Page 7

Hoofdstuk 2

2.1 Visie en uitgangspunten taskforce Bij het ontwikkelen van visie, uitgangspunten en maatregelen heeft de taskforce steeds onderscheid gemaakt tussen speciaal onderwijs, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het ondersteuningsbureau. In dit document geven we per maatregel aan wat de gevolgen ervan zullen zijn en op welke manier de maatregel bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit en versterking van de financiĂŤle positie.

2.2 Visie 2.2.1 Kwaliteit van onderwijs Bij kwaliteit gaat het vooral om wat het leerproces oplevert en wat de leeropbrengsten zijn. De inspectie ziet erop toe dat de leerresultaten en schoolopbrengsten voldoende ‘inspectieproof’ zijn. Hoe de leerlingen zich op de scholen van O2G2 ontwikkelen is te zien in Cito-scores, ontwikkelingsperspectieven en eindexamenresultaten. Ook oudertevredenheidsscores, de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied en de kwaliteit van de leeromgeving zeggen iets over de totale kwaliteit van het onderwijs. Alle scholen van O2G2 voldoen eerst aan de inspectiecriteria, daarna aan de specifieke kwaliteitseisen van O2G2; vervolgens kan elke school zich profileren op een of meer gebieden. O2G2 wil dat de resultaten van de scholen tenminste op het landelijk gemiddelde uitkomen. Deze doelstelling is in de themagroep Kwaliteit van het

cultuur

engels

hoogbegaafdheid science/techniek sterke kansenschool sport vve verlengde schooldag profi-leren!

O2G2 herkenbare kwaliteit

Inspectieproof

7

Samen op weg naar beter en betaalbaar onderwijs  

Een visie op het openbaar onderwijs in Groningen. Visiedocument 2012 - 2016

Samen op weg naar beter en betaalbaar onderwijs  

Een visie op het openbaar onderwijs in Groningen. Visiedocument 2012 - 2016

Advertisement