Page 1

www.siceram.ro

fondat in 1907

SICERAM


SICERAM

fondat in 1907


Construcții (Hala atelier producție nr.1) - 1972

SICERAM

2


Fondat in 1907

În ultimele decenii ale sec.XIX şi la începutul sec.XX s-au înregistrat progrese în dezvoltarea industriei, pe întregul teritoriu actual al României. În acest context se înscrie şi oraşul Sighişoara, unde apar încă de la 1843 ateliere textile bine organizate, ele constituind nucleele fabricilor textile de mai târziu. În anul 1907, la industria oraşului s-a mai adăugat şi fabrica de cărămizi şi ţigle ceramice, sub denumirea “FRAŢII LETZ”, fabrică construită pe actualul amplasament al S.C. SICERAM S.A. şi aparţinând fraţilor Johan si Carol Letz. Amplasamentul fabricii se datorează dealului argilos din apropiere, facilitând exploatarea acestuia.

Vedere din carieră - 1971

3


SICERAM

La început, producţia era sezonieră, cărămizile şi ţiglele fiind uscate în aer liber. În 1908, această fabrică cu caracter de manufactură este preluată de Arh. Hans Letz, fiul lui Johan Letz, care construieşte un cuptor radial, Ring, cu 16 camere, de tip Dannenberg, având o capacitate de producţie de 64.000 buc. ţigle şi cărămizi pe un ciclu de ardere şi folosind cărbuni drept combustibil. Tot în anul 1908 s-au mai construit: 3 şoproane cu rafturi pentru uscarea cărămizilor, o uscătorie naturală pentru ţigle şi o sală de prese în care s-au amplasat: presa de cărămizi, presa de ţigle şi o presă de coame.

Depozitare produse - 1971

4

În 1909 fabrica este repusă în funcţiune sub conducerea Arh. Hans Letz, producându-se cărămizi, ţigle şi coame, un total de 1.500.000 buc. din 15 aprilie până în 15 octombrie, iarna fabrica fiind oprită. Pe perioada anilor 1915-1918, fabrica a fost oprită din cauza Războiului dar şi din cauza lipsei pieţei de desfacere a produselor, fiind repusă în funcţiune în anul 1919.


Fondat in 1907

5 Benzi transport argilă (Atelier de producČ›ie nr.1) - 1971


Reparații de sfârșit de an - 1971

SICERAM

6


Fondat in 1907

Între anii 1926-1934 fabrica a mai fost oprită de câteva ori, în 1932 fiind falimentată financiar din cauza unor împrumuturi la bancă care nu au putut fi restituite la termen, pe lângă alte sume împrumutate pentru modernizarea morii de măcinat cereale a cărei proprietar devenise tot Hans Letz. La toate acestea a contribuit şi criza finaciară din anii 1931-1933, când materialele de constucţii nu au mai avut căutare şi băncile nu mai împrumutau bani. La data de 4 iulie 1935, proprietarul Hans Letz, din lipsa unor mijloace financiare, încheie un contract de arendare a fabricii, pe o perioadă de 17 ani cu întreprinderea “HERCULES” din Târnăveni al cărei principal proprietar era Koch Richard. În anii 1937-1938, “HERCULES” S.A. începe să construiască o uscătorie artificială de tip Keller, cu 18 camere, pentru a permanentiza producţia de ţigle ceramice, dublându-se numărul de muncitori.

Creşterea capacităţii de uscare a atras mărirea capacităţii de ardere, astfel cuptorul Ring fiind prelungit la 24 de camere şi, o dată cu acesta fiind prelungite şi rafturile de uscare naturală amplasate la etajul cuptorului. Aceste modoficări au permis o creştere substanţială a producţiei de ţigle şi cărămizi, ciclul de ardere realizându-se în 10 zile. Tot în 1938, în procesele de uscare artificială şi ardere în cuptor, se introduce gazul metan. Cu ocazia acestei dezvoltări de capacitate, s-a mai construit o nouă sală de prese dotată cu o presă de ţigle (Ф350 mm) şi cărămizi (Φ400 mm), cu coloane elevatoare, vagoneţi Keller. Printre altele, s-au mai construit: un atelier de fierărie, o magazie etajată, o tâmplărie pentru confecţionat rame de uscare din cherestea, o spălătorie, un şopron pentru uscat cărămizi. În aceste condiţii producţia a fost dublată şi permanentizată. Această fabrică corespunde, în prezent, Atelierului de producţie nr.1. 7


SICERAM

În vecinătatea fabricii descrise, în anii 1913-1914, începe construcţia unei noi fabrici de cărămizi şi ţigle (actualul Atelier de producţie nr.2), proprietar fiind Wilhelm Löw, deţinătorul ţesătoriei mecanice de bumbac – Sighişoara. (Cu toate că actele oficiale găsite în arhiva oraşului atestă numai anul 1923 ca dată a înscrierii fabricii pentru calcularea impozitului, în realitate construirea ei a început mult mai devreme, şi anume în 1913-1914). Ca mărturie ce atestă titlul de proprietar al d-lui Löw, este amintită oferta fabricii “ADOLF BLEICHERT & CO.” din Austria, care, la data de 13 mai 1914 trimite la ţesătoria de bumbac Sighişoara o serie de documente cu toate utilajele necesare echipării unei fabrici de cărămizi şi ţigle în valoare de 26.739 coroane, asigurând livrarea echipamentelor în 4-5 săptămâni de la efectuarea comenzii, plata făcându-se în trei rate iar garanţia fiind de 6 luni. 8

Oferta se referea la o capacitate de producţie de 1.500.000 cărămizi şi 500.000 ţigle şi tuburi de drenaj pe an şi cuprindea: • Trolii pentru tractarea vagoneţilor basculanţi pe plan înclinat • Un kollergang cu taler de Ф1000 mm • Valţuri zdrobitoare şi fine de Φ500 mm cu 400 mm lungime • Alimentator rotund • Presă de pastă (Φ350mm), presă de ţigle trase cu falţ şi pentru ţigle solzi • Presă de coame tip Revolver • Tipare de ţigle şi coame • Presă pentru turnat forme de ipsos • Elevatoare cu cupă şi platane • Transmisii pe curea • Vagoneţi basculanţi şi platformă • Vagoneţi Keller La data de 3 iunie 1914, Turnătoria şi Fabrica de Maşini din Nienburg am Salle din Germania, trimite şi ea, pe adresa inginerului Alfred Schmidt, reprezentantul d-lui Löw la Bremen, răspunsul


Fondat in 1907

9 Pregătiri demolare (Atelier de producČ›ie nr.1) - 1971


Construcții (Hala atelier producție nr.1) - 1972

SICERAM

10


Fondat in 1907

afirmativ cu privire la onorarea comenzii ţesătoriei mecanice din Sighişoara, oferind următoarele utilaje în valoare de 20.735 mărci: • Valţuri fine de Φ650mm • Alimentator rotund (Φ2100mm) • Presă de cărămizi (Φ350mm) • Masa de tăiat ţigle solzi • Masă universală de tăiat cărămizi • Elevator coloană cu platane • Filiere de ţigle şi cărămizi • Transmisii pe curea

Macara - 1963

Firma “SCHIEL” din Braşov oferă şi ea, atât d-lui Letz cât şi d-lui Löw, maşini de forţă de tip Diesel, pentru acţionarea fabricii. Tot în anii 1913-1914 s-a construit cuptorul circular de tip Hoffman cu 18 camere, cu o capacitate de ardere de 120.000 cărămizi şi ţigle / ciclul de ardere de 10 zile precum şi coşul de fum zidit de o firmă italiană. Aici s-a mai construit şi uscătoria naturală din lemn, amplasată

Construcție hală (Atelier de producție nr.1) - 1971

11


SICERAM

deasupra cuptorului circular şi lateral de acesta la etajele I şi II, cu o capacitate de uscare de 70.000 ţigle şi 60.000 cărămizi/ ciclu. Din relatarea unor martori se mai ştie că s-a început şi construcţia unei săli de prese cu etaj, unde se aducea argilă de la kollergang, se presau şi se uscau coame, iar la parter se făceau pasta şi cărămizile care apoi erau ridicate la etaj cu ajutorul unui elevator cu platane. Pasta era utilizată la fasonarea coamelor iar cărămizile erau transportate cu vagoneţii Keller până la uscătoria semi-naturală Keller. De asemenea, s-au mai construit: birouri, o sală de maşini, o magazie de uleiuri, un atelier pentru reparaţii.

Buldozer - 1963

12

După terminarea acestor construcţii, fabrica, neavând utilaje, nu a fost pusă în funcţiune. Această perioadă a coincis şi cu începerea Primului Război Mondial. După utilarea completă a fabricii, a fost posibila, la data de 13 septembrie 1924, înfiinţarea “SOCIETĂŢII ANONIME -


Fondat in 1907

FABRICA DE CĂRĂMIZI ŞI ŢIGLE SIGHIŞOARA”, având ca principali acţionari pe: • Wilhelm Löw • Richard Löw • Ane Brigitte Löw • Arh. Hans Letz • Arh. Franz Letz • Otto Schmidt • Iohan Schuster • Banca Poporului din Sighişoara Cu formalităţile încheiate şi cu dotarea necesară, fabrica şi-a început activitatea sub conducerea tehnică a d-lui Arh. Walter Schmidt, fiul ing. Alfred Schmidt, iar ca administrator societatea l-a numit pe Fridric Rörich, alături de Vilmos Şara conducător mecanic. În 1924, având ca utilaje de bază o presă de ţigle, una de coame si cărămizi, pe lângă linia de preparare şi alte instalaţii, acţionate toate de la o locomobilă de 100cp, s-au produs într-un sezon de cca

Atenționări de protecția muncii - 1971

13


SICERAM

6 luni, 1.200.000 cărămizi şi ţigle cu 60 de muncitori. În anul 1928, simţindu-se nevoia de ţigle glazurate, societatea construieşte un cuptor mic pentru ars astfel de ţigle care a funcţionat apoi până în 1942, la cererea pieţei fabricând şi oale de lut smălţuite. În 1930 fabrica este electrificată, fiind alimentată de la reţeaua oraşului. Procesul de modernizare a fabricii continuă în 1935 prin construirea unei uscătorii artificiale de tip Keller, cu 12 camere şi o capacitate de 19.200 buc. ţigle/ciclu, care va fi pusă în funcţiune în 1937, o dată cu introducerea gazului metan în procesele de uscare si ardere, ceea ce a permis creşterea producţiei de ţigle cu 10%. La această creştere a producţiei a mai contribuit şi mărirea vitezei de ardere a produselor, în cele 18 camere ale cuptorului Hoffman, lucrându-se şi iarna.

Excavator cu motor termic - 1970

14

În 1939 s-a construit un nou acoperiş pentru cuptor, fiind învelit cu ţigle. În anul 1943, în cele două fabrici erau an-


Fondat in 1907

gajaţi 83 de români, 12 germani, 32 de maghiari şi 10 evrei, în total 140 de persone, aşa cum rezultă din “Monografia Judeţului Târnava Mare”.

Reparații de sfârșit de an - 1971

Sub această formă, fabrica a funcţionat an de an până la data de 31 martie 1945, când a fost închiriată societăţii “HERCULES” din Târnăveni, care preia majoritatea actiunilor de la Wilhelm Löw. Aşadar, societatea “Hercules”, preluând în 1935 fabrica lui Hans Letz precum şi majoritatea actiunilor societăţii lui W. Löw din 1945, şi-a înfiinţat filială la Sighişoara sub denumirea: “S.A. HERCULES TÂRNĂVENI, FILIALA SIGHIŞOARA”. La data de 22 decembrie 1942 are loc un incendiu în urma căruia ard sala de prese, uscătoriile de deasupra şi din jurul cuptorului Hoffman, acoperişul cuptorului (Atelierul de producție nr.2). Au mai fost distruse o serie de motoare electrice, curele de transmisii si 80.000 rame

15


SICERAM

16 Suport grătar moară de măcinare argilă - 1970


Fondat in 1907

de uscat ţigle. Fabrica, fiind asigurată, administratorii au primit despagubiri de 50%, astfel că, a fost clădită şi repusă în funcţiune în iunie 1943. În 1947, în cadrul acestei unităţi s-au mai construit: un atelier mecanic pentru reparaţii, o bucătărie cu sală de mese. Pe lângă persoanele fizice şi juridice din Sighişoara care achiziţionau produsele celor două fabrici, acestea mai erau distribuite, printre altele, şi în localităţile: Agnita, Mediaş, Dumbrăveni, Braşov, Copşa Mică, Alexandria, Hunedoara, Sibiu, Iaşi, Corabia, Roşiorii de Vede, Băileşti, Rupea, Buşteni, Caracal, Drăgăneşti, Râmnicu Vâlcea, Azuga, Giurgiu, Târgovişte, Bucureşti, Constanţa, Tulcea. La data de 11 iunie 1948, prin decretul nr. 199 privitor la naţionalizarea întreprinderilor industriale, bancare, miniere, de transport şi asigurări, ambele fabrici au trecut în proprietatea statului,

sub denumirea de : PRIMA FABRICĂ DE CĂRĂMIZI ŞI ŢIGLE “7 NOIEMBRIE” SIGHIŞOARA, înscrisă ulterior la Ministerul Finanţelor, direcţia Finanţării Economiei Naţionale, sectorul Înregistrării Firmelor ( Fişa nr. 170/ 5.09.1949). De la data trecerii în proprietatea statului a mijloacelor de producţie, terenurilor, cladirilor şi instalaţiilor industriale, fabrica astfel constituită, a început să se modernizeze şi să se dezvolte treptat mărindu-şi capacitatea de producţie de la o etapă la alta. La sfârşitul anului 1948, în fabrică, erau angajate 167 de persoane, principalele realizări fiind: • 1.355.000 lei valoarea producţiei globale • 1.305.000 lei valoarea producţiei de marfă • 2.200.000 buc. cărămizi • 3.100.000 buc. ţigle şi olane.

17


SICERAM

În anul 1953, un incendiu puternic declanşat la Atelierul de producţie nr.1, a distrus sala de prese, rafturile uscătoriei şi acoperişul cuptorului Ring. Refacerea fabricii s-a încheiat în 1956, cu această ocazie construindu-se o linie tehnologică nouă, cu o mare capacitate de producţie. Politica de modernizare s-a aplicat şi la Atelierul de producție nr.2, unde, în 1955 s-a construit, pe lângă cele 12 camere Keller vechi, încă o uscătorie Keller cu 6 camere, urmată în 1956 de altă uscătorie Keller tot cu 6 camere, ceea ce a permis creşterea producţiei şi extinderea programului de lucru la două schimburi. Aceste camere au fost functionale până in anul 2008.

18

La 30 iunie 1955, în urma unei ploi torenţiale, se revarsă pârâul Cloaşterf, inundând parţial Atelierul de producție nr.1 şi birourile amplasate pe malul pârâului, fiind distruse o serie de acte de arhivă. În anii 1956-1957, în apropierea

atelierului de productie nr. 2, s-au construit trei blocuri de locuinţe cu câte patru apartamente fiecare şi câteva dormitoare pentru nefamilişti. De asemenea, prin grija fabricii, s-au obţinut credite de stat pentru construirea pe strada 7 Noiembrie, a 8 locuinţe particulare, fiecare în valoare de 25.000 lei, rezolvându-se treptat o serie de probleme sociale. În 1957, la Atelierul de producție nr. 2, s-au construit alte 12 camere Keller, cuptorul Hoffman a fost prelungit de la 18 la 24 de camere (funcţionale până in anul 2008), acestea determinând o nouă creştere a capacităţii de producţie, urmând ca, în anul 1959 să se pună în funcţiune o nouă linie de preparare a argilei. În 1960 s-a demolat uscătoria naturală de cărămizi aflată deasupra cuptorului Hoffman şi s-a construit un nou acoperiş. Aceste lucrări au schimbat înfăţişarea Atelier de productie nr. 2 şi au permis


Fondat in 1907

19 Alimentare cu argilă (Atelier de producČ›ie nr.1) - 1972


Haldă de macerare (Cariera de argilă) - 1970

SICERAM

20


Fondat in 1907

creşterea producţiei. O altă modernizare s-a aplicat în anul 1961 când s-a pus în funcţiune linia de garaj cu ramificaţii şi cheiuri de încărcare a produselor finite de la ambele unităţi şi s-a asigurat, tot din fonduri de investiţii, o locomotivă de 120 CP. Cu această ocazie s-a renunţat la transportul produselor cu căruţe şi cai, spre gara Sighişoara. În 1962 s-au desfiinţat ultimele şoproane folosite pentru uscarea cărămizilor la Atelierul de producție nr.1 precum şi birourile administrative, începându-se, în paralel, construirea Atelierului de producţie nr.3, care a fost pus în funcţiune la 30 iunie 1964 în colaborare cu companiile Uniceram, Franţa şi Gibbons, Marea Britanie. Această unitate era destinată producerii a 15 000 000 buc. ţigle şi 13 500 000 buc. cărămizi. Tot în anul 1962 s-a demolat acoperişul cuptorului Hoffman de la Atelierul de producție nr. 2, realizându-se unul din beton şi forme metalice cu învelitoare de azbociment şi s-a pus în funcţiune platforma de fabricat blo-

Locomotiva 120 CP - 1963

21


SICERAM

curi din beton uşor, cu o capacitate de 6 000 000 buc. echivalentul cărămizilor cu format normal. În anii 1963 – 1964 s-au betonat o serie de drumuri interioare şi platforme de produse finite, cheiuri de încărcare a vagoanelor CFR, s-a construit o centrală termică, un atelier mecano-electric, pavilionul administrativ, un atelier de fasonat coame cu 9 camere Keller pentru uscare. Producție blocuri beton cu agregate ușoare - 1977

22

Demolare coș de fum cuptor (Atelier de producție nr.1) - 1971

La 30 iunie 1968, la Atelierul de producție nr.2, s-au pus în funcţiune încă 9 camere Keller pentru uscarea cărămizilor şi 2 cuptoare semistabile cu o capacitate de 6 000 000 buc. pe an. În 1970 şi 1971 s-au construit 4 cuptoare semistabile la Atelierul de producție nr.1 cu scopul de a asigura arderea produselor deoarece, în toamna anului 1971 a început demolarea cuptorului Ring, în locul acestuia construindu-se o hală şi un cuptor tunel de 124m lungime. De asemenea, s-au mai construit încă 12 camere Keller pe lângă cele 18 deja existente, întreaga uscătorie fiind dotată cu echipament nou


Fondat in 1907

23

Demolare cuptor (Atelier de producție nr.1) - 1971


SICERAM

24

Benzi alimentare cu argilă (Atelier de producție nr.1) - 1971


Fondat in 1907

de ventilaţie şi alimentare cu combustibil. În anul 1970 au avut loc trei mari inundaţii care s-au soldat cu pagube destul de mari. Prima inundaţie, din 13 spre 14 mai, a distrus staţia de pompe a CFR, staţie care alimenta fabrica cu apă industrială, linia de garaj a fabricii, platforma de fabricat blocuri din beton uşor şi a provocat daune atelierului de productie nr. 2 unde nivelul apei a ajuns 70 cm, distrugându-se marfa din cuptorul Hoffman şi, parţial, marfa din uscătoriile Keller; cele două inundaţii, cea din 13-14 mai si cea din 13 iunie, au afectat cătunul Viilor. Legat de activitatea de export , se poate aminti că, în urma modernizărilor efectuate, calitatea produselor s-a îmbunătăţit, motiv pentru care Polonia şi Cehoslovacia au importat câte 4 000 000 buc. cărămizi în anul 1965. În 1969 s-au mai exportat în fosta Cehoslovacia încă 3 150 000 buc. cărămizi, iar din 1970 şi până în 1975 Iugoslavia a cumpărat 41 450 000 buc. cărămizi şi cca. 13 000 000 buc. ţigle trase de tip

Vedere de ansamblu (Atelier de producție nr.2) - 1974

25


SICERAM

STADLER. Exporturi de cărămizi s-au mai realizat şi în Ungaria în această perioadă de timp dar în cantităţi mai mici. La sfârşitul anului 1973, valoarea fondurilor fixe se ridică la 88 590 000 lei. În continuare sunt redaţi câţiva indicatori şi evoluţia acestora în decursul a peste 20 de ani: Indicatorul

1950

1955

1960

1965

1970

1973

val.prod.globale (mii lei)

1 876

2 746

10 246

18 157

31 380

35 180

val.prod.marfă

1 849

1 948

9 238

18 227

31 230

37 346

cărămizi şi blocuri ceramice (mii buc.)

6 639

3 867

5 105

26 635

37 091

46 363

-

-

-

-

6 772

6 196

2 433

4 174

15 408

14 839

25 610

26 381

nr.total salariaţi

190

241

364

600

629

630

nr.total muncitori

156

207

320

538

571

517

productiv./ salariat (lei)

9 873

11 394

28 148

30 262

49 889

55 314

câştig mediu/salariat(lei)

-

415

728

987

1 301

1 410

Beneficii (mii lei)

-

-

-

-

3 109

6 600

blocuri din beton uşor(mii buc.) ţigle şi coame (mii buc.)

26


Fondat in 1907

27 Pregătiri demolare (Atelier de producČ›ie nr.1) - 1971


SICERAM

Ca urmare a prevederilor Decretului nr. 162/martie 1973 si a HCM nr. 367/9 aprilie 1973, fabrica suferă o nouă modificare organizatorică, comasându-se cu fabrica de cărămizi şi ţigle „Mureşeni” din Târgu Mureş (inclusiv secţia din Sângeorgiul de Mureş) şi cu fabrica de cărămizi şi ţigle „Hercules” din Târnăveni. Începând cu această dată, fabrica se va numi „Întreprinderea de produse ceramice Sighișoara”, cu sediul în Sighişoara, str. 7 Noiembrie nr.123, jud. Mureş şi va fi direct subordonată Centralei Materialelor de Construcţii – Bucureşti, din subordinea Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii.

Pregătiri demolare (Atelier de producție nr.1) - 1971

28

Fabricile din Târgu Mureş si Târnăveni nu aveau personalitate juridică, dar, conform aprobărilor date de MEFMC-CMC Bucureşti, erau conduse de câte un director. În urma acestei comasări, la sfâriştul anului 1973, fabrica îşi măreşte fondurile fixe, acestea ajungând la 186.468.918 lei.


Fondat in 1907

Anul 1974 are ca şi caracteristică principală realizarea de investiţii în valoare de 14.000.000 lei pentru: masă automată de tăiat blocuri ceramice cu goluri verticale; pod rulant de 3,2 tf cu deschidere de 18 m, montat la atelierul de producţie nr.1, pentru încărcarea produselor finite pachetizate în vagoane CFR; pod rulant de 1 tf la sala de prese a unitaţii nr.2; locomotivă LDH 450 CP; trei autobasculante de câte 10,5 t la Sighişoara şi Târgu Mureş; tractor UTOS cu remorcă, la Târnăveni; o autocamionetă la Sighişoara; maşini electronice de calcul. Tot anul acesta, mai exact pe 12-13 iunie, o altă inundaţie are loc, distrugând linia de garaj a fabricii şi produsele la secţia de blocuri mici din beton. Pe data de 1 ianuarie 1975 s-au scos din funcţiune cuptoarele semistabile de la Atelierul de producţie nr.2, Sighişoara, din cauza neaprobării consumului de gaz metan pentru arderea produselor.

Demolare coș de fum cuptor (Atelier de producție nr.1) - 1971

29


Pregătiri demolare (Atelier de producție nr.1) - 1971

SICERAM

30


Fondat in 1907

O noua inundaţie distruge terasamentul liniei de garaj, nivelul apei ridicându-se la 1,2m în cuptorul Hoffman şi la 2m la secţia de blocuri mici din beton. În anul 1976 se dezafectează secţia de la Sângeorgiul de Mureş, pierzându-se astfel o capacitate de aprox. 10.000.000 buc. ţigle trase şi 4.500.00 buc. cărămizi F.N. Tot în acest an s-au produs, experimental şi cu bune rezultate, blocuri ceramice cu goluri orizontale şi prefabricate ceramice armate pentru construcţii agro-zootehnice. Pentru a reduce consumul de gaz metan la faza de ardere a cărămizilor şi blocurilor ceramice, în anul 1977, începe experimantarea încorporării în argilă a şistului carbonifer (şlam) din Valea Jiului. Puternicul cutremur din 4 martie 1977, care s-a resimţit în toată ţara, a afectat coşul de fum al cuptorului Hoffman de la Atelierul de producție nr.2 precum şi osatura din beton armat de la sala de

Carieră argilă - 1960

31


SICERAM

prese a Atelierului de producţie nr.1. Prin urmare, s-au impus cosolidări ale coşului de fum prin montarea de centuri metalice, precum şi demontarea kollergangului din linia de presare a argilei de la Atelierul de producție nr.1, aceasta din urmă realizându-se în vara anului 1979. În baza decretului nr.220/14 VII 1977, Întreprinderea de Produse Ceramice Sighişoara preia, începând cu data de 1 IX 1977, 8 unităţi economice din subordinea Consiliului Popular Judeţean Mureş, cu întregul activ şi pasiv, în urma desfiinţării Grupului de Industrie Locala Mures, astfel:

Consolidare coș de fum cuptor (Atelier de producție nr.2) - 1984

32

1. Atelierul de producție de bază Corunca 2. Fabrica de cărămizi Sărmaş 3. Fabrica de cărămizi Viforoasa 4. Fabrica de cărămizi Suseni 5. Fabrica de cărămizi Valea, Miercurea Niraj 6. Fabrica de cărămizi Dâmbău, Târnăveni 7. Atelier de prefabricate beton Luduş


Fondat in 1907 Atelier de producție nr.2 - 1974

8. Secţia de prefabricate beton Fântânele Aceste unităţi au sporit valoarea producţiei globale la finele anului 1977 cu aprox. 57.100.000 lei pe seama celor 77.000.000 buc. cărămizi F.N., 18.000m3 prefabricate din beton şi 380.000 unităţi cahle de teracotă, realizate cu un efectiv de 1.030 oameni. Sub această nouă formă organizatorică, la 31.XII.1977, realizările însumate pe total întreprindere, s-au ridicat la: • Valoarea producţiei globale 209.744.000 lei • Valoarea producţiei marfa 194.619.000 lei • Blocuri ceramice şi cărămizi 194.543.000 buc. • Blocuri din beton 31.227.000 buc. • Granulit 109.000 m3 • Prefabricate

33


SICERAM

18.000 m3 • Cahle de teracotă 380.000 buc. • Electroceramice 5.000.000 lei • Ţigle şi coame 48.347.000 buc. • Nr. total angajaţi 2.494 • Nr. muncitori 2.325 • Productivitatea muncii 84.099 lei/om • Câştig mediu 1.577 lei fără impozit pe salariu • Beneficii totale din activitate 62.148.000 lei • Export cahle (Ungaria) 250.000 unităţi Construcție hală (Atelier de producție nr.1) - 1971

34

Ţinându-se cont de noua structură organizatorică şi de nivelul indicatorilor economici, întreprinderea devine de gradul II ca importanţă a încadrării în nomenclatura unităţilor industriale republicane. La scurt timp de la preluare, respec-


Construcție uscător (Atelier de producție nr.1) - 2002

Fondat in 1907

35


Pavilion central, dupa renovare, anii ‚90

SICERAM

36


Fondat in 1907

tiv la finele anului 1977, au fost oprite din exploatare fabricile de la Sărmaş şi Viforoasa, care, având cuptoare semistabile, nu mai aveau dreptul de a consuma gaz metan. La 1 ianuarie 1978 a încetat şi activitatea de producere a prefabricatelor din beton de la Luduş. Un alt eveniment important care a avut loc in anul 1978, a fost predarea tuturor mijloacelor de transport către UMTCF Reghin, la dispoziţia Întreprinderii de Produse Ceramice rămânând numai automacaralele, motostivuitoarele, tractoarele pe şenile şi autoîncărcătoarele de tip IFRON. La 3 mai 1978, o nouă inundaţie are loc în urma ploilor torenţiale, cauzând daune materiale la secţia de fabricare a blocurilor mici din beton uşor din Sighişoara, la secţia de prefabricate din beton de la Fântânele, precum şi la Fabrica de Cărămizi de la Valea. Spre sfârşitul lunii mai 1978, ca urmare a Decretului 51/1978, s-a introdus în planul de inves-

tiţii al Întreprinderii de Produse Ceramice Sighişoara, executarea unei fabrici de prefabricate din beton, atât pe platforma existentă cât şi în vecinătatea Fabricii de Prefabricate Beton din Ungheni, cu o capacitate de 65.000m3 panouri mari pentru locuinţe, 15.000m3 structuri de rezistenţă şi 5.000m3 stâlpi din beton pentru hamei. De asemenea, s-au alocat fonduri pentru modernizarea secţiei de prefabricate beton de la Fântânele şi creşterea capacităţii de producţie la 15.000m3 prefabricate pe an. Lucrările au început în antrepriza Trustului de Construcţii Montaj – Mureş, în vara anului 1978. Conform Decretului 92/1980, ambele obiective de investiţii, neterminate încă, se transferă la Întreprinderea de Prefabricate din Beton Armat Ungheni, nou înfiinţată. În anul 1980, Atelierul de producție nr.2 din Sighişoara, produce numai cărămizi cu goluri verticale, ceea ce permite ca, la cuptorul Hoffman să se

37


SICERAM

38

Construcție cuptor (Atelier de producție nr.1) - 2003


Fondat in 1907

folosească pentru ardere numai combustibil solid, economisind astfel gaz metan. Situaţia se schimbă în anul următor, respectiv în 1981, când, la această unitate se reintroduce fabricarea ţiglelor trase şi a unui sortiment de plăci termoizolatoare. La Valea, începe construcţia unei instalaţii verticale de uscat şi ars cărămizi, cu o capacitate de 3 – 5 mil. buc. F.N./an, proiectată de ICPMC Bucureşti, finanţată din fonduri de tehnică nouă, considerată a fi o premieră mondială în ceramica de construcţii şi executată în regie de „ Mureşeni” , Târgu Mureş. De asemenea, tot în baza unui proiect al ICPMC Bucureşti, se realizează un schimbător de căldură de tip ceramic la Atelierul de producție nr.1 din Sighişoara, pentru a valorifica la uscarea coamelor, gazele arse de la cuptorul tunel. Această instalaţie prototip a fost pusă în funcţiune în aprilie 1982, având un randament de 70% si costuri relativ mici.

Primul lot de argilă extrudată, dupa modernizarea atelierului de producție nr.1 - 2002

39


SICERAM

40

Primul lot de Termobloc T38 L+U, după modernizarea atelierului de producție nr.1 - 2002


Fondat in 1907

Tot în 1981, la Sighişoara se achiziţionează, prin transfer de la Fabrica de Ceramică din Jimbolia, un utilaj de mare productivitate pentru lucrări în cariera de argilă cu capacitatea cupei de 2,5m3. Din luna septembrie a anului 1981, parţial, în cadrul întreprinderii s-a încercat reducerea cu 2 ore a săptămânii de lucru, respectiv de la 48 la 46 de ore. La 25 septembrie , Întreprinderea de Produse Ceramice Sighişoara, înregistrează la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, marca SICERAM, ca marcă de fabrică, de comerţ şi de servicii pe o perioadă de 10 ani. Această marcă a înlocuit-o pe cea înregistrată în 1966, care expira în 1981 (nu mai era de actualitate şi prezenta dificultăţi tehnice de aplicare pe produsele ceramice). Anul 1982 aduce cu sine o nouă modificare în structura sortimentală, în sensul că nevoile ţării impun o creştere a consumului de ţigle şi, ca atare, Fabrica „Dâmbău”- Târnăveni este reprofilată,

reducându-se producţia de cărămizi şi crescând producţia de ţigle. În această situaţie, Întreprinderea de Produse Ceramice Sighişoara ajunge acum să producă anual peste 54 milioane buc. ţigle, deţinând în acest fel cca 50% din totalul producţiei de ţigle fabricate în ţară. Drept urmare, era firesc să se realizeze o serie de dotări pentru fabrica „Hercules” de la Târnăveni, printre care se pot aminti: kollergang, presă de fasonat cu diametrul de 350mm, valţuri fine şi grosiere, alimentator cutie, vagoneţi, presă de cahle, masă automată de tăiat ţigle, pompe etc. La data de 1 ianuarie 1982, Fabrica de Cărămizi Suseni este predată Consiliului Popular Judeţean Mureş. Transferarea acestei capacităţi de producţie a condus la diminuarea producţiei de cărămizi, la nivelul întreprinderii rămânând o capacitate totală de cca 175 milioane buc. F.N./an. Secţia de Cărămizi Corunca si-a încetat activitatea la data de 1 mai 1983,

41


SICERAM

42

Construcție Hală Presă (Atelier de producție nr.1) - 2002


Fondat in 1907

din lipsa materiei prime (argila). La data de 14 ianuarie 1984 această secţie se predă Consiliului Judeţean Mureş. În cursul anului 1984 a început balotarea ţiglelor produse la Atelierul de producție nr.2 de la SICERAM, în vederea încărcării mecanizate a acestora în mijloacele de transport având ca urmare reducerea volumului de munca realizată manual. Anul 1985 este marcat de diversificarea producţiei de cărămizi şi blocuri ceramice. De asemenea, tot în acest an, mai exact în trimestrul I, s-a construit o linie aeriană pentru alimentarea cu energie electrică a excavatorului din cariera de argilă şi s-a realizat reteţeaua de alimentare cu apă industrială a fabricii. În trimestrul al III-lea, , Atelierul de productie nr.3 a inceput realizarea de ţigle glazurate cu email de la Întreprinderea de Vase Emailate-Sighişoara. S-au realizat cca 40.000 buc. ţigle glazurate necesare pentru acoperişul noilor blocuri construite în centrul şi în zona Catedralei Ortodoxe

din Sighişoara. Un alt pas spre modernizarea fabricii se realizează în mai 1986, când, prin fonduri de investiţii, fabrica este dotată cu o staţie de calcul. În perioada ianuarie-aprilie 1987 s-au efectuat reparaţii capitale la cele 3 linii de fasonare şi uscare de la Atelierul de producție nr.3. Tot în acest an au început lucrările la Atelierul de producţie nr.2 pentru transformarea celor 21 de camere de uscare tip Keller, în micro-tunele şi construirea a 250 de vagoneţi cu rafturi pentru uscarea ţiglelor. Lucrarea s-a recepţionat la 30 iunie 1988, pentru o producţie de 9 milioane buc. ţigle, având drept urmare reducerea consumului de gaz metan. La Întreprinderea de Produse Ceramice Sighişoara şi la Fabrica de Produse Ceramice „Mureşeni”-Târgu Mureş, a început refacerea liniilor de garaj de cale ferată în anul 1987, lucrarea fiind finalizată în acelaşi an la Târgu Mureş şi în 1988 la Sighişoara.

43


SICERAM

44

Paletizare TERMOBLOC (Atelier de producție nr.1) - 2003


Fondat in 1907

Din cauza lipsei de gaz, la data de 3 decembrie 1988, au fost oprite cuptoarele tunel de la Târgu Mureş şi Dâmbău şi cuptoarele semistabile de la Valea. În baza legii nr.15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi a Hotărârii Guvernului României nr. 1176/1990, Întreprinderea de Produse Ceramice Sighişoara îşi încetează activitatea sub această denumire, iar la data de 2. noiembrie 1990 se înfiinţează Societatea Comercială „SICERAM” S.A. Sighişoara, separându-se astfel de societăţile comerciale din Târgu Mureş şi Târnăveni. Capitalul social iniţial, conform bilanţului la 30 iunie 1990 este de 34,9 milioane lei, împărţit în 6987 de acţiuni nominative în valoare de 5.000 lei fiecare, şi este în ăntregime subscris de Statul român, în calitate de acţionar unic, şi vărsat în întregime la data constituirii societăţii. În perioada în care Statul a fost acţioDetaliu hala, după modernizare (Atelier de producție nr.3) - 2009

45


SICERAM

nar unic, atribuţiile Adunării Generale a Acţionarilor au fost exercitate conform prevederilor legale, de către Consiliul Împuterniciţilor Statului. După 1990, primii ani au fost destul de nesiguri, afectaţi de o inflaţie galopantă şi o puternică instabilitate macroeconomică. Totuşi, datorită alegerii uneia dintre cele mai tinere echipe manageriale de până atunci, în cadrul companiei începe un amplu proces de dezvoltare.

Fasonare cărămidă manuală - anii ‚90

46

Din cauza dificultăţilor de acordare a creditelor în valută, necesare achiziţionării unor linii moderne de producţie, la Atelierul de producţie nr.2, în anul 1993 începe producţia pardoselilor şi cărămizilor manuale, produse care erau exportate în Italia. La jumătatea anilor ’90 această activitate reprezenta aproximativ 25% din valoarea totală a vânzărilor companiei. Sumele obţinute în urma exportului acestor produse au fost investite în anul 1997 în modernizarea Atelierului de producţie nr.3: s-a realizat


Fondat in 1907

Montaj utilaje (Atelier de producție nr1) - 2002

47


SICERAM

48

Lucrări modernizare (Atelier de producție nr.1) - 2003


Fondat in 1907

înlocuirea tehnologiei de fabricaţie a ţiglelor prin extrudere cu cea prin presare precum şi optimizarea şi modernizarea procesului de ardere. Tot în anii ’90, în scopul diversificării activităţii de producţie, SICERAM participă la înfiinţarea a două companii mixte: una dintre acestea producea vase ceramice decorative iar cealaltă elemente ceramice pentru planşee. La ultima dintre aceste activitaţi s-a renunţat după o scurtă perioadă de timp deoarece piaţa nu era familiarizată cu acest tip de produse. Procesul de privatizare din anul 1995 a determinat activitatea investiţională ulterioară, pachetul integral de acţiuni fiind preluat de către salariaţi şi reprezentanţii conducerii. Producţia şi comercializarea vaselor ceramice a luat amploare, în 1997, alături de alţi asociaţi, punându-se bazele unei noi companii – “DECOPLANT S.R.L” , companie care se ocupa exclusiv cu producţia vaselor ceramice. În acest scop s-a achiziţionat şi s-a restructurat vechea turnătorie de fontă din Sighişoara, construindu-se o

Transport semifabricate (Atelier de producție nr.1) - 2003

49


SICERAM

hală de aproximativ 3.500 mp. În anul 2002, pe fondul creşterii accentuate a costurilor cu combustibilul şi forţa de muncă, au început investiţiile pentru retehnologizarea Atelierului dse producţie nr.1. Întregul proces investiţional, cu o valoare totală de aproximativ 11 milioane Euro a fost finalizat în anul 2005. La această dată, SICERAM deţinea cea mai modernă şi mai mare fabrică de producţie a blocurilor ceramice pentru construcţii din ţară. Faţă de capacitatea de producţie a liniei vechi, noua capacitate era de 5,5 ori mai mare, ajungand la 800 tone / zi. În urma acestei investiţii SICERAM lansează marca proprie de sisteme de zidărie, TERMOBLOC®, marcă care, în scurt timp a ajuns să fie foarte cunoscută pe piaţă, câştigând procente importante. Investiţia a avut un succes deosebit, punerea în funcţiune a fabricii a coincis cu dezvoltarea spectaculoasă a pieţei imobiliare din România. Descărcare presă (Atelier de producție nr.1) - 2002

50

Pe fondul unor probleme tehnologice cauzate atât de calitatea argilei cât şi de


Fondat in 1907

tehnologia învechită, în anul 2006 a început investiţia la linia de producţie a învelitorilor prin restructurarea completă a Atelierului de producţie nr.3. S-a păstrat doar hala, aflată in stare foarte bună, şi s-au inlocuit toate utilajele. În paralel, s-a deschis o nouă carieră de argilă la Bodoc, lângă Sfântu Gheorghe, argilă folosită la realizarea invelitorilor ceramice. Investiţia, finalizată în primăvara anului 2008, s-a ridicat la valoarea de 16 milioane Euro, fabrica rezultată fiind, la ora actuală, singura de acest fel în funcţiune din România şi printre cele mai moderne din Estul Europei. Capacitatea de producţie se măreşte ajungând astfel la 1,2 milioane mp anual. Pe această linie se produc toate modelele existente înainte de realizarea investiţiei ( MARSILIA, VALAHIA – ţigla jgheab, PORTUGHEZĂ, BAVARIA – ţigla solz) , precum şi alte modele noi: SAXONIA – solz ascuţit; BISTRIŢA – solz “coadă de rândunică”; BALTICA; CARPATHIA şi FRANCIA. Ultimele trei din cele enumerate au dimensiuni mai mari decât vechea gamă,

Realizare vagoneți (Atelier de producție nr.3) - 2007

51


SICERAM

pentru un metru pătrat de acoperiş fiind necesare 10 bucăţi. Chiar dacă pe piaţa românescă existau ţigle ceramice mari, acestea erau importate din ţări precum Ungaria, Spania, Germania, SICERAM fiind primul producător autohton de astfel de ţiglă ceramică. O dată cu punerea în funcţiune a noii fabrici, învelitorile ceramice enumerate mai sus sunt produse sub marca generală TERRA ROSA®, denumire dată după culoarea naturală a argilei din cariera de la Bodoc, argilă brunroşcată, care conferă ţiglelor din această gamă un aspect estetic deosebit.

Interior uscător (Atelier de producție nr.3) - 2007

52

Tot în anul 2008, SICERAM achiziţionează pachetul integral de acţiuni DECOPLANT, realizându-se fuziunea între cele două companii şi astfel, DECOPLANT devine Atelierul de producţie nr.4. În scopul extinderii şi diversificării ofertei de învelitori ceramice, în vara anului 2010 s-a achiziţionat o linie de glazurare a acestora. Ţiglele astfel produse se vor încadra în două game diferite: gama SMALTO care cuprinde ţiglele


Fondat in 1907

53

Montaj utilaje (Atelier de producție nr.3) - 2008


SICERAM

glazurate colorate şi gama TERRA ANTIQUA care cuprinde ţiglele cu aspect rustic, antichizat. Pe fondul crizei economice, cererea externă de pardoseli şi caramizi realizate manual a scăzut foarte mult; acelaşi trend descendent l-a urmat şi cererea pentru vasele ceramice produse la Decoplant. Astfel, scăderea cererii pentru pardoseli manuale a dus la restrângerea activităţii de fabricare a acestora. Datorită producţiei scăzute şi costurilor mari de realizare a acesteia, în a doua parte a anului 2008 s-a luat decizia opririi Atelieruli de producţie nr.2, a cuptorului Hoffman care a funcţionat până la acea dată, şi transferearea activităţii de producţie a pardoselilor manuale la Atelierul de producţie nr.4. Montaj utilaje (Atelier de producție nr.3) - 2008

54

Tot la Atelierul de producţie nr.4, în scopul diversificării producţiei dar şi al reducerii costurilor produselor finite, s-a achiziţionat un extruder pentru fabricarea foliei destinată paletrizării produse-


Fondat in 1907

lor proprii dar şi comercializării pe piaţă a acesteia. Pentru optimizarea costurilor, în vara anului 2010 s-a achiziţionat o linie de spălare a deşeurilor de folie precum şi un regranulator.

Interior cuptor Hoffman, înainte de demolare (Atelier producție nr.2) - 2010

Chiar dacă cererea externă de pardoseli ceramice a scăzut foarte mult, în ultima perioadă am înregistrat o creştere a cererii pe piaţa internă pentru astfel de produse. Capacitatea de producţie a Atelierului nr.4 fiind destul de mică şi fiind depăşită de cerere, s-a decis extinderea acesteia prin adăugarea unei capacităţi de arede suplimentare şi transferul intergii activităţi de producţie a pardoselilor ceramice manuale la vechiul Atelier de producţie nr. 2, demolat parţial în anul 2010. Demolarea parţială a Atelierului de producţie nr.2 (demolarea cuptorului Hoffman şi a camerelor de uscare) s-a realizat cu scopul extinderii spaţiului de depozitare a produselor finite. Toate

55


SICERAM Cuptor Hoffman, înainte de demolare (Atelier producție nr.2) - 2010

elementele ceramice produse manual pe această linie sunt reunite sub o singură marcă: TERRA RUSTICA®. Pe această linie de producţie, pe lângă pardoselile manuale se realizează şi cărămizile pline destinate construcţiilor, şi aici mizându-se pe o creştere a capacităţii în urma achiziţionării cuptorului suplimentar. Chiar dacă, prin demolarea cuptorului Hoffman fondat în anul 1912 şi funcţional până în anul 2008, se încheie un secol din istoria companiei, noileachiziţii şi planurile de investiţii în activităţi viitoare, prescriu o parte din istoria următorului secol de activitate al SICERAM şi pot fi luate ca şi repere importante.

56


Fondat in 1907

Cuptor de ars ceramica, datând din sec. IV d.Hr. Acest cuptor a fost descoperit în aşezarea de la Sighişoara-Dealul Viilor în campania de cercetări arheologice din vara anului 1981 condusă de un colectiv alcătuit din: Gh. Baltag de la Muzeul de Istorie Sighişoara, R. Harhoiu de la Institutul de Arheologie V. Pârvan, Bucureşti şi M. Petică de la Muzeul Judeţean Târgu Mureş. Cuptorul face parte dintr-un grup de mai multe cuptoare din care s+au descoperit numai două (acesta fiind cel de-al doilea), ambele aflate în apropierea albiei Târnavei Mari. Aceste două cuptoare au fost parţial distruse de o intervenţie cu buldozerul în primăvara anului 1982, cuptorul nr.1 fiind distrus complet. Cuptorul nr. 2 a fost extras în toamna anului 1982, depozitat pe teritoriul Cetăţii Sighişoara în mai multe locuri, în aer liber, până în anul 2006 cand a fost transferat la SICERAM, Sighişoara şi restaurat integral datorită conducerii companiei. Restaurarea s-a efectuat de

către doamna Sorina Parchirie, restaurator principal la Muzeul de Istorie Sighişoara. Descrierea cuptorului Cuptorul nr.2 a făcut parte dintr-un complex numit „Atelier cu cuptor de olar”. Atelierul consta dintr-o groapă ovală de mari dimensiuni, protejată de un acoperiş sprijinit pe stâlpi. În peretele de nord al gropii-atelier a fost excavat cuptorul propriu-zis care avea patru părţi componente: 1. gura cuptorului sau praefurnium, realizată din lespezi de gresie format patrulater dispuse în plan vertical şi în plan orizontal, formând un fel de coridor prin care se aproviziona focul din camera de combustie. Dimensiuni: 0,80m x 0,50m X 0,40m. 2. camera de combustie: o cavitate tronconică având la bază o vatră ovală din lut, iar la partea superioară

57


SICERAM

Descoperire cuptor de ars ceramică - 1981 58


Fondat in 1907

placa grătar, de asemenea de formă ovală. În centrul camerei de combustie se află un pilon central din lut care susţinea suplimentar placa-grătar. Dimensiuni: diametru bază: 1,30 m; înălţime: 0,65 – 0,70 m. 3. placa-grătar realizată din lut, pe un suport din scânduri dispuse radial deasupra pilonului central, având 1520 perforaţii cu diametrul de 0,04 m şi două perforaţii mari, cu diametrul de 0,20 m pentru a permite tirajul. 4. camera de ardere a vaselor: o cavitate relativ conică, parţial excavată în peretele de lut al atelierului şi parţial construită la suprafaţă, deasupra nivelului de călcare. Dimensiuni: diametru bază: 1,00 m; înălţime: aprox. 1,10 m. Camera de ardere a vaselor a fost în întregime distrusă de intervenţia buldozerelor din primăvara anului 1982.

Caracteristicile cuptorului Cuptorul nr. 2 de la Dealul Viilor este un cuptor cu reverberaţie, capabil să producă temperaturi de 900-950 grade C. Acest cuptor era realizat după modelul cuptoarelor romane din sec. II – III, de tipul „cuptor cu pilon central”, fiind întâlnit şi la centrul de olărie romană de la Cristeşti, jud. Mureş. Cuptorul de la Sighişoara a produs exclusiv ceramică neagră şi cenuşie utilizând tehnologia arderii reducătoare. Datarea Cuptorul şi atelierul nr.2 de la Sighişoara – Dealul Viilor datează din prima jumătate a sec. al IV-lea şi a produs ceramică de tradiţie romană cu tipuri, decoruri şi profile de vase specifice acelei perioade. Se poate spune ca datează din perioada împăratului romano-bizantin Constantin cel Mare (306-337) şi că reprezintă o dovadă materială a faptului că în acea

59


SICERAM

perioadă, când fosta provincie Dacia fusese deja ocupată de popoarele germanice venite din nord, pe teritoriul bazinului mijlociu al Târnavei Mari exista o populaţie care prefera produsele ceramice de tradiţie romană. Înainte de restaurare, cuptorul a fost închis într-un container de metal al cărui capac, datorită expunerii in aer liber, a fost deteriorat, fapt ce a favorizat patrunderea apei în interiorul lui. Din cauza umidităţii piesa a fost distrusă în proporţie de 60% iar pereţii prezentau crăpături verticale. Cuptorul restaurat poate vi văzut de public la S.C. SICERAM S.A., Sighişoara, la intrarea în clădirea principală. Pentru o mai bună inţelegere a funcţionalităţii sale s-a lăsat deschisă o zonă din cuptor, prin care se poate vedea interiorul, compartimentat.

60

Cuptor de ars ceramică restaurat - 2007


Vedere de ansamblu din carieră - 2010

Fondat in 1907

61


SICERAM

62

Cariera de argilă - 2010


Fondat in 1907

C


fondat in 1907

SICERAM

SICERAM www.siceram.ro

D

Album Siceram - 100 de ani  
Album Siceram - 100 de ani  

Album Siceram - 100 de ani

Advertisement