Page 1

Nga Tikanga Whakatupato Whakamahi Pu

1 2 3

Me whakaaro koe he kariri, he matä ränei kei roto i te pú i ngä wä katoa I te katoa o ngä wä me tuhi e koe tó pú ki tétahi wähi käore he tangata i reira

Me tatari koe kia tae rawa ki te wä e hiahia ana koe ki te pupuhi i tó pú, kätahi anó ka whakakí ki te matä

4

Äta whakaritea te mea e hiahia ana koe ki te pupuhi

5

Äta tirohia te wähi e pupuhi ana koe i tó pú

6

Kia pai tonu tó whakaputu i ó pú me ó matä

7

Ka rorirori noa iho te tangata i te waipiro, ä, käore e hängai ngä whakaaro

Ko ngá Pirihimana o Aotearoa me Te Karaunihera Whakatúpato Piki Maunga o Aotearoa kei te whakató i énei tikanga whakatúpato. Kei te ARMS CODE étahi atu whakaaturanga. Me hure koe ki te ipurangi www.police.govt.nz me te ipurangi www.mountainsafety.org.nz

www.police.govt.nz

NZP-7 BASIC RULES POSTER MAORI.indd 1

14/03/11 8:52 AM

Profile for New Zealand Mountain Safety Council

FSCMAOA4 - Firearms Safety Code (A4 Maori)  

FSCMAOA4 - Firearms Safety Code (A4 Maori)