Page 1

Doelbewust De slechtvalk, onze hoogvlieger ▶ Een warme oproep! ▶ Houdt u van plastic?

21e jaargang

juli 2012

79

Driemaandelijks informatiemagazine van de kerncentrale van Doel voor haar omgeving


Dagboek van een collega

Plug de toekomst in.

Faical Khaldi

Assistent Afdeflingshoofd LTO (Long Term Operation)

De exploitatievergunningen van de kerncentrales in België werden verleend zonder een vooraf bepaalde einddatum of levensduur. De wet, gestemd in 2003, vraagt echter om de levensduur van de kerncentrales in België op 40 jaar te brengen, op voorwaarde dat de bevoorradingszekerheid in België niet in het gedrang komt. Binnen onze afdeling hebben we, in samenwerking met onze collega’s uit Tihange en Tractebel, aangetoond dat de kerncentrales Doel 1 en 2 en Tihange 1 in staat zijn om een levensduur van minstens 50 jaar te behalen, mits het uitvoeren van de nodige acties. Ons team is vandaag reeds volop bezig met de voorbereidingen van deze acties.

De toekomst van de auto begint nu. Met de elektrische auto. En we maken het u extra makkelijk om mee in te stappen. ‘Tank’ voortaan thuis. Met de Electrabel CarPlug. Hij is compatibel met alle types van elektrische en Plug-in hybride wagens. Met één klik start of programmeert u de oplaadbeurt. U kunt hem zelfs bedienen vanop afstand met uw smartphone of pc. En om het u helemaal makkelijk te maken: u hoeft bij Electrabel niet in een speciale formule of pack te stappen om uw wagen op te laden.

Ontdek er alles over op www.electrabel.be/mijncarplug

02.04

02.04

Installatie onder de loep

Vandaag zetten we een inspectieprogramma op poten. Van onze Amerikaanse collega’s leren we dat zogenaamde ‘baseline inspections’ noodzakelijk zijn om de levensduur van Doel 1 en 2 en Tihange 1 op 50 jaar te brengen. Hierbij wordt het deel van de installatie, dat niet systematisch onderzocht wordt, in kaart gebracht. Daarnaast wordt een inspectiestrategie bepaald voor de periode van levensduurverlenging.

07.05

07.05

Op zoek naar de juiste data, …

Als de tweelingcentrale Doel 1 en 2 langer zou openblijven, zijn belangrijke vervangingen noodzakelijk van elektrisch- en instrumentatiemateriaal. Aangezien we ons op alle scenario’s moeten voorbereiden, zijn we bezig met de planning van deze vervanging. Om een goede planning te kunnen organiseren, moeten we weten sinds wanneer het materiaal in gebruik is. De zoektocht naar deze datums vraagt veel werk. Toen onze centrale werd gebouwd, waren computers immers nog niet aan de orde … Doelbewust juli 2012

03


WEETJES

Actueel

‌

Warm hart voor Feniks

handbike. Als je benieuwd bent hoe het hem vergaat op deze,

Feniks is een sport-

toch wel spectaculaire tocht, dan kan je zijn avonturen volgen

vereniging voor mo-

op www.hetkan.be. Wij wensen Frank veel succes en hopen

torisch

dat hij zijn doel zal bereiken!

gehandicap-

ten. Ze doen vooral aan

rolstoelbasket

en handbiken, zowel competitief als recreatief. Kortom, ze zitten letterlijk en figuurlijk niet stil. Om al deze activiteiten

Lang zullen ze leven Met gepaste trots kunnen wij u melden dat het nestje slechtvalken op onze koeltoren drie nieuwe gezinsleden telt. Eind april werden de slechtvalkjes geboren. De schattige pluizenbollen werden ondertussen al geringd zodat we, ook als ze zijn uitgevlogen, kunnen achterhalen hoe het met ze gaat. Proficiat aan de fiere ouders!

financieel te ondersteunen,

Verder in dit nummer - pagina 16 - kan u meer ontdekken over het wel en

kan Feniks al heel lang beroep

wee van deze snelheidsduivels.

doen op Electrabel en meer

Doelbewust juli 2012

04

specifiek op de Kerncentrale

De kerncentrale schiet ter hulp

van Doel. Ook dit jaar kregen

Op 23 maart kreeg onze site bezoek van de brandweer en de civiele bescher-

ze weer een aanzienlijke som.

ming. Er was geen alarm, neen, ze hadden alleen warm water nodig omwille

We dragen deze vereniging

van een zwaar ongeval dat was gebeurd met een LPG-installatie langs de

dan ook een warm hart toe!

E40 in Wetteren. De brandweer wilde het gas langzaam en op een gecontro-

EĂŠn van de actieve leden van

leerde manier laten uitbranden. Om een eventuele ontploffing op te vangen

Feniks is Frank Van Linden. En

werden zandbakken en watercontainers rond de brandhaard gezet. Het

hoe! Hij vertrok op zondag 2

warme water moest dienen om vorstrisico te voorkomen. En dat hebben wij

mei voor een acht weken

hier natuurlijk in overvloed. Op hun vraag werden ze toegelaten tot de site

durende trip. Hij wil in

en konden ze, onder begeleiding van onze medewerkers, warm water opzui-

de Spaanse stad Com-

gen uit de koeltoren van Doel 3. Dit soort van vlotte samenwerking tussen

postella aankomen per

de brandweer en de kerncentrale is iets wat wij enorm koesteren. Doelbewust juli 2012

05


EEN DAG UIT HET LEVEN VAN …

Matthias Burm en Dirk De Meester van de afdeling Fuel

Het woord ‘splijtstof’ doet velen huiveren.

Dirk: “Wat bij Matthias vertrekt, komt bij

Onbekend blijft immers altijd onbemind.

mij terecht. Ik ben operator en voer de ei-

Dit is niet het geval voor Matthias Burm

genlijke handelingen uit met de splijtstof. Ik

en Dirk De Meester. Zij werken voor

voer in praktijk uit, wat Matthias in theorie

de afdeling Fuel op de kerncentrale van

voorbereidt.”

Doel en zijn altijd met splijtstof bezig. Een uitdagende, afwisselende en fascinerende job, dixit Matthias. Aan u om te oordelen …

Matthias, jij stuurt Dirk en zijn collega’s dus aan? “Inderdaad. Ik stuur hen aan samen met

Matthias en Dirk, jullie werken bij Fuel maar hebben een verschillende functie. Wat houdt jullie job juist in?

mijn collega’s Tom Reunes en Inge Suls. Het

Matthias: “Ik ben de assistent van het depar-

antwoordelijke en twee deskundigen. We

tementshoofd van Fuel. Dit betekent dat ik

moeten daarom vaak beroep doen op externe

verschillende projecten krijg toegewezen, die

firma’s om ons team aan te sturen.”

is geen groot team. Het bestaat uit 8 operatoren, 2 werkvoorbereiders, een teamver-

ik dan moet overzien. Ik hou me bezig met de technische en administratieve kant van de

Hoe begint jullie dag?

zaak. Ik stel werkdocumenten op, ga na of

In koor: “Met een goedemorgen!”

transportvergunningen in orde zijn, volg plan-

Dirk: “Wij gaan elke morgen bij iedereen van

ningen op, …”

het team langs om een goedendag te zeggen.

Doelbewust juli 2012

06

Doelbewust juli 2012

07


naar het andere en ben met verschillende

klaarstaan om ons bij te staan. Buiten de

dingen tegelijk bezig.”

revisie hebben de verschillende teams ook andere prioriteiten en moeten we vaak zelf

Dirk, ik kan me voorstellen dat jullie wel volgens een strikte planning moeten werken?

een oplossing aanreiken. Het zijn dus net de periodes buiten de revisies die ik als drukker ervaar.”

Dirk: “Absoluut! Wij beginnen steeds met staat en de vooropgestelde planning. Tijdens

Hebben jullie ooit gedacht in de kerncentrale van Doel terecht te komen?

deze bespreking worden de taken verdeeld.

Matthias: “Ik ben industrieel ingenieur van

Als we onze taak hebben gekregen, trekken

opleiding en ben oorspronkelijk van Kield-

we naar onze werkpost en gaan we aan de

recht. Ik ben opgegroeid tussen de koelto-

Gescheiden

slag. Het enige wat deze structuur kan onder-

rens en kende al heel wat mensen die in de

breken, zijn technische onderbrekingen of in-

kerncentrale werkten, voor ik er zelf begon.

Een zoon van 4 jaar, Tiago en een dochter van 6 jaar, Cristina

terferenties met andere werken. Dan moeten

Voor mij was het dus een logische stap.”

we wachten tot deze uitgevoerd zijn.”

Dirk: “Toen ik metaalbewerking studeerde, is

een bespreking van wat er op het programma

Matthias Burm 29 jaar Samenwonend Geen kinderen Sint-Niklaas Werkt sinds 2006 in de kerncentrale

het nooit in mij opgekomen dat ik ooit in een

Dat begint van het moment dat we voet op

Krijgen jullie dan nooit voorrang? Jullie zijn ten slotte met de ‘kern’ van de zaak bezig.

het terrein zetten. Dat is eigen aan het bedrijf,

Matthias: “Dat gebeurt uiteraard. Het be-

iedereen begroet elkaar in de wandelgangen.

langrijkste is echter dat, als wij manipulaties

Die goede werksfeer maakt de contacten hier

uitvoeren, de installatie tiptop in orde is. Als

op de werkvloer zeer familiaal.”

kerncentrale zou terechtkomen. Ondertussen

Dirk De Meester 32 jaar

Rumst Werkt sinds 2004 in de kerncentrale, vanaf 2008 als werknemer van Electrabel

werk ik hier al 4 jaar voor Electrabel. Waar ik nu mee bezig ben, vind ik wel boeiend.”

uitvoering en krijgt constant feedback van je team. Hier staat de deur altijd open en daar maakt het hele team gebruik van. Een abso-

er dan belangrijke werken moeten gebeuren,

Over welke speciale eigenschap moet je beschikken om jouw job perfect uit te oefenen?

Matthias: “En je krijgt onmiddellijk feedback.

krijgen die voorrang. Anders kunnen we de

Matthias: “Voor mijn job moet je erg rigou-

bedrijfsleven. Iedereen gaat hier op een fa-

Als je ’s morgens bij je collega’s langsgaat,

veiligheid niet meer garanderen en dat is toch

reus zijn. Je moet controleren, jezelf contro-

miliale en vriendelijke manier met elkaar om.

ben je meteen op de hoogte van wat er ge-

het allerbelangrijkste. Geduld is een mooie

leren en jezelf laten controleren. We zijn met

Ik heb nog geen seconde spijt van de beslis-

beurde tijdens je afwezigheid.”

zaak, zeker in een kerncentrale!”

kritische massa bezig. Controle kan er nooit

sing om hier te komen werken.”

lute meerwaarde aan deze job!” Dirk: “Ik werd vooral aangetrokken door het

genoeg zijn.”

Zit er, naast dit ochtendritueel, structuur in jullie dag?

Wat zijn de drukste periodes voor jullie?

Dirk: “Wat Matthias aanhaalt, is zeker waar.

Dirk: “Heel het jaar door. Wij zitten nooit stil

Ik vind het daarnaast ook belangrijk dat je

Wat doen jullie wanneer het werk even stopt? Hebben jullie hobby’s?

Matthias: “Bij mij niet. Aangezien er zich elke

en zijn constant in de weer.”

goed kan opschieten met je collega’s. Je

Dirk: “Al mijn vrije tijd gaat naar mijn kinde-

dag wel een andere prioriteit stelt, is struc-

Matthias: “De meeste mensen zullen op

leeft en werkt hier in team. Een éénmansle-

ren en mijn vriendin en haar kinderen. Als

tuur in mijn job ver te zoeken. Al probeer ik

deze vraag antwoorden dat de revisies de

ven kan je jezelf in deze job niet permitteren.”

het goed weer is, trekken we er graag op uit,

wel elke dag een agenda op te stellen voor

drukste periodes zijn. Wij hebben vooral veel

de volgende dag. Daar kan ik dan meestal

werken voor en na revisies, het werk tijdens

Wat vind je leuk aan je job?

Matthias: “Ik zit thuis volop in verbouwingen,

de helft van waarmaken. Dat is voor mij wat

de revisie op zich is voor ons vrij beperkt.

Matthias: “De openheid binnen onze afdeling

waar veel vrije uurtjes inkruipen. Daarnaast

de job juist boeiend maakt. Geen enkele dag

Meer nog: als we tijdens een revisie een

laat me elke dag met een glimlach naar het

doe ik aan stijldansen (ballroom en latin) met

is hier hetzelfde. Ik ga constant van het één

probleem tegenkomen, zal iedereen meteen

werk komen. Je bent heel betrokken bij de

mijn vriendin. De ideale ontspanning!”

Doelbewust juli 2012

08

naar de dierentuin of een pretpark.”

Doelbewust juli 2012

09


DE NATUUR WAS ONS VOOR

Wie houdt er van plastic? Klassieke materialen zoals hout, glas, steen en metaal,

duceren. Omdat deze nieuwe kunststoffen

Als je dan bedenkt dat elk jaar wereldwijd

ervaren we als kwaliteitsvol. Maar een product gemaakt

toen nog niet de kwaliteit hadden die ze nu

ongeveer 500 miljard (!) plastic zakken

uit kunststof is voor veel mensen nog steeds ‘plastieken

hebben, droegen ze bij tot het slechte imago

worden gemaakt en dat alle Amerika-

brol’. Plastic - de naam die kunststoffen nogal dikwijls

van plastic. Pas veel later, vanaf de jaren

nen samen ieder uur ongeveer 25 miljoen

krijgen in het Nederlands - wordt beschouwd als weinig

70, werd men zich bewust van de gevolgen

flessen in de vuilbak gooien, dan begrijpt

duurzaam: het gaat snel kapot en is schadelijk voor het

voor het leefmilieu, zowel bij de productie

u snel dat er een probleem is. Zeker als

milieu. Vandaag is dit zeker achterhaald. Plastic is niet

van deze kunststoffen, als na het gebruik

we weten dat een deel van dit plastic als

enkel een probleem, het wordt ook meer en meer een

ervan. Wanneer plastic afval wordt dus …

zwerfvuil in het milieu terechtkomt. Meestal

oplossing.

Vanaf dan wordt één van zijn grote voorde-

belandt het op het land, maar soms ook in

len een groot nadeel: het is zeer moeilijk

het water: rechtstreeks in de zee of eerst

afbreekbaar.

in rivieren die uiteindelijk in zee uitmonden.

Gentenaar Leo Baekeland vond begin 1900 de eerste kunststof uit: bakeliet. Het is een synthetisch product dat zich

Doelbewust juli 2012

10

En dit gaat ver, letterlijk en figuurlijk. Wist u

eenvoudig in alle mogelijke vormen laat persen. Het is stevig

Een kunststofarchipel van 20x België

dat er in het noorden van de Grote Oceaan

en bovendien sterk elektrisch isolerend. Bakeliet werd vanaf

Wanneer een plastic frisdrankfles als zwerf-

sprake is van een heuse ‘kunststofarchi-

de jaren 20 van de vorige eeuw dan ook veel toegepast voor

vuil in de natuur terechtkomt, duurt het vijf

pel’? Het gebied heeft een oppervlakte waar

de productie van stopcontacten, schakelaars, etc. Iets later

tot tien jaar voor deze is afgebroken. Om

België gemakkelijk 20 keer inpast en kan

volgden de ontwikkeling van ondermeer nylon en PVC. Na

een plastic zak vanzelf te zien verdwijnen

mogelijk 100 miljoen ton afval bevatten. Naar

de tweede wereldoorlog, vanaf de jaren 50, nam de welvaart

moet je dubbel zo lang geduld hebben en

schatting is één vijfde van deze archipel af-

opnieuw toe. Allerhande nieuwe soorten plastic maakten

vooraleer een frietbakje verdwenen is, moet

komstig van de scheepvaart en de rest van

het mogelijk om op grote schaal goedkope producten te pro-

je wel 90 jaar wachten.

het vasteland. Toch is hij moeilijk te zien: hij Doelbewust juli 2012

11


bestaat vooral uit heel fijne snippertjes die

de grondstof van dit plastic uit planten: dat

Laboratoria en proeffabrieken wereldwijd

(Bio)diversiteit loont

in het water ronddrijven. Minder lelijk, maar

kan maïs zijn, suikerbieten maar bijvoorbeeld

zoeken naar de beste manier om zo’n bio-

Naast deze worden nog talloze andere tech-

des te schadelijker voor vissen en zeevo-

ook houtafval, aardappelschillen of rioolslib.

plastic te maken. Hierbij doet men veelal

nieken gebruikt in de zoektocht naar een

gels die het afval samen met hun voedsel

Een tweede goeie reden is dat het plastic na

beroep op allerhande micro-organismen:

goedkope manier om plastic uit afval te

binnenkrijgen.

gebruik kan gecomposteerd worden, thuis

schimmels en bacteriën die plastic pro-

produceren. Welke techniek het meest suc-

of in industriële installaties. In dit laatste

duceren uit afval. In één geval maakt men

cesvol wordt, weten we nog niet. Misschien

Cradle to cradle, een nieuwe duurzame kijk op plastic afval

geval wordt meestal eerst ook nog energie

gebruik van een gist die gevonden werd in

worden het wel veel verschillende technie-

gewonnen uit het afval. Een derde goeie

hommels. Deze schimmel leeft normaal

ken die naast elkaar zullen bestaan. En mis-

Hoog tijd voor oplossingen. Natuurlijk moeten

reden heeft te maken met zwerfvuil: com-

van de suikers die de hommel verzamelt in

schien is dit maar goed ook. Want als we

we in de eerste plaats proberen plastic afval

posteerbaar plastic wordt veel sneller dan

bloemen. Maar dankzij genetische manipu-

nog iets kunnen leren uit de natuur dan is

te vermijden. Plastic dat toch afval wordt,

gewoon plastic afgebroken en laat hierbij

latie en het juiste milieu in de bioreactor eet

het dat (bio)diversiteit loont. Want hoe meer

moet op de meest ecologische wijze worden

geen schadelijke resten achter.

de schimmel ook de suikers uit afval en zet

variatie, hoe groter de kracht om te overle-

deze om in plastic.

ven wanneer het moeilijk gaat.

verwerkt: sorteren en vervolgens hergebruiken. Jammer genoeg kan veel plastic maar

De hommel in uw colafles

één keer hergebruikt worden. In het Engels

Wie bij bioplastics denkt aan geitenwol-

noemt men dit ‘downcycling’ als variant op

lensokken heeft het goed mis. Bioplastic

‘recycling’. Na zijn tweede leven is dit plastic

is ‘big business’ aan het worden. Getuige

weer gewoon afval. Uitstel van probleem zou

daarvan is de wedloop die bezig is tussen

je denken. Dit zette wetenschappers aan het

Coca Cola en grote concurrent Pepsi.

denken. Waarom bestaat er in de natuur geen

Deze keer niet over wie de beste

‘afval’, vroegen ze zich af. Waarom zijn geval-

cola maakt, maar over wie

len bladeren van bomen geen afval maar inte-

als eerste zijn frisdrank

gendeel een perfecte grondstof voor andere

verpakt in flesjes die

planten? En vooral: hoe kunnen we van men-

volledig gemaakt

selijk afval ook gewoon grondstof maken?

zijn van afval.

Hoe maken we van afval een oplossing in plaats van een probleem? Deze ideeën kregen onder meer vorm in het boek ‘Cradle to Cradle’ uit 2002, in het Nederlands vertaald als ‘Afval = voedsel’.

Plant -> plastic -> plant -> … Eén van de manieren om ervoor te zorgen dat afgedankte plastic voorwerpen weer grondstof worden, is ze oneindig herbruikbaar te maken. In theorie is dit mogelijk, in de praktijk soms moeilijker … In dit geval is het zeker een goed idee om composteerbaar plastic te gebruiken. Ten eerste bestaat Doelbewust juli 2012

12

Doelbewust juli 2012

13


AGENDA walle te laten invullen door een hedendaagse kunstenaar. Dit nodigt de bezoeker uit om het thema en het monument vanuit een

Streekagenda Klik en win in Stabroek!

andere invalshoek te bekijken. Het thema 'Muziek, woord en beeld' laten belichten door iemand die met nieuwe media werkt, leek oorspronkelijk iets te gemakkelijk. Tot Elias Heuninck op het toneel verscheen …

Dit is slech ts een kle in deel va de activite n iten uit on ze streek. Voor een volledig o verzicht k unt u tere - de Die cht bij: nst Toeris me van B everen, Grote Ma rkt 2, + 32 (0)3 750 1 of op ww 5 80 w.beveren .be - www .uitinvlaan deren.be - http://n lagenda.c om

Waar? Kasteel Cortewalle, Beveren Wanneer? Van 8 september tot 23 septem-

Op de fiets voor een picknick

ber. Open op woensdag, zaterdag en zondag

Zin in een fietstocht langs drie tentoonstellin-

van 14u tot 17u en op de Open Monumen-

gen op een historische locatie? Het kan! Je

tendag op 9 september van 10u tot 18u.

start met een picknick in Hof ter Welle, waar

Prijs? Gratis

je kan genieten van muziek en poëzie. Wie

Meer info? Cultuurcentrum Ter Vesten of

wil, kan een glimp opvangen van de kapel.

www.eliasheuninck.be

Na de broodjes, kan je per fiets de tentoon-

De gemeente Stabroek gaat op zoek naar

stelling ‘Kapellekensbaan 3’ ontdekken.

de mooiste natuurplekjes op haar grondge-

Rommelmarkten in Kieldrecht

bied en daagt jou uit om die te fotograferen.

De vakantie, het ideale moment voor de

Waar? Hof ter Welle, Beveren

De foto mag overal worden genomen: in je

grote schoonmaak. En daarbij hoort natuur-

Wanneer? 4 juli 2012 om 12u

tuin, de wegberm, het bos of de polder. Als

lijk het opruimen van spullen die je niet meer

Prijs? 6 euro of 2,5 euro met een VT-pas

het maar ergens in Stabroek is. De mooiste

nodig hebt. Op 15 juli en 19 augustus orga-

Meer info? Cultuurcentrum Ter Vesten

foto’s winnen een prijs. Je kan maximum

niseren de Kieldrechtse Verzamelaarsvrien-

drie foto’s insturen. Vergeet je naam en

den een rommelmarkt op het marktplein van

adres niet te vermelden en mail je foto’s

Kieldrecht. Winnen doe je trouwens altijd

naar de milieudienst voor 31 augustus.

op een rommelmarkt. Zelfs al verkoop je weinig, gezelligheid is er steeds. Een aanra-

Waar? In Stabroek

der voor het hele gezin!

Wanneer? Tot en met 31 augustus 2012 Mailen naar? milieudienst@stabroek.be

Waar? Marktplein Kieldrecht Wanneer? Op 15 juli en 19 augustus, van

Muziek, woord en beeld in Beveren

8.30 tot 17.00u

CC Ter Vesten maakt er een traditie van om

Inschrijven en info? 0478 95 16 82

het thema van de Open Monumentendag in de tentoonstellingsruimte van kasteel Corte-

Doelbewust juli 2012

14

Doelbewust juli 2012

15


STREEKGEBONDEN

De slechtvalk,

een streekgebonden recordhouder

Mijnheer en mevrouw slechtvalk zijn ge-

prooi aanvliegt, haalt hij snelheden van wel

makkelijk van elkaar te onderscheiden.

100 kilometer per uur. Wanneer hij zich van

Het mannetje is het kleinst, met een ge-

op grote hoogte op een prooi laat vallen,

middelde van 40 centimeter van kop tot

is hij onklopbaar. Met 400 kilometer per

staart. Zijn vleugelspanwijdte is 85 cen-

uur is hij de onovertroffen winnaar van elke

timeter en hij weegt ongeveer 700 gram.

snelheidsrace. Hij slaagt er bovendien in

Het vrouwtje is een stuk groter en weegt

om, bij een dergelijke snelheid, een prooi

gemiddeld één kilogram. Dit zijn de maten

te onderscheppen. Zijn menu bevindt zich

voor de Belgische slechtvalken. In Siberië

dus ook in de lucht. Hij eet andere vogels

en Canada zijn ze groter, terwijl er in Afrika

of vleermuizen die hij uit de lucht plukt,

soorten zijn die niet meer dan 350 gram

zonder onderscheid. Een mus, een distel-

wegen.

vink of een duif: hij vindt ze allemaal even lekker. Maar hij is tot meer in staat dan

Als een pijl uit een boog

alleen een duikvlucht. Wanneer de slecht-

De slechtvalk is de snelste vogel ter

valk in een gebied leeft waar bijvoor-

wereld. Wanneer hij horizontaal achter een

beeld veel eenden voorkomen, dan zal hij zijn jachttechniek aanpassen en speciali-

Slechtvalken … razendsnelle jagers die

De slechtvalk dankt zijn naam aan het feit

seren op die bepaal-

in duikvlucht hun gelijke niet kennen.

dat hij zich bij het jagen met een duizeling-

de vogel. Heel

Dieren die zich uit het nest laten vallen

wekkende snelheid op zijn prooi stort. Zijn

wanneer de tijd gekomen is om te leren

prooi wordt dan ‘geslecht’ of onmiddellijk

vliegen. Dieren bovendien die ooit bijna

afgemaakt. Als ware wereldburger komt

uitgestorven waren in België maar die

hij op bijna alle continenten voor. Er zijn

- met de steun van Electrabel - aan een heuse opmars bezig zijn.

ongeveer twintig ondersoorten van de slechtvalk. Ze onderscheiden zich van elkaar door hun grootte, borstkleur of de vorm van hun nekvel. Wij, in Doel hebben het voorrecht één van die soorten te mogen huisvesten. Want u weet het vast: op onze koeltorens broeden verschillende koppeltjes slechtvalken.

Doelbewust juli 2012

16

Doelbewust juli 2012

17


kenmerkend voor de slechtvalk is ook dat

op de grond. Het is elk jaar opnieuw een

Andere van ‘onze’ slechtvalken werden

hij samen met zijn partner jaagt. Terwijl de

belevenis om te zien met hoeveel zorg ze

gezien in Nederland: één keer op

ene slechtvalk de prooi achtervolgt, houdt

hun jongen grootbrengen. Dit jaar hadden

het dorpsplein van Budel bij Val-

de andere hem in de gaten van op grote

we een nestje van drie, maar het gebeurt

kenswaard, een andere keer in

hoogte. Op het juiste moment storten ze

ook dat een wijfje slechts één ei legt.

Amsterdam waar het dier ver-

De volwassen valken in België blijven altijd

zich tegelijk op het slachtoffer.

Wanneer de kleintjes zes weken oud zijn,

moedelijk stierf door een

in de buurt van hun nestplaats. Het zijn

Ook als het op huisvesting aankomt zijn

vliegen ze uit. En ook dat is bijzonder. Ze

deze vogels bijzonder. Ze bouwen geen

proberen niet zo maar een keer, neen, ze

Hoe

nest maar nestelen hoog op een rotswand

laten zich gewoon uit het nest vallen.

weten?

of - in ons geval - een koeltoren die ze voor

windmolen. we

vraagd. Is de vogel gekend, dan weet men het zeker: hij is illegaal gevangen.

Trouw aan partner en … afkomst

steeds dezelfde paartjes die hier broeden. dat

allemaal

Hun jongen trekken wel weg. Het kan

Heel

eenvou-

soms jaren duren voor ze een vaste stek

dig: alle vogels worden

hebben gevonden. Maar eenmaal ze die

een rotswand aanzien. Met onze camera

Met vallen en opstaan

geringd. Een ring heeft

vinden, blijven ze er meestal gedurende de

kunnen we hun doen en laten volgen van

De eerste dagen vliegen de valkjes vrij

een uniek nummer die

rest van hun leven. Zo zie je alweer: niet

stuntelig. Maar elke dag verbeteren ze

met sterke telescopen

alleen wij mensen zijn streekgebonden,

hun vliegkunst. Ze zitten elkaar spelend

kan worden afgelezen.

zelfs de snelste vliegers ter wereld kunnen

achterna en grijpen elkaar vast. Ze leren

Zo kunnen ze worden

erg honkvast zijn.

ook samen met hun ouders jagen. Die

gevolgd. Van ieder dier

laten dode prooien vallen, die de jongen

wordt ook een pluimstaal

in volle vlucht moeten vangen. Hun ‘oplei-

genomen om een DNA-

ding’ duurt enkele weken. Ondertussen

profiel op te stellen. Dit

krijgen ze nog steeds eten van hun ouders.

is voor hun eigen veilig-

Jammer genoeg overleeft de helft van

heid, want soms worden

de jongen zijn eerste weken als vrije

ze illegaal gevangen.

vogel niet. Ze worden het slachtof-

Wanneer er bij een in-

fer van allerlei ongevallen zoals,

spectie twijfel is over de

vliegen tegen een muur, een

identiteit van een vogel

hoogspanningskabel of ver-

dan kunnen deze DNA-

wondingen door een prooi die

gegevens worden opge-

Wat eet een slechtvalk? 20 % lijsters, merels en spreeuwen 60 % duiven en tortels 5 % waadvogels

5 % kraaiachtigen 9 % andere vogelsoorten 1 % zoogdieren, reptielen, insecten

zich verdedigt. Degene die het wel overleven zijn na twee tot drie maanden zelfstandig en

Meer info over slechtvalken? www.slechtvalken.be

trekken weg. Eén van onze

Brengt u een bezoek aan het Doel Infocenter, dan kan u op

vogels is gesignaleerd in Engeland, waar hij jammer genoeg het slachtoffer is gewor-

groot scherm het reilen en zeilen volgen van onze slechtvalken. Bron gegevens verspreiding jonge slechtvalken: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

den van een verkeersongeval. Doelbewust juli 2012

18

Doelbewust juli 2012

19


VEILIGHEIDRUBRIEK

Health & Safety in de kerncentrale

Wally Rooman

sche manier kan worden toegepast.”

Louis: “Dat is natuurlijk niet alles. Een goede

Wally: “De preventiedienst heeft een zesde

preventieadviseur is met 101 dingen bezig,

plaats in Doelbewust. Op vraag van veel

Louis, Wally, jullie zijn preventieadviseur in de kerncentrale van Doel. Wat houdt deze job juist in?

zintuig als het aankomt op risico’s. Wij geven

constant alert, enorm flexibel en wordt

lezers riepen we deze veiligheidsrubriek

Wally: “Louis is de verantwoordelijke van

daarom advies over elke bestelling die wordt

voortdurend geconfronteerd met nieuwe si-

in het leven. Hier komt u alles te weten

Afdeling Health & Safety, Fire Safety en Site

geplaatst. Van een simpele boor, over een

tuaties. Het is onze taak om advies te verle-

omtrent veiligheid in de kerncentrale.

Security en ik ben de verantwoordelijke van

hogedrukreiniger tot een nieuwe stoomge-

nen over die verschillende situaties.

Deze keer gaan we in gesprek met

de Preventiedienst. Wij sturen andere pre-

Louis Maesen en Wally Rooman. Ze zijn

ventieadviseurs aan, die elk hun eigen spe-

preventieadviseur en verantwoordelijk

cialiteit hebben. Zo zijn er specialisten rond

Veiligheid is niet weg te denken uit onze kerncentrale en verdient daarom ook een

voor de dienst Health & Safety. Als

voorkomingbeleid, persoonlijke bescher-

iemand doordrongen is van veiligheid,

mingsmiddelen, werken in de hoogte, on-

zijn zij het wel.

gevallenonderzoek, … Ikzelf hou me vooral

“De preventiedienst heeft

een zesde zintuig als het aankomt op risico’s."

bezig met de wetgeving. Ik bekijk hoe we ze

Doelbewust juli 2012

20

Heeft elk bedrijf zijn eigen preventieadviseurs? Wally: “Ieder bedrijf is wettelijk verplicht om een preventieadviseur te hebben. De bevoegdheid van de preventieadviseur werd in 1996 opnieuw gedefinieerd in de Welzijns-

best kunnen opnemen in onze organisatie.”

nerator, alle materiaalbestellingen passeren

wet. Daarin werd de adviserende rol van de

Louis: “Wij van de preventiedienst worden

onze dienst. Op die manier trachten we ri-

preventieadviseur en de verantwoordelijk-

beschouwd als de experts van de regle-

sico’s al uit te sluiten bij de bron. Daarnaast

heid van de hiërarchische lijn nog eens extra

menten. Zoals de functienaam het om-

staan wij de teams bij tijdens revisies. Er

benadrukt. Een preventieadviseur draagt

schrijft: het is onze job om advies te ver-

vergadert steeds een preventieadviseur mee

geen eindverantwoordelijkheid, hij geeft

lenen aan iedereen op de werkvloer die

in de projectgroep en hij gaat ook mee op de

advies. Het is aan de preventieadviseur om

vragen heeft en in het bijzonder aan de hië-

werkvloer. In al zijn bezigheden heeft hij een

de hiërarchische lijn regelmatig te herinneren

rarchische lijn. Advies dat op een pragmati-

adviserende rol.”

aan deze taak.” Doelbewust juli 2012

21


INTERVIEW

EMAS,

voor het streven naar een optimaal milieubeleid Louis Maesen

Komen jullie veel op de werkvloer?

Wordt jullie advies altijd gevolgd?

Nooit gehoord van EMAS? Geen paniek,

auditor voor Vinçotte; en Dirk Poppe, verant-

Louis: “Wij komen minder op de werkvloer

Louis: “Een advies is geen verplichting.

dit hoeft ook niet. De voordelen ervan

woordelijke QA Audit van onze kerncentrale.

dan voor de publicatie van de welzijnswet en

Wij hebben echter wel de bevoegdheid om

ondervindt u echter elke dag. EMAS is

Kurt Demuynck: “EMAS staat voor ‘Europees

dat is een positieve evolutie. Wij delen onze

werken stil te leggen wanneer we onveilig

een milieubeheer- en auditsysteem van

Milieumanagement- en Audit Schema’. Het is

ervaring zodat de leidinggevenden op de

gedrag vaststellen.”

de Europese Unie voor bedrijven en

een milieubeheer- en auditsysteem met als

andere organisaties. Met EMAS wordt het

doel het milieubeleid van een organisatie te

milieubeleid van organisaties geëvalueerd,

evalueren, te rapporteren en te verbeteren.

gerapporteerd

vloer, die de bevoegdheid hebben om beslis-

blussen. Wij vervulden eigenlijk meer de

Aangezien jullie in je job zo doordrongen zijn van veiligheid, kan ik me voorstellen dat je die knop thuis moeilijk kan omdraaien. Klopt dat?

rol van politie-inspecteur dan van adviseur.

Louis: “Ik denk dat elke medewerker van de

Door de welzijnswet ontstond er een nieuwe

kerncentrale onbewust kleine dingen oppikt

De kerncentrale van Doel beschikt reeds ver-

tificeren en controleren, ze moeten hun mili-

dynamiek in de kerncentrale van Doel. De

en deze thuis ook toepast. Meer kan ik als

schillende jaren over een EMAS-registratie.

eubeheer continu verbeteren en ze moeten

hiërarchische lijn wordt nu door ons onder-

preventieadviseur niet wensen.”

Zo’n registratie krijg je echter niet zomaar. Het

systematisch milieudoelstellingen aangaan én

steund en begeleid om zelf de verantwoor-

Wally: “Ik moest vorige week thuis nog een

moet bovendien elk jaar geverifieerd worden.

realiseren. De resultaten van dit alles worden

delijkheid op te nemen. Dat geeft ons de

stukje van een marmer tablet afslijpen. En

Een aanvraag tot hernieuwing gebeurde ook

tenslotte ook kenbaar gemaakt in de vorm van

ruimte om aan een globaal beleid te werken.

dat gebeurt op de correcte manier. Hand-

dit jaar. Van 4 tot 7 juni kwamen drie audito-

een milieuverklaring, die voor iedereen be-

Het jaarlijkse actieplan, de campagnes, de

schoenen, een scherm voor de ogen, alles

ren van Vinçotte de verschillende afdelingen

schikbaar is.”

projecten, … zorgen ervoor dat de kerncen-

goed opgesteld en klaar om te slijpen. Mijn

en activiteiten binnen de kerncentrale ‘audite-

trale van Doel een aangename en nog veili-

buurman kon er in ieder geval smakelijk om

ren’. Doelbewust ging praten met twee sleu-

gere werkomgeving is.“

lachen.”

telfiguren in deze procedure: Kurt Demuynck,

singen te nemen, toekijken op de veiligheid.” Wally: “Vroeger waren we zo veel mogelijk op de site om de figuurlijke brandjes te

Doelbewust juli 2012

22

ook …

Organisaties die een EMAS-registratie willen,

verbeterd. En bij een beter milieu is

moeten voldoen aan een hele reeks voor-

iedereen gebaat, toch?

waarden. Zo moeten ze de milieu-impact van

en

uiteindelijk

hun activiteiten, producten en diensten iden-

In Vlaanderen is een EMAS-registratie voor niemand verplicht. Organisaties zijn vrij om Doelbewust juli 2012

23


te beslissen of ze willen voldoen aan de uitgebreide en strenge voorwaarden om geregistreerd te worden. Toch doet de kerncentrale dit? Waarom?

M

2

ING 201

RKLAR ILIEUVE l

trale Doe

Kerncen

Dirk Poppe: “Het klinkt misschien pretentieus, maar ook zonder EMAS zouden we sowieso aan de meeste voorwaarden ervan voldoen. De kerncentrale streeft bij al haar activiteiten immers steeds naar een actieve en efficiënte zorg voor het milieu. Milieuzorg passen we systematisch toe, vanaf de formulering van de verwachtingen van de directie, de voorbereiding tot de uitvoering en uiteindelijk de evaluatie van werken en andere activiteiten. Maar bovendien betrekken we daar Kurt Demuynck (links) en Dirk Poppe

ook onze omgeving bij. Die ‘omgeving’ zien we ruim: dit zijn zowel buren of bezoekers als bijvoorbeeld mensen die onze website bezoeken.”

Naast de kerncentrale van Doel zijn in ons land op dit moment nog 47 andere organisaties EMAS-geregistreerd. Dit gaat van Audi Vorst over vele federale overheidsdiensten, maar ook de kerncentrale van Tihange. Het merendeel van deze registraties wordt afgeleverd door Vinçotte. Wie is dit bedrijf wiens naam bekend is van de keuringsstickers op elektrische installaties, liften en machines allerhande?

we beoordelen op een objectieve manier sys-

paalde organisatie handelt volgens de wet. Dit

van verschillende bedrijven te leren kennen.

temen en creëren waar mogelijk een toege-

is in de eerste plaats een taak van de overheid.

Daarnaast is aandacht voor milieu en veilig-

voegde waarde.”

Trouwens … ook Vinçotte wordt gecontroleerd

heid ook een stuk idealisme van mij. Noem het

Dirk Poppe: “Het behalen van een EMAS-regis-

door de federale overheid. Wij, auditoren,

gerust een way of life, ook privé trouwens.”

tratie in het algemeen en het toezicht van Vin-

mogen ook geen enkele band hebben met het

çotte hierin draagt bij tot het up-to-date houden

bedrijf waar we een audit uitvoeren. Voor elke

van ons milieuzorgsysteem. Zo zien we niets

klant moeten we onze onpartijdigheid kunnen

over het hoofd en tonen we ook dat de kern-

aantonen.”

centrale de vaste wil heeft om te blijven vooruitgaan. Vinçotte levert daarvoor professionele auditoren die in syntheserapporten bevestigen op welke vlakken we sterk staan en waar we mogelijk nog kunnen verbeteren.”

Kurt Demuynck: “Vinçotte is in ons land het

‘Aandacht voor milieu en veiligheid’, ‘way of life’, … Klinkt vertrouwd! Benieuwd wat de ervaringen zijn in de kerncentrale van Doel …

Van klant naar klant gaan om audits uit te voeren, je steeds weer inwerken in nieuwe organisaties en vooral: nooit in gewoontes vervallen en steeds kritisch blijven. Zo’n werk kruipt in de kleren … Waarom doet iemand dit?

Kurt Demuynck: “In de kerncentrale stelde ik

Kurt Demuynck: “Het is geen toeval dat ik

sitief advies te geven voor de verlenging van

twee jaar geleden bij Vinçotte ging werken. Ik

de EMAS-registratie van de kerncentrale.

een heel open cultuur vast. Het is een heel leergierige organisatie waarin graag uitleg wordt gegeven of gevraagd. De verantwoordelijkheidszin is er op alle niveaus heel hoog.”

diensten om controles uit te voeren voor het

De auditoren van Vinçotte hebben een belangrijke verantwoordelijkheid. Maar hoe weten we of Vinçotte zijn werk goed uitvoert? Wordt de ‘controleur’ ook gecontroleerd?

verkrijgen van de officiële attesten voor instal-

Kurt Demuynck: “Voor alle duidelijkheid: wij

bezig geweest. Maar op een bepaald moment

Wilt u de nieuwe Milieuverklaring gratis ontvangen? Dat kan!

laties. Onze missie komt eigenlijk hier op neer:

zijn geen inspecteurs die nazien of een be-

was de interesse groot om de interne keukens

Meer info op pagina 29.

best gekende dienstverlenende bedrijf op het gebied van keuringen en inspecties voor zowel de particuliere als de industriële markt. We zijn erkend door de diverse federale overheids-

Doelbewust juli 2012

24

Na de audit besloten de auditoren om een po-

had toen twintig jaar ervaring in de industrie en ben steeds met preventie, milieu en veiligheid

Doelbewust juli 2012

25


Infocenter

DE KLANKBORDRAAD André Verté 68 jaar Gehuwd Woont in Vrasene Actief in de klankbordraad sinds 1998

Een warme oproep!

Michel De Spiegeleer 67 jaar Gehuwd Woont in Doel Actief in de klankbordraad sinds 1998

De klankbordraad. U hebt de naam vast al

sten en aan ons voorleggen. De leden geven

vele keren zien opduiken in Doelbewust.

vervolgens een antwoord op basis van de

Maar weet u ook wat het is? Hoe lang

informatie die wij hen verstrekken. De leden

bestaat deze raad al? En wat doet hij

van de klankbordraad zijn zo de stem van de

precies?

buurt.

42 jaar

Door de jaren heen was er geen sterk

Gehuwd

De klankbordraad is een overlegorgaan met

verloop: goed voor de continuïteit, maar

Woont in Kapellen

lokale vertegenwoordigers die 4 keer per jaar

helaas minder goed voor de vernieuwing.

Actief in de

samenkomen in het Infocenter van de kern-

Er zijn een groot aantal seniorleden die zich

klankbordraad

centrale van Doel.

sinds jaar en dag inzetten. Zij zijn nog steeds

sinds 2000

De klankbordraad werd opgericht in 1988

een klankbord met de buurt. Toch merken

door de toenmalige communicatieverant-

we dat mensen hun weg naar onze ambas-

woordelijke van de kerncentrale om de ver-

sadeurs minder snel vinden dan vroeger.

standhouding tussen de centrale en haar

Daarom deze warme oproep aan alle lezers

omwonenden te optimaliseren. Daarnaast

van Doelbewust: hebt u vragen, opmerkin-

64 jaar

moest de raad een brug zijn tussen de cen-

gen of problemen waar u graag een per-

Gehuwd

trale en haar omgeving. In de realiteit zijn

soonlijk antwoord op krijgt? Contacteer dan

Woont in Hullst

de leden een soort ambassadeurs van onze

het klankbordraadlid uit uw buurt. Hij of zij

Actief in de

centrale. Zij ontvangen vragen uit hun omge-

zal u zo snel als mogelijk helpen. Alle con-

klankbordraad

ving die ze meenemen naar de bijeenkom-

tactgegevens vindt u telkens in Doelbewust.

sinds 2012

Doelbewust juli 2012

26

Terje Moe

Jan Boogaert

✆ + 32 (0)3 202 20 50 Doel.Infocenter@electrabel.com ▶ Ons bezoekerscentrum is geopend van oktober tot en met maart weekdagen van 9u tot 17u weekends gesloten van april tot en met september weekdagen: 9u tot 17u weekends en feestdagen: 9u tot 18u

Klankbordraad De Klankbordraad werkt mee aan een goede verstandhouding tussen de kerncentrale en haar buurtbewoners. Mensen uit verschillende maatschappelijke sectoren vertegenwoordigen de buurt in deze raad. Contacteer hen gerust met uw vragen of opmerkingen. De eerstvolgende bijeenkomst van de leden van de Klankbordraad vindt plaats op 19 april.

ϐϐ ϐϐ ϐϐ ϐϐ ϐϐ ϐϐ ϐϐ ϐϐ ϐϐ ϐϐ ϐϐ ϐϐ ϐϐ ϐϐ ϐϐ ϐϐ ϐϐ

Dhr. Jan Boogaert Hulst, NL - ✆ + 31 (0)651 58 80 30 Dhr. Frank Buyssens Haasdonk - ✆ + 32 (0)3 755 27 12 Dhr. Toon De Backer Burcht - ✆ + 32 (0) 484 18 69 63 Dhr. Marc De Pauw Vrasene - ✆ + 32 (0)475 28 58 33 Dhr. Michel De Spiegeleer Doel - ✆ + 32 (0)3 575 82 84 Dhr. Frans Devos Sint-Niklaas - ✆ + 32 (0)477 47 47 26 Dhr. Emiel J.M. Eggermont Hulst, NL - ✆ + 31 (0)114 31 97 07 Dhr. Adrie Dobbelaar Hoogerheide, NL - ✆ + 31 (0)164 61 31 73 Dhr. Renaat Michielsen Zwijndrecht - ✆ + 32 (0)3 219 72 19 Dhr. Terje Moe Stabroek - ✆ + 32 (0)485 083 599 Dhr. Guus Scherbeijn Rilland, NL - ✆ + 31 (0)113 55 10 75 Dhr. Rudi Sempels Berendrecht - ✆ + 32 (0)3 569 01 28 Dhr. Paul Van Craenenbroeck Beveren - ✆ + 32 (0)3 775 42 32 Dhr. Sven Van den Berghe Verrebroek - ✆ + 32 (0) 475 40 17 27 Dhr. Marc Van Hecke Stabroek - ✆ + 32 (0)3 664 21 11 Dhr. André Verté Vrasene - ✆ + 32 (0)3 775 05 01 Dhr. Luc Vigoureux Beveren - ✆ + 32 (0)3Doelbewust 755 juli0620121127


RAADSEL

Kruiswoordraadsel Vul hier de oplossing van de lezerspuzzel in. Tip: Aanwezige leden op de laatste klankbordraad van 19 april 2012.

De raad bestaat uit momenteel uit 17 leden

Marc

met een verschillende maatschappelijke ach-

De Pauw

tergrond. Hierbij stellen we u graag enkele leden voor. In de volgende twee edities van Doelbewust kan u dan kennismaken met de andere leden. Daarnaast zijn wij ook steeds op zoek naar nieuwe, dynamische leden. Wilt u zich aansluiten? Contacteer dan de

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

60 jaar Gehuwd Woont in Vrasene Actief in de klankbordraad sinds 2012

Horizontaal

Verticaal

1.

Soort steen

1.

Typisch Nederlands zuivelproduct

2.

Niet stiekem

2.

Winkel in beauty & care producten - Schotel

3.

Voor anker gaan

3.

Synoniem voor snoodaard

electrabel.com, communicatieverantwoorde-

4.

Mannelijk

lijke kerncentrale Doel of Doel Infocenter via

5.

5.

Stad in Roemenië aan de Somes

In … en geweten – Union des alternatives syndicales

Luc

6.

Niet in de echte wereld

6.

Keelontsteking

Vigoureux

7.

Synthetische hallucinogene drug

7.

LG Electronics – afkorting van enzovoort

8.

Spaanse Iberico ham

8.

9.

Land in Azië, grenst aan Thailand en China – ik neem er …. van

Wijk in Antwerpen waar recent de 3e Albert Heijn van België opende – speelgoed voornamelijk voor jongens

9.

Europees Justitieel Netwerk – Waalse televisiezender

afdeling communicatie via Katrien.Denef@

Doel.Infocenter@electrabel.com. Elke kandidaat stellen we graag voor aan de andere leden. We vinden het belangrijk dat zij mee beslissen over uw gemotiveerde kandida-

55 jaar

tuur. Na hun zege bent u meteen van harte

Gehuwd

welkom op de volgende Klankbordraad!

Woont in Berchem

We hopen u te mogen verwelkomen op

Actief in de

onze volgende bijeenkomst!

klankbordraad sinds 2000

Doelbewust juli 2012

28

10. Automatic transmission fluid – natuurlijk logaritme

10. Niet jij maar .. - aap met karakteristiek rood achterste Doelbewust juli 2012

29


Vragen? Meer informatie? De werking van de kerncentrale, veiligheid, straling, radioactief afval, … Wilt u er meer over weten? De kerncentrale van Doel biedt u een gratis documentatiepakket aan. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen, is dit kaartje terugsturen.

□ Ja, ik wil gratis de Milieuverklaring 2012 ontvangen. □ Ja, ik wil het gratis algemeen documentatiepakket ontvangen. □ Ja, ik wil het verslag van de Klankbordraad van 19 april 2012 ontvangen.

Antwoordkaart

Oplossing Doelbewust 78

Stuur ons deze antwoordkaart terug vóór 15 augustus 2012.

Weet u waar al uw energie naartoe gaat? Eddy Maloney had deze oplossing juist en ontving hiervoor een cadeaubon van 125 euro.

De Smart energy box zegt het u. UW ELEKTRISCHE TOESTELLEN EN HUN VERBRUIK BEHEREN, ZELFS VANOP AFSTAND. HET KAN.

Voornaam Naam Straat

Postnummer

Gemeente

Nr

Bus Telefoon

Graag in een gefrankeerde omslag naar:

Met de Smart energy box meet u niet alleen het verbruik van individuele toestellen. U kunt elk van die toestellen ook vanop afstand aansturen met uw smartphone of via internet. Uw computer, lamp, tv of droogkast aanzetten, uitzetten, programmeren, controleren… u doet dit waar en wanneer u wilt. U beheert nu echt uw verbruik. Zodat u energie bespaart en toch uw comfort behoudt. Bestel vanaf nu uw Smart energy box op www.electrabel.be/mijnsmartenergybox, in een Electrabel Shop of op 078 35 33 33.

SMART ENERGY BOX. GA SLIMMER OM MET ENERGIE.

Infocenter van de kerncentrale van Doel, Haven 1800, Scheldemolenstraat, 9130 Beveren-Doel. Mailen kan ook: Doel.Infocenter@electrabel.com. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden. Doelbewust juli 2012

30

Ontdek onze demo


Hoe beschermt u zich bij een nucleair ongeval? BLIJF BINNEN OF GA NAAR BINNEN. Schuilen in het dichtstbijzijnde gebouw is een eenvoudige, snelle en doeltreffende maatregel om uzelf te beschermen. Blijf binnen tot het alarm officieel wordt opgeheven.

SLUIT RAMEN EN DEUREN. Neem plaats in een centrale ruimte op het gelijkvloers van het gebouw. Verwijder u van vensters, die minder bescherming bieden dan muren.

LUISTER NAAR DE RADIO EN KIJK TV. Voor verdere aanbevelingen en informatie.

Colofon Redactie: Katrien Denef, Davina Vandueren, O2 Eindredactie, opmaak: O2 Werkten verder mee aan dit nummer: Dirk De Meester, Dirk Poppe,  Faical Khaldi, Kurt Demuynck,  Louis Maesen, Luc Thiessen,  Matthias Burm, Wally Rooman Fotografie: Electrabel (blz. 1, 27-30) O2 (blz. 1-8, 10-25) In samenwerking met de kerncentrale van Tihange. Bron info blz. 32 brochure www.nucleairrisico.be ‘Wat te doen bij een nucleair ongeval?’, Ministerie van Binnenlandse Zaken (2011) Oplage: 58 907

TELEFONEER NIET ONNODIG. De overbelasting van het telefoonnetwerk kan de hulpverlening verstoren.

LAAT DE KINDEREN OP SCHOOL. Binnen blijven is ook hun beste bescherming. De leerkrachten volgen dezelfde richtlijnen als u.

De drukpersen werken met inkten op plantaardige basis. Papier- en kartonafval, evenals gebruikte offsetplaten worden gerecupereerd en gerecycleerd.

Verspreidingsgebied in België: Berendrecht, Beveren, Burcht, De Klinge, Doel, Haasdonk, Hoevenen, Kallo, Kieldrecht, Lillo, Meerdonk, Melsele, Stabroek, Verrebroek, Vrasene, Zandvliet, Zwijndrecht. In Nederland: Clinge, Emmadorp, Hulst, Nieuw-Namen, Ossendrecht, Putte, Reimerswaal, Ter Hole, Zandberg. Verantwoordelijke uitgever: Katrien Denef Electrabel GDF SUEZ Kerncentrale Doel, Haven 1800 Scheldemolenstraat 9130 Beveren-Doel

Doelbewust 81  

Doelbewust 81, driemaandelijks informatiemagazine van de kerncentrale van Doel voor haar omgeving

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you