Ø-PAS

Page 1

Det danske ørige

Ø-PAS


Det danske ørige

Kryds af når du besøger en ø Bornholm

Læsø

Egholm

Ålborg Livø Fur Anholt

Venø

Århus Tunø Hjarnø

Sejerø Orø

Samsø Endelave

Nekselø

Esbjerg Fanø Mandø

Odense

København

Baagø Aarø Barsø

Lyø Bjørnø Skarø Avernakø Drejø Hjortø Als Birkholm Strynø Ærø Langeland

Agersø Omø Fejø

Femø Askø/Lilleø

❏   Agersø

❏   Hjortø

❏   Als

❏   Langeland

❏   Anholt

❏   Livø

❏   Askø/Lilleø

❏   Lyø

❏   Avernakø

❏   Læsø

❏   Barsø

❏   Mandø

❏   Birkholm

❏   Nekselø

❏   Bjørnø

❏   Omø

❏   Bornholm

❏   Orø

❏   Baagø

❏   Samsø

❏   Drejø

❏   Sejerø

❏   Egholm

❏   Skarø

❏   Endelave

❏   Strynø

❏   Fanø

❏   Tunø

❏   Fejø

❏   Venø

❏   Femø

❏   Ærø

❏   Fur

❏   Aarø

❏   Hjarnø


TO

................................................. NAVN ................................................. FØDSELSDATO

FO

................................................. ADRESSE ................................................. TLF.

Kære ø-gæst Tillykke med dit ø-pas! Her har du en præsentation af øerne i Danmark, og du kan nu samle mærker – silhuetter – af de danske øer. På færgen eller turistinformationen finder du en plade med en speciel pen. Med denne gnider du mærket over i passet, idet du lægger papirsiden oven på silhuetten og gnider forsigtigt med pennen. Du kan samle mærker fra det danske ørige og konkurrere med din familie og venner om, hvem der har samlet flest mærker. Du finder i passet oplysninger om hver ø, færgeruten, sejlafstand og sejltid, antal beboere og øens størrelse samt en QR-kode. Den kan du scanne med din mobil, så har du direkte adgang til øens hjemmeside med bl.a. turistinformationer, eller du kan taste hjemmesideadressen ind. Du kan glæde dig til helt unikke oplevelser på øerne, der hver har sin charme, natur, beboere og attraktioner. På øerne venter der dig fine naturoplevelser, og der er gode muligheder for vandrer- og cykelture. Del dine oplevelser, fotos og videoer fra de danske øer på Facebook: øhop. Gem dine flotte øjeblikke på Instagram øhop. #øhop og #øferie på både Facebook og Instagram og giv inspiration til oplevelser.

Hjertelig velkommen på de danske øer


Agersø

Afstand 1000 m

2


Færge: Stigsnæs-Agersø, 3,5 km – 15 min. Beboere 1.1.2016: 174. Areal: 6,8 km2 Agersø er en meget charmerende ø med kuperet landbrugsland og store flade arealer med strandenge og lavvandede områder. Midt i Agersø by ligger gadekæret omgivet af huse og gårde, som er omkranset af karakteristiske stengærder. Besøg møllen, kirken, historiestalden og skansen.

www.agersoe.nu

Find mærket på færgen

Agersø, Slagelse Kommune

3


Als

Afstand 10 km

4


Als er en frugtbar ø, der tidligere var kendt for sine frugtplantager, hvoraf nogle fortsat er i drift. Nyd Nordborg Slot udefra og besøg Tandslet Kirke og Egen Kirke. Oplevelsesparken Universe byder på lærerige oplevelser i naturvidenskab, teknologi og iværksætteri.

www.visitsonderborg.dk

Find mærket hos Sønderborg Turist-

Færger: Bøjden-Fynshav, 14,8 km – 50 min. www.faergen.dk Søby-Fynshav, 19 km – 70 min. www.aeroe-ferry.dk Beboere 1.1.2016: 51.892. Areal: 161 km2

bureau, Perlegade 48, 6400 Sønderborg

Als, Sønderborg Kommune

5


Anholt

Afstand 1000 m

6


Færge: Grenaa-Anholt, 52 km – ca. 3 timer. Beboere 1.1.2016: 145. Areal: 22 km2 Anholt har Nordeuropas største ørken med store klitlandskaber. Det meste af Anholt er fredet, men bortset fra områderne Totten og Flakket er det tilladt at færdes til fods i den særprægede natur. Nyd Anholt Fyr udefra. Besøg Anholt Kirke og museets specialudstilling om ”Ørkenen”.

www.visitanholt.dk

Find mærket på færgen

Anholt, Norddjurs Kommune

7


Askø/Lilleø

Afstand 1000 m

8


Færge: Bandholm-Askø, 7 km – 25-30 min. Beboere 1.1.2016: 46. Areal: 4,2 km2 Askø er med fire m over havet, som det højeste punkt på øen, meget flad og store dele af øen oversvømmes ved ekstrem højvande. Lilleø er forbundet med hovedøen med en meget smal 750 m lang dæmning, og her er et rigt fugleliv. Besøg Askø Museum og Askø Kirke.

www.askoe.dk

Find mærket på færgen

Askø/Lilleø, Lolland Kommune

9


Avernakø

Afstand 1000 m

10


Færge: Faaborg-Avernakø-Lyø, 11 km – 35-70 min. Beboere 1.1.2016: 114. Areal: 6 km2 Avernakø var oprindelig to øer – Korshavn og Avernak, men blev i 1937 forbundet med en dæmning – Drejet. Nyd fra det kuperede landskab den enestående udsigt over Det Sydfynske Øhav. Se Avernakø Kirke og Majtræet samt de sjældne klokkefrøer i øens vandhuller.

www.avernak.dk

Find mærket på færgen

Avernakø, Faaborg-Midtfyn Kommune

11


Barsø

Afstand 500 m

12


Færge: Barsø Landing-Barsø, 3,5 km – 15 min. Beboere 1.1.2016: 22. Areal: 2,5 km2 Barsø byder på et bakkelandskab med mange stengærder og levende hegn. Langs øens smalle krogede veje, der alle er grusbelagte, vokser brombær, vildtvoksende stikkelsbær og vilde hyben. Besøg Orangeriet med billedsamling og tekst om øen gennem tiderne.

www.barsø.dk

Find mærket på færgen

Barsø, Aabenraa Kommune

13


Birkholm

Afstand 500 m

14


Færge: Marstal-Birkholm, 8,5 km – 25 min. Beboere 1.1.2016: 12. Areal: 0,9 km2 Birkholms højeste punkt er to m over havet, og der er opført to diger; havdiget, der beskytter det meste af øen, og bydiget, der beskytter den lille klynge huse og gårde i Birkholm by. Øen er et paradis for øhavets fugle, og det lille øsamfund er i sig selv en seværdighed.

www.birkholm-beboerforening.dk

Find mærket på færgen

Birkholm, Ærø Kommune

15


Bjørnø

Afstand 500 m

16


Færge: Faaborg-Bjørnø, 3,5 km – 17 min. Beboere 1.1.2016: 34. Areal: 1,5 km2 Bjørnø har en varieret natur med flade strandenge med fugleliv og høje lerskrænter. Der er den smukkeste udsigt fra Højbjerg – 24 m over havet – til Fyn og naboøerne. Oplev naturen med de sjældne og fredede grønbrogede tudser. Nyd molekaffe om aftenen på Bjørnø Mole.

www.bjørnø.dk

Find mærket på færgen

Bjørnø, Faaborg-Midtfyn Kommune

17


Bornholm

Afstand 10 km

18


Bornholm har over 141 km kyst med kridhvide sandstrande, rå klippeformationer og maritime kystbyer. Øen har unikke naturoplevelser fx ved Borgruinen Hammershus og vandreture i Almindingen og Paradisbakkerne. Øens fødevarer er særklasse. Oplev et hav af attraktioner og rundkirkerne.

www.bornholm.dk

Find mærket hos Bornholms

Færger: Ystad-Rønne, 70,3 km – 1 time og 20 min. Køge-Rønne, 172,2 km – 5 timer og 30 min. Sassnitz-Rønne, 103,7 km – 3 timer og 30 min. Beboere pr. 1.1.2016: 39.756. Areal: 589 km2. www.faergen.dk

Velkomstcenter, Ndr. Kystvej 3, 3700 Rønne

Bornholm, Bornholm Kommune

19


Baagø

Afstand 1000 m

20


Færge: Assens-Baagø, 6,5 km – 30 min. Beboere 1.1.2016: 24. Areal: 6,3 km2 Baagø er en idyllisk ø med flade jorder, hvoraf en stor del er mose og strandenge. Her er et rigt fugleliv, og den lille ø Egholm, nord for Baagø, er en koloni med sølvmåger. Besøg Bågø Kirke og Prinsehøj, der med sine 8,3 m er øens højeste punkt. Bågø Naturcenter v/Assens Kommune.

www.baagoe.info

Find mærket på færgen

Baagø, Assens Kommune

21


Drejø

Afstand 1000 m

22


Færge: Svendborg-Skarø-Drejø, 16,5 km – 75 min. Beboere 1.1.2016: 65. Areal: 4,2 km2 Drejø – øen med de hvide hjorte – består af to sammenvoksede øer, hvor den østlige del er forholdsvis flad og den vestlige mere kuperet. På Næbbesodde rejser stejle klinter sig op mod 16 m over havet. Besøg kirken og museet ”Gl. Elmegaard” med en model af Drejø By før branden i 1942.

www.drejo.dk

Find mærket på færgen

Drejø, Svendborg Kommune

23


Egholm

Afstand 1000 m

24


Færge: Aalborg-Egholm, 400 m – 5 min. Beboere 1.1.2016: 44. Areal: 6 km2 Egholm er en intensivt opdyrket ø med en del strandenge, især i den nordvestlige del af øen. Det meste af øen er beskyttet af diger. I den offentlig ejede skov og strand findes der mange nordiske lægeurter. På øen er et stort fuglebeskyttelsesområde og rasteplads for trækfugle.

www.visitaalborg.dk/egholm-gdk596256

Find mærket på færgen

Egholm, Aalborg Kommune

25


Endelave

Afstand 1000 m

26


Færge: Snaptun-Endelave, ca.17 km – 60-70 min. Beboere 1.1.2016: 167. Areal: 13 km2 Endelave – øen med de vilde kaniner – byder velkommen med den gamle landsby med gadekær, bondegårde og fiskerhuse. Oplev den uberørte natur på Øvre – 300 tønder land, der er fredet. Besøg Endelave Lægeurtehave samt Endelave Museum og oplev øens historie og Agdas forlis i 1944.

www.oenendelave.dk

Find mærket på færgen

Endelave, Horsens Kommune

27


Fanø

Afstand 1000 m

28


Fanø ligger i Nationalpark Vadehavet, der er optaget på UNESCOs Verdensarvsliste. Fanø er vesterhav, brede sandstrande og store naturoplevelser. Øen byder på mange gallerier og et kunstmuseum. Besøg også de kulturhistoriske byer; Nordby og Sønderho med de flotte 200 år gamle stråtækte skipperhuse.

www.visitfanoe.dk

Find mærket på

Færge: Esbjerg-Fanø, 2,4 km – 12 min. www.faergen.dk Beboere 1.1.2016: 3.290. Areal: 56 km2

Infocenter, Færgevej 1, Nordby

Fanø, Fanø Kommune

29


Fejø

Afstand 1000 m

30


Færge: Kragenæs-Fejø, 4 km – 15 min. Beboere 1.1.2016: 442. Areal: 16 km2 Fejø er æblets ø, der har 200 solskinstimer mere end landsgennemsnittet og optimale vækstbetingelser for frugttræer. Nyd flere hundredetusinde frugttræer, når de blomstrer og senere med masser af frugt. Besøg Fejø Kirke og den restaurerede Fejø Mølle med butik samt Fejø Museum.

www.fejoeliv.dk

Find mærket på færgen

Fejø, Lolland Kommune

31


Femø

Afstand 1000 m

32


Færge: Kragenæs-Femø, 14 km – 50 min. Beboere 1.1.2016: 119. Areal: 11,5 km2 Femø er et bakket morænelandskab med flotte udsigtspunkter. Sønderby og Nørreby med deres gamle huse og et virvar af små stier og stræder er et særkende for øen. Besøg Femø Kirke, øens flotte parker og se de smukke dekorerede bænke rundt om på øen.

www.femo.dk

Find mærket på færgen

Femø, Lolland Kommune

33


Fur

Afstand 1000 m

34


Færge: Branden-Fur, 500 m – 5 min. Beboere 1.1.2016: 765. Areal: 22 km2 Fur har en fantastisk undergrund af moler og vulkanaske, hvor de forskellige lag vidner om vulkanudbrud for flere millioner år siden. Nyd klinterne, molergrave og de enestående naturoplevelser. Besøg Fur Kirke, Fur Bryghus og Fur Museum med den enestående samling af forsteninger.

www.visitfur.dk

Find mærket på færgen

Fur, Skive Kommune

35


Hjarnø

Afstand 500 m

36


Færge: Snaptun-Hjarnø, 800 m – 5 min. Beboere 1.1.2016: 106. Areal: 3,5 km2 Hjarnø har det højeste punkt syv m over havet. Størstedelen af øen er opdyrket, dog findes mod nord en lille skov og langs kysten strandenge. I det sydøstlige hjørne ligger et fredet areal med ti skibssætningerne fra vikingetiden. Besøg også Hjarnø Kirke med pyramidespir.

www.hjarnø.dk

Find mærket på færgen

Hjarnø, Hedensted Kommune

37


Hjortø

Afstand 500 m

38


Færge: Svendborg-Hjortø, 15 km – 1 time. Beboere 1.1.2016: 7. Areal: 1 km2 Hjortø er en flad ø, hvor størstedelen af øen er sikret med diger. Græssene kvæg nyder den friske luft og det saftige græs. Gå en tur ud til Hjortø gamle vindmølle og slå dig ned ved det smukke Pejdenoret med udsigt til færgefart, Drejø og Skarø. Oplev de sjældne klokkefrøer i øens vandhuller.

www.hjorto.dk

Find mærket på færgen

Hjortø, Svendborg Kommune

39


Langeland

Afstand 10 km

40


Hver sommer tager 25.0000 mennesker til Langelandsfestival i Rudkøbing. Øen har kuglerunde hatbakker, fuglereservater, historiske skove og stejle klinter samt 140 km strand. Oplev de stråtækte bindingsværkshuse, fine herregårde, oldtidsminder, smukke landsbykirker og sågar vilde heste.

www.langeland.dk

Find mærket hos Langelands

Færge: Spodsbjerg-Tårs, 14,4 km – 45 min. www.faergen.dk Beboere pr. 1.1.2016: 39.756. Areal: 291 km2

Turistbureau, Torvet 5, 5900 Rudkøbing

Langeland, Langeland Kommune

41


Livø

Feriecenter

Afstand 500 m

42


Færge: Rønbjerg-Livø, 5 km – ca. 20 min. www.miniline.dk Beboere 1.1.2016: 7. Areal: 3,3 km2 Livø med flade strandenge, tørre overdrev, stejle skrænter og kratbevoksede skråninger er statsejet. Liv Tap med adgangsforbud er sælreservat – nyd det flotte syn på afstand. Oplev flotte udsigter fra Louisehøj/øens to udsigtstårne, og dyk ned i historien på Avlsgården. Øen er bilfri, og hunde må ikke medtages.

www.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/livoe/

Find mærket på færgen

Livø, Vesthimmerlands Kommune

43


Lyø

Afstand 1000 m

44


Færge: Faaborg-Avernakø-Lyø, 9 km – 35-70 min. Beboere 1.1.2016: 96. Areal: 6 km2 Lyø har et af øhavets rigeste fugleliv og et kuperet landskab med bakker på op til 24 m over havet. Et særkende er øens mange stendiger og levende hegn. Oplev Lyø By med smalle gyder og smukke bindingsværksgårde og -huse, og besøg Lyø Søfartsmuseum, Besøgscenteret og Lyø Kirke.

www.lyø.dk

Find mærket på færgen

Lyø, Faaborg-Midtfyn Kommune

45


Læsø

Afstand 10 km

46


Færge: Frederikshavn-Læsø, 29 km – 90 min. www.laesoe-line.dk Beboere 2016: 1.817. Areal: 119 km2 Udforsk Læsøs storslåede natur med strand, klithede og de langstrakte strandenge mod syd. Smag på øens råvarer – salt, jomfruhummere, kantareller – eller find dem selv. Og mærk historiens vingesus under et af de tunge tangtage, som har placeret Læsø på verdenskortet.

www.visitlaesoe.dk

Find mærket på færgen

Læsø, Læsø kommune

47


Mandø

Afstand 1000 m

48


Mandø ligger i Nationalpark Vadehavet, der er optaget på UNESCOs Verdensarvsliste. Mandø består af lave marskenge med havdiger hele vejen rundt om øen. Besøg museet, møllen, kirken og redningsstationen. Traktor- og hestevognsture til østers- og sælbanker.

www.visitmandoe.dk

Mandø Byvej 1, Mandø

Traktorbus: Vester Vedsted-Mandø, 7 km – 45 min. Kørsel ad Låningsvejen. Vær meget opmærksom på tidevandet. Beboere 1.1.2016: 43. Areal: 7,6 km2

Find mærket hos Brugsen,

Mandø, Esbjerg Kommune

49


Nekselø

Afstand 500 m

50


Færge: Havnsø-Nekselø, 4 km – 20 min. Beboere 1.1.2016: 19. Areal: 2,2 km2 Nekselø er en bakket ø med højklinter, hvor vegetationen er formet af vestenvinden. Øens østside, der ligger i læ, har en frodig skræntskov. Hele øen er fredet. Der er en enestående udsigt fra Gadebjerg og Elmebjerg, 41 m over havet. Besøg Nekselø Kirke og Sømosen – øens største sø.

www.nexeloe.dk

Find mærket på færgen

Nekselø, Kalundborg Kommune

51


Omø

Afstand 1000 m

52


Færge: Stigsnæs-Omø, 11 km – 50 min. Beboere 1.1.2016: 156. Areal: 4,5 km2 Omø bestod oprindelig af to mindre øer, adskilt af et lille sund, hvor Omø Sø er den sidste rest. Her er et mangfoldigt fugleliv hele året. Nyd fra Skovbanken – øens højeste punkt 24 m over havet – udsigten med havnen, søen, mosen og landsbyen med kirken og gadekæret.

www.omoe-net.dk

Find mærket på færgen

Omø, Slagelse Kommune

53


Orø

Afstand 1000 m

54


Orø byder på mange trampestier. Det højeste punkt, Stensbjerg Banke hæver sig 28 m over havet med en enestående udsigt over øen og Isefjorden. Besøg Orø Kirke, Orø Museum, Hestebedgård og Kulturbeholderen med øens historie i billeder og tekst samt øens attraktioner og gallerier.

www.oroe.dk

Orø Havn, Orø

Færger: Holbæk-Orø, 7,5 km – 30 min. Hammer Bakke-Orø, 650 m – 6 min. Beboere 1.1.2016: 850. Areal: 15 km2

Find mærket hos Orøkontoret,

Orø, Holbæk Kommune

55


Samsø

Afstand 10 km

56


Samsø er et uforstyrret åndehul med en smuk og varieret natur. Der er brede børnevenlige strande, og andre med gode fiskemuligheder. I vejboderne på øen kan du købe fantastiske grøntsager, som du også kan sætte tænderne i på en af de mange gode restauranter.

www.visitsamsoe.dk

Find mærket hos Samsø Turist-

Færge: Kalundborg-Ballen, 33,1 km – 75 min. www.faergen.dk Hou-Sælvig, 19,1 km – 60 min. www.tilsamsoe.dk. Beboere 1.1.2016: 3.710. Areal: 114 km2

information, Langgade 32, Tranebjerg

Samsø, Samsø Kommune

57


Sejerø

Afstand 1000 m

58


Færge: Havnsø-Sejerø, 20 km – 65 min. Beboere 1.1.2016: 351. Areal: 12,4 km2 Sejerø med det bakkede landskab og de små idylliske landsbyer har et særligt lys, idet øen er meget smal. Fra bakkerne, som øboerne kalder bjerge, er der en enestående udsigt. Nyd fugle- og Storebæltsfloraen. Besøg Sejerø Kirke, Sejerø Fyr, Sejerø Museum & Kulturhus og Købmandshandelsmuseum.

www.sejero.dk

Find mærket på færgen

Sejerø, Kalundborg Kommune

59


Skarø

Afstand 500 m

60


Færge: Svendborg-Skarø-Drejø, 11 km – 35-55 min. Beboere 1.1.2016: 32. Areal: 2 km2 Skarø er flad, men fra Vesterbjerg – ni m over havet – er der en fin udsigt. Strandengene og vandområderne har mange ynglepladser for over halvtreds fuglearter, og øen har masser af vilde blomster. Nyd Bystævnet ved gadekæret og besøg Skarø Kirke.

www.skarø-beboerforening.dk

Find mærket på færgen

Skarø, Svendborg Kommune

61


Strynø

Afstand 1000 m

62


Færge: Rudkøbing-Strynø, 7 km – 30-35 min. Beboere 1.1.2016: 186. Areal: 5 km2 Strynø har byen næsten lige midt på øen. Her er krogede veje og stier samt spændende huse med små haver ved gadekærene. Besøg Strynø Kirke, Strynø Mølle, Majtræet og Øhavets Smakke- og Naturcenter med museum, smakkejoller og naturskole.

www.strynoe.dk

Find mærket på færgen

Strynø, Langeland Kommune

63


Tunø

Afstand 1000 m

64


Færge: Hov-Tunø, 14,5 km – 55 min. Beboere 1.1.2016: 114. Areal: 3,5 km2 Tunø er bilfri og store dele af øen med den afvekslende og særprægede natur er fredet. På de øvrige arealer dyrkes porrer og grøntsager. Mange solskinstimer begunstiger plante- og dyreliv. Besøg Tunø Kirke med det specielle tårn (både kirke- og fyrtårn), Stenhuset og Tunø Museum.

www.tunø.dk

Find mærket på færgen

Tunø, Odder Kommune

65


Venø

Afstand 1000 m

66


Færge: Kleppen-Venø, 267 m – 3 min. Beboere 1.1.2016: 195. Areal: 6,8 km2 Venø har en smuk afvekslende natur med grønne marker, brune hedeflader, stejle skrænter og dejlige skovområder samt naturreservatet Nørskov Vig. Forstov Bakke hæver sig 27 m over havet, og her er en enestående udsigt over øen og Limfjorden. Besøg Venø Kirke – Danmarks mindste kirke.

www.venoe.dk

Find mærket på færgen

Venø, Struer Kommune

67


Ærø

Afstand 10 km

68


Færger: Fynshav-Søby, 19 km – 70 min. Faaborg-Søby, 18 km – 60 min. Svendborg-Ærøskøbing, 23 km – 75 min. Beboere 1.1.2016: 6.297. Areal: 88 km2 Ærø er en kuperet ø, dog fladt på Gråsten Nor. Landskabet brydes af nye og gamle vindmøller samt solfangeranlæg. Besøg Marstal – øens største by med maritim historie, Ærøskøbing – eventyrbyen med 350 år gamle huse og brostensbelagte gader samt Skoldnæs Fyr, Søby Borgbanke og Voderup Klint.

www.ærø.dk

Find mærket på færgen

Ærø, Ærø Kommune

69


Aarø

Afstand 1000 m

70


Færge: Aarøsund-Aarø, Stigsnæs-Agersø,1,5 3,5km km– –7-8 15 min. 2 Indbyggerantal Beboere 1.1.2016: pr. 155.1.1.2015: Areal: 5,7 163km - Areal: 6,8 km2 Agersø meget ø med et havet Aarø erer enen flad ø, ogcharmerende det højeste punkt over kuperet landbrugsland flade arealermed med er kun seks m. Store deleogafstore øen er beskyttet strandenge, strandvolde og lavvandede diger. Aarø har et værdifuldt plante- og områder. dyreliv BesøgAarø det hyggelige gadekær med stråtækte huse, samt Kalv Vildtreservat. Besøg Aarø Kirke, Agersø Mølle, Agersø Historiestalden og Brummers Gård med Kirke, bulladen, Årø Vingaard, Agersø Skanse. naturlegepladsen og Parkgolf.

www.aaro.dk

Find mærket på færgen

Agersø, Aarø, Haderslev Slagelse Kommune

71


Ø-passet er udgivet af: Sammenslutningen af Danske Småøer, Færgen og Færgesekretariatet. Sponsorstøtte modtaget fra Campingrådet.

www.faergen.dk www.danske-smaaoer.dk

www.faergesekr.dk

www.campingraadet.dk

Sammenslutningen af Danske Småøer, Strynø Brovej 12, Strynø, 5900 Rudkøbing. Tlf 62 51 39 93. sekretariatet@danske-smaaoer.dk. www.danske-smaaoer.dk Idé: Kirsten Leth. Tekst og udvikling: Lise Thillemann Sørensen og Britta Leth. Fotos: Beboerforeninger, turistinformationer og kommuner m.fl. Layout: Dyhr Grafisk Tegnestue. Tryk: ArcoRounborg A/S. Antal: 20.000 stk. Kortmateriale: K50 & K500 Geodatastyrelsen. Der tages forbehold for trykfejl.


Det danske ørige

Kryds af når du besøger en ø Bornholm

Læsø

Egholm

Ålborg Livø Fur Anholt

Venø

Århus Tunø Hjarnø

Sejerø Orø

Samsø Endelave

Nekselø

Esbjerg Fanø Mandø

Odense

København

Baagø Aarø Barsø

Lyø Bjørnø Skarø Avernakø Drejø Hjortø Als Birkholm Strynø Ærø Langeland

Agersø Omø Fejø

Femø Askø/Lilleø

❏   Agersø

❏   Hjortø

❏   Als

❏   Langeland

❏   Anholt

❏   Livø

❏   Askø/Lilleø

❏   Lyø

❏   Avernakø

❏   Læsø

❏   Barsø

❏   Mandø

❏   Birkholm

❏   Nekselø

❏   Bjørnø

❏   Omø

❏   Bornholm

❏   Orø

❏   Baagø

❏   Samsø

❏   Drejø

❏   Sejerø

❏   Egholm

❏   Skarø

❏   Endelave

❏   Strynø

❏   Fanø

❏   Tunø

❏   Fejø

❏   Venø

❏   Femø

❏   Ærø

❏   Fur

❏   Aarø

❏   Hjarnø


Det danske ørige

Ø-PAS


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.