Page 1

Aanbod voor volwasseneneducatie en mbo-onderwijs 2012 - 2013 Programma’s rondom basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen, internetten en voorlezen


Inhoud

Inleiding 3 Groepsbezoeken Kennismakingsbezoek 4 Muistraining en internetintroductie 5 Digitale nieuwslezers 6 Werken met: oefenen.nl 7 Voorleesbijeenkomst Taal- en Ouderbetrokkenheid 8 Mbo kennismakingsbezoek jeugdetage 9 Mbo voorleesstage jeugdliteratuur 10 Leesclub voor Laaggeletterden 11 Faciliteiten NLplein Oefen-pc’s Staatsexamen NT2 programma I en II Vertelmuur Oefenspreekuren regiobibliotheken

12 12 12 13 13

Lidmaatschap en Inschrijving Lidmaatschap Spelregels Inschrijving programma’s

14 14 15

En verder Interessante sites

16

Voor meer informatie Colofon

2

17


Inleiding

Met veel plezier biedt de Openbare Bibliotheek Amsterdam u het educatieve aanbod voor het volwassenen- en mbo-onderwijs aan. U kunt een keuze maken uit verschillende producten en diensten op het gebied van: • Basisvaardigheden, zoals rekenen, lezen en schrijven • Digitale vaardigheden • Kennis van de Nederlandse samenleving • Voorlezen / Leesbevordering • Kennis van jeugdliteratuur

de belangstelling van de deelnemers kan het groepsbezoek in overleg met de docent/taalaanbieder nog worden bijgesteld. Per programma vindt u meer informatie over de inhoud, de doelgroep en de kosten. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich inschrijven voor één of meerdere programma’s via het digitale inschrijfformulier op www.oba.nl/educatie In deze brochure vindt u ook meer informatie over faciliteiten voor de doelgroep in de bibliotheken, zoals de NLpleinen, oefen-pc’s, Vertelmuren en oefenspreekuren.

Onze producten en diensten sluiten aan bij het niveau van de deelnemers van het volwassenen- en mbo-onderwijs. Afhankelijk van het taalniveau, de leervaardigheid en

Venster op Amsterdam In dit aanbod zijn ook de plannen van het project Venster op Amsterdam opgenomen. Dit is een gezamenlijk initiatief van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), AT5 en Stichting Expertisecentrum ETV.nl. De drie partijen gaan hun middelen, mogelijkheden, kennis, netwerk en expertise bundelen en zich gezamenlijk inzetten voor de Amsterdamse doelgroep van laagopgeleiden, laaggeletterden, inburgeraars, werkzoekenden, digibeten en jongeren. In Amsterdam gaat het om een doelgroep van tussen de 150.000 en 250.000 personen. Het Venster op Amsterdam is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de RVE Educatie & Inburgering van de Dienst Werk en Inkomen van de Gemeente Amsterdam.

Wij wensen u veel plezier bij het kiezen uit ons aanbod en zien uit naar een goede samenwerking. Hans van Velzen directeur

3


Kennismakingsbezoek

Kennismakingsbezoek algemeen

∑ •

Het bezoek start met een kringgesprek. De deelnemers krijgen ruimschoots de tijd om eerst iets over zichzelf te vertellen. Vervolgens vertelt de bibliotheekmedewerker, inspelend op deze verhalen en op het taalniveau van de deelnemers, wat een bibliotheek precies is en hoe de deelnemers de bibliotheek kunnen gebruiken. De bibliotheekmedewerker presenteert voor de doelgroep interessante materialen. Na deze uitgebreide voorstelronde wordt de groep rondgeleid door de bibliotheek. De aandacht wordt vooral gevestigd op de collectie op het NLplein, de programma’s op de oefen-pc’s en afhankelijk van het niveau van de deelnemers op de rest van de bibliotheek.

Voorwaarden:

Kennismakingsbezoek Opvoeding, Gezondheidszorg en Onderwijs (OGO) Een kennismakingsbezoek kan ook toegespitst worden op één van de doelstellingen van het praktijkexamen van het Inburgeringexamen. Deze doelstelling luid: de kandidaat kan op adequate wijze gebruik maken van de bibliotheek. In overleg met de docent en afhankelijk van het niveau en de belangstelling van een groep wordt de bibliotheekles aangepast. Waarom: Met dit kennismakingsbezoek wil de bibliotheek: deelnemers bewust maken van het bestaan en de mogelijkheden van de bibliotheek •∑ deelnemers wijzen op geschikte materialen op het NLplein en programma’s op de oefen pc’s ∑ deelnemers de regels van de bibliotheek • ∑ uitleggen ∑ •

4

∑ deelnemers leren hoe zij lid kunnen worden ∑ • deelnemers leren boeken te vinden in de bibliotheek ∑ deelnemers voorbereiden op hun • praktijkexamen ∑ deelnemers leren OBAjournaal en/of informatie op www.oba.nl te vinden

Doelgroep: inburgeraars / laaggeletterden Tijd: 90 minuten Begeleiding: docent Kosten: gratis bij lidmaatschap van instelling Informatie: educatie@oba.nl


Muistraining en Internetintroductie

Muistraining

Voorwaarden:

Tijdens dit bezoek kunnen deelnemers aan de hand van een bibliotheekprogramma de muis leren hanteren. Deze cursus bestaat uit twee delen. Het programma begint echt bij 0. De cursus is vrij toegankelijk en kan dus overal worden gevolgd. http://www.robcoers.nl/muistraining.html

Doelgroep: volwassenen Tijd: 90 minuten Begeleiding: docent Kosten: €40,- per groep Voor instellingen die niet lid zijn €80,Informatie: educatie@oba.nl

Internetintroductie Aan de hand van opdrachten leren deelnemers globaal wat internet is en op welke wijze zij het internet kunnen gebruiken. De opdrachten die deelnemers in de bibliotheek doen, sluiten zo goed mogelijk aan bij het niveau en de interesse van de deelnemers. Zoekopdrachten zijn bijvoorbeeld: bonusaanbieding van Albert Heijn, weekfolder van Blokker, eigen naam in telefoonboek, afbeelding van eigen dorp via Google/ afbeeldingen, educatieve sites zoals Steffie, Taalklas en Mijnabc, maar ook een e-mailadres aanmaken en een e-mail aan de docent sturen. In overleg met de docent en afhankelijk van het niveau en de belangstelling van een groep wordt de bibliotheekles aangepast. Waarom: Met dit bezoek wil de bibliotheek: • deelnemers met de muis leren omgaan • deelnemers kennis laten maken met internet • deelnemers de meest gebruikte toepassingen leren • deelnemers wijzen op de mogelijkheden van deze informatiebronnen • deelnemers leren hoe zij zelfstandig verder kunnen leren in de bibliotheek of thuis

5


Digitale Nieuwslezers

Door kranten te lezen, leren deelnemers de Nederlandse taal maar ook de Nederlandse samenleving beter kennen. De meeste dag-en weekbladen zijn te moeilijk voor een beginnende lezer. Alleen de Start-krant! de begrijpelijkste krant van Nederland is aangepast op een vereenvoudigd niveau. In alle vestigingen van de OBA is de Start-krant! aanwezig. De Digitale Nieuwslezers zijn op de oefen-pc’s geïnstalleerd. Deze bestanden zijn door deelnemers alleen binnen de muren van de bibliotheek te gebruiken. Drie digitale Nieuwslezers: Netnieuws: Netnieuws bestaat uit een wekelijkse bericht van het ANP dat herschreven is voor laaggeletterden en (jong)volwassenen met leesmoeilijkheden: CEF A1-2. Bij iedere tekst zijn tien vragen toegevoegd. Ter ondersteuning is ook een sprekende computerstem die het artikel voorleest. Netnieuws is op twee niveaus te gebruiken, beginners en gevorderden: www.netnieuws.nl

NT2 voor anderstaligen – waar het doel is de woordenschat van de deelnemers uit te breiden. Bij deze versie kan de docent een inlog aanvragen en de deelnemers op afstand volgen. (zie www.oba.nl/educatie) In overleg met de docent en afhankelijk van het niveau van de deelnemers wordt de bibliotheekles op maat gesneden. Waarom:

Met Netnieuws en de Slimme Nieuwslezer wil de bibliotheek: • drempels bij het lezen van kranten weghalen • deelnemers motiveren om de Nederlandse taal te leren • deelnemers met regelmaat krantenartikelen op eigen niveau laten lezen • deelnemers kennis laten maken met actuele onderwerpen • de maatschappelijke integratie van inburgeraars en laaggeletterden verbeteren • regelmatig bezoek aan de bibliotheek bevorderen

Slimme Nieuwslezer NT1 en NT2 Voorwaarden:

6

Deelnemers en docent maken kennis met de Slimme Nieuwslezer. Deze nieuwslezer biedt assistentie bij het lezen van krantenartikelen. Nieuws van 5 minuten geleden wordt met behulp van software van Edia geselecteerd. Elke dag worden uit 12 online bronnen meer dan 1200 teksten gekozen en automatisch in bepaalde leesniveau’s ingedeeld, voorzien van leeshulp en gekoppeld aan opdrachten. Er zijn inmiddels twee versies van de Slimme Nieuwslezer: • NT1 voor laaggeletterden – waarbij het vooral gaat om het lezen en schrijven te bevorderen.

Doelgroep: volwassenen Tijd: groepsbezoek 90 minuten Begeleiding: docent Kosten: €40,- per groep Voor instellingen die niet lid zijn €80,Extra informatie contact@netnieuws.nl Extra informatie Slimme Nieuwslezer - oba.alane.nl Informatie: educatie@oba.nl


Werken met oefenen.nl

Werken met oefenen.nl Oefenen.nl is een startpunt voor mensen die interactief aan de slag willen met het verbeteren van hun basisvaardigheden. Mensen oefenen op een informele manier met taal, lezen, schrijven, rekenen, internetten en omgaan met geld. Tegelijkertijd leren de deelnemers meer over bijvoorbeeld werk, gezondheid en opvoeding. Op oefenen.nl staat ook het oefenmateriaal van de programma’s als Lees&Schrijf!, Klik&Tik en Taalklas.nl. Taalaanbieders kunnen een licentie aanvragen voor een Professional Account (speciale onderwijsvoorziening) waarmee zij cursisten op Oefenen.nl begeleiden en volgen. Ook kunnen zij huiswerk voor cursisten klaarzetten en hun vorderingen op afstand volgen. De docent heeft dan toegang tot extra materiaal, zoals lessuggesties of werkbladen bij oefenprogramma’s. Docenten en cursisten kunnen elkaar berichten sturen, chatten en discussiëren in een forum. De cursisten kunnen in de bibliotheek hun huiswerk doen. In iedere regio is minimaal een bibliotheek met een oefenspreekuur waar cursisten extra hulp kunnen krijgen.

• •

leren gebruiken deelnemers wijzen op het volgen van hun eigen resultaten deelnemers leren hoe zij zelfstandig verder kunnen leren in de bibliotheek of thuis

Voorwaarden: Doelgroep: volwasssenen Tijd: 90 minuten Begeleiding: docent Kosten: €40,- per groep Voor instellingen die niet lid zijn €80,Voor meer informatie Klik op www.oefenen.nl en ga naar Licentie voor organisaties Informatie: educatie@oba.nl

Taalcoaches (vrijwilligers) kunnen samen met hun taalmaatjes op de oefen-pc’s oefenen met de verschillende onderdelen van oefenen.nl. Ook zij kunnen via hun organisatie een Professional Account aanvragen. Waarom: Met dit bezoek wil de bibliotheek: • docenten/taalcoaches kennis laten maken met oefenen.nl • deelnemers kennis laten maken met oefenen.nl • deelnemers de meest gebruikte programa’s

7


Voorleesbijeenkomst voor deelnemers Taal- en Ouderbetrokkenheid

Met voorlezen, praten over boeken of zelf een verhaal vertellen doe je jonge kinderen een enorm plezier. Tijdens de ouderbijeenkomst introduceert de bibliotheekmedewerker verschillende actuele prentenboeken. Aan de hand van de film De Voorleesvogel gaan ouders met de bibliotheekmedewerker in gesprek. Bijvoorbeeld over onderwerpen als:

• • • •

Welke boeken passen bij mijn kind? Waarom is voorlezen belangrijk? Waar kan ik op letten als ik een boek kies? Wanneer en hoe lees ik voor?

Ook goede tv-programma’s en sites voor jonge kinderen komen aan bod. In overleg met de bibliotheekmedewerker en afhankelijk van het niveau van de ouders wordt de bibliotheekles op maat gesneden. Waarom: Met dit bezoek wil de bibliotheek • ouders stimuleren thuis voor te lezen en te praten over de verhalen • ouders informeren over het belang van voorlezen • ouders aansporen gebruik te maken van de bibliotheek • ouders informeren over goede tvprogramma’s en sites voor jonge kinderen Voorwaarden:

8

Doelgroep: Deelnemers aan Taal- en Ouderbetrokkenheid Tijd: 90 minuten Begeleiding: begeleider Kosten: €40,- per groep. Voor instellingen die niet lid zijn €80,Informatie: educatie@oba.nl


Mbo kennismakingsbezoek jeugdetage

Voor eerstejaars studenten van de mbo-opleiding onderwijsassistent en de mbo-opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang is er een kennismakingsbezoek aan de jeugdetage mogelijk. Met voorlezen, praten over boeken of een verhaal vertellen doe je kinderen een enorm plezier. Tijdens deze kennismaking introduceert de bibliotheekmedewerker verschillende actuele prentenboeken, lees- en voorleesboeken, informatieve boeken en audio-materialen

Voorwaarden: Doelgroep: eerstejaars/ tweedejaars mbo– opleiding OA en PW Tijd: 90 minuten Locatie: Centrale Bibliotheek Amsterdam Begeleiding: docent Kosten: €40,- per groep Voor instellingen die niet lid zijn €80,Informatie: educatie@oba.nl

In overleg met de docent en afhankelijk van de opleiding die de studenten volgen, wordt het bibliotheekprogramma samengesteld. Accenten kunnen zijn:

• • • • • •

Wat heeft de jeugdbibliotheek in de collectie en hoe is deze ingedeeld Actuele jeugdliteratuur, Kinderboekenweek en/of Nationale Voorleesdagen Welke boeken passen bij een bepaalde leeftijd Waar kun je op letten als je een boek kiest Waarom is voorlezen belangrijk Wanneer en hoe lees je voor

Waarom: Met dit bezoek wil de bibliotheek: • studenten kennis laten maken met de jeugdetage • studenten stimuleren zich te verdiepen in jeugdliteratuur • studenten informeren over het belang van voorlezen • studenten aansporen gebruik te maken van de bibliotheek • studenten aansporen om de jeugdliteratuur bij te houden

9


Mbo voorleesstage jeugdliteratuur

Voor de tweedejaars studenten van de mboopleiding onderwijsassistent en de mbo-opleidng pedagogisch medewerker kinderopvang is er een voorleesstage jeugdliteratuur mogelijk. Er wordt voorgelezen op woensdagmiddag en zaterdagmiddag (zie ook website www.oba.nl). Een voorleesstage beslaat twee voorleesmiddagen in twee achtereenvolgende weken. De studenten dienen al enige voorleeservaring te hebben opgedaan op school en/of tijdens een stage. Leerpunten voor de studenten: Voorlezen: • stemgebruik • tempo • expressie • presentatie van verhalen • interactief voorlezen • kiezen uit het aanbod jeugdliteratuur Verwerking van verhaal: • voor peuters en kleuters • gebruik maken van ondersteunend educatief • materiaal • leren presenteren Algemeen: • communicatie met kinderen en ouders Waarom:

10

Mbo voorleesstage jeugdliteratuur: • studenten maken kennis met de Openbare Bibliotheek Amsterdam • studenten verdiepen zich in jeugdliteratuur voor jonge kinderen (2-6 jaar) • studenten leren interactief voorlezen • studenten leren verwerkingssuggesties bij

boeken te bedenken studenten leren communiceren met kinderen en ouders.

Voorwaarden: Doelgroep: tweedejaars mbo – opleiding OA en PW Tijd: nader te bepalen Locatie: Centrale Bibliotheek Amsterdam Begeleiding: docent en bibliotheekmedewerker Kosten: gratis Informatie: educatie@oba.nl


Leesclub voor Laaggeletterden

In verschillende vestigingen van de Openbare Bibliotheek Amsterdam zijn Leesclubs voor Laaggeletterden actief. Deze leesclubs zijn bedoeld voor volwassenen die nog nooit een boek hebben (uit)gelezen en/of nog nooit zijn voorgelezen. Voor volwassenen die wel spellend hebben leren lezen, maar niet de ervaring kennen van het belevend lezen. De leesclubs bestaan uit minimaal 4 en maximaal 10 deelnemers. In een te klein groepje voelen mensen zich kwetsbaar, maar in een te grote groep komt niet iedereen goed tot zijn recht. De deelnemers worden geworven via het ROC van Amsterdam of via andere kanalen zoals basisscholen of gezondheidscentra. De leesclubs vinden plaats in de bibliotheken tijdens openingsuren. De deelnemers gaan zich steeds meer thuis voelen in de bibliotheek en ook andere volwassenen schuiven makkelijker aan.

Hagedoornplein in Amsterdam-Noord - ziet u wat het voor- en meelezen allemaal teweeg kan brengen bij deelnemers. De voorlezers in de film zijn Hank Gronheid (NT1-specialist ROC van Amsterdam) en Marike Muller (bibliothecaris Openbare Bibliotheek Amsterdam). U kunt de film en handleiding Leesclub voor Laaggeletterden bij de OBA bestellen via educatie@oba.nl. Prijs: € 200,- exclusief btw

Waarom:

Met de Leesclub voor Laaggeletterden wil de bibliotheek: • drempels bij het lezen van boeken weghalen deelnemers laten beleven hoe mooi een • goed geschreven verhaal kan zijn • deelnemers enthousiast maken voor het lezen • deelnemers kennis laten maken met boeken in begrijpelijke taal • deelnemers kennis laten maken met de bibliotheek Wilt u een keer een bijeenkomst bijwonen of kent u iemand voor wie de leesclub een opstapje zou kunnen zijn? Neem dan contact op met educatie@oba.nl Bent u geïnteresseerd in de wijze waarop Leesclub voor Laaggeletterden georganiseerd is? De OBA heeft in een film en handleiding een goed beeld geschetst van een leesclub voor laaggeletterden. In de film - opgenomen in de Bibliotheek

11


Faciliteiten NLplein Op alle vestigingen van de Openbare Bibliotheek Amsterdam is een NLplein of een kleinere NLpunt. Een NLplein is een aparte plek in de bibliotheek voor laaggeletterden en voor de nieuwe Nederlanders die moeten inburgeren. In het Actieplan laaggeletterdheid 2012-2015 van de Rijksoverheid is de definitie van het begrip geletterdheid uitgebreid. Waar geletterdheid voorheen vooral om luisteren, spreken, lezen en schrijven ging, gaat het sinds 2012 ook om gecijferdheid en digitale vaardigheid. Het NLplein is de plek waar volwassenen hun basisvaardigheden kunnen oefenen, eenvoudige digitale kranten op hun eigen niveau kunnen lezen, hun Kennis van de Nederlandse Samenleving kunnen verbreden en dagelijks kunnen oefenen met programma’s als beter spellen en beter rekenen. Het NLplein is voor de lerende volwassenen, maar ook een inspiratiebron voor docenten, begeleiders en vrijwilligers die deze volwassenen lesgeven en/of ondersteunen. Doelstelling van het NLplein Het doel van het NLplein is om voor laaggeletterden en inburgeraars een aparte voorziening binnen de bibliotheek in te richten, zodat zij: • zich thuis gaan voelen in de bibliotheek • gebruik (leren) maken van de bibliotheek • met behulp van programma’s basisvaardigheden onder de knie krijgen • met behulp van deze voorziening zichzelf verder kunnen ontwikkelen digitaalvaardiger worden Collectie op het NLplein Op het NLplein is makkelijk te lezen materiaal te vinden voor de doelgroep. Het betreft materiaal op het niveau A1 en A2. In plaats van op alfabet of op een codenummer in een kast met planken, worden de materialen frontaal gepresenteerd. Met een eenvoudige indeling kunnen deelnemers het materiaal zelf vinden. Oefen-pc’s De bibliotheek heeft ter ondersteuning van het leerproces van volwassenen op ieder NLplein ook een of meerdere taalcomputers staan. Deelnemers kunnen hier met behulp van educatieve software leren lezen en schrijven, de Nederlandse taal oefenen, kilometers lezen, het spellen en rekenen verbeteren, zich voorbereiden op het inburgeringexamen, een eenvoudig nieuwsbericht lezen, hun woordenschat uitbreiden en hun eigen vorderingen bijhouden. Deze faciliteit is niet ter vervanging van de docent, maar biedt uitstekende kansen om te oefenen. Staatsexamen NT2 programma I en II Op het NLplein van de Centrale Bibliotheek zijn Voorbeeldexamens Staatsexamen programma’s I en II naast de oefen-pc’s geïnstalleerd. Deze voorziening is bedoeld voor hoger opgeleide inburgeraars, die in staat zijn om zelfstandig of met behulp van een docent of taalcoach zich voor te bereiden op hun eigen inburgering. Met het halen van deze examens kunnen hoger opgeleide deelnemers toegang krijgen tot opleidingen op MBO niveau (programma I) en op HBO - en Universitair niveau (programma II).

12


Vertelmuur Met de komst van de Vertelmuur in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) wordt de traditie van het verhalen vertellen weer in ere hersteld. De Vertelmuur is een lange muur met aanraakschermen en luidsprekers waarop iedere bezoeker een verhaal kan bekijken en beluisteren. De Vertelmuur is de plek waar Amsterdammers verhalen met elkaar kunnen delen. In de categorie Mijn Verhaal kunnen deelnemers hun persoonlijk verhaal kwijt. Aan de hand van een educatief programma en onder begeleiding van de docent vertellen deelnemers een eigen verhaal, dat toegevoegd kan worden aan de Vertelmuur. Op deze wijze wordt de bibliotheek een ontmoetingsplek voor alle bevolkingsgroepen die de stad rijk is. Oefenspreekuur in de regiobibliotheken Vanaf 1 april 2012 is er in iedere regiobibliotheek een keer per week een taalspreekuur waar volwassenen ondersteuning krijgen bij het gebruik van de oefenprogramma’s op de oefen-pc’s. Het oefenspreekuur maakt deel uit van het project Venster op Amsterdam en is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de Dienst Werk en Inkomen van de Gemeente Amsterdam. Zie voor meer informatie: www.oba.nl/agenda

Bibliotheek Bijlmercentrum Frankemaheerd 2 Oefenspreekuur: vrijdag 13 - 16 uur Bibliotheek Reigersbos Rossumplein 1 Oefenspreekuur: maandag 14 - 17 uur Bibliotheek Slotermeer Plein ‘40- ’45 nr 1 Oefenspreekuur: maandag 14 - 17 uur Centrale Bibliotheek Oosterdokskade 143, 5e etage Oefenspreekuur: maandag 18.30 - 21.30 uur en dinsdag 10-13 uur Bibliotheek Nieuwendam Alkmaarstraat 12 Oefenspreekuur: vrijdag 10 - 13 uur Bibliotheek Indische Buurt Javaplein 2 Oefenspreekuur: dinsdag 14 - 17 uur Bibliotheek Mercatorplein Mercatorplein 89 Oefenspreekuur: maandag 14 - 17 uur Bibliotheek Cinétol Tolstraat 160 Oefenspreekuur: maandag 14 - 17 uur Bibliotheek Geuzenveld Albardakade 3 Oefenspreekuur: dinsdag 14 - 15 uur

13


Lidmaatschap en inschrijving Lidmaatschap Wilt u als onderwijsinstelling gebruik maken van de dienstverlening van de Openbare Bibliotheek Amsterdam dan is het aan te bevelen lid te worden. Voor een lidmaatschap betaalt u €80,- per jaar. Met een OBA-lidmaatschap krijgt u het volgende:

• •

50 % korting op een groot aantal programma’s. Een gratis leenpas voor maximaal 10 docenten van uw onderwijsinstelling. Hiermee kunnen docenten een jaar lang maximaal 8 materialen voor drie weken lenen om te gebruiken in uw lessen

U kunt uw instelling aanmelden voor een lidmaatschap en voor leenpassen voor docenten door een e-mail te sturen naar educatie@oba.nl. Vermeld hierin de instellinggegevens en de naam van een contactpersoon. Spelregels Ons jaarprogramma is bedoeld voor het volwassenenonderwijs en de mbo-opleidingen OA en PW in Amsterdam. Om alle activiteiten goed te organiseren zijn er spelregels opgesteld.

• • • • • • • •

14

Inschrijven op de programma’s via het digitale inschrijfformulier De instelling ontvangt een factuur van de bibliotheek In overleg met u worden de data en tijden voor het programma vastgesteld Wij nemen telefonisch of digitaal contact met u op om het programma inhoudelijk met u door te nemen Wij verwachten minimaal 1 begeleider/docent per groep Wij verwachten van de begeleider/docent een actieve bijdrage Mocht een groep op het afgesproken tijdstip niet kunnen komen, laat u ons dit dan zo snel mogelijk weten, dan kijken we of het mogelijk is om de afspraak te verzette. Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden van de bibliothecaris krijgt u van ons zo snel mogelijk bericht. Ook dan maken we in overleg met u een nieuwe afspraak.


Inschrijving programma’s 2012 – 2013 Kennismakingsbezoek Gratis voor instellingen die lid zijn Muistraining en internetintroductie €40,- per groep €80,- voor instellingen die geen lid zijn Digitale Nieuwslezers €40,- per groep €80,- voor instellingen die geen lid zijn Werken met: oefenen.nl €40,- per groep €80,- voor instellingen die geen lid zijn Voorleesbijeenkomst Taal- en Ouderbetrokkenheid €40,- per groep €80,- voor instellingen die geen lid zijn Mbo kennismakingsbezoek jeugdetage €40,- per groep €80,- voor instellingen die geen lid zijn Mbo voorleesstage jeugd €40,- per groep €80,- voor instellingen die geen lid zijn Leesclub voor Laaggeletterden Deelnemers aanmelden bij een Leesclub educatie@oba.nl €200,- voor Film en Handleiding te bestellen via educatie@oba.nl

Inschrijven U kunt op onze programma’s inschrijven via het digitale inschrijfformulier op www.oba.nl/educatie

Lukt het niet, neem dan contact op met Olaf Tenthoff, 020 - 523 09 90 of stuur een e-mail naar educatie@oba.nl

15


En verder Hier vind u interessante links rond alfabetisering, volwassenenonderwijs, bibliotheken, lesmateriaal voor de doelgroep en uitgevers op dit vakgebied. www.etv.nl www.oefenen.nl http://lezenenschrijven.nl/ http://www.alfabetisering.nl/ http://www.mijnabc.nl/ http://www.taalkrachtvoorgemeenten.nl/mediacampagne/ http://www.debibliotheken.nl/ www.voorleesexpress.nl www.bereslim.nl www.hetbegintmetlezen.nl www.leeskr8.nl http://www.kennisnet.nl/po/leerkracht/perdagwijzer/alfabetisering/pdf/alfabetisering-lesbrief.pdf http://www.weekvandealfabetisering.nl/ http://www.eenvoudigcommuniceren.nl/ http://www.alfabeter.nl/ http://www.a-b-c.nu/ http://www.stiep-educatief.nl/

16


Voor meer informatie Meer informatie over lidmaatschap, uitleenreglement en collecties kunt u op onze website vinden. Website: www.oba.nl/educatie Voor inhoudelijke ondersteuning, kunt u bellen of mailen met de afdeling Onderwijs. Tel: 020 523 09 90. E-mail: educatie@oba.nl Voor meer informatie over de programma´s in de dichtstbijzijnde bibliotheken kunt u contact opnemen met de contactpersoon van uw regio: Regio Centrum: Olaf Tenthoff 020 523 09 90 o.tenthoff@oba.nl Regio Noord: Anne-Mariken Raukema a.raukema@oba.nl

020 631 41 32

Regio Oost: Marianne Mondeel m.mondeel@oba.nl

020 66 815 65

Regio Zuid: Ilona Kroner i.kroner@oba.nl

020 662 31 84

Regio Zuid-Oost: Ilse Prins i.prins@oba.nl

020 696 57 23

Regio West: Yvonne van Beest y.vanbeest@oba.nl

020 682 39 86

Regio Nieuw-West: Inger Schmit i.schmit@oba.nl

020 619 26 44

Colofon Uitgave: Openbare Bibliotheek Amsterdam Ontwerp: Thonik Fotografie: Maurice Boyer Juli 2012

17

Aanbod volw educatie 12 -13  

Aanbod volwassenen educatie 2012-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you