Page 1

nypon LÄTTLÄSTA BÖCKER FÖR ALLA NR 1 / 2018

MAGASINET

NY GRAFISK SERIE

MÅNS OCH MAHDI FAKTABOK

MARCUS & MARTINUS

Lättläst för alla i grundskolan

70

nyheter! ETT MAGASIN FRÅN


KRÖNIKA: FÖRLAGSCHEFEN HAR ORDET

Hundratals förmedlare kan inte ha fel! Det är klart att vi vill veta vad du tycker. Ja, du som är lärare eller bibliotekarie, eller på annat sätt förmedlar Nypons lättlästa barn- och ungdomsböcker. Därför har vi frågat – och fått svar. Kanske är du en av de drygt 800 som svarat! Det har aldrig tidigare varit ett så stort utbud av barn- och ungdomsböcker som idag.   Inte heller har det funnits så många lättlästa böcker. Vi på Nypon förlag har bidragit till att allt fler elever funnit en lättläst bok som passar just dem. Under de snart åtta år förlaget verkat, har vi gett ut över 500 lättlästa böcker som väckt intresse och läslust. FLER OCH FLER BÖCKER ”Man kan leda en häst till vattnet men inte tvinga den att dricka.” Det är ett urgammalt ordspråk. Det skulle i överförd bemärkelse innebära att även om det finns ett brett utbud av barn- och ungdomsböcker idag, så kanske barn och unga ändå inte läser tillräckligt. DET HANDLAR OM MOTIVATION Våra frågor till dig och dina kollegor handlade bland annat om kriterier för att alls välja att läsa en bok. Den absolut

FÖRLAGSC HEF LENA MARIA NO RDSTRAND

viktigaste faktorn sa ni var MOTIVATION. Och hur skapar man den? Ja, vi på Nypon förlag har en hel del tankar mot bakgrund av de svar vi fått. Följ med oss under 2018 så ska vi prata motivation. Det kommer att dyka upp tips och idéer på sociala medier, i nyhetsbrev och på vår hemsida. MARINERAS I LÄSNING Författaren Martin Widmark sa på Bokmässan i Göteborg att alla barn och unga måste marineras i läsning. Just så lägger man grunden för att bli läsare. Låt oss alla bli indränkta i soja och olja, eller i varje fall i bokstäver och boksidor.

Lena Maria Nordstrand, Förlagschef

NYPON FÖRLAG Vi är många som är delaktiga i arbetet med att ta fram Nypons lättlästa böcker för barn och unga. Framför allt finns det en stor grupp frilansande medarbetare, som redaktörer, illustratörer, formgivare och sätterier. För att inte tala om våra ovärderliga författare!!! Men vi är en liten tajt grupp som tillsammans projektleder hela utgivningen av Nypons lättlästa böcker och de vuxenböcker som ges ut under förlagsnamnet Vilja.

NINA ROSENBLAD Ansvarig för utgivningen av pedagogiskt material

2

CHARLOTTA FAHLÉN Projektledare för Vilja Jobba och redaktör

GABRIELA ANUSIC Redaktionsassistent

ANNETTE PERSSON huvudredaktör för Nypon med ansvar också för bl.a. hemsidan

BENGT REVIN ansvarig för ekonomi, statistik och upphandling av tryck

HENNY HOLMQVIST förläggare för barn-, ungdomsoch vuxenböcker

KEVIN PETERSEN redaktions­ assistent och sättare

LENA MARIA NORDSTRAND förlagschef med övergripande ansvar för Nypon och Vilja förlag

LINA NORDSTRAND förlagschef med ansvar för vuxenböcker under namnet Vilja

MIA LJUNGGREN huvudredaktör för Vilja, och redaktör

SANDRA SVENSSON koordinator för marknadsföringen av Nypon och Vilja förlag

SARA WÅGLIN ansvarig för faktaböcker och mångspråk, samt redaktör

ULLABRITTA ENGSTRÖM special­ pedagogisk rådgivare och mässansvarig i norra Sverige


INNEHÅLL 16

13

ÅRSKURS F–2

SID 10

JAG VILL OCKSÅ RIDA, UR LINGONVÄGEN

ERIK SPELAR TRUMMOR

ÅRSKURS 3–5 SID 42

53

46 BÄSTA BOKEN

MÅNS OCH MAHDI PÅ GÅRDEN

74 SATSA ALLT, AMINA!

ÅRSKURS 6–9 SID 70

FAKTA

SID 88

FLERSPRÅK

SID 98

REGISTER

SID 110

71 AZRAS BOK

102 PANK OCH KÄR, PÅ ARABISKA

92 FAKTA OM FOTBOLLS -VM

3


Nypons härliga nyheter! På denna och följande tre sidor finns en snabb översikt över Nypon förlags vårnyheter. Vi har närmare 70 nyheter. De flesta på svenska, men också en hel del på engelska och mångspråk. Totalt innehåller katalogen drygt 500 lättlästa böcker för elever i grundskolan. Till alla böcker finns arbetsmaterial på svenska. Välkommen till en ny säsong på Nypon förlag.

Nyheter! Årskurs F-2

4


Nyheter! Ă…rskurs 3-5

5


Nyheter! Ă…rskurs 6-9

Nyheter! Fakta

6


Nyheter! FlersprĂĽk

7


B IBL IO T EK A RIE FRE D RI K E RNE R OT

Framtidens skolbibliotek – så kan det se ut Kannebäcksskolan i Göteborg är en skola för både döva och hörselskadade elever samt för de med tal- och språkstörning. När skolans bibliotekarie Fredrik Ernerot satsar på att utvidga bibliotekets verksamhet till ett mediatek, ställs han inför många utmaningar. Med hjälp av bland annat lättläst som ett av de viktigaste verktygen har han stakat ut kursen.

Just nu är det bråda dagar på Kannebäcksskolan. Det gamla skolbiblioteket håller på att flytta till nya, större utrymmen. Man kommer nu att finnas på två våningsplan, fackböcker där uppe och delat utrymme med skolfiket där nere. Planlösningen är öppen. – Vi kommer att få en rörlighet och tillgänglighet, där delaktigheten och möjligheterna blir något som vi aldrig varit i närheten av innan, säger Fredrik. Målet är att gå från traditionell biblioteksyta till öppna lärandeytor. Ta ut det vi har och använda det på platsen där eleverna finns! Inte stänga in det vid sidan om. Hans entusiasm är påtaglig. Och att han vill utvidga begreppet ”bibliotek” (sam-

8

ling av böcker) till ”mediatek” (samling av information) är för att han helt enkelt vill flytta verksamheten närmare den verklighet som vi befinner oss i idag. Världen blir mer och mer digital; på Kannebäcksskolan har alla elever från årskurs sex haft egen laptop eller ipad sedan 2011. Vi rör oss oftare – speciellt de unga – på fler och fler digitala arenor. Google. Facebook. Instagram. Snapchat. På Kannebäcksskolan även Legimus och Inläsningstjänst. Och så vidare. Det är i den kontexten mediateket ska befinna sig. VIDGAD BIBLIOTEKARIEROLL Fredrik ser också en ny roll för skolbibliotekarien:

Mer reflektion och kritiskt tänkande!

– Vi måste ut mer på den pedagogiska planhalvan. Vi ska inte bara vara en lånecentral med hyllor, där man går och frågar bibliotekarien om råd och hjälp och sedan blir det inget mer, utan vi måste samverka mer med lärarna. Själv föregår han med gott exempel och har rena pass i informationskompetens, där han utbildar eleverna i ämnen som informationssökning, källkritik och upphovsrätt. – Som bibliotekarie vill jag också träna elevernas förmåga till reflektion och kritiskt tänkande – och det är ju i dessa tider av fake news mer aktuellt än någonsin.


Fredrik Ernerot, bibliotekarie på Kannebäcksskolan i Göteborg, vill utvidga sitt biblioteks verksamhet till ett mediatek.   ” Vi skolbibliotekarier måste ut mer på den pedagogiska planhalvan”, säger Fredrik. ”Vi ska inte bara vara en lånecentral med hyllor, där man går och frågar bibliotekarien om råd och hjälp och sedan blir det inget mer, utan vi måste samverka mer med lärarna.”

VIKTEN AV LÄTTLÄST Då elever på Kannebäcksskolan har olika nedsättningar av läsförmågan, ställs det speciella krav på skolbiblioteket. Det är här lättläst kommer in i sammanhanget. – När du börjar här på skolan känner du igen bilderboken från förskolan, och det är där du börjar din resa in i läsandets värld, berättar Fredrik. Bilden i berättelsen är väldigt viktig, framför allt för den

som är döv, man lever genom bildhantering, hela teckenspråket bygger ju på bildavläsning och bildkodning. MYCKET BILD OCH LITE TEXT Det är här man sedan kan smyga in lättlästa böcker. Fortfarande mycket bild och lite text. Och, även om inlärandet av själva läsningen tar tid, hela tiden med målgruppsanpassade berättelser. Efter hand kan man öka svårighetsgraden, och till sist kanske även börja

närma sig ”vanliga” kapitelböcker. – Det hade inte gått utan lättläst på vägen, säger Fredrik bestämt. För steget mellan bilderböcker och vanliga kapitelböcker är för stort. Utmaningen idag är visserligen större än någonsin, men utbudet är också större än någonsin. Text & bild: Peter Birgerstam

VETA MER MTM: Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är en statlig myndighet som ger personer med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver, på det sätt som passar dem. Legimus: Legimus är MTM:s bibliotek. Här kan man söka efter och låna böcker, samt få information om olika medier, verksamhet och annat. Bokformat: Legimus lånar ut talböcker (det finns mer än 100 000), punktskriftsböcker, E-textböcker, böcker på teckenspråk.

9


F-2

ÅRSKURS ”Jag har läst en hel bok!” Ja, den tillfredsställelsen vill vi så innerligt gärna förmedla till unga nybörjarläsare. Då gäller det att kunna erbjuda rätt bok, på rätt nivå och med rätt innehåll.  Det fordrar ett brett utbud av böcker att välja bland. När läsaren funnit en bok som lockar, kanske om Rolf, Rut eller familjen på Lingonvägen, är det lätt att gå vidare till nästa bok.  Nypon förlag har många böcker som ingår i serier. På så sätt kan den unga läsaren känna igen sig i karaktären, miljön och upplägget som sådant. Det i sin tur avlastar arbetsminnet så att koncentrationen istället ägnas åt innehållet i den nya berättelsen.  Just så kan man väcka läslust.

Nypons lättlästa böcker är indelade i olika lättlästnivåer. Symbolen 1 nypon är lättast, symbolen 4 nypon innebär en större utmaning för läsaren. Men innehållet är alltså anpassat för läsare i åldern 6-9 år.

10

Varje bok ska bli en seger!

FLERSPRÅK Håll utkik efter den här symbolen. Den betyder att titeln finns på flera språk. LÄTTLÄSTNIVÅ 1

LÄTTLÄSTNIVÅ 2

LÄTTLÄSTNIVÅ 3

LÄTTLÄSTNIVÅ 4

ARBETSMATERIAL Det finns kostnadsfritt arbetsmaterial till samtliga Nypons titlar. Lärarhandledning och arbetsmaterial ligger på www.nyponforlag.se INLÄSNINGSTJÄNST Alla svenska böcker i Nyponmagasinet finns inlästa som full-Daisy, alltså med text, ljud och bild. Gå in på www.inlasningstjanst.se för att läsa mer.


Hoppfullt om dyslexi De flesta barn tycker det är roligt att lära sig läsa och skriva. Men alla tycker inte det, vissa barn har någon form av dyslexi. För dem hoppar bokstäverna på sidorna och det är svårt och jobbigt att lära sig läsa. Henke är precis som alla andra. Eller är han det? För honom hoppar bokstäverna på sidorna. Därför har han svårt att läsa, stava och skriva. Henke är rädd för bokstäverna.   Hans föräldrar har inte tid att hjälpa honom och i skolan fungerar det inte heller så bra. När de andra barnen läser böcker, drömmer sig Henke bort. Han

HENKE OCH BOKSTÄVERNA SOM HOPPAR NY Best.nr. 978-91-7567-955-6

Jag är lite annorlunda.

Jag tycker att … bokstäverna hoppar.

Det låter roligt, men ibland blir det lite hemskt.

Text och bild: Henk Linskens 32 sidor, Lix 17 Pris: 139 kr

är duktig på att rita och i en av sina dagdrömmar möter han Picasso. Då förstår Henke att han inte är den ende som har problem med att lära sig läsa. Picasso hade samma problem!   Henke och bokstäverna som hoppar är en ärlig och optimistisk bok om dyslexi och att upptäcka sina dolda talanger.

FÖRFATTARE

HENK LINSKEN

S

Berättelsen om Henke kommer att bli en klassiker i Nypons utbud av lättlästa böcker. Det är en självbiografisk skildring av upphovsmannen Henk Linskens erfarenheter av dyslexi. För Henk hoppar bokstäverna fortfarande när han ska läsa. Men nu är bokstäver och böcker det bästa han vet. Särskilt böcker med fina bilder och lite text.

11


Å RSKURS F- 2

FÖRFATTARE

JANINA KAST

EVIK

Välkommen till Lingonvägen! Livat på Lingonvägen är en bokserie för de allra yngsta läsarna. Böckerna är roliga och lätta så att läsaren lockas igenom texten med bibehållen läslust och stärkt självförtroende. De vardagsnära äventyren har hög igenkänning och fin humor, och uppmuntrar barnen att läsa vidare.   I varje bok återvänder läsaren till familjemedlemmarna som de har lärt känna i tidigare böcker. Det skapar trygghet och igenkänning.   Böckerna i serien är indelade i fyra nivåer – röd, blå, gul och grön. En långsamt ökande svårighetsgrad ger läsaren möjlighet att lyckas.

NIVÅ 1– RÖD

ETT STORT PAKET! Best.nr. 978-91-7567-874-0

12

FÖRFATTARE SARAH

UTAS

SAGT OM LINGONVÄGEN En trygghet i böckerna är att familjen med mamma, pappa, de tre barnen samt katt och hund alltid är med. Marianne Petrén, BTJ Illustrationerna målar effektivt tillsammans med de få orden upp en intressant situation i vardagsmiljö med mycket känsla och kul detaljer. Handlingen är enkel och fångar direkt. Eva Lexell Törnblom, BTJ

NIVÅ 2– BLÅ

KOM NER, SOTIS! Best.nr. 978-91-7567-875-7

MAN FÅR INTE SPRINGA! Best.nr. 978-91-7567-876-4

PÅ UTFLYKT! Best.nr. 978-91-7567-879-5

HURRA! MÅL! Best.nr. 978-91-7567-878-8

EN LÖS TAND! Best.nr. 978-91-7567-877-1


NIVÅ 1– RÖD • 1–2 meningar per uppslag, upp till 50 ord • I största möjliga mån ljudenligt stavade och

Författare: Janina Kastevik och Sarah Utas Illustratör: Matilda Salmén Pris: 79 kr/bok

vanligt förekommande ord • Få konsonantförbindelser • Företrädesvis ord med en eller två stavelser • Hög igenkänningsfaktor • Illustrationer som stödjer texten • 24 sidor/bok

NIVÅ 2 - BLÅ • 1–4 meningar per uppslag, ca 100–150 ord • I största möjliga mån ljudenligt stavade och vanligt förekommande ord

Författare: Janina Kastevik och Sarah Utas Illustratör: Matilda Salmén Pris: 79 kr/bok

– Vi ska flytta till Nyponvägen. Det ligger nära ditt hus, säger Amira. Jag ska börja i din skola. – Ja! Så kul, säger Olga.

7

Författare: Janina Kastevik och Sarah Utas Illustratör: Matilda Salmén Pris: 79 kr/bok

7

Författare: Janina Kastevik och Sarah Utas Illustratör: Matilda Salmén Pris: 79 kr/bok

• 6-10 meningar per uppslag • Ljudenligt och ljudstridigt stavade ord • Ord med konsonantförbindelser • Ord med dubbelteckning • Sammansatta ord • Korta meningar med repetition av ord • Hög igenkänning • Illustrationer som stödjer texten • 24 sidor/bok

NIVÅ 3– GUL

KOMPLETTERA MED!

– Jag vill börja rida, säger Igor. – Vill du följa med mig till ridskolan på onsdag? frågar Olga. – Ja! säger Igor.

MIN BÄSTA KOMPIS NY Best.nr. 978-91-88295-11-8

– Det är väldigt roligt att få arbeta med en så här pass lång serie, menar Matilda. Jag får verkligen tid att lära känna och utveckla karaktärerna.

• 3–5 meningar per uppslag • Både ljudenligt och ljudstridigt stavade ord • Ord med konsonantförbindelser • Ord med dubbelteckning • Sammansatta ord • Korta meningar med repetition av ord • Hög igenkänning • Illustrationer som stödjer texten • 24 sidor/bok

NIVÅ 4 - GRÖN

Det är fredagsmys. Hela familjen tittar på film. Filmen handlar om en hjälte som heter Zorro. Han har en svart häst som heter Tornado.

6

MATILDA TECKNAR LINGONVÄGEN I elva år har Matilda Salmén i Uppsala illustrerat barnböcker. Nu har hon även tagit sig an de färgstarka karaktärerna i serien om Lingonvägen, skriven av systrarna Janina Kastevik och Sarah Utas.

NIVÅ 2 - GUL

Amira är Olgas bästa kompis. De spelar fotboll i samma lag.

6

• Få konsonantförbindelser • Företrädesvis ord med en eller två stavelser • Korta meningar med repetition av ord • Hög igenkänningsfaktor • Illustrationer som stödjer texten • 32 sidor/bok

NIVÅ 4– GRÖN

VAR ÄR SOTIS? NY Best.nr. 978-91-88295-12-5

OM I LLUS TRATÖRE N M AT ILDA S A LM É N

LÄRARHANDLEDNING Författare: Gunilla Lindblom 36 sidor JAG VILL OCKSÅ RIDA NY Best.nr. 978-91-7567-892-4 Best.nr. Pris: 149 kr 978-91-88295-10-1

VAD ÄR DET DÅ FÖR SPECIELLA UTMANINGAR MED ATT ILLUSTRERA LÄTTLÄST? – Det är viktigt att vara detaljerad och noggrann i sitt bildspråk överlag, säger Matilda, men här får man tänka ytterligare på detta. Man ska i princip kunna hålla över texten och ändå förstå berättelsen via bilden, det ena ska inte skymma det andra. Tydligheten är extra viktig. VI LIGGER LÅNGT FRAMME Svensk barnboksillustration håller överlag hög klass vid en internationell jämförelse, påstår Matilda bestämt. – Den ligger lite mer i tiden här hos oss. Om man åker iväg till exempelvis medelhavsländerna och kollar i barnböcker där, då innehåller de mycket mer pluttenuttiga tjejer och älvor och änglar och sånt. Det är inte så himla modernt alla gånger. TAR VI BARN MER PÅ ALLVAR I SVERIGE, ÄR DET DETTA SOM SYNS ÄVEN I VÅRA BARNBÖCKER? – Ja, jag menar att så är det nog.

Av: Peter Birgerstam

13


Å RSKURS F- 2

Så föddes Noa! Det är ju lite lyxigt att ha en mamma som är författare. Det måste i varje fall Kirsten Ahlburgs son Mikkel ha tyckt. Han fick helt egna berättelser att träna sig på när han skulle lära sig läsa. Kirsten Ahlburg berättar här om hur den allra första Noa-boken kom till: Jag fick idén till karaktären Noa när min äldsta son Mikkel skulle lära sig läsa. Han behövde träna extra på att koppla ihop bokstäver och ljud.   Jag satte mig och skrev ner en berättelse med få bokstäver och få ord. Det blev en text om en liten kille som hette Noa.

NOA GÖR FEL Best.nr. 978-91-7567-390-5

NOA OCH JULKLAPPEN Best.nr. 978-91-87221-96-5

Jag häftade ihop bladen jag skrivit på, till en bok. Och plötsligt hade Mikkel läst en hel bok. Han var så stolt.   Det var min första bok om Noa. Därefter har det blivit ett stort antal Noa-böcker.

NOA ÄTER NYPON Best.nr. 978-91-7567-079-9

NOA SKICKAR ETT SMS Best.nr. 978-91-87221-95-8

FÖRFATTARE

KIRSTEN AHLB

URG

Noa är en helt vanlig kille, som både tjejer och killar kan känna igen sig i. Han är nyfiken och vågar prova nya saker. Men han tänker sig kanske inte alltid för. Just så är det att vara barn, och därför känner unga läsare igen sig i Noa.   Mikkel är idag 29 år – och lärare!

NOA FÅR ONT I MAGEN Best.nr. 978-91-7567-260-1

NOA PÅ MUSEUM Best.nr. 978-91-87221-25-5

Noa är ensam hemma. Han ser på klockan. Mamma kommer hem om två timmar. Noa hinner baka.

Noa sätter på ugnen. Den måste bli varm. Så tar han fram en skål. Han hittar en slev också.

Ja, Noa ska baka. Han ska baka en kaka till mamma. Då blir hon glad.

4

NOA OCH VARGEN Best.nr. 978-91-7567-080-5

14

NOA PÅ FLYGET Best.nr. 978-91-7567-259-5

NOA PÅ LÄGER Best.nr. 978-91-87221-26-2

NOA PÅ TIVOLI Best.nr. 978-91-87221-24-8

NOA ÅKER SKIDOR Best.nr. 978-91-7567-391-2

5

Text: Kirsten Ahlburg Bild: Jon Ranheimsæter 20 sidor, Lix 6–9 Pris: 79 kr


LUSTFYLLD TRÄNING AV LÄSFÖRSTÅELSEN Noa, Erik och Rolf. Ja, det är välkända karaktärer i Nypons lättlästa böcker för nybörjarläsare. Nu finns det kopieringsunderlag som tränar läsförståelsen utifrån de tre olika figurerna.   Varje karaktär har sin egen lästräningsbox; Träna med Noa, Träna med Erik och Träna med Rolf. I varje box finns 28–30 kopieringsblad med en nyskriven kort text och några efterföljande läsförståelsefrågor.   Eleven läser den korta texten, tittar på bilden och svarar sedan på tre frågor. Varje fråga har olika svarsalternativ. Man kan kopiera bladen och låta eleverna svarar på frågorna genom att kryssa för rätt alternativ.

MAGISK PENNA Övningarna i Träna med ... blir ännu roligare om man kompletterar med Nyponpennan. Då är övningen också helt självrättande. Pennan används tillsammans med originalbladet. Man trycker pennan mot det svarsalternativ man tror är rätt. Nyponpennan ger ifrån sig en ljud- eller ljussignal om svaret är rätt. Och hur är nu detta möjligt? Jo, i den svarta pricken på kopieringsunderlaget finns ett ”magiskt” ämne. Och i kontakt med pennans spets signalerar den.

TRÄNA MED ROLF 26 st A4-ark i kraftigt papper Best.nr. 978-91-7567-891-7 Pris: 399 kr

TRÄNA MED NOA 30 st A4-blad i kraftigt papper Best.nr. 978-91-7567253-3 Pris: 399 kr

TRÄNA MED ERIK 30 st A4-blad i kraftigt papper Best.nr. 978-91-7567-418-6 Pris: 399 kr

NYPONPENNAN Best. nr. 210008 Pris: 49 kr (batterier ingår ej)

15


Å RSKURS F- 2

Erik gör nybörjarläsare till bokslukare Böckerna om Erik är moderna klassiker. De berättar om allt han råkar ut för, både hemma och i skolan, och det är inte lite. Varje dag är Erik med om något nytt, roligt eller spännande.   Böckerna är rikt illustrerade i svart/vitt, och passar lågstadiet.

ERIK PÅ SPÖKJAKT Best.nr. 978-91-7567-826-9

ERIK KÖR GOKART Best.nr. 978-91-7567-719-4

ERIK KÖR TRAKTOR Best.nr. 978-91-7567-824-5

Best.nr. 978-91-88295-08-8 ERIK SPELAR TRUMMOR NY Erik spelar trummor i ett band, trots att han inte är så bra. Han har fått låna trummorna av kompisen Lea. Nu ska bandet spela på skolavslutningen. Det är fullt av folk. Erik är nervös. De har inte övat så mycket … Best.nr. 978-91-88295-09-5

Erik får följa med högst upp på båten. Det är där man styr den. Där finns stora fönster och många knappar. Kaptenen ropar i en mikrofon: – Erik söker sin pappa… Det hörs i högtalarna över hela båten. Hoppas pappa hör det, tänker Erik.

Medan de väntar på pappa får Erik styra båten. Han lånar kaptenens vita mössa. Den är lite stor. Men det gör inget. Det här är så kul!

12

13

Författare: Torsten Bengtsson Illustratör: Jonas Anderson 20 sidor, Lix 8–12 Pris: 79 kr

ERIK PÅ SKRÄCKFILM Best.nr. 978-91-7567-720-0

ERIK FIRAR JUL Best.nr. 978-91-7567-366-0

ERIK JAGAR EN HUND Best.nr. 978-91-7567-365-3

ERIK ÅKER SKOTER Best.nr. 978-91-86447-43-4

ERIK BLIR HJÄLTE Best.nr. 978-91-7567-081-2

ERIK TÄLTAR Best.nr. 978-91-7567-533-6

Torsten Bengtsson Torsten Bengtsson

Erik och pappa är på bil-provningen. Erik ser många bilar. Han vill också vara med och testa. Han smyger in i en fin vit bil …

ERIK GÅR VILSE NY Erik är på utflykt med fritids. De leker att de är på stenåldern, och Erik går ut i skogen för att jaga. Plötsligt är han vilse! Han ropar på hjälp, men ingen kommer. Då ser han något som rör sig mellan träden. Det ser ut som en varg …

Erik

testar bilar

Erik testar bilar

– en möjlighet för alla

ERIK KÖR CROSS Best.nr. 978-91-86447-25-0

16

ERIK BYGGER EN KOJA Best.nr. 978-91-87221-37-8

Nypon förlag

ERIK TESTAR BILAR Best.nr. 978-91-86447-42-7


Erik är nog den av mina karaktärer jag gillar bäst. Han har ett gott hjärta, glimten i ögat och är nyfiken på livet även om det ibland blir lite fel. TORSTEN BENGTSSON, FÖRFATTARE

Torsten Bengtsson

Erik vill styra båten. Han vill vara kapten. Men hur ska det gå till?

Erik

April! April!

Best.nr. (arabisk) 978-91-7567-529-9

Erik

blir kapten

Erik blir kapten

Erik April! April!

ERIK PÅ CIRKUS Best.nr. 978-91-86447-40-3

Torsten Bengtsson Torsten Bengtsson

TorstenErik Bengtsson och pappa är på en stor båt. Det är den första april. Då får man luras. Erik tänker lura pappa. Men ingen ska få lura Erik. Hur ska det gå?

Nypon förlag

Nypon förlag

Best.nr. (dari) 978-91-7567-940-2

ERIK STÅR I MÅL Best.nr. 978-91-87221-38-5

ERIK SPÖKAR Best.nr. 978-91-87221-88-0

ERIK TÄVLAR Best.nr. 978-91-87221-89-7

ERIK APRIL! APRIL! Best.nr. 978-91-7567-434-6

ERIK BLIR KAPTEN Best.nr. 978-91-7567-435-3

ERIK DYKER Best.nr. 978-91-87061-00-4

ERIK PÅ RALLY Best.nr. 978-91-87061-01-1

ERIK PÅ TAKET Best.nr. 978-91-7567-248-9

ERIK RYMMER Best.nr. 978-91-7567-526-8

ERIK I FULL FART Best.nr. 978-91-7567-266-3

ERIK UPP OCH NER Best.nr. 978-91-7567-262-5

17


Å RSKURS F- 2

Klassiska sånger för alla nya Sånger för alla nya är en sångbok med våra mest folkkära sånger och ramsor. Tanken med sångboken är att få sjunga tillsammans, både barn och vuxna. Man måste inte kunna sångerna innan, de är lätta att lära sig. Därför används sångboken gärna i föräldragrupper, barngrupper och förskolor där deltagarna inte är så vana vid svenska språket. EXEMPEL PÅ SÅNGER ÄR: Hjulen på bussen Små grodorna Trollmors vaggsång Klappa händerna Imse vimse spindel Varje sång är kopplad till ett tema. På Nypon förlags hemsida finns handledningen Ny på jorden, ny med orden, med förslag på hur man kan prata kring bokens olika tema.

Välkommen! Kanske sitter du i en grupp med många nya ansikten. För att lära känna varandra börjar vi med en namnsång. Vad heter du och vad heter ditt lilla barn? Byt ut namnen i sången mot era egna namn.

Namnsång Anna är här och Ahmed är här, och tänk vad det är roligt att Melika är här, och i vårt glada gäng har vi Ehsan här igen, och tänk vad roligt, vad roligt det är! Kokob är här och Kalle är här, och tänk vad det är roligt att Ibrahim är här, och i vårt glada gäng har vi alla här igen, och tänk vad roligt, vad roligt det är!

7

Författare: Helena Isaksson Baeck Illustratör: Catharina Nygård 40 sidor Best.nr. 978-91-7723-329-9 Pris: 149 kr

MUSIK SOM PEDAGOGISKT VERKTYG Sång och musik har alltid varit ett självklart verktyg för Kristina Naess. Idag arbetar hon som musiklärare för elever som är nya i Sverige. Där kan hon se hur musiken är en ständig källa till språkinlärning. – Många av våra elever har svårt med vokaler och betoningar, säger Kristina.

18

När vi tränar med hjälp av sånger märker jag att eleverna får ett finare uttal, och blir i och med det mycket lättare att förstå. Dessutom skänker musiken mycket glädje, menar hon. Den kan också ge en känsla av grupptillhörighet med andra svenskar.

– Att få ta del av svensk musik är också att ta del av vårt svenska samhälle. Det är en stor del av vår kultur. Om man kan sjunga på svenska eller kan några svenska sånger så har man en nyckel in i samhället, avslutar Kristina Naess. Av: Greta Bondelid


ISCHER

E LOTTE FL

R ARE CHA FÖRFATT

Rut i högform Det behövs fler böcker med kvinnliga karaktärer. Den uppmaningen har vi hört åtskilliga gånger. Därför är vi på Nypon så glada över att kunna erbjuda fler titlar i serien om Rut. En dam i sina bästa år – med barnasinnet kvar. Kvinnan bakom serien om Rut är Charlotte Fleischer. Hon har hittat en personlighet i Rut som roar både pojkar och flickor. Serien om Rut är fylld med humor, action och glada illustrationer.   – När jag får göra lättlästa böcker, där bilden driver handlingen framåt, då trivs jag som fisken i vattnet, säger Charlotte. Rut fyller år. Det ska hon fira nere på stranden.

Det gör inte bara Charlotte, det gör läsarna också. Och inte minst en av bibliotekens stora inköpsorganisationer, BTJ, som har sagt följande om Rut:   ”Böckerna om Rut passar både yngre barn som är i början av sin läsutveckling, men tack vare humorn även lite äldre barn med lässvårigheter.

Rut har packat en korg med mat och saft.

Text och bild: Charlotte Fleischer 18 sidor Pris: 84 kr 4

RUT HAR KUDDKRIG NY Fia och Love ska sova över hos Rut. När det är dags att sova, läser Rut för dem. Men Love och Fia är inte trötta, det är Rut som somnar istället. När hon får en kudde i huvudet vaknar hon, och värsta kuddkriget är igång! Best.nr. 978-91-7567-942-6 Lix 8 RUT PÅ UTFLYKT NY Rut är på utflykt med Love och Fia. De har mat med sig, och efter maten vill Rut ha kaffe med mjölk i. Men de har glömt mjölken hemma! Då ser Rut en ko, som hon försöker mjölka. Det går inte så bra, för kon visar sig vara en ilsken tjur. Best.nr. 978-91-7567-943-3 Lix 10

5

RUT FYLLER ÅR Rut fyller år och ska ha kalas på stranden. Av Love och Fia får hon en guldfisk som hon döper till Nemo. Givetvis får Nemo följa med till stranden; han kan ju inte vara ensam. Snart är det dags att bada. Men hur ska de göra med Nemo? Rut tänker ...

RUT HOS DOKTORN Rut mår inte bra, så Fia och Love tar henne till doktorn. När de kommer dit, ser doktorn att Rut är sjuk och vill ge henne en spruta. – Nej, ingen spruta! säger hon och springer iväg. Hon flyr upp på ett skåp, och plötsligt är hon inte sjuk längre! Hur gick det till?

Best.nr. 978-91-7567-740-8 Lix 11

Best.nr. 978-91-7567-827-6 Lix 9

RUT TRÄNAR Rut, Fia och Love dricker saft och äter kladdkaka. När Rut ska resa sig ur stolen har hon fastnat. Hon har blivit lite tjock. Love föreslår att de ska springa ikapp. Sagt och gjort; de springer. Men Rut blir snart trött. Ska hon orka vidare?

RUT ÄTER GLASS Det är sommar och varmt. Rut bjuder Love och Fia på glass. Då kommer ett argt bi och försöker sticka Rut. Hon går in och tar på sig tjocka kläder. Sedan skyndar hon ut igen. Men blir hon inte varm i dem? Nej, för Rut har fått en idé!

Best.nr. 978-91-7567-741-5 Lix 8

Best.nr. 978-91-7567-828-3 Lix 8

19


Å RSKURS F- 2

Lätta att läsa – lätta att känna igen sig i Olle är 8 år och i böckerna om honom får vi följa hans vardagsliv med vänner och familj, både i skolan och på fritiden.   Det handlar om viktiga saker, som att lära sig cykla, den svåra konsten att leka tre, känna sig ensam, inte ha någon att leka med och om att försova sig. Vardagsämnen och små dilemman som varje lågstadiebarn kan känna igen sig i!   Böckerna är ett fint samarbete mellan Thomas Halling och Henning Cedmar Brandstedt. På bara några få sidor illustrerar de i ord och bild både små och stora känslor.

BIO NY När Olle fyller år får han en biobiljett av Amir. De ska se den nya skräckfilmen med Amirs pappa. Olle är jätteglad för presenten. Det ska bli så kul att gå på bio! Fast det stämmer inte riktigt … Olle hatar nämligen skräckfilmer!  I Bio fångar Thomas och Henning med absolut gehör hur det kan vara att göra något man inte riktigt vågar. Best.nr. 978-91-88295-07-1

Olle är åtta år. Han fyllde nyss. Olles bästa kompis heter Amir. De leker ofta. – Vill du sova över hos mig på fredag? frågar Amir. Olle blir glad. Glad och nervös. – Jag vet inte om det går, säger Olle. – Du kan väl fråga, säger Amir. Olle nickar.

RYGGSÄCKEN Best.nr. 978-91-7567-250-2 (arabisk) Best.nr. 978-91-7567-643-2

Han tror visst att det går. Men han vet inte om han vågar.

4

Best.nr. 978-91-7567-880-1

ENSAM

Det finns fler böcker i serien om Olle.

Det finns fler böcker i serien om Olle.

Thomas Halling

enmöjlighet möjlighetför föralla alla ––en

Nypon förlag

OLLE 8

SOVA BORTA Thomas Halling

Nypon förlag Nypon förlag Nypon förlag

CYKELN Best.nr. 978-91-7567-272-4

SPRUTAN Best.nr. 978-91-7567-546-6

FÖRSOVA SIG Best.nr. 978-91-7567-537-4

SOVA BORTA Best.nr. 978-91-7567-512-1

AMIR Best.nr. 978-91-7567-387-5

TÅGRESAN Best.nr. 978-91-7567-753-8

MATSALEN Best.nr. 978-91-7567-334-9

BÄSTIS Best.nr. 978-91-7567-249-6

Thomas Halling

Alla ska hem till någon kompis efter fritids. Alla har någon att leka med. Alla utom Olle.

9 789175 675374

Nypon förlag

OLLE 8

FÖRSOVA SIG

SOVA BORTA

SOVSÄCKEN

Best.nr. 978-91-7567-846-7

– en möjlighet för alla

Amir frågar om Olle vill sova över hos honom. Det är klart Olle vill! Men, han vet inte om han vågar ...

Thomas Halling

SIMPROVET

9 789175 675466

OLLE 8

SPRUTAN Thomas Halling Det finns fler böcker i serien om Olle.

FÖRSOVA SIG

– en möjlighet för alla

SPRUTAN

Det finns fler böcker i serien om Olle.

– Vakna Olle, vi har försovit oss! Nu är det bråttom. Hur ska Olle hinna?

Thomas Halling

Thomas Halling

Dags att ta spruta i skolan! Olle är lite rädd. Det kommer säkert att göra ont!

5

Författare: Thomas Halling Illustratör: Henning Cedmar Brandstedt 20 sidor, Lix 6–14 Pris: 84 kr

OLLE 8

ENSAM Thomas Halling

enmöjlighet möjlighetför föralla alla ––en

LEKA TRE Best.nr 978-91-7567-752-1

20

Nypon förlag Nypon förlag Nypon förlag

ENSAM Best.nr. 978-91-7567-511-4


L Ä S FO RS K A RE KARI N TAUBE

Så väcker vuxna läslust hos eleverna

Allt ska bygga på läslusten! Det är rådet till alla i skolan.

”Det spelar roll för dina elever att du visar att litteraturen är viktig i livet. Att läsa ska vara en upplevelse, inte en prestation.”   Så sammanfattar läsforskaren Karin Taube värdet av läsförståelse och vikten av att få läsa riktiga böcker – skönlitteratur. Läsning måste stimuleras på alla sätt, på alla nivåer. Och skönlitteraturen, med sitt berättande anslag, kan kraftfullt bidra till att skapa verklig läsförståelse när man upptäcker den, säger Karin Taube: – Längden på det man läser har betydelse. Bäst resultat när det gäller läsförståelse får alltid de barn och ungdomar som läser mycket och helst skönlitteratur. De får övning i att hålla en röd tråd genom en längre berättelse och de lär sig följa utvecklingen av händelseförlopp och karaktärer. VUXNA VIKTIGA De vuxna kring ett barn, såväl lärare och bibliotekarier i skolan som föräldrar därhemma, behöver hjälpas åt att stimulera läsning genom att skapa en positiv upplevelse kring läsning och litteratur, menar Karin Taube. – En viktig sak som alla vuxna kan bidra med är att hjälpa barnen att upptäcka vad som är spännande i själva

berättelsen. Om de blir nyfikna på berättelsen blir det enklare att släppa fokuset på själva läsprestationen. LÅNG ERFARENHET Karin Taube vet vad hon talar om. Hon är professor i pedagogik med många års forskning inom läsande och läsutveckling hos barn bakom sig vid Umeå Universitet. Hon har forskat om pojkars och flickors läsutveckling sedan 1980-talet och arbetat med stora internationella lässtudier. Idag är hon pensionär men fortsatt engagerad i frågor kring läsande och läsförståelse. Steget till skönlitteraturen kan gärna tas via olika ingångar, tycker hon, där läslusten får styra. Att läsa med flyt handlar om träning och om automatiserad ordavkodning, som får upp läshastigheten. Först då kan hjärnan ägna sig åt innehållet, i stället för att kämpa med avläsningen av enskilda ord. – Man kan ha fina ideal när det gäller vad man ska sätta i händerna på barnen,

men det är viktigare ATT de läser än vad. Låt dem läsa vad som helst som intresserar. Serier hjälper också ofta de lässvaga barnen genom att texten kopplas till bilder. LÄTTLÄST MED KVALITET Men sedan är det viktigt att de inte stannar på den nivån, utan fortsätter utforska läsandets många världar, menar Karin Taube. Hon vill slå ett slag för lättlästa böcker med kvalitet och för en större interaktion mellan lärare och bibliotekarier i skolan. – Allt ska bygga på läslusten! Det är det givna rådet till alla i skolan. Bibliotekarierna är ofta duktiga på att prata engagerat om berättelser och på att göra boksamtal till något lustfyllt. Integrera dem gärna i undervisningen, i klassrummet på olika sätt. De som kan förmedla den här fascinationen och kunskapen om böcker gör en otroligt viktig insats, säger Karin Taube. Av: Ann-Sofi Holmgren 

21


Å RSKURS F- 2

Delad glädje är dubbel glädje!

9 789175 676418

Hanne Leth

Är djur dumma eller kloka? Läs den här boken så får du veta!

Högläsning, en vinst för både barn och vuxna

Aisopos levde i Grekland på 600-talet före Kristus. Han skrev många fabler, och här har vi samlat 21 av dem.

Hanne Leth Lejonet och musen

Visste du att ett lejon och en mus kan vara kompisar? Vad tror du händer om vargen klär ut sig till ett får? Hur kan en hare vinna över en sköldpadda i löpning?

9 789175 676418

Nypon förlag

– en möjlighet för alla

”Om alla vuxna förstod hur viktigt det är att läsa högt för barn och unga, skulle de läsa så fort de fick en chans." Det sa Finlands läsambassadör Katarina von Numers-Ekman på Bokmässan i Göteborg.   Hon fick medhåll av en av landets största läsforskare. Han menade att högläsning är viktigt också för oss vuxna. Det ger chans att dela en upplevelse och känna glädje tillsammans. Dessutom ger det möjlighet att för en stund få lov att slappna av och fokusera på en läsvärd text. Också vuxna mår bra av högläsning!

LEJONET OCH MUSEN OCH ANDRA FABLER Den grekiske diktaren Aisopos sede­lärande berättelser är populära över hela världen. I den här fabelsamlingen presenteras 21 fabler i en lättläst bearbetning, bland dem finns berättelserna om lejonet och musen som hjälper varandra, och den om haren och sköld­paddan som tävlar. Best.nr. 978-91-7567-641-8

Då fick ett lejon syn på hjorten och gick till anfall. Hjorten sprang fort på sina magra ben. Det gick bra på de öppna fälten där det inte fanns några träd. Men när de kom in i skogen fastnade hjortens horn i grenarna. Lejonet dödade hjorten.

Innan hjorten dog tänkte den: Nu var jag dum. Jag var inte glad åt mina ben som gjorde att jag kunde springa fort. Jag beundrade bara mina horn som gjorde att jag blir dödad.

11

10

EGILS BÄSTA SOMMAR Egil är en ganska ensam kille som är dålig på att simma och att läsa. På sommaren när han är hos mormor och morfar lär han sig både att simma och att läsa på ett helt oväntat sätt.   När morfar har brutit benet måste han träna upp det igen. Då utvecklar Egil ett bytessystem: Om morfar tränar lovar Egil att läsa och öva simning.   Den lite blyga, rädda Egil vi möter i början av boken växer under sommaren och blir både starkare och tryggare tack vare att han nu kan det alla andra kan.

2 Jag fyller år när sommarlovet börjar. Då brukar mamma ha sin semester. Vi firar alltid min födelsedag hos mormor och morfar. Det här året gjorde vi som vi gör varje år: Vi packade våra väskor och körde med mammas gröna Skoda till mormors och morfars hus på landet. Deras hus heter Sjöbo. Det ligger vid en sjö. I en liten bod vid bryggan ligger morfars båt. Den heter Glada Fisken.

Best.nr. 978-91-7567-736-1 6

22

7

Text: Hanne Leth Bild: Jon Ranheimsæter 66 sidor, Lix 17 Pris: 119 kr

Författare: Gull Åkerblom Illustratör: Lina Bodén 42 sidor, Lix 14 Pris: 109 kr


Hilde Henriksen & Helena Ohlsson CITRONLEMONADEN

Nasir har en mamma. Den bästa av alla. FÜr mamma kan trolla. Mamma kan gÜra citronlemonad. Hon trollar sura citroner till sÜt saft. Trollar fram sol och smak frün Libanon. Nasir och mamma har flyttat frün Libanon till Sverige. Nasir älskar mamma, men han tycker att hon borde bli lite mer svensk. Och när hon vill resa till Libanon pü sommarlovet vill Nasir hellre vara i Sverige och spela fotboll med sina kompisar.

,6%1

Nypon fĂśrlag

– en mÜjlighet fÜr alla

BORIS FLYTTAR IN En morgon hittar Emi en ekorrunge. Den är alldeles nyfĂśdd och har nog trillat ur boet. Hela familjen engagerar sig i att rädda den lilla Ăśvergivna ungen, som fĂĽr heta Boris. Han blir som en ny familjemedlem, med egen säng och egna leksaker. Ja, till och med eget rum.   Tro det eller ej, men detta är faktiskt en helt sann berättelse!

CITRONLEMONADEN Sällan har en bilderbok fĂśr elever i ĂĽldern 6–9 ĂĽr fĂĽtt sĂĽ stor uppmärksamhet som Citronlemonaden. Det är en tankeväckande berättelse om att tillhĂśra tvĂĽ kulturer.   PĂĽ ett charmigt och humoristiskt sätt skildras kärleken mellan Nazir och hans mamma, och deras olika fĂśrväntningar pĂĽ varandra. Best.nr. 978-91-7567-446-9

Best.nr. 978-91-7567-405-6

Han lägger sig pü Rickis kudde. Lina drar täcket Üver honom. Sedan sover de en timme till. En dag für Emi en idÊ. Det är klart att Boris ska ha en egen säng. Han tycker ju om att sova i riktiga sängar! Hon snickrar en säng till Boris i slÜjden. I sängen lägger hon en madrass, ett täcke och en mjuk kudde. Sedan ställer hon sängen under äppelträdet i Boris rum. När klockan är ütta är Boris trÜtt. Dü gür han till sitt rum fÜr att sova. När han ser sängen blir han jätteglad. 26

27

FĂśrfattare: Ulf Sindt IllustratĂśr: Lou-Lou Pettersson 44 sidor, Lix 15 Pris: 109 kr

När de gür hemüt känner Nasir hur citronlemonaden värmer inne i honom. Han tänker pü det fina mület han gjorde och Ünskar att det blir pannkakor till middag. Han skulle aldrig ha sagt det där han sa till mamma, att hon var dum. Han vet att hon blev ledsen och det gÜr ont i brÜstet. Han känner lukten av shish kebab och ser att mamma stür uppe pü balkongen och grillar. Lukten sprider sig ner pü gatan. – Vad gott det luktar, säger Nasirs kompis Hugo. Hugo ser upp pü balkongen och ler. – Vad bra du har det, som für sü god mat, säger han.

16

FĂśrfattare: Hilde Henriksen IllustratĂśr: Helena Ohlsson 36 sidor, Lix 18 Pris: 139 kr

En universell giltighet vilar Üver berättelsen om hur Jonatan finurligt kompenserar sin funktionsnedsättning. ELISABETH ELIASSON-ROOS, BTJ

Text och bild: Jens Ahlbom 30 sidor Pris: 139 kr

JONATAN PĂ… MĂ…SBERGET Jonatan fĂśds utan vingar i ett bergslandskap där man mĂĽste kunna flyga fĂśr att ta sig fram. I bĂśrjan kan hans fĂśräldrar ta honom pĂĽ ryggen. När han blir fĂśr tung fĂĽr han stanna hemma. Han ser sina kamrater flyga fĂśrbi till skolan.   En dag fĂĽr hans bästa vän Sara en idĂŠ, en fantastisk idĂŠ som gĂśr att Jonatan kan flyga tillsammans med de andra barnen.

Boken har Ăśversatts till flera sprĂĽk och hjälpt till att fĂśrändra attityden till barn med funktionsnedsättningar i mĂĽnga länder. Det är en helt underbar bilderbok som alla kan läsa – barn, unga och vuxna!   Jens Ahlbom har gjort bĂĽde text och bilder i boken. Han är en av Sveriges allra mest uppskattade illustratĂśrer och hans bilder har fĂśrgyllt mĂĽnga bĂścker genom ĂĽren.

HÜgläsning pü fritids Det finns en framgüngsrik väg fÜr att Üka lusten till läsning hos elever pü fritids. Metoden heter En berättelse – ett lästillfälle och innebär att personalen pü fritids läser hÜgt ur lättlästa bÜcker. I SÜderhamn har flera fritidshem redan provat metoden med stor framgüng och nu ska ännu fler fritids i Gävleborgs län ansluta sig till projektet. I SÜderhamn samarbetar fritidshemmen med biblioteket fÜr att fü ett bra urval av lättlästa bÜcker. Fritidshemmen väljer lättlästa bÜcker eftersom de hinner läsa ut bÜckerna vid ett och samma lästillfälle. Pü sü sätt kan alla fü ta del av en bra berättelse, oavsett om man är borta en dag eller inte. Och i de enkäter som eleverna fütt svara pü büde fÜre och efter projektet, visar det sig att de allra flesta elever uppskattar att bli lästa fÜr. De har själva bÜrjat läsa mer än tidigare. Projektet i SÜderhamn stÜds av Nypon fÜrlag och vi är glada Üver att vara en del av den här satsningen. Vi har tagit fram foldern Lättläst pü fritids med enkla rüd och tips om hur man kommer igüng med läsningen pü fritids.

Mejla info@nyponforlag.se sĂĽ skickar vi foldern kostnadsfritt.

Best.nr. 978-91-63320-96-5

23


Ă… RSKURS F- 2

PAPPA, JAG ÄR HUNGRIG! Magda är hungrig! Hon vill ha nügot blodigt, som en människa till exempel. Südana är mums fÜr vampyrer! Men det är rätt svürt att hitta nügot ätbart. Alla de människor Magda och pappa ser visar sig nämligen vara nügot helt annat ‌ Best.nr. 978-91-7567-754-5

FÜrskräckligt roliga monsterbÜcker!

PAPPA, VAR ÄR DU? Magda letar efter sin pappa, men han finns ingenstans. Hon Üppnar dÜrr efter dÜrr och mÜter bara olika monster – utan att bli rädd. En rolig bok som bara är lite läskig. Och slutet är underbart. Best.nr. 978-91-87061-40-0

Duon bakom de läskigt roliga bÜckerna om vampyren Magda och hennes pappa är monsterdiggarna Mürten Melin och Jonas Anderson. BÜckerna om Magda är ett makalÜst bra samspel mellan text och bild, med ett verkligt driv i handlingen där varje uppslag bjuder pü en Üverraskning.

Magda hÜr nügon i kÜket. – Pappa, är du här? frügar hon. Hon Üppnar dÜrren. Men det är inte pappa. Det är en häxa! Häxan rÜr runt i en stor gryta.

4

5

FĂśrfattare: MĂĽrten Melin IllustratĂśr: Jonas Anderson 24 sidor, Lix 11 Pris: 99 kr

MYSRYS FÖR MODIGA Det ska vara spännande, men inte fÜr spännande. Här är fyra snälla skräckberättelser om läskiga äventyr. Samtliga bÜcker har färgillustrationer.

Han skrämmer Axel. Det är kul.

Men plÜtsligt Üppnas dÜrren ‌

,6%1

– en mÜjlighet fÜr alla

6

– Jo, om du är en fügel, säger Sara. – Ja, men det är jag inte, säger Felix.

SKRÄCK I FÖRRÅDET Viktor och Emma läser en otäck skräckbok om en vit hand. När Viktor ska hem, gür han till Emmas fÜrrüd fÜr att hämta sin cykel. När han närmar sig fÜrrüdet känner han en hand pü sin axel ... Det är mÜrkt.

6

7

Viktor har läst om en vit hand. En hand som kan sväva.

PlĂśtsligt tar en vit hand tag i honom.

Skräck bakom masken

Best.nr. 978-91-7567-410-0

24

7

Felix skrattar. – Jag är inte rädd fÜr en katt. Den är inte farlig.

Nypon fĂśrlag

FÜrfattare: Jørn Jensen IllustratÜr: Kim Dalsgaard 28 sidor, Lix 9 Pris: 84 kr

SKRÄCK PÅ BÅTEN Viktor och Gustav smyger sig ombord pü en stor, tom büt i hamnen. De hittar snart en dÜrr som leder in till en hytt. Men när de väl är där inne, slür dÜrren igen och de är inlüsta!

SKRÄCK I SKOGEN Viktor och Gustav är med klassen pü läger i skogen. De gÜmmer sig bakom ett stort träd fÜr att skrämma tjejerna. Dü kommer det en mystisk man med ett tjockt rep i handen ...

Best.nr. 978-91-7567-857-3

Best.nr. 978-91-7567-858-0

Jørn Jensen • Skräck i fÜrrüdet

Felix har nügra läskiga masker.

Jørn Jensen

Jørn Jensen • Skräck bakom maSken

SKRÄCK BAKOM MASKEN Felix provar nügra läskiga masker och skrämmer kompisen Axel. Felix tycker det är kul att gÜra andra rädda. Men plÜtsligt stür det ett hemskt monster i dÜrren. Gissa vem som blir rädd dü?

--

skrack : -i forradet

3

Viktor är hemma hos Emma. Han har med sig en bok.

Boken handlar om en hand. En vit hand som svävar i mÜrkret.

Den heter Den vita handen.

Det är en riktig rysare.

Jørn Jensen

2

,6%1

– en mÜjlighet fÜr alla

2

Nypon fĂśrlag

Best.nr. 978-91-7567-411-7

3

FÜrfattare: Jørn Jensen IllustratÜr: Jon RanheimsÌter 28 sidor, Lix 8 Pris: 84 kr

FĂśrfattare: Per Ă˜stergaard IllustratĂśr: Lars Samsøe 36 sidor, Lix 10 Pris: 84 kr


ROLF PÅ DISKO NY Rolf är ute och dansar. Han är duktig på att dansa, och har jätteroligt. Men hans stora näsa är i vägen. Den slår i allt och alla, så det gör ont. Han måste göra något, men vad? Jo, han letar i sin väska, såklart!

Missa inte Träna med Rolf på sid 15

Best.nr. 978-91-7567-944-0 ROLF BRÄNNER SIG NY Det är en solig dag, och Rolf är på stranden. Efter ett tag blir han trött och somnar. När han vaknar, har han bränt sin näsa. Och det gör ont! Hur löser han det? Kanske har han något i sin väska som kan vara till hjälp. Best.nr. 978-91-7567-945-7

Rolf ser en teve.

VI KAN INTE MOTSTÅ … TVÅ NYA ROLFBÖCKER Det kom ett mejl till förlaget. ”Vi har hittat fler böcker om Rolf – i Danmark. Kan ni ge ut dem på svenska? Vi vill läsa mer om honom.” Klart vi kan!   Nu kommer två nya böcker om Rolf! Båda illustrerade i fyrfärg, precis som vanligt. Serien lockar nybörjarläsare, men också lite äldre läsare, eftersom Rolf hittar på knasigheter som roar alla.

– Bra, säger han. Den är lik mig. Liten och trevlig. Den köper jag.

Först måste Rolf se om den fungerar. – Men det är ju ingen bild. Det är bara streck, säger Rolf till mannen.

Text och bild: Rune Fleischer 20 sidor, Lix 7–10 Pris: 84 kr 6

7

ROLF FÅR ETT PAKET Best.nr. 978-91-86447-04-5 (arabisk) Best.nr. 978-91-7567-644-9 ROLF PÅ TIVOLI Best.nr. 978-91-7567-539-8

ROLF CYKLAR Best.nr. 978-91-86447-05-2

ROLF PÅ JAKT Best.nr. 978-91-86447-47-2

ROLF I PARKEN Best.nr. 978-91-86447-56-4

ROLF OCH HUNDEN Best.nr. 978-91-86447-55-7

(dari) Best.nr. 978-91-7567-646-3 (engelsk) Best.nr. 978-91-7567-813-9 (somalisk) Best.nr. 978-91-7567-649-4 (tigrinsk) Best.nr. 978-91-7567-650-0 (finns på två nya språk; se sid 103 och 106)

ROLF SER PÅ TEVE Best.nr. 978-91-7567-409-4

ROLF HAR EN PISTOL Best.nr. 978-91-86447-48-9

ROLF KLIPPER HÅRET Best.nr. 978-91-86447-49-6

ROLF FÅR EN GITARR Best.nr. 978-91-87061-30-1

ROLF PÅ EN ÖDE Ö Best.nr. 978-91-87061-31-8

ROLF PÅ FOTBOLL Best.nr. 978-91-87061-32-5

ROLF OCH KATTEN Best.nr. 978-91-86447-00-7

ROLF ÄTER UTE Best.nr. 978-91-86447-57-1

ROLF VID HAVET Best.nr. 978-91-86447-06-9

ROLF FLYTTAR Best.nr. 978-91-7567-078-2

ROLF LETAR GULD Best.nr. 978-91-86447-50-2

(arabisk) Best.nr. 978-91-7567-645-6 (engelsk) 978-91-7567-814-6

25


Å RSKURS F- 2

Fördel vara lärare när man blir författare Flera av Nypons författare har en bakgrund som lärare. Vi bad författaren Torsten Bengtsson berätta om vilka erfarenheter han har med sig från lärarjobbet, in i sitt nya yrke som författare. Här beskriver han det med egna ord. Innan jag blev författare arbetade jag som specialpedagog på olika stadier i skolan. Jag funderade ofta på barn och ungdomar och deras läsinlärning. Jag brukade tänka på att lära sig läsa är som att klättra uppför ett högt berg. När vi når toppen av berget kan vi se den underbara utsikten över landskapet. Då kan vi låna, läsa och ta till oss vilka böcker vi vill. Ungefär som när vi en gång lärde oss att gå, cykla eller simma.

26

bibliotek, finns det elever som gladeligen kommer ut med en bok av Stephen King. Boken är vald med omsorg efter det häftiga omslaget. Problemet är att boken är på 600 sidor och du måste stå på toppen av berget för att kunna läsa boken. Det kommer inte att fungera.

BÖRJA INTE MED STEPHEN KING! För att komma upp till toppen av berget måste vi läsa i tusentals timmar. Vi behöver passera olika nivåer. Därför är det viktigt att det finns böcker som är anpassade till den nivå där vi för tillfället befinner oss i vår läsutveckling.

KLÄTTRINGEN GÅR OLIKA FORT En del barn behöver längre tid på sig innan de kan klättra vidare till nästa nivå. Det finns de som har olika former av läs- och skrivsvårigheter, som till exempel dyslexi, eller som har svenska som andra språk. De här eleverna behöver böcker som textmässigt är anpassade efter den läsnivå där de befinner sig, men med ett lämpligt innehåll som matchar den faktiska åldern, mognaden och utvecklingen.

Om du till exempel släpper in en klass i årskurs två att fritt låna böcker på ett

SAKNADE LÄSVÄRDA BÖCKER När jag arbetade som specialpedagog

Börja inte med Stephen King ...

tyckte jag att utbudet av anpassade böcker till äldre elever med olika läsoch skrivsvårigheter var magert. De var ofta tråkiga och med ett torftigt innehåll. Det var faktiskt en av anledningarna till att jag själv började skriva böcker. NYTTIGA ERFARENHETER I mitt arbete som författare har jag haft nytta av att ha varit lärare. När jag skriver mina böcker är det viktigt att ha något att berätta. Jag vill göra det med en spännande handling som blir drivkraften och som får läsaren att vilja vända blad och läsa ännu mer. Jag gör det med ett språk som är anpassat efter läsarens nivå utan att någonsin göra avkall på innehållet. Detta gör att böckerna faktiskt kan läsas av alla. Jag har aldrig hört någon som har sagt: ”Det där var en bra bok, men var den inte lite lättläst?”


OM LIVET I SKOLAN OCH BLAND KOMPISAR Torsten Bengtssons serie om Lea tar fasta på vardagliga situationer som varje elev lätt kan känna igen sig i. Med Jonas Andersons enkla och realistiska illustrationer blir serien just den vardagsskildring som många läsare efterlyser. Böckerna är illustrerade i fyrfärg.

OM I LLUS TRATÖRE N JON A S A N DE RS ON

ÄR DET ANNORLUNDA ATT ILLUSTRERA EN LÄTTLÄST BOK? Jag tycker att rytmen och samspelet mellan text och bild i böcker är väldigt viktig. Speciellt viktigt är det i lättläst. Bilderna ska kunna ge en paus i läsandet samtidigt som de bidrar till berättelsen.

LEA OCH MATKRIGET NY Det är dags för lunch i skolan, och alla går till matsalen. Ganska snart börjar Kevin och Sara att kasta ärtor omkring sig, och det utvecklar sig till värsta matkriget. Lea blir arg. Det är slöseri med mat! Till sist kan hon inte hålla tyst – detta måste sluta.

LEA TÄVLAR NY Hela skolan ska ha terrängtävling. Lea ger sig iväg, och snart har hon sprungit om alla i klassen. Hon är säker på att vinna tävlingen, men så ser hon Hugo längre fram. Lea sprang om honom nyss, det vet hon. Hur kan han då vara före henne? Har han fuskat ...?

Best.nr. 978-91-7567-994-5

Best.nr. 978-91-7567-991-4

LEAS SORG Best.nr. 978-91-7567-716-3

LEA PÅ FEST Best.nr. 978-91-7567-825-2

LEA RINGER 112 Best.nr. 978-91-7567-721-7

I bilen pratar de om matchen. – Det ska bli så kul att spela, säger Lea. En stund senare är de framme. Det är kallt i ishallen. Isen är blank som en spegel. Lea går in i tjejernas omklädningsrum. Där är hon helt ensam. Hon är enda tjejen i laget. Förut åkte Lea konståkning. Då var det nästan bara tjejer på isen.

LEA SPELAR HOCKEY Best.nr. 978-91-7567-507-7

Lea tömmer sin väska på golvet. Det är många skydd som ska på. Då kommer mamma. – Behöver du hjälp? frågar hon. – Jag kan själv, säger Lea.

LEA SLÅR HÅRT Best.nr. 978-91-7567-722-4

6

7

VAD BLIR DU INSPIRERAD AV? Jag älskar böcker och har hylla efter hylla med alla sorters böcker som jag kan inspireras av. Det är också väldigt berikande att vara på Bokmässan och träffa andra tecknare och författare. VAR SITTER DU HELST OCH ARBETAR? Jag har ordnat en mysig ateljé i ett litet hus på den gamla lantgården vi bor i. Det är bra att ha en speciell plats där man bara jobbar.

LEA OCH SNÖBOLLSKRIGET Best.nr. 978-91-7567-450-6

Författare: Torsten Bengtsson Illustratör: Jonas Anderson 22 sidor, Lix 12 Pris: 89 kr

Jonas "in action".

27


Å RSKURS F- 2

Vi har samlat välkända språk- och matematiska material och en hel del nyheter i katalogen Pedagogiskt material.

Ny katalog med material som tränar läsförståelse och matematikfärdighet Genom åren har Nypon förlag byggt upp ett omfattande sortiment av lättlästa böcker för elever i grundskolan. Vi har också en hel del pedagogiska material som på olika sätt tränar läsförståelsen. Nu kompletterar vi det materialet med produkter i matematik.

Vill du ha vår katalog med pedagogiskt material, gå in på www.nyponforlag.se och beställ den. Du kan också mejla direkt till förlaget, info@nyponforlag.se

28


Skolstegen – färdighet för skolan och livet Skolstegen bygger en grund för lärande, goda relationer och hälsa. Materialet ger eleverna möjlighet att på ett genomtänkt och lekfullt sätt träna de förmågor som behövs för att framgångsrikt ta sig igenom skolan. Skolstegen är ett undervisningsmaterial om hur man tillägnar sig färdigheter som är viktiga i skolan. Materialet bygger på ett etablerat internationellt koncept som utgår från forskning och beprövad erfarenhet.

Skolstegen har ett upplägg som förbereder eleverna för olika situationer i vardagen. Tanken är bland annat att förekomma konflikter och bygga hållbara kamratrelationer. Det främjar såväl lärande som välbefinnande.

TRÄNA FÄRDIGHETER För att klara sig i tillvaron måste man behärska en lång rad färdigheter. Till dessa hör hur man utvecklar förmågan att lära sig saker genom att till exempel lyssna, fokusera och följa instruktioner. Det här är ett av de områden som Skolstegen tränar

DEL I UNDERVISNINGEN Skolstegen är inget eget ämne i undervisningen, utan ingår i allt man gör. I materialet ges ett stort antal pedagogiska exempel på hur lärandet av olika färdigheter kan kombineras med lärandet i de olika ämnena i skolan. Här ingår också en lång rad roliga och färdighetsstärkande gruppövningar.

PROBLEMLÖSNING OCH KAMRATSKAP Andra betydelsefulla färdigheter handlar om att kunna hantera relationer, lyckas i samspelet med kamrater och styra sig själv när känslorna blir alltför starka.

Skolstegen är utvecklat för svenska förhållanden av psykologerna Lars Löwenborg och Björn Gislason. De ordnar kurser och studiedagar. För mer info, gå in på www.gislasonlowenborg.com Beställ foldern om Skolstegen genom att mejla till info@nyponforlag.se

När klassen arbetar med Skolstegen tillsammans stärks relationerna mellan eleverna, och klimatet utvecklas på ett positivt sätt.

29


Å RSKURS F- 2

Några barn får läsa för Kajsa. Ett barn åt gången får gå in i ett rum. Kajsa finns där inne med sin förare.

Eller är han kanske

ÅSA ÖHNELL

I Abdis skola finns en bokhund. Abdi vill inte läsa för den. Han tycker inte om hundar alls.

Författare: Åsa Öhnell Illustratör: Caroline Röstlund 28 sidor, Lix 12–13 Pris: 109 kr

Idag frågar fröken om Abdi vill läsa för Kajsa. Abdi säger nej. Han vill inte läsa för en hund. Fröken säger: – Var inte rädd. Kajsa är snäll. Abdi är inte rädd. Han tycker bara inte om hundar. Han tycker att Kajsa luktar konstigt.

6

7

rädd?

– en möjlighet för alla 9 789175 67 6326

Åsa Öhnell

ABDI OCH VALPARNA Best.nr. 978-91-7567-734-7

Nypon förlag

MIMMI OCH HENNES VALP

ABDI OCH BOKHUNDEN Best.nr. 978-91-7567-632-6

Favorithunden lockar till läsning

Böckerna om Mimmi och valpen Bonita är trevliga och lätta att följa. De tydliga och färgglada illustrationerna gör sitt till.

Vi älskar våra husdjur, och särskilt hundar. Så är det inte i alla kulturer. Vissa kan uppfatta det som märkligt att vi kelar och gosar med våra hundar. Abdi i Åsa Öhnells serie är avvaktande mot hundar, men det går över när han träffar Polly. Och Mimmi blir överlycklig när hon räddar den nästan övergivna hunden Bonita.

MIMMI OCH VALPEN Best.nr. 978-91-7567-280-9

MIMMI, VALPEN OCH BRANDEN Best.nr. 978-91-7567-640-1

MIMMI, VALPEN OCH KANINEN Best.nr. 978-91-7567-448-3

MIMMI, VALPEN OCH RÅNET Best.nr. 978-91-7567-407-0

MAJA OCH HENNES HUND BELLA Serien om Maja och hennes älskade hund Bella uppskattas av yngre elever i olika åldrar. Bilderna är humoristiska, ämnena spännande och texten innehåller ord som finns i bilderna.

Så vaknar hon med ett ryck. Hon hör röster. Någon går ute på vägen.

Bella reser sig. Ingen får gå förbi här. Bella gömmer sig bakom en buske.

6

KOM FRAM, BELLA! Best.nr. 978-91-7567-542-8

30

SLUTA NU, BELLA! Best.nr. 978-91-7567-519-0

TYST, BELLA! Best.nr. 978-91-7567-183-3

Författare: Per Østergaard Illustratör: Otto Dickmeiss 24–30 sidor, Lix 7–8 Pris: 84 kr

7

– I morgon, sa pappa. Du kan börja packa idag. – Vad ska jag ta med? sa jag. – Ta din baddräkt, sa pappa. Vi ska campa vid havet. Jag packade ner den. Sedan lade jag ner block och pennor och två böcker ifall det skulle regna någon dag. – Vi ska campa, sa jag till Bonita. Vi ska bada också. Du kommer att gilla det! Bonita viftade lite på svansen. Mamma packade ner mina kläder. På kvällen sa hon: – I morgon ska vi gå upp tidigt. Så du måste gå och lägga dig nu.

6

7

Författare: Ann Gomér Illustratör: Carina Ståhlberg Ca 34 sidor, Lix 10–14 Pris: 99 kr


... OCH BÖCKER MED MYCKET LITE TEXT

Böcker utan text ... Det finns en ny bilderbokstrend för alla åldrar, silent books. Det är böcker utan text. Men att böckerna skulle vara ”tysta”, som benämningen gör gällande, stämmer inte. Det är böcker att prata runt, men där bilderna förmedlar själva historien. Mårten Melin har tillsammans med Jimmy Wallin gjort böckerna Hjälten och Vännen, som man läser utan någon berättande text. Det betyder att man kan ta till sig innehållet oavsett om man talar svenska eller ett annat språk.

Text: Mårten Melin Bild: Jimmy Wallin 40 sidor Pris: 129 kr

NINAS NYA SYSTER En skilsmässa är smärtsamt, för både barn och vuxna. Denna lilla berättelse är en pärla på temat bonussyskon. Lättläst text och fina illustrationer visar Ninas möte med sin nya storasyster Tuva.   Det skär i hjärtat när Ninas förväntningar inte infrias. Och glädjetårarna rinner när allt till slut ordnar upp sig. Best.nr. 978-91-7567-006-5 NINA SKICKAR SMS Här kommer nästa bok om Nina och Tuva. Nu har deras relation fördjupats, men ändå finns det problem. Nina blir svartsjuk på att Tuva hela tiden sms:ar med sin pojkvän Oskar. Så när Tuva sover, svarar Nina på Oskars sms som han skickar till Tuva.   Positivt och roligt om syskonsvartsjuka och problematiken med nya familjekonstellationer. Best.nr. 978-91-7567-746-0

4

Ninas mamma och pappa är skilda. Mammas nya man heter Jonas. Han har en dotter som heter Tuva. Hon är tretton år.

HJÄLTEN Vid första anblicken är Aron en helt vanlig kille. Men han har en hemlighet. Efter skolans slut förvandlar han sig nämligen till Hjälten. Och som hjälte rycker han ut och räddar både stora och små.

VÄNNEN Sofi tvingas följa med sin töntiga familj till stranden. Det känns inte särskilt roligt, tycker hon. Allt vänder dock när Sofi träffar sjöjungfrun Lara. Det blir en spännande dag som slutar med att Sofi har fått en ny vän.

Best.nr. 978-91-7567-119-2

Best.nr. 978-91-7567-212-0

BÄSTA VÄNNER Vilma och Sara är vänner. Bästa vänner. Men när Vilma har ont i foten leker Sara med Mira istället. Vad ska Vilma göra?   Med denna bok som utgångspunkt kan eleverna prata om tillit och vänskap. Best.nr. 978-91-7567-397-4

Vilma och Sara är vänner. Bästa vänner. De går inte i samma klass. Men på fritids är de ihop. Alltid. Nästan alltid.

4

Författare: Rikke Dyrhave Illustratör: Maria Bramsen 28 sidor, Lix 8 Pris: 99 kr

I dag ska Tuva komma hem till Nina. Det är första gången som de träffas. Nina har alltid önskat sig en syster.

5

Författare: Marie Duedahl Illustratör: Bodil Molich 28 sidor, Lix 9–11 Pris: 84 kr

2

Nova sitter på sin säng. Hon läser en tidning om BMX-cyklar.

Då knackar det på dörren. Nova tittar upp. – Kom in, säger hon.

3

Författare: Per Østergaard Illustratör: Jan Solheim 26 sidor, Lix 10 Pris: 84 kr

NOVA KÖR BMX Nova har börjat köra BMX och provar på alla möjliga trick. Novas mormor är intresserad av Novas nya hobby och vill så gärna veta mer.   En härlig, positiv bok om Novas och mormors nära relation. Best.nr. 978-91-7567-749-1

31


Å RSKURS F- 2

Jag blir imponerad och tagen av att Hans Peterson med så få ord och så korta meningar kan förmedla så mycket känsla och en sådan inlevelse om hur det är att förlora en kär storebror. BIRGITTA FRANSSON I TIDNINGEN OPSIS KALOPSIS

En finstämd bok om sorg Hans Peterson är lättlästlitteraturens nestor. Tillsammans med illustratören Tord Nygren har dessa båda barnboksvärldens mest erfarna aktörer skapat en klassiker. Linus är en helt vanlig kille. Han har en helt vanlig storebror som heter Joel. Men Joel dör, och Linus blir ensam kvar. Han är ledsen och delar sorgen med sina föräldrar. Dagarna går och Linus inser sakta att Joel finns kvar, inne i Linus. Han finns där för alltid.   Joel är död är en nyanserad och lättläst skildring av förlust och sorg. Det är kanske inte en bok att läsa när som helst, men definitivt en bok som hjälper den som förlorat någon.

JOEL ÄR DÖD Best.nr. 978-91-87061-10-3

Linus ville vara som Joel. En gång skulle Linus också ha moped. Och en tjej som Eva. Joel var nio år äldre än Linus. Joel var stor och stark och snäll. – Linus kommer att gå vilse i skogen, sa han. Han lyfte upp Linus och gav honom en kram. Linus drog honom i det mörka håret. Skogen låg på andra sidan gatan. Fåglar sjöng i träden. Mamma lade ut filten i gräset. Pappa satte ner korgen under en grön buske. 6

7

KLARA OCH LIVET PÅ LANDET

Farfar ska flytta Farfar ska flytta. Han ska bo på ett hem för gamla. Alvin och pappa hjälper farfar. De ska tömma hans hus.

Serien om Klara utspelar sig på landet. Klara har flyttat från stan eftersom hennes mamma, som är veterinär, har fått nytt jobb. Böckerna om Klara handlar mycket om djur och vänskap.

De lägger sakerna i två högar. Den ena högen ska med till det nya stället. Den andra högen ska kastas.

2

PANG!

Klara och hennes gris Bullen sitter vid vägen. De har en liten affär. De säljer blommor. Men det är bara mamma som har köpt en bukett. Nu stannar en bil. Klara blir glad. De kanske ska köpa blommor. 3

KLARA RÄDDAR EN KATTUNGE Best.nr. 978-91-7567-075-1

32

KLARA, NY I KLASSEN Best.nr. 978-91-7567-182-6

Författare: Hans Peterson Illustratör: Tord Nygren 32 sidor, Lix 12 Pris: 109 kr

Författare: Marie Duedahl Illustratör: Mette-Kirstine Bak 34 sidor, Lix 9 Pris: 84 kr

ALVIN OCH HUNDEN Best.nr. 978-91-7567-363-9 32 sidor, Lix 8

ALVIN OCH LEJONET Best.nr. 978-91-7567-264-9 28 sidor, Lix 11

3

Författare: Carsten Flink Illustratör: Jesper Tom-Petersen Pris: 99 kr

ALVIN – STEGET EFTER NOA Har du läsare som gillar Noa?I så fall kan serien om Alvin vara ett bra nästa steg. Böckerna har korta kärnfulla kapitel som på ett spännande sätt driver handlingen framåt, och illustrationerna är detaljrika.


FĂ–RFATTARE & ILLUSTRATĂ–R KIM DALSGAARD

ALF I RYMDEN NY Alf rükar ut fÜr büde det ena och det andra när han sover. Som i den här boken, där hela huset flyger iväg ut i rymden. Alf für ett sjü att hinna fünga in büde huset, mamma och pappa, innan allt fÜrsvinner i ett stort, svart hül! Best.nr. 978-91-88295-13-2 Lix 8 ALF OCH HAJEN NY Alf och bästa kompisen ska se en film pü teve. Det blir klassikern �Hajen�, trots att Alf egentligen inte vill. Och det drÜjer inte länge fÜrrän hela huset fylls med vatten och en haj dyker upp utanfÜr! Nu müste de rädda sig upp pü taket! Best.nr. 978-91-88295-14-9 Lix 10

Kim lockar fram fantasin hos sina läsare

FANTASIN FLÖDAR När man bläddrar i Kims färgsprakande

bĂścker surfar man glatt bort frĂĽn verkligheten och Ăśver i ett universum där fantasin fĂĽr fritt spelrum.   – Jag skulle kunna skriva om en kille som fiskar och inte fĂĽr napp. Men dĂĽ skulle boken inte handla om hans besvikelse, utan istället om vad som händer när han rĂĽkar dra proppen ur sjĂśn och vattnet rinner ut! Ni fattar! BĂśckerna i serierna om Alf och Viggo är sĂĽ lĂĽngt frĂĽn vardagsrealism man kan komma.

– Coolt, säger Bo och startar filmen.

Text och bild: Kim Dalsgaard 32 sidor Pris: 84 kr

– Vi kollar pü �Hajen�, säger Bo. Vügar du det?

2

3

FLER BĂ–CKER AV KIM DALSGAARD Kim Dalsgaard

Viggo har fütt ett gevär av morfar. Nu siktar Viggo pü münen och skjuter.

Viggo, mĂĽnen har landat!

Oj, mĂĽnen faller ner frĂĽn himlen! Viggo, mĂĽnen har landat!

Kim Dalsgaard har själv konstaterat att socialrealism och klassiska sätt att belysa olika problem inte är hans ämne. Kims bĂścker handlar alltsĂĽ inte om att fĂĽ en ny cykel, om fotboll eller om mobbning.   – Den typen av berättelser har definitivt sitt berättigande. Men jag tycker mycket mer om det som är skoj, om humor, skräck och glada upptĂĽg, säger han.

– Ja, det vügar jag, säger Alf.

Åh nej, tänker Alf. Bo väljer alltid läskiga filmer.

Kim DalsgaarD

Med sin speciella stil och sina fantasifulla karaktärer har Kim Dalsgaard blivit en uppskattad illustratÜr och fÜrfattare i Sverige. I Kims nya serie om Alf, som nu kommer pü Nypon fÜrlag, tar han ut svängarna rejält. Det är fullt mÜjligt eftersom Alf drÜmmer om büde Üversvämningar och att kunna flyga.

– Det är min tur att välja film, säger Bo.

Åh nej, nu für jag skäll, tänker Viggo.

,6%1

Nypon fĂśrlag

– en mÜjlighet fÜr alla

VIGGO, MĂ…NEN HAR LANDAT! Best.nr. 978-91-7567-367-7

VIGGO, DU LJUGER! Best.nr. 978-91-7567-195-6

3

2 Morfar hälsar pü. Han har med sig presenter.

– Men gevär är ju farliga! säger mamma.

– Hurra! Nya ballonger! säger Viggos syster Lova.

– Äsch. Det här fungerar ju inte, säger morfar.

Hon samlar pü ballonger. Viggo für ett gevär.

Text och bild: Kim Dalsgaard 28 sidor, Lix 10 Pris: 84 kr

33


Å RSKURS F- 2

På lek och blodigt allvar Läslust kommer bland annat ur insikten om att det går att känna igen sig i handlingen i böckerna man läser. Just detta med identifikation är en av styrkorna med skönlitterära berättelser. Man kan spegla sig i det som sker i boken, och få förståelse för varför man gör på ett visst sätt. Och vad andra kanske tänker.   Här har vi samlat ett stort antal böcker, i gränslandet mellan bilderböcker och kapitelböcker. Lättläst för den som knäckt läskoden och vill läsa själv.

ANTON I SKOLAN Böckerna om Anton är flitigt lästa på skolor och bibliotek.

Ny i klassen

Anton sitter i sin bänk. – God morgon, säger Doris. Doris är Antons lärare. Anton tittar upp. Men vad nu? Bredvid Doris står en kille. Han har brun hy och svart hår. Han ser inte glad ut. – Det här är Said. Han ska börja i den här klassen, säger Doris. Undrar hur han är, tänker Anton. Han blir nyfiken på Said.

5

ANTON ÄR LAGETS HJÄLTE Best.nr. 978-91-7567-439-1

ANTON PÅ FARLIG MARK Best.nr. 978-91-7567-364-6

ANTON HAR LIM PÅ SKORNA Best.nr. 978-91-7567-263-2

SIMON PÅ FOTBOLLSPLAN Sällan har en lättläst serie blivit så uppskattad som den om Simon och hans kompisar. Men så spelar de ju också fotboll. Samtidigt är det en serie

SIMON TRIXAR Best.nr. 978-91-7567-614-2

34

SIMON BLIR ARG Best.nr. 978-91-7567-613-5

ANTON OCH DEN NYA MÅLVAKTEN Best.nr. 978-91-7567-243-4

Simon ler. – Är jag inte bra? säger han.

om vänskap och om att vara en bra kompis. Med minimal text och tydliga färgillustrationer skildras livet med fotbollen, på och utanför planen.

SIMON GÖR MÅL Best.nr. 978-91-7567-190-1

SIMON OCH MESSI Best.nr. 978-91-7567-191-8

Författare: Per Straarup Søndergaard Illustratör: Rasmus Jensen Ca 40 sidor, Lix 12–13 Pris: 99 kr

– Jo, säger Jakob. Men det är jag också. – På vad då? frågar Simon.

4

SIMON FINTAR Best.nr. 978-91-7567-258-8

5

Författare: Jørn Jensen Illustratör: Jan Solheim 24 sidor, Lix 6–9 Pris: 84 kr

SIMON MOT JAKOB Best.nr. 978-91-7567-257-1


DANIEL DECKARE Daniel Deckares klantighet gör läsaren glad och får honom eller henne att känna sig lite smartare. Daniel löser det ena kluriga fallet efter det andra. Ofta snubblar han mer eller mindre över både uppdraget och lösningen, utan att alls begripa hur det gick till.

DANIEL DECKARE GÖR EN TAVLA Best.nr. 978-91-7567-437-7

DANIEL DECKARE PÅ SEMESTER Best.nr. 978-91-7567-438-4

DANIEL DECKARE LETAR PAKET Best.nr. 978-91-7567-255-7

Daniel Deckare är på sitt kontor. Då ringer hans mobil.

Daniel går till museet. Där står en man.

– Kom genast till vårt museum. Vi måste ha hjälp, ropar en man.

– Jag heter Möller. Jag är chef här, säger han.

– Jag kommer, säger Daniel.

4

5

Text och bild: Karsten S. Mogensen 20 sidor, Lix 9 Pris: 84 kr

DANIEL DECKARE I SNÖN Best.nr. 978-91-7567-369-1

DANIEL DECKARE JAGAR EN TJUV Best.nr. 978-91-7567-188-8

DANIEL DECKARE FÅR NÄSAN I KLÄM Best.nr. 978-91-7567-189-5

ALVA SKEJTAR Best.nr. 978-91-86447-32-8

ALVA BLIR SKADAD Best.nr. 978-91-7567-254-0

ALVA ORDNAR LOPPIS Best.nr. 978-91-7567-180-2

ALVA I FARTEN Möt Alva, en klok tjej full av energi. Hon utmanar förutfattade meningar, håller killarna kort och driver igenom sina ganska så vettiga idéer.

Författare: Kirsten Ahlburg Illustratör: Gunnar Breiding 20 sidor, Lix 6–11 Pris: 84 kr

LEO PÅ LANDET Alla barn bor inte i stan! Många lever på landet. Därför finns serien om Leo, en mysig kille som bor på en gård. Där händer det spännande saker hela tiden. Monstertruck

Nu fattar Leo. – De kör monstertruckar! Jag har sett det på nätet.

– Men vad ska han göra med hagen i bara en dag? Han hinner ju inte så råg eller vete, säger Leo. Pappa bara ler. – Nej, men han ska ordna en motor-show i hagen. De ska visst krossa bilar.

6

LEO OCH OLYCKAN Best.nr. 978-91-7567-181-9

LEO ÅKER MONSTERTRUCK Best.nr. 978-91-7567-408-7

LEO RÄDDAR EN KALV Best.nr. 978-91-7567-074-4

LEO HITTAR EN SKATT Best.nr. 978-91-87221-86-6

LEO KÖR RALLY Best.nr. 978-91-7567-739-2

7

Författare: Per Østergaard Illustratör: Birgitte Ahlmann 32 sidor, Lix 8–10 Pris: 89 kr

35


Å RSKURS F- 2

Allt kan hända hos veterinären Författaren Ann-Charlotte Ekensten lever verkligen i djurens värld. Hon och hennes familj har skaffat hund, hon skriver faktaböcker om djur och hon har stor framgång med den lättlästa serien Djurdoktorn. Här berättar hon om serien: Tänk att ha ett eget husdjur att pyssla om. Det är drömmen för många barn och ungdomar och så även för Linus i serien Djurdoktorn. Precis som många andra föräldrar säger Linus mamma nej till ett husdjur. Men Linus har turen att få träffa djur ändå. Hans mamma jobbar nämligen som veterinär. SPÄNNANDE MILJÖ Som alltid när jag skriver är läsglädje nummer ett och i Djurdoktorn vill jag locka till läsning via ett populärt ämne. Men jag vill även uppmärksamma att djur kan bli sjuka och behöva hjälp. Sedan är djursjukhuset en spännande miljö som rymmer alla stora känslor. Nästan vad som helst kan hända där ...

DJURDOKTORN: LINUS OCH MORRIS NY Linus mamma är veterinär. Tillsammans med henne får Linus träffa olika djur som behöver hjälp. I den här boken hittar Linus en kattmamma med två små ungar i en buske. Han tar hjälp av sin mamma, eftersom den ena ungen inte verkar må så bra. I den här boken får Linus känna på både glädje och sorg i kontakten med djur. Ann-Charlotte Ekenstens enkla texter samspelar fint med illustrationerna av Carolina Ståhlberg. Det är lätt för läsaren att ta till sig berättelsen. Det här är den femte boken i serien om Linus. Best.nr. 978-91-7567-953-2

CAROLINA OM LÄTTLÄST 1. Är det annorlunda att illustrera en lättläst bok? Inte jättestor skillnad. Fast jag brukar göra lite färre detaljer i bakgrunderna så de inte distraherar för mycket. 2. Var sitter du helst och arbetar? I min studio, där är det bra ljus, en skön stol och där finns ju alla mina olika tecknarverktyg. De är många så det vore jobbigt att släpa med sig dem överallt.

OM IL LU S T RAT Ö RE N C A RO L I NA STÅH L B ER G

DJURDOKTORN Ann-Charlotte Ekensten

Nu behöver lejonet Leo hjälp. Han har skadat ett öra. Men hur kan man hjälpa ett rytande lejon?

– en möjlighet för alla

DJURDOKTORN: LINUS OCH FLISA Best.nr. 978-91-7567-735-4

36

9 789175 675473

DJURDOKTORN: LINUS OCH TIM Best.nr. 978-91-7567-518-3

Djurdoktorn: Linus och Leo

Linus älskar djur men han har inget eget. Som tur är får han träffa många djur på mammas jobb. Hon är veterinär.

Linus går fram till kaninen på bordet. Han klappar den mellan öronen. Pälsen är mjuk och len. – Vad heter den? frågar Linus. – Den heter Tim, säger mamma.

4

Nypon förlag

DJURDOKTORN: LINUS OCH LEO Best.nr. 978-91-7567-547-3

DJURDOKTORN: LINUS OCH SUNNA Best.nr. 978-91-7567-852-8

5

Författare: Ann-Charlotte Ekensten Illustratör: Carolina Ståhlberg 20 sidor, Lix 10–12 Pris: 84 kr


Lättläst tar plats i klassrummet Det ska vara enkelt att använda Nypons lättlästa böcker i klassrummet och som läromedel. Därför har vi tagit fram kostnadsfritt arbetsmaterial till alla titlar. Materialet består dels av en lärarhandledning, dels av arbetsuppgifter för eleverna. På senare år har det kommit olika typer av projekt som betonar vikten av att integrera skönlitteratur i undervisningen. Störst genomslag har satsningen En läsande klass fått, med författaren Martin Widmark som initiativtagare och frontfigur.

GENREPEDAGOGIK Arbetsmaterialet tas fram av lärare och specialpedagoger som själva väljer att använda lättläst i undervisningen. En hel del av arbetsmaterialen utgår från genrepedagogiken och tar fasta på cirkelmodellen.

KOSTNADSFRITT ARBETSMATERIAL Nypon förlag har sedan starten 2010 alltid publicerat ett unikt arbetsmaterial med tydlig koppling till varje nyutgiven skönlitterär bok. På så sätt har den nya boken tillsammans med arbetsmaterialet utgjort ett underlag för att arbeta med lättläst i klassrummet.

FINNS PÅ HEMSIDAN Alla arbetsmaterial ligger tillgängliga på Nypon förlags hemsida. Du når dem utan kod eller inlogg. Där kan du ladda ner materialen till din egen dator, eller skriva ut dem, gång på gång på gång …   Vi hoppas att detta ska uppmuntra till att använda också lättlästa böcker i klassrummen.

VEM VILL INTE SKRIVA EN BOK, ELLER I VARJE FALL SKRIVA I EN EGEN BOK? Använd skrivboken som ett fint komplement till andra arbetsböcker. Kanske till egna berättelser. Högersidorna är linjerade. GRÖN SKRIVBOK: Best.nr. 978-91-7567-064-5 ORANGE SKRIVBOK: Best.nr. 978-91-7567-063-8 96 sidor Pris: 23 kr/bok

37


Å RSKURS F- 2

Lättläst för alla – men särskilt DET HÄR GÖR EN BOK LÄTTLÄST Vi på Nypon förlag menar att tre saker gör en bok lättläst; nämligen språk, innehåll och grafisk form. Och så en sak till; sättet på vilket en annan person presenterar boken. Det kan vara en kompis eller en vuxen som säger: ”Den här tror jag du skulle tycka om.” Den som kämpar med läsningen behöver lite hjälp på traven. Rätt innehåll ökar chansen att lyckas med läsningen. Känslan av att ha läst en hel bok kan inte nog värderas. Både självkänslan och självbilden växer. Här ger vi några exempel på vad som gör en bok från Nypon förlag lättläst. Men det finns en lång rad andra kriterier, som inte går att visa så här enkelt. Vill du veta mer om våra lättlästa riktlinjer, hör gärna av dig. Lena Maria Nordstrand, förlagschef

38

5 000 TIMMAR Läsforskning visar att det tar 5 000 timmar att bli en god läsare. Läsning är en färdighet som måste tränas. Bästa sättet att träna är att läsa av lust. Därför har vi ett stort utbud av lättlästa böcker som väcker läslust.

ORDENTLIGT GRANSKAD Innan en bok är tryckt och når bokhyllan har den blivit granskad av bl a författare, redaktörer och lättlästproffs. Detta för att försäkra läsaren om att språket och innehållet verkligen är lättläst.

ÖKA ORDFÖRRÅDET En bok måste vara lagom svår för läsaren. Det ska finnas en balans mellan välkända ord och nya ord. De nya orden hjälper till att öka ordförrådet. Man brukar säga att en lagom svårighetsgrad är om drygt 90 procent av alla ord är välbekanta för läsaren.

OLIKA NIVÅER Nypons böcker är indelade i fyra lättlästnivåer. Nivåerna gör det enklare att finna rätt bok till rätt läsare. En alltför svår bok kan minska läslusten. Nivån hittar du längst bak i boken, samt på baksidan.

LIX, VARFÖR DET? Alla böcker från Nypon har ett lixvärde. Ju lägre lixvärde, desto kortare ord och färre ord i varje mening. Vi menar att tillsammans med många andra parametrar, så visar det att Nypons böcker är lättlästa. Lixvärdet hittar du längst bak i boken.

RYTM I TEXTEN Det är viktigt att meningslängden varierar. Man kan inte ha en berättelse som enbart består av huvudsatser. Därför är vi noga med kommatering och bindeord. På så sätt får man en rytm i texten och når ett behagligt läsflyt.

VÄRT ATT LÄSA Ambitionen är att alla ska använda lättlästa böcker, men de ska vara särskilt värdefulla för dem med lässvårigheter. Därför är vi noga med vilka böcker vi ger ut.


för dem som behöver extra stimulans VET VAD VI TALAR OM Våra lättlästa riktlinjer bygger på vetenskaplig grund. Vi följer aktuell forskning och fångar upp vad som anses rätt och riktigt vid de svenska universiteten. Vi låter också skolbibliotekarier och andra med kunskap om vad som väcker läslust, vara med och fatta beslut om vilka böcker vi ska ge ut.

GÄRNA LÅNGA SERIER Vi ger gärna ut böcker i serier. Om Erik, Rolf, Mimmi, Johan som vill bli en ny Zlatan, och många andra. I bokserier känner läsaren igen sig i karaktärerna och i konceptet. På så sätt avlastas arbetsminnet och man kan lägga kraft på innehållet i boken. Det ökar läsflytet, läshastigheten och, när man väl är klar, också självförtroendet.

GULTONAT PAPPER Studier visar att det är lättare att läsa på ett gultonat papper, än på ett papper som är kritvitt. Den svagt gula bakgrunden ger en behagligare kontrast för ögat, vilket påverkar läsningen positivt.

NY SIDA – NY START Vi låter inte en mening fortsätta från en sida till en annan. Det är alltid punkt längst ner på sidan. På så sätt kan läsaren ta en paus efter varje sida.

BILDER FÖRKLARAR Det är en gammal sanning att en bild säger mer än tusen ord. Ibland behövs det illustrationer för att förklara eller förtydliga något i texten. Därför är det ofta illustrationer också i böcker för lite äldre elever.

VARDAGSNÄRA HANDLING Man ska kunna känna igen sig i bokens handling. Då kan man ”spegla sig” i berättelsen, bli aktiv som läsare och dra egna slutsatser. Därför utspelar sig lättlästa böcker ofta i ganska vardagliga miljöer, men är fulla av dramatik.

LUFT MELLAN RADERNA Texten i Nypons böcker är satt med lite större radavstånd. På så sätt minskar risken att blicken glider ner till raden under mitt under läsningen. Även elever som läser med läslinjal är hjälpta av det större radavståndet. Också bokstäverna är något större än i traditionella böcker.

39


Å RSKURS F- 2

Om Sverige då och nu Berättelserna om Ola handlar om en kille i Sverige för 100 år sedan. Böckerna om Isak skildrar livet idag. Men båda serierna ger en bild av en vanlig killes liv i skolan, med kompisar och tillsammans med familjen. Ibland kan det vara spännande att med hjälp av böcker visa på den utveckling som skett i Sverige under ett sekel.

OLA PÅ 1910-TALET

ISAK PÅ 2010-TALET

Best.nr. 978-91-7567-415-5

Isak är en tjuv

Alla i klassen gillar Hugo. Isak också.

ISAK ÄR EN TJUV En dag får Isak följa med Hugo hem efter skolan. Hugo har massor av coola saker i sitt rum. Dataspel, och en klocka som kan vara under vatten. Innan Isak hinner tänka efter har han tagit klockan och lagt den i fickan ...

Emma Askling

Emma Askling

OLA OCH RESAN TILL LANDET Olas kompis Pelle och hans mamma måste flytta. De har inte råd med hyran. Nu har de ingenstans att ta vägen. Då får Olas mamma en idé: Olas morfar behöver hjälp på gården.

En dag får han följa med Hugo hem. Hugo visar sin coola klocka för Isak. Då gör Isak något han får ångra.

Best.nr. 978-91-7567-524-4 Nypon förlag

– en möjlighet för alla

OLA HAR TUR Plötsligt ligger den där och blänker – enkronan. Det är lika mycket som Ola tjänar en hel arbetsdag! Mamma säger att Ola måste lämna kronan till polisen. Men Ola behöver ju ett par nya skor …

ISAK ÄR EN HJÄLTE Isak är på simtävling, och han är bäst i laget. Just innan start ska han hämta sim­glasögonen i omklädningsrummet. Där ser han att Anna har blivit sjuk. Ska Isak ta hand om Anna och missa att simma sin sträcka?

Best.nr. 978-91-7567-416-2

Best.nr. 978-91-7567-639-5

– En krona? Då kan du köpa ett par nästan nya skor, sa skomakaren. – Bara de inte är för trånga, sa Ola. – Prova dem, sa skomakaren. Ola provade. Skorna var nästan alldeles lagom. Kanske lite för stora. Men fötterna kunde ju växa en bit till. – De här köper jag, sa Ola. Sedan gick han bort till Pelle. Han visade stolt upp sina nya skor. – En bra dag, sa Pelle. – Ja, en bra dag, sa Ola. Han kände noga efter med tungan en gång till. Alla tänderna var kvar. Det var en bra dag. 32

33

40

Författare: Hans Peterson Illustratör: Jens Ahlbom 36 sidor, Lix 15-18 Pris: 109 kr

Jag vänder mig om. Hugo sitter längst bak. Han skrattar lite och gör tummen upp. Det gör jag också. – Isak, jobba på med matten nu! Fröken låter trött. Jag vänder mig snabbt om. Fast just nu gör det inget att fröken är arg. Jag är glad ändå. Mamma står vid bilen och väntar på mig efter skolan. Jag springer dit och säger att jag ska följa med Hugo hem. – Då hämtar jag dig där senare, säger mamma. Hon ser glad ut. 12

13

Författare: Emma Askling Illustratör: Valentin Schönbeck 36 sidor, Lix 13–15 Pris: 109 kr


– nej, Amir är inte här, säger emil. Kan Amir ha gått ner på gården? Han kanske leker med de andra barnen? Men idag har ingen sett Amir.

7

6

Glädjen i att känna igen sig Vi lever i ett alltmer mångfasetterat samhälle. Det ska synas i utbudet av lättlästa böcker. Ingen bok passar alla läsare, men alla ska hitta en bok som passar just dem. Det är en utmaning.

Författare: Morten Dürr Illustratör: Peter Bay Alexandersen 44 sidor, Lix 12 Pris: 109 kr

AMIRS ALFABET Amir kan inte skriva alfabetet så som fröken vill. Han ritar bilder istället. Men det är inte okej, säger fröken. Amir rymmer, han vill inte vara i skolan om det ska vara så svårt! Best.nr. 978-91-87061-38-7

Ayla gör så att Idas hår står rakt ut. Ida ser ut som om hon blivit skrämd av en spindel. Tjejerna ser på varandra i spegeln och skrattar.

Vi avslutar nu den del av katalogen som vänder sig till läsare i årskurs F–2. Här uppmärksammar vi två lite äldre titlar som fortfarande efterfrågas på skolor och bibliotek. Amirs alfabet är en riktigt mysig bok om en kille, likt många andra, som inte vill lära sig läsa. Sjalen handlar om Ida och Ayla som leker tillsammans. Plötsligt är Aylas sjal borta, och hon vågar inte gå hem utan den.

Sedan är det Idas tur igen. Hon gör en ny frisyr på Ayla. – Jag skulle också vilja ha svart hår, säger Ida. – Jag skulle vilja ha en ljus slinga, säger Ayla. Lika ljus som ditt hår. – Då vill jag ha en svart slinga, säger Ida. Vi kan byta! – Hur då? säger Ayla. – Vi klipper av varsin slinga av håret och byter. Titta. Ida tar fram två pyttesmå påsar. De hänger i tunna snören av läder. 4

5

Författare: Kåre Bluitgen Illustratör: Kirsten Raagaard 40 sidor, Lix 14 Pris: 109 kr

SJALEN Ida och Ayla leker frisör. När Ayla ska gå hem är hennes sjal borta. Hon får inte visa sig ute utan sjal på huvudet. Till slut lyckas de finna en lösning. Berättelsen är skriven med humor, men med en tydlig underton av allvar. Best.nr. 978-91-87221-27-9

VILKA LÄSARE BEHÖVER LÄTTLÄST? • De som håller på att lära sig läsa • De som har svårt att lära sig läsa • De som är ovana läsare • De som har en annan språklig eller kulturell bakgrund än svensk • De som har dyslexi • De som har koncentrationssvårigheter som t ex ADHD • De som har autism eller Asperger • De som har en utvecklingsstörning • De som har hörselnedsättning • De som har språkstörning (ur boken Vad är lättläst? av Monica Reichenberg och Ingvar Lundberg)

41


3-5 ÅRSKURS

Läsningen har hittills varit förknippad med misslyckanden. Här ger Nypons böcker nya möjligheter. Lättlästa böcker med innehållet anpassat efter läsarnas ålder öppnar upp för att komma vidare. Varje bok är framtagen för att locka till läsning. Böckerna kan läsas av alla i klassen, men just de som kämpar extra hårt har goda chanser att finna en titel som tilltalar. Vår roll som vuxna blir att presentera olika böcker och väcka intresse: ”Den här boken tror jag skulle passa dig. Den …”

Nypons lättlästa böcker är indelade i olika lättlästnivåer. Symbolen 1 nypon är lättast, symbolen 4 nypon innebär en större utmaning för läsaren. Men innehållet är alltså anpassat för läsare i åldern 9-11 år.

42

Flera av titlarna är helt nya. Välj och vraka!

FLERSPRÅK Håll utkik efter den här symbolen. Den betyder att titeln finns på flera språk. LÄTTLÄSTNIVÅ 1

LÄTTLÄSTNIVÅ 2

LÄTTLÄSTNIVÅ 3

LÄTTLÄSTNIVÅ 4

ARBETSMATERIAL Det finns kostnadsfritt arbetsmaterial till samtliga Nypons titlar. Lärarhandledning och arbetsmaterial ligger på www.nyponforlag.se INLÄSNINGSTJÄNST Alla svenska böcker i Nyponmagasinet finns inlästa som full-Daisy, alltså med text, ljud och bild. Gå in på www.inlasningstjanst.se för att läsa mer.


Från sönderbombad vägg till solskensvägg.

Tänk dig att fly Tänk dig att det är krig! Det är nästan omöjligt att föreställa sig. Särskilt för barn som aldrig upplevt det. Med enkla ord leder författaren Pimm van Hest barn och vuxna från en oroande och utsiktslös situation till en hoppfull framtid någon annanstans. Hans berättelse bjuder in de unga läsarna i samtal och funderingar kring flykt och att lämna hela livet bakom sig. Samtal som nu är viktigare än någonsin!

De imponerande illustrationerna av Aron Dijkstra följer och fördjupar berättelsens gång från djup förtvivlan till hopp.   Tänk dig att fly är en bilderbok i stort format. Den passar utmärkt för högläsning och samtal med elever på både låg- och mellanstadiet.

TÄNK DIG ATT FLY NY Best.nr. 978-91-7567-954-9

FÖRFATTARE

PIMM VAN HE

ST

Pimm van Hest är en av Hollands mer uppmärksammade bilderboksförfattare. Han debuterade 2007 med en bok om sin adoptivdotter Rosita. Den blev en stor framgång och är såld till ett 20-tal länder.

STRA

ILLUSTRATÖR ARON DIJK

Aron Dijkstra är bara 25 år, men redan etablerad. Ingen dator kommer nära hans arbete, han föredrar traditionellt hantverk med bläck, penna och vattenfärg när han illustrerar.

Författare: Pimm van Hest Illustratör: Aron Dijkstra 32 sidor, Lix 14 Pris: 139 kr

43


Å RSKURS 3 - 5

VÄNSKAPEN MELLAN TVÅOCH FYRFOTA Mest av allt i hela världen älskar Meja hundar! Men hon vet att hon inte kan få någon egen hund, det är för dyrt.   En dag träffar Meja Lisa som tränar agility, hundhoppning. Lisa har två hundar och nu behöver hon hjälp att träna den gulliga foxterriern Jimi. Plötsligt har Mejas dröm om en hund blivit sann!  I Agility-trilogin kombinerar Mårten Melin skickligt finstämda skildringar om vänskap mellan två- och fyrfota kompisar med fartfylld spänning från tävlingar i agility.

Spontant möte på Bokmässan K���k���a���e���l���åg���a���e��� ���d��öm än�å? ”H���a �ög�” är �ör��� ���e��� �år��� ���i��� n���s���e �� ���d���i���M���.

HOPPA HÖGT

E���a���räf��� ���a ��s���c���o���r���r�� J���. ���t�än���a���i���o���L��� ��åg���o�� M��� ���l ��o���...

MÅR��� ���I�

M��� äl���r ��n���. ��� ��� ��� ��� ��� ���e k���få ���e��� ���d.

Plötsligt stod de bara där i Nypon förlags monter. Författaren Ann-Charlotte Ekensten och illustratören Sofia Falkenhem. De har jobbat ihop med flera böcker, men hade inte hälsat på varandra tidigare. Just så är Bokmässan i Göteborg. De oväntade mötenas plats.   Vi blev glada över att få sammanföra de båda upphovsmännen. Och som ni ser, också de blev glada över att äntligen träffas.

bPPA HO A���I���

HÖGT MÅR��� ���I�

– en möjlighet för alla

Ann-Charlotte Ekensten

MER ÄN BARA FOTBOLL Erik och Love är kompisar. Love är bra på fotboll. Det är inte Erik. Love är modig och vågar prata med tjejer. Det vågar inte Erik. När Erik upptäcker att han är avundsjuk på Love, vet han inte hur han ska göra, och kompisarna blir ovänner. Det blir till slut Love som berättar för Erik vad han är bra på.

.. Mer an bara fotboll

e. Love vågar prata fotboll också. Det

bra på något alls. ed om.

9 789175 676081

Nypon förlag

Best.nr. 978-91-7567-608-1

TAGGAD PÅ INSTA Tara får bekymmer med några som är elaka mot henne på Instagram. Erik vill gärna hjälpa henne, men vet inte hur. När någon i smyg fotograferar Erik och Tara och skriver elaka saker på Insta måste bara något göras! Boken är en fristående fortsättning på Mer än bara fotboll. Best.nr. 978-91-7567-848-1

44

AGILITY! HOPPA HÖGT Best.nr. 978-91-7567-510-7

Nypon förlag

AGILITY! SPRINGA SNABBT Best.nr. 978-91-7567-549-7

Och fast han är bra på att studsa, så tittar alla på Love. Det som stör Erik mest är att Love vågar prata med tjejer. Utan att vara blyg. Erik blir alltid röd i ansiktet när han ska prata med en tjej. Som när han träffade Tara på biblioteket i förra veckan. Då ville han säga något smart. Men orden bara fastnade som tuggummi i munnen. Skolan är slut för dagen. Erik och Love lägger ner sina böcker i ryggsäckarna. De ska cykla hem tillsammans. 6

7

Författare: Ann-Charlotte Ekensten Illustratör: Sofia Falkenhem 36 sidor, Lix 14 Pris: 109 kr

AGILITY! HÖGSTA VINSTEN Best.nr. 978-91-7567-747-7

Alla andra har hund

Jag läste mer i hundboken. Och tänkte på hur det skulle vara att ha en hund. En hund att mata, busa och kela med. En hund att gå ut med. Jag ville inte sitta på mitt rum längre. Och jag ville inte prata med mamma. Jag gick ut i hallen. Tog på mig jackan och skorna. – Vart ska du? frågade mamma. – Bara ut en liten stund, sa jag. 6

– Vi ska äta snart, sa mamma. – Jag sa en liten stund, sa jag surt och öppnade dörren. Sedan smällde jag igen den bakom mig. Jag ångrade nästan genast att jag gått ut. Det var hundar överallt. Alla var visst ute och gick med sina hundar! En gubbe pratade i mobil. Han struntade i att hans hund ville nosa i gräset. Han drog den i kopplet. Så skulle jag aldrig göra! Då lyder inte hunden när den är lös. Fast gubbens hund kanske aldrig var lös?

7

Författare: Mårten Melin Omslag: Sanna Sporrong 30 sidor, Lix 13–14 Pris: 104 kr


Om en verklig händelse Det händer då och då att unga åker fast för att ha kastat stenar på bilar från en bro. Författaren Kirsten Ahlburg har utgått från en verklig händelse när hon skrivit berättelsen om David och Otto.   Boken ger anledning att diskutera varför människor ibland beter sig så oerhört dumt.

KASTA STENEN DÅ! David och Otto är kompisar, bästa kompisar. I alla fall till en början. Men så kommer Otto på att de ska kasta stenar uppifrån en vägbro, ner på bilarna som kör på motorvägen under bron. Otto verkar inte bry sig om att bilarna kan köra av vägen. David dras med i den farliga leken och det går alldeles på tok.

En mycket lättläst bok som på ett fåtal sidor berättar en rafflande historia om hur lätt det kan gå fel, hur lätt det är att dras med av kompisar och falla för grupptrycket. Men också om att stå upp för sig själv, och våga säga ifrån.   Detta är första boken i en serie om David och Otto.

KASTA STENEN DÅ! NY Best.nr. 978-91-88295-06-4

En dag kommer jag att ha en egen bil. Det ska vara en Audi. En cool en. Men det dröjer några år. Jag är bara 15 år och har inga pengar. Jag kan inte köra bil heller.

Ett kast Otto och jag tittar på bilarna. Vi följer deras ljus med blicken. Vi hör bruset och någon som tutar. Vi står högt ovanför dem. Här på bron är det helt tomt. Vägen är liten och smal. Här uppe kommer inga bilar. Jag tycker om att stå på bron med Otto. Mörkret runt oss gör mig trygg. Det känns som om det bara är vi två. Bara vi två i hela världen. Vi – högt över allt annat.

6

7

Författare: Kirsten Ahlburg Omslag: Andreas Erstling 36 sidor, Lix 10 Pris: 109 kr

Bente Bratlund

inte rädd.

En tjuv i huset

En tjuv i huset

ågon bryter sig in i

Bente Bratlund

t. Han är ensam

Nypon förlag

EN TJUV I HUSET Värsta mardrömmen? Simons mamma jobbar natt, så han är ensam hemma. Plötsligt hör han att någon bryter sig in i huset.   Vad ska han göra? Simon gömmer sig under sängen! Best.nr. 978-91-7567-449-0

AGENT ANGUS Angus och Shahid är supertekniska och nästan lite nördiga. Angus är förälskad i Ella och gör allt för att imponera på henne. Därför åtar han sig att ta reda på vem som har stulit hennes ritblock. En rolig historia om två killar som leker detektiver, och om kärlek.

FÅNGADE PÅ ISEN Emil och Jakob åker till havet där isen ligger tjock. De ger sig ut på isen, och plötsligt spricker den. Nu befinner de sig på ett isflak som rör sig ut på havet. Hur ska de komma in till land? En spännande bok som man sträckläser. Best.nr. 978-91-7567-508-4

Best.nr. 978-91-7567-394-3

5

Tjuven går in i mammas rum. Jag hör att han drar ut lådor. Han tar väl mammas smycken. Hon har inte så många. Men de hon har ärvt efter mormor ligger där. Mamma kommer att bli jätteledsen. Det gör ont att ligga på golvet. Det är så hårt. Plötsligt blir det helt tyst. Vad gör tjuven nu? Så hör jag att han går över golvet och ut från mammas rum. 14

Sedan tar han i handtaget på min dörr ... Nej! Jag vågar inte skrika. Och jag vågar inte andas. Vågar inte röra mig. Dörren öppnas och ljuset från hallen strömmar in. Jag ser två stora fötter från min plats under sängen. Det måste vara en lång och kraftig person. Han går över golvet och direkt fram till min dator. Ska han ta den? Nej! Aldrig i livet att han får ta min dator. Jag ska stoppa honom! Jag ska slå honom i skallen med ficklampan.

15

2

Författare: Bente Bratlund 32 sidor, Lix 13 Pris: 99 kr

Jag sneglar på Ella för att se hur hon tog förolämpningen. Men hon står och ritar i sitt block. Snabbt. Jag har aldrig sett någon teckna så snabbt. – Skit, säger Ella och slutar rita. Jag vet inte vad som är skit. Men jag håller med. – Ja. – Jag ville fånga hans min. Jag är ganska nära, men ... Hon suckar. – Jag tycker att han såg trotsig ut. Vad tycker du, Angus? – Hm. 12

Jag vet inte vad hon pratar om. Jag ser på teckningen och känner direkt igen den smala killen och hans långfinger. – Den är ju jättebra! säger jag. – Nej, jag har fått fram hans ilska. Men trotset syns inte. Ella ser på sin teckning. – Vad gör jag för fel? Är det ögonen? Är det munnen som inte stämmer? Oj, oj. Nu borde jag komma med en åsikt. Jag som kan tyda folks ansikten. Jag blir varm i ansiktet. Mina glasögon börjar glida ner på näsan. Vem som helst kan se att jag är en stor bluff. – Det är munnen, får jag ur mig. Nej, nu måste jag ... Så går jag därifrån och försöker att inte snubbla.

13

Isen

Författare: K.L. Denman 100 sidor, Lix 14 Pris: 129 kr

De kommer fram till havet och Emil börjar springa. – Vem kommer först? ropar han. Han springer ut på isen och glider iväg en lång bit. – Är du säker på att isen håller? ropar Jakob. – Jadå. Isen är en halv meter tjock. Det läste min pappa i tidningen i går, säger Emil. Jakob följer efter honom.

12

De springer långt ut på isen. Emil vänder sig om och ser mot staden. Det är roligt att se den så här utifrån havet. De tar fart och glider fram på sina stövlar. – Det här är kul, ropar Emil. Så får han syn på en boj. Den är fastfrusen i isen. – Vem kommer först till bojen? ropar han. De springer ikapp. Plötsligt ser Jakob en spricka i isen. Han hoppar över den. Sedan ser han en spricka till. Det är nog bäst att de vänder om. 13

Författare: Kirsten Ahlburg 44 sidor, Lix 12 Pris: 114 kr

45


Å RSKURS 3 - 5

Skruvat och sjukt kul om tre coola killar Ahmed är cool, Dewa är också cool och jag, jag är allra coolast! Tillsammans är vi de coolaste du kan tänka dig. Om vi dansar på discot? Inte en chans! Joggar på friluftsdagen? Skulle inte tro det! Lånar böcker på bibblan? Aldrig i livet! Eller ... Plötsligt händer något som gör så att allt blir annorlunda!   ”En bok som speglar hur en klass ser ut idag”, skrev BTJs recensent om en av böckerna i Vi Tre-serien. Och det är precis så det är – böckerna om Ahmed, Dewa och jag utspelas här och nu! Med underfundig humor berättar Thomas Halling och Nino Keller i text och bild om tre coola killars grymt sköna liv.

FEGIS NY Idag ska vi på utflykt, Ahmed, Dewa och jag. Hela klassen ska bada. När klassen kommer fram till sjön rusar alla i vattnet. Alla utom Ahmed, Dewa och jag. Best.nr. 978-91-88295-15-6 BÄSTA BOKEN NY Idag ska vi till bibblan, Ahmed, Dewa och jag. Men vi vet att det kommer att bli fett trist, det finns ju inga bra böcker. Bibliotekarien Ola tipsar om en hel hög med böcker. Alla verkar lika töntiga, utom kanske en … Best.nr. 978-91-88295-16-3

Idag ska vi palla äpplen, Ahmed, Dewa och jag. Vi är sugna på äpplen alla tre.

– Okej då, säger Ahmed. – Låt gå, säger Dewa. – Kom! säger jag.

4

46

Ahmed säger att man inte får palla. Dewa säger att han inte vill palla. Jag säger att min pappa alltid pallade äpplen när han var liten.

5

Författare: Thomas Halling Illustratör: Nino Keller 20 sidor, Lix 9–16 Pris: 89 kr

IDROTTSDAG Idrottsdag i skolan och de ska jogga. Sjukt onödigt och trist, tycker killarna, och dessutom är banan galet lång – fem kilometer! De tänker gå, absolut inget kan få dem att springa. Eller …?

PROVET Det är dags för killarna att ha prov. Rätt hopplöst läge, eftersom ingen av dem ens öppnat böckerna. De kommer aldrig att klara provet! Men plötsligt kommer hjälp från oväntat håll.

PALLA ÄPPLEN De tre vännerna är sugna på äpplen! De ser en trädgård och träd med äpplen. Många äpplen. Vid ett träd står det dessutom en stege. Men det finns också något i träd­­gården som de inte ser ...

DISCO Det är dags för fest! Fett nice och coolt med fest, så klart. Och gott med popcorn och chips. Men det där med att dansa, det är verkligen inget för de tre vännerna. Eller …?

KÖRA TEVESPEL De tre killarna ska köra tevespel. Med Ahmeds nya spel, Dewas extra kontroll och dessutom en ny konsol kommer det att bli hur grymt som helst. Bara de kan få börja spela någon gång …

OMELETT! De tre vännerna har klätt sig fina. De andra i klassen är också fina, allt är som upplagt för ett bra klassfoto. Nu gäller det bara för fotografen att få alla att titta in i kameran och le.

Best.nr. 978-91-7567-881-8

Best.nr. 978-91-7567-882-5

Best.nr. 978-91-7567-630-2

Best.nr. 978-91-7567-748-4

Best.nr. 978-91-7567-750-7

Best.nr. 978-91-7567-629-6


Läsning för ALLA! Vi bad författaren Thomas Halling fundera över vad han har för nytta av att vara utbildad lärare. Så här svarade Thomas. Kanske har jag träffat fler klasser än någon annan? Jag vet hur spridd läsförmågan är i en klass och på en skola. Mina femton år som lärare på mellanstadiet och mina tjugotvå år som kringresande författare på landets alla skolor har fått mig att vilja skriva för ALLA! ALLA i klassen. ALLA på skolan.   Läsupplevelsen måste bli lika

spännande, lika rolig eller lika angelägen! Jag hoppas få ALLA som har det kämpigt med läsningen att ta sig igenom en bok.   Jag hoppas att ALLA goda läsare upptäcker att kortare texter kan vara bra och läsvärda. ALLA elever måste få chansen att klara en text!   Det är ALLAS rättighet.

FÖRFATTA

RE THOM

AS HALLIN

G

NINO KELLER OM ATT RITA LÄTTLÄST Är det annorlunda att illustrera en lättläst bok? – Ja. Det finns vissa regler. Som t. ex. att bilderna inte får vara för detaljrika. Eftersom texten är så nerbantad och ren bör även illustrationerna vara det. Bilden får inte distrahera läsaren för mycket från texten. Det är ett samspel och en balansgång som är rolig att jobba med.

STOR OCH LITEN PÅ SAMMA GÅNG Vad gör man när man är ensam hemma och det plötsligt dyker upp massor av personer som inte är bjudna? Hur säger man nej till en kompis som säger åt en att snatta? När är det dags att sätta ner foten och säga emot den som mobbar?

Böckerna om Lo tar trovärdigt upp många av de konflikter som kan uppstå med såväl kompisar som familj för den som med full fart är på väg mot vuxenlivet. De är helt och hållet skrivna utifrån de ungas vardag.

NY I KLASSEN NY Den nya tjejen Robin, som börjar i Los klass, ser verkligen speciell ut. Hon har rakat halva huvudet och har på sig läderbyxor. Ingen annan i klassen är som hon. När klassens ledare Tea bestämmer sig för att vara taskig mot henne verkar hon inte ens bry sig.   Lo tycker att Robin är ofattbart modig och cool. Men Tea blir bara taskigare och taskigare. Det måste få ett slut! Vad ska Lo göra? Hur ska hon säga emot Tea? Best.nr. 978-91-88295-03-3 Lix 10

Lo och ett par andra tjejer satt kvar på bänken och pratade med Robin tills det ringde in. – Nu är det idrott, sa Lo. Kom, Robin, jag kan visa dig var vi byter om.

BÄSTA TRÄNAREN Best.nr. 978-91-7567-886-3 Lix 17

VIKARIEN Best.nr. 978-91-7567-765-1 Lix 17

ÅKA FAST Best.nr. 978-91-7567-534-3 Lix 17

INTE BJUDNA Best.nr. 978-91-7567-617-3 Lix 14

2 På idrotten körde de basket. Tea var inte med. Det var hon nästan aldrig. Nu var hon visst hos skolsyster. Men när idrotten var slut kom hon tillbaka. Runt sig hade hon som vanligt Tess och Sandra. Lo, Robin och några andra var på väg in i duschen när Tea tog upp sin mobil. Hon tänkte ta ett kort! Hon höjde mobilen mot Robin! – Vad gör du? skrek Robin. Hon försökte gömma sig bakom handduken.

10

11

Författare: Thomas Halling Omslag: Elisabeth Widmark 40 sidor Pris: 109 kr

47


Å RSKURS 3 - 5

Läs högt!

Om alla vuxna förstod hur viktigt det är att läsa högt, skulle de läsa högt mycket mer.

Högläsning skapar gemenskap Dra dig till minnes när någon läste högt för dig! Vad kände du? För många av oss är högläsning en positiv upplevelse av samvaro, lugn och gemenskap. Det kan vi ge dagens barn och unga. Det är bara att sätta igång. Nu! Högläsning väcker lusten att läsa.

LILLE PRINSEN MÄSTERDETEKTIVEN BLOMKVIST Lille prinsen är en klassisk saga från 1943. Boken är betydligt kortare än ursprungsBoken berättar om den lille prinsen och hans versionen eftersom den gjorts mer lättläst mödosamma resa till jorden och vilka han genom att handlingen har koncentrerats träffar där. Personer som ofta strävar mot kring själva deckargåtan. Men kvar finns – en möjlighetden för alla charmiga miljön från en småstad i helt omöjliga och oförnuftiga uppgifter. Den ende som ger honom glädje är en liten räv 1940-talets Sverige, liksom Astrid Lindsom öppnar hans ögon inför det viktigaste i grens berättarröst och hennes vackra, livet ... färgrika språk.

JAKOB OCH HUNDEN En dag i sommar­stugan dyker en svart, lite förvildad hund upp. Den följer Jakob vart han går. De kan inte hitta ägaren så när sommaren är slut får hunden följa med hem till stan. Så en dag dyker en ägare upp och tar med sig Nypon förlag LIV FROHDE hunden. Men den rymmer till Jakob igen ... En underbar bok om tillgivenheten mellan en pojke och en hund.

Best.nr. 978-91-88037-91-6

Best.nr. 978-91-7567-634-0

9 789175 676340

Jag har ritat av honom här:

Jag såg förvånat på pojken. Var kom han ifrån? tänkte jag. Men den lille pojken såg inte ut att ha gått vilse. – Vad gör du här? sa jag. Han svarade inte på det. Istället sa han: – Rita ett lamm åt mig, är du snäll. Ibland när man inte förstår något är det bäst att bara lyda. Men jag sa

Bilden är inte så bra. Men det beror nog på att jag inte fick öva så mycket när jag var liten. 16

48

Jakob och hunden

Vem var hunden och var kom den ifrån?

LIV FROHDE

Jakob vaknade. Han kände något mjukt mot kinden och öppnade sakta ena ögat. En svart hund stod över honom och nosade på hans ansikte. Jakob kände små, varma andetag från nosen. Han låg stilla för att inte skrämma bort hunden.

till pojken att jag inte kunde rita. – Det gör inget. Rita ett lamm åt mig ändå, sa han. 17

Författare och illustratör: Antoine de Saint-Exupéry 146 sidor, Lix 18 Pris: 149 kr

Best.nr. 978-91-86447-68-7

Kalle såg ut genom fönstret. Där låg Storgatan stilla och lugn som alltid. Kalle suckade. Det var inte lätt att vara detektiv i den här lugna staden. Nu hördes ett brak i trappan. Det var Anders. Kalle gömde undan pipan. Han hade ändå ingen tobak i den. Men en detektiv måste ha en pipa när han ska lösa fall. – Ska du med ut? sa Anders. Det var klart att Kalle skulle med ut. – Vad ska vi göra? sa Eva-Lotta. I bageriets trädgård satt Eva-Lotta och gungade. – Där är ni ju, sa Eva-Lotta. – Ska du med ut på stan? sa Kalle.

Just då hördes ett tåg. – Nu kommer tåget från Stockholm, sa Anders. – Jag vet vad vi gör, sa Kalle. Vi gömmer

– Kan jag väl, sa Eva-Lotta. Det kändes att det var lördag kväll. Folk var hemma. De satt i sina trädgårdar och åt

oss bakom häcken vid Eva-Lottas trädgård. Så lägger vi ett paket med ett snöre i på trottoaren. När det kommer någon och vill ta

middag. Allt var lugnt och stilla.

paketet drar vi i snöret.

6

7

Författare: Astrid Lindgren Illustratör: Eva Laurell 80 sidor, Lix 18 Pris: 135 kr

Jakob stannade. En iskall rädsla fyllde honom. – Buster, sa han. Hunden rörde sig inte. Jakob satte sig på huk och lade handen på hunden. Den andades inte.

12

Han lyfte upp Busters huvud, skakade honom och ropade att han skulle vakna. Men hundens huvud låg tungt och stilla mellan hans händer. Jakob lade sig ner med armarna om hunden. Tårarna rann nedför hans kinder. Han strök över pälsen som fortfarande var varm. Nu kom mamma och pappa in i köket. – Buster är död, snyftade Jakob. Pappa lade sig på knä. Han kände under Busters öra och på hundens bröst. – Ja, vi kan inte göra något, sa han. Mamma lade armen om Jakobs axlar. Hon grät. Pappa lyfte upp Buster och bar honom försiktigt till filten under fönstret. Sedan böjde han sig ner och lade kinden mot hundens päls. Jakob såg att pappas axlar skakade lite. 13

Författare: Liv Frohde Illustratör: Asbjørn Tønnesen 138 sidor, Lix 17 Pris: 129 kr


L ÄS A M B A S S A DÖ R J O HAN AND E RB L A D

Läsambassadören om läsning Kulturrådet har utsett en ny läsambassadör. Och han blev så förvånad när han blev tillfrågad att han undrade om Kulturrådet verkligen visste vad han höll på med! Johan Anderblad, känd från TV inte minst som programledare för Bolibompa, är ny läsambassadör. Han ska arbeta för att ge alla, oavsett bakgrund, lika möjligheter att nå litteraturen.   Statens Kulturråd utser vartannat år en ny läsambassadör. Johan Anderblads uppgift blir att nå ut till dem som inte är vana att läsa. Han ska också arbeta gränsöverskridande och försöka öka

Germano Zullo & Albertine FÅGLARNA

Fåglarna Germano Zullo

Albertine

VILJA

Hans eget läsintresse väcktes när han arbetade på lagret i en bokhandel. Där mötte han människor som älskade böcker. De inspirerade honom att läsa både faktaböcker och skönlitteratur.   Lusten att läsa kan komma från oväntat håll och de viktigaste förebilderna kan vara helt andra än de förväntade, menar Johan Anderblad.

FÅGLARNA En charmig och filosofisk bok om värdet av att försöka förstå varandra. Den lilla, lilla fågeln och den stora lastbilschauffören träffas. Vad har de att säga varandra? Kanske ingenting. Men genom att ge varandra tid, dela på en lunchsmörgås och verkligen vilja förstå, kan chauffören hjälpa den lilla fågeln att flyga.   Och fågeln, ja tillsammans med sina vänner får den chauffören att uppleva något väntat. De möts och får förståelse för varandra. Best.nr. 978-91-87831-86-7

aforlag.se

7 831867

intresset för läsning hos barnfamiljer.   – Jag vill söka upp sportprofiler, modebloggare, heminredare och artister som normalt inte förknippas med böcker, för att få dem att berätta om sina läsupplevelser. Jag vill fokusera på de ställen där många håller till idag: vloggar, youtube-kanaler, Instagram spelforum, med mera, säger Johan.

18

Man skulle nästan kunna tro att det handlar om dagar som liknar de andra.

19

Författare: Germano Zullo Illustratör: Albertine 65 sidor Pris: 129 kr

49


Å RSKURS 3 - 5

OM SVIKEN VÄNSKAP Att ha en bästis betyder mycket. Att bli den som står utanför är en stor förlust. Författaren Emma Frey-Skött har kärnfullt beskrivit dramatiken. Det är viktigt att ta upp frågan i samtal och ifrågasätta attityder som gör att somliga blir ensamma, utfrysta, ibland mobbade. Läs, prata om det och arbeta vidare med egna tankar kanske i både ord och bild.

5

Det hela började med att du blev sjuk. Du var borta från skolan i en vecka. Jag kände mig ensam och saknade dig. En rast började Elin prata med mig. Hon var rolig och snäll. Vi började hänga på rasterna och efter skolan. Elin sa dumma saker om dig ibland.

14

15

Författare: Emma Frey-Skött Illustratör: Lisa Zachrisson 24 sidor, Lix 11 Pris: 109 kr

SVEKET Best.nr. 978-91-7567-106-2

FARIDA + UMAR + NICO + KIRA + YRSA = FUNKY Fem vänner bildar tillsammans bandet Funky och i de tre berättelserna får vi ta del av deras liv och bandets motgångar och framgångar.

– Nico, spela för oss, säger Kira. Farida vänder sig om och ser på mig. Det suger till i min mage. – Kan du spela? säger Farida. Hon pekar på min gitarr. Jag nickar och sväljer. Men jag är torr i halsen. Jag kan inte säga ett ord.

FUNKY ÄR PÅ GÅNG Best.nr. 978-91-7567-267-0

FUNKY GÅR VIDARE Best.nr. 978-91-7567-385-1

FUNKY FÅR MOTSTÅND Best.nr. 978-91-7567-525-1

4

– Du kan väl spela lite? säger Farida. Hon ser på mig igen. Jag vågar inte titta på henne. – Nico spelar så bra, säger Kira. Hon hänger över min stol igen. Hela stolen gungar. Jag spelar en låt. Men ser inte på Farida och Kira. Jag är varm i hela kroppen.

5

Författare: Line Kyed Knudsen Illustratör: Andreas Erstling 32 sidor, Lix 12 Pris: 99 kr

Goda exempel från skolbiblioteket Hur fungerar egentligen skolbiblioteket i grundskolans pedagogiska verksamhet? Det ska Skolinspektionen ta reda på. Skolbiblioteken som pedagogisk resurs diskuteras ständigt. Det finns mycket att vinna på att skolans pedagogiska verksamhet och skolbiblioteken samarbetar. Skolinspektionen studerar under våren ett 20-tal kommuner för att finna områden som kan utvecklas

50

och lyfta fram goda exempel. Redan i mars ska arbetet vara klart och resultera i en rapport med fokus på allt som är bra. Slutsatserna i rapporten ska presenteras så att de kan användas av skolbibliotek över hela landet redan vid skolstarten hösten 2018.


Foto Maria Andersson

En mycket enkel, lättläst, tydlig och logisk berättelse som har sina humoristiska poänger och kan passa lite äldre barn med lässvårigheter. Boken är rikt illustrerad med lätt parodiska, skickligt gjorda svartvita bilder av Linda Siewert. BRITT ENGDAL, BTJ, OM MORMOR POLIS OCH RÖDA FARAN

Lättlästa deckarfall som är kul att läsa och lösa! Mormor polis är en serie snälla och kluriga deckare av författaren Martin Palmqvist. De handlar om den unga, självständiga Tuva som löser brott tillsammans med sin mormor som är polis. Med hjälp av tydliga ledtrådar bjuds läsaren in till en klassisk pusseldeckare och kan vara med och lista ut vem som är skyldig.

MORMOR POLIS OCH PIRATFLAGGAN NY På museet har flaggan på piratskeppet blivit stulen. Den är mycket värdefull. Museets chef Bengt Boss ber Tuva och hennes mormor om hjälp att hitta tjuven. Den listiga mormor och den ännu listigare Tuva lyckas finna tjuven bland den lilla skara som jobbar på museet: Bengt Boss, Tomas Vakt och Jill Krok. Best.nr. 978-91-7567-959-4

MORMOR POLIS OCH ZLATANS SKOR Best.nr. 978-91-7567-861-0

MORMOR POLIS OCH RÖDA FARAN Best.nr. 978-91-7567-862-7

OM I LLUS TRATÖRE N LIN DA S IE W E RT

LINDA TAR KLAPP-PAUS Linda Siewert får uppskattning för sina illustrationer i Mormor polis. Kanske är det katten som ger inspiration. Här ger hon en bild av sin arbetsprocess. Det är skillnad på att illustrera en traditionell bok, och en lättläst, menar Linda.   – Det är något i min egen process som blir annorlunda; de inre bilder jag får upp när jag läser texten, är mycket klarare och tydligare, säger hon.   Linda sitter hemma och arbetar. Helst vid ritbordet.   – Där har jag alla mina redskap och hittar lätt vad jag behöver. Och så katten förstås. Den ligger på sin plats och jag kan ta klapppaus emellanåt.   I början av arbetet med ett nytt uppdrag måste det vara lugnt.   – Jag kan inte ha några ljud på under planeringsstadiet. Det måste vara tyst när jag läser manuset och bestämmer hur bilderna ska ligga i boken. Men när jag skissar lyssnar jag ofta på musik, och i tusch-stadiet, där allt är mer mekaniskt, lyssnar jag ibland på ljudbok eller podcast, säger Linda Siewert.

Författare: Martin Palmqvist Illustratör: Linda Siewert 52 sidor Lix 13-15 Pris: 105 kr

51


Å RSKURS 3 - 5

Måns och Mahdi är två irriterande, roliga och livsbejakande killar. Trots sina olikheter har de det fett roligt tillsammans när de hänger nere på gården, hittar på pojkstreck eller bara dagdrömmer om framtiden.

Kan jag få en hund, då? Fett trist.

Nix, de smutsar ner .

Två killar som lockar till skratt

12

Det händer då och då att man ”snubblar över” utländska böcker som väcker ha-begär. Just så var det med den danska serien om killarna Måns och Mahdi. Nu kan vi stolt presentera de två första titlarna i serien. Det är lättlästa grafiska romaner om två killar med helt olika bakgrund. Varje boksida består av en bild med pratbubblor.

52

Vi kommer också att ge ut serien på mångspråk; till en början språken arabiska, dari och somaliska. Läs mer på sidorna 102 och 104.

13

Finns på flera språk!


SAGT OM DEN DANSKA SERIEN

Replikerna är klockrena BERLINGSKE

Humoristisk och medryckande EKSTRA BLADET

MÅNS OCH MAHDI PÅ GÅRDEN NY Måns får bara cykla hemma på gården för sin mamma. Sjukt trist! Där händer ju aldrig något. Tills det plötsligt dyker upp en nyinflyttad kille, Mahdi.   Mahdi är fett töntig, tycker Måns, och Mahdi tycker detsamma om Måns. Han är ju hur töntig som helst. De har absolut inget gemensamt och kommer aldrig att bli kompisar. Eller ...? Kim Fupz Aakeson och Rasmus Bregnhøi

Best.nr. 978-91-7567-960-0

HUMOR AV HÖG KLASS

MÅNS OCH MAHDI SPELAR FOTBOLL NY Måns och Mahdi ska spela fotboll. Det är fett nice och samtidigt är det så frustrerande. Var bollen inne eller ute, var tacklingen sjyst, var det frispark eller inte?   De är inte alls överens om hur reglerna ska tolkas eller om vad som egentligen händer på planen. Och inte blir det bättre av att det börjar regna. Eller …?

Kim Fupz Aakeson och Rasmus Bregnhøi hör till de största namnen inom dansk barnlitteratur. Nu har de för första gången gjort en tecknad serie tillsammans. Med humor och glimten i ögat beskriver de i text och bild hur det är att vara pojke, de där åren innan man får cykla själv på gatan. Måns och Mahdi är berättelser om hur två killar som inte har ett dugg gemensamt (förutom att de bor på samma gård, gillar att göra samma saker och båda drömmer om att bli rika och kända) blir vänner.  

Best.nr. 978-91-88295-00-2

Och som i all bra litteratur finns här igenkänning för både pojkar och flickor, oavsett ålder och bakgrund. Replikerna och bilderna driver tydligt och logiskt berättelsen framåt, och pratbubblorna är färgkodade för att hjälpa läsaren att förstå vem som säger vad.

LÄTTLÄSTPRIS FÖR HÖG KVALITET Kim Fupz Aakeson och Rasmus Bregnhøi tilldelades danska skoldepartementets Skriverprisen 2016 för Måns och Mahdi. Skriverprisen delas ut till en författare och/eller illustratör som skriver läsvänligt och därmed tillgodoser de läsare som kan ha svårt att ta del av den litteratur som annars erbjuds. Tonvikten läggs på tillgänglighet; språkligt, innehållsmässigt och grafiskt.

Nu är din cykel klar.

Får jag cykla på gatan?

Nix. Trafiken är för farlig.

4

5

Författare: Kim Fupz Aakeson Illustratör: Rasmus Bregnhøi 40 sidor, Lix 6-10 Pris: 99 kr

53


Å RSKURS 3 - 5

Äventyr och humor

FÖRFATTARE

Där Turbo och hans vänner Simon och Olle är händer det alltid något! Den uppfinningsrika och fantasifulla trion ser på världen med vidöppna ögon och upptäcker såväl vampyrer som spöken ... De bygger kojor, fångar gammelgäddan och passar hundar.   Ingen gång blir det riktigt som de tänkt sig, utan betydligt knasigare! Den som läser en Turbo-bok får garanterat skratta mycket!   Ulf Sindt och Gunilla Kvarnström är en väletablerad duo i svensk barnlitteratur, erkänt skickliga på att skapa finurliga och humoristiska berättelser.

ULF SINDT

Ulf Sindt har varit verksam som barnoch ungdomsboksförfattare i snart 30 år. Han är en mästare på att berätta kul och engagerat och han är mycket populär ute i skolorna, som han ofta besöker. Ulf berättar humoristiskt och tänkvärt om ämnen som ligger nära hans läsekrets. Hans böcker är oerhört omtyckta av många unga läsare, och till hans absolut mest älskade böcker hör serien om Turbo och hans vänner.

GUNILLA OM INSPIRATION Gunilla Kvarnström är en av svensk barnlitteraturs mest uppskattade illustratörer, känd också från Kamratposten. Här berättar hon kort om vad som ger henne inspiration. Och inte bara när hon jobbar med lättläst. I alla lägen blir jag mest inspirerad av humor. Det behöver inte vara uttalade skämt i texten som jag bildsätter. Jag kan också själv tillföra något genom att t.ex. rita en rolig kroppshållning, en blick eller ett djur som gör något i bakgrunden.   Spänning och konflikter är också inspirerande, många böcker innehåller ju alla dessa komponenter.

54

ILLUSTRATÖ

R GUNILLA

KVARNSTRÖ

M


TURBO BLIR SPÖKJÄGARE NY Turbo, Simon och Olle tycker att det är härligt läskigt med spöken och spökhistorier. De vill verkligen veta om det finns spöken eller inte.   På väg hem från skolan går de ofta förbi ett övergivet hus. Där bodde det tidigare en elak flygare, men nu är han död. Fast det finns de

som säger att de sett honom ändå … Turbo och hans vänner vill också väldigt gärna se ett spöke, så de bestämmer sig för att bli spökjägare.   Turbo blir spökjägare ingår i den populära serien om Turbo och hans kompisar. Böckerna går alldeles utmärkt att läsa fristående.

I ett stånd sålde de en stor motor. Ture gick fram och tittade på den. – Vad är det för motor? frågade han. – Det är en helikoptermotor, sa säljaren. Det finns en propeller till. – Ska du bygga en helikopter? sa Simon förvånat. – Nej, jag tänkte ha den i bilen, sa Ture. Vi tyckte alla att det var en bra idé. Ture tog fram ett måttband. Han mätte motorn på längden och bredden. – Jag tror att den passar, sa han. – Köp den! sa Simon. – Då blir det åka av, sa Olle. – Hur stark är motorn? frågade Ture. 12

Best.nr. 978-91-88295-17-0

Författare: Ulf Sindt Illustratör: Gunilla Kvarnström Ca 48 sidor, Lix 13–16 Pris: 105 kr

TURBO Ulf Sindt

Det finns fler Turbo-böcker. Missa inte dem!

– en möjlighet för alla

Turbo och tokige Ture

Turbos granne heter Ture. Men han kallas för tokige Ture, eftersom han alltid hittar på så tokiga saker. En dag får Turbo och hans kompisar Simon och Olle följa med på en åktur i Tures nya bil. Det blir en rätt så tokig utflykt …

Nypon förlag

TURBO OCH VAMPYREN Turbo, Simon och Olle är superrädda för vampyrer! De vågar knappt gå ut utan en vitlök i fickan. En kväll ser Turbo en man bita en kvinna i halsen. Han måste vara vampyr! Turbo och hans kompisar bestämmer sig för att kolla upp vampyrmannen.

TURBO OCH HUNDTJUVEN Turbo och Simon passar Olles hund Lillis. På en skogspromenad blir Lillis jätterädd för en annan hund och springer sin väg! Turbo och Simon letar och letar, men Lillis är försvunnen. Så dyker det upp ett utpressningsbrev …

TURBO TÄVLAR Turbo, Simon och Olle har börjat cykla. Allra bäst är Simon. Han kan cykla nerför trappor och utför stup. Turbo och Olle vill att Simon lugnar ner sig lite, men Simon tycker inte att de ska oroa sig, inget kommer att hända. Men så en dag …

TURBO OCH TOKIGE TURE Turbos granne kallas för tokige Ture eftersom han alltid hittar på så tokiga saker. En dag får Turbo, Simon och Olle följa med på en utflykt med Tures nya bil. Det är förstås ingen vanlig bil, och det blir en festlig färd i flygande fläng!

TURBO OCH MONSTERGÄDDAN Turbos bästisar Simon och Olle kommer till Turbos familjs sommarställe. De tre vännerna fiskar varje dag och det nappar ofta. Men de får inte upp någon fisk! Till en dag då killarna får gammelgäddan på kroken!

TURBO OCH DEN MYSTISKE KILROY Turbo och hans kompisar Simon och Olle ska bygga en koja i skogen. Men när de ska börja har någon flyttat på deras saker, och på marken hittar de en lapp från någon som kallar sig för Kilroy. Vem kan det vara?

Best.nr. 978-91-7567-884-9

Best.nr. 978-91-7567-755-2

Best.nr. 978-91-7567-615-9

Best.nr. 978-91-7567-516-9

Best.nr. 978-91-7567-389-9

Best.nr. 978-91-7567-284-7

55


Å RSKURS 3 - 5

Lite kortare kapitelböcker Det måste finnas olika typer av lättlästa böcker. Riktigt enkla och tunna, liksom de som närmar sig mer traditionella kapitelböcker. Här visar vi några lite längre kapitelböcker.

MYNTA OCH DEN MYSTISKA CYKELTJUVEN NY Detta är sjunde boken i serien om deckartjejen Mynta. Den här gången är det Mynta och hennes ständiga följeslagare Frida som själva blir drabbade. Deras cyklar är stulna.   De börjar genast leta efter spår som kan leda dem till tjuven. Det finns många misstänkta. Rökande tanten på bottenvåningen till exempel, och den mystiska tjejen som påstår att hon tappat sitt örhänge i cykelrummet.   Som vanligt lyckas tjejerna klura ut vem den skyldiga är och det slutar med en spännande tjuvjakt i skogen.   Lagom spännande med två deckartjejer i vardagsmiljö som löser brott med mod och eftertanke. Alla böcker i serien kan läsas fristående från varandra. Best.nr. 978-91-7567-956-3

Rånet

– Upp med händerna! skriker rånaren som har en pistol i handen. Mynta håller upp händerna. Sofia också. Rånaren går fram till kassan. – Öppna den! skriker rånaren till Sofia. Sofia öppnar kassan. Hennes händer skakar. Rånaren tar pengarna och springer sedan mot dörren.

8

9

Författare: Lena Lilleste Illustratör: Carina Ståhlberg Ca 50 sidor, Lix 14-16 Pris: 109 kr

MYNTA Lena Lilleste

Lena Lilleste

Sofias godisbutik har blivit rånad två gånger. Rånaren har en lejonmask för ansiktet. Och rånaren lämnar hotbrev, så att Sofia inte kan ringa polisen! Nu måste Mynta hjälpa Sofia sätta fast skurken …

Mynta och den mystiska rånaren

Och grannarna vet att Mynta och Frida har sett dem!

Mynta och de mystiska grannarna

Men vad gör grannarna där inne? Det ser ut som om de håller på med något skumt.

Lena Lilleste

Lena Lilleste

Mynta har nya grannar. En kväll råkar hon och Frida se in genom deras fönster.

Nu är Mynta och Frida farliga vittnen …

– en möjlighet för alla

56

– en möjlighet för alla

Nypon förlag

MYNTA OCH DE MYSTISKA STÖLDERNA Mynta och Frida är på fotbollsläger när en dator och en mobil plötsligt försvinner. Mynta och Frida hinner misstänka varandra, men så hittar de stöldgodset ...

MYNTA OCH DE MYSTISKA GRANNARNA Myntas nya grannar håller på med något skumt. En kväll råkar hon och Frida se in genom deras fönster. Grannarna vet att Mynta och Frida har sett dem! Nu är de farliga vittnen ...

Best.nr. 978-91-7567-844-3

Best.nr. 978-91-7567-426-1

Nypon förlag

MYNTA OCH DEN MYSTISKA RÅNAREN Sofias godisbutik har blivit rånad två gånger. Rånaren lämnar hotbrev, så Sofia vågar inte ringa polisen. Hon måste stänga sin butik om inte inbrotten slutar. Detta är helt klart ett fall för Mynta!

MYNTA OCH DET MYSTISKA HJÄRTAT Mynta och Frida jagar den som stulit klasskassan. De vet att rånaren har ett hjärta tatuerat på armen. Vaktmästaren har plötsligt en dyr bil och bildläraren verkar mystisk. Är det någon av dem?

Best.nr. 978-91-7567-424-7

Best.nr. 978-91-7567-609-8

MYNTA OCH DEN MYSTISKA HUNDTJUVEN När Mynta och Frida passar grannens hund blir den stulen. De tar upp jakten på tjuven, och luras ut på villovägar innan de hittar hunden i ett öde torp. Men då blir det riktigt farligt ... Best.nr 978-91-7567-619-7

MYNTA OCH DE MYSTISKA INBROTTEN Fridas grannar har haft inbrott, men inga dörrar eller fönster är uppbrutna. Mynta och Frida tar upp jakten på tjuvarna. En väska med ett dödskallemärke leder dem in på ett oväntat spår ... Best.nr. 978-91-7567-737-8


ILLUST

RATÖR

SVEN A

NDERS

SON

ETT DYGNET-RUNT-JOBB Jag inspireras av allt. Men kanske främst av människors beteende. Det är en källa till ständig glädje och förundran. När jag väl fått en idé så kan jag skissa var som helst, utom när jag kör bil. Att teckna pågår, om jag tänker efter, ständigt. Det är ett roligt dygnet-runt-jobb, faktiskt.

VANDRANDE PINNAR PÅ RYMMEN Frodo ska få köpa djur. Vandrande pinnar. Farmor har hittat en tant på internet som säljer. Tillsammans med farmor, pappa och storasyster åker Frodo till tanten. De stannar på vägen och fikar, och Frodo börjar bli nervös. Tänk om pinnarna inte är ett bra husdjur? Best.nr. 978-91-7567-883-2

Författare: Linda Åkerström Illustratör: Sven Andersson 50 sidor, Lix 12 Pris: 105 kr

LIVET SOM 11-ÅRING Det är lätt för läsaren att tycka om Emil, och känna igen sig i hans liv. Böckerna bygger på vardagsdramatik, ur en 11-årings synvinkel.

Hon skulle träffa en kompis och ta en öl. Emil skulle sakna henne, fast han bara skulle vara borta i två nätter. – Nu kommer pappa! ropade mamma. Pappas bil stannade utanför. Det hördes tre korta tut. Pappa kom aldrig in längre. Det kändes konstigt, men också skönt. Det blev bara tjafs när mamma och pappa sågs. – Ha det så bra nu, sa mamma och gav Emil en kram. Emil kramade tillbaka. Länge, länge. Sedan sprang han ut till bilen. 11

EMIL 11

SKOLFOTOT Emil är nervös. I dag ska skolkatalogen delas ut. Det är nog inget bra kort på Emil. Han kommer att bli retad. Emil är elva år.

Mycket och ofta! Frågan är:

Ska de skiljas?

– en möjlighet för alla

THOMAS HALLING

Best.nr. 978-91-87221-65-1

BARA BRÅK

Mamma och pappa bråkar.

Författare: Thomas Halling Illustratör: Kenneth Andersson 32-40 sidor, Lix 13-16 Pris: 109 kr

BARA BRÅK Emils föräldrar bråkar. En morgon vill Emils mamma prata allvar med honom. Han anar det värsta - att de ska skiljas. Best.nr. 978-91-7567-117-8

FÖRBJUDET Emil stjäl pengar ur en jacka i skolan. Han fattar att det är fel, ändå gör han det. Tack vare en klok lärare ordnar det sig. Best.nr. 978-91-7567-245-8 (arabisk) Best.nr. 978-91-7567-527-5

57


Å RSKURS 3 - 5

Lär känna Fröken Spöke

OM I LLUS TRATÖRE N Å S A ROS É N

OM SITT ARBETE SOM ILLUSTRATÖR

Fröken Sparre är inte någon vanlig fröken ... Hon är över hundra år gammal, tål inte solen och bor i skolans källare. Alla elever vet att Fröken Sparre är ett spöke, men det är en hemlis, för klassen vill absolut inte bli av med henne. De har ju rätt ofta nytta av hennes övernaturliga förmågor.   Kerstin Lundberg Hahn skriver så bra böcker att hon vunnit barnens finaste bokpris, Bokjuryn, två gånger. Åsa Roséns magiskt humoristiska bilder ger en extra dimension till böckerna.

Nu när jag jobbar professionellt som kreatör väntar jag aldrig på att inspirationen ska komma. Jag ser mig som en problemlösare och sätter igång med att ta tag i uppgiften. VAR SITTER DU HELST OCH ARBETAR? Jag har ett stort skrivbord där dator, penslar, papper och all annan utrustning får plats. Det är egentligen en perfekt arbetsplats, ändå jag jobbar alltid vid köksbordet. Där kan jag röra mig runt bordet och välja olika stolar att sitta på. Där är jag omgiven av stora fönster, det är väldigt ljust och där trivs jag bäst.

– en möjlighet för alla

FRÖKEN SPÖKE GÅR PÅ CIRKUS Best.nr. 978-91-7567-885-6

FRÖKEN SPÖKE Best.nr. 978-91-7567-271-7

58

(engelsk) Best.nr. 978-91-7567-759-0 Alla i klassen är glada. Den snälla Fröken Sparre ska vara vikarie igen! Men är hon så snäll som hon verkar? Var kommer den svarta katten som äter gråsparvar ifrån? Och varför har Fröken Sparre en grå fjäder i håret?

(pashto) Best.nr. 978-91-7567-760-6 Det här är den tredje delen i den rysligt roliga serien om Fröken Spöke.

(somalisk) Best.nr. 978-91-7567-763-7 (tigrinsk) Best.nr. 978-91-7567-695-1 – en möjlighet för alla

(finns på två nya språk; se sid 102 och 106)

FRÖKEN SPÖKE PÅ SOMMARLOV Best.nr. 978-91-7567-635-7

FRÖKEN SPÖKE KOMMER TILLBAKA Best.nr. 978-91-7567-406-3

5. Droppar av blod

Ebba, Ivar och Rut stirrade på katten. Den smög sakta mot ett träd. Där satt en liten, grå fågel. Katten tittade på fågeln. Fågeln satt stilla. Den såg ut som en grå, liten boll. Den märkte inget. – En gråsparv, viskade Rut. – Hur vet du det? sa Ebba. – Jag gillar fåglar, sa Rut. Just då tog katten ett skutt. Den hoppade snabbt och högt mot grenen.

FRÖKEN SPÖKE OCH DEN SVARTA KATTEN

Best.nr. 978-91-88295-18-7

(arabisk) Best.nr. 978-91-7567-642-5

Nypon förlag

KERSTIN LUNDBERG HAHN

FRÖKEN SPÖKE GÅR VILSE NY Nu är det dags för Fröken Sparres klass att ha orientering i Stora Skogen. Rektorn följer också med och han är mycket entusiastisk. Men det är inte Ebba och Ivar, de kan inte tänka sig något värre! Ebba är nämligen livrädd för spindlar och Ivar får panik av myror.   Fröken Sparre däremot gillar skogen, men hon har andra bekymmer eftersom solen skiner och spöken inte vill ha det för ljust. Plötsligt är Fröken Sparre försvunnen. Tänk om hon har gått vilse?

9 789175 676357

FRÖKEN SPÖKE PÅ SOMMARLOV

Det här är den fjärde delen i den rysligt roliga serien om Fröken Spöke.

KERSTIN LUNDBERG HAHN

Kan man ta med sin vikarie på semester? Ja, om hon heter Fröken Sparre och är världens snällaste. Men det är en del att tänka på: Mamma och pappa får inte veta att hon är med. Och var ska hon vara när solen skiner? Spöken tål ju inte sol.

20

Nypon förlag

FRÖKEN SPÖKE OCH DEN SVARTA KATTEN Best.nr. 978-91-7567-520-6

FRÖKEN SPÖKE FIXAR LOPPIS Best.nr. 978-91-7567-756-9

Författare: Kerstin Lundberg Hahn Illustratör: Åsa Rosén 52–60 sidor Lix 13–15 Pris: 109 kr


På tu man hand med Fröken Spöke Fröken Spöke är med sina 100 år en erfaren pedagog. Nyponmagasinet bad henne dela med sig av sina tankar om läsning. Varför det är så viktigt och inte minst, hur man väljer rätt böcker. Vi möter Fröken Sparre i hennes klassrum när eleverna har gått hem. Hon är som alltid klädd i lång, svart klänning och har en blommig sjal om axlarna, för nära fönstren känns det en smula dragigt.   – Det är ju en gammal skola, säger Fröken Sparre. Lika gammal som jag, över hundra år.   Hon skrattar lite och sätter sig ner, ivrig att svara på mina frågor. Du har ju ett helt sekels erfarenhet av skolan. Hur gör du för att väcka läslusten hos de elever som har det tufft med läsningen?   – Jo, jag har en hemlighet som jag använder mig av i alla klasser och för alla åldrar. Det fungerar varje gång. Det är magi, skulle jag vilja säga.

FRÖKE

N SPAR

RE

Det låter spännande. Vad är det för magi?   – Högläsning, förstås! Jag älskar högläsning!   Fröken Sparres ögon glittrar när hon förklarar vad hon menar.   – Kärleken till att uppleva berättelser är startpunkten. Får du ett barn att känna det, så har du sått ett viktigt frö. Du måste läsa boken själv innan du läser den högt för barnen. Då läser du med inlevelse och det blir bättre.    Fröken Sparre reser sig och går längst bak i klassrummet. Där finns massor av böcker: tjocka tegelstenar, tunnare lättlästa volymer, serier och faktaböcker.   – Jag fortsätter med högläsning genom hela mellanstadiet, säger Fröken Sparre. Och samtidigt får de utveckla sin egen läsning. Det går hand i hand.

skolgården? Grå och trist på utsidan, men en skattkammare på insidan. Där har vi vårt bibliotek och Lasse är vår alldeles egen skolbibliotekarie.

Den här handlar visst om dig, säger jag och lyfter upp en vacker, liten ljusblå volym. Men får jag fråga om namnet – du heter ju Sparre, men boken heter Fröken Spöke. Hur förklarar du det?   – Det var något som den där författaren hittade på. Hon är tokig, hon.   Fröken Sparre skakar på huvudet och skrattar tyst. Sedan sänker hon rösten:   – Men du kommer ihåg förutsättningen för den här intervjun ... att aldrig avslöja för rektorn att jag är ett spöke?

Hur kan du som lärare hjälpa eleverna att hitta rätt nivå?   – När det gäller Nyponböckerna kan vi ju prova oss fram med de olika nivåerna, och på sikt utmana med en bok som är snäppet svårare. Ibland behöver vi ta hjälp av specialpedagog eller logoped för att utreda om det finns specifika svårigheter. Det finns så mycket hjälpmedel nu för tiden. Vi har sådana där roliga apparater som man kan … ja, titta ut i världen, med bilder och ljud och …

Självklart! Men för att återgå till ämnet: Var hittar du de lättlästa böcker du arbetar med?   – Skolbiblioteket, förstås. I början på min karriär, och långt in på mitten av 1900–talet, hade vi inget bibliotek. Men nu … Såg du baracken på andra sidan

Menar du datorer?   – Just det. Så heter det! Datorer. Jag älskar datorer. Men en sak kan de inte göra!   Fröken Sparre reser sig och lägger armarna i kors.   – Högläsning, säger hon. Högläsning och boksamtal. Det är magi på riktigt.

Men jag vill ändå komma in specifikt på detta med lättläst. Du som har jobbat inom skolan så länge, hur ser du på utvecklingen inom lättlästområdet?   Fröken Sparre knackar på Nyponböckerna hon har i handen.   – De här erbjuder något som inte fanns förr, säg. Det är riktiga böcker, med hårda pärmar. De är spännande, sorg-liga, roliga, och dessutom kan man välja svårighetsgrad. Det går alltid att hitta en bok som passar. Och när lusten är väckt, och eleven klarar av en bok, och sedan en till … då växer motivationen.

59


Å RSKURS 3 - 5

Lustfylld läsning som ger skön känsla FULL FART PÅ BRÄDAN TRINE BUNDSGA ARD

Rudis bräda är helt ny. Men han vill inte gå till skejtarparken. Naja vågar åka i den stora rampen. Men varför tvekar Ali B? Vad har hänt med honom? Möt skejtarna för första gången!

– en möjlighet för alla

KAMALS HÄRLIGA LIV Böckerna om Kamals liv är roliga och tänkvärda och de fina illustrationerna av Maria Bremsen kompletterar texten väl. KÖTTBULLAR I FICKAN Kamal och Joel är kompisar. Därför hjälper de varandra. Som när Kamal blir kär i en tjej och ska hem och äta hos henne. Han tror att han ska få köttbullar, men hans kultur förbjuder honom att äta fläskkött. Vad ska han göra? Best.nr. 978-91-87061-07-3

Mette Vedsø

mal.

tto när Klara är otto på gården. gen efter mår

Latte i lådan

ISBN 978-91-75673-71-4

Mette Vedsø

9 789175 673714

Best.nr. 978-91-7567-509-1

SKEJTARNA I KOJAN Nu hettar det till mellan vännerna. Vem är egentligen bäst på att skejta och vem har rätt att bestämma över kojan? Best.nr. 978-91-7567-540-4

Det funkar inte att dela rum med Omar. Han stökar till allt. Saker välter och kommer bort. Var är burken med skalbaggarna? Varför är boken om planeten Mars inkletad med smör och kaviar? Åh. Åh och åh och åh!

9

Det är coolt – Titta på mig, säger Rudi. Han hoppar upp på sin bräda. Så åker han en bit och bromsar sedan hårt. Han är nära att falla. – Coolt. Inte illa. säger Ali B och skrattar. – Jag har just lärt mig det. Jag lär mig olika trick, säger Rudi.

4

5

Författare: Trine Bundsgaard Illustratör: Mads Themberg Ca. 50 sidor, Lix 10 Pris: 119 kr

KULTURKROCKAR MED HUMOR

VARNING FÖR TANTER Kamals mormor flyttar in, och tar över Kamals rum. Kamal måste dela rum med sin lillebror. Kan det bli värre?! Jodå, det kan det. Alla mormors vänner kommer och hälsar på, och tanterna gör att det blir kaos. Riktigt roligt kaos.

SOVA ÖVER Ayse får inte sova över hos sina vänner. Hon tjatar på mamma men det hjälper inte. Då gör de tre kompisarna upp en plan. Men allt håller på att gå fel, och det händer en olycka Boken beskriver en problematik och kulturkrock i en invandrarfamilj som särskilt drabbar dottern i familjen. Men det finns en lösning. En positiv bok som lockar till många skratt.

Best.nr. 978-91-87221-49-1

Best.nr. 978-91-7567-194-9

LATTE I LÅDAN Kamal passar kompisen Klaras marsvin Lotto i några dagar. Kamal tycker synd om Lotto som inte får vara ute, och släpper ut honom på gården. När Klara kommer hem insjuknar Lotto hastigt och dör. Kamal känner sig skyldig, men Klara lovar att det kunde ha hänt ändå.

DAGS FÖR RAMADAN! Det är dags för ramadan. I år ska Ayse för första gången fasta. Mamma säger att Ayse måste äta lunch i skolan, annars kan hon bli för trött. Men Ayse vill fasta hela dagen, precis som sina bröder. Boken skildrar vad ramadan är. Och även om Ayse, Vilma och Lisa kommer från olika kulturer är deras vänskap viktigast.

Best.nr. 978-91-7567-371-4

Best.nr. 978-91-7567-398-1

Inte bara mormor

60

Nypon förlag

Nypon förlag

Nu är mormors saker i Kamals rum. Hans saker har fått flytta ut. Det står röda tofflor på hans matta. Och prylar av guld och glas på en hylla.

8

Trine Bundsgaard · SKEJTARNA I PARKEN

Kulturmöte med humor!

SKEJTARNA I RAMPEN Rudi och hans kompis Ali B vill prova rampen i parken. Men där håller de äldre skejtarna till och det känns lite skrämmande ...

Författare: Mette Vedsø Illustratör: Maria Bramsen 60 sidor, Lix 11–12 Pris: 129 kr

Författare: Özlem Sara Cekic Illustratör: Runa Steppinge 56–60 sidor, Lix 13–15 Pris: 114 kr


Välkänd författare skriver lätt Mårten Melin är en av Sveriges mest lästa barnboksförfattare. Han skriver lättläst för Nypon förlag, och är översatt till flera andra språk. VERA. EN RIKTIG HÄXA Vera är en modern häxa, hon köper sitt trollspö på e-bay. Vera lever ett till synes vanligt liv hemma hos sin familj, men går i häxskola på eftermiddagarna. I en vardagsnära dialog med mycket humor väcker Mårten Melin lusten att äga ett trollspö och några bra formler. Samtliga titlar i serien om Vera finns här samlade i en enda volym, utan illustrationer. Best.nr. 978-91-7567-728-6

20. Vi gick länge. Det var många facklor att följa. Jag visste inte att huset var så stort. Vi gick nerför flera trappor.

Jag tänkte efter. – Nej, sa jag. Men vi har lärt oss hur man gör saker mindre.

Efter ett tag kom vi fram till en dörr. Jag kände på den. – Den är låst, sa jag. – Titta på facklorna! sa Sira. Den närmast oss brann, men alla andra var borta! – Det måste betyda att vi ska genom den här dörren, sa jag. – Vi har inte lärt oss att öppna låsta dörrar, sa Sira.

Jag tog fram mitt trollspö. Jag sa ramsan som jag lärt mig. Och pekade med spöet på dörren. Tjong! Dörrhålet var lika stort som innan. Men själva dörren ... – Den är borta! sa Sira. – Nej, sa jag. Den blev bara väldigt liten. Jag böjde mig ner och såg på dörren. Den var lika stor som min fot. – Du har blivit riktigt bra på det där, sa Sira. Så klev hon över den lilla dörren. Jag följde efter.

68

69

Författare: Mårten Melin Omslag: Sanna Sporrong 150 sidor, Lix 13 Pris: 119 kr

VANJA OCH LIVIA Möt de två klubbkompisarna Vanja och Livia. Vampyrer, spöken, monster och varulvar – de är inte rädda för något. Med humor och härliga upptåg går de på jakt för att fånga in dessa läskiga och spännande varelser.

SVERIGES MEST LÅNADE FÖRFATTARE Nu är den här, listan över de 200 mest lånade författarna i Sverige. Listor av olika slag är ju alltid populära, och 200-listan väcker viss uppmärksamhet varje gång den publiceras. Svenska författare får ersättning från staten när deras böcker lånas ut på biblioteken. Det är ingen stor summa per utlån, men det är ett sätt att kompensera för att vi läsare väljer att låna böcker istället för att köpa dem.   Många av Nypon författare tillhör de mest lånade författarna på biblioteket. Det är vi stolta över. Det visar att vi samarbetar med författare som verkligen uppskattas för de böcker de skriver. HÄR ÄR NAMNEN OCH DERAS PLATS PÅ LISTAN FÖR BOKUTLÅN 2016. Torsten Bengtsson (25), Pia Hagmar (39), Ewa Christina Johansson (49), Thomas Halling (50), Kirsten Ahlburg (54), Mårten Melin (60) , Rune Fleischer (69), Anna Hansson (105), Ulf Sindt (126), Kerstin Lundberg Hahn (149), Christina Wahldén (163), Kalle Güettler (187)

VAMPYRJAKT! Vanja och Livia ska leta efter vampyrer. Sådana är lättast att hitta när det är mörkt.Så beväpnade med vitlök, spetsig påle, kors och vigvatten ger de sig ut i natten.

SPÖK­BEGRAVNING! Vanja och Livia har en spökklubb. De vet att spöken bor i gamla hus. Skolan är ett gammalt hus, så en kväll går Vanja och Livia dit. Där ska de väl hitta ett spöke?!

DEMONPASSNING! Vanja och Livia är barnvakter till Tuva. Hon är som ett litet demoniskt monster. Så Livia vill genast starta en ny klubb. Fast inte en som tar hand om busiga barn …

VARULVSFEBER! Vanjas brorsa Viggo kommer hem och säger att han har blivit biten av en hund. Men Livia och Vanja tror honom inte. Det är ju trots allt fullmåne. Bäst att starta en varulvsklubb!

VÄXTATTACK! Livia har sett en skräckfilm om en köttätande växt som finns på Botaniska trädgården. Där hittar Livia och Vanja en låda med kläder, kanske från uppätna människor. Dags att starta en ny klubb!

Best.nr. 978-91-7567-184-0

Best.nr. 978-91-7567-268-7

Best.nr. 978-91-7567-396-7

Best.nr. 978-91-7567-513-8

Best.nr. 978-91-7567-757-6

– En stor hund, sa Livia. Han kanske såg fel i mörkret. Kolla! Livia pekade ut genom fönstret. Jag tittade ut. – Fullmåne! sa jag. – Mm, sa Livia. Man blir varulv tre nätter i rad när det är fullmåne. Viggo kom ut från badrummet. – Det har hänt något hemskt, viskade Livia. Titta på honom! Han är alldeles blek. – Vad viskar ni om? frågade Viggo surt. – Inget! sa vi. Livia sov över hemma hos mig. Hon låg på en madrass bredvid min säng. 8

9

Författare: Mårten Melin Illustratör: Johanna Kristiansson Ca 44 sidor Lix 14–17 Pris: 109 kr

61


Å RSKURS 3 - 5

EN FARLIG ÖNSKAN Hur kan en berättelse med handlingen förlagd till ett sagorike fängsla så? Jo, det handlar om vänskap, tillit och utmaningar, något som många kan relatera till. Här skildras tillvaron i en f­antasifull miljö med fantastiska illustrationer. Best.nr. 978-91-87221-70-5

- Kronan i Svarta Sjön -

DRAKBLOD Följ med på två äventyr med ungdomar som har drakblod i ådrorna. De kan förefalla helt vanliga, men plötsligt förvandlas de till drakar. Då utkämpar de hårda strider mellan ont och gott. Böckerna kan läsas fristående från varandra.

- Soli -

Kilian och jag går genom skogen med Röda fen. Vi går mot Svarta sjön. Det här är inte min skog, det vet jag. Ändå känner jag igen mig. Som om jag har varit här förut.

– Den här vägen, säger Röda fen.

Hon håller upp en gren som vi går under.

Det är första gången hon säger något sedan vi var i hennes hydda. Det var där hon sa att Svarta kronan är min. Jag ville veta mer. Men hon sa inget mer. Jag vet inte om hon är galen. Alla här kanske är galna? Kanske jag också.

18

19

Författare: Beth Bracken och Kay Fraser Illustratör: Odessa Sawyer 100 sidor, Lix 12 Pris: 119 kr

Allvar och humor i fantasy

DRAKEN MED TATUERINGEN Best.nr. 978-91-7567-631-9

Fantasy är en genre där kampen mellan ont och gott blir särskilt tydlig. Det märks i flera av våra böcker på den här sidan. Att fantasy också kan vara dråpligt roligt, ja det förstår den som läser serien om Allan Zongo.

DRAKDUELLEN Best.nr. 978-91-7567-185-7

Sam kände på sin arm. Där hade han ett födelsemärke. Det var format som en drake.

Han kände genom jackärmen att märket var varmt, det glödde.

Det hände varje gång som draken inom honom började växa.

11

Författare: Michael Dahl Illustratör: Luigi Aime 76 sidor, Lix 18–19 Pris: 114 kr

ALLAN ZONGO Serien om Allan från planeten Zongo är nu komplett. Den lockar till fniss och storskratt tack vare Allans hejdlösa upptåg på jorden. Hans jordkompis Max kommenterar de smått kaotiska vardagssituationerna på ett sätt som får läsaren att bubbla av förtjusning. ALLAN ZONGO STÖRTAR Best.nr. 978-91-7567-636-4

ALLAN ZONGO – KILLEN FRÅN RYMDEN Best.nr. 978-91-87061-19-6

ALLAN ZONGO FLYGER I LUFTEN Best.nr. 978-91-87061-44-8

ALLAN ZONGO PÅ FYRA BEN Best.nr. 978-91-87221-62-0

Den blomstertid ... Ja, sommaren är snart här. Men än så länge är det vår. ”Den blomstertid nu kommer …” sjunger vi i skolan. Eller ... det är vår lärare Ulla som sjunger. Med hög och klar röst. Vi elever sitter bara och glor ner i bänken och mumlar. Men Ulla bryr sig inte. Hon vill sjunga. – Njut av våren, mina kära barn. Njut! För snart ska allt vissna och dö! ropar Ulla. – När då? säger Einar. Han är klassens geni. Vi kallar honom Einar Einstein. 6

ALLAN ZONGO OCH JORDENS UNDERGÅNG Best.nr. 978-91-7567-003-4

62

ALLAN ZONGO – VILDARE ÄN VANLIGT Best.nr. 978-91-7567-100-0

ALLAN ZONGO LEVER FARLIGT Best.nr. 978-91-7567-275-5

ALLAN ZONGO OCH DEN SISTA DAGEN Best.nr. 978-91-7567-393-6

7

Författare: Henrik Einspor Illustratör: Thomas Balle Ca 64 sidor, Lix 13–16 Pris: 104 kr


(Foto privat)

FÖRFATTARE EVA SUSSO

När storsäljaren blev lättläst Författaren Eva Sussos succé från 1999, Kompishjärta, kom förra året ut i en lättlästbearbetning. Anpassningen till lättläst gjorde Eva själv. Boken har i sin lättlästa form, med titeln Ett kompishjärta, nått ut till fler läsare. Och BTJ har bland annat sagt att det är: ”En bra, lättläst sommarlovsbok om att vara kompisar och ärliga mot varandra.” (Agneta Warheim, BTJ)

ETT KOMPISHJÄRTA Hanna får kärleksbrev men hon vet inte från vem. Hon berättar inte för någon, inte ens för sin bästa vän Leo. Det är lätt att känna igen sig i Hannas funderingar om vänskap och livets stora fråga: Vad är kärlek? Best.nr. 978-91-7567-850-4

Författare: Eva Susso Omslag: Anna Winberg 90 sidor, Lix 15 Pris: 109 kr

Ett kompishjärta är en fin skildring av en liten tjejs undran inför hur relationer utvecklas från vänskap till förälskelse. En bok som uppmuntrar till samtal och funderingar.

LÄTTLÄST OM ATT HA EN SUPERKRAFT

UTAN ORD Mateo och mamma har flyttat. Mateo känner ingen och lärarna förstår inte hans dyslexi. Så lär han känna Bim, som också har dyslexi. Det visar sig att båda har ytterligare en sak gemensamt: de kan utan ord tala med djur. Det är därför de vet att den lilla misskötta hästen i ett gammalt smutsigt stall har ont i hovarna. De bestämmer sig för att rädda hästen från sin elaka ägare. Det är ett riskfyllt uppdrag. Best.nr. 978-91-7567-860-3

Så här beskriver Sofie Berthet själv sin bok Utan ord: – En av mina söner har dyslexi och jag vet hur svårt det kan vara att hitta böcker som han vill läsa. Utan ord har jag skrivit för honom och för alla andra som vill läsa en spännande bok om vänskap, djur och att vara lite annorlunda.

Kapitel 2

Jag har varit och tittat utanför skolan flera gånger. Den nya skolan är mindre än min förra. Det är ett rött hus med vitt runt fönstren. När klockan ringer går jag in i klassrummet. Jag sätter mig på en plats långt bak. De andra sneglar på mig. – Hej, säger läraren. Jag hoppas att ni har haft en bra sommar. I år har vi en ny kompis i klassen. Alla vänder sig om och tittar på mig. – Välkommen Mateo, säger läraren. 8

– Tja, säger killen som sitter närmast mig. – Hej, säger de andra i klassen. Min mun är alldeles torr och jag får inte fram ett ljud. Jag vinkar hej med ena handen. På lunchen sitter jag bredvid samma kille som i klassrummet. Han heter Samir. Han frågar om jag vill spela fotboll på rasten. Jag är inte så bra på fotboll. Men de andra passar snälla bollar och det går bra. Samir dunkar mig i ryggen när vi går in. Den nya skolan verkar okej. Det här kanske blir bra ändå. Sist på dagen har vi engelska. Engelska är extra svårt för mig. Att stava och läsa är värst. Läraren i engelska heter Mimmi. Hon är ung och ler ofta. 9

FÖRFATTA

RE SOFIE

BERTHET

Författare: Sofie Berthet Omslag: Moa Schulman 68 sidor, Lix 14 Pris: 109 kr

63


Å RSKURS 3 - 5

SUPERHEMLIGT KÄR NY I denna uppföljare till Hemligt sms är Elsa fortfarande ihop med Hampus, men nu är hon hemligt kär i Simon i klassen. Planen är att hennes bästis Mischa ska hjälpa henne bli ihop med Simon på en skolresa.   Men Mischa blir sjuk och Elsa känner sig ensam på resan, trots att Zara hänger efter henne hela tiden. Fast Zara ger Elsa mod att fråga chans på Simon och göra slut med Hampus.   Vardagligt och inkännande om ombytlig kärlek på mellanstadiet, om vänskap som sätts på prov och hur ny vänskap kan uppstå.

HEMLIGT SMS Elsa och Mischa är bästa vänner. Båda två är kära i Hampus, den nya killen på skolan. De lovar varandra att aldrig bli ihop med honom, eftersom de är just BFF. Men ett hemligt kärleks-sms kan de ju alltid skicka tillsammans, till honom. Best.nr. 978-91-7567-743-9

– Men det får han ju aldrig veta, fortsätter Mischa och ser nöjd ut. – Nä, absolut inte, säger jag. Jag och Mischa sträcker fram händerna, håller handflatorna mot varandra och säger sakta: – B ... F ... F. BFF. Vi lovar.

Best.nr. 978-91-7567-992-1

Hemligt sms

Vi har bestämt oss. Idag ska vi skicka ett sms till Hampus. Vi ska skriva att han är snygg och att han är bäst på fotboll. Och så ska vi skriva under med: Någon som är kär i dig. Jag är jättenervös, fastän jag inte behöver vara det. Hampus kommer inte att få reda på vem messet är ifrån. Men det känns ändå pirrigt. Vi har ett problem att lösa först:

8

Kärlek, kärlek, kärlek Böcker är en spegling av livet. En av de mest centrala frågorna är väl kärlek. Därför är givetvis också vår lättlästa utgivning full av böcker om kärlek.

9

Författare: Emma Fäldt Omslag: Anna Winberg Ca 54 sidor, Lix 15 Pris: 109 kr

Dialogen flyter ledigt och det är lätt för läsarna att känna igen sig både i de situationer som uppkommer och i skolmiljön. HELENE EHRIANDER, BTJ

FÖRSTA SPIRANDE FÖRÄLSKELSEN En serie om kärlek som, trots böckernas korta omfång, rymmer många känslor. Allt från förälskelse till missförstånd och svartsjuka. Men givetvis med ett positivt slut.

Och jag vet vad jag vill göra. Mest av allt! Jag vill kyssa Emma. Vi sitter väldigt nära varandra. Tänk om jag skulle göra det? Bara luta mig fram och kyssa henne? Hon skulle nog bli förvånad! Men skulle hon bli glad? Hon kanske skulle bli arg! Jag ser på Emma. Hon tittar på teven. De har slutat kyssas nu. Jag går på toa och snyter mig. Emma vill nog inte kyssa någon som är förkyld. Jag går tillbaka. De kysser varandra fler gånger i filmen. 6

SÅ SJUKT KÄR Best.nr. 978-91-86447-27-4 (arabisk) Best.nr. 978-91-7567-528-2 (engelsk) Best.nr. 978-91-7567-523-7

KYSSAS TYP Best.nr. 978-91-86447-39-7

HELT SLUT Best.nr. 978-91-87061-46-2

7

Författare: Mårten Melin Illustratör: Helena Bergendahl 26 sidor, Lix 8–11 Pris: 99 kr

HEMLIG BEUNDRARE Lisa har en hemlig beundrare. En dag får hon ett mejl från någon som kallar sig Adrian. Hon känner ingen med det namnet. Det ligger en ros på henne skolbänk, och han skickar även en ring till henne. Men vem är den mystiske Adrian? Best.nr. 978-91-7567-281-6

2

Jag berättar allt för Molly så fort jag kommer till skolan. – Lisa, du har en beundrare! säger hon. Hennes ögon lyser. – Vad spännande! säger hon. – Det kanske är ett skämt. – Det kanske är på riktigt, säger hon. Vi ser på varandra och fnissar. – Undrar vem det är, säger Molly. Jag ser mig omkring på skolgården. 8

(finns på tre nya språk; se sid 103-104 och 106)

64

Är det någon som tittar på mig? Någon som ser allt jag gör? Men jag ser inte att någon tittar på mig. – Vi måste ta reda på om någon heter Adrian, säger Molly ivrigt. Men så ringer det in. Det får vänta till senare. Det känns inte som vanligt idag. Det är som om jag har blivit annorlunda. Kanske är det någon som ser mig. En beundrare. Någon som gillar mig. Jag blir varm inuti. Och känner mig lite konstig. Spänd.

9

Författare: Bente Bratlund Omslag: Leif Högström 40 sidor, Lix 12 Pris: 109 kr


”Det är inte lätt att skriva lätt,” säger Katarina von Bredow. DOW

E VON BR ATARINA

ARE K FÖRFATT

Lättläst ger nya utmaningar – De begränsningar som genren lättläst har, blir en utmaning för mig som författare. Det säger Katarina von Bredow som kom med sin första lättlästa bok Kär eller magsjuk? våren 2017. Fler böcker är på gång. Hon fortsätter: – Man väljer noga varje ord och ”pratar” inte bara på i texten. Det som inte är viktigt plockar man bort. Målet är att så många som möjligt ska kunna läsa och ta till sig innehållet i texten.   Men det är svårt att förmedla känslor,

säger Katarina: – När man skalar bort ord, måste man som författare finna andra sätt att förmedla känslor. Det gäller att finna situationer, händelser, som läsarna själva kan relatera till. Då förmedlas känslan utan alltför många och svåra ord.

KÄR ELLER MAGSJUK? Hannes är kär i Sara. Han har köpt ett fint armband som han ska ge henne vid sommarlovets samlingsplats: korvkiosken. Han har så ont i magen att han inte vet om det är magsjuka eller kärleken till Sara. Men Sara verkar vara kär i en annan, äldre kille och Hannes slänger arm­bandet i en buske. Han tänker aldrig mer gå till kiosken. Det är bara det att han har fått allt om bakfoten. Best.nr. 978-91-7567-859-7

Författare: Katarina von Bredow Omslag: Sara Acedo 46 sidor, Lix 16 Pris: 109 kr

EN BOK OM OCH FÖR KILLAR – Det här är en bok för ungdomar som vill läsa om kärlek, säger författaren Camilla Gunnarsson. Hon hoppas att även killar ska läsa boken eftersom huvudpersonen är en kille. Camilla gillar att säga mycket, men med få ord. – Boken är skriven på ett enkelt språk med korta meningar. Texten fokuserar på det viktiga och innehåller inte en massa extra information. Dessutom är den kort.   Som psykolog menar hon att det är viktigt att få känna igen sig och sätta ord på tankar och känslor.

– För dem som har problem eller mår dåligt är en del av det jobbiga att man tror att man är ensam om det man tänker och känner, säger Camilla. Hur värdefullt kan det då inte vara att få läsa att ”jaha, men det är andra som också har känt det här”? Av: Peter Birgerstam

Författare: Camilla Gunnarsson Illustratör: Lovisa Sköld 20 sidor, Lix 11 Pris: 89 kr

ARVID OCH DISKOT Arvid går på disko med kompisen Leo. Elsa är också där, precis som han hoppats, för Arvid är kär i Elsa. Därför blir Arvid väldigt ledsen när han ser att Elsa blir kysst av en annan kille. Men när Arvid rusar ut från diskot så rusar Elsa efter … Best.nr. 978-91-7567-849-8

65


Å RSKURS 3 - 5

Gott och blandat Alla böcker är inte delar i en lång serie. Vissa är solitärer och står för sig själva. Här är en härlig blandning av lättläst för lite mer vana läsare på mellanstadiet.

LE, TOVA! En dag när Tova är i affären möter hon fotografen Greta, som erbjuder henne att bli modell! På modelljobbet lär hon känna Chili som varit modell i hela sitt liv, och Tovas liv förändras.

BENNY PÅ BÄNKEN Benny älskar fotboll. Han har svårt för att läsa och skriva, så hans föräldrar och fröken har bestämt att han ska få extraundervisning. Men då kommer han att missa fotbolls­träningen … Benny på bänken är en fin berättelse om fotboll, syskon­kärlek och vänskap. Best.nr. 978-91-7567-412-4

Det är något vi måste prata om

Matchen är slut. Tröjan är våt av svett. Benny slänger den på golvet. Så drar han av sig shorts och strumpor innan han går in i duschen. Ljudet är ganska högt där. Röster och skratt och vatten som spolar. – Fin passning mot slutet, Benny, säger deras tränare Mikael. Benny gör tummen upp och ler. Så blundar han och tvättar håret. – 3–1 alltså, säger Carl. – Bästa räddningen någonsin, säger Lasse. – Vi spöade skiten ur dem, säger Carl. – Vårdat språk, tack, säger Mikael. 3

Best.nr. 978-91-7567-742-2

Författare: Liva Skogemann Illustratör: Anna Westin 124 sidor, Lix 15 Pris: 129 kr

Mjölk och modell

– Måste jag följa med? säger jag till mamma. Vi ska ut och handla, men jag vill inte. Jag är klar med läxan och vill bara ta fram min padda och titta på Netflix. Jag följer en superbra serie. Den handlar om en tjej som går på en skola där man tränar dans och sång. – Ja, du måste följa med, säger mamma. Liv är redan klar och ropar att jag ska skynda mig. Mamma säger åt mig att ta på mig skorna. Som tur är tar vi bilen istället för att cykla, för det regnar.

12

När de kommer till ett område med villor svänger de in på en smal gata. De stannar utanför en gul villa. Bredvid ligger ett garage. Innan de öppnar porten till garaget spanar de runt. Men ingen är där. På väggarna i garaget hänger verktyg. Och i ett hörn ligger fyra däck. Killarna tar fram burkarna med färg. De ställer dem på en hylla där det redan står andra burkar. – Skit att jag tappade en burk. – Vi har så det räcker. Vi kan snart spreja ner halva stan. Killarna går ut och låser porten. Just då lyses himlen upp av en raket! Den exploderar med en smäll. Det lyser av rött, blått och silver som faller till marken. – Vilken smäll! – Säkert någon idiot som har sparat en raket sedan nyår. 8

66

9

Författare: Torsten Bengtsson Illustratör: Stefan Lindblad Lix 15–16 Pris: 139 kr

Det är fullt av folk i affären. Liv går till leksakerna, och jag går med mamma. Hon har en lång lista på vad som ska köpas. Jag suckar. – Vad ska vi äta till middag? frågar jag. Mamma lägger färs i vagnen. – Köttbullar, säger hon och ler. Köttbullar är gott, men jag är sugen på pizza. Det säger jag till mamma. – Gnäll, gnäll, gnäll, säger hon. Du gör inget annat än gnäller. – Det gör jag visst, säger jag och puttar till vagnen. Jag sa bara att jag var sugen på pizza. Jag älskar pizza. – Hos pappa får vi ofta pizza. Mamma suckar. – Kan du hämta två liter mjölk? säger hon. Jag nickar och går för att hämta mjölk.

13

Författare: Rikke Dyrhave 100 sidor, Lix 12 Pris: 129 kr

BIG BANG Här bildas bandet Big Bang, och en av med­ lemmarna blir påkörd i en smitningsolycka. Om musik, vänskap och värderingar.

VILKEN SMÄLL! Bandet ska vara med i en tävling. Men någon gör allt för att stoppa deras medverkan. Och det slutar med en smäll!

Best.nr. 978-91-86447-26-7 124 sidor

Best.nr. 978-91-87061-33-2 100 sidor


OM ATT SKRIVA LÄTTLÄST

Alla författare vill skriva vackra meningar med en enkel skönhet. Skönheten blir ännu mer framträdande om man skriver lättläst. Språket är renare och orden mer omsorgsfullt valda. AV HANS PETERSON, FÖRFATTARE TILL JULIA ÄR INTE DUM

RÄDDA PANDAN! Ivar är med i en förening som vill hjälpa de utrotningshotade pandorna. Han går till klubblokalen, är med och ordnar loppis och chattar med andra med samma intresse. En av dem är Pandis, en tjej han snart ska få träffa i verkliga livet. I skolan blir Ivar lite retad av de tuffa tjejerna, men allt är inte som han tror. Best.nr. 978-91-7567-517-6

NU ÄR PAPPA HEMMA Hon hör hur mamma och pappa bråkar. Pappa slår och mamma skriker. Han måste sluta slå. Hon vill inte höra mer! Om våld i nära relationer och hopp om förändring.

DU OCH JAG, AGNES Agnes och Maja är bästa kompisar. Agnes är avundsjuk på Maja som alltid får som hon vill. Agnes får goda råd av tant Alma. Och sakta börjar Agnes förstå att hon också kan få som hon vill.

JULIA ÄR INTE DUM! Julia är alltid ensam. Plötsligt en dag vill Sara och Anna att hon följer med och shoppar. Julia blir glad. I själva verket vill tjejerna att Julia ska stjäla åt dem. Men hon vägrar. Julia är inte dum!

HEJA MIKAEL! Det är skolmästerskap i friidrott, och Mikael ser fram emot att tävla. Det är bara en sak som är jobbig. Han har en hudsjukdom, och därför blir han retad. Ska han ändå klara av att tävla?

Best.nr. 978-91-87221-44-6

Best.nr. 978-91-7567-021-8

Best.nr. 978-91-87061-06-6

Best.nr. 978-91-7567-283-0

2 Idag har pappa bråkat igen. Jag smyger ut ur mitt rum. Pappa har gått. Jag hittar inte mamma först. Sedan ser jag henne. Hon sitter på golvet och gråter. Det ligger fullt med tallrikar runt om henne. Alla är sönder. Mamma har ett stort rött märke över ena ögat. Det är så svullet att hon inte kan öppna ögat.

Hon snyter sig och reser sig. – Nu städar vi, säger hon. Jag hjälper henne att samla ihop alla trasiga tallrikar och lägga i en kartong. Vi dammsuger och dukar bordet igen. – Jag hade lagat falukorv och han ville ha pasta, säger mamma. – Men jag vill ha falukorv, säger jag. Vi äter. Ingen av oss säger något. Vi väntar på att pappa ska komma tillbaka. Vi rycker till varje gång vi hör hissen. Det är otäckt.

2

Tant Alm står i trappan och väntar när jag kommer hem. Som vanligt har hon sett mig från sitt fönster. – Kan du inte gå ner igen och hämta min post? Jag har så ont i fötterna, du vet, säger hon. Tant Alm säger att det är fötternas fel att hon inte kan gå i trappor. Hon vill inte erkänna att hon inte orkar. Det är för att hon röker, säger min mamma. Men tant Alm vill inte sluta röka. – Något roligt ska väl en gammal dam få ha, brukar hon säga.

8

8

Och ibland räknar man alla pandor för att få veta hur många som finns kvar. Ivar går till skolans anslagstavla. Han vill kolla att lappen om klubbens loppis sitter kvar. Det gör den. Det står:

LOPPIS FÖR PANDORNA! Och så är där en liten svart-vit panda i ena hörnet. Ivar går vidare till sitt klassrum.

Kapitel 2

Första lektionen är det matte. Ivar tar fram sitt häfte och börjar räkna. Efter en stund tänker han på loppisen. Klubben har jobbat hårt. Hela vintern har de samlat prylar som de ska sälja. Nu är det bara två dagar kvar. På lördag är det loppis! Ivar tar fram sin mobil i smyg. Han loggar in på Panda-forum. Han vill kolla om Pandis är inne.

6

7

Författare: Ann-Charlotte Ekensten Omslag: Johan Reich 36 sidor, Lix 13 Pris: 109 kr

Tant Alm älskar rödvin också. Det är bra för hjärtat, säger hon. En gång sa hon att när jag blir arton så ska vi dela på en flaska vin. Jag svarade inte. Jag tänkte att när jag är arton är hon död.

Ivan har bruna ögon och svart lockigt hår. Julia är kär i Ivan. Men det vet han inte. Julia är ensam. Hon är mycket ensam.

För det mesta vill jag prata med tant Alm. Hon sitter inte bara och håller med. Hon säger rakt ut som det är. Det gillar jag. Men idag vill jag inte prata med någon alls. Jag springer nerför trappan och hämtar hennes post. När jag ger den till tant Alm ser hon på mig. Det känns som om hon kan se in i mig. – Kom med in, säger hon bara. Och det gör jag.

På lunchrasten kommer Sara och Anna fram till Julia. – Följ med oss och shoppa, säger Sara och ler snällt. Julia blir lite orolig. – Varför det? säger hon. – För att vi vill, säger Anna. Anna ler också. Men hon har hårda kalla ögon.

Som vanligt berättar jag allt för henne. Om omröstningen. Om perfekta Maja som alltid blir vald. Och om Daniel. 9

6

7

9

Författare: Christina Wahldén 28 sidor, Lix 13 Pris: 99 kr

Författare: Bente Bratlund 64 sidor, Lix 13 Pris: 119 kr

Författare: Hans Peterson Illustratör: Veronica Isaksson 20 sidor, Lix 11 Pris: 99 kr

Författare: Mikael Rosengren Illustratör: Anna Ödlund 36 sidor, Lix 16 Pris: 109 kr

67


Å RSKURS 3 - 5

Böckerna kan läsas i flera åldersgrupper, och vuxna och barn kan läsa dem tillsammans.

KLARAS ÄVENTYRSRITT NY Klara och Lisa ger sig ut på långritt med sina hästar Star och Olle. Under den dramatiska utflykten hjälper de polisen att fånga biltjuvar på flykt och när de ska sova över i torpet drabbas de av ett åskväder. Star rymmer och de tvingas övernatta på ett ridläger. Hur ska de hitta Star?

Hästböcker som väcker läslust Porträttet av Klara är fint och hon vinner läsarens sympati genom sitt sätt att försöka vara en bra kompis, samtidigt hon inte accepterar att ”ta skit”. Boken genomsyras också av en positiv djursyn, där kärlek, omtanke och samarbete lönar sig.

Best. nr. 978-91-88295-19-4

HELENE EHRIANDER, BTJ

HAR MAN LÄST EN KLARA-BOK VILL MAN LÄSA FLER! Pia Hagmars serie om Klara är en kärleksförklaring till hästar och ridning, och nu finns de fem första böckerna i serien i lättläst bearbetning.   Böckerna om Klara är mer än hästböcker! Här finns vänskap och rivalitet, avund och omtanke bland hästtjejer och skolkamrater.   Klara är en tjej som vill vara en bra kompis och göra rätt, samtidigt som hon försöker stå upp för sig själv.   Böckerna går att läsa helt fristående och inleds med en presentation av personer, hästar och tidigare händelser, vilket gör det lätt att komma in i handlingen.

Vi kör ut på en liten grusväg mellan stora och mörka granar och åkrar där säden vaggar lugnt i vinden. Dikena är vita av prästkragar. En tjock, brun ponny står i en hage. Det pirrar till i magen på mig. En häst gör mig alltid lite gladare. – Här är det, säger mamma och svänger in i en allé. Vi stannar vid ett stort rött hus med många fönster. Det ser mer ut som en skola än ett hyreshus. – Jag har kanske kört fel, säger mamma. Då öppnas dörren och en man med grön keps kikar ut. Han ser snäll ut. – Är det ni som vill se på lägenheten? säger han och ler. Mamma nickar. – Okej, jag kommer. Jag heter Lasse, säger han. 12

68

2

Redan när vi går in i huset trivs jag. Lägenheten känns mysig trots att den är tom. Solen skiner in genom fönstren och ger roliga skuggor på de blanka trägolven. – Visst är det fint, Klara? Titta! En vedspis i köket, säger mamma. – Det finns ett trädgårdsland på baksidan om ni vill odla något. Och om ni vill ha häst eller får så är det helt okej. Det finns ett gammalt stall här, säger Lasse. – Mamma! Om det finns stall kan vi väl köpa en häst, säger jag. – Vi kan väl inte köpa en häst när du inte ens kan rida, gumman, säger mamma. 13

Författare: Pia Hagmar Omslag: Sanna Sporrong 110 sidor, Lix 16–18 Pris: 119 kr

KLARAS DRÖM I första boken lär vi känna Klara, som längtar efter att börja rida, men ridskolan där de bor är inte bra, tycker mamma. Nu har mamma fått ett nytt jobb och de ska flytta till en annan stad. De flyttar till en gård i utkanten av stan, och i stan finns en ridskola som verkar bra!

KLARAS VINTERSORG I andra boken har Klara ridit ett halvår på ridskolan. Hon har fått en sköthäst som heter Sigge. Den delar hon med den elaka Lotta, som hotar med att hon ska få en egen häst, nämligen Sigge! Hemma väntar stor dramatik när Lasse presenterar sina barn för Klara.

KLARA ANDERSSON, HÄSTÄGARE Klara har länge drömt om att få en egen häst, och nu kommer Star! Han är den sötaste ponnyn i hela världen och Klara är överlycklig. Men det blir inte riktigt som hon har tänkt sig. Star är mager och sur och han hugger efter henne!

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Klara och Star ska tävla! Lisa har anmält dem till en stor ridtävling. Men Klara är nybörjare och Star är bara en mager liten ponny utan muskler. Hon tränar varje dag med Star, men det behövs ett under för att de inte ska göra bort sig.

Best.nr. 978-91-7567-758-3

Best.nr. 978-91-7567-762-0

Best.nr. 978-91-7567-894-8

Best.nr. 978-91-7567-895-5


Det här är en bra, välskriven och stimulerande bok för barn på lågoch mellanstadiet. ANNIKA WIDHOLM, BTJ

SERIEN STALLET LYCKAN – EXTRA LÄTTLÄST Stallet Lyckan älskas av yngre läsare, och serien ger bra lästräning. Texten är enkel och kortfattad och formgiven på ett luftigt och tillgängligt sätt. Margareta Nordqvists illustrationer och omslag lockar till fortsatt läsning.

– Sök efter Pontus! säger Moa till honom. Men han nosar bara vidare på alla stenar och pinnar. De ser ingen häst, och inga spår i marken efter hovar. Lina tittar på klockan. – Vi måste gå tillbaka nu, säger hon. – Hoppas att någon annan har hittat Pontus, säger Moa. När de kommer tillbaka till stallet får de veta att ingen har sett Pontus. – Det blir snart mörkt, säger Lotta. Vi får fortsätta leta i morgon. Men Lina tycker inte att det känns bra. Hon är orolig för Pontus. 10

11

Författare: Anna Hansson Illustratör: Margareta Nordqvist 28 sidor, Lix 14–16 Pris: 104 kr

Anna Hansson

– en möjlighet för alla

Ett hopp för stallet

Det är hopptävling på stallet Lyckan. Lina tar ett djupt andetag. Hon håller hårt om tyglarna. Sedan går det fort. Hon hinner knappt med …

Nypon förlag

EN NATT I STALLET Ridgruppen ska sova över i stallet. Lina tänker inte följa med, trots att det låter helt underbart. Hon är mörkrädd, och det vill hon inte berätta för de andra. Hon ljuger och säger att hon ska resa bort.

EN HÄST PÅ RYMMEN Moa och Lina får ett sms från sin ridlärare. En häst har rymt från hagen. Kan de komma och hjälpa till? De skyndar till stallet och rider ut för att leta efter hästen, medan mörkret faller ...

ETT HOPP FÖR STALLET Det är hopptävling på Stallet Lyckan. Linas favorithäst Gullan brukar riva alla hinder. Men inte den här gången. Så när det är dags för prisutdelning ropas Linas namn ut i högtalarna.

EN NY HÄST I STALLET Moa och Lina hälsar på den nya hästen Bessy. Men Bessy mår inte alls bra. När veterinären kommer får de veta hur det ligger till. Det är ett föl på väg. Moa och Lina får vara med när fölet föds.

EN LÅNG VÄG FRÅN STALLET Moa och Lina rider ut själv för första gången. De rider långt in i skogen och till slut är de vilse. De irrar förtvivlat runt i mörkret på sina trötta hästar. Till slut kommer det en bil.

EN ÖVERRASKNING I STALLET Lina är förtvivlad. Hästen Gullan ska säljas och flytta från stallet. Dagen då den nya ägaren ska hämta Gullan åker Lina till stallet för ett sista adjö. Men det visar sig att köparen är ... Linas pappa!

Best.nr. 978-91-7567-287-8

Best.nr. 978-91-7567-370-7

Best.nr. 978-91-7567-447-6

Best.nr. 978-91-7567-616-6

Best.nr. 978-91-7567-618-0

Best.nr. 978-91-7567-843-6

69


6-9 ÅRSKURS

Har du tänkt på att den som kan läsa och skriva har makt? I varje fall över sitt eget liv. Språket ger oss möjlighet att kommunicera och säga vad vi tycker och tänker. Då kan vi påverka vårt liv. En genväg till ett bra ordförråd är att läsa böcker. Då fylls ordförrådet på automatiskt. Nypons lättlästa böcker för grundskolans äldre elever vill locka dem som fortfarande har det kämpigt med läsningen. Det är aldrig försent att bli en läsare, men det fordrar träning.

Nypons lättlästa böcker är indelade i olika lättlästnivåer. Symbolen 1 nypon är lättast, symbolen 4 nypon innebär en större utmaning för läsaren. Men innehållet är alltså anpassat för läsare i åldern 12-15 år.

70

Lättlästa böcker ger språket en chans.

FLERSPRÅK Håll utkik efter den här symbolen. Den betyder att titeln finns på flera språk. LÄTTLÄSTNIVÅ 1

LÄTTLÄSTNIVÅ 2

LÄTTLÄSTNIVÅ 3

LÄTTLÄSTNIVÅ 4

ARBETSMATERIAL Det finns kostnadsfritt arbetsmaterial till samtliga Nypons titlar. Lärarhandledning och arbetsmaterial ligger på www.nyponforlag.se INLÄSNINGSTJÄNST Alla svenska böcker i Nyponmagasinet finns inlästa som full-Daisy, alltså med text, ljud och bild. Gå in på www.inlasningstjanst.se för att läsa mer.


AZRAS BOK NY Sista terminen på gymnasiet och bara några månader kvar till studenten. Hela livet har det varit Azra, Linn och Nico. De tre mot världen. Och nu ska de snart skiljas åt.   Linn och Nico vet redan vad de vill göra sedan. Men Azra är inte alls lika säker. Det enda hon vet är att hon är trött på alla killar. Som tafsar, tar plats och snackar skit. Hon vill göra något för att få dem att fatta. Tillsammans med tjejerna planerar hon ett nummer till skolans show. Med dans och humor ska de sätta killarna på plats. Till slut är showen allt Azra kan tänka på. Showen och Sam som hon gärna vill närma sig. Best.nr. 978-91-7723-401-2

Linn och Nico blev hennes bästa vänner. Azra visste att de aldrig skulle svika henne. Om bara några månader slutar de skolan. Och vad händer då? Kommer de att höras varje dag ändå? – Vad är det med dig? frågar Linn. Azra skakar på huvudet. – Inget, säger hon. Kom så går vi in. Det ser ut som om det ska börja regna. Shit, nu kände jag en droppe!

6

2 Det börjar regna och tjejerna springer in för att inte bli blöta. Nico och Linn är snabba i sina sneakers. Azra har stövlar med hög klack, och kan inte springa. Hon svär för sig själv. Så typiskt! Hon plattade håret i morse, men nu blir det förstört. När hennes hår är blött blir det alldeles krusigt. Hon tittar ner i marken för att inte få regn i ögonen. 7

Författare: Moa Eriksson Sandberg Omslag: Sara Acedo 88 sidor, Lix 15 Pris: 129 kr

FÖRFATTARE MO A ERIKSSON SAND (Foto: Ola Kjelby e)

BERG

Lättläst om starka tjejer Moa Eriksson Sandberg är en rutinerad barn- och ungdomsboksförfattare, med ett tiotal titlar bakom sig. Nu skriver hon dessutom lättläst! Här är första boken i en lättläst serie för unga vuxna om Azra – en tjej som går sista året på gymnasiet. När Moa Eriksson Sandberg fick förfrågan om att skriva lättläst hade hon inte haft någon tanke på att skriva lättläst själv. Men det var den demokratiska idén bakom lättläst som fick henne att nappa; att alla ska ha rätt att läsa och att det ska finnas spännande och bra böcker för alla.   – Sen kändes det kul att testa något nytt också. Det är alltid kul att testa att skriva på olika sätt tycker jag. Det var också förvånansvärt roligt att skriva lättläst. Så jag kommer nog att skriva fler lättlästa böcker tror jag. LÄSNING GÖR EN KLOKARE Att läsning över huvud taget är viktigt är något som Moa Eriksson Sandberg lyfter.   – Förutom att man lär sig språket bättre, så tror jag att läsning gör att man lär sig mer om andra människor och att man kanske blir mer förstående för hur andra människor har det. Jag tror att om man läser mycket böcker så kanske man blir mindre fördomsfull. Man blir rikare av läsning och därför har alla rätt

till bra läsupplevelser och att det ska finnas viktig och bra litteratur för alla. Det känns som att det finns fler författare idag som vill skriva lättläst, att många fattat att det faktiskt är viktigt och att det finns många läsare dessutom. SKRIVER FÖR ATT STÄRKA TJEJERS SJÄLVFÖRTROENDE Azras bok handlar om Azra, en tjej som går i trean på gymnasiet, och hennes två tjejkompisar. De är starka och utmanar killarnas beteende.   Frågan om könsnormer och sexualitet är jätteviktig för Moa Eriksson Sandberg.   – Jag ville skriva något som stärker tjejers självförtroende. Jag ville att man ska känna sig styrkt och tuffare av läsningen. Jag tror att det nog alltid har varit jobbigt att vara ung tjej. I alla generationer. Sedan kanske det är extra jobbigt nu med internet och sociala medier. Så jag tror denna typ av frågor verkligen behöver lyftas.

Som så många andra unga kvinnor har Moa Eriksson Sandberg själv varit om sexuella trakasserier, som tafsningar och glåpord.   – Det var ju jätteofta man var med om sådana saker som Azra är med om, på krogen och liknande. Det var vardag tyvärr. Men samtidigt finns det också ljusa saker som jag känner igen mig i. Alla killar var inte idioter och det kan ju vara jättehärligt att vara kåt och förälskad. Det var lite det jag ville visa med boken om Azra, att det kan vara både roligt och skitjobbigt med sexualitet. Moa Eriksson Sandberg hoppas att både tjejer och killar ska läsa boken.   – Det skulle vara skitbra om killar läser den och fattar lite mer hur tjejer tänker och känner. Jag hoppas att boken ska få folk att bli mer medvetna. Att tjejer får lättare att säga ifrån och ställa upp för varandra men också att killarna blir mer medvetna om hur det de gör påverkar. Av: Johanna Theander

71


Å RSKURS 6 - 9

Skejt och kärlek Jens och Maria älskar att åka skateboard. Men älskar de också varandra? De möts gång efter annan i rampen och sakta utvecklas en kärlekshistoria. Serien är en rolig och varm skildring av kärlek och skejt, och passar också den som inte skejtar.

RAMPEN Jens älskar att skejta. Han är i rampen nästan varje dag. Så kommer Maria. Jens blir intresserad och vill lära henne åka. Han anar inte att hon är betydligt bättre …

Parkour = passion På bara 20 år har gatusporten le parkour spridit sig i hela världen. På gator, parkeringar och industritomter övar nu barn och ungdomar hopp, volter och säker landning. I parkour går man aldrig. Man tar sig smidigt dit man ska utan att stoppas av trappor, murar, husväggar, räcken eller höjder.

Best.nr. 978-91-88291-31-8 (dari) Best.nr. 978-91-7723-126-4 (engelsk) Best.nr. 978-91-88291-75-2 TRICKET Jens kan inte glömma Maria, tjejen som var grym på skateboard. Han går till rampen. Kanske kommer hon tillbaka. Jens väntar och väntar …

Parkour är ingen tävling, det är envis träning för fart, precision och flyt. Youtube svämmar över av klipp som inspirerar till övning – spontant eller i organiserad form med erfarna mentorer. Parkour är den moderna gatusporten, öppen för alla. Det är fart och flyt!

PARKOUR! Isak går i nian. Han vill gärna lära sig parkour, men han känner ingen som kan det. Han känner faktiskt inte många alls. Danne är skolans värsta mobbare. Han börjar ge sig på Isak. Då lär Isak känna Ada. Och hon kan parkour! Parkour är en fransk gatugymnastik som växer sig allt starkare i Sverige.

Best.nr. 978-91-88291-95-0 BRÄDAN Jens tänker på Maria varje dag. Men känner hon likadant? Jens frågar om de ska ses. När Maria kommer till rampen har hon med sig Dylan. En kompis. Eller är han mer än en kompis? Best.nr. 978-91-7723-316-9

Best.nr. 978-91-7567-014-0 − Ska jag visa hur man gör? frågar han. − Okej, säger Maria. Kapitel 2 1 Isaks drömmar

Isak är på väg till slöjden. Han hejar på sin syster som just har börjat i sjuan. Hon står och pratar med några kompisar. Isak ler lite när han ser hur hon spelar stor och tuff. Isak har inte så många kompisar som sin syster. Efter skolan gör han läxor, åker bräda och surfar på nätet.

5

72

Han tittar gärna på klipp med parkour. Det är häftigt att se de bästa hoppa mellan tak och murar. Det suger i magen när de slår frivolt och svingar sig över hinder. Isak skulle gärna prova men det är svårt att börja själv. Han skulle vilja lära sig av någon som kan. Men han känner ingen som gör parkour. Parkour verkar vara kul men svårt.

6

− Vill du börja i rampen eller på marken? undrar Jens.

Maria sätter sig i gräset vid rampen.

− I rampen, svarar Maria.

Hon öppnar sin stora väska. I väskan

Hon verkar modig, tänker Jens.

ligger en skateboard, en hjälm och

Författare: Kalle Güettler 40 sidor, Lix 17 Pris: 109 kr

olika skydd. Först sätter Maria på sig knäskydd. Sedan tar hon på sig hjälmen. Hennes bräda är röd och svart. Mellan hjulen syns ett stort M. Kanske åker hon för första gången, tänker Jens. 8

Jens visar med fötterna hur man ska stå. − Ställ dig så här, säger han. Maria kliver upp på brädan. Hon står stadigt. − Bra, säger Jens. Nu kan du ta fart med höger fot. 9

Författare: Maria Frensborg Omslag: Sanna Sporrong 26 sidor, Lix 12 Pris: 109 kr


Med Zlatan som idol

ILSSON ANNA N ARE JOH m) FÖRFATT Anna-Lena Ahlströ (Foto:

Hela Johans värld kretsar runt fotboll. Han drömmer om att bli proffs som Zlatan och spela i landslaget. Men vägen dit är krokig. Johan måste kämpa med dyslexi, skador och kärleksproblem för att nå sitt mål. Och frågan är om han verkligen blir lyckligare av att lyckas.   Johanna Nilsson beskriver initierat fotbollsträningar och matcher, men tar även upp andra sidor av idrotten. Nästan som Zlatan har vunnit Bokjuryns ungdomsklass och det är onekligen ett kvitto på att böckerna om Johan går rätt in i målgruppen!

Jag både vill och inte vill gå på fest hos Anton. Hans fester brukar vara roliga. Bra musik. Snygga tjejer. Alkohol. Tränaren har förbjudit oss att komma bakfulla till träningarna. Men lite grann kan jag dricka utan att det märks dagen efter. Och jag behöver ju inte stanna så länge. På festen kan jag glömma allt. Glömma allt jobbigt med skolan. Slippa tänka på alla jobbiga bokstäver. – Okej, men jag kan inte stanna så länge, säger jag till sist. – Det är lugnt, jag fattar. Kom runt nio. Hej då, Zlatan!

14

Best.nr. 978-91-7567-269-4 52 sidor

Författare: Johanna Nilsson Omslag: Jonas Lindén Lix 14–16 Pris: 119 kr

22 Dethar harblivit blivit lördag. lördag. Jag Jag är på Antons Det fest. fest. Jagsitter sitteriihans hans svindyra svindyra skinnsoffa, skinnsoffa, Jag drickeröl öloch och äter äter jordnötter. jordnötter. En En DJ dricker DJ spelarmusik. musik. spelar Detärärfullt fullt med med folk folk ii lägenheten. lägenheten. Det Mångadansar. dansar. Några Några hånglar. hånglar. Många Någrastår stårute ute på på balkongen balkongen och Några och röker. röker. Endel delröker rökerinne. inne. En Det är inte bara vanliga cigaretter. Det är inte bara vanliga cigaretter. – Var inte en fegis! Du måste ju testa i – Var inte en fegis! Du måste ju testa i alla fall, säger Anton. alla fall, säger Anton. Han dricker champagne och röker Han dricker champagne och röker cannabis. cannabis. Jag skakar på huvudet. Men jag är Jag skakar på huvudet. Men jag är nyfiken. Jag undrar hur det smakar. nyfiken. Jag undrar hur det smakar. 15 15

(arabisk) Best.nr. 978-91-7567-531-2 (engelsk) Best.nr. 978-91-7567-522-0

JOHANNA NILSSON KANSKE SOM ZLATAN

Jag brukade vara bäst. Nu är det inte ens säkert att jag har en plats i klasslaget. Men jag får inte ge upp! Måste fortsätta träna, fortsätta kämpa! Då kanske jag ändå får spela match mot mitt gamla lag. Då kanske jag ändå kan bli som Zlatan …

NÄSTAN SOM ZLATAN Hela Johans värld kretsar kring fotboll. Han drömmer om att bli proffs som Zlatan och spela i landslaget. Johan har dyslexi och hatar att läsa och skriva. Men nu gäller det att komma in på fotbollsgymnasiet. Han bara måste! Det är på liv och död!

KANSKE

SOM

ZLATAN

ISBN 978 91 7567 395-0

– en möjlighet för alla

NÄRMARE ZLATAN Sommarlov och allt är perfekt! Johan är hemma från fotbollsgymnasiet, tränar, spelar matcher med gamla laget och träffar sin tjej Ella. Kan livet bli bättre?! Ja, faktiskt! Johan blir uttagen till ungdomslandslaget och plötsligt kanske hans proffsdrömmar kan bli sanna. Men snart märker Johan att det kommer nya svårigheter med framgången. Best.nr. 978-91-7567-887-0 66 sidor

JOHANNA NILSSON

Nypon förlag

KANSKE SOM ZLATAN Johan går i ettan på fotbollsgymnasiet. Han är ett steg närmare sin dröm att bli proffs som Zlatan. Men allt i den nya skolan är svårt. Nu måste han kämpa både med sin dyslexi och om en plats i klasslaget. Och så är det hans tjej, Ella ... Kärlek på distans är inte lätt.

LÅNGT IFRÅN ZLATAN Johan kämpar än en gång, men den här gången är det inte mot sin dyslexi, utan för att rehabilitera sig efter en skada. Han måste bli stark nog för att kunna fortsätta att hålla sin dröm vid liv. Drömmen att en dag bli fotbollsproffs, och minst lika bra som Zlatan.

Best.nr. 978-91-7567-395-0 48 sidor

Best.nr. 978-91-7567-600-5 46 sidor

73


Å RSKURS 6 - 9

En positiv flyktingberättelse Amina anlände ensam från ett krigsdrabbat Somalia. Nu bor hon i Sverige och klarar sig bra i det nya hemlandet och hon har återförenats med sin mamma. Hon går i skolan, har fått vänner och tränar friidrott i en klubb. Amina visar sig ha stor talang för löpning och hon är snart en av klubbens stjärnor. GE INTE UPP, AMINA! Amina har blivit skadad. Hon tappar modet och tänker lägga av med löpningen. Men så kommer mamma äntligen till Sverige. Återföreningen ger Amina nya krafter, men samtidigt uppstår nya problem.

KOM IGEN, AMINA! Aminas friidrottsklubb ska tävla i stafett. Amina är snabbast i laget, men sämst på att växla. Hon får ont i magen när hon tänker på tävlingen. Och hon längtar efter mamma, som är kvar i flyktinglägret. När får de träffa varandra igen?

Best.nr. 978-91-7567-538-1 66 sidor, Lix 16

Best.nr. 978-91-7567-386-8 68 sidor, Lix 17

SATSA ALLT, AMINA! NY I sommar är det ungdoms-EM och Amina drömmer om att bli uttagen till det svenska landslaget. För att bli uttagen måste man vara svensk medborgare. Amina ansöker om medborgarskap och väntar spänt på beskedet.   Under tiden tränar hon så mycket hon kan, både med klubben och på egen hand, men ändå blir hon inte snabbare. Varje dag är det samma sak, hon är inte snabbast och det kommer inget brev från Migrationsverket. Aminas dröm verkar längre borta än någonsin. Best.nr. 978-91-7567-958-7 80 sidor, Lix 17

SPRING, AMINA! I den första boken får vi lära känna Amina. Hon saknar sin mamma som är kvar i ett flyktingläger i Kenya. Det är tur att hon har sina vänner och löpningen, som hjälper henne att tänka på annat.

Camilla ställer sig mitt bland dem. – Bra, tjejer! Men ni måste samarbeta bättre. Stafett springer man som ett lag.

Författare: Annelie Drewsen Illustratör: Anders Westerberg Pris: 109 kr

Amina ser ner i marken. Hon är ledsen. Det var hennes fel att laget kom sist. – Inga sura miner nu! Camilla ger Amina en klapp på axeln. – I år ska vi satsa extra på stafett, säger Camilla. – Varför det? undrar Lina. – För att vi ska åka på en tävling i Norge. Där ska vi möta lag från hela Norden. – Är det sant? säger Zahra. Camilla nickar och ler stort.

Best. nr 978-91-7567-097-3 52 sid, Lix 17

8

9

(arabisk) Best.nr. 978-91-7567-530-5 (engelsk) 978-91-7567-521-3 (somalisk) Best.nr. 978-91-7567-648-7

SAMMA BOK, TVÅ NIVÅER! Här till höger finns två nästan identiska omslag. Det är två versioner av en och samma bok, Spring, Amina! En storsäljande och livsbejakande berättelse. Den finns alltså även i en lightversion, som är ännu mer lättläst.

74

ÄNNU LÄTTARE VERSION

4 Skorna Amina och Lina är i butiken. – Kolla, sådana skor har jag! säger Lina. Amina tittar på priset. – Tvåtusen kronor! Är du galen? säger hon. – Du måste inte köpa dem. Kom, vi tittar på andra skor. Lina visar fler skor. – Nej, de är dyra. Och de är fula! säger Amina.

21

SPRING, AMINA! Light Författare: Annelie Drewsen Illustratör: Anders Westerberg 44 sidor, Lix 14 Pris: 99 kr


Gränslös kärlek Här har vi samlat några berättelser på hbtq-temat. Det handlar om kärlek, den första, kanske starkaste upplevelsen. Ämnet är känsligt och lyhört skildrat av olika författare.

”Hoppas att den som läser boken trotsar sin rädsla och vågar vara modig. Då kan livet bli hur roligt som helst.”

DITT ÄCKEL Jonas tycker om killar, framför allt Eddy. En kväll är Jonas hemma hos Eddy. Eddy har bar över­ kropp, han har nyss kommit från träningen. Jonas lägger armen om Eddy och hans läppar snuddar vid hans nacke. – Ditt äckel! säger Eddy. Har Jonas missförstått allt?

Sagt av Mian Lodalen

FÖRSTA NATTEN Linda får till sin skräckfyllda glädje en matchning på Tinder. Det är så hon möter Mandi. De tillbringar natten tillsammans och blir ett par. Linda är lycklig. Mandi är hennes första tjej. Men Linda håller deras relation hemlig. Anledningen är den ständiga rädslan för vad andra ska säga.

Best.nr. 978-91-87221-42-2

1 Perrongen är full av människor. De väntar på tunnelbanan. En äldre man är på väg ut från hissen. Han har rullator och rör sig sakta. Två kvinnor sitter på en bänk. De skrattar högt. Ett fyllo vinglar fram och sätter sig bredvid dem. I handen har han en ölburk. Han öppnar burken med ett pys. 3

Efter ett par klunkar rapar han högt. Kvinnorna tittar på varandra och suckar. Tåget är på väg in. Plötsligt skriker kvinnorna till. De ser en kille som kastar sig framför tåget. Tågets bromsar gnisslar, men det hinner inte stanna i tid. Det hörs en smäll, och killens kropp flyger genom luften. Mannen med rullator är först fram. 4

Best.nr. 978-91-7723-165-3

Författare: Per Alexandersson Omslag: Jonas Lindén 36 sidor, Lix 15 Pris: 104 kr

Kapitel 2 Tunnelbanan rullar och jag tuggar nervöst på en nagel. Jag är på väg att träffa en person som jag inte vet något om. Jag vet bara vad hon heter, men knappt hur hon ser ut. Och jag har aldrig varit på klubben där vi har stämt träff. När jag kommer fram ser jag att det är lång kö utanför. Mest tjejer, men också några killar. 12

INGEN GÖR MÅL PÅ MIG Selma kan inte sluta tänka på Esmeralda som hon träffade på kollot i somras. Så kommer hösten och säsongens första fotbollsmatch. Selma är målvakt, och ingen gör mål på henne. Men i motståndarlaget finns en ovanligt farlig spelare. Hon heter Esme­ralda … Selma gör sig redo för sitt livs match.

Vissa går inte att se om de är killar eller tjejer. Kanske är de både och eller något annat. Men alla ser så coola och säkra ut. En del röker. Många verkar känna varandra. Jag känner ingen. Hur kunde jag vara så dum att jag stämde träff med en tjej jag inte vet ett dugg om? Och utanför en klubb av alla ställen. Tänk om det är några som bara driver med mig? Tänk om de står och skrattar åt mig just nu? Jag känner hur värmen sprider sig utmed ryggen. Svetten pressar sig fram under armarna, trots att det är ganska kallt ute. 13

Författare: Mian Lodalen Omslag: Lotta Kühlhorn 66 sidor, Lix 18 Pris: 129 kr

NU ÄR JAG KÄR I DIG Författaren Jessika Berglund har skrivit flera böcker för Nypon förlag. Här berättar hon om en nyvaknad förälskelse. Det är en bok där både ungdomar och vuxna kan känna igen sig. För ungdomar kan det vara skönt att läsa om något så ogripbart som kärlek, men utan närmanden eller sex. Boken kan även inspirera till att skriva egna texter om känslor, eller kanske dikter. Best. nr. 978-91-7567-098-0

Best.nr. 978-91-7567-610-4

Kapitel 2

– Selma, jag går nu. Är du hemma i kväll? Mamma ropar från hallen. Hon ska på bio med en kompis. – Jag har match, svarar jag. – Just det. Lycka till! säger mamma. Sedan går hon. Jag sitter på sängen med benskydden i handen. Matchkläderna ligger bredvid mig. Mina shorts, tröjan och strumporna. 8

Idag har vi första matchen för säsongen. Jag måste skynda mig, för vi ska samlas om en kvart. Inför varje match tar jag på mig kläderna i samma ordning. Benskydden först, sedan shortsen och tröjan. Sist strumporna. Jag måste göra så, annars kommer det att gå dåligt. Jag bara vet det. När kläderna är på går jag till badrummet. Jag borstar håret och gör en tofs. Jag gör om tofsen två gånger innan jag är nöjd. Då är den perfekt. Jag tittar i spegeln och ser rakt in i mina egna ögon. 9

2

Författare: Annelie Drewsen Omslag: Anna Winberg 58 sidor, Lix 15 Pris: 109 kr

En annan dag var jag i matsalen före dig. Jag vågade inte sitta ensam. Tänk om du inte satte dig hos mig? Så jag gick till mina kompisar. Där var det rörigt. Maten smakade inte bra den dagen. Och när du kom såg du på mig utan att le. I fredags skulle jag ta bussen till biblioteket. 8

När jag kom till hållplatsen var du där. Jag vågade inte säga något. Det var konstigt. Det är ju inte farligt att prata. Jag brukar vara bra på det. – Ska du också till biblioteket? frågade du. Vi kan ha sällskap. Jag bara nickade. Jag blev glad. Det är också konstigt. Tänk att jag blev så glad bara för att du ville ha sällskap med mig! Jag var glad för att vi skulle åka buss ihop. Och för att du satte dig bredvid mig. Inte mitt emot.

9

Författare: Jessika Berglund 24 sidor, Lix 15 Pris: 99 kr

Så här säger författaren själv om boken: – Det här är en kärleksberättelse, den är lite hemlig. Vi får inte veta vem ”jag” och ”du” är. De kan vara vilka som helst. Jag tänkte att JAG är läsaren och så verkar texten tas emot. Vem DU är behöver ingen som inte vill det redovisa. Jag träffar elever i alla årskurser och boken talar till alla som är kära, har varit kära eller ska bli det sen.

75


Å RSKURS 6 - 9 EN DROPPE MIDNATT Jason Diakité växte upp i Lund med amerikanska föräldrar. Hans mamma är vit, hans pappa är svart. Hela sin uppväxt kände han sig halv: hälften amerikan, hälften svensk; hälften svart, hälften vit.   I sökandet efter sina rötter gräver Jason ”Timbuktu” Diakité i en familjehistoria från slaveriets USA till folkhemmets Sverige. En droppe midnatt är en gripande berättelse om härkomst, identitet, motstånd, rasism och längtan efter tillhörighet.   Boken är bearbetad till lättläst av Tomas Dömstedt. Best.nr. 978-91-7723-447-0 É JASON DIAKIT FÖRFATTARE rvall) Öh se ere Th (Foto:

Timbuktu i känslosam jakt på sitt ursprung

Sedan säger han: – Jag fick brev från Willies dotter i dag. Han är död. – Död? – Han var gammal. Folk som är gamla dör. Nu blir det inget kalas. Nu kommer jag aldrig att få svar på alla de frågor jag har.

3 Pappa drömde om att utbilda sig, och om att hjälpa svarta människor. Han flyttade till Lund i det konstiga landet Sverige. Mamma lämnade sitt bekväma liv i New York för att stödja honom. Hon var välutbildad och hade rest i hela världen. År 1966 i USA var det ovanligt att vita och svarta höll varandra i handen på stan. Det var många som sa rasistiska saker till mamma och pappa.

14

15

Författare: Jason Diakité Omslag: Jesper Waldersten 96 sidor, Lix 20 Pris: 149 kr

När rapparen Timbuktu söker sina mångförgrenade rötter blir det en svindlande resa – från det stillsamma radhusområdet i Lund tillbaka till fattigdomen och bomullsfälten i södra USA. Nu kommer hans hyllade släktkrönika En droppe midnatt som lättläst.

76

Timbuktu, eller Jason Diakité som han egentligen heter, har fått leva sin dröm ända fram till horisonten, som han själv beskriver det. Hågen stod till musiken och rappen redan från tidiga år. Sedan debutsingeln 1996 har han gett ut ett tiotal Grammis-kantade album där titlarna i sig själva sätter ord på tillvarons absurda självklarheter. Alla vill till himmelen men ingen vill dö.   Till himmelen vill inte Jason Diakité den här gången, men väl tillbaka till rötterna i Harlem och i det rassegregerade South Carolina – en resa som hans far, människorättsadvokaten Madubuko Diakité till en början motsätter sig.   – Idag förstår jag avgrunden mellan våra perspektiv. Han är migranten och klassresenären från fattigdom och förtryck, jag är det inte. Jag kunde turista i familjens smärtsamma förflutna, men för honom var det smärta på riktigt.

drömmar och misstag, säger pappan. Men det är ju drömmarna och misstagen som är värda att skriva om, kontrar sonen.   Genom brevens tidsfönster och under själva resan träder konturerna av släktingar, levnadsförhållanden och personligheter sakta fram. Farfars ständigt blanka skor och snygga överrock, värdigheten. ”Look sharp and get a good job!”   Farbrödernas besvikelse och frustration i fattigdomen i den amerikanska södern, bland utblottade krigsveteraner och arbetslösa svarta slavättlingar. Pappans och mammans utmanande kärlekshistoria på tvärs mot raskonventioner och fördomar i 60- och 70-talets New York.   – Förtryck och fattigdom gör olika saker med oss människor, konstaterar Jason Diakité. Och här utspelar sig allt mitt i min egen familj.

DRÖMMAR OCH MISSTAG Tillsammans läser de breven från Jasons farfar och farmor, en diger samling vars innehåll blir till en skör och känslosam bakgrundstråd till resan. Läsningen knyter äntligen far och son tätare tillsammans. Det är bara gamla

FRÅN HALV TILL DUBBEL Bokens titel – En droppe midnatt – syftar på Jasons egen hudfärg, barndomens stora utmaning i det helsvenska medelklassamhället.   – Jag var aldrig amerikan, aldrig svensk, aldrig vit men heller aldrig svart. Jag var

ingenmanslandet i världen, konstaterar han. Idag har den bilden mognat och djupnat.   – Förr kände jag mig som en massa hälfter. Idag förstår jag att man inte är antingen – eller, utan både – och; många påbrån blir många tillgångar. Mitt ursprung är en rikedom, och det vill jag gärna nå ut med till dem som är yngre och känner på samma vis.   Farfaderns värdighet och blankputsade skor har också nyligen blivit fond till en hyllad föreställning, som blandar teater, poesi, musik och betraktelser. Med den vann släktresan en ny publik.   Nu ser Jason Diakité fram emot bokutgivningen på lätt svenska, med fler nya målgrupper i sikte. Nya svenskar, yngre läsare – men också ”sådana som pappa” som läser språket lite långsammare.   I skolan tror han att boken kan spela en väsentlig roll.   – Jag ser absolut att stoffet till boken skulle kunna ligga till grund för spännande klassrumsdiskussioner om rasism och rasifiering, till exempel. Det är ju det magiska med att vi berättar våra historier; det genererar ständigt nya historier hos människorna omkring oss. Av: Ann-Sofi Holmgren


Best.nr. 978-91-7567-851-1

Författare: Mats Johansson Omslag: Lisa Zachrisson 48 sidor, Lix 17 Pris: 119 kr

Djur, bilar och natur Det pratas mycket om värdet av identifikation. Läsaren ska känna igen sig i boken. Men alla bor inte i storstan. Här finns böcker om hur det är att jaga, att längta efter en epa-traktor och att köra fort, fort på mörka skogsvägar.

BIT IHOP NU! Det är inte lätt att ha en storebror som är bäst på allt, tycker Robin. Storebror Ante är allt det som Robin inte är. Men när Robins hund Dimma försvinner under en jakt, ställs allt på ända. Robin ger sig ensam ut i skogen för att leta efter sin hund. Det blir en kamp på liv och död. Best.nr. 978-91-7567-208-3

4

Martina Ericson

PASS PÅ!

PASS PÅ!

nkt sig …

DEMONEN En natt när Anna kör på en skogsväg i sin A-traktor prejas hon av vägen av en stor epatraktor. Hon får veta att det är Demonen, som vill rejsa. Anna bestämmer sig för att anta utmaningen. Men det går inte som hon tänkt sig ... Ruggigt spännande om en myt som visar sig vara helt sann.

Mats Johansson, som skrivit Demonen, är också skolbibliotekarie. Han ser dagligen att de lättlästa böckerna är en ingång till läslust. Det i sin tur leder till att läsaren sedan vågar välja lite svårare böcker.

MARTINA ERICSON

a gången. Sven i jakttornet. garna i skogen.

”Lättläst är en ingång till läslust”

PASS PÅ! Robin och hans hund Dimma är med på älgjakten, och han är förväntansfull. Tillsammans med farbror Sven väntar Robin i älgtornet. Under tiden driver Dimma fram älgarna ur skogen. Till slut står det en älg framför dem! Men det blir inte som Robin tänkt sig … Best.nr. 978-91-7567-423-0

Nypon Förlag

Nu skulle jakten börja. Jaktledaren sa på radion att hundarna var lösa i skogen. Robins hund Dimma och de andra hundarna skulle leta reda på älgarna. De skulle driva älgarna fram till jägarna på pass. – Dimma skäller, hördes Robins pappa på radion. Hon verkar ha hittat flera älgar. De går söderut. Sven förklarade för Robin att älgarna inte var på väg åt deras håll. 14

– Vi kan fika medan vi väntar, sa Sven. Robin tog fram te och smörgås ur sin ryggsäck. Det var lugnt och skönt i skogen. Fåglar sjöng och träden hade gula och röda höstlöv. Så hördes Antes röst på radion. Han berättade var Dimma fanns i skogen. Hon följde efter älgarna. Robin hoppades att han skulle få höra ett skott. En halvtimme gick men inget hände. Sven och Robin viskade till varandra ibland. Ett rådjur sprang över gläntan. 15

Författare: Martina Ericson Omslag: Jimmy Wallin Ca 50 sidor, Lix 16–17 Pris: 119 kr

EPA PÅ ANNONS NY Joel har alltid velat ha en epa. Han pluggar för körkortet varje dag. Nu har han hittat en perfekt epa. Den har rätt färg, är i bra skick och priset är bra. Men när Joel och mamma kommer för att hämta den blir det problem. Några andra killar är redan där och vill betala mer.   En bok om killar och kärleken till motorer. Joel är lätt att känna igen, både om man delar hans bilintresse eller känner någon som gör det. En perfekt bok för den som tänker på bilar dygnet runt, som Joel.   Epa på annons är skriven av Martina Ericson, som också skrivit böckerna Bit ihop nu! och Pass på! Hon bor på landet, och hennes stora intresse är just djur och natur. Best.nr. 978-91-7567-957-0

Nästa bild som kommer fram på Blocket ser bra ut. Det är en Volvo 740 med röd lack. Joel känner hur pulsen stiger. Han har nog hittat sin epa!

8

2 – Mamma, mamma! Kom och titta! ropar Joel. – Vad är det? frågar mamma Linda lite trött när hon kommer in i rummet. – Titta, här är en som jag vill ha! säger Joel och vrider skärmen så att mamma kan se. Hon sätter sig på sängen vid bordet. Tittar på sin son och suckar. – Du ger aldrig upp, va? säger hon och ler. Joel visar sin mamma annonsen. Epan finns 10 mil bort och priset är lagom. 9

Författare: Martina Ericson Omslag: Sanna Sporrong 52 sidor, Lix 14 Pris: 119 kr

77


Å RSKURS 6 - 9

Joh ann a Nils son Joha nna Nilss on

FÅGELFLICKAN

Tuff tid för tonåringar ... FÅGEL-

FLICKAN

En av litteraturens absoluta fördelar är förmågan att skildra livet i med- och motgång. Många unga har vittnat om hur böckernas värld blev en tillflykt, och gav ork att fortsätta framåt.

Nypon förlag

5 675503

FÅGELFLICKAN Minna vill bli en Fågelflicka. Hon vill bli lätt som luft och flyga iväg. Slippa sin kropp. Den gör bara ont. Förut tyckte hon om sin kropp. Förut tänkte hon inte på hur hon såg ut. Hon bara levde. Hon åt och drack utan att vara rädd. Nu är varje tugga en kamp. Best.nr. 978-91-7567-550-3

3

Minna vaknar halv sex av väckarklockan. Hon går upp och tar på sig träningskläder. Hon är så trött att det snurrar i huvudet. Hon har inte sovit så mycket i natt. Så smyger hon nerför trapporna och ut i hallen. Tar på sig gympaskor, mössa och vantar. Sedan går hon ut i mörkret och börjar springa. Minna går upp samma tid varje dag, även på helgerna. 18

Hon gör det för att hon måste springa. Om hon inte springer blir hon orolig. Hon springer alltid minst en timme, ibland mer. Hon springer även om det regnar och blåser, även om det åskar och blixtrar. Hon springer fast hon inte orkar. Hon springer fast hjärtat gör ont och ibland hoppar över ett slag. Det gör ovanligt ont i hjärtat den här morgonen. Hon blir rädd och stannar en stund, så att hjärtat ska få vila. Sedan springer hon vidare. Luften som hon andas ut ser ut som rök, som dimma. Asfalten är blank och våt. Det har regnat i natt. 19

NÄR VARJE TUGGA ÄR EN KAMP Fågelflickan är en berättelse som lyckas att både realistiskt och poetiskt skildra en ung flickas anorexi och vad sjukdomen gör med henne och hennes närmaste. Johanna Nilsson skriver så att den smärta som sjukdomen innebär för Minna och hennes familj strålar genom sidorna. Detta är en oerhört viktig historia, som trots sitt tunga ämne känns lätt och hoppfull.

Författare: Johanna Nilsson Omslag: Sanna Sporrong 68 sidor, Lix 14 Pris: 109 kr

Fågelflickan är en gripande berättelse, som lyfter fram anorexins komplexa symtom på ett enkelt och rättframt sätt. Stämningen är kärleksfull och språket är okomplicerat och levande. AGNETA WILLANS, BTJ

LÄTTLÄST OM SVÅRA FRÅGOR

HEMLIGHETEN Best.nr. 978-91-86447-38-0 2 Nästa morgon var Sara trött. Hon hade sovit för lite och ville somna om. Sedan kom hon ihåg bråket. Hon suckade och steg ur sängen. Pappas jacka hängde i hallen. Han var hemma igen. Han sov nog, dörren var stängd. Mamma hade redan gått till jobbet. 10

78

Sara var ledsen. Hon var så ensam. Hon hade inget syskon att prata med. Allt kändes jobbigt. Sara ville helst bara sova. Men hon gick till skolan ändå. I skolan fanns Anna. Det var skönt. Första timmen var svenska. Sara och Anna satt långt bak. Sara gäspade stort. Anna såg frågande på henne. – De har bråkat igen, viskade Sara. Anna förstod. 11

SKILJAS Best.nr. 978-91-87061-09-7

Författare: Catrin Ankh Omslag: Stefan Lindblad 40-44 sidor, Lix 12-15 Pris: 109 kr

SORG Best.nr. 978-91-7567-004-1

Sara och Anna är kompisar. Deras liv är som många andra tonåringars. Serien om de båda tjejerna och deras vänner används ofta som underlag för att diskutera relationer och svåra ämnen.   Hemligheten handlar om att Anna blir gravid, men inte vågar berätta för någon annan än Sara. I Skiljas ska Saras föräldrar efter mycket bråk separera, och i boken Sorg förlorar tjejerna en gemensam vän i en olycka.   Catrin Ankh skriver både skönlitteratur och läromedel. Hon har fokus på riktigt lätta texter som kan läsas av tonåringar med stora lässvårigheter.


... men livet kan vara ganska bra också! MAN MÅR BRA IHOP MED TOBIAS I Typiskt Tobias! skriver Kerstin L Hahn om en helt vanlig tonårskille mitt i vardagen med kompisar, läxor och fritidsaktiviteter. Tobias vill väl men ofta ställer han till det både för sig själv och för andra.   Med humor och värme skildrar författaren Tobias självdistans och hur han själv kan se det dråpliga i de situationer han hamnar i. TYPISKT TOBIAS!

TYPISKT TOBIAS!

KAOS I SKALLEN

Tobias somnar på bussen en kväll. När han vaknar är han på en hållplats långt hemifrån. Nästa buss tillbaka går inte på länge, och vad vill de där killarna som kollar på honom?

Kerstin L Hahn

Han tar upp mobilen, men batteriet är slut. Typiskt Tobias!

Nypon förlag

9 789175 675367

STOPP, STANNA! Best.nr. 978-91-7567-897-9

SISTA HÅLLPLATSEN

Best.nr. 978-91-88295-05-7

Kerstin L Hahn

Sista hållplatsen ingår i serien Typiskt Tobias!.

Kaos i skallen ingår i serien Typiskt Tobias!.

– en möjlighet för alla

Kerstin L Hahn SISTA HÅLLPLATSEN

Men en kväll när han går och handlar blir det kaos i skallen. Speciellt när han träffar Leila.

Kerstin L Hahn KAOS I SKALLEN

Tobias har så mycket att tänka på. Ibland glömmer han läxan, ibland glömmer han nycklarna eller att ladda mobilen. Det är väl inte så konstigt?

DAGENS HJÄLTE NY Tobias har sitt första sommarjobb. I tre veckor ska han jobba som vaktis på en kyrkogård. Klippa gräset är kul och Tobias känner sig som ett proffs när han sitter på gräsklipparen. Han spelar in en video som han ska skicka till Leila. Men då backar han rakt in bland blommor och kransar på en grav!

KAOS I SKALLEN Best.nr. 978-91-7567-536-7

– en möjlighet för alla

9 789175 675350

PANK OCH KÄR Best.nr. 978-91-7567-751-4 (finns på tre nya språk; se sid 101-102)

Nypon förlag

SISTA HÅLLPLATSEN Best.nr. 978-91-7567-535-0

Listan

En kväll efter maten sa pappa: – Tobias, kan du gå och handla? – Jag? sa jag. – Ja, du! sa pappa. – Kan du inte gå själv? sa jag. Då såg han arg ut. Han stod och diskade och det var mycket disk. – Okej då, sa jag. Pappa gav mig en lista och pengar.

(dari) Best.nr. 978-91-7567-647-0

– Tar du cykeln? sa han. – Ja, sa jag. – Glöm inte hjälmen, sa han. Jag cyklade till ICA, gick in och tog en vagn. Det var en lång lista som började: Bananer Äpplen Morötter Jag hatar morötter för de kliar i halsen. Kunde jag säga till pappa att de var slut? Eller att jag glömde?

6

7

Författare: Kerstin L Hahn Omslag: Jonas Lindén 34 sidor, Lix 15–16 Pris: 99 kr

Dokumentbredd: 300 mm + ryggbredd

Dike: Rygg: 10 mm ? mm

5 mm

m

ÄTTEMYCKET.

NA.

ERNA.

åns och Emma. Det här En samlingsvolym, fast

EMM�&MÅN�

RA …

Mårten Melin

OM HELA TIDEN.

EMMA &MÅNS

Emma som berättar.

MÅRTEN MELIN

Best.nr. 978-91-7567-515-2

Nypon förlag

Kyssas typ

Vi satt nära varandra i soffan. Det var riktigt mysigt att se på film med Måns. De kysstes rätt mycket i filmen. Och ett tag trodde jag att vi också skulle kyssas. Jag märkte hur Måns såg på mig. Men det hände inget. Och det gjorde inte så mycket. Jag hade inte bråttom. Fast jag ville inte vänta hur länge som helst! När filmen var slut reste jag på mig. 14

EMMA & MÅNS De sju delarna i serien om Måns och Emma är här ihopskrivna till en ungdomsroman. Författaren Mårten Melin har valt att vända på perspektivet. Nu berättas exakt samma berättelser, men ur Emmas synvinkel.   I början av boken skildras en mer oskuldsfull förälskelse, som övergår i lite mer utmanande kärlek.

Jag tänkte att Måns behövde vila. – Jag ska nog gå hem nu, sa jag. – Vill du ha en kopp te först? frågade Måns. Jag blev glad. – Gärna, svarade jag. Vi satte oss i köket. – Det var en bra film, sa jag. – Absolut, sa Måns. Fast jag undrade hur mycket han sett av filmen. Hade han inte tittat mest på mig? När jag skulle gå hem trodde jag Måns skulle kyssa mig. Fast det är klart, han var lite hostig. Han ville kanske inte kyssa mig då. Jag höll upp ena handen. 15

ELSA I LONDON Elsa har drömt om att åka till London. Nu får hon följa med sin faster dit på modemässa. Det visar sig att i London är det också populärt att köpa second hand. Lite av gamla tiders trivsamma flickbok, kryddad med en och annan sevärdhet och mycket humor. Best.nr. 978-91-7567-607-4

Kapitel 2

Författare: Mårten Melin Omslag: Sanna Sporrong 88 sidor, Lix 14 Pris: 139 kr

– Kom och sätt dig, säger jag och ställer fram skålen med morötter på bordet.

Radhuset är tomt när jag kommer hem. Perfekt! Nu ska jag laga middag. Det gillar pappa. Om han är på gott humör får jag säkert åka.

Pappa och jag brukar alltid äta middag ihop. Ibland jobbar han sent och jag tränar på gymmet. Men vi sms:ar varandra och bestämmer en tid. Vi gillar att äta och prata om det vi gjort på dagen.

När pappa kommer hem står jag och river morötter. Laxen är snart klar i ugnen och pastan kokar på spisen. – Vad gott det luktar! ropar pappa från hallen. Jag är jättehungrig.

– Det var gott det här, säger pappa efter maten. Vill du ha kaffe? – Hellre te. Jag tänker på London. Där dricker alla te. Nu måste jag berätta för honom. – Tessan ringde, börjar jag.

14

15

Författare: AnnCharlotte Ekensten Omslag: Anna Winberg 54 sidor, Lix 15 Pris: 119 kr

79


Å RSKURS 6 - 9

Mårten om Maja och musiken I Mårten Melins nya bok Serum får vi än en gång möta tuffa Maja, känd från boken Första gången. Hon står nu på randen till vuxenlivet och spelar fortfarande bas i sitt älskade band Serum. Men bandmedlemmarna vill olika saker. Vad vill Maja själv? Mårten Melin är en erkänd barn- och ungdomsbokförfattare med fler än 70 titlar bakom sig, många av dem lättlästa. Han blandar genrer friskt, och berättelserna spänner från det rakt realistiska till sagor med övernaturliga inslag och diktsamlingar.   En tid skrev han berättelser till serietidningen ”Bamse”. Han har också nominerats till Augustpriset med den hittills enda lättlästa boken, en diktsamling för unga.

Hångel, sex, passioner och ambitioner kantar hennes väg genom den värld som även innehåller rasism, sexism och homofobi.   – Varje berättelse måste vara en spännande historia, den aspekten får alltid komma först, säger Mårten Melin. Sen om man råkar säga något under tiden så gör det förstås inget, något som känns modernt och som speglar det samhälle och de värderingar som unga stöter på idag.

Handlingen i Serum utspelar sig bland gymnasieungdomar på väg ut i livet. Medan berättelsen rullas upp kring bandets utveckling, tvingas Maja ta ställning både till andras val och till sin egen framtid.

Med Serum följde en särskild utmaning, säger Mårten Melin – att med ord fånga känslan och innehållet i musik.   – Det är svårt att skriva om musik i en text, lite som att skriva om sport, svårt att få flyt och få läsaren att känna och

DET BEHÖVS INGA ORD … … för att man ska förstå varandra. Och ibland behövs det knappt någon text heller. Mårten Melins bok om mötet mellan två tjejer som gillar basket är kort och kärnfull. Eller som en läsare har sagt; med korta meningar lyckas författaren förmedla huvudpersonens ensamhet, sorg och längtan samtidigt som han leder berättelsen fram mot ett lyckligt slut. TJEJEN PÅ SKOLGÅRDEN Ute skiner samma sol som hemma, fast det är så långt borta. När de andra eleverna har lektion går Shima till skolgården och spelar basket. Hemma var hon bäst i laget, men här har hon inget lag och får spela själv. Tills det plötsligt dyker upp en tjej som visar att hon vill vara med … Best.nr. 978-91-7567-847-4

Författare: Mårten Melin Omslag: Jonas Lindén 20 sidor, Lix 12 Pris: 99 kr

80

FÖRFATTARE

MÅRTEN M

ELIN

förstå. Man vill höra musiken men hur man än bär sig åt så är det något som saknas. Lättläst skriver han med – lätthet.   – Formatet passar väldigt bra för mig! Jag gillar det korta, att försöka säga så mycket som möjligt med så få ord som möjligt. Det är närbesläktat med poesi. Får vi möta Maja och Serum igen, och veta mer om hur det går?   – Det är inte omöjligt … Det kan finnas vissa planer på det, säger Mårten Melin kryptiskt. Av: Ann-Sofi Holmgren


Om vänskap och kärlek SERUM NY ”En gång till! En gång till!” ropar publiken, och Maja, Fille och de andra i Serum går ut och spelar en låt till. Musiken och bandet är Majas hela liv och det finns inget hon älskar lika mycket som att stå på scen och spela bas.   Men den lyckade konserten blir inte början på något stort, som Maja trott och hoppats, utan istället blir den början på något helt annat. Mårten Melin är en mästare på att skriva så att det verkligen känns. I Serum vibrerar texten av Majas lust och glädje till musiken och den stora osäkerhet hon känner när hon inte längre vet var hon har sin vän. Mårten Melin har nominerats till såväl Augustpriset som Barnens Romanpris. Best.nr. 978-91-7723-405-0

Sedan sa Fille att han gillar killar, så vi hånglade aldrig mer. Men vi blev vänner och bandkompisar. Jag kan inte tänka mig Serum

2

utan Fille. Och jag kan inte tänka mig mitt liv utan honom heller.

Killen från konserten och jag går hem till honom för att ha sex. Men han somnar när jag är inne på toa och han vaknar inte när jag lägger mig bredvid honom. Så jag reser mig upp, tar på mig kängorna och går hem. Jag är inte så besviken, för jag är fortfarande glad för konserten.

8

9

Författare: Mårten Melin Omslag: Lisa Zachrisson 48 sidor, Lix 12 Pris: 119 kr

MAX I böckerna om Max får vi på nära håll följa en tonårskilles känslor och tankar. Det handlar om att vara ihop med någon bara för att vara ihop, även om det råkar vara med fel person. Det handlar också om lust och bultande längtan och om kärlek och sex. Och att vara med om många pirriga saker för allra första gången

Max och Hanna är ihop. Hanna är kär i Max. Och Max är kär i Hanna. Men hur kär är han egentligen?

Mellan dig och mig är en fristående del i serien om Max. Boken utspelar sig före Trasig, Unga poeters sällskap och Inte vara utan, men efter Men jag är kär i henne.

Best.nr. 978-91-7567-270-0 56 sidor

– en möjlighet för alla

9 789175 673615

På semestern träffar Max Maja. Hon är inte lik någon Max känner. Maja har blått hår, spelar bas i ett punkband och gillar Max dikter. Och dessutom verkar hon gilla Max ...

Första gången är en fristående del i serien om Max. Boken utspelar sig före Trasig, Unga poeters sällskap och Inte vara utan, men efter Men jag är kär i henne och Mellan dig och mig.

– en möjlighet för alla

Mårten Melin

MELLAN DIG OCH MIG

Nypon förlag

MÅRTEN MELIN MÅRTEN MELIN FÖRSTA GÅNGEN

INTE VARA UTAN Max tycker att Danni är världens finaste. Men hon är syrrans bästa kompis och fem år äldre än Max. Det kan aldrig bli något mellan dem. Nu behöver Danni någonstans att bo under en tid. Hon flyttar in i lägenheten när Max syster och mamma åker på semester. Och Max och Dani är ensamma. Best.nr. 978-91-7567-216-8 48 sidor

MÅRTEN MELIN MELLAN DIG OCH MIG

MEN JAG ÄR KÄR I HENNE Max klass är i fjällen en vecka. Det bara snöar. Tur att det går att bada i poolen och tur att Anja är där. Max hoppas att hon äntligen ska se honom. Men det blir inget mellan dem. Istället är det Hanna som lär Max att åka slalom. Och Hanna som visar sig ha helt magiska fingrar ...

Författare: Mårten Melin Omslag: Lisa Zachrisson Lix 12–14 Pris: 119 kr

Första gången Nypon förlag

MELLAN DIG OCH MIG Max och Hanna är ihop. Hanna är kär i Max. Jätte­mycket, det märks. Och Max är kär i Hanna. För det är han väl?! Fast han pratar inte om Hanna med någon. Egentligen vill han mest kyssa Anja. Hur kär är han i Hanna? Måste man inte vara mer kär än så här i den man är ihop med? Best.nr. 978-91-7567-361-5 44 sidor FÖRSTA GÅNGEN Max är på semester på landet med pappa och pappas tjej Linnea. I närmaste byn träffar Max en tjej, Maja. Hon har blått hår och spelar bas i ett punkband. Maja är inte lik någon annan Max träffat. Och hon får Max att prova nya saker för första gången. Best.nr. 978-91-7567-514-5 68 sidor

81


Å RSKURS 6 - 9

SARA SPRINGER INTE Sara älskar att spela fotboll. Hon springer fort, dribblar skickligt och skjuter fina skott. På sommarlovet åker hon till sitt hemland, till sina släktingar. När skolan börjar igen är Sara förändrad. Hon går långsamt, som om hon har ont.   Sara springer inte handlar om könsstympning och om hur den som blivit könsstympad kan få hjälp. Sist i boken finns en faktadel om könsstympning. Där finns också några diskussionsfrågor kring ämnet. Best.nr. 978-91-7723-319-0

– Passa, Sara, passa! ropar de

Författare: Christina Wahldén Omslag: Sanna Sporrong 60 sidor, Lix 15 Pris: 119 kr

andra i laget. 2

Sara springer fortast av alla. Hon passar, hon dribblar förbi på kanten, hon gör mål. Alla i hennes lag

Det går några månader. På

jublar.

sommarlovet är Sara utomlands och

Idrottsläraren Maria nickar. Sara

träffar släktingar och vänner som

är duktig.

bor där.

– Det är match på lördag. Ska du

Nu har skolan börjat igen. Det är

komma med och spela då? frågar

idrott. Hennes lärare Maria ser att

Maria.

det har hänt något.

– Visst! Jag ska göra många mål,

Sara springer inte längre. Hon

svarar Sara.

har inte längre vinden i håret. Hon bryr sig inte alls om bollen.

8

9

BARN ELLER VUXENBOK? Författaren Christina Wahldén noterade av en slump att hennes lättlästa bok om könsstympning, Sara springer inte, är placerad på olika ställen på olika bibliotek. I Hornstull och Högdalen står den på vuxenhyllan, men i de mer socialt utsatta förorterna Tensta, Husby och Rinkeby står den på barn- och ungdomshyllan. Så här funderar hon om detta:   – Drömläget vore förstås att alla bibliotek hade den på två hyllor: en för unga och en för vuxna. Om den enbart står på vuxenhyllan riskerar övergreppet att redan ha hänt när boken blir läst, tänker jag, säger Christina Wahldén.

DEBATTSERIE OM RÄTT OCH FEL I VARDAGEN Det behövs böcker om olika kulturers värderingar och syn på andra människor. Konserten och Mina systrar badade aldrig vill ge underlag för samtal om integritet och vad som är okej att göra människor emellan. MINA SYSTRAR BADADE ALDRIG Ida och Stina är ofta i simhall­en. Just den här kvällen måste Stina åka hem tidigt, så Ida blir ensam i bubbelpoolen med några killar. Plötsligt håller de fast henne, de drar i hennes baddräkt och tar på hennes kropp. Ida blir rädd och skriker på hjälp.

Best.nr. 978-91-88291-96-7

Best.nr. 978-91-88293-16-9

Ida och Stina är i simhallen varje torsdag. Just den här kvällen måste Stina åka hem tidigt. Ida blir ensam i bubbelpoolen med några killar. Plötsligt håller killarna fast henne, de drar i hennes baddräkt och tar på hennes kropp. Ida blir rädd. När hon skriker på hjälp kommer badvakterna. Mina systrar badade aldrig är en bok i Viljas Debattserie.

Tanterna reser sig och går när Ida kommer. Ida känner igen de båda killarna.

efter att ha simmat. Det varma vattnet gör henne sömnig. Hon hör att killarna bredvid henne pratar med varandra, men hon

Det är de från boendet för ny-

fortsätter att blunda. Ida älskar

anlända. Ida sätter sig bredvid dem.

bubbelpoolen.

En bit bort i bubbelpoolen sitter Kim och Ludde. De tittar på Ida och skrattar. 10

11

Författare: Christina Wahldén Omslag: Sanna Sporrong 68 sidor, Lix 18 Pris: 119 kr

A

V

STJÄRNLÖSA NÄTTER Best.nr. 978-91-88037-06-0 (arabisk) Best.nr. 978-91-7723-188-2 (engelsk) Best.nr. 978-91-7723-186-8

82

VILJA

www.viljaforlag.se

EN AV SKOLANS MEST POPULÄRA BÖCKER

BB L Ä

RSIO

STJÄRNLÖSA NÄTTER En berättelse om kärlek, svek och rätten att välja sitt liv

ARBE

TSMA

T E R IA

L

ARK AN ASA AD www.viljaforlag.se

www.viljaforlag.se

MINA SYSTRAR BADADE ALDRIG

.

E

DEBATT

ST

Stjärnlösa nätter tar upp ett brännande ämne – tvångsgifte – och i materialet finns ett stort antal uppgifter på olika nivåer som hjälper läraren att närma sig detta ur olika perspektiv. Eleverna ges tillfälle att reflektera över huvudpersonens liv och svåra situation och ställa dessa i relation till den egna livssituationen.

ARK A N ASA AD • STJÄR NLÖSA NÄTTER • ARBETSMATERIAL

Det här arbetsmaterialet till Stjärnlösa nätter av Arkan Asaad innehåller uppgifter till såväl originalversionen som den lättlästa versionen. Så här säger författaren själv om arbetsmaterialet: ”Det huvudsakliga målet med detta arbetsmaterial är att inspirera unga människor till rätten att välja sitt eget liv.”

. SN

Ida slappnar av i det varma vattnet. Hon blundar. Ida är trött

Där sitter två killar och två tanter.

DEBATT

CHRISTINA WAHLDÉN

N

Ida tycker att de är barnsliga. Bubbelpoolen knäpper till och börjar bubbla mer. 3 Ida kliver ner i bubbelpoolen.

CHRISTINA WAHLDÉN MINA SYSTRAR BADADE ALDRIG

KONSERTEN Tre unga killar har kommit ensamma till Sverige som flyktingar. De ser unga tjejer med bara armar och nakna ben. Så klär man sig inte i deras hemland. Vad vill tjejerna med sin klädsel? Killarna börjar diskutera vad som är rätt och fel.

VILJA

ARBETSMATERIAL Best.nr. 978-91-88037-08-4

Arkan Asaad har rest land och rike runt för att prata på snart sagt alla Sveriges skolor. Hans bok Stjärnlösa nätter har fått ett enormt genomslag. Den handlar om hans egna erfarenheter av att bli bortgift.   Boken används ofta för att prata om ämnen som kärlek, svek, identitet och rätten att välja sitt liv.   Hos oss finns boken i lättläst version, och är dessutom översatt till arabiska och engelska. Vi har också tagit fram ett omfattande arbetsmaterial, som beställs separat. en roman med självbiografiska inslag. Ibland används

Efter en lång resa kom vi äntligen fram till Irak. Min fasters man Reza mötte oss vid gränsen till Irak. Han var okammad och svettig. Han måste ha suttit i bilen och väntat på oss i flera timmar i den heta solen. – Hur länge har du varit här? frågade Far. – Tre dagar, sa Reza. Men han viftade med handen. Han ville visa att det inte gjorde något. Rezas respekt för Far var enorm. 10

Hela sitt liv hade Far tagit hand om alla. Familjen, kusiner, släkt och grannar. Den här resan skulle bli ännu en seger. Far ville visa alla att det var han som fått ansvar för oss barn efter skilsmässan. Och att han var en kämpe och en försörjare. Vi körde efter Reza mot vårt slut­ mål. Vägen var smal och fylld av faror. När som helst kunde det komma en lastbil och det fanns inte plats nog för två bilar att mötas. Sent på kvällen var vi framme. Det var roligt att vara tillbaka efter så lång tid. Vi körde sakta uppför gränden där jag lekt när jag var barn. 11

1. FÖRE LÄSNINGEN

Författare: Arkan Asaad 120 sidor, Lix 18 Pris: 149 kr

begreppet autofiktion om en bok som blandar fakta och fiktion.

Sätt in boken i ett sammanhang

Diskutera

Vad ger titeln och omslaget för tankar? Låt eleverna

Vad är egentligen möjligt att minnas långt efteråt?

titta på omslaget, läsa baksidestexten och fundera

Hur är det till exempel med saker människor talar om?

kring sina förväntningar inför läsningen. Jämför

Repliker?

gärna omslagen till olika utgåvor (inbunden, pocket, lättläst).

Berättelsen om Amàr är inte i första hand en historia

Vet eleverna något om boken och/eller författaren?

om en svår period i en persons liv. Vi går alla igenom

om något som händer ”de andra”, utan en berättelse Låt dem berätta.

svåra perioder, så även eleverna. Fokusera gärna på likheterna mellan Amàrs liv och elevernas liv –

Berätta lite om författaren och boken och diskutera

utgångspunkten blir då självklart olika beroende

kring dess självbiografiska inslag. Stjärnlösa nätter

på vilka dina elever är. Att vänta med att konkret

är delvis en självbiografisk bok, men skriven i roman­

diskutera heder och hedersvåld kan dock vara bra.

form. Trots att boken är baserad på författarens liv har han ändå valt att kalla huvudpersonen i boken för

Målet bör vara att få eleverna att känna att boken rör

Amàr, vilket visar att det är en roman.

dem och kan lära dem något. Skönlitteratur i skolan kan fylla många olika funktioner, men en väldigt

Diskutera gärna med eleverna skillnaden mellan en

viktig del är att läsning kan lära oss saker, både om

rent självbiografisk bok, det vill säga memoarer, och

oss själva och andra.

8

9

Arbetsmaterial Författare: Arkan Asaad 64 sidor Pris: 99 kr


Lättläst inte bara på svenska?

Ytterst litterärt och känsligt berättat. Språket i texten är sällsynt varmt och mjukt. FÖRFATTARE HANS PETERSON OM DAGBOKEN

Vi lever i ett land där flera olika språk talas. Det vill vi på Nypon förlag uppmärksamma genom att ta våra lättlästa böcker på flera språk. Här är några exempel. Fler böcker på mångspråk finns på sidorna 98-109.

FLYTTEN Sam och hans familj har flytt från Syrien, där de bodde i en stad. Nu kommer de till en enslig by i norra Sverige. Där är det mörkt och kallt och allt är nytt och annorlunda. Kan de lära sig att trivas där? Flytten är en fin och klok betraktelse över hur svårt det kan vara att finna sig till rätta på en ny plats. Best.nr. 978-91-7567-853-5

SIIRTO Best.nr. 978-91-87899-65-2

Författare: Lina Stoltz Omslag: Louise Bååth 58 sidor, Lix 14 Pris: 119 kr

FLYTTEN PÅ MEÄNKIELI Meänkieli, eller tornedalsfinska som språket kallades förr, är ett av Sveriges fem minoritetsspråk. Lina Stoltz bok Flytten har just getts ut på meänkieli. Förläggaren Bengt Pohjanen (som också översatt boken) beskriver utgivningen som en bekräftelse på att språket finns: – Språket är själens fingeravtryck. Jag är mitt språk och språket är min värld. Om mitt språk inte finns och inte är erkänt, finns jag inte.

Meänkieli är ett av Sveriges minoritetsspråk. För att det ska bevaras och utvecklas måste det finnas grammatik, ordbok, språkvård och skönlitteratur. Lina Stoltz barn- och ungdomsböcker, översatta till meänkieli, är uppskattade och lästa. De bidrar till språkets överlevnad.

DAGBOKEN Tarek har flytt till Sverige. Nu går han i skolan och lär sig svenska. En dag får Tarek en dagbok av sin lärare. Då minns han sin gamla dagbok. I den skrev han på sitt språk. Men dagboken försvann på vägen till Sverige. Vad ska han skriva i sin nya dagbok? Alla minnen gör ont och orden på det nya språket har ingen smak eller doft. Best.nr. 978-91-88291-93-6 (arabisk) Best.nr. 978-91-7723-190-5

(pashto) Best.nr. 978-91-7723-194-3

(dari) Best.nr. 978-91-7723-192-9

(somalisk) Best.nr. 978-91-7723-200-1

(engelsk) Best.nr. 978-91-7723-187-5

(tigrinsk) Best.nr. 978-91-7723-196-7

Men jag lever och jag är här. Varför? Ibland vill jag vara död. Kapitel 3 Jag är i mitt rum. Timmarna går. Det blir kväll och det blir natt, men Jag är hemma. Nej, jag är inte hemma. Jag är i mitt rum, men det är inte hemma.

jag kan inte sova. Minnena fyller mitt huvud. Det enda som hjälper är att träna.

Det här huset är inte hemma. Den

Jag lägger mig på golvet och gör

här staden är inte min stad.

armhävningar tills armarna gör ont.

Här har jag inga vänner och inga minnen. Min familj är inte här.

Svetten droppar från pannan. Äntligen är det tyst i mitt huvud.

Hemma finns inte längre. Hemma har dött. 8

9

Författare: Annelie Drewsen Omslag: Jonas Lindén 50 sidor, Lix 16 Pris: 109 kr

83


Å RSKURS 6 - 9

Lust att läsa mer Lättläst behöver inte betyda korta böcker, även om så ofta är fallet. Här har vi samlat ett antal böcker som är lite längre i sitt omfång. Har man väl börjat på en bok kan det vara skönt att den varar ett tag.

NU RÄCKER DET! Linas föräldrar bråkar ofta och Lina tycker att det är hemskt. Dessutom har hon upptäckt att hennes mamma träffar en annan man i smyg. Hon har till och med kommit på dem hemma. Pappan märker inget, i varje fall inte som Lina uppfattar det. Och om andra ljuger och bedrar, behöver väl Lina inte berätta att hon ska med några killar till en sommarstuga? Fast det borde hon nog ha gjort…

HUR KUNDE HAN? Lisa och Finn är ett par, men en dag kommer hon på honom med en annan tjej. Finn vill att allt ska bli bra mellan dem, men efter ett samtal med mormor inser Lisa att man inte ska tåla vad som helst. Boken är en tanke­ställare för alla som behöver lära sig stå upp för sig själv.

Best.nr. 978-91-7567-842-9

Best.nr. 978-91-7567-637-1

Författare: Bente Bratlund Omslag: Lisa Zachrisson 66 sidor, Lix 13 Pris: 119 kr

DET VITA RUMMET Amy och Eric är ett perfekt par. Men efter en fest försvinner Amy och Eric blir misstänkt. Amy vaknar inlåst i ett vitt rum och måste ta sig ut. Under tiden letar Eric efter henne.

BARA EN LITEN NALLE Liam och Tej ska åka snowboard i bergen. De tar en genväg på väg dit och råkar ut för en olycka. Bilen voltar och de måste ta sig hem till fots. Tej tror att han vet vägen hem, men de går vilse. Deras ut­flykt blir en mardröm. En hung­rig björn anfaller och de flyr i panik.

Best.nr. 978-91-7567-419-3

2

Jag tar en snabb dusch. Så borstar jag håret och tar lite mer mascara på ögonen. Jag lägger tårtan på ett kakfat som mamma aldrig använder. Sedan trär jag en plastpåse över. Så skyndar jag mig iväg. Det är fint ute. Det är tidig kväll. Jag bara går och ler rakt ut i luften. Nu är jag snart framme vid Finns hus. Jag vet att han är ensam hemma. Hans föräldrar är bortresta. 8

När jag ser huset skyndar jag mig ännu mer. Jag tar trappan i tre skutt. Sedan stannar jag framför dörren. Jag vill ju överraska Finn. Då kan jag inte ringa på dörren. Jag vill komma helt oväntat.

Författare: Bente Bratlund Omslag: Anna Winberg 42 sidor, Lix 13 Pris: 109 kr

Jag känner på handtaget. Dörren är inte låst. Så jag öppnar och smyger in. Det hörs musik från Finns rum. Då är han hemma! Jag går tyst fram till hans rum. Jag tar bort plastpåsen. Kakan ser läcker ut på fatet. Det ska bli så kul att ge honom kakan.

9

OPERATION BLODSDIAMANT Malik går på Moray, världens hårdaste skola för spioner och agenter. Han gör ett misstag på en övning och ska kastas ut, men är beredd att göra vad som helst för att få gå kvar. Best.nr. 978-91-7567-414-8

Best.nr. 978-91-7567-241-0

2 Eric berättar: Amy svarar inte i telefonen eller på mail. Det är inte likt henne. Även om vi är osams vill hon alltid prata. Amy märkte att hennes föräldrars äktenskap blev dåligt när de slutade prata med varandra. Och efter Beths olycka skildes de. Därför pratar vi med varandra. Ofta. Jag ringer hem till Amy. Hennes syster Beth svarar. – Är Amy där? säger jag. – Vänta, jag kollar. Jag hör henne ropa på Amy. Sedan kommer hon tillbaka. 8

84

– Nej, hon är inte här. Hon skulle ju köra mig till sjukhuset! Be henne ringa om du får tag på henne, säger Beth. – Okej, säger jag och lägger på. Sedan ringer jag Amys vänner som ju också är mina vänner. Även de var på festen kvällen innan. Men ingen har sett henne. Och alla blir sura för att jag ringer så tidigt. – Klockan är faktiskt elva, säger jag om och om igen. – Du, hon är nog med Shawna. De dansade med varandra igår kväll. Två tjejer. Det var häftigt. Jag trodde du skulle följa med dem, säger Cole. – Lägg av! säger jag. Fast egentligen håller jag med honom. Det var häftigt. Och jag funderade på att hänga med dem.

9

Författare: Sarah N. Harvey 92 sidor, Lix 15 Pris: 129 kr

– De skickar kanske någon efter oss, säger jag. Han sparkar in en sovsäck under bilen. – Jaha, vem då? Våra föräldrar? De tror att vi har tagit den stora vägen. – Jag menar om vi inte hör av oss, säger jag. Då blir de oroliga och börjar leta. Tej skakar på huvudet. – Jag ringer aldrig hem när jag ute, säger han. – Jag brukar ringa, säger jag. Efter några dagar i alla fall. – Jaha du, jag tänker i alla fall inte sitta här i dagar och hoppas på att vi blir räddade, säger Tej.

8

2

Tej tar fram en karta och viker upp den. Regnet smattrar på den. Han tittar noga på kartan och rynkar pannan. – Nå? säger jag. Han viker ihop kartan igen. – Om vi följer den här vägen kan vi ta oss ut på ett par dagar, säger han. Jag har ont i tungan där jag bet mig förut. Nu biter jag mig en gång till. – Gå? I ett par dagar? säger jag. – Ja, eller så går vi genom skogen. Då tar det max en dag. Han pekar med en tumme ner mot skogen.

9

Författare: Diane Tullson 80 sidor, Lix 14 Pris: 129 kr

Jag känner inte igen honom. Men det behöver inte betyda något. Det är alltid många livvakter och agenter runt en president. – Lägg dig inte i, grabben, säger han. Jag skakar på huvudet. Ställer mig framför honom. – Du säkrar inga spår, säger jag. Du förstör dem. Mannen lägger hylsan i fickan. – Man lever längre om man inte lägger sig i, säger han. Har du inte lärt dig det än? Då ser jag att han har en pistol i handen. Den är inte lika liten som min. Det är en svart Glock. Och den har ljuddämpare. Jag ser på vapnet. Försöker dra upp min egen pistol. Men det är för sent. Mannen säger inget. Håller bara upp pistolen mot mig. Siktar. Och skjuter. 8

Kodbrytningen

Jag sitter i skolan och tänker på övningen. Jag misslyckades. Lät mig dödas. Nu är jag körd. Jag kommer att bli utslängd från skolan. Plötsligt hörs en explosion. Alla i klassrummet tittar ut. Även vår lärare Jacobs. Explosionen blåser ut en fönsterruta i ett hus där ute. Någon skriker. Och så kommer ännu en smäll. Fler rutor går sönder. Det väller ut rök. Sprängningarna kommer från kemisalen. Det är eleverna som går sista året som lär sig göra bomber. 9

Författare: Benni Bödker 68 sidor, Lix 18 Pris: 119 kr


Augustprisvinnare! Jessica Schiefauer vann Augustpriset för sin När hundarna kommer. Vi är otroligt stolta över att ha fått göra en lättläst bearbetning av boken.   – Många lärare hör av sig till mig och är glada, för nu har de en bok som de vet att i princip alla i klassen kommer att läsa ut och diskutera, har Jessica Schiefauer sagt om boken. NÄR HUNDARNA KOMMER Detta är berättelsen om Esters och Isaks stora kärlek. Och det är berättelsen om när Isaks lillebror Anton tog en annan människas liv. När Ester och Isak möts på en fest vid sjön blir de hopplöst förälskade. De har bara ögon för varandra och de ser inte Antons ensamhet och längtan efter gemenskap. Och när Anton en natt smyger in med blod på kläderna är det för sent. När hundarna kommer har lånat drag från flera faktiska händelser. Det är en stark och aktuell berättelse om kärlek, besatthet och om våld.

När hundarna kommer är både en kärlekshistoria och en skildring av ett fruktansvärt mord. Budskapet i boken handlar om ont och gott. Jessica citerar författaren Alexander Solzjenitsyn när hon

säger att gränsen mellan ont och gott går inte mellan människor, utan rakt genom varje människas hjärta.   – Det önskar jag att läsarna ska fundera över när de läser den här boken.

Författare: Jessica Schiefauer Omslag: Fredrika Siwe 156 sidor, Lix 15 Pris: 149 kr

Best.nr.978-91-7723-317-6

Om kampen mot våldet När bilarna brinner är en aktuell bok om utanförskap och segregation. Den berättar inkännande om Ibbe, som hindrar sin bror från att dras med i gänglivet. NÄR BILARNA BRINNER Ibbe bor i en förort med sin mamma Jade och lillebror Arran. Där finns det gäng som säljer droger och bränner bilar. Arran ser upp till killarna i gängen, men Ibbe kämpar för att Arran inte ska bli en av dem. En dag tänder någon på ett helt garage med bilar. Arran finns i garaget och Ibbe måste kalla på hjälp för att försöka rädda sin bror. När bilarna brinner är en högaktuell bok om utanförskap och segregation, men också en stark skildring av syskon­ kärlek och en vänskap som når utanför förortens gränser. Best.nr. 978-91-7723-323-7

UNDER HUDEN PÅ EN RASIST Dennis kamp är en rak, nästan brutal skildring av våld och rasism. Men det är också en berättelse som visar att det går att bryta invanda mönster. DENNIS KAMP Läs hela den fängslande berättelsen om Dennis och hans kamp för en annan tillvaro.     Dennis bor ensam i en lägenhet. Han är arbetslös och gör egentligen inte så mycket mer än tränar, hänger med polarna, super och slåss. Alla i Dennis gäng är rasister och hatar blattar.   Men så träffar Dennis någon som får honom att tänka till. Tycker han verkligen som de andra i gänget? Eller finns det kanske ändå hopp? Best.nr. 978-91-7567-362-2

Området har dåligt rykte. På en del ställen säljs det droger direkt på gårdarna. Ibbe trivs här, men inte hans mamma. Hon brukar säga ”Om vi kunde skulle vi flytta redan i morgon.”

8

2 Hemma är bordet dukat för tre, som alltid. Förutom när Ibbe eller hans lillebror Arran har någon kompis hemma. Köket doftar av timjan från lammgrytan som står på spisen. Deras mamma Jade är duktig på att laga mat. Förr tjatade Ibbe på henne att hon borde öppna en restaurang. Han har slutat med det nu. Hur skulle hon ha råd med det? Ibland kan de ju knappt betala hyran.

9

Författare: Per Alexandersson Omslag: Niklas Lindblad 84 sidor, Lix 17 Pris: 129 kr

2 Dennis sitter i gräset. Gänget är samlat. Runt dem, en hög av tomma burkar, uthälld öl och fimpar. Alla är utan tröjor. De skränar och skriker. Folk tittar i smyg. Musiken dunkar. Det snackas och garvas. – Skååål! skriker någon. En bit bort sitter några andra. De har en liten grill, filtar och korgar med mat och vin. Man hör toner från en gitarr. 6

Det är både barn och vuxna. De är glada och skrattar. En man sjunger, på ett annat språk. Två timmar senare är det ännu nästan ljust. Solen är på väg att gå ned. Havet ligger stilla. Högen av burkar är större. Stämningen är tätare. Ingen garvar längre. Gänget stirrar på mannen som sjunger. Spriten går runt. Musiken dunkar. Det börjar med att någon kastar en flaska. Det slutar med en pöl av blod. 7

Författare: Thomas Halling 76 sidor, Lix 15 Pris: 139 kr

85


Å RSKURS 6 - 9

ORTEN

ARE M FÖRFATT

DÜRR

ILLUSTRATÖR LARS HORNEMAN

Prisregn över Zenobia Boken Zenobia är en av de mest prisbelönade nordiska böckerna under det senaste året. Det är en grafisk roman om flickan Amina som flyr över Medelhavet. Hon når aldrig friheten utan drunknar i havet. – Jag ville göra en text som beskrev känslor snarare än siffror och statistik, säger författaren Morten Dürr.

Han har tillsammans med illustratören Lars Horneman fått ta emot den ena utmärkelsen efter den andra för boken. TRAGISKT SLUT Morten Dürr ville skriva boken eftersom ämnet är något som upptar oss alla. Människors flykt från krig och

Zenobia tilldelades priset för bästa tecknade serie utgiven i Danmark 2016, och Morten Dürr fick samma år ta emot Pædagogisk LæringsCenterForenings barnbokspris.

umbäranden leder till strapatser som ibland slutar med döden. – Det finns ett annat slut på boken, där Amina räddas. Men det var inte det slutet jag ville ha. Och när jag testade manuset ute på skolorna var eleverna överens med mig. Boken väcker starkast känslor och blir lättare att diskutera, när Amina drunknar, säger Morten Dürr.

Bokens färgskala ger scenografin – från nuets havsblå till minnenas bruna toner. Fram och tillbaka går boken mellan nutid och återblickar, tills de slutligen möts.

Text: Morten Dürr Bild: Lars Horneman 100 sidor Pris: 129 kr

ZENOBIA Amina var på flykt i en båt när hon spolades överbord. Nu ligger hon i det iskalla Medelhavet bortom all räddning. Medan hon sakta sjunker, tänker hon tillbaka på tiden hemma med sin mor.   I boken förekommer krigardrottningen Zenobia. Hon får symbolisera drömmen som är värd att kämpa för. Vill man uppnå något, måste man försöka nå dit. Best.nr. 978-91-7567-872-6

86


Tips på Zenobia i undervisningen SÄTT ORD TILL BILDERNA

Pernilla Sk antz (t.v.) oc h Hilda An skolbibliote dreassen är karier i Link öping. De att arbeta m väljer båda ed Zenobia. två Här är de m Dürr på Bo ed Morten kmässan i Göteborg.

Pernilla Skantz är skolbibliotekarie i Linköping. Som sådan möter hon ibland motstånd från lärare när hon väljer att presentera grafiska noveller för eleverna. Argument som ”de måste läsa riktiga böcker” är vanligast. Men enligt Pernilla är grafiska romaner definitivt riktiga böcker. Så här säger hon: Rätt ofta låter vi elever rita egna bilder till berättelser, så varför inte vända på det och låta eleverna sätta sina egna ord till en bok full av bilder? Jag har aldrig sett elever samarbeta och argumentera så bra som vid sådana tillfällen. SPÄNNANDE TOLKNINGAR Eleverna får berätta hur de själva upplever och tolkar en bild och sedan

diskutera med sina kamrater som kanske inte alls har samma uppfattning. Beroende på elevernas egna erfarenheter och förförståelse, kommer de att tolka bilderna på olika sätt. Associationsförmågan stimuleras och gör det lättare för eleverna att göra kopplingar mellan bilder, text och verklighet. Det ger också ett ypperligt tillfälle att få in informationssökning i

EN BOK FÖR FLERA ÅLDERSGRUPPER Vi skolbibliotekarier måste prova oss fram på nya vägar och våga ta upp tyngre ämnen även bland yngre elever. Det säger Hilda Andreassen på Slestaskolan i Linköping. Så här beskriver hon hur man kan arbeta med Zenobia i skolan. Zenobia är en stark bok som tar upp ett ämne som är relevant för alla åldrar. Den är klassad från 13 år och uppåt, men varför ska boken behöva stanna i den åldersgruppen? Flykt och krig är aktuella ämnen som de flesta undrar över, och Zenobia ger ett ypperligt tillfälle att diskutera ämnet utifrån en bok. LÄSA BILDER Eftersom boken till största delen be-

står av bilder, så kan man arbeta med bildbaserat läsande och anpassa diskussionen som uppstår utifrån ålder och nivå på klassen. HÖGLÄSNING Jag kommer att arbeta med boken tillsammans med lärare på skolan. Vi ska ha boken i fysiskt format så att eleverna kan titta själva och samtidigt läsa högt. Jag har funnit att det då är enklare för

läsningen om man vill. Att gemensamt söka efter liknande bilder eller nyheter om liknande händelser, gör informationssökningen lättförståelig och ger den en kontext. ”En bild säger mer än tusen ord”, så jag tycker det är dags att vi låter bilden ta mer plats i undervisningen.

Zenobia passar för äldre elever. Samma tema, fast för lite yngre elever, finns i boken Tänk dig att fly (se sid 43).

alla att hänga med i samtalet. Genom att ställa frågor kring varje sida och föra ett samtal om vad som händer på bilden framför oss, får vi en chans att tillsammans diskutera utifrån elevernas förmåga. Då samtalet leds och grundas i frågor gemensamt anpassade av lärare och skolbibliotekarie, skapas en diskussion som ger förutsättningar för reflektion.

87


FAKTA BÖCKER

Läslust väcks när innehållet i texten är intressant. Bland Nypons faktaböcker är det lätt att finna en bok som motsvarar ens intresse. Djur, sport, musik, natur, teknik …  Också de enklaste faktaböckerna fyller en funktion som introduktion till ett ämne, eller kanske för att få förförståelse innan man börjar söka uppgifter på internet. Med kunskap om ämnet är det lättare att tänka källkritiskt.  Våra faktaserier Minifakta om och Fakta om tränar läsförmågan av annat än bara text. Också bilder, grafer, symboler och kartor ska kunna läsas och tolkas. Faktaserierna ger chansen att väcka läslust och få lästräning på samma gång.  

Nypons lättlästa faktaböcker passar för alla, men särskilt för dem med läsoch skrivsvårigheter. Böckerna är indelade i fyra lättlästnivåer. Symbolen 1 nypon är lättast, symbolen 4 nypon innebär en större utmaning för läsaren.

88

Flera av titlarna är helt nya. Välj och vraka!

FLERSPRÅK Håll utkik efter den här symbolen. Den betyder att titeln finns på flera språk. LÄTTLÄSTNIVÅ 1

LÄTTLÄSTNIVÅ 2

LÄTTLÄSTNIVÅ 3

LÄTTLÄSTNIVÅ 4

ARBETSMATERIAL Det finns kostnadsfritt arbetsmaterial till samtliga Nypons titlar. Lärarhandledning och arbetsmaterial ligger på www.nyponforlag.se INLÄSNINGSTJÄNST Alla svenska böcker i Nyponmagasinet finns inlästa som full-Daisy, alltså med text, ljud och bild. Gå in på www.inlasningstjanst.se för att läsa mer.


FÖRFATTARE

GEORGIOS

IS

KARPATHAK

Naket om superkraften och livstrasslet i ADHD Kan ADHD vara en superkraft? Georgios Karpathakis, som fick diagnosen först som vuxen, vill hävda att alla svåra saker också kan ha sina mycket goda sidor. Nu kommer hans hoppfulla bok Underbara ADHD ut som lättläst. Han är mycket nöjd med att hans bok nu blir lättläst. Många som har ADHD kämpar också med dyslexi eller andra svårigheter som gör det svårt att läsa.   -Tidigare har jag läst in den som ljudbok också. Med alla tre formerna, vanlig bok, ljudbok och lättläst, så blir boken nu tillgänglig för alla, även för dem som har svårt att läsa och dem som inte har svenska som förstaspråk. Det känns väldigt bra, säger Georgios.   Att ADHD inte bara handlar om en superkraft står dock plågsamt klart när man talar med Georgios Karpathakis,

UNDERBARA ADHD NY Här får vi ta del av en mycket personlig skildring av hur det kan vara att leva med adhd. Författaren beskriver hur det påverkar och har påverkat allt i hans liv och uppväxt. Han berättar om problem i skolan, missbruk av droger och svårigheter i relationer. Men trots det ganska tunga innehållet i boken ger Georgios Karpathakis också en inblick i hur diagnosen kan vara en tillgång. Det här är en viktig bok för alla som vill lära sig mer om adhd. Både för den som själv har diagnosen och för den som vill lära sig förstå hur det kan vara.

som hann bli vuxen innan han fick en diagnos. Först med den, kom nycklarna till att förstå sig själv.   -Man får självklart inte en diagnos för att man mår bra, tvärtom! Men för många innebär det viktiga svar och förklaringar. Att få reda på orsakerna till det som händer i ens liv gör att man kan gå vidare. Det är viktigt att inspirera människor och visa att livet inte tar slut med en diagnos, utan att det snarare kan vara starten på ett nytt kapitel, säger han.

Best.nr. 978-91-7723-443-2

Jag vet inte hur man gör något lagom mycket. Hur man sover lagom, dricker lagom och pluggar lagom. Hur man tränar lagom, älskar lagom, gråter lagom, diskuterar lagom och äter lagom. Jag är inte lagom.

Barndomen Jag har känt mig ledsen och besviken hela livet. Jag gjorde alltid ”fel” när jag var liten. Det var som om jag inte visste vem jag var. Det berodde inte på att jag hade en dålig familj. Tvärtom. Jag hade en bra och trygg uppväxt, och fick massor av kärlek hemma. Och jag hade aldrig klarat mig så bra, om jag inte hade haft min familj. Mina föräldrar och mina två systrar stöttade mig alltid. Mormor och morfar var också viktiga för mig.

8

9

Av: Ann-Sofi Holmgren

Författare: Georgios Karpathakis Omslag: Patric Leo, Dennis Eriksson 60 sidor, Lix 22 Pris: 149 kr

LÄTTSAMT OM ADHD OCH AST I Alla hundar har ADHD och Alla katter har AST skildras egenskaper hos personer med diagnoserna ADHD och autismspektrumtillstånd (AST). Med charmiga foton på hundar och katter, tillsammans med korta bildtexter, får vi en lättsam introduktion till de två diagnoserna. Böckerna passar både äldre och yngre läsare som vill ha en bättre förståelse för diagnoserna, och öppnar upp för samtal och diskussion.

ALLA HUNDAR HAR ADHD Bestnr: 978-91-7567-340-0 76 sidor ALLA KATTER HAR AST Bestnr: 978-91-7567-633-3 68 sidor

ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, upptäcks ibland strax efter att ett barn är fött. Q

4

Q

Ett barn med ADHD kanske inte sover så mycket som hans föräldrar skulle vilja. Q

5

Författare: Kathy Hoopmann Översättare: Karin Avellan Pris: 149 kr

Q

89


FA K TA B Ö CK ER

MINIFAKTA OM DJURUNGAR HEMMA NY Många drömmer om att ha ett eget husdjur att pyssla om. I den här boken får vi träffa några vanliga husdjur när de är alldeles nyfödda: katt, hund, kanin, hamster och undulat och lära mer om dem. Författare: Ann-Charlotte Ekensten Best.nr. 978-91-7567-998-3

MINIFAKTA OM TIGRAR NY Tigern är världens största kattdjur. Och den är riktigt farlig och väldigt snabb. I den här boken får man lära sig det viktigaste om tigrar. Man får veta vad de tycker om att äta, hur gamla de kan bli och vad de gör på nätterna. Författare: Peter Bejder Best.nr. 978-91-7567-990-7

OM DJUR ANN-CHARLOTTE EKENSTEN

Lejon är stora. Lejon är ståtliga.

Katter är roliga.

Lejon äter andra djur.

Katter fångar möss. Läs mer om katter i den här boken.

Läs mer om lejon i den här boken.

Minifakta om

Minifakta om

LEJON

KATTER

DJURUNGAR I SKOGEN 9 789175 676050

Per Straarup Søndergaard

Katter är söta.

Minifakta om

– en möjlighet för alla

MINIFAKTA OM LEJON

Per Straarup Søndergaard

älgen, vildsvinet, lodjuret och deras ungar.

Ann-Charlotte Ekensten

I denna bok får du träffa björnen, vargen,

MINIFAKTA OM KATTER

MINIFAKTA OM DJURUNGAR I SKOGEN

I skogen bor det många djur.

– en möjlighet för alla

MINIFAKTA OM DJUR­UNGAR I STADEN

MINIFAKTA OM DJUR­UNGAR I SKOGEN

MINIFAKTA OM DJURUNGAR PÅ LANDET

Författare: Ann-Charlotte Ekensten Best.nr. 978-91-7567-723-1

Författare: Ann-Charlotte Ekensten Best.nr. 978-91-7567-605-0

Författare: Ann-Charlotte Ekensten Best.nr. 978-91-7567-761-3

MINIFAKTA OM KATTER

MINIFAKTA OM LEJON

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-441-4

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-442-1 (somalisk) Best.nr. 978-87-406-1124-3

PETER BEJDER MINIFAKTA OM DELFINER

Minifakta om

DELFINER

Peter Bejder

Delfiner är söta. De är också roliga och kloka. Det finns många sorters delfiner. Läs mer om dem i den här boken.

90

Nypon förlag

Nypon förlag

– en möjlighet för alla

Nypon förlag

– en möjlighet för alla

PER STRAARUP SØNDERGAARD

PER STRAARUP SØNDERGAARD

Nypon förlag

MINIFAKTA OM HAMSTRAR

MINIFAKTA OM MARSVIN

MINIFAKTA OM DELFINER

MINIFAKTA OM HAJAR

Författare: Lizzie Høysholdt Best.nr. 978-91-7567-725 5

Författare: Lisette Agerbo Holm Best.nr. 978-91-7567-855-9

Författare: Peter Bejder Best.nr. 978-91-7567-432-2

Författare: Peter Bejder Best.nr. 978-91-7567-724-8


OM IDROTT

MINIFAKTA-SERIEN PETER BEJDER

ASKER HEDEGAARD BOYE

Han heter Ronaldo.

• Aktuella och roliga ämnen som passar såväl yngre som äldre läsare.

Per Straarup Søndergaard

Peter Bejder

Asker Hedegaard Boye

mål. här boken.

MINIFAKTA OM MESSI

MINIFAKTA OM RONALDO

MINIFAKTA OM ZLATAN

Han är bra på fotboll.

• Den lägsta lättlästnivån

• Fotografier i färg på varje uppslag.

Han är liten och snabb.

Han är snabb och kan hoppa högt.

världen.

PER STRAARUP SØNDERGAARD

• Mycket korta ord och enkel text, främst huvudsatser.

Han är väldigt bra på fotboll. Hans namn är Messi. Läs mer om honom i den här boken.

Läs mer om honom i den här boken.

Minifakta om

Minifakta om

MESSI

RONALDO

Minifakta om

ZLATAN

– en möjlighet för alla

Nypon förlag

9 7 8 9 1 7Nypon 5 6 7 6 0förlag 36

– en möjlighet för alla

MINIFAKTA OM ZLATAN Författare: Asker Hedegaard Boye Best.nr. 978-91-7567-444-5

MINIFAKTA OM RONALDO

MINIFAKTA OM MESSI

• Gratis arbetsmaterial finns på hemsidan.

Författare: Peter Bejder Best.nr. 978-91-7567-603-6

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-443-8

• Pris: 89 kr/bok

(somalisk) Best.nr. 978-87-406-1123-6

(arabisk) Best.nr. 978-87-406-1122-9

• Faktabokselement som innehållsför­ teckning, rubriker, särskilt markerade ord, någon punktlista och faktaruta samt register.

Nypon förlag

• 20 sidor

(arabisk) Best.nr. 978-87-406-0881-6

Messi gör mål Messi spelar i FC Barcelona. Det är ett spanskt lag. Messi är bra på att göra mål.

(somalisk) Best.nr. 978-87-406-1125-0

Rekord Messi slog rekord år 2012. Han gjorde 91 mål på ett år.

88

99

Exempel på uppslag ur en Minifaktabok

OM NATUR PER STRAARUP SØNDERGAARD

BLIXT OCH ÅSKA

MINIFAKTA OM SOLEN NY Solen skiner alltid! Och den är nödvändig för allt liv på jorden. Alla k änner till solen, men det finns mycket vi inte vet om den. Till exempel hur varm den är eller hur långt bort den ligger.

Per Straarup Søndergaard

Per Straarup Søndergaard

MINIFAKTA OM BLIXT OCH ÅSKA

MINIFAKTA OM ORKANER

Minifakta om

Det syns vita streck på himlen. Det hörs höga brak. Det är blixten och åskan.

t.

Läs mer om dem i den här boken. PER STRAARUP SØNDERGAARD

här boken.

Minifakta om

ORKANER Nypon förlag

– en möjlighet för alla

Nypon förlag

9 789175 676043

MINIFAKTA OM ORKANER

MINIFAKTA OM BLIXT OCH ÅSKA

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-604-3

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-433-9

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-993-8

OM ALLT MÖJLIGT PER STRAARUP SØNDERGAARD

PER STRAARUP SØNDERGAARD

FLYGPLAN

Gillar du flygplan? Stora plan och snabba plan. Läs mer om flygplan i den här boken.

Läs mer om Berlin i den här boken.

Minifakta om

SMILEYS

Nypon förlag

– en möjlighet för alla

Nypon förlag

– en möjlighet för alla

9 789175 676029

BERLIN

Minifakta om

Flygplan som lyfter och landar.

Den är mycket stor. Men vad är Berlin känt för?

är boken.

Minifakta om

Per Straarup Søndergaard

Berlin är en stad i Tyskland.

MINIFAKTA OM FLYGPLAN

Per Straarup Søndergaard

Per Straarup Søndergaard

t.

MINIFAKTA OM BERLIN

MINIFAKTA OM SMILEYS

tast är det gult.

när man skickar

PER STRAARUP SØNDERGAARD

Nypon förlag

MINIFAKTA OM SMILEYS

MINIFAKTA OM BERLIN

MINIFAKTA OM FLYGPLAN

MINIFAKTA OM RESOR I RYMDEN

MINIFAKTA OM BILAR

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-602-9

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-445-2

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-440-7

Författare: Troels Gollander Best.nr. 978-91-7567-726-2

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-856-6

MINIFAKTA OM SCHACK NY Den här boken är perfekt för alla som är nyfikna på schack. Vi får lära oss vad de olika schackpjäserna heter och hur de flyttas på brädet. Vi får också veta vad ”schack matt” egentligen betyder! Författare: Sigurd Toftdahl Terkelsen Best.nr. 978-91-88295-02-6

91


FA K TA B Ö CK ER

FAKTA-SERIEN

OM MUSIK

• Något större läsutmaning än Minifakta om ... Lättlästnivå • Aktuella och roliga ämnen som passar såväl yngre som äldre läsare. • Fotografier i färg på varje uppslag. • Lättläst text med omväxlande korta och långa ord och meningar. • Faktabokselement som inne­hålls­förteckning, rubriker, särskilt markerade ord, punktlistor, diagram, tabeller, faktarutor och register. • Gratis arbetsmaterial finns på hemsidan. • 32 sidor • Pris: 99 kr/bok Vargen är tillbaka Per Jansson bor i Värmland. Han var ute med sin hund i skogen. Hunden sprang före. Plötsligt kom hunden tillbaka. Den sprang i full fart mot Per. Tio meter bakom den var en varg! Men när vargen fick syn på Per vände den tvärt och sprang iväg. Det här var ett mycket ovanligt möte i skogen. Men sådant kan hända. Vargen är tillbaka i Sverige.

4

SARA EJERSBO FREDERIKSEN

TOMAS DÖMSTEDT FAKTA OM ONE DIRECTION

Tomas Dömstedt

Sara Ejersbo Frederiksen

FAKTA OM MELODIFESTIVALEN

Fakta om One Direction

Fakta om Melodifestivalen Nypon förlag

– en möjlighet för alla

4

5

5

FAKTA OM DANSBAND NY Dansband är en del av den svenska kulturen och de spelar musik som passar att dansa till. Men vilken typ av dans? Och hur jobbar ett dansband? Visste du till exempel att många dansband spelar 150 kvällar på ett år?   I den här boken finns både historiska fakta och nya intervjuer med populära dansband. Författare: Ann-Charlotte Ekensten Best.nr. 978-91-7567-996-9

One Direction är ett av världens största band. Många känner till deras låtar. Men vilka är de? Och hur började det? Det kan du läsa om i den här boken.

lodifestivalen st. ingarna. na, som Måns många fler.

Exempel på uppslag ur en Faktabok

Nypon förlag

FAKTA OM MELODIFESTIVALEN

FAKTA OM ONE DIRECTION

Författare: Tomas Dömstedt Best.nr. 978-91-7567-429-2

Författare: Sara Ejersbo Frederiksen Best.nr. 978-91-7567-402-5

FAKTA OM MARCUS OCH MARTINUS NY Marcus och Martinus slog igenom 2012 när de vann en talangtävling i Norge. Då var de bara tio år och sedan förändrades mycket i deras liv. Plötsligt blev de berömda.   I den här boken får vi veta mer om deras liv, både som stjärnor på scenen och som två vanliga killar. Författare: Eva Mosegaard Amdisen Best.nr. 978-91-7567-997-6

FAKTA OM FOTBOLLS-VM NY Fotbolls-VM spelas vart fjärde år. Det är en av världens största idrottstävlingar. I den här boken kan du läsa om lagen, spelarna och roliga händelser. Och om när Sverige slog ut Italien, och blev klart för VM i Ryssland 2018. Författare: Tomas Dömstedt Best.nr. 978-91-88295-57-6

OM IDROTT

ANN-CHARLOTTE EKENSTEN ASKER HEDEGAARD BOYE

FAKTA OM MARTA

Hon heter Marta Vieira da Silva. Men det räcker att kalla henne Marta. Alla vet ändå vem hon är. Hon är en av världens bästa fotbollsspelare. Läs mer om henne i den här boken.

Ann-Charlotte Ekensten

Asker Hedegaard Boye

Tomas Dömstedt

FAKTA OM REAL MADRID

Real Madrid är ett av världens bästa fotbollslag. I den här boken kan du läsa om Real Madrid. Om deras historia, om deras matcher och om flera av deras stora stjärnor.

En del tävlar i friidrott. Andra tränar friidrott för att må bra, eller bara för att det är kul. Det finns många olika grenar i friidrott. Alla grenar handlar om att hoppa, kasta eller springa.

Fakta om Marta Nypon förlag

– en möjlighet för alla

– en möjlighet för alla

Författare: Peter Bejder Best.nr. 978-91-7567-889-4

92

LÄTTA FAKTA OM ZLATAN Författare: Asker Hedegaard Boye Best.nr. 978-91-7567-279-3

FAKTA OM SKATEBOARD

Författare: Troels Gollander Best.nr. 978-91-7567-211-3

Fakta om friidrott

Nypon förlag

– en möjlighet för alla

FAKTA OM MANCHESTER UNITED

FAKTA OM FRIIDROTT

TOMAS DÖMSTEDT

Fakta om Real Madrid

FAKTA OM REAL MADRID Författare: Asker Hedegaard Boye Best.nr. 978-91-7567-400-1

9 789175 676067

FAKTA OM MARTA Författare: Tomas Dömstedt Best.nr. 978-91-7567-431-5

Nypon förlag

FAKTA OM FRIIDROTT Författare: AnnCharlotte Ekensten Best.nr. 978-91-7567-606-7


OM PERSONER MATT DOEDEN FRANCES RIDLEY

Malala Yousafzai bodde i Pakistan. Där kämpade hon för att flickor skulle få gå i skolan. År 2012 blev hon skjuten. Då var hon bara 15 år. Här kan du läsa om varför hon skulle dödas. Och hur det gick sedan. Malala fick Nobels fredspris 2014. Hon är den yngsta någonsin som har fått det.

Kronprinsessan Victoria är populär både i Sverige och utomlands. En dag ska hon ta över efter sin pappa kungen. Victoria är välutbildad och kommer att bli en bra drottning. I den här boken får du veta mer om henne.

Fakta om Malala Yousafzai

Fakta om Nelson Mandela – en möjlighet för alla

9 789175 676111

– en möjlighet för alla

Fakta om Kronprinsessan Victoria

Nypon förlag

Nypon förlag

Marianne Randel Søndergaard

Frances Ridley

Matt Doeden

FAKTA OM KRONPRINSESSAN VICTORIA

FAKTA OM MALALA YOUSAFZAI

FAKTA OM NELSON MANDELA

Nelson Mandela föddes i en by i Sydafrika. I hela sitt liv kämpade han för de svarta människornas rättigheter. När han var 76 år blev han president. I den här boken kan du läsa om hans spännande liv.

MARIANNE RANDEL SØNDERGAARD

– en möjlighet för alla

9 789175 676128

FAKTA OM MARTIN LUTHER

FAKTA OM ASTRID LINDGREN

FAKTA OM NELSON MANDELA

FAKTA OM MALALA YOUSAFZAI

FAKTA OM KUNGEN OCH DROTTNINGEN

Författare: Lisette Agerbo Holm Best.nr. 978-91-7567-854-2

Författare: Nina Sahl Best.nr. 978-91-7567-732-3

Författare: Frances Ridley Best.nr. 978-91-7567-611-1

Författare: Matt Doeden Best.nr. 978-91-7567-532-9

Författare: Tomas Dömstedt Best.nr. 978-91-7567-890-0

Nypon förlag

FAKTA OM KRON­PRINSESSAN VICTORIA Författare: Marianne Randel Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-612-8 (arabisk) Best.nr. 978-91-7567-766-8

OM DJUR

(dari) Best.nr. 978-91-7567-768-2 (pashto) Best.nr. 978-91-7567-770-5

EMMA ALNOR FAKTA OM VARGAR

FAKTA OM HÄSTEN

Fakta om hästen

Per Straarup Søndergaard

Emma Alnor

Det finns många hästar i Sverige. Några är bra på att hoppa. Andra kan springa fort. Här kan du läsa om vad hästar kan. Du kan läsa om hur de lever och mycket annat.

(somalisk) Best.nr. 978-91-7567-776-7 (tigrinsk) Best.nr. 978-91-7567-772-9

Det finns vilda vargar i Sverige. I den här boken får du läsa om hur de lever. Och om hur de jagar andra djur. Du får också veta om vargar är farliga för människor.

PER STRAARUP SØNDERGAARD

Fakta om vargar

FAKTA OM ÄLGAR Författare: AnnCharlotte Ekensten Best.nr. 978-91-7567774-3

Nypon förlag

– en möjlighet för alla

– en möjlighet för alla

LÄTTA FAKTA OM HUNDEN

FAKTA OM KANINER

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-276-2

Författare: Lisette Agerbo Holm Best.nr. 978-91-7567-730-9

FAKTA OM HÄSTEN

Nypon förlag

FAKTA OM VARGAR

Författare: Per Straarup Författare: Emma Alnor Søndergaard Best.nr. Best.nr. 978-91-7567-428-5 978-91-7567-401-8

OM ALLT MÖJLIGT TOMAS DÖMSTEDT

Per Straarup Søndergaard

Tomas Dömstedt

FAKTA OM DRÖNARE

FAKTA OM USA

PER STRAARUP SØNDERGAARD

änder. nnande historia.

Drönare filmar och tar bilder. Drönare bombar och räddar människor. Drönare kan också vara en rolig leksak. Läs mycket mer om drönare i den här boken.

a platser

Fakta om USA

Fakta om drönare – en möjlighet för alla

9 789175 676012

Nypon förlag

Nypon förlag

FAKTA OM USA Författare: Tomas Dömstedt Best.nr. 978-91-7567-430-8

FAKTA OM TSUNAMIER

LÄTTA FAKTA OM BILAR

FAKTA OM DRÖNARE

Författare: Peter Bejder Best.nr. 978-91-7567-731-6

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-277-9

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-601-2

FAKTA OM VIKINGAR NY Vikingarna levde för mer än tusen år sedan, ändå är intresset för dem fortfarande stort. Många vet att de åkte ut i världen och slogs. Men de byggde också skepp, bedrev handel och levde som bönder.   Den här boken berättar om hur de erövrade andra länder och även om deras vardagsliv. Och vilka spår kan man se efter vikingarna idag? Författare: Simon Randel Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-999-0

93


FA K TA B Ö CK ER

AHA-SERIEN • Något större läsutmaning än Minifakta om ... Lättlästnivå • Fakta med spännande berättelser. • Ämnen kopplade till läroplanen. • Illustrationer i färg på varje uppslag. • Svåra ord förklarade i marginalen. • Gratis arbetsmaterial finns på hemsidan. • 28 sidor. • Pris: 149 kr/bok.

Serien Aha, nu fattar jag! Många elever tycker att faktaböckerna på mellanstadiet är för svåra. Därför har vi utvecklat serien Aha, nu fattar jag!   I böckerna kombineras fakta med en spännande berättelse. Varje bok handlar om ett specifikt område som följer målen i läroplanen. Språket i böckerna är noggrant bearbetat och de svåra ord som finns kvar förklaras i marginalen.   Innehållet i böckerna har granskats av pedagoger med lång erfarenhet av undervisning i särskolan, SvAundervisning samt undervisning av elever med läsoch språksvårigheter.

VASATIDEN Sveriges nationaldag, Vasaloppet och protestantismen. Vasatiden är en spännande och händelserik tid och Gustav Vasa har haft stor inverkan på Sverige idag. Här får vi följa Greta som är piga på slottet Tre Kronor. Hon berättar hur det var att leva på Gustav Vasas tid och alla de otroliga berättelserna om hans liv. Kan de verkligen vara sanna? Best.nr. 978-91-7567-845-0

94

STENÅLDERN Vide berättar om hur det var att leva på stenåldern. Han ger sig ut på jakt ensam i skogen, och där blir han jagad av vargar. Vi får också veta hur livet förändrades när stenåldersmänniskorna blev bofasta och började odla.

LIV OCH MILJÖ Sara berättar om allemansrätten, om sop­ sortering och om vad man kan tänka på för att värna om miljön. När hon letar efter sin hund Rex hittar hon döda djur i ån. Vattnet har blivit förgiftat. Tänk om Rex druckit av det giftiga vattnet!

VIKINGAR Vikingapojken Sven berättar om vikingarnas resor, om hur de bor, klädsel och vanor, om asatron och mycket annat. Vi får också följa med Sven på en resa där det nybyggda vikingaskeppet nästan sjunker i den vilda stormen ….

Best. nr. 978-91-87221-98-9

Best. nr. 978-91-87221-97-2

Best.nr. 978-91-86447-71-7


SEX OCH LITE SÅNT Simon och Elin är syskon. Elin är nästan vuxen. Hon har en kille. En dag hör Simon att de har sex. Simon ber Elin att berätta hur det går till, och vad som egentligen händer med kroppen när man ska bli vuxen.

MEDELTIDEN Här berättar Anna om medeltiden. Om hur de bodde och levde. Hon berättar också om riddarna i borgen. Vi får följa med Anna när hon går in till staden med sin mamma. På vägen möter de den stora döden …

STORMAKTSTIDEN Johan berättar om livet på stormaktstiden, och vi får läsa om krigen och om hur kungarna bestämde över folket. Vi får även följa med när Vasaskeppet gör sin jungfrufärd. En färd som slutar i katastrof.

Best.nr. 978-91-86447-73-1

Best.nr. 978-91-87061-20-2

Best.nr. 978-91-7567-210-6

KROPP OCH HÄLSA Mira är en sportig tjej. Hon berättar hur kroppen fungerar och vad man ska tänka på för att kroppen ska må bra. Mira är duktig på att simma. En dag när hon är på simtävling händer något riktigt läskigt.

TEKNIK MED EL Tvillingarna Anton och Klara är intresserade av teknik. De berättar om hur el fungerar och om varför man måste vara försiktig med den. Vi får följa dem när de bygger en ficklampa, en drake och när Anton nästan dör …

TEKNIK MED HUS OCH BROAR Tvillingarna Anton och Klara berättar om hur man bygger hus och broar. De bygger en hängbro, gjuter egna ljus­ stakar och går till ett bygge utan lov. Vilken tur att Klara har mobilen med sig!

Best.nr. 978-91-87061-45-5

Best.nr. 978-91-86447-72-4

Best.nr. 978-91-87061-21-9

KONKRETA TIPS I KLASSRUMMET I den här boken har fyra pedagoger och en forskare samlat sina bästa tips om hur man kan arbeta med faktaserien Aha,nu fattar jag!

GENVÄG TILL AHA-SERIEN Författare: Camilla Hyrefelt, Jessica Hyrefelt, Camilla Hörlin, Monica Reichenberg, Jenny Toft Best.nr. 978-91-87061-68-4 48 sidor Pris: 149 kr

Vide hör ett svagt ljud. Det är någon som gnyr och gnäller. Han håller hårt om sitt spjut. Från hålet i marken kommer en liten vargunge upp. Den är så liten och söt. Vad ska Vide göra med den?

AHA-SERIEN Författare: Torsten Bengtsson Formgivare: Åsa Carlsson Illustratör: Mats Minnhagen och Per-Anders Nilsson

Vide lägger ner spjutet. Sedan tar han upp ungen i famnen. Han klappar den mjuka pälsen. Då slickar ungen honom på handen. Vide tänker ta hem ungen. Han vill ge den mat och lära den saker. Vide går iväg med ungen. Han går länge men kan inte hitta stigen. Benen blir trötta. Han måste hitta tillbaka! Solen håller på att gå ner. Snart är det mörkt. Då vill han inte vara i ensam i skogen. Vide vet att han är vilse. Han känner oro i magen. Han gråter. Nu måste han hitta lägret där han bor. Vargungen i hans famn vill inte bli buren. Den försöker bita honom i handen med sina små tänder. Långt borta hörs en varg yla. Kanske är det mamman som letar efter sin unge.

vilse = när man inte vet var man är

Nu är det nästan helt mörkt i skogen. Tur att månen lyser mellan molnen. Vide vågar inte stanna. Han ser skuggor. De rör sig mellan träden. Han förstår. Vargarna följer efter honom. Vide har inget spjut. Det ligger kvar vid lyan.

8

9

95


FA K TA B Ö CK ER

ETT LIV-SERIEN • Den lättlästnivå som är störst utmaning för läsaren. Lättlästnivå • Biografier om inflytelserika personer. • Fotografier på i stort sett varje uppslag. • Svårare, ämnesspecifika ord fetade och särskilt förklarade. • Faktabokselement som innehålls­förteckning, rubriker, särskilt markerade ord, punktlistor, faktarutor, ordlista, viktiga datum och register. • Gratis arbetsmaterial finns på hemsidan.

Killen från Rosengård På Cronmans väg i Rosengård i Malmö spelar en liten

• Pris: 149 kr/bok

kille fotboll på en grusplan. Hans mamma ropar att han ska komma in. Han går snabbt upp och äter, men är lika fort ute igen. Mamma Jurka jobbar som städerska. Hon får slita för att försörja alla barnen. Det är ofta bråk hemma. Ingen frågar den lille killen hur han mår, han får klara sig själv. Han flyr till fotbollen och spelar varje dag. När han är fem år får han sina första fotbollsskor. 30 år senare har han spelat mer än 100 landskamper och har gjort flest mål genom tiderna i svenska lands­ laget. Han har även blivit utsedd till Sveriges bäste

Exempel på uppslag ur en Ett liv-bok

fotbollsspelare 10 gånger.

”Vem kunde tro att den där lilla skitungen från Rosengård skulle slå det svenska målrekordet?!” Zlatans egna ord efter rekordet. Bilden är från en match mot Ukraina i EM 2012.

Han har vunnit ligan i Nederländerna, Italien, Spanien och Frankrike. Han heter Zlatan Ibrahimović och han är en av världens bästa fotbollsspelare.

4

Zlatan har sagt: – Rosengård har gett mig mycket. Jag har fått självförtroende. Där ute handlade det mycket om att klara sig själv. Man tävlade mot varandra, och så byggde man upp självförtroende genom det.

5

OLOF PALME – ETT LIV NY Här berättas historien om pojken från Östermalm som blev socialdemokratisk statsminister och en av Sveriges mest internationellt kända politiker genom tiderna. Palme ville göra det bättre för samhällets svaga, och engagerade sig för fred och rättvisa i världen.   Olof Palme var Sveriges statsminister i 11 år. Han växte upp i en borgerlig familj, men blev själv socialdemokrat. Palme ville göra det bättre för samhällets svaga, och engagerade sig för fred och rättvisa i världen.   Olof Palme var en person som väckte starka känslor, både för och emot. Han mördades den 28 februari 1986, ett mord som skakade Sverige. Författare: Tomas Dömstedt Best.nr. 978-91-7723-448-7 56 sidor

ROSA PARKS – ETT LIV Rosa Parks – Ett liv berättar historien om en svart kvinna som fick nog av att svarta behandlades illa av vita. Boken berättar detaljerat om Parks protest mot orättvisorna. Detta är en oerhört viktig bok om att kämpa mot förtryck.

ZLATAN IBRAHIMOVIC – ETT LIV Detta är historien om killen från Rosengård som blev en av världens bästa fotbollsspelare. Här får du reda på allt om Zlatan, hans liv och fotbollskarriär. En intressant bok om att lyckas mot alla odds.

Författare: Tomas Dömstedt Best.nr. 978-91-7723-157-8 50 sidor

Författare: Tomas Dömstedt Best.nr. 978-91-7723-156-1 50 sidor

ASTRID LINDGREN – ETT LIV Astrid Lindgren är en av världens mest berömda författare. Astrid stod alltid på barnens sida, vilket avspeglar sig i hennes böcker. Här får vi veta mer om Astrids liv och hennes engagemang mot orättvisor. Författare: Annelie Drewsen & Cilla Dalén Best.nr. 978-91-7723-318-3 72 sidor (finns på sju nya språk, se sid 99)

96

MARTIN LUTHER KING – ETT LIV Martin Luther King kämpade hela sitt liv för de svartas rättigheter. Hans arbete ledde till att lagarna i USA ändrades, så att svarta fick det bättre. Men han fick betala ett högt pris. King mördades 1968, endast 39 år gammal. Minnet efter honom lever kvar än i dag. Författare: Tomas Dömstedt Best.nr. 978-91-7723-281-0 48 sidor


När Bill slutade som president bestämde sig Hillary för att satsa på en egen karriär som politiker. I januari 2009 blev hon utrikesminister åt president Barack Obama. År 2016 kan hon själv bli USA:s president.

Michael Burgan

”Allt verkar omöjligt innan man klarat av det.” NELSON MANDELA föddes i en liten by i Sydafrika. I hela sitt liv kämpade han mot det grymma och orättvisa system som rådde i hans hemland. De vita hade allt. De svarta hade inget. Systemet kallades apartheid.

I den här boken kan du läsa mer om Hillary Clintons liv. Från barndomen i förorten, till den framgångsrika kvinna hon är idag.

ANNE FRANK Ett liv www.viljaforlag.se

Frances Ridley NELSON MANDELA

Hillary Clinton var en framgångsrik advokat när hennes man Bill blev vald till USA:s president. Då var Hillary tvungen att sluta sitt jobb.

Michael Burgan HILLARY CLINTON

h da et.

Marian Hoefnagel ANNE FRANK

h

ur

Marian Hoefnagel

NELSON MANDELA Ett liv

Nelson fick offra mycket. Han satt 27 år i fängelse på grund av sina åsikter. Men han slutade aldrig att kämpa. När han var 76 år gammal blev han president i Sydafrika. Så fort han kunde avskaffade han apartheid.

Hillary Clinton Ett liv

VILJA

ANNE FRANK – ETT LIV Anne Frank och hennes familj gömde sig för nazisterna i två år. Under denna tid skrev Anne sin berömda dagbok om deras dagliga liv. Men hon skrev också om sina tankar, framtidsdrömmar och om kärleksrelationen med Peter. Författare: Marian Hoefnagel Best.nr. 978-91-88293-08-4 76 sidor

Frances Ridley

www.viljaforlag.se

VILJA

www.viljaforlag.se

VILJA

HILLARY CLINTON – ETT LIV I november 2016 gjorde Hillary Clinton ännu ett försök att bli den första kvinnliga presidenten i USA:s historia och världens mäktigaste kvinna. Men hon förlorade mot Donald Trump.

MALALA YOUSAFZAI – ETT LIV Boken skildrar Malala Yousafzais uppväxt i Pakistan, och hur hon 2012 på väg hem från skolan blev skjuten av talibanerna. Brottet hon begått? Att stå upp för alla barns rätt till utbildning.

NELSON MANDELA – ETT LIV Nelson Mandela var politikern, advokaten och statsmannen som hela livet kämpade för allas lika rättigheter. Han blev Sydafrikas förste president vald genom demokratiska val.

Författare: Michael Burgan Best.nr. 978-91-88291-03-5 48 sidor

Författare: Matt Doeden Best.nr. 978-91-87831-97-3 52 sidor

Författare: Frances Ridley Best.nr. 978-91-7567-174-1 36 sidor

Det här är berättelsen om Anne Frank och hennes berömda dagbok. Tack vare dagboken fick världen veta hur en judisk familj lyckades gömma sig för nazisterna i två år. Vi får följa Anne i hennes dagliga liv och ta del av hennes drömmar och tankar. Och vi får följa hennes öde ända fram till hennes död i koncentrationslägret.

Harald Skjønsberg

Marian Hoefnagel ANNE FRANK

TERROR Vad är terrorism? Vem blir terrorist? Och vem drabbas? Terrorism är inte något nytt, terrorister kan tillhöra olika politiska eller religiösa organisationer, och terror drabbar oskyldiga människor. Boken ger en första ingång till begreppet och öppnar för diskussion och reflektion. Bokens innehåll kan med fördel kopplas till undervisningen i samhällskunskap, historia och religion.

TERROR

VILJA

www.viljaforlag.se

Best.nr. 978-91-88293-01-5

Oklahomabombaren Det finns fler än Anders Behring Breivik som utför terrordåd på egen hand. En sådan man var Timothy McVeigh.Timothy var en före detta amerikansk soldat. Han var utan jobb och arg på samhället. Han hatade amerikanska myndigheter, till exempel de som bestämde om vapenlagar. Han tyckte att alla amerikaner skulle ha rätt att ha så många vapen de ville. Den 19 april 1995 ställde Timothy McVeigh en lastbil vid en byggnad i Oklahoma City i USA. I lastbilen låg en bomb som sprängdes. 168 människor dödades, 19 av dem var barn. Mer än 650 personer skadades. I byggnaden fanns en förskola, flera myndigheter och ett center för före detta soldater. Timothy greps samma dag. Han avrättades år 2001.

i Byggnaden som Timothy McVeigh sprängde den 19 april 1995.

Timothy McVeigh utförde sitt attentat ensam, men han planerade det ihop med en annan man, Terry Nichols. Terry var inte med vid själva attentatet, men dömdes till livstids fängelse för att han var med och planerade det.

o Timothy McVeigh i orange fångdräkt, två dagar efter bombdådet som dödade 168 människor.

20

Författare: Christina Wahldén Best.nr. 978-91-7723-445-6 72 sidor

FC BARCELONA – MER ÄN EN KLUBB Här beskrivs klubbens tillkomst och historia fram till våra dagar i med- och motgångar. Vi får också bekanta oss med några av klubbens stjärnor genom åren som Messi, Xavi och Zlatan. Boken har tabeller och massor av fotbollsfakta. Författaren Dan Eggen har själv spelat flera matcher mot FC Barcelona. Barcelona–Real Madrid. Real Madrid–Barcelona. Två lag som genom åren har kämpat för att vinna La Liga.

Här är berättelsen om FC Barcelona i krig och fred, i medgång och motgång. Och om stjärnor som Messi, Xavi och Zlatan.

Dan Eggen FC BARCELONA

FADIME SAHINDAL – ETT LIV NY Det här är en bok om Fadime som blev mördad av sin pappa år 2002. Hon var då 27 år och hon ville bestämma själv över sitt liv. Hon ville leva med den man som hon själv valt, hon ville välja sina vänner själv och hon ville utbilda sig.   I boken skildras det hedersrelaterade våld som Fadime utsattes för och som ledde till att hennes pappa mördade henne. Läsaren får en bild av Fadimes liv åren före mordet. Vi får också läsa om polisutredningarna och rättegångarna som följde efteråt.   Debatten om hedersrelaterat våld blossar upp då och då. Det är ett svårt ämne. Vi har valt att uppmärksamma det med den här boken eftersom ökad kunskap om våldet kan leda till att färre unga människor drabbas.

21

Författare: Harald Skjønsberg 114 sidor Pris: 149  kr

FC BARCELONA Mer än en klubb

Den här boken är skriven av Dan Eggen. Han har varit proffs i Spanien där han spelade i Celta Vigo.

Best.nr. 978-91-88037-03-9 www.viljaforlag.se

www.viljaforlag.se

DAN EGGEN

VILJA

Messi, världens bästa någonsin

Messi kommer från Argentina. Som 11-åring spelade han i ett lag där som hette Newell’s Old Boys. Redan tidigt såg man att han var en stor talang. Den stora klubben River Plate var intresserad av att få honom. Men det fanns ett problem. Messi var väldigt liten. Många menade att han nog inte skulle bli så mycket större. För att växa normalt för sin ålder måste han få behandling med tillväxthormoner. Det skulle kosta runt 70 000 kronor i månaden. Det hade inte familjen råd med. River Plate ville heller inte betala hela behandlingen. De tyckte inte att Messi var intressant nog. Men Messis familj hade släktingar i Katalonien. De pratade med FC Barcelona. Så Messi blev inbjuden till två veckors provspel i klubben. Han reste dit med sin pappa. Det började inte så bra. Messi var tyst och blyg ihop med de andra i laget. Att han hade talang kunde alla se. Men tränarna tvekade. De var heller inte säkra på att Messi skulle trivas på La Masia. Det var bara några dagar kvar innan Messi och hans pappa skulle resa hem. Då dök Barcelonas sportchef Carles Rexach upp. Han övertalade Messi att spela en match för 13-åringar. Messi var bara 11 år, men bättre än alla andra. Han gjorde två mål i matchen, och nu tvekade ingen. Carles Rexach förstod att det gällde att handla snabbt. 38

Författare: Dan Eggen 56 sidor Pris: 149 kr

Messi i känd stil. Här är det Málagas Santi Cazorla som blir lurad.

39

97


FLERSPRÅK Mångspråk och engelska Vi översätter flera av våra svenska lättlästa böcker till mångspråk. På så sätt får läsaren en bok på sitt modersmål, som utspelar sig i den svenska kulturen och speglar den verklighet vi lever i här. Många av våra böcker ingår i bokserier. Det ger läsaren en chans att läsa den första boken på sitt modersmål och resterande böcker i serien på svenska.  Vi väljer också att översätta böcker till engelska. Detta för att uppmuntra elever att via lättläst ta till sig ett nytt språk.

Nypons lättlästa flerspråksböcker passar för alla, men särskilt för dem med läsoch skrivsvårigheter. Böckerna är indelade i fyra lättlästnivåer. Symbolen 1 nypon är lättast, symbolen 4 nypon innebär en större utmaning för läsaren.

98

LÄTTLÄSTNIVÅ 1

LÄTTLÄSTNIVÅ 2

Många av titlarna ingår i serier!

Den lättlästnivå som finns markerad på de översatta böckerna, motsvarar den nivå boken har på svenska. Vid översättningen till ett annat språk kan nivån förändras.

LÄTTLÄSTNIVÅ 3

LÄTTLÄSTNIVÅ 4

INLÄSNINGSTJÄNST Alla flerspråksböcker i Nyponmagasinet finns inlästa som full-Daisy, alltså med text, ljud och bild. Gå in på www.inlasningstjanst.se för att läsa mer.


Hon gav oss upplevelser att dela

Mer fakta om boken finns på sid 96 där andra böcker i serien Ett liv presenteras.

Astrid Lindgrens böcker har gett oss i Sverige en gemensam ram. Tack vare henne har vi lärt känna personer som Pippi Långstrump, Ronja Rövardotter och Emil i Lönneberga. Vi kan referera till de här karaktärerna, prata om dem och berätta om böckerna. Tack vare hennes författarskap har vi fått en läsupplevelse som binder oss samman och skapar gemenskap.

som blev en av världens mest berömda författare. Hennes böcker är översatta till minst 100 olika språk.

ናይ ዓለም ዝበለጸት ኣስትሪድ ኣስትሪድ ሊንድግረን ሓንቲ ካብ’ቶም ህቡባት ደረስቲ ኣብ ሽወደን’ያ። ዳርጋ ኵሎም ሽወደናውያን መን ምዃና ይፈልጡ። መጻሕፍታ ነቢቦም፡ ፊልምታትን ቲቪ ፕሮግራምን ተዓዚቦም፡ ኣስትሪድ ዝፈጠረቶም መግለጺታትን ቃላትን ከኣ ይጥቀሙ። ኣስትሪድ ሊንድግረን ኣብ ህይወታ ብዙሓት መጻሕፍቲ ጽሒፋ ኢያ። ናብ ልዕሊ 100 ዝዀና ቋንቋታት ከኣ ተተርጒሞም ኢዮም። ብዙሓት ካብ’ቶም መጻሕፍቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ህቡባት ኰይኖም ኢዮም። እቶም ኣዝዮም ህቡባት ዝዀኑ ድማ መጽሓፍ ብዛዕባ ፒፒ ሎንግስትሩምፕ ኰይኖም፡ ናብ 70 ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ተተርጒሞም ይርከቡ። 6 ሚልዮን ሕታማት ከኣ ተሸይጡ። እቶም ካልኦት ፍሉጣት መጻሕፍቲ ከኣ ካርልሶን ኣብ ናሕሲ፡ ኤሚል ኣብ ሎነበርያን ሮንያ ጓል ዘራ’ፍን ኢዮም። ብዘይካ መጻሕፍቲ፡ መዛሙር፡ ፊልምታት ቤተ-መዘክርን ናይ ኣስትሪድ

ኣስትሪድ ሊንድግረን ኣብ መደያይቦ ናይ ቤት ቍልዕነታ ኣብ ነስ ስሞላንድ፡

ሊንድግረን ምስልታት ተዋሳእቲ ዘሎዎ መናፈሻን ኣሎ። ኣስትሪድ ሊንድግረ፡ ህይወታ ምሉእ ሓንቲ ተሳሓቒት ሰብ’ያ ነይራ። ኵሉ ግዜ ንመሰል ቈልዑ ደው ምስ በለትን ዚመስላ ክትዛረብ ዘይትፈርሕን ኢያ ነይራ። ብዙሓት ይሰምዕዋ ነይሮም። ለባምን ሕያወይትን ነይራ ከኣ ይብሉ።

ኣስትሪድ ሊንድግረን፡ ነቲ ንደረስቲ መጻሕፍቲ ቈልዑ ዚውሃብ ብልጫ ስም ሂባቶ’ያ። ብልጫ ስነ-ጽሑፍ ንመዘከርታ ኣስትሪድ ሊንድግረን ይብሃል። ግን ብብልጫ ኣልማ(ALMA) ኢዩ ዚጽዋዕ። ኣልማ፡ ቃለ-ኣሕጽሮ ናይ ኣስትሪድ ሊንድግረን መዘከርታ ሽልማት ኢዩ። (Astrid Lindgren Memorial Award)

4

5

Författare: Annelie Drewsen & Cilla Dalén 68 sidor Pris: 159 kr

Astrid Lindgren var ingen sagotant. Hon hade ett syfte med sitt skrivande och ett engagemang för de svaga i samhället, för barnen och mot orättvisor. När man läser boken om henne, får man större förståelse för den kamp hon drev. Då kan man också läsa om hennes karaktärer med ännu större insikt och behållning.

VÄRD ATT UPPMÄRKSAMMA Nypon förlag har valt att ge ut en lättläst biografi om Astrid Lindgren. Den handlar om bondflickan från Småland

TOG BARN PÅ ALLVAR Men det är inte säkert att alla som är nya i Sverige har läst hennes böcker. Det vill vi att fler ska göra. Vi vill att alla ska dela den gemensamma läsupplevelsen. Den som blivit en del av vårt kulturarv.

ARABISKA NY

ENGELSKA NY

PASHTO NY

PERSISKA NY

POLSKA NY

TIGRINSKA NY

Se mer på sid 102!

Se mer på sid 101!

Se mer på sid 103!

Se mer på sid 103!

Se mer på sid 106!

Se mer på sid 104!

99


FLERS PRÅ K

Lättläst på engelska Engelska är ett världsspråk som talas av upp mot en miljard människor. Därför är det värdefullt att man får chans att ta till sig språket, också om man har läsoch skrivsvårigheter. För att lyckas behövs extra hjälp och stimulans. Nypon förlag har valt att komplettera utbudet av lättläst på engelska med några nya böcker för unga vuxna.

THE LIBRARY (Biblioteket) Jonas tar med barnen Ella och Ture till biblioteket. Där finns många böcker att välja bland. Ture vill ha en bok om fåglar, och Jonas en bok om trädgårdar. Det är tur att Stina finns och kan hjälpa dem att hitta. Det här är en fristående del i vardagsserien om Anna och Jonas, en ung svensk familj.

IN LOVE WITH LOVE (Kär i kärleken) I den här boken i serien Emmas liv möter vi Emma på hennes arbetsplats. På jobbet blir Kim hennes vän. Eller är det kanske mer än så? Hemma i sin lägenhet på kvällen får Emma besök av sin bror. Tillsammans med honom försöker Emma reda ut sina tankar och känslor.

FLIRTING (Flörten) Ebba och Filip sjunger i kör. Ebba har förälskat sig i Filip men vet inte hur hon ska närma sig honom. För hur säger man till någon att man är kär? Ebbas kompis säger skämtsamt ”Du kanske ska flörta”. Ebba följer hennes råd. Men kompisens råd leder till en del komplikationer.

Översättare: Hedda Friberg-Harnesk Best.nr. 978-91-7723-408-1

Översättare: Hedda Friberg-Harnesk Best.nr. 978-91-7723-410-4

Översättare: Hedda Friberg-Harnesk Best.nr. 978-91-7723-412-8

She straightens up and pushes her hair back. A strand of hair has come loose from her bun. When Grandfather died, Anna and Jonas got a whole bookcase full of books. But now Jonas is going to borrow a book about old gardens. Anna and Jonas want to replant their garden.

4

When they are inside the library, Ture says: − There is a million books here! − Yes, you can borrow books about all kinds of things here, Jonas says. Ella goes to the section for children’s books.

5

Författare: Hans Peterson 20 sidor Pris: 99 kr

Emma does well Emma often works with Kim. Today, they display mustard jars. Kim is nice and laughs a lot. He is a friend of Emma’s brother Simon, too. – When it comes to putting jars in neat rows, you are the best, Kim says. – Thanks, Emma says.

4

100

Emma feels proud. It is always good to be told that you are doing well. It is especially good to have Kim tell you that you are doing well. He has worked in the store for a long time.

5

Författare: AnnCharlotte Ekensten Illustratör: Christina Heitmann 36 sidor Pris: 139 kr

This is Ebba. She is in love with Filip. But he does not know about it. Ebba does not even know if Filip likes her.

2

3

Författare: Ann Gomér Illustratör: Maria Hergueta 24 sidor Pris: 109 kr


Lättläst på engelska ger språkinlärningen en chans! ASTRID LINDGREN – A LIFE (Astrid Lindgren – Ett liv) Astrid Lindgren är en av världens mest berömda författare. Hennes böcker är översatta till 100 språk och älskas av både barn och vuxna. Astrid stod alltid på barnens sida, vilket avspeglar sig i hennes böcker. Här får vi veta mer om Astrids liv och hennes engagemang mot orättvisor i samhället

THE LOTTERY (Lotten) Det är fredagen den trett­onde, otursdagen. Viggo ska gå på puben med sin kompis. På vägen köper han en trisslott. Den kommer att förvandla hans liv. Lotten vann första pris i Vilja förlags manustävling. Så här sa juryn: ”Välskrivet och spännande som sjutton med kampen om en miljonlott och slitningarna mellan Viggo och hans drumliga kompis.”

Översättare: Suzanne Martin Cheadle Best.nr. 978-91-7723-420-3

Översättare: Suzanne Martin Cheadle Best.nr. 978-91-7723-418-0

The Best Astrid in the World Astrid Lindgren is one of Sweden’s most well-known authors. Almost all Swedes know who she is. They have read her books, seen movies and TV programs based on her stories, and used words and expressions that Astrid made up. During her lifetime, Astrid Lindgren wrote many books. They have been translated into over 100 languages. Many of the books have become famous in other countries. The most well-known are her books about Pippi Longstocking, which have been published in 70 different languages. Over 60 million books about Pippi have been sold. Other famous books are Karlson on the Roof, Emil in

Astrid Lindgren on the steps of her childhood home, Näs, in Småland.

Lönneberga, and Ronia, the Robber’s Daughter. In addition to the books, there are also songs, movies, museums, and even a theme park with Astrid Lindgren’s characters. Her whole life, Astrid Lindgren was a playful person.

The world’s largest prize for authors of children’s

But she always stood up for the rights of children and

books is named after Astrid Lindgren. It is called the

wasn’t afraid of speaking her mind.

Astrid Lindgren Memorial Award but people usually just

Many people listened to her and thought that she was

say “the ALMA prize”.

smart and kind. 4

5

Författare: Annelie Drewsen & Cilla Dalén 68 sidor Pris: 159 kr

DARIA’S PATHS (Darias stigar) Daria har nyligen kommit till Sverige. Svenska språket är som en gåta för henne. Men hon tycker om att sjunga och att promenera i parken. I parken träffar hon Marit, en äldre dam som sjunger i kör. De blir vänner och träffas ofta. Enkelt och vackert om vänskap. Översättare: Suzanne Martin Cheadle Best.nr. 978-91-7723-414-2

After dinner, Daria and the children all do their homework. The children help her with her Swedish. – Mom, you have to practice more, they say. If you practice more, you’ll learn. Daria promises that she will practice more. She wants her children to be proud of her, too.

Daria is homesick and has a hard time sleeping.

In the evening, the children go to bed. Daria sits at the kitchen table, practicing Swedish. She fills page after page with Swedish words. She tries to read the words aloud. But it’s getting late. She has to go to bed.

When class is over, Daria doesn’t want to go home. She goes to the park instead. It is fall, but the roses are still blooming. Daria walks the paths again and again.

4

The next day, Daria goes to school again. It is a nice time. They sing and learn some Swedish songs. The singing makes her happy. She forgets that she is tired. And she forgets that Swedish is hard.

5

Författare: Emma-Ida Johansson 28 sidor Pris: 119 kr

He’s thirty years old now. Thirty plus, really. At the Corner Store

Viggo walks into the corner store. He takes a pack of gum and puts it on the

Viggo gets off the bus at Brunnsparken.

counter.

He checks the time on his cell phone. He has ten minutes before meeting Jack.

You have to smell good in case you meet a pretty girl, he thinks.

Two girls, probably around 18 years old, walk past. They walk arm in arm,

– Anything else? says the woman behind

and their perfume smells sweet.

the counter.

Viggo watches them walk past. They’re not the type to look at him.

– Nope, Viggo says, taking his wallet out of his pocket.

They probably think I’m an old man, Viggo thinks.

But he drops it and all of the coins fall out onto the floor. They jingle and roll away.

6

7

Författare: Kerstin L Hahn Omslag: Sanna Sporrong 96 sidor Pris: 129 kr

THE SUPERMARKET (Gå till mataffären) Eva ska handla. Hon har en lista med sig till affären. Vi får följa Evas inköpstur steg för steg. Det blir möten med bekanta och funderingar kring varor. Varje uppslag illustreras av foton med koppling till texten. En vardaglig och konkret beskrivning av en inköpstur till affären. Översättare: Hedda Friberg-Harnesk Best.nr. 978-91-7723-416-6

grocery cart

Författare: Eva Thors Rudvall Foto: Jonatan Bylars

basket

list

flowers

fruit

vegetables

28 sidor

Eva is at the supermarket. She has a list of what to buy. What do you usually buy at the supermarket?

5

Pris: 109 kr

BROKE AND IN LOVE (Pank och kär) Varje onsdag kväll spelar Tobias gitarr på en kurs. Alla tjejer gillar en kille som spelar gitarr. Helst vill Tobias att Leila ska gilla honom. Typiskt Tobias då, att han glömt bankkort och pengar hemma när Leila och han stöter på varandra på Kafé Kanel. Översättare: Suzanne Martin Cheadle Best.nr. 978-91-7567-974-7

Listan

En kväll efter maten sa pappa: – Tobias, kan du gå och handla? – Jag? sa jag. – Ja, du! sa pappa. – Kan du inte gå själv? sa jag. Då såg han arg ut. Han stod och diskade och det var mycket disk. – Okej då, sa jag. Pappa gav mig en lista och pengar.

6

– Tar du cykeln? sa han. – Ja, sa jag. – Glöm inte hjälmen, sa han. Jag cyklade till ICA, gick in och tog en vagn. Det var en lång lista som började: Bananer Äpplen Morötter Jag hatar morötter för de kliar i halsen. Kunde jag säga till pappa att de var slut? Eller att jag glömde?

7

Författare: Kerstin L Hahn Omslag: Jonas Lindén 34 sidor Pris: 99 kr

101


FLERS PRÅ K

Lättläst på arabiska Arabiska talas av cirka 450 miljoner männi­skor, främst i Mellanöstern, och är ett av de fem största språken i världen. Det är det tredje största språket i Sverige, med drygt 155.000 modersmålstalare. Språket skrivs med arabiska alfabetet, som läses från höger till vänster. MÅNS OCH MAHDI PÅ GÅRDEN Måns får bara cykla hemma på gården för sin mamma. Sjukt trist! Där händer ju aldrig något. Tills det plötsligt dyker upp en nyinflyttad kille, Mahdi. Mahdi är fett töntig, tycker Måns, och Mahdi tycker detsamma om Måns. Han är ju hur töntig som helst. De har absolut inget gemensamt och kommer aldrig att bli kompisar. Eller ...? Översättare: Hamid Kashkol Best.nr. 978-91-7567-962-4

Författare: Kim Fupz Aakeson Illustratör: Rasmus Bregnhøi 36 sidor Pris: 109 kr

ASTRID LINDGREN – ETT LIV Astrid Lindgren är en av världens mest berömda författare. Hennes böcker är översatta till 100 språk. Astrid stod alltid på barnens sida, vilket avspeglar sig i hennes böcker. Här får vi veta mer om Astrids liv och hennes engagemang mot orättvisor.

PANK OCH KÄR Varje onsdag kväll spelar Tobias gitarr på en kurs. Alla tjejer gillar en kille som spelar gitarr. Helst vill Tobias att Leila ska gilla honom. Typiskt Tobias då, att han glömt bankkort och pengar hemma när Leila och han stöter på varandra på Kafé Kanel. Översättare: Hamid Kashkol Best.nr. 978-91-7567-968-6

Listan

En kväll efter maten sa pappa: – Tobias, kan du gå och handla? – Jag? sa jag. – Ja, du! sa pappa. – Kan du inte gå själv? sa jag. Då såg han arg ut. Han stod och diskade och det var mycket disk. – Okej då, sa jag. Pappa gav mig en lista och pengar.

6

– Tar du cykeln? sa han. – Ja, sa jag. – Glöm inte hjälmen, sa han. Jag cyklade till ICA, gick in och tog en vagn. Det var en lång lista som började: Bananer Äpplen Morötter Jag hatar morötter för de kliar i halsen. Kunde jag säga till pappa att de var slut? Eller att jag glömde?

7

Översättare: Hamid Kashkol Best.nr. 978-91-7723-406-7

‫آستريد األروع في العالم‬ ‫ يكاد جميع السويديين‬.‫آستريد ليندجرين هي من أشهر الكتّاب السويديين‬

Författare: Kerstin L Hahn Omslag: Jonas Lindén 36 sidor Pris: 99 kr

‫ وهم‬،‫ فقد قرأوا كتبَها وشاهدوا أفالمَها وبرامجَ ها التلفزيونية‬.‫يعرفونها‬ .‫يستخدمون الكلمات والتعبيرات التي ابتكرَ تْها‬ ‫ألّفتْ آستريد ليندجرين في حياتها عدداً كبيراً من الكتب تُرجمت إلى‬ ‫ لغة‬100 ‫ما يزيد عن‬ ‫ وأشهر أعمالها هي "بيبي ذات‬،‫واشتهر كثير منها في البلدان األخرى‬ ‫ مليون نسخة‬60 ‫ لغة وت ّم بيع‬70 ‫الجوارب الطويلة" التي تُرجمت إلى‬ .‫منها حول العالم‬ ،"‫إنّ كتبها التي تأتي في المرتبة الثانية هي " كارلسون على السطح‬ ‫ إضافة إلى الكتب‬."‫ و" رونيا ابنة قاطع الطريق‬،"‫و" إميل في لونبريا‬ .‫توجد أغانٍ وأفالم ومتاحف ومتنزه بأسماء شخصيات آستريد ليندجرين‬ ‫أحبّتْ آستريد ليندجرين دائما ً اللعب والتسلية وساندت حقوق األطفال‬

‫آستريد ليندجرين جالسة‬ ‫على مدرج دار األطفال‬ ‫"نيس" في سموالند‬

.‫ولم تخشَ في ذلك لومة الئم‬ ‫لقيت كلماتُها آذانا ً صاغية من أكثر الناس الذين رأوا فيها الحكمة‬

‫ وتشجيعا ألدب األطفال والشباب‬،‫وتكريما لذكرى الكاتبة الراحلة‬

.‫وحبّ اإلنسان‬

‫ قامت الحكومة السويدية بإطالق جائزة عالمية تحمل اسمها‬،‫حول العالم‬ ‫" جائزة آستريد ليندجرين التذكارية" وتدعى اختصاراً جائزة "آلما" تمنح‬ .‫ وهي أكبر جائزة ألدب األطفال والشباب في العالم‬،‫في كل عام‬

5

4

Författare: Annelie Drewsen & Cilla Dalén 68 sidor Pris: 159 kr

Lättläst på dari Dari är namnet på den variant av persiska som talas i Afghanistan av cirka 13 miljoner människor. Skillnaden mellan dari och persiska är ungefär som skillnaden mellan rikssvenska och finlandssvenska. Dari skrivs med det persiska alfabetet och läses från höger till vänster. FRÖKEN SPÖKE Ebba och Ivar märker genast att det är något särskilt med deras vikarie. Fröken Sparre är mycket lång och smal och hon har iskalla händer. Dessutom tål hon inte solen och verkar kunna läsa tankar. Är hon en vampyr? Eller kanske ett spöke? Ebba och Ivar bestämmer sig för att ta reda på det!

MÅNS OCH MAHDI PÅ GÅRDEN Måns får bara cykla hemma på gården för sin mamma. Sjukt trist! Där händer ju aldrig något. Tills det plötsligt dyker upp en nyinflyttad kille, Mahdi. Mahdi är fett töntig, tycker Måns, och Mahdi tycker detsamma om Måns. Han är ju hur töntig som helst. De har absolut inget gemensamt och kommer aldrig att bli kompisar. Eller ...?

Översättare: Lona Salam Best.nr. 978-91-7567-970-9

Översättare: Jalila Salime Best.nr. 978-91-7567-964-8

‫ او درجریان‬.‫ این خانم سپارئ است‬:‫– مدیر گفت‬ ‫ شما باید با او‬.‫یک ماه مکمل معلم شما خواهد بود‬ .‫مهربان باشید‬ ‫ ایور و دیگران نیز به‬.‫ایبا به او خیره شده بود‬ .‫او خیره شده بودند‬ ‫ او‬.‫خانم سپارئ بسیار قد بلند وبسیار الغر بود‬ .‫ سیاه و لباس های سیاه به تن داشت‬،‫موهای دراز‬ .‫صورت او سفید بود‬ ‫ آیا او هیچ وقت بیرون‬:‫– ایبا به گوش ایور گفت‬ ‫و درآفتاب نبوده؟‬ ‫ نی ایبا مه افتاب‬:‫خانم سپارئ لبخند زد و گفت‬ .‫را دوست ندارم‬ ‫ شما از کجا میفهمید که‬:‫ایبا تکان خورده وگفت‬ ‫نام مه ایبا است؟‬

7

102

6

Författare: Kerstin Lundberg Hahn Illustratör: Åsa Rosén 50 sidor Pris: 109 kr

Författare: Kim Fupz Aakeson Illustratör: Rasmus Bregnhøi 36 sidor Pris: 109 kr

PANK OCH KÄR Varje onsdag kväll spelar Tobias gitarr på en kurs. Alla tjejer gillar en kille som spelar gitarr. Helst vill Tobias att Leila ska gilla honom. Typiskt Tobias då, att han glömt bankkort och pengar hemma när Leila och han stöter på varandra på Kafé Kanel. Översättare: Lona Salam Best.nr. 978-91-7567-972-3

Listan

En kväll efter maten sa pappa: – Tobias, kan du gå och handla? – Jag? sa jag. – Ja, du! sa pappa. – Kan du inte gå själv? sa jag. Då såg han arg ut. Han stod och diskade och det var mycket disk. – Okej då, sa jag. Pappa gav mig en lista och pengar.

6

– Tar du cykeln? sa han. – Ja, sa jag. – Glöm inte hjälmen, sa han. Jag cyklade till ICA, gick in och tog en vagn. Det var en lång lista som började: Bananer Äpplen Morötter Jag hatar morötter för de kliar i halsen. Kunde jag säga till pappa att de var slut? Eller att jag glömde?

7

Författare: Kerstin L Hahn Omslag: Jonas Lindén 36 sidor Pris: 99 kr


Lättläst på pashto Pashto är det officiella språket i Afghanistan (tillsammans med dari) och Pakistan. Det talas av 40–60 miljoner människor i världen. Pashto skrivs med en modifierad form av arabisk skrift och läses från höger till vänster.

Dagens problem är inte att det är ont om bra lättlästa böcker. Problemet är att få elever motiverade att läsa. Ett lättläst bok kan inte skrika högt Välj mig!. Men en pedagog eller bibliotekarie kan förmedla lust att läsa genom bokpresentationer och

ROLF FÅR ETT PAKET Rolf är glad. Han har hämtat ett paket. Det är från mamma. Vad kan det vara? Jag måste skynda mej hem och öppna det, tänker Rolf.

ASTRID LINDGREN – ETT LIV Astrid Lindgren är en av världens mest berömda författare. Hennes böcker är översatta till 100 språk. Astrid stod alltid på barnens sida, vilket avspeglar sig i hennes böcker. Här får vi veta mer om Astrids liv och hennes engagemang mot orättvisor.

Översättare: Masoud Ghorzang Best.nr. 978-91-7567-976-1

Översättare: Masoud Ghorzang Best.nr. 978-91-7723-424-1

boksamtal.

ናይ ዓለም ዝበለጸት ኣስትሪድ

Rolf är glad. Han har varit och hämtat ett paket. Det är från mamma.

ኣስትሪድ ሊንድግረን ሓንቲ ካብ’ቶም ህቡባት ደረስቲ ኣብ ሽወደን’ያ። ዳርጋ ኵሎም ሽወደናውያን መን ምዃና ይፈልጡ። መጻሕፍታ ነቢቦም፡ ፊልምታትን ቲቪ ፕሮግራምን ተዓዚቦም፡ ኣስትሪድ ዝፈጠረቶም መግለጺታትን ቃላትን ከኣ ይጥቀሙ። ኣስትሪድ ሊንድግረን ኣብ ህይወታ ብዙሓት መጻሕፍቲ ጽሒፋ

– Vad roligt, men vad kan det vara? Jag måste rusa hem och öppna mitt paket, säger Rolf. 5

6

Text och bild: Rune Fleischer 20 sidor Pris: 79  kr

ኢያ። ናብ ልዕሊ 100 ዝዀና ቋንቋታት ከኣ ተተርጒሞም ኢዮም። ብዙሓት ካብ’ቶም መጻሕፍቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ህቡባት ኰይኖም ኢዮም። እቶም ኣዝዮም ህቡባት ዝዀኑ ድማ መጽሓፍ ብዛዕባ ፒፒ ሎንግስትሩምፕ ኰይኖም፡ ናብ 70 ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ተተርጒሞም ይርከቡ። 6 ሚልዮን ሕታማት ከኣ ተሸይጡ። እቶም ካልኦት ፍሉጣት መጻሕፍቲ ከኣ ካርልሶን ኣብ ናሕሲ፡ ኤሚል ኣብ ሎነበርያን ሮንያ ጓል ዘራ’ፍን ኢዮም። ብዘይካ መጻሕፍቲ፡ መዛሙር፡ ፊልምታት ቤተ-መዘክርን ናይ ኣስትሪድ

ኣስትሪድ ሊንድግረን ኣብ መደያይቦ ናይ ቤት ቍልዕነታ ኣብ ነስ ስሞላንድ፡

ሊንድግረን ምስልታት ተዋሳእቲ ዘሎዎ መናፈሻን ኣሎ። ኣስትሪድ ሊንድግረ፡ ህይወታ ምሉእ ሓንቲ ተሳሓቒት ሰብ’ያ

ኣስትሪድ ሊንድግረን፡ ነቲ ንደረስቲ መጻሕፍቲ ቈልዑ ዚውሃብ

ነይራ። ኵሉ ግዜ ንመሰል ቈልዑ ደው ምስ በለትን ዚመስላ

ብልጫ ስም ሂባቶ’ያ። ብልጫ ስነ-ጽሑፍ ንመዘከርታ ኣስትሪድ

ክትዛረብ ዘይትፈርሕን ኢያ ነይራ።

ሊንድግረን ይብሃል። ግን ብብልጫ ኣልማ(ALMA) ኢዩ ዚጽዋዕ።

ብዙሓት ይሰምዕዋ ነይሮም። ለባምን ሕያወይትን ነይራ ከኣ ይብሉ።

ኣልማ፡ ቃለ-ኣሕጽሮ ናይ ኣስትሪድ ሊንድግረን መዘከርታ ሽልማት ኢዩ። (Astrid Lindgren Memorial Award)

4

5

Författare: Annelie Drewsen & Cilla Dalén 68 sidor Pris: 159 kr

Lättläst på persiska Persiska talas främst i Iran där det är statsbärande språk och modersmål för cirka 70 procent av befolkningen. Varianter av persiska talas även i Afghanistan, Tadzjikistan, Pakistan och Kazakstan och har sammanlagt cirka 120 miljoner talare. I Sverige har cirka 74 000 människor persiska som modersmål. Persiska skrivs med det arabiska alfabetet och läses från höger till vänster. LOTTEN Det är fredagen den trett­onde, otursdagen. Viggo ska gå på puben med sin kompis. På vägen köper han en trisslott. Den kommer att förvandla hans liv. Lotten vann första pris i Vilja förlags manustävling. Så här sa juryn: ”Välskrivet och spännande som sjutton med kampen om en miljonlott och slitningarna mellan Viggo och hans drumliga kompis.”

SÅ SJUKT KÄR Måns är kär i Emma. Fel. Måns är helt sjukt kär i Emma. Vad ska han göra? Så sjukt kär är första boken om Måns och Emma, två ungdomar på väg in i puberteten. Det finns fler böcker om Måns och Emma på svenska, Översättare: Aref Farman Best.nr. 978-91-7567-978-5

ASTRID LINDGREN – ETT LIV Astrid Lindgren är en av världens mest berömda författare. Hennes böcker är översatta till 100 språk. Astrid stod alltid på barnens sida, vilket avspeglar sig i hennes böcker. Här får vi veta mer om Astrids liv och hennes engagemang mot orättvisor. Översättare: Aref Farman Best.nr. 978-91-7723-428-9

Översättare: Zalmai Herman Best.nr. 978-91-7723-426-5

He’s thirty years old now. Thirty plus, really. At the Corner Store

Viggo walks into the corner store. He takes a pack of gum and puts it on the

Viggo gets off the bus at Brunnsparken. He checks the time on his cell phone. He has ten minutes before meeting Jack.

counter. You have to smell good in case you meet a pretty girl, he thinks.

Two girls, probably around 18 years old, walk past. They walk arm in arm,

– Anything else? says the woman behind

and their perfume smells sweet.

the counter.

Viggo watches them walk past. They’re not the type to look at him. They probably think I’m an old man, Viggo thinks. 6

– Nope, Viggo says, taking his wallet out of his pocket. But he drops it and all of the coins fall out onto the floor. They jingle and roll away. 7

Författare: Kerstin L Hahn Omslag: Sanna Sporrong 96 sidor Pris: 129 kr

ናይ ዓለም ዝበለጸት ኣስትሪድ

But she must be all right now. Because here she comes. With Alma. Help! – Hey, Emma? I ask. She turns to me. So does Alma. My mouth goes dry. Emma looks at me. I look at her. Alma is looking at me, too. I can’t look Emma in the eyes. Don’t have the guts. I look at her hair. Her nice, long hair. – Your hair is so nice! Wait a minute! Did I say that? This is so embarrassing! Alma rolls her eyes. But Emma looks happy. 4

5

Författare: Mårten Melin Illustratör: Helena Bergendahl 20 sidor Pris: 99 kr

ኣስትሪድ ሊንድግረን ሓንቲ ካብ’ቶም ህቡባት ደረስቲ ኣብ ሽወደን’ያ። ዳርጋ ኵሎም ሽወደናውያን መን ምዃና ይፈልጡ። መጻሕፍታ ነቢቦም፡ ፊልምታትን ቲቪ ፕሮግራምን ተዓዚቦም፡ ኣስትሪድ ዝፈጠረቶም መግለጺታትን ቃላትን ከኣ ይጥቀሙ። ኣስትሪድ ሊንድግረን ኣብ ህይወታ ብዙሓት መጻሕፍቲ ጽሒፋ ኢያ። ናብ ልዕሊ 100 ዝዀና ቋንቋታት ከኣ ተተርጒሞም ኢዮም። ብዙሓት ካብ’ቶም መጻሕፍቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ህቡባት ኰይኖም ኢዮም። እቶም ኣዝዮም ህቡባት ዝዀኑ ድማ መጽሓፍ ብዛዕባ ፒፒ ሎንግስትሩምፕ ኰይኖም፡ ናብ 70 ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ተተርጒሞም ይርከቡ። 6 ሚልዮን ሕታማት ከኣ ተሸይጡ። እቶም ካልኦት ፍሉጣት መጻሕፍቲ ከኣ ካርልሶን ኣብ ናሕሲ፡ ኤሚል ኣብ ሎነበርያን ሮንያ ጓል ዘራ’ፍን ኢዮም። ብዘይካ መጻሕፍቲ፡ መዛሙር፡ ፊልምታት ቤተ-መዘክርን ናይ ኣስትሪድ

ኣስትሪድ ሊንድግረን ኣብ መደያይቦ ናይ ቤት ቍልዕነታ ኣብ ነስ ስሞላንድ፡

ሊንድግረን ምስልታት ተዋሳእቲ ዘሎዎ መናፈሻን ኣሎ። ኣስትሪድ ሊንድግረ፡ ህይወታ ምሉእ ሓንቲ ተሳሓቒት ሰብ’ያ ነይራ። ኵሉ ግዜ ንመሰል ቈልዑ ደው ምስ በለትን ዚመስላ ክትዛረብ ዘይትፈርሕን ኢያ ነይራ። ብዙሓት ይሰምዕዋ ነይሮም። ለባምን ሕያወይትን ነይራ ከኣ ይብሉ። 4

ኣስትሪድ ሊንድግረን፡ ነቲ ንደረስቲ መጻሕፍቲ ቈልዑ ዚውሃብ ብልጫ ስም ሂባቶ’ያ። ብልጫ ስነ-ጽሑፍ ንመዘከርታ ኣስትሪድ ሊንድግረን ይብሃል። ግን ብብልጫ ኣልማ(ALMA) ኢዩ ዚጽዋዕ። ኣልማ፡ ቃለ-ኣሕጽሮ ናይ ኣስትሪድ ሊንድግረን መዘከርታ ሽልማት ኢዩ። (Astrid Lindgren Memorial Award) 5

Författare: Annelie Drewsen & Cilla Dalén 68 sidor Pris: 159 kr

103


FLERS PRÅ K

Lättläst på somaliska Somaliska är idag det tredje största språket i den svenska grundskolan. Det kommer efter svenska och arabiska, och talas av cirka två procent av eleverna. I världen talas det av 20-25 miljoner människor.

Somaliska är ett språk som talas i fem länder på Afrikas horn. Dels i Somalia och Somaliland, men även i delar av Djibouti, Kenya och Etiopien. Det flacka landskapet där en nomadiserande befolkning rört sig över stora områden, har gjort att språket har förvånansvärt få dialekter, även om de som finns skiljer sig åt ganska mycket.   I Somalia valde man att inte satsa på kolonialspråken engelska och italienska, när landet blev självständigt 1960. I stället tillsattes en språkkommission, som 1972 levererade regler för den skrivna somaliskans stavning och grammatik.  

MÅNS OCH MAHDI PÅ GÅRDEN Måns får bara cykla hemma på gården för sin mamma. Sjukt trist! Där händer ju aldrig något. Tills det plötsligt dyker upp en nyinflyttad kille, Mahdi. Mahdi är fett töntig, tycker Måns, och Mahdi tycker detsamma om Måns. Han är ju hur töntig som helst. De har absolut inget gemensamt och kommer aldrig att bli kompisar. Eller ...? Översättare: Musa M Isse Best.nr. 978-91-7567-966-2

Baaskiilka ma ku kaxayn karaa waddada?

Hadda baaskiilkaagii waa diyaar.

Författare: Kim Fupz Aakeson Illustratör: Rasmus Bregnhøi 36 sidor Pris: 109 kr

Maya. Gaadiidku waa khatar.

4

5

Lättläst på tigrinska Tigrinska talas i Eritrea och Etiopien av cirka 9 miljoner människor och är officiellt språk i Eritrea. Det kallas också tigrinja, den amhariska benämningen på tigrinska (som talas i Etiopien). De två språken är lika varandra ungefär som danska och svenska. Tigrinska skrivs med det stavelsebaserade alfabetet Ge’ez (etiopisk skrift). Läses från vänster till höger. LOTTEN Det är fredagen den trett­onde, otursdagen. Viggo ska gå på puben med sin kompis. På vägen köper han en trisslott. Den kommer att förvandla hans liv. Lotten vann första pris i Vilja förlags manustävling. Så här sa juryn: ”Välskrivet och spännande som sjutton med kampen om en miljonlott och slitningarna mellan Viggo och hans drumliga kompis.”

SÅ SJUKT KÄR Måns är kär i Emma. Fel. Måns är helt sjukt kär i Emma. Vad ska han göra? Så sjukt kär är första boken om Måns och Emma, två ungdomar på väg in i puberteten. Det finns fler böcker om Måns och Emma på svenska, Översättare: Minya Tseggay Best.nr. 978-91-7567-988-4

ASTRID LINDGREN – ETT LIV Astrid Lindgren är en av världens mest berömda författare. Hennes böcker är översatta till 100 språk. Astrid stod alltid på barnens sida, vilket avspeglar sig i hennes böcker. Här får vi veta mer om Astrids liv och hennes engagemang mot orättvisor. Översättare: Minya Tseggay Best.nr. 978-91-7723-440-1

Översättare: Minya Tseggay Best.nr. 978-91-7723-438-8

30 ዓመትን ገለ ቍሩብን መሊኡ ኣሎ። ቪጎ፡ ናብ’ታ ንእሽቶ ድኳን ይኣቱ። ኣብ’ታ ንእሽቶ ድኳን

ሓንቲ ባኮ ማስቲካ ይገዝእ’ሞ ኣብ’ቲ ባንኮ የቐምጣ።

ቪጎ፡ ኣብ ብሩንስፓርክ ካብ ኣውቶቡስ ይወርድ። ኣብ’ታ ሞባይሉ ሰዓት ይርኢ። ንጃክ

ምናልባት ገለ ጥዕምቲ ጓል እንተ ተረኽበት፡ ጥዑም ክትሽትት እኮ ኢኻ ትደሊ፡ ኢሉ ይሓስብ።

ኪረኽቦ ዓሰርተ ደቓይቕ ተሪፉዎ ኣሎ። ዳርጋ ደቂ 18 ዓመት ዚዀና ክልተ ኣዋልድ፡ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዘን፡ ሕልፍ ይብላኦ። ጥዑም ሽታ ይሽትታ። ቪጎ፡ ይጥምተን። ንሳተን ግን ብፍጹም ኣይምጠመታኦን። ቪጎ፡ ኣነ ዓቢ ሰብኣይ መሲለየን እኸውን ኢሉ ይሓስብ። 6

104

– ንሱ ኣኻሊዶ’ዩ? በለት እታ ትሸይጥ ሰበይቲ። – እወ፡ በለ ቪጎ፡ ማሕፉዳኡ ከኣ ካብ ጁባኡ ኣውጸአ። ግን ማሕፉዳኡ ኣውደቓ’ሞ ኣብኣ ዝነበረ ሳናቲም ናብ መሬት ወደቐ። ጭልጭል እናበለ ከኣ ኰረረር ኢሉ ከደ። 7

Författare: Kerstin L Hahn Omslag: Sanna Sporrong 96 sidor Pris: 129 kr

ናይ ዓለም ዝበለጸት ኣስትሪድ

– እወ ኤማ? እሓትት፡። ናባይ ገጻ ትጥወ። ኣልማ’ውን ከምኡ። ኣፈይ ፈጺሙ ይነቅጽ። ኤማ ትርእየኒ። ኣነ’ውን እርእያ። ኣልማ’ውን ትርእየኒ። ገለ ነገር ክብል ኣሎኒ። እንተዘየሎ ኤማ ዓሻ’ዩ ኢላ ክትግምተኒ’ያ። ኣልማ’ውን ከምኡ። ንኤማ ኣብ ዓይና ክርእያ ኣይደፈርኩን። ንጸጕራ ጠሚተዮ። ነቲ ጽቡቕን ነዊሕን ጸጕራ። – ጽቡቕ ጸጕሪ ኣሎኪ! ግን! ኣነ ዶ ኢየ ከምኡ ኢለ? ዜሕፍር’ዩ! ኣልማ ኣዒንታ ፈረጥረጥ ተብሎ። ኤማ ግን ሕጕስቲ ትመስል። – የቐንየለይ! –ሕጂ ንዕናይ ኤማ! ትብል ኣልማ። 4

5

Författare: Mårten Melin Illustratör: Helena Bergendahl 20 sidor Pris: 99 kr

ኣስትሪድ ሊንድግረን ሓንቲ ካብ’ቶም ህቡባት ደረስቲ ኣብ ሽወደን’ያ። ዳርጋ ኵሎም ሽወደናውያን መን ምዃና ይፈልጡ። መጻሕፍታ ነቢቦም፡ ፊልምታትን ቲቪ ፕሮግራምን ተዓዚቦም፡ ኣስትሪድ ዝፈጠረቶም መግለጺታትን ቃላትን ከኣ ይጥቀሙ። ኣስትሪድ ሊንድግረን ኣብ ህይወታ ብዙሓት መጻሕፍቲ ጽሒፋ ኢያ። ናብ ልዕሊ 100 ዝዀና ቋንቋታት ከኣ ተተርጒሞም ኢዮም። ብዙሓት ካብ’ቶም መጻሕፍቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ህቡባት ኰይኖም ኢዮም። እቶም ኣዝዮም ህቡባት ዝዀኑ ድማ መጽሓፍ ብዛዕባ ፒፒ ሎንግስትሩምፕ ኰይኖም፡ ናብ 70 ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ተተርጒሞም ይርከቡ። 6 ሚልዮን ሕታማት ከኣ ተሸይጡ። እቶም ካልኦት ፍሉጣት መጻሕፍቲ ከኣ ካርልሶን ኣብ ናሕሲ፡ ኤሚል ኣብ ሎነበርያን ሮንያ ጓል ዘራ’ፍን ኢዮም። ብዘይካ መጻሕፍቲ፡ መዛሙር፡ ፊልምታት ቤተ-መዘክርን ናይ ኣስትሪድ

ኣስትሪድ ሊንድግረን ኣብ መደያይቦ ናይ ቤት ቍልዕነታ ኣብ ነስ ስሞላንድ፡

ሊንድግረን ምስልታት ተዋሳእቲ ዘሎዎ መናፈሻን ኣሎ። ኣስትሪድ ሊንድግረ፡ ህይወታ ምሉእ ሓንቲ ተሳሓቒት ሰብ’ያ ነይራ። ኵሉ ግዜ ንመሰል ቈልዑ ደው ምስ በለትን ዚመስላ ክትዛረብ ዘይትፈርሕን ኢያ ነይራ። ብዙሓት ይሰምዕዋ ነይሮም። ለባምን ሕያወይትን ነይራ ከኣ ይብሉ። 4

ኣስትሪድ ሊንድግረን፡ ነቲ ንደረስቲ መጻሕፍቲ ቈልዑ ዚውሃብ ብልጫ ስም ሂባቶ’ያ። ብልጫ ስነ-ጽሑፍ ንመዘከርታ ኣስትሪድ ሊንድግረን ይብሃል። ግን ብብልጫ ኣልማ(ALMA) ኢዩ ዚጽዋዕ። ኣልማ፡ ቃለ-ኣሕጽሮ ናይ ኣስትሪድ ሊንድግረን መዘከርታ ሽልማት ኢዩ። (Astrid Lindgren Memorial Award) 5

Författare: Annelie Drewsen & Cilla Dalén 68 sidor Pris: 159 kr


Så ska somaliska stärkas som språk Projekt visar vägen i Göteborg Krigets första offer är sanningen, brukar man säga. I Somalia, på Afrikas horn, blev även språket krigets offer. När inbördeskriget bröt ut 1991 raserades mycket av det viktiga arbetet med språkstandardisering, som pågått under 20 års tid.   Men hjälp kan ibland komma från oväntat håll. Vid Göteborgs universitet jobbar lingvisten Morgan Nilsson med att stärka somaliskans ställning och bidra till ett mer medvetet språkbruk. Sverige är hem för cirka 100 000 somalisktalande, med rötter i Somalia eller dess grannländer. Därför finns ett stort behov av litteratur och undervisningsmaterial på somaliska, förklarar Morgan Nilsson, som just återkommit från en studieresa till de somalisktalande delarna av Etiopien.   – Det långvariga kriget och skriftspråkets relativa ungdom har gjort att somaliska idag skrivs och talas på lite olika sätt, konstaterar Morgan.   Det intressanta är att det finns en standard att utgå ifrån, påpekar han. Men många känner inte till den. Språket har inte studerats på högskolenivå på decennier. Många gemensamma referensramar har gått förlorade och man hamnar därför lätt i subjektiva diskussioner om vad som är ett gott språkbruk. SPRÅKLIG BALANSAKT I NY LITTERATUR Morgan Nilsson ser positivt på hur svenska förlag nu bidrar till utgivningen på somaliska med framför allt barn-

och ungdomslitteratur. Mångspråk är oerhört viktigt, och jämfört med andra språk är det ont om somalisk skönlitteratur. Men arbetet innebär samtidigt en stor utmaning:   – Kvaliteten på språket varierar mycket, både i originallitteratur och i översättningar, och det gör ibland även viljan att förstå dialektalt färgade texter. HUR SPRÅKET SKA SE UT Själv driver han idag utbildningar för modersmålslärare och andra som arbetar med somaliska i Sverige. Där går man igenom vad språkstandarden från 1972 egentligen innebär, hur språket är uppbyggt grammatiskt och hur man kan använda ord och uttryck inom standarden, så att språket känns någorlunda neutralt.   I den somaliska språkstandarden tillåts många olika regionalt färgade ord och uttryck, men en del av dem uppfattas som snävt lokala och förstås kanske inte av alla.

På ett universitet finns faktiskt en hel institution för det somaliska språket.

Det är delvis jungfrulig mark att beträda, och författare, lärare och översättare till somaliska behöver samverka, menar han.   – Här behövs mer språkgranskning och mer samarbete! I stort sett alla somaliska översättare och tolkar är självlärda eftersom utbildningar inte har existerat. Det ger utrymme för en hel del variation i språkbruket. Vi behöver satsa på att utveckla språkbruket, ordförrådet och elevernas förmåga och lust att skriva. Då tror jag standarden faller på plats av sig själv, med tiden. UPPDÄMT BEHOV Fortfarande finns väldigt små möjligheter att studera somaliska på högskolenivå i Somalia, Somaliland och Djibouti. Men i Etiopien är frågan på dagordningen:   – På ett universitet finns faktiskt en hel institution för det somaliska språket, med tio heltidsanställda lärare och totalt 900 studenter! Det visar på ett enormt uppdämt behov, säger Morgan Nilsson. Av: Ann-Sofi Holmgren

105


FLERS PRÅ K

Lättläst på polska I Nypon förlags satsning av böcker på andra språk än svenska, har turen kommit till bland annat polska. I Sverige är polska modersmål för cirka 76 000 människor. Bland dessa finns det många barn och unga som kämpar med att lära sig läsa och skriva på det språk som talas hemma. Vi vet att våra böcker används flitigt på grundskolan, i undervisningen av modersmål.

LOTTEN Det är fredagen den trett­onde, otursdagen. Viggo ska gå på puben med sin kompis. På vägen köper han en trisslott. Den kommer att förvandla hans liv. Lotten vann första pris i Vilja förlags manustävling. Så här sa juryn: ”Välskrivet och spännande som sjutton med kampen om en miljonlott och slitningarna mellan Viggo och hans drumliga kompis.”

FRÖKEN SPÖKE Ebba och Ivar märker genast att det är något särskilt med deras vikarie. Fröken Sparre är mycket lång och smal och hon har iskalla händer. Dessutom tål hon inte solen och verkar kunna läsa tankar. Är hon en vampyr? Eller kanske ett spöke? Ebba och Ivar bestämmer sig för att ta reda på det!

ROLF FÅR ETT PAKET Rolf är glad. Han har hämtat ett paket. Det är från mamma. Vad kan det vara? Jag måste skynda mej hem och öppna det, tänker Rolf. Översättare: Urszula Pacanowska Skogqvist Best.nr. 978-91-7567-982-2

Översättare: Urszula Pacanowska Skogqvist Best.nr. 978-91-7567-980-8

Översättare: Urszula Pacanowska Skogqvist Best.nr. 978-91-7723-430-2 – O nie, zaczyna padać. Moja śliczna paczka się zamoczy – mówi Rolf.

– Viggo robi się jak tygrys – Los

mówi. – Tygrys na łowach… Jack szturcha Viggo lekko. – Prawda, Viggo?

Siedzą tak i rozmawiają, i

– Tygrys? Czyli na wyginięciu?

żartują.

– mówi rudowłosa.

Jack zamawia dla dziewczyn

Jej oczy błyszczą.

wino, a dla siebie jeszcze jedno

– Może powinniśmy zadzwonić

piwo. Viggo zostało jeszcze pół

do zoo?

szklanki.

– I wsadzić Viggo do klatki? – śmieje się Jack. – Nie, nie jest aż tak groźny.

Rudowłosa ma na imię Emma. Patrzy na zegarek. Nudzi jej się. Viggo chciałby być zabawny.

Jack i dziewczyny się śmieją. Viggo się uśmiecha. Ale ma poczucie, jakby śmiali się z niego.

Blondynka ma na imię Camilla. Siedzą z Jackiem coraz bliżej siebie.

16

17

Författare: Kerstin L Hahn Omslag: Sanna Sporrong 96 sidor Pris: 129 kr

SÅ SJUKT KÄR Måns är kär i Emma. Fel. Måns är helt sjukt kär i Emma. Vad ska han göra? Så sjukt kär är första boken om Måns och Emma, två ungdomar på väg in i puberteten. Det finns fler böcker om Måns och Emma på svenska, Översättare: Urszula Pacanowska Skogqvist Best.nr. 978-91-7567-984-6

– Yyy, Emma? – pytam. Odwraca się do mnie. Alma też. Zasycha mi w ustach. Emma na mnie patrzy. Ja patrzę na nią. I Alma też na mnie patrzy. Muszę coś powiedzieć. Inaczej Emma pomyśli, że jestem głupi. Alma też. Nie mam odwagi spojrzeć Emmie w oczy. Patrzę na jej włosy. Jej ładne, długie włosy. – Masz takie ładne włosy! Och! Czy to ja to powiedziałem? Jaki wstyd! Alma przewraca oczami. Ale Emma wygląda na zadowoloną. – Dziękuję! – No chodź, Emmo! – mówi Alma. 4

106

5

Författare: Mårten Melin Illustratör: Helena Bergendahl 20 sidor Pris: 99 kr

Text och bild: Rune Fleischer 20 sidor Pris: 79  kr

– Jak fajnie, ale co to może być? Muszę pobiec do domu otworzyć moją paczkę – mówi Rolf. 6

Översättare: Urszula Pacanowska Skogqvist Best.nr. 978-91-7723-432-6

Najlepsza Astrid na świecie Astrid Lindgren jest jedną z najbardziej znanych szwedzkich pisarek. Prawie wszyscy Szwedzi wiedzą, kto to. Czytali jej książki, oglądali filmy i programy telewizyjne, i używają słów oraz wyrażeń, które wymyśliła Astrid. Astrid Lindgren napisała w swoim życiu wiele książek. Zostały przetłumaczone na ponad 100 języków. Wiele z nich zdobyło popularność w innych krajach. Najbardziej znane są książki o Pippi Pończoszance, które zostały przetłumaczone na 70 różnych języków i sprzedane w 60 milionach egzemplarzy. Jej inne znane książki to Karlsson z dachu, Emil z

Astrid Lindgren na schodach domu rodzinnego Näs w Smålandii.

istnieją piosenki, filmy, muzea i park tematyczny z postaciami Astrid Lindgren. Przez całe swoje życie Astrid Lindgren była osobą

Imieniem Astrid Lindgren nazwano największą na świecie nagrodę dla pisarzy, którzy piszą książki dla

figlarną. Zawsze broniła praw dzieci i nie bała się mówić,

dzieci. Nazywa się ona Literacka Nagroda Pamięci Astrid

co myśli.

Lindgren, ale zazwyczaj mówi się na nią nagroda ALMA.

Wielu ludzi jej słuchało i uważało, że jest mądra i dobra. 4

Pani Sparre była bardzo wysoka i bardzo szczupła. Miała długie, czarne włosy i długą, czarną suknię. Jej twarz była biała. – Czy ona nigdy nie wychodzi na słońce? – szepnęła Ebba do Ivara. Pani Sparre uśmiechnęła się. – Nie, Ebbo. Nie lubię słońca – powiedziała. Ebba drgnęła. – Skąd pani wie, że mam na imię Ebba? 6

7

ASTRID LINDGREN – ETT LIV Astrid Lindgren är en av världens mest berömda författare. Hennes böcker är översatta till 100 språk. Astrid stod alltid på barnens sida, vilket avspeglar sig i hennes böcker. Här får vi veta mer om Astrids liv och hennes engagemang mot orättvisor.

Lönnebergi i Ronja, córka zbójnika. Oprócz książek

– To jest Pani Sparre – powiedział dyrektor. – Będzie waszą nauczycielką przez cały miesiąc. Bądźcie dla niej mili. Ebba się gapiła. Ivar się gapił. Wszyscy się gapili.

Jest to skrót od Astrid Lindgren Memorial Award. 5

Författare: Annelie Drewsen & Cilla Dalén 68 sidor Pris: 159 kr

7

Författare: Kerstin Lundberg Hahn Illustratör: Åsa Rosén 50 sidor Pris: 109 kr


Du missar väl inte ... ... vår stora katalog med böcker på mångspråk, engelska och andra skolspråk? Om du inte redan har den så beställ den på www.nyponforlag.se eller mejla info@nyponforlag.se Vi skickar den kostnadsfritt till dig.

Nypon &Vilja

Lättläst på m ångspråk, engelska och andra skolsp råk

2017/2018

förlag

Nyskrivet oc h klassiskt för skola och bibliotek ANNELIE DREW SEN:

Korsspråkan de i klassrumme t BÖCKER PÅ:

Engelska, fra nska, spanska, tys ka, arabiska, da ri, pashto, tigri nska och somalisk a Ett magasin fr ån

Lättläst för barn, unga och vuxna Nypon och Vilja

förlag

107


FLERS PRÅ K

Nypons svenska böcker på engelska och mångspråk Tabellen här till höger är en översikt över vilka av Nypon förlags svenska böcker som också finns på andra språk. Dessutom har vårt systerförlag Vilja en stor utgivning av mångspråksböcker som inte finns i tabellen. Se www.viljaforlag.se Samtliga böcker är skrivna på svenska av etablerade författare verksamma i Sverige. Böckerna skildrar livet i Sverige. Vi vill med utgivningen ge dig som till exempel arbetar i skolan eller på bibliotek möjlighet att möta läskunniga elever med böcker på deras eget modersmål. Ju starkare man är på sitt modersmål, desto bättre är möjligheterna att lära sig ett nytt språk – som svenska.

Utöver de här böckerna har vi också ett stort utbud av andra lättlästa böcker på olika språk. Böcker som vi omsorgsfullt valt från förlag runt om i världen. De böckerna presenteras i vår Flerspråkskatalog. Se föregående sida!

108


ÅRSKURS F–2

NYPONGUIDE FÖR MÅNGSPRÅK

a

isk

b ra

A

i

r Da

a a sk ka lsk hto siska ska ali rins l m r s g Pa Pe Po Ti So

e ng

E

Erik på cirkus

Rolf får ett paket

Rolf på fotboll

Ryggsäcken

Fakta om Kronprinsessan Victoria

Fröken Spöke

Förbjudet

Måns och Mahdi på gården

Så sjukt kär

Astrid Lindgren - Ett liv

Biblioteket

Dagboken

MARIANNE RANDEL SØNDERGAARD FAKTA OM KRONPRINSESSAN VICTORIA Marianne Randel Søndergaard

Kronprinsessan Victoria är populär både i Sverige och utomlands. En dag ska hon ta över efter sin pappa kungen. Victoria är välutbildad och kommer att bli en bra drottning. I den här boken får du veta mer om henne.

Fakta om Kronprinsessan Victoria 9 789175 676128

Nypon förlag

ÅRSKURS 6–9

ÅRSKURS 3–5

– en möjlighet för alla

Darias stigar

Flörten

Gå till mataffären

Kär i kärleken

Lotten

Nästan som Zlatan

Pank och kär

Rampen

Sista hållplatsen

TYPISKT TOBIAS!

Han tar upp mobilen, men batteriet är slut. Typiskt Tobias!

Kerstin L Hahn SISTA HÅLLPLATSEN

Tobias somnar på bussen en kväll. När han vaknar är han på en hållplats långt hemifrån. Nästa buss tillbaka går inte på länge, och vad vill de där killarna som kollar på honom?

SISTA HÅLLPLATSEN Kerstin L Hahn

Sista hållplatsen ingår i serien Typiskt Tobias!.

– en möjlighet för alla

9 789175 675350

Nypon förlag

Spring, Amina!

Stjärnlösa nätter

109


REGISTER

ku r Års s F– 2 ku rs 3– År s 5 ku r Gy s 6–9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k på etsm sve ate ns ria ka l Si d a

Abdi och bokhunden

P

E

D

A

30

Bästa vänner

P

E

D

A

31

Abdi och valparna

P

E

D

A

30

Bästis

P

E

D

A

20

P

E

D

A

45

Citronlemonaden

P

E

D

A

23

P

E

D

A

20

Agent Angus

P

Agility! Hoppa högt

P

P

E

D

A

44

Cykeln

Agility! Högsta vinsten

P

P

E

D

A

44

Dagboken

P

P

E

D

L

A

83

Agility! Springa snabbt

P

P

E

D

A

44

Dagboken (arabisk)

P

P

E

D

L

A

83

P

E

D

A

94

Dagboken (dari)

P

P

E

D

L

A

83

Aha, nu fattar jag! Alf i rymden NY

P

E

D

A

33

Dagboken (engelsk)

P

P

E

D

L

A

83

Alf och hajen NY

P

E

D

A

33

Dagboken (pashto)

P

P

E

D

L

A

83

Alla hundar har ADHD

P

P

E

89

Dagboken (somalisk)

P

P

E

D

L

A

83

Alla katter har AST

P

P

E

89

Dagboken (tigrinsk)

P

P

E

D

L

A

83

Allan Zongo - killen från rymden

P

P

P

E

D

A

79

Allan Zongo - vildare än vanligt

P

E

D

A

60

Allan Zongo flyger i luften

D

A

62

Dagens hjälte NY

E

D

A

62

Dags för ramadan!

P

E

D

A

62

Daniel Deckare får näsan i kläm

P

E

D

A

35

Allan Zongo lever farligt

P

E

D

A

62

Daniel Deckare gör en tavla

P

E

D

A

35

Allan Zongo och den sista dagen

P

E

D

A

62

Daniel Deckare i snön

P

E

D

A

35

Allan Zongo och jordens undergång

P

E

D

A

62

Daniel Deckare jagar en tjuv

P

E

D

A

35

Allan Zongo på fyra ben

P

E

D

A

62

Daniel Deckare letar paket

P

E

D

A

35

Allan Zongo störtar

P

E

D

A

62

Daniel Deckare på semester

P

E

D

A

35

P

Alva blir skadad

P

E

D

A

35

Daria’s Paths NY

P

E

D

L

A

101

Alva ordnar loppis

P

E

D

A

35

Darias stigar (engelsk) NY

P

E

D

L

A

101

Alva skejtar

P

D

A

35

Demonen

P

E

D

A

77

Alvin och hunden

P

E

D

A

32

Demonpassning!

E

D

A

61

Alvin och lejonet

P

E

D

A

32

Dennis kamp

P

P

E

D

A

85

E

D

A

74

Det vita rummet

P

P

E

D

A

84

D

A

20

Disco

E

D

A

46

A

41

Ditt äckel

E

D

A

75

A

97

Djurdoktorn

E

D

A

36

Amina-böckerna

P

P

Amir

P

E

Amirs alfabet

P

E

Anne Frank – Ett liv

P

P

E

D

L

P P

P

P P

P

P

Anton har lim på skorna

P

P

E

D

A

34

Drakblod

P

P

E

D

A

62

Anton och den nya målvakten

P

P

E

D

A

34

Drakduellen

P

P

E

D

A

62

Anton på farlig mark

P

P

E

D

A

34

Draken med tatueringen

P

P

E

D

A

62

Anton är lagets hjälte

P

P

E

D

A

34

Du och jag, Agnes

P

E

D

A

67

A

65

Egils bästa sommar

E

D

A

22

E

D

A

79

E

D

A

57

P

E

D

A

79

P

E

D

A

76

Arvid och diskot

P

P

P

E

D

Astrid Lindgren - A life NY

P

P

E

D

L

A

99, 101

Elsa i London

Astrid Lindgren - Ett liv

P

P

E

D

L

A

96, 99

Emil, 11

Astrid Lindgren - Ett liv (arabisk) NY

P

P

E

D

L

A

99, 102

Emma och Måns

Astrid Lindgren - Ett liv (engelsk) NY

P

P

E

D

L

A

99, 101

En droppe midnatt NY

Astrid Lindgren - Ett liv (pashto) NY

P

P

E

D

L

A

99, 103

En farlig önskan

P

E

D

A

62

Astrid Lindgren - Ett liv (persisk) NY

P

P

E

D

L

A

99, 103

En häst på rymmen

P

E

D

A

69

Astrid Lindgren - Ett liv (polsk) NY

P

P

E

D

L

A

99, 106

En lång väg från stallet

P

E

D

A

69

Astrid Lindgren - Ett liv (tigrinsk) NY

P

P

E

D

L

A

99, 104

En lös tand!

E

D

A

12-13

Azras bok NY

P

P

E

D

L

A

71

En natt i stallet

P

E

D

A

69

E

D

A

57

En ny häst i stallet

P

E

D

A

69

E

D

A

84

En tjuv i huset

P

E

D

A

45

E

D

A

30

En överraskning i stallet

P

E

D

A

69

E

D

A

66

Ensam

E

D

A

20

E

D

A

100

Epa på annons NY

E

D

A

77

D

A

66

Erik April! April!

P

E

D

A

16-17

E

D

A

20

Erik blir hjälte

P

E

D

A

16-17

E

D

A

77

Erik blir kapten

P

E

D

A

16-17

E

D

A

23

Erik bygger en koja

P

E

D

A

16-17

A

101

Erik dyker

P

D

A

16-17

A

72

Erik firar jul

P

E

D

A

16-17

Bara bråk

P

Bara en liten nalle

P

Bella-böckerna

P

Benny på bänken

P

P

Big Bang Bio NY

P P

Bit ihop nu! Boris flyttar in

P

P

Biblioteket (engelsk) NY

110

Titel

År s

ku r Års s F– 2 ku rs 3– År s 5 ku r Gy s 6–9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k på etsm sve ate ns ria ka l Si d a

År s

Titel

P P

P

Broke and in Love NY

P

P

E

D

Brädan

P

P

E

D

L

P P P P

P

P P

P

L

Bästa boken NY

P

P

E

D

A

46

Erik går vilse NY

P

E

D

A

16-17

Bästa tränaren

P

P

E

D

A

47

Erik i full fart

P

E

D

A

16-17


Erik jagar en hund

P

E

D

A

16-17

Fakta om älgar

Erik kör cross

P

E

D

A

16-17

FC Barcelona

Erik kör gokart

P

E

D

A

16-17

Fegis! NY

Erik kör traktor

P

E

D

A

16-17

Flirting NY

Erik på cirkus

P

E

D

A

16-17

Flytten

Erik på cirkus (arabisk)

P

E

D

A

16-17

Flytten (meänkieli) NY

Erik på cirkus (dari)

P

E

D

A

16-17

Flörten (engelsk) NY

Erik på rally

P

D

A

16-17

Fröken Spöke

Erik på skräckfilm

P

E

D

A

16-17

Fröken Spöke (arabisk)

Erik på spökjakt

P

E

D

A

16-17

Erik på taket

P

E

D

A

Erik rymmer

P

E

D

Erik spelar trummor NY

P

E

Erik spökar

P

Erik står i mål

ku r Års s F– 2 ku rs 3– År s 5 ku r Gy s 6–9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k på etsm sve ate ns ria ka l Si d a

Titel

År s

ku r Års s F– 2 ku rs 3– År s 5 ku r Gy s 6–9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k på etsm sve ate ns ria ka l Si d a

År s

Titel

P

P

E

D

E

D

E

D

A

46

P

E

D

A

100

P

P

E

D

A

83

P

P

P P

P

P

P

L

A

93

A

97

A

83

E

D

A

100

P

E

D

A

58

P

E

D

A

58

Fröken Spöke (dari) NY

P

E

D

A

102

16-17

Fröken Spöke (engelsk)

P

E

D

A

58

A

16-17

Fröken Spöke (pashto)

P

E

D

A

58

D

A

16-17

Fröken Spöke (polska) NY

P

E

D

A

106

E

D

A

16-17

Fröken Spöke (somalisk)

P

E

D

A

58

P

E

D

A

16-17

Fröken Spöke (tigrinsk)

P

E

D

A

58

Erik testar bilar

P

E

D

A

16-17

Fröken Spöke fixar loppis

P

E

D

A

58

Erik tältar

P

E

D

A

16-17

Fröken Spöke går på cirkus

P

E

D

A

58

Erik tävlar

P

E

D

A

16-17

Fröken Spöke går vilse NY

P

E

D

A

58

Erik upp och ner

P

E

D

A

16-17

Fröken Spöke kommer tillbaka

P

E

D

A

58

Erik åker skoter

P

E

D

A

16-17

Fröken Spöke och den svarta katten

P

E

D

A

58

Ett hopp för stallet

P

E

D

A

69

Fröken Spöke på sommarlov

P

E

D

A

58

Ett kompishjärta

P

E

D

A

63

Funky får motstånd

P

E

D

A

50

E

D

A

12-13

Funky går vidare

P

E

D

A

50

E

D

A

97

Funky är på gång

P

E

D

A

50

E

D

A

78

A

49

Ett stort paket!

P

Fadime Sahindal - Ett liv NY

P

P

L

Fakta om Astrid Lindgren

P

P

E

D

A

93

Fågelflickan

P

Fakta om bilar

P

P

E

D

A

93

Fåglarna

Fakta om dansband NY

P

P

E

D

A

92

Fångade på isen

P

E

D

A

45

Fakta om drönare

P

P

E

D

A

93

Förbjudet

P

E

D

A

57

Fakta om fotbolls-VM NY

P

P

E

D

A

92

Förbjudet (arabisk)

P

E

D

A

57

Fakta om friidrott

P

P

E

D

A

92

Försova sig

E

D

A

20

Fakta om hunden

P

P

E

D

A

93

Första gången

P

P

E

D

A

80

Fakta om hästen

P

P

E

D

A

93

Första natten

P

P

E

D

A

75

Fakta om kaniner

P

P

E

D

A

93

Ge inte upp, Amina!

P

P

E

D

A

74

Fakta om Kronprinsessan Victoria

P

P

E

D

A

93

Genväg till Aha-serien

Fakta om Kronprinsessan Victoria (arabisk)

P

P

E

D

A

93

Grön skrivbok

Fakta om Kronprinsessan Victoria (dari)

P

P

E

D

A

93

Gå till mataffären (engelsk) NY

Fakta om Kronprinsessan Victoria (pashto)

P

P

E

D

A

93

Heja Mikael!

Fakta om Kronprinsessan Victoria (somalisk)

P

P

E

D

A

93

Fakta om Kronprinsessan Victoria (tigrinsk)

P

P

E

D

A

Fakta om kungen och drottningen

P

P

E

D

Fakta om Malala Yousafzai

P

P

E

Fakta om Manchester United

P

P

Fakta om Marcus och Martinus NY

P

Fakta om Marta

P

P

P

P

P P

P

E

95

P

37 P

E

D

P

E

Helt slut

P

93

Hemlig beundrare

P

A

93

Hemligheten

D

A

93

Hemligt sms

E

D

A

92

Henke och bokstäverna som hoppar NY

P

E

D

A

92

Hillary Clinton – Ett liv

P

P

E

D

A

92

Hjälten

P

Fakta om Martin Luther

P

P

E

D

A

93

Hoppa högt

P

Fakta om Melodifestivalen

P

P

E

D

A

92

Hur kunde han?

Fakta om Nelson Mandela

P

P

E

D

A

93

Hurra! Mål!

P

Fakta om One Direction

P

P

E

D

A

92

Häxan Vera

P

P

Fakta om Real Madrid

P

P

E

D

A

92

Högsta vinsten

P

P

Fakta om skateboard

P

P

E

D

A

92

Idrottsdag

Fakta om tsunamier

P

P

E

D

A

93

In Love with Love NY

Fakta om USA

P

P

E

D

A

93

Ingen gör mål på mig

Fakta om vargar

P

P

E

D

A

93

Inte bjudna

Fakta om vikingar NY

P

P

E

D

A

93

Inte vara utan

Fakta om Zlatan

P

P

E

D

A

92

Isak är en hjälte

P

A

101

D

A

67

E

D

A

64

E

D

A

64

D

A

78

E

D

A

64

E

D

A

11

E

D

A

97

P

E

D

A

31

P

E

D

A

44

E

D

A

84

E

D

A

12-13

D

A

61

E

D

A

44

E

D

A

46

E

D

A

100

P

E

D

A

75

P

E

D

A

47

E

D

A

80

E

D

A

40

P

P

P P P

P

P

P

P

P P

P

P P

L

P

L

L

111


REGISTER

ku r Års s F– 2 ku rs 3– År s 5 ku r Gy s 6–9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k på etsm sve ate ns ria ka l Si d a

Isak är en tjuv

P

E

D

A

40

Lotten (tigrinsk) NY

Jag vill också rida NY

P

E

D

A

12-13

Lovesick

P

E

D

A

48

Långt ifrån Zlatan

P

E

D

A

32

Lätta fakta om bilar

P

23

Lätta fakta om hunden

Jakob och hunden Joel är död

P

Jonatan på Måsberget

P

Julia är inte dum!

P

D

A

67

Lätta fakta om Zlatan

Kanske som Zlatan

P

P

E

D

A

73

Malala Yousafzai – Ett liv

Kaos i skallen

P

P

E

D

A

79

Man får inte springa!

P

E

D

A

104

E

D

A

64

E

D

A

73

P

E

D

A

93

P

P

E

D

A

93

P

P

E

D

A

92

E

D

A

97

E

D

A

12-13

E

D

A

96

E

D

A

20

D

A

95

P P

P

P

P

P

L

L

Kasta stenen då! NY

P

E

D

A

45

Martin Luther King - Ett liv

Klara Andersson, hästägare

P

E

D

A

68

Matsalen

E

D

A

32

Medeltiden

E

D

A

68

Mellan dig och mig

P

P

E

D

A

80

E

D

A

32

Men jag är kär i henne

P

P

E

D

A

80

E

D

A

44

Klara räddar en kattunge

P

Klara, färdiga, gå! Klara, ny i klassen

P P

P

P

P P

L

Klaras dröm

P

E

D

A

68

Mer än bara fotboll

P

Klaras vintersorg

P

E

D

A

68

Messi (arabisk)

P

A

91

Klaras äventyrsritt NY

P

E

D

A

68

Messi (somalisk)

P

A

91

E

D

A

30

Mimmi och valpen

P

P

E

D

A

30

E

D

A

74

Mimmi, valpen och branden

P

P

E

D

A

30

E

D

A

12-13

Mimmi, valpen och kaninen

P

P

E

D

A

30

E

D

A

82

Mimmi, valpen och rånet

P

P

E

D

A

30

P

E

D

A

12-13

E

D

A

82

Kom fram, Bella!

P

Kom igen, Amina! Kom ner, Sotis!

P

P

P

Konserten

P

P

L

Kropp och hälsa

P

E

D

A

95

Min bästa kompis! NY

Kyssas typ

P

E

D

A

64

Mina systrar badade aldrig

Kär eller magsjuk?

P

E

D

A

65

Minifakta om Berlin

P

E

D

A

91

E

D

A

100

Minifakta om bilar

P

E

D

A

91

E

D

A

46

Minifakta om blixt och åska

P

E

D

A

91

D

A

60

Minifakta om delfiner

P

E

D

A

90

Kär i kärleken (engelsk) NY

P P

P

P

L

Köra tevespel

P

Köttbullar i fickan

P

Latte i lådan

P

E

D

A

60

Minifakta om djurungar hemma NY

P

E

D

A

90

Le, Tova!

P

E

D

A

66

Minifakta om djurungar i skogen

P

E

D

A

90

Lea och matkriget NY

P

P

E

D

A

27

Minifakta om djurungar i staden

P

E

D

A

90

Lea och snöbollskriget

P

P

E

D

A

27

Minifakta om djurungar på landet

P

E

D

A

90

Lea på fest

P

P

E

D

A

27

Minifakta om flygplan

P

E

D

A

91

Lea ringer 112

P

P

E

D

A

27

Minifakta om hajar

P

E

D

A

90

Lea slår hårt

P

P

E

D

A

27

Minifakta om hamstrar

P

E

D

A

90

Lea spelar hockey

P

P

E

D

A

27

Minifakta om katter

P

E

D

A

90

Lea tävlar NY

P

P

E

D

A

27

Minifakta om lejon

P

E

D

A

90

Leas sorg

P

P

E

D

A

27

Minifakta om marsvin

P

E

D

A

90

Lejonet och musen

P

P

E

D

A

22

Minifakta om Messi

P

E

D

A

91

Leka tre

P

E

D

A

20

Minifakta om Messi (arabisk)

P

A

91

Leo hittar en skatt

P

E

D

A

35

Minifakta om Messi (somalisk)

P

A

91

Leo kör rally

P

E

D

A

35

Minifakta om orkaner

P

E

D

A

91

Leo och olyckan

P

E

D

A

35

Minifakta om resor i rymden

P

E

D

A

91

Leo räddar en kalv

P

E

D

A

35

Minifakta om Ronaldo

P

E

D

A

91

Leo åker monstertruck

P

E

D

A

35

Minifakta om Ronaldo (somalisk)

P

A

91

E

D

A

48

Minifakta om schack NY

P

E

D

A

91

Lille prinsen

P

P

L

Linus och Flisa

P

E

D

A

36

Minifakta om smileys

P

E

D

A

91

Linus och Leo

P

E

D

A

36

Minifakta om solen NY

P

E

D

A

91

Linus och Morris NY

P

E

D

A

36

Minifakta om tigrar NY

P

E

D

A

90

Linus och Sunna

P

E

D

A

36

Minifakta om Zlatan

P

E

D

A

91

Linus och Tim

P

E

D

A

36

Minifakta om Zlatan (arabisk)

P

A

91

E

D

A

94

Mormor polis och Piratflaggan NY

P

E

D

A

51

E

D

A

12-13

Mormor polis och Röda faran

P

E

D

A

51

E

D

A

47

Mormor polis och Zlatans skor

P

E

D

A

51

Liv och miljö Livat på Lingonvägen Lo-böckerna

112

Titel

År s

ku r Års s F– 2 ku rs 3– År s 5 ku r Gy s 6–9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k på etsm sve ate ns ria ka l Si d a

År s

Titel

P P P

P

Lotten (engelsk) NY

P

E

D

L

A

101

Mynta och de mystiska grannarna

P

E

D

A

56

Lotten (persisk) NY

P

E

D

L

A

103

Mynta och de mystiska inbrotten

P

E

D

A

56

Lotten (polsk) NY

P

E

D

L

A

106

Mynta och de mystiska stölderna

P

E

D

A

56


ku r Års s F– 2 ku rs 3– År s 5 ku r Gy s 6–9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k på etsm sve ate ns ria ka l Si d a

Titel

År s

ku r Års s F– 2 ku rs 3– År s 5 ku r Gy s 6–9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k på etsm sve ate ns ria ka l Si d a

År s

Titel

Mynta och den mystiska cykeltjuven NY

P

E

D

A

56

Rampen

P

P

E

D

A

72

Mynta och den mystiska hundtjuven

P

E

D

A

56

Rampen (dari)

P

P

E

D

A

72

Mynta och den mystiska rånaren

P

E

D

A

56

Rampen (engelsk)

P

P

E

D

A

72

Mynta och det mystiska hjärtat

P

E

D

A

56

Rolf and the package

P

P

E

D

A

25

Måns och Emma

P

E

D

A

64

Rolf at the football game

P

P

E

D

A

25

Måns och Mahdi på gården NY

P

E

D

A

52-53

Rolf bränner sig NY

P

P

E

D

A

25

Måns och Mahdi på gården (arabisk) NY

P

E

D

A

102

Rolf cyklar

P

P

E

D

A

25

Måns och Mahdi på gården (dari) NY

P

E

D

A

102

Rolf flyttar

P

P

E

D

A

25

Måns och Mahdi på gården (somalisk) NY

P

E

D

A

104

Rolf får en gitarr

P

P

E

D

A

25

Måns och Mahdi spelar fotboll NY

P

E

D

A

52-53

Rolf får ett paket

P

P

E

D

A

25

Mästerdetektiven Blomkvist

P

D

A

48

Rolf får ett paket (arabisk)

P

P

E

D

A

25

A

97

Rolf får ett paket (dari)

P

P

E

D

A

25

Nelson Mandela – Ett liv

P

P

P

P

E

D

L

L

Nina skickar sms

P

E

D

A

31

Rolf får ett paket (engelsk)

P

P

E

D

A

25

Ninas nya syster

P

E

D

A

31

Rolf får ett paket (pashto) NY

P

P

E

D

A

103

Noa får ont i magen

P

E

D

A

14

Rolf får ett paket (polsk) NY

P

P

E

D

A

106

Noa gör fel

P

E

D

A

14

Rolf får ett paket (somalisk)

P

P

E

D

A

25

Noa och julklappen

P

E

D

A

14

Rolf får ett paket (tigrinsk)

P

P

E

D

A

25

Noa och vargen

P

E

D

A

14

Rolf har en pistol

P

P

E

D

A

25

Noa på flyget

P

E

D

A

14

Rolf i parken

P

P

E

D

A

25

Noa på läger

P

E

D

A

14

Rolf klipper håret

P

P

E

D

A

25

Noa på museum

P

E

D

A

14

Rolf letar guld

P

P

E

D

A

25

Noa på tivoli

P

E

D

A

14

Rolf och hunden

P

P

E

D

A

25

Noa skickar ett sms

P

E

D

A

14

Rolf och katten

P

P

E

D

A

25

Noa åker skidor

P

E

D

A

14

Rolf på disko NY

P

P

E

D

A

25

Noa äter nypon

P

E

D

A

14

Rolf på en öde ö

P

P

E

D

A

25

Nova kör BMX

P

E

D

A

31

Rolf på fotboll

P

P

E

D

A

25

P

Nu räcker det!

P

P

E

D

A

84

Rolf på fotboll (arabisk)

P

P

E

D

A

25

Nu är jag kär i dig

P

P

E

D

A

75

Rolf på fotboll (engelsk)

P

P

E

D

A

25

E

D

A

67

Rolf på jakt

P

P

E

D

A

25

E

D

A

47

Rolf på tivoli

P

P

E

D

A

25

15

Rolf ser på teve

P

P

E

D

A

25

Nu är pappa hemma

P

Ny i klassen NY

P

Nypon-pennan

P

P

P

När bilarna brinner

P

P

E

D

L

A

85

Rolf vid havet

P

P

E

D

A

25

När hundarna kommer

P

P

E

D

L

A

85

Rolf äter ute

P

P

E

D

A

25

Närmare Zlatan

P

P

E

D

A

73

Ronaldo (somalisk)

A

91

Nästan som Zlatan

P

P

E

D

A

73

Rosa Parks - Ett liv

A

96

Nästan som Zlatan (arabisk)

P

P

E

D

A

73

Rut fyller år

P

Nästan som Zlatan (engelsk)

P

E

D

A

73

Rut har kuddkrig NY

P P

P

E

D

L

P

E

D

A

19

P

P

E

D

A

19

Ola har tur

P

P

E

D

A

40

Rut hos doktorn

P

P

E

D

A

19

Ola och resan till landet

P

P

E

D

A

40

Rut på utflykt NY

P

P

E

D

A

19

Olle, 8

P

E

D

A

20

Rut tränar

P

P

E

D

A

19

E

D

A

96

Rut äter glass

P

P

E

D

A

19

E

D

A

46

Ryggsäcken

P

E

D

A

20

E

D

A

84

Ryggsäcken (arabisk)

P

E

D

A

20

37

Rädda pandan!

E

D

A

67

A

82

A

74

A

80

A

95

A

83

Olof Palme - Ett liv NY

P

Omelett!

P

Operation Blodsdiamant Orange skrivbok

P P

P

Palla äpplen

P

P

P

P

P

P

L

P

E

D

A

46

Sara springer inte

P

P

E

D

Pank och kär

P

P

E

D

A

79

Satsa allt, Amina! NY

P

P

E

D

Pank och kär (arabisk) NY

P

P

E

D

A

102

Serum NY

P

P

E

D

Pank och kär (dari) NY

P

P

E

D

A

102

Sex och lite sånt

Pank och kär (engelsk) NY

P

P

E

D

A

101

Siirto NY

P

D P

P

L

L

Pappa, jag är hungrig!

P

E

D

A

24

Simon blir arg

P

E

D

A

34

Pappa, var är du?

P

E

D

A

24

Simon fintar

P

E

D

A

34

E

D

A

72

Simon gör mål

P

E

D

A

34

Parkour!

P

Pass på!

P

E

D

A

77

Simon mot Jakob

P

E

D

A

34

P

E

D

A

46

Simon och Messi

P

E

D

A

34

E

D

A

12-13

Simon trixar

P

E

D

A

34

Provet På utflykt!

P P

P

113


REGISTER

Simprovet

D

A

20

Träna med Rolf

P

P

E

D

A

79

Turbo blir spökjägare NY

P

E

D

A

55

Sista hållplatsen (dari)

P

P

E

A

79

Turbo och den mystiske Kilroy

P

E

D

A

55

P

P

P

15

P

E

D

A

41

Turbo och hundtjuven

P

E

D

A

55

Skejtarna i kojan

P

E

D

A

60

Turbo och monstergäddan

P

E

D

A

55

Skejtarna i rampen

P

E

D

A

60

Turbo och tokige Ture

P

E

D

A

55

D

A

78

Turbo och vampyren

P

E

D

A

55

D

A

57

Turbo tävlar

P

E

D

A

55

29

Typiskt Tobias!

E

D

A

79

37

Tyst, Bella!

P

E

D

A

30

E

D

A

20

E

D

A

43

E

D

A

89

Skiljas

P

Skolfotot

P

P

E

Skolstegen

P

Skrivbok

P

Skräck bakom masken

P

E

D

A

24

Tågresan

P

Skräck i förrådet

P

E

D

A

24

Tänk dig att fly NY

P

Skräck i skogen

P

E

D

A

24

Underbara ADHD NY

Skräck på båten

P

E

D

A

24

Utan ord

P

E

D

A

63

Sluta nu, Bella!

P

E

D

A

30

Vampyrjakt!

P

E

D

A

61

D

A

78

Vandrande pinnar på rymmen

P

E

D

A

57

E

D

A

20

Vanja och Livia

P

E

D

A

61

E

D

A

60

Var är Sotis? NY

E

D

A

12-13

E

D

A

20

Varning för tanter

P

E

D

A

60

P

Sorg Sova borta

Sovsäcken

P

P

P

P

Sova över

P P

P

P

P P

P

P

L

Spring, Amina!

P

P

E

D

A

74

Varulvsfeber!

P

E

D

A

61

Spring, Amina! Light

P

P

E

D

A

74

Vasatiden

P

E

D

A

94

Spring, Amina! (arabisk)

P

P

E

D

A

74

Vera. En riktig häxa

P

E

D

A

61

Spring, Amina! (engelsk)

P

P

E

D

A

74

Vi tre-böckerna

E

D

A

46

Spring, Amina! (somalisk)

P

P

E

D

A

74

Viggo, du ljuger!

P

E

D

A

33

E

D

A

44

Viggo, månen har landat!

P

E

D

A

33

E

D

A

20

Vikarien

P

E

D

A

47

D

A

94

Springa snabbt

P

Sprutan

P

P

P

P

P

P

Spökbegravning!

P

E

D

A

61

Vikingar

P

Stallet Lyckan

P

E

D

A

69

Vilken smäll!

P

E

D

A

66

Stenåldern

P

E

D

A

94

Vännen

P

E

D

A

31

P

E

D

A

61

E

D

A

86

A

91

A

96

A

47

Stjärnlösa nätter

P

P

E

D

L

A

82

Växtattack!

Stjärnlösa nätter (arabisk)

P

P

E

D

L

A

82

Zenobia

Stjärnlösa nätter (engelsk)

P

P

E

D

L

A

82

Zlatan (arabisk)

Stjärnlösa nätter Arbetsmaterial

P

P

E

D

L

A

82

Zlatan Ibrahimovic - Ett liv

Stopp, stanna!

P

P

E

D

A

79

Åka fast

Stormaktstiden

P

E

D

A

95

Superhemligt kär NY

P

E

D

A

64

Sveket

P

E

D

A

50

Så sjukt kär

P

D

A

64

Så sjukt kär (arabisk)

P

E

D

A

64

Så sjukt kär (engelsk)

P

E

D

A

64

Så sjukt kär (persisk) NY

P

E

D

A

103

Så sjukt kär (polsk) NY

P

E

D

A

106

Så sjukt kär (tigrinsk) NY

P

E

D

A

104

P

E

D

A

18

Taggad på Insta

P

E

D

A

44

Teknik med el

P

D

A

95

Teknik med hus och broar

P

D

A

95

Sånger för alla nya

P

Terror

114

ku r Års s F– 2 ku rs 3– År s 5 ku r Gy s 6–9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k på etsm sve ate ns ria ka l Si d a

E

Sista hållplatsen

Sjalen

P

Titel

År s

ku r Års s F– 2 ku rs 3– År s 5 ku r Gy s 6–9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k på etsm sve ate ns ria ka l Si d a

År s

Titel

P

P

E

D

L

A

97

The Library NY

P

E

D

L

A

100

The Lottery NY

P

E

D

L

A

101

The Supermarket NY

P

E

D

L

A

101

A

80

A

72

Tjejen på skolgården

P

P

E

D

Tricket

P

P

E

D

L

Träna med Erik

P

P

15

Träna med Noa

P

P

15

P

P

P

P P P

P

P

E

D

E

D

L


Lättläst för unga vuxna & vuxna

Så här beställer du

Våren 2018

BÖCKER FÖR:

Nyheter!

Lärvux, Sva, Sfi, bibliotek, gymnasiet, språkintro och yrkessvenska.

Vi har delat upp vårt sortiment i flera kataloger. Utöver den nu nu läser har vi Viljakatalogen, med lättlästa böcker för unga vuxna och vuxna. Vi har också katalogerna Pedagogiskt material samt Lättläst på mångspråk, engelska och andra skolspråk.

Lättlästa böcker från Jason Diakité, Karin Brunk Holmqvist, Negra Efendic, Georgios Karpathakis och många fler …

Nypon &Vilja Lättläst på mångspråk, engelska och andra skolspråk

2017/2018

förlag

Nyskrivet och klassiskt för skola och bibliotek ANNELIE DREWSEN:

Korsspråkande i klassrummet

Vill du ha någon av våra andra kataloger? Mejla oss på info@nyponforlag.se så skickar vi den till dig med en gång.

BÖCKER PÅ:

Engelska, franska, spanska, tyska, arabiska, dari, pashto, tigrinska och somaliska

Lättläst för barn, unga och vuxna

Ett magasin från Nypon och Vilja förlag

BRA ATT VETA NÄR DU SKA BESTÄLLA UPPHANDLINGSAVTAL

PRISER OCH LEVERANSVILLKOR

De flesta kommuner har upphandlingsavtal med olika återförsäljare för inköp av böcker och material. Som medarbetare på en kommun använder du dig av det avtalet. Stäm av med din närmaste chef om du är tveksam. Sedan går du in på respektive återförsäljares hemsida.   Där kan du beställa allt som finns i katalogen, även e-böcker.

PRISER

LÄROMEDIA

BOKUS

www.laromedia.se

www.bokus.se

ADLIBRIS

GR-UTBILDNING

www.adlibris.se

www.gr-utbildning.se

BTJ

www.btj.se

BESTÄLL DIREKT FRÅN OSS Som bibliotek, skola eller privatperson kan du alltid beställa direkt från oss. NÄTBUTIK

www.nyponforlag.se TELEFON KUNDTJÄNST

019-20   69   40 POST

Alla priser i katalogen är exklusive frakt och moms och gäller när du beställer direkt från oss. Våra återförsäljare kan ha andra priser. MOMS

6 procent moms tillkommer på böcker, 25 procent på material. FRAKTKOSTNAD

För brev under 1 kilo är portot 48 kronor. Väger försändelsen över 1 kilo skickar vi den som Företagspaket, och följer PostNords taxa. LEVERANS

Din beställning packas och distribueras som regel senast dagen efter att vi har fått din beställning. Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar och för att en bok/produkt kan ha tagit slut.

INLÄSNINGSTJÄNST De flesta skönlitterära svenska böcker som finns i katalogen är också inlästa som Full-Daisy. Det betyder att de finns som text-, ljud- och bildfiler. Har din kommun avtal med Inläsningstjänst kan du använda Daisyfiler kostnadsfritt. Gå in på www.inlasningstjanst.se

Nypon förlag AB, Stortorget 11, 252   20 Helsingborg

115


LÄTTLÄST FÖR ALLA! Vänd på det här magasinet, så hittar du nästan hela sortimentet av lättlästa böcker från Sveriges största lättläst-förlag!

TELEFON KUNDTJÄNST

TELEFON REDAKTIONEN

019-20 69 40

042-442 24 20

REDAKTIONEN HELSINGBORG

REDAKTIONEN STOCKHOLM

Stortorget 11 252 20 Helsingborg

www.facebook.com/nyponforlag

Östermalmsgatan 61 114 50 Stockholm

www.twitter.com/nyponforlag

www.nyponforlag.se

www.instagram.com/nyponforlag

Nypon förlags vårmagasin 2018  
Nypon förlags vårmagasin 2018  

Här är Nypon förlags vårkatalog 2018 fylld med lättläst litteratur för barn och unga. Besök vår hemsida www.nyponforlag.se om du vill läsa m...

Advertisement