Page 1

NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW W BIAŁYMSTOKU

Białystok, 21 czerwca 2014 r. OŚWIADCZENIE NZS W BIAŁYMSTOKU W SPRAWIE ŁAMANIA WOLNOŚCI SŁOWA W SIEDZIBIE REDAKCJI TYGODNIKA „WPROST” PRZEZ ORGANY ŚCIGANIA W DNIU 18 CZERWCA 2014 ROKU.

· · ·

W związku z ostatnimi wydarzeniami w redakcji tygodnika „Wprost”, Niezależne Zrzeszenie Studentów w Białymstoku, składające się z trzech organizacji uczelnianych: OU NZS Politechniki Białostockiej, OU NZS Uniwersytetu w Białymstoku, OU NZS Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wyraża zdecydowany sprzeciw łamaniu wolności słowa oraz nieposzanowaniu wolności mediów wydarzeniami, które miały miejsce w wyżej wymienionej redakcji. NZS w Białymstoku, będąc obserwatorem wydarzeń dziejących się w Warszawie, uważa, za niewłaściwe łamanie przez rządzących wartości, na których powinno być budowane społeczeństwo obywatelskie, tj. wolności słowa oraz poszanowania wolności mediów.. Otwarcie potępiamy działania organów ścigania, które miały miejsce w siedzibie redakcji tygodnika „Wprost”. Według nas (NZS w Białymstoku) próba zastraszenia dziennikarzy i opinii publicznej oraz złamanie/nieprzestrzeganie prawa prasowego narusza w sposób rażący prawa człowieka.Uważamy, że w ten sposób próbowano pozbawić polskich obywateli prawa do poznania motywów, jakimi kierują się najważniejsze osoby w państwie przy podejmowaniu decyzji mających wpływ na życie wszystkich Polaków. Udostępnienie pełnych stenogramów i taśm w sprawie min. Belki oraz min. Sikorskiego w piątek 20 czerwca, było odpowiednią reakcją na sytuacje, kiedy to dziennikarz jest blokowany przez rządzących w upublicznianiu niewygodnych nagrań. Jako młodzi ludzie skupieni wokół ideałów opozycji demokratycznej lat osiemdziesiątych, pielęgnujący pamięć o tamtych zdarzeniach , nie chcemy żyć w państwie, które ogranicza wywalczone z takim trudem podstawowe swobody obywatelskie. Każdy obywatel ma prawo wiedzieć jak funkcjonują finansowane z jego podatków urzędy państwowe i zatrudnieni w nich urzędnicy. My, niezależni obserwatorzy uważamy, że powinny zostać wyciągnięte konsekwencje wobec osób które przyczyniły się do nieposzanowania wolności słowa i tajemnicy dziennikarskiej. Zarząd Regionalny Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Białymstoku

Oświadczenie NZS Białystok 1/06/2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you