Page 5

Samenvattend voltrekken zich tegelijkertijd drie onderling samenhangende processen: 1. Verdere ontwikkeling en invulling van de onderwijsvisie en het wijkcluster- gericht werken. 2. Het samenvoegen van scholen en het inkrimpen van het aantal locaties als gevolg van dalende leerlingaantallen en het aantal kleine scholen binnen het bestuur van O2G2. 3. Herziening van kwantiteit, kwaliteit en organisatie van de ondersteuning. Deze verschillende processen vragen ook verschillende vormen van aansturing. Het wijkclustergericht werken heeft de grootste kans van slagen met helder vastgelegde kaders en ruimte om per wijkcluster maatwerk te maken. De visie zal met de diverse stakeholders, waaronder de gemeente, het bijzonder onderwijs en de kinderopvang, verder worden ontwikkeld. De samenvoeging van scholen en de herziening van de ondersteuning vragen een duidelijke, planmatige aansturing met een hoge urgentie.

1.2 Taak taskforce De taak van de taskforce was tweeledig: • Het uitwerken van fundamentele voorstellen gericht op het verbeteren van de onderwijskwaliteit. • Het uitwerken van fundamentele voorstellen gericht op het bedrijfsmatig en efficiënt inrichten van de ondersteunende processen binnen O2G2.

1.3 Criteria waaraan de voorstellen moeten voldoen De voorstellen van de taskforce worden getoetst aan de volgende criteria: • Fundamentele verbetering van de onderwijskwaliteit. • Onderwijsvernieuwend. • Toekomstvast en robuust: het moet passen binnen de strategische kaders van O2G2. • Vermindering van het aantal fte’s, in het primaire en in het ondersteunende proces.

5

Samen op weg naar beter en betaalbaar onderwijs  

Een visie op het openbaar onderwijs in Groningen. Visiedocument 2012 - 2016

Samen op weg naar beter en betaalbaar onderwijs  

Een visie op het openbaar onderwijs in Groningen. Visiedocument 2012 - 2016

Advertisement