitve pogodbe: Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo varščino. 4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije. Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: 1* potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine, 2* potrdilo pristojnega organa (FURS), iz katerega je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke, določene z zakonom, staro največ 15 dni, šteto od dneve objave razpisa, velja za pravne osebe, s. p. in fizične osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi, enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), 3* dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni, šteto od dneve objave razpisa: - da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je dražitelj pravna oseba ali s. p.; - da dražitelj ni v postopku osebnega stečaja, če je dražitelj fizična oseba; 4* potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pravne

osebe in s. p.). V kolikor ima dražitelj odprtih več računov pri različnih bankah, mora predložiti potrdila vseh bank, 5* potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe, 6* izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej točko IX.), 7* morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno (upravna overitev) pooblastilo za udeležbo na javni dražbi. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe. Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči takoj. Ne glede na navedeno kot dražitelj na javni dražbi ne more sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin, in člani komisije za vodenje javne dražbe ter z njimi povezane osebe (2. odstavek 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe). 5. Izbira najugodnejšega dražitelja: Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči podatke o davčni številki oz. ID številki za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik. Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi, če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena (ni dražiteljev), je javna dražba neuspešna. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 6. Ustavitev postopka: Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. 7. Pravila javne dražbe: Javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list. RS št. 34/2011 in spremembe). IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetne nepremičnine lahko pokličete na tel. št. (04) 5869 280, in sicer v času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do vključno 6. 10. 2015. Vzorec prodajne pogodbe, situacija z vrisanimi vodi gospodarske javne infrastrukture in izjava iz VIII. točke tega razpisa so dražiteljem na voljo na spletni strani Občine Jesenice (http://www.jesenice.si/sl/ za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave). Številka: 478-9/2012 Datum: 8. 9. 2015

Tomaž Tom Mencinger ŽUPAN

www.jesenice.si

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe) ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča v lasti Občine Jesenice, za leto 2015, št. 478-58/2014, sprejetega na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 20.11.2014, objavlja

Srebrna naj športna šola Akcija za "prometne junake" Urša Peternel

Gimnazija Jesenice je prejela srebrno priznanje naj športna šola v šolskem letu 2014/15. Gre za priznanje za dosežene rezultate dijakov

na šolskih športnih tekmovanjih. V vitrino so tako zlatemu priznanju izpred dveh let zdaj dodali še srebrno priznanje. V kulturnem nastopu na slavnostni podelitvi v Ljubljani je z glasom in

igranjem na ukulele vse prisotne navdušil dijak Val Mihelčič. Natečaj razpisuje Zavod za šport RS Planica z namenom popularizacije interesnih programov športa otrok in mladine.

V torek bo pred trgovino Lidl na Jesenicah potekala preventivna delavnica za otroke. Obiskovalci bodo lahko preskusili prometni poligon, preverili naletne teže pri različnih hitrostih, si nadeli posebna očala ... Urša Peternel Zavod Varna pot bo v torek, 22. septembra, pred trgovino Lidl na Jesenicah pripravil preventivno izobraževalno delavnico za otroke. Na ta način želijo otroke, ki so najbolj ranljiva skupina v prometu, opozoriti na varno obnašanje v prometu. »Pri tem se moramo angažirati vsi, tako starši, vzgojno-izobraževalne institucije, vladne in nevladne organizacije kot tudi mediji in podjetja,« je poudaril predsednik Zavoda Varna pot Robert Štaba. Poleg mimoidočih bodo na delavnico povabili tudi lokal-

ne vrtce in osnovne šole, da bi s tem obogatili del učnega programa, namenjenega večji prometni varnosti otrok. Delavnice bodo vključevale prometni poligon za najmlajše, kjer se bodo odvijale simulacije situacij v prometu, prikaz pomena pripetega varnostnega pasu in uporabe otroških varnostnih sedežev ter pravilnega načina pripenjanja. Obiskovalci bodo lahko preverili naletne teže pri različnih hitrostih in se spoznali s silami, ki delujejo pri prometnih nesrečah. S simulacijskimi očali pa se bodo podučili o nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola.

Letos so na Zavodu Varna pot pripravili še eno novost, in sicer so pod vodstvom dramaturginje in novinarke Anite Volčanjšek ter v sodelovanju s pedagogi pripravili predstavo z naslovom Prometni junak in pravljični peskovnik, ki na zabaven in otrokom zanimiv način razkriva pomen prometnih znakov in pravil obnašanja v prometu. Igra je poučna, a skozi zgodbo s pravljičnimi elementi in lutko v animacijski vlogi razblini formalno pedagoško formo. Tako sporoča, da je učenje pravil varnega obnašanja v prometu lahko tudi prijetno, kot je prijetna igra v peskovniku.


11

Jeseniške novice, petek, 18. septembra 2015

Zanimivosti

V komuni postanejo tudi mizarski mojstri

Cilj naj ne bo le vrh, ampak vrnitev v dolino

V komuni društva Žarek na Bitnjah v Bohinju so petega septembra pripravili dan odprtih vrat, na katerem so obiskovalci lahko spoznali tamkajšnje prebivalce in njihovo delo. Andraž Sodja

Lepi jesenski dnevi vabijo v gore, a dan se že krajša, pogosti pa so tudi vremenski preobrati. Zato – previdno!

Urša Peternel Lepi jesenski dnevi številne planince zvabijo v gore. A ker se dan že občutno krajša, pogosti pa so tudi vremenski preobrati, policisti opozarjajo na previdnost. Planincem svetujejo, naj pot v gore ustrezno načrtujejo, v kar naj obvezno vključijo predvsem vremensko napoved, pred odhodom pa naj upoštevajo tudi dejansko vreme in okolišči-

Obiskovalcem so predstavili mizarsko delavnico, kjer nastajajo prava mojstrska dela. pridejo novi izzivi, saj se spreminjajo okoliščine in generacije. V teh devetih letih smo že opazili velike razlike, saj nekateri prihajajo brez osnovnih življenjskih veščin in delovnih navad. Tuje jim je celo to, da bi se morali za nekaj boriti v življenju.« Problematika zasvojenosti z mamili na zgornjem Gorenjskem ni tako izpostavljena kot v nekaterih večjih mestih, vendar to še ne pomeni, da teh težav ni. Kot pojasnjuje Berčanova, sta glavna epicentra Radovljica in Jesenice: »Varna pa ni nobena vas. Kar je posebej zaskrbljujoče, je to, da se pojavlja vse več kemičnih substanc, tudi nepreverjenih, veliko je mešanja z različnimi tabletami, kar pogosto pripelje do re-

snih psihičnih težav. Težava je tudi v tem, da se pojavlja pri vse mlajših, tako imamo v naše skupine vključene starše 16- in 17-letnikov. Veseli smo, da se tako hitro odzivajo, saj je to še vedno preveč tabu tema. Vsi, ki se soočajo s temi težavami, so tako še posebej vabljeni, naj pridejo.« Komuna na Bitnjah se ponaša z izvrstno mizarsko delavnico, kjer uporabniki s pomočjo mentorjev ustvarjajo izvrstne lesene izdelke, ki so tudi naprodaj v več pohištvenih salonih, kot je še povedala Berčanova, pa sta dva uporabnika po zaključenem programu postala podjetnika – mizarja. Dneva odprtih vrat sta se udeležila tudi jeseniški žu-

pan Tomaž Tom Mencinger, ki je pohvali prizadevnost Ivanke Berčan, in direktorica Centra za socialno delo Jesenice Anita Bregar, ki je povedala, da s komuno izvrstno sodelujejo, že samo prisotnost komune na Gorenjskem pa vidijo kot veliko prednost: »Z naše plati imamo izvrstno pokrit ves program. Kaže pa se predvsem še potreba po komuni za dekleta ali matere z otroki.« Obiskovalcem so uporabniki pripravili pravo pogostitev ter jim razkazali tudi prostore, ki so jih v minulih devetih letih prenovili z lastnim delom in nekdaj zapuščeno železniško zgradbo v senci Ajdovskega gradca prelevili v prijeten dom, kjer skupaj uspešno premagujejo zasvojenost.

Zakaj radi kuhamo marmelade in shranjujemo zelenjavo? Odgovor je preprost. Ker je zabavno. Ker nas razveseli pogled na polno košaro svežega, dišečega sadja in zelenjavo. Spomni nas, da lahko pripravimo nekaj dobrega, okusnega in že iščemo babičine recepte ali pa si zamišljamo nove kombinacije, ustvarjamo nove okuse.

Planinci o Sivčevi pobudi

Trda vezava, 304 strani. Redna cena knjige je 42,50 eur. Če knjigo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je cena le

Spomin na Slavka Avsenika in njegovo Na Golici bi lahko trajno obeležili v sedanji Koči na Golici, menijo v Planinskem društvu Jesenice.

V Planinskem društvu Jesenice, ki upravlja Kočo na Golici, so se odzvali na pobudo pisatelja Ivana Sivca, po kateri naj bi na vrhu Golice zgradil Avsenikov planinski dom. Pobuda je sicer stara že več let, med prvimi je o tem razmišljal že Franci Branc z Bleda in nekateri drugi, po nedavni smrti Slavka Avsenika pa jo je prek Facebooka oživil Ivan Sivec in naletel na veliko podporo. Kot je povedal predsednik Planinskega društva Jesenice Vlado Hlede, v društvu menijo, da gradnja še ene planinske koče na vrhu Go-

lice ne bi bila smotrna. »Predvsem zato, ker že sredi pobočja Golice, le dobre pol ure hoda z vrha, že stoji naša koča, za katero vzorno skrbimo več kot trideset let in ponuja planincem Golice prijeten počitek pri vzponu na vrh in vrnitvi v dolino.« Z vsem spoštovanjem so pripravljeni dati Slavku Avseniku in njegovi Golici primeren in trajnejši poudarek v sami Koči na Golici. Razmišljajo tako o možnosti, da bi v koči uredili spominsko sobo, kot o možnosti, da bi kočo preimenovali v Avsenikov planinski dom, seveda v sodelovanju z njegovimi sorodniki.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure, ob sredah do 16. ure. Naročila sprejemamo tudi po e-pošti: narocnine@g-glas.si.

Z vami že 20 let

ČAMD­ŽIĆ­NI­JAZ,­s.p.,­FUŽINSKA­C.­3,­Je­se­ni­ce

Urša Peternel

ne na terenu. V mokrem vremenu so najbolj nevarne meliščne in skalnate poti, korenine in trava, predvsem na strmejših pobočjih. Na bolj izpostavljenih mestih v nevihtah obstaja še nevarnost strel. Pot naj bo prilagojena tudi opremi, znanju in psihofizičnemu stanju planinca. Kot poudarjajo policisti, naj bo cilj planincev varna vrnitev domov in ne zgolj trmast vzpon na vrh.

www.gorenjskiglas.si

Jeseniško društvo za delo z mladimi v stiski Žarek je v komuni Skupnost Žarek pripravilo dan odprtih vrat. Komuna izvaja dvoletni program rehabilitacije odvisnikov od drog in alkohola, v sklopu katerega uporabnikom preko dnevnega reda, delovne terapije, terapevtskega spremljanja, gibanja v naravi, individualnih in medsebojnih pogovorov nudijo možnost, da prevzamejo nadzor nad svojim življenjem in se iztrgajo iz primeža zasvojenosti. Omogočajo jim tudi dokončanje izobraževanja, pomoč pri obravnavah na sodišču in pri zdravstvenih potrebah. Program so začeli izvajati leta 2006, poleg Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Občine Jesenice pa ga sofinancira še šest občin Zgornje Gorenjske. Od začetka delovanja komune so prek programa pomagali že 57 odvisnikom, trenutno pa je v komuni Žarek sedem članov. »Želimo si čim dlje nadaljevati program na ta način in kar se da največ fantom omogočiti vrnitev v življenje in ga zastaviti na pošten in ustvarjalen način,« je ob tej priložnosti povedala predsednica, pobudnica komune in gonilna sila Društva Žarek Ivanka Berčan, ki je bila za svoje delo tudi nominirana za Slovenko leta 2014. »Z vsakim novim uporabnikom

25 EUR


12

Jeseniške novice, petek, 18. septembra 2015

Zanimivosti Rožca prijateljsko povezuje sosede Na sedlu Rožca so se znova srečali prijatelji in sosedje z obeh strani Karavank, iz občin Jesenice in Šentjakob.

Največja vrednost podjetja so zaposleni Podjetje KOV je odprlo nove proizvodne prostore na Prešernovi cesti na Jesenicah. Od majhne obrtne delavnice je podjetje v dveh desetletjih zraslo v podjetje s tridesetimi zaposlenimi in širokim proizvodnim programom.

Lepa septembrska sobota je še dodatno prispevala k vedremu razpoloženju udeležencev 14. tradicionalnega srečanja prebivalcev sosednjih občin z obeh strani Karavank, Jesenic in Šentjakoba na sedlu Rožca na nadmorski višini 1587 metrov. Za izvedbo družabnega dela srečanja organizatorji izmenoma poskrbijo na obeh straneh na spodnjih planinah pri pastirskih kočah. Letos so bili gostitelji sosedje na koroški strani. Srečanje je tudi letos potekalo brez vznesenih govorov, le v prijetnem klepetu in druženju sosedov in prijateljev ob glasbi. Za dobro voljo in vedro razpoloženje je skrbel domači ansambel, ki je imel v programu tudi Avsenikove skladbe.

Besedilo: Najprej so si udeleženci segli v roke na sedlu Rožca, nato pa so se spustili na avstrijsko stran do pastirske koče, kjer sta zbranim nekaj besed namenila župan Šentjakoba Heinrich Kattnig in v imenu zadržanega župana občine Jesenice Tomaža Toma Mencingerja direktorica občinske uprave Valentina Gorišek. Pobudnik srečanja leta 2002 Franci Smolej iz Planine pod Golico je izrazil zadovoljstvo, da se srečanja ohranjajo in s tem nadaljujejo medsebojne sosedske vezi. Skupaj s Klemenom Klinarjem, predsednikom Turističnega društva Golica, ki vsako drugo leto organizira srečanje na slovenski strani, na Jeseniški planini, sta bila enotna v oceni, da bo treba v prihodnje privabiti več mladih.

Vodja proizvodnje Anže Mrak in direktor Vojo Jovičič v novih proizvodnih prostorih razvoj, izdelavo, montažo in vzdrževanje," je povedal direktor podjetja Vojo Jovičič, ki je vrsto let delal v železarni, zatem je poučeval na jeseniški srednji šoli, nato pa se je podal na samostojno podjetniško pot. Kot je poudaril, so največja vrednost podjetja prav zaposleni, njihovo znanje in pripadnost podjetju. "Delujemo kot velika družina in imamo lepe medsebojne odnose. Želim si, da bodo v podjetju nekoč delali tudi otroci in vnuki sedanjih zaposlenih." Po direktorjevih besedah je eden od receptov za poslov-

ni uspeh ta, da ves dobiček vlagajo nazaj v podjetje, obenem pa si prizadevajo za poštene poslovne odnose in spoštujejo konkurenco. In še: v vseh letih niso dobili niti evra evropske pomoči, prav tako niso imeli nobenih kreditov; so pa zdaj nakup novih prostorov delno financirali s posojilom. Letni promet podjetja sicer znaša okrog 3,5 milijona evrov. Vodja proizvodnje v podjetju Anže Mrak je dodal, da imajo zaposleni urejene delovne pogoje, plače so vsak mesec petnajstega,

obenem pa se zaposleni zavedajo, da morajo tudi oni svoje delo opraviti stoodstotno. "Nimamo najete delovne sile, vsi delavci so zaposleni, saj nam je pomembno, da čutijo pripadnost podjetju. Dejstvo pa je, da je kader v kovinski industriji težko dobiti. Tudi zato sodelujemo s Srednjo šolo Jesenice, štipendiramo dijake in jim omogočamo opravljanje prakse," je povedal. Novi proizvodni hali je slovesno odprl Jože Domevšček, prvi zaposleni pri Voju Jovičiču in tudi prvi upokojenec podjetja KOV.

VA TEST BL JENI N NO A CENA VOŽNJO 19 9 ŽE OD

90 EU

ov te enkraten mozaik spomin S svojim prvčkom sestavi klopi! mozaik spominov šolskien leto te venkrat sestavi m prvo S svojim prvčkona klopi! v šolski letoprvi na prvo šolski dan … je bil Kakšen učitelj …em … m in dan prvi šolski je bilsošolce je bilo ime KakoKakšen … em… spričev učiteljalo prvo in m bilo je o sošolce bilo ime Kakojeuspešn Kako … … izletu alo prvo spričev bilošolskem je bilo o jena Kako uspešn Kako tij. … dožive izletu drugih šolskem veliko na … in ješebilo Kako ski album, drugih doživetij. še veliko … inzapisu jte in ustvarite izviren spomin Lepite fotografije, rišite, ski album, a. spomin družin izviren itevsa minogleda ustvarla veselje jte z bo zapisu ga si ki rišite, Lepite fotografije, a. družin vsa la ki si ga bo z veseljem ogleda

R

UM ALB ALBUMA VČK PR PRVČKA

leto v šolski klopi Album prvčka – Moje prvo Ilustriral Josef Pospíchal Prevedla Nives Vidrih Lombar v šolski klopi leto Matic uredilprvo – Moje Tehnično Album prvčka Narava, Kranj, 2015 Založba Josef Pospíchal Ilustriral Izdala in založila Virnik PeterVidrih založboNives Za Prevedla Tehnično uredil Matic Lombarrok2015 Kranj, ve školní lavici Můj první prvňáčka Založba–Narava, založila Izdala inAlbum Naslov originala: Za založbo Peter Virnik © Fragment, 2014 rok ve školní lavici Můj první2014 Josef–Pospíchal, prvňáčka za ilustracije © Album Naslov originala: Adriana Dvořáková, 2014 FRAGMENT, d.o.o., Hana © za naslovnico Založba založba Narava 2014 izdajo © Fragment, © 2015, za slovensko 2014 Pospíchal, Josef © za ilustracije 2014 ava.si Hana Adriana Dvořáková, , d.o.o., prodaja@nar FRAGMENT © za naslovnico Založba založba Narava izdajo si www.narava. © 2015, za slovensko d.o.o. ava.si Belin grafika Tisk prodaja@nar 2015, 1000 siizvodov www.narava. 1. natis

12,90 €

Tisk Belin grafika d.o.o. 1. natis 2015, 1000 izvodov

12,90 €

ki klopi Moje prvo leto vv šols pi Moje prvo leto šolski klo

www.gorenjskiglas.si www.gorenjskiglas.si

Janko Rabič

KA KA M PRVČ M PRVČ ALBU ALBU

Srečanje na sedlu Rožca

Prejšnji petek so v jeseniškem podjetju KOV – Kovinska oprema in vzdrževanje pripravili slovesnost ob odprtju novih proizvodnih prostorov na Prešernovi cesti na območju nekdanje hladne valjarne in žičarne. Prostori so veliki dva tisoč kvadratnih metrov, poleg dveh proizvodnih hal pa so uredili tudi garderobe in jedilnico za zaposlene. Obenem so praznovali dvajsetletnico obstoja podjetja, ki je zraslo iz majhne obrtne delavnice s tremi zaposleni. Danes zaposlujejo trideset ljudi, hkrati z rastjo podjetja pa se je skozi leta širil tudi proizvodni program. Ta danes sega od izdelave jeklenih konstrukcij, varjenja barvnih in črnih materialov strojegradnje, izdelave strojnih delov in projektiranja, za kar imajo tudi certifikat SIST EN 1090 in EN ISO 3834-2. Največji partnerji so Acroni (zanje izdelujejo rezervne dele, investicijsko opremo, sodelujejo pri vzdrževanju in remontih), Harsco Minerali (izdelali in postavili so velik del opreme za predelavo žlindre), Hidria Rotomatika in drugi, tretjino prometa pa predstavlja izvoz v Avstrijo, Italijo, Nemčijo, tudi Rusijo. "Naša prednost je v tem, da poskrbimo za projektiranje,

Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Cena albuma je Cena albuma je

Album lahko kupite na Gorenjskem glasu, Album lahko4kupite naali Gorenjskem Bleiweisova v Kranju ga naročiteglasu, Bleiweisova 4 v Kranju ali ga dan naročite po tel. št.: 04/201 42 41 vsak od 7. do 15. ure, po št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure, ob tel. sredah do 16. ure. Naročila sprejemamo ob do 16.narocnine@g-glas.si. ure. Naročila sprejemamo tudisredah po e-pošti: tudi po e-pošti: narocnine@g-glas.si.

Čisto sveže Čisto svežeknjiga, ki natisnjena natisnjena knjiga, ki jo boste izpolnjevali jo doboste koncaizpolnjevali šolskega do konca leta, ko sešolskega bo leta, ko se bo spremenila v pravi spremenila v pravi pravcati album pravcati album z nepozabnimi zspomini nepozabnimi na začetek spomini na začetek šolanja. Vanj boste šolanja. boste prilepili Vanj fotografije prilepili fotografije prvega šolskega prvega šolskega dne, sošolcev, dne, sošolcev, učiteljic, odtisnili učiteljic, odtisnili svojo dlan, svojo dlan, prilepili pramen prilepili pramen las in vanj zapisali las in vanj zapisali le najbolj prijetne le najbolj prijetne dogodivščine. dogodivščine.

12 EUR EUR

90 90


13

Jeseniške novice, petek, 18. septembra 2015

Zanimivosti

Na obisku pri potujočih arhitektih

Polžje "dirke"

Na Jesenicah so po brezplačen arhitekturni nasvet prišli štirje občani.

Na Jesenicah je v začetku meseca potekala brezplačna arhitekturna svetovalnica v sklopu projekta Arhitekturni nasvet. Skupina mladih arhitektov in krajinskih arhitektov se je namreč podala na turnejo v dvajset slovenskih krajev, kjer so pomagali ljudem pri njihovih prostorskih zagatah. Kot je povedal vodja projekta Matic Brdnik, na ta način želijo izobraževati o dobro urejenem prostoru in nuditi bolj dostopne arhitekturne in krajinskoarhitekturne storitve. S svetovanjem želijo pomagati pri gradnji, prenovi, sanaciji, zakonodaji, opremi, načrtovanju in prostorski organizaciji vrtov, razmeščanju različnih rab v vrtu in okolici, oblikovanju različnih tipov zasaditev ... Na Jesenicah se je na svetovanje prijavilo sedem občanov, na koncu pa so po nasvet prišli štirje. "Občani so prišli z zelo različnimi prostorskimi težavami, od ureditve okolice in urejanja dveh otroških sob v eni sobi do problematike s solitrom in sanacije fasade," je povedal Matic Brdnik. Kot je dodal, so z odzivom zadovoljni, saj so si za turnejo zadali, da bodo pomagali sto ljudem, kar pomeni v povprečju pet obiskovalcev na vsako svetovalnico. "Žal nam je samo, da niso prišli vsi prijavljeni," je dejal Br-

Foto: Arhitekturni nasvet

Urša Peternel

Občani so prišli z zelo različnimi prostorskimi težavami, od ureditve okolice in urejanja dveh otroških sob v eni sobi do problematike s solitrom in sanacije fasade. dnik. Kot je poudaril, je pri vseh posegih v prostor, gradnjah in prenovi dobro vključiti stroko. "Najbolj pomembno je na začetku, kajti takrat se sprejemajo daljnosežne odločitve. Se pravi, če se © zaštrikamo© na začetku, se © zaštikramo© pošteno. Prav zaradi tega organiziramo brezplačna svetovanja, s katerimi želimo smiselno usmeriti obiskovalce pri njihovih prostorskih zagatah. S tem jim prihranimo marsikatero skrb, čas in seveda denar." In kako v ekipi, kot arhitekti, ocenjujejo stanje prostora na Jesenicah, kjer

mnoge zmotijo © sladoledne© barve fasad in stihijsko zastekljevanje balkonov? "Sladoledne barve in zastekljevanje balkonov so le simptomi, prava bolezen je pomanjkanje dobrih prostorov in ambientov. Vsi ti posegi so klic v sili. Če bi imeli ljudje na voljo fleksibilna stanovanja ali dosegljiv trg, balkonov zaradi pomanjkanja prostora sploh ne bi bilo treba zapirati." In kje je tu vloga lokalne skupnosti? "Lokalna skupnost lahko sprejme smernice, vendar se bojim, da – dokler se ne izboljša ostalo – vidnih po-

Na kmečkih igrah ob krajevnem prazniku Planine pod Golico so pripravili tudi prave polžje dirke. Za razliko od ostalih hitrostnih športov v tem primeru tveganja, da bi kateri od tekmovalcev pristal v varnostni ograji, ni bilo, saj polmetrske razdalje v pol ure ni premagal noben tekmovalec.

zitivnih sprememb ne bo. Osnova je izobraževanje o prostoru in kulturi bivanja in tako bomo rešili te in podobne težave. V to verjamemo in v tej smeri delujemo." Projekt Arhitekturni nasvet je del Zavoda za uravnotežen prostorski razvoj Aksa. Skupino sestavlja petnajst arhitektov, dve krajinski arhitektki, sociologinja in pravnik. Delujejo že več kot leto dni, doslej pa so pomagali že pri več kot stotih zagatah, pripravljajo pa še druge projekte, kot je denimo razvoj podeželja.

Sredi Jesenic prijeli za kose

V knjigi boste našli babičine recepte za torte, ki jih mati preda hčerki v zdelanem zvežčiču, recepte tet, svakinj in prijateljic. Našli boste prepisane recepte z zavitkov pecilnega praška, zgubljenih v predalih časa, Marielline torte, Patricijine torte,.. Izbirali boste lahko med preprostimi in zapletenimi tortami, pitami in zavitki za k čaju, za zajtrk, za vsak dan ali za posebne priložnosti.

Urša Peternel Prejšnji teden je sredi Jesenic potekala zanimiva akcija – skupina koscev iz Društva koscev in kosic Slovenije je na star način, s kosami, kosila strm travnik za staro vilo. Kot je povedal Lojze Križnar iz društva, so pred tedni prejeli klic Jeseničanke Veronike Polajnar, ki da bi potrebovala pomoč pri košnji 4600 kvadratnih metrov velikega, strmega travnika oziroma sadovnjaka za hišo. "Bili smo ravno na poti na evropsko prvenstvo koscev v Španijo in bili takoj soglasni: Gremo in naredimo!" je povedal Lojze Križnar. Tako so se prejšnji teden v torek zbrali na Jeseni-

Zadovoljni kosci po opravljenem delu. cah, osem koscev in dve kosici iz različnih slovenskih krajev, od Gorice do Murske

Sobote, in se s kosami zagnali v strm breg. V uri in četrt so delo opravili, v za-

hvalo dobili dobro malico, ob tem pa izvedeli še zgodovino stare vile, ki se je včasih imenovala vila Valli. Predniki gospe Veronike so jo odkupili od arhitekta Vallija, ki jo je zgradil, ko je sodeloval pri gradnji železniškega predora na Hrušici. Gospa je bila koscem iskreno hvaležna, zadovoljni, da so opravili dobro delo, pa so bili tudi kosci. "En lep dan je bil!" je povedal Lojze Križnar. Kot je dodal, društvo letos praznuje desetletnico, radi priskočijo na pomoč, če jih pokličejo ("Z veseljem gremo vsako traparijo naredit"), sicer pa sodelujejo na etnografskih prireditvah, udeležujejo pa se tudi tekmovanj v ročni košnji.

www.gorenjskiglas.si

Člani Društva koscev in kosic Slovenije so priskočili na pomoč Jeseničanki in ji ročno pokosili strm breg za hišo sredi Jesenic.

Knjiga obsega 360 strani. Redna cena knjige je 37,50 EUR. Če knjigo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je cena le Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure, ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na: narocnine@g-glas.si

19

EUR


14

JeseniĹĄke novice, petek, 18. septembra 2015

Zanimivosti 68'2.8MQ 

 Sudoku s konÄ?no reĹĄitvijo

    

    

    

    

    

                  Sestavil: Cveto Erman

MreĹžo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in vsak manjĹĄi kvadrat vsebovali ĹĄtevilke od 1 do 9. Ob pravilni reĹĄitvi boste v oznaÄ?eni vrstici, Ä?e zamenjate ĹĄtevilke s Ä?rkami (1=I, 2=D 3=A 4=V, 5=E, 6=R, 7=T, 8=Z, 9=G), od leve proti desni prebrali reĹĄitev uganke in jo vpiĹĄite v kriĹžanko. ReĹĄitev sudokuja iz prejĹĄnje ĹĄtevilke je KRAGULJEC.

Nagrajenci kriĹžanke iz prejĹĄnje ĹĄtevilke Pravilno geslo je RESTAVRACIJA IN PICERIJA OAZA. Sponzor kriĹžanke je BISTRO OAZA, Iztok MoriÄ?, s. p., Cesta marĹĄala Tita 55, Jesenice. Hrano lahko naroÄ?ite po telefonu 04 586 43 96 in vam jo dostavijo na dom. Nagrajenci so: 1. zapitek v vrednosti 20 evrov: Zdravko KovaÄ?, Kranj; 2. in 3. zapitek v vrednosti 15 evrov: Andrej OniÄ?, Jesenice, Andreja Tancar, Bohinjska Bistrica. Za nagrade se oglasite v restavraciji Oaza.

CvetaÄ?a romanesco Je za nas bolj nova, zelo zdrava, okusna zelenjava, kriĹžanec med cvetaÄ?o in brokolijem. Uspelo nam jo je vzgojiti doma, na gorenjski njivi, lani celo v deĹževnem in hladnem poletju, Ä?eprav potrebuje veliko sonca in toplote. Na prosto smo jo posejali maja in junija, pridelek pa je bil v septembru in oktobru. Pravijo, da je ta zelenjava povzpetniĹĄka novinka in vse bolj priljubljena. Jelka Koselj

a najveÄ? za 15 minut. Precedimo in vodo shranimo. V odcejeni vodi so visokovredno hranilne in zdrave snovi. Porabimo jo za juhe, z njo zalivamo jedi, na primer riĹžote. Je Ĺže osoljena in Ä?e jo shranimo v hladilnik, je osveĹžujoÄ? napitek. V namaĹĄÄ?en pekaÄ? za narastke poloĹžimo cvetaÄ?o romanesco na debelo narezano. Polijemo jo z omako, kjer zmeĹĄamo: smetano, jogurt, rumenjake, sneg, sir in drobtine. PekaÄ? postavimo v ogreto peÄ?ico in jed peÄ?emo pribliĹžno 20 minut pri 175 stopinjah, da se zgoraj rumeno zapeÄ?e. Ponudimo ĹĄe toplo jed. Poleg narastka lahko dodamo ĹĄe peÄ?ene paradiĹžnike, pire krompir ali krompir v kosih, zabeljen z ocvirki ali drobtinami, mesne priloge ... ParadiĹžnike lahko popeÄ?emo kar na alufoliji v peÄ?ici isto-

Priprava je raznovrstna: za predjedi, juhe, obare, prikuhe, solate, narastke in riĹžote. V trgovini se dobi sveĹža jeseni, zamrznjena pa preko leta. Zamrznemo jo tako, da jo blanĹĄiramo 2 minuti, prelijemo s hladno vodo, osuĹĄimo in damo v vreÄ?ke. ZdrĹži 8–9 mesecev.

Narastek s cvetaÄ?o romanesco (za 4 osebe) Potrebujemo: 1 kg cvetaÄ?e, 1 kislo smetano (2 dcl), 1 jogurt (2 dcl), 2 rumenjaka, sneg dveh beljakov, 3–5 Ĺžlic naribanega bohinjskega sira (ali drugega trdega sira), 2 Ĺžlici drobtin in maslo za pekaÄ?. Priprava: Od glave obreĹžemo zunanje liste. Lahko jo za 15 minut potopimo v slano vodo, da se odstranijo ĹžuĹželke. Nato jo damo kuhati v veÄ?jih kosih v slan krop,

Sponzor kriĹžanke je Avto Svetina, Iztok Svetina, s. p., Cesta Borisa KidriÄ?a 26a, 4270 Jesenice, tel.: 04/586-20-97, gsm: 041/639288. Prodaja, odkup in prepis vozil vse na enem mestu. Za naĹĄe reĹĄevalce prispeva nagrade v njihovi avtopralnici: 1. nagrada: pranje os. vozila + okvirÄ?ki za registrske tablice; 2. nagrada: pranje os. vozila + vroÄ?e voskanje; 3. nagrada: pranje os. vozila AVTOR: CVETO ERMAN

OSAMLJENOST

TUKAJ VPIĹ ETE REĹ ITEV SUDOKUJA

ALUMINIJEVA RUDA

RIKO DEBENJAK

Foto: www.kulinarika.net

 

Ä?asno z narastkom. Lahko pa jih nareĹžemo na 1 cm debelo, solimo, popramo, povaljamo v moki in ocvremo.

Juha iz odcedka kuhane cvetaÄ?e Na koĹĄÄ?ku masla prepraĹžimo 2 Ĺžlici pĹĄeniÄ?nega ali pirinega zdroba, da malo porumeni, in zalijemo z

ReĹĄitve kriĹžanke (nagradno geslo, sestavljeno iz Ä?rk z oĹĄtevilÄ?enih polj in vpisano v kupon iz kriĹžanke) poĹĄljite do ponedeljka, 28. septembra 2015, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naĹĄ poĹĄtni nabiralnik.

VRBA IVA (NAREÄŒNO)

ODSTRANITEV ZAPISA

SLADKOVOD AVTO SVETI- GOSTA JED NA ROPAR- NA PRODAJA IZ PRETLASKA RIBA AVTOMOBIÄŒENEGA Z DOLGIMI LOV Z GA- KROMPIRJA, BRKI RANCIJO SADJA ... ÄŒRNOMORSKA LUKA V GRUZIJI KAR SE KAĹ˝E IN ZAZNAVA

1

PISATELJ ZGODB

ohlajeno vodo od odcedka cvetaÄ?e (2–3 zajemalke na osebo). ZaÄ?inimo z muĹĄkatnim oreĹĄkom, majaronom ali timijanom, ĹžliÄ?ko suhe zelenjavne zaÄ?imbe, poprom in dosolimo. Juho vremo 5 minut. Dobimo okusno milijonsko juho, ki jo lahko obogatimo ĹĄe vlitimi jajÄ?nimi rezanci ali popeÄ?enimi kruhovimi kockami.

PTICA UJEDA, SRĹ ENAR

9

VEDA O EKVADORSKI VODENJU PISATELJ IN STROJNIH DRAMATIK NAPRAV NA (JORGE) DALJAVO

6

ZAVRAÄŒANJE MORALNIH NAÄŒEL

RIMSKI BOG SMRTI IN PODZEMLJA

GESLO 1

3

2

10

3

11

4

2

5

5

6

4

7

12

8

10

2

13

5

7

4

14

9

2

PRITISK TOÄŒKE PRI MESTO JUDU, POKRAJINI ????, ANDALUZIJI VAZARI, HRV. IGRALJUKO KA (JAGODA)

IMETJE, LASTNINA

13

SLOVENSKI PESNIK, ZBIRKA OSVITI (FRANCE)

7 IDILIÄŒNOST

KVALITETNO ÄŒASOVNO STROJNO ZAKLJUÄŒEÄŒIĹ ÄŒENJE NA ENOTA AVTOMO- RADIJSKEGA BILOV PROGRAMA LEPLJIV TRAK ZA ZAĹ ÄŒITO RANE NA KOĹ˝I ROMSKO NASELJE V OBÄŒINI Ĺ KOCJAN DRAGO RONNER

JAVNA HIĹ A, BEZNICA

11

LJUBO BAVCON

RDEÄŒKASTO RJAV VOL (NAREÄŒNO)

PREDSTOJNIK OBÄŒINE

MANJĹ A SKALA

ATLETSKA DISCIPLINA

BAVARSKI GLIVIÄŒNA NAJPREVOJVODA, KI BOLEZEN Ĺ˝IT PROSTEJĹ I KROĹ˝NIK SESALEC S SILVO KARO JE ZADUĹ IL UPOR KAOVALNE STOKOM, KI RANTANCEV OBLIKE LEĹ˝EJO JAJCA NAĹ  PESNIK, DRAMATIK IN PISATELJ (DRAGAN)

ZDRAVILIĹ ÄŒE V BELGIJI

DANSKI OTOK V MALEM BELTU

AFAR: pokrajina v severovzhodni Etiopiji CELIAKIJA: motnje pri absorbciji maĹĄÄ?ob

NACE SIMONČIČ SPOJ PRI OBLEKI

NAŠOPERNI PEVEC (JOŽE) OKROGEL PREDMET

ÄŒEDNOST, UREJENOST OTOK PRED JZ OBALO SUMATRE

AMERIĹ KA IGRALKA (LUCILLE) ZAPOREDNI ÄŒRKI

3

10

PODZEMNI DEL RASTLINE VIĹ AVJE V SAHARI

5

NASELJE V OBÄŒINI TRĹ˝IÄŒ, STARO IME PUTERHOF

8

PLOĹ ÄŒICA IZ ROĹ˝EVINE NA KONCU PRSTA RADOST

GRELNA NAPRAVA PODOLGOVA TA DEĹ ÄŒICA S KOLESCI

TRENJE OTOÄŒJE MED SEVERNO IN JUĹ˝NO AMERIKO EMIL ADAMIÄŒ

RIBIČ KI LOVI TRSKE, POLENOVKE

POSREDOVALEC NOVIC PREPROSTO OBUVALO

SKOK S PREMETOM TELESA

OBLIKA IMENA TILEN

SLOVARÄŒEK:

DEBELA PALICA

TEMNI DEL DNEVA

4

2

IME NAĹ EGA KANTAVTORJA SMOLARJA

IME NAĹ E IGRALKE TKAÄŒEV

NEKDANJA IT. POPEVKARICA, POROÄŒENA RENO (R.1945) ARABSKI Ĺ˝REBEC

MERI AVSENAK

MOTNJE PRI ABSORBCIJI MAĹ ÄŒOB, PREOBÄŒ. NA GLUTEN POKRAJINA V SEVEROVZHODNI ETIOPIJI

BALL: ameriĹĄka igralka (Lucille) RITA PAVONE: italijanska popevkarica

14

DELAVEC V LIVARNI

12

IVO ROBIĆ

GRĹ KI BOG VOJNE (IZ ÄŒRK RESA)

ICAZA: ekvadorski pisatelj in dramatik (Jorge) STOKOVEC: vrsta sesalca POTI: Ä?rnomorsko pristaniĹĄÄ?e v Gruziji Ĺ ANDA: naĹĄ pesnik in pisatelj (Dragan)

GORENJSKI GLAS JESENIĹ KE NOVICE 13/2015 P.P. 124, 4001 KRANJ


15

Jeseniške novice, petek, 18. septembra 2015

Prireditve Septembrske prireditve Petek, 18. septembra RAZSTAVNI SALON DOLIK, ob 18. uri Odprtje razstave PODOBE LIKOVNE USTVARJALNOSTI 2015 – raz­ stava izbranih del ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev. Razstava bo na ogled do 20. 10. 2015.

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, 19.30 KD Figura Kranj, POSTHUMNA SMETANA v okviru Čufarjevega ma­ ratona za abonma in izven

Sobota, 19. septembra PARKIRIŠČE PRED TRGOVINO MERCATOR NA KOROŠKI BELI, ob 13. uri DVODNEVNI IZLET NA JALOVEC, zelo zahtevna označena pot, obvezne prijave pri gospodu Janezu Omanu, 041 749 063

FESTEELVAL – PRIREDITVENI PROSTOR NA STARI SAVI, ob 20. uri

21. 9. 2015, Brezplačni začetni računalniški tečaj – obvezne prijave 21. 9.–30. 9. 2015, Vpis na univerzo za starejše

Brezplačni otvoritveni spektakel – Dunkin Devils, Kreativ ¼

FESTEELVAL – PRIREDITVENI PROSTOR NA STARI SAVI, ob 21. uri Uradno odprtje Festeelvala: La Bagra, Klemen Klemen, vstopnina 3,00 evre

Sobota, 26. septembra FESTEELVAL – PRIREDITVENI PROSTOR NA STARI SAVI, ob 12. uri

29. 9. 2015 ob 16. uri, Brezplačno preverjanje znanja nemščine – ob­ vezne prijave

Prireditve za osnovnošolce in mlade do 15. leta DRUŠTVO ŽAREK, CESTA MARŠALA TITA 78, JESENICE, 030 625 298 Vse dni v tednu od 16. do 18. ure –

Osrednje dogajanje Festeelvala: stojnice, društva s svojo ponudbo, kulinarična doživetja, kuhinja na kolesih Ferfud, spremljevalni pro­ gram, animacije, nagradni turnir v igranju najnovejše FIFE 2016 (obvezne prijave na festeelval@gmail.com – nagradni turnir)

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, ob 13.30 Kegljanje – ligaška kegljaška tekma Sij Acroni Jesenice 2 : Vodnjak

Raznolike kreativne delavnice, prostočasne aktivnosti, igre, medse­ bojno druženje

MLADINSKI CENTER JESENICE, MLADINSKA TOČKA Center II, Titova 41, Jesenice 5884 680/681, www.mcjesenice.si 23. in 30. 9. – Vesele srede na Titovi 41 v mladinski točki centra II – vodene dejavnosti za osnovnošolce

V primeru slabe vremenske napovedi izlet odpade.

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, ob 16.30 ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 18. uri Hokejska tekma INL HDD Jesenice : Zell am See

Ponedeljek, 21. septembra ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 10. uri Vseslovenska akcija – rekreacijsko drsanje, igranje namiznega tenisa

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, ob 10. uri Simbioza giba – gibanje je življenje in življenje je gibanje. Vseslovenska akcija – kegljanje na asfaltu

DOM DU JESENICE, ob 17. uri Predavanje Pakistan v sliki in besedi, predavatelj Miro Koder

MLADINSKA TOČKA CENTER II, Titova 41, ob 17. uri Klepet staršev z Zinko Ručigaj – MOJ OTROK ME NIČ NE SLIŠI

Torek, 22. septembra ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 10. uri

Ob 16. uri VESELA SREDA, Pozdrav jeseni: delavnice, štafetne in spre­ tnostne igre za osnovnošolce

3. SNL center, članska nogometna tekma NK Jesenice : NK Ivančna Gorica

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, ob 17. uri Kegljanje – 2. slovenska liga Sij Acroni Jesenice : Ograjca

FESTEELVAL – PRIREDITVENI PROSTOR NA STARI SAVI, ob 20. uri

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, igralnica, 04/583 42 01, info@knjiznica-jesenice.si KNJIŽNICA HRUŠICA, 04/583 42 12, info@knjiznicajesenice.si

Odmev 2015 (Fourstone, Skeebeep, La serpetine, Elvis Jacksoni)

Nedelja, 27. septembra KOPALIŠČE UKOVA, ob 9. uri Pohod čez Dole na Pristavo

Prireditve za mlade od 15 do 30 let DRUŠTVO ŽAREK, CESTA MARŠALA TITA 78, JESENICE, 030 625 298 Vse dni v tednu od 18. do 20. ure

FESTEELVAL – TRG TONETA ČUFARJA, ob 10. uri

Raznolike kreativne delavnice, prostočasne aktivnosti, igre, medse­ bojno druženje

Otroški in družinski dan – športne, zabavne, ustvarjalne vsebine, pra­ vljice ¼

DOM PRISTAVA V JAVORNIŠKEM ROVTU, ob 11. uri Družabno srečanje krajanov KS Sava

KMETIJA SMOLEJ, www.kmetijasmolej.si, 041 566 847, mihasmo@gmail.com Vsak konec tedna v soboto od 8. in v nedeljo do 13. ure – Aktivni vi­ kend za otroke – spoznavanje življenja na kmetiji

Simbioza giba – gibanje je življenje in življenje je gibanje. Vseslovenska akcija – rekreacijsko drsanje, igranje namiznega tenisa

Sreda, 23. septembra BALINIŠČE V BAZI, ob 8.30 Odprt balinarski turnir trojic za Memorial Draga Tarmana

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 10. uri Simbioza giba – gibanje je življenje in življenje je gibanje. Vseslovenska akcija – rekreacijsko drsanje, igranje namiznega tenisa

VELIKA TELOVADNICA GIMNAZIJE JESENICE, ob 18. uri

FESTEELVAL – TRG TONETA ČUFARJA, ob 11. uri ENOS – gorski tek na Lenčkov Špik, prijavnina do 15. 9. na festeel­ val@gmail.com

FESTEELVAL – TRG TONETA ČUFARJA, ob 14. uri Brezplačno glasbeno popoldne z Andrejem Šifrerjem, nogomet z zor­ bi, plesno tekmovanje z Arkademijo, kulinarično tekmovanje v desetki (čevapčiči)

Simbioza giba – gibanje je življenje in življenje je gibanje.

Ogled Modulne Makete Jesenice je možen vsako prvo soboto v mese­ cu od 14. do 18. ure v prostorih CP ŽP, KURILNIŠKA 10a, III. nadstrop­ je, od 14. do 18. ure (3. 10. 2015)

FESTEELVAL – GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 18. uri Literarni večer mladih upov: Manca Ropret, Laura Drole, Katka Boga­ taj, Saša Atanasov, Impro komedija: KUD KIKS

Slavnostni sprejem maturantov generacije 2015 in njihovih staršev

Četrtek, 24. septembra ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 10. uri

Stalne razstave

FESTEELVAL – PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA, ob 20.30 DRIVE IN KINO – The grand Budapest Hotel, vstopnina 5

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI! Pripravil: Turistično informacijski center Jesenice (TIC Jesenice) Tel.: 04 586 31 78, www.turizem.jesenice.si E­pošta: tic.jesenice@siol.net Uradne ure: ponedeljek­petek od 8. do 16. ure

evrov/avto. Obvezne prijave po 15. 9. 2015 na festeelval@gmail.com

Vseslovenska akcija – rekreacijsko drsanje, igranje namiznega tenisa

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 17. uri Kolesarski izlet na obletnico nesreče Jureta Robiča: Jesenice–Mojstrana–Plavški Rovt–Jesenice

Petek, 25. septembra ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 10. uri Simbioza giba – gibanje je življenje in življenje je gibanje.

Ponedeljek, 28. septembra DOM DU JAVORNIK – KOROŠKA BELA, ob 18. uri Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Pavla Smoleja: SLOVENSKE GORE

Torek, 29. septembra KOLPERN NA STARI SAVI, ob 17. uri DEKD: Običaji ob godovanju, medgeneracijska delavnica

Vseslovenska akcija – rekreacijsko drsanje, igranje namiznega tenisa

KEGLJIŠČE, ob 10. uri Simbioza giba – gibanje je življenje in življenje je gibanje.

Sreda, 30. septembra AVLA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE, od 9. do 19. ure Praznični spomini na 20. stoletje – zbiranje spominov

Vseslovenska akcija – kegljanje na asfaltu

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30 Svetovni dan stripa, razstava in predstava Miki Muster:

DEKD: Predstavitev raziskovalne naloge Špele Smolej Milat: Kako so na Jesenicah včasih živeli – navade, običaji in šege ob praznovanjih

DOGODIVŠČINE ZVITOREPCA, TRDONJE IN LAKOTNIKA

FESTEELVAL – ACRONI, d. o. o., ob 12. uri Brezplačen voden ogled železarne – obvezne prijave na festeelval@ gmail.com

FESTEELVAL – BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 13. uri Brezplačni zaposlitveni sejem – tržnica znanja

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA, ob 19. uri Osrednja slovesnost ob prazniku KS Sava s podelitvijo priznanj KS Sava za leto 2015

Četrtek, 1. oktobra DOM DU JESENICE, ob 16. uri Proslava mednarodnega dneva starejših in srečanje z jubilanti DUJ

Prireditve Ljudske univerze Jesenice, 051 363 319 Vsak torek in sredo od 15. 9. 2015 dalje, 14.00–16.00, Program Centra medgeneracijskega sodelovanja »Pripravimo se na nov šolski dan« – pisanje domačih nalog z osnovnošolci

www.gorenjskiglas.si

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, 10. uri

25 EUR

Avtorica v knjigi s 350 stranmi piše o najbolj skritih, intimnih dejanjih spolnosti naših prednikov, o življenju dekel in hlapcev, o otroštvu dedov in babic, zidavi hiš po 2. svetovni vojni in o okoliščinah, v katerih so se včasih rojevali otroci. + p o in a št n Zanimive so zgodbe o tem, kako in zakaj so se ljudje sovražili, se ženili, umirali. Posebno poglavje je namenjeno dedu Luki, ki je bil znana žirovska legenda. Redna cena knjige je 30 EUR. Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je cena le 25 EUR + poštnina. Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.


16

Jeseniške novice, petek, 18. septembra 2015

jeseniške novice Poplave in plazovi

Prihaja Festeelval Od 25. do 27. septembra bo na Jesenicah znova potekal Festeelval s pestrim kulturnim, športnim, otroškim in zabavnim programom.

V ponedeljek je na območju občine Jesenice padlo več kot 200 litrov dežja na kvadratni meter, zato je na Tomšičevi cesti poplavil hudournik Čopov graben, huda ura pa je bila tudi v Planini pod Golico.

Bregove je prestopil manjši hudournik Čopov graben na Cesti Toneta Tomšiča na Jesenicah. / Foto: Andraž Sodja so k preprečitvi hujših posledic veliko prispevali tudi ukrepi za sanacijo vodotokov in hudournikov, za kar občina vsako leto namenja nekaj sredstev, župan pa je oblju-

bil, da bodo poskusili ta sredstva še nekoliko povečati. Veliko pa so prispevali tudi krajani sami, saj so komunalni delavci opazili, da med zamaškom kanalete ni bilo

odpadkov in gradbenega materiala, ki je v preteklosti pogosto povzročal težave, kar pomeni, da so ljudje končno prenehali metati odpadke v potoke, na JEKO-IN-u pa prosijo, da ta nivo vzdržujejo tudi naprej. Večina sanacije je bila zaključena že v torek, ko so očistili pretočne kanale Čopovega grabna in posledice nočnega divjanja hudournika, do konca tedna pa naj bi bila znova prevozna tudi cesta do Betela, ki je začasno popolnoma zaprta in neprevozna. V prihodnje bosta JEKO-IN in GARS Jesenice opremljena z dodatnimi 500 protipoplavnimi vrečami, kar bo omogočilo še hitrejši dovoz na kraj dogodka in posledično hitrejši začetek intervencije.

Festivalsko dogajanje se bo začelo v petek, 25. septembra, opoldne v Kolpernu, kjer bo potekala razprava o neformalnem in formalnem znanju in zatem Tržnica znanja. Na Tržnici znanja se bodo predstavila uspešna podjetja, ki zaposlujejo nove kadre, obiskovalci bodo izvedeli več o možnosti samozaposlovanja, možnostih zaposlitve izven Slovenije, potekala bo izobraževalna delavnica ... Uradno odprtje festivala bo ob 20. uri, nastopili bodo artisti iz Kreaktiva, Dunking Devils in mnogi drugi. Ob 21. uri bo sledil urbani hip hop-večer z lokalnimi izvajalci La Bagra s prijatelji, na jeseniške odre pa prvič prihaja tudi legenda rapa Klemen Klemen, ki je prav letos izdal novo ploščo. V soboto, 26. septembra, bo med 12. in 18. uro potekala Tržnica piva in društev. Različna društva in FerFud bodo poskrbeli za posebno kulinarično izkušnjo za gurmane. Zvečer bo na vrsti že peti Odmev, po 21. uri bodo na oder stopili Fourstone, Skeebeep, Le serpentine in Elvis Jackson. Nedelja, 27. septembra, bo bolj športno in kulturno obarvana. Med 10. in 14. uro

V Planini pod Golico se je sprožil zemeljski plaz, dodatno se je za deset centimetrov udrla cesta proti Betelu in Savskim jamam. / Foto: Blaž Knific

bo poskrbljeno za otroški in družinski program, ob 11. uri bo start gorskega teka na Lenčkov špik, v popoldanskih urah pa bo glasbeno popoldne z Andrejem Šifrerjem, nogomet z zorbi ter plesno tekmovanje z Arkademijo. Za lačne bo na voljo tekmovanje v »desetki« – kdo najhitreje poje porcijo desetih čevapčičev. Večer se bo nadaljeval kulturno, saj bodo ob 18. uri nadaljevali z literarnim večerom mladih upov in impro komedijo. Nastopili bodo Manca Ropret, Laura Drole, Katka Bogataj, Saša Atanasov in KUD Kiks. Festeelval bodo zaključili z drive-in kinom, na ogled bo film The Grand Hotel Budapest. Predvidena lokacija za petkovo in sobotno dogajanje je Stara Sava, v nedeljo pa bo oživel Čufarjev trg. Morebitne spremembe bodo pravočasno objavljene na uradni Facebook strani festivala. Prireditev pripravljajo glavni organizator Mladinski svet Jesenice v sodelovanju s Klubom jeseniških študentov, Mladinskim centrom Jesenice, Zavodom za šport Jesenice, Gledališčem Toneta Čufarja, društvom UP in ob pomoči sponzorjev. Prireditev sofinancira Občina Jesenice.

Dan astrologije Urša Peternel Na dan delnega sončnega mrka (prejšnjo nedeljo) so se na Jesenicah v Kolpernu zbrali ljubitelji astrologije. Potekal je prvi Dan astrologije, ki so ga organizirali v Društvu za razvoj turizma Jesenice v sodelovanju z Astrološkim inštitutom in Občino Jesenice. Okrog trideset udeležencev iz vse Slovenije si je najprej ogledalo delni sončev mrk, zatem pa so teoretično in praktično spoznavali astrologijo in širili svoje znanje. Pet predavateljev: Simon Habjan, Mihaela Malečkar Kogovšek, Cvetka Stipič,

POHIŠTVO ŽAKELJ D.O.O., GOROPEKE 1, ŽIRI

V noči na torek je obilno deževje tudi na območju občine Jesenice povzročilo precej preglavic. Po informacijah Blaža Knifica, vodje vzdrževanja javnih površin pri JEKO-IN-u, so tako v Planini pod Golico zabeležili zemeljski plaz, dodatno se je za 10 centimetrov udrla cesta proti Betelu in Savskim jamam, bregove pa je prestopil tudi manjši hudournik Čopov graben na Cesti Toneta Tomšiča na Jesenicah, ki je ogrožal več hiš, v spodnjem toku pa je zalil tudi kletne prostore Osnovne šole Poldeta Stražišarja. Kot je povedal Knific, na srečo do večje škode ni prišlo, glavne zasluge pa je mogoče pripisati hitri intervenciji jeseniških poklicnih in prostovoljnih gasilcev, delavcev JEKO-IN-a in kooperantom, ki so z vrečami s peskom preusmerili tok vode: »Velika zahvala gre gasilcem in policiji ter sodelavcem in kooperantom, ki so omogočili hitro posredovanje. Takoj ko so na kraj prispeli delovni stroji, se je situacija umirila, saj je bager že s prvimi lopatami delno sprostil pretok hudournika in preprečil nadaljnje razlivanje. O dogajanju je bil obveščen tudi župan, ki smo ga sproti obveščali o dogajanju,« je še povedal Knific in dodal, da

Urša Peternel

Jasmina Krt in Bern Jurečič je razkrivalo skrivnosti astrologije. Govorili so o razumevanju mrka tako z astronomskega kot z astrološkega vidika, spoznavali so horarno, energetsko in karmično astrologijo, svetovno znani astrolog Bern Jurečič, ki je tudi vodja Astrološkega društva Slovenije, pa je udeležence popeljal v umetnost sinastrije, ki uči o tem, kako s pomočjo astrologije harmonizirati partnerstva. Glede na dober odziv udeležencev si bodo v Društvu za razvoj turizma Jesenice prizadevali, da bi prireditev postala tradicionalna.

Foto: Andraž Sodja

Andraž Sodja

Udeleženci so spoznavali skrivnosti astrologije.

Jeseniške novice, 18. september 2015-13  

Novo otroško igrišče na Koroški Beli Obnova avtoceste Vsak korak je zmaga življenja Sredi Jesenic prijeli za kose Spodbujanj...