Page 20

verwachting binnen enkele jaren een stevige groei doormaken, die deels ten koste gaat van het aantal leerlingen bij de Feniks. Dit kan betekenen dat deze scholen in de toekomst samengevoegd moeten worden, gezien de ontwikkeling van het aantal leerlingen. • De Ploeg is groot genoeg om als zelfstandige school te blijven functioneren. Wijkcluster Centrum: Centrum/Oosterpark/Oosterpoort In deze wijken zijn drie scholen actief op zeven locaties: Borgmanschool met vier locaties, de SJ Bouma met twee locaties en SBO Blekerslaan met één locatie. Het aantal scholen wordt teruggebracht naar twee. Het aantal locaties wordt teruggebracht naar drie: • Het centrum en de omliggende wijken krijgen twee stevige scholen, waar van één op het Cibogaterrein. De andere locatie valt nog te bezien, maar wordt naar alle waarschijnlijkheid gesitueerd in de Oosterparkwijk. De Borgman en de SJ Bouma gaan verder onder één naam, de Borgman school. • De locaties Nieuwe Kijk in ‘t Jat, Agricolastraat en de Jacobijnerstraat van de Borgmanschool worden verplaatst naar het Cibogaterrein, waar een nieuwe school wordt gebouwd op één locatie. De verwachting is dat dit in 2016 uitgevoerd kan worden. • De SJ Bouma in de Oosterpark gaat van twee locaties naar één locatie. De locatie Vinkenstraat is inmiddels opgeheven. • De locatie Warmoesstraat van de Borgmanschool in de Oosterpoort heeft voldoende omvang om als locatie te blijven bestaan als de locatie van het SBO aan de Blekerslaan wordt verplaatst naar de Warmoesstraat. Het voor stel is deze optie op korte termijn te onderzoeken. Wijkcluster Zuid: Groningen Zuid In deze wijken zijn vier scholen actief op acht locaties: Haydnschool met drie locaties, de Starter met twee locaties, de Boerhaave met twee locaties en de Bredero met één locatie. Het aantal locaties wordt teruggebracht naar zeven: • Bij de Haydnschool vindt nieuwbouw plaats. Daardoor wordt het aantal locaties vanaf 2013 teruggebracht naar twee. • Bij de Starter wordt de onderbouw verplaatst van de noodgebouwen naar een permanente locatie aan de Paterswoldseweg. De verwachting is dat dit in 2014 is voltooid. • Bij de Boerhaave vindt nieuwbouw plaats. Die is gereed in 2013. Het aantal

20

Samen op weg naar beter en betaalbaar onderwijs  

Een visie op het openbaar onderwijs in Groningen. Visiedocument 2012 - 2016

Samen op weg naar beter en betaalbaar onderwijs  

Een visie op het openbaar onderwijs in Groningen. Visiedocument 2012 - 2016

Advertisement