a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

NZBD Nábrežná 22 940 01 Nové Zámky v Nových Zámkoch …............................

Vec: Žiadosť

Dolupodpísaný/í

vlastník/ci ….............................................................bytom ….............................................................. Žiadame o zmenu počtu osôb v byte nakoľko …............................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

Nájomné žiadam na počet osôb: …...........

Profile for Novozámocké bytové družstvo

Žiadosť o zmene počtu osôb  

Žiadosť o zmene počtu osôb  

Profile for nzbd
Advertisement