Page 1

NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Kraków, dnia 28 lutego 2013 r.

STANOWISKO NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

ZWAŻYWSZY, ŻE Niezależne Zrzeszenie Studentów jest organizacją studencką, która od początku swej działalności walczy o poszanowanie standardów demokratycznych w debacie publicznej, ZWAŻYWSZY, ŻE Uniwersytet Jagielloński jest uczelnią publiczną, będącą forum wymiany poglądów i doświadczeń, w tym w szczególności kształtowania postaw obywatelskich wśród młodych ludzi, mając na względzie ostatnie wydarzenia medialne związane z osobą wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego – ks. prof. dra hab. Franciszkiem Longchamps de Berier, a w szczególności pojawiające się środkach masowych przekazu ataki wraz z towarzyszącą im inicjatywą „usunięcia z listy wykładowców” ks. Profesora niniejszym Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego pragnie wyrazić swój stanowczy sprzeciw dla nierzetelnego „dziennikarstwa” i ingerowania w autonomię Uczelni wskutek działań realizowanych przez partię polityczną. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego jako organizacja stawiająca sobie za cel utrwalanie i pielęgnowanie wartości takich jak wolność słowa oraz autonomia uczelni wyższych z niepokojem przyjmuje próby oddziaływania przez polityków na skład personalny wykładowców naszej Alma Mater. Działania te są tym bardziej krzywdzące iż dotyczą osoby o niepodważalnie wybitnych kwalifikacjach, posiadającej ogromną wiedzę i autorytet w swojej dziedzinie, powszechnie lubianej oraz szanowanej przez studentów.

(-) Zarząd Uczelniany Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Poczta: 31-007 Kraków ul. Gołębia 24 Biuro: ul. Bydgoska 19B Internet: http://www.nzs.uj.edu.pl/ e-mail: nzs@uj.edu.pl

Stanowisko NZS UJ  

w sprawie ataków na ks. prof. dra hab. Franciszka Longchamps de Berier

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you