Page 1


ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

ДОВІРА НАСЕЛЕННЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ (НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗВІТ)

КИЇВ, 2019


Довіра населення до Національної поліції України. Результати опитування громадської думки (НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗВІТ). За загал. редакцією А.В. Орлова. – Київ, Центр стратегічного розвитку територій (ЦСРТ). — 2019 – 89 с.

До уваги читача пропонуються результати національного дослідження, присвяченого оцінці рівня довіри та оцінці діяльності національної поліції населенням України. Звіт містить інформацію про сприйняття громадянами поліції, визначення рівня довіри до неї, аналіз показників успішності, пропозиції щодо підвищення рівня ефективності поліцейських сервісів та діяльності поліції в цілому. Публікація буде цікавою для працівників правоохоронних органів, представників місцевої влади, громадських діячів і для всіх, кого цікавить тема реформування органів правопорядку в Україні.

© Центр стратегічного розвитку територій


ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЯ ................................................................... 6 ВИБІРКА ДОСЛІДЖЕННЯ .................................................. 7 ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ..................... 10 БЛОК А. ОЦІНКА РІВНЯ БЕЗПЕКИ ................................ 19 БЛОК Б. ДОСВІД СПІЛКУВАННЯ З ПОЛІЦІЄЮ ............ 27 БЛОК В. ДОВІРА ДО ПОЛІЦІЇ .......................................... 51 БЛОК Г. ЖЕРТВИ ЗЛОЧИНІВ ......................................... 62


МЕТОДОЛОГІЯ

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

вивчення громадської думки щодо ставлення та рівня довіри населення до Національної поліції -

ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

-

вивчити та надати суспільству та керівництву Національної поліції України чітке уявлення про те, як населення країни сприймає поліцію, яким є рівень довіри до неї; вивчити, якими є основні показники успішності поліції в країні та регіонах; запропонувати рекомендації щодо підвищення рівня ефективності поліцейських сервісів та діяльності поліції.

ТЕРМІН ДОСЛІДЖЕННЯ

вересень-жовтень 2019 р.

ГЕОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

вся Україна: 24 області (крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та тимчасово неконтрольованої території України Луганської і Донецької областей) та м. Київ

МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ

анкетне опитування в формі особистісного інтерв’ю методом «F2F»

МОВА ДОСЛІДЖЕННЯ

українська

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

громадяни України віком від 16 років

ОБРОБКА ДАНИХ

IBM SPSS Statistics 21, Microsoft Office Excel


ВИБІРКА ДОСЛІДЖЕННЯ Генеральна сукупність — доросле населення України (від 16 років і старше), крім тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей та АР Крим. Генеральна сукупність опитування становить 35 120 800 (станом на 01.01.2019 р. за даними Держстату України) жителів України віком від 16 років і старше. Вибірка є непропорційною стратифікованою за областями України: в опитуванні взяли участь 600 (+1-10) респондентів у кожній області. Загальна кількість респондентів становить 15 140 осіб. Теоретична похибка вибірки (з імовірністю 0.95) не перевищує 1% для України в цілому та 4% - для кожної окремої області без урахування ваги показників. РОЗПОДІЛ КІЛЬКОСТІ ІНТЕР’ВЄЮ ЗА ОБЛАСТЯМИ (з урахуванням контролю) Адміністративно-територіальні одиниці (області та м. Київ) Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська м. Київ Разом

Кількість інтерв'ю 609 604 606 607 606 608 604 604 609 609 606 608 607 608 605 602 604 603 604 603 603 609 601 607 604 15 140


Вибірка для кожної окремої області є пропорційною стратифікованою за типами населених пунктів – обласні центри, інші міста, селища міського типу, сільська місцевість. Загалом дослідження пройшло у 312 населених пунктах. СТРАТИФІКАЦІЯ ЗА ОБЛАСТЯМИ Й ТИПОМ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ (з урахуванням контролю) ОБЛАСТЬ Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька * Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська * Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська М. Київ

Село 298 291 216 193 246 217 162 338 216 179 217 220 217 194 219 308 203 338 97 198 264 265 207 215 0

ТИП НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ Інше Обласний СМТ місто центр 57 111 143 64 127 122 78 120 192 89 128 197 73 156 131 66 255 70 88 144 210 46 115 105 72 321 0 112 201 117 76 120 193 60 133 195 53 121 213 40 106 267 60 134 195 42 122 133 43 216 140 40 103 123 38 281 187 72 146 188 40 172 127 29 172 137 72 120 210 62 157 167 0 0 607

РАЗОМ 609 604 606 607 606 608 604 604 609 609 606 608 604 607 608 605 602 604 603 604 603 603 609 601 607

* у Донецькій і Луганській областях у якості обласних центрів виступили міста Краматорськ та Сєвєродонецьк, які на сьогодні де-факто вважаються адміністративними центрами зазначених областей.

Відбір маршрутів та локацій у містах та селищах міського типу Проводилось шляхом репрезентації різних районів населених пунктів (центральні, прицентральні, периферійні / спальні райони міста), в яких було використано адресну маршрутизацію та додатково було визначено «нейтральні» локації – місця скупчення потенційної цільової аудиторії дослідження (супермаркети (різних сегментів), дрібні магазини, парки, зупинки, центральні площі тощо). Максимальна кількість респондентів на одному маршруті (локації) для опитування: не більше 30 для м. Києва, не більше 20 для міст, які є обласними центрами, не більше 15 для інших міст та не більше 10 для селищ міського типу. Таким чином для м. Києва було відібрано 20 локацій, для обласних центрів – 8-10 локацій, для інших міст – 10 локацій та для селищ міського типу – до 6 локацій. Загальна кількість точок опитування (локацій) становить 2244.


Відбір респондентів Схема відбору респондентів: було визначено маршрути із зазначенням допустимого віяла вулиць та адрес із зазначенням номерів будинків та заданим кроком, і відповідно до квотного завдання. Таким чином у дослідженні було реалізовано триступеневу комбіновану вибірку: 1. імовірнісну на щаблі відбору населених пунктів 2. імовірнісну на щаблі відбору локацій та адрес для старту маршрутних завдань 3. квотну на щаблі відбору респондента в домогосподарстві або локації СТАТЕВО-ВІКОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ВИБІРКОВОЇ СУКУПНОСТІ (з урахуванням контролю)

ВАША СТАТЬ

ВАШ ВІК

n

%

Чоловіча

7220

47,7

Жіноча

7911

52,3

16-24 років

2477

16,4

25-34 років

2721

18,0

35-44 років

2662

17,6

45-54 років

2585

17,1

55-64 років

2437

16,1

65 років і старші

2258

14,9

Неповна середня/Середня

1621

11,4

7170

50,4

Неповна вища/Вища

5447

38,3

Низький рівень

3808

25,4

10064

67,0

1145

7,6

ВАША ОСВІТА Середня-технічна/Спеціальна

МАТЕРІАЛЬНИЙ СТАН Середній рівень Високий рівень


ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ


БЛОК А. ОЦІНКА РІВНЯ БЕЗПЕКИ 1. ОЦІНКА РІВНЯ ЗЛОЧИННОСТІ В РАЙОНІ ПРОЖИВАННЯ РЕСПОНДЕНТІВ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12-ТИ МІСЯЦІВ (у %) ДУЖЕ НИЗЬКИЙ

4,8

26,0

НИЗЬКИЙ

50,1

СЕРЕДНІЙ

15,7

ВИСОКИЙ

ДУЖЕ ВИСОКИЙ

3,4

2. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РІВНЯ ЗЛОЧИННОСТІ В РАЙОНІ ПРОЖИВАННЯ РЕСПОНДЕНТІВ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12-ТИ МІСЯЦІВ МЕШКАНЦЯМИ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %) ОБЛАСТЬ Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська

дуже низький 3,4 3,0 8,7 4,3 8,3 0,0 0,0 0,8 8,9 3,5 2,0 5,9 1,2 5,2 0,0 3,5

низький

середній

високий

26,1 48,7 17,3 20,2 32,2 50,8 17,7 40,1 33,8 12,1 26,3 45,2 7,8 17,1 7,1 27,3

48,8 45,1 42,5 49,8 46,9 48,4 55,0 54,3 50,4 60,8 53,2 42,9 54,5 46,2 76,6 48,3

17,7 3,2 26,4 20,2 11,1 0,8 18,4 4,7 6,9 21,1 17,5 5,9 29,0 24,1 16,3 17,2

дуже високий 3,9 0,0 5,1 5,4 1,7 0,0 8,9 0,0 0,0 2,5 1,0 0,0 7,6 7,5 0,0 3,8


Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська м. Київ

1,4 3,8 10,7 11,3 8,3 7,6 1,8 6,4 11,3

24,1 37,9 24,6 15,2 33,8 25,8 30,0 17,4 12,5

61,2 51,1 38,5 40,6 50,4 47,5 60,7 53,3 24,9

13,1 7,2 19,1 27,8 7,5 16,7 7,5 18,3 34,5

0,3 0,0 7,0 5,1 0,0 2,5 0,0 4,7 16,8

3. ЗМІНА РІВНЯ ЗЛОЧИННОСТІ В РАЙОНІ ПРОЖИВАННЯ РЕСПОНДЕНТІВ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12-ТИ МІСЯЦІВ (у %) 60,4

20,2 14,1 4,4 Значно збільшився

0,9 Дещо збільшився

Не змінився

Дещо зменшився Значно зменшився

4. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЗМІНИ РІВНЯ ЗЛОЧИННОСТІ В РАЙОНІ ПРОЖИВАННЯ РЕСПОНДЕНТІВ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12-ТИ МІСЯЦІВ МЕШКАНЦЯМИ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %) ОБЛАСТЬ Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська

Значно збільшився

Дещо збільшився

Не змінився

Дещо зменшився

Значно зменшився

3,0 1,5 9,9 7,1 0,5 1,7 5,6 2,1 1,0 5,5 5,5 1,0 5,0

8,4 8,6 15,7 20,1 8,2 8,9 30,7 7,7 7,3 19,8 13,4 7,9 8,7

67,8 61,0 43,4 49,8 72,5 60,3 49,8 67,2 74,3 56,0 56,8 61,2 74,2

20,3 28,3 28,7 21,5 18,7 29,1 13,9 22,0 17,4 17,6 22,2 28,9 12,0

0,5 0,5 2,3 1,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,1 2,2 1,0 0,0


Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська м. Київ

5,8 1,3 2,8 7,0 1,5 8,0 5,3 1,5 5,4 1,7 5,8 17,0

22,6 24,9 8,1 15,4 7,6 18,5 15,0 10,4 10,3 6,3 20,5 34,3

51,3 67,4 67,9 53,1 66,3 56,0 53,1 66,3 60,5 73,1 60,2 31,1

20,3 6,4 20,6 22,2 23,1 16,4 26,6 20,9 22,7 16,9 12,8 15,2

0,0 0,0 0,5 2,2 1,5 1,1 0,0 0,9 1,1 2,0 0,7 2,5

5. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНДЕКСА ОЦІНКИ ЗМІНИ РІВНЯ ЗЛОЧИННОСТІ В РАЙОНІ ПРОЖИВАННЯ РЕСПОНДЕНТІВ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12-ТИ МІСЯЦІВ МЕШКАНЦЯМИ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %)


6. ПОБОЮВАННЯ ГРОМАДЯН ЩОДО РІЗНИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ (у %; респонденти мали можливість обрати декілька варіантів відповідей)

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ПРИГОДИ

71,4 21,2 67,6

КРАДІЖКИ З БУДИНКУ

30,9

ПОГРАБУВАННЯ ЧИ ОБКРАДАННЯ НА ВУЛИЦІ

61,6 36,9

ШАХРАЇВ (ТЕЛЕФОННИХ, З БАНКІВСЬКИМИ КАРТКАМИ, В…

58,5 39,4

ФІЗИЧНОГО НАСИЛЬСТВА З БОКУ НЕЗНАЙОМИХ ЛЮДЕЙ

52,4 44,9

УГОНУ АВТО АБО ВИКРАДЕННЯ РЕЧЕЙ З НЬОГО

48,2 40,8

ЗҐВАЛТУВАННЯ

38,6

ОБРАЗИ НА ВУЛИЦІ АБО В ГРОМАДСЬКОМУ МІСЦІ

38,1

52,3 58,6 63,1

БУДЬ-ЯКОГО ЗЛОЧИНУ ВЗАГАЛІ

28,5

дуже або скоріше боюсь

зовсім або скоріше не боюсь

7. ПОБОЮВАННЯ ГРОМАДЯН ЩОДО РІЗНИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОЦІНОК МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %; респонденти мали можливість обрати декілька варіантів відповідей)

Пограбування чи обкрадання на вулиці

Угону авто або викрадення речей з нього

Дорожньо-транспортної пригоди

Зґвалтування

Фізичного насильства з боку незнайомих людей

Образи на вулиці або в громадському місці

Будь-якого злочину взагалі

Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська

Шахраїв

ОБЛАСТЬ

Крадіжки з будинку

Я ПОБОЮЮСЬ СТАТИ ЖЕРТВОЮ

56,4

55,0

55,4

29,2

65,3

23,5

34,8

20,5

49,5

64,5

60,6

58,6

47,8

79,9

30,9

53,5

42,7

60,8

82,3

52,0

67,7

51,5

80,4

39,3

53,1

43,2

73,7

75,5

62,9

71,2

58,3

81,0

49,9

61,9

46,0

72,5

58,1

52,8

46,9

49,8

63,0

25,2

37,1

31,8

49,3

72,6

72,8

74,6

66,4

84,4

38,4

69,1

67,1

69,9

73,8

75,9

80,4

63,7

80,8

58,6

67,6

52,4

76,2

72,2

74,7

69,4

64,4

79,5

46,3

65,2

60,7

67,4


Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська м. Київ

51,2

47,1

40,5

30,5

52,4

28,6

35,5

23,5

47,7

83,7

58,6

72,4

52,2

74,3

49,5

62,1

39,6

72,5

71,8

63,0

67,0

57,6

79,7

52,2

65,5

44,4

66,1

53,6

46,9

39,5

26,0

73,0

21,9

34,7

14,8

49,5

58,2

61,7

69,7

32,9

58,2

24,4

33,9

25,7

48,7

67,9

63,7

72,4

57,8

81,1

50,6

64,2

47,0

78,9

82,9

65,1

78,0

52,7

67,4

59,6

70,9

36,2

72,8

57,0

54,7

55,0

29,6

66,1

23,5

34,7

19,9

50,3

72,0

57,2

72,1

56,6

69,4

48,8

63,9

38,9

64,7

62,6

61,9

51,3

44,0

73,7

38,3

47,4

34,3

57,1

61,3

45,9

46,0

41,4

58,4

26,3

41,7

31,6

57,0

64,4

53,8

65,4

53,7

81,6

42,5

61,1

42,5

80,9

62,5

48,5

51,0

36,6

65,7

34,3

43,2

23,4

55,0

68,5

50,0

54,0

40,4

66,0

34,8

45,7

34,5

60,0

72,6

78,0

65,0

62,1

75,9

56,2

61,2

55,7

65,7

70,3

53,6

59,3

45,9

61,6

39,0

53,6

33,3

63,9

73,8

47,0

57,2

55,3

67,9

23,3

49,4

41,3

69,4

8. РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ РІЗНИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ У РАЙОНІ ПРОЖИВАННЯ РЕСПОНДЕНТІВ (у %; респонденти мали можливість обрати декілька варіантів відповідей)

ПОРУШЕННЯ ПДД

26,4

НЕЛЕГАЛЬНА ТОРГІВЛЯ АЛКОГОЛЕМ/НАРКОТИКАМИ

26,3

64,3 61,8

ХУЛІГАНСТВО АГРЕСИВНИХ КОМПАНІЙ

42,8 48,7 46,1 45,2

КВАРТИРНІ КРАДІЖКИ

42,5 42,2

ШАХРАЙСТВА НАСИЛЬСТВО, ПОГРАБУВАННЯ НА ВУЛИЦІ

58,7 28,5

ЗРОСТАННЯ КІЛЬКОСТІ ЗБРОЇ У НАСЕЛЕННЯ ЗГВАЛТУВАННЯ ВБИВСТВА

41,8 22,2 63,0 12,2 75,6 9,9

зовсім або скоріше не розповсюджені

дуже або скоріше розповсюджені


9. РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ РІЗНИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ У РАЙОНІ ПРОЖИВАННЯ РЕСПОНДЕНТІВ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОЦІНОК МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %; респонденти мали можливість

Вбивства

Хуліганство агресивних компаній

Квартирні крадіжки

Нелегальна торгівля алкоголем/наркотиками

Шахрайства

Насильство, пограбування на вулиці

Згвалтування

Порушення ПДД

Зростання кількості зброї у населення

обрати декілька варіантів відповідей)

Вінницька

8,5

51,2

37,8

69,2

39,8

29,9

8,5

75,0

13,1

Волинська

1,5

30,2

38,6

62,6

32,6

22,2

1,5

55,9

15,3

Дніпропетровська

6,5

52,0

46,5

66,6

33,2

29,3

9,6

69,8

28,6

Донецька

12,2

62,0

46,4

64,6

46,9

27,7

17,2

73,0

29,2

Житомирська

7,4

26,4

37,5

56,3

32,4

11,0

0,3

48,5

15,2

Закарпатська

1,0

12,1

35,4

65,8

39,8

20,3

0,8

30,9

17,3

Запорізька

17,2

69,7

57,5

84,5

56,5

32,1

24,3

79,9

41,0

Івано-Франківська

2,5

24,9

35,3

58,4

33,4

15,7

4,0

30,3

15,6

Київська

8,1

33,2

41,5

52,6

42,5

14,2

2,0

56,6

18,2

Кіровоградська

10,9

58,6

55,7

68,8

37,6

35,3

18,7

67,8

34,0

Луганська

10,9

63,7

35,6

44,5

49,5

20,0

16,3

68,7

18,2

Львівська

2,0

50,7

41,4

61,0

27,0

23,8

2,0

82,6

13,1

Миколаївська

14,5

50,8

34,1

78,2

52,0

35,6

14,5

67,6

13,5

Одеська

19,7

71,7

54,2

67,3

59,2

47,0

26,5

83,9

27,9

Полтавська

15,1

64,8

65,1

71,7

43,9

40,8

28,0

65,4

39,8

Рівненська

8,0

50,4

38,2

67,9

38,6

29,5

7,8

75,3

12,8

Сумська

13,5

55,8

36,7

44,5

39,2

21,7

16,9

65,1

22,8

Тернопільська

2,8

43,9

38,6

56,3

27,2

16,9

4,0

55,2

13,6

Харківська

13,7

43,8

53,1

59,8

52,0

32,9

12,2

65,9

26,9

Херсонська

19,9

72,5

51,7

50,2

61,1

60,6

25,9

88,3

15,2

Хмельницька

6,8

43,8

46,7

56,0

33,8

22,4

8,5

68,5

20,4

Черкаська

8,0

42,5

44,0

59,3

37,2

21,3

6,0

62,5

23,4

Чернівецька

3,6

36,8

35,5

51,2

27,3

10,3

6,6

26,8

13,8

Чернігівська

13,9

50,3

57,3

63,3

48,9

36,2

17,9

65,0

31,1

м. Київ

19,8

55,3

65,6

66,7

64,6

55,4

24,7

79,2

37,8

ОБЛАСТЬ


10. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПОЛІЦІЇ (у %) Важко відповісти ВАША МІСЦЕВА ПОЛІЦІЯ

13,1

Неефективно

45,5

Ефективно

41,3

19,7 УКРАЇНСЬКА ПОЛІЦІЯ ЗАГАЛОМ

44,2

36,1

11. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПОЛІЦІЇ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОЦІНОК МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %)

Неефективно

Ефективно

16,9

41,3

41,8

27,0

38,5

34,5

Волинська

14,1

49,3

36,5

19,2

56,9

23,9

Дніпропетровська

5,1

35,5

59,4

8,9

33,2

57,9

Донецька

8,7

51,9

39,4

20,3

42,0

37,6

Житомирська

25,2

31,8

43,0

21,4

39,8

38,8

Закарпатська

13,3

63,3

23,4

13,3

76,6

10,1

Запорізька

10,9

74,4

14,7

28,4

53,9

17,7

Івано-Франківська

19,3

52,9

27,8

21,6

59,7

18,6

Київська

17,7

30,0

52,2

16,7

27,1

56,2

Кіровоградська

5,5

46,5

48,0

10,1

42,9

47,0

Луганська

10,1

46,0

43,9

25,5

38,3

36,2

Львівська

14,8

34,0

51,2

25,1

35,2

39,7

Миколаївська

18,2

48,9

32,9

27,7

42,5

29,8

Одеська

7,7

62,1

30,3

20,1

49,9

30,0

Полтавська

6,1

58,6

35,2

12,4

54,9

32,7

Рівненська

16,4

40,4

43,2

26,7

38,1

35,2

Важко відповісти

Вінницька

ОБЛАСТЬ

Важко відповісти

Ефективно

УКРАЇНСЬКА ПОЛІЦІЯ ЗАГАЛОМ

Неефективно

ВАША МІСЦЕВА ПОЛІЦІЯ


Сумська

4,8

48,4

46,8

13,2

43,2

43,6

Тернопільська

21,0

37,3

41,7

28,6

38,0

33,4

Харківська

14,2

36,3

49,5

17,7

39,7

42,7

Херсонська

4,5

48,8

46,7

12,5

47,3

40,2

Хмельницька

13,8

36,3

49,9

17,1

36,5

46,4

Черкаська

11,1

32,7

56,3

12,1

29,6

58,3

Чернівецька

27,1

40,6

32,3

31,5

40,2

28,2

Чернігівська

10,9

44,9

44,2

15,9

45,4

38,7

м. Київ

9,8

45,8

44,3

19,7

55,7

24,7


БЛОК Б. ДОСВІД СПІЛКУВАННЯ З ПОЛІЦІЄЮ 12. КОНТАКТУВАННЯ РЕСПОНДЕНТІВ ОСТАННІХ 12-ТИ МІСЯЦІВ (у %)

ІЗ

ПОЛІЦІЄЮ

ПРОТЯГОМ

Так, мене зупиняли співробітники поліції; 17,6

Так, був залучений як свідок, понятий; 6,7

Ні; 56,0

Так, звертався з власних інтересів; 19,8

Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська

13,9 9,8 18,3 16,6 26,9 6,1 31,5 13,0 14,8 20,2 9,1

5,0 4,0 6,4 3,1 8,1 4,7 5,0 6,5 4,9 7,9 4,1

22,3 25,6 10,9 12,2 27,0 25,9 19,5 19,6 13,8 15,8 14,2

Ні

Так, мене зупиняли співробітники поліції

Вінницька

Так, був залучений як свідок, понятий

ОБЛАСТЬ

Так, звертався з власних інтересів

13. КОНТАКТУВАННЯ РЕСПОНДЕНТІВ ІЗ ПОЛІЦІЄЮ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12-ТИ МІСЯЦІВ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОЦІНОК МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %)

58,9 60,6 64,4 68,0 38,0 63,3 44,0 60,9 66,5 56,2 72,6


Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська м. Київ

13,0 15,4 34,2 22,9 13,5 11,3 15,9 28,0 36,5 17,9 15,4 21,7 25,6 44,2

3,9 6,0 8,1 9,2 5,0 6,1 6,6 8,3 11,5 6,3 6,0 8,8 8,3 13,0

25,2 20,9 15,9 19,1 23,3 18,9 19,0 11,1 12,8 22,7 13,4 11,5 12,6 5,8

57,9 57,7 41,8 48,8 58,3 63,6 58,5 52,6 39,2 53,1 65,2 58,0 53,4 37,1

14. ПРИЧИНИ КОНТАКТУВАННЯ РЕСПОНДЕНТІВ ІЗ ПОЛІЦІЄЮ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12-ТИ МІСЯЦІВ (у %; респонденти мали можливість обрати декілька варіантів відповідей) Особисто, родичі або знайомі стали жертвою злочину

30,7

За необхідності оформити якісь документи

24,6

Став(ла) свідком якоїсь події

21,1

Хотів(ла) повідомити про дорожню пригоду

13,2

Запрошували як свідка у відділ (управління) працівники поліції, які проводили…

10,7

Хотів(ла) повідомити про злочин

9,9

Хотів(ла) попросити допомоги або поради (наприклад, як пройти кудись) Хотів(ла) повідомити про зникнення майна або тварини Хотів(ла) поскаржитися на шум або гучну музику Хотів(ла) повідомити про підозрілу людину або подію Хотів(ла) повідомити про необхідність надання медичної допомоги Хотів(ла) повідомити про надзвичайну ситуацію (пожежа, прорив труби тощо) Хотів(ла) повідомити про сигналізацію, котра спрацювала

2,6

Хотів(ла) повідомити про зникнення людини

2,5

Хотів(ла) надати допомогу або надати інформацію

2,4

7,4 7,1 5,4 4,7 2,9 2,8


15. ПРИЧИНИ КОНТАКТУВАННЯ РЕСПОНДЕНТІВ ІЗ ПОЛІЦІЄЮ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12-ТИ МІСЯЦІВ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДПОВІДЕЙ МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %; респонденти мали

19,5

7,3

26,8

2,4

Волинська

26,0

22,6

11,0

30,1

3,4

Дніпропетровська

26,4

25,0

2,1

10,4

0,0

Донецька

43,3

14,2

12,1

17,0

2,8

Житомирська

34,9

46,4

24,2

22,2

,4

Закарпатська

21,0

28,0

11,5

28,7

3,8

Запорізька

47,0

12,2

17,2

17,2

3,6

Івано-Франківська

18,6

35,9

5,8

18,6

1,9

Київська

36,4

50,0

27,3

22,7

0,0

Кіровоградська

29,8

26,3

8,8

15,8

3,5

Луганська

17,1

37,7

25,3

41,8

0,0

Львівська

32,3

14,3

14,3

31,6

4,5

Миколаївська

37,1

25,9

0,0

21,6

0,0

Одеська

35,8

11,7

14,7

16,7

4,0

Полтавська

33,3

27,9

11,9

17,9

6,5

Рівненська

33,3

18,7

7,3

26,0

2,4

Сумська

15,3

41,8

25,9

39,7

1,1

Тернопільська

22,7

29,1

6,4

19,1

2,1

Харківська

34,5

20,6

16,1

19,3

4,0

Херсонська

24,4

11,3

10,9

16,3

3,8

Хмельницька

28,3

28,9

16,3

23,5

2,4

Черкаська

29,5

38,6

13,6

18,2

0,0

Чернівецька

20,6

42,4

0,0

6,7

0,0

Чернігівська

33,7

22,1

14,4

19,2

4,8

м. Київ

36,2

6,7

11,1

18,7

6,4

Хотів(ла) повідомити про необхідність надання медичної допомоги

34,1

Став(ла) свідком якоїсь події

За необхідності оформити якісь документи

Вінницька

ОБЛАСТЬ

Хотів(ла) повідомити про дорожню пригоду

Ви, родичі або знайомі стали жертвою злочину

можливість обрати декілька варіантів відповідей)


Хотів(ла) поскаржитися на шум або гучну музику

19,5

2,4

9,8

4,9

4,9

Волинська

12,3

4,8

12,3

4,1

4,1

Дніпропетровська

14,6

6,9

12,5

4,2

4,2

Донецька

9,2

2,8

22,0

7,8

9,2

Житомирська

0,4

1,6

6,3

4,4

0,0

Закарпатська

3,8

7,0

10,8

3,2

0,0

Запорізька

7,9

0,0

26,9

9,7

11,8

Івано-Франківська

13,5

3,8

7,7

1,9

3,8

Київська

0,0

0,0

4,5

4,5

0,0

Кіровоградська

17,5

1,8

7,0

1,8

8,8

Луганська

0,0

0,0

16,4

4,1

0,0

Львівська

22,6

4,5

13,5

5,3

9,8

Миколаївська

15,5

0,0

5,2

6,0

0,0

Одеська

11,0

1,7

17,4

8,0

9,7

Полтавська

18,4

0,0

3,5

0,0

11,9

Рівненська

22,0

2,4

9,8

4,1

4,9

Сумська

3,7

0,0

25,4

0,0

3,2

Тернопільська

25,5

2,1

8,5

2,1

7,8

Харківська

1,3

5,4

1,3

6,7

2,7

Херсонська

13,8

3,8

9,4

5,6

7,5

Хмельницька

16,3

1,2

4,2

2,4

6,6

Черкаська

9,1

0,0

9,1

4,5

2,3

Чернівецька

25,5

0,0

3,6

0,0

4,8

Чернігівська

6,7

3,8

1,9

4,8

5,8

м. Київ

2,3

6,4

0,0

8,2

3,8

Хотів(ла) повідомити про злочин

Вінницька

ОБЛАСТЬ

про сигналізацію, котра спрацювала

Хотів(ла) повідомити про підозрілу людину або подію

Запрошували як свідка у відділ (управління) працівники поліції, які проводили розслідування Хотів(ла) повідомити

продовження


Хотів(ла) надати допомогу або надати інформацію

Хотів(ла) попросити допомоги або поради (наприклад, як пройти кудись)

Хотів(ла) повідомити про надзвичайну ситуацію (пожежа, прорив труби тощо)

Хотів(ла) повідомити про зникнення майна або тварини

ОБЛАСТЬ

Хотів(ла) повідомити про зникнення людини

продовження

Вінницька

4,9

7,3

0,0

2,4

7,3

Волинська

8,2

4,1

2,1

12,3

4,1

Дніпропетровська

0,0

6,9

0,0

15,3

0,0

Донецька

0,0

6,4

1,4

7,8

0,0

Житомирська

1,2

5,2

1,2

6,3

4,4

Закарпатська

7,6

0,0

3,2

17,8

0,0

Запорізька

0,0

6,5

2,2

3,6

0,0

Івано-Франківська

3,8

0,0

1,9

9,6

0,0

Київська

0,0

4,5

0,0

4,5

4,5

Кіровоградська

0,0

7,0

0,0

8,8

0,0

Луганська

4,8

0,0

12,3

4,1

0,0

Львівська

9,0

9,0

0,0

4,5

9,0

Миколаївська

0,0

5,2

0,0

0,0

5,2

Одеська

3,0

9,7

4,3

6,7

1,0

Полтавська

0,0

9,0

0,0

6,0

0,0

Рівненська

4,9

7,3

0,0

2,4

7,3

Сумська

6,3

1,1

9,5

6,9

0,0

Тернопільська

4,3

4,3

0,0

2,1

4,3

Харківська

0,0

12,1

4,0

11,2

4,0

Херсонська

5,6

15,0

7,5

9,4

1,9

Хмельницька

3,6

7,2

0,0

5,4

3,0

Черкаська

0,0

2,3

0,0

6,8

2,3

Чернівецька

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Чернігівська

0,0

11,5

2,9

9,6

2,9

м. Київ

0,0

13,7

6,1

12,5

3,5


16. ОЦІНКА ВВІЧЛИВОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ, ДО ЯКИХ ЗВЕРТАЛИСЬ (у %)

Дуже ввічливо 11%

Дуже грубо 6% Досить грубо 11%

Достатньо ввічливо 36%

Байдуже 36%

Досить грубо

Дуже грубо

Вінницька

7,2

33,7

42,2

13,3

3,6

Волинська

10,1

47,7

26,2

13,5

2,5

Дніпропетровська

13,1

44,6

28,8

10,8

2,7

Донецька

6,4

38,6

36,4

11,8

6,8

Житомирська

6,8

26,0

52,7

7,4

7,1

Закарпатська

10,0

50,7

23,5

13,1

2,7

Запорізька

3,1

38,7

32,7

13,9

11,6

Івано-Франківська

7,6

44,1

34,9

12,2

1,3

Київська

6,1

24,2

54,5

6,1

9,1

Кіровоградська

20,0

34,4

30,0

8,9

6,7

Луганська

3,6

26,5

36,7

29,5

3,6

Львівська

9,4

44,9

28,9

14,5

2,3

Миколаївська

4,7

21,3

56,1

12,3

5,5

Одеська

11,8

41,0

30,6

8,5

8,0

Полтавська

25,1

25,1

31,5

8,0

10,3

Рівненська

8,4

34,3

40,6

13,1

3,6

ОБЛАСТЬ

Достатньо ввічливо

Байдуже

Дуже ввічливо

17. ОЦІНКА ВВІЧЛИВОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ, ДО ЯКИХ ЗВЕРТАЛИСЬ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОЦІНОК МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %)


Сумська

12,3

21,0

37,4

20,5

8,7

Тернопільська

7,2

42,2

36,7

12,7

1,2

Харківська

11,3

33,7

41,8

5,0

8,2

Херсонська

22,2

46,8

25,1

2,3

3,5

Хмельницька

15,7

32,9

38,2

7,5

5,7

Черкаська

8,6

40,0

37,1

8,6

5,7

Чернівецька

4,8

39,2

40,8

15,2

0,0

Чернігівська

16,5

31,7

37,4

5,8

8,6

м. Київ

15,7

39,5

34,3

2,9

7,6

18. ЗАДОВОЛЕНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРАЦІВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ (у %)

Ні 22%

Скоріше ні, ніж так 25%

СПІЛКУВАННЯ

З

Так 16%

Скоріше так, ніж ні 37%

19. ЗАДОВОЛЕНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ СПІЛКУВАННЯ З ПРАЦІВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОЦІНОК МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %) Так

Скоріше так, ніж ні

Скоріше ні, ніж так

Ні

Вінницька

12,0

26,5

41,0

20,5

Волинська

22,4

36,7

27,4

13,5

Дніпропетровська

15,8

41,0

32,4

10,8

Донецька

9,2

39,0

21,1

30,7

Житомирська

23,0

27,9

26,8

22,4

Закарпатська

27,1

35,3

26,7

10,9

Запорізька

2,5

31,6

16,8

49,1

Івано-Франківська

17,9

37,9

20,9

23,4

Київська

24,2

27,3

24,2

24,2

Кіровоградська

11,1

45,6

24,4

18,9

Луганська

7,2

48,2

28,9

15,7

ОБЛАСТЬ


Львівська

16,8

37,9

28,5

16,8

Миколаївська

7,1

14,2

53,8

24,9

Одеська

17,8

35,3

17,2

29,7

Полтавська

7,7

48,6

17,7

26,0

Рівненська

13,1

27,5

39,8

19,5

Сумська

5,5

47,5

31,1

16,0

Тернопільська

12,1

39,9

23,0

25,0

Харківська

21,6

36,9

22,0

19,5

Херсонська

32,8

39,7

15,6

11,9

Хмельницька

16,1

38,9

24,6

20,4

Черкаська

21,4

34,3

28,6

15,7

Чернівецька

7,0

43,4

17,6

32,0

Чернігівська

16,5

41,7

20,1

21,6

м. Київ

20,7

40,1

21,7

17,5

20. ЧИ ЗУПИНЯЛИ РЕСПОНДЕНТІВ СПІВРОБІТНИКИ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12-ТИ МІСЯЦІВ (у %)

5 і більше 5% 3-4 рази 21%

1-2 рази 74%

ПОЛІЦІЇ


21. ПОВЕДІНКА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ОСТАННЬОЇ ЗУПИНКИ (у %)

ПРИ

Дуже ввічливо 5%

Дуже грубо 4%

СПІЛКУВАННІ

ПІД

ЧАС

Достатньо ввічливо 50%

Досить грубо 17% Байдуже 24%

Досить грубо

Дуже грубо

Вінницька

0,0

60,8

25,7

9,5

4,1

Волинська

1,4

60,2

8,1

26,1

4,3

Дніпропетровська

17,8

42,6

29,0

10,7

0,0

Донецька

11,6

42,0

25,4

12,3

8,7

Житомирська

0,9

63,2

11,4

24,5

0,0

Закарпатська

3,5

50,0

3,5

43,0

0,0

Запорізька

5,2

31,2

33,8

14,3

15,6

Івано-Франківська

3,1

39,3

22,5

31,9

3,1

Київська

0,0

65,0

15,0

20,0

0,0

Кіровоградська

12,5

42,5

30,0

12,5

2,5

Луганська

4,2

35,2

26,8

33,8

0,0

Львівська

0,0

66,4

12,5

14,1

7,0

ОБЛАСТЬ

Достатньо ввічливо

Байдуже

Дуже ввічливо

22. ПОВЕДІНКА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПРИ СПІЛКУВАННІ ПІД ЧАС ОСТАННЬОЇ ЗУПИНКИ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОЦІНОК МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %)


Миколаївська

0,0

52,3

44,2

3,6

0,0

Одеська

4,2

42,5

29,4

15,9

7,9

Полтавська

8,0

42,5

30,1

14,7

4,7

Рівненська

0,0

61,9

24,8

9,3

4,0

Сумська

7,1

43,1

19,8

27,9

2,0

Тернопільська

1,3

50,4

24,8

17,0

6,5

Харківська

6,9

56,2

21,5

15,4

0,0

Херсонська

3,1

57,1

23,0

16,3

0,5

Хмельницька

3,2

60,6

17,9

15,5

2,8

Черкаська

10,0

52,0

24,0

14,0

0,0

Чернівецька

2,8

31,2

41,7

19,3

5,0

Чернігівська

8,0

47,7

27,3

14,8

2,3

М. Київ

16,9

40,3

31,5

11,3

0,0

23. ЧИ ВИНИКАЛА ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12-ТИ МІСЯЦІВ СИТУАЦІЯ, В ЯКІЙ ПРАЦІВНИКИ ПОЛІЦІЇ ПОРУШУВАЛИ ПРАВА РЕСПОНДЕНТІВ, ПРАВА ЇХНІХ БЛИЗЬКИХ АБО НЕДОСТАТНЬО ДОБРЕ ВИКОНУВАЛИ СВОЮ РОБОТУ (у %)

Так 26%

Ні 74%


24. ЧИ ВИНИКАЛА ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12-ТИ МІСЯЦІВ СИТУАЦІЯ, В ЯКІЙ ПРАЦІВНИКИ ПОЛІЦІЇ ПОРУШУВАЛИ ПРАВА РЕСПОНДЕНТІВ, ПРАВА ЇХНІХ БЛИЗЬКИХ АБО НЕДОСТАТНЬО ДОБРЕ ВИКОНУВАЛИ СВОЮ РОБОТУ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОЦІНОК МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %)

Так

Ні

Вінницька

32,0

68,0

Волинська

23,6

76,4

Дніпропетровська

19,2

80,8

Донецька

36,7

63,3

Житомирська

29,8

70,2

Закарпатська

17,6

82,4

Запорізька

42,0

58,0

Івано-Франківська

17,7

82,3

Київська

33,3

66,7

Кіровоградська

25,3

74,7

Луганська

8,9

91,1

Львівська

28,1

71,9

Миколаївська

36,3

63,7

Одеська

42,1

57,9

Полтавська

31,8

68,2

Рівненська

30,3

69,7

Сумська

14,7

85,3

Тернопільська

22,4

77,6

Харківська

23,8

76,2

Херсонська

38,0

62,0

Хмельницька

30,0

70,0

Черкаська

24,1

75,9

Чернівецька

19,2

80,8

Чернігівська

26,6

73,4

М. Київ

20,8

79,2

ОБЛАСТЬ


25. ЧИ БУЛИ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12-ТИ МІСЯЦІВ ВИПАДКИ НАВМИСНОГО НАНЕСЕННЯ РЕСПОНДЕНТАМ ПРАЦІВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ ПОБОЇВ, СТРАЖДАНЬ ЧИ КАТУВАНЬ (у %)

Так, такі випадки мали місце неодноразово 5% Ні, нічого подібного не траплялось 81%

Так, було один раз 14%

26. ЧИ БУЛИ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12-ТИ МІСЯЦІВ ВИПАДКИ НАВМИСНОГО НАНЕСЕННЯ РЕСПОНДЕНТАМ ПРАЦІВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ ПОБОЇВ, СТРАЖДАНЬ ЧИ КАТУВАНЬ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОЦІНОК МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %)

Так, такі випадки мали місце неодноразово

Так, було один раз

Ні, нічого подібного не траплялось

Вінницька

6,0

9,6

84,3

Волинська

5,1

16,5

78,5

Дніпропетровська

3,9

15,0

81,1

Донецька

8,6

30,0

61,4

Житомирська

7,4

22,7

69,9

Закарпатська

2,7

14,9

82,4

Запорізька

8,5

20,4

71,1

Івано-Франківська

5,4

11,4

83,2

Київська

9,1

24,2

66,7

Кіровоградська

7,0

12,0

81,0

ОБЛАСТЬ


Луганська

0,8

3,5

95,7

Львівська

7,0

16,4

76,6

Миколаївська

1,6

2,8

95,7

Одеська

9,8

23,1

67,1

Полтавська

10,3

10,0

79,7

Рівненська

5,6

9,6

84,9

Сумська

2,0

1,6

96,4

Тернопільська

8,5

13,1

78,4

Харківська

4,8

13,9

81,3

Херсонська

6,0

22,0

72,0

Хмельницька

7,1

16,8

76,1

Черкаська

6,3

17,5

76,3

Чернівецька

11,3

16,5

72,2

Чернігівська

6,3

12,6

81,1

М. Київ

1,7

10,5

87,7

27. ВИДИ НЕЗАКОННОГО ФІЗИЧНОГО НАСИЛЬСТВА Й НЕНАЛЕЖНОГО ПОВОДЖЕННЯ ЗАСТОСОВАНІ ДО ГРОМАДЯН ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12-ТИ МІСЯЦІВ ПРИ ЗАТРИМАННІ ТА ДОСТАВЛЕННІ (у %; респонденти мали можливість обрати декілька варіантів відповідей)

Довге тримання у непристосованих для цього місцях (машини, кабінети, коридори, підвали тощо)

66,3

Нанесення побоїв, тілесних ушкоджень

46,4

Постріли з вогнепальної зброї з метою поранити або налякати

Надмірне використання спеціальних засобів (наручники більше 2 годин; удари палицею тощо)

13,5

4,1


28. ВИДИ НЕЗАКОННОГО ФІЗИЧНОГО НАСИЛЬСТВА Й НЕНАЛЕЖНОГО ПОВОДЖЕННЯ ЗАСТОСОВАНІ ДО ГРОМАДЯН ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12-ТИ МІСЯЦІВ ПРИ ЗАТРИМАННІ ТА ДОСТАВЛЕННІ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОЦІНОК МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %; респонденти мали можливість обрати декілька

Довге тримання у непристосованих для цього місцях (машини, кабінети, коридори, підвали тощо)

Надмірне використання спеціальних засобів (наручники більше 2 годин; удари палицею тощо)

Постріли з вогнепальної зброї з метою поранити або налякати

ОБЛАСТЬ

Нанесення побоїв, тілесних ушкоджень

варіантів відповідей)

Вінницька

42,9

7,1

0,0

71,4

Волинська

47,4

5,3

0,0

68,4

Дніпропетровська

40,7

20,3

10,2

79,7

Донецька

43,8

11,0

2,7

54,8

Житомирська

47,7

19,8

0,0

72,1

Закарпатська

60,0

0,0

0,0

73,3

Запорізька

48,7

19,7

10,5

56,6

Івано-Франківська

72,4

0,0

20,7

79,3

Київська

45,5

18,2

0,0

72,7

Кіровоградська

50,0

20,0

5,0

70,0

Луганська

38,5

3,8

3,8

61,5

Львівська

36,4

9,1

0,0

63,6

Миколаївська

27,3

18,2

0,0

90,9

Одеська

38,6

17,8

8,9

58,4

Полтавська

58,7

19,0

0,0

61,9

Рівненська

43,9

7,3

0,0

70,7

Сумська

55,6

22,2

0,0

61,1

Тернопільська

46,2

7,7

15,4

69,2

Харківська

52,7

12,7

0,0

65,5

Херсонська

30,9

13,4

6,2

61,9

Хмельницька

38,9

15,3

0,0

63,9

Черкаська

40,0

20,0

5,0

75,0

Чернівецька

51,9

7,4

25,9

70,4

Чернігівська

55,6

14,8

0,0

63,0

М. Київ

72,0

0,0

0,0

58,0


29. ВИДИ НЕЗАКОННОГО ФІЗИЧНОГО НАСИЛЬСТВА Й НЕНАЛЕЖНОГО ПОВОДЖЕННЯ ЗАСТОСОВАНІ ДО ГРОМАДЯН ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12-ТИ МІСЯЦІВ ПРИ ЗАТРИМАННІ ТА ДОСТАВЛЕННІ (у %; респонденти мали можливість обрати декілька варіантів відповідей) Погроза завдати шкоди родичам

44,2

Нанесення побоїв, тілесних ушкоджень

38,0

Нестерпні умови тримання (спека/холод, перенаселеність, відсутність води, туалету тощо)

33,3

Ненадання медичної допомоги

24,7

Відсутність або недостатність харчування

23,6

Погроза вбивством, або каліцтвом

21,9

Позбавлення сну

8,7

Побиття або приниження співкамерниками за вказівкою поліцейських

8,2

Підвішування, заламування рук

7,5

Надмірне використання спеціальних засобів (наручники більше 2 годин; удари палицею тощо)

7,0

Позбавлення можливості справляти природні потреби

5,2

Придушення пакетом, протигазом

3,5

Катування спрагою

3,3

Сексуальне насильство Катування струмом Незаконне насильство в ході розслідування по відношенню до мене не застосовувалось

2,0 0,7 11,2


30. ЧИ ЗІШТОВХУВАЛИСЬ БЛИЗЬКІ, ДРУЗІ, ЗНАЙОМІ РЕСПОНДЕНТІВ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12-ТИ МІСЯЦІВ З ВИПАДКАМИ НАВМИСНОГО ЗАПОДІЯННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ПОБОЇВ, ЗНУЩАНЬ ЧИ КАТУВАНЬ (у %)

Так, мені відомо про декілька таких випадків 7% Так, мені відомо про один такий випадок 11%

Ні, я про таке не чув (ла) 82%

31. ЧИ ЗІШТОВХУВАЛИСЬ БЛИЗЬКІ, ДРУЗІ, ЗНАЙОМІ РЕСПОНДЕНТІВ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12-ТИ МІСЯЦІВ З ВИПАДКАМИ НАВМИСНОГО ЗАПОДІЯННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ПОБОЇВ, ЗНУЩАНЬ ЧИ КАТУВАНЬ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОЦІНОК МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %) Так, такі випадки мали місце неодноразово

Так, було один раз

Ні, нічого подібного не траплялось

Вінницька

4,9

8,5

86,6

Волинська

6,3

10,0

83,7

Дніпропетровська

2,1

8,5

89,4

Донецька

10,2

18,8

71,0

Житомирська

3,1

19,6

77,3

Закарпатська

6,3

7,9

85,9

Запорізька

12,4

20,6

67,0

Івано-Франківська

3,9

5,9

90,2

Київська

3,0

21,2

75,8

Кіровоградська

4,5

11,9

83,6

ОБЛАСТЬ


Луганська

1,2

2,3

96,5

Львівська

7,4

11,7

80,9

Миколаївська

1,6

3,2

95,1

Одеська

21,8

26,3

51,9

Полтавська

10,8

22,5

66,7

Рівненська

4,8

8,1

87,1

Сумська

0,6

1,5

97,8

Тернопільська

5,1

8,5

86,4

Харківська

6,1

11,9

82,0

Херсонська

18,8

14,3

66,8

Хмельницька

6,3

14,3

79,4

Черкаська

2,5

12,5

85,0

Чернівецька

5,2

14,4

80,4

Чернігівська

7,3

13,6

79,1

М. Київ

8,8

6,9

84,3

32. ОЦІНКА ДОПУСТИМОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ПОБОЇВ, ЗНУЩАНЬ ЧИ КАТУВАНЬ З МЕТОЮ РОЗКРИТТЯ Й РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ (у %)

Припустимо лише у крайніх випадках 7%

Ні, за жодних обставин 80%

Припустимо лише по відношенню до окремих груп та категорій людей 9% Без цього робота поліції не можлива 4%


82,9

7,3

6,1

3,7

Волинська

80,1

5,4

8,1

6,3

Дніпропетровська

85,5

6,4

6,0

2,1

Донецька

70,5

11,9

15,9

1,7

Житомирська

73,9

6,7

10,4

9,1

Закарпатська

78,5

3,1

8,9

9,4

Запорізька

82,0

9,9

8,1

0,0

Івано-Франківська

83,0

1,3

5,9

9,8

Київська

75,0

7,8

9,4

7,8

Кіровоградська

80,2

5,0

10,9

4,0

Луганська

86,8

4,1

7,1

2,0

Львівська

80,9

7,0

7,4

4,7

Миколаївська

85,0

7,7

4,9

2,4

Одеська

74,0

13,2

12,8

0,0

Полтавська

72,9

3,8

17,4

6,0

Рівненська

83,9

6,5

6,0

3,6

Сумська

83,8

4,3

10,8

1,0

Тернопільська

83,0

5,1

5,1

6,8

Харківська

76,5

8,3

8,3

7,0

Херсонська

82,2

8,2

9,5

0,0

Хмельницька

75,3

7,8

10,0

6,9

Черкаська

80,2

7,2

7,2

5,4

Чернівецька

88,7

0,0

0,0

11,3

Чернігівська

76,0

6,9

10,9

6,3

М. Київ

80,4

8,3

5,9

5,4

Без цього робота поліції не можлива

Припустимо лише у крайніх випадках

Вінницька

ОБЛАСТЬ

Припустимо лише по відношенню до окремих груп та категорій людей

Ні, за жодних обставин

33. ОЦІНКА ДОПУСТИМОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ПОБОЇВ, ЗНУЩАНЬ ЧИ КАТУВАНЬ З МЕТОЮ РОЗКРИТТЯ Й РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОЦІНОК МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %)


34. ЧИ ПОДАВАЛИ ПОСТРАЖДАЛІ РЕСПОНДЕНТИ СКАРГИ НА ДІЇ ПОЛІЦІЇ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12-ТИ МІСЯЦІВ (у %)

Так 20%

Ні 80% 35. ЧИ ПОДАВАЛИ ПОСТРАЖДАЛІ РЕСПОНДЕНТИ СКАРГИ НА ДІЇ ПОЛІЦІЇ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12-ТИ МІСЯЦІВ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОЦІНОК МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %)

Так

Ні

Вінницька

26,8

73,2

Волинська

25,3

74,7

Дніпропетровська

12,4

87,6

Донецька

33,1

66,9

Житомирська

37,4

62,6

Закарпатська

17,3

82,7

Запорізька

21,7

78,3

Івано-Франківська

15,5

84,5

Київська

28,1

71,9

Кіровоградська

18,8

81,2

Луганська

4,0

96,0

Львівська

30,9

69,1

Миколаївська

21,9

78,1

Одеська

22,6

77,4

Полтавська

25,9

74,1

Рівненська

25,8

74,2

Сумська

8,3

91,7

Тернопільська

25,7

74,3

Харківська

20,5

79,5

Херсонська

9,5

90,5

Хмельницька

27,5

72,5

Черкаська

20,7

79,3

Чернівецька

23,3

76,7

Чернігівська

21,7

78,3

М. Київ

14,5

85,5

ОБЛАСТЬ


36. ПРИЧИНИ ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ (у %; респонденти мали можливість обрати декілька варіантів відповідей) НЕНАЛЕЖНЕ СПІЛКУВАННЯ (ОБРАЗИ, ЛАЙКА ТОЩО)

50,6

НЕЗАКОННА ПЕРЕВІРКА ДОКУМЕНТІВ

35,2

НАВМИСНЕ «ЗАТЯГУВАННЯ» РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

34,9

НЕЗАКОННИЙ ОГЛЯД/ПОВЕРХНЕВА ПЕРЕВІРКА

28,9

НЕЗАКОННЕ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ ІГНОРУВАННЯ УСНОЇ ЧИ ПИСЬМОВОЇ ЗАЯВИ ПРО ПРАВОПОРУШЕННЯ ВІДМОВА НАЗВАТИ ПРІЗВИЩЕ, ПОСАДУ, СПЕЦІАЛЬНЕ ЗВАННЯ ТА ПРЕД’ЯВИТИ НА ВИМОГУ СЛУЖБОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ НЕНАДАННЯ ДОПОМОГИ У НЕБЕЗПЕЧНІЙ СИТУАЦІЇ

24,1 13,7 12,2 9,9

37. ПРИЧИНИ ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОЦІНОК МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ

Неналежне спілкування (образи, лайка тощо)

Незаконний огляд/поверхнева перевірка

Незаконне застосування сили

Незаконна перевірка документів

Ігнорування усної чи письмової заяви про правопорушення

Ненадання допомоги у небезпечній ситуації

Відмова назвати прізвище, посаду, спеціальне звання та пред’ явити на вимогу службове посвідчення

Навмисне «затягування» розгляду справи

(у %; респонденти мали можливість обрати декілька варіантів відповідей)

Вінницька

40,9

22,7

18,2

36,4

13,6

0,0

0,0

36,4

Волинська

53,6

37,5

26,8

57,1

16,1

5,4

0,0

32,1

Дніпропетровська

62,1

0,0

20,7

79,3

20,7

0,0

0,0

37,9

Донецька

49,1

39,6

37,7

11,3

15,1

15,1

18,9

11,3

Житомирська

61,8

35,8

15,6

32,4

8,7

12,1

21,4

57,2

Закарпатська

48,5

51,5

15,2

48,5

18,2

15,2

0,0

54,5

Запорізька

32,4

31,0

28,2

16,9

31,0

16,9

25,4

8,5

ОБЛАСТЬ


Івано-Франківська

57,7

34,6

34,6

34,6

11,5

11,5

0,0

65,4

Київська

61,1

33,3

16,7

33,3

5,6

11,1

27,8

55,6

Кіровоградська

47,1

17,6

23,5

47,1

11,8

11,8

0,0

29,4

Луганська

75,0

50,0

0,0

25,0

0,0

0,0

25,0

0,0

Львівська

53,2

30,4

30,4

62,0

15,2

0,0

0,0

22,8

Миколаївська

22,2

11,1

0,0

0,0

11,1

0,0

0,0

55,6

Одеська

38,2

30,9

26,5

20,6

29,4

13,2

17,6

4,4

Полтавська

42,1

25,0

26,3

32,9

7,9

15,8

0,0

26,3

Рівненська

42,2

21,9

18,8

37,5

14,1

0,0

0,0

35,9

Сумська

67,5

30,0

15,0

30,0

2,5

7,5

20,0

12,5

Тернопільська

57,4

25,5

38,3

51,1

12,8

0,0

0,0

36,2

Харківська

55,7

32,9

27,8

34,2

11,4

15,2

24,1

43,0

Херсонська

49,0

26,5

24,5

36,7

36,7

12,2

12,2

0,0

Хмельницька

55,7

27,8

29,9

43,3

7,2

8,2

11,3

30,9

Черкаська

63,6

27,3

18,2

40,9

9,1

9,1

22,7

50,0

Чернівецька

48,4

0,0

35,5

0,0

0,0

0,0

0,0

87,1

Чернігівська

50,0

30,6

27,8

33,3

11,1

16,7

16,7

36,1

М. Київ

25,9

27,8

55,6

40,7

31,5

31,5

13,0

13,0

38. РЕЗУЛЬТАТ ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ (у %) БУЛО НАДАНО УСНУ ВІДПОВІДЬ НА СКАРГУ (ОСОБИСТО ЧИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ)

24,0

БУЛО НАДАНО ПИСЬМОВУ ВІДПОВІДЬ НА СКАРГУ

16,6

БУЛО ВІДНОВЛЕНО ВАШІ ПРАВА АБО ПРАВА ПОСТРАЖДАЛИХ

4,2

БУЛО ВИЗНАЧЕНО ТА ПОКАРАНО ВИННИХ

2,5

НІЧОГО НЕ ВІДБУЛОСЯ

52,6


39. РЕЗУЛЬТАТ ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОЦІНОК МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ

Було відновлено Ваші права або права постраждалих

Вінницька

33,3

25,0

4,2

4,2

33,3

Волинська

19,4

22,6

4,8

4,8

48,4

Дніпропетровська

17,2

41,4

0,0

0,0

41,4

Донецька

21,1

31,6

0,0

0,0

47,4

Житомирська

14,3

28,6

5,8

0,0

51,3

Закарпатська

18,2

48,5

0,0

0,0

33,3

Запорізька

10,5

21,1

0,0

0,0

68,4

Івано-Франківська

4,2

12,7

0,0

4,2

78,9

Київська

12,5

25,0

6,3

0,0

56,3

Кіровоградська

16,7

33,3

0,0

11,1

38,9

Луганська

0,0

25,0

0,0

0,0

75,0

Львівська

19,8

14,3

6,6

6,6

52,7

Миколаївська

55,6

44,4

0,0

0,0

0,0

Одеська

16,5

25,3

0,0

0,0

58,2

Полтавська

15,9

30,5

0,0

15,9

37,8

Рівненська

32,9

24,3

4,3

4,3

34,3

Сумська

4,8

38,1

0,0

9,5

47,6

Тернопільська

9,5

6,3

3,2

6,3

74,7

Харківська

13,5

25,7

4,1

4,1

52,7

Херсонська

26,9

28,4

0,0

0,0

44,8

Хмельницька

20,8

17,7

4,2

6,3

51,0

Черкаська

15,0

25,0

5,0

0,0

55,0

Чернівецька

0,0

0,0

0,0

5,2

94,8

Чернігівська

13,9

27,8

2,8

8,3

47,2

М. Київ

11,9

32,2

0,0

13,6

42,4

ОБЛАСТЬ

Нічого не відбулося

Було визначено та покарано винних

Було надано усну відповідь на скаргу (особисто чи за телефоном)

Було надано письмову відповідь на скаргу

(у %)


40. ПРИЧИНИ НЕ ПОДАННЯ СКАРГ НА ДІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ (у %; респонденти мали можливість обрати декілька варіантів відповідей) ВВАЖАЮ ЦЕ МАРНИМ

24,2

НЕ ЗНАВ, КОМУ СКАРЖИТИСЯ

14,2

НЕ ЗНАВ ПРОЦЕДУРИ ПОДАННЯ СКАРГИ

12,4

ЗАНАДТО БАГАТО ЧАСУ МИНУЛО ПІСЛЯ ІНЦИДЕНТУ

7,2

ПОБОЮВАЛИСЯ РЕАКЦІЇ З БОКУ ПОЛІЦІЇ

6,9

ВІДРАДИЛИ ЗНАЙОМІ, РОДИЧІ

5,9

НАМАГАВСЯ, АЛЕ МЕНЕ ВІДРАДИЛИ ПРАЦІВНИКИ ПОЛІЦІЇ

4,9

ЦЕ НЕ СТОСУВАЛОСЯ ОСОБИСТО МЕНЕ

4,9

НАМАГАВСЯ, АЛЕ МЕНЕ ВІДРАДИЛИ ПРАЦІВНИКИ ПРОКУРАТУРИ НАМАГАВСЯ, АЛЕ НЕ РОЗІБРАВСЯ В ПРОЦЕДУРІ НЕ БУЛО ПОРУШЕНЬ З БОКУ ПОЛІЦІЇ

2,6 1,0 48,0


41. ПРИЧИНИ НЕ ПОДАННЯ СКАРГ НА ДІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОЦІНОК МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %; респонденти мали можливість обрати декілька варіантів відповідей)


БЛОК В. ДОВІРА ДО ПОЛІЦІЇ

Зовсім не довіряю

Скоріше не довіряю

Важко відповісти

Скоріше довіряю

Повністю довіряю

САЛЬДО ДОВІРИ

42. ДОВІРА ДО ДЕРЖАВНИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ ІНСТИТУТІВ (у %)

Президент України

6,2

12,6

14,4

48,7

18,2

48,1

Верховна Рада України

10,3

18,0

24,3

41,8

5,6

19,1

Уряд України

9,5

17,9

29,6

37,7

5,3

15,6

Суди (судова система в цілому)

29,1

31,2

25,9

12,9

1,0

-46,4

Прокуратура

26,7

29,7

28,6

14,1

0,9

-41,4

Національне антикорупційне бюро

18,6

27,8

35,9

16,6

1,2

-28,6

Національна поліція

10,3

17,3

24,4

42,9

5,1

20,4

Національна гвардія України

7,8

11,7

24,6

47,8

8,1

36,4

Державна прикордонна служба

10,4

11,8

22,0

50,2

5,6

33,6

Державна міграційна служба

8,2

13,3

49,7

26,4

2,4

7,3

Державна служба з надзвичайних ситуацій

5,7

6,9

30,6

47,5

9,3

44,2

Служба безпеки України (СБУ)

12,0

16,5

34,7

31,1

5,6

8,2

Збройні Сили України

5,4

7,5

16,8

49,2

21,2

57,5

Державне бюро розслідувань (ДБР)

10,1

17,9

55,0

14,8

2,1

-11,1

Служба екстреної (швидкої) медичної допомоги

9,0

16,7

17,8

46,3

10,3

30,9

Церква

10,1

13,2

19,8

35,2

21,7

33,6

Місцева влада

17,5

23,6

27,5

28,6

2,8

-9,7

Народний депутат (за Вашим округом)

16,8

22,0

38,9

19,3

3,0

-16,5


43. ДОВІРА ДО ДЕРЖАВНИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ ІНСТИТУТІВ (у %) не довіряю ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ЦЕРКВА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ СЛУЖБА ЕКСТРЕНОЇ (ШВИДКОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА

12,9

важко відповісти

16,8

18,8

70,4

14,4

23,3

66,9

19,8

12,6

довіряю

56,9

30,6

25,7

56,8

17,8

19,5

56,6

24,6

22,2

55,9

22,0

55,8

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ

27,6

24,4

48,0

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

28,3

24,3

47,4

УРЯД УКРАЇНИ

27,4

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (СБУ)

28,5

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ (ЗА ВАШИМ ОКРУГОМ)

ПРОКУРАТУРА СУДИ (СУДОВА СИСТЕМА В ЦІЛОМУ)

36,7 27,5

21,5

31,4

49,7 38,8

НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ (ДБР)

43,0

34,7

41,1

МІСЦЕВА ВЛАДА ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА

29,6

28,8 38,9

46,4

28,0

22,3

35,9

17,8

55,0 56,4 60,3

16,9 28,6 25,9

15,0 13,9


44. САЛЬДО ДОВІРИ (СПІВВІДНОШЕННЯ ОЦІНОК ДОВІРИ ТА НЕДОВІРИ) ДО ДЕРЖАВНИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ ІНСТИТУТІВ (у %)


Зовсім не довіряю

Скоріше не довіряю

Важко відповісти

Скоріше довіряю

Повністю довіряю

САЛЬДО ДОВІРИ

45. ДОВІРА ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОЦІНОК МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %)

Вінницька

10,9

19,3

22,3

44,1

3,5

17,3

Волинська

1,5

22,2

36,7

35,3

4,3

15,9

Дніпропетровська

7,6

25,8

21,4

39,6

5,6

11,8

Донецька

13,0

22,2

18,3

42,0

4,4

11,2

Житомирська

5,6

8,7

37,6

41,7

6,3

33,7

Закарпатська

3,0

22,9

30,1

36,2

7,7

18,1

Запорізька

11,9

18,2

22,2

44,2

3,5

17,5

Івано-Франківська

9,8

20,7

22,7

30,5

16,4

16,4

Київська

4,0

6,9

34,9

49,3

4,9

43,3

Кіровоградська

11,8

21,3

20,2

43,2

3,4

13,5

Луганська

10,6

18,5

24,9

40,9

5,1

17,0

Львівська

0,0

21,1

24,8

51,0

3,1

33,1

Миколаївська

19,1

18,9

14,9

43,3

3,8

9,1

Одеська

14,8

8,9

27,2

42,8

6,3

25,4

Полтавська

15,6

18,3

16,6

41,6

7,9

15,6

Рівненська

10,3

19,6

21,7

45,3

3,2

18,6

Сумська

11,6

15,9

18,8

48,3

5,3

26,1

Тернопільська

12,3

17,2

24,8

44,2

1,5

16,2

Харківська

9,8

14,0

29,6

42,0

4,7

22,9

Херсонська

16,8

17,4

13,9

47,9

4,0

17,8

Хмельницька

5,8

16,2

27,9

45,2

4,8

28,0

Черкаська

5,1

16,7

27,8

44,9

5,6

28,8

Чернівецька

20,0

7,4

23,2

44,8

4,6

22,0

Чернігівська

11,9

15,4

26,3

43,1

3,2

19,0

м. Київ

15,8

17,8

22,1

40,5

3,8

10,7

ОБЛАСТЬ


46. ГОТОВНІСТЬ РЕСПОНДЕНТІВ ДОПОМАГАТИ ПРАЦІВНИКАМ ПOЛІЦІЇ (у %; респонденти мали можливість обрати декілька варіантів відповідей)

ТАК, У БУДЬ-ЯКІЙ СИТУАЦІЇ

33,7

ТАК, АЛЕ ТІЛЬКИ ЯКЩО ЦЕ НЕ ЗАШКОДИТЬ МОЇМ ІНТЕРЕСАМ ТА ІНТЕРЕСАМ МОЇХ БЛИЗЬКИХ ЛЮДЕЙ

23,4

ТАК, АЛЕ ТІЛЬКИ ЯКЩО СИТУАЦІЯ СТОСУЄТЬСЯ МОЇХ ОСОБИСТИХ ІНТЕРЕСІВ

10,6

ТАК, В ЯКОСТІ СВІДКА

8,8

ТАК, КОЛИ ПОТРІБНО ЗАТРИМАТИ ЗЛОЧИНЦЯ

7,1

ТАК, ПОВІДОМИТИ ПРО ЗЛОЧИН, ЯКИЙ БУЛО СКОЄНО

ТАК, ПОВІДОМИТИ ПРО ЗЛОЧИН, ЯКИЙ ГОТУЄТЬСЯ

НІ, ДОПОМАГАТИ НЕ БУДУ

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

5,7

1,6

10,4

8,2


47. ГОТОВНІСТЬ РЕСПОНДЕНТІВ ДОПОМАГАТИ ПРАЦІВНИКАМ ПOЛІЦІЇ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДПОВІДЕЙ МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %; респонденти мали можливість обрати декілька

Так, у будь-якій ситуації

Так, коли потрібно затримати злочинця

Так, в якості свідка

Так, повідомити про злочин, який було скоєно

Так, повідомити про злочин, який готується

Так, але тільки якщо ситуація стосується моїх особистих інтересів

Так, але тільки якщо це не зашкодить моїм інтересам та інтересам моїх близьких людей

Ні, допомагати не буду

Важко відповісти

варіантів відповідей)

Вінницька

19,9

13,4

10,4

7,5

1,5

7,5

26,4

15,9

8,0

Волинська

17,0

12,8

8,8

6,0

1,5

12,5

31,3

9,3

11,5

Дніпропетровська

56,2

6,1

6,7

4,0

0,0

9,4

6,6

5,9

5,1

Донецька

41,3

6,0

14,0

8,0

2,3

12,0

14,6

11,8

10,5

Житомирська

35,0

2,4

6,1

2,2

0,3

8,9

33,1

8,2

4,1

Закарпатська

13,6

4,0

8,3

2,0

0,8

16,1

31,7

15,4

8,8

Запорізька

31,3

5,0

26,3

15,9

3,0

17,7

24,3

7,3

22,4

Івано-Франківська

27,8

2,3

4,7

3,0

1,5

16,7

24,4

11,9

10,2

Київська

41,5

3,1

3,1

3,2

0,0

5,1

34,5

4,1

5,3

Кіровоградська

46,0

7,0

8,5

3,0

1,0

8,0

11,5

9,5

6,5

Луганська

35,2

7,3

9,3

4,0

4,2

8,0

13,0

23,2

4,0

Львівська

20,7

22,9

8,9

9,9

2,0

8,9

31,4

3,0

13,2

Миколаївська

19,1

3,9

11,1

5,2

1,0

6,1

21,8

28,7

3,0

Одеська

32,3

5,5

18,6

10,0

2,3

20,5

22,0

8,0

14,1

Полтавська

36,0

8,3

10,0

2,0

2,0

6,1

16,1

13,3

8,3

Рівненська

20,4

13,9

10,0

7,3

1,5

7,5

26,5

15,9

8,0

Сумська

40,0

8,0

9,2

4,6

4,9

9,5

9,7

15,1

6,0

Тернопільська

31,4

11,8

5,0

7,0

1,8

13,5

24,3

6,0

11,3

Харківська

41,0

2,7

4,1

6,1

0,5

5,6

34,7

4,8

5,1

Херсонська

34,8

5,9

11,1

4,9

2,0

20,4

19,9

8,3

4,7

Хмельницька

33,5

12,0

6,9

5,6

1,2

6,6

26,6

5,8

9,5

Черкаська

48,2

4,6

5,1

3,6

0,0

7,7

20,5

5,1

5,1

Чернівецька

43,5

0,8

0,8

4,0

1,3

18,0

16,6

8,4

9,1

Чернігівська

39,3

4,4

6,3

4,7

1,0

5,9

27,1

8,1

6,8

М. Київ

38,7

1,8

5,6

9,4

1,2

5,9

36,1

5,8

5,1

ОБЛАСТЬ


48. ДУМКА РЕСПОНДЕНТІВ ЩОДО НАЙБІЛЬШИХ НЕДОЛІКІВ У РОБОТІ ПОЛІЦІЇ (у %; респонденти мали можливість обрати декілька варіантів відповідей)

КОРУПЦІЯ (ЗДИРНИЦТВО, ХАБАРНИЦТВО)

38,1

НЕПРОФЕСІОНАЛІЗМ

34,2

БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ

26,1

НЕСВОЄЧАСНІСТЬ РЕАГУВАННЯ

25,0

НЕБАЖАННЯ ЗАХИСТИТИ "ПРОСТУ" ЛЮДИНУ

23,8

БЕЗКАРНІСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ ПОЛІЦІЇ

18,4

СЛАБКИЙ ЗВ'ЯЗОК З НАСЕЛЕННЯМ

15,8

НЕЗАКОННІ ЗВ'ЯЗКИ З КРИМІНАЛЬНИМ СВІТОМ, МАФІЄЮ

15,1

МАЛА ЧИСЕЛЬНІСТЬ

12,1

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ КУЛЬТУРИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

11,3

ГРУБІСТЬ, ЧЕРСТВІСТЬ

10,5

ЖОРСТОКІСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ ПОЛІЦІЇ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ЗАТРИМАНИХ /…

10,3

ЗАНАДТО МАЛО ПОВНОВАЖЕНЬ

8,2

ЗАКРИТІСТЬ (НЕМАЄ ІНФОРМАЦІЇ, ГЛАСНОСТІ В РОБОТІ)

7,8

БРАК СУЧАСНОЇ ТЕХНІКИ

6,7

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ)

5,5

ЗАНАДТО БАГАТО ПОВНОВАЖЕНЬ

5,0

НАЯВНІСТЬ ПЛАНУ З РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ НЕОХАЙНИЙ ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ВАЖКО ВІДПОВІСТИ НЕДОЛІКІВ НЕМАЄ

4,1 1,4 9,4 6,7


49. ДУМКА РЕСПОНДЕНТІВ ЩОДО НАЙБІЛЬШИХ НЕДОЛІКІВ У РОБОТІ ПОЛІЦІЇ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДПОВІДЕЙ МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %; респонденти мали можливість обрати декілька варіантів відповідей)


50. ДУМКА РЕСПОНДЕНТІВ ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ЗВЕРТАТИСЯ В ПОЛІЦІЮ З ПОВІДОМЛЕННЯМ ПРО ЗЛОЧИН (у %) В залежності від ситуації 23%

У більшості випадків 26%

Тільки якщо це стосується мене або моїх близьких 10% Ніколи 2% Важко відповісти 5%

Завжди 34%

Завжди

У більшості випадків

В залежності від ситуації

Тільки якщо це стосується мене або моїх близьких

Ніколи

Важко відповісти

51. ДУМКА РЕСПОНДЕНТІВ ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ЗВЕРТАТИСЯ В ПОЛІЦІЮ З ПОВІДОМЛЕННЯМ ПРО ЗЛОЧИН. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДПОВІДЕЙ МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %)

Вінницька

36,8

30,8

19,4

9,0

1,0

3,0

Волинська

20,0

31,9

23,2

17,8

2,5

4,6

Дніпропетровська

51,5

25,6

15,1

4,6

0,0

3,1

Донецька

42,2

24,7

23,5

3,0

2,5

4,0

Житомирська

19,9

23,5

26,0

17,5

1,5

11,6

Закарпатська

7,4

25,0

24,7

32,0

5,0

5,9

Запорізька

30,3

30,1

30,1

0,0

5,5

4,0

Івано-Франківська

25,2

20,1

20,6

24,4

4,9

4,8

Київська

22,4

28,8

31,7

8,0

0,0

9,0

Кіровоградська

49,2

25,9

11,4

6,2

1,0

6,2

Луганська

42,6

19,4

26,9

4,0

2,0

5,1

Львівська

32,7

38,0

22,4

3,9

0,0

3,0

Миколаївська

40,5

23,3

16,9

14,3

2,2

2,9

ОБЛАСТЬ


Одеська

33,6

26,5

28,9

5,1

3,9

2,0

Полтавська

47,8

24,9

7,3

8,3

2,2

9,5

Рівненська

36,7

31,1

19,5

8,8

0,8

3,0

Сумська

45,0

21,0

21,5

5,6

2,1

4,9

Тернопільська

37,1

27,0

18,8

11,1

2,3

3,7

Харківська

25,8

24,2

32,9

6,9

0,0

10,2

Херсонська

37,3

21,8

29,1

10,6

1,0

0,0

Хмельницька

33,2

31,0

22,6

6,3

0,3

6,6

Черкаська

36,9

27,7

23,1

6,2

0,0

6,2

Чернівецька

42,7

15,1

17,2

16,7

4,3

4,0

Чернігівська

34,8

24,3

23,4

6,9

0,7

9,8

м. Київ

30,4

19,1

35,4

4,7

0,0

10,5

52. ДЖЕРЕЛА, З ЯКИХ РЕСПОНДЕНТИ ПЕРЕВАЖНО ОТРИМУЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ (у %; респонденти мали можливість обрати декілька варіантів відповідей)

НОВИНИ ПО ТЕЛЕБАЧЕННЮ

51,3

НОВИНИ В ІНТЕРНЕТІ

48,2

ІСТОРІЇ З ЖИТТЯ ЗНАЙОМИХ, ДРУЗІВ, РОДИЧІВ

44,2

НОВИНИ В ПРЕСІ

19,4

ТЕЛЕПЕРЕДАЧІ НА КРИМІНАЛЬНУ ТЕМАТИКУ

18,4

ОСОБИСТІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ДІЯМИ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ БЕЗ ПРЯМОГО…

17,2

ОСОБИСТИЙ ДОСВІД ЗВЕРНЕННЯ ДО ПОЛІЦІЇ

15,6

НЕФОРМАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ З ПРАЦІВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ, ЇХ РОЗПОВІДІ…

15,0

ДОСВІД СПІЛКУВАННЯ З ПРАЦІВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ В ПРОЦЕСІ ЇХ РОБОТИ

13,6

НОВИНИ ПО РАДІО КІНОФІЛЬМИ, ТЕЛЕФІЛЬМИ, СЕРІАЛИ ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ, НАДАНА ОРГАНАМИ ПРАВОПОРЯДКУ… ОСОБИСТИЙ ДОСВІД РОБОТИ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ

11,6 6,1 3,5 2,5


53. ДЖЕРЕЛА, З ЯКИХ РЕСПОНДЕНТИ ПЕРЕВАЖНО ОТРИМУЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДПОВІДЕЙ МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %; респонденти мали можливість обрати декілька варіантів відповідей)


БЛОК Г. ЖЕРТВИ ЗЛОЧИНІВ 54. КІЛЬКІСТЬ ЖЕРТВ РІЗНИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12-ТИ МІСЯЦІВ (у %; респонденти мали можливість обрати декілька варіантів відповідей)

Порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки

21,0

Вуличне хуліганство

18,5

Навмисне приниження Вашої честі і гідності

14,9

Побої, нанесення тілесних ушкоджень

11,2

Шахрайство

10,6

Умисне знищення, псування вашого майна

10,4

Пограбування, розбійний напад на Вас на вулиці

9,5

Крадіжка з приватного домогосподарства

9,4

Кишенькова крадіжка (в тому числі з сумки, пакету і т.д.)

8,3

Насильство в сім'ї

6,9

Сексуальне насильство

6,0

Пограбування, розбійний напад на Вас у приміщенні

5,0

Угон транспортного засобу

4,9

Вимагання з боку людей, які є посадовими особами Рекет, вимагання з боку злочинних елементів

4,4 3,1


55. КІЛЬКІСТЬ ЖЕРТВ РІЗНИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12-ТИ МІСЯЦІВ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДПОВІДЕЙ МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %; респонденти мали можливість обрати декілька варіантів відповідей)


56. ВИДИ НАСИЛЬСТВА, ЗАСТОСОВАНІ ДО ЖЕРТВ ЗЛОЧИНІВ (у %; респонденти мали можливість обрати декілька варіантів відповідей)

Образили словами

50,2

Схватили або штовхнули

33,1

Вдарили

33,1

Використали холодну зброю (ножа, кастета, нунчаки, битку, палку та ін.)

13,1

Брутально вирвали сумку

12,1

Зґвалтували

5,6

Намагались зґвалтувати

5,0

Використали пневматичну зброю

4,3

Використали електрошокер

2,9

Використали газову зброю (пістолет, балончик)

1,8

Використали вогнепальну зброю(в тому числі й з гумовими кулями)

1,8

57. ВИДИ НАСИЛЬСТВА, ЗАСТОСОВАНІ ДО ЖЕРТВ ЗЛОЧИНІВ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДПОВІДЕЙ МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %; респонденти мали можливість обрати декілька варіантів

Брутально вирвали сумку

Схватили або штовхнули

Вдарили

Використали холодну зброю (ножа, кастета, нунчаки, битку, палку та ін.)

Використали пневматичну зброю

Використали газову зброю (пістолет, балончик)

Використали електрошокер

Використали вогнепальну зброю(в тому числі й з гумовими кулями)

Зґвалтували

Намагались зґвалтувати

Образили словами

відповідей)

Вінницька

13,2

26,3

18,4

21,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71,1

Волинська

32,7

26,7

16,8

12,9

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44,6

Дніпропетровська

7,3

36,5

19,3

21,9

0,0

0,0

0,0

0,0

2,6

2,1

55,2

Донецька

12,1

31,5

46,8

4,0

13,7

5,6

7,3

0,0

16,1

8,9

33,9

Житомирська

1,1

46,8

43,8

18,9

1,5

0,0

0,0

7,2

2,6

7,2

46,4

Закарпатська

39,5

34,9

7,0

0,0

12,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,8

ОБЛАСТЬ


Запорізька

7,5

34,6

44,2

5,1

15,4

7,2

9,2

0,0

16,4

9,9

34,9

Івано-Франківська

27,9

24,6

4,9

0,0

8,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34,4

Київська

0,0

44,8

41,4

20,7

0,0

0,0

0,0

6,9

3,4

6,9

51,7

Кіровоградська

13,0

25,9

18,5

13,0

1,9

0,0

1,9

0,0

1,9

1,9

48,1

Луганська

8,1

32,4

16,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

91,9

Львівська

24,2

20,2

25,0

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75,0

Миколаївська

0,0

33,0

11,0

17,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

66,1

Одеська

9,0

31,0

40,1

11,2

13,0

7,2

10,8

1,1

20,2

9,4

39,4

Полтавська

23,8

14,3

23,8

0,0

4,8

0,0

4,8

0,0

0,0

0,0

33,3

Рівненська

14,8

23,8

19,7

19,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71,3

Сумська

15,6

19,5

3,9

0,0

0,0

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

75,3

Тернопільська

19,2

15,4

19,2

19,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80,8

Харківська

7,2

46,1

55,1

12,0

0,0

0,0

0,0

4,8

1,8

10,2

48,5

Херсонська

14,1

34,0

41,4

16,8

7,0

7,0

9,4

2,3

18,8

7,0

52,0

Хмельницька

13,5

25,6

28,2

17,9

1,3

0,0

1,3

3,8

1,3

3,8

57,1

Черкаська

3,2

38,7

27,4

22,6

0,0

0,0

0,0

3,2

3,2

4,8

53,2

Чернівецька

18,2

39,4

27,3

21,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75,8

Чернігівська

12,6

37,1

46,2

8,4

1,4

0,0

1,4

2,8

1,4

7,0

43,4

м. Київ

21,6

43,9

75,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,8

39,2

58. ВИДИ ПОГРОЖУВАНЬ ТА ЗАЛЯКУВАНЬ, ЗАСТОСОВАНІ ДО ЖЕРТВ ЗЛОЧИНІВ (у %; респонденти мали можливість обрати декілька варіантів відповідей)

ПОГРОЖУВАЛИ ЗАПОДІЯТИ КАЛІЦТВА, ПОБИТИ

39,5

ПОГРОЖУВАЛИ ВБИТИ

33,5

ПОГРОЖУВАЛИ ПОШКОДИТИ ВЛАСНІСТЬ

27,8

ПОГРОЖУВАЛИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗБРОЮ (ВОГНЕПАЛЬНУ АБО ХОЛОДНУ) ПОГРОЖУВАЛИ ЗАПОДІЯТИ ШКОДУ ТРЕТІЙ ОСОБІ (ДІТЯМ, РОДИЧАМ, ДРУЗЯМ) АБО ТВАРИНАМ. ПОГРОЖУВАЛИ ЗҐВАЛТУВАТИ

21,5

20,6

10,2

ПОГРОЖУВАЛИ НАЦЬКУВАТИ СОБАКУ

4,6

ПОГРОЖУВАЛИ ВИКОРИСТОВУВАТИ АВТОМОБІЛЬ В ЯКОСТІ ЗБРОЇ

0,8


59. ВИДИ ПОГРОЖУВАНЬ ТА ЗАЛЯКУВАНЬ, ЗАСТОСОВАНІ ДО ЖЕРТВ ЗЛОЧИНІВ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДПОВІДЕЙ МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %; респонденти мали можливість обрати декілька Погрожували використовувати зброю (вогнепальну або холодну)

Погрожували зґвалтувати

Погрожували вбити

Погрожували пошкодити власність

Погрожували заподіяти шкоду третій особі (дітям, родичам, друзям) або тваринам.

Погрожували заподіяти каліцтва, побити

Погрожували використовувати автомобіль в якості зброї

Погрожували нацькувати собаку

варіантів відповідей)

Вінницька

20,6

5,9

38,2

35,3

11,8

76,5

0,0

0,0

Волинська

20,4

8,7

30,1

20,4

27,2

42,7

5,8

17,5

Дніпропетровська

26,0

10,9

47,4

14,6

21,4

25,0

0,0

0,0

Донецька

18,9

25,3

27,4

25,3

27,4

26,3

0,0

5,3

Житомирська

39,1

1,3

14,2

41,6

13,7

37,8

0,4

3,9

Закарпатська

14,7

5,2

19,0

5,2

31,0

9,5

10,3

30,2

Запорізька

24,0

25,0

18,8

22,1

23,1

37,0

0,0

7,2

Івано-Франківська

11,8

2,9

17,6

8,8

32,4

22,1

8,8

27,9

Київська

37,5

0,0

16,7

50,0

8,3

37,5

0,0

0,0

Кіровоградська

17,3

9,6

42,3

11,5

15,4

28,8

0,0

1,9

Луганська

16,2

8,1

43,2

8,1

16,2

59,5

0,0

0,0

Львівська

24,5

12,2

43,9

44,9

25,5

87,8

0,0

0,0

Миколаївська

17,4

0,0

33,9

27,5

0,0

66,1

0,0

0,0

Одеська

23,3

25,6

29,3

26,0

25,6

33,0

0,0

7,0

Полтавська

0,0

5,3

42,1

10,5

0,0

36,8

0,0

5,3

Рівненська

22,4

5,6

38,3

33,6

11,2

75,7

0,0

0,0

Сумська

7,7

0,0

41,0

11,5

15,4

79,5

0,0

1,3

Тернопільська

20,0

10,0

35,0

40,0

30,0

85,0

0,0

5,0

Харківська

21,7

4,2

37,8

44,1

23,8

24,5

0,0

0,0

Херсонська

18,9

21,1

36,8

33,8

39,5

30,3

0,0

5,3

Хмельницька

26,5

5,9

33,8

38,2

8,1

52,9

0,0

0,7

Черкаська

31,6

7,0

29,8

29,8

15,8

29,8

0,0

0,0

Чернівецька

34,4

28,1

25,0

25,0

40,6

56,3

0,0

18,8

Чернігівська

14,4

4,8

40,0

32,0

17,6

28,0

0,0

1,6

м. Київ

0,0

9,6

67,6

27,9

41,9

4,4

0,0

0,0

ОБЛАСТЬ


60. ОЦІНКА РЕСПОНДЕНТАМИ СУМИ НАНЕСЕНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО ЗБИТКУ (у %) ДО 192 ГРН.

1,2

ВІД 193 ДО 961 ГРН.

13,1

ВІД 962 ГРН. ДО 96 050 ГРН.

36,5

ВІД 96 051 ГРН. ДО 240 125 ГРН.

5,9

ВІД 240 125 ГРН. ДО 576 299 ГРН.

9,3

БІЛЬШЕ 576 300 ГРН.

10,2

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

23,8

До 192 грн.

Від 193 до 961 грн.

Від 962 грн. до 96 050 грн.

Від 96 051 грн. до 240 125 грн.

Від 240 125 грн. до 576 299 грн.

Більше 576 300 грн.

Важко відповісти

61. ОЦІНКА РЕСПОНДЕНТАМИ СУМИ НАНЕСЕНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО ЗБИТКУ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДПОВІДЕЙ МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %)

Вінницька

0,0

13,3

36,7

8,3

8,3

6,7

26,7

Волинська

0,0

15,8

31,1

3,2

7,9

5,8

36,3

Дніпропетровська

2,3

9,3

48,4

7,0

7,0

14,3

11,6

Донецька

0,9

17,0

30,6

2,6

12,2

11,8

24,9

Житомирська

0,0

13,4

38,0

9,2

12,1

5,9

21,3

Закарпатська

0,0

21,9

32,8

0,0

0,0

0,0

45,3

Запорізька

0,0

17,4

33,4

3,1

13,4

7,5

25,1

Івано-Франківська

0,0

15,0

19,5

0,0

0,0

0,0

65,4

ОБЛАСТЬ


Київська

0,0

12,5

40,6

9,4

12,5

6,3

18,8

Кіровоградська

4,2

9,9

54,9

4,2

7,0

8,5

11,3

Луганська

0,0

29,4

17,6

26,5

0,0

0,0

26,5

Львівська

0,0

11,5

32,8

4,6

11,5

9,5

30,2

Миколаївська

0,0

17,6

47,1

17,6

0,0

0,0

17,6

Одеська

0,0

13,2

30,6

5,1

15,7

16,7

18,8

Полтавська

7,7

11,5

69,2

0,0

0,0

0,0

11,5

Рівненська

0,0

12,8

36,2

8,0

8,0

6,4

28,7

Сумська

2,3

16,3

31,4

37,2

0,0

0,0

12,8

Тернопільська

0,0

10,7

24,4

3,0

7,6

6,1

48,2

Харківська

2,8

10,4

37,4

5,2

10,0

18,0

16,1

Херсонська

0,3

6,9

27,0

10,0

17,0

31,1

7,6

Хмельницька

1,2

12,4

43,0

5,4

9,9

5,4

22,7

Черкаська

1,3

11,8

43,4

7,9

10,5

9,2

15,8

Чернівецька

0,8

16,5

12,8

2,3

0,0

0,8

66,9

Чернігівська

4,4

9,9

48,1

3,3

6,6

13,3

14,4

м. Київ

5,9

7,3

40,0

0,0

5,9

28,2

12,7

62. ЧИ ПОВІДОМЛЯЛИ ЖЕРТВИ ПРО СКОЄНІ ЩОДО НИХ ЗЛОЧИНИ В ПОЛІЦІЮ (у %)

Ні 49%

Так 51%


63. ЧИ ПОВІДОМЛЯЛИ ЖЕРТВИ ПРО СКОЄНІ ЩОДО НИХ ЗЛОЧИНИ В ПОЛІЦІЮ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДПОВІДЕЙ МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %)

ОБЛАСТЬ

Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська м. Київ

Так

Ні

37,7 38,3 27,7 61,0 62,3 64,9 56,3 48,5 51,4 35,2 52,9 23,3 60,4 61,0 56,0 36,2 69,0 27,2 70,2 73,4 34,7 35,4 39,3 68,0 93,8

62,3 61,7 72,3 39,0 37,7 35,1 43,7 51,5 48,6 64,8 47,1 76,7 39,6 39,0 44,0 63,8 31,0 72,8 29,8 26,6 65,3 64,6 60,7 32,0 6,3


64. ПРИЧИНИ НЕПОВІДОМЛЕННЯ ЖЕРТВАМИ ПРО СКОЄНІ ЩОДО НИХ ЗЛОЧИНИ В ПОЛІЦІЮ (у %; респонденти мали можливість обрати декілька варіантів відповідей)

ЦЕ МОЯ СІМЕЙНА СПРАВА

31,1

Я РОЗБЕРУСЯ (РОЗІБРАВСЯ) САМ

23,9

ПОБОЮЮСЯ ПОМСТИ З БОКУ ОБВИНУВАЧЕНИХ

17,1

ВВАЖАЮ, ЩО ПОЛІЦІЯ НЕ ЗАЦІКАВЛЕНА В ТАКИХ ВИПАДКАХ

17,0

ПОБОЮЮСЯ ПОЛІЦІЇ

13,9

ЗВЕРНУВСЯ В ІНШІ СТРУКТУРИ (ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО, ПРОКУРАТУРУ, СУД І Т. Д.)

13,3

НЕ ХОТІЛОСЯ ДОДАТКОВОГО КЛОПОТУ

11,1

ТАКЕ ТРАПЛЯЄТЬСЯ ДОСИТЬ ЧАСТО

10,2

В ТОМУ, ЩО ТРАПИЛОСЬ, БУЛА ЧАСТКОВО МОЯ (МОЇХ РОДИЧІВ, ЗНАЙОМИХ) ПРОВИНА

9,6

Я ПРИВАТНО ЗВЕРНУВСЯ ДО ЗНАЙОМИХ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ.

7,5

Я ПОДУМАВ, ЩО ХТОСЬ ІНШИЙ ВЖЕ ПОВІДОМИВ ПРО ТЕ, ЩО ТРАПИЛОСЯ.

6,7

НАМАГАВСЯ ПОВІДОМИТИ, АЛЕ ПОЛІЦІЯ НЕ ЗАЦІКАВИЛАСЯ ТИМ, ЩО ТРАПИЛОСЯ

3,6

ВИНУВАТЦІ ТОГО, ЩО СТАЛОСЯ, НЕ ВІДПОВІДАЛИ ЗА СВОЇ ДІЇ (ДІТИ, ПСИХІЧНО ХВОРІ ЛЮДИ І Т. Д.)

3,2

ПРОВИНА І (АБО) ШКОДА БУЛИ НЕЗНАЧНІ

1,6


65. ПРИЧИНИ НЕПОВІДОМЛЕННЯ ЖЕРТВАМИ ПРО СКОЄНІ ЩОДО НИХ ЗЛОЧИНИ В ПОЛІЦІЮ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДПОВІДЕЙ МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %; респонденти мали можливість обрати декілька варіантів відповідей)


66. ПРИЧИНИ ПОВІДОМЛЕННЯ ЖЕРТВАМИ ПРО СКОЄНІ ЩОДО НИХ ЗЛОЧИНИ В ПОЛІЦІЮ (у %; респонденти мали можливість обрати декілька варіантів відповідей) Сподівався, що злочинця буде покарано

36,7

Сподівався, що пошкоджена/вкрадена власність буде відновлена/відшкодована/повернута

36,0

Вважаю це своїм обов'язком/правильним/природним

30,3

Через серйозність події

19,8

З метою запобігання повторення подібного злочину

15,4

Поліція була поруч

14,6

З метою отримання страховки

2,3

67. ПРИЧИНИ ПОВІДОМЛЕННЯ ЖЕРТВАМИ ПРО СКОЄНІ ЩОДО НИХ ЗЛОЧИНИ В ПОЛІЦІЮ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДПОВІДЕЙ МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %; респонденти мали можливість Вважаю це своїм обов'язком/правильним/ природним

Через серйозність події

З метою отримання страховки

З метою запобігання повторення подібного злочину

Поліція була поруч

Сподівався, що пошкоджена/вкрадена власність буде відновлена/відшкодован Сподівався, а/повернутащо злочинця буде покарано

обрати декілька варіантів відповідей)

Вінницька

42,3

23,1

46,2

26,9

7,7

26,9

23,1

Волинська

16,9

16,9

33,8

21,1

8,5

8,5

23,9

Дніпропетровська

11,1

27,2

19,8

46,9

7,4

14,8

0,0

Донецька

20,0

18,9

32,2

41,1

2,2

22,2

13,3

Житомирська

46,0

12,2

37,6

39,7

0,0

8,5

32,8

Закарпатська

0,0

13,6

29,6

21,0

6,2

13,6

29,6

Запорізька

23,0

16,1

41,4

37,9

0,0

26,4

18,4

Івано-Франківська

48,1

7,7

19,2

15,4

2,9

11,5

11,5

Київська

47,4

10,5

36,8

42,1

0,0

10,5

31,6

Кіровоградська

16,1

32,3

32,3

38,7

3,2

9,7

0,0

Луганська

40,0

40,0

0,0

20,0

0,0

0,0

60,0

ОБЛАСТЬ


Львівська

39,3

21,3

39,3

19,7

9,8

0,0

19,7

Миколаївська

43,8

25,0

50,0

31,3

6,3

43,8

25,0

Одеська

22,0

23,0

44,5

38,0

1,5

18,0

10,5

Полтавська

16,7

33,3

44,4

38,9

0,0

5,6

0,0

Рівненська

41,6

23,4

45,5

26,0

7,8

26,0

23,4

Сумська

38,9

48,1

14,8

7,4

0,0

0,0

25,9

Тернопільська

64,5

9,7

22,6

15,1

3,2

6,5

6,5

Харківська

23,4

14,4

37,1

52,1

0,0

16,2

12,6

Херсонська

23,6

31,4

47,2

44,5

2,6

12,2

6,1

Хмельницька

36,2

16,0

42,6

35,1

1,1

5,3

18,1

Черкаська

35,5

19,4

25,8

38,7

3,2

12,9

19,4

Чернівецька

74,4

4,8

24,0

23,2

0,8

20,8

9,6

Чернігівська

19,9

20,6

38,3

48,2

0,0

14,2

8,5

м. Київ

7,4

17,9

34,1

54,6

0,0

21,4

0,0

68. СПОСОБИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ ПРО ЗЛОЧИН (у %)

ЗА ТЕЛЕФОНОМ 102

62,2

САМ ПРИЙШОВ І НАПИСАВ ЗАЯВУ

12,0

ЗА ДОПОМОГОЮ ДЗВІНКА ДО МІСЦЕВОГО ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ

7,7

ІНША ЛЮДИНА ПОВІДОМИЛА ПРО ПОДІЮ

7,6

ЗВЕРНУВСЯ ДО ПАТРУЛЬНИХ НА ВУЛИЦІ ЗВЕРНУВСЯ ДО ЗНАЙОМОГО СПІВРОБІТНИКА ПОЛІЦІЇ

ЧЕРЕЗ МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК

5,0

3,9

1,7


За телефоном 102

Сам прийшов і написав заяву

За допомогою дзвінка до місцевого відділу поліції

Звернувся до патрульних на вулиці

Інша людина повідомила про подію

Звернувся до знайомого співробітника поліції

Через мобільний додаток

69. СПОСОБИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ ПРО ЗЛОЧИН. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДПОВІДЕЙ МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %)

Вінницька

59,3

0,0

11,1

11,1

11,1

7,4

0,0

Волинська

50,0

23,9

3,4

15,9

3,4

3,4

0,0

Дніпропетровська

62,8

21,8

7,7

7,7

0,0

0,0

0,0

Донецька

74,3

13,9

4,0

2,0

5,9

0,0

0,0

Житомирська

73,0

6,6

8,2

0,0

8,7

3,6

0,0

Закарпатська

43,2

36,9

0,0

19,8

0,0

0,0

0,0

Запорізька

80,5

11,2

2,8

0,0

5,6

0,0

0,0

Івано-Франківська

39,8

18,6

2,5

9,3

5,1

11,9

12,7

Київська

73,7

0,0

10,5

0,0

10,5

5,3

0,0

Кіровоградська

65,6

18,8

9,4

6,3

0,0

0,0

0,0

Луганська

42,9

0,0

14,3

14,3

14,3

14,3

0,0

Львівська

64,2

0,0

9,0

9,0

9,0

9,0

0,0

Миколаївська

56,3

0,0

12,5

12,5

12,5

6,3

0,0

Одеська

69,5

16,7

7,5

0,0

5,0

1,3

0,0

Полтавська

70,0

15,0

10,0

5,0

0,0

0,0

0,0

Рівненська

56,6

0,0

10,8

10,8

10,8

10,8

0,0

Сумська

49,3

1,4

18,8

18,8

0,0

11,6

0,0

Тернопільська

46,9

3,1

6,3

3,1

9,4

17,7

13,5

Харківська

57,5

10,8

9,6

3,6

16,8

1,8

0,0

Херсонська

58,8

24,5

11,8

0,0

4,5

,4

0,0

Хмельницька

66,0

4,9

13,6

2,9

5,8

6,8

0,0

Черкаська

66,7

10,0

10,0

3,3

6,7

3,3

0,0

Чернівецька

48,8

4,8

4,8

0,0

9,6

14,4

17,6

Чернігівська

60,0

12,4

9,7

4,1

12,4

1,4

0,0

м. Київ

46,3

17,0

9,6

5,7

21,4

0,0

0,0

ОБЛАСТЬ


70. ОЦІНКА РОБОТИ СЛУЖБИ «102» ЗВЕРНЕННЯ ПРОТЯГОМ РОКУ (у %)

ПІД

ЧАС

РОБОТОЮ ОПЕРАТОРА ЗАДОВОЛЕНИЙ

ОСТАННЬОГО

41,3

ДОВЕЛОСЯ ДОВГО ОЧІКУВАТИ З’ЄДНАННЯ З ОПЕРАТОРОМ

14,5

НЕ ВДАЛОСЯ ДОДЗВОНИТИСЯ

8,3

ОПЕРАТОР ПОВОДИВСЯ НЕПРОФЕСІЙНО (ГРУБО, НЕТАКТОВНО)

6,9

НЕ ЗВЕРТАВСЯ ЗА ЦИМ НОМЕРОМ

29,1

Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська

Не звертався за цим номером

Дніпропетровська

Оператор поводився непрофесійно (грубо, нетактовно)

Волинська

Довелося довго очікувати з’ єднання з оператором

Вінницька

Не вдалося додзвонитися

ОБЛАСТЬ

Роботою оператора задоволений

71. ОЦІНКА РОБОТИ СЛУЖБИ «102» ПІД ЧАС ОСТАННЬОГО ЗВЕРНЕННЯ ПРОТЯГОМ РОКУ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДПОВІДЕЙ МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %)

53,8 28,2 49,4 31,6 44,4 10,8 23,0 21,8 47,4 40,0 60,0 59,0 50,0

0,0 14,1 6,2 10,5 12,8 21,6 12,4 8,9 10,5 8,6 0,0 0,0 0,0

11,5 12,9 14,8 18,4 19,9 10,8 23,9 12,1 21,1 25,7 0,0 21,3 6,3

0,0 0,0 7,4 14,0 4,6 0,0 19,9 2,4 5,3 8,6 0,0 0,0 0,0

34,6 44,7 22,2 25,4 18,4 56,8 20,8 54,8 15,8 17,1 40,0 19,7 43,8


36,3 36,4 53,2 56,3 40,8 49,4 48,7 46,1 45,2 40,6 45,8 50,6

Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська м. Київ

15,1 9,1 0,0 4,2 0,0 4,0 15,6 7,8 9,7 0,0 5,2 0,0

10,4 31,8 11,7 10,4 15,3 11,4 0,0 24,5 19,4 12,8 16,8 6,9

13,9 9,1 0,0 6,3 3,1 5,7 8,9 6,9 6,5 3,0 6,5 5,7

24,3 13,6 35,1 22,9 40,8 29,5 26,8 14,7 19,4 43,6 25,8 36,8

72. ОЦІНКА ШВИДКОСТІ ПРИЙНЯТТЯ ЗАЯВИ ПРО ЗЛОЧИН У ПОЛІЦІЇ (у %) ПРИЙНЯЛИ ОДРАЗУ

42,5

ДОВЕЛОСЯ ПОЧЕКАТИ СПОЧАТКУ НЕ ХОТІЛИ ПРИЙМАТИ, ВІДМОВЛЯЛИ, АЛЕ Я НАПОЛІГ

28,2

12,7

ВІДМОВИЛИСЯ ПРИЙНЯТИ

8,2

Я НЕ ЗНАВ, ЩО ПОТРІБНО ПИСАТИ ЗАЯВУ

8,3

Відмовилися прийняти

Я не знав, що потрібно писати заяву

Волинська

Спочатку не хотіли приймати, відмовляли, але я наполіг

Вінницька

Довелося почекати

ОБЛАСТЬ

Прийняли одразу

73. ОЦІНКА ШВИДКОСТІ ПРИЙНЯТТЯ ЗАЯВИ ПРО ЗЛОЧИН У ПОЛІЦІЇ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДПОВІДЕЙ МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %)

59,3 46,6

22,2 29,5

11,1 10,2

7,4 13,6

0,0 0,0


Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська м. Київ

48,0 24,1 39,8 36,0 14,2 33,9 42,1 48,5 66,7 62,7 56,3 30,5 47,6 56,6 80,0 44,8 46,2 45,6 46,2 46,7 42,4 47,0 49,8

52,0 26,9 27,0 32,4 21,7 19,5 26,3 27,3 0,0 28,4 18,8 30,1 14,3 21,7 5,7 15,6 38,2 39,4 21,7 33,3 9,6 31,8 43,2

0,0 13,0 21,4 15,3 18,6 19,5 21,1 12,1 0,0 0,0 18,8 9,3 19,0 10,8 11,4 15,6 12,1 2,2 16,0 13,3 18,4 13,2 7,0

0,0 16,7 11,7 16,2 21,2 7,6 10,5 3,0 33,3 9,0 6,3 12,7 4,8 10,8 2,9 3,1 3,5 4,4 10,4 6,7 0,0 4,0 0,0

0,0 19,4 0,0 0,0 24,3 19,5 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 17,4 14,3 0,0 0,0 20,8 0,0 8,4 5,7 0,0 29,6 4,0 0,0

74. ОЦІНКА ЯКОСТІ ІНФОРМУВАННЯ ПРО ХІД РОЗСЛІДУВАННЯ (У %) ПОВНІСТЮ ІНФОРМУВАЛИ

10,9

ІНФОРМУВАЛИ ДЕЯКОЮ МІРОЮ

22,0

НЕДОСТАТНЬО ІНФОРМУВАЛИ

24,1

ЗОВСІМ НЕ ІНФОРМУВАЛИ

21,5

РОЗСЛІДУВАННЯ НЕ БУЛО

ІНФОРМУВАННЯ НЕ ПОТРЕБУВАВ

13,4

8,0


Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська м. Київ

Інформування не потребував

Донецька

Розслідування не було

Дніпропетровська

Зовсім не інформували

Волинська

Недостатньо інформували

Вінницька

Інформували деякою мірою

ОБЛАСТЬ

Повністю інформували

75. ОЦІНКА ЯКОСТІ ІНФОРМУВАННЯ ПРО ХІД РОЗСЛІДУВАННЯ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДПОВІДЕЙ МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (У %)

0,0 4,2 34,8 13,9 11,1 7,4 5,8 5,5 10,5 12,5 0,0 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 3,1 16,8 22,4 4,0 20,7 4,5 12,2 22,8

61,5 28,2 17,4 18,8 21,2 21,0 20,2 10,0 21,1 15,6 14,3 41,0 75,0 16,2 14,3 61,0 13,0 15,3 21,6 13,1 21,8 20,7 4,5 19,0 21,5

19,2 42,3 39,1 18,8 29,1 43,2 13,0 25,5 31,6 21,9 0,0 39,3 6,3 20,6 14,3 19,5 1,4 24,5 30,5 29,1 25,7 31,0 17,3 25,9 28,1

3,8 8,5 8,7 28,7 25,9 6,2 35,1 10,0 26,3 25,0 28,6 9,8 0,0 32,8 33,3 3,9 37,7 11,2 19,2 26,9 23,8 20,7 20,3 23,1 15,8

7,7 16,9 0,0 19,8 7,4 22,2 26,0 10,9 5,3 21,9 42,9 9,8 6,3 13,4 33,3 7,8 33,3 6,1 9,6 4,5 20,8 3,4 3,0 16,3 11,8

7,7 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 38,2 5,3 3,1 14,3 0,0 12,5 2,4 4,8 7,8 14,5 39,8 2,4 4,1 4,0 3,4 50,4 3,4 0,0


76. ПРОВЕДЕНА РОБОТА З ЖЕРТВАМИ ЗЛОЧИНУ (у %) Так

28,8

ПОВІДОМЛЕННЯ НОМЕРУ, ЗА ЯКИМ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗВЕРНЕННЯ АБО ЗАЯВА

51,5

Ні Не пам'ятаю

19,7 39,2

ПОВІДОМЛЕННЯ КОНТАКТУ ОФІЦЕРА, ЯКИЙ ВІВ СПРАВУ

43,7 17,1

ЗАПИТУВАННЯ ПРО ВТРАТИ АБО УШКОДЖЕННЯ, ЯКІ БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ЖЕРТВІ АБО ЇЇ МАЙНУ

ЗАПИТУВАННЯ ПРО ПОБОЮВАННЯ ОПИНИТИСЬ ЖЕРТВОЮ ЗЛОЧИНУ ЗНОВУ

52,0 37,3 10,6 10,7 75,7 13,6

77. ПРОВЕДЕНА РОБОТА З ЖЕРТВАМИ ЗЛОЧИНУ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДПОВІДЕЙ МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %) ПОВІДОМЛЕННЯ НОМЕРУ, ЗА ЯКИМ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗВЕРНЕННЯ АБО ЗАЯВА

ПОВІДОМЛЕННЯ КОНТАКТУ ОФІЦЕРА, ЯКИЙ ВІВ СПРАВУ

Так

Ні

Не пам'ятаю

Так

Ні

Не пам'ятаю

Вінницька

57,7

34,6

7,7

76,9

15,4

7,7

Волинська

40,8

54,9

4,2

66,2

29,6

4,2

Дніпропетровська

24,0

53,3

22,7

73,3

26,7

0,0

Донецька

17,6

55,6

26,9

33,3

53,7

13,0

Житомирська

53,4

43,4

3,2

36,0

41,3

22,8

Закарпатська

42,0

58,0

0,0

71,6

28,4

0,0

Запорізька

15,0

52,2

32,7

23,0

61,1

15,9

Івано-Франківська

14,5

71,8

13,6

32,7

61,8

5,5

Київська

52,6

42,1

5,3

31,6

47,4

21,1

Кіровоградська

24,2

45,5

30,3

39,4

39,4

21,2

Луганська

57,1

42,9

0,0

0,0

42,9

57,1

Львівська

39,3

50,8

9,8

60,7

29,5

9,8

Миколаївська

68,8

25,0

6,3

87,5

6,3

6,3

Одеська

13,5

51,7

34,7

27,9

51,9

20,2

Полтавська

23,8

42,9

33,3

23,8

42,9

33,3

ОБЛАСТЬ


Рівненська

57,1

35,1

7,8

76,6

15,6

7,8

Сумська

53,6

40,6

5,8

7,2

37,7

55,1

Тернопільська

12,2

70,4

17,3

27,6

63,3

9,2

Харківська

31,2

53,2

15,6

43,9

41,0

15,0

Херсонська

13,1

52,2

34,7

33,1

41,1

25,8

Хмельницька

36,6

48,5

14,9

30,7

47,5

21,8

Черкаська

43,3

43,3

13,3

43,3

43,3

13,3

Чернівецька

0,0

77,4

22,6

13,5

77,4

9,0

Чернігівська м. Київ

28,5 18,1

50,3 60,5

21,2 21,4

38,4 49,2

41,1 39,3

20,5 11,6

ЗАПИТУВАННЯ ПРО ВТРАТИ АБО УШКОДЖЕННЯ, ЯКІ БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ЖЕРТВІ АБО ЇЇ МАЙНУ

ЗАПИТУВАННЯ ПРО ПОБОЮВАННЯ ОПИНИТИСЬ ЖЕРТВОЮ ЗЛОЧИНУ ЗНОВУ

Так

Ні

Не пам'ятаю

Так

Ні

Не пам'ятаю

Вінницька

61,5

38,5

0,0

7,7

80,8

11,5

Волинська

49,3

50,7

0,0

38,0

50,7

11,3

Дніпропетровська

73,3

18,7

8,0

13,3

72,0

14,7

Донецька

31,9

41,5

26,6

7,4

81,9

10,6

Житомирська

67,2

32,8

0,0

15,3

74,6

10,1

Закарпатська

49,4

50,6

0,0

49,4

50,6

0,0

Запорізька

18,5

51,6

29,9

6,5

83,7

9,8

Івано-Франківська

28,2

66,4

5,5

17,3

74,5

8,2

Київська

68,4

31,6

0,0

10,5

78,9

10,5

Кіровоградська

47,1

41,2

11,8

5,9

76,5

17,6

Луганська

0,0

57,1

42,9

7,1

69,0

23,8

Львівська

49,2

50,8

0,0

19,7

50,8

29,5

Миколаївська

68,8

31,3

0,0

13,5

78,1

8,3

Одеська

39,8

39,0

21,2

8,1

77,9

14,0

Полтавська

36,4

50,0

13,6

0,0

77,3

22,7

Рівненська

61,0

39,0

0,0

7,8

80,5

11,7

Сумська

11,4

60,0

28,6

0,0

95,7

4,3

Тернопільська

27,6

67,3

5,1

6,1

76,5

17,3

Харківська

80,9

12,1

6,9

11,0

76,3

12,7

Херсонська

58,9

28,4

12,7

9,0

73,5

17,5

Хмельницька

52,9

41,2

5,9

5,9

76,5

17,6

Черкаська

66,7

30,0

3,3

13,3

76,7

10,0

Чернівецька

18,0

72,9

9,0

0,0

86,5

13,5

Чернігівська м. Київ

68,0 87,6

22,9 0,0

9,2 12,4

7,8 11,2

76,5 72,7

15,7 16,1

ОБЛАСТЬ


78. ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ЩОДО СПРАВИ (у %) Здійснено

19,0 53,5

ЗНАЙДЕНО ЗЛОЧИНЦІВ

Не здійснено Справа ще розслідується

20,2 7,3

Не знаю

19,1 54,9

ПРЕД'ЯВЛЕНО ЗВИНУВАЧЕННЯ

15,5 10,5 16,2 53,8

СУДОМ ПОКАРАНО ЗЛОЧИНЦЯ

21,2 8,7

79. ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ЩОДО СПРАВИ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДПОВІДЕЙ МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %)

Не здійснено

Справа ще розслідується

Не знаю

Здійснено

Не здійснено

Справа ще розслідується

Не знаю

ПРЕД'ЯВЛЕНО ЗВИНУВАЧЕННЯ

Здійснено

ЗНАЙДЕНО ЗЛОЧИНЦІВ

Вінницька

7,7

84,6

3,8

3,8

15,4

38,5

7,7

38,5

Волинська

8,5

49,3

38,0

4,2

8,5

45,1

42,3

4,2

Дніпропетровська

44,0

28,0

28,0

0,0

44,0

28,0

28,0

0,0

Донецька

14,9

63,8

21,3

0,0

19,1

63,8

17,0

0,0

Житомирська

21,2

50,8

19,0

9,0

23,3

72,0

4,8

0,0

Закарпатська

0,0

44,4

55,6

0,0

0,0

44,4

55,6

0,0

Запорізька

3,2

77,4

19,5

0,0

8,4

77,4

14,2

0,0

Івано-Франківська

7,3

64,5

22,7

5,5

1,8

61,8

22,7

13,6

Київська

21,1

52,6

15,8

10,5

26,3

73,7

0,0

0,0

Кіровоградська

17,6

44,1

26,5

11,8

14,7

50,0

23,5

11,8

Луганська

33,3

52,4

0,0

14,3

23,8

45,2

0,0

31,0

Львівська

19,7

60,7

9,8

9,8

21,3

49,2

19,7

9,8

Миколаївська

32,3

51,0

10,4

6,3

12,5

31,3

0,0

56,3

Одеська

17,0

61,4

17,8

3,7

19,5

63,9

12,9

3,7

Полтавська

4,5

50,0

27,3

18,2

0,0

59,1

22,7

18,2

ОБЛАСТЬ


Рівненська

7,8

84,4

3,9

3,9

15,6

37,7

7,8

39,0

Сумська

1,4

67,1

7,1

24,3

0,0

60,0

7,1

32,9

Тернопільська

14,3

71,4

6,1

8,2

8,2

64,3

9,2

18,4

Харківська

28,3

36,4

27,2

8,1

31,2

48,0

17,3

3,5

Херсонська

26,8

49,1

17,8

6,3

28,1

52,6

13,1

6,2

Хмельницька

10,8

56,9

18,6

13,7

15,7

66,7

9,8

7,8

Черкаська

30,0

46,7

16,7

6,7

33,3

60,0

6,7

0,0

Чернівецька

20,3

66,2

4,5

9,0

12,0

60,9

4,5

22,6

Чернігівська м. Київ

22,2 35,5

39,2 26,9

28,1 32,2

10,5 5,4

22,2 35,1

49,7 32,6

20,3 26,9

7,8 5,4

Здійснено

Не здійснено

Справа ще розслідується

Не знаю

СУДОМ ПОКАРАНО ЗЛОЧИНЦЯ

Вінницька

15,4

42,3

7,7

34,6

Волинська

8,5

36,6

54,9

0,0

Дніпропетровська

39,1

21,7

39,1

0,0

Донецька

15,1

63,4

21,5

0,0

Житомирська

19,0

59,8

21,2

0,0

Закарпатська

0,0

22,2

77,8

0,0

Запорізька

5,3

77,4

17,4

0,0

Івано-Франківська

4,5

56,4

30,0

9,1

Київська

21,1

63,2

15,8

0,0

Кіровоградська

12,1

48,5

27,3

12,1

Луганська

14,3

50,0

0,0

35,7

Львівська

21,3

59,0

19,7

0,0

Миколаївська

12,5

31,3

0,0

56,3

Одеська

16,4

63,8

15,9

3,9

Полтавська

0,0

59,1

22,7

18,2

Рівненська

15,6

41,6

7,8

35,1

Сумська

0,0

62,9

4,3

32,9

Тернопільська

11,2

69,4

9,2

10,2

Харківська

24,6

49,1

26,3

0,0

Херсонська

24,3

52,2

16,7

6,8

Хмельницька

12,7

61,8

18,6

6,9

Черкаська

27,6

51,7

20,7

0,0

Чернівецька

15,8

63,9

4,5

15,8

Чернігівська м. Київ

17,4 28,5

51,7 40,4

25,5 31,1

5,4 0,0

ОБЛАСТЬ


80. ЧИ БУЛО ЗДІЙСНЕНО ВІДШКОДУВАННЯ АБО ПОВЕРНЕННЯ ВКРАДЕНОГО/ЗІПСОВАНОГО ПОСТРАЖДАЛОМУ (у %)

Так, частково 12% Так, повністю 8%

Ні 66%

Відшкодування не було потрібне 14%

Так, повністю

Так, частково

Ні

Відшкодуванн я не було потрібне

81. ЧИ БУЛО ЗДІЙСНЕНО ВІДШКОДУВАННЯ АБО ПОВЕРНЕННЯ ВКРАДЕНОГО/ЗІПСОВАНОГО ПОСТРАЖДАЛОМУ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДПОВІДЕЙ МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %)

Вінницька

0,0

15,4

76,9

7,7

Волинська

0,0

9,7

85,5

4,8

Дніпропетровська

30,7

8,0

49,3

12,0

Донецька

13,2

4,4

71,4

11,0

Житомирська

7,4

26,5

60,8

5,3

Закарпатська

6,2

13,6

80,2

0,0

Запорізька

5,6

3,4

80,9

10,1

Івано-Франківська

2,9

2,0

59,8

35,3

Київська

5,3

21,1

68,4

5,3

Кіровоградська

8,8

8,8

70,6

11,8

Луганська

11,9

14,3

33,3

40,5

Львівська

0,0

21,3

68,9

9,8

Миколаївська

0,0

12,5

81,3

6,3

Одеська

8,9

6,4

72,5

12,3

Полтавська

0,0

9,1

81,8

9,1

Рівненська

0,0

15,6

76,6

7,8

Сумська

0,0

4,3

55,7

40,0

Тернопільська

3,1

8,2

50,0

38,8

ОБЛАСТЬ


Харківська

10,8

16,2

63,5

9,6

Херсонська

10,9

8,8

65,3

15,0

Хмельницька

2,0

14,7

75,5

7,8

Черкаська

13,3

16,7

60,0

10,0

Чернівецька

3,8

12,0

33,1

51,1

Чернігівська м. Київ

8,1 17,3

14,1 11,6

68,5 59,1

9,4 12,0

82. ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ПОСТРАЖДАЛИХ ТИМ, РОЗІБРАЛАСЯ З ЇХНІМ ВИПАДКОМ (у %)

ЯК

ПОЛІЦІЯ

Повністю задоволений Важко сказати 7% 14% Швидше задоволений 21%

Повністю не задоволений 33% Скоріше не задоволений 27%

83. ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ПОСТРАЖДАЛИХ ТИМ, ЯК ПОЛІЦІЯ РОЗІБРАЛАСЯ З ЇХНІМ ВИПАДКОМ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДПОВІДЕЙ МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %) Повністю задоволений

Швидше задоволений

Скоріше не задоволений

Повністю не задоволений

Важко сказати

Вінницька

0,0

19,2

34,6

38,5

7,7

Волинська

0,0

25,4

23,9

42,3

8,5

Дніпропетровська

28,0

29,3

30,7

0,0

12,0

Донецька

13,2

17,6

15,4

44,0

9,9

Житомирська

5,3

12,7

49,7

30,7

1,6

Закарпатська

0,0

21,0

21,0

50,6

7,4

Запорізька

5,6

11,2

10,1

61,8

11,2

Івано-Франківська

0,0

7,3

12,7

47,3

32,7

Київська

5,3

15,8

52,6

26,3

0,0

Кіровоградська

8,8

11,8

29,4

29,4

20,6

ОБЛАСТЬ


Луганська

0,0

28,6

42,9

14,3

14,3

Львівська

0,0

31,1

29,5

29,5

9,8

Миколаївська

0,0

12,5

37,5

43,8

6,3

Одеська

9,6

22,2

10,9

43,9

13,4

Полтавська

0,0

4,5

27,3

45,5

22,7

Рівненська

0,0

19,5

35,1

37,7

7,8

Сумська

0,0

24,3

42,9

11,4

21,4

Тернопільська

0,0

9,2

15,3

40,8

34,7

Харківська

12,3

29,6

35,2

16,2

6,7

Херсонська

13,1

29,8

10,9

32,7

13,5

Хмельницька

2,9

14,7

37,3

34,3

10,8

Черкаська

13,3

16,7

46,7

16,7

6,7

Чернівецька

0,0

0,0

9,0

46,6

44,4

Чернігівська м. Київ

8,9 17,6

22,9 34,8

32,5 25,0

24,2 10,5

11,5 12,1

84. ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ ЖЕРТВИ ЗЛОЧИНУ ІНФОРМАЦІЇ АБО ДОПОМОЗІ З БОКУ ПОЛІЦІЇ (у %) Допомогу в оформленні вашої заяви і подальшому спілкуванні зі співробітниками поліції

23,5

Психологічну допомогу

23,0

Інформацію, яка допоможе запобігти такі злочини в подальшому

Захист від можливих утисків і переслідувань

Нічого не отримував

ПЕВНІЙ

33,4

Допомогу в описі нанесеного збитку

Допомогу в оформленні страховки або компенсації

В

20,7

14,0

9,7

29,5


Інформацію, яка допоможе запобігти такі злочини в подальшому

Допомогу в описі нанесеного збитку

Психологічну допомогу

Допомогу в оформленні страховки або компенсації

Захист від можливих утисків і переслідувань

Допомогу в оформленні вашої заяви і подальшому спілкуванні зі співробітниками поліції

Нічого не отримував

85. ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ ЖЕРТВИ ЗЛОЧИНУ В ПЕВНІЙ ІНФОРМАЦІЇ АБО ДОПОМОЗІ З БОКУ ПОЛІЦІЇ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДПОВІДЕЙ МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %)

Вінницька

11,1

25,9

25,9

18,5

3,7

40,7

25,9

Волинська

32,4

18,9

20,3

27,0

4,1

10,8

40,5

Дніпропетровська

21,7

30,4

20,3

14,5

0,0

44,9

33,3

Донецька

22,5

14,6

15,7

9,0

15,7

25,8

36,0

Житомирська

1,2

47,5

46,3

2,5

15,4

74,1

20,4

Закарпатська

34,6

6,2

6,2

13,6

0,0

7,4

44,4

Запорізька

23,3

10,5

10,5

7,0

23,3

20,9

36,0

Івано-Франківська

34,6

2,8

11,2

4,7

2,8

8,4

52,3

Київська

0,0

50,0

50,0

0,0

18,8

81,3

12,5

Кіровоградська

15,6

15,6

31,3

9,4

6,3

18,8

37,5

Луганська

83,3

0,0

16,7

0,0

16,7

66,7

50,0

Львівська

28,4

35,8

35,8

46,3

10,4

17,9

35,8

Миколаївська

0,0

18,8

18,8

0,0

0,0

56,3

18,8

Одеська

27,6

22,8

12,5

16,4

15,1

19,8

28,4

Полтавська

9,5

9,5

38,1

9,5

9,5

9,5

38,1

Рівненська

10,8

25,3

25,3

18,1

3,6

38,6

28,9

Сумська

63,5

3,2

19,0

3,2

1,6

46,0

55,6

Тернопільська

32,7

12,2

21,4

15,3

6,1

12,2

49,0

Харківська

9,3

34,2

27,3

22,4

11,8

54,0

11,8

Херсонська

28,6

35,7

13,4

20,4

8,6

24,5

21,9

Хмельницька

9,3

27,8

39,2

10,3

13,4

35,1

34,0

Черкаська

11,5

42,3

38,5

0,0

11,5

61,5

23,1

Чернівецька

42,6

0,0

13,2

0,0

4,7

9,3

48,1

Чернігівська м. Київ

9,7

26,2

29,0

20,0

11,0

40,0

19,3

14,9

27,7

16,5

31,0

7,9

40,5

12,4

ОБЛАСТЬ


86. ОЦІНКА НЕОБХІДНОСТІ КРАЩОГО ІНФОРМУВАННЯ (у %)

Ні 16% Важко відповісти 6%

Так 78%

87. ОЦІНКА НЕОБХІДНОСТІ КРАЩОГО ІНФОРМУВАННЯ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДПОВІДЕЙ МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %) Так

Ні

Важко відповісти

Вінницька

74,1

11,1

14,8

Волинська

75,7

16,2

8,1

Дніпропетровська

100,0

0,0

0,0

Донецька

77,8

20,0

2,2

Житомирська

75,7

14,8

9,5

Закарпатська

85,2

7,4

7,4

Запорізька

71,2

25,5

3,3

Івано-Франківська

94,5

2,7

2,7

Київська

73,7

15,8

10,5

Кіровоградська

54,1

37,8

8,1

Луганська

85,7

14,3

0,0

Львівська

64,2

26,9

9,0

Миколаївська

81,3

0,0

18,8

Одеська

81,0

15,2

3,8

Полтавська

37,0

51,9

11,1

Рівненська

71,1

14,5

14,5

Сумська

79,5

15,4

5,1

Тернопільська

88,1

8,9

3,0

Харківська

84,4

11,2

4,5

Херсонська

89,3

6,6

4,0

Хмельницька

50,4

38,3

11,3

Черкаська

82,1

10,7

7,1

Чернівецька

100,0

0,0

0,0

Чернігівська м. Київ

69,6 92,6

23,8 7,4

6,5 0,0

ОБЛАСТЬ


88. ОЦІНКА АКТУАЛЬНОСТІ ДЛЯ РЕСПОНДЕНТІВ ТЕМАТИКИ ТА НАПРЯМІВ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ АБО ДОПОМОГИ, ЯКУ БАЖАНО ЩОБ НАДАВАЛА ПОЛІЦІЯ (у %; респонденти мали можливість обрати декілька варіантів відповідей)

ІНФОРМАЦІЮ ПРО ХІД СЛІДСТВА ТА ЙОГО РЕЗУЛЬТАТ

55,7

ДОКАЗИ ТОГО, ЩО ДО ВАШОГО ВИПАДКУ ПОСТАВИЛИСЯ З УСІЄЮ СЕРЙОЗНІСТЮ

41,2

ЧИ БУЛО ЗРОБЛЕНО ЩОСЬ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ТАКИХ ЗЛОЧИНІВ І ЩО САМЕ

39,4

ЩОБ НАДАЛИ ВАМ ВСЮ НЕОБХІДНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ ВАШОГО ВИПАДКУ

35,2

ІНФОРМАЦІЮ ПРО ДОПОМОГУ І ПОСЛУГИ, ЯКІ ПОЛІЦІЯ МОЖЕ ВАМ НАДАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПОДІБНІ ЗЛОЧИНИ В ЦЬОМУ РАЙОНІ І, ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ, ЩОБ НЕ СТАТИ ЇХ ЖЕРТВОЮ. ЧИ СКОРИСТАЛАСЯ ПОЛІЦІЯ МОЖЛИВІСТЮ ЗІБРАТИ ДОКАЗИ, ОПИТАТИ СВІДКІВ

30,1

25,5

23,9


89. ОЦІНКА АКТУАЛЬНОСТІ ДЛЯ РЕСПОНДЕНТІВ ТЕМАТИКИ ТА НАПРЯМІВ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ АБО ДОПОМОГИ, ЯКУ БАЖАНО ЩОБ НАДАВАЛА ПОЛІЦІЯ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДПОВІДЕЙ МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ (у %; респонденти мали

Чи було зроблено щось для запобігання таких злочинів і що саме

Інформацію про хід слідства та його результат

Чи скористалася поліція можливістю зібрати докази, опитати свідків

Докази того, що до Вашого випадку поставилися з усією серйозністю

Щоб надали Вам всю необхідну інформацію про розслідування Вашого випадку

Інформацію про допомогу і послуги, які поліція може Вам надати

Інформацію про подібні злочини в цьому районі і, що потрібно зробити, щоб не стати їх жертвою.

можливість обрати декілька варіантів відповідей)

Вінницька

16,7

62,5

41,7

62,5

50,0

33,3

4,2

Волинська

0,0

59,3

25,4

33,9

15,3

18,6

20,3

Дніпропетровська

43,1

45,8

22,2

25,0

16,7

37,5

29,2

Донецька

39,5

52,6

28,9

30,3

46,1

40,8

38,2

Житомирська

51,6

52,2

18,2

63,5

51,6

35,8

22,0

Закарпатська

0,0

58,0

0,0

15,9

0,0

0,0

26,1

Запорізька

35,0

65,0

30,7

35,8

62,0

46,0

46,0

Івано-Франківська

30,6

45,9

5,1

16,3

9,2

3,1

27,6

Київська

50,0

50,0

18,8

62,5

56,3

37,5

18,8

Кіровоградська

29,2

54,2

12,5

37,5

29,2

25,0

25,0

Луганська

57,1

42,9

0,0

57,1

28,6

71,4

0,0

Львівська

0,0

63,3

63,3

63,3

36,7

49,0

12,2

Миколаївська

25,0

62,5

31,3

62,5

56,3

25,0

0,0

Одеська

51,0

61,8

34,3

34,8

41,2

30,4

39,2

Полтавська

23,1

61,5

7,7

46,2

38,5

15,4

23,1

Рівненська

16,9

62,0

40,8

62,0

49,3

33,8

4,2

Сумська

34,4

62,5

1,6

37,5

26,6

65,6

6,3

Тернопільська

34,9

47,7

23,3

29,1

19,8

17,4

22,1

Харківська

48,4

54,9

23,5

44,4

36,6

34,0

26,1

Херсонська

60,8

58,4

37,6

34,9

28,2

25,1

34,9

Хмельницька

33,3

55,6

25,0

56,9

45,8

31,9

16,7

Черкаська

42,3

46,2

15,4

50,0

42,3

38,5

23,1

Чернівецька

46,7

45,9

18,0

27,0

13,9

4,9

22,1

Чернігівська м. Київ

42,3 46,9

56,1 55,4

19,5 21,0

43,9 33,0

35,8 26,3

29,3 33,9

26,8 33,9

ОБЛАСТЬ


ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

ДОВІРА НАСЕЛЕННЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ (НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗВІТ)

Дизайн обкладинки, макет та комп’ютерна верстка: ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ tel.: +38 (096) 300 29 23 e-mail: stratcenterua@ukr.net http://csrt.com.ua


Profile for Олекій Романов

Довіра населення до національної поліції. Національний звіт за результатами опитування 2019  

Довіра населення до Національної поліції України. Результати опитування громадської думки (НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗВІТ). За загал. редакцією А.В. Орло...

Довіра населення до національної поліції. Національний звіт за результатами опитування 2019  

Довіра населення до Національної поліції України. Результати опитування громадської думки (НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗВІТ). За загал. редакцією А.В. Орло...

Profile for o.273
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded