Page 1

Birlik’te 10 yıl


Birliğimiz 10 yaşında

Adnan Dalgakıran Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Makine Tanıtım Grubu Başkanı

Saygıdeğer; makine üreticisi ve ihracatçısı dostlarım, 12 Temmuz 2002 tarihinde Ankara’da faaliyete geçen Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği onuncu yaşını doldurmuş bulunuyor. Türk makine sektörü, geçmiş dönemlerle karşılaştırıldığında değeri anlaşılmış, bilinirliği artmış ve devlet mekanizmaları tarafından üzerine stratejiler geliştirilen ve çaba sarf edilen bir konuma yükselmiştir. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği ile Makine Tanıtım Grubu’nun yurt içi ve yurt dışındaki yoğun ve aktif çalışmaları sayesinde makine sektörünün kendi doğasındaki güç fark edilir kılınmıştır. 2023 yılı için 100 milyar dolar olan ihracat hedefimize doğru ilerlerken, Türkiye makine sektörü bu yılın sonunda yaklaşık 12 milyar dolar makine ihraç etmiş olacak. 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat rakamına ulaşabilmemizin şartı da makine sektörümüzün 100 milyar doları yakalamasından geçmektedir. Makine sektörünün yüksek katma değer ve teknoloji üreten yapısının önemi konusunda artık herkes hemfikir durumdadır. Çünkü kendi teknolojisini üreten bir makine sektörü olmadan gelişmiş ülkeler seviyesini yakalamamız ve hedeflediğimiz ihracat rakamlarına ulaşmamız mümkün değildir. Ülkemizin ekonomik anlamdaki dönüşümünün anahtarı da aynı şekilde makine sektörünün teknoloji üreterek Türk sanayisinin lokomotif sektörü olmasından geçmektedir. Makine sektörümüzün ekonomimizdeki değişimin öncüsü, sanayimizin lokomotifi ve 100 milyar dolar ihracat ile 2023 hedeflerinin en büyük paydaşı olabilmesi için Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği olarak hazırladığımız ve çeşitli toplantılarla kamuoyuna duyurduğumuz stratejileri hayata geçirerek bu hedeflere kolayca ulaşabilecek potansiyeldeyiz. Dünyada bunun örnekleri mevcuttur. Çin ve Güney Kore bu hızı yakalamışlar ve ekonomileri çok süratli bir biçimde gelişmiştir. Bu ülkeler sırtını makine sektörlerine yaslamış ve devlet düzeyinde stratejik sektör ilan edilerek desteklenmişlerdir. Türk makine sektörü de hak ettiği stratejik değeri görür ve desteklenirse ekonomimizdeki değişimin öncüsü olarak cari açığın kapanmasında ve 2023 hedeflerine ulaşılmasında en önemli aktör olacaktır. Birliğimiz sadece ihracatta yaşanan sorunlara çözüm aramakla kalmamış, 29 sektörel derneği-birliği biraraya getiren “Makine Sanayii Sektör Platformu’nu (MSSP)” www.turkmakinesanayi.com kurarak sektörde etkin bir örgütlenme ve dayanışma gerçekleştirmiştir. 2007 yılında kurulan Makine Tanıtım Grubu ile, sektörün tanıtımına yönelik faaliyetlere daha da hız verilerek, Türk makine sektörünün yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da konuşulur hale gelmesini sağlamıştır. Tüm bu çalışmaları yaparken motivasyonumuzun kaynağı makine sektöründe üretim ve ihracat yapan firmalarımız olmuştur. Firmalarımızın bizlerle birlikte 100 milyar dolar ihracat hedefine inanmış olmaları en büyük gücümüzdür. Şimdi hep birlikte, Birliğimizin kuruluşunun 10. yılında aynı inanç ile dünyada makine sektöründeki en önemli aktörlerden biri olmak için çalışmalıyız. Makine ve Aksamları İhracatçılar Birliği ve Makine Tanıtım Grubu olarak biz varız. Birliğimizin fedakar ve azimli çalışanlarının büyük katkıları, firmalarımızın emeği ve Yönetim Kurulumuzun vizyonu ile hepimizin içinde olduğu gemiyi gelecek güzel günlere süreceğiz. Birliğimizin 10.yılında Yönetim Kurulumuza, firmalarımıza, işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarımıza, Birliğimizin her kademesinde çalışan arkadaşlarımıza kısacası tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, saygılar sunarım.


Birlik’te 10 yıl

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ADINA SAHİBİ Özkan AYDIN YAYIN KURULU BAŞKANI Adnan DALGAKIRAN YAYIN KURULU Adnan DALGAKIRAN, Kutlu KARAVELİOĞLU, Sevda Kayhan YILMAZ, Serol ACARKAN, Hasan BÜYÜKDEDE, Hüseyin DURMAZ, Ali EREN, Tamer GÜVEN, Ferdi Murat GÜL, Özkan AYDIN, Esra ARPINAR, Mehtap ÖNAL, Erinç TARHAN, Berna BİLGİN

YAYINA HAZIRLAYANLAR Origami Medya SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Tugay SOYKAN (tugaysoykan@origamimedya.com) EDİTÖR Simge SOYEL (simge@origamimedya.com) MUHABİR Volkan ÜKÜNÇ (volkan@origamimedya.com) GÖRSEL YÖNETMEN Murat CERİT YAYIN ADRESİ Mecidiyeköy Mah. Atakan Sok. Savaş Apt. No:6 Kat:2 D:7 Mecidiyeköy / Şişli / İST T: +90 212 252 87 76 - 77 F: +90 212 252 87 77

OAİB GENEL SEKRETERLİĞİ Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 120 Balgat - Çankaya Tel: 0312 447 27 40 Faks: 0312 446 96 05

Birlik’te 10 Yıl kitabı, Origami Medya tarafından TC yasalarına uygun olarak OAİB MOMENT EXPO dergisnin eki olarak yayınlanmıştır. ‘Birlik’te 10 Yıl’ ibaresi kullanılarak alıntı yapılması izne bağlıdır.

BASKI VE CİLT Matsis Matbaa Sistemleri Tevfikbey Mahallesi Dr. Ali Demir Caddesi No: 51 34290 Sefaköy / İSTANBUL Tel: 0212 624 21 11 Faks: 0212 624 21 17 www.matbaasistemleri.com

Birlik’te 10 Yıl kitabı Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin 7.500 adet basılan ücretsiz ekidir. EYLÜL 2012


1 Temmuz 2005 Ortak Satın Alma Organizasyonu (OSO) hayata geçti.

11 Nisan 2007 Makine Tanıtım Grubu (MTG) faaliyetlerine başladı.

13 Haziran 2002 Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği kuruldu.

21 Aralık 2005 Makine Sanayii Sektör Platformu (MSSP) örgütlenmesine başladı.


Haziran 2008 Moment Expo dergisi yayın hayatına başladı.

2007 TURQUM kalite markası doğdu.


yıl birlik’te

Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat-Çankaya/ANKARA T: (0312) 447 27 40 F: (0312) 446 96 05 www.makinebirlik.gov.tr 6


Türkiye’de makine ihracatçılarının temsil edildiği tek birlik olan Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği, 13 Haziran 2002 tarihinde faaliyetlerine başladı. Her geçen yıl makine sektörüne katkı sağlayarak sanayinin büyümesine yardımcı olan söz konusu oluşumun 2012 yılı itibariyle yaklaşık 9 bin üyesi bulunuyor. Makine ihracatçılarını bir çatı altında toplayan Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği, ihracatın artırılmasını sağlayacak her türlü faaliyeti koordine ediyor.

HEDEF: İLERLEMEK Dünya makine ihracatında 29’uncu olan ülkemizde makine sektörünün misyonunu yüksek teknolojiye sahip bir makine sanayi oluşturuyor. Hedef ise Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 2023’te 500 milyar dolar toplam ihracat içerisinde 100 milyar dolar makine ihracatı gerçekleştirerek dünyadaki önemli makine ihracatçısı ülkeler arasına girmek. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği, Türkiye’nin toplam ihracatı içinde 84. fasıl itibariyle yüzde 9 olan makine payını, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yüzde 20’ye çıkarmayı amaçlıyor.

7

yıl

BİRLİKTEN DOĞAN GÜÇ Yüksek teknolojiye sahip bir makine sanayisini inşa etme hedefiyle yola çıkan Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği, 10 yıldır yaptığı çalışmalarla hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Firmalara sunduğu desteklerden, sektörde yaşanan sorunların çözümlerine kadar geniş bir platformda makine ihracatçılarının yanında olan Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin bünyesinde olan Makine Tanıtım Grubu (MTG), Makine Sanayii Sektör Platformu (MSSP), Ortak Satınalma Organizasyonu (OSO) ve Turqum Kalite Belgesi ile gücüne güç katıyor.

birlik’te

Toplam 20 mal grubunda ihracatın gerçekleştiği makine sanayisi, ülkemizin lokomotif sektörleri arasında yer alıyor. Reaktör ve kazanlar, türbinler-turbojetler-hidrolik silindir aksam ve parçaları, pompalar ve kompresörler, ısıtıcılar ve fırınlar, hadde ve döküm makineleri, gıda sanayi makineleri, tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, yük kaldırma-taşıma ve istifleme makineleri, inşaat ve madencilikte kullanılan makineler, kağıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler, diğer yıkama ve kurutma makineleri, tekstil ve konfeksiyon makineleri, deri işleme ve imalat makineleri, kauçuk-plastik-lastik işleme ve imalatına ait makineler, takım tezgahları, diğer makineler aksam ve parçaları, motorlar aksam ve parçaları, büro makineleri, rulmanlar ile ambalaj makineleri isimli mal grupları ihracatı gerçekleşen sektörleri oluşturuyor.


Aydan Işıl Aydın Uzman

Makine ve Aksamları İhracatçıları

Özkan Aydın Genel Sekreter

Esra Arpınar Genel Sekreter Yardımcısı

Mehtap Önal Şube Müdürü

ılı çalışanları, birlik faaliyetlerinin başar Birliği’nin mutfağında yer alan ekip önemli paya sahipler.

Erinç Tarhan Şube Şefi

bir şekilde gerçekleştirilmesinde

birlik’te

yıl

Bahar Özcan Uzman

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin de içinde yer aldığı Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin yeni tarihinde Ekonomi Bakanı Zafer Çağla hizmet binasının açılışı 30 Mayıs yan tarafından yapıldı. Balgat semt 2012 inde, modern imkanlarla donatılmış yeni hizmet binasında makine ihracatının artırılması için yapılan faaliyetler hız kesmeden devam ediyo r.

8

en


10 yılda 700’ün üzerinde etkinliğe imza attık

35

OAİB Genel Sekreterliği tarafından organize edilen bilgilendirme seminerleri, motivasyonu arttırıcı ödül törenleri, Anadolu’nun her köşesine ulaşan makine tanıtım toplantıları, Ar-Ge Proje Pazarı etkinlikleri gibi 79 faaliyet ile Türkiye makine ihracatının gelişiMi açısından önemli adımlar atıldı.

79 49 435

Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ve OAİB Genel Sekreterliği organizasyonunda 10 yıl içerisinde 55 Alım Heyeti programı düzenlendi. Bu Alım Heyetleri sayesinde yüzlerce yabancı firmanın alıcısı Türk makine firmaları ile iş bağlantıları kurdu.

55 9

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği ülkemizde makine sektörünün, kamuoyunda bilinirliğinin artması, farklı sektörlerle işbirliklerinin geliştirilmesi, devlet kademesinde fark edilmesi, lobi kabiliyetinin gelişmesi, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile bağlantılarının artması için 435 toplantı, seminer ve konferans düzenledi.

yıl

Yurt içi ve yurt dışındaki 49 makine fuarına ziyaret gerçekleştiren Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği ile Makine Tanıtım Grubu yetkilileri, Türk ve yabancı firmaların yanı sıra kamu yöneticileri ile de görüşmelerde bulundu.

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği ile Makine Tanıtım Grubu 10 yıl içerisinde 51 fuara katıldı. Dünyanın en prestijli makine fuarlarında MTG stantları açan ve yaygın reklam kampanyaları düzenleyen MTG, Türk makinesinin kalitesini ve ulaştığı yetkinlik seviyesini gözler önüne sermeyi başardı.

birlik’te

51

10 yıl içerisinde 35 Ticaret Heyeti ile Türk makine sektör temsilcilerini devletimizin en üst düzey yetkilileriyle birlikte dünyanın dört bir yanında potansiyel müşterileri ile buluşturduk.


3. Dönem

Yönetim Kurulları

birlik’te

yıl

1. Dönem

(Mayıs 2006-Mayıs 2008)

Başkan

: Adnan DALGAKIRAN (Dalgakıran Kompresör)

Başkan Vekili/Üye

: Hasan BÜYÜKDEDE (Hidromode)

Üye/Başkan Vekili

: Merih ESKİN (Darka Plastik)

Üye

: Kutlu KARAVELİOĞLU (Samsun Makina)

Üye

: Sevda Kayhan YILMAZ (Kayhanlar)

Üye

: Cenk Hasan KARACE (Bay-Kar)

Üye

: Mutlu ALKAN (Malkan Makina)

Üye

: Mennan AKSOY (Özçelik)

Üye

: Süleyman YELKENCİ/ Hayrullah YELKENCİ (Yelkenciler Makina)

Üye

: Mustafa BOZKURT (Hidromek)

Üye

: M. Tayfun BAŞARAN (Mas Pompa)

4. Dönem

(Temmuz 2002 - Nisan 2004)

(Haziran 2008-Nisan 2010)

Başkan

: Sedat SİLAHTAROĞLU (Türbosan)

Başkan Vekili

: Cenap Rıfat EKE (Hidromek)

Üye

: Nurettin ALSAÇ (Remas)

Üye

: Muharrem Fatih BAKAN (Ekomak)

Üye

: Kutlu KARAVELİOĞLU (Samsun Makina)

Üye

: Mustafa BOZKURT (Hidromek)

Üye

: Sevda Kayhan YILMAZ (Kayhanlar)

Üye

: Tevfik Burhan ANTEPLİOĞLU (Işık Makine)

Üye

: M. Serol ACARKAN (Net Mak Metal)

Üye

: Mehmet Haydar TUNCEL (Asmaş)

Üye

: Mustafa Rebil DİRİN (Dirinler)

Üye

: Mutlu ALKAN KÜTÜKLÜOĞLU (Malkan Makina)

Üye

: Bahattin GÜNAY/Atilla ATAÇ (Coşkunöz Metal)

Üye

: Hayrullah YELKENCİ (Yelkenciler Makina)

Üye

: Ali ÖZSANDIKÇI (Komtaş Makine)

Üye

: Namık Kemal MEMİŞ (Butek)

2. Dönem

Başkan

: Adnan DALGAKIRAN (Dalgakıran Kompresör)

Başkan Vekili

: Kutlu KARAVELİOĞLU (Samsun Makina)

Üye

: Hasan BÜYÜKDEDE (Hidromode)

5. Dönem

(Mayıs 2004 - Nisan 2006)

(MAYIS 2010 - ... )

Başkan

: Hayrullah YELKENCİ (Yelkenciler Makina)

Başkan

: Adnan DALGAKIRAN (Dalgakıran Kompresör)

Başkan Vekili

: Adnan DALGAKIRAN (Dalgakıran Kompresör)

Başkan Yrd.

: Kutlu KARAVELİOĞLU (Samsun Makina)

Üye

: Hikmet TAŞ (TAM-TAŞ Makina)

Başkan Yrd.

: M. Serol ACARKAN (Net Mak Metal)

Üye

: Yücel ŞİRİN (PAK-FORM)

Üye

Üye

: Nail UMAR (Vatan Makine)

Üye

Üye

: Murat Can SAYDAM (Boruser Plastik)

Üye

: Hüseyin DURMAZ (Durmazlar)

Üye

Üye

: Merih ESKİN (Darka Plastik)

: Ali EREN (Erensan)

Üye

Üye

: Mutlu ALKAN (Malkan Makina)

: Tamer GÜVEN (İnan Plastik)

Üye

Üye

: Ahmet SÖZER (Sözer Makina)

: Merih ESKİN (Darka Plastik)

Üye

: İlhan ÖZKAN (Özkan Plastik)

Üye

: Koray Güngör ŞANAL (Üntes)

Üye

: Mehmet YILMAZ (Batı Makina)

Üye

: Ferdi Murat GÜL (HFMG)

10

: Sevda Kayhan YILMAZ (Kayhanlar)

: Hasan BÜYÜKDEDE (Hidromode)


yıl birlik’te

Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat-Çankaya/ANKARA T: (0312) 447 27 40 F: (0312) 446 96 05 www.makinetanitimgrubu.com.tr 12


Makine Tanıtım Grubu (MTG), Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu tarafından 11 Nisan 2007 tarihinde faaliyete geçti. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen beş kişiden oluşan grup; makine sektörünü yurt içinde ve dışında daha etkin bir şekilde tanıtabilmek için çalışmalar düzenliyor. Fuar, toplantı, organizasyon, seminer gibi etkinliklerden makine sanayinin tanıtımına kadar çeşitli çalışmalar yapan Makine Tanıtım Grubu bugüne kadar onlarca ülkede yüzlerce tanıtım faaliyetine imza attı.

Türk makine üreticisi ve ihracatçıları ile yurt dışındaki önemli alıcılar arasında etkileşim sağlar ve iş birliği imkanları yaratır. Üyelerden gelen proje tekliflerini inceleyerek sonuçlandırır. Türk makine sektörünün ve sanayinin tanıtımı amacıyla yayınlar çıkarır. Sektörün gelişimine yönelik stratejiler belirlemek üzere pazar araştırmaları yapar veya yaptırma vizyonuyla çalışmalarına devam eder.

13

yıl

MTG NELER YAPAR? Yurt içinde ve yurt dışında sektörün tanıtımı ve ihracatın artırılmasına yönelik tanıtım, reklam ve iletişim faaliyetleri gerçekleştirir. Yurt içi ve yurt dışında fuar, ticaret ve alım heyeti organizasyonları düzenler. Makine Sanayii Sektör Platformu üyesi dernek/birlik/oda/OSB’lerin sektörel proje ve faaliyetlerine maddi destek sağlar.

birlik’te

Yerli makine imajının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri gerçekleştiren MTG; makine ve aksamları sektörünün ihracatının artırılması, markalaşma, Ar-Ge ve ortak tanıtım çalışmalarının organize edilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda ihracata yönelik proje ve faaliyetlere maddi destekler sağlıyor.


yıl birlik’te

“Tıkır Tıkır” doğdu Makine Tanıtım Grubu, Türk makinesi ile ilgili algılamayı güçlendirmek ve sektörün pazar payını yükseltmek amacıyla yurt içinde “Tıkır Tıkır” tanıtım kampanyasını başlattı. Aralarında Mustafa Koç, Güler Sabancı, Bülent Eczacıbaşı, Erdoğan Demirören, Abdülkadir Konukoğlu, İdil Yiğitbaşı ve Cem Boyner’in de bulunduğu iş dünyasının öncü isimleri Türk makine sanayisine destek vererek Makine Tanıtım Grubu’nun iç pazara yönelik kampanyası için kamera karşısına geçtiler. İş dünyasının temsilcileri aynı ortak mesajları verdi: “Türk makineleri kalitelidir” ve “Türk makineleri Tıkır Tıkır çalışıyor”.

14


birlik’te

yıl

15


yıl birlik’te

“Tıkır Tıkır”ı uluslararası bir slogana dönüştürdük Yurt içinde büyük yankı bulan “Tıkır Tıkır” reklam kampanyası dünyanın dört bir yanını dolaştı. Amaç; Türk makinelerinin kalite sesi “Tıkır Tıkır”ı yabancı alıcılara ezberletmekti. “Tıkır Tıkır” Türk makinelerinin yurt dışındaki sesi oldu.

16


birlik’te

yıl

17


yıl birlik’te

Dünyanın en prestijli fuarlarında Türk makineleri tanıtıldı Dünyanın en prestijli fuarları arasında gösterilen Hannover Sanayi Fuarı, EMO Takım Tezgahları Fuarı, ITMA Tekstil Makineleri Fuarı, Mostra Convegno İklimlendirme Fuarı gibi onlarca fuarda MTG’nin yaygın tanıtım kampanyaları sayesinde Türk makine sektörünün kalitesi ve üretim kabiliyetleri tanıtıldı.

18


birlik’te

yıl

19


yıl birlik’te

Gazete ve dergilerde yer aldık Yurt içinde ve yurt dışında yayınlanan gazete ve dergilerde MTG yetkilileri ile yapılan röportajlar ve reklam çalışmaları yer aldı. Fuarlarda dağıtılan dergiler ile ulusal ve uluslararası gazetelerde ve havayolu dergilerinde Türk makine sektörünün ulaştığı kalite seviyesine işaret eden reklam ve haberler yayınlandı.

20


birlik’te

yıl

21


yıl birlik’te

yayınlarımızla sektörü bilgilendirdik Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği ile Makine Tanıtım Grubu’nun basılı yayınları sektörün bilgilendirilmesinde, potansiyel ihracat pazarlarının tespit edilmesinde ve entelektüel birikiminin artmasında önemli rol oynadı.

22


birlik’te

yıl

23


yıl birlik’te

Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat-Çankaya/ANKARA T: (0312) 447 27 40 F: (0312) 446 96 05 www.turkmakinesanayi.com 24


Makine Sanayii Sektör Platformu (MSSP); Türk makine imalatı sektörünün, diğer yan sektörler ile beraber ilerlemesine ve kalkınmasına katkıda bulunma amacıyla 17 Ocak 2007 tarihinde oluşturuldu. İlk somut teşebbüsün 21 Aralık 2005 tarihinde gerçekleşmesinden bu yana bugün alt sektörleri temsil eden bütün birlik, oda, dernek ve OSB’lerden oluşan toplam 30 üyesi bulunuyor.

MSSP; makine sanayii ile ilgili tüm sektörel politika ve uygulamaların oluşması, AB entegrasyon sürecindeki sektörün yan sanayisi ile birlikte gelişerek küresel rekabette güçlenmesinde etkin rol oynamak, sektörel kuruluşları geniş ve demokratik bir katılımla bünyesinde toplayarak bir üst örgütsel birliktelik sağlanması için oluşturuldu.

25

yıl

MSSP’NİN ÜYELERİNE VERDİĞİ DESTEKLER Makine Tanıtım Grubu, Makine Sanayii Sektör Platformu üyelerine kurulduğu 2007 yılından bu yana maddi destek sağladı. Uluslararası Toplantı Organizasyonları ve Temsil Görevi Destekleri: İlgili sektörü uluslararası paydaşlarıyla bir araya getirecek toplantılar düzenlemek. AB üst dernek, federasyon ve konfederasyonlarına üyelik aidatları ve toplantılarına katılım veya toplantılarına ev sahipliği yapmak. Bilginin Yayılması ve Ar-Ge Tabanının Güçlendirilmesine Yönelik Destekler: Bilimsel kongreler düzenlemek. Yabancı uzmanlar tarafından verilmek üzere, makine tasarımına yönelik eğitim kursları düzenlemek. Teknik yayın basmak. Sektörle ilgili referans eserlerin, kaynak ve yayınların çeviri maliyeti. Sektörle ilgili standartların satın alma ve abonelik maliyetleri. Tanıtıcı Materyallerin Hazırlanması ve Güncellenmesine Yönelik Destekler: Çok dilli üye ve sektör kataloğu bastırmak. Biri İngilizce olmak üzere, çok dilli web sitesi kurmak. Yabancı sektörel dergilere sektör adına ilan vermek. Yurt dışı fuarlarda stant açmak. Alt sektörlerle ilgili envanter hazırlanmasına yönelik destek vermek.

birlik’te

2005 yılında federasyona dönüşebilecek bir örgütlenme sağlamak gayesiyle bir masada oturan derneklerle alt sektörleri temsil eden bütün dernek ve birliklerin birlikte çalışacakları bir platformun oluşturulması amaçlandı. Derneklerin kısıtlı imkanları nedeniyle bir hayli zaman alan kuruluş çalışmaları, OAİB’nin sürece destek olması ve verdiği katkılar sayesinde hız kazandı. 17 Ocak 2007 tarihinde, dernek başkanları düzeyinde yapılan ilk toplantıyı müteakiben, platformun çalışma ilkeleri ve kuruluş protokolü imzaya açıldı. OAİB’in sektörel derneklere gerçekleştirdiği ziyaretleri de içeren yoğun bir temas trafiğinden sonra, protokole imza koyan 22 dernek/birlik/oda/OSB 5 Kasım 2007’de İstanbul’da bir araya geldi ve platformun kuruluşunu ilan etti.


birlik’te

yıl

MSSP’YE ÜYE BİRLİK, ODA, DERNEK VE OSB’LER

AKIŞKAN GÜCÜ DERNEĞİ (AKDER)

AMBALAJ MAKİNECİLERİ DERNEĞİ (AMD)

ANADOLU UN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (AUSD)

ANADOLU ASANSÖRCÜLER DERNEĞİ (ANASDER)

ARAÇ VE ARAÇÜSTÜ EKİPMAN VE İŞ MAKİNALARI ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ (ARÜS-DER)

Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Birliği (AYSAD)

BAĞLANTI ELEMANLARI SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (BESİAD)

ELEKTRİKLİ VİNÇ İMALATÇILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ (TEVİD)

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (ENOSAD)

TÜRKİYE İŞ MAKİNALARI DİSTRiBÜTÖRLERİ VE İMALATÇILARI BİRLİĞİ (İMDER)

İMES SANAYİ SİTESİ

İSTİF MAKİNALARI DİSTRİBÜTÖRLERİ VE İMALATÇILARI DERNEĞİ (İSDER)

İKLİMLENDİRME, SOĞUTMA, KLİMA İMALATÇILARI DERNEĞİ (İSKİD)

İŞ MAKİNALARI MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ (İMMB)

KAZAN VE BASINÇLI KAP SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ (KBSB)

26


OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

ÖNCÜ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

PLASTİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (PAGDER)

SAĞLIK GEREÇLERİ ÜRETİCİLERİ VE TEMSİLCİLERİ DERNEĞİ (SADER)

TÜRK TARIM ALET VE MAKİNELERİ İMALATÇILARI BİRLİĞİ (TARMAKBİR)

TEKSTİL MAKİNE VE AKSESUARLARI SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (TEMSAD)

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI (TMMOB-MMO)

SAKARYA İLİ 2.ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİSLERİ DERNEĞİ

TOBB MAKİNE SEKTÖR MECLİSİ BAŞKANLIĞI

TÜM ASANSÖR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (TASİAD)

TÜM TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİ VE TEDARİKÇİ DERNEKLERİ FEDERASYONU (TÜMDEF)

TÜRKİYE MERMER DOĞALTAŞ VE MAKİNALARI ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ (TÜMMER)

TÜRK POMPA VE VANA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (POMSAD)

yıl

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

birlik’te

MAKİNA İMALATÇILARI BİRLİĞİ (MİB)

27


yıl birlik’te

MSSP’DEN MAKFED’E DOĞRU

28


MAKFED’İN KURULMASI, 2023 YILI İHRACAT HEDEFLERİNE ULAŞILMASININ GEREKLERİNDEN BİRİDİR 100. yılda 100 milyar dolar ihracat yapacağını taahhüt eden makine imalat sektörünün; derneklerini güçlendirip, örgütlenmesini kendi dinamikleriyle hayata geçen bir federasyonla tamamlaması ve küresel tepe örgütler içinde temsil yeteneğine kavuşması amaçlanıyor. Bu hedef doğrultusunda Makine Sanayii Sektör Platformu’nun sektörün ilk federasyonuna dönüştürülebilmesine veya platform bünyesinden kurumsal bir üst örgüt doğmasına yönelik hazırlık çalışmaları yapılıyor.

29

yıl

Sektörün bu en üst birlikteliğinin kurumsal bir yapıya kavuşması ihtiyacı kamudaki ve hatta yurt dışındaki muhataplarımızca ısrarla dile getirilirken, beklentiler en üst seviyeye ulaştı. Bu bağlamda Makine Sanayii Sektör Platformu’nun, sektörün ilk federasyonuna dönüştürülebilmesine veya platform bünyesinden kurumsal bir üst örgüt doğmasına yönelik hazırlık çalışmaları, İcra Kurulunca yürütülebilecek safhaları ile tamamlanma aşamasına geldi.

birlik’te

Kuruluş amacı, misyonu ve vizyonu çerçevesinde Makine Sanayii Sektör Platformu; bir taraftan alt sektörlerin örgütlenmesini teşvik ederken diğer taraftan üyesi bulunan kuruluşlara sağladığı proje ve etkinlik destekleri ile güçlenmelerine katkı yapıp, geniş tabanlı bir üst örgütlenmenin finansal alt yapısını oluşturmak gayreti içinde oldu. Bu süreçte, üyelerinin de yoğun katılımı ve desteği ile sektörel her faaliyetin içinde bulunarak, bunların bazılarını bizzat düzenledi, karar organlarının yakınında oldu, komite ve komisyonlarda temsil edildi, tüzel kişiliğe sahip olmayan bir örgütlenme modeli ile azami faydayı sağladı, önemli bir lobi görevini yerine getirdi.


yıl birlik’te

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜNÜN KALİTE MARKASI TURQUM MARKALI FİRMALAR HİDROMEK HİDROLİK MEKANİK MAKİNE İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

AKYAPAK MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KARMETAL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

ALFA MAKİNA KAZAN SANAYİİ A.Ş.

KM KÜMSAN VİNÇ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ÇAKMAK VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

LAYNE BOWLER POMPA SANAYİ A.Ş.

ÇESAN ÇEVRE SAĞLIĞI SAN. LTD. ŞTİ.

MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

DALGAKIRAN BASINÇLI HAVA MAKİNALARI TİC. VE SAN. A.Ş.

NETMAK METAL MAKİNA SAN TİC LTD ŞTİ.

DOĞUŞ VANA LTD. ŞTİ.

ÖZ-KAN MAKİNA ELEMANLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

EKOMAK ENDÜSTRİYEL KOMPRESÖR MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş

TERMO ISI SİSTEMLERİ TİC. VE SAN. A.Ş.

ERENSAN ISI TEKNİĞİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜÇGE DRS. DEPO RAF SİSTEMLERİ PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

ERMAKSAN MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜNTES ISITMA KLİMA SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş.

GENÇ DEĞİRMEN SAN.TİC. A.Ş.

VİNÇSAN VİNÇ SAN.VE TİC. A.Ş.

GÖÇMAKSAN LTD. ŞTİ.

YILMAZ PVC VE ALİMÜNYUM İŞLEME MAKİNELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

HİDROKON KONYA HİDROLİK MAKİNA SAN. LTD. ŞTİ.

Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat-Çankaya/ANKARA T: (0312) 447 27 40 F: (0312) 446 96 05 www.turqum.com.tr 30


TURQUM’UN HEDEFİ Makine Sektöründe Kalite Algısı Kaliteli Üretim / Üretim Kontrolü Kalite Bilincinin Artırılması Yüksek Rekabet Gücü Markalaşma Yerli Makinenin Tercih Edilmesi Müşteri Memnuniyeti Makine İthalatının Düzenlenmesi Haksız Rekabetin Önlenmesi Dış Ticaret Açığının Azaltılması Piyasa Gözetimi Denetimi Özgün Bir Standart Oluşturulması

31

yıl

KALİTEDE GARANTİ Turqum’un en önemli hedefi, Türk makinecilerinin uluslararası pazarlarda kalite imajını güçlendirerek kalite algısını geliştirmektir. Söz konusu marka ile firmalar satış sonrası hizmetlerini geliştirerek ürüne özgü garanti süreleri sağlar. Bunun yanı sıra Turqum firmaların kurumsallaşmasına katkıda bulunur.

birlik’te

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği gözetiminde oluşturulan ve ürün uygunluk markası olarak bilinen Turqum, ürünün önceden belirlenen standartlara ve teknik şartlara göre yapıldığını belgelendirme süreci sonunda onaylanmasıyla verilen markadır. Markalaşma bilincinin artırılması için sadece makine sektörüne özel bir marka olan Turqum ayrıca TPE tarafından garanti markası olarak tescil ettirildi. Makine ve aksamları konusunda üretici veya üretici-ihracatçı firmaların Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’ne yapacakları başvuru sonrasında, gerekli ön şartları sağlamaları halinde üretim yerinde yapılacak denetimler sonrasında kullanım hakkını elde edebilecekleri bu marka zorunlu olmayıp, başvuru kapsamındaki ürünlerin ilgili ürün şartnamelerine uygunluğu tespit edildikten sonra kullanılabiliyor. Turqum markası, kalitesi ile olumlu yönde farklılık yaratarak yurt içi ve yurt dışı pazarlarda müşteri tarafından kolaylıkla tanınan, tercih edilen, kalitesi ve adresi belli, güvenilir ürün imajıyla ortak bir marka (logo) niteliği taşıyor. Bu markanın işleyiş mekanizması, sadece son ürünün test ve kontrolüne yönelik bir sistem olmayıp, aynı zamanda üreticinin tüm üretim sisteminin belli bir yeterlilik ve kalitede olmasını öngören tarafsız ve sistematik bir yaklaşımdır. Turqum ürün uygunluk markasını taşıyan ürünler, makine sektöründe etkin bir kalite düzeyini garanti eder.


yıl birlik’te

ORTAK SATINALMA ORGANİZASYONU (OSO)

Adres: Deposite İş Merkezi A1 Blok Kat: 4 No: 423 İkitelli OSB Başakşehir/İSTANBUL T: (0212) 549 40 09 - 549 40 59 - 549 40 63 F: (0212) 549 40 91 www.osoline.com 32


OSO’ya ortak kuruluşlar: OAİB, İMMİB, TARMAKBİR, İSKİD, PAGDER, TEMSAD, KBSB, AMD, İŞİM TEMSİL ETTİĞİ FİRMA VE KURULUŞLAR: ORTAK FİRMA: 106 ÜYE FİRMA: 510 FİRMALAR KONSOLİDE CİROSU ; ~ 9,5 MİLYAR $

33

yıl

HEDEF: ÜRETİM İthal ürünlerde toplu alım ölçeği oluşturarak elde edilen yüksek pazarlık gücü ile üretici firmalardan daha uygun koşullarda tedarik sağlanması ana hedefi olan OSO, toplu alım ölçeği çalışmalarında oluşacak belirgin yüksek miktarlı ithal ürünlerin yerli üretilmesine katkı sağlıyor. Ayrıca ortak hareket etme kültürünün benimsetilmesi sonrasında ortak satış/pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

birlik’te

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği tarafından Türk makine sektöründe imalatçı-ihracatçı niteliğinde faaliyet gösteren firma ve temsilcilerin bir araya gelerek 2005 yılında oluşumunu başlattığı, bugün itibari ile imalat sanayinde birçok sektörü kapsayan geniş tabanlı bir satınalma organizasyonudur. OSO, Türk sanayicisinin global arenada sürdürülebilir rekabet gücünü destekleyen saygın ve lider bir organizasyon olmayı hedefliyor. OSO aynı zamanda, imalat sektöründeki değişimleri anında ortaklarına aktararak onlara, stratejilerini çevresel gelişmelere göre revize etme imkanı sağlayan ve teknolojik ilerlemeleri iş süreçlerine uyarlamalarını özendirerek geliştirilen bir bilgi portalı niteliğindedir. Her geçen gün hızla büyüyerek sektörde önemli bir cazibe merkezi haline gelen organizasyonunun firma ve dernek bazında ortak sayısı 2011 sonu itibariyle 100’ü aştı. Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve gelişen satın alma portföyüne sahip olan OSO; ortakları, üyeleri ve tedarikçileri arasında kurduğu “kazan-kazan” stratejisi ve geliştirdiği yeni projeleri ile sağlayacağı faydalarla büyük ses getirmeye devam ediyor. Ortak Satın Alma Organizasyonu, firmaların mülkiyet ve işletme yapılarını değiştirmeksizin uygulamada kazanç esaslı olarak şirket birleşmelerine imkan sağlayan özgün bir yapıdır. Firmaların kullanım potansiyellerinin ortak bir havuzda toplanmasıyla elde edilen yüksek miktarlar üzerinden tedarikçi firmalarla anlaşma yapılır. OSO’ya ortak ve üye firmaların bu anlaşmalardan yararlanması sağlanır. TUİK verilerine göre; yüzde 99,8 KOBİ’lerden oluşan imalat sanayimizde, bu yapı esnekliği sayesinde birçok alanda avantaj teşkil ederken hammadde ve yarı mamul alım miktarlarının küçük olması sebebiyle girdi maliyetlerinde dezavantaj oluşuyor. Temelde ortaklarının teknik malzeme, üyelerinin ise hizmet kalemlerinden yararlanabildiği 30’u aşkın anlaşma, 40’a yakın tedarikçi firma ile sistemde yerini aldı. Bunun yanı sıra yeni tedarik kalemleri için yürütülen çalışmalar da devam ediyor.


MAKİNE İHRACATI ON 12

yıl

10

MİLYAR $

birlik’te

8 5.24

6 4.13

4

2.99 1.74

2.14

2 0

2001

2002

2003 34

2004

2005

20


11.56 10.25 8.78

birlik’te

9.41 8.13

yıl

006

YILDA ON KAT ARTTI

6.51 Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin kuruluşunun 10. yılında, Türkiye makine sektörünün rekor ihracat artışları kaydetmesi en güzel hediye oldu. Makine ihracatımız 10 yıl içerisinde 1 milyar 749 milyon dolardan yaklaşık 12 milyar dolar seviyesine yükseldi.

2007

2008

2009

2010 35

2011


ÜRETİM KABİLİYETİMİZ 10 YILDA 10 KAT GELİŞTİ Sektör, son 10 yılda makine ihracatını artırmakla kalmadı; ürün çeşitliliğini de geliştirdi. Türkiye makine sektörü üretim kabiliyetlerini gelişmiş ülkeler seviyesine yükseltmek için Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çünkü 2023 yılında 100 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmanın yolunun kendi teknolojisi ile üretim yapan bir makine sektörü olduğunu biliyor. Ürünlere Göre Makine İhracatımız - 84. FASIL (Milyon $)

2001

2003

2004

2006

2007

2010

916,4

1.158,5

1.450,1

1.454,2

1.318,5

1.520,6

1.811,0

19,1

15,7

710,8

848,4

991,8

1.335,0

1.350,5

858,9

1.103,5

1.413,4

28,1

12,2

260,6

401,4

486,5

603,8

684,0

704,9

699,4

713,2

735,8

3,2

6,4

82,6

111,7

173,7

244,6

302,2

420,7

507,0

288,2

453,7

696,8

53,6

6,0

23,2

37,5

65,6

75,3

99,4

150,6

266,5

361,6

354,4

396,8

462,8

16,6

4,0

Vanalar

58,5

80,9

94,8

125,2

148,0

185,5

251,6

328,4

262,5

320,4

395,1

23,3

3,4

7

Pompalar

55,3

8

Buhar Kazanları

65,5

72,5

103,8

118,0

155,5

271,1

281,5

201,1

269,4

365,5

35,7

3,2

8,5

24,2

86,2

106,9

125,2

142,3

163,2

213,1

216,3

250,6

354,7

41,5

3,1

261,5

383,5

589,3

730,3

2

Motorlar Aksam Par.

342,5

432,3

526,8

3

Çamaşır Yıkama Mak.

67,1

150,7

4

İş Makineleri Aks.Par.

78,6

5

Kurutma, Filtre ve Arıtma Cihazları

yıl

Soğutma Ekipmanları

2005

2008

2011

Pay 2011 (%)

2009

1

6

birlik’te

2002

10/11 Artış (%)

9

Kompresörler

34,9

35,7

65,3

99,8

139,3

190,4

264,6

316,0

268,6

308,3

353,1

14,5

3,1

10

Madencilik Makineleri

20,0

30,3

47,7

86,2

122,0

148,1

271,9

341,6

248,4

255,7

346,5

35,5

3,0

Diğer Toplam

799,4

819,3

1.073,7

1.517,2

1.998,4

2.486,5

3.402,5

4.399,9

3.417,2

3.821,1

4.628,4

21,1

40,0

1.749,5

2.142,5

2.994,1

4.130,6

5.246,2

6.515,3

8.781,3

10.258,7

8.133,5

9.413,4

11.563,1

22,8

100

Diğer

Ürünlere Göre Makine İhracatımız (2011)

Soğutma Ekipmanları

%40

%16

Madencilik Makineleri

%3

Motor Aksam Parç.

%12

Kompresörler

%3 Çamaşır Yıkama Mak.

Buhar Kazanları

%3

Pompalar

%3

Vanalar Kurutma, Filtre ve İş Makineleri Aks. Par. Arıtma Cihazları

%4

%4 36

%6

%6


GELİŞMİŞ ÜLKELER BİZİ TERCİH EDİYOR Son 10 yıl içerisinde en fazla makine ihracatı yaptığımız ilk 5 ülkenin 4’ünü gelişmiş ülkeler oluşturuyor. Dünya makine ihracatının öncü ülkelerinden olan Almanya, Türkiye makine ihracatının en büyük pazarı iken İngiltere, Fransa ve İtalya gibi endüstriyel gelişmişlik düzeyi yüksek ülkeler Türk makinelerini tercih ediyor.

2001-2011 ÜLKELERE GÖRE MAKİNE İHRACATIMIZ - 84. FASIL (Milyon $)

2001

2002

2003

2004

2005

2008

10/11 Artış (%)

Pay 2011 (%)

2006

2007

2009

2010

2011

1

ALMANYA

331,1

457,5

611,7

769,4

878,2

1.059,3

1.510,7

1.593,7

1.100,6

1.287,6

1.971,6

53,1

17,05

2

İNGİLTERE

103,3

153,9

212,9

274,9

417,6

498,7

659,5

665

547,7

672,1

869,8

29,4

7,52

3

İRAN

33,6

31,7

62,3

85

103,2

130,9

211,3

303

350,9

469,3

641,6

36,7

5,55

4

FRANSA

127,4

125,7

170,1

237,5

288

372,2

521,7

644,3

548,8

564,9

620,2

9,7

5,36

İTALYA

142,3

168,9

206,5

279,3

337,2

381,4

494,9

520,1

395,5

406,7

503,3

23,7

4,35

ROMANYA

25,8

40,5

90,7

109

146,3

175

281,1

327,1

332,6

452,4

499,2

10,3

4,32

7

RUSYA

38,2

39,7

75,9

114,9

163

249,1

361,7

461,3

217,8

276,3

498,8

80,5

4,31

8

A.B.D.

162,6

148,2

143,9

178,5

220,6

298,6

368,7

409,9

273,8

409,3

455,1

11,1

3,94

9

IRAK

-

-

43,5

136,3

163,6

174,4

234,5

244,8

328,7

415,9

433,8

4,3

3,75

İSPANYA

60,6

68,8

116,3

176,8

181,7

239,3

276,8

276,8

235,8

244,3

287,4

17,6

2,49

DİĞER

724

907

1.258,7

1.763,8

2.346,4

2.937,4

3.859,9

4.812,1

3.800

4.214,2

4.781,8

13,4

41,35

1.749,4

2.142,2

2.992,9

4.125,9

5.246,4

6.516,7

8.781,2

10.258,5

8.132,7

9.413,4

11.563

22,8

100

10

TOPLAM

yıl

ÜLKELERE Göre Makine İhracatımız (2011)

birlik’te

5 6

ALMANYA

DİĞER

%17

%41

İNGİLTERE

%8 İRAN

%6 İSPANYA

FRANSA

%3 İTALYA

IRAK

%4

ABD

%4

RUSYA

%4

ROMANYA

%4 37

%4

%5


yıl birlik’te

2023 yılında 100 milyar dolar makine ihracatı hedefine 12 yıl kala Türk makine sektörü, amacını gerçekleştirmek için emin adımlarla ilerliyor. Geriye kalan 12 yılda 100 milyar dolar hedefine ulaşmak için planlanan stratejiler uygulamaya kondu bile. Makine Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda belirtilen uygulamalar hayata geçirildiği takdirde makine sektörünün bu hedefi yakalamasına kesin gözüyle bakılıyor. 2023 HEDEFLERİ İÇİN STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın en önemli maddelerinden biri, teknoloji odaklı ve katma değeri yüksek makineler üretmek. Bunun sağlanabilmesi için ArGe yatırımlarının ve inovasyon çalışmalarının devlet tarafından desteklenmesine yönelik eylem planlarının uygulanması gerekiyor. Sektörün her kademesindeki temsilciler; var olan teknolojinin yatırımlarla iyileştirilmesiyle 100 milyar dolar makine ihracat hedefinin yakalanabileceği konusunda hemfikir. Strateji Belgesi’nde, “Makine Sektörünün Geliştirilmesi ve Yüksek Teknolojili

Ürünlerin İmal Edilmesinin Sağlanması” olarak belirlenmiş olan genel amaca ulaşabilmek için beş ana hedef oluşturulmuş durumda. Bu hedefler: “Katma Değeri” ve “Marka Değeri” yüksek makine sanayiine dönüşümü sağlayıcı hukuki düzenlemeleri ve yapısal tedbirleri hayata geçirmek. Yurt içi ve yurt dışında sürdürülebilir büyümeyi ve ölçek ekonomisinin avantajlarını yakalamak amacıyla sektöre yönelik sağlıklı finansal çözümler sağlamak. Sürdürülebilir, yetkinliğini kazanmış, yüksek performansa sahip, teknoloji odaklı, öğrenmeye ve değişime açık her düzeyde insan kaynağı sağlamak. Türk makine sektörünün kalite, güven ve teknoloji unsurlarını ön plana çıkaran, yurt içinde ve dışında etkin bir tanıtım yapmak ve ihracatı artırmak. Global düzeyde rekabet edebilen, katma değerleri yüksek ürünler üretebilmek için Ar-Ge ve inovasyon yapmak. EYLEME GEÇİLDİ Buradan hareketle stratejinin uygulanmasını temin edecek 39 eylemden oluşan tedbirler setini içeren “Eylem Planı” oluşturuldu. Eylem Planı, be40

lirlenen tedbirlere uygun olarak hangi eylemin, hangi zaman dilimi içerisinde, hangi enstrüman ile uygulanacağıyla tanımlandı. Strateji Belgesi’nin izlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesine yönelik olarak, geçtiğimiz Ağustos ayında ilk yönlendirme kurulu toplantısı, belge içerisindeki eylemlerden sorumlu ve ilgili pek çok kuruluşun da katılımıyla gerçekleştirildi. Belge içerisindeki eylemlerin etkin bir biçimde takibine imkan sağlanması amacıyla, Hedef Çalışma Grupları’nın oluşturulmasına ve eylemlerin bu toplantılarda ilgili ve sorumlu kuruluşların da katılımıyla ele alınmasına karar verildi. Sonuç olarak, makine sektörünün 2023 hedeflerine ulaşması için gerekli stratejik planlamalar yapıldı. Bu planlamalar belirlenen takvime uygun olarak uygulamaya başlandı. Eylem Planı’nın uygulanması ile makine sektörünün 100 milyar doları yakalayacağına dair sektörde güçlü bir inanç bulunuyor. Moment Expo ekibi olarak bu inancı paylaşan ve 100 milyar dolar hedefine kilitlenen her kademeden makine sektörü temsilcileri ile görüştük.


2011-2014 HEDEFLERİ İşletmelerde kullanılan makine ve teçhizat kredi kuruluşlarınca teminat olarak kabul edilecek. Satıp–geri kiralamanın, operasyonel kiralamanın mütemmim cüz niteliğindeki malların finansal kiralamaya konu edilebilmesine ilişkin 3226 sayılı Mevcut Finansal Kiralama Kanununda değişiklik yapılacaktır, satıp – geri kiralamanın vergi kanunları karşısındaki durumu ayrıca değerlendirilecek. 3- Sürdürülebilir, yetkinliğini kazanmış, yüksek performansa sahip, teknoloji odaklı, öğrenmeye ve değişime açık her düzeyde insan kaynağı sağlamak: Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarını özendirici tanıtım faaliyetleri stratejik plan süresince gerçekleştirilecek ve teknik eğitim okul ve kurumları oluşturulacak. Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarına güncel teknolojik donanım kazandırılacak. TOBB bünyesindeki sanayi odalarının mevcut örnekleri ışığında, MEB ile protokol hazırlayarak bölgesel ihtiyaçlara öncelik tanıyan, sektörel dernekler ve meslek örgütlerinin de desteğini alan yaygın eğitim ve ara yönetici yetiştirme programları oluşturulacak ve yönetilecek, öğrencilerin işletmelerde staj imkanları geliştirilecek, öğretmenlerin de birkaç hafta boyunca eğitim alması sağlanacak. Makine sektörüne yönelik olarak meslek standartları hazırlanarak belgelendirme faaliyetlerine başlanılacak. Eğiticilerin ulusal veya uluslararası sanayi projelerinde görev almaları ve proje bazlı öğrenme sürecine girmeleri sağlanacak. Teknoloji eğitimlerine destek olan sanayiciler ilgili mevzuat çerçevesinde teşvik edilecek. 41

4- Türk makine sektörünün kalite, güven ve teknoloji unsurlarını ön plana çıkaran, yurt içinde ve dışında etkin bir tanıtım yapmak ve ihracatı artırmak: Başta en çok makine ithalatı yapan ülkelerde olmak üzere, gelişen pazarlarda tanıtım yapmak, lobi ve finansal destek faaliyetleri sağlamak amacıyla ofisler açılacak. Türk makine sektörü ile ilgili olarak firma bazında veri tabanı oluşturulacak ve kullanıma açılacak. İhracat ve pazarlamaya yönelik devlet desteklerinin yeterli düzeyde bilinmemesinden hareketle bilgilendirme toplantıları yaygınlaştırılacak. TURQUM ve TSE Kalite Belgesi alan firmaların sayısı artırılacak, belgelerin tanıtımı yapılacak ve belge sahibi firmalara ilave destekler sağlanacak. Dünyada marka olmuş makine ihtisas fuarlarına katılım teşvik edilecek ve bu fuarlarda Türk makine sanayii ile ilgili konferanslar düzenlenecek. Yeni pazar olanakları araştırılacak ve geliştirilecek. 5- Global düzeyde rekabet edebilen, katma değerleri yüksek ürünler üretebilmek için Ar-Ge ve inovasyon yapmak: Ar-Ge destekleri tanıtılacak ve kolaylaştırılacak; KOBİ’ler için yeni Ar-Ge ve inovasyon destek mekanizmaları geliştirilecek. Ortak Ar-Ge merkezleri ile Ar-Ge ve inovasyon teknoloji transfer merkezleri kurulacak. Kamu koordinasyonunda ‘’Ulusal Odak Projeleri’’ oluşturulacak ve desteklenecek. Ar-Ge ve inovasyonda geliştirilen ürünlere mevzuat ve belgelendirme konularında destek olunacak. Ar-Ge ve inovasyon sonucu ortaya çıkan teknolojinin ticarileşmesi konusunda destek sistemi oluşturulacak.

yıl

2- Yurt içi ve yurt dışında sürdürülebilir büyümeyi ve ölçek ekonomisinin avantajlarını yakalamak amacıyla sektöre yönelik sağlıklı finansal çözümler sağlamak: Eximbank tarafından yurt dışındaki müşterilere orta ve uzun vadeli ülke kredisi verilecek. Eximbank’ın orta vadeli ihracat sigortaları yaygınlaştırılacak. Gelişen işletmeler piyasasının işlerliği sağlanacak, başvurular yaygınlaştırılacak, halka açılmanın faydaları anlatılacak.

TÜRKİYE MAKİNE SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI’NIN

MEB, sektörde gelişmiş ülkelerin Eğitim Bakanlıkları ile iş birliği protokolleri yaparak değişim programları gerçekleştirilecek. Uygulamalı eğitim ve staj kapsamında üniversite eğitimi makro planı oluşturulacak. Teknik eleman dışındaki beşeri bilimler eğitimi almış olan kişilerin formasyonuna sanayinin ihtiyaçları yansıtılacak ve bu alanda uygulama yapma fırsatı tanınacak. STK, üniversiteler ve sanayi iş birliği ile makine teknoloji enstitüsü kurulacak. Makine ve otomasyon sektörüne yönelik komple bir eğitim programı tasarlanacak.

birlik’te

1- Katma Değeri ve Marka Değeri yüksek makine sanayine dönüşümü sağlayıcı hukuki düzenlemeleri ve yapısal tedbirleri hayata geçirmek: Üreticilere sağlanan KDV iadesi uygulaması hızlandırılacak. Finansal kiralama işlemlerinin KDV karşısındaki durumu değerlendirilecek ve varsa aksayan yönlerin düzeltilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. İş makineleri, makine ve teçhizatlar ruhsatlandırılarak (tescil düzenlemesi) makine envanteri çıkarılacak. Yerli üretimi bulunan makinelerin 2. el ithalat sınırlandırma uygulaması AB Tam Üyeliğine kadar devam ettirilecek. Patent ve faydalı model mevzuatı uygulaması, üreticinin rekabet gücünü artıracak şekilde yeniden düzenlenecek. Kamu alımlarında yerli makinelerin tercih edilmesini sağlayıcı düzenlemeler yapılacak ve takip edilecek. Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin, ithalat kontrolleri dahil olmak üzere, etkinleştirilmesi ile belgeli üretim yapan firmalar korunacak. Makina ana sanayi – yan sanayi iş birlikleri geliştirilecek. Kırsal kalkınma destekleri uygulamaları devam edecek. Tarımsal mekanizasyon yatırımlarında kullanılan zirai krediler konusunda bir çalışma yapılacak ve 25 yaş ve üzeri traktörlerin hurdaya ayrılması için Hurda Bedeli ödenmesi konusunda mekanizma oluşturulacak. Yatırım maliyetlerinin azaltılması ve alt yapının geliştirilmesi için arsa maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla makina ihtisas OSB kurulacak, OSB’lerde tahsislerin uygun şartlarda olması hususu değerlendirilecek; makina sektöründe alt mal grupları özelinde kümelenme projeleri hazırlanacak ve desteklenecek. Girdi Tedarik Stratejisi kapsamında yapılan çalışmalarla iş birliği ve koordinasyon sağlanacak.


BİRLİK’TE

YILA BAKIŞ


Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan:

birlik’te

yıl

“BİRLİK’TE NİCE 10 YILLARA” Türkiye makine sektörünün gelişimini nasıl buluyorsunuz? Türk makine sanayinin doğuşu 1950’li yıllardır. Sektörde ilk büyük ölçekli sanayi yatırımı yüzde 100 devlet eliyle gerçekleşmişse de, özel sermayeli firmalar 1960’lı yıllardan bu yana sektörde faaliyet göstermeye başlamıştır. Nitekim bugün makine imalat sanayimizde kamu iştirakleri yerini özel sektör firmalarına bırakmış durumdadır. Bugün, Türk makine sanayinde her türlü parça ve aksam yüksek kalitede ve rekabet edebilir fiyatlarda üretilmektedir. Özellikle son yıllarda dünyada müşteri istekleri doğrultusunda makine imalatına yönelme eğilimi kapsamında da, sipariş üzerine imal edilen makine ve komple tesislerde ülkemizin rekabet gücü oldukça yüksektir. Türk firmalarının teknolojik birikimleri de rekabete imkan verecek düzeydedir. Türk makine imalatçıları artık sadece “makine” üretmemekte komple tesis ve mühendislik hizmetleri de verebilmektedir. Makine sanayi, ülkemizin diğer sektörlerine göre son yıllarda büyük gelişim göstermiş, katma değer performansı açısından diğer imalat sanayi sektörleri arasında öne çıkmıştır. İhracatını da sürekli olarak genel ihracat ortalamasından daha hızlı artırmayı başarmıştır. Özellikle makine ve aksam imalatçılarının önemli bir kısmının 1995 yılından itibaren başta AB ülkeleri olmak üzere ihracata yönelmeleri ve bunu da AB Direktifleri’ne ve diğer teknik düzenlemelere uyumlu bir şekilde gerçekleştirmeleri, ihracatçılarımızın önemli bir bölümünün “CE” işareti ile diğer uluslararası kalite belgelerine ve standart44


İhracatçıları Birliği sektörün her açıdan güçlenip gelişmesinde önemli katkılar sağlamıştır. Makine sektörünün tanıtımını hem yurt içinde düzenlediği uluslararası fuar, sergi ve tanıtım faaliyetleri ile hem de yurt dışı katılımlarıyla azami düzeyde gerçekleştirmektedir.”

yüzde 4,4’e, 2007 yılında 5,3 milyar dolar ile yüzde 5 seviyesine, 2008 yılında 6,6 milyar dolar ile 2009 yılında 5,1 milyar dolar ile yine yüzde 5 seviyesine, 2010 yılında 5,8 milyar dolar ile yüzde 5,1 düzeyine ve son olarak 2011 yılında 7,7 milyar dolar ile yüzde 5,7 seviyesine ulaşmıştır. Bir diğer ifade ile 2002 yılında 1,1 milyar dolar olan sektör ihracat rakamı son 10 yıl içinde yaklaşık yedi kat artmıştır. Makine sektörü ihracatında 2003 yılında yakalanan yüzde 39.1, 2004 yılında gerçekleşen yüzde 28.4, 2005 yılında yüzde 22.9 ve 2006 yılında gerçekleşen yüzde 21.4, 2007 yılında 30.1’lik ve 2008 yılında yüzde 18.9’luk artışlar, makine sektörünün son yıllarda yaşadığı artış trendini göstermektedir. 2009 yılında ise sektör, krizin de etkisiyle bir önceki yıla kıyasla yüzde 30 civarında bir daralma yaşamışsa da 2010 yılında yüzde 13’lük artış ile iyileşme yaşanmaya başlamıştır. 2010 yılında başlayan artış trendinin 2011 yılında daha hızlı bir şekilde devam etmiş, nitekim 2011 yılı ihracat rakamı 2010 yılına göre yüzde 33,1 oranında artış kaydetmiştir. 2012 yılının ilk dört aylık ihracat rakamına bakıldığında ise artış seyrinin devam ettiği ve 2011 yılının aynı dönemine göre yüzde 12,6’lık bir artış izlenmektedir. Orta Anadolu İhracatçı Birliği kayıt rakamları çerçevesinde ise 2011 yılında makine ve aksamları ihra45

yıl

Geçen son 10 yıldaki makine sektörü imalatı ve ihracatında sizce yaşanan önemli gelişmeler nelerdir? Bu gelişmeleri değerlendirir misiniz? Türk makine sanayinde çok çeşitli ürün grupları üretilmektedir. Başlıcalar arasında reaktör ve kazanlar; türbinler ve turbojetler; pompalar ve kompresörler; vanalar; klimalar ve soğutma makineleri; ısıtıcılar ve fırınlar; hadde ve döküm makineleri; gıda sanayii makineleri; tarım ve ormancılık makineleri; yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri; inşaat ve madencilik makineleri; kağıt ve matbaacılık makineleri; yıkama, kurutma ve ütüleme makineleri; tekstil ve konfeksiyon makineleri; deri işleme makineleri; kauçuk ve plastik işleme makineleri; metal işleme makineleri ve takım tezgahları; motorlar ve yedek parçaları; büro makineleri; rulmanlar, silah ve mühimmat ile ambalajlama makineleri sayılabilir. Makine sanayi ihracatımız, toplam ihracat içindeki payını son 10 yılda sürekli olarak artırmıştır. Sektörün toplam ihracatımız içinde 2002 yılındaki yüzde 3,2’lik payı 2003 yılında yüzde 3,4’e; 2004 ve 2005’te sırasıyla 3,6 ve 4,0’dan 2006 yılında 3,7 milyar dolar ile

“Makine ve Aksamları

cat rakamı yaklaşık 8,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, 2010 yılına göre yaşanan artış yüzde 32,6 olarak hesaplanmıştır. 2011 yılı itibariyle sektör ihracatındaki ilk beş kalem sırasıyla endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri, diğer makineler, pompalar ve kompresörler, takım tezgahları ile inşaat makineleridir. 2011 yılı verileri ihracat verileri incelendiğinde ilk sırada Almanya yer alırken İran, İngiltere, Rusya Federasyonu, ABD ve Irak’ın takip eden ülkeler olduğu görülmektedir. 2011 yılında, bir önceki yıla göre sektör ihracatının en fazla artış gerçekleştirdiği ülkeler sırasıyla Romanya (yüzde 97,7), Almanya (yüzde 80,0) ve Rusya Federasyonu’dur (yüzde 66,4). İhracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında Almanya, ABD, İngiltere, İtalya ve Fransa gibi sanayileşmiş batı ülkeleri ile Rusya Federasyonu, Irak, İran, Azerbaycan ve Romanya gibi komşu ve çevre ülkelerin de bulunması, farklı pazarlara ihracat yapabilme kabiliyetinin ve ülkemizin bu alanda ürün farklılaştırmasını gerçekleştirdiğinin bir göstergesidir. Bu durum, teknolojik düzey ve kalite açısından rekabet gücümüzün yüksek olduğunu kanıtlar niteliktedir. Diğer yandan 1999 yılında 150 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken bu rakamın son yıllarda 200’ü aşması sektörün pazar bağımlılığını azaltmaya başladığı ve yeni pazarlara yönlendiği şeklinde yorumlanabilir. Makine sektöründe ihracatımızı katma değeri yüksek, teknolojik olarak ileri kaliteli ve markalı ürünler ile artırmak için hep birlikte elimizden geleni ve daha fazlasını yapacak gücümüz ve isteğimiz mevcut; ancak en az bunun kadar önemli olan bir diğer husus sektörde ihracatın ithalata olan bağımlılığı da dikkate alındığında sektörün kullandığı ara malın, girdilerinin de ucuzlatılması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu itibarla Türkiye’de üretilebilecek olanların üretimine ağırlık verilmeli, üretilemeyecek olan ara mallar için ise alternatif malzemeler, ürünler kullanılabilir mi araştırılmalıdır. Bu kapsamda,

birlik’te

larına sahip olmasını sağlamıştır. Birçok alt sektörde yurt içi talebi kendi üretimi ile karşılama kapasitesine sahip olan makine imalat sanayimiz, uluslararası keskin rekabet ortamına Ar-Ge, inovasyon ve markalaşmaya daha fazla önem vermek, üretimde daha yüksek katma değer yaratmak suretiyle uyum sağlamaktadır. Bu itibarla Bakanlık olarak biz de makine ve aksamları sektöründe ArGe kültürü, yenilikçilik anlayışı ve yeni ürün, tasarım, teknoloji gibi geliştirme hususlarında daha fazla farkındalık yaratabilecek ve yeni, kaliteli, özel tasarımlı, ileri teknolojiye sahip ürünlerin üretilmesini özendirebilecek önlemleri alıyor. Bu yöndeki çalışmalara destek oluyoruz. Sektörde istikrarlı bir ihracat artışında bunun büyük önemi olduğunu düşünüyoruz.


yıl birlik’te

İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu’nun çalışmaları kapsamında yürütülen Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) ile makine sektörümüz de ele alınmıştır. Birçok alt sektör ve ürün grubuyla dağınık yapı sergileyen sektör, dış ticaret dengesi açısından en zayıf olan ürünler ve en güçlü olan ürünler bakımından ayrı ayrı incelenmiş; ayrıca tüm alt sektörler bazında küçük işletme perspektifinden ayrı bir değerlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda makine sektörüne ilişkin kapsamlı değerlendirmeler ile GİTES tespitlerinden hareketle oluşturulan eylem planlarımızı yakın dönemde hayata geçirmeye başlayacağız. Diğer taraftan, 19 Haziran 2012 tarihli ve 28328 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında karar, Bakanlığımız uhdesinde yürütülecektir. Bahse konu yeni teşvik sisteminde asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL olan makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) imalatı yatırımlarını “Teknoloji ve Ar-Ge kapasitesini artıracak, uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak büyük ölçekli yatırımlar” kapsamında değerlendirmek suretiyle destekleyeceğiz. Makine sektörünün 2023 hedefiyle ilgili ihracat payını artırmasına yönelik düşünceleriniz nelerdir? Türkiye’nin 2000’li yıllarda ivme kazanan ihracat büyümesinin 2023 yılında 500 milyar ABD doları ihracat hedefine ulaşması noktasında, taşıdığı potansiyel ve kritik başarı faktörleri de dikkate alındığında 100 milyar dolar hedefinin, makine sektörü için ulaşılabilir bir hedef olduğunu düşünmekteyim. Türk makine sektörünün, 20 bini aşkın firması, her türlü parça ve aksamın yüksek kalitede ve rekabet edebilir fiyatlarda üretimi, müşteri istekleri doğrultusunda imalat kapasitesi, yüksek mühendislik kalitesi, ucuz ve kalifiye iş gücü ve teknolojik birikimi ve arkasındaki güçlü devlet desteği ile 2023 toplam ihracat hedefinin beşte

birini tek başına omuzlayabilecek güçte olduğuna inanmaktayım. Bu kapsamda ihracatçı firmalarımızın; dış pazarlara açılma, global rekabet ortamına hazırlanma, uluslararası piyasa koşullarına uygun pozisyon alabilme, müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde üretim yapma, uluslararası piyasadaki rakiplerini tanıma, uluslararası trendleri, sektörle ilgili beklentileri yakından takip edebilme, uluslararası standartlara sahip olma, ilgili pazar ve sektöre ilişkin gelişmeler hakkında bilgilenme, ülke

“Bakanlığımız, Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin, sektörün menfaatlerini koruyucu ve geliştirici yöndeki çalışmalarına destek olmuştur, olmaya da devam edecektir.”

46

ve sektörler itibariyle pazar paylarını artırma, gidilen ülkelerdeki ithalatçı firmalarla ortak işbirliği imkanları geliştirme, kalite ve potansiyellerini birebir sergiledikleri ürünler ile profesyonel ziyaretçilere yansıtma ve tüm bunların sonucunda ihracat performanslarını artırmalarını amaçlamaktayız. Bu nedenle Ekonomi Bakanlığı olarak firmalarımızı ihracata hazırlamak, başarılı birer ihracatçı haline getirmek ve söz konusu 2023 hedefine uzanan zincirin güçlü birer halkası olarak görmek için oldukça etkili politika araçlarına sahip bulunmaktayız. Bu çerçevede, Bakanlar Kurulu’nun 27/12/1994 tarih ve 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı’nın 4’üncü maddesinin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan ve belirli bir faaliyetin yapılması esasına dayanan çeşitli ihracat destekleri Bakanlığımız uhdesinde yürütülmektedir. DTÖ ve AB normlarına uygun söz konusu yardımlarda, bölge, il, sektörel ayrım uygulanmamakta, ihracat performansı aranmamakta ve büyük oranda küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, o andaki ihtiyaçlarına göre desteklerden yararlanmaktadır. Bu destekler makine sektöründeki firmalarımızın, özellikle sektörün yeni teknolojik gelişmelere çok bağımlı olması nedeniyle ürettikleri Ar-Ge projelerinden, uluslararası standartlarda, çevreye duyarlı üretimler gerçekleştirdiğini doğrulayan belge masraflarına, yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ile yurt dışında açılan birimleriyle ilgili giderlerinden, hiç bilinmeyen pazarlar hakkında araştırma yapılmasına, potansiyel arz eden ve ihracat stratejisi açısından hedef kabul edilen pazarlara girilmesinden, yoğunlaşılan pazarlarda daha etkili olmak adına bu ülkelere yönelik ticaret heyetleri düzenlenmesine, sektör ihracatı açısından önem arz eden ülkelerden ilgili sektör temsilcilerinin ülkemize davet edilmesinden, bu pazarlarda veya sektörün buluştuğu fuarlara katılımın desteklenmesine kadar belirli


47

faatlerini koruyucu ve geliştirici yöndeki çalışmalarında destek olmuştur, olmaya da devam edecektir. Makine ve aksamları sektörüne yönelik yurt dışında düzenlenen uluslararası fuarlara milli katılım organizasyonları düzenlenmesi, hedef ve potansiyel ülkelere sektörel ticaret heyeti organizasyonları gerçekleştirilmesi, yurt içinde düzenlenen alım heyeti programlarına ilişkin organizasyonların üstlenilmesi ve Ar-Ge ve proje kültürünü canlandırmaya yönelik Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği gibi birçok etkinliğin gerçekleşmesi Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin makine ve aksamlarını sektörünü geliştirmeye odaklı istek ve iradesi ile Bakanlığımız işbirliği ile mümkün olmuştur. Makine ve aksamları sektörünün gelişmesi, ülke ekonomisi ve ticaretine daha fazla katkıda bulunmasına yönelik Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin bugüne kadar yaptığı ve desteğimizi esirgemediğimiz tüm çalışmalarını takdir ediyor; bundan sonra da Bakanlığımız ile işbirliği ve uyum içinde çok önemli faaliyetlere imza atacağına olan inancımı belirtmek istiyorum.

yıl

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin 10. yılı hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğimiz, 2002 yılında makine sektöründe kurulmuş olan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin şemsiyesi ve Bakanlığımızın denetimi altında faaliyet gösteren halihazırda 24 farklı sektörde sayıları toplam 61’e ulaşan İhracatçı Birliklerimiz’den biri olarak ülke ekonomisinin vazgeçilmezi konumundadır. Faaliyete başladığı günden bugüne kadar, makine ve aksamları sektöründeki ihracatçılarımızı organize eden ve aralarında dayanışma sağlayan, Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin kurulduğundan bu yana geçen 10 yıllık başarısı aslında son 10 yılda sektörün sürekli artış kaydeden, gerek üretim gerek ihracat miktar ve değerlerinde kendini göstermekte-

dir. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği, sektörde faaliyet gösteren çok sayıdaki küçük ve orta ölçekli işletmemizin aralarında mesleki faaliyetleri ve ilişkileri, işbirliklerinin geliştirmekle kalmamış, ihracatçının yaşamış olduğu ekonomik ve bürokratik sorunların çözümünde bürokrasi ile ihracatçı arasında köprü vazifesini başarıyla yerine getirmiştir. Sektörün talep ve beklentilerine anında cevap verebilen, sektörü ilgilendiren ulusal ve uluslararası gelişmeler ve trendler hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapan, sektörün görüş ve değerlendirmelerini ulusal, uluslararası platformlarda; kamu ve özel sektör nezdinde dile getiren İhracatçı Birliği sektörün her açıdan güçlenip gelişmesinde önemli katkılar sağlamıştır. Makine ve aksamları sektörünün tanıtımını gerek yurt içinde düzenlediği uluslararası fuar, sergi ve tanıtım faaliyetleri ile gerekse de yurt dışında katılım sağlanan sektörün uluslararası önemli fuar ve sergileri ile azami düzeyde gerçekleştirmektedir. Bakanlığımız da, Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’ne hem ülke, hem de makine ve aksamları sektörünün men-

birlik’te

bir üretim aşamasını tamamlamış ve ihracat yapmak isteyen tüm firmalarımıza yurt dışı pazarlarda tecrübeli, rekabet edebilir seviyeye ulaşmalarını teminen her aşamada önemli destekler sağlanmaktadır. Türkiye coğrafi konumu (4 saatlik uçuş mesafesinde 56 ülke bulunmaktadır) ve genç iş gücü ile (yaş ortalaması 28’dir, AB’de ise bu sayı 42’dir) ekonomik gelişme potansiyeli yüksek bir ülkedir. 2009 krizinden sonra dünya ekonomisi batıdan doğuya, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kaymıştır. Türkiye de bu rüzgarı yakalamalı ve fırsatı iyi kullanmalıdır. Aslına bakılırsa, 2023 ihracat hedefi de bu fırsatın kullanılıp kullanılmadığının en somut göstergesi olacaktır. Bu bağlamda 2023 ihracat hedefine ulaşılması için en önemli mihenk taşlarından olduğunu düşündüğüm makine sektörünün Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 milyar dolar ihracat değerine, toplam ihracattan bugün aldığı yüzde 8’lik payın yüzde 20’ye çıkarılması hedefine, ilgili tüm paydaşların özverili çalışması ve üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi suretiyle ulaşacağına olan inancım tamdır.


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün:

birlik’te

yıl

“DAHA ALACAK YOLUMUZ VAR” Türkiye makine sektörünün gelişimini nasıl buluyorsunuz? Makine sektörüne yönelik yapmış olduğumuz değerlendirmelerde bizim her zaman dile getirdiğimiz bir husus var: İmalat sanayii içerisinde özel bir yeri ve önemi olan makine sektöründeki gelişim, ülkemiz sanayisinin gelişimi hakkında da bize önemli bilgiler vermektedir. Çünkü bir ülkenin makine sanayindeki performansı, o ülkenin genel sanayisinin performansını da yansıtmaktadır. Peki, sektörün performansı nasıldır diye bakacak olursak, sektörün üretim endeksi rakamları bize bu konuda önemli bilgiler sunmaktadır. 2005 yılında başlatılan sanayi üretim endeksi serisindeki “Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı” sektöründeki endeks değeri 100 olarak baz alındığında, 2012 Ocak-Mayıs dönemine ait ilk beş aylık ortalama endeks değerinin 150’yi geçtiğini görüyoruz. Bu gerçekten de makine sektörü açısından büyük ve takdir edilmesi gereken bir başarı. Zaten 2005 yılında 5,2 milyar dolar olan sektörün ihracatının 2011 yılında 11,6 milyar dolara çıkmış olması da, bu endeks değerini doğrular niteliktedir. Ayrıca burada dikkatimizi çeken bir başka olumlu gelişme de, sektörün 2005 yılındaki ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 32 seviyesinde iken bu oranın 2011 yılı için yüzde 43 seviyelerine yükselmiş olmasıdır. Makine sektörü açısından gelinen nokta itibariyle bu rakamlar bizim için yeterli mi? Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu rakamlar bir başarıdır; ancak ülkemizin potansiyelini dikkate aldığımızda yeterli değildir. 48


ülkeler dahil olmak üzere dünya pazarlarının çoğuna yaptığı ihracat ile yeterliliğini kanıtlamıştır.”

Geçen son 10 yıldaki makine sektörü imalatı ve ihracatında sizce yaşanan önemli gelişmeler nelerdir? Bu gelişmeleri değerlendirir misiniz? 2010 yılı toplam dünya ticareti 30,3 trilyon dolar, toplam dünya makina ticareti ise 3,6 trilyon dolar olmuştur. Makine sektörünün dünya ticaretinden aldığı pay ise yüzde 11,9’dur. Makine imalat sanayi bütün dünyada olduğu gibi ülkemizin sanayileşmesinin de itici gücüdür ve gelecekte de sanayimizin gelişiminin motor gücü olacaktır. Türk makine sanayi 1990 yılından bu yana yaklaşık yüzde 20 oranında yıllık büyüme gösteren bir sektördür. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de makine imalatçılarının büyük çoğunluğu küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) niteliğinde olup, bu yapı değişen ekonomik koşullara ve teknolojik gelişmelere karşı daha esnek ve hızlı cevap verme imkanı sağlamaktadır. Sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lerin sahip olduğu ucuz iş gücü avantajı ve gelişmiş mühendislik becerileri, makina imalatçılarının uluslararası pazarlarda rekabet şansını artıran unsurlardır. Türk makine imalat sanayinde, her türlü parça ve aksamın yüksek kalitede ve rekabet edebilir fiyatlarda üretimi yapılmaktadır. Üretim sürecinde yerli girdi oranı yüzde 80–85 civarındadır. Makine sektöründeki istihdam, üretim ve ihracat rakamlarında yaşanan olumlu gelişmeler, sektörün örgütlenme düzeyi yüksekliği, sektördeki Ar-Ge ve teknolojik alandaki ilerlemeler, firmalarımızın gün geçtikçe daha fazla uluslararası fuarlara katılarak küresel pazarlara girme isteği sektörün geleceği açısından umut ve49

yıl

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin 10. yılı hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Türkiye olarak 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için de makine sektörümüzün 100 milyar dolar katkı vermesini bekliyoruz. Bununla birlikte, makine sektörünün yüksek katma değerli mal ve teknoloji üretmesi konusunda birliğinizin de bizimle aynı fikirde olması bizi memnun etmektedir. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin sektörde çok önemli görevler üstlenmesi gerektiğine inanıyorum. Evet, 2002’de Ankara’da faaliyete geçen Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin bu ay itibariyle onuncu yaşını doldurduğunu görüyoruz. 10 yıl ‘Birlik’ açısından iyi bir yaş, genç bir yaş. Bununla birlikte sektörde almamız gereken mesafeleri, ulaşmamız gereken hedefleri düşündüğümüzde, inşallah daha nice on yıllara ‘Birlik’le birlikte hep birlikte kavuşmayı ümit ediyorum. Bu vesileyle Birliğin 10 yılını kutluyor, Birliği onuncu yılına taşıyanlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

“Türk makine sektörü, gelişmiş

ricidir. Ayrıca takım tezgahlarında üretim değerlerinin göreceli olarak yüksek olması ve metal şekillendirme imalat makinelerindeki uluslararası uzmanlaşmanın sağlanması da, sektör açısından bir başka umut verici gelişmedir. Yine bu gelişmelerle birlikte sektördeki ihracatın ithalatı karşılama oranındaki artışlar, bizim açımızdan anlamlı ve değerli artışlardır. Çünkü biz bir ülkede makine sektörü olmadan gerçek bir sanayileşmeden söz edilemeyeceğine inanıyoruz. Bir ülkenin güçlü bir sanayiye sahip olması ise ancak ve ancak güçlü bir makine sektörünün varlığı ile mümkün olabilmektedir. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle makine sektörümüz üretim, pazarlama, ihracat, Ar-Ge ve teknoloji alanlarında dünya ile entegrasyonunu büyük ölçüde başarmış bir sektördür. Peki, bu başarıyı nereden anlıyoruz? Sektör bu alanlardaki yeterliliğini, gelişmiş ülkeler dahil olmak üzere dünya pazarlarının çoğuna yaptığı ihracat ile kanıtlamıştır. Burada değinmek istediğim bir husus da, sektör açısından bir yol haritası niteliği taşıyan strateji belgesiyle ilgilidir. 2011 Mayıs ayında Yüksek Planlama Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2011-2014) uygulaması ile ilgili çalışmalar, Bakanlığımız koordinasyonunda ve sorumluluğunda başarıyla devam etmektedir. En son Yönlendirme Kurulu 2. Toplantısı’nda, katılımcılar ile birlikte uygulamada olan eylemlerin performansları değerlendirilmiş ve bu değerlendirmelerin sonuçları I. Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Raporu şeklinde yayımlanmıştır. Makine sektörünün 2023 hedefiyle ilgili ihracat payını artırmasına yönelik düşünceleriniz nelerdir? Türkiye, her geçen yıl dünya ticaret hacminden aldığı payı artıran bir ülke. Bununla birlikte yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli ürünlerin üretim yapımız içindeki payı yaklaşık yüzde 5’ler seviyesinde. Bu payı yeterli görmüyoruz ve bu oranı gelişmiş ülkelerde olduğu

birlik’te

Biliyorsunuz ekonomik ya da sektörel analizlerde tek başına bir rakam, çoğunlukla bir anlam ifade etmeyebilir. Bu nedenle bu rakamları başka rakamlara oranlayarak daha doğru sonuçlar elde edebilirisiniz. Bunu belirtmekteki maksadımız ise şudur: Evet sektörde 2023 yılı için 100 milyar dolar ihracat hedefi ortaya koyuyoruz. Bu güzel de, peki sektördeki ithalat ne olacak? İşte az önceki rakamlarda da gördüğümüz üzere, 2011 yılında yüzde 43 olan ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 100’lerin üzerine çıkarmadıkça, istediğimiz hedefe tam olarak varmamız mümkün olamayacaktır. Sonuç olarak rakamlar sektörün performansının arttığını göstermekle birlikte; ancak daha almamız gereken yol olduğunu da işaret etmektedir.


yıl birlik’te

gibi yüzde 20’ler seviyesine çıkarmak gerekiyor. Çünkü bu oran arttıkça, ülkemizin de rekabet gücü artacak demektir. Zaten geçen yıl Bakanlığımızı, ‘Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ olarak yeniden yapılandırmamız da işte bu nedenledir. Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerine ulaşmada en büyük sorumluluklardan birisi makine sektörüne düşmektedir. Makine sektörü, 500 milyar dolarlık ihracatın yüzde 20’sini, yani 100 milyar dolarını hedeflemiş bir sektörümüzdür. Makine sektörünün bu hedefe ulaşabilmesi için Bakanlığımız tarafından hazırlanan Makine Sektörü Strateji Belgesi ve ekinde yer alan eylemler, 100

milyar dolar ihracat hedefimize ulaşılma noktasında çok önemli bir yol haritası oluşturmaktadır. Makine sektörü, 2011 yılında 11,6 milyar dolar ihracat yaparak kriz öncesi seviyeyi geride bıraktı. Ancak sektördeki ithalatımız 27,1 milyar dolara, dış ticaret açığımız ise 15.5 milyar dolara yükseldi. Rakamlar gösteriyor ki, bizim bu tabloyu değiştirmemiz, daha fazla ihracat yapmamız ve makine sektöründe net ihracatçı durumuna gelmemiz gerekiyor. Türkiye, çok hızlı bir büyüme sürecinden geçiyor, çok önemli projelere ev sahipliği yapıyor. Biz Türkiye’nin üretim ve teknoloji kapasitesini artırmak için yoğun bir şekilde çalı50

şıyoruz. İşte son teşvik programıyla da Türkiye’de daha yüksek katma değerli ürünlere yönelik yatırımları artıracak bir adım attık. Yeni teşvik sistemiyle birlikte makine sektörüne ciddi yatırım imkanları sağlıyoruz. Makine sektöründe 50 milyon TL’yi aşan yatırımları büyük ölçekli yatırımlar kapsamında teşvik edeceğiz. Bu yatırımları; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren desteği, yatırım yeri tahsisi ile destekliyoruz. Üstelik bu yatırımların 6. Bölge’de yapılması durumunda, gelir vergisi stopaj desteği ve asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi işçi


“Yerli malı ile dünyaya açılmak istiyoruz. Bu konudaki sloganımız ise ‘Yerli malı yurdun malı, dünya bunu kullanmalı’ şeklinde belirlendi.”

leyeceği iyice düşünülmelidir. Bakanlık olarak belediyelerin, valiliklerin, kamu kuruluşlarının yerli ürün tercih etmeleri hususunda hep dikkatlerini çekmekteyiz ve bu konuda yerli üreticilerimizle ilgili kamu ve özel kesimden paydaşları bir araya getiren etkinlikler düzenlemekteyiz. Yerli ürünü tercih noktasında yüzde 15’e kadar pahalı bile alsanız, size kimse “Neden pahalı aldınız?” demeyecektir, bu hususta yasa açıktır. Herkesin yerli ürüne sahip çıkması gerekmektedir. Yerli ürüne sahip çıkıldıkça yurt dışındaki önemli markaların da Türkiye’de yatırım yapma istekleri artacaktır.

birlik’te yıl

hissesi desteği de sağlayacağız. Yine yatırımların organize sanayi bölgelerinde yapılması durumunda, bazı teşviklerden daha uzun süre veya daha iyi şartlarda yararlanmak da mümkün olacaktır. Bazı özel şartları sağlayan yatırımlar için ise stratejik sektörlere yönelik teşviklerden yararlanabilinecek. Bu teşvik sistemiyle birlikte ülkemizde çok daha nitelikli yatırımların yapılacağına, makine sektörünün de bu yatırımlardan ciddi oranda pay alacağına inanıyorum. Mesela bugünlerde makine sektöründeki bazı küresel firmalar, Bakanlığımızı ziyarete gelerek ülkemizde büyük yatırımlar gerçekleştirme noktasında çok ciddi kararlar alacaklarını ifade etmişlerdir. Gerek Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarımızca makine sektörüne yönelik verdiğimiz Ar-Ge ve teknoloji temelli, gerekse yeni teşvik kanunuyla birlikte verilecek destekler makine sektöründe olduğu kadar diğer tüm sektörlerimizin de üretimlerinin ve ihracatlarının artmasında önemli bir rol oynayacaktır.

dünya bunu kullanmalı” şeklinde belirledik. Eğer ki kalite, fiyat veya satış sonrası hizmetler gibi konularda önemli bir fark yoksa yabancı ürün kullanmayı hiçbir suretle izah etmek mümkün değildir. Ne yazık ki bizde bunun da ötesinde, daha pahalı ve daha kalitesiz olduğu halde sırf yabancı marka olduğu için bazı ürünlerin tercih edildiğini görebiliyoruz. Mesela belediyelerimizin, hemen kendi sınırları içerisinde, Türkiye’de üretilen otobüsler varken gidip benzer otobüsleri dışarıdan ithal etmesinin bir izahı yoktur. Bu durumun sektörü, ülke ekonomisini, ülkenin geleceğini nasıl etki-

Ülkemizde yerli makine kullanımıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Bugüne kadar Bakanlık olarak belki de en fazla üzerinde durduğumuz alanların başında yerli malı kullanımını özendirmek ve artırmak konusu gelmektedir. Hatta bu konuda Kamu İhale Yasası’nda değişiklik bile yaptık. Burada bir hususu hatırlatmakta fayda görüyorum: Biz hiçbir zaman yerli malı kullanımı ile ilgili, küçük olsun benim olsun diye bir düşünceye sahip değiliz. Tam aksine dünyaya açılalım istiyoruz. Bu konuda sloganımızı ise “Yerli malı yurdun malı, 51


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi:

“MAKİNE SEKTÖRÜ ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI ATLADI”

birlik’te

yıl

Türkiye makine sektörünün gelişimini nasıl buluyorsunuz? Makine ve aksamları sektörümüz, yakaladığı dinamizm ile her geçen gün gelişimine hız vermeye devam ediyor. Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji odaklı bir yapıyla Türk makine sektörümüz, yakaladığı bu dinamizmi 2023 yılına kadar devam ettirerek dünyanın sayılı makine üreticilerinden biri konumuna gelecektir. Makine sektörümüz hızlı bir şekilde dönüşüm geçirerek özel tasarımlı, kaliteli, uygun fiyatlı, yeni teknolojiye sahip fonksiyonel ve çevreye duyarlı ürünler geliştirerek gelişimini daha hızlı sağlayacaktır. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin 10. yılı hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ankara’da 12 Temmuz 2002 tarihinde faaliyete geçen Makine ve Aksamları İhracatçı Birliğimiz, bu yıl 10. yaşını kutluyor. Makine ve Aksamları İhracatçı Birliğimiz 10. yaşını kutlarken Türk makine sektörü için önemli bir kilometre taşı atlamış oluyoruz. Birliğimizin üstün çabaları sayesinde sektörümüz bugün ulaştığı noktada, ayakları yere daha sağlam basan bir konumdadır. Birliğimize başarı dolu daha nice 10 yıllar diliyoruz. Geçen son 10 yıldaki makine sektörü imalatı ve ihracatında sizce yaşanan önemli gelişmeler nelerdir? Bu gelişmeleri değerlendirir misiniz? Son 10 yılda makine sektörümüzün rekabetçi gücü arttı, sektörümüzün reka52


“Son 10 yılda makine sektörümüzün rekabetçi gücü arttı. Sektörümüzün rekabet gücü artınca ihracatta önemli bir başarı yakalandı.”

yıl

Makine sektörünün 2023 hedefiyle ilgili ihracat payını artırmasına yönelik düşünceleriniz nelerdir? Biliyorsunuz insan hayatında kullanılan her şeyi makine ile üretiyoruz. Makine ve aksamları sektörümüzün 2023 ihracat hedefi de 100 milyar dolar. Bu rakam toplam ihracat hedefimizin yüzde 20’sine tekabül ediyor. Demek ki makine ve aksamları sektörümüz, 2023 yılında bizi liderliğe taşıyacak. Bu hedeflere ulaşmak için Ar-Ge kapasitesini artırmamız, ortak Ar-Ge merkezleri oluşturmamız ve sektörümüzü yüksek katma değer ve teknoloji üreten bir yapıya kavuşturmamız oldukça önemlidir. Tasarımda entegrasyona yönelik yatırımlar, esnek üretim teknikleri ve ERP yazılımları için gerekli altyapı yatırımlarını sağladıktan sonra, sektörde orta ve yüksek teknolojide üretim yapan tesis sayısını artırmamız, üretimde uluslararası standartlara uyum sağlamamız, yalın üretim, TQM gibi modern üretim tekniklerine yönelik yatırım yapmamız,

birlik’te

bet gücü artınca ihracatta önemli bir başarı yakalandı. Sektörümüz bundan 10 yıl önce 1 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken 2011 yılında 8,4 milyar dolar ihracat rakamına ulaştı. Sektörümüzün toplam ihracattan aldığı pay yüzde 6’ya yükseldi. 2012 yılının ilk altı ayı itibariyle 2,7 milyar dolar ihracata ulaşan makine ve aksamları sektörümüz yılın ilk yarısında ihracatını yüzde 14 artırdı. Geçen 10 yılı verimli bir şekilde değerlendiren sektörümüz, gelecek 10 yılda yapacağı atılım ile çok daha üst noktalara ulaşacaktır.

yan sanayide yerli üretim sağlamamız oldukça önemli. Sektörümüzün 2023 hedeflerine ulaşması noktasında tasarım merkezlerinin, test ve labarotuvar merkezlerinin sayısının artırılması gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizde yerli makine kullanımıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Makine sektörü teknoloji ve Ar-Ge odaklı 53

yapısı ile 2023 hedeflerine odaklandıkça, Türkiye “Kendi üretim teknolojisine sahip” ve trend belirleyen bir ülke konumuna gelecektir. Türkiye artık geleceğin teknoloji harikası makinelerin üretim üssü olma yolunda ilerliyor. Yerli otomobil, yerli uçak üretiminden sonra ihracatımız da artık farklı bir boyut kazanacak, tercih edilen makine üreticisi bir ülke olacaktır.


Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran:

birlik’te

yıl

“Makine sektörünün tanınırlığı arttı, gücü fark edildi” Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin 10. kuruluş yıl dönümünden geçmişe doğru baktığınızda; bu süreçte sektör adına neler yapıldı ve hangi gelişmeler yaşandı? Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin kurulduğu 2002 tarihten günümüze değin gelişmelere baktığımızda sektörün çok büyük bir yol kat ettiğini görürüz. Mayıs 2006 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildiğimde makine sektörünün bilinirliğinin ve lobi gücünün artmasının gerekliliği üzerine yoğunlaşmak gerekiyordu. Ayrıca ülke ekonomisi açısından makine sektörünün önemi hakkında kamuoyu oluşturmak birinci öncelik olmalıydı. Çünkü bütün gelişmiş ülkelere bakıldığından makine sektörlerinin güçlü olduğu aşikar bir biçimde görülüyordu. O zaman bizlerde kendimizi anlatmaya başlamalıydık. Ülkemiz için gelişmiş ülkeler seviyesine yükselmenin yolunun yüksek teknolojiye sahip makineler üretmekten geçtiğini herkes bilmeliydi. Bu nedenlerden ötürü öncelikle sektörümüzü ve kendimizi gerekli mercilere anlatmaya başladık. Bu sayede makine sektörü hiç olmadığı kadar tanındı. Makine İhracatçıları Birliği sektörü bir araya getiren, onları derleyip toplayan da bir örgüt. Bu birlikle derneklerimizi de bir araya getirdik. Konfederasyona çevirme çabalarımız var. Aynı şekilde pek çok konuda, çeşitli projeler ger-

çekleştiriyoruz. TURQUM projesi gibi, detaylarıyla bakıldığı zaman Türkiye için çok önemli. 54

Şu anda pek çok ülke kendi standartlarını oluşturma noktasında çok ciddi adımlar atmaya başladı. Aynı şekilde ‘MAYSİM’


Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği ile Makine Tanıtım Grubu’nun yurt içi ve yurt dışındaki yoğun ve aktif çalışmaları sayesinde makine sektörünün kendi doğasındaki güç fark edilir kılınmıştır.

55

Gelecek 10 yıl için Strateji Belgesi ve Eylem Planı açıklandı. Gelinen süreçte hangi gelişmeler kaydedildi? İstediğimiz hızda olmasa da ilerlemeler kaydedildi. Bu belgenin check-up’ını her yıl yapacağız. “Nerelere kadar gelmişiz, nerelerde eksiğimiz var?” diye. Yine bu belge çerçevesinde odak yatırımlarının desteklenmesi çok önemli. Burada bir uyumun öneminden bahsedebiliriz. Strateji belgesinde sektöre, bürokrasiye ve yatırımcıya düşen görevler var. Bu anlamda hepimizde zaman zaman yavaşlıklar olabiliyor. Sektör anlamında da ilerleme noktasında sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Hem makinecilik, hem mühendislik, hem de yöneticilik yapıp stratejiyi kurgulamanız gerekiyor. Ben ilerlemeleri görebiliyorum; ama hala tabii ki eksik kaldığımız yerler var. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin 10. kuruluş yıl dönümünden gelecek 10 yıla baktığım zaman umudumun çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Çünkü geçmiş 10 yıl içerisinde başardıklarımızın çok daha fazlasını gelecek 10 yılda başaracağımıza eminim.

yıl

Makine sektörünün 2023 yılı için belirlediği 100 milyar dolar hedefine ulaşması nasıl mümkün olacaktır? Makine sektörünün 100 milyar dolar hedefine ulaşabilmesi için daha fazla katma değerli alanlara yönelmesi gerekiyor. Şu an ürettiklerimizle 100 milyar doları yakalamamız mümkün değil. Eğer buradaki avantaj ve dezavantajlarımızı objektif şekilde görüp ona göre bir strateji belirlemezsek hayal kırıklığına uğrarız.

ten Makine ve Aksamaları İhracatçıları Birliği olarak daha fazla sayıda şirketin Ar-Ge ve inovasyonla iç içe bu yarışta var olması için çalışıyoruz. Bu nedenle Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin birincisini düzenledik. Her yıl bu yarışmalar devam edecek. Amacımız Ar-Ge konusunda firmaların önünü açmak ve onları özendirmek.

birlik’te

projemiz var. Genç Ar-Ge’cileri destekleyen projelerimiz var. Makine derneklerinin faaliyetlerini destekliyoruz. Türk makine sektörünü yurt dışında tanıtmaya gayret ediyoruz. Makine Tanıtım Grubu ile ilgili fuarlarda çok ciddi tanıtımlara girişiyoruz. Bunun dışında da pek çok faaliyetin içerisindeyiz. Bu faaliyetlerin de neticelerini görebiliyoruz. Bundan 6-7 yıl evvel Türkiye’de makinenin varlığı bilinmezken, bugün makine stratejik öneme sahip bir sektör konumuna geldi. Bunun sağlanması Makine İhracatçıları Birliği’nin içeride ve dışarıda yürüttüğü lobi ve tanıtım faaliyetleri sayesinde oldu. Kısa sürede bu bilinç sağlandı. Şimdi hep birlikte bunu daha ileriye götürmenin yollarını araştırmamız gerekiyor. Hiçbir kargaşanın olmadığı, kolektif bir çalışmanın ve birlikteliğin yaşandığı bir sektör olmak Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olarak bana gurur veriyor.

Basit bir rakam vermek gerekirse, bugün Türkiye’nin makine ihracatında kilogram başına elde ettiği gelir 6,5 dolardır. Almanya’nın makine ihracatında kilogram başına elde ettiği gelir ise 100 dolardır. Demek ki, benim sektörümün daha katma değerli alanlara doğru hızla girmesi gerekiyor. Bu çerçevede yapılması gerekenlere baktığımız zaman, üretim de verimliliği sağlamak, dünyayı takip etmek ve Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi gerekiyor. Ülkemizde ciddi Ar-Ge teşvikleri ve destekleri olduğunu görüyoruz. Ar-Ge konusunda yeterince istekli ve arzulu muyuz? Bu teşvik ve destekleri nasıl değerlendirebileceğimizi biliyor muyuz? Bu alanlarda eksiklerimiz var. En kısa zamanda eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor. Keza aynı şekilde Ar-Ge, üniversitelerle yürütülebilecek bir organizasyon. Üniversitelerimizin de bu konuda daha istekli ve yaratıcı olmaları gerekli. Onlarda bu konuda kendi payına düşenleri yapmalı. Sanayi ve üniversitelerin çok daha büyük işbirliklerine doğru yürümeleri gerekiyor. Ayrıca, biz yurt dışına gittiğimiz zaman dünya ticaretindeki bazı adaletsizliklerle karşı karşıya kalıyoruz. Yurt dışındaki serbest ticaret anlaşmalarında sektöre zarar veren yüksek gümrük duvarları var. Ülkelerle yeni anlaşmalara gidilerek bu duvarların daha aşağı indirilmesi için çaba sarf edilmeli. Bu alanlarda gerekli gelişmeleri sağlayabilirsek 100 milyar dolarlık hedefin üzerine dahi çıkabiliriz. Daha çok sayıda firmanın özgün teknolojiler üretme yarışına katılması gerekiyor. Aynı üründen üreten onlarca firmanın, farklı ürünler üreterek dünyada kendine rekabet alanı oluşturacak farklı alanlarda açılması gerekiyor. Bu zihniyet değişimi tabii ki zaman gerektirir; ama çok fazla zaman yok. Bütün alt sektörler kendi analizlerini yapıp, hemen çalışmalara başlamalı. Bu çalışmaları başlatan pek çok makineci var; ama bunlar yeterli değil. Biz de za-


Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu:

birlik’te

yıl

“BİRLİĞİMİZ ALGIDA SEÇİCİLİK YARATMAYI BAŞARDI” “Örgütlenme, bir sektörün gelişmişliğinin en temel göstergesi ve ön şartıdır. Bir işletmenin faaliyet ve yatırım alanını çerçeveleyen kurallar veya imkanlar, çoğu zaman küresel rakiplerininkinden farklıdır. Hatta bunlar, istenmeyen bir durum olarak, zaman zaman bir ülke içinde dahi farklılık gösterebilir; buna haksız rekabet deriz. Ama rekabetin haksızlığı sadece iç pazara göre midir? Örneğin; teknoloji geliştirme ve üretimle, satışla ve ihracatla, istihdam ve çalışma koşullarıyla, piyasa kuralları ve gözetimle, finansman ve desteklerle, mali yapı ve denetimle ilgili konular rekabetçiliğin ana unsurlarını oluştururlar ve bir sektörü rekabetçi kılacak veya onu zaman içinde zaafa uğratacak yaşamsal konulardır. İşletmeler bu konularda müştereken yaşadıkları güçlükleri, çok doğaldır ki; ancak müşterek çabalarla aşabilirler. Bu da örgütlerin varlık sebebidir. Örgütlenme ihtiyacı, bir sektöre öncülük eden işletmelerin, dünyanın aslında ne kadar büyük olduğunu fark edecek üretim ve satış büyüklüğüne ulaştıkları zaman zuhur ediyor. Yüz misli bir pazar var dışarıda, önce iç pazarda bizi güçsüz kılan unsurları bertaraf edelim sonrada büyük pazara açılalım dedikleri zaman, di56

yebildikleri gün daha doğrusu, örgütlerin temelleri atılıyor. İhracatçı Birliğimiz de böyle kuruldu; segmentlerinin önde gelen firmalarının oluşturduğu 300 üyeli imalatçı birliğinin çabasıyla, 9 bin üyeli ihracatçı birliği kuruldu ve sektörü tek vücut haline getirdi. Bunların yarıdan fazlası imalatçı ve ihracatçıdır. Birliğin üretime katkı gayreti biraz da buradan kaynaklanıyor; iki misyon bir arada. İhracatçılık eskisi gibi bir meslek değil artık, iletişimin hızı herkesi kendi malını pazarlar hale getirdi. Segmentlere göre değişiklik arz etmesine rağmen, müşterinin sizi bulduğu bir sektör makina imalatı, reklamı az; ama ana konu imaj. Türk makinesi imajı. Türkiye imajı. Bu, firma kaynaklarıyla ele alınabilecek bir sorun değildi; bir fon yaratılıp bu imajın düzeltilmesi için çalışılmalıydı. Birliğimize verilen misyon bu idi. “Türk Makinesi” imajının fevkalade hızla yükseldiğini hepimiz görüyoruz. Birlik, yani birlikteliğimiz çok başarılı olmuştur; olmaya da devam edecektir, böyle bir şansı değerlendiremez isek sürdürülebilir kılamaz isek, 100 milyar dolar hedefine ulaşmamız mümkün olmayacaktır. “Türk Makinesi” imajının parlaması için satılan malların performanslarının takdir


57

“Yüz misli bir pazar var dışarıda, önce iç pazarda bizi güçsüz kılan unsurları bertaraf edelim sonrada büyük pazara açılalım dedikleri zaman, diyebildikleri gün daha doğrusu, örgütlerin temelleri atılıyor. İhracatçı Birliğimiz de böyle kuruldu.”

yıl

olamaz; üçüncü tespit de bu. Makinesini kendi yapmayanın sanayii gelişemez, üretemez, rekabetçi olamaz. 100 milyar dolar hedefini koyan da Birliğimizdir; yani birlikteliğimizdir; alt segmentlerle istişari bir çalışma ile her birinin gelişme trendlerine, derneklerinin öngörülerine bakarak müştereken koyduğumuz, devletimize ve yönetenlere ve kendimize güvenerek belirlediğimiz bir hedeftir. Yıllık yüzde 20 artış, bizim alışık olduğumuz, deneyimlediğimiz, üst üste yıllar boyu sürdürebildiğimiz bir artıştır. Elbette büyük bir hedeftir, hata af etmeyecek bir hedeftir. Sadece işletmelerimize güvenerek olacak bir iş değildir; az evvel saydığım bütün rekabetçilik unsurlarında küresel rakiplerimizin baş etmek zorunda olmadığı tek bir kural veya koşul kalır veya getirilirse bu hedefe ulaşamayız. Bu vesile ile tüm paydaşlara teşekkür etmek isterim; birlikte görev yapma şansına eriştiğim bütün arkadaşlarıma; kuruluşundan beri, dönem dönem görev üstlenmek onuru yaşadığım bu Birlik vasıtası ile sektörüme hizmet vermekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu Birliği bizler kurduk, burada biriken fonlar bizim, sektörümüz için en iyi şekilde değerlendirmek bizim görevimiz, kimseden beklemeye hakkımız yok. Sektörümüz Birliğimize hep sahip çıka gelmiştir, bu büyük bir imkandır, büyük bir güçtür.”

birlik’te

edilmesini beklemek devri çoktan geçti; yeterinden fazla referansımız var, emek ve para harcamalıyız. Benim diğerlerinden ayrı tuttuğum iki ürünü var Birliğimizin. İlki MSSP, yani üretimi de, ihracatı da destekleyen; ama az evvel rekabetçiliğin ana unsurlarından saydığım bütün konularda etkinlik yapacak yapılanma ve mali güce sahip bir üst örgütlenme, bir federasyon arayışının zemini olan platformumuz. Şu anda küresel üst örgütlerde temsil edilemiyoruz; çünkü ihracatçı birlikleri sivil kuruluşlar değiller. Diğeri MTG, firmalarımızın tek tek, segmentlerimizin kendi başlarına veya ülke tanıtımı yapan onlarca kuruluşun birinin dahi başaramayacağı “Türk Makinesi” imajını parlatmak için kurulan Tanıtım Grubumuz. Bu iş uzmanlık işi, ne kimse üstlenebilir ne de bizim kimseden beklemeye de hakkımız vardır; kendimiz yapacağız. Geçen on yıla bakarsanız, gerçekten de algıda seçicilik sağlayabilen nadir Birliklerden biri olmuştur bizimki. Biz bunu üyelerimizden gelen sitayişlerden değil, bilhassa kullanıcılardan gelen tepkilerden anlıyoruz. Etki analizlerinden biliyoruz. Bu sektör niye susmuş, niye paralarımızın dışarıya gitmesine müdahale etmemiş diyorlar; kimse abartılı bulmasın, insanlara ümit aşılayan kampanyalar yaptık. Makine sektörü güçlü demek, sanayiin güçlü, ülken güçlü demek. Göreceksiniz, çok hızlı büyüyecek makina imalat sektörü. Zaten şu son iki yıl çok dikkat çekici el değiştirmeler oluyor; yabancı sermayenin gözde sektörü haline geldiğini görüyoruz. Makine, gelişmiş ülkelerin en büyük ihraç kalemidir; gelişeceğiz diyorsak bunu hepimiz kabulleneceğiz; önce bu. 100 milyar dolardan küçük bir hedef koymak, 2023’de gelişmiş ülke olamayacağız demektir; ikinci husus budur. Bu ülkelerde makine ihracatı toplam içinde yüzde 18 ila yüzde 22 arasında değişir; çok basit başka bir ifadeyle: makine ihracatı 100 milyar dolar olmadan, Türkiye’nin ihracatı 500 milyar dolar


Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serol Acarkan:

birlik’te

yıl

“Türk makine sektörüne hak ettiği değeri kazandırdık” “İhracatçı Birlikleri’nin kuruluş amacını tanımlarken kısaca ihracatın artmasına katkı sağlamak, mesleki dayanışmayı artırmak, ihracatçıların mesleki faaliyetlerini ve ilişkilerini düzenlemek, sorunlarına çözüm bulmak ve yol göstermek şeklinde özetliyoruz. İhracatın artmasına katkı sağlamak için zaten diğer tüm çalışmaların sistematik bir şekilde planlanarak hayata geçirilmesi şarttır. Biz yönetim olarak ilk önce tüm dünyada “Türk Makinesi” ibaresine hak ettiği değeri kazandırmayı amaç edindik. Ülkemizde üretilen makinelerin kalitesine ve sektörün dinamik yapısına güvenimiz tam. Bu nedenle büyük küçük ayırmaksızın, tüm alt sektörleri ile birlikte Türk üreticisinin tek bir markası olması gerektiğine inanarak yola çıktık ve böylece hedefimizi daha da belirgin hale getirdik. Çalışmalarımızı yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri olarak iki ana gruba ayırarak yurt içinde üretim kalitesinin yükselmesi ve sektörel sorunlara çözüm bulmayı, ithalatı azaltmayı yurt dışı çalışmalarımızda ise markamızı tüm dünyaya anlatmayı, iyi iş ilişkileri kurmayı amaçladık ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerin ortaya koyduğumuz 2023 hedefine bizi bir adım daha yaklaştırdığını bilerek; ancak asla yeterli görmeden, çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Birlik yönetimi olarak daha önce uygulanmamış, farklı ve iyi düşünülmüş projeleri masaya yatırıyoruz. Bugün kırılma noktası diye adlandırabileceğimiz birçok 58

çalışmamız var. Bunlardan en önemlisi Makine Tanıtım Grubu’nun kurularak şimdiye kadar eksik kalınmış tanıtım faaliyetlerinin tek bir çatı altında, ciddi ve planlı şekilde yapılması amaçlanmıştı ve kurulduğu yıl olan 2007’dan bu yana MTG gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla sektörün önünü açmış “Tıkır Tıkır” sloganı ile yola çıktığı yur tiçi ve yurt dışı tanıtım faaliyetlerinde farkındalık yaratmıştır. Bunların dışında yine çok önemli olduğunu düşündüğümüz Ortak Satınalma Organizasyonu (OSO), Turqum ürün uygunluk markası, ileriki zamanlarda federasyona dönüştürmek istediğimiz Makine Sanayi Sektör Platformu ve sektörün her ay nazbını tutan zengin içeriği ile yaklaşık 7 bin 500 okuyucuya ulaştırdığımız Moment Expo dergisi fark yaratan faaliyetlerimizden sadece bir kaçıdır. Türkiye artık her anlamda çok farklı bir noktada. Dünyanın önde gelen ülkelerine kısa bir zaman öncesine kadar hayal bile edemediğimiz ölçüde Türk makineleri satıyoruz. Biz sektörün geldiği noktayı yeterli görmüyoruz. Bu sebeple hedefimiz büyük ve inanıyoruz ki ancak büyük hedefleri olanlar büyük işler yaparlar. Misyonumuzu kısaca özetlersek; gerçekleştirdiğimiz araştırmalar, toplantı ve çalıştaylarla ortaya koyduğumuz eksiklik ve aksaklıklara kamu-sanayi-üniversite güç birliği ile çözümler yaratarak, katma değeri ve marka değeri yüksek ürünlerle Türk ürün ve üreticisinin dünya devleri arasındaki yerini almasına katkı sağlamaktır.”


Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz:

“10 YIL ÖNCE LOBİMİZ DAHİ YOKKEN ŞİMDİ STRATEJİ PLANLARI YAPIYORUZ”

yıl

59

de bizim üyemiz olsun olmasın, ayrım yapmadan tüm makinecilerin sesini duyurmaya ve onlara faydalı bilgiler vermeye gayret ediyoruz. Üyelerle iletişimin azlığından ise şikayetçiyiz, maillere geri dönüşler az oluyor. Almanya hedef pazarımız… Üyelerimizin Almanya ile ilgili gelen maillere dikkat etmelerini ve orada Türk makinecileri için hazırlanan zeminde kendilerini uygun ihracat imkanını takip etmelerini rica edeceğim.”

birlik’te

“Makine ve Aksamları İhracatçılar Birliği ve Makine Tanıtım Grubu’nun en önemli katkısı farkındalık sağlamasıydı. Hayallerimin bile ötesinde bir farkındalık: Bizi devlet fark etti, bizi halk fark etti, gücümüzün aslında ne olduğunu kendimiz fark ettik. Bu zamana kadar bir lobisi bile olmayan makine sanayisinin bir stratejisi oldu. Özgüvenimiz arttı. Birçok kişi, statükoyu eleştiren anarşist ruhu ve sivri dili nedeniyle rahatsız olsa da, şu gerçeği teslim etmek gerekir ki Adnan Dalgakıran bu değişim hareketini başlatan kişiydi. Onun başkan seçilmesi birinci dönüm noktası. İkinci dönüm noktası ise Makine Tanıtım Grubu’nun kurulması ve hemen akabinde Türkiye içinde yaptığı tanıtım kampanyası. Son derece sistematik ve profesyonelce hazırlanan bu kampanya içeride lobi oluşmasını ve makinecilerin birbirinin tıkırtısını duymasını sağlaması açısından çok faydalı oldu. Son kırılma noktası ise Makine Tanıtım Grubu’nun gelirlerinin azaltılmasıydı. Çok göze battı MTG. Türkiye’deki tüm makinecileri yurt dışında en iyi şekilde temsil edilmelerini, yurt içindeyse bir arada lobi faaliyetlerine devam etmesini sağlamak bizlerin en önemli misyonu. Adı üstünde: Birlik olmak! Her ne kadar Anadolu’da yüzyıllar önce güç birlikleri kurulmuş olsa da sonradan bu meziyetimiz unutulmuş. Yeniden kurulmalı; örneğin OSO ile satın almada bu birlikteliği başlattık. Şimdi üretimde, satış sonrasında ve ihracatta da bunu gerçekleştirmek gerekir. Elinize her ay geçen Moment Expo dergisiyle


Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Durmaz:

birlik’te

yıl

“2023 HEDEFİNE ANCAK BİRLİKTE HAREKET EDEREK ULAŞABİLİRİZ” “2002 yılında faaliyetlerine başlayan Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği, Türkiye’de makine ihracatçılarının temsil edildiği tek İhracatçı Birliği’dir. Amacımız makine ihracatçılarını bir çatı altında toplamak ve ihracatın artırılmasını sağlayacak her türlü faaliyeti koordine etmektir. Hedefimiz; yüksek teknolojiye sahip bir makine sanayi yaratmak ve 2023 yılı 500 milyar dolar ihracat hedefi içindeki payımız olan 100 milyar dolar makine ihracatı gerçekleştirerek dünyadaki önemli makine ihracatçısı ülkeler arasına girmektir. Bu hedefe ulaşmak için makine sektörünün yurt içi ve yurt dışı tanıtımını yapmak, reklam ve iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek, fuar, ticaret ve alım heyeti organizasyonlarını düzenlemek, sektörel proje ve faaliyetlere destek vermek, yurt dışındaki önemli alıcılarla etkileşimi sağlamak ve ayrıca sektörün gelişimine yönelik stratejiler belirlemek üzere pazar araştırmaları yapmak Birliğimizin makine sektörünün gelişmesi adına yaptığı bazı çalışmalardır. Ayrıca Türkiye’nin yerli üretime olan inancını arttırmak için yapılan reklam kampanyası “Tıkır Tıkır” halen tüketicinin aklındadır. 100. yılda 100 milyar dolar ihracat yapacağını taahhüt eden makine imalat sektörünün bu amaca ulaşabilmesi için de yüksek teknolojiye sahip makineler üretmesi gerekir. Bunun için de sektörü uluslararası paydaşlarıyla bir araya getirmek, bilginin yayılması amacıyla bilimsel kongreler düzenlemek, Ar-Ge tabanının güçlendirilmesine yönelik 60

destekler sağlamak gibi uluslararası pek çok alanda faaliyet düzenlemek gerekmektedir. Bu süreçte üyelerinin yoğun katılımı ve desteğiyle pek çok faaliyetin içinde bulunulmuş, komite ve komisyonlarda temsil edilmiş, önemli bir lobi görevi yerine getirilmiştir. Ayrıca Birliğimiz tarafından alt sektörlerin örgütlenmesi teşvik edilirken diğer taraftan da üyesi bulunan kuruluşlara proje ve etkinlik destekleriyle güçlenmelerine katkı sağlanmıştır. 2002 yılından bu yana makine sektörünü bir araya getirme, ortak hareket etme, dünya makine ihracatında Türkiye’yi daha yukarılara taşıma ve makine sektörünün toplam ihracat içerisindeki payını gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yüzde 20’lere yükseltme gayretimiz devam edecektir. 2023 hedefine ancak birlikte hareket ederek ulaşabiliriz.”


Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Eren:

“Gerçek ihracatın değerinin fark edilmesi için çalışıyoruz”

yıl

61

sektörlerinde birçok branşta yüzde 80’e varan yerli katma değer ihraç edilmektedir. Ülke Ekonomisi açısından “gerçek ihracat “da budur. Makine İhracatçıları Birliği, bundan böyle üyesi olan firmaların bu ayrıcalıklı özelliğini ve bunun ekonomimizin kırılgan noktalarının tamiri için gerekli iksir olduğunu vurgulamak için çaba sarf edecektir. Bu gerçeği önce Hükümetimiz ve bürokrasimiz, daha sonra devlet sektörü ve özel sektörümüz ve nihayet kamuoyumuzun kavraması, sadece sektörümüz açısından değil, Türkiye’nin refahı açısından da büyük önem taşımaktadır. Bizler, makine firmaları olarak, sektörümüzün ülke açısından taşıdığı önemin ayırdına varmıştık. Fark edilmek ve kendimizi ifade edebilmek için güçlü bir örgütlenme yapısına ihtiyacımız vardı. İşte 10 yıl önce Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği bu ihtiyaçtan doğdu. Günümüzde 9 bin üyesiyle sektörün tepe yapılanması olan Birliğimiz, 2023 yılı için belirlediğimiz 100 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Biz makineciler olarak hedeflediğimiz 100 milyar dolar ihracatın kalitesinin, ihtiva ettiği yerli katma değerle ölçüldüğünde Türkiye için hedeflenen diğer 400 milyar dolar ihracatın getirisi ile neredeyse eşdeğer olduğunun bilinciyle ilerlemekteyiz. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği önümüzdeki 10 yıllarda da aynı kararlılık, azim ve istikrarla çalışmalarına devam edecektir. 2023 yılında ülkemizi malum rakamsal hedefimizin yanında en yüksek yerli katma değer ihracatı gerçekleştiren sektör olarak selamlamayı vaat ediyoruz.

birlik’te

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin kuruluşunun üzerinden geçen 10 yıl süresince binlerce sayfaya sığmayacak kadar faaliyete imza atıldı. Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılımlar, kongreler, çalıştaylar, reklam kampanyaları, yoğun lobi faaliyetleri, toplantılar, yarışmalar ve diğer organizasyonlar... Türkiye’nin makine sektörü, son yıllarda çok kısa zamanda çok uzun yol kat etmişti. Ancak kamuoyunun bu gelişmeyi algılama hızı gelişmenin kendi hızının altında kaldı. Makine sektörünün geldiği seviyenin kamuoyunda doğru algılanması için başarılı kampanyalar yapıldı. “Tıkır tıkır” kampanyası bu çalışmaların lokomotifi niteliğindeydi. İhracatın ülke ekonomisi açısından önemi herkesin malumu. Çünkü ekonomimizin tek kırılgan noktası olan “cari açık” sorunu artık çok iyi bilinmekte. 2023 için konulmuş iddialı hedeflerimiz var. Fakat sadece ihracatın parasal boyutu yeterli mi ? Yoksa ülke ekonomisine katkısı açısından “ihracatın kalitesi” kavramından da bahsedebilir miyiz ? Soruyu şöyle soralım : Her 100 dolarlık ihracat ülkeye aynı katkıyı mı sağlıyor ? Cevabını da verelim : Ülkeye gerçek katkıyı sağlayan, ihracatın tamamı değil, ihraç edilen yerli katma değerdir. İhraç edilen 100 dolarlık bir malın içerisinde 80 dolarlık yerli katma değer var ise, bu, içerisinde 20 dolar yerli katma değer barındıran diğer 100 dolar tutarındaki ihracattan dört kez daha faydalıdır. İhracattaki yerli katma değer, ihracatın istihdam sağlayan, cari açığı kapatan, istikrar getiren kısmıdır. Makine sektörünün yaptığı ihracatın böyle bir kalitesi olduğu malumdur. Makine alt


Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Güven:

birlik’te

yıl

“MAKİNE SEKTÖRÜNÜN BAŞARISI 10 YILDA KATLANARAK ARTTI” “2002 yılında faaliyetlerine başlayan Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği, çok tanınmayan ve potansiyeli bilinmeyen bir sektörü, nerdeyse sıfır noktasından alarak, devlet kademesi tarafından üzerine stratejiler geliştirilen, kamuoyunda tanınan popüler bir sektör haline dönüştürdü. Amacı kısaca; ihracatı artırmak olan “İhracatçı Birlikleri”nin görev ve sorumluluklarının üzerine çıkan Birliğimiz, dünyada ve ülkemizde Türk makinesi algısını güçlendirmek ve marka değerini yükseltmek adına çok değerli kampanyalara imza attı. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği farklı ve iyi düşünülmüş projeleri hayata geçirdi. Bunlardan en önemlisi 2007 yılında Makine Tanıtım Grubu’nun kurulmasıdır. Makine Tanıtım Grubu sayesinde tanıtım faaliyetlerinin ciddi bir biçimde planlanması sektöre büyük katkılar sundu. Dünyanın en prestijli fuarlarında Türk makine sektörünün ulaştığı kaliteli üretim ve yetkinlik seviyesi yaygın reklam kampanyaları ile anlatıldı. Ayrıca “Tıkır Tıkır” reklamları makine sektörüne ilgiyi artırdı ve farkındalık yarattı. Bunların dışında Ortak Satınalma Organizasyonu (OSO), Turqum ürün uygunluk markası, federasyona dönüştürmek istediğimiz Makine Sanayii Sektör Platformu makine sektörümüz açısından önemli kilometre taşlarıdır. Tüm bu çalışmalara rağmen Türk makine ihracatının tarihi çok gerilere dayanmadığı için maalesef dünya makine ihracatı sıralamasında henüz istenilen 62

noktada değiliz. Bu nedenle İhracatçı Birliğimiz faaliyetlerine hız kesmeden devam edecektir. 10 yıl içerisinde çok yol almış olabiliriz; fakat bir 10 yıl daha aynı azim ve kararlılıkla çalışarak 2023 yılı için belirlediğimiz 100 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağız.”


Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ferdi Murat Gül:

“Birliğimiz, 100 milyar dolar ihracat hedefinin garantisidir”

yıl

63

Türkiye’de, hem de dünyada Türk makine sektörünün bilinirliğini sağlamış çok özel bir projedir. Bunun yanında TURQUM projesi Türk makinesinin bir marka olmasının gerekliliğini orataya koyan, MAYSİM projesi sektördeki ana ve yan sanayicinin iletişimini sağlamayı amaçlayan, OSO projesi ise imalatçı–ihracatçı olan firmalarımızın girdi maliyetlerini azaltmayı amaçlayan çok önemli proje faliyetleri olarak sıralanabilir. Bunun yanında son dönemde Almanya makine pazarının öneminin vurgulanarak, dünyanın en büyük makine ithalatçılarından biri olan Almanya’daki pazar payımızı artırmaya yönelik alınan karar ve devamında sektörümüzün dernekleri ile Makine ve Aksamları İhracatçılar Birliği’nin Almanya’ya yapmış olduğu çıkartma çok önemli ve stratejik bir karardır. Makine ve Aksamları İhracatçılar Birliği, Türkiye’nin tek makine sektörü ihracatçı birliği olarak hedefin konulmasına yardımcı olan faliyetlerini, hedef konulduktan sonra da ulaşılması doğrultusunda devam ettirmektedir. Misyonumuz, vizyonumuz, bütün işimiz ve çalışmalarımız Türkiye makine sektörünün daha katma değeri yüksek makineler üretmesine yardımcı olmak, amaç olan dünyaya satmak düsturundaki bütün üyeleri, dünyanın her noktasına taşımak, hedefe doğru olan yolda sektörün önüne çıkan engelleri aşmak adına sektörün tek yumruk olduğu bir çatı olmak adınadır.”

birlik’te

“Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Türkiye’de 9 bin üyesi ile makine ihracatçılarının temsil edildiği tek çatıdır. Bu örgüt sektörü bir araya getiren, derleyip toparlayan, sektörü dünyaya açan ve ilişkide olduğu sektör derneklerini dünyanın dört bir tarafına taşıyan önemli bir göreve sahiptir. Bu görevi de yeterince yerine getirmiş olacak ki sektörün ihracat rakamı 11 milyar dolar seviyelerine gelmiş, 1998’den bu yana 10-11 katlık bir artış sağlanmıştır. Edinilen başarı hedefleri büyütmeye götürmüş ve 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık Türkiye ihracatının 100 milyar dolarına makine sektörü olarak talip olunması kararı ortaya çıkabilmiştir.Türk makine sektörü bugün bu hedefi ortaya koyabildiyse buradaki en büyük pay sahiplerinden birisi Makine ve Aksamları İhracatçılar Birliği’dir. Birlik bünyesindeki Makine Tanıtım Grubu’nun yurt dışında yaptığı tanıtım faliyetleri ile dünyanın Türk makinesinden haberdar olması sağlanmış, yurt içi faliyetleri ile de Türkiye sınırları dahilinde sektörün adı duyurulmuş, bu topraklarda üretilenin yurt dışından alınabilecek olan makinelere tercih edilmesi konusunda yurt içi tanıtım faliyetleri dahilinde çok ciddi çalışmalara imza atılmıştır. Sürekli üzerinde durulan katma değeri yüksek ürünler üretip satılması gerekliliği üzerinde de durulmuş ve bu yönde Ar-Ge proje pazarları ile çeşitli yarışmalar düzenlenerek sektörün Ar-Ge’ye önem göstermesi gerekliliği vurgulanmıştır. Ayrıca “Tıkır Tıkır” tanıtım faliyeti hem


Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Özkan Aydın:

birlik’te

yıl

“MAKİNE SEKTÖRÜNE HİZMET İÇİN BURADAYIZ” Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin 10. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum. Birlik kurulduğu günden itibaren kurumsal yapısını güçlendirerek, birikim ve deneyimi ile ihracatın artırılmasına yönelik önemli çalışmalarda bulunmuştur. Bunlardan bazıları ilk kez gerçekleştirilen projelerdir ve diğer sektörlere ışık tutmuştur. 10 yıldan bu yana Türk Sanayii’nde çok şey değişti. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe uluslararası ticari ilişkileri farklı bir noktaya doğru evriliyor. Artık AB ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesi Türkiye’nin pek çok alanda olduğu gibi makine ve aksamları sektöründeki üretim kalitesinin farkına varıyor. Türk üreticisi de gelişmeye devam ediyor. Artık teknolojinin ön planda olduğu makine imalat sektöründe gerekli mühendislik know-how’ına sahip olmanın ne kadar önemli olduğunun bilincindedir. Markalaşma yolunda hızla ilerleyen “Türk Makinesi”nin bilinirliği ve güvenilirliği dünya çapında üretim yapan sanayicilerin kararlılığının bir tezahürü olarak her geçen gün daha da artmaktadır. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği, sektörde ilerlemenin birlikte hareket etmekten geçtiğinin bilinci ile bugüne kadar birçok başarılı işe imza atmıştır. Gerçekleştirmiş olduğu yenilikçi projelerle sektöre ivme kazandırmış, sektörün bir çatı altında örgütlenerek sesinin daha güçlü çıkmasını sağlamak için faaliyetler yürütmüştür. 64

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin, ülke ekonomisinin tartışmasız lokomotifi olan makine ihracatımızı 2023 ihracat hedefine diğer kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği ve koordinasyon içinde ulaştıracağına samimiyetle inanıyorum. Birliğimiz Türk makinesini bir dünya markası yapma yönündeki gayretlerini büyük bir şevkle sürdürmeye devam edecektir.


“TEMEL HEDEF İHRACATIN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASIDIR”

SEDAT SİLAHTAROĞLU

yıl

65

gerçeği kabullenilmiş ve rekabet edebilmek için fiyat dışı pazarlama araçları ile tutundurma çalışmaları yapılmıştır. İhracatçıların bu dönemdeki en büyük sıkıntısı güçlü TL’dir. Enflasyon karşısında paralel değer kaybetmeyen dolar ve euro nedeniyle üretici ve ihracatçılar maliyetine ihracat yapmayı sürdürmek zorunda kalmışlardır. Geçen 10 yılın stratejisi mevcut pazarları kaybetmemek üzerine yoğunlaşmıştır. 2011 yılında Türkiye’nin makine ihracatı 12 milyar dolardır. Ülkeler itibariyle ihracat kayıt rakamları incelendiğinde 2011 yılında en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke Almanya, İngiltere ve İran olmuştur. Hükümetimizin 2023 hedefi, sektöre ihracatta itici bir moral olmuştur. Zira son yıllarda sıkça telaffuz edilmekle birlikte bu kadar açık ve net ilk kez ortaya konmuştur. Yeni pazarlar, mevcut pazarlarda tutundurma faaliyetleri devam edecektir. Gelişmiş bir makine imalat sanayi, daha az dışa bağımlılık, döviz harcaması ve açık veren bir dış ticaret dengesi demektir. Bu konuda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türk makine sanayinin önünü açmaya yönelik önemli çalışmalar yapmakta, özellikle kamuda ‘Yerli makine’ bilincini aşılamaya çalışmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda üretim yapacak sektörler teşvik edilmelidir. Yerli makine kullanımı önemli bir döviz çıktısını engelleyerek önemli bir istihdam da sağlayacaktır. İhracatçı Birliği, MTG vasıtası ile bu konuda oldukça başarılı çalışmalar yapmıştır. Ancak sonuçlar sektörün arzu ettiği konumda değildir. Daha uzun vadeli ve imaja yönelik çalışmalara devam etmek gerekmektedir.”

birlik’te

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 1. DÖNEM YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“Makine sektörünün artık Türkiye’de de gelişmiş ülkelerde olduğu gibi öncelikli önem verilmesi gereken sektörler arasında olduğunu düşünüyorum. Makine ve aksamları sektöründe üniversitesanayi işbirliğinde de gözle görülür bir artış olmuş, çalışmalar daha akademik, daha sistematik platformlarda yürütülmüştür. Bu çalışmaların daha da artarak süreceğini düşünüyorum. Ar-Ge proje pazarı etkinlikleri ile makine ve aksamları sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması ise temel hedef olmalıdır. Tüm Ar-Ge projelerinin hayata geçirilmesi ve ihracata dönüşmesi beklenmelidir. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği; Makine İmalatçıları Birliği’nin teşebbüsleri ile kurulmuştur. MİB’deki toplantılarda bir araya gelen imalatçılar ihracat konusunda daha organize çalışma maksadı ile beyan ettikleri fikirleri 50 üyenin teşebbüsü ile gerçekleşmiştir. 10 yıl içinde dünyada makine sektöründe önemli değişiklikler olmuştur. Yeni teknoloji yatırımları ve uygulamaları ön plana çıkmıştır. Makine sektörü olarak 10. yılımızda yeni hedefler koymamız gerekmektedir. 2011 TÜİK verilerine bakıldığında; sektörün ithalatı 10 yıllık dönemde yıllık ortalama yüzde 15 artmıştır. Her geçen yıl dünya makine ihracatındaki payını artıran ülkemiz, dünya makine ihracatında 2001 yılında yüzde 0,2 olan payını 2010 yılında yüzde 0,53’e çıkarmıştır. Türkiye, makine ve aksamları ihracatı ile dünya sıralamasında 28. sırada yer almıştır. Daha agresif ihracat stratejileri geliştirilmeye çalışılmış, alışılmış pazarlara ilaveten yeni pazarlar aranarak riskler dağıtılmıştır. Bu durum 2008’de başlayan Avrupa krizine kadar sürmüştür. Bugün Güney Amerika ile ekonomileri krizden etkilenmeyen ülkelere (BRIC) veya alıcının devlet olduğu pazarlara yönelinmiştir. Çin


“KALİTE DEĞERİ ‘TIKIR TIKIR’ ARTTI”

birlik’te

yıl

CENAP RIFAT EKE MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 1. DÖNEM Yönetim kurulu BAŞKAN VEKİLİ

“Ankara’daki Makine İmalatçıları Birliği’nin öncülük girişimi ile 2002 yılında makine sektörünün tamamını kapsamak üzere bir İhracatçılar Birliği kurulması teşebbüsü, 10’uncu yılını tamamlamış olan Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin bugün başarılı çalışmalarının temelini oluşturmuştur. 2002 yılında yapılanan bu oluşum, aynı zamanda sektöre de ışık tutmuş ve sanayide gelişmeye katkı sağlarken bununla paralel olarak ihracat rakamlarını artırma yönünde adımlar atmıştır. Gelişmiş ülkelerin 10-20 yıl evvelki üstün satış güçlerini yavaş yavaş kaybetmeleri, ülkemiz makine imalatçılarının dış pazarlarda kendilerini göstermelerine yol açmıştır. Ülkemiz insanının çalışkan ve girişimcilik ruhunun son 10 yılda innovasyon özelliği isteyen makine sektöründe kendini göstermesi sebebiyle orta büyüklükteki üretici şirketler, devletin çeşitli destekleriyle de büyük ölçekli firmalar olma olanağına kavuşabilmişlerdir. Makine sektörünün yapılanmasında üretimin ve ihracat pastasının artırılması yönünde ivme kazanan sanayimiz geçen 10 yıllık süre zarfında aynı zamanda kendi envanterini de Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği sayesinde çıkarmıştır. Bu yönde yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde her yıl yüzde 20’nin üzerinde ihracat artışı gerçekleştiren makine sektörü, 2023 yılı hedefine de kolayca ulaşabilecektir. Bu hedefi etkileyen unsurların bir kaçını şu şekilde sıralayabiliriz: Sektörde kalite anlayışı ön planda tutulmaktadır. Tasarım ve Ar-Ge’ye önem verilmesi sektöre hakim olmuştur. Uluslararası fuarlara katılıma önem verilmesi ihracata önemli katkı sağlamıştır. Alıcı heyetlerinin düzenlenmesi ve alıcı olabileceklerin fabrikaları gezmelerine, görmelerine önem verilmesi alıcı hacminin artmasına yardımcı olmuştur. Türk makine sek66

törünün yurt içinde ve dışında etkin bir tanıtım yapmak amacıyla kurulmuş olan Tanıtma Fonu harcamalarının satışlarda etkinliğini gösterdiği anlaşılmıştır. “Tıkır Tıkır” sloganının ilgiyi çektiği muhakkaktır. Makinenin sesini yansıtan bu slogan aynı zamanda uluslararası bazda tanınırlılığımızı da artırmıştır. Söz konusu çalışmalar Türk makine sanayinin tarihinde de gelişim kapsamında atılan önemli adımlardır. Ekonomik istikrar ve döviz kurlarında büyük değişiklikler olmaması cesaret vermiştir. Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’ndaki değişiklikler itici güç sağlamıştır. Vadeli ihracata yönelme kazandırıcı olmuştur. Hukuki mevzuatta değişiklik olmamasına rağmen kamunun yerli ürün alımlarında son 10 yılda cüzi de olsa artış görülmüştür. İhracatta AB’nin payının ağırlıklı olmasına karşın, gelişme yolunda olan ülkelere de yönelim etkili olmuştur. Türk Eximbank tarafından ihracatçılara orta ve uzun vadeli düşük faizli krediler verilmesi, ihracat sigortalarının yaygınlaştırılması olumlu sonuçlar yaratmıştır. Aynı şekilde Halkbank ile Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin imzaladığı protokol de büyük önem teşkil etmiştir. Şahsım adına Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’ni yaptığı tanıtımlar ve hazırladığı çalışmalardan ötürü tebrik ediyorum.”


“TÜRK MAKİNECİLERİNE GÜVEN ARTTI”

MUSTAFA REBİL DİRİN

yıl

67

nüyorum. Ne var ki, iyi gelişmeler de var elbet. Makine sektörünün öyle bir hedefi var. Zaten Türkiye’nin 2023 hedefi var. Bugün kalkınmış ülkelere bakarsak Japonya, Tayvan, Almanya, Amerika, Kore, İngiltere, Fransa, İspanya gibi hepsi de makine sanayisinde güçlü ülkeler. Biz de makine sanayisini, Türkiye’de de güçlendirilebilirsek bu sanayileşmiş ülkelerin içine girmememiz için bir neden yoktur. Bu Türkiye’de mümkündür. Ama madem 2023 hedefimiz var. Bunun alt yapısını hazırlamamız lazım. Bunun için kaynak yaratmamız, eleman yetiştirmemiz, selektif krediler ve teşvik kredileri vermemiz lazım. AB’ye bağlı olarak bazı teşvikleri kısıtladık. Ama bu destekleri hükümet kanalıyla yapamasak da, belediye ya da sanayi odaları kanalıyla yapabiliriz. Yeter ki makine sanayisine destek verelim. Benim düşüncem, hedefimiz küçük olsa dahi, destek vermenin önemli olduğudur. Ülkemizde makine üretimi ve gelişimi çok yol kat etmiştir. Türkiye artık her türlü makine ihtiyacını karşılayabilecek durumdadır. Yurt dışında da Türk makinelerine güven ciddi şekilde artış göstermektedir. Türk sanayicisi de artık yerli makine kullanımına özellikle itina göstermektedir. Bu bilincin daha da artması gerektiğini düşünüyorum.”

birlik’te

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 1. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÜYESİ

“Sanayicilik hayatımıza başladığımızda Türkiye toplu iğneyi bile dışarıdan tedarik eden bir ülkeydi. Şu anda Türkiye hemen her şeyini kendi üretebilecek durumdadır. Makine sektörünün bu gelişmeye katkısı azımsanmayacak ölçüdedir. Artık Türkiye kendi Ar-Ge’sini yapıp ürünlere kendi katma değerini katabilecek noktaya gelmiştir. Bu gelişmeyle gurur duymamak elde değil. Bu gelişmeye Dirinler Makina olarak 50 senelik katkımız var. Bu yüzden gururluyuz. Mesela Makine Aksamları İhracatçıları Birliği’nin “Tıkır Tıkır” sloganıyla başlattığı çalışma çok güzel bir çalışmaydı. Bu çalışmayı bazı muhalefetlerden dolayı durdurmak zorunda kaldılar. Bu çok güzel bir çalışma olduğu için Makine Aksamları İhracatçıları Birliği hiçbir şey yapmasa dahi sadece bu çalışmayla dahi takdire şayandır. Bu sayede gerek yurt içi, gerekse yurt dışında Türk makine sanayinin imajına olumlu katkılar sağlanmış, Türk makinecilerine güven artmıştır. Bu noktada makine sanayimiz her geçen gün değer kazanmaktadır. Ülkemizde yapılan güzel ve kaliteli şeyler elbet masraflı olacaktır. Birileri de masrafsız yapabiliyorsa buyursun yapsın. Türkiye’de makine sektörü stratejik ve mutlaka kalkınması gerekli bir sektördür. Geçen 10 yıllık süre içerisinde Türk makine sanayisi de gelişerek kendini dünyaya dahi kanıtlamıştır. İnsanların bunu görmesi lazımdır. Zaten önemli ve baki olan, iş ve teknoloji gücüdür. Biz şu anda hiçbir yere gitmeden devamlı çalışsak da, bir gün gelecek biz burada olmayacağız. Bu makinelerle beraber iş gücü ve istihdam gücümüz, ben öldükten sonra da burada kalacaktır. Bundan 10-15 yıl öncesinde ihracatımız daha iyiydi. O açıdan bugün daha iyi bir noktada olabilirdik. Fakat imalat için mutlaka ayakta durmak zorundayız. Ağır vergi yüklerinin de kalkması gerektiğini düşü-


“GELİNEN NOKTADAN GURUR DUYUYORUM”

birlik’te

yıl

TEVFİK BURHAN ANTEPLİOĞLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 1. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÜYESİ

“Ülkemizde makine sektörü olumlu gelişmeler kaydetmektedir. Son 10 yıldaki ihracat yarışımızın 10 kat artması, makine imalatı aynı zamanda ülkenin kalkınmasının önemli bir başka göstergesidir. Son yıllardaki ülkemiz kalkınmasının kesintisiz sağlanmasında önemli katkılar sağlamaktadır. 2008 yılındaki global krize rağmen makine imalatı büyümeye devam etmiştir. Ancak mevcut gelişme yeterli değildir. Katma değer yaratması açısından önemli olan sektörde çok sayıda firmanın kurulması, kalifiye eleman bulunmaması sektörü katma değeri daha yüksek ve teknolojik gelişme konularında arzu edilen büyüklüğe ulaşmasında zorlamaktadır. Makine ve Aksamları İhracatçı Birliği’nin 10. yılı çok önemlidir. Orta Anadolu İhracatçı Birliği içinde, Makine ve Aksamları Birliği’nin kuruluşunda bulunan biri olarak, bana ayrı gurur ve haz vermektedir. Firmaların işlemlerini kolay yapılabilmesi, sektör sorunlarına katkı sağlaması, ülkemiz ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilme, gerçek bilgilere ve yapılan araştırma sonuçlarına kolayca ulaşılabilmesi, bunların değerlendirilerek ileri aşamalara ışık tutması açılarından önemlidir. Bu nedenle firmaların hangi üretim konularında yatırım yapmalarına ya da mevcut kapasitelerini artırmalarına, hangi ülkelere ne çeşit ürün satabileceği konularında bilgi sahibi olmalarına, ayrıca ithal ettiğimiz makineler konusunda bilgilenerek, ülkemizde bu tür yatırımlara yönelmeye yardımcı olmaktadır. Sektör son 10 yılda, üretimini ve ihracatını artırmaya devam etmiştir. 2008’deki küresel krize rağmen, ülkemiz kalkınmasının sürekliliği ve yine ihracattaki artışın sağlanmasında önemli etken olmuştur. Özellikle Amerika ve AB ülkelerindeki kriz sonucu, piyasa daralmasına karşın, ülkemiz makine sektörü ihracatını artırmaya devam ederek, 1 68

milyar dolar ihracattan, 10 milyar dolar ihracata ulaşarak, yıllık ortalama yüzde 20 oranında büyüme kaydetmiştir. Ülkemiz üniversitelerinde (Kamu-Özel) makine, maden, metalürji ve malzeme mühendisliği bölümlerinin açılması ve eğitilen öğrenci sayısının yükselmesi, AB Uyum Yasaları ile kalite standardının yükselmesi, OSB’ lerin yaygınlaşması, bu bölgelerdeki üretim sahalarının daha uygun olması, hammadde temininin yurt içinden sağlanabilir olması, ülkemizin gelişmesine paralel olarak inşaat firmalarının bir bölümünün makine sektörü yatırımlarına yönelmesi gibi nedenlerle İhracat artışımızda önemli gelişmeler olmaktadır. Yerli makine kullanımı mutlak sağlanmalıdır. Yasal prosedürlerin el verdiği ölçüde, gerekirse değişiklik yapılarak, öncelikle kamu ve yerel yönetimler başta olmak üzere alımlarda yerli makine tercihi yapılmalıdır. Makine üreticilerine bu anlamda teşvikler sağlanmalıdır. Bilindiği üzere İhracatın önemi kadar, benzer ürünlerin ülkemizde yapılması sonucu ithalatının azalması da en az ihracat kadar önemlidir. Bu husus, dış ticaret dengesinin sağlanması ve dolayısıyla cari açıklarımızın azalması açısından çok önem taşımaktadır. Toplumun geçmişte olduğu gibi yerli ürün alma konusunda teşvik etmek ve orta yaş üzerinde bulunan bizlerin hatırladığı ‘Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı’ halk sloganının yeniden tüm toplum kesiminde dillendirilmesinin faydalı olacağına inanıyorum.”


“MAKİNE SEKTÖRÜ EKONOMİNİN CAN DAMARI HALİNE GELDİ”

AHMET SÖZER

yıl

69

fazla çeşitleri olan makineler üreterek dünya pazarlarına entegre olmalıyız. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği ihracat hedefi doğrultusunda önemli fuarların olduğu tarihlerde tanıtım anlamında birçok aktivitede bulunuyor. Türk makinesinin bilinirliğini artırma yönünde hazırladığı kampanyalar, afişler, billboardlar, kataloglar gibi çalışmaların çok başarılı olduğu kanaatindeyim. Dünya makine sanayinin en önemli buluşmalarında Makine Tanıtım Grubu, Türk makinecisinin sesini her yerde duyurmuştur. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği geçen 10 yıllık süre zarfında makine sanayinde yer alan tüm alt sektörlerin bir anlamda envanterini hazırlamıştır. Bu, sektör adına birliğin, gücün ve başarının simgesidir. Bu konuda yolumuz epeyce zor olsa da hedefe inanırsak, ülkemizde yerli makine alımı konusunda herkes fikir birliği yaparsa; yolumuz o derece kısa olur ve kolaylaşır. Artık bazı kritik makineler dışında yabancı makine alımı yanlıştır. Gelişmiş ülkelerde üretilen tüm makinelerin, kalite ve işlevleri; yerli makine üreticileri genelinde arandığı takdirde, muhakkak aynılarını hatta daha gelişmiş olanlarını, daha kaliteli yapılanlarını bulmak mümkün hale gelmiştir.”

birlik’te

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2. DÖNEM YÖNETİM KURULU ve 5. dönem denetim kurulu üyesi

“Türk makine sektörü, özellikle son yıllarda hızlı bir gelişme kaydetmiştir. Bu hızlı gelişmedeki pay, sektörde bulunan tüm kamu kurumları ve İhracat Birlikleri yönetiminin yanında tabi ki bu sektördeki KOBİ’lerin payı çok büyüktür. Son 10 yıl içerisinde ekonomimizin can damarı haline gelen makine sektörü; tüm kurumların artık stratejik sektör olarak makine sektörü olduğunun bilincinin kabul görmesi büyük rol oynamıştır. Çünkü makine sektörü diğer sektörlerin daima tabanında yer alan sektördür. Bu sektör canlı, diri, üretken, daima yeniyi hedef almaz ise üzerinde bulunan tüm yapının sağlam ayaklar üzerinde duramayıp çökme ihtimali çok büyüktür. Ancak ülkemiz makine sanayi geçen 10 yıllık süre zarfında çok önemli ve büyük gelişmeler göstermiştir. 2008 yılında yaşanan ekonomik krize rağmen özellikle ihracat yapan firmaların krizin etkilerinden en az zararla kurtulmayı başarması dahi sektör oyuncularının ne kadar başarılı olduğunun bir göstergesidir. 10 yıl önce diğer ülkelerden makineler ithal eden ülkemiz, artık söz konusu makineleri dünyanın lider ülkelerine bile ihraç edebilme konumuna gelmiştir. Her yıl kendi başarısını katlayarak ilerleyen makine sektörü büyüme hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Bu yadsınamayacak başarı, kuşkusuz beraberinde daha büyük hedefleri getirmiştir. 2023 yılı için belirlenen, 100 milyar dolarlık ihracat hedefini tutturmak için tüm sektör çalışanları, geçmişteki hızlı büyüme rehavetine kapılmayıp, edinilen bu başarının verdiği tecrübeyle daha hızlı nasıl büyüyebiliriz konusunda fikirler üretmelidir. Münferit çalışma yerine her alanda kollektif çalışma alt yapısını kurmalıyız. Bu konuda birliktelik sağlandıktan sonra ortak Ar-Ge çalışması yaparak, ‘Kötü malın kelepiri olmaz’ düşüncesiyle daha kaliteli, daha hızlı, daha


“GELİŞMELER DEVRİM NİTELİĞİNDEDİR”

MEHMET YILMAZ

birlik’te

yıl

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÜYESİ

“Türkiye’mizdeki makine sektörünün gelişmesini önceki yıllara göre değerlendirmenin yanlış olacağını düşünüyorum. Önceki dönemlerde ustalığa dayalı çok ağır yürüyen üretimin; şimdi çok hızlı değişen teknolojiye dayalı, hızla artan yetişmiş insan gücü ve modern donanımlı tezgahlar ile çok hızlı gelişmekte olduğunu görüyoruz. Türk makinecisinin dünya çapında tanıtılmasından tutun da sektörün kendi içerisinde envanterinin çıkarılmasına, Türk Eximbank ve Halkbank protokollerinin imzalanmasından makine sektörünün kendi başına göğüs gerdiği 2023 yılı hedefine kadar yapılan tüm çalışmalar sektöre artı değer katmıştır. Elbette ki gelişmeler bunlarla sınırlı kalmamıştır. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin 10. yılındaki gelişmelerini sayfalara sığdırmamız mümkün değildir. 10 yıl önce makine üretimi yapan firmaların harika şeyler yapmalarına rağmen bunları tanıtmaları mümkün değildi. Vizyonu ve yönetme kabiliyeti yüksek yöneticilerin öncelikle makinecilerin envanterini çıkartarak başladığı devrim niteliğinde ki çalışmalar meyvelerini vermeye başlamıştır. Tüm alt sektörler Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği sayesinde tek bir çatı altında toplanmıştır. 12 milyar dolara ulaşan makine ihracatımızda makine üreticilerine özgüvenini kazandıran her platformda makine üreticilerinin başarılarını cesurca anlatan başta Başkan Adnan Dalgakıran ve yöneticilerini kutlarım. Makine sektörü bazında son 10 yılın dünyadaki ekonomik kriz sebebiyle iyi geçtiği söylenemez. Her şeye rağmen ülkemizdeki kriz yönetiminin son derece başarılı olduğuna inanıyorum. Keza söz konusu kriz döneminde çoğu ülke sanayicisi zor durumda kalmıştır. Bu kriz ülkemiz makine sektörüne çok ciddi tecrübe kazandırmıştır. Uygun fiyat, hızlı üretim, kaliteli üretim ve servis mantığı 70

ile makine üretimi artmıştır. Tanıtım fuarları ile de yurt dışı satışlarına ağırlık verilmiş ve bugünkü 12 milyar dolara varan ihracatımız gerçekleşmiştir. Öncelikle 2023 yılı yani Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı 500 milyar dolar ihracat hedefini; öz güvenimizin zirve yapmasına yönelik doğru buluyorum. Hedefi olmayan, ne yapacağını bilemez. Üretim ve satışlarda rekabetin çok önemli olacağı tahmin edilmektedir. Devletimizin enerjide, vergilerde, sigortalarda daha birçok alanda dünyadaki rakip görebileceğimiz ülkelerdeki şartlarla eşit indirimlere ve doping desteklere gitmesi çok faydalı olabilir. Hızlı kalıcı gelişmeler yaşanabilmesi için üniversite sanayi işbirliği ile her konuda üreticiye destek verilmeli, yapılan her ihracatın ihtisas gümrüklerinin kontrolünde gerçekleşmesi sağlanmalıdır. Hızlı ve kaliteli üretim yaptığımızı bütün ülkelere inandırmalıyız. Tabi ki yerli makine kullanılmasını isterim. İyi üretim yapmak için yabancı marka makine alanlara da farklı bakmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu açıdan rekabet mantığı ile baktığımızda daha üstün daha kaliteli makine üretimi yapmamıza sebep de olabilir. Öncelikle herkesin dünyadaki gelişmeleri takip ederek kaliteyi ön plana çıkarması gerekir. Aynı zamanda birbirimize olan inancımız daha da gelişirse yerli üretim tercih edilecektir. Ben sektörümüzün; gelecekte dünya makine üreticileri arasında ilk 10 ülke içinde bulunacağına inanıyorum.”


“BİRLİĞİN STRATEJİLERİ ÇOK ETKİLİ”

MUSTAFA BOZKURT

yıl

71

rulması ve en önemlisi eğitime, insana, teknolojiye ve Ar-Ge’ye yatırım olarak sıralayabiliriz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı adı altında detaylı bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmaya göre; öngörülen düzenlemeler yapıldığı takdirde 2023 hedeflerine ulaşılabilecektir. Yerli bir üretici olarak Türkiye’de faaliyette bulunmak için gerçekten çok çaba harcamak gerekiyor. Küresel anlamda baktığınızda ise Türk makine sektörü dünyada önemli bir oyuncu haline gelmiş durumda. Özellikle Başbakanımızın yayınlamış olduğu genelge ile kamu alımlarında yerli üreticilerin tercih edilmesi konusundaki düzenlemeye riayet edilmesi, özel sektörün de yerli makine üretime yönelmesine sebep olacaktır ve bu ülkemiz ekonomisi için önemli tehditlerden birisi olan dış ticaret açığımızın düşürülmesi açısından önemlidir. Çünkü gelişmiş ekonomilere baktığınız zaman katma değeri yüksek olan makine sektörüne olan teşviklerin ve desteklerin önemli olduğunu hatta yurt dışına satışlarda kendi ülke bankalarından müşteriye kredilendirme yaptığını görürsünüz. Bu desteği Türkiye’deki ithal ürünlerde de görebiliyoruz. Uluslararası standartlarında üretim yapan makine sektörünün dünyada kabul gördüğü bu ortamda her gelişmiş ülkede olduğu gibi, üzerinde bir Türk markası yazıyorsa bunu öncelikle kendi insanımız desteklemelidir. “Made in Turkey” damgasının algısı da yerli üretimin kalitesinin gelişmesiyle hızla iyileşmektedir.”

birlik’te

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 3.-4. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÜYESİ

“Türkiye gayri safi yurt içi milli hasılası 2011 yılında 770 milyar dolar, Türkiye 2023 GSMH hedefi ise 2 trilyon dolardır. Bu hedefe ulaşabilmek adına ortalama yıllık yüzde oranında büyümenin gerçekleşmesi gerekmektedir. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği, Türkiye’de makine ihracatçıları tek çatı altında toplayan ihracatçı birliğidir. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde hem yurt içi, hem de yurt dışındaki aktif çalışmalarıyla değerinin her geçen gün arttığını düşünüyoruz. Bugün baktığımızda dünya makine ihracatında en çok ihracat yapan 30 ülke arasında son on yıllık dönemde yıllık ihracat artış oranı bakımından Türkiye 4. sırada yer almıştır. Dünya makine ihracatında 2001 yılında 35. sırada olan Türkiye, bugün 28. sıraya yükselmiş bulunmaktadır. 2023 ihracat hedeflerine ulaşmada Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin hazırlamış olduğu ve çeşitli toplantılarda kamuoyuna duyurduğu stratejilerin çok etkili olacağını düşünüyoruz. Bu vesileyle Birliğin 10. yılını kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın makine sektörü raporu verilerine göre; Türkiye’nin 2011 yılı toplam makine ihracatı 12.3 milyar dolardır. Türkiye 2023 yılı makine ihracat hedefi 100 milyar dolardır. Bu hedeflere ulaşmada ise hem sektörden, hem de kamudan beklenenlerin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Sektörden genel olarak beklenenler maliyetlerde, kalitede ve üretim hızında rekabetçi üretim; pazarlama alanında markalaşmanın sağlanması, dağıtım kanallarının genişletilmesi, müşteri finansmanın sağlanması; geniş ürün yelpazesinin oluşturulması; mükemmel satış sonrası hizmet ağının oluşturulması ve müşterinin ihtiyaç ve beklentilerinin yakından takip edilmesinin sağlanması; yeni ürün geliştirmede hızlı süreç ve yenilikçi ürünlerin oluştu-


“MAKİNE SEKTÖRÜ SON 10 YILDA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTI”

MAHMUT AKILLI

birlik’te

yıl

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ eski Genel Sekreteri

“2002 yılında OAİB Genel Sekreterliği bünyesinde kurulan Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği önemli bir görev üstlenerek yaklaşık 9000 makine ihracatçısını ilk defa ortak bir çatı altında toplamayı başardı. Böylelikle makineciler kendilerini ifade edebilecekleri bir tüzel kişiliğe sahip oldular. İhracatçılar Birliği’nin en önemli icraatı ise Makine Sanayii Sektör Platformu’nun kurulması olmuştur. Türk makine sanayiinde, dernekleri ve sektörel örgütleri bir araya getirmek, genel sorunları belirleyerek bunlar için müşterek çözümler aramak, güç birliği yapmak amacıyla, Genel Sekreterliğimiz ve Birliğimiz Yönetim Kurulu’nun gayretleri neticesinde sektörde faaliyet gösteren 29 dernek, birlik, oda ve OSB’nin katılımıyla sektörde etkin bir örgütlenme ve dayanışma örneği gerçekleştirildi. Yine o yıllarda çok sayıda yaptığımız il toplantıları makine üreticilerimizin biraraya gelmesine ve sorunlarını paylaşmamıza vesile oldu. Türkiye’de makine sektörünün farklı dinamikler tarafından toplumdaki algısını saptamak amacıyla makine sektörü üzerine çalışan medya mensupları, bürokratlar, akademisyenler ve makine imalatçıları/makine satın alımına karar vericiler nezdinde, OAİB tarafından yaptırılan “Türk Makine Sektörü’ne İlişkin Algı Anketi” ile üyelerimizi yakından tanımak ve makine sanayini ülkemiz ihracatının itici gücü haline getirecek politikaların ortaya konulmasını sağlayacak stratejik kararları almak amacıyla yaklaşık 5 bin firmanın katılımı ile yapılan “Sektör Envanteri” çalışmaları bu sektörde ilklerden biriydi. Sektör mercek altına alınarak tüm zayıf ve kuvvetli yanları tespit edildi. Bu çalışmalar ışığında, Türk makinesinin yurt içi ve yurt dışında “Kaliteli ve güvenilir” algılanması adına yaratılan TURQUM markası, üretimden itibaren satış sonrası hizmetleri de 72

kapsayan, geniş bir yelpazede bir kalite garantörü olarak sektörde konumlandı. Geçen 10 senelik periyoda baktığımızda, özverili çalışmaların neticesinde makine sektörünün Türk sanayicisinin ve bürokratlarının gündemine girdiğini büyük bir keyifle takip etmekteyim. Kamu otoriteleri tarafından önemi kavranmış ve bu suretle sektöre ilişkin ilk defa bir “Strateji Belgesi” hazırlanmıştır. Bu strateji belgesi ihracat hedefimize ulaşmamıza ilişkin bir yol haritasıdır. Bu amaç doğrultusunda makine sanayicilerimizin kaliteli, standartlara uygun ve özgün ürünler yapması sektörün olmazsa olmazlarıdır. Ancak bunlara odaklanırken kendi ülkemiz dışında yaşanan ekonomik gelişmeler de muhakkak ki gelecek planlamasında belirleyici rol üstelenecektir. Makine sektörünün ağır rekabetin yaşandığı en önemli ihraç pazarımız AB’deki kırılganlıklardan etkilenmesi pek muhtemeldir. Görev yaptığım sürede saygıdeğer Yönetim Kurulu üyeleri ile kollektif inanç ile sektöre ilişin pek çok açılımlar yapmaya, makine ihracatçılarımızın sorunlarını ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde aktarmaya çalıştık. Gelmiş olduğumuz noktada, kamu alımlarında yerli firmalara en azından eşit rekabet şansı sağlanması ve özellikle orta teknoloji segmentinde üretim yapan firmalarımıza alternatif finansman olanakları sunulmasının sektöre ilişkin en önemli konulardan olduğunu düşünüyorum. Böylelikle bu segment üreticileri bir üst basamağa çıkarak sektördeki en temel unsur olan teknolojik dönüşümü gerçekleştirebileceklerdir. Son söz olarak geçmişten günümüze emeği geçen tüm makine camiasına, değerli Makine İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve azimli çalışmaları ile büyük katkı sağladıklarına inandığım Genel Sekreterliğin bütün personeline teşekkürlerimi sunar, sektörün büyük başarılara imza atılmasını temenni ederim.”


“ÖZEL TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ”

FİKRET DALKIRAN

mesi, kurumsal ve hukuksal zeminde katılımın sağlanması hedeflenmiştir. Akışkan Gücü Derneği olarak kurmuş olduğumuz eğitim merkezi için verilen destek de bu iş birliği çalışmalarının sonucu olarak yerine ulaşmıştır. Bu konuda özel teşekkürlerimizi de sunmak isteriz. Makine sektöründe 2023 yılı için 100 milyar dolar ihracat hedefi konu ile ilgili herkes tarafından benimsenmekte ve sonuçlar doğru yolda ilerlendiğini de göstermektedir. Ülkemiz hidrolik ve pnömatik sektörünün temsilcisi olarak Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin bu aktif çalışmalarını takdir ediyoruz. Başarılarının devamını dilerken emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

CEMAL AYLA AMBALAJ MAKİNECİLERİ DERNEĞİ (AMD) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran olmak üzere bu Birliğin yükünü özveri ile yüklenen, bu güne gelmesini sağlayan, emeği geçen herkese teşekkür borçluyuz. Son 10 yılda aldığımız yol, ithalat ve ihracat bakımından gerçekleştirdiğimiz büyüme, özellikle 2008 yılında dünyanın yaşadığı global kriz dikkate alınınca ülkemiz ölçeklerine göre ciddi boyuttadır. 10 yıllık dönemde sınıfımızda, ihracatın ithalatı karşılama oranının 1/7’den 1/3,2’ye gerilemesi sektör adına önemli bir başarıdır. Birliğimiz sayesinde Türk makine sektörü, adı ve bilinirliği olan bir konuma yükselmiştir. Makine Sanayii Sektör Platformu’nu (MSSP) kurarak sektörde etkin bir örgütlenme ve dayanışmayı gerçekleştirmiştir. Bunlar bizim gibi bir toplumda 73

gerçekleştirilmiş gayet önemli çalışmalardır. 2023 hedefleri için Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği bu güne dek uyguladığı stratejilerini sektör lehine daha fazla güçlendirmelidir. Birliğimiz gerçek anlamda güçlü bir birlik olarak konumlanmalı; sektör bölünüp aradan küçük birliklerle birçok anlamda güç kaybedeceğine, MSSP ile bir arada durmaktan taviz vermemelidir. Karar mercileri, siyasi otoritede bu güç birliği için baskı oluşturmalı, talepkar olmalıdır. Birliğimizin yönetim kuruluna, MSSP’ye, tüm emek veren arkadaşlarımıza tekrar teşekkür eder, hepimize başarılar dilerim.”

yıl

“ETKİN BİR ÖRGÜTLENME VE DAYANIŞMA GERÇEKLEŞTİ”

birlik’te

AKIŞKAN GÜCÜ DERNEĞİ (AKDER) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin kuruluşunun 10. yılını doldurması belki bir kuruluşun rutin 10. yılı olarak tebrik edilebilir. Ancak öyle sanıyoruz ki, Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği bu rutin tebriğin üzerinde bir şeyler de hak etmiştir. Son yıllarda sivil toplum kuruluşlarını da çalışmalarına ortak eden birlik, ülkemiz makine ihracatında bizce çok önemli bir vizyon ortaya koymuştur. Çeşitli vesilelerle kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmekte, buralarda sorunlar tartışılmakta, hedefler birlikte belirlenmekte, fuarlara katılımlar gerçekleştirilmekte, hasılı makine ihracatı için sürekli bir forum hali yaşanmaktadır. Bu çerçevede Makine Sanayii Sektör Platformu (MSSP) oluşturulmuş, bu platformun bir konfederasyona dönüştürül-


Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’ne teşekkürü bir borç biliriz

ARAÇ, ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN VE İŞ MAKİNALARI ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ (ARÜSDER) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

daha ileriye gitmek isteyen araçüstü ekipman ve iş makineleri müteşebbisleri olarak, “Hedef 2023, 500 milyar dolar ihracat” projesindeki görevimizin bilincinde çalışmalarımıza durmaksızın devam etmekteyiz. Tüm sektördaşlarımızın da yollarının açık olması dileğiyle, öncelikle ARÜSDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak ve daha sonra şahsım adına teşekkür ederim.”

“BİRLİK, HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ”

birlik’te

yıl

BURHAN FIRAT

“70’li yıllardan bugüne makine ihracatında mali hacim olarak yaklaşık 40 bin katlık büyüme göstermişiz. 1970 yılında gerçekleşen 500 bin dolarlık makine ihracatını, bugün yarım saat içerisinde gerçekleştiriyoruz. Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında olumlu gelişmeler yaşanıyor. Öncelikle ARÜSDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak ve daha sonra şahsım adına teşekkür ederim. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin geride bıraktığımız 10 yıl boyunca, tüm imkanlarını sektörün hizmetine sunduğu yadsınamaz. Bu sebeple, Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’ne teşekkürü bir borç biliriz. Biz, kaliteli imalat ve çevreye duyarlı üretim gerçekleştiren, her zaman bulunduğu yerden hep

SEFA TARGIT ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (AYSAD) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“Elindeki İsveç çeliğinden yapılmış çakıya hayran hayran bakan, ‘Biz yapamayız bu işleri’ diye iç geçiren kişilerin torunları İsveç’e makine satıyorsa ortada saygı duyulacak bir başarı vardır ve bu durum başlı başına gurur vesilesidir. Makine üretmenin, sanayileşmenin ve refahın temeli olduğunu bilen kanaat önderlerimiz her zaman var olmuştur. O önderler, 240 yıl önce ilk mühendislik okulunu bahri (denizsel) mühendislik dalında, yani makine mühendisliğine yönelik açmışlardır. Maalesef makinenin önemini anlatmak, genele yaymakla hala uğraşıyoruz. Bilgi, altyapı, sermaye gerektiren; hata kabul etmeyen, satış sonrası hizmet bekleyen bu sahada 9 bin civarında üyeye sahip Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğimizin olması, 10 yıldır büyüyerek yaşaması, hayallerin 74

gerçek olmasıdır. Yüzyıllardır bu yolda yürüyen, taş üzerine taş koyan herkesi kutluyor, saygıyla anıyorum. Türk makine sanayisi son 10 yılda ciddi bir sınavdan geçmiştir. Tam yükselirken; hızla artan Uzak Doğu ürünleri, Türk makinelerini beklenmedik ve sert rekabet ortamının içinde bırakmıştır. Bir sektörün topyekun ayakta kalması, ülkenin o sahadaki imajıyla doğrudan ilgilidir. Yabancı müşterileri tatmin eden ürünler, başka ürünlerin ve firmaların da önünü açmış, makine ihracatçılarını 200 ülkeye satış yapar hale getirmiştir. Firmaların birbirine katkısı olarak veya omuz omuza yükselme olarak tanımlayabileceğimiz bu süreç, Türk makine sanayi tanıtım kampanyalarıyla desteklenmiştir.”


“MAKİNE ÜRETİM MERKEZİ OLDUK”

BAĞLANTI ELEMANLARI SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (BESİAD) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

namik nüfusumuzla 100 milyar dolarlık 2013 hedefimizi daha önce yakalayacağız. Sektör olarak iyi yolda ilerlediğimiz inancındayım. Sektörün en büyük eksiği nitelikli eleman ihtiyacı olduğunu görmekteyiz ve bunun için de el birliği ile çözüm üretmek zorunluluğunu kesinlikle unutmamız gerekiyor. Dış dünyadan gelen etkilere bir tepki veya önlem olarak değil, içeriden doğan bir ihtiyaç olarak; şirketlerin nitelikli eleman eksiğini giderdiği zaman istenilen sonuçlar elde edilebileceğine inanıyorum. Bütünlüğümüzden aldığımız güç ile nice 10. yıllara…”

SEDAT SAMİ ÖMEROĞLU ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (ENOSAD) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“İlgili bütün tarafların ısrarla belirttiği Türkiye’nin ihracatta 2023 hedefi; ülkemizin son yıllarda ortaya koyduğu en ciddi, rasyonel ve katılımı yüksek hedeflerden biridir. Makine ve Aksamları İhracatçılar Birliği’nin de geçen 10 yıl içerisindeki gösterdiği gelişme aşikardır. Bu konudaki topyekun farkındalık, sürdürülebilirlik ve uzgörü açısından hedefin kendisinden bile daha anlamlı ve değerlidir. Eskiden beri süregelen mekanik ağırlıklı ‘Ben yaptım oldu’ ya da ‘Bu kadarı yeter’ yaklaşımı artık geçerli olmaktan çok uzaktır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın son verilerine göre toplamda 6 dolar/kg değere sahip düşük katma değerli mevcut makine üretim stratejisi yerine; katma değeri yüksek yenilikçi ve yaratıcı vizyona sahip mekatronik temelli makineler, yaka75

lanacak 2023 başarım hedefini gelecek adına kalıcı ve sürdürülebilir kılabilir. Bu hedefe en kısa zamanda ulaşmada ise ENOSAD olarak önerimiz; konusunda uzman olan küçük ölçekli; fakat dinamik ve özgün şirketlerin bir araya gelmesi ve birlikte kalabilmesi yönünde düzenlenecek teşviklerin ve ilgili yasaların en kısa zamanda oluşturulmasıdır. Çok genel bir hesaplamayla makine ve üretim teknolojileri pazarındaki hedef payı yaklaşık 60 milyar dolar olan endüstriyel otomasyon sanayicileri bu değişime hazırdır.”

yıl

“MAKİNE SEKTÖRÜ DEĞER KAZANDI”

birlik’te

MUSTAFA NECATİ TECDELİOĞLU

“Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin 10. yılının hepimize kutlu olması dileklerimle söze başlamak istiyorum. Birliğimizin, Başkan Adnan Dalgakıran ile birlikte tüm dünyaya; ülkemizin kendi öz kaynaklarıyla bir makine üretim merkezi olabileceği farkındalığını göstermesini gurur duyarak yakinen takip ediyoruz. Bunun tanıtım ve organizasyonunda Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği ile derneğimizin de çok çalışması gerektiğine inanıyorum; daha yapılacak çok şeyler var. Dünya sıralamasında 33’üncülükten 28’inciliğe yükselen makine sektörünün, çalışarak ilk 10’a girmesini ve oralarda kalıcı olmasını hedeflememiz gerekir. Başta ülkemizin istikrarlı ekonomisi, devletin yeni yatırım teşvikleri, yerli makine sanayisine güvenen iç piyasa, genç ve di-


“SEKTÖRÜN BİLİNİRLİLİĞİ ARTTI”

TÜRKİYE İŞ MAKİNALARI DİSTRİBÜTÖRLERİ VE İMALATÇILARI BİRLİĞİ (İMDER) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

içine girmeyi hedeflemekteyiz. 10 milyar dolar ihracat ve 10 milyar dolar ithalat ile ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 100 olması, toplam ticaret hacminin 30 milyar dolar olması ve 10 milyar dolarlık ihracat için yabancı yatırımcıların teşvik edilmesi İMDER’in 2023 vizyonu içinde yer alan hedefleridir.”

“TÜRKİYE’NİN ADI BİR MARKA OLARAK DUYURULDU”

birlik’te

yıl

CÜNEYT DİVRİŞ

“2002 yılından beri faaliyet gösteren ve 10. yılını kutlayan Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’ni sektörümüze yapmış olduğu katkılarından dolayı İMDER Yönetim Kurulu adına tebrik ediyorum. Makine Tanıtım Grubu’nun yaptığı çalışmalarla Türk makine sektörünün bilinirliği arttı. Türk makine sektörünün önünü açmada çok büyük emekler sarf eden birlik, yaptığı çalışmalar ile bizleri gururlandırmış ve ülkemizin adını dünyada bir marka olarak duyurma gayreti içerisinde olmuştur. Vizyon 2023 hedefi doğrultusunda da bu çalışmaların artarak devam edeceği aşikardır. 2023 yılı vizyonu çerçevesinde sektörümüzün ihracat hedefinin 10 milyar dolar olması bizleri daha da heyecanlandırıyor. İş makineleri sektörü olarak bizler de bu vizyon çerçevesinde 32 bin adet ile dünyada ilk altı

RIZANUR MERAL İSTİF MAKİNALARI DİSTRİBÜTÖRLERİ VE İMALATÇILARI DERNEĞİ (İSDER) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“Ülke ekonomilerinin büyümesi ile beraber sanayileşme artmış, ihracat büyümüş, endüstri ve lojistik sektörlerinde çok büyük gelişmeler meydana gelmiştir. Bu çerçevede üretim, taşıma, kaldırma, yükleme, boşaltma, depolama, istifleme faaliyeti yapan makine ve ekipmanlara talep her geçen gün artmaya başlamıştır. Ülkemiz makine sanayisi de bununla beraber gelişim göstermiştir. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin kuruluşunun 10’uncu yılına geldiğimizde Birliğin sektörün gelişmesine sağladığı katkıları net bir biçimde görebiliyoruz. Makine Tanıtım Grubu da (MTG) Türk makine sanayinin tanıtımı kapsamında birbirinden başarılı çalışmalara imza atmıştır. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin bu doğrultuda çalışmalarını başarıy76

la sürdüreceğine inanıyorum. 2023 yılı vizyonu çerçevesinde sektörümüzün ihracat hedefinin 10 milyar dolar olması bizleri heyecanlandırıyor. İSDER olarak bu hedefi yakalamak adına gerekli tüm faaliyetlerin destekleneceğinin bilinmesini isterim. 10. yılını kutlayan Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’ni Türk sanayine yapmış olduğu katkı ve desteklerden dolayı İSDER adına tebrik ediyorum. Türk Makine sektörünün önünü açmada yaptığı tüm çalışmalar ile Türkiye’nin adını dünyada bir marka olarak duyurmuşlardır.”


“DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZ AZALDI”

LEVENT AYDIN

içine girmiştir. Küresel ekonomideki gelişmeler bilgi, iletişim ve ulaştırma teknolojilerindeki ilerlemeler mekanın ve uluslararası sınırların bağlayıcılığını azaltmıştır. Sanayicilerimiz iç pazarımıza alternatif pazarlar geliştirmek için ürünlerini yurt dışına satma potansiyelini artırmak üzere atağa geçmişlerdir. Gerek üreticilerimizin yurt dışı fuar katılımları ve kendilerine yeni pazarlar aramaları, gerekse yurt dışında çok önemli projelere imza atan Türk müteahhitlerinin alımlarını Türkiye’de bulunan üretici veya yabancı ülke temsilcilerinden yapmayı tercih etmeleri ihracatımızı çok olumlu etkilemiştir.”

SELAHATTİN ONUR TÜRKİYE MERMER DOĞALTAŞ VE MAKİNALARI ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ (TÜMMER) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“Geçmiş ile ilgili olarak 10 yıl öncesini göz önünde bulundurduğumuzda; dibe vurmuş bir ekonomiden, yani 5084 sayılı kanunla bin 500 doların altında 36 il mevcut iken daha sonra bunlara 13 il daha ilave edilerek 49 ile çıkarılan bir ekonomiden, 10 bin dolarlara ulaşan bir ekonomiyi hayal etmek pek kolay olmamıştır. Bugün ise 2023’e kilitlenmiş, hedefimiz olan 100 milyar dolardan pay almaya çalışan bir sektör durumunda, emin ve sağlam bir şekilde ilerlenmektedir. Ancak bu hedeflere ulaşırken de bazı bürokratik engellerden bahsetmeden geçmek istemiyorum. Bunlardan ilki makine alıcısının üreticiye ödediği KDV tutarını devletten mahsup etmesidir. İkinci olarak da iş makinelerinde uygulanmış olduğu şekli ile KDV oranının yüzde 8’lere indirilmesi, önemli 77

ölçüde kolaylık getirecektir. Ancak yine de makine üretimi gelişmemiş sektörler gelişemezler. Her sektörde olduğu gibi doğaltaş üreticilerinin de yerli malı kullanma konusunda özen göstermeleri hem makine üreticilerine, hem de ülkelerine destek olmaları anlamını taşımaktadır. Bu sloganın öncelikle bağlı bulunduğumuz birlik üyeleri tarafından önemsenmesi gerekmektedir. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin 10’uncu yılını kutlar, yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese başarılar dilerim.”

yıl

“MAKİNE ÜRETİMİ GELİŞMEMİŞ ÜLKELER GELİŞEMEZLER”

birlik’te

İKLİMLENDİRME SOĞUTMA KLİMA İMALATÇILARI DERNEĞİ (İSKİD) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“Bugün gelişmiş bir ülke olabilmenin yegane yolu küresel olarak rekabet edebilir bir imalat sanayine sahip olmaktır. Bütün imalat sanayi içinde de makine imalat sanayi; tüm gelişmiş ülkelerde büyük önem verilen ve öncelikli sektör olarak tanımlanan, özel önem taşıyan bir sanayi dalıdır. Sektör, çok büyük sayıda malın ve servisin gerçekleştirilmesinde kullanılan makineleri imal etmekte ve yüksek düzeydeki teknolojileri kullanmaktadır. Türkiye’nin bu bağlamda dışa bağımlılığı azalmıştır. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin 10 yıldan bu yana sektörde yaptığı gelişmeleri tüm sektör oyuncuları görmektedir. Dünya toplam ticareti içinde makine imalat sanayinin payının yüzde 10’un üzerindedir. Türkiye makine sanayi son 10 yılda önemli bir gelişim


“birlik, tanıtım eksikliğimize son verdi”

YUSUF ÖKSÜZÖMER

yıl

MAKİNE İMALATÇILARI BİRLİĞİ (MİB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“Makina İmalatçıları Birliği inisiyatifiyle kurulmuş bu değerli kurumumuz özellikle yurt içi ve yurt dışı tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetleriyle makine imalatçılarımızın tanıtımında önemli bir eksikliği tamamlamaktadır. Sektör yapısı dikkate alındığında bu ölçekte bir tanıtımın firma bütçeleri ile gerçekleştirilmesinin imkansızlığı karşısında Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin katkıları daha da değer kazanmaktadır. İhracat hedefli çalışan makine imalatçılarına ülke bazında detaylı bilgi sağlamak ve destek hizmetleri sunmak ihracatçımıza daha da fazla katkıda bulunacaktır. Zamanımızda ülkeler arası rekabet ticaret temelli yapılmaktadır. İhracatta da gerekli doğru bilgi, doğru zamanda her daim değerlidir. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği bunu

sağlayabilmelidir. En önemli gelişme süreklilik kazanmış olan yıllık ortalama yüzde 20 ihracat artışıdır. Bu gelişmeye bağlı olarak 2023 yılı için hedeflenen toplam ihracatın yüzde 20’sinin makine ihracatı olarak belirlenmesidir. Bu hedefe ulaşırken makine dış ticaretinin fazla bakiye vermesi de aynı zamanda hedefimiz olmalıdır. Her alanda kendimize yeterliliğimizin de göstergesidir. 10 yılda sektörün ihracattaki payı yüzde 5 seviyesinden yüzde 8 seviyelerine yükselmiş ve artış sürekli olmuştur. Pazara giren yeni oyuncular ile bu artışı devam ettirmek daha da güçleşecektir. Toplam ihracatın yüzde 20’sini makine imalat sektörünün yapabilmesi için yurt içinde daha disiplinli bir ortam yaratılmalıdır. Hedefe çok uzun ve zorlu bir yolumuz var.”

birlik’te

“BİRLİK, SEKTÖRÜN GELİŞİMİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR ROLE SAHİP”

HÜSEYİN SEMERCİ PLASTİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (PAGDER) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği 2002 yılından bu yana ülkemizde ihracatın artmasına katkı sağlamayı, mesleki dayanışmayı artırmayı, ihracatçıların mesleki faaliyetlerini ve ilişkilerini düzenlemeyi, sorunlarına çözüm bulmayı ve yol göstermeyi misyon edinmiştir. Aynı zamanda, sektörel sivil toplum örgütlerine de verdiği destekle, yurt içinde ve yurt dışındaki aktif ve yoğun tanıtım çalışmalarıyla ülke ekonomisine, sektörün bilinirliğini artırarak çok önemli katkılar sağlayarak Türk makine sektörünün gelişiminde, önemli bir rol üstlenmiş durumdadır. Dünya makine ihracatı sıralamasında en çok ihracat yapan 30 ülke arasında son 10 yıllık dönemde yıllık ihracat artış oranı bakımından Türkiye 4. sırada yer almıştır. Dünya makine ihracatında 2001 78

yılında 35. sırada olan Türkiye, bugün 28. sıraya yükselmiş bulunmaktadır. Bu başarı kendiliğinden oluşmamıştır. Makine sanayinde yer alan tüm alt sektörlerin başarısıyla mümkün olmuştur. Kuşkusuz tüm alt sektörleri tek çatı altında toplayan ve dünyaya ismimizi duyurmamıza yardımcı olan Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin emekleri çok büyüktür. Birliğin 10’uncu yılını geride bıraktığı bugünlerde, emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunar, başarının ve güç birliğinin devamını dilerim.”


“BİRLİĞİN ÜYESİ OLMAKTAN HER ZAMAN GURUR DUYDUK”

ENGİN AREL

sinin de dünya ölçeğine ulaşması ayrıca önemli bir gelişmedir. Ürün standart ve kalitesini dünya ölçeğine çıkarmış firma sayımızda azımsanmayacak düzeydedir. Bu firmalarımız sayesinde dünyadaki 150’den fazla ülkeye de ürünlerimiz satılmaktadır. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da yerli üretimin artması gerekiyor. Her şeye rağmen Türk insanının dinamizmi ve azmi bu sorunları aşmak için yeni yollar bulacaktır. Çünkü kıvılcım çakmış, meşale yanmaktadır. Bu meşaleyi alevlendirecek genç ve eğitimli bir neslimiz mevcuttur. Yeter ki bu insanlara uygun ortamlar yaratılsın.”

ABDURRAHMAN AKSÖZ TÜM ASANSÖR SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (TASİAD) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“Makine Sanayi Sektör Platformu’nun bir üyesi olan Tüm Asansör Sanayici ve İşadamları Derneği, Makine Tanıtım Grubu’nun yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine katılarak sektörümüzün ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yapmış ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip edip üyeleri ile paylaşmıştır. Sektörümüz özellikle son 10 yılın ikinci yarısında kaliteli ve standartlara uygun üretimle bir sıçrama yapmış ve ihracat rakamlarını yükseltmiştir. Makine ve Aksamları İhracatçılar Birliği’nin devlet teşvikleri konusunda yapmış olduğu girişimler sonucu diğer sektörlere olduğu gibi bizim sektörümüze de büyük katkıları olmuştur. Gerek yaptığı tanıtımlar, gerekse firma ve derneklere sundukları desteklerle Türk makine sanayinin gelişimine katkı sağlanmıştır. Ülkemizde faaliyet 79

gösteren asansör firmaları artık yurt dışına da ihracat gerçekleştirebilmektedir. 10 yıl önce yeni yeni oluşan sanayimizde, bugün dünyanın lider firmalarıyla boy ölçüşebilecek duruma geldik. ‘Tıkır Tıkır’ gelişen makine sanayimiz dünyanın önde gelen ülkelerine kendini kanıtlamış durumdadır. 2023 yılı hedefi doğrultusunda Türk makine sanayi de ihracat payını artırmak konusunda ne kadar kararlı olduğunu şimdiden göstermeye başlamıştır. Bu sürece katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşların temsilcilerine şükranlarımı borç bilir, daha nice 10 yılları beraber geçirmek dileğiyle saygılarımı sunarım.”

yıl

“BİRLİĞİN SEKTÖRÜMÜZE BÜYÜK KATKILARI OLDU”

birlik’te

SAĞLIK GEREÇLERİ ÜRETİCİLERİ VE TEMSİLCİLERİ DERNEĞİ (SADER) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin 10. yılını kutlar, başarılarının devamını dilerim. Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği olarak birlik içinde pek aktif olarak yer alamadık. Ancak birliğin bir üyesi olmaktan her zaman gurur duyduk. Önümüzdeki yıllarda özellikle üretici olan üyelerimizin katkıları ile daha faal olmayı hedefliyoruz. Bugünden geriye baktığımızda yaklaşık 25 sene önce uluslararası fuarlarda ürün tanıtımı için katılan Türk firması görmek neredeyse mümkün değildi. Bugün ise bu anlamda ki her fuarda Türk firması görebilirsiniz ve katılımcı firma sayısı fuarın büyüklüğüne göre 100 rakamını zorlamaktadır. Önümüzdeki yıllarda bu sayının daha da artacağını ummaktayız. Üretici firma sayısının artması kadar üretilen ürünlerin kalite-


“MAKİNE SEKTÖRÜ TANINIR HALE GELDİ”

ADİL NALBANT

yıl

TEKSTİL MAKİNA VE AKSESUAR SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (TEMSAD) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“Sektörümüz için geçen 10 yıldaki en önemli gelişme Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın himayesinde Makine ve Aksamları İhracatçı Birliğimizin, Nisan 2010’da düzenlediği Türkiye Makine Sanayi Buluşması’dır. Bu toplantıda yerli makine sektörümüzün önemli konuları devlet, sanayi ve akademiden gelen temsilciler tarafından masaya yatırıldı. O gün yapılan çalışmalar meyvesini bir sene içinde verdi ve Mayıs 2011’de ‘Makine Sektörü Strateji Belgesi’ tanıtım toplantısında, Bakanımız Nihat Ergün tarafından stratejik sektör olarak ilan edildi. 10 yıl önce sadece imalatçıların birbirlerini tanıdığı makine sektörü bugün ulusal hedeflerimizde önemli bir paya sahip, ülkenin her kesimi tarafından tanınan bir sektör haline geldi. Bu gurur verici tablonun Makine ve Aksam-

ları İhracatçı Birliğimizin; Makine Sanayi Sektör Platformu, Makine Tanıtım Grubu, TURQUM ve kuruluşundan bugüne yaptığı benzer çalışmaları sayesinde gerçekleştiği gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl ITMA Fuarı’nda MTG’nin yaptığı çalışmalar tüm dünyaya Türk makinecilerini en güzel şekliyle anlatmış ve tanıtmıştır. Elbette yapılan çalışmalar bunlarla sınırlı değildir. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğimizin kuruluşunun onuncu yılını en içten dileklerimiz ile kutlar, nice başarılı 10 yıllar dileriz.”

birlik’te

“SEKTÖRÜN GELİŞMESİ ADINA BİRLİĞİN KATKILARI YADSINAMAZ”

A. TEKİN ÇELİKBİLEK ELEKTRİKLİ VİNÇ İMALATÇILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ (TEVİD) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin 10. yılını kutluyor 2023 hedeflerine ulaşmasını temenni ediyorum. 10 yıl önce maalesef birliğimiz yoktu, TEVİD 2010 yılının sonunda kuruldu ve kurulduğundan bu yana önce iç pazarda sonra da ihracatta önemli çalışmalar yaptı ve yapmaya devam ediyor. Bunda en büyük desteği de Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve üyesi olduğumuz birlik ve platformdan görüyoruz. 10 yıl önce vinç sektöründe bireysel tek tük ihracatlar varken 2011 yılında sadece TEVİD üyelerinin 30 milyon doların üzerinde ihracatı var ve ayrıca dünyada kendi sektörümüzde 10 ülkeden biriyiz. Yani üretim kapasitesi olarak 10 ülkeden, ayrıca arz fazlalığı ile önümüzdeki beş yılda ilk beş ülkeden biri olma hedefimiz var. Derneğimiz her 80

ne kadar yeni kurulmuş bir dernek olsa da Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’ni üyelerimiz yıllardır tanımakta ve yakından takip etmektedir. Biz de birliğe üye olmaktan dolayı mutluyuz. Birlik, platform ve bizler biraz daha gayret edersek istikrar içindeki Türkiye’nin 2023 hedeflerine kendi sektörümüz bağlamında büyük katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin 10’uncu yılında bu işlerde emeği ve katkısı olan herkese şükranlarımızı arz ediyoruz.”


“türk makinesinin dünya çapında markalaşması sağlaNdı”

M. SELAMİ İLERİ

bütün hazırlıklarını bitirmiş bu platform, bu anlamda varlığını Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’ne borçludur. Yine, makine sektörünün yurt içinde ve dışında daha etkin bir şekilde tanıtılabilmesi ve imajının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, makine ve aksamları sektörünün ihracatının artırılması, markalaşma, Ar-Ge ve ortak tanıtım çalışmalarının organize edilmesi amacıyla 2007 yılında faaliyete geçen Makine Tanıtım Grubu da Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin yüz akı bir çalışmasının ürünüdür. Makine Tanıtım Grubu’nun platform çatısı altındaki derneklere verdiği maddi destekler yine makine sektörüne kazanç olarak geri dönmektedir.”

GÖKHAN SEZER TÜRKTAN TÜRK POMPA VE VANA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (POMSAD) GENEL SEKRETERİ

“Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği olarak Makine ve Aksamları İhracatçı Birliği’nin 10. yılını kutluyoruz. Türk makine sektörünün özellikle son 10 yıl içerisinde elde etmiş olduğu ivmede Makine ve Aksamları İhracatçı Birliği’nin önemi yadsınamaz. Geliştirilen stratejiler, hedefe yönelik yapılan çalışmalar ve özellikle son yıllarda hızla artan tanıtım faaliyetleriyle hem yerli üretim kalitesinin artırılmasında, hem de Türk makine sektörünün dünyaya tanıtılmasında birliğimiz önemli bir rol üstlenmiştir. Bütün bunları yaparken sektör içerisindeki sivil toplum kuruluşları da desteklenerek tam anlamıyla bir sinerji yaratılmıştır. POMSAD olarak birliğimiz bünyesinde faaliyet gösteren Makine Tanıtım Grubu’na son yıllarda sektör derneklerine vermiş olduğu destekten dolayı teşekkürü bir borç biliriz. Sınırlı imkanlarla sektörleri için müca81

dele eden ve sektör içerisinde yürüttükleri faaliyetlerle önemli bir rol üstlenen derneklere Makine Tanıtım Grubu tarafından her alanda verilen desteklerle artık daha rahat proje üretebilmekte ve uluslararası alanlarda da temsil kabiliyetlerini artırmaktadırlar. Makine sektörünü oluşturan firmaları bir araya getiren derneklerin güçlenmesiyle sektör özellikle son 10 yıl içerisinde Türk sanayinin en önemli çarklarından biri haline gelmiş bulunmaktadır. 10 yıl öncesine baktığımızda artık dünyada Türk makinesi günden günde prestijini artırmış, kalitesini kanıtlamış ve güvenilir bir noktaya oturmuştur. Bir kez daha Birliğin 10. yılını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyor, Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği olarak her zaman makine sektörümüz için yapılan çalışmalarda yer almaktan gurur duyacağımızı belirtmek istiyoruz.”

yıl

“DÜNYAYA TANITILDIK”

birlik’te

TÜRK TARIM ALET VE MAKİNALARI İMALATÇILARI BİRLİĞİ (TARMAKBİR) GENEL SEKRETERİ

“Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği temsil ettiğim kurum adına işbirliği yapmaktan büyük keyif aldığım bir kuruluştur. Özellikle dinamik yapısı, çözüm üretmedeki hızı, 2023 vizyonu çerçevesindeki hedefleri ve bu hedeflere varmak için gösterdiği çabayı takdirle karşılıyorum. Bu dönemde makine sanayisinde; dernekleri ve sektörel örgütleri bir araya getirmek, genel sorunları belirleyerek bunlar için müşterek çözümler aramak, sorunların halli yolunda güç birliği yapmak ve sektörü temsil edecek bir tepe organizasyonun altyapısını hazırlamak gayretleri neticesinde 2007 yılında kurulan Makine Sanayi Sektör Platformu; Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin en önemli çalışmalarının başında gelmektedir. Bugün federasyonlaşma yolunda


YILDA


51

FUAR’DA BİZ VARDIK Dünyanın en prestijli endüstri fuarlarında Türk makinesinin kalitesini ve ulaştığı yetkinlik seviyesini gözler önüne seren Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği gelecekte de makine sektörümüzün yurt dışındaki aynası olmaya devam edecek.


birlik’te

yıl

Dünyanın en büyük endüstri fuarı olarak adlandırılan Hannover Messe’de, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine MTG rüzgarı esti. Fuarın her yanını çevreleyen “KEY TO SUCCESS” ilanları ile başarının anahtarının Türk makineleri kullanmaktan geçtiği vurgusu yapıldı.

84


birlik’te

yıl

85


2002 1

Shanyrak 2002

2

IMAK-TATEF

Kazakistan

18-21 Eylül 2002

İstanbul

25-29 Eylül 2002

2003 3

10. Promo Uluslararası İlkbahar Fuarı

4

Shanyrak 2003

5

10. Bosna-Hersek Genel Fuarı

Tuzla, Bosna-Hersek

22-27 Nisan 2003

Kazakistan

2-5 Eylül 2003

Bosna-Hersek

30 Eylül-5 Ekim 2003

birlik’te

yıl

2004 6

WIN Fuarı

İstanbul

11-14 Mart 2004

7

CEBIT 2004 Fuarı

Almanya

18-24 Mart 2004

8

BAUMA 2004 Fuarı

ALMANYA

29 Mart-4 Nisan 2004

9

TATEF’04 Uluslararası Metal İşlem ve Teknolojileri Fuarı

İstanbul

21-26 Eylül 2004

2005 10

ITMA ASIA 2005-2. Asya Uluslararası Tekstil Makineleri ve Aksesuarları Fuarı

İstanbul

13 Haziran 2005

2006 11

WIN 2006-World of Industry Fuarı

İstanbul

16-19 Mart 2006

12

İDMA 2006-2. Değirmen Makineleri Yan Sanayii ve Hububat Teknolojileri Fuarı

İstanbul

13-16 Nisan 2006

13

IGATEX Pakistan 2006-Uluslararası Tekstil Makineleri ve Aksesuarları Fuarı

Pakistan

26-29 Nisan 2006

14

2. Uluslararası Madagaskar Fuarı

Madagaskar

24-28 Mayıs 2006

15

SIMA INDUSTRIAL EXPO 2006-12. Uluslararası Sanayi Fuarı

Suriye

27-31 Mayıs 2006

16

IITM İstanbul 23. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı

İstanbul

31 Mayıs-4 Haziran 2006

86


birlik’te

Kayhan Yılmaz Almanya Proje Sorumlusu Sevda MTG’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve yabancı basın reklamları ile büyük ilgi toplayan , düzenlenen basın toplantısı ile de rirken kleşti gerçe Hannover Messe 2012 süresince meler görüş ile üst düzey Alman yetkilileri ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Eren, rü hakkında bilgiler verdi. mensuplarına Türk makine sektö

yıl

30 Kasım 2011 tarihinde Endonezya’n ın Cakarta şehrinde düzenlenen Machine Tool 2011 Indonesia Fuarı’ makine sektörü hakkında bilgiler nda kurulan MTG standında ziyare verildi. Makine Tanıtım Grubu Başka tçilere Türk n Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu Endon ezyalı yetkililerle görüşmelerde bulun du.

87


birlik’te

yıl

Makine Tanıtım Grubu standı Hannover Messe boyunca düzenlediği etkinliklerle fuar katılımcıları ve ziyaretçilerini kendisine çekti.

88


birlik’te

yıl

89


2006

17

7.Uluslararası Paketleme, Gıda İşleme, Tarım, Yiyecek-İçecek, Temizlik Ürünleri, Otel ve Restaurant Ekipmanları Fuarı

18

Tahran 6. Uluslararası Sanayi Ürünleri Fuarı

19

Gürcistan

7-10 Haziran 2006

Tahran

17-20 Eylül 2006

62. Uluslararası Plovdiv Sonbahar Fuarı

Bulgaristan

25-30 Eylül 2006

20

Foodapest Uluslararası Paketleme, Gıda, İçecek, Gıda İşleme Sanayi Ticaret Fuarı

Macaristan

21-24 Kasım 2006

21

PLAST AVRASYA 2006 Fuarı

İstanbul

29 Kasım-3 Aralık 2006

2007

63. Uluslararası Plovdiv Sonbahar Fuarı

23

Central Asia-3. Uluslararası Makine Fuarı

birlik’te

yıl

22

Bulgaristan

24-29 Eylül 2007

Kazakistan

13-16 Kasım 2007

2008 24

Hannover Messe Fuarı

Almanya

21-25 Nisan 2008

25

Metaltech Malaysia 2008 Fuarı

Malezya

7-11 Mayıs 2008

26

17. Urumçi Ekonomik İşbirliği ve Ticaret Fuarı

Sincan Uygur Özerk Bölgesi

30 Ağustos-4 Eylül 2008

27

64. Uluslararası Plovdiv Sonbahar Fuarı

Bulgaristan

29 Eylül-4 Ekim 2008

28

CIMES 2008 Uluslararası Makine Fuarı

Çin Halk Cumhuriyeti

9-13 Ekim 2008

29

Zdravookhraneniye 2008 Fuarı

Rusya Federasyonu

8-12 Aralık 2008

2009 30

WIN Fuarı 1. Faz

İstanbul

5-8 Şubat 2009

2010 31

WIN Fuarı 1. Faz

İstanbul

4-7 Şubat 2010

32

WIN Fuarı 2. Faz

İSTANBUL

25-28 Şubat 2010

90


birlik’te

Her dört yılda bir düzenlenen teksti l makineleri ve aksesuarları alanın daki en büyük fuar olma özelliğini Havaalanı’ndaki reklam çalışmaları taşıyan ITMA’da MTG’nin Barselona ile info standı ve fuar ana giriş kapısı nın hemen karşısında yer alan dev afişi, Türk makine sektörünün ‘başar anahtarı’ olduğu vurgusunu yaptı. ının

yıl

ları ile istasyonları ve fuar alanındaki reklam e Tanıtım Grubu, havaalanı, metro geldiği noktayı gno Fuarı’na iki stantla katılan Makin cılar Türkiye makine sektörünün katılım ve tçi ziyare gören da Milano’da düzenlenen Mostra Conve nokta ce imza attı. MTG’nin reklamlarını yüzler yaygın bir tanıtım kampanyasına hayranlıkla izledi.

91


2010 33

Sodex Fuarı

34

ITM POLAND Mach-Tool-Machine Tools Exhibition Fuarı

Polonya

8-11 Haziran 2010

35

Ankara Sanayi Fuarı

Ankara

1-5 Ekim 2010

36

The BIG 5 SHOW 2010

BAE

22-25 Kasım 2010

3-7 Mayıs 2010

birlik’te

yıl

2011 37

WIN Fuarı 1. Faz

İstanbul

3-6 Şubat 2011

38

The Big 5 Saudi Fuarı

Suudi Arabistan

27 Şubat-2 Mart 2011

39

Ankara Sodex Fuarı

Ankara

10-13 Mart 2011

40

Hannover Messe Sanayi Fuarı

Almanya

4-8 Nisan 2011

41

FEIMAFE Fuarı

Brezilya

23-28 Mayıs 2011

42

ITM POLAND-MachTool Fuarı

Polonya

14-17 Haziran 2011

43

MTA Vietnam 2011 Fuarı

Vietnam

5-8 Temmuz 2011

44

Avrasya Fuarı

Sincan Uygur Özerk Bölgesi

1-5 Eylül 2011

45

EMO Takım Tezgahları Fuarı

Almanya

19-24 Eylül 2011

46

ITMA Tekstil Makineleri Fuarı

İspanya

22-29 Eylül 2011

47

MSV Uluslararası Mühendislik Fuarı

Çek Cumhuriyeti

3-7 Ekim 2011

48

Machine Tool Indonesia Fuarı

Endonezya

30 Kasım-3 Aralık 2011

2012 49

WIN Fuarı

50

Mostra Convegno Fuarı

51

Hannover 2012 Fuarı

92

İstanbul

2-5 Şubat 2012

İtalya

27-30 Mart 2012

Almanya

23-27 Nisan 2012


birlik’te

’de “Tıkır Tıkır”sloganının yaygın

MTG, 2011 yılındaki Hannover Messe

bir şekilde reklamlarını yapmıştı.

yıl

19-24 Eylül tarihleri arasında Alman

ya’nın Hannover şehrinde “Takım Tezgâhları ve Fazlası” başlığı ile gerçekleştirilen EMO Fuarı boyun şehir merkezinin hakim noktalarına ca havaalanı ve ilanlar verildi.

93


YILDA


35 TİCARET HEYETİ Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştirak ettiği ticaret heyetleri ile Türk makine sektör temsilcilerini devletimizin en üst düzey yetkilileriyle birlikte dünyanın dört bir yanında potansiyel müşterileri ile buluşturdu.


2002

Tarım Makineleri Ticaret Heyeti

1

Bulgaristan

15-18 Eylül 2002

2003

Makine Ticaret Heyeti

2

Kazakistan

8-12 Aralık 2003

2005

İpekyolu Türk İhraç Ürünleri Fuarı’na İlişkin Ticaret Heyeti

4

Makine ve Aksamları Ticaret Heyeti

5

Madagaskar Resmi Ziyareti

6

Endonezya’ya Yönelik Ticaret Heyeti

7

Cakarta Ticaret Heyeti

yıl

3

Tacikistan

24 Nisan- 31 Mayıs 2005)

Suudi Arabistan

15-18 Mayıs 2005 24-28 Ekim 2005 28 Kasım-4 Aralık 2005 4-7 Aralık 2005

birlik’te

2006 8

Sri Lanka Heyet Programı

7-11 Mart 2006

9

Sudan Ticaret Heyeti

13-16 Mart 2006

10

Filipinler Ticaret Heyeti

9-14 Mayıs 2006

11

Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Heyeti

18-24 Eylül 2006

2007 12

Mısır Ticaret Heyeti

13

Afrika Ülkeleri ile İlişkileri Geliştirme Stratejisi Çerçevesinde Düzenlenen Ticaret Heyeti

9-12 Ocak 2007 2007

2008 14

Mısır Ticaret Heyeti

14-16 Ocak 2008

15

Hindistan Ticaret Heyeti

17-22 Mart 2008

16

Cezayir Ticaret Heyeti

08 Mayıs 2008

96


birlik’te

ri arasında Mısır’ın Kahire n bir heyet, 12-14 Eylül 2011 tarihle ve özel sektör temsilcilerinden oluşa OAİB Genel Sekreterlik resmi t; ziyare erinde berab kleşen an’ın gerçe Erdoğ nunda Başbakan Recep Tayyip Meclisi (TİM) koordinasyo Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar mi Ekono rdi. kleşti gerçe t ı. ziyare şehrine organizasyonunda yapıld

yıl

Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti, Suudi Arabistan’ın Cidde ve Riyad şehirlerine 24-25 Aralık 2011 tarihleri arasında bir ziyaret gerçekleştirdi.

97


2008 17

Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicilerine Yönelik Sektörel Heyet

18

17. Urumçi Ekonomik İşbirliği ve Ticaret Fuarı’na Yönelik Alım Heyeti

19

Burkina Faso’ya Yönelik Ticaret Heyeti

10-13 Haziran 2008

Sincan Uygur Özerk Bölgesi

30 Ağustos-4 Eylül 2008 4-8 Kasım 2008

birlik’te

yıl

2009 20

Mısır Arap Cumhuriyeti Ticaret Heyeti

20-23 Ocak 2009

21

Suriye Ticaret Heyeti

16-18 Şubat 2009

22

Cezayir ve Fas’a Yönelik Sektörel Ticaret Heyeti

15-19 Mart 2009

23

Endonezya Ticaret Heyeti

26 Haziran-1 Temmuz 2009

24

Güney Afrika’ya Yönelik Sektörel Ticaret Heyeti

27 Temmuz-1 Ağustos 2009

25

Cezayir Ticaret Heyeti

20-22 Ekim 2009

26

Irak Ticaret Heyeti

30-31 Ekim 2009

27

Tunus ve Libya’ya Yönelik Sektörel Ticaret Heyeti

16–20 Kasım 2009

2010 28

TUSCON Kazakistan Ticaret Heyeti

29

Irak Ticaret Heyeti

29-30 Haziran 2010

30

ABD Ticaret Heyeti

17-23 Temmuz 2010

23-26 Mayıs 2010

2011 31

Hindistan Ticaret Heyeti

18-22 Nisan 2011

32

Mısır Ticaret Heyeti

12-14 Eylül 2011

33

Suudi Arabistan Ticaret Heyeti

22-25 Aralık 2011

2012 34

Türkmenistan Ticaret Heyeti

35

Japonya Ticaret Heyeti

30-31 Ocak 2012 17-21 Temmuz 2012

98


birlik’te

yıl

99


YILDA


49 FUAR ZİYARETİ

Yurt içi ve yurt dışındaki makine fuarlarına ziyaretler gerçekleştiren Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği ile Makine Tanıtım Grubu yetkilileri, Türk ve yabancı firmaların yanı sıra kamu yöneticileri ile de görüşmelerde bulundu.


2002 1

ANKATEK

Ankara

24-27 Ekim 2002

2003 2

Tekstil Makinesi 2003

İstanbul

29 Ocak-2 Şubat 2003

3

WIN-World of Industry

İstanbul

27 Şubat-2 Mart 2003

4

CEBIT 2003

Almanya

12-19 Mart 2003

5

TIME 2003

İstanbul

25-28 Eylül 2003

birlik’te

yıl

2004 6

Komatek-2004-8. Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı

7

ITM 2004 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı

8

Tahran 4. Uluslararası Sanayi Fuarı

9

ALGEMACHINE 2004 Fuarı

10

PLASTAVRASYA’04 Plastik Endüstrisi Fuarı

11

Kahire Türk Makine Fuarı

Ankara

4-9 Mayıs 2004

İstanbul

1-6 Haziran 2004

İran

1-5 Ekim 2004

Cezayir

23-26 Kasım 2004

İstanbul

1-5 Aralık 2004

Mısır

23-26 Aralık 2004

2005 12

Tekstil Makinesi 2005 Fuarı

İstanbul

2-6 Şubat 2005

13

CEBIT 2005 Fuarı

Almanya

10-16 Mart 2005

14

WIN Fuarı

İstanbul

17-20 Mart 2005

15

Tekno 2005 Endüstriyel Makine Fuarı

Birleşik Arap Emirlikleri

20-23 Mart 2005

16

Machitech-Türk Makine ve Makine Ekipmanları Fuarı

Suudi Arabistan

3-7 Nisan 2005

17

IGATEX Pakistan 2005-Uluslararası Tekstil Makineleri ve Aksesuarları Fuarı

Pakistan

13-16 Nisan 2005

18

SEMETECH 4. Uluslararası Küçük İşletmeler Teknoloji Fuarı

Mısır

7-9 Temmuz 2005

19

Tahran 5.Uluslararası Sanayi Fuarı

İran

2-6 Ekim 2005

102


birlik’te yıl

zi’nde düzenlendi.

tarihleri arasında İstanbul Fuar Merke Fuarı (ISK - SOD EX 2012), 2-5 Mayıs İklimlendirme, Tesisat ve Soğutma Çağlayan tarafından yapıldı. Fuarın açılışı Ekonomi Bakanı Zafer

103


2005 20

PLASTAVRASYA 2005-15.Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı

21

Kahire 2. Türk Makine ve Ekipmanları Fuarı

22

1. Orta Asya Tekstil-Konfeksiyon Teknolojileri Fuarı

İstanbul

30 Kasım-4 Aralık 2005

Mısır

15-18 Aralık 2005

Özbekistan

20-23 Aralık 2005

2006

CEBIT 2006 Teknoloji Fuarı

Almanya

9-15 Mart 2006

24

Konya Gıda-Gıda Tek

Konya

25-29 Nisan 2006

25

Konya Özel Markalı Ürünler, Konya Değirmen

Konya

25-29 Nisan 2006

26

Konya Ambalaj

Konya

25-29 Nisan 2006

27

Konya Plastik-Kauçuk 2006 Fuarları

Konya

25-29 Nisan 2006

birlik’te

yıl

23

2007 28

WIN Fuarı

İstanbul

24-28 Şubat 2007

29

CEBIT 2007 Teknoloji Fuarı

Almanya

15-19 Mart 2007

30

Hannover Messe 2007 Fuarı

Almanya

16-20 Nisan 2007

31

COVERINGS 2007 Fuarı

ABD

17-20 Nisan 2007

32

2. Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar ve El Aletleri Fuarı

İstanbul

19-23 Nisan 2007

33

Tahran 7. Uluslararası Sanayi Ürünleri Fuarı

İran

8-12 Eylül 2007

34

ITMA MUNICH 2007 Uluslararası Tekstil Makine ve Aksesuarları Fuarı

Almanya

12-13 Eylül 2007

35

7. Uluslararası Makine, Makine Ekipmanları, Endüstriyel Ürünler, Kaynak ve Kesim Makineleri Fuarı

Mısır

1-4 Kasım 2007

36

CEBIT Bilişim Eurasia Fuarı

İstanbul

7-12 Ekim 2007

2008 37

WIN Fuarı 1. Faz

İstanbul

7-10 Şubat 2008

38

CeBIT Fuarı

Almanya

3-8 Mart 2008

104


birlik’te

da “Endüstriyel ’ta düzenlenen WIN Fuarı 2. Fazı’n tarihleri arasında İstanbul TÜYAP nın her yerinden tarafından 29 Mart-1 Nisan 2012 OAİB’in de destek verdiği fuara dünya geldi. ya birara i Hannover Messe Bileşim Fuarcılık törler ik”sek “Hidrolik-Pnömatik” ve “İç Lojist Otomasyon”,“Elektrik-Elektronik”, ziyaretçiler katıldı.

yıl

Pompa ve vana sektörlerini tek başlar ına bir fuarda ilk defa bir araya getire n PAWEX, POMSAD destekleriyle Fuarın açılış konuşmaları; POMS Sodeks Fuarcılık tarafından gerçe AD ve CEIR (Avrupa Vana Sanayicileri kleştirildi. Derneği) Başkanı Bülent Hacıraifoğlu Aksamları İhracatçıları Birliği Yönet ve POMSAD Önceki Başkanı ve Makin im Kurulu Başkan Yardımcısı Kutlu e ve Karavelioğlu tarafından gerçekleşti rildi.

105


2008

Rusya Federasyonu

25-27 Eylül 2008

İran

6-9 Ekim 2008

CeBIT-Eurasia 2008 Fuarı

İstanbul

7-12 Ekim 2008

Plast Eurasia İstanbul 2008-18. Uluslararası Plastik Endüstri Fuarı

İstanbul

27 Kasım 2008

39

1. Olympexpo Endüstriyel Ürün ve Tasarımları Fuarı

40

Tahran 8. Uluslararası Sanayi Fuarı

41 42

birlik’te

yıl

2009

43

Tekno/Tube 2009 Uluslararası Makine, Metal İşleme, Takım Tezgahları, Dökme/Dövme Kalıp, Boru Sanayi Fuarı

44

Birleşik Arap Emirlikleri

10-13 Ocak 2009

TATEF Fuarı

İstanbul

29 Mart-2 Nisan 2009

45

ITM POLAND 2009-Mach-Tool-Machine Tools Exhibition Fuarı

Polonya

16-19 Haziran 2009

46

International Technical Fair-2009 Fuarı

Bulgaristan

28 Eylül-3 Ekim 2009

2010 47

52. MSV Uluslararası Mühendislik Fuarı Değerlendirme Ziyareti

48

10. Uluslararası Tahran Sanayi Fuarı

Çek Cumhuriyeti

13-17 Eylül 2010

İran

6-8 Ekim 2010

2011 49

SAMOTER İş Makineleri Fuarı

İtalya

106

2-6 Mart 2011


birlik’te

yıl

107


YILDA


55 ALIM HEYETİ

Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ve OAİB Genel Sekreterliği organizasyonunda düzenlenen alım heyeti programları sayesinde yüzlerce yabancı firmanın alıcısı, Türk makine firmaları ile iş bağlantıları kurdu.


2003 1

İran Heyeti

24-25 Nisan 2003

2

Sudan Makine Alım Heyeti

25-28 Mayıs 2003

3

Kuzey Iraklı İşadamları Heyeti

19 Haziran 2003

4

Musul Valisi Başkanlığındaki Iraklı İşadamları Heyeti

4-9 Ekim 2003

5

Kamerun Heyeti

16 Ekim 2003

6

Sırbistan, Karadağ ve Kırgızistan Makine Alım Heyeti

1-4 Aralık 2003

2004 7

Win-World of Industry Fuarı’na Yönelik Alım Heyeti

9-13 Mart 2004

8

Pakistan Tekstil ve Ambalaj Makineleri Alım Heyeti

8-13 Mart 2004

9

Etiyopya, Tigray Alım Heyeti

yıl

2-4 Ekim 2004

birlik’te

2005 10

Endonezya ve Malezya Alım Heyeti Programı

16-19 Mart 2005

11

İDMA 2005 Fuarı’na İlişkin Alım Heyeti

20-24 Nisan 2005

12

Irak-Türkmen İş Adamları Derneği Alım Heyeti

12-13 Mayıs 2005

13

SUBCONİST 2005-4. Uluslararası Yan Sanayi Fuarı’na İlişkin Alım Heyeti

2-5 Haziran 2005

14

BURTARIM 2005-Bursa 3. Tarım, Hayvancılık, Fidancılık ve Tavukçuluk Fuarı’na Yönelik Alım Heyeti

26-30 Eylül 2005

15

Sudan Alım Heyeti

22-29 Kasım 2005

16

Singapur-Malezya İnşaat Malzemeleri İthalatı ve Müteahhitlik Alım/Ticaret Heyeti Programı

26-29 Kasım 2005

17

TUSID 2005-17.Uluslararası Restoran, Gastronomi, Donanım ve Teknolojileri Fuarı’na Yönelik Alım Heyeti

18

Moğolistan Alım Heyeti

19

Singapur Alım Heyeti

28 Kasım-2 Aralık 2005 11-18 Aralık 2005 25 Aralık 2005-1 Ocak 2006

110


2006 20

HOTEQ Otel ve Lokanta Ekipmanları Fuarı’na Yönelik Alım Heyeti

21-26 Şubat 2006

21

WIN 2006-World of Industry Fuarı’na Yönelik Alım Heyeti

16-19 Mart 2006

22

İDMA 2006-2. Değirmen Makineleri Yan Sanayii ve Hububat Teknolojileri Fuarı’na Yönelik Alım Heyeti

13-16 Nisan 2006

23

Sudan Makine Alım Heyeti

25-29 Nisan 2006

24

ISK-SODEX 2006 Fuarı’na Yönelik Alım Heyeti

25

IITM İstanbul 23. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı’na Yönelik Alım Heyeti

31 Mayıs-4 Haziran 2006

26

ANKOMAK-Uluslararası İnşaat Teknolojileri, İş Makineleri ve Yapı Elemanları Fuarı’na Yönelik Alım Heyeti

31 Mayıs-4 Haziran 2006

27

5.Uluslararası Subconist Yan Sanayii Ürünleri Fuarı’na Yönelik Alım Heyeti

30 Mayıs-3 Haziran 2006

28

Irak Alım Heyeti

29

11. MÜSİAD Uluslararası Fuarı’na Yönelik Alım Heyeti

4-7 Mayıs 2006

22-23 Kasım 2006

birlik’te

13-16 Ağustos 2006

2007

HOTEQ Otel ve Lokanta Ekipmanları Fuarı’na Yönelik Alım Heyeti

13-17 Şubat 2007

31

WIN-Machinery’07 Fuarı’na Yönelik Alım Heyeti

22-26 Şubat 2007

32

4. Çatı ve Cephe Sistemleri ve Teknolojileri Fuarı’na Yönelik Alım Heyeti

20-24 Mart 2007

33

Konya 4. Doğalgaz, Isıtma, Soğutma, Havalandırma Pompa, Vana, Tesisat Yalıtım Ekipman ve Malzemeleri Fuarı ile Konya 4. Yapı Malzemeleri, Yapı Teknolojileri ve İş Makineleri Fuarı’na Yönelik Alım Heyeti

10-14 Nisan 2007

34

Offset Alım Heyeti Programı

16-20 Nisan 2007

35

Konfeksiyon Makinesi 2007 Fuarı’na Yönelik Alım Heyeti

21-25 Mayıs 2007

36

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ile Ortaklaşa Organize Edilen Alım Heyeti Programı

13–21 Haziran 2007

37

Mısır-Arap Cumhuriyeti Ziyareti

18-22 Haziran 2007

38

Boeing Yetkililerinin Katılımıyla Alım Heyeti

25-29 Haziran 2007

39

Agroistanbul Fuarı ile Eşzamanlı Düzenlenen Alım Heyeti

16-19 Ekim 2007

40

TIME 2007 Fuarı ile Eşzamanlı Organize Edilen Alım Heyeti

16-20 Ekim 2007

41

Kalıp-2007 Fuarı ile Eşzamanlı Organize Edilen Alım Heyeti

6-10 Kasım 2007

111

yıl

30


2007 42

SODEX Antalya 2007 Fuarı’na Yönelik Gerçekleştirilen Alım Heyeti

43

Ukrayna Ziyareti

44

Metal İşleme Teknolojileri 2007 Fuarı’na Yönelik Düzenlenen Alım Heyeti

03-08 Aralık 2007

45

HOTEQ Fuarı’na Yönelik Alım Heyeti

12-17 Aralık 2007

13-17 Kasım 2007 29 Kasım-1 Aralık 2007

2008

SUBCONIST 7.Uluslararası Yan Sanayi Ürünleri Fuarı ile Eşzamanlı Düzenlenen Alım Heyeti

8-12 Nisan 2008

47

ISK-Sodex 2008 Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı’na Yönelik Heyet

6-11 Mayıs 2008

48

12. MÜSİAD Uluslararası Fuarı ile Eşzamanlı Heyet

21-25 Ekim 2008

birlik’te

yıl

46

2009 49

WIN 2009-World of Industry Fuarı’na Yönelik Alım Heyeti

50

TATEF 2009 Fuarı ile Eşzamanlı Gerçekleştirilen Alım Heyeti

51

YAPI 2009 Fuarı ile Eşzamanlı Gerçekleşen Alım Heyeti

3-7 Şubat 2009 29 Mart-2 Nisan 2009 6-10 Mayıs 2009

20111 52

PAWEX 2011 Pompa, Vana, Su Arıtma Sistemleri Fuarı’na Yönelik Alım Heyeti

26-29 Nisan 2011

53

Uluslararası Tarım ve Tarımsal Mekanizasyon Fuarı ve 1. Avrasya Tarımsal Mekanizasyon Zirvesi ile Eşzamanlı Düzenlenen Alım Heyeti

15-18 Aralık 2011

2012 54

WIN 2012-World of Industry Fuarı’na İlişkin Alım Heyeti

1-5 Şubat 2012

55

WIN 2. Fazına yönelik Alım Heyeti

27-30 Mart 2012

112


birlik’te

yıl

113


YILDA


79

ORGANİZE EDİLEN DİĞER FAALİYETLER Genel Sekreterlik ve Birlik tarafından organize edilen bilgilendirme seminerleri, motivasyonu arttırıcı ödül törenleri, Anadolu’nun her köşesine ulaşan makine tanıtım toplantıları, Ar-Ge Proje Pazarı etkinlikleri gibi onlarca faaliyet ile Türkiye makine ihracatının gelişimi açısından önemli adımlar atıldı.


2002 1

Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni

Ankara

7-13 Ekim 2002

2003 2

E-Birlik Bilgilendirme Semineri

8 Ekim 2003

3

Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni

13 Ekim 2003

4

İngiltere’de Başarı Semineri

23 Ekim 2003

5

Makine Sektöründe Örneklerle İhracatta Etkin Yönetim Semineri

6

Makine Sektöründe Faaliyet Gösteren Derneklerle Toplantı

7

Basın Toplantıları

22-23 Aralık 2003

24 Aralık 2003

birlik’te

yıl

2003

2004 8

Fuarlarda A’dan Z’ye Başarının Yolları İsimli Seminer

Ankara

23 Şubat 2004

9

Fuarlarda A’dan Z’ye Başarının Yolları İsimli Seminer

İstanbul

16 Mart 2004

10

Fuarlarda A’dan Z’ye Başarının Yolları İsimli Seminer

Konya

30 Mart 2004

11

Ortak Satın Alma Organizasyonu

2004

2005 12

OSO Toplantıları

Konya

22 Haziran 2005

13

OSO Toplantıları

Bursa

30 Haziran 2005

14

OSO Toplantıları

Ankara

19 Eylül 2005

15

Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni

Ankara

26 Eylül-2 Ekim 2005

16

Makine Sektörü Envanter Çalışması

17

Makine Sektör Toplantıları

18

Kalite İşareti Çalışmaları

2005 Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Denizli, Gaziantep, Adana, Kayseri, Çorum, Kocaeli, Adapazarı, Eskişehir, İstanbul

2005

2005

116


birlik’te yıl

I. Makine ve Aksamları İmalat Teknolojileri Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği gerçekleşti. Proje yarışma sonuçları 13 Nisan günü Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle açıklandı. Akademisyen, sanayici ve girişimci kategorisinde dokuz proje ödüle layık görüldü.

117


2005 19

Sivas, Konya, Kayseri, Malatya, Karaman

Geri Ödemesiz Finansman Projesi Toplantısı

2005

2006 20

Makine Sektörü Toplantısı

Konya

17 Kasım 2006

birlik’te

yıl

2007 21

AB Mali ve Teknik Yardımlarından Daha Fazla Yararlanılması Amacına Yönelik Olarak Toplantı (DTM)

29 Ocak-2 Şubat 2007

22

AB Mali ve Teknik Yardımlarından Daha Fazla Yararlanılması Amacına Yönelik Olarak Toplantı (DTM)

16-20 Nisan 2007

23

AB Mali ve Teknik Yardımlarından Daha Fazla Yararlanılması Amacına Yönelik Olarak Toplantı (İGEME)

7-11 Mayıs 2007

24

AB Mali ve Teknik Yardımlarından Daha Fazla Yararlanılması Amacına Yönelik Olarak Toplantı (İGEME)

14-18 Mayıs 2007

25

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Semineri

Ankara

13 Temmuz 2007

26

Birleşmiş Milletler Satın Alma Süreçleri Semineri

Ankara

20 Temmuz 2007

27

Tekstil ve Konfeksiyon Makinelerinin Yurt İçi Üretim Durumu Gezisi

İstanbul-Tekirdağ

13-16 Ağustos 2007

28

Makine Sanayii Sektör Platformu

29

Takım Tezgahları ve Plastik İşleme Makine Üreticileri Ziyareti

30

Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni

31

Suriye, Lübnan, Mısır Ülke Bilgilendirme Semineri

5 Kasım 2007

32

İl İhracat Özel Ödül Töreni

5 Kasım 2007

16 Ekim 2007

İstanbul-Bursa

22-23 Ekim 2007

Ankara

31 Ekim-6 Kasım 2007

2008 33

TS/EN 45011 Standardı Esasları Doğrultusunda Denetim Teknikleri Konulu Eğitim Programı

34

Bilgilendirme Semineri

35

Türkiye-Nijerya İş ve Yatırım Forumu

7-8 Nisan 2008

Ankara

21 Mayıs 2008 22-28 Haziran 2008

118


birlik’te

kapsamında gerçekleşen çalıştayın rsite-Sanayi İşbirliği Buluşması” çekildi. daki iş birliğini geliştirmek için “Ünive larına dair çarpıcı konular dikkat sorun r Makine sektörü ve üniversiteler arasın sektö da, rapor göre larına sonuçları açıklandı. Çalıştay sonuç

yıl

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği makine sektö rü değerlendirme toplantısında üst yöneticilerinden birlik başkanların düzey devlet kademesinden, sanay a ve üyelerine, finans sektörüne icilere, dernek ve akademisyenlere kadar herke s bir masada makine sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendirdiler.

119


2008 36

Irak Ziyareti

37

Komşu ve Çevre Ülkelerle Ticari İlişkiler ve İş İmkanları Bilgilendirme Semineri ve Ödül Töreni

38 39

29 Haziran 2008

Çorum

16 Kasım 2008

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

İstanbul

7 Aralık 2008

Dış Ticaret Modelleme Teknikleri ve GTAP Konferansı

Ankara

23 Aralık 2008

birlik’te

yıl

2009 40

Türk Eximbank Ziyareti

13 Ocak 2009

41

Türk Eximbank Ziyareti

16 Mart 2009

42

Suriye Resmi Ziyareti

43

Basın Mensuplarına Yemek

44

Firma Ziyaretleri

45

Suriye Resmi Ziyareti

15-17 Mayıs 2009

İstanbul

8 Eylül 2009

Ankara

26 Eylül 2009 22-23 Aralık 2009

2010 46

Demiryolu Nakliye Toplantıları

47

Makine Sektör Çalıştayı Koordinasyon Toplantısı

48

Demiryolu Nakliye Toplantıları

2 Şubat 2010

49

Demiryolu Nakliye Toplantıları

2 Mart 2010

50

Türkiye Sanayi Buluşması

İstanbul

14 Nisan 2010

51

Kamu Alımları ve Türk Makine Sanayi Konulu Etkinlik

Gaziantep

29 Mayıs 2010

52

Genel Sekreterlik Bünyesindeki Birliklerin Tanışma Yemeği

Ankara

3 Haziran 2010

53

Demiryolu Nakliye Toplantıları

54

Basına Yönelik Düzenlenen İftar Yemeği Organizasyonu

İstanbul

27 Ağustos 2010

55

Makine Sanayii Sektör Platformu Üyeleri İftar Yemeği

İstanbul

2 Eylül 2010

56

Türk Eximbank Ziyareti

20 Ocak 2010 22-28 Ocak 2010

7 Haziran 2010

20 Eylül 2010

120


birlik’te

Başbakanlık Türkiye Yatırım Deste k ve Tanıtım Ajansı’nın da desteği ile gerçekleştirilen Hamburg Türkiy İhracatçıları Birliği Yönetim Kurul e Ekonomi Günü’nde; Makine ve u Üyesi Ali Eren’in Türkiye ekono Aksamları misindeki son gelişmeler ve makin e sektörünün gelişimi hakkında bilgi verdi.

yıl

r dolar MTG heyeti, 2023 yılında 100 milya belirlenen Almanya’ya çıkarma yapan e 11-14 li pazarı olan ve partner ülke olarak i en yetkin kurumlar ve yöneticilerl undak konus ti ticare e makin Türkiye makine ihracatının en önem alan yer için, Kuzey Ren Vestfalya Bölgesi’nde de bulundu. makine ihracat hedefini yakalamak Haziran tarihleri arasında görüşmeler

121


2010 57

Turqum Toplantıları

7 Ekim 2010

58

Makine Teknik Komitesi (MAKTEK) Toplantısı

21 Ekim 2010

59

Turqum Toplantıları

2 Kasım 2010

60

Turqum Toplantıları

8-10 Kasım 2010

61

Turqum Toplantıları

15 Aralık 2010

62

Türk Makine Sektörüne Yönelik Ülke Alıcı Kredi Programı’nın Tanıtım Toplantısı

İstanbul

13 Aralık 2010

birlik’te

yıl

2011 63

Makine Sanayi Sektör Buluşması

Bursa

26 Ocak 2011

64

Ülke Alıcı Kredi Programı Toplantısı

Konya

17 Şubat 2011

65

2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Ankara

22 Nisan 2011

66

Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2011-2014 Toplantısı

İstanbul

3 Mayıs 2011

67

Nakliye ve Demiryolları Toplantıları

68

Ar-Ge Proje Pazarı

69

Çimento-Makine Sektörleri İşbirliği Toplantısı

70

Ar-Ge Proje Pazarı Değerlendirme Kurulu Toplantısı

17 Mayıs 2011 24 Ağustos 2011

İstanbul

21 Aralık 2011 27 Aralık 2011

2012 71

Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Kapatılmasında Karşılaşılan Sorunlarla İlgili Toplantı

72

Üniversite-Sanayi Buluşması

İstanbul

11 Şubat 2012

73

I. Makine ve Aksamları İmalat Teknolojileri Ar-Ge Proje Pazarı

İstanbul

13 Nisan 2012

74

Genel Kurul Toplantısı

75

Almanya Ziyareti

11-14 Haziran 2012

76

15. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi

19-22 Haziran 2012

27 Ocak 2012

18 Nisan 2012

122


2012 77

Vizyon 2023 İş ve İnşaat Makineleri Kamu Buluşması

78

Almanya Sektör Heyeti ile İlgili Değerlendirme Toplantısı

79

Eğitim Seminerleri

27 Haziran 2012 6 Temmuz 2012

Ankara, Zonguldak

2012

birlik’te yıl binasına taşındı. Açılış Ekonomi Bakanı Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri yeni hizmet Zafer Çağlayan tarafından yapıldı. an OAİB tarafından düzenlenen ödül Sekiz ihracatçı birliğini bünyesinde barındır Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın töreninde en başarılı ihracatçılar ödüllerini elinden aldı.

123


YILDA


435 TOPLANTI, SEMİNER VE KONFERANS Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği ülkemizde makine sektörünün kamuoyunda bilinirliğinin artması, farklı sektörlerle işbirliklerinin geliştirilmesi, devlet kademesinde fark edilmesi, lobi kabiliyetinin gelişmesi, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile bağlantılarının artması için yüzlerce toplantı, seminer ve konferans düzenledi.


2002 1

Dış Ticaret İstatistik Projesi Toplantısı

2

Rusya’ya İhracatta GOST-R Sertifikasyonu ve Diğer Dış Ticaret Regülasyonları Semineri

3

Vergi Semineri

4

Tarım Dışı Ürünlerde Pazara Giriş Müzakereleri Bilgilendirme Toplantısı

5

Tanıtım Toplantıları

6

Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu Toplantıları

26 Eylül 2002

İstanbul

18 Ekim 2002

Ankara

12 Aralık 2002 26 Aralık 2002

Bursa, İstanbul, Çorum, İzmir

2002 2002

birlik’te

yıl

2003 7

E-Dönüşüm Türkiye Toplantıları

2003

8

DTÖ Ticaret ve Çevre Müzakereleri Bilgilendirme Toplantısı

2003

9

Altıncı Çerçeve Programı Bilgilendirme Toplantısı

2003

10

Ülke Sohbet Toplantıları (İGEME)

2003

11

Pakistan Ülke Toplantısı (ASO)

2003

12

WEPZA 2003-Dünya Serbest Bölgeler Birliği Konferansı

2003

13

Para ve Kur Politikaları ile Reel Sektör İçin Risk Yönetimi Semineri

2003

14

E-Akdeniz Projesi Türkiye Ülke Semineri

2003

15

Küreselleşme ve AB Süreçlerinin Ülke Sanayii ve Mühendislerine Etkileri Konferansı

2003

16

Ticaret Politikası Araçları Semineri

2003

2004 17

Güney Kore’ye Yapılan Resmi Ziyaret

18

Moskova’ya Yapılan Resmi Ziyaret

19

81 İlden Sınırların Ötesine Konulu Dış Ticaret Seminerleri 126

Güney Kore

7-10 Şubat 2004

Moskova

23-26 Şubat 2004

Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Karaman, Konya

1-5 Mart 2004


2004

20

81 İlden Sınırların Ötesine Konulu Dış Ticaret Seminerleri

Erzincan, Sivas, Tokat, Yozgat, Kırıkkale

22-26 Mart 2004

21

KOSGEB-Reel Sektör Kucaklaşma Toplantısı

İstanbul

26 Nisan 2004

22

TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezleri’nin 2003 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı

29 Nisan 2004

23

Yöresel El Sanatlarının Endüstriyel Dönüşümü Projesi Toplantıları

20 Mayıs 2004

24

TİM-İhracatçı Birlikleri Toplantısı

26 Mayıs 2004

25

81 İlden Sınırların Ötesine Konulu Dış Ticaret Seminerleri

26

Cumhuriyetimizin 80. Yılında Türk Makina Sanayii Sempozyumu Yürütme Kurulu Toplantısı

22 Haziran 2004

27

Uluslararası Pazarlama Konferansı Hazırlık Toplantısı

25 Haziran 2004

28

9. İhracat Koordinasyon Toplantısı

9 Temmuz 2004

29

Sektörel Dernek Toplantısı

14 Temmuz 2004

30

Türk Girişimcilerinin Çin Deneyimleri Paneli

14 Temmuz 2004

31

2004/22 Sayılı Tebliğ Kapsamı Ürünlerin Yedek Parçalarının İthalatı Konulu Toplantı

20 Temmuz 2004

32

Genel Sekreterler Toplantısı

26 Temmuz 2004

33

TİM Mobil İletişim Projesi Toplantısı

12 Ağustos 2004

34

2004/22 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Toplantı

12 Ağustos 2004

35

Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programı ve İhracatçı KOBİ’ler Bilgilendirme Toplantısı

7 Eylül 2004

36

Dünya Türk İşadamları V. Kurultayı

37

21. Ulusal Bilişim Kurultayı

38

TURQUALITY Projesi’ne İlişkin Sunum

39

Yöresel El Sanatlarının Endüstriyel Dönüşümü Projesi Toplantıları

11 Kasım 2004

40

KOBİ’lerin Elektronik İş Ortamına Hazırlanması Hakkında Toplantı

30 Kasım 2004

Ankara

4 Haziran 2004

birlik’te yıl

Ankara

30 Eylül-1 Ekim 2004 4-6 Ekim 2004

İstanbul

127

13 Ekim 2004


2004 41

Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Yapılan Görüşmeler

2004

Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Denizli, Gaziantep, Adana, Kayseri, Çorum, Kocaeli, Adapazarı, Eskişehir, İstanbul

42

Makine Sektör Toplantıları

43

Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantıları

2004

44

Elektronik Ticaret Çalışma Grubu Toplantıları

2004

45

Makine Teknik Komitesi-MAKTEK Toplantıları

2004

2004

birlik’te

yıl

2005 46

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı

47

Moskova Türk Ticaret Merkezi Açılış Töreni

48

Nanoteknoloji Konulu Toplantı

Ankara

13 Ocak 2005

49

Çin ve Hong Kong Özel İdare Bölgesi Ülke Sohbet Toplantısı

Ankara

27 Ocak 2005

50

KESİD Toplantısı

28 Ocak 2005

51

Makine Sektör Toplantısı

24 Şubat 2005

52

ABD’ye Semineri

25 Şubat 2005

53

Hindistan Enerji, Telekomünikasyon ve İnşaat Fuarları Tanıtımı ve Hindistan Ticareti Konferansı

17 Mart 2005

54

Makine Emniyet Yönetmeliği Uygulamaları Toplantısı

13 Nisan 2005

55

Türkiye-AB Mali İlişkileri Semineri

25 Nisan 2005

56

Türkiye-Etiyopya 3. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Mutabakat Zaptı

57

Slovakya İş ve Yatırım İmkanları Toplantısı

58

Vergi Rekortmenleri ve İhracat Ödül Töreni

59

Tasarım Toplantısı

İstanbul

3 Ocak 2005 12Ocak 2005

Etiyopya

30 Mayıs-4 Haziran 2005 2 Haziran 2005

Sivas

11 Haziran 2005 9 Eylül 2005

128


birlik’te yıl

27 Dernek, Birlik, Oda ve OSB’nin

un “Makine Sanayii Sektör Platformu”n İhracatçıları Birliği öncülüğünde katılımı ile Makine ve Aksamları rildi. kleşti gerçe de tarihin 2008 Kurulu Toplantısı, 28 Kasım

129

3. Başkanlar


birlik’te

yıl

2005 60

Mısır İş ve Yatırım İmkanları Toplantısı

20 Eylül 2005

61

Slovakya İş ve Yatırım İmkanları Toplantısı

22 Eylül 2005

62

10. İhracat Koordinasyon Toplantısı

27 Eylül 2005

63

Seramik Makineleri ve Yan Sanayiini Geliştirme Projesi Toplantısı

64

Macaristan İş ve Yatırım İmkanları Toplantısı

65

Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı

66

İklim Değişikliğinin Türkiye’ye ve Sanayiye Etkileri Paneli

22 Kasım 2005

67

2. El Makine İthalatı ile İlgili Toplantı

28 Kasım 2005

68

Avrupa Birliği Hibeleri İçin Proje Teklifi Hazırlama Eğitimi Semineri

69

TMMOB Sanayi Kongresi

70

AB’nin KOBİ’lere Yönelik İnsiyatifleri Semineri

71

TİM Akademi Ankara Seminer Programı

72

Makine Teknik Komitesi-MAKTEK Toplantıları

İstanbul

4 Ekim 2005 7 Ekim 2005

Ankara

25 Ekim 2005

5-6 Aralık 2005 16-17 Aralık 2005 22 Aralık 2005 22-23 Aralık 2005 2005

2006 73

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı

74

I. Uluslararası Tekstil ve Tekstil Makineleri Kongresi Hazırlık Toplantısı

75

Kalkınma Ajansları Bilgilendirme Toplantısı

76

Genel Sekreterler Toplantısı

77

I. Uluslararası Tekstil ve Tekstil Makineleri Kongresi Hazırlık Toplantısı

78

Makina ve Otomasyon Toplantısı

79

Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi Semineri

80

I. Uluslararası Tekstil ve Tekstil Makineleri Kongresi Hazırlık Toplantısı

2 Ocak 2006

İstanbul

18 Ocak 2006 23 Şubat 2006

130

Ankara

2 Mart 2006

İstanbul

6 Mayıs 2006

Konya

18 Mart 2006 27 Mart 2006

İstanbul

30 Mart 2006


2006 81

Makina Teknik Komitesi (MAKTEK) ve Alt Çalışma Grubu Toplantıları

13 Nisan 2006

82

Ar-Ge Şube Müdürleri Toplantısı

18 Nisan 2006

83

DTÖ Sektörel İnisiyatif Toplantıları

5 Mayıs 2006

84

TOBB-Sektör Kurulu Toplantısı

30 Mayıs 2006

85

Genel Sekreterler Toplantısı

86

DTÖ Sektörel İnisiyatif Toplantıları

87

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2005 Yılı Olağan (Seçimli) Genel Kurul Toplantısı

Ankara

5 Temmuz 2006

88

AB’nin ÇHC ile Ticaret ve Yatırımlarına İlişkin Bir Strateji Konulu Konferans

Brüksel

7 Temmuz 2006

89

Makina Teknik Komitesi (MAKTEK) ve Alt Çalışma Grubu Toplantıları

27 Temmuz 2006

90

AB Mali İlişkileri ile AB Mali ve Teknik Yardım Semineri

31 Temmuz 2006

91

TİM İhracat Kayıt Rakamları Açıklaması Basın Toplantısı

92

Daha Güvenli Ürünler İçin Daha Etkin Bir Piyasa Gözetimi ve Denetimi Sempozyumu

93

Genel Sekreterler Toplantısı

94

Türkiye-AB Mali İlişkileri, Proje Çevrimi Yönetimi, Proje Fişi Hazırlama Eğitim Programı

95

Türkiye Makine ve Teçhizat Üreticilerinin İhtiyacı Olan İnsan Kaynaklarının Eğitimi Toplantısı

96

İnovasyon Konferansı

97

11. İhracat Koordinasyon Toplantısı

98

5. Sanayi Kongresi

1-2 Kasım 2006

99

İhracat Stratejik Planı (2007-2009) Proje Çalışma Grubu Toplantısı

3-5 Kasım 2006

100

Dünya Türk İş Adamları Kurultayı

101

10. Uluslararası İş Forumu

22 Kasım 2006

102

SAN-TEZ Projesi Tanıtım Toplantısı

22 Kasım 2006

Mersin

2-3 Haziran 2006 19 Haziran 2006

Eylül 2006

18-19 Eylül 2006

6 Ekim 2006

İstanbul

17 Ekim 2006

Ankara

31 Ekim 2006

İstanbul

131

8 Eylül 2006

18-19 Kasım 2006

yıl

5 Eylül 2006

Trabzon

birlik’te

Gaziantep


2006 103

Makina Teknik Komitesi (MAKTEK) ve Alt Çalışma Grubu Toplantıları

104

Genel Sekreterler Toplantısı

105

Dünya Trendleri, Türkiye’nin Bu Trendlerdeki Yeri Geleceği Bilmek ve Geleceği Yönetmek Semineri

106

İhracat Stratejik Planı Basın Toplantısı

107

Türkiye- Endonezya 6. Dönem Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Toplantısı

108

TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi Toplantıları 2006

2006

109

Ortak Satınalma Organizasyonu Toplantıları

2006

30 Kasım 2006

Erzurum

1 Aralık 2006 12 Aralık 2006

Ankara

28 Aralık 2006 29-30 Aralık 2006

birlik’te

yıl

2007 110

İhracatçı Birlikleri Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı

111

Plastik İşleme Makinelerine İlişkin Toplantı

112

III. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Yatırım Konferansı

113

AB Mali Ve Teknik Yardımlarından Daha Fazla Yararlanılması Amacına Yönelik Olarak Toplantı

19-23 Şubat 2007

114

Türkiye’deki Makine Sektöründe AB Müktesebatı Konusunda Uzmanlık Oluşturulması Toplantısı

22 Şubat 2007

115

AB Mali Ve Teknik Yardımlarından Daha Fazla Yararlanılması Amacına Yönelik Olarak Toplantı

26 Şubat-2 Mart 2007

116

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterleri Toplantıları

117

Euromonitor International Tanıtım Toplantısı

118

Türkiye-Ukrayna İş Konseyi ve Yatırım Forumu

119

ABD’ye İhracatta Yeni Açılımlar, Küresel Rekabette KOBİ’lerin Yeri ve Finansmanlar Konferansı

5 Nisan 2007

120

TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi Toplantıları

5 Nisan 2007

Ankara

8 Ocak 2007

İstanbul

17 Ocak 2007

Ankara

19-21 Ocak 2007

Antalya

2-3 Mart 2007 3 Mart 2007

132

27-29 Mart 2007


Makine ve Aksamları İhracatçıları

Türkiye Makine ve Çimento Sektö

Birliği D-8 zirvesine katıldı.

rü Buluşması 21Aralık tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. 28 makin e ve13 çimento üreticisi firmanın toplantıda üst düzey 70 yönetici yer katıldığı aldı.


birlik’te

yıl

2007 121

Makine Teknik Komitesi (MAKTEK) ve Alt Çalışma Grubu Toplantıları

6 Nisan 2007

122

Makine Sektör Envanteri Basın Toplantısı

9 Nisan 2007

123

Türk Tekstil Makinelerinin Durumu ve İmalat Olanakları Paneli

25 Nisan 2007

124

Ortak Satınalma Organizasyonu Toplantıları

125

Türk Sanayinin En Önemli Sektörü Makine Tartışılıyor Zümre Toplantısı

9 Mayıs 2007

126

Türk Sanayinin En Önemli Sektörü Makine Tartışılıyor Konulu Toplantı

9 Mayıs 2007

127

Forum İstanbul 2007 Konferansı

128

Başkanlar Kurulu Toplantısı

129

Türk Makine Sektörünün Arzulanan Yere Gelmesi İçin Oluşturulması Gereken Stratejiler, Sektörün Önündeki Engeller, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Toplantısı

29 Mayıs 2007

130

Makine Sektöründe Tercihsiz Menşe Kuralları Toplantısı

31 Mayıs 2007

131

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterleri Toplantıları

132

TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi Toplantıları

14 Haziran 2007

133

Makine Sektöründeki CE Direktifleri Uluslararası Deneyim Paylaşım Konferansı

22 Haziran 2007

134

Savunma Teknolojileri Bilgi Sistemi (STBS) Projesi Toplantısı

27 Temmuz 2007

135

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2006 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı

30 Temmuz 2007

136

Makine Teknik Komitesi (MAKTEK) ve Alt Çalışma Grubu Toplantıları

14 Ağustos 2007

137

Stratejik Plan Dış Paydaş Analizi Toplantısı

138

II. Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makineleri Kongresi

139

140

İstanbul

25 Nisan 2007

İstanbul

10-11 Mayıs 2007

Ankara

12-Mar-07

Çeşme

8-9 Haziran 2007

12 Eylül 2007

Gaziantep

19-20 Ekim 2007

Orta Anadolu Bölgesi Demiryolu Taşımacığının Geliştirilmesi Toplantısı

Ankara

23 Ekim 2007

İhracatçı Birlikleri Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı

Ankara

31 Ekim 2007

134


2007 141

TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi Toplantıları

31 Ekim 2007

142

Makine Teknik Komitesi (MAKTEK) ve Alt Çalışma Grubu Toplantıları

22 Kasım 2007

143

İnovasyon Semineri

24 Kasım 2007

144

Avrupa Birliği-Türkiye Mali İşbirliği Süreci Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Sektörel İzleme Komitesi 1. Toplantısı

27 Kasım 2007

145

Dış Ticarette E-Belge Yönetim Sistemi Portalı Konulu Toplantı

146

Coğrafi işaretler ve Geleneksel Özellikli Ürün Adı Koruması Çalıştayı

147

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterleri Toplantıları

148

TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi Toplantıları

149

KOBİ’lerin Üretim Maliyeti Sorunları ve Yükleri Semineri

İstanbul

5 Aralık 2007

6 Aralık 2007 11 Aralık 2007 12 Aralık 2007

birlik’te

Ankara

2007

yıl

2008 150

İhracatçı Birlikleri Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantıları

151

Basın Toplantıları

152

Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi Sektörü Semineri

153

Yerli Ara Malı ve Hammadde Kullanımının Yaygınlaştırılması Toplantısı

24 Ocak 2008

154

Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemi ve Bu Kapsamdaki Telafi Edici Vergi Uygulaması Bilgilendirme Semineri

25 Ocak 2008

155

Yurt Dışı Fuar Organizatörleri Derneği (YUFOD) Toplantısı

İstanbul

25 Ocak 2008

156

Rusya’da Türk Kültürü Yılı Toplantısı

Moskova

25 Ocak 2008

157

Türk Makine Sektörü Stratejik Planı’nın Görüşülmesi

Bursa

31 Ocak 2008

158

ITFC Bilgilendirme Toplantısı

İstanbul

2 Ocak 2008 15 Ocak 2008

Konya

17 Ocak 2008

31 Ocak 2008

135


birlik’te

yıl

2008 159

Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Toplantıları

Antalya

31 Ocak 2008

160

II. Ulusal Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Kongresi

Antalya

7-10 Şubat 2008

161

Bulgaristan ve Makedonya Ülke Sohbet Toplantısı

Ankara

12 Şubat 2008

162

Eximbank Kredi Görüşmeleri

14 Şubat 2008

163

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri Ar-Ge Şube Müdürleri Toplantısı

22 Şubat 2008

164

İhracatçı Birlikleri Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantıları

İstanbul

23-24 Şubat 2008

165

İTO 1.Karadeniz İşbirliği Forumu

İstanbul

25Şubat 2008

166

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Toplantıları

İstanbul

25 Şubat 2008

167

Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi Açılış Toplantısı

168

Katma Değer Üzerinden Tek Bir Menşe Kuralına Geçilmesi Konusunda Türkiye’nin Pozisyonunun Belirlenmesi Toplantısı

169

İş-İnşaat Makineleri Sektörü Kümelenme Çalışması Tanıtım Programı’nın Tanıtım Toplantısı

170

TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi Toplantıları

12 Mart 2008

171

Güney Kore ile İmzalanması Öngörülen STA Kapsamında Analiz Toplantısı

18 Mart 2008

172

İhracatçı Birlikleri Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantıları

173

Makine Teknik Komitesi (MAKTEK) ve Alt Çalışma Grubu Toplantıları

27 Mart 2008

174

Enerji Teknolojileri Platformu Oluşturulması Toplantısı

28 Mart 2008

175

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Toplantıları

176

Genel Sekreterler Toplantıları

177

Makine Teknik Komitesi (MAKTEK) ve Alt Çalışma Grubu Toplantıları

178

TÜGİAD Geleneksel Perşembe Toplantısı

28 Şubat 2008

4 Mart 2008

Ankara

İstanbul

20 Mart 2008

İstanbul

3 Nisan 2008

Ankara

3 Nisan 2008 3 Nisan 2008

Ankara

136

07 Mart 2008

10 Nisan 2008


birlik’te

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan

lığı himayesinde, Makine ve Aksam ları İhracatçıları Birliği, Makine Tanıtı işbirliğiyle 29 Mayıs 2010 tarihinde m Grubu ve Makine Sanayii Sektö ‘’Türk Makine Sanayi ve Kamu Alıcıla r Platformu rı Buluşması’’ toplantısı düzenlendi.

yıl

n ve

misye r ile özel sektör temsilcileri, akade sektörel dernekler, birlik ve odala m Toplantısı; kurum ve kuruluşlar, kleşti. gerçe ıyla katılım kişinin 300 ık basın mensuplarından oluşan yaklaş

Türkiye Makine Sektörü Strateji Tanıtı

137


birlik’te

yıl

2008 179

AB-Ukrayna STA Müzakereleri Sırasında Türkiye’nin İzleyeceği Politikaların Tespiti Toplantısı

11 Nisan 2008

180

Makine Teknik Komitesi (MAKTEK) ve Alt Çalışma Grubu Toplantıları

15 Nisan 2008

181

YAPI 2008 Fuarı’na Yönelik Gerçekleştirilen Program

182

Donanma Komutanlığı Malzeme Sergisi

183

Sanayileşen Konya’nın Değişen Gündemi Paneli

184

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) Toplantıları

185

Fiyat Farkı Kararnamesi Toplantısı

186

Mısır Büyükelçiliği Ziyareti

2 Haziran 2008

187

TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi Toplantıları

06 Haziran 2008

188

Küresel Ekonomik Gelişmeler Işığında Adana Paneli

6 Haziran 2008

189

Makine Teknik Komitesi (MAKTEK) ve Alt Çalışma Grubu Toplantıları

24 Haziran 2008

190

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) Toplantıları

Adana

26-27 Haziran 2008

191

Dış Ticaret Eğitim Semineri

Konya

3-4 Temmuz 2008

192

Mısırlı İş Adamları Heyeti

Ankara

4 Temmuz 2008

193

İhracatçı Firmalara İlişkin Bilgilerin Güncellenmesi ve Bilgi Bankası Oluşturulması Toplantısı

194

Azerbaycan İhracat ve Yatırım Geliştirme Kurumu Görüşmeleri

Ankara

23-25 Temmuz 2008

195

Genel Sekreterler Toplantıları

Ankara

29 Temmuz 2008

196

Basın Toplantıları

197

Uluslararası Makine Tasarımı ve İmalatı Kongresi

İstanbul

3-5 Eylül 2008

198

KOSGEB’in Yeni Vizyonu, Yeni Destek ve Kredileri Bilgilendirme Toplantısı

Ankara

4 Eylül 2008

199

Makine Teknik Komitesi (MAKTEK) ve Alt Çalışma Grubu Toplantıları

İstanbul

28 Nisan-2 Mayıs 2008

Ankara

7 Mayıs 2008

Konya

14 Mayıs 2008

Ankara

27 Mayıs 2008 30 Mayıs 2008

16 Temmuz 2008

5 Ağustos 2008

138

18 Eylül 2008


2008 200

Makina İmalatçıları Birliği’nin (MİB) Ar-Ge Teşvikleri Sunumu

201

Dış Ticaret Lojistiği Konferansı

202

23 Eylül 2008

I.Trabzon İpek Yolu İşadamları Zirvesi

Trabzon

16-19 Ekim 2008

203

Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği (POMSAD) Kongresi

Ankara

16-18 Ekim 2008

204

Rusya Federasyonu Gümrük Prosedürleri Toplantısı

İstanbul

20 Ekim 2008

205

Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri Konferansı

İstanbul

22 Ekim 2008

206

Girişimci Bilgi Sistemleri Tanıtımı ve Küresel Gelişmelerin Değerlendirilmesi Toplantısı

İstanbul

30 Ekim 2008

207

Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Toplantıları

Antalya

31 Ekim 2008

208

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) Toplantıları

Eskişehir

31 Ekim 2008

209

Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Toplantıları

Antalya

2 Kasım 2008

210

İthalatta, Özellikle Traktör Grubunda Düşük Kaliteden Doğabilecek Haksız Rekabetin Önlemesi Adına, Sanayi Mevzuatının Yeterliliği, Bu Konuda Yapılan Testler, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Konulu Değerlendirme Toplantısı

211

12. İhracat Koordinasyon Toplantısı

212

GAP Çerçevesi İçerisinde Makine Sektörünün Geleceği Konulu Toplantı

213

Başkanlar Kurulu Toplantısı

214

Ekonomide Beklentiler ve Dış Ticarete Etkileri Paneli

215

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) Toplantıları

216

10 Kasım 2008

Ankara

13 Kasım 2008

Şanlıurfa

15 Kasım 2008

İstanbul

28 Kasım 2008

Ankara

4 Aralık 2008

Eskişehir

19 Aralık 2008

1. Vinç Sektör Zirvesi

Konya

19 Aralık 2008

217

TR52 Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu 1. Toplantısı

Konya

22 Aralık 2008

218

Yurt Dışı Fuar Organizatörleri Derneği (YUFOD) Toplantısı

İstanbul

26 Aralık 2008

219

E-birlik.net Projesi Toplantısı

İstanbul

26 Aralık 2008

139

yıl

14-15 Ekim 2008

birlik’te

Mersin


2008 220

MÜSİAD İstişare Toplantısı

221

Ortak Satınalma Organizasyonu Toplantıları

29 Aralık 2008 2008

birlik’te

yıl

2009 222

Kızılcahamam Yatırım (YOİKK) Konferansı

223

Avrupa Birliği-Türkiye Mali İşbirliği Süreci Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı

224

Sanayi Stratejisi ve Makine Sektörünün Örnek Sektör Olarak İncelendiği Sektörel Stratejiler Konulu TAIEX Çalıştayı

225

Genel Sekreterler Toplantıları

226

ODAGEM Kümelenme Oluşumları Bilgilendirme Toplantısı

227

DTM tarafından yürütülen Kümelenme Projesine İlişkin Toplantılar

228

Makine Sanayi Sektör Stratejisi Belgesi Toplantısı

229

Krizlere Karşı Nasıl Bağışıklık Kazanacağız Konulu Panel

230

Bölgesel Ticaret Anlaşmaları ve Dünya Ticaret Örgütü Semineri

231

Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı (BROP) Proje Değerlendirme Bilgilendirme Toplantısı

232

İş ve İnşaat Makineleri (İŞİM) Kümelenmesi Toplantıları

233

DTM tarafından yürütülen Kümelenme Projesine İlişkin Toplantılar

234

Makine Sektöründe Kriz Ortamında Öncelikli Olarak Ele Alınması Gerekli Olan Hususlar Konusunda Toplantı

13 Mart 2009

235

İş ve İnşaat Makineleri (İŞİM) Kümelenmesi Toplantıları

19 Mart 2009

236

İhracat Koordinasyon Toplantısı ve Genişletilmiş İhracatçı Birlikleri Başkanlar Kurulu Toplantısı

237

Makine Teknik Komitesi (MAKTEK) ve Alt Çalışma Grubu Toplantıları

9-11 Ocak 2009

140

22 Ocak 2009

Ankara

27-28 Ocak 2009

İstanbul

30 Ocak 2009 11 Şubat 2009

Fransa

16-20 Şubat 2009 17 Şubat 2009

İstanbul

18 Şubat 2009

23-24 Şubat 2009

Ankara

25 Şubat 2009 7 Mart 2009

Ankara

Ankara

12 Mart 2009

8 Mayıs 2009

9-10 Nisan 2009


2009

Belarus-Türkiye İşadamları Toplantısı

Belarus

16-18 Nisan 2009

239

E-Birlik Net Personel Modülü Ön İnceleme Toplantısı

İstanbul

27-28 Nisan 2009

240

Yurt Dışına E-Ticaret Proje Yönlendirme Grubu Toplantısı

Ankara

29 Nisan 2009

241

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİM Platformu) Toplantıları

Eskişehir

7-8 Mayıs 2009

242

KOSGEB Genel Kurul Toplantısı

Ankara

14 Mayıs 2009

243

İŞBAP Toplantısı

Ankara

22 Mayıs 2009

244

TR52 Kalkınma Ajansı Toplantısı

Konya

26 Mayıs 2009

245

Proje Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması Çalıştayları

Ankara

9 Haziran 2009

246

DTM tarafından yürütülen Kümelenme Projesine İlişkin Toplantılar

Ankara

10 Haziran 2009

247

Lazer Teknolojileri ve Uygulama Alanları Konulu Toplantı

248

Genel Sekreterler Toplantıları

İstanbul

26 Haziran 2009

249

TİM’in 2008 yılı Olağan Genel Kurulu

İstanbul

3 Temmuz 2009

250

E-Ticaret Projesi Toplantıları

3-8 Temmuz 2009

251

Makine Teknik Komitesi (MAKTEK) ve Alt Çalışma Grubu Toplantıları

10 Temmuz 2009

252

Alo İhracat Bilgi Merkezi Kuruluş Çalışması Toplantısı

253

2023 İhracat Atılım Projesi Toplantısı

254

Mısır Heyeti Görüşmeleri

255

E-Ticaret Projesi Toplantıları

256

İŞBAP Toplantısı

257

Makine Sektör Çalıştayı

13 Ağustos 2009

258

Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Toplantısı

19 Ağustos 2009

259

Makine Sektör Çalıştay Toplantıları

birlik’te

238

24 Haziran 2009

21 Temmuz 2009 23 Temmuz 2009 27 Temmuz-5 Ağustos 2009 27-31 Temmuz 2009

Ankara

3 Ağustos 2009

20-21-26 Ağustos 2009

141

yıl

İstanbul


birlik’te

yıl

2009 260

Gümrük Beyannamelerinde Birlik Onayına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Toplantı

261

Alo İhracat Bilgi Merkezi Kuruluş Çalışması Toplantısı

262

Kullanılmış Eşya İthaline İlişkin Toplantı ve Yapılan Çalışmalar

263

Makine Sektör Çalıştay Toplantıları

264

Genel Sekreterler Toplantıları

İstanbul

17 Eylül 2009

265

2023 Türkiye İhracat Stratejisinin Sektörel Kırılım Projesi Başlama Toplantısı

İstanbul

28 Eylül 2009

266

Genel Sekreterler Toplantıları

Gaziantep

1-2 Ekim 2009

267

Çorum Makine Sektörüne Yönelik Değer Zinciri Analiz Çalışması Toplantısı

Çorum

1 Ekim 2009

268

Gümrük Beyannamelerinde Birlik Onayına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Toplantı

5 Ekim 2009

269

Kullanılmış Eşya İthaline İlişkin Toplantı ve Yapılan Çalışmalar

13 Ekim 2009

270

Makine Sektör Çalıştay Toplantıları

271

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİM Platformu) Toplantıları

Ankara

17 Ekim 2009

272

Proje Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması Çalıştayları

Ankara

20 Ekim 2009

273

TARMAKBİR Sektör Buluşması

Antalya

23-25 Ekim 2009

274

Devlet Yardımları ve Fuar Teşviklerinin Uygulamalarına Yönelik Gerçekleştirilen Toplantılar (DTM)

İstanbul

27-30 Ekim 2009

275

Makine Teknik Komitesi (MAKTEK) ve Alt Çalışma Grubu Toplantıları

12 Kasım 2009

276

Kullanılmış Eşya İthaline İlişkin Toplantı ve Yapılan Çalışmalar

25 Kasım 2009

277

İhracat Koordinasyon Toplantısı ve Genişletilmiş İhracatçı Birlikleri Başkanlar Kurulu Toplantısı

278

Amerika Pazarına Girişte Doğrular ve Yanlışlar: Küreselleşme Stratejilerinin Anahtarları Semineri

4-7 Eylül 2009

Ankara

9 Eylül 2009 9 Eylül 2009 16-25 Eylül 2009

16-21-23 Ekim 2009

142

Ankara

2 ARALIK 2009

2 Aralık 2009


2009 279

Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları-2023 ve Sonrası Çalıştayı

280

Makine Teknik Komitesi (MAKTEK) ve Alt Çalışma Grubu Toplantıları

281

2. Üniversite–Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi

282

Arnavutluk-Karadağ Resmi Ziyareti

283

Sanayi Kongresi 2009

Ankara

11-12 Aralık 2009

284

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 20. Toplantısı

Ankara

15 Aralık 2009

285

Türk Dış Yatırımları Paneli

22 Aralık 2009

286

Etiyopyalı İşadamları Heyeti

23 Aralık 2009

287

Makine Teknik Komitesi (MAKTEK) ve Alt Çalışma Grubu Toplantıları

24 Aralık 2009

288

TİM Sektörler Konseyi Toplantıları

2009

289

TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi Toplantıları

2009

290

Yurt Dışı Fuar Organizatörleri Derneği (YUFOD) Toplantıları

2009

291

Ortak Satınalma Organizasyonu Toplantıları

2009

3-4 Aralık 2009

3 Aralık 2009

Eskişehir

7-8 Mayıs 2009 10-12 Aralık 2009

Bölgesel Entegrasyon Hareketlerinin Dış Ticaretimiz Açısından Değerlendirilmesi Toplantısı

21 Ocak 2010

293

Yurt Dışı Fuarcılık Toplantısı

4 Şubat 2010

294

Avrupa Birliği ve KOSGEB Hibe Destekleri Toplantısı

10 Şubat 2010

295

Pazar Araştırması Desteği ve Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğler ile İlgili Toplantı

296

Makine Sanayi Çalıştayı Yürütme Kurulu Toplantısı

12 Şubat 2010

297

Dış Ticaret Beklenti Anketi Konulu Toplantı

12 Şubat 2010

298

AB Sürecinde İhracatçılar Zirvesi

19 Şubat 2010

143

11-12 Şubat 2010

yıl

292

birlik’te

2010


birlik’te

yıl

2010 299

BDT-Gümrük Birliği Değerlendirme Toplantısı

24 Şubat 2010

300

Tarife Dışı Engellere Yönelik Çalışmalar Toplantısı

26 Şubat 2010

301

Balkan Ülkeleri Pazar Giriş Eylem Planı Çalıştayı

İstanbul

26 Şubat 2010

302

Yeni İhracat Stratejisi Toplantısı

İstanbul

11 Mart 2010

303

Mevlana Kalkınma Ajansı’nın Toplantıları

17 Mart 2010

304

Mevlana Kalkınma Ajansı’nın Toplantıları

1 Nisan 2010

305

Sıfır Sorun Sınırsız İhracat Toplantıları

306

Buyfromturkey Projesi Toplantıları

307

Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği Genel Kurul Toplantısı

10 Nisan 2010

308

Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Toplantısı

14 Nisan 2010

309

Bilgi DTM Toplantısı

14 Nisan 2010

310

Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı (BROP) Proje Değerlendirme Bilgilendirme Toplantıları

14 Ekim 2010

311

Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı (BROP) Proje Değerlendirme Bilgilendirme Toplantıları

22 Nisan 2010

312

VOC-Test Merkezleri Hibe Programı’na İlişkin Toplantı

6 Mayıs 2010

313

Sıfır Sorun Sınırsız İhracat Toplantıları

İstanbul

13 Mayıs 2010

314

Küresel Kriz, Yeniden Yapılanma, Ulusal Dönüşüm Konferansı

İstanbul

20-21 Mayıs 2010

315

Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi Toplantısı

316

Mevlana Kalkınma Ajansı’nın Toplantıları

317

Devlet Yardımı Destek Ödemelerine İlişkin Düzenlenen İcmal Listeleri Toplantısı

318

TİM 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Ankara

2-3 Haziran 2010

319

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİM Platformu) Toplantıları

Ankara

3-4 Haziran 2010

320

Makina İmalatçıları Birliği Genel Kurul Toplantısı

Ankara

5 Haziran 2010

Ankara

1 Nisan 2010 9-21 Nisan

21 Mayıs 2010 24-26 Mayıs 2010

144

25 Mayıs 2010


2010 321

Makine Sektörü Strateji Belgesi Hakkında Değerlendirme Toplantısı

322

Kullanılmış Makine İthalatı ile İlgili Toplantı

323

DİİB-İkincil İşlem Görmüş Ürünlerle İlgili Toplantı

324

Yıldızlı Projeler Yarışması

25 Haziran 2010

325

Takım Tezgahları Sektörüne İlişkin Güncel Mevzuat ve Son Gelişmeler Konulu Panel

25 Haziran 2010

326

2023 Türkiye İhracat Stratejisinin Uygulamaya Aktarılması ve Sektörel Kırılımı Projesi Kapanış Toplantısı

327

Buyfromturkey Projesi Toplantıları

328

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin 2010/9 Sayılı İthalat Tebliğ Toplantısı

Ankara

7 Temmuz 2010

329

Karayolu Taşımacılık Mevzuatı Bilgilendirme Toplantısı

Ankara

4 Ağustos 2010

330

Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Toplantıları

331

Ülke Masaları Toplantıları

332

TİM Aylık Basın Toplantıları

333

MÜSİAD Alım Heyeti Koordinasyon Toplantıları

2 Eylül 2010

334

Fuar Teşvikleri ve Devlet Yardımları ile Dahilde İşleme Rejiminde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Toplantı

14 Eylül 2010

335

MÜSİAD Alım Heyeti Koordinasyon Toplantıları

15 Eylül 2010

336

İmalat Sektörü Çalıştayı

16 Eylül 2010

337

Ebirlik.net Veri Deseni Eğitimi Toplantısı

20-21 Aralık 2010

338

Ebirlik.net Veri Deseni Eğitimi Toplantısı

23-24 Eylül 2010

339

MÜSİAD Alım Heyeti Koordinasyon Toplantıları

340

Ebirlik.net Veri Deseni Eğitimi Toplantısı

341

Federation of European Material Handling Avrupa İstif Makineleri Federasyonu (FEM) İstanbul 2010 Kongresi

342

Ülke Masaları Toplantıları

15 Haziran 2010

Ankara

17 Haziran 2010

İstanbul

22 Haziran 2010

Silivri

26 Haziran 2010

6 Temmuz 2010 birlik’te

5 Ağustos 2010 24-27 Ağustos 2010 1 Eylül 2010

24 Eylül 2010 25-26 Ekim 2010

İstanbul

30 Eylül-2 Ekim 2010 30 Eylül 2010

145

yıl

İstanbul


birlik’te

yıl

2010 343

Fuarcılık Komitesi Toplantısı

İstanbul

344

MÜSİAD Alım Heyeti Koordinasyon Toplantıları

345

Ülke Masaları Toplantıları

13 Ekim 2010

346

Devlet Yardımları ve DİİB Evraklarının Sonuçlandırılmasına Yönelik Toplantı

15 Ekim 2010

347

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe İlişkin Toplantı

Ankara

25 Ekim 2010

348

Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı

Nairobi

26-28 Ekim 2010

349

TİM Aylık Basın Toplantıları

Sivas

1 Kasım 2010

350

Ülke Masaları Toplantıları

351

Ortak Akıl Toplantısı

352

1. Almanya Çalışma Grubu Toplantısı

353

Bilim Teknolojileri Yenilik Politikaları 2011-2016 Strateji Çerçevesi Değerlendirme Toplantısı

354

Diplomatik Misyon Temsilcileri ile Yapılan Toplantı

İstanbul

6 Aralık 2010

355

DİİB Bilgilendirme Toplantısı

İstanbul

8 Aralık 2010

356

Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Toplantıları

14 Aralık 2010

357

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği İle İlgili Toplantı

17 Aralık 2010

358

Rekabetçilik Alanında Küme Destek Programının Geliştirilmesi Projesi Ankara İli Analizi Konulu Seminer

17 Aralık 2010

359

Ülke Masaları Toplantıları

24 Aralık 2010

360

İhracatçı Birlikleri-Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantıları

5 Ekim 2010 7-10 Ekim

4 Kasım 2010

İstanbul

27 Kasım 2010

Ankara

29 Kasım 2010 1 Aralık 2010

2010

2011 361

TİM Aylık Basın Toplantısı

3 Ocak 2011

362

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı

5 Ocak 2011

363

Türkiye Sanayi Strateji Belgesi Toplantısı

İstanbul 146

5 Ocak 2011


kleşti.

zi’nde 6-7 Aralık 2011 tarihinde gerçe

inasyonunda Haliç Kongre Merke

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koord

birlik’te

Türk-Arap İş Birliği Konferansı; Bilim,

yıl

İstanbul’da üç gün süren “D-8 Sanay

i Bakanları Zirvesi” 4-6 Ekim tarihle

ri arasında düzenlendi. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği D-8 makine oturumuna başkanlık etti. Zirvesi’nde

147


birlik’te

yıl

2011 364

2. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu

Bursa

26 Ocak 2011

365

2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe İlişkin Toplantı

Ankara

14 Şubat 2011

366

Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Toplantıları

367

Ankara İli Rekabet Analizi Fizibilite Çalışması Açılış Toplantısı

368

6111 Sayılı Kanun ile ilgili Değerlendirme Toplantısı

22 Şubat 2011

369

İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu 4. Toplantısı

25 Şubat 2011

370

TİM Meclis Toplantısı

22 Mart 2011

371

Elektronik ve Gömülü Yazılım Çalışma Grubu Toplantısı

31 Mart 2011

372

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterleri Toplantısı

İstanbul

6 Nisan 2011

373

2. Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Sempozyumu

İstanbul

19-20 Nisan 2011

374

Ar-Ge Teşvikleri Toplantısı

375

Ülkelerarası Kamu Alımları Değerlendirme Toplantısı

376

Diplomatik Misyon Temsilcileri ile Toplantı

377

Makine Teknik Komitesi (MAKTEK) Toplantıları

378

Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Toplantıları

379

GTS Kapsamındaki Tavizlere İlişkin Menşe Kuralları Toplantısı

Ankara

18 Mayıs 2011

380

BROP Sektörel İzleme Komitesi Toplantıları

Ankara

18 Mayıs 2011

381

2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı

İstanbul

24 Mayıs 2011

382

USİMP (Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu) Toplantıları

İzmir

1-2-3 Haziran 2011

383

Ulusal Akışkan Gücü Eğitim Merkezi’nin (UAGEM) Açılış Töreni

384

ISO 9001:2008-Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

385

Manufuture-Tr Tanıtım Toplantısı

15 Şubat 2011

Ankara

17 Şubat 2011

19 Nisan 2011 4 Mayıs 2011

Ankara

11 Mayıs 2011 12-17 Mayıs 2011 13 Mayıs 2011

3 Haziran 2011

Ankara

9-10 Haziran 2011 15 Haziran 2011

148


2011 386

Makine ve Aksamları Sektörü Liderlik Ekibi Proje Hizalama Toplantısı

387

TİM 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

388

2023 Yolunda Makine ve Aksamları Sektörü Stratejik Haritası Çalıştayı

11 Temmuz 2011

389

İthalat İstatistikleri Çalışma Toplantısı

28 Temmuz 2011

390

Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Toplantıları

18 Ağustos 2011

391

Sektörel Tanıtım Grupları Koordinasyon Toplantısı

23 Ağustos 2011

392

İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu’nun 5. Toplantısı

26 Ağustos 2011

393

ASME (American Society of Mechanical Engineers) Yetkilileri ile Toplantı

7-8 Eylül 2011

394

Makine Sektörü GTİP Çalışma Grubu Toplantısı

30 Eylül 2011

395

TARMAKBİR Antalya Sektör Buluşması

30 Eylül 2011

396

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) 2011 yılı II. Sanayi Bakanları ve 6. Sanayi Çalışma Grubu Toplantıları

397

Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2011-2014 Çalışma Grubu Toplantısı

6 Ekim 2011

398

IDC BT Yöneticileri Forumu

11 Ekim 2011

399

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterleri Toplantısı

400

Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü Programı

401

USİMP (Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu) Toplantıları

402

Paydaş Çalıştayı

2 Kasım 2011

403

Türkiye Makine Sektörü Stratejisi Çalışma Grubu Toplantısı

17 Kasım 2011

404

BROP Sektörel İzleme Komitesi Toplantıları

405

17 Haziran 2011

İstanbul

4-6 Ekim 2011

11 Ekim 2011 26-27 Ekim 2011

Ankara

29 Ekim 2011

Ankara

22 Kasım 2011

Türk-Arap Sanayi İşbirliği Konferansı

İstanbul

6-7 Aralık 2011

406

Türkiye İnovasyon Konferansı

İstanbul

6-8 Aralık 2011

407

Sektörel Tanıtım Grupları Koordinasyon Toplantısı

8 Aralık 2011

149

yıl

İzmir

birlik’te

İstanbul

25 Haziran 2011


2011 408

IDC İş Zekası Seminer Serisi

13 Aralık 2011

409

Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Toplantıları

21 Aralık 2011

410

Makine Teknik Komitesi (MAKTEK) Toplantıları

26 Aralık 2011

411

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterleri Toplantısı

412

TOBB Makine ve Teçhizat İmalatı Meclis Toplantısı

413

TİM Sektörler Konseyi ve TİM Yönetim Kurulu Toplantıları

2011

414

İhracatçı Birlikleri-Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantıları

2011

415

Ülke Masaları Toplantıları

2011

Bursa

26 Aralık 2011

Ankara

27 Aralık 2011

birlik’te

yıl

2012 416

İklimlendirme Sanayii İhracatçılar Birliği Genel Kurul Toplantısı

11 Ocak 2012

417

Akışkan Gücü Derneği’nin (AKDER) Genel Kurul Toplantısı

27 Ocak 2012

418

Ar-Ge Proje Pazarı

419

Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi 2. Yönlendirme Kurulu

420

6’ncı Çimento Ticareti ve Teknolojileri Çimento konferansı

421

Ortak Akıl Toplantısı

422

I.Tevid Çalıştayı

423

Bursa

2-3 Şubat 2012 7 Şubat 2012

7-8 Şubat 2012 17 Mart 2012

İstanbul

28 Mart 2012

Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim Teknik Komitesi Toplantısı

Ankara

16 Nisan 2012

424

Türk Ticaret Kanunu Semineri

Ankara

19 Nisan 2012

425

Forum İstanbul 2012

İstanbul

26-27 Nisan 2012

426

TİM Genel Kurul Toplantısı

427

Türkiye–Dünya Ticaret Köprüsü 2012 Organizasyonu

428

TTN’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı

6 Haziran 2012

İstanbul

6-7 Haziran 2012 11 Haziran 2012

150


Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği’nin ev sahipliğinde,14-16 Haziran 2012 tarihleri arasında 12. EHI Genel Kurulu kapsamında uluslararası ısı sektörü İstanbul’da bir araya geldi. Toplantıda, AB en Bakanı ve Baş Müzakereci Egem Bağış ve Türkiye ısı sektörü temsilcileri ile dünya markalarının CEO ve temsilcileri buluştu.

birlik’te yıl

Vizyon 2023 toplantısında iş ve inşaat makineleri sektörü bir araya geldi.

2012 429

Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Toplantısı

430

12. EHI Genel Kurulu

431

Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2011-2014) Toplantısı

15 Haziran 2012

432

Üniversite Sanayi İşbirliği (ÜSİMP) Platformu Genel Kurul Toplantısı

20 Haziran 2012

433

Üniversite Sanayi İşbirliği (ÜSİMP) 5.Ulusal Kongresi

434

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) Sektörel İzleme Komitesi

Ankara

27 Haziran 2012

435

2012 Yılının İlk Yarısının Makine Sektörü Açısından Değerlendirilmesi Toplantısı

İstanbul

12 Temmuz

12 Haziran 2012 14-16 Haziran 2012

21-22 Haziran 2012

151


Birlik’te 10 yıl

Moment Expo Dergisi 10. Yıl Eki  

Moment Expo Dergisi 10. Yıl Eki

Moment Expo Dergisi 10. Yıl Eki  

Moment Expo Dergisi 10. Yıl Eki

Advertisement