Page 14

in het regulier onderwijs. Het expertisecentrum ontwikkelt ook modules voor het reguliere onderwijs. Daarmee blijft de regie voor bijvoorbeeld de inzet van ambulante begeleiding bij O2G2. Op korte termijn wordt samenwerking gestart tussen de Buitenschool, de W.A van Lieflandschool, de Mytylschool en het SBO. Ook het expertisecentrum zal worden ingericht. Voor het VSO wordt onderzocht of dit kan worden samengevoegd met het praktijkonderwijs binnen O2G2.

2.3.6 Verstevigen en vergroten marktaandeel In de gemeente Groningen zal het aantal leerlingen voor het basis- en het speciaal onderwijs naar verwachting afnemen met gemiddeld 1 à 1,5% per jaar. Die ontwikkeling zal per wijk en per school sterk verschillen. Per school is daarvoor een prognose gemaakt, gebaseerd op de leerling-ontwikkeling over de afgelopen vijf jaar en de demografische ontwikkeling per wijk voor de komende jaren. Deze prognose is het uitgangspunt bij de maatregelen die worden voorgesteld voor het afstoten van huisvesting en het samenvoegen van scholen. Vanuit bovenstaande visie wil O2G2 het marktaandeel in het basis- en speciaal onderwijs verstevigen en vergroten. Om dat te bereiken willen we excellente onderwijskwaliteit leveren, duidelijke onderwijsconcepten en -profielen bieden en onderwijscentra van voldoende omvang in de wijken.

2.4 Visie Voortgezet Onderwijs De visie van het voortgezet onderwijs is nog niet zo ver uitgewerkt als die van het primair en het speciaal onderwijs. Op dit moment zijn de rectoren van de voorgezet onderwijs-scholen met elkaar en met het College van Bestuur in overleg over de configuratie van de scholen. Dit onderwerp wordt naar verwachting in de loop van 2012 afgesloten. De rectoren kijken waar het onderwijsaanbod van hun scholen dat van de andere voortgezet onderwijs-scholen overlapt en waar juist nog gaten zitten. Onderwerpen die de rectoren bespreken zijn: • Inrichting vmbo, havo en vwo. • Profielen van de scholen. • Aansturing van de scholen. Bij het maken van hun keuzes in deze discussies baseren de rectoren zich op de visie uit het strategisch beleidsplan ‘Eenheid uit verscheidenheid’. Vooruitlopend

14

Samen op weg naar beter en betaalbaar onderwijs  

Een visie op het openbaar onderwijs in Groningen. Visiedocument 2012 - 2016

Samen op weg naar beter en betaalbaar onderwijs  

Een visie op het openbaar onderwijs in Groningen. Visiedocument 2012 - 2016

Advertisement