__MAIN_TEXT__

Page 12

– Nok betong og 12

NYHETER

Torsdag 31. mars 2016

Innbyggere på Tangen frykter forgubbing av Kolbotn sentrum som følge av økt bygging av blokker og for høyt prisnivå på boligene. Yana Stubberudlien yana@oavis.no

– Nok er nok! Vi ønsker oss ikke flere blokker og enda mer betong her, sier Tom Gravli og nestleder i Tangen Vel, Esther Skiri. De bor på Tangen, som er et lite boligområde mellom Veslebukta og Storebukta på Kolbotn. Sammen med flere andre innbyggere, kjemper de nå for å bevare småhusbebyggelsen i det idylliske området og for å stoppe forgubbingen av sentrum.

For dyrt i sentrum

– Ingen barnefamilier flytter til disse blokkene på grunn av prisnivået som er for høyt, sier Skiri. På vegne av Tangen Vel etterlyser hun attraktive og betalbare boliger for familier i sentrum. Nestlederen i velforeningen påpeker at prisen for leilighetene som bygges nå i sentrum er alt for høy for småbarnsfamilier i etableringsfasen, og at rommene ofte er små. – Ingen barnefamilie flytter fra byen for å bo i blokk på Kolbotn. Det er ikke små leiligheter barnefamiliene ønsker seg, men rekkehus, tomannsboliger, eneboliger med tilgang til hage og lekeområder for barna, sier Skiri.

Vil ha pusterom

– De siste årene har det kommet opp mange nye blokker i Kolbotn sentrum, og planene fremover virker å fokusere på bygging av enda flere blokker, påpeker innbyggerne Oppegård Avis har snakket med. Oppegård Avis skrev i desember i fjor at mellom Theodor Hansens vei og Solbråtanveien på Tangen var det foreslått å erstatte seks eneboliger med om lag 90 boli-

ØNSKER Å BEVARE SMÅHUSBEBYGGELSEN PÅ TANGEN: Nestleder i Tangen Vel, Esther Skiri (foran), og flere andre Tangen-innbyggere protesterer

mot fortetting av Tangen med blokker. 

Alle foto: Yana Stubberudlien

LOKAL HISTORIE: – Der oppe i huset bodde Oskar Braaten, sier Tom Gravli. 

ger spredt på fire boligblokker. Vi har også omtalt flere andre byggeprosjekter som er satt i gang i Kolbotn sentrum. Ifølge kommunens planer skal det bygges 750 nye boliger i sentrum frem til 2030. – Vil dette fortsette, blir det bare betong og ingen pusterom her, sier Gravli.

Uten barn

I februar skrev Oppegård Avis om boligprosjektet i Ormerudveien 2. Foreløpige salgstall viste da at det ikke ville flytte inn noen barn i de

– Nok er nok! Tom Gravli og Esther Skiri Tangen Vel

nye blokkene. Beboerne påpeker at snittalderen på mange av oppgangene på Kolbotn terrasse og leilighetene i Liaveien 17-19 er godt over 70 år. – Ser man på hvem som har kjøpt de nye leilighetene i Ormerudveien, er det eldre og pensjonister. Ønsker kommunen mer av dette? Bygges det flere blokker, vil bildet for de nye blokkene etter all sannsynlighet se ganske likt ut, påpeker de.

– By kun for eldre

Styret i velforeningen sier eldre som selger eneboliger trekker også opp prisene. Dette fører til at småbarnsfamilier blir skviset ut og at kjøperne blir eldre med god økonomi.

KOMMUNAL TOMT: Kommunen eier flere tomter på Tangen.  – Kommunen bør legge planer slik at Kolbotn forblir et sted for alle. Eller ønsker de kanskje at Kolbotn blir en «by» kun for eldre? spør de.

Teknisk museum

Styret i Tangen Vel har nylig hørt om kommunens planer om å etablere en institusjon i området, mulig et teknisk museum. Tom Gravli (70), som har bodd på Tangen i 25 år, er svært kritisk til dette: – Man trenger ikke et museum her! Her har vi mye lokalhistorie som kommunen burde ha tatt vare på. Der oppe i huset, for eksempel, bodde Oskar Braaten. Der skrev han skuespillet sitt «Masken», sier Gravli.

Han mener at ved å fortette Tangen med blokker vil kommunen miste en del av identiteten sin. – Vi kan miste noe som vi aldri får tilbake, sier han.

Forgubbing • Et økende fenomen, spesielt i mindre tettsteder og sentrumsområder på bygda. • Det forventes en stor økning av eldre i Oppegård frem mot år 2030. Det er å anta at mange av disse kommer til å bo i Kolbotn sentrum.

Profile for Oppegård Avis

Oppegård Avis nummer 13 årgang 4  

Oppegård Avis nummer 13 årgang 4  

Profile for oavis
Advertisement