Page 1

Der er mange krav til en patientvejledning, før jeg synes, det er en god vejledning. Først og fremmest skal den være funderet på et solidt, lægefagligt grundlag og meget vigtigt være opdateret. Den skal give svar på de spørgsmål, patienten har, og derfor skal den være opbygget således, at den er nem at finde rundt i og i et sprog, som patienten kan forstå. Brug patientvejledningerne til dine patienter og udnyt den høje kvalitet - din sikkerhed for god vejledning. Bo Christensen Ansvarshavende redaktør, praktiserende læge, Låsby Professor i Almen Medicin, Århus Universitet.

Lars Engberg, Formand for Danske Patienter er enig og skriver blandt andet: Vi er fra alle sider i vores samfund vant til at forholde os til skriftlig vejledning. En skriftlig vejledning giver en vis sikkerhed for, at man kan forholde sig til en vis mængde information - også selv om man skal bruge informationen på et andet tidspunkt, end man får den. Et sted kunne det dog blive bedre, og det endda på et meget vigtigt område - nemlig når patienten forlader konsultationen hos sin praktiserende læge. Der er det ikke en selvfølge at give patienten skriftlig information - men det er en mulighed, som mange flere læger burde benytte, og den ligger lige for. Patientvejledningen er den praktiserende læges værktøj - og vores opfordring lyder brug den hver gang - det er provokerende nemt.

1. udgave 1997/19998 52 emner

7. udgave 2005 101 emner / CD-rom vedlagt

2. udgave 1999 56 emner / CD-rom vedlagt

8. udgave 2006 106 emner / CD-rom vedlagt

3. udgave 2000/01 63 emner / CD-rom vedlagt

9. udgave 2008 127 emner/ print fra internetversion www.patientvejledningen.dk

4. udgave 2002 83 emner / CD-rom vedlagt

6. udgave 2004 98 emner / CD-rom vedlagt

patient vejledningen I 12. udgave I

11. udgave 2010 155 emner/ print fra internetversion www.patientvejlendingen.dk 12. udgave 2011 Antallet af vejledninger er 164. Vejledningerne findes på www.patientvejledningen.dk Find din adgangskode på indersiden af bagsiden.

ISBN: 978-87-17-04162-2

Patientvejledningen udkommer i et samarbejde med blandt andet Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Gigtforeningen, Astma Allergiforbundet, Danmarks Lungeforening og Statens Serum Institut.

www.nytnordiskforlag.dk

Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S I Landemærket 11,5 I 1119 København K I telefon 33 73 35 75 I fax 33 14 01 15

12 . u d g a v e

5. udgave 2003 91 emner / CD-rom vedlagt

10. udgave. 2009 138 emner/ print fra internetversion www.patientvejlendingen.dk

pat i e n t v e j l e d n i n g e n 2 011

Dette kan Patientvejledningen:

164 opdaterede patientvejledninger www.patient vejledningen.dk Find din adgangskode på indersiden af bagsiden

2011


PAT I E N T V E J L E D N I N G E N 2 0 1 1

I

1 2 u dgave

forord

Der er mange krav til en patientvejledning, før jeg synes, den er god. Hvis man som patient har et helbredsproblem, er det efterhånden naturligt for mange patienter at forsøge at finde en løsning på internettet, og der er masser af hits på stort set alle helbredsproblemer. Men er det en god vejledning om håndtering af helbredsproblemet, man finder? Der mange krav til en vejledning, før jeg synes, det er en god vejledning. Først og fremmest skal den være funderet på et solidt, lægefagligt grundlag og meget vigtigt - være opdateret. Den skal give svar på de spørgsmål, patienten har, og derfor skal den være opbygget således, at den er nem at finde rundt i og i et sprog, som patienten kan forstå. Dette er specielt vigtigt i Patientvejledningens public-version. I denne udgave, du sidder med, har vi lagt vægt på, at du som praktiserende læge nemt kan supplere din mundtlige rådgivning med en god vejledning. Patienten har måske, når han kommer hjem, flere spørgsmål og behov for uddybning af dine råd. Dette kan Patientvejledningen, synes jeg. Til at løse denne opgave har Patientvejledningen flere end 100 af Danmarks førende og mest kompetente læger og andre eksperter, som skriver og opdaterer indholdet i Patientvejledningen. Og igen i år er der mange nye vejledninger f.eks. om de nye hjertepakker. Der er annoncer i Patientvejledningen, som gør det muligt at udgive Patienvejledningen. Alle vores vejledninger er skrevet uden indflydelse af kommercielle interesser - vores uafhængighed er afgørende for troværdigheden, hvorfor der er en skarp adskillelse mellem redaktion og indtægter fra sponsorer og annoncører. Håber at du vil bruge Patientvejledningen 2011.

Bo Christensen Ansvarshavende redaktør Praktiserende læge, Låsby Professor i Almen Medicin, Aarhus Universitet

3


PAT I E N T V E J L E D N I N G E N 2 0 1 1

4

I

1 2 . u dgave

forfatterlis te Fornavn

Efternavn

Titel

Fornavn

Efternavn

Titel

Bo

Abrahamsen

Forskninsansvarlig overlæge,

Carsten

Layborn

Speciallæge i almen medicin

klinisk lektor, ph.d.

Carsten

Lenstrup

Overlæge, dr.med.

Anne

Agerbo

Cand. psyk.

Øjvind

Lidegaard

Professor, overlæge, dr.med.

Tove

Agner

Overlæge, dr.med.

Gunnar

Lose

Professor, overlæge, dr.med.

Messoid

Ashina

Speciallæge i neurologi, ph.d.,

Jørgen

Lous

Professor, speciallæge

dr.med.

i almen medicin, dr.med.

Arne

Astrup

Professor, dr.med.

Anne Sofie

Lund

Fysioterapeut

Susanne

Axelsen

Overlæge, ph.d.

Henrik

Lund -Jacobsen

Speciallæge i almen medicin

Jan Kyst

Madsen

Ledende overlæge, dr.med.

Claus

Manniche

Professor, ledende overlæge,

Per

Bech

Overlæge, professor, dr.med.

Henrik

Birgens

Overlæge, dr.med.

Birthe

Bonde

Specialist i musculoskeletal

Jesper

Mehlsen

Overlæge

fysioterapi og sexologisk

Bjarne

Møller Madsen

Professor, overlæge, dr.med.

counseling, uroterapeut.

Troels

Mørk Hansen

Overlæge, dr.med.

dr.med.

Tina

Brandt Sørensen

Overlæge

Flemming

Bro

Professor og speciallæge i

Jørgen

Nordling

Professor, overlæge, dr.med.

almen medicin

Anders

Nyboe Andersen

Professor, klinikchef, dr.med.

Gitte

Broholm

Sygeplejerske, projektleder

Erik B.

Obel

Overlæge, dr.med.

Mads R.

Buhl

Overlæge, dr.med.

Hanne K.

Rasmussen

Overlæge

Peter

Bytzer

Profesor, overlæge, ph.d.

Lars

Rejnmark

Bo

Christensen

Professor i almen medicin,

Afdelingslæge, ph.d., dr.med. Speciallæge i intern medicin: endokrinologi

Ronald

Dahl

Professor, dr.med.

Raben

Rosenberg

Professor, ledende overlæge,

Peter

Damm

Overlæge, dr.med.

Jens

Flensted Lassen

Overlæge, ph.d., klinisk lektor

Palle

Rosted

Overlæge, seniorlektor

Aksel

Fogh

Speciallæge i øre-, næseog halssygdomme

Carsten

Sand

Overlæge, dr.med.

Peter

Skinhøj

Professor, overlæge, dr.med.

Sundhedspsykolog, cand.psyk.

Henrik

Skjødt

Speciallæge i rheumatologi

Professor dr.med.

Sven O.

Skouby

Professor, overlæge, dr.med.

Speciallæge, børnelæge

Tom

Skyhøj Olsen

Overlæge, dr.med.

Praktiserende læge

Svend

Strandgaard

Overlæge, dr.med.

Marianne

Stubbe Østergaard

Speciallæge i almen medicin,

Overlæge, dr.med.

Kim

Søholt Larsen

Cand. scient, ph.d.

Professor, dr.med.

Søren

Toubro

Overlæge

Tønnesen

Ledende overlæge, dr.med.

praktiserende læge, ph.d.

Søren Ole Anita Jens Georg

Frølich Færgeman Hansen Hansen

Peter Steen

Hansen

Overlæge, dr.med., ph.d.

Per

Hildebrandt

Professor, overlæge, dr.med.

Iben Per

Holten Hove Thomsen

dr.med.

ph.d., ass. prof.

Niels

Høiby

Professor, overlæge, dr.med.

Phillip

Helle K.

Iversen

Overlæge

Povl Ulrik

Becker

Ledende overlæge, dr.med.

Arne

Høst

Ledende overlæge, dr.med.

Jørgen

Villumsen Glostrup

Overlæge, lektor, dr.med.,

Niels Henrik

Jensen

Overlæge

Poul

Juul

Overlæge

Peter

von Scholten

Speciallæge i almen medicin

Uffe

Jørgensen

Overlæge, dr.med.

Simon

von Sprechelsen

Speciallæge

Merethe

Karlsborg

Overlæge

Gunhild

Waldemar

Professor, overlæge, dr.med.

Kenneth

Kibsgård

Overlæge

Pia

Würtzen Norup

Speciallæge i neurologi, ph.d.

Hans Jørgen

Kirkeby

Overlæge, dr.med.

Bente

Klarlund Pedersen

Professor, overlæge, dr.med.

Anne G.

Korsgaard

Speciallæge i neurologi

Knud

Kragballe

Professor, dr.med.

Niels

Kren Veien

Speciallæge, dr.med.

Kim

Kristiansen

Speciallæge i almen medicin, idrætslæge

Jan

Kyst Madsen

Ledende overlæge, dr.med.

Torsten

Lauritzen

Praktiserende læge, professor,

ass. prof.

Arthur

dr.med.

Astma-Allergi Forbundet Danmarks Lungeforening Danske Patienter Danske Regioner Gigtforeningen Hjerteforeningen Kræftens Bekæmpelse PFA - Sundhed Statens Serum Institut


PAT I E N T V E J L E D N I N G E N 2 0 1 1

I

1 2 u dgave

forord

Provokerende nemt Vi er fra alle sider i vores samfund vant til at forholde os til skriftlig vejledning. En skriftlig vejledning giver en vis sikkerhed for, at man kan forholde sig til en vis mængde information - også selv om man skal bruge informationen på et andet tidspunkt, end man får den. Et sted kunne det dog blive bedre, og det endda på et meget vigtigt område - nemlig når patienten forlader konsultationen hos sin praktiserende læge. Der er det ikke en selvfølge, at give patienten skriftlig information - men det er en mulighed, som mange flere læger burde benytte, og den ligger lige for. Som praktiserende læge er du med Patientvejledningen 2011 få tryk på tasterne fra, at dine patienter dagligt kan forlade din praksis med en stor sikkerhed for at kunne huske den information, du mundtligt gav i konsultationen. Patientvejledningen indeholder mange opdaterede vejledninger klar til brug, og dækker et bredt behov for vejledning i almen praksis. Foreningen Danske Patienter er paraplyforening for 15 medlemsforeninger med tilsammen 810.000 medlemmer og patienternes talerør over for offentligheden. Danske Patienter giver kvalificerede og velunderbyggede indspil om patientperspektivet, hver gang nye initiativer sættes i søen. Danske Patienter sikrer patienterne de bedst mulige vilkår i behandlingssystemet ved at formulere politik på baggrund af dokumenteret viden. Målet er, at det danske sundhedsvæsen bliver centreret om brugernes behov og leverer behandling af høj kvalitet. Vores formål er at varetage patientinteresser, og vi tror at alle patienter er bedre hjulpet, hvis konsultationen suppleres med en skriftlig vejledning . Patientvejledningen er den praktiserende læges værktøj og vores opfordring lyder - brug den hver gang - det er provokerende nemt.

Lars Engberg Formand for Danske Patienter

5


PAT I E N T V E J L E D N I N G E N 2 0 1 1

I

9

1 2 u dgave

indholdsfor tegnel se

Side

Generelt Forord / Bo Christensen 3 Forord / Lars Engberg 5 Forfatterliste 4 ICPC koder i Patientvejledningen 2011 15 ICPC koder komplet oversigt 16 Indholdsfortegnelse 9 Kolofon 2 Nye vejledninger i 2011 2 Privathospitalsoversigt 18 PV integration til WinPLC 12 Register 351 Samarbejdspartnere i Patientvejledningen 2011 20 Register 347 Sådan bruges www.patientvejledningen.dk 13

Allergi Allergi hos voksne Allergi i barnealderen Høfeber Pollenkalender

21 24 26 28

Bevægeapparatet Bevægeapparatslidelser hos børn 29 Bækkenløsning 31 Fodlidelser hos børn 33 Forebyggende øvelser for computerbrugere 35 Fascitis plantaris 37 Forstuvet fod 36 Hælspore 37 Kondromalaci 38 Kæmpecellearterit 45 Polymyalgi / Muskelgigt 45 Rheumatoid Artrit / Leddegigt 43 Rygsmerter / årsager / behand- ling / genoptræning 46 Slidgigt 49 Slidgigt og motion 51 Smerter ved knæskal 38 Sportsskader 39 Urinsyregigt 41

Side

Blodsygdomme Arvelige hæmoglobinsygdomme Hæmoglobinopatier

52 52

Endokrinologi D-vitaminmangel Diabetes og graviditet Diabetes type 2 Forebyggelse af diabetes Forhøjet blodtryk ved diabetes Knogleskørhed Kontrol af diabetes Osteoporose Overvægt

55 70 61 71 73 75 67 75 79

Graviditet Bækkenbundstræning 82 Bækkenløsning 31 Diabetes under graviditet 70 Første graviditetsundersøgelse 84 Graviditet og motion 86 Hjertesygdom og graviditet 149

Gynækologi Barnløshed Bækkenbundstræning Gener fra skede og blære Hormonbehandling i overgangsalderen HPV vaccine Infertilitet Livmoderhalskræftscreening Livmoderhalskræftvaccine P-pille vejledning basal P-pille vejledning udvidet Svamp og bakterier i skeden Ufrivillig vandladning hos kvinder Urininkontinens

88 82 90 92 97 88 95 97 98 100 103 105 105

Side

Hjerte/kar Ablation af hjerterytme forstyrrelse AK behandling - HF Antikoagulansbehandling Angina Pectoris Atrieflimren Arvelige hjertekarsygdomme - HF Ballonudvidelse - HF Bevæg dig sund - HF Blodprop i hjertet – livet efter operation Blodprop i hjertet – efterbehandling Blodprop i hjertet* - HF Bypassoperation - HF Ekstra hjerteslag Ekstrasystoler Endokardit - HF Forkammerflimren - HF Forebyggelse af åreforkalkning i hjertet Forhøjet blodtryk Forhøjet blodtryk ved diabetes Forhøjet blodtryk - HF Forhøjet Kolesterol Forstyrrelser i hjerterytmen - HF Kend dit kolesterol - HF Hjerteinsufficiens Hjertekammerflimren - HF Hjertekrampe Hjerteklapsygdomme - HF Hjertesvigt Hjertesygdom og graviditet Hjertesygdom og rejse Iskæmisk hjertesygdom Kost og AK behandling - HF Kostomlægning ved overvægt og hjerte-kar-sygdom Kronisk hjertesvigt - HF Kvinde, kend dit hjerte - HF Psykologisk førstehjælp ved hjertesygdom - HF Rygning og dit hjerte - HF Sex og samliv ved hjertesygdom - HF Stress og hjertesygdom - HF

Vejledninger mærket med * er nye i 2011 versionen. Vejledninger mærket med HF er fra Hjerteforeningen.

133 110 108 112 114 116 118 119 121 121 129 123 126 126 127 114 152 130 73 140 143 134 145 147 136 112 138 147 149 150 152 154 156 170 172 174 176 178 180


PAT I E N T V E J L E D N I N G E N 2 0 1 1

10

I

1 2 . u dgave

indholdsfor tegnel se

Side

Pakkeforløb for hjertesygdomme ved hjerteklapsygdom* 158 Pakkeforløb for hjertesygdomme ved hjertesvigt* 161 Pakkeforløb for hjertesygdomme ved stabile hjertekramper* 164 Pakkeforløb for hjertesygdomme ved ustabile hjertekramper og/ eller blodprop i hjertet* 167 Varmebehandling af hjertet 154 Varmebehandling af hjertet for hjerterytmeforstyrrelse 133 Åreforsnævring - HF 151 Åreforsnævring i benene - HF 124 Hudsygdomme Akne 203 Atopisk eksem - Børneeksem, astmaeksem, Prurigo Besnier 200 Behandling af lus 205 Behandling af vorter 208 Børnesår 210 Dermatotyse 219 Herpes på kønsdelene 212 Herpes på mund, ansigt og krop 211 Herpes Zoster - helvedesild 189 Hovedlus 205 Håndeksem 198 Hårtab hos mænd 207 Klamydia 215 Kondylomer 214 Psoriasis 217 Skaldethed hos mænd 207 Svamp 219 Vorter 208 Infektionsmedicin AIDS OG HIV Borrelia-infektion Borreliose Gastroenteritis Haresyge (Toxoplasmose) Helvedesild Hepatitis A Hepatitis B Influenza Leverbetændelse type B

182 184 184 194 186 189 190 191 185 191

Side

Lussingesyge (Parvovirus B19 infektion) Malaria Mave-tarm-infektioner Pneumokoksygdom Pneumokokblodforgiftning Pneumokokmeningitis Røde hunde (Rubella)

Kræftsygdomme Brystkræft HPV vaccine Livmoderhalskræft - forebyggende vaccine Livmoderhalskræftscreening Lungekræft Mammografiscreening Modermærkekræft Pakkeforløb ved kræft - HF Prostatakræft Tarmkræft

192 193 194 196 196 196 197

221 97 97 95 224 226 227 301 229 232

Livsstilssygdomme og forebyggelse Akupunktur 234 Alkoholproblemer og behandling 236 Alternativ behandling 299 Bevæg dig sund - HF 119 Har jeg stress?* 238 Gode råd om, hvordan du fore- bygger og håndterer stress* 241 Motion 244 Rygestop 246 Stress og hjertesygdom - HF 180 Ældre og motion 244

Lungesygdomme Astma hos voksne Astma i barnealderen Astmatisk bronchitis KOL* Rygerlunger

248 251 253 257 257

Mave-tarmsygdomme Analfissur og hæmorider Galdesten Irritabel tyktarm Mavesår Refluks Spiserørskatar og halsbrand

Neurologi Akupunktur Apopleksi Apopleksi slagtilfælde Demens Efter blodprop eller blødning i hjernen Hovedpine hos børn Hovedpine hos voksne Kroniske smerter Restless legs Syndrome Søvn og søvnproblemer Uro i benene

Side

260 262 265 264 267 267

234 269 271 273 271 275 277 279 281 284 281

Patientrollen Alternativ behandling 299 Helbredsundersøgelser og helbredssamtaler 286 Indvandrervejledning - velkommen i klinikken 297 Liste over privathospitaler 18 Pakkeforløb for hjertesygdomme ved hjerteklapsygdom* 158 Pakkeforløb for hjertesygdomme ved hjertesvigt* 161 Pakkeforløb for hjertesygdomme ved stabile hjertekramper* 164 Pakkeforløb for hjertesygdomme ved ustabile hjertekramper og/ eller blodprop i hjertet* 167 Pakkeforløb ved kræft - HF 301 Patientvejlederen 288 Regler for befordrings godtgørelse* 296 Sociale ydelser i forbindelse med sygemelding 290 Sundhedsforsikring* 294 Transport til læge og sygehus* 296

Vejledninger mærket med * er nye i 2011 versionen. Vejledninger mærket med HF er fra Hjerteforeningen.


PAT I E N T V E J L E D N I N G E N 2 0 1 1

Prævention og abort Abort kirurgisk Abort medicinsk P-pille vejledning basal P-pille vejledning udvidet Sterilisationsvejledning K Sterilisationsvejledning M

Psykiske lidelser Angst generaliseret Cutting Depression Panikangst

I

1 2 u dgave

Side

322 323 98 100 324 325

302 304 307 310

Pædiatri ADHD hos børn 312 Allergi i barnealderen 24 Astma i barnealderen 251 Astmatisk bronkitis hos børn 253 Atopisk eksem - børneeksem 200 Bevægespparatslidelser hos børn 29 Børnesår 210 Børnevaccinationsprogram 314 Den 5. børnesygdom (Parvovirus B19 infektion) 192 Enuresis 319 Forstoppelse og urenlighed med afføring hos børn* 317 Hovedpine hos børn 275 Ufrivillig vandladning om natten hos børn 319 Urininkontinens hos børn* 316 Urinvejsinfektion hos børn* 315

Rejsemedicin Hjertesygdom og rejser Malaria Rejseforsikring Rejsemedicin generelle råd Vaccinationer mod leverbetændelse

Urinveje Blærebetændelse Forstørret blærehalskirtel Forstørret prostata Impotens Ufrivillig vandladning hos kvinder Ufrivillig vandladning om natten Urininkontinens hos kvinder

Øjensygdomme Diabetes II og nedsat syn Dårligt syn hos ældre Grøn stær Grå stær Muskelgigt og nedsat syn Øjeninfektioner, betændelse, allergi, tørhed Øresygdomme Forkølelse Mellemørebetændelse Sinuitis - bihulebetændelse Væske i mellemøret Øregangsbetændelse

11

Side

331 333 333 335 105 319 105

338 338 338 338 338 342

345 346 347 348 349

150 193 326 328 191

Vejledninger mærket med * er nye i 2011 versionen. Vejledninger mærket med HF er fra Hjerteforeningen.

Patientvejledningen 2011  
Patientvejledningen 2011  

Patientvejledningen 2011

Advertisement