Page 1

Sygepleje ogsundh e d sv i d e n s ka b Sa m fundsfag Humanior a Nat u rv i d e n s ka b

Sygepleje ogsundh e d sv i d e n s ka b Sa m fundsfag Humanior a Nat u rv i d e n s ka b

D a n s k

S y g e p l e j e r 氓 d

N y t

N o r d i s k

F o r l a g

A r n o l d

B u s c k


Forord Dansk Sygeplejeråds bogproduktion indeholder mange titler, som alle er af en sådan standard, at de både henvender sig til studerende på de sundhedsprofessionelle uddannelser og til færdiguddannede sygeplejersker, der gerne vil holde deres viden ajour eller udvide deres felt. I samarbejde med Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck har vi valgt at lancere et nyt, ensartet serielayout, som gælder for alle vores fagbøger inden for kategorierne: sygepleje, sundhedsvidenskab, samfundsfag, humaniora og naturvidenskab. Der har været stor aktivitet på området i det forgangne år med mange involverede forfattere, men indsatsen har båret frugt, og fire nye udgivelser er udkommet i 2009. ”Farmakologi, medicingivning og sygepleje” er en gennemgribende revidering af den tidligere udgave af ”Lægemiddellære og akutte forgiftninger”. Som noget nyt indeholder bogen et kapitel om medicinregning med tilhørende opgaver. ”Gerontologi – livet som ældre i det moderne samfund” er en antologi med bidrag fra forfattere med specialviden om ældreområdet, og bogen giver et nuanceret billede af, hvordan livet som ældre kan forklares og forstås. ”Folkesundhed – i et kritisk perspektiv”, løfter elementer frem, som sjældent bliver diskuteret i håbet om at fremme en udvikling af forebyggelse, sundhedsfremme og pleje inden for folkesundhedsområdet.

2

”Psykiatrisk sygepleje” tager udgangspunkt i sindslidendes autonomi og potentiale for recovery, og såvel den psykiatriske sygeplejerske som den sygeplejestuderendes vilkår i psykiatrien beskrives. Endelig er vi stolte over at annoncere den første danske fagbog om operationssygepleje med kapitler om bl.a. infektionsprofylakse og hygiejniske principper samt steriliseringsprocedurer og vedligeholdelse af operationsteknisk udstyr, som ikke tidligere er beskrevet i dansk faglitteratur. Bogen er programsat til at udkomme i løbet 1. kvartal 2010. Vi ønsker læseren en rigtig god fornøjelse! Grete Christensen formand, Dansk Sygeplejeråd

Kataloget er udarbejdet af Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd.

Priser i kataloget er vejledende udsalgspriser inkl. 25% moms. Med forbehold for prisændringer og trykfejl. 12/2009.

Redaktion: An-Magritt Erdal Layout: Nina Hagen Tryk: AKA Print


Sygepleje og sundhedsvidenskab NYH

ED

NYH

ED

GERONTOLOGI

PSYKIATRISK SYGEPLEJE

Stinne Glasdam og Bente Appel Esbensen (red.), Karen Andersen-Ranberg, Nikolai Banke, Asger Baunsbak-Jensen, Kaare Christensen, Lene Falgaard Eplov, Tine Fristrup, Mia Fatum Henriksen, Ulla Hybel, Dorte Høeg, Mads Haaning, Bernard Jeune, Jesper Jørgensen, Henning Kirk, Tom Kjær, Jens Kofod, Alex Kørner, Tove Lindhardt, Anne Liveng, Marianne Eilsø Munksgaard, Eva Bonde Nielsen, Lis Puggaard, Mette Raunkiær, Tine Rostgaard, Mette Søndergaard og Jan-Henrik Winsløw

Niels Buus (red.), Phil Barker, Lene Berring, Poppy BuchananBarker, Patrick Callaghan, Poul Crawford, Catherine Gamble, Lisbeth Hybholt, Thomas Iversen, Bengt Karlsson, Linda Kragelund, Niels Henrik Krause-Jensen, Lars Merinder, Dorthe Mundbjerg, Rachel Perkins, Julie Repper, Jens Rye-Andersen, Jaakko Seikkula, Alan Simpson, Nelli Øvre Sørensen, Gary Winship, Jørgen Aagaard

Bogen sætter fokus på ældre mennesker ud fra flere perspektiver for derved at vise, hvordan tænkning og forståelse af ældre i vores samfund har betydning for måden, sundhedsprofessionelle møder ældre mennesker på. En række forfattere bidrager med deres helt specielle viden inden for ældreområdet, og bogen giver derfor flere forskellige bud på, hvordan vi kan forstå og forklare aldring, ældre mennesker og den livssituation, det enkelte ældre menneske befinder sig i. Bogen er målrettet studerende på Sygeplejerskeuddannelsen, men kan også anvendes på andre uddannelser, som for eksempel ergo- og fysioterapeutuddannelsen samt diplom- og masteruddannelser inden for ældreområdet, og af færdiguddannede, som beskæftiger sig med ældre mennesker. 1. udg. 2009, 418 sider, dkr. 399,-

Med udgangspunkt i respekten for den enkelte sindslidendes autonomi og potentiale for recovery gives her en indføring i en række forskningsbaserede metoder. Bogen inspirerer til nytænkning og til en udvidelse af sygeplejerskers traditionelle rolle i det psykiatriske felt ved blandt andet at fremhæve og eksemplificere, at standardiserede metoder i sygeplejen er et nødvendigt element af en faglig indsats, hvis den unikke sindslidende skal hjælpes optimalt. 1. udg. 2009, 385 sider, dkr. 499,-

”Svært at få armene ned efter at have læst denne lærebog [...] Bogen er et must i sygeplejeuddannelsen, og erfarne sygeplejersker vil have stor glæde af at læse den” (Sygeplejersken 2009;21:62)

3


Sygepleje og sundhedsvidenskab ED

NYH

”Der skal (…) lyde et stort, varmt velkommen til en ny dansk udgivelse indenfor folkesundhed […] den giver stof til kritisk refleksion (…) og er et værdifuldt bidrag til et fagområde, der er i stor udvikling” (Tidsskrift for sygeplejeforskning 2009;3:37-8).

Psykiatri Birgitte Holt Larsen

4

Dybtgående indføring i psykiatrien, som omfatter psykiatriens historie, psykiatriske symptomer (psykopatologi) og psykiatriske diagnoser beskrevet med udgangspunkt i ICD-10-systemet. Forskellige behandlingsformer, både somatiske, psykoterapeutiske og socialpsykiatriske, beskrives. Bogens sidste afsnit handler om retspsykiatri. 1. udg., 2000, 194 sider, indb., dkr. 299,-

Neurologi og neurokirurgi

FOLKESUNDHED – I ET KRITISK PERSPEKTIV

Neurologi: Vibeke Olsen, Mette Egelund, Per Hübbe, Helene Meinild, Marianne Schmidt og Lene Werdelin. Neurokirurgi: Lillian Dalsgaard, Vagn Eskesen og Inge Hørning. Neuropsykologi: Anne-Lise Christensen

Stinne Glasdam (red.), Inga Axelsen, Lisa Dahlager, Karen Elmeland, Vibeke Asmussen Frank, Helle Plough Hansen, Nis Johannesen, Lene Koch, John B. Krejsler, Kristian Larsen, Anne-Lise Middlethorn, Rasmus Bysted Møller, Sniff Andersen Nexø, Ulf Ollson, Lene Otto, Anders Petersen, Lars-Henrik Schmidt, Lone Scocozza, Lone Friis Thing, Tine Tjørnhøj-Thomsen, Signild Vallgårda

Bogen giver udtryk for et helhedssyn på patienten og lægger op til et tæt samspil mellem symptomer og sygepleje og mellem diagnostik, behandling og rehabilitering. Den neurologiske undersøgelse og sygeplejen til den bevidsthedssvækkede og bevidstløse patient beskrives. Desuden gennemgås en række neurologiske og neurokirurgiske sygdomme, og bogen indeholder også et grundigt afsnit om neuropsykologi og neurorehabilitering, og de psykiske og sociale aspekter inddrages løbende. 1. udg., 2000, 296 sider, indb., dkr. 339,-

Bogen går bag om den herskende forestilling om folkesundhed og løfter elementer frem, som sjældent bliver diskuteret, i håbet om at fremme en udvikling af forebyggelse, sundhedsfremme og pleje inden for folkesundhedsområdet. Tanken bag bogen er hermed at skærpe læserens blik på og forståelse af folkesundhed. Bogen kan læses af sygeplejestuderende gennem hele sygeplejerskeuddannelsen og af studerende på mange andre uddannelser, som beskæftiger sig med folkesundhed. Men der er også meget at hente for færdiguddannet sundhedspersonale, som beskæftiger sig med forebyggelse og sundhedsfremme, da bogen byder på en forståelse af, ikke bare hvordan der tænkes sundhed, men også sygdom i vores samfund i dag. 1. udg. 2009, 421 sider, ill., dkr. 349,-


Sygepleje og sundhedsvidenskab

SPAR 119,VED

KØB AF BEGGE B ØGER SAMTIDIG T

Sygeplejens fundament, bind 1-2 Jens Bydam og Janet Mary Hansen (red.), Christine Bagger, Bodil Bjørnshave, Jens Bydam, Charlotte Delmar, Karin Brochstedt Dieperink, Jytte Halborg, Elisabeth Hall, Marianne Nord Hansen, Susan Rydahl Hansen, Lisa Bruus Hemmingsen, Lise Hounsgaard, Gerd Johnsen, Birgit Bidstrup Jørgensen, Anne Koblen, Kirsten Kopp, Pia Koustrup, Lis Linow, Iben Lovring, Kirsten Halskov Madsen, Steen Hundborg Martensen, Kirsten Siggaard Mathiesen, Grete Mygind, Anne Elsebet Overgaard, Birthe D. Pedersen, Else Pedersen, Jan Petersen, Ingrid Poulsen, Kirsten Rahbek, Vivi Brandt Rasmussen, Karenlene Ravn, Marianne Schmidt, Lene Sigaard, Agnete Sillesen, Jette Skiveren, Anne Dichmann Sorknæs, Lena Thomsen, Birgit Villadsen og Bodil Winther ”Sygeplejens fundament” er et hovedværk, der samlet præsenterer sygeplejerskens kerneviden i form af de teorier og metoder, som sygeplejen tager sit udspring i. Det kan bruges både som grundbog i sygeplejefaget på sygeplejerskeuddannelsen og som det opslagsværk, man vender tilbage til, når man skal genopfriske sin viden. Bogen er tilpasset til professionsbacheloruddannelsen med dens krav om, at de kommende sygeplejersker skal opøve en akademisk kompetence, uden at der gås på kompromis med det praktiske håndelag. Alle kapitler bygger derfor på erfaringsog evidensbaseret viden og omfatter både en klinisk og en akademisk forståelse af sygeplejen. Bogen kan bruges gennem hele studiet som grundbog i sygeplejefaget, og den er også velegnet som opslagsværk på afdelingerne. Bind 1, 1. udg., 2005, 420 sider, indb., dkr. 549,Bind 2, 1. udg., 2005, 388 sider, indb., dkr. 549,Bind 1-2, i alt 808 sider, dkr. 979,-

Sygeplejens vilkår i det danske sundhedsvæsen – en debatbog Dorthe Boe Danbjørg (red.), Michael Juhl, Helle Krasnik, Dorthe Knauer, Hanne F. Mortensen, Inger Clausen, Karin Müller, Pia Ramhøj og Kirsten Frederiksen En række sygeplejersker giver deres engagerede og personlige bud på de vilkår og udfordringer, som sygeplejen står over for. Både fagpolitikeren, lederen, historikeren, underviseren, sygeplejersken ”på gulvet” og sygeplejersken, der har forladt faget, kommer til orde. Sygeplejens vilkår fra en etisk vinkel beskrives, og der gives en karakteristik af den kommende generation af sygeplejersker. 1. udg., 2003, 138 sider, dkr. 179,-

Kald eller profession? – at indtræde i sygeplejerskerollen Feiwel Kupferberg Sætter fokus på, hvad der sker, når en nyuddannet sygeplejerske konfronteres med modsætningen mellem sygeplejen som et kald og en profession. Behandler emner som bl.a. professionssociologi, psykologiske og sociologiske teorier om erhvervsvalg, socialisering under uddannelse, overgangen fra studium til job og forskellige opfattelser af sygeplejeprofessionens vidensbasis. Kan bruges både som en indføring i sociologien og som sociologisk forskningsmetodik. 1. udg., 1999, 200 sider, dkr. 210,-

5


Sygepleje og sundhedsvidenskab ”Vi kan ikke være for grundige i forebyggelsen af fejlmedicinering”

Ergonomi Krop og belastning Maiken Böcher og Marianne Jakobsen

(Sygeplejersken 2009;10:64)

Farmakologi, medicingivning og Sygepleje Iben Lovring, Vivi Brandt Rasmussen, Lene Ørskov Reuther, Gesche Jürgens og Hanne Rasmussen

6

Bogen er inddelt i fire dele, som så vidt muligt bygger på forskningsbaseret litteratur. Første del omhandler de sygeplejefaglige aspekter ved medicingivning. Denne del er struktureret og beskrevet ud fra sygeplejerskens virksomhedsområder – at udføre, formidle, lede og udvikle sygeplejen. Anden del præsenterer den almene farmakologi med vægt på lægemiddelinteraktioner, lægemiddelbivirkninger og lægemiddeldosering til risikogrupper, da der i stigende grad er opmærksomhed på kvalitet og sikkerhed ved medicingivning. I tredje del, som omhandler den specielle farmakologi, gennemgås lægemiddelgrupper, der anvendes hyppigt i primærsektoren og hospitalsvæsenet, samt udvalgte nyere lægemiddelgrupper, der primært anvendes på specialeafdelinger, herunder biologiske lægemidler og hiv-midler. Endelig indeholder denne del også et kapitel om lægemiddelforgiftninger. I fjerde del findes et kapitel om medicinregning og et kapitel med opgaver i medicinregning. Bogen henvender sig til sygeplejestuderende i teoretisk og klinisk uddannelse. Ligeledes er bogen tænkt som opslagsbog for sygeplejersker og andre, der varetager medicingivning i professionel sammenhæng. 11. udg., 2009, 404 sider, ill., dkr. 399,-

Bogen sætter fokus på, hvordan man hjælper et andet menneske med at flytte og bevæge sig. Forfatterne præsenterer viden, principper og løsningsforslag med henblik på at styrke hjælperens fysiske modstandskraft såvel som at fjerne eller ændre risikofaktorer i arbejdet. I første del behandles emnerne dynamik og biomekanik. Her forklares en række begreber, som er nødvendige for at forstå principperne i al forflytningsteknik. Anden del handler om bevægeapparatet, hvordan det reagerer på belastning, og hvordan skader opstår. I tredje og fjerde del præsenteres hhv. forflytningsteknikker og hjælpemidler, og i femte del er der fokus på patienternes behov. Afslutningsvis fremføres udvalgte sygepleje- og radiografproblematikker, og der gives idéer og løsningsforslag til optimale arbejdsstillinger og -bevægelser. Bogen henvender sig til både studerende og færdiguddannet sundhedspersonale. Rigt illustreret. Inkl. tillæg om arbejdsmiljøloven, om anmeldelse af arbejdsskader og om ergonomiens historie. 1 udg., 2006, 327 sider, indb., dkr. 399,-

Ernæring og diætetik Lars Ovesen, Lene Allingstrup og Ingrid Poulsen Bogen giver omfattende viden om kostens betydning for både raske og syge menneskers velvære. I det daglige arbejde er bogen desuden et nyttigt redskab i bekæmpelsen af den udbredte underernæring blandt hospitalsindlagte patienter. I bogens første del sættes fokus på ernæringslære. Her gennemgås bl.a. næringsstoffer, kostvaner, den danske gennemsnitskost, forebyggelse af velfærdssygdomme og ernæringspolitik. Bogens anden del omhandler klinisk ernæring, herunder kroppens omsætning under faste og sygdom, forskellige ernæringsformer, naturlægemidler, kosttilskud samt interaktion mellem lægemidler og ernæring. Den nye og ajourførte udgave af bogen tager højde for den seneste forskning på området samt de nyeste anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Den er desuden tilrettelagt efter professionsbacheloruddannelsens krav. 9. udg., 2007, 288 sider, indb., dkr. 339,-

”Den er uundværlig som litteratur på sygeplejestudiet og som opslagsbog på arbejdspladsen til det uddannede personale” (Sygeplejersken 2007;8:59).


Sygepleje og sundhedsvidenskab

Medicinske sygdomme Sygdomslære og sygepleje

Behandling og pleje af patienter med kræftsygdomme

Tove Birkebæk Thomsen, Jesper B. Hertz, Bente Scharff-Smith og Jens Bydam (red.), Court Pedersen, Annie Abildtrup, Hanne Agnholt, Lene Rostgaard Andersen, Bent Deleuran, Karin Brochstedt Dieperink, Bente Høllsberg Filstrup, Marianne Gunst-Møller, Charlotte Mose Hansen, Lene Hergens, Ib Abildgaard Jacobsen, Hanne Jensen, Inge Kristiansen, Marie Skov Madsen, Hanne Mikkelsen, Mette Mollerup, Anne Holm Nyland, Solveig Schmidt Pedersen, Steen Hvitfeldt Poulsen, Anne Dichmann Sorknæs og Tove Birkebæk Thomsen

Birthe Høj (red.), Lena Ankersen, Christian Juul Busch, Bente Appel Esbensen, Helle Gamborg, Hans Henriksen, Helle Høstrup, Poul Knoblauch, Kirsten Kopp, Paul Kristjansen, Lena Krog Specht, Lisbet Due Madsen, Inge Olsen, Annie Rasmussen og Mikael Rørth

Indledningsvist beskrives mestring af kronisk sygdom og den akutte medicinske patient. De følgende kapitler omhandler de store hovedgrupper af medicinske sygdomme. I hvert af disse kapitler omtales først sygdomslæren, og dernæst beskrives sygeplejen til en af de største patientgrupper inden for området. Afslutningsvis er der kapitler om forskellige livsstilsfaktorer, bl.a. rygning, alkohol og spisevaner, og disses indflydelse på helbredet. 12. udg., 2005, 517 sider, indb., dkr. 599,-

Markedets mest komplette værk til sygeplejersker og sygeplejestuderende om kræft. Beskriver biologiske, medicinske, sygeplejefaglige, psykologiske, sociale og etiske aspekter ved kræft. Indeholder bl.a. særlige kapitler om eksistentiel og åndelig omsorg i forhold til kræftpatienter, om kræft hos børn samt om omsorg for det døende menneske. Gennem hele bogen sættes tværfagligheden i centrum, når behandlingen og plejen af kræftpatienter skal tilrettelægges, og i denne tværfaglighed har sygeplejersken en central rolle. 1. udg., 2000, 428 sider, indb., dkr. 449,-

Obstetrik og gynækologi

Pædiatrisk sygepleje og pædiatri

Obstetrik: Dorthe Dessau, Helle Bowall, Carsten Lenstrup og Dorthe Taxbøl. Gynækologi: Lene Lundvall og Helle Høstrup

Karsten Kaas Ibsen, Annemette Talbro og Dorte Lykke Aastrup

En grundbog om obstetrik og gynækologi, som omfatter en beskrivelse af både de normale funktioner, sygdomslære og sygepleje. I den obstetriske del gennemgås først det normale svangerskab og den normale fødsel og barselsperiode. Omsorg for mor og barn igennem hele forløbet beskrives, og både fysisk og psykisk pleje omtales. Tillige gennemgås pleje og behandling i forbindelse med kompliceret svangerskab, fødsel og barselsperiode. Den gynækologiske del indledes med generelle kapitler om bl.a. gynækologiske undersøgelsesmetoder og den gynækologiske journal. Herefter følger kapitler om en række gynækologiske sygdomme og tilstande. Bogens sidste kapitler sætter fokus på bl.a. seksuelle overgreb, abort, ekstrauterin graviditet, infertilitet og kontraception. 2. udg., 482 sider, indb., dkr. 549,-

Den pædiatriske sygepleje beskrives i sammenhæng med en systematisk og grundig gennemgang af de mest almindelige pædiatriske sygdomme. Indeholder også afsnit om bl.a. sygeplejerskens oplysnings- og tavshedspligt, det urolige spædbarn, søvnproblemer samt sygelighed og mestring. Her fremhæver forfatterne betydningen af at se barnet som del af en familie og af at styrke familien i relation til det syge barn. 5. udg., 2000, 278 sider, indb., dkr. 425,-

7


Sygepleje og sundhedsvidenskab Øjensygdomme Sygdomslære og sygepleje

OPERATIONSSYGEPLEJE

Frank Theodorsen og Lone Mørch

Annette Kolding Rørvik og Susanne Sebens (red.), Per Bagi, Laura Bekhøj, Jesper Durup, Annemarie Friis, Solveig Fjordside, Laila Frederiksen, Pia Hilsberg, Ytte Hjert, Per Hølmer, Lene Junker, Esther Krejberg, Jette Kundal, Torsten Lauritsen, Helle Lindved, Hanne Martinsen, Margrethe Meyer, Birgitta Nordenhof, Kirsten Pedersen, HansUlrik Rasmussen, Marianne Rasmussen, Annette Raagel, Vibeke Rischel og Annette Wethje

Bogen beskriver de sidste nye tiltag inden for det oftalmologiske speciale, både medicinsk, kirurgisk og plejemæssigt. Hovedkapitlet handler om de mest almindelige øjensygdomme og den specielle øjensygepleje, der knytter sig til de enkelte sygdomme. Tillige findes kapitler om bl.a. øjets funktioner og brydning, øjenundersøgelsen, organiseringen af arbejdet i og indretningen af en øjenafdeling, at omgås mennesker med synshandicap og om socialoftalmologi. Inkl. appendiks over øjenmedikamina og en omfattende ordliste. Bogen henvender sig til sygeplejestuderende i praktik på en øjenafdeling og sygeplejersker, som arbejder i øjenspecialet, samt til andre faggrupper, der arbejder med øjenpatienter og synshandicappede. 1. udg., 2005, 152 sider, indb., dkr. 349,-

Kirurgi Sygdomslære og sygepleje

8

Jens Krogh Christoffersen og Bente Scharff-Smith (red.), Søren Aggestrup, Jette Aude, Niels Bækgaard, Peer Christiansen, Inge Damsgaard, Cai Frimodt-Møller, Jens Peter Garne, Annemaria Hellebek, Per Herlufsen, Tune Ipsen, Dorthe Hjort Jakobsen, Helle Tjærby Kloster, Mark Krasnik, Henrik Kehlet, Elisabeth Friis Lippert, Jørn Dalsgaard Nielsen, Beth Lilja Pedersen, Lise Munk Plum, Margit Roed, Thomas Andersen Schmidt, Jens Ahm Sørensen og Jørn Wetterslev Udviklingen inden for kirurgien stiller store krav til organisering af patientforløbet og kræver en struktureret og målrettet behandling og pleje. Bogen er skrevet af et team af læger og sygeplejersker, som bidrager med deres specialviden inden for de forskellige områder. Den almene del indeholder kapitler om bl.a. kirurgisk sygepleje, patientsikkerhed og ernæring, og i specialdelen behandles de forskellige kirurgiske specialer. 2. udg., 2005, 457 sider, indb., dkr. 569,-

”Jeg lader mig rive med fra første side, som var det en bedre spændingsroman”

Denne første danske fagbog om operationssygepleje beskriver teorien bag operationssygeplejerskens praksis samt funktionsog kompetenceområder, ligesom den indeholder kapitler om infektionsprofylakse og hygiejniske principper samt steriliseringsprocedurer og vedligeholdelse af operationsteknisk udstyr, som ikke tidligere er beskrevet i dansk faglitteratur. Målgruppen er sygeplejestuderende og operationssygeplejersker på alle kompetenceniveauer og inden for alle grene af operationsspecialet. Bogen er også velegnet som teoretisk opslagsbog for sygeplejersker ansat i ambulatorier, sengeafdelinger, steriliseringscentraler samt opvågnings- og anæstesiafsnit.

(Sygeplejersken 2006;10:xx)

1. udg. 2010, 272 sider, ill., dkr. 449,

Kirurgi 2 Ortopædisk kirurgi Niels Stephensen

NY AVE UDG mer m udko vår 1. hal10 20

Bogen giver et solidt grundlag for at kunne forstå, drøfte og deltage i alle aspekter af behandling, pleje, information og rehabilitering i forhold til patienter på en ortopædkirurgisk afdeling. Foruden et grundigt generelt afsnit om den ortopædkirurgiske patient indeholder bogen kapitler om bl.a. frakturlære, senelæsioner, gigtlidelser, ikke-traumatiske ryglidelser, tumorer i bevægeapparatet og børneortopædi. 1. udg., 1997, 244 sider, dkr. 338,-

NYHED


Sygepleje og sundhedsvidenskab

NY UDG udko AVE m 1. hal mer vår 2010

Intensiv sygepleje Viden og praksis

Intensiv terapi og sygepleje

Opvågningssygepleje – i teori og praksis

Sheila K. Adam og Sue Osborne

Jan Bonde, Torsten Faber, Annie Roikjær og Mette Rosendahl-Nielsen

Anthea Hatfield og Michael Tronson

Oversat fra engelsk af Lone Burmeister og med redaktionel bearbejdelse af Frans Lærke Bødker og Tom Hartvig Jensen Filosofien i bogen afspejler omsorg, kompetence og kliniske færdigheder i samspil med omfattende viden og evidensbaseret praksis. Bogens indledende kapitler omhandler særlige krav til intensivafdelingen og problemer i forbindelse med kritisk syge patienters behandling og pleje. Herefter beskrives monitorering af den intensive patient, problemstillinger i forhold til de forskellige organsystemer og særlige forhold ved f.eks. traumer, SIRS og MODS. Endelig gennemgås evaluering af plejen. Bogen er tilrettelagt som lærebog i specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Den er ligeledes relevant på intensivafdelinger som et nyttigt redskab og et solidt fundament i forhold til plejen af kritisk syge patienter. 2. udg., 2002, 440 sider, dkr. 559,-

Bogen behandler alle relevante områder inden for intensiv terapi og sygepleje og fokuserer på både fysiske og psykiske aspekter i forbindelse med diagnostik, behandling, observation og pleje af den kritisk syge patient. Den indeholder afsnit om medicinadministration, sedation og smertebehandling, ernæring, væske- og elektrolytbehandling, infektioner, respirationsinsufficiens, kredsløbssvigt, hæmatologisk dysfunktion, akutte neurologiske lidelser, gastrointestinal, lever- og pankreasdysfunktion samt akut nyresvigt. Bogen henvender sig til sygeplejestuderende, men kan også bruges af uddannede sygeplejersker, der arbejder med intensivpatienter. 1. udg., 2002, 200 sider, indb., dkr. 269,-

Oversat fra engelsk af Lone Burmeister og forkortet og bearbejdet til danske forhold af Frans Lærke Bødker Personale på opvågningsstuer kan i høj grad bidrage til at reducere postoperative komplikationer og utilsigtede hændelser, hvis plejen tilrettelægges rigtigt. Bogen beskriver de komplikationer, som kan forekomme efter bedøvelse, samt hvordan komplikationerne kan undgås gennem minutiøs monitorering, relevant behandling og årvågen udøvelse af sygepleje. Bogen henvender sig til sygeplejersker og sygeplejestuderende, og den er velegnet til personale på opvågningsafdelinger, kirurgiske afdelinger og klinikker, der udfører ambulant kirurgi. Bogen kan også bruges ved specialuddannelserne i intensiv og anæstesiologisk sygepleje og ved specialkurser for opvågningssygeplejersker. Inkl. ordforklaringsliste og fyldigt register. 1. udg., 2003, 203 sider, dkr. 399,-

Transfusionsmedicin og intravenøs væsketerapi Casper Jersild, Hanne Sloth og Lis Dragsted Nogle af de hyppigst forekommende procedurer i patientbehandlingen i dag er blodtransfusion, intravenøs væsketerapi og ernæring samt sygepleje i forbindelse med infusions- og transfusionsbehandling. Denne bog giver en grundig indføring i de grundlæggende principper ved disse procedurer. Blodtypebestemmelse, forligelighedsprøve og sikkerhedsmæssige forholdsregler ved identifikation af patienter er nogle af de emner, der beskrives. Tillige findes afsnit om bl.a. blodets sammensætning og funktioner, blodtypeegenskaber, blodtapning, blodprodukter, principper for transfusionsbehandling og komplikationer ved blodtransfusioner. Endvidere sættes der fokus på sygeplejerskens og den sygeplejestuderendes ansvar ved infusions- og transfusionsbehandling. 2. udg., 1998, 188 sider, indb., dkr. 252,-

9


Sygepleje og sundhedsvidenskab Dokumentation og kvalitetsudvikling Ingrid Egerod (red.), Finn Collin, Mette Rosendal Darmer, Ingrid Egerod, Yrsa Andersen Hundrup, Søren Holm, Vibeke Krøll, Henrik Lindholm, Inge Madsen, Jan Mainz, Ingrid Poulsen, Ane Marie Thulstrup, Ruth Truelsen og Birgit Villadsen

10

Ordentlig dokumentation og fortløbende kvalitetsudvikling ses som forudsætninger for det gode patientforløb. Med bogen ønsker forfatterne at medvirke til at optimere sundhedsvæsenets ydelser til patienten. Bogen giver en grundig indføring i en lang række emner, herunder klassifikation, MTV, EBP, EPJ, litteraturvurdering, klinisk epidemiologi, lovgivning og etiske overvejelser i forbindelse med dokumentation. Derudover beskrives helt nye emner som Sundterm-projektet og den internationale klassifikation SnoMed CT. Bogen er skrevet af et tværfagligt team, der alle er specialister inden for det område, de beskriver, og den henvender sig til såvel studerende som færdiguddannede sundhedsprofessionelle. 2. udg., 2007, 205 sider, indb., dkr. 299,-

”En suveræn kvalitetsbog” (Fodterapeuten 2003;11:365)

“Dokumentation og kvalitetsudvikling er en yderst relevant bog”. (Sygeplejersken 2007;22:65)

NY AVE UDG

Værdibaseret ledelse i praksis Om ledelse i den offentlige sektor

Evidensbaseret praksis – grundbog for sundhedspersonale

Lise-Lotte LundeJensen

Susan Hamer, Gill Collinson m.fl.

Med udgangspunkt i en række konkrete eksempler fra hverdagen på et plejehjem beskrives det, hvordan ledelse i offentligt regi kan gribes an i praksis. Opbygningen af det politiske system og lederens rolle i forhold til politikerne gennemgås. Desuden præsenteres praktiske værktøjer til bl.a. budgetlægning og normeringskontrol. Endelig gives forslag til, hvordan man i praksis får etik og værdier ind i ledelsen.

Oversat fra engelsk af Lone Burmeister og bearbejdet til danske forhold af Jens Bydam Definerer, hvad evidens er, og hvordan evidens indsamles med udgangspunkt i et udvidet evidensbegreb, som også omfatter de blødere værdier inden for sygeplejen. Beskriver, hvordan evidens kan bruges i praksis, og fokuserer på, hvilke personlige og organisatoriske ændringer der skal til, for at evidensbaseret praksis kan gennemføres. Henvender sig til studerende såvel som uddannet sundhedspersonale, der har brug for et værktøj til anvendelse af evidens.

1. udg., 2001, 218 sider, dkr. 259,-

1. udg., 2003, 228 sider, dkr. 249,-

Medicinske Fagudtryk – en klinisk ordbog med kommentarer Jan Rytter Nørgaard Bogen er med sine mere end 8.000 opslagsord et uundværligt opslagsværk for studerende og færdiguddannede sundhedsprofessionelle. Denne tredje udgave er gennemgående ajourført og revideret med bl.a. tilføjelse af en del sygeplejefaglige udtryk. Alle begreber og ord ledsages af en letforståelig, men fagligt funderet forklaring, og der er mange henvisninger til andre relevante opslagsord. Ud over sygdomme, symptomer og farmaka er klinisk relevante emner inden for en række andre discipliner som f.eks. genetik, cellebiologi og immunologi også beskrevet. 3. udg., 2009, 868 sider, dkr. 299,-


Samfundsfag Organisering og ledelse af sygeplejen Jens Bydam og Elvi Weinreich (red.), Jens Bydam, Charlotte Delmar, Kirsten Eeg, Hanne Elmelund, Connie Engelund Erichsen, AnneMette Janum, Mette Kjerholt, Leila Lindén, Lotte Meilstrup, Vibeke Steenfeldt, Grete Bækgaard Thomsen, Lise Weile og Elvi Weinreich Ledelse af sygeplejen rækker langt ud over de traditionelle ledelsesfunktioner, som varetages af oversygeplejersken eller afdelingssygeplejersken. Denne bog fokuserer på, hvordan sygeplejersken i den kliniske praksis organiserer og leder sygeplejen ved sygesengen og i borgerens hjem. De 13 forfattere giver i hvert deres kapitel et spændende bud på forskellige faktorer, der influerer på organisering og ledelse i sygeplejen. De enkelte kapitler omhandler sygeplejerskens ansvarsområde, funktioner og kompetencer, plejeformer, kompetenceudvikling, stuegang, historisk perspektiv, sygeplejekultur, ledelse i primær sektor, sygeplejerskens organisatoriske indplacering i ledelsesstrukturen, den lærende organisation og etisk regnskab, sundhedsøkonomi, beslutningsprocesser og den kommunikative fornuft.

Sundhedsret – for sygeplejersker Ulla Hybel Bogen giver en grundig gennemgang af dansk lovgivning på sundhedsområdet. Bogens hovedsigte er en klargøring af de regler, der har relevans for sygeplejersker og andet sundhedspersonale i den daglige omgang med patienterne. Indledningsvis sættes fokus på nogle af de grundlæggende idealer og værdier, som sundhedslovgivningen er bygget op omkring, herunder værdighed, integritet, selvbestemmelse og retssikkerhed. Resten af bogen falder i tre store dele om hhv. pligter, rettigheder og ansvar. Her behandles emner som bl.a. autorisation, omhu og samvittighedsfuldhed, tavshedspligt, journalføringspligt, ret til behandling, informeret samtykke, ret til indsigt i egen journal, tilsynsmyndigheden, Patientklagenævnet og Patientforsikringen. Teksten er løbende suppleret med eksempler på afgørelser fra de forskellige instanser. Bogen henvender sig til studerende på sygeplejerskeuddannelsen og færdiguddannede sygeplejersker, men kan også med stort udbytte bruges af andre faggrupper inden for sundhedsområdet. 1. udg., 2006, 232 sider, indb., dkr. 199,-

1. udg., 2003, 199 sider, indb., dkr. 249,-

”Bogen er særdeles velskrevet og indeholder en grundig og kompetent fremstilling af en række centrale sundhedsretlige problemstillinger” (Mette Hartlev, Ugeskrift for retsvæsen 2006).

Ret og regler i sundhedslovgivningen – håndbog for sundhedspersonale Finn Jørgensen Et nyttigt opslagsværk til sygeplejersker, læger og andet sundhedspersonale, der har brug for kort og præcis information om sundhedslovgivning med relevans for det daglige arbejde. Bogens formål er at give læseren mulighed for nemt og hurtigt at orientere sig om relevante juridiske bestemmelser samt om den måde, hvorpå sundhedslovgivningen administreres af embedslægerne, Sundhedsstyrelsen og andre offentlige instanser. Endvidere belyses en række retsmedicinske emner, som vedrører patientbehandlingen. I anden udgave af bogen er der taget højde for den seneste udvikling inden for sundhedsområdet med strukturreformen og de følgende lovændringer. 2. udg., 2006, 144 sider, dkr. 149,-

11


Humaniora Psykologi 2 Sundhedspsykologi Anne Stokkebæk I bogen beskrives de sundhedspsykologiske temaer: sorg og krise, angst, psykiske forsvarsmekanismer, mestring, stress, kroppen psykologisk set, psykosomatik, smertepsykologi, psykosociale aspekter ved kronisk sygdom, motivation for ændring af vaner, at være pårørende og endelig døden. Emnerne er valgt ud fra, hvilke sundhedspsykologiske temaer der især er relevante i sygeplejen. Bogen er forsynet med et noteapparat og en meget omfattende litteraturliste efter hvert kapitel, som giver rig mulighed for fordybelse i særlige emner. 1. udg., 2002, 256 sider, indb., dkr. 289,-

Psykologi 1 Udviklingspsykologi Anne Stokkebæk

12

Bogen formidler solid viden om den nyere udviklingspsykologi på en levende og letforståelig måde og henvender sig til studerende og færdiguddannede sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, lærere, pædagoger og andre inden for relationsprofessionerne. Med udgangspunkt i en inddeling af livsforløbet i otte aldre gennemgås dels den psykiske udvikling fra spædbarnsalder til alderdom, dels forskellige udviklingspsykologiske temaer, f.eks. tilknytning, identitet og autonomi. Bogen bygger på moderne teori, men inddrager også tidlige store udviklingspsykologiske teorier. Den nye udgave er gennemgående revideret og væsentligt udvidet med nye kapitler om bl.a. selvet, empati og søskende. Endvidere er den tilrettelagt efter professionsbacheloruddannelsens krav, hvilket betyder, at teorifremstillingerne er mere eksplicitte end i førsteudgaven. 2. udg., 2007, 456 sider, indb., dkr. 369,-

”Hver livsalder suppleres med kapitler, der tager centrale emner op i forhold til den pågældende livsalder […] En rigtig god idé, der i overensstemmelse med forfatterens hensigt, fremhæver relevant og vedkommende temaer i forhold til det pågældende udviklingstrin. Derudover er bogen forsynet med stikordsregister samt fyldige noter og litteraturhenvisninger, der fjerner enhver tvivl om, hvem ophavsmanden til den pågældende teori eller begreb er. Det er et plus, at forfatteren inddrager den kritik, der i tidens løb er fremsat af de store teorier” (Birte Glinsvad, Sygeplejersken 2007;24:71)

”Bogen udmærker sig ikke alene ved at giver overblik over de begreber, der bruges til at karakterisere et lidende menneske: Sorg, krise, angst, smerter og stress for blot at nævne nogle, men også ved respekten for den kompleksitet, de er udtryk for.” (Birte Glinsvad, Sygeplejersken 2002;12)


Humaniora Sygepleje i fortid og nutid – Historiske indblik Stinne Glasdam og Jens Bydam (red.), Merete Bjerrum, Henriette Buus, Jens Bydam, Inger-Marie Børgesen, Ingunn Elstad, Kirsten Frederiksen, Stinne Glasdam, Mari Holen, Jette Steenberg Holtzmann, Ingeborg Ilkjær, Arne Kolsum, Birte Hedegaard Larsen, Susanne Malchau, Anne Mette Olesen og Kirsten Beedholm Poulsen En antologi om sygeplejens og sygeplejefagets historie, hvor det er intentionen at give et kalejdoskopisk blik ind i historien. Hvert kapitel tager fat på et emne og ser fra et valgt perspektiv på udviklingen inden for det valgte område. De emner, der belyses, er bl.a. diakonissernes, de katolske sygeplejeordners og Florence Nightingales betydning for udviklingen af sygepleje, forestillinger om sammenhængen mellem sygepleje og kvindelighed, sygeplejerskers forsøg på at opnå anerkendelse af sygeplejefaget som et selvstændigt fag, sygeplejeprocessens udvikling, udviklingen på uddannelsesområdet, sundhedsplejerskernes historie og meget mere. I alle kapitler præsenteres den metodiske og teoretiske tilgang, som kapitlet bygger på, og i bogens sidste kapitel beskrives udvalgte historiske metoder mere dybdegående. Bogen kan dermed bruges som inspiration, hvis man skal arbejde med sygeplejens historie, f.eks. i professionsbachelorprojekter eller andre opgaver. 1. udg. 2008, ca. 308 sider, indb., dkr. 359,-

Religion, eksistens og sygepleje Christian Juul Busch, Tim Jensen og Marie Oved I bogens første del analyseres og diskuteres sygeplejens åndelige og religiøse dimension. Der gives anvisninger til sygeplejerskens medvirken ved religiøse handlinger med vægt på kristendom. Bogens anden del omhandler ”samtalen” i relation til de store eksistenskritiske situationer, som mennesker oplever i forbindelse med alvorlig sygdom og død. Lidelse, døden, mening, skyld, angst og håb er nogle af de temaer, som forfatteren definerer og sætter ind i en samtalesammenhæng. Herved forsynes sygeplejersken med redskaber til at kunne tale med patienten om disse spørgsmål. Bogens sidste del indeholder grundige beskrivelser af de store verdensreligioner, bl.a. jødedom, kristendom og islam, hvor hver enkelt religions historiske, etiske, moralske og kulturelle forhold beskrives. 1. udg., 2003, 288 sider, indb., dkr. 399,-

Pædagogik Jens Bydam Bogens første del beskæftiger sig med pædagogikken som fag og retter opmærksomheden mod den lærende og underviseren. Klassiske teorier om læring og om undervisning beskrives, og forskellige indfaldsvinkler til undervisningsplanlægning belyses. Bogens anden del har fokus på sundhedspædagogik og sygeplejersken som sundhedsformidler. Emner, der tages op, er sundhedskampagner og sundhedspædagogik i forhold til det enkelte menneske. Her handler det ofte om at hjælpe personen til at mestre sin situation, og derfor beskrives mestringsteorier og samtaleteknikker. I bogens sidste del giver forfatteren råd om udarbejdelse af en fri opgave. 1. udg., 1999, 140 sider, dkr. 172,-

13


Naturvidenskab Anatomi og fysiologi Carsten Palnæs Hansen Illustrationer af Jens Bøgeskov

Anatomi og fysiologi

Anatomi og fysiologi er en ny bog udviklet til anatomi og fysiologi-undervisningen på sygeplejerskeuddannelsen. Bogen imødekommer de stigende uddannelsesmæssige krav, der stilles inden for sygeplejerskeuddannelsen. Alle kapitler er rigt illustreret med tegninger, der dækker både den anatomiske og fysiologiske del af lærebogsstoffet. Fagudtryk er forklaret i tekstbokse i tilknytning til de enkelte kapitler, og desuden er bogen forsynet med en række tabeller, der giver overblik og understøtter det skrevne. Bogen henvender sig til studerende på sygeplejerskeuddannelsen, men kan også anvendes på andre sundhedsuddannelser, og er desuden velegnet som opslagsværk for færdiguddannede sundhedsprofessionelle, der måtte ønske en opdatering inden for specifikke emner.

Peter Skanning og Lars Voldum 1. udg. 2010, ca. 600 sider, pris ca. 749,-

14

Forfatterne har skabt en levende og dynamisk bog, som giver en grundig, men samtidig enkel og forståelig indføring i faget anatomi og fysiologi. Bogen er bygget op, så ny viden hele tiden bygges på trin for trin. Nye begreber og navne introduceres løbende i ”leksikasser”. Første gang et begreb optræder i bogen, vil man således kunne finde det forklaret i en leksikasse. Ved hjælp af et udførligt stikordsregister er bogen også let at anvende som opslagsværk. Bind 1 indeholder afsnit om cellernes opbygning og livscyklus, nervesystemet, kredsløbet, lymfe og immunforsvar, åndedrættet og huden. Bind 2 indeholder afsnit om fordøjelsessystemet, nyrer og urinveje, kønsorganerne, endokrine kirtler, skelet og bevægeapparat, sanserne samt væske-, elektrolyt- og temperaturregulation.

NY UDGA VE PÅ VE J

Bind 1, 2. udg., 2000, 304 sider, indb., dkr. 449,Bind 2, 2. udg., 2000, 336 sider, indb., dkr. 449,-

Anatomi og fysiologi Indlæringsopgaver Jette Stanstrup Bogen støtter den første indlæring af anatomien og fysiologien, sådan at forståelsen øges, og det bliver lettere at sortere stoffet i overordnet viden og detaljer. Desuden kan den bruges til at teste, om indlæringen er lykkedes. Inkl. mange instruktive illustrationer og et nyttigt afsnit om eksamensteknik. 2. udg., 2002, 160 sider, dkr. 199,-


Naturvidenskab

Biokemi Oluf Nielsen og Anni Springborg

Medicinsk mikrobiologi og infektionspatologi Klaus Jensen

Embryologi, genetik og medfødte misdannelser Olav Bennedbæk

Gennemillustreret, lærebog i biokemi, som henvender sig til studerende på sygeplejerskeuddannelsen og andre mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Bogen er pædagogisk struktureret, idet den indeholder en basal del og en udvidet del for de særligt interesserede. Desuden er biokemien gennemgående integreret med fysiologien, sådan at den kemiske del bliver lettere at forholde sig til. I bogen gennemgås cellen, hovedgrupper af biologiske stoffer, vitaminer og mineraler samt enzymer, som har fået deres eget kapitel. Herefter følger en række kapitler, hvor biokemien emnemæssigt er inddelt efter fysiologisk funktion. Fjerde udgave er gennemgående revideret, bl.a. har immunforsvaret nu fået sit eget kapitel. Ligeledes er det tidligere afsnit om hormoner udvidet med et afsnit om nervesystemet og hedder nu ”Styresystemer”. 4. udg., 2007, 306 sider, indb., dkr. 349,-

Grundig og pædagogisk indføring i basal medicinsk mikrobiologi, infektionspatologi og klinisk mikrobiologi. Indledes med et grundlæggende kapitel om mikroorganismer, herunder mikroorganismernes morfologi, forplantning, ernæring og dyrkning. Herefter følger kapitler om infektionsbegrebet og forsvaret mod infektioner – både naturligt i form af immunforsvaret og kunstigt i form af vaccination og medicinsk behandling. Desuden gennemgås en lang række mikroorganismer med fokus på de sygdomme, de forårsager, og på sygdommenes diagnose, behandling, epidemiologi og forebyggelse. Endelig indeholder bogen et kapitel om hospitalsinfektioner og -hygiejne. Teksten er illustreret med talrige farvemikroskopibilleder og forklarende tegninger. 12. udg., 2000, 286 sider, indb., dkr. 319,-

Fostrets normale udvikling samt variationer og anomalier gennemgås i bogens første del. Bogens anden del omhandler genetik, herunder genetisk rådgivning og genteknologi, og beskriver mulighederne for prænatal diagnostik. 1. udg., 1995, 308 sider, dkr. 159,-

Klinisk kemi, klinisk fysiologi og radiologi Jørn Dyerberg, Karl Erik Jensen, Jesper Mehlsen og Hans Rovsing Bogen sætter fokus på muligheder og metoder inden for specialerne og på den indbyrdes koordinering af undersøgelserne, så der kan tilrettelægges en overordnet diagnostisk strategi og et samlet undersøgelsesprogram for patienten. Der er lagt vægt på betydningen af god information til patienten og på at forberede patienten til undersøgelserne. Bogen er anvendelig både som lærebog og som supplement ved studiet af forskellige kliniske specialer. 1. udg., 1998, 182 sider, indb., dkr. 208,-

15


Titelregister/Bestillingskupon

Bestil bøgerne hos din boghandler eller send/fax kuponen til: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck Landemærket 11, 5. Telefon 33 73 35 75 nnf@nytnordiskforlag.dk 1119 København K Fax 33 14 01 15 www.nytnordiskforlag.dk

By

ISBN I S B N 978-87-17-04106-6 978-87-17-04106-6

9

788717 041066

www.nytnordiskforlag.dk

Postnr.

Adresse

(udfyldes kun af offentlige arbejdssteder)

Boghandlerens stempel

EAN-nr.

Side 14 14 14 14 7 15 10 6 6 10 6 4 3 9 9 5 8 8 15 15 10 7 4 7 8 9 11 4 3 12 12 13 7 13 11 11 13 5 5 5 5 9 10 8

Arbejdssted

Titel ISBN 978-87-17- Anatomi og fysiologi, bind 1 06856-8 Anatomi og fysiologi, bind 2 06857-6 Anatomi og fysiologi – Indlæringsopgaver 07092-9 Anatomi og fysiologi (2010) 04039-7 Behandling og pleje af patienter med kræftsygdomme 06921-1 Biokemi 03962-9 Dokumentation og kvalitetsudvikling 03954-4 Ergonomi – Krop og belastning 07122-4 Ernæring og diætetik 03821-9 Evidensbaseret praksis 07096-1 Farmakologi, medicingivning og sygepleje 04038-0 Folkesundhed – i et kritisk perspektiv 04041-0 Gerontologi 04033-5 Intensiv sygepleje 07137-2 Intensiv terapi og sygepleje 07099-6 Kald eller profession? 06943-2 Kirurgi – Sygdomslære og sygepleje 07120-8 Kirurgi 2 – Ortopædkirurgi 06658-1 Klinisk kemi, klinisk fysiologi og radiologi 06792-8 Medicinsk mikrobiologi og infektionspatologi 06962-9 Medicinske fagudtryk 06891-6 Medicinske sygdomme – Sygdomslære og sygepleje 07118-6 Neurologi og neurokirurgi 06932-7 Obstetrik og gynækologi 07132-1 Operationssygepleje 04042-7 Opvågningssygepleje 07123-2 Organisering og ledelse af sygeplejen 07033-3 Psykiatri 06964-5 Psykiatrisk sygepleje 03975-9 Psykologi 1 – Udviklingspsykologi 03965-0 Psykologi 2 – Sundhedspsykologi 06858-4 Pædagogik 06896-7 Pædiatrisk sygepleje og pædiatri 06934-3 Religion, eksistens og sygepleje 07134-8 Ret og regler i sundhedslovgivningen 07128-3 Sundhedsret 03682-8 Sygepleje i fortid og nutid 03963-6 Sygeplejens fundament, bind 1 03718-2 Sygeplejens fundament, bind 2 03814-6 Sygeplejens fundament, bind 1-2 03815-4 Sygeplejens vilkår i det danske sundhedsvæsen 03684-4 Transfusionsmedicin og intravenøs væsketerapi 06870-3 Værdibaseret ledelse i praksis 07050-3 Øjensygdomme – Sygdomslære og sygepleje 03802-2

Navn

16

Antal

Laerebogkat_til_web  
Laerebogkat_til_web  

S y g e p l e j e o g S u n d h e d S v i d e n S k a b S a m f u n d S f a g h u m a n i o r a n a t u r v i d e n S k a b D a n s k s y g...

Advertisement