Page 1

nypon LÄTTLÄSTA BÖCKER FÖR ALLA

Hösten 2017

MAGASINET

KATARINA VON BREDOW AKTUELL MED LÄTTLÄST

LÄTTLÄST OCKSÅ PÅ MÅNGSPRÅK

ETT KOMPISHJÄRTA AV EVA SUSSO

ZLATAN DEL 4 AV JOHANNA NILSSON

LÄTTLÄSTA NYHETER ETT MAGASIN FRÅN 1


NYPON FÖRLAG

Krönika: Förlagschefen har ordet

LENA MARIA NORDSTRAND

Varning för lättläst Vi behöver ibland hjälp för att komma igång med vissa saker. En del tycker det är jobbigt att läsa. Då kan lättlästa böcker vara en hjälp. Men nu kritiseras lättläst för att erbjuda alltför lite ”tuggmotstånd”. Kritikerna måste ha missförstått syftet med lättlästa böcker! FO

TO

JON

Vi är många som är delaktiga i arbetet med att ta fram Nypons lättlästa böcker för barn och unga. Framför allt finns det en stor grupp frilansande medarbetare, som redaktörer, illustratörer, formgivare och sätterier. För att inte tala om våra ovärderliga författare!!! Men vi är en liten tajt grupp som tillsammans projektleder hela utgivningen av Nypons lättlästa böcker och de vuxenböcker som ges ut under förlagsnamnet Vilja.

ANNETTE PERSSON huvudredaktör för Nypon med ansvar också för bl.a. hemsidan

BENGT REVIN ansvarig för ekonomi, statistik och upphandling av tryck

HENNY HOLMQVIST förläggare för barn-, ungdomsoch vuxenböcker

KEVIN PETERSEN redaktions­ assistent och sättare

LENA MARIA NORDSTRAND förlagschef med övergripande ansvar för Nypon och Vilja förlag

LINA NORDSTRAND förlagschef med ansvar för vuxenböcker under namnet Vilja

MIA LJUNGGREN projektledare och huvudredaktör för Vilja

SANDRA SVENSSON koordinator för marknadsföringen av Nypon och Vilja förlag

SARA WÅGLIN ansvarig för Nypons faktaböcker och huvudredaktör för Vilja

ULLABRITTA ENGSTRÖM special­ pedagogisk rådgivare och mässansvarig i norra Sverige

ATAN BYLARS

D

E ALLRA FLESTA barn lär sig läsa på lågstadiet. Till sin hjälp har de bl.a. kloka pedagoger, engagerade föräldrar, lästräningsböcker och börja läsa-böcker. De erövrar läsförmågan och tränar upp läsförståelsen. De här eleverna behöver inte lättläst. Det är vuxnas ansvar att stimulera dem till att läsa i nivå med sin förmåga, för att utveckla sitt språk, sitt tänkande och sin läslust.

LÄTTLÄST FÖR DE KÄMPANDE

Så finns det en stor grupp barn och unga med olika typer av läsoch skrivsvårigheter. Det är för dessa elever som lättlästa böcker behövs. Vuxna som möter de här eleverna efterlyser böcker med ett innehåll som motsvarar läsarens ålder och intresse, och med ett språk som ger lagom stora utmaningar. Lättläst kan på så sätt hjälpa läsaren till att träna läsförmågan och finna läslusten. LÄTTLÄST FÖR ALLA

Kritiken mot lättläst handlar bland annat om att lättläst har blivit för bra. Att allt fler lockas att läsa lättläst, också de som inte behöver det. Utmärkt! Då kan alla läsa lättläst; vissa av bekvämlighet (men där vuxna samtidigt lockar dem till större utmaningar), andra som ett nödvändigt verktyg för att alls komma igång med läsningen. Lättlästa böcker blir därmed inte stigmatiserande eftersom alla läser dem, men av olika anledningar. BARA DET BÄSTA ÄR GOTT NOG

De som kämpar med sin läsning läser få böcker. Då ska de vara skrivna av skickliga författare som har något att förmedla, t ex Johanna Nilsson, Mårten Melin, Katarina von Bredow, Thomas Halling, Kerstin L Hahn, Torsten Bengtsson, Ulf Sindt, Annelie Drewsen, Ann-Charlotte Ekensten, Lena Lilleste, Gull Åkerblom, Jörn Jensen, Kirsten Ahlburg … För att nu ge exempel på några populära författare som också skriver lättläst för Nypon förlag. Lena Maria Nordstrand, Förlagschef

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER:

@nyponforlag 2

OMSLAGSFOTO: DAN LEPP/JOHNÉR


INNEHÅLL

16

16 Nytt för de allra yngsta.

Livat på Lingonvägen.

10

ÅRSKURS 3–5

28

ÅRSKURS 6–9

44

53

29 Ny deckarserie.

ÅRSKURS F–2

Nytt från Mårten Melin.

FAKTA 58

REGISTER 68

62 En av flera faktaböcker.

13 Träna läsförståelse.

18 Storsäljaren fortsätter.

45 Bearbetad till lättläst.

Jessica Schiefauer.

45 3


Nypons senaste nyheter Vi har 55 lättlästa nyheter den här säsongen. För att uppmärksamma dem lite extra har vi valt att presentera dem på denna och följande sidor. Vi har placerat nyheterna i de ”avdelningar" där de hör hemma, t ex Årskurs F–2 eller Faktaböcker.

NYHETER ÅRSKURS F–2

4


NYHETER ÅRSKURS 3–5

5


NYHETER ÅRSKURS 6–9

NYHETER FAKTABÖCKER

6


MÅNGSPRÅK

Lättläst på mångspråk

PASHTO är officiellt språk i Afghanistan (tillsammans med dari) och Pakistan och talas av 40–60 miljoner människor i världen. Pashto skrivs med en modifierad form av arabisk skrift (med flera extra bokstäver) och läses från höger till vänster. SOMALISKA talas i Somalia, Etiopien, Djibouti och Kenya av ca 20 miljoner människor. Inbördeskrig och migration har gjort att människor som talar somaliska finns över hela världen. Somaliska skrivs med latinska bokstäver och läses från vänster till höger. TIGRINSKA talas i Eritrea och Etiopien av ca 9 miljoner människor och är det officiella språket i Eritrea. Det kallas också tigrinja, som är den amhariska benämningen på tigrinska (amhariska talas i Etiopien), och de två språken är lika varandra ungefär som danska och svenska. Tigrinska skrivs med det stavelsebaserade alfabetet Ge’ez (etiopisk skrift) och läses från vänster till höger.

Rolf på fotboll

3–5

Ryggsäcken Fröken Spöke Förbjudet Så sjukt kär Dagboken Nästan som Zlatan Rampen Sista hållplatsen Spring, Amina! Stjärnlösa nätter Fakta om Kronprinsessan Victoria Minifakta om lejon Minifakta om Messi Minifakta om Ronaldo Minifakta om Zlatan

SO

PA S

DA R

I

ISK Rolf får ett paket

AR

AB F-2

Erik på cirkus

6–9

DARI är namnet på den variant av persiska som talas i Afghanistan av ca 13 miljoner människor. Skillnaden mellan dari och persiska är ungefär som skillnaden mellan rikssvenska och finlandssvenska. Dari skrivs med det persiska alfabetet och läses från höger till vänster.

TITEL

FAKTA

ARABISKA talas av ca 450 miljoner männi­skor främst i mellanöstern och är ett av de fem största språken i världen och ett av FN:s officiella språk. Språket skrivs med arabiska alfabetet som läses från höger till vänster.

A

Fakta om mångspråk

HT O MA LIS KA TIG RIN SK A

För att kunna erbjuda lättlästa och riktigt bra berättelser som utspelar sig i den svenska kulturen finns flera av Nypons och Viljas lättlästa böcker översatta till arabiska, dari, pashto, somaliska och tigrinska. Vår förhoppning är att böckerna ska kunna hjälpa dig att möta läskunniga nyanlända med böcker på deras eget modersmål och med ett relevant innehåll. Och att böckerna kan stärka deras identitet och grund för att lära sig ett nytt språk.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

SIDAN 12 15 15 18 32 30 36 53 61 46 51 46 52 63 61 61 61 61

7


INTERVJU Gunilla Hagman

Lättläst på fritids ger bra skolresultat Hur kan vi öka läsförmågan, och med den läsglädjen, hos våra yngsta elever? En som funderat mycket på det är Gunilla Hagman, f d skolbibliotekssamordnare i Gävle. Nu går hon med stöd av Nypon förlag i spetsen för projektet Lättläst på fritids. TEXT: PETER BIRGERSTAM

Idén med lättläst på fritids, hur växte den fram? – Den har växt fram successivt. Jag har jobbat som skolbibliotekssamordnare i 30 år i Gävle, och hela tiden varit väldigt engagerad i barns läsning. En riktig väckarklocka för mig var när barnpsykologen och läsforskaren Ingvar Lundberg visade att det behövs 5 000 timmars träning för att bli en bra läsare. Då insåg jag att det betyder att om man läser en timme om dagen, varje dag, året runt, så måste man ändå hålla på i nästan fjorton år för att bli en bra läsare. Och det är här som du ser fritids­ pedagogerna som den nya resursen? – Ja, det är på sätt och vis en glömd personalgrupp i sammanhang när man pratar om barns läsning. En väldigt stor andel av barnen går ju på fritids, samtidigt som fritidshemmen fått ett mycket tydligare uppdrag att stötta skolan, med delvis samma läroplan. Då borde läsning på fritids vara en basaktivitet. Metoden kan alltså beskrivas som En berättelse – ett lästillfälle? – Ja, det är metoden som vi sprider för 8

att underlätta för boken och läsandet att komma tillbaks till fritids igen. Först får man skapa en mysig läsmiljö. Sedan regelbundna lässtunder – och då en avslutad berättelse per tillfälle. Då spelar det inte någon roll om det är olika barn med vid olika tillfällen. Eleverna får alltid en hel läsupplevelse. Varför är just lättlästa böcker så lämpliga för projektet? – För att det oftast inte är längre än att man hinner läsa hela berättelsen vid ett och samma tillfälle (5–20 min). Många lättlästa berättelser kan också inspirera till bra samtal med barnen. Poängen med metoden En berättelse – ett lästillfälle är just att oavsett hur många eller vilka barn man läser för, så ska de få höra hela berättelsen från början till slut vid ett och samma tillfälle. Det uppmuntrar och underlättar också för barnen att då och då ta sig en liten läspaus och hinna läsa ut hela boken, utan att behöva riskera att den är borta nästa gång man vill läsa. Och så får vi inte glömma att de flesta eleverna på fritids är i början av sin läsutveckling och behöver därför litteratur som möter dem på deras nivå.

Nu har du tillsammans med Nypon gjort en folder som förklarar grunderna i projektet? – Ja, den innehåller i mångt och mycket mina idéer, och min text – och i Nypons folder blir det så proffsigt, överskådligt och lättillgängligt. Jag är väldigt stolt över samarbetet! Och de råd jag förmedlar i foldern och som fritidspedagoger testat, visar att det är rätt enkelt att få ett positivt gensvar från eleverna, att metoden väcker, utvecklar och ökar deras läslust. Kan du i förlängningen se detta som ett riksomfattande projekt? – Jag hoppas att det kan bli en metod som kan spridas och leva vidare, och att det ger så mycket respons från barnen att det är värt att verkligen fortsätta och jobba vidare med. Det finns väl egentligen inget som hindrar att alla fritidshem som så önskar, anammar metoden En berättelse – ett lästillfälle för att stärka bokens och läsningens roll i den dagliga verksamheten.

Beställ foldern på Nypons hemsida www.nyponforlag.se


INTERVJU Katarina von Bredow

SKRIVA LÄTTLÄST

– en utmaning som lockar Katarina Gården ligger hundra meter från stora vägen. Där har flera av hennes populära böcker kommit till, liksom hennes allra första lättlästa bok: Kär eller magsjuk? TEXT & FOTO: PETER BIRGERSTAM

EDAN DEBUTEN 1991 har Katarina skrivit ett femtontal ungdomsböcker, ofta med problematisk kärlek som tema. Det är alltså först nu, ett drygt kvartssekel senare, som hennes första lättlästa bok kommer. Vad fick henne att ta det steget? Katarina förklarar: – Jag är mycket ute på skolorna och träffar barn och ungdomar. I nästan alla klasser finns det någon eller några som inte klarar av att läsa mina böcker. De brukar visserligen lyssna på dem som ljudbok istället, men när kompisarna efter besöket springer iväg till biblioteket för att låna fler böcker så känner de med lässvårigheter sig utanför.

S

LÄTT ATT TACKA JA

Hon har flera gånger tänkt att det borde finnas en riktigt lättläst variant av någon av böckerna. När hon sedan fick en förfrågan från Nypon om hon var intresserad av att skriva lättläst var det inte svårt att tacka ja. – Däremot var jag osäker på om jag skulle klara av att göra någonting bra med så stora begränsningar, säger hon ödmjukt. Vari ligger då den största skillnaden i att skriva lättläst, jämfört med att skriva "vanlig" prosa? – I den vanliga prosan har jag med en hel

del beskrivningar och inre monolog, ganska många (om än korta) metaforer och en hel del bisatser. Jag förväntar mig dessutom att läsaren ska dra många slutsatser själv. Så kan man inte göra i en lättläst bok eftersom den som måste kämpa sig igenom en text ord för ord förmodligen kommer att tolka allting bokstavligt. BRED MÅLGRUPP

Katarina har på nära håll upplevt varför det är viktigt med lättlästa böcker. – Jag har själv en son som haft det jobbigt med att lära sig läsa. Han tycker det är tråkigt och svårt. Nu när han går i mellanstadiet så blir det ju hela tiden mer och mer kunskap som måste inhämtas genom läsning, vilket gör att det blir allt viktigare att själva det tekniska i läsandet inte utgör något hinder. Hon menar att enda sättet att få honom att lästräna är att hitta texter som väcker läslust även om själva läsningen bjuder motstånd. Texter som är värda besväret för honom. – Vi har hittat några lättlästa böcker som har gjort underverk för hans läsning och gör att han har tränat så pass att han också kan traggla sig igenom läxor i historia och geografi. De lättlästa böckerna har därför fått betydelse för hela hans framtid.

FÖRTJÄNAR BRA LITTERATUR

Sett i ett större sammanhang vill Katarina att fler blir inkluderade i själva läsupplevelsen med hjälp av lättlästa böcker. De som annars skulle hamna utanför när kompisarna läser. – De förtjänar också bra litteratur. Alltså är det viktigt att man inte bara "förenklar" för att det ska bli lättläst, utan att man försöker se det som en egen genre där man kan fortsätta utvidga möjligheterna inom de ramar som är nödvändiga.

KATARINA ANDERSSON VON BREDOW Bor: I ett gammalt, rött trähus i byn Södratorp några kilometer öster om Rydaholm i Småland. Favoritförfattare: Det beror på vilken dag du frågar mig. Det finns så många bra, och somliga dagar passar den ena bättre än den andra. Därför vill jag skriva lättlästa böcker: För att det är viktigt att även de som har det svårt med läsningen av någon anledning ska kunna få uppleva känslan av att följa med i en berättelse. Det är också roligt för mig att prova en ny form.

9


F–2 årskurs

Varje år börjar cirka 100 000 barn skolan. De flesta är fyllda av lust och glädje över skolstarten. En del kan redan läsa, men långt ifrån alla. Nypon förlag har specialiserat sig på böcker för dem som har det lite extra kämpigt med läsinlärningen. Varje ny bok ska bli en seger och ge motivation till att läsa ytterligare en bok, och så en bok till ... Med läsvänliga böcker tränar nybörjarläsare upp läsförmågan och läsförståelsen, en förutsättning för att klara skolgången.

Nypons lättlästa böcker för de yngsta läsarna är indelade i olika lättlästnivåer. Symbolen 1 nypon är lättast, symbolen 4 nypon innebär en större utmaning för läsaren. Men innehållet är alltså anpassat för läsare i åldern 6–9 år.

MÅNGSPRÅK Håll utkik efter den här symbolen. Den betyder att titeln finns på flera språk.

LÄTTLÄSTNIVÅ 1

LÄTTLÄSTNIVÅ 2

LÄTTLÄSTNIVÅ 3

LÄTTLÄSTNIVÅ 4

På Nypons hemsida finns gratis arbetsmaterial till alla titlar i katalogen.

ARBETSMATERIAL Det finns kostnadsfritt arbetsmaterial till samtliga Nypons titlar. Lärarhandledning och arbetsmaterial ligger på www.nyponforlag.se INLÄSNINGSTJÄNST Alla svenska böcker i Nyponmagasinet finns inlästa som full-Daisy, alltså med text, ljud och bild. Gå in på www.inlasningstjanst.se för att läsa mer.

10


Tema FANTASI Spännande berättelser utan text Det här är tvü helt unika bÜcker fÜr üldern 6-10 ür. BÜckerna saknar vanlig lÜpande text. FÜrfattaren Mürten Melin har tagit fram berättelsen och serietecknaren Jimmy Wallin har illustrerat. Riktiga bÜcker fÜr elever som ännu inte lärt sig läsa. HJÄLTEN

VĂ„NNEN

Vid fÜrsta anblicken är Aron en helt vanlig kille. Men han har en hemlighet. Efter skolans slut fÜrvandlar han sig nämligen till Hjälten. Och som hjälte rycker han ut och räddar büde stora och smü.

Sofi tvingas fÜlja med sin tÜntiga familj till stranden. Det känns inte särskilt roligt, tycker hon. Allt vänder dock när Sofi träffar sjÜjungfrun Lara. Det blir en spännande dag som slutar med att Sofi har fütt en ny vän.

Best.nr. 978-91-7567-119-2

Best.nr. 978-91-7567-212-0

Text: MĂĽrten Melin Bild: Jimmy Wallin 40 sidor Pris: 129 kr

Har precis läst Vännen med mina nyanlända elever, den är lysande! Det var sü roligt att se hur nyfikna och engagerade eleverna blev. Cia Tiberg, pedagog

Viggos fantasi är gränslÜs

Best.nr. 978-91-7567-195-6

Best.nr. 978-91-7567-367-7

Viggo har fütt ett gevär av morfar. Nu siktar Viggo pü münen och skjuter.

Viggo, mĂĽnen har landat!

Oj, mĂĽnen faller ner frĂĽn himlen! Viggo, mĂĽnen har landat!

VIGGO, MÅNEN HAR LANDAT! En natt rükar Viggo gÜra sü att münen ramlar ner i trädgürden. Smü müngubbar tar sig in i huset. De äter upp all mat och stÜkar till i stÜrsta allmänhet. Viggo müste fü ut mün­ gubbarna och hissa upp münen ­pü himlen igen. Spännande nattligt äventyr mellan drÜm och verklighet.

Kim DalsgaarD

VIGGO, DU LJUGER! Viggo kommer fÜr sent till skolan, och det är tigerns fel. Alla säger att Viggo ljuger. Det finns inga tigrar här! Dü berättar Viggo om tigern som satt mitt pü gatan. Den var hungrig och farlig, men Viggo kom undan. Och tittar man noga pü bilderna ser man ju tigern!

Kim Dalsgaard

Åh nej, nu für jag skäll, tänker Viggo.

,6%1

Nypon fĂśrlag

– en mÜjlighet fÜr alla

3

2

Fantasy fÜr fantasin Med hjälp av enkla fantasybÜcker introduceras eleverna till nya och spännande miljÜer. Talande djur, sjÜjungfrur och rymdvarelser, ja fantasins mÜjligheter är gränslÜsa och det blir boksamtalen ocksü.

Morfar hälsar pü. Han har med sig presenter.

– Men gevär är ju farliga! säger mamma.

– Hurra! Nya ballonger! säger Viggos syster Lova.

– Äsch. Det här fungerar ju inte, säger morfar.

Hon samlar pü ballonger. Viggo für ett gevär.

Text och bild: Kim Dalsgaard 28 sidor, Lix 10 Pris: 79 kr

11


Tema UTFORSKA Erik får följa med högst upp på båten. Det är där man styr den. Där finns stora fönster och många knappar. Kaptenen ropar i en mikrofon: – Erik söker sin pappa… Det hörs i högtalarna över hela båten. Hoppas pappa hör det, tänker Erik.

Medan de väntar på pappa får Erik styra båten. Han lånar kaptenens vita mössa. Den är lite stor. Men det gör inget. Det här är så kul!

12

NY

NY

13

Författare: Torsten Bengtsson Illustratör: Jonas Anderson 20 sidor, Lix 8–12 Pris: 69 kr

ERIK PÅ SPÖKJAKT NY Best.nr. 978-91-7567-826-9 ERIK KÖR TRAKTOR NY Best.nr. 978-91-7567-824-5 ERIK KÖR GOKART Best.nr. 978-91-7567-719-4 ERIK PÅ SKRÄCKFILM Best.nr. 978-91-7567-720-0 ERIK KÖR CROSS Best.nr. 978-91-86447-25-0 ERIK PÅ CIRKUS Best.nr. 978-91-86447-40-3

Erik lockar elever att börja läsa

(arabisk) Best.nr. 978-91-7567-529-9 ERIK TESTAR BILAR Best.nr. 978-91-86447-42-7 ERIK ÅKER SKOTER Best.nr. 978-91-86447-43-4

För många elever på lågstadiet blir böckerna om Erik den första egna läsupplevelsen. Författaren Torsten Bengtsson är ofta ute och pratar om sina böcker på skolorna. Han får alltid frågan: När kommer det fler böcker om Erik? Nu är de här!

ERIK BYGGER EN KOJA Best.nr. 978-91-87221-37-8 ERIK STÅR I MÅL Best.nr. 978-91-87221-38-5 ERIK SPÖKAR Best.nr. 978-91-87221-88-0 ERIK TÄVLAR Best.nr. 978-91-87221-89-7

Missa inte Erik på cirkus, som också finns på arabiska.

ERIK BLIR HJÄLTE Best.nr. 978-91-7567-081-2 ERIK TÄLTAR Best.nr. 978-91-7567-533-6 ERIK DYKER Best.nr. 978-91-87061-00-4

Torsten Bengtsson Torsten Bengtsson

Erik och pappa är på bil-provningen. Erik ser många bilar. Han vill också vara med och testa. Han smyger in i en fin vit bil …

Erik

ERIK PÅ RALLY Best.nr. 978-91-87061-01-1

testar bilar

Erik testar bilar

ERIK PÅ TAKET Best.nr. 978-91-7567-248-9 ERIK RYMMER Best.nr. 978-91-7567-526-8

– en möjlighet för alla

ERIK APRIL! APRIL! Best.nr. 978-91-7567-434-6

Nypon förlag

Torsten Bengtsson

Erik vill styra båten. Han vill vara kapten. Men hur ska det gå till?

Erik

April! April!

ERIK BLIR KAPTEN Best.nr. 978-91-7567-435-3

Torsten Bengtsson Torsten Bengtsson

Torsten Bengtsson Erik och pappa är på en stor båt. Det är den första april. Då får man luras. Erik tänker lura pappa. Men ingen ska få lura Erik. Hur ska det gå?

Erik

blir kapten

Erik April! April!

Erik blir kapten

ERIK I FULL FART Best.nr. 978-91-7567-266-3 ERIK UPP OCH NER Best.nr. 978-91-7567-262-5 ERIK FIRAR JUL Best.nr. 978-91-7567-366-0

Nypon förlag

12

Nypon förlag

ERIK JAGAR EN HUND Best.nr. 978-91-7567-365-3


Tema UTFORSKA Träna med Rolf, Erik och Noa

NY

Böckerna om Rolf, Erik och Noa är populära på skolorna. Därför har vi tagit fram kopieringsunderlag för att eleverna ska kunna träna läsförståelse tillsammans med sina favoritkaraktärer från böckerna. Varje karaktär har en egen ask. I asken ligger ark med korta, korta texter och tre läsförståelsefrågor att besvara, samt en tydlig vägledning. Man kan kopiera arken och låta eleverna svara genom att kryssa för svarsalternativ med en vanlig penna. Roligare blir det om man använder en ”nyponpenna”. Med den kan man trycka direkt på arket. Då indikerar pennan med ljud och ljus om eleven svarat rätt eller fel. Magiskt!

TRÄNA MED ROLF NY 26 st A4-ark i kraftigt papper Best.nr. 978-91-7567-891-7 Pris: 399 kr TRÄNA MED NOA 30 st A4-blad i kraftigt papper Best.nr. 978-91-7567-253-3 Pris: 399 kr

TRÄNA MED ERIK 30 st A4-blad i kraftigt papper Best.nr. 978-91-7567-418-6 Pris: 399 kr NYPONPENNAN Best. nr. 210008 Pris: 49 kr (batterier ingår ej)

Nästan som Noa Har du läsare som gillar Noa? I så fall kan serien om Alvin vara ett bra nästa steg. Böckerna har korta kärnfulla kapitel som snabbt och på ett spännande sätt driver handlingen framåt.

Börja läsa med Noa Noa har blivit en klassiker vid läsinlärningen på lågstadiet. Noa är charmig och snäll, men inte mesig. Läsaren får möjlighet att följa med Noa på en lång rad olika äventyr. Böckerna uppskattas lika mycket av unga killar som av tjejer.

ALVIN OCH LEJONET Best.nr. 978-91-7567-264-9 28 sidor, Lix 11

ALVIN OCH HUNDEN Best.nr. 978-91-7567-363-9 32 sidor, Lix 8

Farfar ska flytta Farfar ska flytta. Han ska bo på ett hem för gamla.

Noa är ensam hemma. Han ser på klockan. Mamma kommer hem om två timmar. Noa hinner baka.

Noa sätter på ugnen. Den måste bli varm. Så tar han fram en skål. Han hittar en slev också.

Ja, Noa ska baka. Han ska baka en kaka till mamma. Då blir hon glad.

4

5

NOA GÖR FEL Best.nr. 978-91-7567-390-5

NOA OCH VARGEN Best.nr. 978-91-7567-080-5

NOA FÅR ONT I MAGEN Best.nr. 978-91-7567-260-1

NOA PÅ FLYGET Best.nr. 978-91-7567-259-5

NOA ÅKER SKIDOR Best.nr. 978-91-7567-391-2

NOA PÅ LÄGER Best.nr. 978-91-87221-26-2

NOA PÅ MUSEUM Best.nr. 978-91-87221-25-5

NOA PÅ TIVOLI Best.nr. 978-91-87221-24-8

NOA OCH JULKLAPPEN Best.nr. 978-91-87221-96-5 Text: Kirsten Ahlburg Bild: Jon Ranheimsæter 20 sidor, Lix 6–9 Pris: 69 kr

NOA ÄTER NYPON Best.nr. 978-91-7567-079-9 NOA SKICKAR ETT SMS Best.nr. 978-91-87221-95-8

På Nypons hemsida finns gratis arbetsmaterial till alla titlar i katalogen.

Alvin och pappa hjälper farfar. De ska tömma hans hus. De lägger sakerna i två högar. Den ena högen ska med till det nya stället. Den andra högen ska kastas.

2

3

Författare: Carsten Flink Illustratör: Jesper Tom-Petersen Pris: 99 kr

13


Tema KNASIGT intervjun

NY

NY

Charlotte Fleischer.

Kvinnan bakom Rut Charlotte Fleischer tillhör de berättare som både skriver och illustrerar sina berättelser. På Nypon har hon kommit med böckerna om Rut, den energiska och uppfinningsrika damen. TEXT: PETER BIRGERSTAM BILD: ANDREA FLEISCHER

Charlotte har haft som ambition att skriva böcker som kan roa både pojkar och flickor och det har hon lyckats med i serien om Rut. Böckerna är fyllda med humor, action och ett glatt språk. KAOTISKT? NEJ, DYNAMISKT!

Eftersom Charlotte både skriver och illustrerar sina berättelser så undrar man vad som kommer först: bilden eller berättelsen? – Om idén har sitt ursprung i action eller slapstick, så börjar jag med ett gäng snabba skisser som visar vad som händer, och efter det börjar jag skriva. Andra gånger kommer texten först till mig, och när det är på plats börjar jag teckna. Men ofta både skriver och tecknar hon samtidigt och flätar efter hand samman materialet. – Det kan verka kaotiskt för andra, men jag tycker att det gör arbetet mer dynamiskt.

Rut, lika tokig som Rolf Alla vet vem Rolf är; en knasig filur som vill så gott men oftast gör fel. Här är de första böckerna om Rolfs kvinnliga motsvarighet; nämligen Rut! Hon är precis som Rolf påhittig, snillrik och slug. Inget problem är för svårt för Rut; hon tänker lite och så vips! har hon löst det på sitt eget lilla sätt. RUT HOS DOKTORN NY Rut mår inte bra, så Fia och Love tycker att hon ska gå till doktorn. När de kommer dit, ser doktorn att Rut är sjuk. Han vill ge henne en spruta. – Nej, ingen spruta! säger hon och springer iväg. De andra jagar henne, och hon flyr upp på ett skåp. Och plötsligt är hon inte sjuk längre! Hur gick det till?

RUT ÄTER GLASS NY Det är sommar och varmt. Rut bjuder Love och Fia på glass. – Man ska äta sakta och njuta, säger Rut. Då kommer det ett argt bi som Rut viftar bort. När biet försöker sticka henne, springer hon in och tar på sig tjocka kläder. Sedan skyndar hon ut igen. Blir hon inte varm i dem? Nej, för Rut har fått en idé!

Best.nr. 978-91-7567-827-6 Lix 9

Best.nr. 978-91-7567-828-3 Lix 8

Rut fyller år. Det ska hon fira nere på stranden.

Rut har packat en korg med mat och saft.

4

5

Text och bild: Charlotte Fleischer 18 sidor Pris: 79 kr

INSPIRERAD AV FILM OCH SERIER

Charlotte är mycket inspirerad av tecknade serier och film i sina berättelser. I sitt skapande gillar Charlotte när text och bild ”blandar blod” med varandra i ett kort och mycket koncentrerat format, anpassat för nybörjarläsare. – När jag får göra lättlästa böcker, där bilder driver handlingen framåt, då trivs jag som fisken i vattnet, säger hon.

14

RUT FYLLER ÅR 978-91-7567-740-8 Lix 11

RUT FYLLER ÅR Rut fyller år och ska ha kalas på stranden. Av Love och Fia får hon en guldfisk som hon döper till Nemo. Givetvis får Nemo följa med till stranden. Snart är det dags att bada. Men hur ska de göra med Nemo ...?

RUT TRÄNAR Rut, Fia och Love dricker saft och äter kladdkaka. När Rut ska resa sig ur stolen har hon fastnat. Hon har blivit lite tjock. Love föreslår att de ska springa ikapp. Men Rut blir snart trött. Ska hon orka vidare?

RUT TRÄNAR Best.nr. 978-91-7567-741-5 Lix 8 På Nypons hemsida finns gratis arbetsmaterial till alla titlar i katalogen.


Tema KNASIGT Humor ger läslust! Böckerna om den tokrolige Rolf och hans påhitt har blivit en stor succé bland våra läsare. Serien lockar nybörjarläsare till att läsa inte bara en utan flera böcker om samma karaktär. Knasige Rolf hittar alltid på något kul där läsaren genom ett nytt dilemma i varje bok tränar sin läsförståelse.

På Nypons hemsida finns gratis arbetsmaterial till alla titlar i katalogen.

ROLF PÅ TIVOLI Best.nr. 978-91-7567-539-8 ROLF CYKLAR Best.nr. 978-91-86447-05-2 ROLF PÅ JAKT Best.nr. 978-91-86447-47-2 ROLF FÅR ETT PAKET Best.nr. 978-91-86447-04-5 (arabisk) Best.nr. 978-91-7567-644-9 (dari) Best.nr. 978-91-7567-646-3 (somalisk) Best.nr. 978-91-7567-649-4 (tigrinsk) Best.nr. 978-91-757-650-0 ROLF I PARKEN Best.nr. 978-91-86447-56-4 ROLF PÅ FOTBOLL Best.nr. 978-91-87061-32-5 (arabisk) Best.nr. 978-91-7567-645-6 ROLF SER PÅ TEVE Best.nr. 978-91-7567-409-4 ROLF HAR EN PISTOL Best.nr. 978-91-86447-48-9 ROLF KLIPPER HÅRET Best.nr. 978-91-86447-49-6 ROLF FÅR EN GITARR Best.nr. 978-91-87061-30-1 ROLF PÅ EN ÖDE Ö Best.nr. 978-91-87061-31-8 ROLF OCH HUNDEN Best.nr. 978-91-86447-55-7 ROLF OCH KATTEN Best.nr. 978-91-86447-00-7 ROLF ÄTER UTE Best.nr. 978-91-86447-57-1 ROLF VID HAVET Best.nr. 978-91-86447-06-9 Rolf ser en teve. – Bra, säger han. Den är lik mig. Liten och trevlig. Den köper jag.

ROLF FLYTTAR Best.nr. 978-91-7567-078-2

Först måste Rolf se om den fungerar. – Men det är ju ingen bild. Det är bara streck, säger Rolf till mannen.

Text och bild: Rune Fleischer 20 sidor, Lix 7–10 Pris: 79 kr 6

ROLF LETAR GULD Best.nr. 978-91-86447-50-2

7

15


En modern och lättläst Barnen på Bråkmakargatan.

Livat på Lingonvägen Janina Kastevik och Sarah Utas är systrar och delar ett stort intresse för böcker och läsning. Tillsammans har de skapat konceptet Livat på Lingonvägen. NÄR JANINAS BARN precis börjat läsa

påtalade hon bristen på riktigt lättlästa böcker. Sarah hade redan noterat att många föräldrar på biblioteket efterfrågade böcker med väldigt lite text till sina barn. Men det fanns inte så många sådana böcker.

LÄSLUST OCH SJÄLVFÖRTROENDE

Systrarna bestämde sig för att skriva böckerna de saknade. Sarah har bidragit med sin kunskap om barnlitteratur, och Janina har erfarenhet av bokbranschen. – Lingonvägen-böckerna ska vara roliga och lätta så att läsaren orkar igenom texten, med bibehållen läslust och självförtroende. Vi har varit noga med att läsare med olika förutsättningar ska tilltalas av böckerna, säger Janina. – Ja, vi har till exempel valt att utelämna exakt ålder på huvudpersonerna så att barn i olika åldrar kan identifiera sig med dem. Böckerna ska fungera för barn som lär sig svenska, som har dyslexi eller ett funktionshinder, eller som bara är nybörjarläsare, fortsätter Sarah. MÅNGA TIMMAR

Berättelserna är mycket korta. De 16

Skapa intresse och nyfikenhet Livat på Lingonvägen är för de allra yngsta läsarna. Med var­dagsnära äventyr och humor lockas barnen att läsa vidare, och med den långsamma stegringen av svårighetsgrad får de möjlighet att lyckas. I varje bok återvänder läsaren till medlemmarna i familjen som de har lärt känna i tidigare böcker. Det skapar trygghet och igenkänning. Serien kommer att utvecklas med fler titlar i varje nivå och med fler nivåer. • Fina berättelser med mycket humor och dramatik mitt i vardagen.

• Pedagogiskt utarbetat koncept speciellt för den första läsinlärningen.

• Matilda Salméns sprudlande bilder i fyrfärg ger stöd åt texten och tilltalar både barn och vuxna.

• Kan användas både för individuell läsning och för vägledd läsning, och är oberoende av läromedel.

• Stegvis inlärning och framgång för barn som precis börjat intressera sig för skriven text.

enklaste böckerna i serien har några få ljudenligt stavade ord per uppslag. Svårighetsnivån inom serien stegras successivt. – Det har varit väldigt svårt, men kul! Vi

har högläst för varandra för att hitta en bra rytm i språket och för att texterna ska fungera även utan bilder. Tillsammans spånar systrarna fram idéer om familjen på Lingonvägen.


FOTO PERNILLA SJÖHOLM

FOTO JONAS ÅSTRÖM

Janina Kastevik är barnboksförfattare, jurist och mamma till tre små bokslukare. I familjen finns också en busig katt samt en make som ibland får hämta ner katten från diverse träd.

Sarah Utas är barn- och ungdoms­ bibliotekarie med många års erfarenhet av barnlitteratur och läsfrämjande. Till vardags matchar hon rätt person med rätt bok. I hennes familj samsas fyra barn med en make och tre hundar.

– Hela projektet är så himla kul: vi har jätteroligt när vi jobbar och vi kompletterar varandra.

NIVÅ 1– RÖD

NIVÅ 2 - BLÅ

• 1–2 meningar per uppslag,

• 1–4 meningar per uppslag,

upp till 50 ord • I största möjliga mån ljudenligt stavade och vanligt förekommande ord • Få konsonantförbindelser • Företrädesvis ord med en eller två stavelser • Hög igenkänningsfaktor • Illustrationer som stödjer texten

VIKTIGT UPPDRAG

Matilda Salmén som illustrerar böckerna om familjen på Lingonvägen har jobbat på förskola och i skola. Detaljer och situationer är lätta att känna igen och har massor av humor och värme. Hon har lärt sig mycket av sin mormor som var en älskad lågstadielärare i 47 år, och det var hennes mormor som lärde henne läsa och skriva. Det är därför ett både ärofullt och viktigt uppdrag för Matilda att teckna just lättläsningsböcker. – Jag älskar att teckna dessa böcker! Det är en härlig familj, där det kryllar av färg, form och detaljer på både kläder och inredning, och familjen bor i ett hus som är på pricken min egen stil. Mormor skulle ha älskat de här böckerna! 

ca 100–150 ord

• I största möjliga mån ljudenligt stavade och vanligt förekommande ord

• Få konsonantförbindelser • Företrädesvis ord med en eller två stavelser

• Korta meningar med repetition av ord • Hög igenkänningsfaktor • Illustrationer som stödjer texten

32 sidor/bok

40 sidor/bok

ETT STORT PAKET! NY Best.nr. 978-91-7567-874-0

EN LÖS TAND! NY Best.nr. 978-91-7567-877-1

KOM NER, SOTIS! NY Best.nr. 978-91-7567-875-7

HURRA! MÅL! NY Best.nr. 978-91-7567-878-8

MAN FÅR INTE SPRINGA! Best.nr. 978-91-7567-876-4

NY

Författare: Janina Kastevik och Sarah Utas Illustratör: Matilda Salmén Pris: 79 kr/bok

LÄRARHANDLEDNING Författare: Gunilla Lindblom 36 sidor Best.nr. 978-91-7567-892-4 Pris: 149 kr

Matilda Salmén har jobbat som barnboks­ illustratör i 11 år och hunnit illustrera ett sjuttiotal böcker, alltifrån barnböcker till läromedel. Innan hon utbildade sig till illustratör jobbade hon på förskola och skola.

PÅ UTFLYKT! NY Best.nr. 978-91-7567-879-5 Författare: Janina Kastevik och Sarah Utas Illustratör: Matilda Salmén Pris: 79 kr/bok

NY

17


Tema KOMPISAR NY NY

Best.nr. 978-91-7567-846-7

Best.nr. 978-91-7567-880-1

Det finns fler böcker i serien om Olle.

enmöjlighet möjlighetför föralla alla ––en

Olle är åtta år. Han fyllde nyss. Olles bästa kompis heter Amir. De leker ofta. – Vill du sova över hos mig på fredag? frågar Amir. Olle blir glad. Glad och nervös. – Jag vet inte om det går, säger Olle. – Du kan väl fråga, säger Amir. Olle nickar.

Författare: Thomas Halling Illustratör: Henning Cedmar Brandstedt 20 sidor, Lix 6–13 Pris: 79 kr

Han tror visst att det går. Men han vet inte om han vågar.

4

5

CYKELN Best.nr. 978-91-7567-272-4

MATSALEN Best.nr. 978-91-7567-334-9

SPRUTAN Best.nr. 978-91-7567-546-6

BÄSTIS Best.nr. 978-91-7567-249-6

FÖRSOVA SIG Best.nr. 978-91-7567-537-4

LEKA TRE Best.nr 978-91-7567-752-1

SOVA BORTA Best.nr. 978-91-7567-512-1

TÅGRESAN Best.nr. 978-91-7567-753-8

RYGGSÄCKEN Best.nr. 978-91-7567-250-2 (arabisk) Best.nr. 978-91-7567-643-2 ENSAM Best.nr. 978-91-7567-511-4 AMIR Best.nr. 978-91-7567-387-5 18

På Nypons hemsida finns gratis arbetsmaterial till alla titlar i katalogen.

ENSAM

SOVSÄCKEN NY Det är härligaste fredagsmyset när Olle sover över hos Amir. De leker, äter pizza och dricker läsk. Mycket läsk! Och sedan är det dags att sova. Men mitt i natten vaknar Olle av att sovsäcken är blöt …

Thomas Halling

SIMPROVET NY Idag ska alla i klassen simma – 200 meter! Olle har gått i simskola sedan ettan, men han har aldrig simmat så långt. Han kämpar på, längd efter längd. Åh, det är så långt och snart orkar han inte mer!

Thomas Halling

Nypon förlag Nypon förlag Nypon förlag

enmöjlighet möjlighetför föralla alla ––en

Alla ska hem till någon kompis efter fritids. Alla har någon att leka med. Alla utom Olle.

OLLE 8

SOVA BORTA

OLLE 8

ENSAM Thomas Halling

Nypon förlag Nypon förlag Nypon förlag

OLLE 8

FÖRSOVA SIG

SOVA BORTA

Med Olle-böckerna har Thomas Halling och Henning Cedmar Brandstedt blivit ett välkänt och mycket uppskattat radarpar. Inte undra på! I såväl text som bild berättar de med stor känsla, tydlighet och oemotståndlig humor om Olle 8 år och hans vardagsliv med vänner och familj.

9 789175 675374

Nypon förlag

Thomas Halling

Det finns fler böcker i serien om Olle.

OLLE 8

SPRUTAN Thomas Halling

– en möjlighet för alla

9 789175 675466

Amir frågar om Olle vill sova över hos honom. Det är klart Olle vill! Men, han vet inte om han vågar ...

mitt i prick om åttaåringars vardag!

Det finns fler böcker i serien om Olle.

Thomas Halling

– en möjlighet för alla

– Vakna Olle, vi har försovit oss! Nu är det bråttom. Hur ska Olle hinna?

SPRUTAN

Det finns fler böcker i serien om Olle.

Thomas Halling

Dags att ta spruta i skolan! Olle är lite rädd. Det kommer säkert att göra ont!

FÖRSOVA SIG Thomas Halling

Nypon förlag


Tema KOMPISAR

NY

NY

Lea, klassens kloka tjej Vår serie om Lea har blivit en succé. Böckerna handlar om Lea och hennes vardag. Hon är en tuff tjej som inte är rädd för att säga ifrån och hon visar sina känslor i både sorg och glädje. Böckerna är illustrerade i fyrfärg. LEAS SORG NY Leas mormor är död, och allt är så hemskt. Lea har många frågor, och mamma och hon pratar om hur det går till på begravningar. Så ringer Leas kompis Erik, och frågar om Lea vill komma ut och spela fotboll. Först blir Lea arg för att han bara kan med att fråga. Hon kan väl inte spela fotboll och ha roligt, när mormor är död. Eller kan hon det? I Leas sorg ställs Lea inför ett problem, som hon löser på sitt vanliga positiva sätt.

LEA PÅ FEST NY Leas kompis Erik fyller år, och Lea ska på fest hos honom. Men först ska hon köpa en present. Mamma och Lea går till affären för att hitta något riktigt bra. Det är svårt, även om det finns mycket att välja på. Lea vill hitta den rätta presenten. Då kommer mamma på att de inte behöver handla något just här. De kan köpa träd i Afrika istället! Nya Lea på fest är fylld med humor, men den visar även på Leas miljöengagemang.

Best.nr. 978-91-7567-716-3

Best.nr. 978-91-7567-825-2

LEA RINGER 112 Lea och Axel är i skateparken. Han är grymt bra på att skejta, men så ramlar han och kan inte röra sig. Lea måste ringa 112!. Best.nr. 978-91-7567-721-7

LEA SLÅR HÅRT Lea spelar trummor och har sett en lapp på skolan om att några tjejer behöver en trummis till sitt band. Vågar hon ringa? Best.nr. 978-91-7567-722-4

LEA SPELAR HOCKEY Hockey är det roligaste Lea vet. Idag är det match, och hon gör mål. Då gör det inget att det hörs fel namn i högtalaren. Best.nr. 978-91-7567-507-7

LEA OCH SNÖBOLLSKRIGET Hugo retas och kastar snöbollar på tjejerna. Något måste göras för att få stopp på honom. Lea har en plan ....

Alva MITT I VARDAGEN

Best.nr. 978-91-7567-450-6

Möt Alva, en klok tjej full av energi. Hon utmanar förutfattade meningar, håller killarna kort och driver igenom sina ganska så vettiga idéer.

I bilen pratar de om matchen. – Det ska bli så kul att spela, säger Lea. En stund senare är de framme. Det är kallt i ishallen. Isen är blank som en spegel. Lea går in i tjejernas omklädningsrum. Där är hon helt ensam. Hon är enda tjejen i laget. Förut åkte Lea konståkning. Då var det nästan bara tjejer på isen.

ALVA I TEVE Best.nr. 978-91-86447-18-2 ALVA RIDER Best.nr. 978-91-86447-19-9

Lea tömmer sin väska på golvet. Det är många skydd som ska på. Då kommer mamma. – Behöver du hjälp? frågar hon. – Jag kan själv, säger Lea.

ALVA RÄDDAR SARA Best.nr. 978-91-86447-33-5

6

ALVA SKEJTAR Best.nr. 978-91-86447-32-8 ALVA ORDNAR LOPPIS Best.nr. 978-91-7567-180-2 ALVA BLIR SKADAD Best.nr. 978-91-7567-254-0

Författare: Kirsten Ahlburg Illustratör: Gunnar Breiding 20 sidor, Lix 6–11 Pris: 79 kr

7

Författare: Torsten Bengtsson Illustratör: Jonas Anderson 22 sidor, Lix 12 Pris: 89 kr

19


Tema MYSRYS snälla mysrysbÜcker fÜr smükaxiga

FĂśrfattare: Per Ă˜stergaard IllustratĂśr: Lars Samsøe 36 sidor, Lix 10 Pris: 79 kr

En serie om energiska killar som alltid lyckas hamna mitt i nügot fuffens. Med münga illustrationer i fyrfärg für vi fÜlja med pü deras spännande äventyr som ibland händer efter mÜrkrets inbrott ‌

SKRÄCK PÅ BÅTEN NY Det är kväll och Viktor och Gustav är ute pü stan. Det är snart dags att gü hem, fÜr Gustav für inte vara ute när det är mÜrkt. De närmar sig hamnen, och Viktor lockar med Gustav till en stor, tom büt som ligger där. De smyger sig ombord fÜr att utforska büten, och hittar snart en dÜrr som leder in till en hytt. Men när de väl är där inne, slür dÜrren igen och de är inlüsta pü den Üde büten! Best.nr. 978-91-7567-857-3

SKRÄCK I SKOGEN NY Viktor och Gustav är med klassen pü läger. De bor i en stuga i närheten av en skog. FÜrsta kvällen är det dags fÜr frügesport i skogen. Killarna bestämmer sig fÜr att gÜmma sig och skrämma tjejerna. Men när de sitter gÜmda bakom ett stort träd kommer det en mystisk man med ett tjockt rep i handen. Killarna blir rädda och skyndar sig tillbaka till stugan fÜr att varna de andra ...

NY

NY

Best.nr. 978-91-7567-410-0 24 sidor, Lix 9

Men plÜtsligt Üppnas dÜrren ‌ Best.nr. 978-91-7567-411-7 24 sidor, Lix 8

Jørn Jensen

Jørn Jensen

SKRÄCK I FÖRRÅDET Viktor är hemma hos Emma. De läser en riktig skräckbok om en vit hand. Sü ska Viktor gü hem. När han kommer ut är det mÜrkt. Viktor har sin cykel i Emmas Felix har nügra läskiga fÜrrüd längre ner i masker. trädgürden. Pü darriga ben gür han dit. När han Han skrämmer Axel. närmar sig fÜrrüdet känner han Det är kul. en hand pü sin axel. En vit hand ...

Jørn Jensen

SKRÄCK BAKOM MASKEN Felix och Sara provar nügra läskiga masker. Ja, maskerna är riktigt hemska. Till och med Sara blir rädd. Felix skrämmer deras kompis Axel, och även Felix hund blir jätterädd. Felix tycker det är roligt att gÜra andra rädda. Men plÜtsligt stür det ett hemskt monster i dÜrren. Gissa vem som blir rädd dü?

•

•

Viktor har läst om en vit hand. En hand som kan sväva. PlÜtsligt tar en vit hand tag i honom.

Skräck bakom masken

7

– Ja, men det är jag inte, säger Felix.

6

20

Nypon fĂśrlag

– en mÜjlighet fÜr alla

2

– Jo, om du är en fügel, säger Sara.

Nypon fĂśrlag

3

Viktor är hemma hos Emma. Han har med sig en bok.

Boken handlar om en hand. En vit hand som svävar i mÜrkret.

Den heter Den vita handen.

Det är en riktig rysare.

FÜrfattare: Jørn Jensen IllustratÜr: Jon RanheimsÌter Pris: 79 kr

FÜrfattare: Jørn Jensen IllustratÜr: Kim Dalsgaard Pris: 79 kr 7

Jørn Jensen

,6%1

– en mÜjlighet fÜr alla

Felix skrattar. – Jag är inte rädd fÜr en katt. Den är inte farlig.

--

skrack : -i forradet

Skräck i fÜrrüdet

Skräck bakom maSken

Det är mÜrkt.

,6%1

6

Best.nr. 978-91-7567-858-0

2

3

PĂĽ Nypons hemsida finns gratis arbetsmaterial till alla titlar i katalogen.


Tema KLURIGHETER Lekande lätt med mycket action Daniel Deckares klantighet gör läsaren glad och får honom eller henne att känna sig lite smartare. Daniel löser det ena kluriga fallet efter det andra. Ofta snubblar han mer eller mindre över både uppdraget och lösningen, utan att alls begripa hur det gick till.

DANIEL DECKARE GÖR EN TAVLA Best.nr. 978-91-7567-437-7 DANIEL DECKARE PÅ SEMESTER Best.nr. 978-91-7567-438-4 DANIEL DECKARE SPELAR FOTBOLL Best.nr. 978-91-7567-256-4 DANIEL DECKARE LEKER PAJAS Best.nr. 978-91-7567-368-4 DANIEL DECKARE JAGAR EN TJUV Best.nr. 978-91-7567-188-8 DANIEL DECKARE FÅR NÄSAN I KLÄM Best.nr. 978-91-7567-189-5 DANIEL DECKARE LETAR PAKET Best.nr. 978-91-7567-255-7 DANIEL DECKARE I SNÖN Best.nr. 978-91-7567-369-1

Daniel Deckare är på sitt kontor. Då ringer hans mobil.

Daniel går till museet. Där står en man.

– Kom genast till vårt museum. Vi måste ha hjälp, ropar en man.

– Jag heter Möller. Jag är chef här, säger han.

Text och bild: Karsten S. Mogensen 20 sidor, Lix 9 Pris: 79 kr

– Jag kommer, säger Daniel.

4

5

humoristiskt och läskigt om vampyren magda

Läs kolofonen Har du läst kolofonen, tryckortssidan som finns i varje bok? Gör det! Den innehåller matnyttig information. Kolofonsidan är den sida där det bland annat står vem som har upphovsrätt till boken och när den kom ut. Där står också vilken lättlästnivå boken tillhör och var du kan få tag på kostnadsfritt arbetsmaterial till boken. Dessutom blir du påmind om att alla våra böcker också finns inlästa som Daisy hos Inläsningstjänst.

PAPPA, JAG ÄR HUNGRIG! Magda är hungrig! Hon vill ha något blodigt, som en människa till exempel. Sådana är mums för vampyrer! Men det är rätt svårt att hitta något ätbart. Alla de människor Magda och pappa ser visar sig nämligen vara något helt annat … Best.nr. 978-91-7567-754-5

PAPPA, VAR ÄR DU? Magda letar efter sin pappa, men han finns ingenstans. Hon öppnar dörr efter dörr och möter bara olika monster – utan att bli rädd. En rolig bok som bara är lite läskig. Och slutet är underbart. Best.nr. 978-91-87061-40-0

Magda hör någon i köket. – Pappa, är du här? frågar hon. Hon öppnar dörren. Men det är inte pappa. Det är en häxa! Häxan rör runt i en stor gryta.

4

5

Författare: Mårten Melin Illustratör: Jonas Anderson 24 sidor, Lix 11 Pris: 99 kr

På Nypons hemsida finns gratis arbetsmaterial till alla titlar i katalogen.

21


Tema FAMILJ & VÄNSKAP BÄSTA VÄNNER Vilma och Sara är vänner. Bästa vänner. Men när Vilma har ont i foten leker Sara med Mira istället. Vad ska Vilma gÜra? Med denna bok som utgüngspunkt kan eleverna prata om tillit och vänskap.

FÜr att skapa läslust gäller det att hitta en bok där läsaren känner igen sig. I en skol­klass idag finns det elever frün olika hemfÜrhüllanden. Vi pü Nypon tycker att det är en självklarhet att det dü ska finnas ett varierande utbud av bÜcker. Pü det här uppslaget har vi bÜcker som alla skildrar olika typer av familjer och relationer.

Best.nr. 978-91-7567-397-4

Vilma och Sara är vänner. Bästa vänner. De gür inte i samma klass. Men pü fritids är de ihop. Alltid. Nästan alltid.

4

FĂśrfattare: Rikke Dyrhave IllustratĂśr: Maria Bramsen 28 sidor, Lix 8 Pris: 99 kr

CITRONLEMONADEN Sällan har en bilderbok fÜr elever i üldern 6–9 ür fütt sü stor uppmärksamhet som Citronlemonaden. Det är en tankeväckande berättelse om att tillhÜra tvü kulturer. Pü ett charmigt och humoristiskt sätt skildras kärleken mellan Nazir och hans mamma, och deras olika fÜrväntningar pü varandra. Best.nr. 978-91-7567-446-9 Hilde Henr iksen & Helen a Ohlss on CITR ONLE MON ADEN

Nasir har en mamma. Den bästa av alla. FÜr mamma kan trolla.

Mamma kan gĂśra citronlem onad. Hon trollar sura citroner till sĂśt saft. Trollar fram sol och smak frĂĽn Libanon.

SJALEN Ida och Ayla leker frisÜr. När Ayla ska gü hem är hennes sjal borta. Hon für inte visa sig ute utan sjal pü huvudet. Till slut lyckas de finna en lÜsning. Berättelsen är skriven med humor, men med en tydlig underton av allvar.

Best.nr. 978-91-87061-17-2

Best.nr. 978-91-87221-27-9

Sara springer in med brevet. Vem har kommit med ett brev till henne? Sara blir nästan nervÜs. Hon vügar fÜrst inte Üppna det. Men hon müste. Hon river upp brevet. Det ligger ett vitt papper i. Det är vikt pü mitten. Sara viker upp det. Hon läser: Vill du bli min kompis? Kom dü till lekplatsen klockan tre. Sara stirrar pü orden. Hon tror fÜrst inte pü dem: Vill du bli min kompis? Men det stür ju sü. Det bÜrjar pirra i magen pü Sara. Nügon vill bli hennes kompis! Men vem? 8

22

Nasir och mamma har flyttat frün Libanon till Sverige. Nasir älskar mamma , men han tycker att hon borde bli lite mer svensk. Och när hon vill resa till Libanon pü sommarlovet vill Nasir hellre vara i Sverige och spela fotboll med sina kompisa r.

VILL DU BLI MIN KOMPIS? Kan man bli kompis med nügon som inte pratar? Sara har trükigt, hon har ingen att vara med. Sü für hon ett hemlighetsfullt brev frün nügon. Det är frün Ida, men hon vill inte prata. En fin vänskap utvecklas mellan dem.

9

Ayla gÜr sü att Idas hür stür rakt ut. Ida ser ut som om hon blivit skrämd av en spindel. Tjejerna ser pü varandra i spegeln och skrattar.

FĂśrfattare: Gertrud Malmberg IllustratĂśr: Eva Leven 28 sidor, Lix 12 Pris: 109 kr

,6%1

– en mÜjlighe t fÜr alla

Sedan är det Idas tur igen. Hon gÜr en ny frisyr pü Ayla. – Jag skulle ocksü vilja ha svart hür, säger Ida. – Jag skulle vilja ha en ljus slinga, säger Ayla. Lika ljus som ditt hür. – Dü vill jag ha en svart slinga, säger Ida. Vi kan byta! – Hur dü? säger Ayla. – Vi klipper av varsin slinga av hüret och byter. Titta. Ida tar fram tvü pyttesmü püsar. De hänger i tunna snÜren av läder. 4

5

FĂśrfattare: KĂĽre Bluitgen IllustratĂśr: Kirsten Raagaard 36 sidor, Lix 14 Pris: 109 kr

Nypon fĂśrlag

När de gür hemüt känner Nasir hur citronlemonaden värmer inne i honom. Han tänker pü det fina mület han gjorde och Ünskar att det blir pannkakor till middag. Han skulle aldrig ha sagt det där han sa till mamma, att hon var dum. Han vet att hon blev ledsen och det gÜr ont i brÜstet. Han känner lukten av shish kebab och ser att mamma stür uppe pü balkongen och grillar. Lukten sprider sig ner pü gatan. – Vad gott det luktar, säger Nasirs kompis Hugo. Hugo ser upp pü balkongen och ler. – Vad bra du har det, som für sü god mat, säger han.

16

FĂśrfattare: Hilde Henriksen IllustratĂśr: Helena Ohlsson 36 sidor, Lix 18 Pris: 139 kr


Tema FAMILJ & VÄNSKAP Tuff tjej med BMX NOVA KÖR BMX Nova har börjat köra BMX och provar på alla möjliga trick. Novas mormor är intresserad av Novas nya hobby och vill så gärna veta mer. En härlig, positiv bok om Novas och mormors nära relation. Best.nr. 978-91-7567-749-1

NINAS NYA SYSTER Det är en smärta att vara med om en skilsmässa, för både barn och vuxna. Denna lilla berättelse är en pärla på temat bonussyskon. Lättläst text och fina illustrationer visar Ninas möte med sin nya storasyster Tuva. Det skär i hjärtat när Ninas förväntningar inte infrias. Och glädjetårarna rinner när allt till slut ordnar upp sig. Best.nr. 978-91-7567-006-5

4

Ninas mamma och pappa är skilda. Mammas nya man heter Jonas. Han har en dotter som heter Tuva. Hon är tretton år.

I dag ska Tuva komma hem till Nina. Det är första gången som de träffas. Nina har alltid önskat sig en syster.

NINA SKICKAR SMS Här kommer nästa bok om Nina och Tuva. Nu har deras relation fördjupats, men ändå finns det problem. Nina blir svartsjuk på att Tuva hela tiden sms:ar med sin pojkvän Oskar. Så när Tuva sover, svarar Nina på Oskars sms som han skickar till Tuva. Positivt och roligt om syskonsvartsjuka och problematiken med nya familjekonstellationer.

Rikligt med bilder i fyrfärg, som förstärker och förtydligar skeendet.

2

Nova sitter på sin säng. Hon läser en tidning om BMX-cyklar.

Då knackar det på dörren. Nova tittar upp. – Kom in, säger hon.

3

Författare: Per Østergaard Illustratör: Jan Solheim 26 sidor, Lix 10 Pris: 79 kr

Best.nr. 978-91-7567-746-0

5

Författare: Marie Duedahl Illustratör: Bodil Molich 28 sidor, Lix 9–11 Pris: 79 kr

Ett sommarlov som ger mod EGILS BÄSTA SOMMAR Egil är en ganska ensam kille som är dålig på att simma och att läsa. På sommaren när han är hos mormor och morfar lär han sig både att simma och att läsa på ett helt oväntat sätt. När morfar har brutit benet måste han träna upp det igen. Då utvecklar Egil ett bytessystem: Om morfar tränar lovar Egil att läsa och öva simning. Den lite blyga, rädda Egil vi möter i början av boken växer under sommaren och blir både starkare och tryggare tack vare att han nu kan det alla andra kan. Best.nr. 978-91-7567-736-1 6

2 Jag fyller år när sommarlovet börjar. Då brukar mamma ha sin semester. Vi firar alltid min födelsedag hos mormor och morfar. Det här året gjorde vi som vi gör varje år: Vi packade våra väskor och körde med mammas gröna Skoda till mormors och morfars hus på landet. Deras hus heter Sjöbo. Det ligger vid en sjö. I en liten bod vid bryggan ligger morfars båt. Den heter Glada Fisken. 7

Författare: Gull Åkerblom Illustratör: Lina Bodén 42 sidor, Lix 14 Pris: 109 kr

OLGA HITTAR FINN Olga och pappa ska åka bort, bara de två. Men så tar pappa med sig Finn, sin nya frus son. Och när de väl kommer fram hinner pappa inte av tåget. Nu får Olga ensam ta hand om Finn. Best.nr. 978-91-7567-392-9

Olga är arg

När pappa kommer blir Olga arg. Han har tagit med sig Finn! Finn är Ullas son. Han är dum. Och ful. – Nu kan Finn och du bli vänner. Han är ju nästan din bror, säger pappa. Men Olga vill inte ha någon bror. Olga vill bara ha en pappa.

6

7

Författare: Marie Duedahl Illustratör: Stine Gram Sørensen 28 sidor, Lix 8 Pris: 99 kr

23


Tema SKOLA Isaks liv i skolan

kling Emma As

ng Emma Askli

ISAK ÄR EN TJUV En dag får Isak följa med Hugo hem efter skolan. Hugo har massor av coola saker i sitt rum. Dataspel, och en klocka som kan vara under vatten. Innan Isak hinner tänka efter har han tagit klockan och lagt den i fickan. Hugo avslöjar honom, och Isak blir ensam. Ingen vill vara med honom på rasterna längre.

v Isak är en tju

Best.nr. 978-91-7567-524-4

ISAK ÄR EN HJÄLTE Isak är på simtävling, och han är bäst i laget. Just innan start upptäcker han att sim­ glasögonen ligger kvar i omklädningsrummet. Han lugnar de andra med att han hinner ändå tillbaka i tid till start. Men så ser han att Anna har blivit sjuk. Hon har diabetes. Ska Isak ta hand om Anna och missa att simma sin sträcka?

Nypon förlag

Best.nr. 978-91-7567-639-5 Jag vänder mig om. Hugo sitter längst bak. Han skrattar lite och gör tummen upp. Det gör jag också. – Isak, jobba på med matten nu! Fröken låter trött. Jag vänder mig snabbt om. Fast just nu gör det inget att fröken är arg. Jag är glad ändå. Mamma står vid bilen och väntar på mig efter skolan. Jag springer dit och säger att jag ska följa med Hugo hem. – Då hämtar jag dig där senare, säger mamma. Hon ser glad ut. 12

Eller är han kanske

ÅSA ÖHNELL

I Abdis skola finns en bokhund. Abdi vill inte läsa för den. Han tycker inte om hund ar alls.

13

Författare: Emma Askling Illustratör: Valentin Schönbeck 36 sidor, Lix 13–15 Pris: 109 kr

rädd?

– en möjlighet för alla 9 789175 67 6326

Åsa Öhnell

Nypon förlag

ABDI OCH VALPARNA Abdi ska göra sin läxa och han måste läsa den högt. Så kommer han att tänka på grannen Britt och hennes hund Polly, som just har fått valpar. Han kanske kan läsa för dem, för i skolan har han ju läst för en bokhund. Best.nr. 978-91-7567-734-7

SJUK TILL LUCIA Mias och Shirins klass ska lussa för hela skolan. Mia ska vara Lucia. Men så blir hon sjuk ... Hinner hon bli frisk i tid? Lättläst med humoristiska bilder.

AMIRS ALFABET Amir kan inte skriva alfabetet så som fröken vill. Han ritar bilder istället. Men det är inte okej, säger fröken. Amir rymmer, han vill inte vara i skolan om det ska vara så svårt! Best.nr. 978-91-87061-38-7

Best.nr. 978-91-87061-12-7

ABDI OCH BOKHUNDEN Det kommer en bokhund till Abdis klass. Den som vill får läsa för hunden. Abdi vill inte, han är rädd för hundar. Men trots sin rädsla vågar han till slut läsa för bokhunden. Best.nr. 978-91-7567-632-6

– nej, Amir är inte här, säger emil.

Efter skolan Efterkommer skolan kommer Shirin. Shirin. Hon berättar Hon att berättar klassen att har klassen övat har övat på luciasångerna. på luciasångerna. Det gickDet integick så inte så bra. Allabra. hostade. Alla hostade. Musikfröken Musikfröken bara bara suckade.suckade.

Kan Amir ha gått ner på gården? Han kanske leker med de andra barnen? Men idag har ingen sett Amir.

Shirin säger Shirin attsäger fröken attvill fröken att Mia villska att Mia ska sjunga Stilla sjunga natt. Stilla Ingen natt. annan Ingenvågar annan vågar sjunga solo. sjunga solo. Mia blir Mia glad.blir Hon glad. vet Hon att hon vet att hon vågar! vågar! Shirin har Shirin med har sig med sångtexter. sig sångtexter. Mia övarMia på Stilla övar på natt Stilla fast natt hon fast hon redan kan redan den.kan De den. andraDe sångerna andra sångerna sjunger de sjunger båda två. de båda två. Sedan provar SedanMia provar sitt lucialinne. Mia sitt lucialinne. Pappa har Pappa köpt har ett nytt köpttill ett henne. nytt till henne.

Några barn får läsa för Kajsa. Ett barn åt gången får gå in i ett rum. Kajsa finns där inne med sin förare.

12

Idag frågar fröken om Abdi vill läsa för Kajsa. Abdi säger nej. Han vill inte läsa för en hund. Fröken säger: – Var inte rädd. Kajsa är snäll. Abdi är inte rädd. Han tycker bara inte om hundar. Han tycker att Kajsa luktar konstigt.

6

24

7

Författare: Åsa Öhnell Illustratör: Caroline Röstlund 28 sidor, Lix 12–13 Pris: 99 kr

12

Författare: Jessika Berglund Illustratör: Pia Johansson 28 sidor, Lix 14 Pris: 109 kr

13

13

6

Författare: Morten Dürr Illustratör: Peter Bay Alexandersen 44 sidor, Lix 12 Pris: 109 kr

7


Tema EFTER SKOLAN livet i en vanlig klass Böckerna om Anton är flitigt lästa på skolor och bibliotek.

Anton på farlig mark handlar om hur klassen får en ny elev. Anton och den nya målvakten skildrar hur en kille i klassen hamnar i rullstol, men kan vara med i laget i alla fall. Anton har lim på skorna är en bok om rädsla, i det här fallet att inte våga klättra högt upp i trädet. Och så till sist, såklart, en bok om när Anton spelar match, Anton är lagets hjälte.

SUCCÉSERIEN

Sällan har en lättläst serie blivit så uppskattad som den om Simon och hans kompisar. Men så spelar de ju också fotboll. Samtidigt är det en serie om vänskap och om att vara en bra kompis. Med minimal text och tydliga färgillustrationer skildras livet med fotbollen, på och utanför planen. Simon ler. – Är jag inte bra? säger han.

4

– Jo, säger Jakob. Men det är jag också. – På vad då? frågar Simon.

Författare: Jørn Jensen Illustratör: Jan Solheim 24 sidor, Lix 6–9 Pris: 79 kr 5

SIMON GÖR MÅL Best.nr. 978-91-7567-190-1 SIMON OCH MESSI Best.nr. 978-91-7567-191-8 SIMON FINTAR Best.nr. 978-91-7567-258-8 SIMON MOT JAKOB Best.nr. 978-91-7567-257-1 SIMON TRIXAR Best.nr. 978-91-7567-614-2 SIMON BLIR ARG Best.nr. 978-91-7567-613-5

Leo lever lantliv Alla barn bor inte i stan! Många lever på landet. Därför finns serien om Leo, en mysig kille som bor på en gård. Där händer det spännande saker hela tiden.

Ny i klassen

Anton sitter i sin bänk. – God morgon, säger Doris. Doris är Antons lärare. Anton tittar upp. Men vad nu? Bredvid Doris står en kille. Han har brun hy och svart hår. Han ser inte glad ut. – Det här är Said. Han ska börja i den här klassen, säger Doris. Undrar hur han är, tänker Anton. Han blir nyfiken på Said.

5

Författare: Per Straarup Søndergaard Illustratör:Rasmus Jensen Lix 12–13 Pris: 99 kr Monstertruck

ANTON ÄR LAGETS HJÄLTE Best.nr. 978-91-7567-439-1 44 sidor ANTON PÅ FARLIG MARK Best.nr. 978-91-7567-364-6 28 sidor ANTON OCH DEN NYA MÅLVAKTEN Best.nr. 978-91-7567-243-4 44 sidor ANTON HAR LIM PÅ SKORNA Best.nr. 978-91-7567-263-2 36 sidor

Nu fattar Leo. – De kör monstertruckar! Jag har sett det på nätet.

– Men vad ska han göra med hagen i bara en dag? Han hinner ju inte så råg eller vete, säger Leo.

LEO OCH OLYCKAN Best.nr. 978-91-7567-181-9

Pappa bara ler. – Nej, men han ska ordna en motor-show i hagen. De ska visst krossa bilar.

6

Författare: Per Østergaard Illustratör: Birgitte Ahlmann 32 sidor, Lix 8–10 Pris: 79 kr

LEO RÄDDAR EN KALV Best.nr. 978-91-7567-074-4

7

LEO ÅKER MONSTERTRUCK Best.nr. 978-91-7567-408-7 LEO HITTAR EN SKATT Best.nr. 978-91-87221-86-6 LEO KÖR RALLY Best.nr. 978-91-7567-739-2

25


Tema DJUR Linus hjälper sjuka djur Ann-Charlotte Ekensten är en uppskattad författare av lättlästa böcker. I serien om Djurdoktorn samspelar hennes texter fint med Carolina Ståhlbergs illustrationer. För den som tycker om djur är böckerna om Linus ett självklart val. Linus och Sunna är den fjärde boken i serien om Linus.

NY

DJURDOKTORN: LINUS OCH SUNNA NY Linus tycker mycket om djur och hälsar ofta på sin mamma på hennes jobb. Mamma är veterinär och i den här boken ska hon åka till gård, där en häst behöver hennes hjälp. Hästen heter Sunna och har fått ett otäckt sår. Sam är pojken som äger Sunna och frågan är om såret sätter stopp för hans planer att åka på läger med sin häst. Best.nr. 978-91-7567-852-8

Ann-Charlotte Ekensten

MAJA OCH HENNES HUND BELLA

Nu behöver lejonet Leo hjälp. Han har skadat ett öra. Men hur kan man hjälpa ett rytande lejon?

9 789175 675473

– en möjlighet för alla

DJURDOKTORN: LINUS OCH FLISA Best.nr. 978-91-7567-735-4

Djurdoktorn: Linus och Leo

Linus älskar djur men han har inget eget. Som tur är får han träffa många djur på mammas jobb. Hon är veterinär.

Nypon förlag

KOM FRAM, BELLA! Best.nr. 978-91-7567-542-8

Linus går fram till kaninen på bordet. Han klappar den mellan öronen. Pälsen är mjuk och len. – Vad heter den? frågar Linus. – Den heter Tim, säger mamma.

DJURDOKTORN: LINUS OCH TIM Best.nr. 978-91-7567-518-3 DJURDOKTORN: LINUS OCH LEO Best.nr. 978-91-7567-547-3

4

Serien om Maja och hennes söta hund Bella uppskattas av elever i olika åldrar. Inte minst tack vare illustrationerna som ger ett gott stöd åt texten. Vi har mött dem när de skulle sova ute i tältet och båda var lika mörkrädda (Tyst, Bella!), och när Bella hade ont i tassen (Sluta nu, Bella!). I Kom fram, Bella! är Bella inte riktigt så timid som hon brukar vara. Hon jagar bort alla som kommer i närheten, för att få sova i lugn och ro. Men så blir hon själv skrämd!

5

Författare: Ann-Charlotte Ekensten Illustratör: Carolina Ståhlberg 20 sidor, Lix 10–12 Pris: 79 kr

TYST, BELLA! Best.nr. 978-91-7567-183-3 SLUTA NU, BELLA! Best.nr. 978-91-7567-519-0

Så vaknar hon med ett ryck. Hon hör röster.

På Nypons hemsida finns gratis arbetsmaterial till alla titlar i katalogen.

26

Någon går ute på vägen.

6

Bella reser sig. Ingen får gå förbi här. Bella gömmer sig bakom en buske.

7

Författare: Per Østergaard Illustratör: Otto Dickmeiss 24–30 sidor, Lix 7–8 Pris: 79 kr


Tema DJUR Följ Mimmi och hennes valp Böckerna om Mimmi och valpen Bonita är trevliga och lätta att följa. De tydliga och färgglada illustrationerna gör sitt till. Berättelserna öppnar för samtal kring djur och äventyr, frihet och ansvarsfrågor.

– I morgon, sa pappa. Du kan börja packa idag. – Vad ska jag ta med? sa jag. – Ta din baddräkt, sa pappa. Vi ska campa vid havet. Jag packade ner den. Sedan lade jag ner block och pennor och två böcker ifall det skulle regna någon dag. – Vi ska campa, sa jag till Bonita. Vi ska bada också. Du kommer att gilla det! Bonita viftade lite på svansen. Mamma packade ner mina kläder. På kvällen sa hon: – I morgon ska vi gå upp tidigt. Så du måste gå och lägga dig nu.

6

7

Författare: Ann Gomér Illustratör: Carina Ståhlberg Ca 34 sidor, Lix 10–14 Pris: 99 kr

Mimmi är lite ensam. Inga syskon, inga grann­barn. Men nu ska någon flytta in i huset bredvid! Den nya grannen är en äldre man som har en söt liten hundvalp. Det visar sig att han inte kan ha den inne för att han är allergisk. Gissa vem som får ta hand om valpen i stället?

MIMMI, VALPEN OCH RÅNET

MIMMI, VALPEN OCH KANINEN

MIMMI, VALPEN OCH BRANDEN

På en promenad hamnar Mimmi och valpen Bonita mitt i ett drama – en bank har blivit rånad och rånaren svischar förbi dem. Bonita blir rädd, sliter sig och försvinner. I jakten på hunden hittar Mimmi och hennes mamma både rånarna och deras byte i en ödegård.

Mimmi och Bonita hälsar på Mimmis kusin Anna och hennes kanin Olle. Plötsligt hoppar Olle in i skogen och försvinner. Mimmi och Anna ger sig av med Bonita och letar. Bonita kan spåra och de hittar Olle snabbt. Men då skadar Anna foten och Mimmi måste hämta hjälp.

Mimmi och valpen Bonita campar med föräldrarna. På kväll­ en när de sover gott larmar Bonita om att något inte står rätt till. Hon skäller som besatt. De följer med henne och upptäcker att det brinner. Brandkåren kommer och allt slutar bra. Bonita har räddat dem ännu en gång!

Best.nr. 978-91-7567-280-9

Best.nr. 978-91-7567-407-0

Best.nr. 978-91-7567-448-3

Best.nr. 978-91-7567-640-1

MIMMI OCH VALPEN

Klara flyttar till landet Serien om Klara utspelar sig på landet. Klara har flyttat från stan eftersom hennes mamma, som är veterinär, har fått nytt jobb. Böckerna om Klara handlar mycket om djur och vänskap. KLARA RÄDDAR EN KATTUNGE Best.nr. 978-91-7567-075-1

KLARA, NY I KLASSEN Best.nr. 978-91-7567-182-6

På Nypons hemsida finns gratis arbetsmaterial till alla titlar i katalogen.

Ovanligt husdjur BORIS FLYTTAR IN

Hela familjen engagerar sig i att rädda den lilla övergivna ekorrungen. Den blir som en ny familjemedlem, med egen säng och egna leksaker. Men så en dag är det dags för Boris att flytta ut. Best.nr. 978-91-7567-405-6

PANG!

Han lägger sig på Rickis kudde. Lina drar täcket över honom. Sedan sover de en timme till.

Författare: Marie Duedahl Illustratör: Mette-Kirstine Bak 34 sidor, Lix 9 Pris: 79 kr

Klara och hennes gris Bullen sitter vid vägen. De har en liten affär. De säljer blommor. Men det är bara mamma som har köpt en bukett. Nu stannar en bil. Klara blir glad. De kanske ska köpa blommor.

En dag får Emi en idé. Det är klart att Boris ska ha en egen säng. Han tycker ju om att sova i riktiga sängar! Hon snickrar en säng till Boris i slöjden. I sängen lägger hon en madrass, ett täcke och en mjuk kudde. Sedan ställer hon sängen under äppelträdet i Boris rum. När klockan är åtta är Boris trött. Då går han till sitt rum för att sova. När han ser sängen blir han jätteglad. 26

27

Författare: Ulf Sindt Illustratör: Lou-Lou Pettersson 44 sidor, Lix 15 Pris: 109 kr

3

27


3–5 årskurs

Utbudet av lättlästa böcker måste vara lika brett och mångfasetterat som utbudet av mer traditionella böcker. Elever med lässvårigheter har samma intressen som sina kompisar. Utmaningen är att finna rätt bok till rätt läsare. Här har vi vuxna ett ansvar att presentera, ja introducera, böcker för de som kämpar extra med sin läsning. På följande sidor finns drygt hundra lättlästa titlar för elever på mellanstadiet. Flera av titlarna är helt nya. Välj och vraka!

Nypons lättlästa böcker är indelade i olika lättlästnivåer. Symbolen 1 nypon är lättast, symbolen 4 nypon innebär en större utmaning för läsaren. Men innehållet är alltså anpassat för läsare i åldern 9–11 år.

MÅNGSPRÅK Håll utkik efter den här symbolen. Den betyder att titeln finns på flera språk.

LÄTTLÄSTNIVÅ 1

LÄTTLÄSTNIVÅ 2

LÄTTLÄSTNIVÅ 3

LÄTTLÄSTNIVÅ 4

På Nypons hemsida finns gratis arbetsmaterial till alla titlar i katalogen.

ARBETSMATERIAL Det finns kostnadsfritt arbetsmaterial till samtliga Nypons titlar. Lärarhandledning och arbetsmaterial ligger på www.nyponforlag.se INLÄSNINGSTJÄNST Alla svenska böcker i Nyponmagasinet finns inlästa som full-Daisy, alltså med text, ljud och bild. Gå in på www.inlasningstjanst.se för att läsa mer.

28


INTERVJU författare

Martin Palmqvist.

Läs bra = räkna bra NY

Martin Palmqvist är matteläraren som även skrivit en hel del lättläst för vuxna. Nu kommer två böcker om Mormor polis – lättlästa deckare för barn. TEXT: PETER BIRGERSTAM BILD: GUNNEL PERSSON

– Jag såg framför mig de pojkar och flickor som har lite svårt att komma igång med sin läsning. Därför skrev jag mina deckare, säger Martin. Texten är enkel och tydlig men ändå spännande.

MORMOR POLIS OCH ZLATANS SKOR NY Tuva och hennes mormor, som är polis, ska gå på en fotbollsmatch där självaste Zlatan ska spela. Men hans skor har försvunnit. Ett uppdrag för Tuva och mormor!

SIFFROR OCH BOKSTÄVER

MORMOR POLIS OCH RÖDA FARAN NY Mormors bil Röda faran har försvunnit. Tuva som börjar utveckla en detektivtalang hjälper mormor att hitta tjuven – och bilen.

Martin arbetar som mattelärare i Ystad när han inte skriver. Så det blir mycket siffror på hans ena arbete och mycket bokstäver när han kommer hem och ska skriva böcker. Men det här hänger ihop, säger han. – Det finns likheter mellan att undervisa i matematik och att skriva lättläst. Många kan uppfatta matte som svårt, och då ska man kunna förklara det så enkelt och kortfattat som möjligt. Samma sak gäller när man skriver lättlästa böcker. MEN MARTIN SER FLER SAMBAND

– Jag har sett vissa nedgångar i matematikkunskaperna, och många gånger handlar det om att barnen har svårt att översätta textinnehåll till mattetal. Det är inte att ställa upp siffrorna som är problemet, utan att förstå vilken uppgift man ska lösa. Man förmår helt enkelt inte att avkoda texten. Blir du bättre på att läsa blir du bättre på matte – det är jag helt säker på.

De roliga bilderna är gjorda av Linda Siewert. Hon inspireras av folk runt omkring sig. Linda bor i Malmö med sin katt.

NY Författare: Martin Palmqvist Illustratör: Linda Siewert 48 sidor Lix 13-15 Pris: 99 kr

MORMOR POLIS OCH ZLATANS SKOR ny! Best.nr. 978-91-7567-861-0 MORMOR POLIS OCH RÖDA FARAN ny! Best.nr. 978-91-7567-862-7

29


Tema KAMRATSKAP livet som 11-åring Det är lätt för läsaren att tycka om Emil, och känna igen sig i hans liv. Böckerna bygger på vardags­ dramatik, ur en 11-årings synvinkel. Här avhandlas allt från att se sig själv på klassfotot till att uppleva föräldrarnas skilsmässa.

NY

NY

läsvänliga titlar för KLASSRUMMET EMIL 11

Nypons egna situationskomedier! Såväl killar som tjejer känner igen sig i de tre coola killarna i Vi tre-serien. Med Nino Kellers fräcka illustrationer och Thomas Hallings underfundiga humor får vi följa med i vad killarna hittar på under och efter skoltid. Emil är elva år.

Mycket och ofta! Frågan är:

Ska de skiljas?

PROVET NY Det är dags för killarna att ha prov. Rätt hopplöst läge, eftersom ingen av dem ens öppnat böckerna. De kommer aldrig att klara provet! Men plötsligt kommer hjälp från oväntat håll.

Best.nr. 978-91-7567-881-8

Best.nr. 978-91-7567-882-5

– en möjlighet för alla

OMELETT! De tre vännerna har klätt sig fina. De andra i klassen är också fina, allt är som upplagt för ett bra klassfoto. Nu gäller det bara för fotografen att få alla att titta in i kameran och le. Best.nr. 978-91-7567-629-6

DISCO Det är dags för fest! Fett nice och coolt med fest, så klart. Och gott med popcorn och chips. Men det där med att dansa, det är inget för de tre vännerna. Eller …? PALLA ÄPPLEN De tre vännerna är sugna på äpplen! De ser ett hus med en trädgård och träd med äpplen. Många äpplen. Vid ett träd står det dessutom en stege. Men det finns också något i träd­­gården som de inte ser ... Best.nr. 978-91-7567-630-2

Idag ska vi palla äpplen, Ahmed, Dewa och jag. Vi är sugna på äpplen alla tre.

Ahmed säger att man inte får palla. Dewa säger att han inte vill palla. Jag säger att min pappa alltid pallade äpplen när han var liten. – Okej då, säger Ahmed. – Låt gå, säger Dewa. – Kom! säger jag.

4

30

5

Författare: Thomas Halling Illustratör: Nino Keller 20 sidor, Lix 9–16 Pris: 89 kr

THOMAS HALLING

IDROTTSDAG NY Idrottsdag i skolan och de ska jogga. Sjukt onödigt och trist, tycker killarna, och dessutom är banan galet lång – fem kilometer! De tänker gå, absolut inget kan få dem att springa. Eller …?

BARA BRÅK

Mamma och pappa bråkar.

Best.nr. 978-91-7567-748-4

KÖRA TEVESPEL De tre killarna ska köra tevespel. Med Ahmeds nya spel, Dewas extra kontroll och dessutom en ny konsol kommer det att bli hur grymt som helst. Bara de kan få börja spela någon gång … Best.nr. 978-91-7567-750-7

Hon skulle träffa en kompis och ta en öl. Emil skulle sakna henne, fast han bara skulle vara borta i två nätter. – Nu kommer pappa! ropade mamma. Pappas bil stannade utanför. Det hördes tre korta tut. Pappa kom aldrig in längre. Det kändes konstigt, men också skönt. Det blev bara tjafs när mamma och pappa sågs. – Ha det så bra nu, sa mamma och gav Emil en kram. Emil kramade tillbaka. Länge, länge. Sedan sprang han ut till bilen. 11

Författare: Thomas Halling Illustratör: Kenneth Andersson Pris: 109 kr

SKOLFOTOT Best.nr. 978-91-87221-65-1 32 sidor, Lix 13

PAPPAS NYA Best.nr. 978-91-7567-282-3 36 sidor, Lix 15

HEMLIG HAMSTER Best.nr. 978-91-7567-020-1 36 sidor, Lix 18

VARANNAN HELG Best.nr. 978-91-7567-403-2 36 sidor, Lix 17

BARA BRÅK Best.nr. 978-91-7567-117-8 40 sidor, Lix 16 FÖRBJUDET Best.nr. 978-91-7567-245-8 36 sidor, Lix 16 (arabisk) Best.nr. 978-91-7567-527-5


Tema HUMOR Visar vägen med vandrande pinnar Hon har redan ett antal barnböcker på Cv:t, journalisten och författaren Linda Åkerström. Nu debuterar hon på Nypon förlag med en rolig, lätt bisarr men samtidigt tänkvärd historia om – vandrande pinnar!

NY VANDRANDE PINNAR PÅ RYMMEN NY Frodo ska få köpa djur. Vandrande pinnar. Farmor har hittat en tant på internet som säljer. Tillsammans med farmor, pappa och storasyster åker Frodo dit på utflykt. De stannar på vägen och fikar och Frodo börjar bli nervös när de närmar sig. Tänk om pinnarna inte är ett bra husdjur?

TEXT: PETER BIRGERSTAM BILD: KATINKA IGELBERG

Vandrande pinnar på rymmen är en fin road trip-bok fylld av familjekärlek. Boken visar att farmödrar kan vara moderna och pigga, att pappor kan vara ängsliga och rädda, och att syskon kan se olika ut. Den visar också att även vandrande pinnar kan vara roliga husdjur!

intervjun

FLER LÄSARE MED BREDARE UTBUD

– Det är viktigt att det finns olika slags lättlästa böcker att välja på. Böcker med humor, spänning eller sorg så att var och en kan hitta något som passar. Jag vill vara med och fylla på urvalet av lättlästa böcker som i sin tur förhoppningsvis bidrar till att läsarna i världen blir fler och fler, säger Linda.

Linda Åkerström.

Författare: Linda Åkerström Illustratör: Sven Andersson Best.nr. 978-91-7567-883-2 50 sidor, Lix 12 Pris: 99 kr

Alla älskar Turbo I snart 30 år har Ulf Sindt skrivit barnböcker som älskas av otaliga barn. Böckerna om Turbo och hans vänner, genialt illustrerade av Gunilla Kvarnström, hör till hans allra mest populära.

NY Ulf Sindt

Det finns fler Turbo-böcker. Missa inte dem!

– en möjlighet för alla

Turbo och tokige Ture

Turbos granne heter Ture. Men han kallas för tokige Ture, eftersom han alltid hittar på så tokiga saker. En dag får Turbo och hans kompisar Simon och Olle följa med på en åktur i Tures nya bil. Det blir en rätt så tokig utflykt …

Nypon förlag

TURBO OCH VAMPYREN NY Turbo, Simon och Olle är superrädda för vampyrer! De vågar knappt gå ut utan en vitlök i fickan. En kväll ser Turbo en läskig man bita en kvinna i halsen. Han måste vara vampyr! Turbo och hans kompisar bestämmer sig för att trotsa rädslan och kolla upp vampyrmannen.

TURBO OCH HUNDTJUVEN Turbo och Simon är hundvakter till Olles hund Lillis. På en skogspromenad blir Lillis jätterädd för en annan hund och springer sin väg! Turbo och Simon letar och letar, men Lillis är försvunnen. Så dyker det upp ett utpressningsbrev …

TURBO TÄVLAR Turbo, Simon och Olle har börjat cykla. Allra bäst är Simon. Han kan cykla nerför trappor och utför stup. Turbo och Olle vill att Simon lugnar ner sig lite, men Simon tycker inte att de ska oroa sig, inget kommer att hända. Men så en dag …

TURBO OCH TOKIGE TURE Turbos granne kallas för tokige Ture eftersom han alltid hittar på så tokiga saker. En dag får Turbo, Simon och Olle följa med på en utflykt med Tures nya bil. Det är förstås ingen vanlig bil, och det blir en festlig färd i flygande fläng!

Best.nr. 978-91-7567-884-9

Best.nr. 978-91-7567-755-2

Best.nr. 978-91-7567-615-9

Best.nr. 978-91-7567-516-9

TURBO OCH MONSTERGÄDDAN Turbos bästisar Simon och Olle kommer till Turbos familjs sommarställe. De tre vännerna fiskar varje dag och det nappar ofta. Men de får inte upp någon fisk! Till en dag då killarna får gammelgäddan på kroken ... Best.nr. 978-91-7567-389-9

I ett stånd sålde de en stor motor. Ture gick fram och tittade på den. – Vad är det för motor? frågade han. – Det är en helikoptermotor, sa säljaren. Det finns en propeller till. – Ska du bygga en helikopter? sa Simon förvånat. – Nej, jag tänkte ha den i bilen, sa Ture. Vi tyckte alla att det var en bra idé. Ture tog fram ett måttband. Han mätte motorn på längden och bredden. – Jag tror att den passar, sa han. – Köp den! sa Simon. – Då blir det åka av, sa Olle. – Hur stark är motorn? frågade Ture. 12

TURBO OCH DEN MYSTISKE KILROY Turbo och hans kompisar Simon och Olle ska bygga en koja i skogen. Men när de ska börja har någon flyttat på deras saker, och på marken hittar de en lapp från någon som kallar sig för Kilroy. Vem kan det vara? Best.nr. 978-91-7567-284-7

Författare: Ulf Sindt Illustratör: Gunilla Kvarnström Ca 48 sidor, Lix 13–16 Pris: 99 kr

31


Tema SKOLA ett spöke till lärare Kerstin Lundberg Hahn är många barns favorit­ författare, vilket bland annat märks då hon vunnit barnens finaste bokpris, Bokjuryn. Kerstins böcker handlar ofta om lite övernaturliga saker. Det gör även serien om den charmiga Fröken Spöke. Åsa Rosén har tecknat de rysroliga bilderna.

(arabisk) Best.nr. 978-91-7567-642-5 (pashto) Best.nr. 978-91-7567-760-6 (somalisk) Best.nr. 978-91-7567-763-7 (tigrinsk) Best.nr. 978-91-7567-695-1

Det här är den fjärde delen i den rysligt roliga serien om Fröken Spöke.

– en möjlighet för alla

FRÖKEN SPÖKE OCH DEN SVARTA KATTEN Best.nr. 978-91-7567-520-6

FRÖKEN SPÖKE PÅ SOMMARLOV

Kan man ta med sin vikarie på semester? Ja, om hon heter Fröken Sparre och är världens snällaste. Men det är en del att tänka på: Mamma och pappa får inte veta att hon är med. Och var ska hon vara när solen skiner? Spöken tål ju inte sol.

FRÖKEN SPÖKE KOMMER TILLBAKA Best.nr. 978-91-7567-406-3

KERSTIN LUNDBERG HAHN

– en möjlighet för alla

FRÖKEN SPÖKE OCH DEN SVARTA KATTEN

Det här är den tredje delen i den rysligt roliga serien om Fröken Spöke.

KERSTIN LUNDBERG HAHN

Alla i klassen är glada. Den snälla Fröken Sparre ska vara vikarie igen! Men är hon så snäll som hon verkar? Var kommer den svarta katten som äter gråsparvar ifrån? Och varför har Fröken Sparre en grå fjäder i håret?

FRÖKEN SPÖKE Best.nr. 978-91-7567-271-7

Nypon förlag 9 789175 676357

FRÖKEN SPÖKE PÅ SOMMARLOV Best.nr. 978-91-7567-635-7 FRÖKEN SPÖKE FIXAR LOPPIS Best.nr. 978-91-7567-756-9 Nypon förlag

FRÖKEN SPÖKE GÅR PÅ CIRKUS NY Fröken Sparre går på cirkus med Ebba, Ivar och Hassan. Cirkusartisterna gör många svåra trick och plötsligt är olyckan framme! Då är det tur att Fröken Sparre inte är någon vanlig Fröken, utan ett spöke … Best.nr. 978-91-7567-885-6

5. Droppar av blod

Författare: Kerstin L Hahn Illustratör: Åsa Rosén 52–60 sidor Lix 13–15 Pris: 109 kr

Ebba, Ivar och Rut stirrade på katten. Den smög sakta mot ett träd. Där satt en liten, grå fågel. Katten tittade på fågeln. Fågeln satt stilla. Den såg ut som en grå, liten boll. Den märkte inget. – En gråsparv, viskade Rut. – Hur vet du det? sa Ebba. – Jag gillar fåglar, sa Rut. Just då tog katten ett skutt. Den hoppade snabbt och högt mot grenen. 20

NY

Kaos i livet Thomas Hallings serie om Lo är böcker som unga läsare verkligen kan känna igen sig i. Böckerna skildrar trovärdigt de konflikter som kan uppstå såväl med kompisar och familj som inom den som är på väg mot vuxenlivet.

NY

VIKARIEN Han pratar töntig engelska och ser ut som ett UFO. Han är ju helt hopplös, den BÄSTA TRÄNAREN NY där vikarien. Alltmer Det börjar med en helt desperat försöker vanlig fotbollsträning. han få ordning på Lo kämpar på och den stökiga klassen, hennes tränare Lovisa men ingen bryr sig. berömmer henne. Men Till sist hamnar efter träningen är inget Lo i ett läge där hon som vanligt mer … måste ta ställning: När Lo cyklar hem När har det gått för möter hon en ambulans långt? och hemma väntar Best.nr. pappa. Han berättar att 978-91-7567-765-1 det skett en olycka. Och Lix 17 snart ringer Los kompis Elli och gråter – det mest ofattbara har hänt. Best.nr. 978-91-7567-886-3 Lix 17

32

ÅKA FAST Lo brukar låna smink av Tea, men nu tycker Tea att det är Los tur att fixa mascara. Men hur? Lo har ju inga pengar och hon kan inte fråga mamma och pappa. Då finns det bara ett sätt; hon måste snatta. Men Lo vet inte om hon vågar ... Best.nr. 978-91-7567-534-3 Lix 17

När de kom in i huset satte Elli snabbt i filmen med Justin Bieber och startade den. Leila, Shirin och Elli slängde sig i soffan. Lo tog en fåtölj. Tess och Ullis gick in på toan och låste dörren. Lo kände direkt att det var något skumt.

– Har du något man kan dricka? sa han som hette Leo. Lo trodde att han menade vatten. Hon visade köket och hällde upp ett glas vatten. Men då suckade killarna bara. – Vi menade inte vatten, sa Enzo. Det lät nästan som ett hot. Som tur var kom Elli ut i köket. – Glöm inte pizzorna! sa hon. De borde vara klara nu. Pizzorna! Lo hade helt glömt dem. – Pizza, sa killarna samtidigt. Nu såg de nöjda ut.

Killarna satte sig inte heller framför teven. De gick runt och kollade. Lo tyckte inte om det.

Elli öppnade ugnen och drog ut plåten. Det var två ganska små pizzor med lite brända kanter.

2

10

11

INTE BJUDNA Mamma och pappa är bortresta och Lo och hennes kompis Elli ska vara ensamma hemma och ha en myskväll. I godisaffären träffar de Leila och Shirin som också vill vara med. Och sedan kommer det bara fler och fler. Best.nr. 978-91-7567-617-3 Lix 14

Författare: Thomas Halling Omslag: Elisabeth Widmark Cirka 36 sidor Pris: 109 kr


MYNTA OCH DE MYSTISKA STÖLDERNA NY Detta är sjätte boken om Mynta och hennes kompis Frida som löser olika brott. Den här gången är Mynta och Frida på fotbollsläger när en dator och en mobil plötsligt försvinner. Mynta och Frida hinner misstänka varandra och börjar till och med smyga på varandra. Men så hittar de stöldgodset och börjar lägga ihop två och två. De fångar tjuvarna med hjälp av ett hopprep mitt i natten.

AGENT ANGUS Angus och Shahid är supertekniska och nästan lite nördiga. Angus är förälskad i Ella och gör allt för att imponera på henne. Därför åtar han sig att ta reda på vem som har stulit hennes ritblock. En rolig historia om två killar som leker detektiver, och om kärlek. Best.nr. 978-91-7567-394-3

2 Jag sneglar på Ella för att se hur hon tog förolämpningen. Men hon står och ritar i sitt block. Snabbt. Jag har aldrig sett någon teckna så snabbt. – Skit, säger Ella och slutar rita. Jag vet inte vad som är skit. Men jag håller med. – Ja. – Jag ville fånga hans min. Jag är ganska nära, men ... Hon suckar. – Jag tycker att han såg trotsig ut. Vad tycker du, Angus? – Hm.

Best.nr. 978-91-7567-844-3

Jag vet inte vad hon pratar om. Jag ser på teckningen och känner direkt igen den smala killen och hans långfinger. – Den är ju jättebra! säger jag. – Nej, jag har fått fram hans ilska. Men trotset syns inte. Ella ser på sin teckning. – Vad gör jag för fel? Är det ögonen? Är det munnen som inte stämmer? Oj, oj. Nu borde jag komma med en åsikt. Jag som kan tyda folks ansikten. Jag blir varm i ansiktet. Mina glasögon börjar glida ner på näsan. Vem som helst kan se att jag är en stor bluff. – Det är munnen, får jag ur mig. Nej, nu måste jag ... Så går jag därifrån och försöker att inte snubbla.

12

Författare: K.L. Denman 100 sidor, Lix 14 Pris: 129 kr

13

En tjuv i huset Simons mamma jobbar natt. Han är ensam hemma. Det är okej. Han är inte rädd.

Men plötsligt hör han att någon bryter sig in i huset. Vad ska han göra?

Bente Bratlund

En tjuv i huset

En tjuv i huset

Värsta mardrömmen? Simons mamma jobbar natt, så han är ensam hemma. Plötsligt hör han att någon bryter sig in i huset. Vad ska han göra? Simon gömmer sig under sängen.

Bente Bratlund

MYNTA OCH DE MYSTISKA INBROTTEN Fridas grannar har haft inbrott, men varken dörrar eller fönster är uppbrutna. Mynta och Frida tar upp jakten på tjuvarna. En väska med ett dödskallemärke leder dem in på ett oväntat spår ...

Best.nr. 978-91-7567-449-0 – en möjlighet för alla

Nypon förlag

Lena Lilleste

Best.nr. 978-91-7567-737-8

Lena Lilleste

Lena Lilleste

Sofias godisbutik har blivit rånad två gånger. Rånaren har en lejonmask för ansiktet. Och rånaren lämnar hotbrev, så att Sofia inte kan ringa polisen! Nu måste Mynta hjälpa Sofia sätta fast skurken …

5

Tjuven går in i mammas rum. Jag hör att han drar ut lådor. Han tar väl mammas smycken. Hon har inte så många. Men de hon har ärvt efter mormor ligger där. Mamma kommer att bli jätteledsen.

Mynta och den mystiska rånaren

nta och Frida

NY

Mynta och de mystiska grannarna

är inne? Det på med något

Kaxiga och modiga deckartjejer

Lena Lilleste

n kväll råkar m deras

Tema MYSTERIUM

Det gör ont att ligga på golvet. Det är så hårt. Plötsligt blir det helt tyst. Vad gör tjuven nu? Så hör jag att han går över golvet och ut från mammas rum. 14

Sedan tar han i handtaget på min dörr ... Nej! Jag vågar inte skrika. Och jag vågar inte andas. Vågar inte röra mig. Dörren öppnas och ljuset från hallen strömmar in. Jag ser två stora fötter från min plats under sängen. Det måste vara en lång och kraftig person. Han går över golvet och direkt fram till min dator. Ska han ta den? Nej! Aldrig i livet att han får ta min dator. Jag ska stoppa honom! Jag ska slå honom i skallen med ficklampan.

15

Författare: Bente Bratlund 28 sidor, Lix 13 Pris: 99 kr

rliga

– en möjlighet för alla

Nypon förlag

MYNTA OCH DE MYSTISKA GRANNARNA Myntas nya grannar håller på med något skumt. En kväll råkar hon och Frida se in genom deras fönster. Grannarna vet att Mynta och Frida har sett dem! Nu är de farliga vittnen ... Best.nr. 978-91-7567-426-1

Nypon förlag

MYNTA OCH DEN MYSTISKA RÅNAREN Sofias godisbutik har blivit rånad två gånger. Rånaren lämnar hotbrev, så Sofia vågar inte ringa polisen. Hon måste stänga sin butik om inte inbrotten slutar. Detta är helt klart ett fall för Mynta!

MYNTA OCH DET MYSTISKA HJÄRTAT Mynta och Frida jagar den som stulit klasskassan. Det enda de vet är att rånaren har ett hjärta tatuerat på armen. Vaktmästaren har plötsligt en dyr bil och bildläraren verkar mystisk. Är det någon av dem?

Best.nr. 978-91-7567-424-7

Best.nr. 978-91-7567-609-8

MYNTA OCH DEN MYSTISKA HUNDTJUVEN När Mynta och Frida passar grannens hund blir den stulen. De tar upp jakten på tjuven, och luras ut på villovägar innan de hittar hunden i ett öde torp. Men då blir det riktigt farligt ... Best.nr 978-91-7567-619-7

LÄTTLÄST AV ASTRID LINDGREN Denna lättlästa bearbetning av boken om Kalle Blomkvist är gjord i samarbete med författaren Hans Peterson och Astrid Lindgrens dotter Karin Nyman. Astrids välkända berättarröst finns kvar, liksom hennes vackra och färgrika språk. MÄSTERDETEKTIVEN BLOMKVIST Boken är betydligt kortare än ursprungsversionen eftersom den gjorts mer lättläst genom att handlingen har koncentrerats kring själva deckargåtan. Men kvar finns den charmiga miljön från en småstad i 1940-talets Sverige.

Rånet

– Upp med händerna! skriker rånaren som har en pistol i handen. Mynta håller upp händerna. Sofia också. Rånaren går fram till kassan. – Öppna den! skriker rånaren till Sofia. Sofia öppnar kassan. Hennes händer skakar. Rånaren tar pengarna och springer sedan mot dörren.

8

Författare: Lena Lilleste Illustratör: Carina Ståhlberg 46 sidor, Lix 14-16 Pris: 109 kr

Best.nr. 978-91-86447-68-7 9

Kalle såg ut genom fönstret. Där låg Storgatan stilla och lugn som alltid. Kalle suckade. Det var inte lätt att vara detektiv i den här lugna staden. Nu hördes ett brak i trappan. Det var Anders. Kalle gömde undan pipan. Han hade ändå ingen tobak i den. Men en detektiv måste ha en pipa när han ska lösa fall. – Ska du med ut? sa Anders. Det var klart att Kalle skulle med ut. I bageriets trädgård satt Eva-Lotta och gungade. – Där är ni ju, sa Eva-Lotta. – Ska du med ut på stan? sa Kalle. – Kan jag väl, sa Eva-Lotta. Det kändes att det var lördag kväll. Folk var hemma. De satt i sina trädgårdar och åt middag. Allt var lugnt och stilla. 6

– Vad ska vi göra? sa Eva-Lotta. Just då hördes ett tåg. – Nu kommer tåget från Stockholm, sa Anders. – Jag vet vad vi gör, sa Kalle. Vi gömmer oss bakom häcken vid Eva-Lottas trädgård. Så lägger vi ett paket med ett snöre i på trottoaren. När det kommer någon och vill ta paketet drar vi i snöret.

Författare: Astrid Lindgren Illustratör: Eva Laurell 80 sidor, Lix 18 Pris: 135 kr

7

33


Tema DJUR Högläsning väcker läslust Högläsning är ett uppskattat sätt att sprida läsglädje. Det gäller att hitta en bok som alla gillar. Ett tema som alltid går hem är djur. Vi har böcker om hundar, hästar och pandor, och man kan välja om man vill ha spänning, humor eller klassiska fabler. På det här uppslaget finns det flera exempel på böcker som vi på Nypon tycker passar utmärkt att läsa högt.

K���k���a���e���l���åg���a���e��� ���d��öm än�å?

LIV FROHDE

”H���a �ög�” är �ör��� ���e��� �år��� ���i��� n���s���e �� ���d���i���M���.

Jakob och hunden

JAKOB OCH HUNDEN En dag i sommar­stugan dyker en hund upp. Den följer Jakob vart han än går. Det går inte att hitta ägaren så hunden får följa med hem till stan. Så dyker en ägare upp och tar med sig hunden. Men den rymmer till Jakob igen ... – en möjlighet för alla

HOPPA HÖGT

E���a���räf��� ���a ��s���c���o���r���r�� J���. ���t�än���a���i���o���L��� ��åg���o�� M��� ���l ��o���...

MÅR��� ���I�

M��� äl���r ��n���. ��� ��� ��� ��� ��� ���e k���få ���e��� ���d.

bPPA HO HÖGT A���I���

MÅR��� ���I�

Nypon förlag

Best.nr. 978-91-7567-634-0

Alla andra har hund

Jag läste mer i hundboken. Och tänkte på hur det skulle vara att ha en hund. En hund att mata, busa och kela med. En hund att gå ut med. Jag ville inte sitta på mitt rum längre. Och jag ville inte prata med mamma. Jag gick ut i hallen. Tog på mig jackan och skorna. – Vart ska du? frågade mamma. – Bara ut en liten stund, sa jag.

– Vi ska äta snart, sa mamma. – Jag sa en liten stund, sa jag surt och öppnade dörren. Sedan smällde jag igen den bakom mig. Jag ångrade nästan genast att jag gått ut. Det var hundar överallt. Alla var visst ute och gick med sina hundar! En gubbe pratade i mobil. Han struntade i att hans hund ville nosa i gräset. Han drog den i kopplet. Så skulle jag aldrig göra! Då lyder inte hunden när den är lös. Fast gubbens hund kanske aldrig var lös?

6

Jakob stannade. En iskall rädsla fyllde honom. – Buster, sa han. Hunden rörde sig inte. Jakob satte sig på huk och lade handen på hunden. Den andades inte.

LIV FROHDE

9 789175 67641 8

Nypon förlag

Klassiska fabler veta!

Aisopos levde i Grekland på 600-talet före Kristus. Han skrev många fabler, och här har vi samlat 21 av dem.

– en möjlighet för alla

12

13

Författare:Liv Frohde Illustratör: Asbjørn Tønnesen 138 sidor, Lix 17 Pris: 129 kr

AGILITY! HOPPA HÖGT Första delen i serien om Meja, som mest av allt önskar sig en hund! Fast hon har slutat att tjata på mamma, de inte har råd. Så träffar Meja Lisa som tränar agility. Lisa har två hundar och nu behöver hon hjälp med foxterriern Jimi. Kanske kan ändå Mejas hunddröm bli sann ...

9 789175 67641 8

Best.nr. 978-91-7567-641-8 Då fick ett lejon syn på hjorten och gick till anfall. Hjorten sprang fort på sina magra ben. Det gick bra på de öppna fälten där det inte fanns några träd. Men när de kom in i skogen fastnade hjortens horn i grenarna. Lejonet dödade hjorten.

Innan hjorten dog tänkte den: Nu var jag dum. Jag var inte glad åt mina ben som gjorde att jag kunde springa fort. Jag beundrade bara mina horn som gjorde att jag blir dödad.

Nypon förlag

RÄDDA PANDAN! Ivar är med i en förening som vill hjälpa de utrotningshotade pandorna. Han går till klubblokalen, är med och ordnar loppis och chattar med andra med samma intresse. En av dem är Pandis, en tjej han snart ska få träffa i verkliga livet. I skolan blir Ivar lite retad av de tuffa tjejerna, men allt är inte som han tror. Best.nr. 978-91-7567-517-6

10

11

Och ibland räknar man alla pandor för att få veta hur många som finns kvar.

Text: Hanne Leth Bild: Jon Ranheimsæter 66 sidor, Lix 17 Pris: 119 kr

Ivar går till skolans anslagstavla. Han vill kolla att lappen om klubbens loppis sitter kvar. Det gör den. Det står:

LOPPIS FÖR PANDORNA! Och så är där en liten svart-vit panda i ena hörnet. Ivar går vidare till sitt klassrum.

Kapitel 2

Första lektionen är det matte. Ivar tar fram sitt häfte och börjar räkna. Efter en stund tänker han på loppisen. Klubben har jobbat hårt. Hela vintern har de samlat prylar som de ska sälja. Nu är det bara två dagar kvar. På lördag är det loppis! Ivar tar fram sin mobil i smyg. Han loggar in på Panda-forum. Han vill kolla om Pandis är inne.

6

34

Författare: Mårten Melin Omslag: Sanna Sporrong Cirka 30 sidor, Lix 13–14 Pris: 99 kr

Mårten Melins serie handlar om Meja som älskar hundar. Speciellt den gulliga foxterriern Jimi. Serien rymmer både humor och spänning.

Hanne Leth

Hanne Leth Lejonet och musen

Är djur dumma eller kloka? Läs den här boken så får du

Jakob lade sig ner med armarna om hunden. Tårarna rann nedför hans kinder. Han strök över pälsen som fortfarande var varm. Nu kom mamma och pappa in i köket. – Buster är död, snyftade Jakob. Pappa lade sig på knä. Han kände under Busters öra och på hundens bröst. – Ja, vi kan inte göra något, sa han. Mamma lade armen om Jakobs axlar. Hon grät. Pappa lyfte upp Buster och bar honom försiktigt till filten under fönstret. Sedan böjde han sig ner och lade kinden mot hundens päls. Jakob såg att pappas axlar skakade lite.

7

MEJA TRÄNAR AGILITY

LEJONET OCH MUSEN OCH ANDRA FABLER Den grekiske diktaren Aisopos sede­ lärande berättelser är populära över hela världen. I den här fabelsamlingen presenteras 21 fabler i en lättläst bearbetning, bland dem finns berättelserna om lejonet och musen som hjälper varandra, och om haren och sköld­ paddan som tävlar.

Visste du att ett lejon och en mus kompisar? Vad tror du händer kan vara om vargen klär ut sig till ett får? Hur kan en hare vinna över en sköldpadda i löpning?

Han lyfte upp Busters huvud, skakade honom och ropade att han skulle vakna. Men hundens huvud låg tungt och stilla mellan hans händer.

7

Författare: Ann-Charlotte Ekensten 36 sidor, Lix 13 Pris: 109 kr

Best.nr. 978-91-7567-510-7

AGILITY! SPRINGA SNABBT Andra boken om Meja, som älskar att träna agility med foxterriern Jimi. Egentligen är Jimi inte Mejas hund, hon får låna honom av Lisa. När Lisa ska tävla med sin andra hund, frågar hon om Meja vill tävla med Jimi. Det är klart hon vill. Men vågar hon? Best.nr. 978-91-7567-549-7

AGILITY! HÖGSTA VINSTEN Tredje och sista boken om Meja. Hon kan knappt tro att det är sant när mamma frågar om hon vill ha en hund. Vilken fråga! Klart hon vill ha en hund! Men vad kommer Lisa att säga när Meja har en egen hund? Och vem ska nu träna Lisas hund Jimi? Best.nr. 978-91-7567-747-7


Tema HÄSTAR en älskad hästserie också som lättläst Serien om Klara har en stillsam dramatik där Klaras liv har huvudrollen med hästar, bästisen Anna, skilsmässan och pappans nya familj. Den passar många åldersgrupper; vuxna och barn kan läsa böckerna tillsammans. Det här är bearbetade versioner av Pia Hagmars böcker i serien om Klara.

NY

KLARA ANDERSSON, HÄSTÄGARE NY Klara och hennes mamma bor på en gård. Där bor också Lasse med Lisa och Tobbe. Boken börjar med att Klara och Lisa väntar på hästarna som Lasse och Klaras mamma har köpt. Det blir ett nytt liv för tjejerna, som hästägare. Best.nr. 978-91-7567-894-8

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! NY Vi fortsätter att följa Klara och hennes äventyr med ponnyn Star. Nu har Lisa anmält dem till en stor ridtävling. Ska Klara verkligen fixa det? De tränar mycket och under tiden uppstår små och stora draman. Best.nr. 978-91-7567-895-5

NY Vi kör ut på en liten grusväg mellan stora och mörka granar och åkrar där säden vaggar lugnt i vinden. Dikena är vita av prästkragar. En tjock, brun ponny står i en hage. Det pirrar till i magen på mig. En häst gör mig alltid lite gladare. – Här är det, säger mamma och svänger in i en allé. Vi stannar vid ett stort rött hus med många fönster. Det ser mer ut som en skola än ett hyreshus. – Jag har kanske kört fel, säger mamma. Då öppnas dörren och en man med grön keps kikar ut. Han ser snäll ut. – Är det ni som vill se på lägenheten? säger han och ler. Mamma nickar. – Okej, jag kommer. Jag heter Lasse, säger han. 12

2

Redan när vi går in i huset trivs jag. Lägenheten känns mysig trots att den är tom. Solen skiner in genom fönstren och ger roliga skuggor på de blanka trägolven. – Visst är det fint, Klara? Titta! En vedspis i köket, säger mamma. – Det finns ett trädgårdsland på baksidan om ni vill odla något. Och om ni vill ha häst eller får så är det helt okej. Det finns ett gammalt stall här, säger Lasse. – Mamma! Om det finns stall kan vi väl köpa en häst, säger jag. – Vi kan väl inte köpa en häst när du inte ens kan rida, gumman, säger mamma. 13

Författare: Pia Hagmar Omslag: Sanna Sporrong 120 sidor, Lix 16–17 Pris: 119 kr

KLARAS DRÖM Klara är en tjej med stort hästintresse. Hon längtar efter att börja rida, men ridskolan där de bor är inte bra, tycker mamma. Nu har mamma fått ett nytt jobb och de ska flytta till en annan stad. De flyttar till en gård i utkanten av stan där en man, Lasse, hyr ut en del av huset. Och i stan finns en ridskola som verkar bra. Best.nr. 978-91-7567-758-3

KLARAS VINTERSORG Klara har ridit ett halvår i en ridskola på det nya stället. Hon har fått en sköthäst som heter Sigge. Den delar hon med den elaka Lotta, som hotar med att hon ska få en egen häst Kan det vara Sigge? Hemma väntar stor dramatik när Lasse presenterar sina barn för Klara. Kan de tre bli vänner? Best.nr. 978-91-7567-762-0

Höstböcker för hästtjejer Serien Stallet Lyckan handlar om vänskapen mellan två flickor som delar samma intresse: hästar. Vardagsnära och spännande kapitelböcker.

NY Anna Hansson

– en möjlighet för alla

EN ÖVERRASKNING I STALLET NY Lina är förtvivlad. Hennes älsklingshäst Gullan ska säljas och flytta från Stallet Lyckan. Så kommer dagen när den nya ägaren ska hämta Gullan. Lina åker till stallet för ett sista adjö. Men det visar sig att köparen är ... Linas pappa! Best.nr. 978-91-7567-843-6

EN LÅNG VÄG FRÅN STALLET Moa och Lina rider ut själv för första gången. De rider långt in i skogen och till slut är de vilse. De irrar förtvivlat runt i mörkret på sina trötta hästar. Till slut kommer det en bil. Best.nr. 978-91-7567-618-0

Ett hopp för stallet

Det är hopptävling på stallet Lyckan. Lina tar ett djupt andetag. Hon håller hårt om tyglarna. Sedan går det fort. Hon hinner knappt med …

Nypon förlag

ETT HOPP FÖR STALLET Det är hopptävling på Stallet Lyckan. Hästen Gullan brukar riva alla hinder. Men inte den här gången. Så när det är dags för prisutdelning ropas Linas namn ut i högtalarna. Best.nr. 978-91-7567-447-6

EN NATT I STALLET Ridgruppen ska sova över i stallet. Lina tänker inte följa med, trots att det låter helt underbart. Lina är mörkrädd, och det vill hon inte berätta för de andra. Hon ljuger och säger att hon ska resa bort.

EN HÄST PÅ RYMMEN Moa och Lina får ett sms från sin ridlärare Lotta. En häst har rymt från hagen. Kan de komma och hjälpa till? De skyndar till stallet och rider ut för att leta efter hästen, medan mörkret faller ...

EN NY HÄST I STALLET Moa och Lina hälsar på den nya hästen Bessy. Men Bessy mår inte alls bra. När veterinären kommer får de veta hur det ligger till. Det är ett föl på väg. Moa och Lina får vara med när fölet föds.

Best.nr. 978-91-7567-370-7

Best.nr. 978-91-7567-616-6

– Sök efter Pontus! säger Moa till honom. Men han nosar bara vidare på alla stenar och pinnar. De ser ingen häst, och inga spår i marken efter hovar. Lina tittar på klockan. – Vi måste gå tillbaka nu, säger hon. – Hoppas att någon annan har hittat Pontus, säger Moa.

Best.nr. 978-91-7567-287-8

När de kommer tillbaka till stallet får de veta att ingen har sett Pontus. – Det blir snart mörkt, säger Lotta. Vi får fortsätta leta i morgon. Men Lina tycker inte att det känns bra. Hon är orolig för Pontus. 10

11

Författare: Anna Hansson Illustratör: Margareta Nordqvist 28 sidor, Lix 14–16 Pris: 99 kr

35


Tema KÄRLEK & VÄNSKAP Om den svåra konsten att växa upp Eva Susso är känd som en av de främsta skildrarna av tonårslivet. Debuten som lättlästförfattare gör hon med en bearbetning av en av sina mest omtyckta böcker – Kompishjärtat. TEXT: PETER BIRGERSTAM BILD: PRIVAT

intervjun

– Jag har jobbat som god man åt ensamkommande flyktingbarn i ett par år, och i och med kontakten med den världen, där barn behöver lära sig ett nytt språk från början, fick jag också en naturlig koppling till en målgrupp nu som jag inte haft förut. Så när Nypon kontaktade mig kände jag efter ett tag att jag ville prova, säger Eva. BRA MED RECYCLING

Eva Susso.

Eva har skrivit ett 30-tal barn- och ungdomsböcker. De senaste åren har hon kommit i kontakt med en ny målgrupp i samband med sitt arbete som god man.

Kompishjärtat kom först ut 1999, blev en stor framgång hos både kritikerna och de unga läsarna, och innebar något av ett genom­ brott för Eva som ungdomsboksförfattare. – Recycling är ju bra, varför skriva nytt när man redan har en bra historia? Kompishjärtat har betytt mycket för mitt författarskap, och det var väldigt kul att återvända till en historia jag skrivit tidigare.

NY ETT KOMPISHJÄRTA NY Hanna får kärleksbrev men hon vet inte från vem. Hon berättar inte för någon, inte ens för sin bästa vän Leo. Det är lätt att känna igen sig i Hannas funderingar om vänskap och livets stora fråga: Vad är kärlek? En fin skildring som väcker tankar, och uppmuntrar till samtal.

Författare: Eva Susso Omslag: Sanna Sporrong Best.nr. 978-91-7567-850-4 90 sidor, Lix 15 Pris: 109 kr

Oskyldig förälskelse Böckerna om Måns och Emma är riktigt lättlästa och kan läsas av alla barn och ungdomar från ungefär 10 år och uppåt. Handlingen är inte barnslig och också högstadieelever kan känna igen sig. Varje bok består av några få kapitel, språkligt ligger svårighetsgraden på samma nivå som börja-läsa-böcker för lågstadiet. (Resterande böcker i serien finns på sidan 48.)

vänskapen på prov HEMLIGT SMS Elsa och Mischa är bästa vänner. Båda två är kära i Hampus, den nya killen på skolan. De lovar varandra att aldrig bli ihop med honom, eftersom de är just BFF. Men ett hemligt kärleks-sms kan de ju alltid skicka tillsammans, till honom. SÅ SJUKT KÄR Best.nr. 978-91-86447-27-4

Och jag vet vad jag vill göra. Mest av allt! Jag vill kyssa Emma. Vi sitter väldigt nära varandra. Tänk om jag skulle göra det? Bara luta mig fram och kyssa henne? Hon skulle nog bli förvånad! Men skulle hon bli glad? Hon kanske skulle bli arg! Jag ser på Emma. Hon tittar på teven. De har slutat kyssas nu. Jag går på toa och snyter mig. Emma vill nog inte kyssa någon som är förkyld. Jag går tillbaka. De kysser varandra fler gånger i filmen. 6

36

7

Författare: Mårten Melin Illustratör: Helena Bergendahl 26 sidor, Lix 8–12 Pris: 99 kr

(arabisk) Best.nr. 978-91-7567-528-2 KYSSAS TYP Best.nr. 978-91-86447-39-7 HELT SLUT Best.nr. 978-91-87061-46-2

Best.nr. 978-91-7567-743-9 – Hjälp, ska jag verkligen skicka? frågar jag Mischa. Mina fingrar börjar darra och hela kroppen blir hoppig. Jag kan nästan inte stå still. – Det är klart du ska, säger Mischa bestämt. Hon rycker mobilen ur min hand. – Börja inte vela nu, säger hon och letar efter skicka-knappen. Det pirrar i hela mig när jag ser hur Mischa trycker till med fingret. – Så, nu är det skickat! säger hon och skrattar.

16

Hampus och Mischa

Nästa dag i skolan vågar jag knappt titta åt Hampus håll. Jag är rädd att han ska förstå vem som skickade meddelandet. Fast jag tror inte ens han vet vem jag är. Utanför gympasalen ser jag Hampus och några av hans kompisar. De pratar och skrattar. Jag tittar upp och möter hans blick för en kort stund. I alla fall tror jag att han också ser på mig. 17

Författare: Emma Fäldt Omslag: Anna Winberg 50 sidor, Lix 15 Pris: 109 kr


Tema KÄRLEK & VÄNSKAP med humor om kärlek Katarina von Bredow har skrivit en bok om Hannes, om kärlek och vänskap, om sommarlov och att allt inte alltid är som man tror. En intervju med Katarina hittar du på sidan 9 här i magasinet.

Katarina von Bredow.

KÄR ELLER MAGSJUK? NY Hannes är kär i Sara. Han har köpt ett fint armband som han ska ge henne vid sommarlovets samlingsplats: korvkiosken. Han har så ont i magen att han inte vet om det är magsjuka eller kärleken till Sara. Men Sara verkar vara kär i en annan, äldre kille och Hannes slänger arm­ bandet i en buske. Han tänker aldrig mer gå till kiosken. Det är bara det att han har fått allt om bakfoten.

Vem är beundraren? HEMLIG BEUNDRARE Lisa har en hemlig beundrare. En dag får hon ett mejl från någon som kallar sig Adrian. Hon känner ingen med det namnet. Det ligger en ros på henne skolbänk, och han skickar även en ring till henne. Vem är den mystiske Adrian? Best.nr. 978-91-7567-281-6

NY

2

Jag berättar allt för Molly så fort jag kommer till skolan. – Lisa, du har en beundrare! säger hon. Hennes ögon lyser. – Vad spännande! säger hon. – Det kanske är ett skämt. – Det kanske är på riktigt, säger hon. Vi ser på varandra och fnissar. – Undrar vem det är, säger Molly. Jag ser mig omkring på skolgården.

Är det någon som tittar på mig? Någon som ser allt jag gör? Men jag ser inte att någon tittar på mig. – Vi måste ta reda på om någon heter Adrian, säger Molly ivrigt. Men så ringer det in. Det får vänta till senare. Det känns inte som vanligt idag. Det är som om jag har blivit annorlunda. Kanske är det någon som ser mig. En beundrare. Någon som gillar mig. Jag blir varm inuti. Och känner mig lite konstig. Spänd.

8

Författare: Katarina von Bredow Omslag: Sara Acedo 46 sidor, Lix 16 Pris: 109 kr

Best.nr. 978-91-7567-859-7

9

Författare: Bente Bratlund Omslag: Leif Högström 40 sidor, Lix 12 Pris: 109 kr

Därför blir det bäst med ost – För mig är lättläst nästan som att skriva poesi, varje ord är viktigt. Så säger Sofie Berthet, vars första lättlästa bok nu kommit ut. TEXT: PETER BIRGERSTAM BILD: OSCAR WETTERSTEN

NY

intervjun FOKUSERAR PÅ NUET

– Utan ord är spännande, säger Sofie, men samtidigt lätt att läsa. Jag berättar inte så mycket om vad som hänt Mateo och Bim tidigare, utan fokuserar på vad som händer just nu. Det viktigaste är att läsaren får lära känna Mateo och Bim och följa deras äventyr. LEVERPASTEJ ELLER … OST? Sofie Berthet.

Förklaringen till att Sofie nu ger sig på att skriva lättläst finns på nära håll: – En av mina söner har dyslexi och jag vet hur svårt det kan vara att hitta böcker som han vill läsa, berättar hon. Utan ord har jag skrivit för honom och för alla andra som vill läsa en spännande bok om vänskap, djur och att vara lite annorlunda. Kanske har läsaren dyslexi, precis som Mateo och Bim i boken, eller vet hur det är att få kämpa extra mycket av andra anledningar.

Men tillbaka till liknelsen att lättläst är som att skriva poesi. Vari består den största utmaningen i att skriva lättläst? – Det ligger i valet av orden, säger Sofie. Du ska få ett konkret och tydligt exempel. Ta ”en smörgås med leverpastej”. Det blir kanske istället ”en macka med ost” för att det är kortare och lättare att läsa. Så länge det inte är viktigt för handlingen att det är just leverpastej, så kan det ju lika gärna vara ost.

UTAN ORD NY Mateo och mamma har flyttat. Mateo känner ingen och lärarna förstår inte hans dyslexi. Så lär han känna Bim, som också har dyslexi. Det visar sig att båda har ytterligare en sak gemensamt: de kan tala med djur utan ord. Det är därför de vet att den lilla misskötta hästen i ett gammalt smutsigt stall har ont i hovarna. De bestämmer sig för att rädda hästen från sin elaka ägare. Det är ett riskfyllt uppdrag. Best.nr. 978-91-7567-860-3

Författare: Sofie Berthet Omslag: Moa Schulman 58 sidor, Lix 14 Pris: 109 kr

37


Tema GRUNDSÄRSKOLA

Läsövning tillsammans.

Ett sätt att väcka och hålla läslusten vid liv är att det bokstavligen alltid finns böcker tillgängliga, säger Agnes.

Visst hittar grundsärskolan vägen in i böckernas värld Följ med till Kollaskolan i Kungsbacka. Här har boksamtal och läsförståelse sin självklara plats i grundsärskoleklasserna. Det gäller från lågstadiet och hela vägen upp genom högstadiet. TEXT OCH BILD: PETER BIRGERSTAM

P

Å KOLLASKOLAN GÅR RUNT 750 elever,

från ettan till och med högstadiet, både grundsärskola och vanlig grundskola. Själva skolbyggnaderna är ljusa och fräscha, och som besökare slås man av den både lugna och vänliga stämningen i korridorerna, på skolgården och i klassrummen. Här arbetar Agnes Ivarsson i en grundsärskoleklass, en 1-5:a, och hon arbetar också som skolbibliotekarie. Självklart ligger läsningen henne varmt om hjärtat. – Kommunikation är ju A och O för att eleverna ska kunna uttrycka vad de önskar och hur de känner och vara delaktiga och påverka så mycket som möjligt. HON BERÄTTAR OM hur synen på och förutsätt­ ningarna för eleverna i grundsärskolan har förändrats under åren. För 20 år sedan var den gängse uppfattningen att grundsärskoleelever inte kunde uppfatta innehållet i olika texter och inte heller göra textgenomgångar. I dag vet man bättre. – Det är mer fokus på kunskap än på omvårdnad idag. Kraven på eleverna har ökat – för man ser ju att de utvecklas. Ny teknik och nya hjälpmedel har också förändrat arbetet och resultaten till det bättre. Hur arbetar de då med boksamtal och läsförståelse på Kollaskolan? Man kan se två huvudspår: det ena är att med olika tekniker och hjälpmedel ta sig an texten, det andra handlar om upprepning, repetition, innötning. I båda fallen handlar det om att närma sig texten på så många olika sätt som möjligt.

38

– Vi använder oss av lättlästa böcker, bilderböcker, kapitelböcker, storböcker, sagopåsar och flanosagor, sagor med bilder, berättar Agnes. Och vi dramatiserar böcker, vi läser högt, vi låter eleverna återberätta historierna. Varje vecka har alla klasser också en bokad skolbibliotekstid. Då får eleverna välja böcker, både att låna med hem och till sin ”väljarlåda” i klassrummet. Kort sagt, vi marinerar eleverna i litteratur!

Agnes Ivarsson arbetar både som bibliotekarie och som lärare för en grundskolesärklass på Kollaskolan i Kungsbacka.

MÅNGA AV ELEVERNA PÅ grundsärskolan har

behov av bildstöd till texten, och där har man nytta av den nya tekniken. Och med hjälp av Inläsningstjänst kan man även läsa med öronen. – Vi använder oss också mycket av Nypons kostnadsfria arbetsmaterial, som vi hämtar från Nypons hemsida. Det är oerhört bra med tanke på läsförståelsen, när vi diskuterar böckerna tillsammans och eleverna kan dra egna paralleller till sitt eget liv.

Att jobba med Nypons arbetsmaterial, som finns att ladda ner för alla böcker, är en självklar del av arbetet på Kollaskolan.

Kollaskolans bästa tips om hur du lockar grundskolebarn till läsning Vad gäller val av böcker, utgå från vad eleven är intresserad av.

Påpeka för föräldrarna hur viktigt det är med högläsning tillsammans.

Se till att erbjuda böcker, se till att de bokstavligen alltid finns framme.

Skapa en bra miljö för just läsning, en mysig läshörna.

Gå till biblioteket regelbundet. Läs med eleverna! Det går att skapa tillfällen varje dag.

Gör sagopåsar till sagorna – då får eleverna fler ingångar till sagorna.


Tema KULTURKROCKAR & MUSIK Kamal passar Klara s marsvin Lotto när Klara är bortrest. Kamal och Joel tar ut Lotto på gården. Lotto springer runt själv. Men dagen efter mår han inte alls bra ...

Latte i lådan

Många unga drömmer om att stå i rampljuset och få bekräftelse. I dessa två böcker lär vi känna ett kompisgäng som spelar musik tillsammans och här finns mycket att reflektera över och prata om.

– Han har tråkigt. Han måste få komma ut, säger Joel. – Ut? Nä, det går inte, säger Kamal. – Kom igen nu. Vad kan hända?

BIG BANG Här bildas bandet, och en av med­ lemmarna blir påkörd i en smitningsolycka. Här finns också en fågelspindel som rymmer. Best.nr. 978-91-86447-26-7 124 sidor

VILKEN SMÄLL! Bandet ska vara med i en tävling. Men någon gör allt för att stoppa deras medverkan. Och det slutar med en smäll! När de kommer till ett område med villor svänger de in på en smal gata. De stannar utanför en gul villa. Bredvid ligger ett garage. Innan de öppnar porten till garaget spanar de runt. Men ingen är där. På väggarna i garaget hänger verktyg. Och i ett hörn ligger fyra däck. Killarna tar fram burkarna med färg. De ställer dem på en hylla där det redan står andra burkar. – Skit att jag tappade en burk. – Vi har så det räcker. Vi kan snart spreja ner halva stan. Killarna går ut och låser porten. Just då lyses himlen upp av en raket! Den exploderar med en smäll. Det lyser av rött, blått och silver som faller till marken. – Vilken smäll! – Säkert någon idiot som har sparat en raket sedan nyår. 8

Best.nr. 978-91-87061-33-2 100 sidor

Författare: Torsten Bengtsson Illustratör: Stefan Lindblad Lix 15–16 Pris: 139 kr

9

På Nypons hemsida finns gratis arbetsmaterial till alla titlar i katalogen.

MÖTE MELLAN KULTURER SOVA ÖVER Ayse får inte sova över hos sina vänner. Hon tjatar på mamma men det hjälper inte. Då gör de tre kompisarna upp en plan. Men allt håller på att gå fel, och det händer en olycka … Boken beskriver en problematik och kulturkrock i en invandrarfamilj som särskilt drabbar dottern i familjen. Men det finns en lösning på problemet. En positiv bok som lockar till många skratt. Best.nr. 978-91-7567-194-9

DAGS FÖR RAMADAN! Det är dags för ramadan. I år ska Ayse för första gången fasta. Mamma säger att Ayse måste äta lunch i skolan, annars kan hon bli för trött. Men Ayse vill fasta hela dagen, precis som sina bröder. Boken skildrar på ett lättsamt vis vad ramadan är samt varför och hur den firas. Och även om de tre vännerna Ayse, Vilma och Lisa kommer från olika kulturer är det deras vänskap som är det viktigaste. Best.nr. 978-91-7567-398-1

Mette Vedsø

Musik och berömmelse

ISBN 978-9175673-7

1-4

9 789175 67371 4

Mette Vedsø

Nypon förlag

ROLIGA OCH TÄNKVÄRDA!

BÖCKERNA OM KAMAL Böckerna om Kamals liv är roliga och tänkvärda och de fina illustrationerna av Maria Bremsen kompletterar texten väl. VARNING FÖR TANTER Kamals mormor flyttar in, och tar över Kamals rum. Kamal måste dela rum med lillebror. Kan det bli värre?! Jodå, det kan det. Alla mormors vänner kommer och hälsar på, och tanterna gör att det blir kaos. Riktigt roligt kaos. Best.nr. 978-91-87221-49-1

LATTE I LÅDAN Kamal vaktar kompisen Klaras marsvin Lotto i några dagar. Kamal tycker synd om Lotto som inte får vara ute och släpper ut honom på gården. När Klara kommer hem insjuknar Lotto hastigt och dör. Kamal känner sig skyldig, men Klara lovar att det kunde ha hänt ändå. Best.nr. 978-91-7567-371-4

KÖTTBULLAR I FICKAN Kamal och Joel är kompisar. Därför hjälper de varandra. Som när Kamal blir kär i en tjej och ska hem och äta hos henne. Han tror att han ska få köttbullar, men hans kultur förbjuder honom att äta fläskkött. Vad ska han göra? Best.nr. 978-91-87061-07-3

Författare: Özlem Sara Cekic Illustratör: Runa Steppinge 56–60 sidor, Lix 13–15 Pris: 109 kr

Inte bara mormor Nu är mormors saker i Kamals rum. Hans saker har fått flytta ut. Det står röda tofflor på hans matta. Och prylar av guld och glas på en hylla. Det funkar inte att dela rum med Omar. Han stökar till allt. Saker välter och kommer bort. Var är burken med skalbaggarna? Varför är boken om planeten Mars inkletad med smör och kaviar? Åh. Åh och åh och åh!

8

9

Författare: Mette Vedsø Illustratör: Maria Bramsen 60 sidor, Lix 11–12 Pris: 129 kr

39


Tema FANTASY Drakblod _ lätt fantasy Följ med på en serie äventyr med ungdomar som har drakblod i ådrorna. De kan förefalla helt vanliga, men plötsligt förvandlas de till drakar. Då utkämpar de hårda strider mellan ont och gott. Böckerna kan läsas fristående från varandra. Sam kände på sin arm. Där hade han ett födelsemärke. Det var format som en drake.

Han kände genom jackärmen att märket var varmt, det glödde.

Det hände varje gång som draken inom honom började växa.

11

En farlig önskan

Författare: Michael Dahl Illustratör: Luigi Aime 76 sidor, Lix 17–19 Pris: 109 kr

Hur kan en berättelse med handlingen förlagd till ett sagorike fängsla så? Jo, det handlar om vänskap, tillit och utmaningar, något som många kan relatera till. Här skildras tillvaron i en f­antasifull miljö med fantastiska illustrationer.

DRAKEN MED TATUERINGEN Best.nr. 978-91-7567-631-9 DRAKJÄGARNA Best.nr.978-91-7567-413-1 DRAKDUELLEN Best.nr. 978-91-7567-185-7 DRAKEN I SPEGELN Best.nr. 978-91-7567-261-8

- Soli -

- Kronan i Svarta Sjön -

Kilian och jag går genom skogen med Röda fen. Vi går mot Svarta sjön. Det här är inte min skog, det vet jag. Ändå känner jag igen mig. Som om jag har varit här förut.

– Den här vägen, säger Röda fen.

Hon håller upp en gren som vi går under.

Det är första gången hon säger något sedan vi var i hennes hydda. Det var där hon sa att Svarta kronan är min. Jag ville veta mer. Men hon sa inget mer. Jag vet inte om hon är galen. Alla här kanske är galna? Kanske jag också.

18

19

Författare: Beth Bracken och Kay Fraser Illustratör: Odessa Sawyer Best.nr. 978-91-87221-70-5 100 sidor, Lix 12 Pris: 109 kr

Livet med en egen rymdvarelse i familjen Serien om Allan från planeten Zongo är nu komplett. Den lockar till fniss och storskratt tack vare Allans hejdlösa upptåg på planeten jorden. Hans jordkompis Max kommenterar de smått kaotiska vardagssituationerna på ett sätt som får läsaren att bubbla av förtjusning.

Den blomstertid ... Ja, sommaren är snart här. Men än så länge är det vår. ”Den blomstertid nu kommer …” sjunger vi i skolan. Eller ... det är vår lärare Ulla som sjunger. Med hög och klar röst. Vi elever sitter bara och glor ner i bänken och mumlar. Men Ulla bryr sig inte. Hon vill sjunga. – Njut av våren, mina kära barn. Njut! För snart ska allt vissna och dö! ropar Ulla. – När då? säger Einar. Han är klassens geni. Vi kallar honom Einar Einstein. 6

ALLAN ZONGO STÖRTAR Best.nr. 978-91-7567-636-4 ALLAN ZONGO – KILLEN FRÅN RYMDEN Best.nr. 978-91-87061-19-6

40

7

Författare: Henrik Einspor Illustratör: Thomas Balle 60–68 sidor, Lix 13–16 Pris: 99 kr ALLAN ZONGO OCH JORDENS UNDERGÅNG Best.nr. 978-91-7567-003-4 ALLAN ZONGO – VILDARE ÄN VANLIGT Best.nr. 978-91-7567-100-0

ALLAN ZONGO FLYGER I LUFTEN Best.nr. 978-91-87061-44-8

ALLAN ZONGO LEVER FARLIGT Best.nr. 978-91-7567-275-5

ALLAN ZONGO PÅ FYRA BEN Best.nr. 978-91-87221-62-0

ALLAN ZONGO OCH DEN SISTA DAGEN Best.nr. 978-91-7567-393-6


Tema SKRÄCK MED HUMOR Läskig läsning om klubbkompisarna Vanja och Livia Mårten Melin och Johanna Kristiansson – vilket makalöst team! Tillsammans har de skapat den lite läskiga och ruggigt roliga serien om de två klubbkompisarna Vanja och Livia, som aldrig bangar för lite farligheter.

– En stor hund, sa Livia. Han kanske såg fel i mörkret. Kolla! Livia pekade ut genom fönstret. Jag tittade ut. – Fullmåne! sa jag. – Mm, sa Livia. Man blir varulv tre nätter i rad när det är fullmåne. Viggo kom ut från badrummet. – Det har hänt något hemskt, viskade Livia. Titta på honom! Han är alldeles blek. – Vad viskar ni om? frågade Viggo surt. – Inget! sa vi. Livia sov över hemma hos mig. Hon låg på en madrass bredvid min säng. 8

VAMPYRJAKT! Vanja och Livia startar en varmpyrklubb. Vampyrer är lättast att hitta när det är mörkt. Det vet ju alla. Så beväpnade med vitlök, spetsig påle, kors och vigvatten ger de sig ut i natten. Men det är svårare än man kan tro att hitta vampyrer ... Best.nr. 978-91-7567-184-0

SPÖK­ BEGRAVNING! Vanja och Livia har en spökklubb. Spöken syns när det är mörkt och de bor i gamla hus. Skolan är ett gammalt hus, så en kväll går Vanja och Livia dit. Nu ska de väl kunna hitta ett spöke?! Och det börjar bra – med ljudet av tunga steg från vinden …

DEMONPASSNING! Vanja och Livia är barnvakter till Tuva. Vanja tycker att Tuva är som ett litet demoniskt monster. Men Livia tycker att Tuva är fantastisk. Hon vill genast starta en ny klubb. Fast inte en som tar hand om busiga barn, utan en helt annan sorts klubb …

VARULVSFEBER! Livia sover över hos Vanja när Vanjas brorsa Viggo kommer hem och är alldeles blek. Viggo säger att han har blivit biten av en hund. Men Livia och Vanja tror honom inte. Det är ju trots allt fullmåne. Bäst att starta en varulvsklubb!

Best.nr. 978-91-7567-396-7

Best.nr. 978-91-7567-513-8

Best.nr. 978-91-7567-268-7

VÄXTATTACK! Livia har sett en skräckfilm om en … växt. Den är köttätande och inlåst i ett hemligt rum i Botaniska träd­ gården. När Livia och Vanja dessutom hittar en låda med kläder i växthuset – kanske från uppätna människor – då är det verkligen hög tid att starta en ny klubb! Best.nr. 978-91-7567-757-6

9

Författare: Mårten Melin Illustratör: Johanna Kristiansson 40–48 sidor Lix 14–17 Pris: 109 kr

På Nypons hemsida finns gratis arbetsmaterial till alla titlar i katalogen..

Vera i samlingsvolym VERA. EN RIKTIG HÄXA Vera är en modern häxa, hon köper sitt trollspö på e-bay. Vera lever ett till synes vanligt liv hemma hos sin familj, men går i häxskola på eftermiddagarna. I en vardagsnära dialog med mycket humor väcker Mårten Melin lusten att äga ett trollspö och några bra formler. Samtliga titlar i serien om Vera finns här samlade i en enda volym, utan illustrationer. Serien har roat elever på både låg- och mellanstadiet. Best.nr. 978-91-7567-728-6

20. Vi gick länge. Det var många facklor att följa. Jag visste inte att huset var så stort. Vi gick nerför flera trappor.

Jag tänkte efter. – Nej, sa jag. Men vi har lärt oss hur man gör saker mindre.

Efter ett tag kom vi fram till en dörr. Jag kände på den. – Den är låst, sa jag. – Titta på facklorna! sa Sira. Den närmast oss brann, men alla andra var borta! – Det måste betyda att vi ska genom den här dörren, sa jag. – Vi har inte lärt oss att öppna låsta dörrar, sa Sira.

Jag tog fram mitt trollspö. Jag sa ramsan som jag lärt mig. Och pekade med spöet på dörren. Tjong! Dörrhålet var lika stort som innan. Men själva dörren ... – Den är borta! sa Sira. – Nej, sa jag. Den blev bara väldigt liten. Jag böjde mig ner och såg på dörren. Den var lika stor som min fot. – Du har blivit riktigt bra på det där, sa Sira. Så klev hon över den lilla dörren. Jag följde efter.

68

69

Författare: Mårten Melin Omslag: Sanna Sporrong 150 sidor, Lix 13 Pris: 119 kr

Lättläst vid författarbesök Många av Nypons författare besöker skolor över hela landet. Dessa besök väcker intresset för böcker, ger underlag till diskussioner och lockar till läsning. Men förutsättningen är att det finns böcker för alla typer av läsare, också de som kämpar med att läsa. Ingen får lämnas utanför. Tack vare ett stort utbud av lättlästa böcker ökar chansen att varje elev finner något att läsa inför eller efter ett författarbesök.

41


Emma Frey-Skött

Tema LÄSGODIS

böcker som slinker ner i rasande fart

Sveket

Du var min bästa kompis. Men så var du borta från skolan i några dagar. Då ville Elin vara min bästa kompis. Jag svek dig. Jag valde Elin. Men vad händer när jag blir sjuk? Blir du och Elin bästa kompisar då?

Emma Frey-Skött

TEST Nypon förlag

– en möjlighet för alla

FÅNGADE PÅ ISEN Emil och Jakob åker till havet där isen ligger tjock. Men isen spricker och plötsligt befinner de sig på ett isflak som rör sig ut på havet. Hur ska de komma in till land? En spännande bok som man sträckläser. Best.nr. 978-91-7567-508-4

SVEKET Att ha en bästis är viktigt för många. Att bli den som står utanför är en stor förlust. Och vad händer när man sviker en kompis?

GRYM SOMMAR Det är sommar. Filip vill ligga i sängen och läsa. Men hans pappa tvingar honom att bada. Det skulle han inte ha gjort …

Best.nr. 978-91-7567-106-2

Best.nr. 978-91-87061-36-3

VILLY VILL HA Precis som sin pappa vill Villy också ha en tatuering men hans mamma säger att han måste vänta tills han blir 18 år. Men måste han det ...? Best.nr. 978-91-7567-242-7

5

Sommarlov är bra. Då är man ledig. Fri att göra vad man vill. Jag gillar att inte göra något alls.

Det hela började med att du blev sjuk. Du var borta från skolan i en vecka. Jag kände mig ensam och saknade dig.

Jag gillar att höra regnet slå mot rutan. Jag gillar att ligga under täcket och läsa. Om jag bara fick. Om bara mina föräldrar lät mig vara i fred.

En rast började Elin prata med mig. Hon var rolig och snäll. Vi började hänga på rasterna och efter skolan. Elin sa dumma saker om dig ibland.

14

Pappa står i dörren. Han säger: – Nu ska du gå upp, Filip. Du kan inte ligga i sängen hela dagen. 5

15

Nisses studio

Villy spanar in genom fönstret till Nisses tatueringsstudio. Han vill se om Nisse har fått in några nya bilder. Nisses tattoo står det på dörren. Studion ligger i källaren. Villy måste böja sig ner för att kunna se in. Nu får Nisse syn på Villy. – Hej Villy! ropar han. Kom in! Klockan över dörren ringer när Villy öppnar den. – Kom in, kom in, säger Nisse. 2

Isen

De kommer fram till havet och Emil börjar springa. – Vem kommer först? ropar han. Han springer ut på isen och glider iväg en lång bit. – Är du säker på att isen håller? ropar Jakob. – Jadå. Isen är en halv meter tjock. Det läste min pappa i tidningen i går, säger Emil. Jakob följer efter honom.

De springer långt ut på isen. Emil vänder sig om och ser mot staden. Det är roligt att se den så här utifrån havet. De tar fart och glider fram på sina stövlar. – Det här är kul, ropar Emil. Så får han syn på en boj. Den är fastfrusen i isen. – Vem kommer först till bojen? ropar han. De springer ikapp. Plötsligt ser Jakob en spricka i isen. Han hoppar över den. Sedan ser han en spricka till. Det är nog bäst att de vänder om.

12

JULIA ÄR INTE DUM! Julia är alltid ensam. Plötsligt en dag vill Sara och Anna att hon följer med och shoppar. Julia blir glad. I själva verket vill tjejerna att Julia ska stjäla åt dem. Men hon vägrar. Julia är inte dum! Best.nr. 978-91-87061-06-6 Ivan har bruna ögon och svart lockigt hår. Julia är kär i Ivan. Men det vet han inte.

13

NU ÄR PAPPA HEMMA Hon hör hur mamma och pappa bråkar. Pappa slår och mamma skriker. Han måste sluta slå nu. Hon vill inte höra mer! Boken är en fruktansvärd skildring av en flicka som ser sin mamma bli slagen.

SELMA Z 14-åriga Selma är trött på sin käcka mamma och hennes hopplösa pojkvän. Selma har svårt att finna sig tillrätta. Hon måste hela tiden flytta och hon bråkar med sin mamma. Men mitt i allt har Selma humor och självdistans.

Best.nr. 978-91-87221-44-6

Best.nr. 978-91-86447-46-5

6

2

7

Idag har pappa bråkat igen. Jag smyger ut ur mitt rum. Pappa har gått. Jag hittar inte mamma först. Sedan ser jag henne. Hon sitter på golvet och gråter. Det ligger fullt med tallrikar runt om henne. Alla är sönder. Mamma har ett stort rött märke över ena ögat. Det är så svullet att hon inte kan öppna ögat. 8

Författare: Hans Peterson Illustratör: Veronica Isaksson 20 sidor, Lix 11 Pris: 99 kr

42

JOEL ÄR DÖD Linus är en vanlig kille med en vanlig storebror, Joel. Men Joel dör, och Linus blir ensam kvar. Dagarna går. Linus är ledsen. Men han förstår att Joel finns kvar. I Linus. För alltid. Best.nr. 978-91-87061-10-3

Författare: Arne Berggren Illustratör: Pierre Österholm 24 sidor, Lix 11 Pris: 109 kr

DU OCH JAG, AGNES Agnes och Maja är bästa kompisar. Agnes är avundsjuk på Maja som alltid får som hon vill. Agnes får goda råd av tant Alma. Och sakta börjar Agnes förstå att hon också kan få som hon vill. Best.nr. 978-91-7567-021-8

Författare: Gry Kappel Jensen 44 sidor, Lix 12 Pris: 99 kr

LE, TOVA! En dag när Tova är i affären möter hon fotografen Greta, som erbjuder henne att bli modell! På modelljobbet lär hon känna Chili som varit modell i hela sitt liv, och Tovas liv förändras. Best.nr. 978-91-7567-742-2

Linus ville vara som Joel. En gång skulle Linus också ha moped. Och en tjej som Eva.

Julia är ensam. Hon är mycket ensam. På lunchrasten kommer Sara och Anna fram till Julia. – Följ med oss och shoppa, säger Sara och ler snällt. Julia blir lite orolig. – Varför det? säger hon. – För att vi vill, säger Anna. Anna ler också. Men hon har hårda kalla ögon.

Författare: Kirsten Ahlburg 44 sidor, Lix 12 Pris: 109 kr

Författare: Emma Frey-Skött Illustratör: Lisa Zachrisson 24 sidor, Lix 11 Pris: 99 kr

3

Hon snyter sig och reser sig. – Nu städar vi, säger hon. Jag hjälper henne att samla ihop alla trasiga tallrikar och lägga i en kartong. Vi dammsuger och dukar bordet igen. – Jag hade lagat falukorv och han ville ha pasta, säger mamma. – Men jag vill ha falukorv, säger jag.

– Titta, Selma, säger mamma igen och knuffar på mitt ben. Se på spökena. Det är ditt fel att de växer … – Det är det visst inte! ropar jag. Jag spärrar upp mina ögon så de blir stora och runda. Jag tänker inte blunda mer nu. Jag är trött på att höra att allt är mitt fel. Jag stirrar på mammas ben och får lust att nypa henne. Jag vill skrika högt. Jag vill ropa ut alla elaka ord som finns. Och jag bestämmer mig för att göra det. Men jag hinner inte. För plötsligt bromsar Barto hårt …

Om det finns någon som borde ta körkort så är det Barto!

Vi äter. Ingen av oss säger något. Vi väntar på att pappa ska komma tillbaka. Vi rycker till varje gång vi hör hissen. Det är otäckt. 9

Författare: Christina Wahldén 28 sidor, Lix 13 Pris: 99 kr

Joel var nio år äldre än Linus. Joel var stor och stark och snäll. – Linus kommer att gå vilse i skogen, sa han. Han lyfte upp Linus och gav honom en kram. Linus drog honom i det mörka håret. Skogen låg på andra sidan gatan. Fåglar sjöng i träden. Mamma lade ut filten i gräset. Pappa satte ner korgen under en grön buske. 6

20

Författare: Iben Harboe Illustratör: Mads Themberg 52 sidor, Lix 15 Pris: 129 kr

2

Tant Alm står i trappan och väntar när jag kommer hem. Som vanligt har hon sett mig från sitt fönster. – Kan du inte gå ner igen och hämta min post? Jag har så ont i fötterna, du vet, säger hon.

7

Tant Alm säger att det är fötternas fel att hon inte kan gå i trappor. Hon vill inte erkänna att hon inte orkar. Det är för att hon röker, säger min mamma. Men tant Alm vill inte sluta röka. – Något roligt ska väl en gammal dam få ha, brukar hon säga.

8

Författare: Hans Peterson Illustratör: Tord Nygren 24 sidor, Lix 12 Pris: 99 kr

Tant Alm älskar rödvin också. Det är bra för hjärtat, säger hon. En gång sa hon att när jag blir arton så ska vi dela på en flaska vin. Jag svarade inte. Jag tänkte att när jag är arton är hon död. För det mesta vill jag prata med tant Alm. Hon sitter inte bara och håller med. Hon säger rakt ut som det är. Det gillar jag. Men idag vill jag inte prata med någon alls. Jag springer nerför trappan och hämtar hennes post. När jag ger den till tant Alm ser hon på mig. Det känns som om hon kan se in i mig. – Kom med in, säger hon bara. Och det gör jag. Som vanligt berättar jag allt för henne. Om omröstningen. Om perfekta Maja som alltid blir vald. Och om Daniel. 9

Författare: Bente Bratlund 64 sidor, Lix 13 Pris: 109 kr

Mjölk och modell

– Måste jag följa med? säger jag till mamma. Vi ska ut och handla, men jag vill inte. Jag är klar med läxan och vill bara ta fram min padda och titta på Netflix. Jag följer en superbra serie. Den handlar om en tjej som går på en skola där man tränar dans och sång. – Ja, du måste följa med, säger mamma. Liv är redan klar och ropar att jag ska skynda mig. Mamma säger åt mig att ta på mig skorna. Som tur är tar vi bilen istället för att cykla, för det regnar.

Det är fullt av folk i affären. Liv går till leksakerna, och jag går med mamma. Hon har en lång lista på vad som ska köpas. Jag suckar. – Vad ska vi äta till middag? frågar jag. Mamma lägger färs i vagnen. – Köttbullar, säger hon och ler. Köttbullar är gott, men jag är sugen på pizza. Det säger jag till mamma. – Gnäll, gnäll, gnäll, säger hon. Du gör inget annat än gnäller. – Det gör jag visst, säger jag och puttar till vagnen. Jag sa bara att jag var sugen på pizza. Jag älskar pizza. – Hos pappa får vi ofta pizza. Mamma suckar. – Kan du hämta två liter mjölk? säger hon. Jag nickar och går för att hämta mjölk.

12

Författare: Rikke Dyrhave 100 sidor, Lix 12 Pris: 119 kr

13


Just så här är livet för dagens unga. Ibland bra, ibland svårare att hantera. Ann-Charlotte Ekensten ger röst åt elever på mellanstadiet.

HEJA MIKAEL! Mikael ser fram emot att tävla i friidrott. Det är bara en sak som är jobbig. Han har fiskfjällsliknande hud på benen. Det är en sjukdom som heter iktyos. Och för det blir han retad. Ska han ändå klara av att tävla? Best.nr. 978-91-7567-283-0

Best.nr. 978-91-7567-412-4

Det är något vi måste prata om

Matchen är slut. Tröjan är våt av svett. Benny slänger den på golvet. Så drar han av sig shorts och strumpor innan han går in i duschen. Ljudet är ganska högt där. Röster och skratt och vatten som spolar. – Fin passning mot slutet, Benny, säger deras tränare Mikael. Benny gör tummen upp och ler. Så blundar han och tvättar håret. – 3–1 alltså, säger Carl. – Bästa räddningen någonsin, säger Lasse. – Vi spöade skiten ur dem, säger Carl. – Vårdat språk, tack, säger Mikael. 3

NY

Författare: Liva Skogemann Illustratör: Anna Westin 124 sidor, Lix 15 Pris: 129 kr

Författare: Mikael Rosengren Illustratör: Anna Ödlund 36 sidor, Lix 16 Pris: 109 kr

TAGGAD PÅ INSTA NY Tara får bekymmer med några som är elaka mot henne på Instagram. Erik vill gärna hjälpa henne, men vet inte hur. När någon i smyg fotograferar Erik och Tara och skriver elaka saker måste bara något göras! Taggad på Insta är en viktig bok som kan få igång samtal om hur vi beter oss mot varandra på internet. Boken är en fristående fortsättning på Mer än bara fotboll. Best.nr. 978-91-7567-848-1

Full fart i skejtrampen Serien om skejtarna handlar inte bara om att skejta. Ett återkommande tema är också relationerna mellan ungdomarna. Här finns både vänskap och viss avundsjuka. Det är coolt

Erik är avundsjuk på Love. Love vågar prata med tjejer. Han är bra på fotboll också. Det är inte Erik.

– Titta på mig, säger Rudi. Han hoppar upp på sin bräda. Så åker han en bit och bromsar sedan hårt. Han är nära att falla.

Erik tycker inte att han är bra på något alls. Men det håller inte alla med om.

– Coolt. Inte illa. säger Ali B och skrattar. – Jag har just lärt mig det. Jag lär mig olika trick, säger Rudi.

4

.. Mer an bara fotboll

TRINE BUNDSGA ARD

MER ÄN BARA FOTBOLL Love är bra på fotboll. Det är inte Erik. Love vågar prata med tjejer. Det vågar inte Erik. Erik blir avundsjuk på Love, och de blir ovänner. Det blir till slut Love som berättar för Erik vad han är bra på.

Ann-Charlotte Ekensten

n. Men

t med

BENNY PÅ BÄNKEN Benny älskar fotboll. Han har svårt för att läsa och skriva, så hans föräldrar och fröken har bestämt att han ska få extraundervisning. Men då kommer han att missa fotbolls­träningen … Benny på bänken är en fin berättelse om fotboll, syskon­kärlek och vänskap.

Mitt i vardagen

Trine Bundsgaard · SKEJTARNA I PARKEN

vill inte gå

Tema SPORT

På Nypons hemsida finns det gratis arbetsmaterial till alla titlar i katalogen.

5

Best.nr. 978-91-7567-608-1 – en möjlighet för alla

9 789175 67608 1

Nypon förlag

Nypon förlag

SKEJTARNA I RAMPEN Rudi och hans kompis Ali B vill prova rampen i parken. Men där håller de äldre skejtarna till och det känns lite skrämmande ...

SKEJTARNA I KOJAN Nu hettar det till mellan de tre vännerna. Vem är egentligen bäst på att skejta och vem har rätt att bestämma över kojan?

Best.nr. 978-91-7567-509-1

Best.nr. 978-91-7567-540-4

Författare: Trine Bundsgaard Illustratör: Mads Themberg Ca. 50 sidor, Lix 10 Pris: 119 kr

Och fast han är bra på att studsa, så tittar alla på Love. Det som stör Erik mest är att Love vågar prata med tjejer. Utan att vara blyg. Erik blir alltid röd i ansiktet när han ska prata med en tjej. Som när han träffade Tara på biblioteket i förra veckan. Då ville han säga något smart. Men orden bara fastnade som tuggummi i munnen. Skolan är slut för dagen. Erik och Love lägger ner sina böcker i ryggsäckarna. De ska cykla hem tillsammans. 6

7

Författare: Ann-Charlotte Ekensten Illustratör: Sofia Falkenhem 34 sidor, Lix 14 Pris: 109 kr

43


6–9 årskurs

Nu gäller det! De sista åren i grundskolan är en utmaning för att få elever med lässvårigheter att till slut bli goda läsare. För att lyckas krävs engagerade pedagoger och bibliotekarier som kan ”sälja in” värdet av att läsa. Det fordras också böcker som väcker lust att läsa. Lättlästa böcker med ett åldersrelevant innehåll kan vara en lösning. De som kan läsa har inte bara tillgång till en rik bokskatt, utan också till ett gott ordförråd och därmed möjlighet att påverka sitt eget liv.

Vi har delat in vårt sortiment i åldersoch ämnesnivå. Detta som en hjälp att hitta böcker och material som passar tilltänkta läsare. För varje åldersnivå finns det också fyra olika lättlästnivåer. Ju fler nypon, desto större utmaning för läsaren.

44

MÅNGSPRÅK Håll utkik efter den här symbolen. Den betyder att titeln finns på flera språk.

LÄTTLÄSTNIVÅ 1

LÄTTLÄSTNIVÅ 2

LÄTTLÄSTNIVÅ 3

LÄTTLÄSTNIVÅ 4

På Nypons hemsida finns gratis arbetsmaterial till alla titlar i katalogen.

ARBETSMATERIAL Det finns kostnadsfritt arbetsmaterial till samtliga Nypons titlar. Lärarhandledning och arbetsmaterial ligger på www.nyponforlag.se INLÄSNINGSTJÄNST Alla svenska böcker i Nyponmagasinet finns inlästa som full-Daisy, alltså med text, ljud och bild. Gå in på www.inlasningstjanst.se för att läsa mer.


Tema SPÄNNING Augustprisvinnaren nu som lättläst

FOTO HILLEVI NAGEL

Jessica Schiefauer är en av Sveriges mest intressanta skönlitterära ungdomsboksförfattare. När hundarna kommer har beskrivits som årets absolut bästa bok och vi är därför enormt glada och stolta över att få göra romanen tillgänglig för fler läsare genom en lättläst bearbetning.

Jessica Schiefauer.

Sagt om boken:

Maria Friedner, Jönköpings-Posten, Smålänningen: ”Det är en roman som kan läsas av alla. Alla som någon gång älskat vanvettigt, som någon gång funderat över ondskan, över makten, över vad som egentligen får oss människor att göra saker. Om det är kärleken, eller rädslan, eller önskan att bli sedda.”

mus får lyckas

789175 671048

NY

Pia Huss, Dagens Nyheter: ”Det gör ont, det är vackert och det är viktigt. Storartad läsning.”   Erika Hallhagen, Svenska Dagbladet: ”I gränslandet mellan ung och vuxen läsning befinner sig detta mästerverk av Augustprisade Jessica Schiefauer.”

Författare: Jessica Schiefauer Omslag: Fredrika Siwe 160 sidor, Lix 15 Pris: 129 kr

SPÅRLÖST BORTA 1

TÄCKNAMN MATTIAS

ta.

Best.nr. 978-91-7723-317-6

.. tacknamn mattias

JØRN JENSEN

ppa.

NÄR HUNDARNA KOMMER NY Detta är berättelsen om Esters och Isaks stora kärlek. Och det är berättelsen om när Isaks lillebror Anton tog en annan människas liv. När Ester och Isak möts på en fest vid sjön blir de hopplöst förälskade. De har bara ögon för varandra och de ser inte Antons ensamhet och längtan efter gemenskap. Och när Anton en natt smyger in med blod på kläderna är det för sent. När hundarna kommer har lånat drag från flera faktiska händelser. Det är en stark och aktuell berättelse om kärlek, besatthet och om våld.

JØRN JENSEN

Nypon förlag

TÄCKNAMN MATTIAS Rasmus pappa har hoppat av ett kriminellt mc-gäng och tänker vittna mot dem i en rättegång. Rasmus och hans pappa får nya identiteter och flyttas till hemlig ort. Men gänget spårar dem och Rasmus måste fly för livet med mc-gänget flåsande i nacken.

NÄTET DRAS ÅT När ensamheten blir för stor blir Rasmus oförsiktig. Han besöker sin älskade mormor, och då får gänget tag på honom. De håller honom fången i en kolonistuga. Där ska han sitta tills de har tystat hans pappa. Men Rasmus ger inte upp. Andra och sista delen i serien.

JAKTEN I SKOGEN Tom och Kick jobbar på en bilverkstad som ägs av Apache, en riktig skummis. En dag hittar killarna två väskor fulla med pengar. De ser sitt livs chans att bli ruskigt rika och tar väskorna. Men pengarna är Apaches. Han skickar sin hårdhänte bror efter dem. Nu börjar en jakt genom skogen.

Best.nr. 978-91-7567-104-8

Best.nr. 978-91-7567-105-5

Best.nr. 978-91-7567-285-4

Rasmus vänder sig om och öppnar ett litet kylskåp. Han tar en bulle och en flaska vatten. Bakom kylen finns ett litet utrymme. Där finns det en madrass, en kudde och bilder på väggarna. Där sover nog Hasse när han är på långa turer. Rasmus tar en tugga av bullen. Han tittar ut genom fönstret medan han äter. Ljudet från motorn och Hasses småprat gör honom trygg. Han har fått mat och är på väg hem. Här kan inte mc-killarna hitta honom. Och om de skulle göra det är han inte ensam. Hasse hjälper honom säkert.

Rasmus pappa Sören sitter i en polisbil på väg till Hässleholm. Han tänker på Rasmus. Plötsligt ringer polisens mobil. Han svarar. – Okej, jag förstår, säger han efter en stund. Så lägger han på. – Vi har fått nya order, säger han till Sören. Du ska bo i Jönköping. – Jaha, säger Sören. De kan placera honom var som helst, bara de hittar Rasmus. När de kommer till Jönköping kör polisen till ett område med höghus.

12

2. Boxer

KAPITEL 2

Författare: Jørn Jensen Ca 100 sidor, Lix 15 Pris: 119 kr

Boxer sitter i köket. Han röker dagens första cigarett och dricker svart kaffe. Han är orolig. Han borde göra något för att lugna ner sig. Hundra armhävningar. Eller en löptur i skogen. I kväll ska han och hans bror Angel flyga till Rio i Brasilien. Där ska de först göra affärer. Sedan ska de festa och träffa brudar. Boxer måste få tiden att gå tills han ska köra till flygplatsen. Han kan knappt sitta stilla, så orolig är han.

Det är Angel som oroar honom. Boxer gillar sin bror. Men han är en riktig klant. Och nu måste allt klaffa. Först ska de ta sig till Rio. Där ska de träffa två killar från ett gäng som langar kokain. När allt är klart kan Angel sluta med sin bilverkstad, och Boxer slipper ta småjobb. För trettio år sedan var Boxer en snäll och duktig kille. Men det var då. Nu är han en av de bästa torpederna i stan. Han fixar saker. Letar upp folk och kräver in pengar. Men Boxer är trött på det. Han vill ha mycket pengar snabbt och sluta jobba. Om några dagar ska han och brorsan börja om på nytt. Bara han inte var så orolig!

13

8

Författare: Jon Ewo 64 sidor, Lix 16 Pris: 119 kr

9

45


Tema LÄSGODIS Fartfyllt med skejtare

Idrottsserie om löpning Amina är en idrottstjej som kämpar med friidrotten. Hon har flytt från Somalia och kvar i ett läger i Afrika finns hennes mamma. Aminas dröm är att återförenas med sin mamma i Sverige. KOM IGEN, AMINA! Aminas friidrottsklubb ska tävla i stafett. Amina är snabbast i laget, men sämst på att växla. Hon får ont i magen när hon tänker på tävlingen. Och hon längtar efter mamma, som är kvar i flyktinglägret. När får de träffa varandra igen? Best.nr. 978-91-7567-386-8 68 sidor, Lix 17

Camilla ställer sig mitt bland dem. – Bra, tjejer! Men ni måste samarbeta bättre. Stafett springer man som ett lag. Amina ser ner i marken. Hon är ledsen. Det var hennes fel att laget kom sist. – Inga sura miner nu! Camilla ger Amina en klapp på axeln. – I år ska vi satsa extra på stafett, säger Camilla. – Varför det? undrar Lina. – För att vi ska åka på en tävling i Norge. Där ska vi möta lag från hela Norden. – Är det sant? säger Zahra. Camilla nickar och ler stort. 8

NY 9

Författare: Annelie Drewsen Illustratör: Anders Westerberg Pris: 109 kr

GE INTE UPP, AMINA! Amina har blivit skadad. Hon tappar modet och tänker lägga av med löpningen. Men så kommer mamma äntligen till Sverige. Återföreningen ger Amina nya krafter, men samtidigt uppstår nya problem. Best.nr. 978-91-7567-538-1 66 sidor, Lix 16

– Man måste värma upp sina muskler, säger hon. Man kan skada sig annars.

Samma bok, två nivåer

Efter fyra varv, stretchning och prat ska de springa fort. Först springer fyra tjejer. Amina ser på dem. De är så snabba! Sedan är det hennes tur. Hon får springa med Lina och två andra tjejer. – Lycka till, viskar Lina när de står på startlinjen. Startskottet smäller och Amina börjar springa.

Här finns två nästan identiska omslag. Det är två versioner av en och samma bok, Spring, Amina! En storsäljande och livsbejakande berättelse. Den finns nu även i en light-version, som är ännu mer lättläst.

Benen rör sig fort och sjalen fladdrar. Plötsligt är hon i mål, först av alla! Lina kommer fram och kramar henne. – Bra! säger hon. 12

SPRING, AMINA! Light Författare: Annelie Drewsen Illustratör: Anders Westerberg 46 sidor, Lix 14 Pris: 99 kr

ÄNNU LÄTTARE VERSION

46

Best.nr. 978-91-7567-729-3 (light) Best.nr. 978-91-7567-097-3

RAMPEN Jens älskar att skejta. Han är i rampen nästan varje dag. Så kommer Maria. Jens blir intresserad och vill lära henne åka. Han anar inte att hon är betydligt bättre … (dari) Best.nr. 978-91-7723-126-4

Amina ser ner i marken. Hon är ledsen. Det var hennes fel att laget kom sist. – Inga sura miner nu! Camilla ger Amina en klapp på axeln. – I år ska vi satsa extra på stafett, säger Camilla. – Varför det? undrar Lina. – För att vi ska åka på en tävling i Norge. Där ska vi möta lag från hela Norden. – Är det sant? säger Zahra. Camilla nickar och ler stort.

SPRING, AMINA! I den första boken får vi lära känna Amina. Amina saknar sin mamma som är kvar i ett flyktingläger i Kenya. Det är tur att hon har löpningen, som hjälper henne att tänka på annat.

Best.nr. 978-91-7723-316-9

Best.nr. 978-91-88291-31-8

Camilla ställer sig mitt bland dem. – Bra, tjejer! Men ni måste samarbeta bättre. Stafett springer man som ett lag.

8

BRÄDAN NY Jens tänker på Maria varje dag. Men känner hon likadant? Jens frågar om de ska ses. När Maria kommer till rampen har hon med sig Dylan. En kompis. Eller är han bara en kompis? En bok om förälskelse, tvivel och nervositet. Och om den varma känslan när man får veta att ens känslor är besvarade. Brädan är den tredje boken i serien.

9

SPRING, AMINA! Författare: Annelie Drewsen Illustratör: Anders Westerberg 52 sidor, Lix 17 Pris: 109 kr

TRICKET Jens kan inte glömma Maria, tjejen som var grym på skateboard. Han går till rampen. Kanske kommer hon tillbaka. Jens väntar och väntar … Best.nr. 978-91-88291-95-0

− Ska jag visa hur man gör? frågar han. − Okej, säger Maria. Kapitel 2

− Vill du börja i rampen eller på marken? undrar Jens.

Maria sätter sig i gräset vid rampen. Hon öppnar sin stora väska. I väskan

− I rampen, svarar Maria. Hon verkar modig, tänker Jens.

ligger en skateboard, en hjälm och

(arabisk) Best.nr. 978-91-7567-530-5

olika skydd. Först sätter Maria på sig knäskydd. Sedan tar hon på sig hjälmen. Hennes bräda är röd och svart. Mellan hjulen syns ett stort M. Kanske åker hon för första gången,

(somalisk) Best.nr. 978-91-7567-648-7

tänker Jens. 8

Jens visar med fötterna hur man ska stå. − Ställ dig så här, säger han. Maria kliver upp på brädan. Hon står stadigt. − Bra, säger Jens. Nu kan du ta fart med höger fot. 9

Författare: Maria Frensborg Omslag: Sanna Sporrong 26 sidor, Lix 12-13 Pris: 99 kr


Tema SPORT uppskattat och lättläst om fotboll Johanna Nilssons böcker om den fotbollstokige Johan är en fullträff! Böckerna fullkomligen älskas av läsarna. Den första boken i serien, Nästan som Zlatan, vann Bokjuryns ungdomsklass 2015. Johanna skriver initierat om fotbollsträningar och matcher, men böckerna tar även upp andra sidor av idrotten.

NY

NÄRMARE ZLATAN NY Sommarlov och allt är perfekt! Johan är hemma från fotbollsgymnasiet, tränar, spelar matcher med gamla laget och träffar sin tjej Ella. Kan livet bli bättre?! Ja, faktiskt! Johan blir uttagen till ungdomslandslaget och plötsligt kanske hans proffsdrömmar kan bli sanna. Men snart märker Johan att det kommer nya svårigheter med framgången. Best.nr. 978-91-7567-887-0 66 sidor

NÄSTAN SOM ZLATAN Hela Johans värld kretsar kring fotboll. Han drömmer om att bli proffs som Zlatan och spela i landslaget. Johan har dyslexi och hatar att läsa och skriva. Men nu gäller det att komma in på fotbollsgymnasiet. Han bara måste! Det är på liv och död!

Jag både vill och inte vill gå på fest hos Anton. Hans fester brukar vara roliga. Bra musik. Snygga tjejer. Alkohol. Tränaren har förbjudit oss att komma bakfulla till träningarna. Men lite grann kan jag dricka utan att det märks dagen efter. Och jag behöver ju inte stanna så länge. På festen kan jag glömma allt. Glömma allt jobbigt med skolan. Slippa tänka på alla jobbiga bokstäver. – Okej, men jag kan inte stanna så länge, säger jag till sist. – Det är lugnt, jag fattar. Kom runt nio. Hej då, Zlatan!

14

Best.nr. 978-91-7567-014-0

1 Isaks drömmar

Isak är på väg till slöjden. Han hejar på sin syster som just har börjat i sjuan. Hon står och pratar med några kompisar. Isak ler lite när han ser hur hon spelar stor och tuff. Isak har inte så många kompisar som sin syster. Efter skolan gör han läxor, åker bräda och surfar på nätet.

5

Han tittar gärna på klipp med parkour. Det är häftigt att se de bästa hoppa mellan tak och murar. Det suger i magen när de slår frivolt och svingar sig över hinder. Isak skulle gärna prova men det är svårt att börja själv. Han skulle vilja lära sig av någon som kan. Men han känner ingen som gör parkour. Parkour verkar vara kul men svårt.

6

ZLATAN JOHANNA NILSSON

– en möjlighet för alla

(arabisk) Best.nr. 978-91-7567-531-2

PARKOUR! Isak går i nian. Han vill gärna lära sig parkour, men han känner ingen som kan det. Han känner faktiskt inte många alls. Danne är skolans värsta mobbare. Han börjar ge sig på Isak. Då lär Isak känna Ada. Och hon kan parkour! Parkour är en fransk gatugymnastik som växer sig allt starkare i Sverige.

SOM

ISBN 978 91 7567 395-0

Best.nr. 978-91-7567-269-4 52 sidor

Gatusport som ger mersmak

JOHANNA NILSSON KANSKE SOM ZLATAN

Jag brukade vara bäst. Nu är det inte ens säkert att jag har en plats i klasslaget. Men jag får inte ge upp! Måste fortsätta träna, fortsätta kämpa! Då kanske jag ändå får spela match mot mitt gamla lag. Då kanske jag ändå kan bli som Zlatan …

KANSKE

KANSKE SOM ZLATAN Johan går i ettan på fotbollsgymnasiet. Han är ett steg närmare sin dröm att bli proffs som Zlatan. Men allt i den nya skolan är svårt. Nu måste han kämpa både med sin dyslexi och om en plats i klasslaget. Och så är det hans tjej, Ella ... Kärlek på distans är inte lätt. Best.nr. 978-91-7567-395-0 44 sidor

LÅNGT IFRÅN ZLATAN Johan kämpar än en gång, men den här gången är det inte mot sin dyslexi, utan för att rehabilitera sig och bli stark nog för att kunna fortsätta att hålla sin dröm vid liv. Drömmen är att en dag bli fotbollsproffs, och minst lika bra som Zlatan. Best.nr. 978-91-7567-600-5 46 sidor

22 Dethar harblivit blivit lördag. lördag. Jag Jag är på Antons Det fest. fest. Jagsitter sitteriihans hans svindyra svindyra skinnsoffa, skinnsoffa, Jag drickeröl öloch och äter äter jordnötter. jordnötter. En En DJ dricker DJ spelarmusik. musik. spelar Detärärfullt fullt med med folk folk ii lägenheten. lägenheten. Det Mångadansar. dansar. Några Några hånglar. hånglar. Många Någrastår stårute ute på på balkongen balkongen och Några och röker. röker. En del röker inne. En del röker inne. Detärärinte inte bara bara vanliga vanliga cigaretter. cigaretter. Det – Var inte en fegis! Du måste ju testa i – Var inte en fegis! Du måste ju testa i alla fall, säger Anton. alla fall, säger Anton. Han dricker champagne och röker Han dricker champagne och röker cannabis. cannabis. Jag skakar på huvudet. Men jag är Jag skakar på huvudet. Men jag är nyfiken. Jag undrar hur det smakar. nyfiken. Jag undrar hur det smakar.

Författare: Johanna Nilsson Omslag: Jonas Lindén Lix 14–16 Pris: 109 kr

15 15

Kärlek på fotbollsplanen INGEN GÖR MÅL PÅ MIG Selma kan inte sluta tänka på Esmeralda som hon träffade på kollot i somras. Så kommer hösten och säsongens första fotbollsmatch. Selma är målvakt, och ingen gör mål på henne. Men i motståndarlaget finns en ovanligt farlig spelare. Hon heter Esme­ralda … Selma gör sig redo för sitt livs match. Best.nr. 978-91-7567-610-4 Kapitel 2

– Selma, jag går nu. Är du hemma i kväll? Mamma ropar från hallen. Hon ska på bio med en kompis. – Jag har match, svarar jag. – Just det. Lycka till! säger mamma. Sedan går hon.

Författare: Kalle Güettler 40 sidor, Lix 17 Pris: 99 kr

Nypon förlag

Jag sitter på sängen med benskydden i handen. Matchkläderna ligger bredvid mig. Mina shorts, tröjan och strumporna. 8

Idag har vi första matchen för säsongen. Jag måste skynda mig, för vi ska samlas om en kvart. Inför varje match tar jag på mig kläderna i samma ordning. Benskydden först, sedan shortsen och tröjan. Sist strumporna. Jag måste göra så, annars kommer det att gå dåligt. Jag bara vet det. När kläderna är på går jag till badrummet. Jag borstar håret och gör en tofs. Jag gör om tofsen två gånger innan jag är nöjd. Då är den perfekt. Jag tittar i spegeln och ser rakt in i mina egna ögon. 9

Författare: Annelie Drewsen Omslag: Anna Winberg 58 sidor, Lix 15 Pris: 109 kr

47


Tema KÄRLEK kärlek och missförstånd Måns och Emmas relation har utvecklats. Från de första blyga ögonkasten till mer fysisk närhet. Här är de tre sista böckerna i serien. (De första finns på sidan 36.)

FÖRSTA NATTEN Linda får till sin skräckfyllda glädje en matchning på Tinder. Det är så hon möter Mandi. De tillbringar natten tillsammans och blir ett par. Linda är lycklig. Mandi är hennes första tjej. Men Linda håller deras relation hemlig. Anledningen är den ständiga rädslan för vad andra ska säga. NÄSTAN NAKNA Best.nr. 978-91-87221-64-4

På toa

Plötsligt ser jag Emmas mamma, Liv. Hon står i dörren till Emmas rum. Jag tar bort mina händer från Emmas rumpa. Jag vet inte om Liv såg. Hon ler i alla fall. Jag knackar Emma på axeln. Hon tittar förvånat på mig. Sedan ser hon sin mamma. Emma går och stänger av musiken. – Jag hörde inte att du kom, säger hon. – Inte så konstigt, säger Liv. Du spelar rätt högt.

12

13

SÅ GRYMT SKÖNT Best.nr. 978-91-87221-94-1

Författare: Mårten Melin Illustratör: Helena Bergendahl 28 sidor, Lix 11-13 Pris: 99 kr

PINSAMT ELLER? Best.nr. 978-91-7567-083-6

samlingsvolym om emma och måns Det här är hela serien om Måns och Emma, men nu skildrad ur Emmas synvinkel. En ungdomsroman om vänskap och kärlek.

Dokumentbredd: 300 mm + ryggbredd

5 mm

Dike: Rygg: 10 mm ? mm

EMM�&MÅN�

här

fast

Mårten Melin

N.

EMMA &MÅNS

EMMA OCH MÅNS Emma gillar Måns. Mycket! Hon vill träffa honom och vara med honom hela tiden. Dag som natt. Sova över och ligga nära varandra. Närmare än kanske mamma och pappa tycker är okej … Nära, nära … Boksidorna i Emma och Måns fullständigt bubblar av förälskelse och vibrerar av lust. Best.nr. 978-91-7567-515-2

ar.

Kyssas typ

MÅRTEN MELIN Nypon förlag

Vi satt nära varandra i soffan. Det var riktigt mysigt att se på film med Måns. De kysstes rätt mycket i filmen. Och ett tag trodde jag att vi också skulle kyssas. Jag märkte hur Måns såg på mig. Men det hände inget. Och det gjorde inte så mycket. Jag hade inte bråttom. Fast jag ville inte vänta hur länge som helst! När filmen var slut reste jag på mig. 14

Best.nr. 978-91-7723-165-3

Jag tänkte att Måns behövde vila. – Jag ska nog gå hem nu, sa jag. – Vill du ha en kopp te först? frågade Måns. Jag blev glad. – Gärna, svarade jag. Vi satte oss i köket. – Det var en bra film, sa jag. – Absolut, sa Måns. Fast jag undrade hur mycket han sett av filmen. Hade han inte tittat mest på mig? När jag skulle gå hem trodde jag Måns skulle kyssa mig. Fast det är klart, han var lite hostig. Han ville kanske inte kyssa mig då. Jag höll upp ena handen. 15

Författare: Mårten Melin Omslag: Sanna Sporrong 88 sidor, Lix 14 Pris: 139 kr

Författare: Mian Lodalen Omslag: Lotta Kühlhorn 66 sidor, Lix 18 Pris: 129 kr

Killar som gillar killar? Att bli förälskad är en fantastisk känsla. En lättläst bok om homosexualitet. DITT ÄCKEL Jonas tycker om killar, framför allt Eddy. En kväll är Jonas hemma hos Eddy. Eddy har bar över­ kropp, han har nyss kommit från träningen. Jonas lägger armen om Eddy och hans läppar snuddar vid hans nacke. – Ditt äckel! säger Eddy. Har Jonas missförstått allt? Best.nr. 978-91-87221-42-2

Kvalitet ut i pärmarna Nypons böcker har hårda pärmar. Det är för att ge läsaren tillfredsställelsen av att ha läst en riktig bok. En hård pärm innebär också högre kvalitet, längre livslängd. För att öka hållbarheten ytterligare så är omslaget laminerat, och boken är sydd med slitstark linnetråd. Lättläst med kvalitet, ända ut i pärmarna!

48

1 Perrongen är full av människor. De väntar på tunnelbanan. En äldre man är på väg ut från hissen. Han har rullator och rör sig sakta. Två kvinnor sitter på en bänk. De skrattar högt. Ett fyllo vinglar fram och sätter sig bredvid dem. I handen har han en ölburk. Han öppnar burken med ett pys. 3

Efter ett par klunkar rapar han högt. Kvinnorna tittar på varandra och suckar. Tåget är på väg in. Plötsligt skriker kvinnorna till. De ser en kille som kastar sig framför tåget. Tågets bromsar gnisslar, men det hinner inte stanna i tid. Det hörs en smäll, och killens kropp flyger genom luften. Mannen med rullator är först fram. 4

Författare: Per Alexandersson Omslag: Jonas Lindén 36 sidor, Lix 15 Pris: 99 kr


Tema RELATIONER En killes tankar om kärlek Max är trevlig. En kille man gärna vill ha som kompis i klassen. Han är dessutom förälskad och funderar mycket över kärlek – och sex.

– en möjlighet för alla

Mårten Melin

På semestern träffar Max Maja. Hon är inte lik någon Max känner. Maja har blått hår, spelar bas i ett punkband och gillar Max dikter. Och dessutom verkar hon gilla Max ...

MELLAN DIG OCH MIG Första gången är en fristående del i serien om Max. Boken utspelar sig före Trasig, Unga poeters sällskap och Inte vara utan, men efter Men jag är kär i henne och Mellan dig och mig.

9 789175 673615

– en möjlighet för alla

MEN JAG ÄR KÄR I HENNE Max klass är i fjällen en vecka. Det bara snöar. Tur att det går att bada i poolen och tur att Anja är där. Max hoppas att hon äntligen ska se honom. Men det blir inget mellan dem. Istället är det Hanna som lär Max att åka slalom. Och Hanna som visar sig ha helt magiska fingrar ...

INTE VARA UTAN Max tycker att Danni är världens finaste. Men hon är syrrans bästa kompis och fem år äldre än Max. Det kan aldrig bli något mellan dem. Nu behöver Danni någonstans att bo under en tid. Hon flyttar in i lägenheten när Max syster och mamma åker på semester. Och Max och Dani är ensamma.

Best.nr. 978-91-7567-270-0 52 sidor

Best.nr. 978-91-7567-216-8 44 sidor

MÅRTEN MELIN MÅRTEN MELIN FÖRSTA GÅNGEN

Mellan dig och mig är en fristående del i serien om Max. Boken utspelar sig före Trasig, Unga poeters sällskap och Inte vara utan, men efter Men jag är kär i henne.

MÅRTEN MELIN MELLAN DIG OCH MIG

Max och Hanna är ihop. Hanna är kär i Max. Och Max är kär i Hanna. Men hur kär är han egentligen?

Första gången Författare: Mårten Melin Omslag: Lisa Zachrisson Lix 12–14 Pris: 109 kr

Nypon förlag

Nypon förlag

MELLAN DIG OCH MIG Max och Hanna är ihop. Hanna är kär i Max. Jätte­ mycket, det märks. Och Max är kär i Hanna. För det är han väl?! Fast han pratar inte om Hanna med någon. Egentligen vill han mest kyssa Anja. Hur kär är han i Hanna? Måste man inte vara mer kär än så här i den man är ihop med?

FÖRSTA GÅNGEN Max är på semester på landet med pappa och pappas tjej Linnea. I närmaste byn träffar Max en tjej, Maja. Hon har blått hår och spelar bas i ett punkband. Maja är inte lik någon annan Max träffat. Och hon får Max att prova nya saker för första gången.

Best.nr. 978-91-7567-361-5 44 sidor

Best.nr. 978-91-7567-514-5 68 sidor

Svåra frågor i tonåringars vardag Sara och Anna är riktigt kompisar. Det händer mycket i deras tonårsliv. Serien är skriven på mycket lätt svenska och vänder sig till elever med stora lässvårigheter. Böckerna används ofta som underlag för att diskutera relationer och svåra ämnen. Hemligheten handlar om att Anna blir gravid, men inte vågar säga något. I Skiljas ska Saras föräldrar efter mycket bråk separera och i Sorg, ja där förlorar de en vän i en olycka.

Författare: Catrin Ankh Omslag: Stefan Lindblad 40-44 sidor, Lix 12-15 Pris: 99 kr

HEMLIGHETEN Best.nr. 978-91-86447-38-0 SKILJAS Best.nr. 978-91-87061-09-7 SORG Best.nr. 978-91-7567-004-1

49


Tema TONÅRSPROBLEMATIK NY

Författare: Bente Bratlund Omslag: Lisa Zachrisson 66 sidor, Lix 13 Pris: 109 kr

NU RÄCKER DET! NY Linas föräldrar bråkar ofta och Lina tycker att det är hemskt. Dessutom har hon upptäckt att hennes mamma träffar en annan man i smyg. Hon har till och med kommit på dem hemma. Pappan märker inget, i varje fall inte som Lina uppfattar det. Och om andra ljuger och bedrar, behöver väl Lina inte berätta att hon ska med några killar till en sommarstuga. Fast det borde hon nog ha gjort…

Johanna Nilsson är en mästare på att skildra känslor. Hon skriver så att den smärta som sjukdomen innebär för Minna och hennes familj strålar genom sidorna. Det här är en oerhört viktig historia, som trots sitt tunga ämne känns lätt och hoppfull.

Minna vaknar halv sex av väckarklockan. Hon går upp och tar på sig träningskläder. Hon är så trött att det snurrar i huvudet. Hon har inte sovit så mycket i natt. Så smyger hon nerför trapporna och ut i hallen. Tar på sig gympaskor, mössa och vantar. Sedan går hon ut i mörkret och börjar springa. Minna går upp samma tid varje dag, även på helgerna. 18

Hon gör det för att hon måste springa. Om hon inte springer blir hon orolig. Hon springer alltid minst en timme, ibland mer. Hon springer även om det regnar och blåser, även om det åskar och blixtrar. Hon springer fast hon inte orkar. Hon springer fast hjärtat gör ont och ibland hoppar över ett slag.

– en möjlighet för alla

Nypon förlag

9 789175 671086

Debattböcker om unga tjejer Tre debattböcker om aktuella tonårsämnen. Böckerna används ofta för att "kicka igång" diskussioner i klassrummet.

Best.nr. 978-91-86447-70-0 44 sidor, Lix 15 Författare: Johanna Nilsson Omslag: Sanna Sporrong 66 sidor, Lix 14 Pris: 109 kr

Det gör ovanligt ont i hjärtat den här morgonen. Hon blir rädd och stannar en stund, så att hjärtat ska få vila. Sedan springer hon vidare. Luften som hon andas ut ser ut – är en möjlighet för alla som rök, som dimma. Asfalten blank och våt. Det har regnat i natt. 19

Det här är privat!

GÅ ENSAM HEM Gå ensam hem handlar om den utsatthet man kan känna när man är på väg hem en sen kväll.

FÅGELFLICKAN

3

Joha nna Nilss on Johann a Nilsson

en kamp.

Best.nr. 978-91-7567-550-3

Men plötsligt finns bilderna på ett Instagramkonto.Vem har lagt upp dem där?

Best.nr. 978-91-7567-842-9

Starkt om ätstörningar

FÅGELFLICKAN Fågelflickan handlar om Minna som lider av Minna vill bli en Fågelflicka. anorexia. Ja, hela familjen lider. Minna kan inte Hon vill bli lätt som luft ta sig ur sin ätstörning och varje en och flygatugga iväg, slippa sinär kropp. Förut levde hon bara. kamp. En dag vill hennes lillebror inte heller äta. Hon åt och drack utan att vara rädd. Minna börjar en lång väg tillbaka. Nu är varje tugga

Jojos kille Ivar gillar att fotografera henne naken. Han lovar att aldrig visa bilderna för någon.

Christina Wahldén

Det här är privat!

En oväntad vändning av ett relationsdrama, där dottern är förd bakom ljuset av sin mamma. Boken kan leda till bra samtal om moral och etik mellan generationerna.

Christina Wahldén

om att få nog av lögner

9 789175 67550 3

FÅGEL-

Nypon förlag

FLICKAN

DET HÄR ÄR PRIVAT Det här är privat skildrar en tonårstjej vars kille publicerar nakenbilder på henne på nätet. Best.nr.978-91-7567-108-6 60 sidor, Lix 17

HUR KUNDE HAN? Lisa och Finn är ett par, men en dag kommer hon på honom med en annan tjej. Finn vill att allt ska bli bra mellan dem, men efter ett samtal med mormor inser Lisa att man inte ska tåla vad som helst. Boken är en tanke­ställare för alla som behöver lära sig stå upp för sig själv. Best.nr. 978-91-7567-637-1

2

Jag tar en snabb dusch. Så borstar jag håret och tar lite mer mascara på ögonen. Jag lägger tårtan på ett kakfat som mamma aldrig använder. Sedan trär jag en plastpåse över. Så skyndar jag mig iväg. Det är fint ute. Det är tidig kväll. Jag bara går och ler rakt ut i luften. Nu är jag snart framme vid Finns hus. Jag vet att han är ensam hemma. Hans föräldrar är bortresta.

När jag ser huset skyndar jag mig ännu mer. Jag tar trappan i tre skutt. Sedan stannar jag framför dörren. Jag vill ju överraska Finn. Då kan jag inte ringa på dörren. Jag vill komma helt oväntat. Jag känner på handtaget. Dörren är inte låst. Så jag öppnar och smyger in. Det hörs musik från Finns rum. Då är han hemma! Jag går tyst fram till hans rum. Jag tar bort plastpåsen. Kakan ser läcker ut på fatet. Det ska bli så kul att ge honom kakan.

8

Författare: Bente Bratlund Omslag: Anna Winberg 42 sidor, Lix 13 Pris: 109 kr

9

VÄRSTA FYLLAN Värsta fyllan beskriver en kväll när några ungdomar dricker sig berusade och förlorar kontrollen. Best.nr. 978-91-87061-11-0 42 sidor, Lix 14

2 Isak söker jobb. Dina pluggar. Hon har ett schema hon måste följa. Isak kan sova halva dagen. Han brukar spela TV-spel när Dina kommer hem. Han blir sur när Dina säger åt honom att städa. Isak kan väl fixa så att det är lite fint hemma, tycker Dina. Om han ändå är hemma hela dagen kan han ju i alla fall städa och handla. 6

50

Om inte han gör det måste Dina göra det. Och hon pluggar ju. Isak sitter bara framför datorn eller teven. När Dina ska gå och träna frågar Isak: – Vem går du med? – Emma, säger Dina. När Dina ska gå ut och ta en fika frågar Isak: – Vem går du med? Isak vill veta exakt vem Dina träffar. Han vill att hon ska vara hemma klockan tio på kvällen. 7

Författare: Christina Wahldén Omslag: Jonas Lindén Pris: 99 kr


Tema FEELGOOD Om killarnas känslor och relationer Det behövs fler böcker om känslor och relationer där killar har huvudrollen, menar psykologen Camilla Gunnarsson som nu debuterar med Arvid och diskot. TEXT: PETER BIRGERSTAM BILD: THERÉSE ASPLUND

NY

– Det här är en bok för de som vill läsa om kärlek, säger hon. Jag tycker att det finns för få böcker om killar med känslor och relationer. Är det meningen att det mest är tjejer som ska läsa om sånt, medan killar främst ska läsa om action och äventyr?

intervjun

ARVID OCH DISKOT NY Arvid går på disko med kompisen Leo. Elsa är också där, precis som han hoppats, för Arvid är kär i Elsa. Därför blir Arvid väldigt ledsen när han ser att Elsa blir kysst av en annan kille. Men när Arvid rusar ut från diskot så rusar Elsa efter …

VIKTIGT KUNNA KÄNNA IGEN SIG

Som psykolog har Camilla träffat personer med olika funktions­ nedsättningar som många har svårt att läsa en vanlig bok. – Lättlästa böcker ger nya möjligheter till den målgruppen, de hjälper till att få uttryck för tankar och känslor, säger Camilla.

Best.nr. 978-91-7567-849-8

Författare: Camilla Gunnarsson Illustratör: Lovisa Sköld 20 sidor, Lix 11 Pris: 89 kr

Camilla Gunnarsson.

Feel good och humor

ELSA PÅ VIFT

Tobias är en sympatisk kille i tonåren. Han gör bort sig ibland, och så blir han kär. Tobias liv är en klar motvikt till det hårda ungdomsliv som skildras i många böcker. TYPISKT TOBIAS!

KAOS I SKALLEN

Tobias somnar på bussen en kväll. När han vaknar är han på en hållplats långt hemifrån. Nästa buss tillbaka går inte på länge, och vad vill de där killarna som kollar på honom?

Kerstin L Hahn

Han tar upp mobilen, men batteriet är slut. Typiskt Tobias!

Kaos i skallen ingår i serien Typiskt Tobias!.

NY STOPP, STANNA! NY Tobias behöver pengar. Han vill köpa en dator och en mobil. Men framför allt vill han gå på bio med Leila. För att tjäna lite pengar ska han gå ut med grannens hund, Sigge. På sin första hundpromenad i skogen möter han Leila. Så råkar han släppa taget om Sigges koppel och hunden springer iväg. Tobias hittar honom mitt inne i centrum. Men är det verkligen Sigge han har hittat? Best.nr. 978-91-7567-897-9

SISTA HÅLLPLATSEN Kerstin L Hahn

Sista hållplatsen ingår i serien Typiskt Tobias!.

Nypon förlag

9 789175 675367

– en möjlighet för alla

Kerstin L Hahn SISTA HÅLLPLATSEN

Men en kväll när han går och handlar blir det kaos i skallen. Speciellt när han träffar Leila.

Kerstin L Hahn KAOS I SKALLEN

Tobias har så mycket att tänka på. Ibland glömmer han läxan, ibland glömmer han nycklarna eller att ladda mobilen. Det är väl inte så konstigt?

TYPISKT TOBIAS!

KAOS I SKALLEN Tobias har så mycket att tänka på. Ibland glömmer han läxan, ibland glömmer han nycklarna eller att ladda mobilen. Det är väl inte så konstigt? Men en kväll när han går och handlar blir det kaos i skallen. Speciellt när han träffar Leila … Best.nr. 978-91-7567-536-7

Listan

En kväll efter maten sa pappa: – Tobias, kan du gå och handla? – Jag? sa jag. – Ja, du! sa pappa. – Kan du inte gå själv? sa jag. Då såg han arg ut. Han stod och diskade och det var mycket disk. – Okej då, sa jag. Pappa gav mig en lista och pengar.

6

– en möjlighet för alla

9 789175 675350

PANK OCH KÄR Varje onsdag kväll spelar Tobias gitarr på en kurs. Alla tjejer gillar en kille som spelar gitarr. Helst vill Tobias att Leila ska gilla honom. Typiskt Tobias då, att han glömt bankkort och pengar hemma när Leila och han stöter på varandra på Kafé Kanel.

SISTA HÅLLPLATSEN Tobias somnar på bussen en kväll. När han vaknar är han på en hållplats långt hemifrån. Nästa buss tillbaka går inte på länge, och vad vill de där killarna som kollar på honom? Han tar upp mobilen, men batteriet är slut.

Best.nr. 978-91-7567-751-4

Best.nr. 978-91-7567-535-0

Jag hatar morötter för de kliar i halsen. Kunde jag säga till pappa att de var slut? Eller att jag glömde?

7

ELSA I LONDON Elsa har drömt om att åka till London. Nu får hon följa med sin faster dit på modemässa. Det visar sig att i London är det också populärt att köpa second hand. Lite av gamla tiders trivsamma flickbok, kryddad med en och annan sevärdhet och mycket humor. Best.nr. 978-91-7567-607-4 Kapitel 2

– Kom och sätt dig, säger jag och ställer fram skålen med morötter på bordet.

Radhuset är tomt när jag kommer hem. Perfekt! Nu ska jag laga middag. Det gillar pappa. Om han är på gott humör får jag säkert åka.

Pappa och jag brukar alltid äta middag ihop. Ibland jobbar han sent och jag tränar på gymmet. Men vi sms:ar varandra och bestämmer en tid. Vi gillar att äta och prata om det vi gjort på dagen.

När pappa kommer hem står jag och river morötter. Laxen är snart klar i ugnen och pastan kokar på spisen. – Vad gott det luktar! ropar pappa från hallen. Jag är jättehungrig.

– Det var gott det här, säger pappa efter maten. Vill du ha kaffe? – Hellre te. Jag tänker på London. Där dricker alla te. Nu måste jag berätta för honom. – Tessan ringde, börjar jag.

14

15

(dari) Best.nr. 978-91-7567-647-0

– Tar du cykeln? sa han. – Ja, sa jag. – Glöm inte hjälmen, sa han. Jag cyklade till ICA, gick in och tog en vagn. Det var en lång lista som började: Bananer Äpplen Morötter

Nypon förlag

Här är en charmig berättelse om en fin vänskap mellan tonåriga Elsa och hennes faster.

Författare: Kerstin L Hahn Omslag: Jonas Lindén 30 sidor, Lix 15–16 Pris: 99 kr

Författare: Ann-Charlotte Ekensten Omslag: Anna Winberg 54 sidor, Lix 15 Pris: 109 kr

51


Tema INTEGRATION SYSTR CHRISTINA WAHLDÉN MINA

DEBATT

CHRISTINA WAHLDÉN

MINA SYSTRAR BADADE ALDRIG

Debattserie om rätt och fel i vardagen

AR BADADE ALDRIG

Det behövs böcker om olika kulturers värderingar och syn på andra människor. Konserten och Mina systrar badade aldrig vill ge underlag för samtal om integritet och vad som är okej att göra människor emellan. KONSERTEN Tre unga killar har kommit ensamma till Sverige som flyktingar. De ser unga tjejer med bara armar och nakna ben. Så klär man sig inte i deras hemland. Vad vill tjejerna med sin klädsel? Killarna börjar diskutera vad som är rätt och fel.

VILJA

Ida tycker att de är barnsliga. Bubbelpoolen knäpper till och börjar bubbla mer. 3

Ida slappnar av i det varma vattnet. Hon blundar. Ida är trött

Ida kliver ner i bubbelpoolen. Där sitter två killar och två tanter. Tanterna reser sig och går när Ida kommer.

efter att ha simmat. Det varma vattnet gör henne sömnig. Hon hör att killarna bredvid henne

Ida känner igen de båda killarna.

pratar med varandra, men hon

Det är de från boendet för ny-

fortsätter att blunda. Ida älskar

anlända. Ida sätter sig bredvid dem.

bubbelpoolen.

En bit bort i bubbelpoolen sitter Kim och Ludde. De tittar på Ida och skrattar.

Best.nr. 978-91-88291-96-7

Best.nr. 978-91-88293-16-9

11

BB L Ä

.

V

Rasism och våld

N

A

E

ST

Stjärnlösa nätter tar upp ett brännande ämne – tvångsgifte – och i materialet finns ett stort antal uppgifter på olika nivåer som hjälper läraren att närma sig detta ur olika perspektiv. Eleverna ges tillfälle att reflektera över huvudpersonens liv och svåra situation och ställa dessa i relation till den egna livssituationen.

ARK A N ASA AD • STJÄR NLÖSA NÄTTER • ARBETSMATERIAL

Det här arbetsmaterialet till Stjärnlösa nätter av Arkan Asaad innehåller uppgifter till såväl originalversionen som den lättlästa versionen. Så här säger författaren själv om arbetsmaterialet: ”Det huvudsakliga målet med detta arbetsmaterial är att inspirera unga människor till rätten att välja sitt eget liv.”

. SN

10

Författare: Christina Wahldén Omslag: Sanna Sporrong 68 sidor, Lix 18 Pris: 119 kr

RSIO

STJÄRNLÖSA NÄTTER En berättelse om kärlek, svek och rätten att välja sitt liv

T ARBE

S M AT

ERIAL

ARK AN ASA AD www.viljaforlag.se

www.viljaforlag.se

STJÄRNLÖSA NÄTTER Det börjar som ett sommaräventyr. Amàr, hans far och syskon bilar hela vägen från Västerås ner till sin släkt i Irak. Till en början är allt underbart. Men snart förstår Amàr att familjen planerar något som han inte vill vara en del av: Ett bröllop mellan honom och hans kusin Amina. Stjärnlösa nätter är Arkan Asaads känsloladdade debutroman. Boken bygger på hans egna erfarenheter och är en unik historia om hederskultur utifrån en ung mans perspektiv. Best.nr. 978-91-88037-06-0 (arabisk) Best.nr. 978-91-7723-188-2

Författare: Arkan Asaad 120 sidor, Lix 18 Pris: 129 kr

52

MINA SYSTRAR BADADE ALDRIG Ida och Stina är ofta i simhall­en. Just den här kvällen måste Stina åka hem tidigt, så Ida blir ensam i bubbelpoolen med några killar. Plötsligt håller de fast henne, de drar i hennes baddräkt och tar på hennes kropp. Ida blir rädd och skriker på hjälp.

VILJA

ARBETSMATERIAL AV FÖRFATTAREN Materialet kompletterar Stjärnlösa nätter och är skrivet av författaren Arkan Asaad. Det ger konkreta exempel på hur man kan jobba med att utveckla läsförmågan. Det inspirerar även till att samtala, läsa och skriva så att varje läsare själv ska få utveckla sina möjligheter att kommunicera. Syftet är att eleverna ska få tilltro till sin språkliga förmåga och förbättra sitt självförtroende inom läsning.

Böcker med en berörande handling väcker funderingar och åsikter. Lättlästa böcker som skildrar samhället blir underlag för reflektion och diskussion i skolan. DENNIS KAMP Dennis kamp är en rak, nästan brutal skildring om våld och rasism. Men det är även en berättelse som visar att det går att bryta gamla mönster.

Dennis kala huvud är blankt av svett. Han kollar en sista gång i spegeln – coolt!

1 Sexton ... Sjutton ... Arton ... Nitton ... Dennis Frid tränar hårt, både morgon och kväll. Det har gjort nytta. Nöjd ser han sig i spegeln: Större muskler, bredd över bröstet. En tatuering täcker ena axeln. Det är en knuten näve. Under den står det VIT MAKT. Den kom till i fyllan. Hans mamma blev galen, men vad kunde hon göra.

3

Han har bott själv i ett år nu. Skönt! De två sista åren bråkade han bara med morsan. Sin pappa har han aldrig träffat. Ett tag hade han ett bra jobb, som vaktis på en skola. Nu har han varit utan arbete i ett halvår. I början var det skönt att bara slöa. Sedan började han träna. Både hemma och på gym, nästan som besatt. Ibland läser han. Det blir mest böcker om krig.

4

Författare: Thomas Halling Omslag: Jonas Lindén 76 sidor, Lix 15 Pris: 139 kr

Best.nr. 978-91-88037-08-4 Författare: Arkan Asaad 64 sidor Pris: 99 kr

På Nypons hemsida finns gratis arbetsmaterial till alla titlar i katalogen.

Denna samlingsvolym består av de tidigare utgivna böckerna om Dennis: En blodig knoge, Pitbull, Ring mig!, Tyst mobil och Blodig hämnd. Best.nr. 978-91-7567-362-2


Tema INTEGRATION Hoppfullt trots vintermörkret Lina Stoltz är en norrländsk författare som skriver hoppfullt om svåra ämnen. Flytten är en bok om en syrisk flyktingfamilj som kommer till norra Norrland, när vintern är som mörkast och kallast. TEXT: PETER BIRGERSTAM BILD: SUSANNE LINDHOLM

Boken handlar om vardagliga saker och man behöver inte ett stort ordförråd för att läsa den. Satser och meningar är uppbyggda för att det ska vara lätt att hänga med.

intervjun

NY

LÄTTLÄSTDEBUT

FLYTTEN NY Sam och hans familj har flytt från Syrien, där de bodde i en stad. Nu kommer de till en enslig by i norra Sverige. Där är det mörkt och kallt och allt är nytt och annorlunda. Kan de lära sig att trivas där? Flytten är en fin och klok betraktelse över hur svårt det kan vara att finna sig till rätta på en ny plats.

På frågan om varför det är viktigt med lättläst svarar Lina: – Läsglädjen! Det måste finnas litteratur för alla, oavsett hur läsvan man är.

Best.nr. 978-91-7567-853-5

– Jag är en författare som har en ganska enkel och avskalad stil. Jag hade funderat på lättläst innan, men hade ingen berättelse som passade för det. Förrän nu, berättar Lina.

Författare: Lina Stoltz Omslag: Louise Bååth 58 sidor, Lix 14 Pris: 109 kr

Lina Stoltz.

Ordlöst möte Ibland behövs det inga ord, det räcker med handling … Mårten Melins Tjejen på skolgården är ett finstämt porträtt av ett möte mellan två tjejer. Man behöver inte dela samma språk, för att dela ett intresse. TJEJEN PÅ SKOLGÅRDEN NY Ute skiner samma sol som hemma, fast det är så långt borta. När de andra eleverna har lektion går Shima till skolgården och spelar basket. Hemma var hon bäst i laget, men här har hon inget lag och får spela själv. Tills det plötsligt dyker upp en tjej som visar att hon vill vara med … Best.nr. 978-91-7567-847-4

NY

DAGBOKEN Tarek har flytt till Sverige. Nu går han i skolan och lär sig svenska. En dag får Tarek en dagbok av sin lärare. Då minns han sin gamla dagbok. I den skrev han på sitt språk. Men dagboken försvann på vägen till Sverige. Vad ska han skriva i sin nya dagbok? Alla minnen gör ont och orden på det nya språket har ingen smak eller doft. Best.nr. 978-91-88291-93-6 (arabisk) Best.nr. 978-91-7723-190-5

(somalisk) Best.nr. 978-91-7723-200-1

(dari) Best.nr. 978-91-7723-192-9

(tigrinsk) Best.nr. 978-91-7723-196-7

(pashto) Best.nr. 978-91-7723-194-3

Men jag lever och jag är här. Varför? Ibland vill jag vara död. Kapitel 3 Jag är i mitt rum. Timmarna går. Det blir kväll och det blir natt, men Jag är hemma. Nej, jag är inte hemma. Jag är i mitt rum, men det är inte hemma.

mitt huvud. Det enda som hjälper är att träna.

Det här huset är inte hemma. Den

Jag lägger mig på golvet och gör

här staden är inte min stad.

armhävningar tills armarna gör ont.

Här har jag inga vänner och inga

Författare: Mårten Melin Omslag: Jonas Lindén 20 sidor, Lix 12 Pris: 99 kr

jag kan inte sova. Minnena fyller

minnen. Min familj är inte här.

Svetten droppar från pannan. Äntligen är det tyst i mitt huvud.

Hemma finns inte längre. Hemma har dött. 8

9

Författare: Annelie Drewsen Omslag: Jonas Lindén 50 sidor, Lix 16 Pris: 109 kr

53


Tema DRAMATIK Martina Ericson

MARTINA ERICSON PASS PÅ!

Robin är med på älgjakt en för första gången. Han sitter tillsammans med farbror Sven i jakttornet. Under tiden driver Dimma fram älgarna i skogen. Till slut står en älg framför dem! Men det blir inte alls som Robin tänkt sig …

PASS PÅ!

– en möjlighet för alla

Nypon Förlag

hög spänningsfaktor och lättläst BIT IHOP NU! Det är inte lätt att ha en storebror som är bäst på allt, tycker Robin. Storebror Ante är allt det som Robin inte är. Men när Robins hund Dimma försvinner under en jakt, ställs allt på ända. Robin ger sig ensam ut i skogen för att leta efter sin hund. Det blir en kamp på liv och död.

PASS PÅ! Robin och hans hund Dimma ska få vara med på älgjakten, och han är förväntansfull. Tillsammans med farbror Sven väntar Robin i älgtornet. Under tiden driver Dimma fram älgarna ur skogen. Till slut står det en älg framför dem! Men det blir inte som Robin tänkt sig …

BARA EN LITEN NALLE Liam och Tej ska åka snowboard i bergen. De tar en genväg på väg dit och råkar ut för en olycka. Bilen voltar och de måste ta sig hem till fots. Tej tror att han vet vägen hem, men de går vilse. Deras ut­flykt blir en mardröm. En hung­rig björn anfaller och de flyr i panik. Best.nr. 978-91-7567-241-0

Best.nr. 978-91-7567-423-0

Best.nr. 978-91-7567-208-3

4 Nu skulle jakten börja. Jaktledaren sa på radion att hundarna var lösa i skogen. Robins hund Dimma och de andra hundarna skulle leta reda på älgarna. De skulle driva älgarna fram till jägarna på pass. – Dimma skäller, hördes Robins pappa på radion. Hon verkar ha hittat flera älgar. De går söderut. Sven förklarade för Robin att älgarna inte var på väg åt deras håll. 14

Det var lugnt och skönt i skogen. Fåglar sjöng och träden hade gula och röda höstlöv. Så hördes Antes röst på radion. Han berättade var Dimma fanns i skogen. Hon följde efter älgarna. Robin hoppades att han skulle få höra ett skott. En halvtimme gick men inget hände. Sven och Robin viskade till varandra ibland. Ett rådjur sprang över gläntan. 15

Författare: Diane Tullson 80 sidor, Lix 14 Pris: 129 kr

På Nypons hemsida finns gratis arbetsmaterial till alla titlar i katalogen.

– Vi kan fika medan vi väntar, sa Sven. Robin tog fram te och smörgås ur sin ryggsäck.

Författare: Martina Ericson Omslag: Jimmy Wallin Ca 50 sidor, Lix 16–17 Pris: 109 kr

Starkt om utanförskap NY

Per Alexandersson funderade länge över hur han skulle kunna skildra utanförskap bland ungdomar i förorten. Resultatet blev en inkännande bok om Ibbe som hindrar sin bror från att dras med i gänglivet. NÄR BILARNA BRINNER! NY Ibbe bor i en förort med sin mamma Jade och lillebror Arran. Där finns det gäng som säljer droger och bränner bilar. Arran ser upp till killarna i gängen, men Ibbe kämpar för att Arran inte ska bli en av dem. En dag tänder någon på ett helt garage med bilar. Arran finns i garaget och Ibbe

Området har dåligt rykte. På en del ställen säljs det droger direkt på gårdarna. Ibbe trivs här, men inte hans mamma. Hon brukar säga ”Om vi kunde skulle vi flytta redan i morgon.”

8

54

måste kalla på hjälp för att försöka rädda sin bror. När bilarna brinner är en högaktuell bok om utanförskap och segregation, men också en stark skildring av syskon­ kärlek och en vänskap som når utanför förortens gränser. Best.nr. 978-91-7723-323-7

2 Hemma är bordet dukat för tre, som alltid. Förutom när Ibbe eller hans lillebror Arran har någon kompis hemma. Köket doftar av timjan från lammgrytan som står på spisen. Deras mamma Jade är duktig på att laga mat. Förr tjatade Ibbe på henne att hon borde öppna en restaurang. Han har slutat med det nu. Hur skulle hon ha råd med det? Ibland kan de ju knappt betala hyran.

9

Författare: Per Alexandersson Omslag: Niklas Lindblad 88 sidor, Lix 17 Pris: 119 kr


Tema SPÄNNING En rysare till lättläst debut Vad gör man som skolbibliotekarie om behovet av lättlästa böcker ökar? Jo, tar saken i egna händer som Mats Johansson och skriver en bok själv. Nu debuterar han med rysaren Demonen. TEXT: PETER BIRGERSTAM FOTO: METTE OTTOSSON

Mats, som själv har skräckmästaren Stephen King som en av sina favoritförfattare, tänker att Demonen blir uppskattad av alla som gillar lite kusliga berättelser.

Hur kommer det sig att författardebuten är med en lättläst bok? – Det finns flera orsaker till det, berättar Mats. Men främst för att jag fastnade för formatet och hade en bra historia. Att boken ges ut på Nypon förlag föll sig ganska naturligt, jag gillar deras arbete med lättläst litteratur.

intervjun

ETT AV MÅNGA SKÄL

Innan Mats skrev boken hade han under lång tid i sitt yrke funderat över behovet och betydelsen av lättlästa böcker. Han ser dagligen i sitt arbete som skolbibliotekarie att de lättlästa böckerna är en ingång till läslust, som leder till att läsaren sedan vågar välja lite svårare böcker. Det är ett skäl av många till att de behövs, säger han.

Mats Johansson.

FÖRBJUDET OMRÅDE Bex, Asha och Jake har en udda hobby. På nätterna tar de sig in på förbjudna områden. Det är både olagligt och farligt. Och en natt blir det extra farligt .... Best.nr. 978-91-7567-022-5

2

Det tar en stund innan jag får ner ett rep så Jake och Asha kan klättra upp. Sedan står vi där och tittar. Vi är i den stora salongen. Det syns rader med röda stolar längre bort. Jag tänker mig hur stor publik det kan ha varit där. Alla i fina kläder för ett besök på teatern. Men taket är det bästa. Det är täckt av en stor målning. Jag drar Asha intill mig och pekar mot taket. – Det är därför jag gör det här, säger jag. – Vad menar du? frågar hon.

Vi skyndar tillbaka till hålet i golvet. Jake är där först och kryper ner. Jag håller i repet när Asha tar sig ner. När det är min tur är vakten nära. För nära. Jag glider ner och det gör ont i mina fingrar.

2 Eric berättar: Amy svarar inte i telefonen eller på mail. Det är inte likt henne. Även om vi är osams vill hon alltid prata. Amy märkte att hennes föräldrars äktenskap blev dåligt när de slutade prata med varandra. Och efter Beths olycka skildes de. Därför pratar vi med varandra. Ofta.

Best.nr. 978-91-7567-112-3

Jag ringer hem till Amy. Hennes syster Beth svarar. – Är Amy där? säger jag. – Vänta, jag kollar. Jag hör henne ropa på Amy. Sedan kommer hon tillbaka.

Sedan ringer jag Amys vänner som ju också är mina vänner. Även de var på festen kvällen innan. Men ingen har sett henne. Och alla blir sura för att jag ringer så tidigt. – Klockan är faktiskt elva, säger jag om och om igen. – Du, hon är nog med Shawna. De dansade med varandra igår kväll. Två tjejer. Det var häftigt. Jag trodde du skulle följa med dem, säger Cole. – Lägg av! säger jag. Fast egentligen håller jag med honom. Det var häftigt. Och jag funderade på att hänga med dem.

Nu blir Chris nyfiken. – Vad då? – Jag vet inte. Men det måste ha kommit in genom det här lilla hålet … Jag skakar på ägget. – … och det vill inte ut igen. Chris sträcker fram handen. – Få se. Jag kan få ut det, säger han. Jag räcker honom ägget. – Hur? säger jag. – Det är enkelt, säger han. Och krossar ägget mot gravstenen.

12

13

Författare: Sarah N. Harvey 92 sidor, Lix 15 Pris: 129 kr

Medan han skriver tittar jag noga på ägget. – Det är ihåligt, säger jag. Ser du hålet? – Än sen då? säger Chris. Lägg tillbaka ägget i cachen nu, så går vi. – Men det finns något inuti.

2 En liten papperslapp faller ner på marken. Chris försöker ta den. Men jag når den först. Jag kisar mot de små, små bokstäverna. – Det är en dödsannons, säger jag. – Så klart! skrattar Chris. Jag menar, vi är ju ändå på en kyrkogård. Han skakar på huvudet. – Den här geocachen blir bara konstigare och konstigare. Vem är det som är död?

Författare: Mats Johansson Omslag: Lisa Zachrisson 48 sidor, Lix 17 Pris: 109 kr

OPERATION BLODSDIAMANT Malik går på Moray, världens hårdaste skola för spioner och agenter. Han gör ett misstag på en övning och ska kastas ut, men är beredd att göra vad som helst för att få gå kvar.

Jag stirrar på gravstenen framför oss. Den med buketten. – Öh, det är den här mannen, säger jag. Richard Carlisle. 13

Jag känner inte igen honom. Men det behöver inte betyda något. Det är alltid många livvakter och agenter runt en president. – Lägg dig inte i, grabben, säger han. Jag skakar på huvudet. Ställer mig framför honom. – Du säkrar inga spår, säger jag. Du förstör dem. Mannen lägger hylsan i fickan. – Man lever längre om man inte lägger sig i, säger han. Har du inte lärt dig det än? Då ser jag att han har en pistol i handen. Den är inte lika liten som min. Det är en svart Glock. Och den har ljuddämpare. Jag ser på vapnet. Försöker dra upp min egen pistol. Men det är för sent. Mannen säger inget. Håller bara upp pistolen mot mig. Siktar. Och skjuter.

Kodbrytningen

Jag sitter i skolan och tänker på övningen. Jag misslyckades. Lät mig dödas. Nu är jag körd. Jag kommer att bli utslängd från skolan. Plötsligt hörs en explosion. Alla i klassrummet tittar ut. Även vår lärare Jacobs. Explosionen blåser ut en fönsterruta i ett hus där ute. Någon skriker. Och så kommer ännu en smäll. Fler rutor går sönder. Det väller ut rök. Sprängningarna kommer från kemisalen. Det är eleverna som går sista året som lär sig göra bomber.

8

9

Författare: Kristin Butcher 104 sidor, Lix 16 Pris: 129 kr

Författare: Benni Bödker 68 sidor, Lix 18 Pris: 119 kr

DEMONEN NY En natt när Anna kör på en skogsväg i sin A-traktor prejas hon av vägen av en stor epatraktor. Hon får veta att det är Demonen, som vill rejsa. Anna bestämmer sig för att anta utmaningen. Men det går inte som hon tänkt sig ... Ruggigt spännande om en myt som visar sig vara helt sann. Best.nr. 978-91-7567-851-1

Best.nr. 978-91-7567-414-8

– Nej, hon är inte här. Hon skulle ju köra mig till sjukhuset! Be henne ringa om du får tag på henne, säger Beth. – Okej, säger jag och lägger på.

8

Författare: Sean Rodman 108 sidor, Lix 15 Pris: 129 kr

EN SISTA LEDTRÅD I En sista ledtråd ger sig killarna Eric och Chris ut på skattjakt. Det börjar ofarligt, men blir med livet som insats. Branta stup och andra utmaningar väntar dem.

Best.nr. 978-91-7567-419-3

– Jag gillar att hitta gömda skatter. Saker som finns mitt ibland oss. Vackra saker som de flesta inte ser. Jag tittar på henne när jag säger det. Hon ler mot mig. – Du är så fin, Bex, säger hon. Jag tar vara på tillfället och böjer mig fram för att kyssa henne. Men så hör jag Jake svära och stelnar till. Jag tittar åt hans håll och ser vad som är på gång. En lampa pekar mot oss. En vakt! – Stopp där! ropar en mörk röst.

12

DET VITA RUMMET Amy och Eric är ett perfekt par. Men efter en fest försvinner Amy och Eric blir misstänkt. Amy vaknar inlåst i ett vitt rum och måste ta sig ut. Under tiden letar Eric efter henne.

NY

9

DEN FÖRSVUNNA DAGBOKEN Stephanie lär känna Anna Rai, en känd teve-profil. Plötsligt sker något som förändrar livet för dem båda: Annas dagbok försvinner. En utpressare har fått tag i den ...

EN ANDRA CHANS För att rädda sin sons liv måste den ensamstående mamman Linda övertala en ung knarkhandlare att donera en av sina njurar. Men kommer han att gå med på det?

Best.nr. 978-91-87831-35-5

Best.nr. 978-91-87221-99-6

Jag låtsades slå till honom och han duckade. – Kören skulle bli något nytt, ja. Men spännande? sa jag. Skulle inte tro det. Men jag ska ändå gå dit en gång och testa. Det skulle visa sig att det var mer spännande än jag kunnat ana.

Kapitel 2

Kapitel 2 Mamma och jag tog hennes bil till kören. – Det är en stor kör, bara så du vet. Det är lärare, poliser, mediafolk …, sa mamma. – Och där tycker du att jag passar? Jag har ju visserligen jobb som butikschef. Men jag bor fortfarande hemma hos dig, sa jag. – Det kommer att gå bra. Vi börjar med att sjunga skalor. Och i slutet står alla i en stor ring och sjunger.

10

Författare: Kim Moritsugu 124 sidor, Lix 17 Pris: 129 kr

11

Vårt lilla hus ligger vid en liten gata strax utanför centrum. Framför huset har vi en minimal trädgård. Inne i huset finns vardagsrum, kök, två sovrum och ett badrum. Varje rum är litet som en klädkammare. Men huset är i alla fall mitt. Jag köpte det för egna pengar. Det var för några år sedan, när allt var mycket bättre.

Vi kom hem från sjukhuset, jag och Dre. Marco, min sexårige son, hade somnat i soffan. Han hade sin älskade kamera i en rem runt halsen. Ernest, min förra man och Marcos pappa, väntade på oss. – Är du inte klok!? sa jag. Låter du honom sova med den där remmen om halsen? Han kan ju kvävas och dö! Jag tog kameran från Marco. – Jag försökte ta ifrån honom den. Men han vägrade, sa Ernest. Ernest hade på sig en tajt t-shirt. Det var säkert för att visa hur vältränad han var.

12

13

Författare: William Kowalski 128 sidor, Lix 15 Pris: 129 kr

55


Tema BILDROMAN NY en bok utan lyckligt slut Zenobia är inte en tecknad serie man läser för skojs skull. Det är en oerhört stark grafisk roman om en flyktingflickas tragiska öde, ett dags­aktuellt och skrämmande ämne. ZENOBIA NY Amina var på flykt i en båt över Medelhavet när hon spolades i havet av en våg. Nu ligger hon, utom räddning, i det iskalla vattnet och hör sin mammas tröstande ord inom sig: Tänk på Zenobia! Hon var krigar­ drottning i Syrien och gav aldrig upp! I tillbakablickar låter Morten Dürr och Lars Horneman oss lära känna Amina genom små glimtar från det liv hon levde före flykten.

Berättelsen lämnar ingen oberörd och den öppnar upp för oändligt många samtalsämnen. Den kan läsas av och med elever från årskurs sex. Best.nr. 978-91-7567-872-6

Text: Morten Dürr Bild: Lars Horneman 104 sidor Pris: 129 kr

Bokens färgskala ger scenografin – från nuets havsblå till minnenas bruna toner. Fram och tillbaka går boken mellan nutid och återblickar, tills de slutligen möts.

Sagt om boken ”Det finns ett behov av böcker som Zenobia, böcker som insisterar på att ingen människa är oviktig.”

Zenobia tilldelades priset för bästa tecknade serie utgiven i Danmark 2016, och Morten Dürr fick samma år ta emot Pædagogisk LæringsCenterForenings barnbokspris.

Felix Rothstein, Atlas ”En brutal klassiker! Vacker, grym, realistisk och sorgligt aktuell om krig och flyktingar. Läs den med din klass även om det gör ont hela vägen in i själen.” Bent Rasmussen, Folkeskolen.dk

Morten Dürr. Lars Horneman.

”En otroligt vacker och djupt berörande grafisk roman om ett litet liv.” Mai Misfeldt, Kristeligt dagblad ”Zenobia är skapad för unga läsare, men har den stora kvaliteten att den kan läsas av alla.” Per Juul Carlsen, Danmarks Radio Kultur 56


Tema KLASSIKER & SVERIGE FÖRR Under sommaren dras även Nick in i Gatsbys virvel av fester, pengar jazzmusik. Han blir inblandad i en tragedi som utspelar sig bland lögner och i en förljugen värld av lyx och pengar.

F Scott Fitzgerald DEN STORE GATSBY

Nick Carraway är nyinflyttad i West Egg. Han har en mystisk och mycket rik granne som har stora fester varje helg.

NILS HOLGERSSONS UNDERBARA RESA GENOM SVERIGE Pojken Nils förvandlas till en pyssling och reser genom hela Sverige, från Skåne till Lappland, fastklamrad på en gåsrygg. Samtidigt genomgår Nils en inre resa. Han har nämligen inte alltid varit så snäll, nej han har varit lat och sur och en riktig djurplågare. När han till slut kommer hem har han lärt känna både Sverige och sig själv. Det här är en förkortad version av Selma Lagerlöfs bok från 1906. Texten är moderniserad och bearbetad till lättläst.

TIDLÖSA BER ÄTTELSER

F Scott Fitzgerald

LILLE PRINSEN Lille prinsen är en klassisk saga från 1943. Boken berättar om den lille prinsen och hans mödo­ samma resa till jorden och vilka han träffar på vägen. Personer som ofta strävar mot helt omöjliga och oförnuftiga uppgifter. Den ende som ger honom glädje är en liten räv som öppnar hans ögon inför det viktigaste i livet ... www.viljaforlag.se

www.viljaforlag.se

DEN STORE TITEL GATSBY Författare VILJA

DEN STORE GATSBY Den store Gatsby utspelar sig i en flott förort till New York 1922. Det är en tragisk historia om kärlek och passion.

PÅ VÄSTFRONTEN INTET NYTT Boken handlar om den 19-åriga soldaten Paul Bäumer och hans kamrater som går med i den tyska armén.

Best.nr. 978-91-7567-172-7

Best.nr. 978-91-87831-12-6

Best.nr. 978-91-88293-12-1

Best.nr. 978-91-88037-91-6

Författare och illustratör: Antoine de Saint-Exupéry 146 sidor, Lix 18 Pris: 129 kr

Författare: F. Scott Fitzgerald Illustratör: Sam Kalda 110 sidor, Lix 19 Pris: 129 kr

Författare: Selma Lagerlöf Bearbetning: Hans Peterson, Tomas Dömstedt 114 sidor, Lix 18 Pris: 129 kr

Författare: Erich Maria Remarque Illustratör: Sarah Wimperis 92 sidor, Lix 22 Pris: 129 kr

Sverige för 100 år sedan Förr levde många svenskar under samma förhållanden som dagens nyanlända flyktingar flyr från. Med kunskap om vår historia får vi större förståelse för dagens verklighet. Serien om Ola vänder sig till lite yngre läsare, medan serien Ett rum och kök handlar om en ung familj under mellankrigstiden. Hans Peterson DRÖMMEN OM ETT HEM

OLA OCH RESAN TILL LANDET Olas kompis Pelle och hans mamma måste flytta. De har inte råd med hyran. Nu har de ingenstans att taJan och vägen. Då Hanna har precis fått sitt andra barn. Hanna vill ge sin lilla dotter ett får Olas mamma en idé: Olas tryggare livmorfar än vad de just nu har. Att flytta till en bättre bostad kan vara ett behöver hjälp på gården. första steg. Men kan hon få Jan att förstå

Hans Peterson

DRÖMMEN OM ETT HEM Hanna och Jan har fått sitt andra barn. Hanna vill ge sin familj ett tryggare liv. Om de flyttar kan de kanske få det bättre. Men har de råd? Vardagsskildring från 30-talets Sverige.

hur viktigt det är?

Best.nr. 978-91-7567-415-5

Best.nr. 978-91-88291-00-4

Det här är en fristående del i serien Ett rum och kök, om Sverige på 1930-talet.

ETT RUM OCH KÖK

DRÖMMEN OM ETT HEM VILJA

www.viljaforlag.se

– En krona? Då kan du köpa ett par nästan nya skor, sa skomakaren. – Bara de inte är för trånga, sa Ola. – Prova dem, sa skomakaren. Ola provade. Skorna var nästan alldeles lagom. Kanske lite för stora. Men fötterna kunde ju växa en bit till. – De här köper jag, sa Ola. Sedan gick han bort till Pelle. Han visade stolt upp sina nya skor. – En bra dag, sa Pelle. – Ja, en bra dag, sa Ola. Han kände noga efter med tungan en gång till. Alla tänderna var kvar. Det var en bra dag.

OLA HAR TUR Plötsligt ligger den där och blänker – enkronan. Det är lika mycket som Ola tjänar en hel arbetsdag! Mamma säger att Ola måste lämna kronan till polisen. Men Ola behöver ju ett par nya skor …

DET NYA HEMMET Hanna och Jan flyttar med sin familj till en egen liten lägenhet. Men det är svåra tider i Sverige. De kämpar för att få det bättre och deras vilja att skapa ett tryggt hem får dem att klara motgångarna.

Best.nr. 978-91-7567-416-2

Best.nr. 978-91-88291-01-1

Så de flyttade. Jan hade tagit ledigt från arbetet i skogen. Deras vän Kalle hjälpte till att flytta med häst och vagn. Och solen sken.

Författare: Hans Peterson Illustratör: Jens Ahlbom 36 sidor, Lix 15-18 Pris: 109 kr

32

33

4

Kapitel 2 Jan och Kalle hade känt varandra nästan sedan de gick i skolan. De hade gjort tre månaders värnplikt ihop just som kriget var slut. Det var mer än tio år sedan. Något år efter kom influensan som kallades ”spanska sjukan”. Den tog död på 30 000 människor i Sverige. Jan och Kalle klarade sig men Kalles yngre bror dog. Det gjorde att Jan och Kalle kom närmare varandra. Nästan som om de varit bröder.

Författare: Hans Peterson 26 sidor, Lix 17 Pris: 99 kr 5

57


Fakta­böcker Faktatexter är en utmaning. En bit upp i skolan försvinner de mer berättande texterna och ersätts av faktatexter. Då gäller det att kunna läsa strategiskt, att kunna tillgodogöra sig ordförklaringar, bildtexter, diagram och större sammanhang. Bästa sättet att lära sig tekniken är att börja läsa faktatexter tidigt. Våra bokserier Minifakta om ... och Fakta om … är två lättlästa serier som uppmuntrar till läsning av faktaböcker. Och för dem som föredrar fakta framför fiktion finns här ett överflöd av böcker om till exempel djur, människor och natur.

Nypons lättlästa faktaböcker passar för alla, men särskilt för dem med läsoch skrivsvårigheter. Böckerna är indelade i fyra lättlästnivåer. Symbolen 1 nypon är lättast, symbolen 4 nypon innebär en större utmaning för läsaren.

58

MÅNGSPRÅK Håll utkik efter den här symbolen. Den betyder att titeln finns på flera språk.

LÄTTLÄSTNIVÅ 1

LÄTTLÄSTNIVÅ 2

LÄTTLÄSTNIVÅ 3

LÄTTLÄSTNIVÅ 4

På Nypons hemsida finns gratis arbetsmaterial till alla titlar i katalogen.

ARBETSMATERIAL Det finns kostnadsfritt arbetsmaterial till samtliga Nypons titlar. Lärarhandledning och arbetsmaterial ligger på www.nyponforlag.se INLÄSNINGSTJÄNST Alla svenska böcker i Nyponmagasinet finns inlästa som full-Daisy, alltså med text, ljud och bild. Gå in på www.inlasningstjanst.se för att läsa mer.


Att skriva faktaböcker Faktaböcker lockar ovilliga läsare – Jag trivs väldigt bra med att vara både skönlitterär författare och att skriva faktaböcker – variation är det bästa, både när det gäller att läsa och att skriva. Det säger Ann-Charlotte Ekensten som skriver både skönlitteratur och faktaböcker. TEXT: GABRIELA ANUSIC FOTO: JEANETTE LARSSON

Varför behövs lättlästa faktaböcker, tycker du? För att jag träffar barn och ungdomar som tycker att det är mer intressant att läsa faktaböcker än skönlitteratur. Innehållet i en faktabok är mer rakt på sak och många upplever att det är vilsamt att inte behöva hålla berättelsen i huvudet på samma sätt som i en skönlitterär bok. Vad fick dig att börja skriva faktaböcker? Jag blev nyfiken på att skriva faktaböcker under en period då min dotter bara ville läsa fakta. Dessutom trodde jag att det skulle vara enkelt! Men jag kan ärligt avslöja att jag aldrig lagt så lång tid på så få ord som i mina första faktaböcker. Det var inte researchen som tog längst tid, utan att hitta rätt ton och tilltal.

intervjun

Ann-Charlotte Ekensten.

Hur går du tillväga för att välja ämnen att skriva om? Det finns redan många faktaböcker. Men det är egentligen inget hinder eftersom jag ändå ska skapa något nytt – den lättlästa varianten.

Jag gillar att skriva om djur, helt enkelt för att jag tycker om djur. Men ofta är det inte ämnet i sig jag går igång på, utan att jag får en bra idé kring hur jag kan presentera innehållet på ett lockande sätt.

Lättsamt om ADHD och AST I Alla hundar har ADHD och Alla katter har AST skildras egenskaper hos personer med diagnoserna ADHD och autismspektrumtillstånd (AST). Med charmiga foton på hundar och katter, tillsammans med korta bildtexter, får vi en lättsam introduktion till de två diagnoserna. Böckerna passar både äldre och yngre läsare som vill ha en bättre förståelse för diagnoserna och öppnar upp för samtal och diskussion. ALLA HUNDAR HAR ADHD Bestnr: 978-91-7567-340-0 76 sidor ALLA KATTER HAR AST Bestnr: 978-91-7567-633-3 68 sidor

ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, upptäcks ibland strax efter att ett barn är fött.

Ett barn med ADHD kanske inte sover så mycket som hans föräldrar skulle vilja.

Q 4 Q

Q 5 Q

Författare: Kathy Hoopmann Pris: 149 kr

59


Minifakta om ... Minifakta – riktigt lättlästa faktaböcker

På Nypons hemsida finns gratis arbetsmaterial till alla titlar i katalogen.

Minifakta-serien är riktigt lätta böcker som är mindre till både omfång och format. Böckernas intressanta ämnen och rena layout gör att de passar både yngre och äldre läsare i behov av mycket enkla texter. Det stora utbudet av ämnen gör att alla läsare kan hitta en bok som passar just dem.

NY

NY

MINIFAKTA OM DJURUNGAR PÅ LANDET NY På en gård ute på landet bor det många olika djur. I den här boken får vi träffa kor, hästar, grisar, får, höns och deras ungar. Kanske finns det en gård nära där du bor? Vi får veta många roliga saker vi kanske inte visste om djuren. Visste du till exempel att grisar inte alltid är rosa?

MINIFAKTA OM BILAR NY Det finns nästan fem miljoner bilar i Sverige. I den här boken kan man läsa om snabba bilar, gamla bilar, bussar och lastbilar. Man får veta vilken bil som är vanligast i Sverige och en massa annat kul. Det står också vilka olika bilar det finns och vad det är som gör att en bil kan köra.

Författare: Ann-Charlotte Ekensten

Författare: Per Straarup Søndergaard

MINIFAKTA OM MARSVIN NY Marsvin är ett vanligt husdjur i Sverige. I den här boken får man veta vad de äter och hur man får dem att må bra. Och att de lever vilt i naturen i Sydamerika! Boken är perfekt för den som vill ha ett marsvin, här förklaras på ett enkelt sätt hur det ska skötas. Vi får även veta mer om olika sorters marsvin.

Best.nr. 978-91-7567-856-6

Författare: Lisette Agerbo Holm

Best.nr. 978-91-7567-761-3

Best.nr. 978-91-7567-855-9

PER STRAARUP SØNDERGAARD

BERLIN

Minifakta om

DELFINER

Per Straarup Søndergaard

Läs mer om Berlin i den här boken.

Läs mer om dem i den här boken.

BLIXT OCH ÅSKA

Peter Bejder

Det är blixten och åskan.

Per Straarup Søndergaard

Det syns vita streck på himlen. Det hörs höga brak.

Den är mycket stor.

Minifakta om

MINIFAKTA OM KATTER

Minifakta om

PETER BEJDER MINIFAKTA OM DELFINER

MINIFAKTA OM BLIXT OCH ÅSKA

Per Straarup Søndergaard

Berlin är en stad i Tyskland. Men vad är Berlin känt för?

Läs mer om smileys i den här boken. PER STRAARUP SØNDERGAARD

här boken.

Per Straarup Søndergaard

Per Straarup Søndergaard

Smileys kan man använda när man skickar

PER STRAARUP SØNDERGAARD

PER STRAARUP SØNDERGAARD

PER STRAARUP SØNDERGAARD MINIFAKTA OM BERLIN

MINIFAKTA OM SMILEYS

MINIFAKTA OM ORKANER

En smiley är ett ansikte. Oftast är det gult. sms eller skriver på internet.

.

NY

Katter är söta.

Delfiner är söta.

Katter är roliga.

De är också roliga och kloka. Det finns många sorters delfiner. Läs mer om dem i den här boken.

Katter fångar möss. Läs mer om katter i den här boken.

Minifakta om

Minifakta om

ORKANER

KATTER

Minifakta om

SMILEYS

– en möjlighet för alla

– en möjlighet för alla

9 789175 676043

60

– en möjlighet för alla

9 7 8 Nypon 9 1 7 5 6 förlag 76029

Nypon förlag

Nypon förlag

Nypon förlag

– en möjlighet för alla

– en möjlighet för alla

Nypon förlag

Nypon förlag

MINIFAKTA OM ORKANER

MINIFAKTA OM MILEYS

MINIFAKTA OM BERLIN

MINIFAKTA OM BLIXT OCH ÅSKA

MINIFAKTA OM DELFINER

MINIFAKTA OM KATTER

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-604-3

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-602-9

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-445-2

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-433-9

Författare: Peter Bejder Best.nr. 978-91-7567-432-2

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-441-4


Minifakta om ...

Minifakta-serien Den lägsta lättlästnivån

Faktabokselement som innehållsför­teckning,rubriker, särskilt markerade ord, någon punktlista och faktaruta samt register.

Aktuella och roliga ämnen som passar såväl yngre som äldre läsare. Fotografier i färg på varje uppslag.

Gratis arbetsmaterial finns på hemsidan.

Mycket korta ord och enkel text, främst huvudsatser.

MINIFAKTA OM DJUR­UNGAR I STADEN

20 sidor

Författare: Ann-Charlotte Ekensten Best.nr. 978-91-7567-723-1

Snygg och ren layout. Pris: 89 kr/bok

Flygplan som lyfter och landar. Läs mer om flygplan i den här boken.

Läs mer om lejon i den här boken.

9 789175 676050

Minifakta om

LEJON

Minifakta om

ZLATAN

DJURUNGAR I SKOGEN

– en möjlighet för alla

– en möjlighet för alla

Nypon förlag

– en möjlighet för alla

MINIFAKTA OM DJURUNGAR I SKOGEN

MINIFAKTA OM ZLATAN

MINIFAKTA OM LEJON

MINIFAKTA OM FLYGPLAN

MINIFAKTA OM HAMSTRAR

MINIFAKTA OM RESOR I RYMDEN

Författare: Ann-Charlotte Ekensten Best.nr. 978-91-7567-605-0

Författare: Asker Hedegaard Boye Best.nr. 978-91-7567-444-5

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-442-1

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-440-7

Författare: Lizzie Høysholdt Best.nr. 978-91-7567-725 5

Författare: Troels Gollander Best.nr. 978-91-7567-726-2

PETER BEJDER

(somalisk) Best.nr. 978-87-406-1124-3

PER STRAARUP SØNDERGAARD

Peter Bejder

Per Straarup Søndergaard

MINIFAKTA OM RONALDO

MINIFAKTA OM MESSI

Messi gör mål Messi spelar i FC Barcelona. Det är ett spanskt lag. Messi är bra på att göra mål.

Rekord

Han är liten och snabb.

Messi slog rekord år 2012.

Han är väldigt bra på fotboll.

Han gjorde 91 mål på ett år.

Hans namn är Messi. Läs mer om honom i den här boken.

88

Minifakta om

Minifakta om

RONALDO

MESSI

– en möjlighet för alla

9 789175 676036

Nypon förlag

Nypon förlag

Nypon förlag

(arabisk) Best.nr. 978-87-406-1122-9

är boken.

FLYGPLAN

Läs mer om Zlatan i den här boken.

Minifakta om

pa högt.

Gillar du flygplan? Stora plan och snabba plan.

Lejon äter andra djur.

Han gör många snygga mål.

Minifakta om

Per Straarup Søndergaard

Lejon är stora. Lejon är ståtliga.

Han är en av de bästa i världen.

Författare: Peter Bejder Best.nr. 978-91-7567-724-8

PER STRAARUP SØNDERGAARD MINIFAKTA OM FLYGPLAN

Zlatan är bra på fotboll.

Per Straarup Søndergaard

Asker Hedegaard Boye

och deras ungar.

Ann-Charlotte Ekensten

björnen, vargen,

MINIFAKTA OM LEJON

MINIFAKTA OM ZLATAN

MINIFAKTA OM DJURUNGAR I SKOGEN

jur.

PER STRAARUP SØNDERGAARD

ASKER HEDEGAARD BOYE

ANN-CHARLOTTE EKENSTEN

MINIFAKTA OM HAJAR

Nypon förlag

Nypon förlag

MINIFAKTA OM RONALDO

MINIFAKTA OM MESSI

Författare: Peter Bejder Best.nr. 978-91-7567-603-6

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-443-8

(somalisk) Best.nr. 978-87-406-1123-6

(arabisk) Best.nr. 978-87-406-0881-6 (somalisk) Best.nr. 978-87-406-1125-0

Uppslag ur en av våra minifaktaböcker.

99

Att få tillgång till lättlästa faktaböcker på motsvarande sätt som skönlitterära böcker är viktigt för lässvaga grupper och Minifakta om fyller en funktion i det. BTJ-häfte nr 5/2017 På Nypons hemsida finns gratis arbetsmaterial till alla titlar i katalogen.

61


Fakta om ... FAKTA OM ÄLGAR NY Älgen är ett av Sveriges mest kända djur och kallas för ”skog­ ens konung”. I den här boken får man veta allt om älgens familj, hur stor älgen är, vad den gillar att äta och mycket annat. Boken är full med rolig information. Visste du förresten att det finns vita älgar?

det fina med serier Våra faktaböcker ingår i serier, Minifakta om ..., Fakta om… osv. Varför? Jo, elever som läser och gillar en faktabok i en serie, har lättare att välja ytterligare en bok i samma serie. Även om inte alla ämnen lockar lika mycket gör böckernas bekanta struktur och layout att det blir lätt att läsa en bok … och så en till …

Författare: Ann-Charlotte Ekensten Best.nr. 978-91-7567-774-3

NY

NY

FAKTA OM MANCHESTER UNITED NY Manchester United är en berömd fotbolls­ klubb med miljoner fans över hela världen. Här kan vi läsa allt om de största spelarna och viktigaste tränarna. Vi får även veta mer om klubbens historia, och de många pokaler klubben vunnit genom åren. Författare: Peter Bejder Best.nr. 978-91-7567-889-4

NY

NY

FAKTA OM MARTIN LUTHER NY År 2017 är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på slottskyrkans port i tyska Wittenberg. Martin Luther var en tysk munk som var kritisk mot kyrkan och ville förändra den. I den här boken får vi veta varför kristendomen ser ut som den gör i Sverige idag.

FAKTA OM KUNGEN OCH DROTTNINGEN NY Kungen och drottningen är mycket omtyckta i Sverige. Men vem är de egentligen? Och hur träffades de? Det får man veta i den här boken, liksom vad de gör varje dag och vad de gjorde innan de blev monarker. Säkert en hel del som du inte hade en aning om!

Författare: Lisette Agerbo Holm Best.nr. 978-91-7567-854-2

Författare: Tomas Dömstedt Best.nr. 978-91-7567-890-0

Vargen är tillb aka

Per Jansson bor i Värmland. Han var ute med sin hund i skogen . Hunden sprang före. Plötsligt kom hunden tillbak a. Den sprang i full fart mot Per. Tio meter bakom den var en varg!

Men när vargen fick syn på Per vände den tvärt och sprang iväg. Det här var ett mycket ovanlig t möte i skogen Men sådant kan . hända. Vargen är tillbak a i Sverige.

62

FAKTA OM ASTRID LINDGREN

FAKTA OM SKATEBOARD

FAKTA OM TSUNAMIER

FAKTA OM KANINER

Författare: Nina Sahl Best.nr. 978-91-7567-732-3

Författare: Troels Gollander Best.nr. 978-91-7567-733-0

Författare: Peter Bejder Best.nr. 978-91-7567-731-6

Författare: Lisette Agerbo Holm Best.nr. 978-91-7567-730-9

4

4

5

Uppslag ur en av våra faktaböcker.

5


Fakta-serien Något större läsutmaning än Minifakta om ... Lättlästnivå

Fotografier i färg på varje uppslag. Lättläst text med omväxlande korta och långa ord och meningar.

På Nypons hemsida finns gratis arbetsmaterial till alla titlar i katalogen.

Gratis arbetsmaterial finns på hemsidan. 32 sidor

Snygg och ren layout.

Pris: 99 kr/bok EMMA ALNOR

SARA EJERSBO FREDERIKSEN

Fakta om hästen

Fakta om One Direction

Sara Ejersbo Frederiksen

Emma Alnor

FAKTA OM ONE DIRECTION

FAKTA OM HÄSTEN

Det finns många hästar i Sverige. Några är bra på att hoppa. Andra kan springa fort. Här kan du läsa om vad hästar kan. Du kan läsa om hur de lever och mycket annat.

One Direction är ett av världens största band. Många känner till deras låtar. Men vilka är de? Och hur började det? Det kan du läsa om i den här boken.

– en möjlighet för alla

– en möjlighet för alla

Nypon förlag

Nypon förlag

LÄTTA FAKTA OM BILAR

LÄTTA FAKTA OM HUNDEN

LÄTTA FAKTA OM KLÄNNINGAR

LÄTTA FAKTA OM ZLATAN

FAKTA OM HÄSTEN

FAKTA OM ONE DIRECTION

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-277-9

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-276-2

Författare: Marie Duedahl Best.nr. 978-91-7567-278-6

Författare: Asker Hedegaard Boye Best.nr. 978-91-7567-279-3

Författare: Emma Alnor Best.nr. 978-91-7567-401-8

Författare: Sara Ejersbo Frederiksen Best.nr. 978-91-7567-402-5

Fakta om friidrott

Fakta om drönare – en möjlighet för alla

Fakta om Malala Yousafzai

Fakta om Nelson Mandela

Nypon förlag 9 789175 676012

Kronprinsessan Victoria är populär både i Sverige och utomlands. En dag ska hon ta över efter sin pappa kungen. Victoria är välutbildad och kommer att bli en bra drottning. I den här boken får du veta mer om henne.

Fakta om Kronprinsessan Victoria

Nypon förlag – en möjlighet för alla

9 789175 676067

– en möjlighet för alla

Nypon förlag

9 789175 676111

– en möjlighet för alla

Nypon förlag

– en möjlighet för alla

9 7 8 9Nypon 1 7 5 6 7 förlag 6128

FAKTA OM REAL MADRID

FAKTA OM DRÖNARE

FAKTA OM FRIIDROTT

FAKTA OM NELSON MANDELA

FAKTA OM MALALA YOUSAFZAI

Författare: Asker Hedegaard Boye Best.nr. 978-91-7567-400-1

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-601-2

Författare: AnnCharlotte Ekensten Best.nr. 978-91-7567-606-7

Författare: Frances Ridley Best.nr. 978-91-7567-611-1

Författare: Matt Doeden Best.nr. 978-91-7567-532-9

TOMAS DÖMSTEDT

MARIE DUEDAHL

Fakta om Marta

USA är ett av världens största länder. Här kan du läsa om landets spännande historia. Och om hur det är i USA idag. Du får också veta mer om kända platser och personer.

Fakta om Melodifestivalen

Nypon förlag

Fakta om vargar

– en möjlighet för alla

– en möjlighet för alla

FAKTA OM SKOR

FAKTA OM MARTA

Författare: Marie Duedahl Best.nr. 978-91-7567-399-8

Författare: Tomas Dömstedt Best.nr. 978-91-7567-431-5

Nypon förlag

Nypon förlag

– en möjlighet för alla

FAKTA OM MELODIFESTIVALEN Författare: Tomas Dömstedt Best.nr. 978-91-7567-429-2

(somalisk) Best.nr. 978-91-7567-776-7

PER STRAARUP SØNDERGAARD

Nypon förlag

– en möjlighet för alla

Författare: Marianne Randel Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-612-8

(pashto) Best.nr. 978-91-7567-770-5

Det finns vilda vargar i Sverige. I den här boken får du läsa om hur de lever. Och om hur de jagar andra djur. Du får också veta om vargar är farliga för människor.

Fakta om USA

FAKTA OM KRON­PRINSESSAN VICTORIA

(dari) Best.nr. 978-91-7567-768-2

Per Straarup Søndergaard

Tomas Dömstedt

FAKTA OM VARGAR

FAKTA OM USA

Den här boken handlar om Melodifestivalen och om Eurovision Song Contest. Här får du roliga fakta om tävlingarna. Du kan också läsa om artisterna, som Måns Zelmerlöw, Carola, Loreen och många fler.

Nypon förlag

(arabisk) Best.nr. 978-91-7567-766-8

TOMAS DÖMSTEDT

Tomas Dömstedt

Tomas Dömstedt

Marie Duedahl

FAKTA OM MELODIFESTIVALEN

TOMAS DÖMSTEDT FAKTA OM MARTA

FAKTA OM SKOR

Fakta om skor

Hon heter Marta Vieira da Silva. Men det räcker att kalla henne Marta. Alla vet ändå vem hon är. Hon är en av världens bästa fotbollsspelare. Läs mer om henne i den här boken.

Marianne Randel Søndergaard

Malala Yousafzai bodde i Pakistan. Där kämpade hon för att flickor skulle få gå i skolan. År 2012 blev hon skjuten. Då var hon bara 15 år. Här kan du läsa om varför hon skulle dödas. Och hur det gick sedan. Malala fick Nobels fredspris 2014. Hon är den yngsta någonsin som har fått det.

Nelson Mandela föddes i en by i Sydafrika. I hela sitt liv kämpade han för de svarta människornas rättigheter. När han var 76 år blev han president. I den här boken kan du läsa om hans spännande liv.

En del tävlar i friidrott. Andra tränar friidrott för att må bra, eller bara för att det är kul. Det finns många olika grenar i friidrott. Alla grenar handlar om att hoppa, kasta eller springa.

MARIANNE RANDEL SØNDERGAARD FAKTA OM KRONPRINSESSAN VICTORIA

Matt Doeden

Frances Ridley

Ann-Charlotte Ekensten

Per Straarup Søndergaard

Asker Hedegaard Boye

Drönare filmar och tar bilder. Drönare bombar och räddar människor. Drönare kan också vara en rolig leksak. Läs mycket mer om drönare i den här boken.

FAKTA OM MALALA YOUSAFZAI

FAKTA OM NELSON MANDELA

Fakta om Real Madrid

FAKTA OM FRIIDROTT

FAKTA OM DRÖNARE

PER STRAARUP SØNDERGAARD

MATT DOEDEN

FRANCES RIDLEY

ANN-CHARLOTTE EKENSTEN ASKER HEDEGAARD BOYE FAKTA OM REAL MADRID

r!

Faktabokselement som inne­ hålls­förteckning, rubriker, särskilt markerade ord, punktlistor, diagram, tabeller, faktarutor och register.

Aktuella och roliga ämnen som passar såväl yngre som äldre läsare.

dens bästa fotbollslag. sa om Real Madrid. as matcher a stjärnor.

.

Fakta om ...

Nypon förlag

FAKTA OM USA

FAKTA OM VARGAR

Författare: Tomas Dömstedt Best.nr. 978-91-7567-430-8

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-428-5

(tigrinsk) Best.nr. 978-91-7567-772-9

63


Serien Aha, nu fattar jag! Många elever tycker att faktaböckerna på mellanstadiet är för svåra. Därför har vi utvecklat serien Aha, nu fattar jag! I böckerna kombineras fakta med en spännande berättelse. Varje bok handlar om ett specifikt område som följer målen i läroplanen. Språket i böckerna är noggrant bearbetat och de svåra ord som finns kvar förklaras i marginalen. Innehållet i böckerna har granskats av pedagoger med lång erfarenhet av undervisning i särskolan, SvA-undervisning samt undervisning av elever med läs- och språksvårigheter.

På Nypons hemsida finns gratis arbetsmaterial till alla titlar i katalogen.

Aha-serien NY

Något större läsutmaning än Minifakta om ... Lättlästnivå Fakta med spännande berättelser. Ämnen kopplade till läroplanen. Illustrationer i färg på varje uppslag. Svåra ord förklarade i marginalen. Gratis arbetsmaterial finns på hemsidan.

VASATIDEN NY Sveriges nationaldag, Vasaloppet och protestantismen. Vasatiden är en spännande och händelserik tid och Gustav Vasa har haft stor inverkan på Sverige idag. Här får vi följa Greta som är piga på slottet Tre Kronor. Hon berättar hur det var att leva på Gustav Vasas tid och alla de otroliga berättelserna om hans liv. Kan de verkligen vara sanna? Best.nr. 978-91-7567-845-0

28 sidor. Pris: 149 kr/bok.

64

STENÅLDERN Vide berättar om hur det var att leva på stenåldern. Han ger sig ut på jakt ensam i skogen, och där blir han jagad av vargar. Vi får också veta hur livet förändrades när stenåldersmänniskorna blev bofasta och började odla.

LIV OCH MILJÖ Sara berättar om allemansrätten, om sop­ sortering och om vad man kan tänka på för att värna om miljön. När hon letar efter sin hund Rex hittar hon döda djur i ån. Vattnet har blivit förgiftat. Tänk om Rex druckit av det giftiga vattnet!

VIKINGAR Vikingapojken Sven berättar om vikingarnas resor, om hur de bor, klädsel och vanor, om asatron och mycket annat. Vi får också följa med Sven på en resa där det nybyggda vikingaskeppet nästan sjunker i den vilda stormen ….

Best. nr. 978-91-87221-98-9

Best. nr. 978-91-87221-97-2

Best.nr. 978-91-86447-71-7


Serien Aha, nu fattar jag!

SEX OCH LITE SÅNT Simon och Elin är syskon. Elin är nästan vuxen. Hon har en kille. En dag märker Simon att de har sex. Simon ber Elin att berätta hur det går till, och vad som egentligen händer med kroppen när man ska bli vuxen.

MEDELTIDEN Här berättar Anna om medeltiden. Om hur de bodde och levde. Hon berättar också om riddarna i borgen. Vi får följa med Anna när hon går in till staden med sin mamma. På vägen möter de den stora döden …

STORMAKTSTIDEN Johan berättar om livet på stormaktstiden, och vi får läsa om krigen och om hur kungarna bestämde över folket. Vi får även följa med när Vasaskeppet gör sin jungfrufärd. En färd som slutar i katastrof.

Best.nr. 978-91-86447-73-1

Best.nr. 978-91-87061-20-2

Best.nr. 978-91-7567-210-6

KROPP OCH HÄLSA Mira är en sportig tjej. Hon berättar hur kroppen fungerar och vad man ska tänka på för att kroppen ska må bra. Mira är duktig på att simma. En dag när hon är på simtävling händer något riktigt läskigt.

TEKNIK MED EL Tvillingarna Anton och Klara är intresserade av teknik. De berättar om hur el fungerar och om varför man måste vara försiktig med den. Vi får följa dem när de bygger en ficklampa, en drake och när Anton nästan dör …

TEKNIK MED HUS OCH BROAR Tvillingarna Anton och Klara berättar om hur man bygger hus och broar. De bygger en hängbro, gjuter egna ljus­ stakar och går till ett bygge utan lov. Vilken tur att Klara har mobilen med sig!

Best.nr. 978-91-87061-45-5

Best.nr. 978-91-86447-72-4

Best.nr. 978-91-87061-21-9

Vide hör ett svagt ljud. Det är någon som gnyr och gnäller. Han håller hårt om sitt spjut. Från hålet i marken kommer en liten vargunge upp. Den är så liten och söt. Vad ska Vide göra med den?

Vide lägger ner spjutet. Sedan tar han upp ungen i famnen. Han klappar den mjuka pälsen. Då slickar ungen honom på handen. Vide tänker ta hem ungen. Han vill ge den mat och lära den saker. Vide går iväg med ungen. Han går länge men kan inte hitta stigen. Benen blir trötta. Han måste hitta tillbaka! Solen håller på att gå ner. Snart är det mörkt. Då vill han inte vara i ensam i skogen. Vide vet att han är vilse. Han känner oro i magen. Han gråter. Nu måste han hitta lägret där han bor. Vargungen i hans famn vill inte bli buren. Den försöker bita honom i handen med sina små tänder. Långt borta hörs en varg yla. Kanske är det mamman som letar efter sin unge.

vilse = när man inte vet var man är

Nu är det nästan helt mörkt i skogen. Tur att månen lyser mellan molnen. Vide vågar inte stanna. Han ser skuggor. De rör sig mellan träden. Han förstår. Vargarna följer efter honom. Vide har inget spjut. Det ligger kvar vid lyan.

8

AHA-SERIEN Författare: Torsten Bengtsson Formgivare: Åsa Carlsson Illustratör: Mats Minnhagen och Per-Anders Nilsson

9

Konkreta tips i klassrummet I den här boken har fyra pedagoger och en forskare samlat sina bästa tips om hur man kan arbeta med faktaserien Aha,nu fattar jag!

GENVÄG TILL AHA-SERIEN

Författare: Camilla Hyrefelt, Jessica Hyrefelt, Camilla Hörlin, Monica Reichenberg, Jenny Toft Best.nr. 978-91-87061-68-4 48 sidor Pris: 149 kr 65


Fängslande fakta Ett liv – lättlästa biografier ASTRID LINDGREN – ETT LIV NY Astrid Lindgren är en av världens mest berömda författare. Hennes böcker är översatta till 100 språk och älskas av både barn och vuxna. Astrid stod alltid på barnens sida, vilket avspeglar sig i hennes böcker. Här får vi veta mer om Astrids liv och hennes engagemang mot orättvisor i samhället.

Ett kort liv-serien Den lättlästnivå som är störst utmaning för läsaren. Lättlästnivå Biografier om inflytelserika personer.

NY

Författare: Annelie Drewsen & Cilla Dalén 72 sidor Best.nr. 978-91-7723-318-3

Fotografier på i stort sett varje uppslag. Svårare, ämnesspecifika ord fetade och särskilt förklarade. Faktabokselement som innehålls­förteckning, rubriker, särskilt markerade ord, punktlistor, faktarutor, ordlista, viktiga datum och register.

MARTIN LUTHER KING – ETT LIV NY Martin Luther King kämpade hela sitt liv för de svartas rättigheter. Hans arbete ledde till att lagarna i USA ändrades, så att svarta fick det bättre. Men han fick betala ett högt pris för sin kamp. King mördades 1968, endast 39 år gammal. Minnet efter honom lever kvar än i dag. Författare: Tomas Dömstedt 48 sidor Best.nr. 978-91-7723-281-0

Gratis arbetsmaterial finns på hemsidan.

På Nypons hemsida finns gratis arbetsmaterial till alla titlar i katalogen.

Pris: 129 kr/bok

När Bill slutade som president bestämde sig Hillary för att satsa på en egen karriär som politiker. I januari 2009 blev hon utrikesminister åt president Barack Obama. År 2016 kan hon själv bli USA:s president.

Michael Burgan

”Allt verkar omöjligt innan man klarat av det.” NELSON MANDELA föddes i en liten by i Sydafrika. I hela sitt liv kämpade han mot det grymma och orättvisa system som rådde i hans hemland. De vita hade allt. De svarta hade inget. Systemet kallades apartheid.

I den här boken kan du läsa mer om Hillary Clintons liv. Från barndomen i förorten, till den framgångsrika kvinna hon är idag.

ANNE FRANK Ett liv www.viljaforlag.se

NELSON MANDELA Ett liv

Nelson fick offra mycket. Han satt 27 år i fängelse på grund av sina åsikter. Men han slutade aldrig att kämpa. När han var 76 år gammal blev han president i Sydafrika. Så fort han kunde avskaffade han apartheid.

Ett liv

VILJA

VILJA

ANNE FRANK – ETT LIV Anne Frank och hennes familj gömde sig för nazisterna i två år. Under denna tid skrev Anne sin berömda dagbok om deras dagliga liv. Men hon skrev också om sina tankar, framtidsdrömmar och om kärleksrelationen med Peter.

HILLARY CLINTON – ETT LIV I november 2016 gjorde Hillary Clinton ännu ett försök att bli den första kvinnliga presidenten i USA:s historia och världens mäktigaste kvinna. Men hon förlorade mot Donald Trump.

Författare: Marian Hoefnagel

Best.nr. 978-91-88291-03-5 48 sidor

Best.nr. 978-91-88293-08-4 76 sidor

66

Hillary Clinton

Frances Ridley NELSON MANDELA

h da et.

Hillary Clinton var en framgångsrik advokat när hennes man Bill blev vald till USA:s president. Då var Hillary tvungen att sluta sitt jobb.

Michael Burgan HILLARY CLINTON

Marian Hoefnagel ANNE FRANK

h

ur

Marian Hoefnagel

NY

Författare: Michael Burgan

www.viljaforlag.se

www.viljaforlag.se

Frances Ridley

VILJA

MALALA YOUSAFZAI – ETT LIV Boken skildrar Malala Yousafzais uppväxt i Pakistan, och hur hon 2012 på väg hem från skolan blev skjuten av talibanerna. Brottet hon begått? Att stå upp för alla barns rätt till utbildning.

NELSON MANDELA – ETT LIV Nelson Mandela var politikern, advokaten och statsmannen som hela livet kämpade för allas lika rättigheter. Han blev Sydafrikas förste president vald genom demokratiska val.

Författare: Matt Doeden

Författare: Frances Ridley

Best.nr. 978-91-87831-97-3 52 sidor

Best.nr. 978-91-7567-174-1 36 sidor


Fängslande fakta Mer än en klubb

g.

Best.nr. 978-91-88037-03-9

TERROR Vad är terrorism? Vem blir terrorist? Och vem drabbas? Det här är en bok som ger läsaren möjlighet att fundera Det här är berättelsen om Anne Frank och hennes berömda dagbok. över hur världen ser ut, och orsaken Tack vare dagboken fick världen veta hur judisk familjboken lyckades gömma sig för till terrorism.en Med vill vi visa på nazisterna i två år. några saker: ViTerrorism ärdagliga inte får följa Anne i hennes liv ochnågot ta del av hennes drömmar och tankar. nytt, terrorister kan tillhöra olika poliOch vi får följa hennes öde ända fram till hennes död i koncentrationslägret. tiska eller religiösa organisationer, och terror drabbar oskyldiga människor. Boken ger en första ingång till begreppet och öppnar för diskussion och reflektion. Bokens innehåll kan med fördel kopplas till undervisningen i samhällskunskap, historia och religion.

Harald Skjønsberg

Marian Hoefnagel ANNE FRANK

Dan Eggen FC BARCELONA

FC BARCELONA

FC BARCELONA – MER ÄN EN KLUBB Här beskrivs klubbens tillkomst och historia fram till våra dagar i med- och motgångar. Vi får också bekanta oss med några av klubbens stjärnor genom åren som Messi, Xavi och Zlatan. Boken har tabeller och massor av fotbollsfakta. Författaren Dan Eggen har själv spelat flera matcher mot FC Barcelona.

TERROR

VILJA

Best.nr. 978-91-88293-01-5 www.viljaforlag.se

DAN EGGEN

VILJA

Oklahomabombaren Det finns fler än Anders Behring Breivik som utför Messi, världens bästa någonsin

Messi kommer från Argentina. Som 11-åring spelade han i ett lag där som hette Newell’s Old Boys. Redan tidigt såg man att han var en stor talang. Den stora klubben River Plate var intresserad av att få honom. Men det fanns ett problem. Messi var väldigt liten. Många menade att han nog inte skulle bli så mycket större. För att växa normalt för sin ålder måste han få behandling med tillväxthormoner. Det skulle kosta runt 70 000 kronor i månaden. Det hade inte familjen råd med. River Plate ville heller inte betala hela behandlingen. De tyckte inte att Messi var intressant nog. Men Messis familj hade släktingar i Katalonien. De pratade med FC Barcelona. Så Messi blev inbjuden till två veckors provspel i klubben. Han reste dit med sin pappa. Det började inte så bra. Messi var tyst och blyg ihop med de andra i laget. Att han hade talang kunde alla se. Men tränarna tvekade. De var heller inte säkra på att Messi skulle trivas på La Masia. Det var bara några dagar kvar innan Messi och hans pappa skulle resa hem. Då dök Barcelonas sportchef Carles Rexach upp. Han övertalade Messi att spela en match för 13-åringar. Messi var bara 11 år, men bättre än alla andra. Han gjorde två mål i matchen, och nu tvekade ingen. Carles Rexach förstod att det gällde att handla snabbt.

terrordåd på egen hand. En sådan man var Timothy McVeigh.Timothy var en före detta amerikansk soldat. Han var utan jobb och arg på samhället. Han hatade amerikanska myndigheter, till exempel de som bestämde om vapenlagar. Han tyckte att alla amerikaner skulle ha rätt att ha så många vapen de ville.

Författare: Harald Skjønsberg 114 sidor Pris: 149  kr

Den 19 april 1995 ställde Timothy McVeigh en lastbil

Författare: Dan Eggen 56 sidor Pris: 129 kr

Messi i känd stil. Här är det Málagas Santi Cazorla som blir lurad.

38

vid en byggnad i Oklahoma City i USA. I lastbilen låg en bomb som sprängdes. 168 människor dödades, 19 av dem var barn. Mer än 650 personer skadades. I byggnaden fanns en förskola, flera myndigheter och ett center för före detta soldater. Timothy greps samma dag. Han avrättades år 2001.

i Byggnaden som Timothy McVeigh sprängde den 19 april 1995.

Timothy McVeigh utförde sitt attentat ensam, men han planerade det ihop med en annan man, Terry Nichols. Terry var inte med vid själva attentatet, men dömdes till livstids fängelse för att han var med och planerade

39

det. 20

o Timothy McVeigh i orange fångdräkt, två dagar efter bombdådet som dödade 168 människor. 21

Läs Viljas böcker digitalt BÖCKERNA PÅ DET HÄR uppslaget kommer

från Vilja förlag. De flesta av Viljas böcker finns också digitalt. Man kan läsa dem i datorn, på en läsplatta eller i mobilen samtidigt som man lyssnar på boken. ROSA PARKS – ETT LIV Rosa Parks – Ett liv berättar historien om en svart kvinna som fick nog av att svarta behandlades illa av vita. Boken berättar detaljerat om Parks protest mot orättvisorna. Detta är en oerhört viktig bok om att kämpa mot förtryck. Författare: Tomas Dömstedt Best.nr. 978-91-7723-157-8 50 sidor

ZLATAN IBRAHIMOVIC – ETT LIV Zlatan Ibrahimovic – Ett liv berättar historien om killen från Rosengård som blev en av världens bästa fotbollsspelare. Här får du reda på allt om Zlatan, hans liv och fotbollskarriär. En intressant bok om att lyckas mot alla odds. Författare: Tomas Dömstedt Best.nr. 978-91-7723-156-1 50 sidor

På Nypons hemsida finns gratis arbetsmaterial till alla titlar i katalogen.

Killen från Rosengård i Malmö spelar en liten På Cronmans väg i Rosengård mamma ropar att han kille fotboll på en grusplan. Hans upp och äter, men är lika ska komma in. Han går snabbt fort ute igen. Hon får slita för Mamma Jurka jobbar som städerska. att försörja alla barnen. frågar den lille killen Det är ofta bråk hemma. Ingen själv. Han flyr till fotbollen hur han mår, han får klara sig och spelar varje dag. första fotbollsskor. När han är fem år får han sina än 100 landskamper 30 år senare har han spelat mer tiderna i svenska lands­ och har gjort flest mål genom Sveriges bäste till utsedd blivit laget. Han har även fotbollsspelare 10 gånger. erna, Italien, Han har vunnit ligan i Nederländ

Spanien och Frankrike. och han är en av Han heter Zlatan Ibrahimović världens bästa fotbollsspelare.

skitungen från Rosengård skulle ”Vem kunde tro att den där lilla ” Zlatans egna ord efter rekordet. slå det svenska målrekordet?! i EM 2012. Bilden är från en match mot Ukraina

DEN DIGITALA VERSIONEN av Viljas böcker heter Viljas digitala bokhylla och är framtagen i samarbete med Inläsningstjänst (ILT). I Viljas digitala bokhylla ingår också arbetsmaterial, som gör det smidigt att arbeta med böckerna i undervisningen. VILJAS DIGITALA BOKHYLLA innehåller böcker

för läsare från cirka 15 år. Där finns också böcker på fler språk än svenska, liksom några av Nypons titlar.

Vill du veta mer om Viljas digitala bokhylla eller teckna ett abonnemang? Mejla oss på info@viljaforlag.se

Zlatan har sagt: Jag har fått självförtroende. – Rosengård har gett mig mycket. mot om att klara sig själv. Man tävlade Där ute handlade det mycket upp självförtroende genom det. varandra, och så byggde man 5

4

67


REGISTER

ku r Års s F– 2 ku rs 3– År s 5 ku r Gy s 6–9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k ets ma ter Si d ial a

Daniel Deckare lekar pajas

E

D

A

21

Abdi och bokhunden

E

D

A

24

Daniel Deckare letar paket

E

D

A

21

Abdi och valparna

E

D

A

24

Daniel Deckare på semester

E

D

A

21

E

D

A

33

Daniel Deckare spelar fotboll

E

D

A

21

E

D

A

55

E

D

A

41

Agent Angus Agility! Hoppa högt

E

D

A

34

Demonen NY

Agility! Högsta vinsten

E

D

A

34

Demonpassning!

Agility! Springa snabbt

E

D

A

34

w Den försvunna dagboken

E

D

L

A

55

E

D

A

L

Aha, nu fattar jag!

64

Den store Gatsby

E

D

A

57

Alla hundar har ADHD

E

59

Dennis kamp

E

D

A

52

Alla katter har AST

E

59

Det här är privat!

E

D

A

50

Allan Zongo – killen från rymden

E

D

A

57

E

D

A

55

E

D

A

30

E

D

A

48

D

A

40

Det nya hemmet

L

Allan Zongo – vildare än vanligt

E

D

A

40

Det vita rummet

Allan Zongo flyger i luften

E

D

A

40

Disco

Allan Zongo lever farligt

E

D

A

40

Ditt äckel

Allan Zongo och den sista dagen

E

D

A

40

Djurdoktorn: Linus och Flisa

E

D

A

26

Allan Zongo och jordens undergång

E

D

A

40

Djurdoktorn: Linus och Leo

E

D

A

26

Allan Zongo på fyra ben

E

D

A

40

Djurdoktorn: Linus och Sunna NY

E

D

A

26

Allan Zongo störtar

E

D

A

40

Djurdoktorn: Linus och Tim

E

D

A

26

● ●

● ●

Alva blir skadad

E

D

A

19

Drakblod

E

D

A

40

Alva i teve

E

D

A

19

Drakduellen

E

D

A

40

Alva ordnar loppis

E

D

A

19

Draken i spegeln

E

D

A

40

Alva rider

D

A

19

Draken med tatueringen

E

D

A

40

Alva räddar Sara

D

A

19

Drakjägarna

E

D

A

40

Alva skejtar

D

A

19

Drömmen om ett hem

E

D

A

57

Alvin och hunden

E

D

A

13

Du och jag, Agnes

E

D

A

42

Alvin och lejonet

E

D

A

13

Egils bästa sommar

E

D

A

23

E

D

A

46

Elsa i London

E

D

A

51

D

A

18

Emil, 11

E

D

A

30

A

24

Emma och Måns

E

D

A

48

A

66

En andra chans

E

D

A

55

Amina

Amir

E

Amirs alfabet

E

Anne Frank – Ett liv

E

D

L

● ● ● ● ●

L

Anton har lim på skorna

E

D

A

25

En farlig önskan

E

D

A

40

Anton och den nya målvakten

E

D

A

25

En häst på rymmen

E

D

A

35

Anton på farlig mark

E

D

A

25

En lång väg från stallet

E

D

A

Anton är lagets hjälte

E

D

A

25

En lös tand! NY

E

D

51

En natt i stallet

E

D

A

35

66

En ny häst i stallet

E

D

A

35

D

A

30

En sista ledtråd

E

D

A

55

E

D

A

54

En tjuv i huset

E

D

A

33

E

D

A

26

En överraskning i stallet NY

E

D

A

35

E

D

A

43

Ensam

E

D

A

18

D

A

39

Erik April! April!

E

D

A

12

E

D

A

54

Erik blir hjälte

E

D

A

12

E

D

A

27

Erik blir kapten

E

D

A

12

E

D

A

46

Erik bygger en koja

E

D

A

12

D

A

12

E

D

E

D

E

Bara en liten nalle

Bella-böckerna

Benny på bänken

Big Bang

● ●

Bit ihop nu! Boris flyttar in

● ●

Brädan NY

35 16-17

A

Astrid Lindgren - Ett liv NY ●

A

Arvid och diskot NY

Bara bråk

L

L

Bästa vänner

E

D

A

22

Erik dyker

Bästis

E

D

A

18

Erik firar jul

E

D

A

12

Citronlemonaden

E

D

A

22

Erik i full fart

E

D

A

12

Cykeln

E

D

A

18

Erik jagar en hund

E

D

A

12

D

A

53

Erik kör cross

E

D

A

12

Dagboken

E

Dagboken (arabisk)

E

L

53

Erik kör gokart

E

D

A

12

Dagboken (dari)

E

L

53

Erik kör traktor NY

E

D

A

12

Dagboken (pashto)

E

L

53

Erik på cirkus

D

A

Dagboken (somalisk)

E

L

53

Erik på cirkus (arabisk)

E

Dagboken (tigrinsk) Dags för ramadan!

68

Titel

År s

ku r Års s F– 2 ku rs 3– År s 5 ku r Gy s 6–9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k ets ma ter Si d ial a

År s

Titel

L

E

D

12 12

53

Erik på rally

D

A

12

E

D

A

39

Erik på skräckfilm

E

D

A

12

L

Daniel Deckare får näsan i kläm

E

D

A

21

Erik på spökjakt NY

E

D

A

12

Daniel Deckare gör en tavla

E

D

A

21

Erik på taket

E

D

A

12

Daniel Deckare i snön

E

D

A

21

Erik rymmer

E

D

A

12

Daniel Deckare jagar en tjuv

E

D

A

21

Erik spökar

E

D

A

12


ku r Års s F– 2 ku rs 3– År s 5 ku r Gy s 6–9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k ets ma ter Si d ial a

Titel

År s

ku r Års s F– 2 ku rs 3– År s 5 ku r Gy s 6–9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k ets ma ter Si d ial a

År s

Titel Erik står i mål

E

D

A

12

Första natten

E

D

A

48

Erik testar bilar

E

D

A

12

Ge inte upp, Amina!

E

D

A

46

Erik tältar

E

D

A

12

Genväg till Aha-serien

E

Erik tävlar

E

D

A

12

Grym sommar

E

D

A

Erik upp och ner

E

D

A

12

Gå ensam hem

D

A

50

Erik åker skoter

D

A

12

Heja Mikael!

● ●

L

65 42

E

D

A

43

Ett hopp för stallet

E

D

A

35

Helt slut

E

D

A

36

Ett kompishjärta NY

E

D

A

36

Hemlig beundrare

E

D

A

37

E

D

16-17

Hemlig hamster

E

D

A

30

D

A

49

E

D

A

36

Ett stort paket NY

Fabler

E

D

A

34

Hemligheten

Fakta om Astrid Lindgren

E

D

A

62

Hemligt sms

Fakta om bilar

E

D

63

Hillary Clinton – Ett liv

E

D

A

66

Fakta om drönare

E

D

A

63

Hjälten

E

D

A

11

Fakta om friidrott

E

D

A

63

Hoppa högt

E

D

A

34

Fakta om hunden

E

D

63

Hur kunde han?

E

D

A

Fakta om hästen

E

D

63

Hurra! Mål! NY

E

D

Fakta om kaniner

E

D

D

A

41

Fakta om klänningar

E

D

E

D

A

34

Fakta om Kronprinsessan Victoria

E

D

E

D

A

30

Fakta om Kronprinsessan Victoria (arabisk)

E

D

E

D

A

47

Fakta om Kronprinsessan Victoria (dari)

E

D

63

Inte bjudna

E

D

A

32

Fakta om Kronprinsessan Victoria (pashto)

E

D

63

Inte vara utan

E

D

A

49

Fakta om Kronprinsessan Victoria (somalisk)

63

Isak är en hjälte

E

D

A

24

Fakta om Kronprinsessan Victoria (tigrinsk)

E

D

63

Isak är en tjuv

E

D

A

24

Fakta om kungen och drottningen NY

E

D

A

62

Jakob och hunden

E

D

A

34

Fakta om Malala Yousafzai

E

D

A

63

Jakten i skogen

E

D

A

45

Fakta om Manchester United NY

E

D

A

62

Joel är död

E

D

A

42

Fakta om Marta

E

D

A

63

Julia är inte dum!

D

A

42

Fakta om Martin Luther NY

E

D

A

62

Kanske som Zlatan

E

D

A

47

Fakta om Melodifestivalen

E

D

A

63

Kaos i skallen

E

D

A

51

Fakta om Nelson Mandela

E

D

A

63

Klara Andersson, hästägare NY

E

D

A

35

Fakta om One Direction

E

D

63

Klara räddar en kattunge

E

D

A

27

Fakta om Real Madrid

E

D

63

Klara, färdiga, gå! NY

E

D

A

35

Fakta om skateboard

E

D

62

Klara, ny i klassen

E

D

A

27

Fakta om skor

E

D

63

Klaras dröm

E

D

A

35

Fakta om tsunamier

E

D

A

62

Klaras vintersorg

E

D

A

35

Fakta om USA

E

D

A

63

Kom fram, Bella!

E

D

A

26

Fakta om vargar

E

D

63

Kom igen, Amina!

E

D

A

Fakta om Zlatan

E

D

63

Kom ner, Sotis! NY

E

D

Fakta om älgar NY

E

D

FC Barcelona

E

D

Flytten NY

E

Fröken Spöke

A

A

A

62

Häxan Vera

63

Högsta vinsten

63

Idrottsdag NY

63

Ingen gör mål på mig

● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ●

L

50 16-17

46 16-17

A

62

Konserten

E

D

A

52

A

67

Kropp och hälsa

E

D

A

65

D

A

53

Kyssas typ

E

D

A

36

E

D

A

32

Kär eller magsjuk? NY

E

D

A

37

E

D

A

39

D

A

47

L

L

Fröken Spöke (arabisk)

E

D

32

Köra tevespel

Fröken Spöke (pashto)

E

D

32

Köttbullar i fickan

Fröken Spöke (somalisk)

E

D

32

Latte i lådan

E

D

A

39

Fröken Spöke (tigrinsk)

E

D

32

Le, Tova!

E

D

A

42

Fröken Spöke fixar loppis

E

D

A

32

Lea och snöbollskriget

E

D

A

19

Fröken Spöke går på cirkus NY

E

D

A

32

Lea på fest NY

E

D

A

19

Fröken Spöke kommer tillbaka

E

D

A

32

Lea ringer 112

E

D

A

19

Fröken Spöke och den svarta katten

E

D

A

32

Lea slår hårt

E

D

A

19

Fröken Spöke på sommarlov

E

D

A

32

Lea spelar hockey

E

D

A

19

E

D

A

50

Leas sorg NY

E

D

A

42

Lejon (somalisk)

Fågelflickan

Fångade på isen

E

D

A

Förbjudet

E

D

A

Förbjudet (arabisk)

E

D

E

D

E E

Förbjudet område Försova sig Första gången

● ● ●

19 61

30

Lejonet och musen

E

D

A

34

30

Leka tre

E

D

A

18

A

55

Leo hittar en skatt

E

D

A

25

D

A

18

Leo kör rally

E

D

A

25

D

A

49

Leo och olyckan

E

D

A

25

69


REGISTER

Leo räddar en kalv

Lille Prinsen

ku r Års s F– 2 ku rs 3– År s 5 ku r Gy s 6–9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k ets ma ter Si d ial a

E

D

A

25

Mynta och de mystiska stölderna NY

E

D

A

33

E

D

A

26

Mynta och den mystiska hundtjuven

E

D

A

33

Linus och Flisa

E

D

A

26

Mynta och den mystiska rånaren

E

D

A

33

Leo åker monstertruck

E

D

A

25

Mynta och det mystiska hjärtat

E

D

A

33

Linus och Leo

E

D

A

26

Måns och Emma

E

D

A

36,48

Linus och Sunna NY

E

D

A

26

Mästerdetektiven Blomkvist

D

A

33

Linus och Tim

E

D

A

26

Nelson Mandela – Ett liv

E

D

A

E

D

E

D

E

D

Liv och miljö Livat på Lingonvägen NY

● ●

Lo-böckerna

Långt ifrån Zlatan

E

D

L

A

66

L

64

Nils Holgerssons underbara resa

E

D

A

57

16-17

Nina skickar sms

E

D

A

23

A

32

Ninas nya syster

E

D

A

23

A

47

Noa får ont i magen

E

D

A

13

Lätta fakta om bilar

E

D

63

Noa gör fel

E

D

A

13

Lätta fakta om hunden

E

D

63

Noa och julklappen

E

D

A

13

Lätta fakta om klänningar

E

D

63

Noa och vargen

E

D

A

13

Lätta fakta om Zlatan

E

D

63

Noa på flyget

E

D

A

13

E

D

66

Noa på läger

E

D

A

13

E

D

16-17

Noa på museum

E

D

A

13

E

D

A

66

Noa på tivoli

E

D

A

13

E

D

A

18

Noa skickar ett sms

E

D

A

13

D

A

65

Noa åker skidor

E

D

A

13

E

D

A

13

E

D

A

23

E

D

A

50

E

D

A

Malala Yousafzai – Ett liv Man får inte springa NY

Matsalen

P

Martin Luther King – Ett liv NY

P ●

Medeltiden

L

L

A

Mellan dig och mig

E

D

A

49

Noa äter nypon

Men jag är kär i henne

E

D

A

49

Nova kör BMX

E

D

A

43

Nu räcker det! NY

Mer än bara fotboll

Messi (arabisk)

61

Nu är pappa hemma

Messi (somalisk)

61

Nypon-pennan

● ●

● ●

42 13

Mimmi och valpen

E

D

A

27

När bilarna brinner NY

E

D

L

A

54

Mimmi, valpen och branden

E

D

A

27

När hundarna kommer NY

E

D

L

A

45

Mimmi, valpen och kaninen

E

D

A

27

Närmare Zlatan NY

E

D

A

47

Mimmi, valpen och rånet

E

D

A

27

Nästan nakna

E

D

A

48

E

D

A

52

Nästan som Zlatan

E

D

A

47

Mina systrar badade aldrig

70

Titel

År s

ku r Års s F– 2 ku rs 3– År s 5 ku r Gy s 6–9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k ets ma ter Si d ial a

År s

Titel

L

Minifakta om Berlin

E

D

A

60

Nästan som Zlatan (arabisk)

E

Minifakta om bilar NY

E

D

A

60

Nätet dras åt

E

D

A

45

Minifakta om blixt och åska

E

D

A

60

Ola har tur

E

D

A

57

Minifakta om delfiner

E

D

A

60

Ola och resan till landet

E

D

A

57

Minifakta om djurungar i skogen

E

D

A

61

Olga hittar Finn

E

D

A

23

Minifakta om djurungar i staden

E

D

A

61

Olle, 8

E

D

A

18

Minifakta om djurungar på landet NY

E

D

A

60

Omelett!

E

D

A

30

Minifakta om flygplan

E

D

A

61

Operation Blodsdiamant

E

D

A

55

Minifakta om hajar

E

D

A

61

Palla äpplen

E

D

A

30

Minifakta om hamstrar

E

D

A

61

Pank och kär

E

D

A

51

Minifakta om katter

E

D

A

60

Pappa, jag är hungrig!

E

D

A

21

Minifakta om lejon

E

D

A

61

Pappa, var är du?

E

D

A

21

Minifakta om lejon (somalisk

61

Pappas nya

E

D

A

30

Minifakta om marsvin NY

E

D

A

60

Parkour!

E

D

A

47

Minifakta om Messi

E

D

A

61

Pass på!

E

D

A

54

Minifakta om Messi (arabisk)

61

Pinsamt eller?

E

D

A

48

Minifakta om Messi (somalisk)

61

Provet NY

E

D

A

30

Minifakta om orkaner

E

D

A

60

På västfronten intet nytt

E

D

L

A

57

Minifakta om resor i rymden

E

D

A

61

På utflykt NY

Minifakta om Ronaldo

E

D

A

61

L

A

Minifakta om Ronaldo (somalisk)

Minifakta om smileys

E

D

Minifakta om Zlatan

E

D

Minifakta om Zlatan (arabisk)

Mormor polis och Röda faran NY

E

D

Mormor polis och Zlatans skor NY

E

Mynta och de mystiska grannarna

Mynta och de mystiska inbrotten

● ●

● ●

47

E

D

Rampen

E

D

61

Rampen (dari)

E

D

A

60

Rolf cyklar

E

D

A

15

A

61

Rolf flyttar

E

D

A

15

61

Rolf får en gitarr

E

D

A

15

A

29

Rolf får ett paket

E

D

A

D

A

29

Rolf får ett paket (arabisk)

E

D

15

E

D

A

33

Rolf får ett paket (dari)

E

D

15

E

D

A

33

Rolf får ett paket (somalisk)

E

D

15

16-17 46 46

15


ku r Års s F– 2 ku rs 3– År s 5 ku r Gy s 6–9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k ets ma ter Si d ial a

Titel

År s

ku r Års s F– 2 ku rs 3– År s 5 ku r Gy s 6–9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k ets ma ter Si d ial a

År s

Titel

Rolf får ett paket (tigrinsk)

E

D

15

Spökbegravning!

E

D

A

41

Rolf har en pistol

E

D

A

15

Stallet Lyckan

E

D

A

35

Rolf i parken

E

D

A

15

Stenåldern

E

D

A

64

Rolf klipper håret

E

D

A

15

Stjärnlösa nätter

E

D

L

A

52

Rolf letar guld

E

D

A

15

Stjärnlösa nätter Arbetsmaterial

E

D

L

A

52

Rolf och hunden

E

D

A

15

Stjärnlösa nätter (arabisk)

E

A

52

Rolf och katten

E

D

A

15

Stopp, stanna! NY

E

D

A

51

Rolf på en öde ö

E

D

A

15

Stormaktstiden

E

D

A

65

Rolf på fotboll

E

D

A

15

Sveket

E

D

A

42

Rolf på fotboll (arabisk)

E

D

15

Så grymt skönt

E

D

A

48

Rolf på jakt

E

D

A

15

Så sjukt kär

D

A

Rolf på tivoli

E

D

A

15

Så sjukt kär (arabisk)

E

D

Rolf ser på teve

E

D

A

15

Taggad på Insta NY

E

D

A

43

Rolf vid havet

E

D

A

15

Teknik med el

D

A

65

Rolf äter ute

E

D

A

15

Teknik med hus och broar

D

A

65

61

Terror

E

D

A

67

Ronaldo (somalisk)

Ronaldo (somalisk)

Rosa Parks – Ett liv

P

E

D

L

61

Tjejen på skolgården NY

E

D

A

67

Tricket

E

D

36 36

L

A

53

A

46

Rut fyller år

E

D

A

14

Träna med Erik

13

Rut hos doktorn NY

E

D

A

14

Träna med Noa

13

Rut tränar

E

D

A

14

Träna med Rolf NY

Rut äter glass NY

E

D

A

14

Tränaren NY

Ryggsäcken

E

D

A

18

Turbo och den mystiske Kilroy

Ryggsäcken (arabisk)

E

D

18

Rädda pandan!

E

D

A

D

Selma Z

Sex och lite sånt

13 E

D

A

32

E

D

A

31

Turbo och hundtjuven

E

D

A

31

34

Turbo och monstergäddan

E

D

A

31

A

42

Turbo och tokige Ture

E

D

A

31

D

A

65

Turbo och vampyren NY

E

D

A

31

E

D

A

31

E

D

A

51

Simon blir arg

E

D

A

25

Turbo tävlar

Simon fintar

E

D

A

25

Typiskt Tobias!

Simon gör mål

E

D

A

25

Tyst, Bella!

E

D

A

26

Simon mot Jakob

E

D

A

25

Tågresan

E

D

A

18

Simon och Messi

E

D

A

25

Täcknamn Mattias

E

D

A

45

Simon trixar

E

D

A

25

Utan ord NY

E

D

A

37

Simprovet NY

E

D

A

18

Vampyrjakt!

E

D

A

41

D

A

51

Vandrande pinnar på rymmen NY

E

D

A

31

51

Vanja och Livia

E

D

A

41

Sista hållplatsen

E

Sista hållplatsen (dari)

E

Sjalen

Sjuk till lucia

E

D

A

22

Varannan helg

E

D

A

30

D

A

24

Varning för tanter

E

D

A

39

Skejtarna i kojan

E

D

A

43

Varulvsfeber!

E

D

A

41

Skejtarna i rampen

E

D

A

43

Vasatiden NY

E

D

A

64

D

A

49

Vera. En riktig häxa

E

D

A

41

E

D

A

30

Vi tre-böckerna

E

D

A

30

Skiljas

Skolfotot

Skräck bakom masken

E

D

A

20

Viggo, du ljuger!

E

D

A

11

Skräck i förrådet

E

D

A

20

Viggo, månen har landat!

E

D

A

11

Skräck i skogen NY

E

D

A

20

Vikarien

E

D

A

32

Skräck på båten NY

E

D

A

20

Vikingar

D

A

64

Sluta nu, Bella!

E

D

A

26

Vilken smäll!

E

D

A

39

E

D

A

49

Vill du bli min kompis?

D

A

22

E

D

A

18

Villy vill ha

E

D

A

42

E

D

A

39

Vännen

E

D

A

11

E

D

A

18

Värsta fyllan

D

A

50

A

46

Växtattack!

E

D

A

41

46

Zenobia NY

E

D

A

46

Zlatan (arabisk)

Sorg Sova borta

Sova över Sovsäcken NY

● ● ●

Spring, Amina!

E

D

Spring, Amina! (arabisk)

E

D

Spring, Amina! (somalisk)

E

E

D

A

46

Zlatan Ibrahimovic – Ett liv

E

D

A

34

Åka fast

E

D

A

18

E

D

A

45

Spring, Amina! Light Springa snabbt

Sprutan

Spårlöst borta

● ●

● ●

● ●

56 61

E

D

E

D

L

A

67

A

32

71


Så här beställer du

LÄTTLÄST PÅ MÅNGSPR ÅK ENGELSKA , OCH ANDR SKOLSPRÅ A K Hösten | Vinter

n 2017

NYHETER FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA

Annelie drew ensen: TRANSLAN GUAGING I KLASSRUM MET

Bokfrukost, bokp och bokgemen rat skap

LÄS KLA

BÖKER PÅ

Vi har delat upp vårt sortiment i flera kataloger. Utöver den du nu läser har vi Viljakatalogen, med lättlästa böcker för unga vuxna och vuxna. Vi har också katalogerna Lättläst på mångspråk, engelska och andra skolspråk, samt för Lärvux, LSS och gymnasiesärskolan.

SSIKER Lättlä PÅst MÅN GA för SPRÅK unga vu xna & vuxn a

Våren 2017

Engelska, Franska, Sp anska, Tyska, Ara biska, Dari, Sfi, Sv Pasht a Tigrinska oc h SomaliskBiblioo, teket a

ETT MAGAS

IN FRÅN

– Komvux Söderv ärn arbetar för att öka läslust en Anna Jansso n, författ

are: ”Lättläst ska fungera för alla med helt olika bakg runder.”

Gymnasiet Språkintro Yrkessvensk a Lättläst för unga vuxna & vuxna

Våren 2017

Grunden Med ias läs- och skriv grupp recenserar Viljas böcker Ann-Charlot Ekensten, förfat te tare:

”Alla med läsutmaninga r ska kunna välja bland massor av böcker!”

Vill du ha någon av våra andra kataloger? Mejla oss på info@nyponforlag.se, så skickar vi den till dig med en gång. LSS, Lärv ux , Läsombud, Äppelhylla n, Gymnasi esärskolan

BRA ATT VETA NÄR DU SKA BESTÄLLA UPPHANDLINGSAVTAL De flesta kommuner har upphandlingsavtal med olika återförsäljare för inköp av böcker och material. Som medarbetare på en kommun använder du dig av det avtalet. Stäm av med din närmaste chef om du är tveksam. Sedan går du in på respektive återförsäljares hemsida. Där kan du beställa allt som finns i katalogen, även e-böcker. LÄROMEDIA

BOKUS

www.laromedia.se

www.bokus.se

ADLIBRIS

GR-UTBILDNING

www.adlibris.se

www.gr-utbildning.se

PRISER OCH LEVERANSVILLKOR PRISER

Alla priser i katalogen är exklusive frakt och moms och gäller när du beställer direkt från oss. Våra återförsäljare kan ha andra priser. MOMS

6 procent moms tillkommer på böcker, 25 procent på material. FRAKTKOSTNAD

För brev under 1 kilo är portot 48 kronor. Väger försändelsen över 1 kilo skickar vi den som Företagspaket, och följer PostNords taxa.

BTJ

www.btj.se

LEVERANS

BESTÄLL DIREKT FRÅN OSS

Din beställning packas och distribueras som regel senast dagen efter att vi har fått din beställning.

Som bibliotek, skola eller privatperson kan du alltid beställa direkt från oss.

INLÄSNINGSTJÄNST De flesta skönlitterära svenska böcker som finns i katalogen är också inlästa som Full-Daisy. Det betyder att de finns som text-, ljud- och bildfiler. Har din kommun avtal med Inläsningstjänst kan du använda Daisyfiler kostnadsfritt. Gå in på www.inlasningstjanst.se

NÄTBUTIK

www.nyponforlag.se TELEFON KUNDTJÄNST

019-20   69   40 POST

Nypon förlag AB, Stortorget 11, 252   20 Helsingborg

TELEFON KUNDTJÄNST

TELEFON REDAKTIONEN

019-20 69 40

042-442 24 20

REDAKTIONEN HELSINGBORG

REDAKTIONEN STOCKHOLM

Stortorget 11 252 20 Helsingborg

www.facebook.com/nyponforlag

72

Östermalmsgatan 61 114 50 Stockholm

www.twitter.com/nyponforlag

www.nyponforlag.se

www.instagram.com/nyponforlag

Nypon förlags höstmagasin 2017  

Här är Nypon förlags höstkatalog 2017 fylld med lättläst litteratur för barn och unga. Besök vår hemsida www.nyponforlag.se om du vill läsa...

Nypon förlags höstmagasin 2017  

Här är Nypon förlags höstkatalog 2017 fylld med lättläst litteratur för barn och unga. Besök vår hemsida www.nyponforlag.se om du vill läsa...

Advertisement