Page 1

Skolenkät föräldrar 2009 / 2010


2013-03-05

www.infosoc.nu/Kv/Pages/Statistics/printchart.aspx?print=yes

Skolan ­ föräldrar 2009/2010 Statistikperiod

2010­06­16 till 2010­06­16

Redovisningsnivå

Fråga

www.infosoc.nu/Kv/Pages/Statistics/printchart.aspx?print=yes

1/2


2013-03-05

www.infosoc.nu/Kv/Pages/Statistics/printchart.aspx?print=yes Fråga

Max­ poäng

Svars­ poäng

Proc %

Antal svar

1 Allmän trivsel

4,00

3,20

80,00

10

2 Arbetsro

4,00

3,56

88,89

9

3 Kompisar

4,00

3,00

75,00

9

4 Lärare ­ elev

4,00

3,60

90,00

10

5 Rektor ­ elev

4,00

3,33

83,33

9

6 Ensamhet

5,00

4,33

86,67

9

7 Mobbning

4,00

3,38

84,38

8

8 Likabehandlingsplan

4,00

3,63

90,63

8

9 Lärarnas kunskaper

4,00

3,67

91,67

9

10 Lärarnas kunskapsförmedling

4,00

3,56

88,89

9

11 Lärarnas förmåga att engagera

4,00

3,56

88,89

9

12 Utvecklingssamtal ­ personalförberdelser

4,00

2,86

71,43

7

13 Utvecklingssamtal ­ föräldraförberedelser

4,00

2,86

71,43

7

14 Individuell utvecklingsplan

4,00

2,71

67,86

7

15 Information från skolan

4,00

2,80

70,00

10

16 Kännedom om mål

4,00

2,70

67,50

10

17 Delaktighet

4,00

2,20

55,00

10

18 Lyhördhet

4,00

3,13

78,13

8

19 Hjälp från personal

4,00

3,67

91,67

9

20 Hjälp från förälder

4,00

3,56

88,89

9

21 Hjälpmedel och böcker

4,00

3,67

91,67

9

22 Skolgård

4,00

3,50

87,50

10

23 Måltider

4,00

2,78

69,44

9

Medelvärde

4,04

3,27

80,82

10

www.infosoc.nu/Kv/Pages/Statistics/printchart.aspx?print=yes

2/2

skola_foralder_09:10  
skola_foralder_09:10  
Advertisement