Page 1

Katalog - Inspiration til levende og bæredygtige byer

“Byens Netværk havde et godt samarbejde med byrejsen. dk om vores studietur til Oslo i september 2009. Vi fik set en lang række relevante projekter, og vores medlemmer evaluerede turen positivt.”


Indholdsfortegnelse

Oslo Ruhr-distriktet Hamburg Bilbao Barcelona K端hlungsborn/Annenewalde/Bremerhav Hamburg/Bremen/Bremerhaven


6 9 10 13 14 ven  17 18


Oslo

- kulturhuse og havneudvikling Oslo er i rivende udvikling. Et enigt byråd har besluttet at ændre hele byens ansigt mod fjorden. Projekt ‘Fjordbyen’ omfatter 13 kvarterer hvor boliger, erhverv, detailhandel og smykke byrum med promenader, grønne kiler og cykelstier går igen i hele projektet. Oslo er også langt fremme med bæredygtighed - både i fysisk, social og økonomisk henseende. Få inspiration til: Havneudvikling konvertering af industribygeri borgerinddragelse bæredygtighed kulturhuse storslået arkitektur levende byrum

“Byens Netværk havde et godt s 2009. Sammen aftalte vi, hvilke jsen.dk sørgede derefter for alle set en lang række relevante proj

- Henriette Sofie Larsen, Sekretariat


samarbejde med byrejsen.dk om vores studietur til Oslo i september institutioner og byudviklingsprojekter der skulle indgå i turen. Byree lokale adtaler og deltog som rejseledere på en vellyk ket tur. Vi fik jekter, og vores medlemmer evaluerede turen positi vt.”

tsleder Byens Netværk.


“Det var med stor fornøjelse og rigt professionelt udbytte undertegne jsen.dk’s velplanlagte studietur til bl.a. Emcher Park i Ruhr-distriktet Jeg giver hermed arrangøren mine bedste anbefalinger.” - Arkitekt MAA Robert Lau


Ruhr-distriktet

- fra sværindustri til kulturby 2010: nyt liv i industriens katedraler Ruhr-distriktet var i 150 år centrum for Europas sværindustri. I dag er pakhuse, gasbeholdere og industrianlæg omdannet til rammer for kunst, kultur og oplevelser. Regionen har omstillet sig og brugt industrikulturarven som strategisk ressource. I 2010 er Essen på vegne af Ruhr-distriktet Europæisk Kulturby. Få inspiration til: Byomddannelse Europæisk Kulturby Havneudvikling kulturattraktioner landskabspark

ede deltog i byrei maj 2008.


Hamburg - den bæredygtige metropol: Europæisk Miljømetropol 2011 I Hamburg kan man opleve en af de mest spændende byudviklingsprocesser i Europa. Under navnet HafenCity udvikles tidligere havnearealer til et nyt kvarter, hvor byrum er tænkt med fra starten. En gennemtænkt process der sikrer, at kommunen har fuld kontrol over områdets udvikling. Området er færdigudbygget i 2020-25, men allerede i dag lever det og demonstrerer, at her er meget gjort rigtigt. Desuden er Hamburg Europæisk Miljømetropol i 2011 og byder i den anledning på en masse bæredygtige og nytænkende miljøprojekter. Få inspiration til: Bæredygtig planlægning Stort byudviklingsprojekt Funktionsblanding

“Vi fik et rigtig godt indb Turen har været et godt Køge. Vi kan absolut anbefale om byudvikling.”

- Teknisk direktør Jes Mølle


blik i Hamburgs HafenCity og fik mange brugbare indtryk med hjem. t afsĂŚt for det videre arbejde med udviklingen af havneomrĂĽderne i andre kommuner at bruge byrejsen.dk til at arrangere deres studieture

er, Køge Kommune


“Gladsaxe Kommunes Kulturudvalg var sammen med udvalgte embedsmæ 2008 for at få inspiration til kommunens nye kulturpolitik. Vi havde valgt rangør af rejsen.

Det var en utroligt spændende og velorganiseret rejse, hvor vi fik et godt tisk udviklingsproces, Bilbao har gennemgået” - Kultur- og fritidschef Ingelise Damm & Kulturudvalgsformand Lars Abel


Bilbao - Nordspaniens design- og arkitekturcentrum Bilbao har gjort det umulige og på bare 15 år forvandlet sig fra forurenet industriby til Nordspaniens arkitektur- og designmetropol med mere end 600.000 turister om året. Guggenheim Museet har sat byen på landkortet, men Bilbaos succes skyldes en række parallelle investeringer i byudvikling, kultur og infrastruktur. Byen har fået en fornyet infrastruktur, kultur i byudviklingen samt tværgående koordinering af synspunkter i byens tænketank. Få inspiration til Styrkelse af bylivet Tænketank og gode samarbejder Kulturhuse Konferencecenter

ænd i Bilbao i oktober t byrejsen.dk som ar-

t indblik i den fantas-


Kühlungsborn/ Annenwalde/ Bremerhaven - Turisme som drivkraft

I disse tre tyske udkantsbyer er turismen gjort til omdrejningspunktet i den lokale udvikling. I Annenwalde har tre aktive kvinder stået i spidsen for at genoplive landsbyfesterne og byen har fået optimismen tilbage. Kuhlungsborn har ved et stærkt samarbejde og knivskarpt fokus øget turismen med flere hundrede procent og i dag er turismen byens eksistensgrundlag. Bremerhaven har ved hjælp af store satsninger såsom Klimahuset og Udvandrerhus formået at gøre byen til en turistdestination på ganske kort tid. Få inspiration til: Oplevelsesattraktioner Stærkt samarbejde mellem offentlige og private aktører Målrettede investeringer Hvordan man får overnattende gæster


Barcelona - Kultur som omdrejningspunkt i byudviklingen


Hamburg/ Bremen/ Bremerhaven - Havneudvikling med oplevelser og kultur Over hele Europa forvandles tidligere industrihavne til områder med boliger, erhverv, kultur og oplevelser. Men hvordan finder man det rigtige mix, og hvordan styrer man processen? En tredages tur til de nordtyske byer Hamburg, Bremen og Bremerhaven giver en bred vifte af referencer og indblik i helt forskellige strategier og processer. Få inspiration til: Bæredygtig udvikling Oplevelsesattraktioner Funktionsblanding Hvordan by og havn kan kobles sammen Kulturelle aktiviteter i planlægningen

“Byrejsen.dk har et stærkt for havneudvikongsprojekte

Turen gav et stort fagligt ud - Direktør, centerchef Ulrik


lokalt netværk og havde arrangeret møder med Hamburgs planchef og direktøren et HafenCity.

dbytte og levede absolut op til vores forventninger.” Winge, Teknik- og miljøforvaltningen, Københavns Kommune


Kulturhuse i Ruhrdistriktet - Borgerinddragelse, ildsjĂŚle og hvordan man klarer sig uden penge


Valencia


Frankfurt

Byrejsen.dk katalog  
Byrejsen.dk katalog  

udkast til byrejsen.dk's nye katalog

Advertisement