Nytt om Bil

Nytt om Bil

Oslo, Norway

Nytt om Bil er navnet på en kjede merkenøytrale, husstands-distribuerte informasjonsaviser om bil, trafikk og bilisme. Avisene utkommer i det sentrale østlandsområdet med opptil 21 numre pr utgave årlig. Avisene blir også distribuert på Nytt om Bils hjemmeside og Nytt om Bils facebookside i tillegg til her på issuu.

Avisene utgis av Nytt om Bil Østlandet AS, som holder til i Oslo, sentralt i avisenes største nedslagsfelt.

Nytt om Bil-avisene er solid etablert i markedet etter 25 års drift, og er kjent og anerkjent som en av de viktigste informasjonskanalene til bilmarkedet for kjøpere av både nye og brukte biler.

I følge en større leserundersøkelse av forskjellige bilmedia for få år siden, var Nytt om Bil rangert som den viktigste informasjonskanalen om bil blant trykte media, nest etter Motor.

www.nyttombil.no