Page 18

ten worden besteed aan de voorgestelde herinrichting van de IB-functie. In het algemeen moet er meer aandacht zijn voor een goede managementstructuur in het primair onderwijs en ook voor de plek van de IB-er daarin. In het strategisch plan staat dat mobiliteit tussen vijf en zeven jaar aan de orde is. Met IB-ers, directeuren en locatieleiders wordt hiermee een start gemaakt. Het uitgangspunt is dat iedereen kan solliciteren op de nieuwe functies die te maken hebben met de managementstructuur binnen een wijkcluster of school.

3.2.3 Huisvesting Wijkcluster Oost: Beijum/Lewenborg/Oosterhoogebrug/Driebond/Ruischerbrug In dit wijkcluster zijn nu acht scholen op tien locaties actief. Met de voorgestelde maatregelen worden dit zes scholen met 6 locaties. Daarvoor is wellicht een gebouwenruil nodig met het bijzonder onderwijs. Voorgestelde maatregelen: • De beide locaties van de Beijumkorf worden samengevoegd. De locatie Zwerm wordt opgeheven en beide locaties gaan verder in de Honingraat. Daar zullen dan klaslokalen bijgebouwd moeten worden. • De Dijk en de Doefmat worden samengevoegd. Op welke locatie dat gaat gebeuren moet nog worden bepaald. De beide huidige locaties zijn te klein om de gehele populatie te kunnen onderbrengen. • De Swoaistee heeft een stabiel tot licht groeiend aantal leerlingen en is groot genoeg om als zelfstandige school te blijven functioneren. • Oosterhoogebrug is groot genoeg om als zelfstandige school locatie te blijven functioneren. • De openbare basisscholen de Catamaran en de Tweemaster gaan per 1 augustus 2012 fuseren. De voorgenomen fusie biedt de scholen de kans een nieuwe start te maken op het gebied van onderwijsinhoud, beoorde ling van de onderwijsinspectie en verwachte leerlingaantallen. De fusie biedt kinderen en ouders in de wijk Lewenborg nieuw perspectief. De di- recteuren van beide scholen ondersteunen het voorgenomen fusiebesluit. • De Driebond heeft twee locaties, in Ruischerbrug en Engelbert. De school is in omvang te klein, maar de ontwikkeling van Meerstad kan deze school een nieuwe impuls geven. Het voorstel is om voor de Driebond te streven naar nieuwbouw op één locatie.

18

Samen op weg naar beter en betaalbaar onderwijs  

Een visie op het openbaar onderwijs in Groningen. Visiedocument 2012 - 2016

Samen op weg naar beter en betaalbaar onderwijs  

Een visie op het openbaar onderwijs in Groningen. Visiedocument 2012 - 2016

Advertisement