Page 1


Czym jest Szlachetna Paczka? • • • •

Kilka słów o historii Czym jest mądra pomoc? Inne projekty Stowarzyszenia WIOSNA Paczki „+”


Struktura w województwie

Wolontariusz Lider zespołu

Lider Rejonu Koordynator Regionalny

Lider Zespołu Lider Rejonu

Koordynator Regionalny

Menadżer Operacyjny

Koordynator ds. Wdrożeń Koordynator ds. Logistyki Koordynator ds. Promocji Koordynator ds. Biznesu

Wolontariusz

Asystent ds. Wdrożeń Asystent ds. Wdrożeń


Pozyskiwanie wolontariuszy

Gdzie? Kto?

Jak?


Proces rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Rozmowa z Liderem

Wdrożenie

Decyzja


Czy każdy może zostać wolontariuszem?


Wsparcie Lidera

Zbieranie dokumentacji

Praca zespołowa

Kompetencje wolontariusza

Praca z Darczyńcą

Praca z rodziną

Praca z systemem


Piony specjalistyczne WdroĹźenia

Biznes

Logistyka

Promocja


Jakie umiejętności rozwija wolontariat w Szlachetnej Paczce? • • • • • •

Pracy z ludźmi Zarządzania zespołem Organizacji czasu pracy Praca pod presją czasu Motywowania innych Szkolenie innych


Pytania?

Wolontariat drogą do doskonalenia zawodowego - case study  

Na przykładzie projektu Szlachetnej Paczki poznamy metody pracy projektowej, która wpływa na budowanie pozycji na rynku pracy

Wolontariat drogą do doskonalenia zawodowego - case study  

Na przykładzie projektu Szlachetnej Paczki poznamy metody pracy projektowej, która wpływa na budowanie pozycji na rynku pracy

Advertisement