OAJ Lapin vappulehti

Page 1

OAJ LAPPI ”Vappulehti 1/2013”

Sisältö:  Puheenjohtajan palsta  Alueasiamiehen palsta  Länsi-Pohjan jaoksen koulutus  Pohjois-Lapin ja Keski-Lapin koulutus  NOPE-koulutus  KOPE-koulutus


LAPPI

Alueyhdistyksen toiminnan viides vuosi on jo pitkällä. Toimintamme on vakiintunut tietyntyyppiseksi, mutta uudistamiselle ja uudistumiselle on aina tilaa. Vuoden alusta toimintansa aloittivat muista alueyhdistyksistä tutut ammattiryhmätiimit. Itse asiassa OAJ Lappi on alueyhdistyksistä ainoa, jonka organisaatiossa on vielä selkeitä jäänteitä toimintansa lopettaneiden ysi-piirien toiminta-alueista. Ammattiryhmätiimien tärkeimpänä tehtävänä pidän oman ammattialan tilanteen seuraamista ja asioiden valmistelemista yhdistyksen hallituksen päätettäväksi. Etenkin ammatillisen koulutuksen aloituspaikkaleikkausten uhatessa tai peruskoulujen opetussuunnitelmauudistuksessa tiimien asiantuntemus on korvaamattoman tärkeää. Alueellisten jaosten tehtävä puolestaan on mm. lisätä yhteenkuuluvuutta ja yhteisen opettajuuden merkitystä. Alueyhdistys on mitä suurimmassa määrin edunvalvontayhdistys, ja tuota edunvalvonnan osuutta pitää edelleen lisätä. Yhdistyksemme ei mielestäni tule tyytyä sinänsä tärkeään keskustelufoorumina toimimiseen, vaan meidän on yksituumaisesti valvottava lappilaisten opettajien etuja. Edunvalvonnan valmistelusta vastaa alueasiamiehen vetämä edunvalvontatiimi, jonka työlistalla on tänä vuonna mm. opetusvelvollisuustyöajalla toimivien opettajien yt-ajankäytön valvominen. Ohjeet yt-ajan käytöstä tulevat todennäköisimmin paikalliseen käyttöön ensi lukuvuoden alkuun mennessä. Edunvalvonnan työlistalla on luonnollisesti myös lomautusten vastainen toiminta kaikissa koulumuodoissa. Lappilaisten opettajien etuja olemme tänä talvena valvoneet monissa eri tapaamisissa, joihin olemme vieneet oman alueemme opettajien näkemyksiä. Olemme tavanneet mm. opetusministerin sekä useita kansanedustajia. Myös koulutuksen ja kasvatuksen viranomaistehtäviä hoitavien tahojen kanssa tapaamme säännöllisesti. Näiden tapaamisten perusteella uskallan todeta, että OAJ Lappi tunnetaan jo laajalti, ja näkemyksistämme ollaan kiinnostuneita. Tämä kontaktiverkosto luo hyvän pohjan toimintamme uskottavuudelle ja vaikuttavuudelle. Huhtikuun lopulla pidetyssä kevätkokouksessa päätettäväksi tulivat yhdistyksemme uudet säännöt. Sääntömuutoksen yhteydessä tehtävät valinnat määrittelevät sen, millaiset toimintaedellytykset yhdistyksen hallitukselle ja muille toimielimille annetaan. Sääntöuudistuksen voikin sanoa ohjaavan toimintaamme tällä kertaa vähintään yhtä paljon kuin toimintasuunnitelmamme. Yleiskokous ei kuitenkaan ollut valmis hyväksymään uusia sääntöjä sen paremmin hallituksen esittämässä kuin missään muussakaan muodossa vaan palautti säännöt hallitukselle uuteen valmisteluun. Jaakko Sarmola


LAPPI

Ajankohtaista Maailma ympärillämme muuttuu, haluamme tai emme. Vuosi 2013 tulee jäämään historiaan vuotena, jonka jälkeen Suomi ei ole entisensä. Kaikkialla Suomessa, myös Lapin kunnissa joudutaan tekemään arvovalintoja palvelujen tuottamisen ja järjestämisen suhteen. Rahaa ei ole tarpeeksi nykyisiin järjestelmiin ja organisaatioihin. OAJ järjestönä ja OAJ:n kaikkien jäsenten pitää omalta osaltaan huolehtia, että opetuksen ja koulutuksen järjestämisen edellytyksiä ei kurjisteta kunnissa. Meillä on hallituksen tavoite nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Se ei onnistu epäterveellisissä rakennuksissa, kaukana kotoa, isoissa opetusryhmissä tai ilman laadukasta varhaiskasvatusta. Jokaisella OAJ:n jäsenellä on oma merkittävä roolinsa edunvalvontatyössä, tehdään siis osuutemme. ”Jonkun toisen” tehtävä se ei ole.

Marko Bohm


Kaipaatko rasvaa AY-koneiston rattaisiin OAJ:n Lapin alueyhdistyksen Länsi-Pohjan jaoksen koulutus- ja neuvottelupäivät pidettiin Kemissä Hotelli Merihovissa 8.-9.2.2013. Mukana oli 26 osallistujaa kaikista jaoksen alueen paikallisyhdistyksistä. Perjantai iltapäivän aloitti ryhmätyöt, joiden aiheina oli Opettaja-lehden ajankohtaisten artikkeleiden pohjalta aloitetty työskentely. Työn tuloksena saatiin alueellisia ratkaisuja mm. opettajan turvallisuuden hoitamiseen, sähköisten ylioppilaskirjoituksien vaatimiin ratkaisuihin varautumiseen, työturvallisuuteen. Ryhmätöiden jälkeen kiiruhdimme läheiseen Kemin teatteriin katsomaan varsin koulutusmyönteistä ja hyvin ohjattua näytelmää Juurakon Hulda teatteri-illallisineen. Illallisen keskustelut olivat varsin asiapitoisia ja ryhmätöiden herättämiä ajatuksia purettiin pitkin illallista. Lauantaina oli viralliset luento-osuudet: Toimiva yhdistys- alustuksen piti OAJ:n yhdistyskouluttaja Marita Kukkola ja AKAVAN pääluottamusmies Kari Filpus piti OAJ ajankohtaiskatsauksen. Molempien alustuksen pohjalta käytiin paikallisyhdistyksittäin läpi yhdistyksissä esiin nousseita kysymyksiä ja ongelmia sekä ilonaiheita. Mukana koulutuksessa oli useita uusia ja nuoriakin paikallisyhdistyksien hallituksien jäseniä ja erityisesti heidän kommenttinsa koulutuspäivän annista ilahdutti järjestäjiä. ”Kylläpä oli hyvin suunniteltu ja toteutettu koulutus” luki eräässä palautteessa. Kiitos kaikille mukana olleille. Vuoden päästä uudestaan vielä suuremmalla joukolla.

Marita Kukkola


Pohjois-Lapin ja Keski-Lapin jaosten yhteinen koulutuspäivä pidettiin Luostolla 5.4.– 6.4.13. Perjantai-illan ohjelma alkoi yhteisellä ruokailulla, pitkistä välimatkoista ja perjantain työpäivän pituudesta johtuen osallistujia tuli hieman eri aikoihin Luostolle. Ruokailun jälkeen kokoonnuttiin hotelli Luostotunturin auditorioon, jossa pohdittiin yhdistykseen tiedottamiseen liittyvistä asioista. Lauantaiaamu alkoi alueyhdistyksen puheenjohtajan Jaakko Sarmolan tervehdyksellä Rukalta. Hän kertoi ajankohtaisista asioista muun muassa perusopetuksen tuntijaosta. Puheenjohtajan tervehdys kuultiin WebEx etäkäyttöjärjestelmän kautta. WebEx on Oaj:n hankkima uusi etäkokousjärjestelmä, jonka avulla voidaan pitää kokouksia vaikkapa kotisohvalla istuen. OAJ:n Lapin alueyhdistyksen hallitus tulee pitämään ensimmäisen kokouksen järjestelmän avulla toukokuussa. Myös Pohjois-Lapin ja Keski-Lapin jaokset suunnittelevat kokouksien pitämistä etänä. Viikonlopun koulutuksen yksi tavoite olikin harjoitella järjestelmän käyttöä. Osallistujat jaettiin pienryhmiin eri puolille hotellia ja yhteyksiä kokeiltiin läppäreillä. Jokainen sai vuorollaan puheenvuoron ja testasimme äänien kuuluvuutta, mikkien toimivuutta ja puheenvuorojen pyytämistä. Osalla oli web-kamera koneessa, joten myös kuvayhteydet toimivat osittain. Viikonlopun koulutuksen yksi tärkeä tavoite saavutettiin, kun osallistujat saivat konkreettisesti kokeilla etäkokoustamista. OAJ:n Lapin alueyhdistys teki valtuustoaloitteen OAJ:lle etäkokousyhteyksien mahdollistamisesta. Kevään 2012 valtuustossa asia käsiteltiin ja hyväksyttiin. On hienoa, että aloite meni läpi ja nyt meillä on toimivan tuntuinen etäkäyttöjärjestelmä käytössä. Teksti ja kuvat: Outi Ylitapio-Mäntylä


Eija Arvola esittelee WebEx et채j채rjestelm채채.


Marko Bohm kokeilee WebExin käyttöä.


NOPE-kurssi tarjoaa vertaistukea ja vinkkejä OAJ:n Nuori opettaja –koulutus, tuttavallisemmin NOPE, on OAJ:n valtakunnallisesti organisoimaa koulutusta, joka järjestetään alueittain. Nuorella opettajalla tarkoitetaan joko alle 35-vuotiasta tai alle 5 vuotta opetustyössä toiminutta OAJ:n jäsentä. Kurssit ovat osallistujille täysin ilmaisia järjestön tarjotessa ansionmenetyksen, matkakulut, majoituksen sekä ateriat. Nope-kurssilta saakin paitsi hyödyllistä tietoa, myös vähän luksusta arjen keskelle hotelliyöpymisineen. Lapin alueella kaksipäiväisiä kursseja pyritään järjestämään vuosittain sekä keväällä että syksyllä ja paikkakunta vaihtelee aina eri puolille laajaa Lappia. Alueemme nopekoita eli koulutettuja ja innokkaita NOPE -kouluttajia ovat Kaisa Sirkiä (Kittilä) ja Mikko Kulmunki (Kemijärvi)..

NOPE –kouluttajien koulutuksesta vastaavat keskusjärjestössä Jenni Arnkil ja Pasi Pesonen, joka on lähtöisin Kemistä. Kurssin tärkeimpiä tavoitteita on vertaistuen antaminen, nuorien opettajien toisiinsa tutustuminen ja verkostoituminen. Eri alojen ja ammattiryhmien opettajat pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja huomaavat, etteivät ole yksin poteroissaan. Näköalakenttä laajenee ja huomataan, että opettajillakin on työntekijöinä oikeuksia. OAJ:n kurssit keräävät yleensä hyvää palautetta, niin NOPEkurssikin. Kurssilla käytetään vaihtelevia työskentelytapoja ja kannustetaan kurssilaisia avoimeen keskusteluun.


Yksi tärkeimmistä osuuksista koulutuksessa on palkkaus, ja siinä kouluttajana toimii asiaan perehtynyt luennoitsija, yleensä alueella toimiva pääluottamusmies. Meillä osion on pitänyt OAJ:n useissa tehtävissä ansioitunut Jaakko Sarmola, joka on myös toiminut nopekouluttajana. Joinakin vuosina on ollut vaikeuksia saada kurssi pystyyn sekä keväällä että syksyllä, vaikka nuoria opettajia alueella onkin. Paikallisyhdistyksiltä toivotaan apua kurssin markkinointiin. Myös nope-kurssin käyneet ovat hyviä käveleviä mainoksia, kunhan vain muistavat viedä ilosanomaa omille työpaikoillensa. Kuvassa kurssilaiset keskustelevat opettajan työhyvinvoinnista ryhmätyön avulla. NOPE-kurssien palautteessa kaivataan aina jatkoa erinomaiselle kurssille. Usein nostetaan esille myös se, että kurssilaiset olisivat vaikka valmiita kustantamaan osan kurssista itse. Aiheita voisivat olla mm. työhyvinvointi, jatkona NOPE-koulutuksessa käydylle osiolle, sekä OAJ:n ajankohtaiset asiat. Tilaisuudessa kouluttajina voisi toimia oman alueen asiantuntijoita, pääluottamusmiehet, alueyhdistysten edustajat, valtuutetut. OAJ Lappi onkin järjestänyt kahdesti NOPE:n jatkokurssin, viimeisimmän kerran vuonna 2011. Seuraavan kurssin ajankohtaa ei ole päätetty. Moni kurssilainen saattaa saada innostuksen alkaa toimia aktiivisemmin myös omassa paikallisyhdistyksessään sekä kenties myöhemmin korkeammallakin tasolla OAJ:ssä. Tämän kevään kurssi järjestettiin 19.-20.4.2013 Levillä, hotelli Hullu Porossa. Kurssille osallistuivat parinkymmenen muun nuoren opettajan joukossa Karoliina Pellikka (kuvassa vas.), Kaisu Alioravainen ja Noora Palosaari Rovaniemeltä, työpaikkanaan Napapiirin Yläaste.

- Olimme lähdössä jo viime syksyn kurssille Pyhälle, mutta emme saaneetkaan aikaiseksi ilmoittautua. Onneksi nyt lähdimme, kertoo Noora kurssin jälkeen.


- Tämä oli hyödyllinen kurssi. Tuli paljon käytännön tietoa mm. palkkauksesta ja opettajan vastuusta. Vertaistuki ja keskustelut olivat hedelmällisiä, toteaa Karoliina. - Minulle tästä kurssista saattoi olla ihan taloudellistakin hyötyä, kun löysimme palkkalaskelmastani virheen ja saanen takautuvasti puuttuvan summan takaisin, Kaisu puolestaan iloitsee. Noora kertoo, että hänen mielestään kurssilla oli avoin ilmapiiri, hyvät sisällöt ja tarpeeksi rentoa. Perheenäidille oli luksusta nukkua yö hotellissa ja mennä valmiiseen ruokapöytään. Koko kolmikko on yhtä mieltä siitä, että kaikkien nuorien opettajien kannattaa käyttää tämä etunsa ja käydä kurssi.

Nopekurssille teitä odottavat ja tämän jutun kirjoittivat: Kaisa Sirkiä & Mikko Kulmunki


KOPE eli kokeneiden opettajien koulutus – tilaisuus kohdata muita lappilaisia opettajia OAJ:n Lapin alueyhdistys järjesti 12. – 13.4. 2013 KOPE-koulutuksen Rovaniemellä Hotelli Scandicissa. KOPE- eli kokeneiden opettajien koulutus on suunnattu opettajille, joilla on vähintäänkin viisi vuotta työkokemusta. OAJ Lapin KOPE-koulutus järjestettiin jo kolmatta kertaa. Nyt koulutuksessa oli 26 osallistujaa, joista valtaosa oli yleissivistävän puolen opettajia. KOPE-koulutuksessa on opettajan työtä koskevan ajankohtaisen tiedon lisäksi tarkoitus tarjota osallistujille mahdollisuus tavata muita lappilaisia opettajia. Näin he saavat mahdollisuuden kokemusten ja näkemysten vaihtoon opettajan työhön liittyen sekä tilaisuuden kuulla Lapin eri kuntien tilanteesta. Useampi osallistujista totesikin, että he kokevat Kope-koulutukselle olevan tarvetta tulevaisuudessakin erityisesti tästä syystä. Heidän mukaansa Kope-kurssille ei tulla pelkästään tietoa hakemaan. Tiedon lisäksi vähintäänkin yhtä tärkeää antia ovat muiden osallistujien kanssa keskustellessa tulevat ideat, jotka voi viedä mukanaan omaan kouluunsa tai kuntaansa. Perjantaina alueasiamies Marko Bohm avasi koulutuksen kertomalla alueyhdistyksen terveiset ja alueyhdistyksen ajankohtaisia asioita. JUKOn pääluottamusmies Ismo Lahtela Rovaniemeltä kertoi opettajan palkkausjärjestelmään liittyvistä asioista sekä Rovaniemellä parhaillaan meneillään olevasta lisätehtäväkokeilusta, jossa mm. määritellään tehtävänkuvat jokaista lisätehtävää varten, samoin kuin korvausperusteet. Lisäksi Lahtela käsitteli keväällä tulleen järjestelyvaraerän käyttöä ja eri kunnissa tehtyjä työaikakokeiluja. Luentojen lisäksi ohjelmassa oli perjantaina yhteinen illallinen.

OAJ:n työmarkkinalakimies Sanna Haanpää


Lauantaina OAJ:n työmarkkinalakimies Sanna Haanpää luennoi opettajan oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista. Hän lähestyi aihetta ajankohtaisten koulutuspoliittisten teemojen ja oikeuskäytännön kautta. Esillä olleita teemoja olivat mm. hallituksen esitys oppilas- ja opiskeluhuoltolaiksi, ministerin esitys työrauhan ja osallisuuden edistämiseksi, voimakeinojen käyttö järjestyksenpidossa ja opettaja toimijana sosiaalisessa mediassa. Paljon keskustelua herätti kännyköiden käyttö ja kuvaaminen kouluissa sekä kodin ja koulun välinen viestintä. Lopuksi Haanpää esitteli OAJ:n oppimisen ja koulunkäynnin tukea koskevan lakimuutoksen toteutumisesta tehtyä kyselyä. Kyselyn tulokset osoittivat, että oppilaat eivät saa riittävästi tarvitsemiaan lakisääteisiä tukitoimia ja että byrokratia toimii, mutta käytäntö ei. Erityisen kiinnostavina monet osallistujat pitivät Haanpään esittelemiä esimerkkejä opettajia koskevista oikeustapauksista ja niihin liittyvistä oikeuden päätöksistä.

Osallistujia kuuntelemassa Kurssin osallistujat edustivat laajasti Lapin eri kuntia. Merja Pieski oli saapunut Kope-koulutukseen Utsjoelta. Hän työskentelee Karigasniemen saamenkielisessä päiväkodissa. Hänen mielestään parasta antia olivat kurssilla syntyneet yhteydet muihin lastentarhanopettajiin ja eväät paikallisen yhteistyön lisäämiseen ja kehittämiseen pienessä kunnassa. Matti Poikela ja Jaana Dahl-Poikela puolestaan olivat tulleet koulutukseen Simosta. He arvelivat, että vaikka opettajalla olisikin pitkä työkokemus, voi olla ettei hän ole ollut ay-toiminnassa mukana. Silloin opettajalla ei välttämättä ole selkeää kuvaa vaikkapa siitä, että mm. palkkausjärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi tehdään jatkuvasti työtä. Heidän mielestään on myös kiinnostavaa ja hyödyllistä kuulla ajankohtaiset laki muutokset asiantuntijan tarkemmin avaamana ja saada OAJ:n edunvalvonnallinen näkökulma keskusteluun mm. kuntauudistuksen suhteen. Teksti ja kuvat: Pia Reiman, OAJ Lapin koulutussihteeri