Page 1

NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Warszawa, 1 marca 2013 r.

W związku z ostatnimi wydarzeniami medialnymi związanymi z wypowiedzą Księdza Profesora Dra Hab. Franciszka Longchamps De Berier w wywiadzie dla tygodnika „UważamRze”, a przede wszystkim z brutalnymi atakiem na Jego osobę oraz politycznie inspirowanymi inicjatywami usunięcia Księdza Profesora z listy wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego pragnie wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec powyższych bezpodstawnych działań, godzących zarówno w rzetelne dziennikarstwo, pluralistyczną debatę publiczną, jak i niezależność ośrodków akademickich. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, jako organizacja studencka w swojej działalności broniąca i propagująca takie wartości jak wolność słowa oraz kultura debaty publicznej, po raz kolejny z ogromnym niepokojem obserwuje działania mediów i polityków, mające na celu nie tylko niedopuszczenie do głosu osoby o poglądach innych niż preferowane przez te podmioty, ale przede wszystkich jej dyskredytację i eliminację z życia publicznego. Za niedopuszczalną uważamy również po raz kolejny próbę ingerencji w grono wykładowców na uniwersytetach. Działania te postrzegamy jako próbę cenzury i szykanowania. Tym samym, wyrażamy swoje pełne popacie dla Księdza Prof. Dra Hab. Franciszka Longchamps de Berier w tych trudnych dla niego chwilach.

Zarząd Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

1

Oświadczenie NZS UW  

Oświadczenie Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie publicznej nagonki na Ks. Prof. Franciszka Longchamps de...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you