Page 1

Utgåva 14

2010

En tidning från Barnhemmet Oasen för dig som arbetar inom socialtjänsten

MÖTE MED MUSIKEN

Vi träffar lärarna på en helt ny musikskola

KBT

Minskar aggression i familjer Tips till föräldrar

Lina fick livet tillbaka EN NATT FÅR LINA ETT VAL: DROGERNA ELLER BARNEN. MÖT EN MODIG FAMILJ PÅ VÄG TILLBAKA TILL LIVET.

METOD PÅ RESA Behandlingsarbete på plats

INTERNATIONELL KONFERENS ART-konferens i Sverige nästa år

1


L E D A R E/ R UNE NENSÉN

VÅR FRISKOLA BÖRJAR UPPMÄRKSAMMAS Oasen har både en fristående grundskola och en grundsärskola. Skolornas pedagogiska verksamhet är integrerad med Oasens behandlingsverksamhet. De barn som är inskrivna i friskolan är nästan undantagslöst även inskrivna på barnhemmet. Vi är stolta över friskolan. Eleverna har ofta en helt havererad kommunal skolgång bakom sig och har ibland knappt satt sin fot i en lektionssal under det senaste året innan de kommer till Oasen. Trots detta brukar vi få igång eleverna igen. När eleverna och deras föräldrar besvarar våra kvalitetsenkäter, får vi glädjande positiva omdömen.

Under september besöktes vår skola av regeringens högskole- och forskningsminister, Tobias Krantz. Han visade ett genuint intresse för vår verksamhet och fick själv en mängd frågor från våra elever. Att just landets forskningsminister besökte oss var särskilt intressant eftersom Oasen sedan många år byggt upp ett nätverk av internationella forskningskontakter. Vi kommer att fortsätta med denna inriktning och skulle gärna få med vår friskola i denna aktivitet. Kanske ett forskningsprojekt som belyser effekterna av vårt koncept? I avvaktan på detta fortsätter vi med våra systematiska kvalitetsmätningar för att konsolidera våra framgångar.

Rune Nensén Styrelseordförande

JURIDISK SPALT / B O H J O R T ÖVERKLAGANDEMÖJLIGHETER I TILLSYNSÄRENDEN Om en krogägare meddelas en varning för brister i alkoholserveringen kan beslutet överklagas, liksom när en läkare tilldelas en erinran eller varning för brister i dennes sjukvårdande verksamhet. Men en föreståndare för ett HVBhem kan inte överklaga ett beslut av Socialstyrelsen som riktar kritik för påstådda brister i vårdverksamheten inte ens om kritiken anges vara allvarlig. Däremot kan beslut som innebär föreläggande eller förbud överklagas. Ofta torde en möjlighet att överklaga ett tillsynsbeslut vara onödig. Den uppgivna bristen är för det mesta självklar och skall åtgärdas. I andra fall kan ett tillsynsbeslut innehålla viktiga principiella och/ eller kontroversiella ställningstaganden. För ett tag sedan riktade Socialstyrelsen allvarlig kritik mot Oasens LSS-enhet. Varför? Jo, ledningen hade sett till att en 11-årig särskolepojke (placerad med stöd av LSS) som

bodde ensam i en lägenhet på bottenvåningen på fritiden skulle kunna umgås med sina jämnåriga klasskompisar. I två lediga lägenheter i samma trappuppgång – som formellt tillhörde LSS-boendet – placerades därför kompisarna med sina föräldrar. Dessa barn hade samma begåvningsnivå som 11-åringen men var formellt placerad med stöd av SoL resp LVU. Alla var nöjda – pojken, barnens föräldrar och berörda kommuner. Socialstyrelsen berörde inte ens frågan om den sociala konstruktionen var bra för 11-åringen eller huruvida den tillfälliga lösningen var att se som en sådan smärre förändring av verksamheten som ej är tillståndspliktig. Allvarlig kritik gavs p g a bristande överensstämmelse med tillståndet. Punkt.

håller allvarlig kritik eller som berör frågor av principiell vikt. Detta skulle både öka rättssäkerheten och stimulera ett större analysdjup i viktiga frågor. Oasen har i vart fall uppmärksammat Socialstyrelsens generaldirektör på problemet.

Frågan är om inte det vore lämpligt med en ordning som medgav överklagande till allmän förvaltningsdomstol av tillsynsbeslut som inne-

Bo Hjort Juridisk expert Bo Hjort är VD i Infosoc Quality AB och har tidigare bland annat varit universitetslektor i socialrätt och socialkonsulent vid länsstyrelsen. Vill du ställa en fråga? E-posta till bo.hjort@infosoc.se. Frågeställaren anonymiseras i de fall frågan publiceras i tidningen.

INNEHÅLL/NUM M E R 1 4 AGGRESSION I FAMILJER 3. ATT MÖTA Dr Eva Feindler om aggressionsproblematik.

4

8

LIV 4. ETT NYTT Lina var fast i missbruk. Men hon valde familjen istället. Idag har familjen fått livet tillbaka.

6.

PEACE4Kids ART för grundskolan!

RÄTT TILL MUSIK

-Ett program för att utveckla sociala, emotionella och akademiska kompetenser hos skolbarn.

Oasen startar egen musikskola.

PÅ BESÖK 6. MINISTER Högskole- och forskningsminister på Oasen.

7.

METODEN PÅ RESA

8.

PEACE4Kids

6

3

Sara Salmon

7

Att ta med metodarbetet till annan ort.

Nytt läromedel i ART. Omslagsbild: Garbis H. Sarafian

2

6

www.oasen.com


ATT MÖTA N O I S S E AGGR

I FAMILJER Text: Jonas Sandwall

Bild: Garbis H. Sarafian

Oasen har också bjudit in folk från närliggande kommuner som är intresserade av ämnet. Många har dykt upp i föreläsningssalen i Jönköping där Eva håller seminariet. Eva börjar med att presentera sig och berättar om sin bakgrund. -Jag mötte för många år sedan en man som hette Arnold Goldstein, säger Eva. Arnold hade då arbetat med en behandlingsmetod för människor med aggressionsproblematik. ART heter metoden som nu idag har vuxit sig stor. Många av er känner säkert till den. Eva berättar vidare att Arnold då arbetade med att omvandla det populära anger management till anger replacement. Därav metodens namn. ART, Aggression Replacement Training. -ART användes till en början primärt inom

N y a v e rk ty g fö r fö rä ld ra r svaret att leda klienten rätt. Det sker genom att lära människan färdigheter till att fungera socialt. Det blir helt enkelt mer praktiskt. Inriktning mot familjer Eva kommer in på hur detta tankesättet kan appliceras i barnfamiljer. -Mycket bygger på att förebygga aggression, säger Eva. Vi lär familjerna att ha ett mönster och beteende som hämmar att aggression uppstår. -Ofta ärvs aggressionen från föräldrar och det är viktigt att föräldrar förstår detta, fortsätter hon. Homeostacis är ett begrepp som betyder att få en jämn balans. Om föräldrar bråkar mycket så vill barnen ofta anstränga sig så att det ska bli bra. De börjar då själva att bråka för att få föräldrarna att sluta. Barnet faller in i samma aggressiva mönster som föräldrarna tidigare hade för att jämna ut balansen. Belöna - inte bestraffa Regler och belöningssystem har visat sig

En fråga som ständigt är aktuell är den om bemötandet av aggression inom familjer. För att ge vidareutbildning inom området bjuder HVB-hemmet Barnhemmet Oasen i Aneby in Eva Feindler, USA, att tala kring ämnet. Eva har länge forskat kring aggressionsproblematik i familjemiljö och undervisar i psykologi vid Long Island University , USA. ungdomsvården och hade blivit en omtyckt behandlingsmetod, säger Eva. Vad jag såg var en möjlighet att utgå ifrån metoden och applicera moment på familjebehandling. Grunden i KBT För att bättre ge lyssnarna en förståelse i tankesättet så berättar hon om hennes utgångspunkt. -Grunden i det jag undervisar ligger inom området KBT, kognitiv beteende terapi, säger Eva. Den klassiska psykologin hade länge ett synsätt att aggression kom ifrån insidan och att det var där svaren fanns. KBT är mer lösningsfokuserat och inriktar sig på att förstärka önskvärt beteende och genom detta uppnå förändring. Inom KBT är det handledaren som har an-

TÄNK PÅ 1. Barnen tar efter dina beteenden 2. Belöna barnen när de gör något bra 2. Lär dig ditt barns ”ålder”.

vara bra för att kontrollera barns beteende. Men en del föräldrar är skeptiska till sådana system. På fel grunder menar Feindler. -Jag hör en del säga att man inte ska muta barnen. Men man måste kunna skilja på mutor och lön. Det kan innebära att om barnet städar sitt rum så får det åka och leka med en kompis. Eva är noga med att påpeka att man inte ska förväxla belöningssystem med bestraffningssystem. Hon säger att många tyvärr först uppfattar belöningssystemen fel och tar dem för just bestraffningssystem. Det är för att man tidigare uppfostrat barn med aggressionsproblematik på detta sätt; gör barnet något dumt så får det ett straff. -Vad vi ska göra är att uppmuntra när barnet gör något bra, säger Eva. Då förstår barnet att det är det rätta beteendet. Det är vad ett belöningssystem är.

utvecklas. Om du vet detta kan du också vara förberedd. - Många tar inte riktigt fasta på att du måste känna till ditt barns tankesätt för den ålder som barnet befinner sig i, säger Eva. Om du har en fyraåring så resonerar naturligtvis fyraåringen på ett visst sätt. När sedan barnet är tonåring så är det ju helt annorlunda. Många försöker till exempel att skapa band med sin tonåring genom att berätta att ”man själv varit tonåring”. Det är fel sätt att närma sig en person vars psyke är väldigt egocentrerat som en tonårings ska vara. Pröva istället att interagera med ”oj, det menar du inte”, ”förklara hur du tänker här”. Tonåringen vill vara i centrum. Eva menar också att det ligger i tonåringens natur att ifrågasätta allt. Det blir enklare att tackla frustrationerna om man redan är förberedd på att de kommer när barnet växer upp.

Se åldern Som förälder kan du i förväg skaffa verktyg och kunskap om hur ditt barn kommer att www.oasen.com

3


Lina fick livet tillbaka

fIck livet tIllBAKA Mitt i natten kommer Lina tillsammans med sina två barn till Barnhemmet Oasen. Hon har fått ett val av socialtjänsten och kommunen. Antingen kunde Lina bli tvungen att lämna barnen eller så fick Lina tillsammans med hennes barn åka till ett HVB-hem. -Jag skulle aldrig få för mig att lämna mina barn, säger Lina. Jag valde Oasen. Text: Jonas Sandwall Bild: Garbis H. Sarafian

Lina växte upp i en mellanstor stad i Sverige. Där hade hon bott i 25 år innan hon kom till Oasen. Pappan till Linas båda pojkar började efter några år att misshandla Lina. Misshandeln skedde allt oftare och blev värre. För att fly undan verkligheten började ett drogmissbruk att växa fram. Just då förstod inte Lina vad som hände och hur allvarligt det var. Nu i efterhand ser hon annorlunda på det. -Det var benzo och amfetamin som jag tog. Jag förstod inte då att något var fel med det. När kommunen kontaktade socialen och de kom för att hämta mig så blev jag först jättearg och ville vara i fred. Jag trodde ju inte att jag behövde någon hjälp. Kommunen hade sett att situationen gått så långt att den fått ohållbara proportioner. De beslöt sig för att ingripa akut. En kväll kom de hem till Lina och hennes barn och gav Lina ett val. Antingen så skulle kommunen kunna bli tvungen att omhänderta barnen eftersom Lina tog droger, eller så fick Lina åka tillsammans med sina barn till ett HVB-hem i Aneby. Trots det plötsliga valet tog Lina alternativ nummer två. Några timmar senare befann sig familjen tillsammans i en bil på väg till Småland. En familj i chock När Lina och hennes två barn Lukas 4 år och Erik 1 år kom till Aneby hade det redan blivit

4

natt. Lina berättar att hon möttes av personal från Oasen. Hon minns tillbaka på de första dagarna och menar att det var en omvälvande upplevelse att plötsligt komma till ett främmande ställe som Oasen. -Jag upplevde en chock. Det var en stor grej för oss och jag förstod det inte alls. Jag visste inte ens vart jag var på väg. Minnet är att vi sattes i en bil och åkte iväg. När vi kom fram så var vi på Oasen. Vi kom mitt i natten och blev visade till vår nya lägenhet där vi kunde lägga oss för att äntligen sova. Läkande samtal På morgonen efter att Lina och hennes barn kommit till Oasen kom personal in till familjen. De satte sig ner med familjen för att tala igenom hur allt fungerade på Oasen och vilka rutiner som gällde. De berättade om vad som skulle komma och hur det rent praktiskt skulle gå till att bo i deras nya lägenhet. Redan första dagen började Lina att komma in i behandlingsarbetet på Oasen. -Jag började direkt gå på möten och kom in i samtal. De första dagarna var bara en stor chock. Det tog nog ett par dagar innan jag riktigt förstod vad som hade hänt och att vi faktiskt var någon annanstans. Det var efter de dagarna som jag vaknade till liv så att säga. Tankarna kring vad som hände där hemma kom fram. Barnen undwww.oasen.com

rade också var de var och varför vi hade behövt åka iväg. Jag hade ingen bra förklaring. Kunde inte säga något konkret till dem. I samtalen som kommit igång tyckte Lina det var jobbigt att ibland gå in till psykologen och berätta allt som hade hänt henne. Men det var något som hon var tvungen att ta sig igenom för att komma ut på andra sidan. -Det var ju bara jag som egentligen visste vad som hade hänt. Det tar ett tag att komma ihåg allt och jag fick berätta allt efter hand. Jag hade både samtal med utredare och psykolog. Jag fick även hjälp att reda ut trauma. Tre månader blev ett halvår Efter att Lina varit på Oasen i tre månader träffade hon för första gången hemkommunen och socialtjänsten igen. Under mötet fick Lina möjlighet att tala ut och hon berättade vad hon kände efter de första månaderna på Oasen. -Jag sa att jag nu hade varit på Oasen en tid, men ville stanna i tre månader till. Det kändes som att jag nu visste vad som hade gått fel men behövde ändå landa mer. Jag kände mig helt enkelt inte redo. Om jag hade fått åka hem då så hade det inte varit bra. Kommunen gick med på att Lina fick stanna i tre månader till. Lina menar att det var då det hände. -Jag kände att jag äntligen kom på fötter.


När beslutet kom att åka hem tre månader senare var det då mitt eget. Jag hade själv kommit fram till det och det kändes rätt. Tid för nya perspektiv Lina berättar att det inte var helt enkelt för henne och barnen att lämna Oasen efter så lång tid. Människor och personal som varit stöd i hela processen skulle plötsligt inte finnas där längre. Men hon tvekar inte i att beslutet att lämna Oasen i det läget var det rätta för familjen att göra. -Det var dags att ta tag i min egen vardag och försöka att fixa allting själv. Man kan inte bli för beroende av andra. När Lina lämnade sin hemstad för Oasen så hade hon en bostadsrätt. Den sålde hon under tiden på Oasen och nu skaffade hon sig en hyresrätt. Hon valde däremot att flytta till en annan stad några mil bort. -Mina föräldrar har betytt jättemycket för mig. Mamma och Pappa bodde bara en halvtimme ifrån dit jag flyttade och jag ville vara nära dem. Det hade varit svårt för mig att fixa allt jag gått igenom utan deras stöd.

färd att söka jobb och hon ska snart börja på en praktikplats. Lukas och Erik går i förskola. Lina känner att livet fått en helt ny mening och vet att det gäller att gå vidare. -Det gäller verkligen att stå på. Jag känner att vi som familj kämpat tillsammans och att vi fixade det tillsammans. Det var viktigt för

att hon inte fått den uppföljning som först var tänkt. -Kommunen sa att de skulle hjälpa mig i upp till ett år efter. Jag hade kanske kunnat få hjälp i den nya kommunen som jag kom till men jag ville inte dra upp allting igen. Jag orkade inte det. Men det har ändå gått bra. Den nya skolan som barnen kom till informerades av Lina själv. Hon tyckte inte det var något problem att göra det. -Jag tycker inte jag har något att skämmas för. Vi hade tagit tag i sakerna vi haft problem med. Jag berättade för läraren om vår bakgrund och det kändes bra att få göra det. För Lina finns det ingen ånger i att hon valde Oasen den där natten för något år sedan. -Jag har sagt det många gånger förut: Oasen räddade mitt liv. Samtidigt som jag fick en chans att hitta tillbaka till mig själv så fick jag göra det tillsammans med mina barn. Vi gjorde det som en familj. Utan den chansen vet jag inte var jag hade varit idag.

Oasen räddade mitt liv. Utan den chansen vet jag inte var jag hade varit idag.

Glöden gav framtidstro Nu flyter livet på så sakteliga. Lina är i full

oss att vi alla kom till Oasen. Sedan dess har jag inte rört en endaste drog. Jag sköter mig. Det är inte utan att man kan undra var hon fått sin energi ifrån. Lina menar själv att hon fått sin kämparglöd genom alla samtalen hon haft på Oasen. -Jag lärde mig verkligen att ta tag i saker och att inte deppa ihop. Att göra det löser ju inte några problem alls. Alla får vi motgångar i livet men man måste lära sig att gå vidare. Det är ju för barnen som man kämpar. Det är de som betyder allra mest. Räddad till livet När Lina flyttade till en ny stad när hon flyttade hem bytte hon också kommun. Det gjorde www.oasen.com

Namn och bilder är fingerade

5


Rätt till musik! Text: Jonas Sandwall Bild: Garbis H. Sarafian

Vad ska man göra när barn är för svåra för att kunna undervisas i kommunala musikskolan? Ger man bara upp? Nej, man ger barnen chans att uttrycka sin musik i en alldeles egen nystartad musikskola.

MUSIKSKOLA Lärare Instrument Elever Musiksal Inspiration Spelglädje ______________ = NU KÖR VI!

Stor del av de inskrivna barnen på Oasen hade tidigare inte haft möjligheten att gå till vanlig musikskola. Helén Nensèn, rektor på Oasens skola fick då en idé för att ändra på detta. -Jag tänkte att då startar vi en egen musikskola, säger hon glatt. Hon fortsätter. -Det är ju definitivt en stor sak att ro iland men vi kände att musiken måste få vara en självklar del av barnens rättigheter till kultur. Eftersom musiken ingår i undervisningen så satsar vi på att utöka kvalitén på det området och kombinerar det med en musikskoledel. Vi fick även bidrag från Kulturrådet som har ett område de kallar för Skapande Skola. Naturlig utveckling Helén menar att Oasen sedan tidigare startade grundskola just för att kunna tillgodose de behov olika inskrivna barn hade. För bara något år sedan utvidgades faktiskt skolverksamheten med en grundsärskola. Nu har alltså turen kommit till musikskolan. Under förra året byggdes Oasens skola ut och

fick fler klassrum och grupprum. När alla klasser flyttat runt och bott in sig märkte personalen att det fanns ett rum över. Det innebar en möjlighet för musikundervisningen som tidigare funnits i en separat byggnad att flytta in. Dessutom erbjöd lokalerna nu möjlighet för instrumentundervisning. Helt rätt lärare Efter en presentation av idén om musikskola nappade Oasens styrelse och beslöt att ge idén grönt ljus. Nu fanns det elever som ville spela, klassrum och klartecken att köra igång. Men musiklärare? Trots Aneby ringa storlek som stad så finns det många musikaliskt begåvade människor. Två av dessa är välkända profiler i trakten. Ulrik och Maria är gifta och arbetar båda på Aneby mu-

sikskola. När de fick höra om satsningen med musikskola för barnen på HVB så nappade de direkt. Några snabba Varför ger man sig in i ett sådant här projekt?

- Vi vet ju sedan innan hur viktig musik är för att uttrycka sig, säger Ulrik. Här märker vi verkligen att många barn bär på mycket de vill få ur sig och då är musik en fantastisk kanal för detta. Vad är roligast?

-Det är när man ser att det lyser i barnens ögon. Vi har också märkt att dessa barnen är öppnare mot varandra än många barn vi träffar i den vanliga musikskolan. På Oasen hejar barnen på varandra och uppmuntrar. Det är underbart att se.

MINISTER PÅ BESÖK HÖGSKOLEMINISTERN MÖTTE BARNEN PÅ OASEN

I början av skolterminen fick Oasens skola statsbesök av Sveriges högskole- och forskningsminister, Tobias Krantz. Tobias ville se hur skolor som drivs av HVB-hem fungerar och frågade om det gick att besöka Oasen. Självklart, var svaret! Text: Jonas Sandwall Bild: Garbis H. Sarafian

Att få besök av en riksdagsledamot, som dessutom är en minister är naturligtvis otroligt tacksamt. Det är också spännande för skolbarnen att få träffa en minister och ställa frågor om hur allt hänger ihop. Pingis imponerar stort Hur lärd man än är så är det svårt att stå i skottlinjen för frågor från elever. Efter en rundvandring på Oasen var det dags att träffa alla klasserna på Oasens skola som hade förberett frågor till ministern. -Är du bra på pingis, frågar en av mellanstadieeleverna. En annan elev flikar snabbt in: -Kan du göra en skruv på bollen? Tobias skrattar till. -Ja, jag kan spela pingis, säger han. Själva skruven sitter kanske inte lika bra som den en

6

gång gjort. Faktum är att jag en gång kom på andra plats i kommunmästerskapet i pingis och reserv i Smålandslaget. Några ögonbryn höjs på eleverna. Att vara bra på pingis imponerar. -Hade du bra betyg i skolan, frågar en högstadietjej. -Ja, det får jag nog säga att jag hade, svarar Tobias. Betygen var bra i både högstadiet och gymnasiet. En sista fråga hinner ställas innan Högskoleministern ska bege sig av. -Men behöver man ha bra betyg för att kunna arbeta i Riksdag och Regering? -Nej, det behöver du faktiskt inte ha, svarar Tobias. Det som räknas mest är förtroendet från folket. Alla som är över 18 år får rösta i Sverige och den personen som vinner flest röster kan www.oasen.com

Högskoleminister Tobias Krantz hos Oasens högstadieklass

komma in i Riksdagen. Det är hur de som röstar känner för dig som spelar roll, inte betygen. Att vilja komma Tobias tackar för sig och fortsätter sedan ut genom skolan till gårdsplanen. Där väntar lite fotografering och sedan blir det lunch i Oasens matsal. Jimmy Henriksson arbetar med metodarbetet på Oasens skola. Han tycker att dagen har varit kanon och på frågan om vad han tyckte var bäst svarar han: -Att ta sig tid att besöka barnen är det största.


Metoden på resa Text: Jonas Sandwall Bild: Garbis H. Sarafian

Att få åka på skolresa är en självklarhet. Vad som däremot inte är lika självklart är hur man kan ta med sig det viktiga metodarbetet. - Det gäller att se möjligheterna, säger Nikolai Hamstein , metodutvecklare på Oasen.

Doften är omisskännligt hav när man kliver ombord på färjan som tar dig till Grötö. Idyllen infinner sig snabbt. Du ser kaptenshusen, måsarna, och hör en härlig öbo-dialekt från personalen på färjan. Redan på färjan stiger spänningen och många barn kikar nyfiket ut över relingen. -Titta en manet. Fiskmåsarna är jättestora. Innan skolan är slut för läsåret så åker Oasen ut på en skolresa under några dagar. De senaste åren har destinationen varit en liten ö ute i Göteborgs skärgård vid namn Grötö. Denna lilla plats har alla ingredienser man kan önska och tänka sig att en västkustpärla ska ha. De gråblå klipporna som är så typiska för Bohuslän breder ut sig när man närmar sig ön. Men trots detta så är det rikligt med grönt och lummigt på ön. På Grötös norra sida finner man också en av Bohusläns få sandstränder. Ön är helt bilfri och tystnaden är påtaglig när man kliver av personfärjan som tagit en över sundet från fastlandet till Grötö. Bra upplägg Även om ön är mycket vacker så är det inte den enda anledningen till varför Oasen tar sig hit. På ön ligger också en fritidsanläggning som heter Västerhav. Västerhav har visat sig vara en perfekt anläggning för Oasens skolresa. Det finns gott om stugor där barn och personal kan bo. Det är stora utrymmen för aktiviteter som lek, bad och fiske. Dessutom kan personalen alltid koka till dagens fångst av krabbor!

Fakta Grötö Landskap Län Kommun Folkmängd Area

Struktur i stegen Att ta en stor grupp barn på resa är en stor uppgift i sig. Att dessutom få med ett fungerande metodtänkande är ännu svårare. Oasen vill alltid kunna erbjuda behandlande inslag i de inskrivna barnens vardag och då ska det naturligtvis gälla på skolresa också. -Vi har under året sett en klar förbättring i SFS, säger Nikolai Hainstein. SFS eller Steg För Steg är ett nivå- och belöningssystem som vi har tagit fram på Oasen. Systemet gäller naturligtvis på en skolresa och barnen har egna böcker där de tillsammans med personalen enkelt kan följa deras utveckling. Detta ramverket blir en naturlig del av vardagen även när vi är ute och reser. Nikolai fortsätter och förklarar att miljöombytet gör det lätt för ett barn att tro att det nu är nya regler som gäller. Att då ha med SFS utanför Oasens normala lokaler gör att barnen bättre kan förstå att de förhållningssätt de lär sig på Oasen gäller överallt. Det är inte okej att tala illa om andra, gå före i kön eller att knuffas. -Men jag måste säga att det är otroligt kul att se hur väl barnen sköter sig. Vi tror på och arbetar med positiv förstärkning och det märker vi ger effekt när vi kommer hit ut. För barnen blir resan som en belöning. De som skött sig extra bra och kommit längre upp i SFS-nivåerna har dessutom vissa förmåner. Det kan innebära att få vara uppe lite längre, åka ut och fiska lite mer eller se en film på kvällen.

www.oasen.com

Bohuslän Västra Götaland Öckerö 90 19 hektar

Betydelsen är det västsvenska gröt, ”sten, stenrammel”, med vilket här åsyftas den sandmorän av grov klappersten och grova block som finns på öns västra sida. Wikipedia 2010

Kontinuitet genom allt Dagarna har aktiviteter som krabbfiske med båttur till Vinga fyr, bad, minigolf och den viktiga fotbollsmatchen mellan elever och lärare. Men dagarna går efter Oasens uppsatta rutiner och scheman. -Strukturen är viktig att ta med sig, säger Sara Elofsson, biträdande föreståndare på Familjeenheten. Vi vill erbjuda en trygghet för barnen genom att vi följer en bestämd struktur. Målet är att visa barnen att de färdigheter de lärt sig också fungerar utanför Oasens reguljära verksamhet. Under en sådan här resa blir det många tillfällen för barnen att träna inlärda färdigheter. Hon menar vidare att det även blir en utmaning för personalen. - Vi försöker att vara extra noggranna vid sådana här tillfällen, säger Sara. Reflektion och färdigheter ART, Aggression Replacement Training, är en metod som Oasen har använt under lång tid. Även ART fortsätter enligt plan under skolresan. När grupper av barn och personal samlas på eftermiddagssamlingar så har man reflektion och går igenom ART-färdigheter och hur barnen kunnat använda dem under dagen. Det kan vara allt ifrån att ”vänta på sin tur” till att ”ha berömt någon”. Efter några sköna dagar återvänder alla till Oasen i Småland. Allt har flutit på och alla verkar nöjda även med detta årets resa.

7


P E A C E 4 K i ds ART för grundskolan

Text: Jonas Sandwall Illustrationer: Simon Jannerland

PEACE4

Barnhemmet Oasens förlag har tagit fram den svenska versionen av PEACE4Kids, ett ART-program anpassat för grundskolan. Nu finns boken äntligen ute och säljs tillsammans med en övningsbok. Barnhemmet Oasen har sedan många år lett utgivningen av ART-litteratur i Sverige. Oasen har sedan tidigare get ut ART-boken och PREPARE-programmet på svenska marknaden. I USA har Dr Sara Salmon har tagit fram ett program för just grundskolan baserat på ART. Programmet heter PEACE4Kids och finns nu översatt till svenska. PEACE4Kids är utformat för att kunna användas i skolmiljö. Detta gör att materialet passar utmärkt för exempelvis HVB-hem och institutioner som vill arbeta med ART i barn- och ungdomsgrupper. Du kan ladda ner PEACE4Kids testpaket! Gå in på: ISBN: 978-91-85353-03-3

978-91-85353-04-0

ART

Kids

för gr

-E t t p unds ro kolan emoti gram för ! att ut onell a och veckl hos sk a soc akad olbar iala, emisk n. a kom peten ser

För läraren eller handledaren finns en handledningsbok där uppgifter och lärarhandledning är samlade kapitelvis. Eleverna eller barnen har en övningsbok med alla övningarna. Gå in på oasen.com för att beställa materialet redan idag!

INNEHÅLL • • • • •

Empati Ilskekontroll Social färdighetsträning Karaktärsträning MELT /avslappning

www.oasen.com

I C A R T INTERNATIONAL CONFERENCE 2011

Sara S

almon

Talare 2011 Fler huvudtalare och workshopledare kommer att presenteras efterhand.

Den 23-25 augusti 2011 kommer ICARTs internationella konferens att hållas i Göteborg på Burgårdens konferenscenter. ICART är en organisation som arbetar för utveckling och spridning av behandlingsmetoden ART, Aggression Replacement Training. Konferensen sker i samband med Barnhemmet Oasens 20-årsjubileum. För att boka plats kan du redan nu vända dig till Oasen som också är konferensarrangör.

Dr Eva Feindler USA

Kontakta oss gärna på: info@oasen.com I 0380-472 00

OM OASEN

Barnhemmet Oasen är ett HVB-hem för utredning och behandling. Till oss kan både familjer och ensamkommande barn komma. Vi tar emot planerade och akuta placeringar enligt SoL, LVU och LSS.

Dr Kari Killén Norge

Dr Sara Salmon USA

BARNHEMMET OASENS ENHETER

Oasen har bedrivit vårdverksamhet i nära 20 år. Längs vägen har vi lärt oss mycket och fått stor erfarenhet. Barn och familjer står alltid i centrum hos oss. Vi erbjuder ett komplett utrednings- och behandlingsteam. Teamet består av läkare, socionomer, psykologer, barnpsykiater, sjuksköterska, pedagoger och behandlingspersonal. Alla våra utredare är BBIC-utbildade.

Familjeenheten tar emot familjer med barn i åldern 0-13 år.

Barnenheten tar emot ensamkommande barn i åldern 8-14 år.

Resursenheten tar emot LSS-placeringar för barn i åldern 6-16 år.

I verksamheten finns: - Förskoleklass - Grundskola - Grundsärskola

ART, Aggression Replacement Training, PEACE4Kids, PREPARE, BBIC, ICDP och MI är några av våra behandlingsmetoder och förhållningssätt.

KONTAKTA OASEN Vi tar emot akutplaceringar dygnet runt och hjälper till att ordna transporter över hela landet.

0380-472 00 info@oasen.com

www.oasen.com

SAND WALL kommunikation

Projektledning & layout Sandwall Kommunikation AB www.sandwallkommunikation.se

Barnhemmet Oasen är medlem i Svenska Vård.

Barnhemmet Oasen är miljöcertifierat. Tidningen är tryckt på miljövänligt papper.

Postadress: Barnhemmet Oasen AB, Box 199, 578 24 ANEBY Besöksadress: Fasanstigen 17-25, ANEBY Tel: 0380-472 00, Fax: 0380-418 11 Ansvarig utgivare: Rune Nensén

Tidningen Oasen nr 14  

En tidning från Barnhemmet Oasen för dig som arbetar inom Socialtjänsten.