Page 1

ILMO. CONCELLO DE CALDAS DE REIS

BENEST AR SOCIAL ERVIZOS

SOCIAIS

COMUNITARIOS

CIF P-3600S00-G

BASICO

ssociais@caldasdereis.com FAX: 986541005

Rúa Ferrería, n"1 36650 Caldas de Reis (Ponlevedra) Telef. 986 540002- Fax 986 530393 e-mail:concello@caldasdereis.com

Caldas de Reis, 22 de novernbro de 2011.

Estimado/ a director/ a:

Por medio da presente diríxome a vostede para convidalo/ a a participar na presentación da Curta contra a violencia de xénero "É HORA DE MUDAR O CAMBIO", creada por alumnado de 4° ESO do centro que vostede dirixe, que terá lugar o sábado 26 de novembro de 2011, ás 20.00 hrs no Auditorio Municipal de Caldas de Reis. Polo que me gustaría que fixese extensiva esta invitación ao Claustro do centro e ao alurnnado en xeral. Quero aproveitar esta ocasión para agradecer ao equipo directivo e docente do centro educativo, a excelente colaboración e magnífica acollida de todas as actividades propostas

dende esta

conce llería, considerando que esta liña de traballo é a mellor traballando a prol da igualdade e na prevención da violencia de xénero dende a comunidade educativa.

A concelleira de Benestar Social, Igualdade e Sanidade Socorro Tobío Barreira

INVITACIÓN Á ESTREA DE "É HORA DE MUDAR O CAMBIO"  
INVITACIÓN Á ESTREA DE "É HORA DE MUDAR O CAMBIO"  

Invitación a estrea do corto relaizado coa colaboración do alumnado de 4º ESO "É hora de mudar o cambio"