__MAIN_TEXT__

Page 1

Uchwała nr 01/12/14 z dnia 13 grudnia 2014r. Komisji Krajowej Niezależnego Zrzeszenia Studentów w sprawie uczczenia pamięci ofiar i osób represjonowanych w czasie stanu wojennego w Polsce w latach 1981-1983 W 33. rocznicę wprowadzenia przez władze PRL z generałem Jaruzelskim na czele stanu wojennego, Niezależne Zrzeszenie Studentów pragnie oddać hołd wszystkim ofiarom tamtych tragicznych wydarzeń, a także wszystkim osobom, które za swoje poglądy oraz dążenie do budowania wolnej i demokratycznej Polski, zostały objęte represjami. 13 grudnia 1981 roku reżim, łamiąc obowiązujące wówczas prawo, rozpoczął brutalne działania, których celem było zastraszenie społeczeństwa i osłabienie w nim nadziei wolności, rozbudzonej przez „karnawał Solidarności”. Wyłączono telefony, wstrzymano komunikację publiczną, a wojsko przejęło kontrolę nad rozgłośniami radiowymi i telewizją. Nasiliła się inwigilacja korespondencji. Osoby związane z ruchami prodemokratycznymi były dotkliwie represjonowane i szykanowane. Niemal 10 tysięcy obywateli internowano. Wielu innych musiało się ukrywać, by uniknąć aresztowania. Ulice były stale patrolowane przez wojsko i milicję. Wszelkie manifestacje brutalnie tłumiono. Strajkujące zakłady pracy bezwzględnie pacyfikowano, posługując się ostrą amunicją i czołgami. Po raz kolejny władza ludowa użyła broni przeciwko własnym obywatelom. W wyniku bezpośrednich działań wojska i milicji śmierć poniosło ponad pięćdziesiąt osób. Długofalowymi skutkami stanu wojennego było pogłębienie się kryzysu ekonomicznego gospodarki PRL, co rzutowało na standard życia zwykłych obywateli, a także stłumienie na blisko dekadę dążeń wolnościowych. Stan wojenny uderzył również w Niezależne Zrzeszenie Studentów. 5 stycznia 1982 roku rozwiązano stowarzyszenie NZS łącznie ze wszystkimi Organizacjami Uczelnianymi, ponad 400 działaczy organizacji internowano. Mimo to członkowie NZS podejmowali walkę z władzą działając aktywnie w konspiracji, biorąc udział w demonstracjach, podziemnym kolportażu, prowadząc lokalne audycje radiowe. W tym okresie mimo nasilonej kontroli życia społecznego, w miejsce rozwiązanych Organizacji Uczelnianych, powstały nowe zakonspirowane struktury, które doprowadziły do odrodzenia ruchu studenckiego i samej organizacji. Niezależne Zrzeszenie Studentów składa wyrazy największego szacunku tym, którzy nie dali się odwieść od marzeń o wolnej Polsce i ponieśli za to najwyższą ofiarę. Dziś oddajemy cześć pamięci Polaków zmarłych w wyniku bestialskich przesłuchań, zabitych podczas strajków i pokojowych demonstracji oraz zamordowanych na rozkaz ówczesnej władzy. Chcemy także wyrazić uznanie dla osób, które mimo represji nie zarzuciły walki z panującym ówcześnie reżimem i tym samym doprowadziły do odzyskania upragnionej wolności, którą cieszymy się do dzisiaj. Data 13 grudnia 1981 roku na zawsze zapisała się na kartach historii jako niezmywalna hańba ówcześnie rządzących, próbujących siłą i przemocą pozostać u władzy mimo powszechnego sprzeciwu społeczeństwa polskiego.

poczta@nzs.org.pl

Profile for NZSorg

Uchwała Komisji Krajowej NZS w sprawie wprowadzenia stanu wojennego w Polsce  

Uchwała Komisji Krajowej NZS w sprawie wprowadzenia stanu wojennego w Polsce  

Profile for nzsorg
Advertisement