Page 6

• Effectievere inzet van middelen, in het primaire en in het ondersteunende proces. • Het pakket van maatregelen leidt tot een sluitende meerjarenbegroting en een gezond financieel fundament (vermogenspositie en liquiditeit).

1.4 Samenstelling taskforce Opdrachtgever van de taskforce is het College van Bestuur van O2G2. In de taskforce zijn het voortgezet-, primair- en speciaal onderwijs elk door een directeur of rector op een evenwichtige manier vertegenwoordigd. Vanuit het ondersteuningsbureau zijn twee medewerkers als projectleider en –secretaris aan de taskforce toegevoegd. De taskforce bestaat uit de volgende mensen: • Projectleider: Rob Vinke • Directeur primair onderwijs: Marga Hesseling • Directeur speciaal onderwijs: Jan Jansema • Rector voortgezet onderwijs: Dirk Dijkstra • Projectsecretaris: Caroliene Hermans, bestuurssecretaris a.i.

1.5 Verloop proces De taskforce is in april 2011 van start gegaan en heeft vanaf het begin wekelijks vergaderd. Eerst heeft de taskforce een visie ontwikkeld, vervolgens zijn daar uitgangspunten en maatregelen aan gekoppeld. Toen visie, uitgangspunten en maatregelen helder waren, heeft de taskforce overleg gevoerd met de beleidsmedewerkers onderwijs van het ondersteuningsbureau. Met hun input is het document verder aangescherpt.

6

Samen op weg naar beter en betaalbaar onderwijs  

Een visie op het openbaar onderwijs in Groningen. Visiedocument 2012 - 2016

Samen op weg naar beter en betaalbaar onderwijs  

Een visie op het openbaar onderwijs in Groningen. Visiedocument 2012 - 2016

Advertisement