a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Novozámocké bytové družstvo, družstvo Nábrežná 22, 940 01 NOVÉ ZÁMKY tel.: 64 10 716, 64 10 717 ústredňa

PO

Blok č. ….................................................

Žiadanka opráv č. …................................... NH ________________________________________________________________________________ Presná adresa domu:

Poschodie: číslo bytu:

Meno užívateľa:

telefón: byt prístupný:

Zdôvodnenie:

Oprava sa vykoná na náklad nájomcu/vlastníka: podľa stanov NZBD čl. 13. bod 5 Oprava sa vykoná na náklady fondu rezerv: Dátum, podpis a pečiatka DS

Profile for Novozámocké bytové družstvo

Žiadanka opráv  

Žiadanka opráv  

Profile for nzbd
Advertisement