Page 23

met trainingsfaciliteiten in huis, als extra’s voor de leerlingen. De kosten zijn navenant voor de school of soms voor de school en de bond samen. De bedragen voor meerdere sporten samen lopen hoog op. Voorgesteld wordt om voor beide scholen een eenduidige profilering te maken in de LOOT-activiteiten.

3.3.2 Personeel: • Op alle VO-scholen is afgelopen jaar het taakbeleid onder de loep geno- men. Voorgesteld wordt om niet voor elke docent een percentage scho- lingstijd uit de jaartaak te halen, zoals in veel vormen van taakbeleid gebeurt. Dat betekent eigenlijk dat de jaartaak geen 1659 uur is maar 1659 - 5 tot 10%. Scholing is maatwerk. Uitgangspunt moet zijn 1659 uur werken en in overleg per schooljaar persoonlijke scholingstijd op basis van een af- gesproken plan. Team- of  studiedagscholing vindt plaats op vergadermid dagen en maakt deel uit van de opslagfactor per les. • Efficiënt formeren: o Fulltime docenten maximaal 750 lesuren per jaar, parttime meer naar rato. o Eerst alle lessen toebedelen, dan ruimte voor taken bepalen. o Inzet LIO’s op plekken waar kleine vacatures zijn (biologie, Frans, geschiedenis, economie, klassieke talen). o Onderwijsondersteunend personeel (OOP)-taken worden nu regelmatig uitgevoerd door ondersteunend personeel (OP). Die taken moeten worden ondergebracht bij OOP. Zo komt de focus op de onderwijstaak te liggen en worden de ondersteunende taken uitgevoerd door de juiste functionarissen. • Vacatures/natuurlijk verloop: o Vacatureruimte beperken; streven naar aanstellingen in LB, rekening houdend met de functiemix. o Minimaal of niet vervangen van formatie in onderwijsondersteunend personeel. o Bij pensionering goedkoper vervangen. o In goed overleg kan er worden inverdiend op de BAPO-regeling. Bovendien moet in overleg met de VO-raad een betaalbare BAPO-regeling mogelijk worden. 3.3.3 Huisvesting: • Het Werkman College en het Heyerdahl College zijn in het schooljaar 2011 in de Kluiverboom getrokken. Het Heyerdahl College biedt praktijkond wijs, het Werkman plaatst het vmbo in de nieuwe school. De leerling

23

Samen op weg naar beter en betaalbaar onderwijs  

Een visie op het openbaar onderwijs in Groningen. Visiedocument 2012 - 2016

Samen op weg naar beter en betaalbaar onderwijs  

Een visie op het openbaar onderwijs in Groningen. Visiedocument 2012 - 2016

Advertisement