__MAIN_TEXT__

Page 1

nyugat-magyarországi egyetem simonyi károly kar Alkalmazott Művészeti Intézet UNIVERSITY OF WEST-HUNGARY, INSTITUTE OF APPLIED ARTS


Intézetük sikerének egyik legfőbb titka, a nálunk oktató tanárok magas színvonalú szakmai műveltsége, elhivatottsága, hitelessége. Az A r a n y s z ö g megalkotásával azok előtt a művész-oktatók előtt tisztelgünk, akik hosszú időn keresztül részt vettek képzésünkben és munkájukkal megalapozták annak valódi tartalmát. Dr. Pogány Gábor művészettörténész 1996–2016 között oktatott Intézetünkben, emellett több szakmai tanulmányutunk, rendezvényünk vezető szakembere volt. K ö s z ö n j ü k G á b o r !


nyugat-magyarországi egyetem simonyi károly műszaki, faanyag­ tudományi és művészeti kar Alkalmazott Művészeti Intézet University of West-Hungary Simonyi Károly Faculty of Engineering, Wood Sciences and Applied Arts Institute of Applied Arts

diploma degree 2016


NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM (nyme) Prof. Dr. Faragó Sándor DSc.

intézetigazgató, egyetemi tanár, rektor

Dr. Dinnyés Álmos

kancellár

NYME – SIMONYI KÁROLY MŰSZAKI, FAANYAGTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR (skk) Dr. Alpár Tibor L. PhD habil.

okl. faipari mérnök, egyetemi docens, dékán

NYME SKK – ALKAlMAZOTT MŰVÉSZETI INTÉZET (ami) U. Nagy Gábor

Ybl-díjas, Kós Károly-díjas, Molnár Farkas-díjas építész, egyetemi docens, tanszékvezető

Ágota Bernadett

oktatási előadó, egyetemi tanácsos

Alapképző- és Elméleti Tanszék Dr. Márfai Molnár László PhD habil.

magyar–történelem szakos tanár, egyetemi docens, tanszékvezető

Soltra E. Tamás

szobrász- és éremművész, egyetemi docens

Dr. Wesselényi-Garay Andor PhD habil.

okl. építészmérnök, okl. urbanista, egyetemi docens

Nagy Róbert

multimédiaművész, egyetemi tanársegéd

Dénes Nóra

fotográfus tervezőművész, intézeti munkatárs

Labozár Antal

okl. faipari mérnök, intézeti mérnök, műhelyvezető

meghívott oktatók Mészáros György

festőművész, nyugalmazott egyetemi docens

Dárdai Barnabás

szobrászművész

Dr. Pogány Gábor

okl. művészettörténész, történelem szakos tanár, c. egyetemi docens

Dr. Alpár Erzsébet

jogász, iparjogvédelmi szakértő

Bakucz András

okl. építész-tervezőművész, színdinamikai szakmérnök

Építész Tanszék Csíkszentmihályi Péter DLA h.c.

Prof. emeritus, belsőépítész, nyugalmazott egyetemi tanár

Fekete György

Prof. emeritus, egyetemi tanár, Munkácsy-díjas, Érdemes művész, Kossuth-díjas belsőépítész, bútortervező művész, MMA rendes tagja, MMA elnöke

Mátrai Péter

Prof. emeritus, Ybl-díjas építész, belsőépítész

U. Nagy Gábor

Ybl-díjas, Kós Károly-díjas, Molnár Farkas-díjas építész, egyetemi docens, tanszékvezető

Márkus Gábor DLA habil.

Ferenczy Noémi-díjas belsőépítész, egyetemi docens

Hadas László

okl. építészmérnök, főtanácsadó


Dr. Kirády Rita Rebeka DLA

okl. építész-tervezőművész, egyetemi adjunktus

Dr. Herczeg Tamás DLA

okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus

Gábor Erika

okl. építészmérnök, doktorandusz

Halácsi Katalin

okl. építész-tervezőművész, doktorandusz

meghívott oktatók Arnóth Ádám

Forster Gyula-díjas építész

Lipák Gábor

okl. formatervező-művész

Páhi András

okl. építész-tervezőművész

Józsa Dávid

okl. építészmérnök

Fabricius Csaba

okl. építész-tervezőművész

Lieb Roland

okl. építész-tervezőművész

Szita Elemér

okl. épületgépész mérnök

Püspöki József

okl. épületgépész mérnök

Kisberzsenyi-Nagy György

okl. építészmérnök

Formatervező Tanszék Szentpéteri Tibor DLA h.c.

Prof. emeritus, Ferenczy Noémi-díjas formatervező, ny.egyetemi tanár

Csepregi Sándor DLA

Ferenczy Noémi-díjas belsőépítész, ipari formatervező művész, egyetemi docens, tanszékvezető

Tóth Tibor Pál

Munkácsy Mihály-díjas, Érdemes Művész, ny. c. egyetemi tanár, belsőépítész, bútortervező-művész

Polyák János

Ferenczy Noémi-díjas ipari formatervező, mesterfokozatú kézműves tervező művész, e. docens

Dr. Máthé Katalin PhD

M. Arch, okl. építész-terevezőművész, egyetemi adjunktus

Bánáti Gábor

ipari formatervező művész, ny. mestertanár

Gosztom András

okl. formatervező-művész, doktorandusz, intézeti munkatárs

Keszei Fruzsina

okl. formatervező-művész, doktorandusz

meghívott oktatók Kuzsel Gabriella

keramikusművész

Nádas Gergely

ipari formatervező, mesterfokozatú formatervező művész, doktorandusz

Palócz Krisztián

okl. formatervező-művész, doktorandusz

Horváth Bence

okl. formatervező-művész

Bágyi Imre

okl. gépészmérnök

Szemerey Tamás

okl. faipari mérnök, okl. restaurátorművész, ny. tudományos főmunkatárs

Ujvárosi Lajos

nyomdaipari mérnök, c. egyetemi docens

Koller László

szobrászművész, képzőművész-tanár


Tervezőgrafika Tanszék Orosz István DLA habil.

Prof. emeritus, Kossuth-díjas, Munkácsy Mihály-díjas és Balázs Béla-díjas, Érdemes Művész, grafikus, rajzfilmrendező, ny. egyetemi tanár

Vida Győző

Ferenczy Noémi-díjas, Tótfalusi Kis Miklós-díjas grafikus tervezőművész, egyetemi docens, tanszékvezető

Kassai Ferenc

Ferenczy Noémi-díjas, Barcsay Jenő-díjas, Aranyrajzszög-díjas grafikusművész, egyetemi docens

Kiss István

Ferenczy Noémi-díjas, Aranyrajzszög életműdíjas grafikusművész, egyetemi docens

Juhász Márton

tipográfus, tervezőgrafikus művész, intézeti munkatárs

Varga Tünde

tervezőgrafikus művész, doktorandusz

meghívott oktatók Maczó Péter DLA

grafikus tervezőművész, egyetemi docens

Barka Ferenc

okl. vizuális kommunikációs tervezőművész, c. egyetemi docens

Takáts Márton

grafikusművész

Somogyi Krisztina

művészettörténész, művészeti író, vizuális kultúra kutató

Czakó Zsolt

tipográfus, alkalmazott grafikus

Egyed Bálint

okl. formatervező művész

Bartos Mónika

környezetgazdász

Katyi Ádám

tervezőgrafikus művész, betűtervező

Dr. Szála Erzsébet PhD habil.

művelődés- és tudománytörténész, főiskolai tanár, ny. egyetemi docens

NYME SKK – ÉPÍTÉSTANI INTÉZET Dr. Szabó Péter PhD

okl. építészmérnök, egyetemi docens, intézetigazgató

Dr. Oszvald Ferenc Nándor PhD

okl. földrajztanár, várostervezés-városgazdálkodás szakmérnök, egyetemi docens

Dr. Hantos Zoltán PhD

okl. faipari mérnök, okl. faipari mérnök-tanár, egyetemi docens

NYME SKK – INFORMATIKAI ÉS GAZDASÁGI INTÉZET Pakainé Dr. Kováts Judit

okl. faipari mérnök, közgazdaságtudomány kandidátusa CSc., egyetemi docens, tanszékvezető

NYME SKK – TERMÉKTERVEZÉSI ÉS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI INTÉZET Dr. Csiha Csilla PhD

okl. faipari mérnök, egyetemi docens

Dr. Horváth Péter György PhD

okl. faipari mérnök, egyetemi docens

Papp Tibor

egyetemi adjunktus

Krisch János

okl. faipari mérnök, egyetemi tanársegéd


NYME SKK – FAANYAGTUDOMÁNYI INTÉZET Dr. Fehér Sándor PhD

okl. üzemmérnök, okl. erdőmérnök, egyetemi docens

NYME SKK – FA- ÉS PAPÍRIPARI TECHNOLÓGIÁK INTÉZET Dr. Csóka Levente PhD

okl. faipari és papíripari mérnök, egyetemi tanár

Görgényi Tóth Pál

okl. könnyűipari mérnök, doktorandusz

NYME EMK – MATEMATIKA INTÉZET Dr. Németh László PhD

okleveles matematika, ábrázoló geometria és számítástechnika szakos tanár, egyetemi docens

Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Alkalmazott Művészeti Intézetének kiadvá­nya, 2016.  Cím: H–9400 Sopron, Deák tér 32.  Telefon: +3699 518 902  Fax: +3699 345 180  internet: www.ami.nyme.hu  Felelős kiadó: U. Nagy Gábor intézetigazgató Tervezte: Yellow Design Kft.  Címlap-, portréfotó: Dénes Nóra  Fordítás: Balla Edit  Nyomdai előkészítés: AMI Tervezőgrafika Tanszék  Nyomdai munkák: Yeloprint Kft.  issn 1585-0331


építőművész formatervező művész tervezőgrafikus művész a la pké pz é s ( ba ) 20 13 –20 1 6 ELNÖK:  Karácsony Tamás DLA Ybl-díjas építész TAGOK:  U. Nagy Gábor, Márkus Gábor DLA habil; Dr. Wesselényi-Garay Andor PhD, Hadas László, Dr. Herczeg Tamás DLA, Dr. Kirády Rita Rebeka DLA

D IPLOM A B IZOTT S Á G Építőművészet BA

ELNÖK:  Szurcsik János Formatervező-grafikus művész MA (Ausztria) TAGOK:  Bánáti Gábor, Csepregi Sándor DLA habil; Gosztom András, Nádas Gergely, Dr. Máthé Katalin PhD, Polyák János, Tóth Tibor Pál

D IPLOM A B IZOTT S Á G Formatervező BA

ELNÖK:  Auth Attila Ferenczy Noémi- és Aranyrajzszög díjas grafikusművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Tervezőgrafika tanszékének egyetemi adjunktusa TAGOK:  Illyés Éva a Corvina Kiadó műszaki vezetője, Jerger Krisztina művészettörténész, Kassai Ferenc, Kiss István, Vida Győző

D IPLOM A B IZOTT S Á G Tervezőgrafika BA


almási diána építőművész ba 1989. május 16. Budapest. Campus Hungary Ösztöndíj, Valencia, 2014. Soproni táncszínház. Diplomamunkám témája egy táncközpont épületének megtervezése Sopronba, mely a Petőfi színház kiegészítéseként a Sopron Balett társulatának működését szolgálná. A tervezés során fontos szempont volt, hogy az új épület ne csak kizárólagosan egy, a külvilágtól teljesen elzárt tevékenység végzésére szolgáló intézményként működjön, hanem egyúttal alkalmas legyen a művészetkedvelő, laikus közönség befogadására is. Táncszínház, táncstúdió, közösségi tér és szállóépület egyben, ahol a táncművészet iránt lelkesedők osztozhatnak a közös élményekben. Témavezető: U.Nagy Gábor, Dr. Herczeg Tamás DLA, Hadas László

Budapest, 16th May 1989. Campus Hungary Grant, Valencia, 2014. Sopron Dance Theatre. My degree work is the design of a dance theatre building in Sopron, that would serve the performances of the Sopron Ballet Company as an addition to the Petőfi Theatre. When designing the new building, an important aspect was to make it suitable for housing the amateur art-loving audience, apart from being an institution closed to the outside world. Dance theatre, dance studio, public space and hotel at the same time, where dance enthusiasts share the experience.


arany anett építőművész ba 1992. Szeged Vedres István Építőipari Szakközépiskola, 2012–2016. NYME Építőművész BA, 2015–2016 Prága, Architecture Institute in Prague építőművész szak, ösztöndíjas képzés. Prága belvárosához közel található 19. században épült kaszárnya épületének a városi élet körforgásába való visszacsatolása. Az újonnan megnyitott egy hektárnyi udvarban pályakezdő fiatalok részére társasház tervezése, mely szervesen kapcsolódik a meglévő laktanyához. Míg a kaszárnya épülete kiszolgáló funkciókkal, üzletekkel, irodákkal egészül ki, továbbá kisebb alakításokkal nyílik meg az utca felé, az új épület 40–60 négyzetméteres lakásokkal és az udvarban kialakított parkkal járul hozzá a folyamat elindításához. Témavezető: Hadas László, Wertig Jaroslav, Paul DeLave

Szeged, 1992. István Vedres Vocational School of Architecture. 2012–2016 University of West Hungary, Architectural Designer BA. 2015–2016 Prague, Architecture Institute in Prague, Architectural Designer. Reconnection of the Barrack Buildings Built Close to the City Centre In The 19th Century Into the Life Cycle of the Town. Design of a block of flats for young professionals in the newly opened acre-big yard, with a lively connection to the barrack building. The latter is filled with service functions, shops and offices, apart from being opened to the front of the street. The new building triggers the course of proceedings with fourty to sixty sqm big apartments and a park designed into the yard.


asztalos ádám marcell tervezőgrafikus művész ba 1993. november 11. Szeged. 2008–2013 Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Díszítőszobrász szak, Szeged. 2013–2016 NYME SKK AMI Tervezőgrafika szak, Sorpon. Wagr – Display betűtípus. Diplomamunkámként egy moduláris display fontot készítettem, amely mindössze három alapelemből áll. Ezek kicserélésével, módosításával könnyen kaphatunk teljesen más formavilágú, de működésükben változatlan stílusokat. A megtervezett stílus négy metszete külön-külön is használható, de egymás fölé másolva több lehetőséget ad az egyedi ötletek, játékok megvalósítására egy szokványos betűtípushoz képest. Témavezető: Katyi Ádám

Szeged, 11th November 1993. 2008–2013 István Tömörkény Secondary Grammar School and Vocational School of Arts, Decorative Sculptor, Szeged. 2013– 2016 University of West Hungary Intstitute of Applied Arts, Sopron, Graphics Designer. Wagr – Display font design. As for my degree work I designed a modular display font type composed of a mere three basic units. With the variation of these we can get styles with completely different design but similar operation. The four cutaway views of the design can be used independently from each-other but copying them over one-another they offer more room to achieve unique ideas and playfulness compared to conventional font types.


bakonyvári kristóf sándor formatervező művész ba 1993. március 02. Budapest. Kertépítő elemek. Egy olyan elemcsaládot terveztem, amelyben akvapóniás folyamat által képesek vagyunk növényeket termeszteni. Ebben a rendszerben egy szimbiózis érvényesül a halak és a növények között. Az általam létrehozott elemekben zajlik le az akvapónia, továbbá alkalmasak növénytermesztésre, a kerti tavak megtisztítására, ülőbútorként funkcionálnak és dekoratívak egyben. Az elemek illeszthetőek egymáshoz, szabadon alakíthatóak. Célom az embereket megismertetni a természetes úton lezajló növénytermesztéssel.

Budapest, 2nd March 1993. Garden Units. I designed a group of units with which we are able to grow plants based on aquaphonics. This is a system that creates a symbiosis between fish and plants. The units in my design are, apart from housing the aquaphonic processes, suitable for growing plants, cleaning garden ponds and have a seating function and look decorative. The units are variable and fit with each-other. My aim is to introduce this natural plant growing method to the people.

Témavezető: Tóth Tibor Pál, Polyák János, Keszei Fruzsina, Palócz Krisztián, Bősze Eszter


bankó judit építőművész ba 1992. június 19. Budapest. 2007–2012 Modell Divat, Iparművészeti Szakközépiskola: textil tervező szak. 2012–2016 NYME SKK AMI építőművész szak. Soproni Balett és táncközpont tervezése során arra keresem a választ, hogy milyen irányba tart a tánckultúra, milyen igényeknek és elvárásoknak kell megfelelnie egy olyan épületnek, ami a tánc háza lehet. Valamint a funkció kialakításával hogyan lehet az épületet bekapcsolni egy város életébe és vérkeringésébe. Ezeket az igényeket a városban és a  képzésben töltött idő tapasztalatainak összekapcsolásával igyekeztem megoldani. Témavezető: U.Nagy Gábor, Dr. Herczeg Tamás DLA, Hadas László

Budapest, 19th June 1992. 2007–2012 Model Fashion Vocational School of Industrial Arts, Textile Designer. 2012–2016 University of West Hungary, Institute of Applied Arts, Architectural Designer. Sopron Ballet And Dance Centre. With creating the design I am trying to find the answer to questions of the way the arts of dance is going and the special needs and expectations a building has to meet when housing dance. I am exploring the opportunity to connect the building into the bloodstream of the town through its function. I aimed to fulfill these needs through connecting the observations I made while being in this town with the knowledge I built while doing this training.


battai hajnalka formatervező művész ba 1992. december 22. Budapest. Életjáték. Fontosnak tartom a társasjátékoknak Budapest, 22nd December 1992. Game of Life. As we are living in an age when azt az erejét, amely összehozza az embereket, mivel korunk egyik jellemző people retreat into the world of smart technology instead of experiencing jelensége, hogy az emberek szociális kapcsolataik valós időben és térben való social contacts in space and time, I find the power of boardgames to get people together crucially important. The psychological background to my thesis megélése helyett, az „okos eszközök” világába menekülnek. A pszichológiai háttér L. Stipkovics Erika három könyvén (Közelebb egymáshoz, Harmóniában is based on three books from Erika L. Stipkovics (Closer to Eachother, In Haregymással, Szeretettel sebezve) alapszik. Ez egy kapcsolatfejlesztő játék, mely- mony with Eachother, Scarred with Love). This is a game to develop relationships nek az a célja, hogy a párok közösen tudjanak működni, képesek legyenek with the aim of making couples be able to work together and solve everyday problems in a merry way. együtt megoldani a hétköznapokon alapuló párkapcsolati problémákat egy kis vidámsággal fűszerezve. Témavezető: Gosztom András, Dr. Máthé Katalin, Keszei Fruzsina, Dr. L. Stipkovits Erika


besszer anna tervezőgrafikus művész ba 1991. június 27. Hatvan. 2006–2010 Szent László Gimnázium, Budapest, emelt szintű rajz és vizuális kultúra szak. 2010–2012 Óbudai Képzőművészeti Szakképző Iskola, Budapest, alkalmazott grafika szak. 2013–2016 NYME SKK AMI, tervezőgrafika szak, Sopron. Balatonkör arculatterv. Diplomamunkámnak a Balatonkör kerékpártúra rendezvény arculatát készítettem el. Az emblémát körformába foglaltam, alul a kormány, felül pedig a Balaton látható, így ez a kettősség mutatja a szárazföld és a víz kapcsolatát. Legfontosabb eleme a térkép, hiszen ez elengedhetetlen egy túrázó számára. Témavezető: Kassai Ferenc

Hatvan, 27th June 1991. 2006-2010 St. Ladislaus Secondary Grammar School, Drawing and Visual Culture specialized class. 2010–2012 Vocational School of Fine Arts in Óbuda, Budapest, Applied Graphics. 2013–2016 University of West Hungary, Institute of Applied Arts, Sopron, Graphics Designer. Round Lake Balaton Image Design. I created an image design for the bicycle event called Round Lake Balaton. I involved the emblem in a circle where there is the handlebar in the bottom and the lake is on top. These two represent the connection between land and lake. Its most important element is the map, as it is indispensable for the biker.


bíró anikó formatervező művész ba 1994. november 02 Nagykanizsa. 2009–2013 Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola, ötvös szak. 2013–2016 NYME SKK AMI. 2015–2016 WorkShopron tagság. Újrahasznosított anyagok humanizálása. Célom, hogy ökológiai problémákat figyelembe véve, technológia és a formatervezés összehangolásával alakítsam ki a közvetlen környezetünkben levő tárgyi világot. Első sorban bútorokban létrejövő anyagtársításokkal foglalkozom, és keresem azokat a helyzeteket, lehetőségeket, ahol kiválthatók egyes anyagok, elemek (pl.: fa, fém) újrahasznosítható műanyag elemekre. Legyen szó akar funkcionális vagy esztétikai alkalmazásról. Témavezető: Dr. Máthé Katalin, Horváth Bence

Nagykanizsa, 2nd November 1994. 2009–2013 Secondary Grammar School and Vocational School of Arts, Pécs, Goldsmith. 2013–2016 University of West Hungary, Institute of Applied Arts. 2015–2016 Membership in WorkShopron. Humanizing Recycled Materials. My aim is to create a world of immediate objects around us with a special attention to ecological problems using technology and design in tune. I focus on material combinations in furniture and look for situations and opportunities to exchange certain units and materials (wood, metal) with recycled plastic ones in aesthetical and functional applications alike.


boda vince formatervező művész ba 1993. június. 24. Budapest. 2008–2012 Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola, szobrász szak. Konyhakert eszközei. Diplomamunkám egy otthoni felhasználásra tervezett gyógynövényes pároló edény. A szett alkalmas számos elkészítési módra, így például forrázat, főzet, pállítás, vagy áztatott oldat készítésére. Emellett inhaláláshoz, és más kivonatok, kenőcsök készítéséhez is használhatjuk. Anyagában porcelán, így a fém edényekkel ellentétben, nem okoz kárt a gyógynövény hatóanyagaiban az érintkezés során. Belső szűrőbetétei igény szerint rendezhetőek el az adott elkészítési mód alapján. Témavezető: Polyák János, Dr. Máthé Katalin, Csepregi Sándor

Budapest, 24th June 1993. 2008–2012 Secondary School and Vocationsal School of Arts in Pécs, Sculptor. Tools For A Vegetable Garden. My design is of a herb steamer bowl for home use. The set is suitable for several preparationsal methods like infusion, brew, potioning or making an irrigated dilusion. It can also be used for inhalation or making different extracts or lotions. Its material is porcelain, which, in contrast with metal bowls, cuses no harm in the substances of herbs while getting in touch. Its internal filter units are variable to the needs of the given preparational method.


borbély máté építőművész ba 1990. október 19. Győr. 2010 Kovács Margit Á.M.K. Üvegművész szak. Magyar Filmhét különdíjának elkészítése. Táncstúdió, Sopron, Ógabona tér. Az épületem célja, hogy olyan közelségbe hozza a táncot a nézőkhöz, mint amilyen közvetlen élmény a tánc maga. Épültem egy transzparens térbe foglalja a klas�szikusan zárt ajtók mögötti előadásokat, így reflektálva az információs-társadalomban szocializálódott, kultúra iránt érdeklődők megváltozott fogyasztói igényeire. A „Vitrin” névre keresztelt épület tudatosan rúgja fel az előadók kapcsán felmerülő prekoncepciókat. Témavezető: U.Nagy Gábor, Dr. Herczeg Tamás DLA, Hadas László

Győr, 19th October 1990. 2010 Margit Kovács Public Cultural Centre, Glass Designer. Designing the special prize for Hungarian Week of Films. Dance Studio Sopron, Ógabona Square. The aim of my building is to bring dance as close to the audinece as much direct experience dance itself is. My building puts classically hidden performances in a transparent space. reflecting on the recently changed needs of culture-loving people socialised in the informational society. The building named ’Vitrine’ is a deliberate break-up with prconceptions about performers.


cepeda csilla nayari tervezőgrafikus művész ba 1992. január 11, Budapest. Magyar-spanyol tannyelvű középiskolát végeztem, majd felvételt nyertem az AMI-ba, tervezőgrafika szakra, az itt töltött éveim alatt dolgoztam az Egyesült Államokban (CCUSA program), gyakornokoskodtam Angliában (Campus Hungary ösztöndíj) és tanultam Spanyolországban (Erasmus ösztöndíj). Az Utazó magazin újratervezése. Az Utazó Magyarország legrégebbi képes utazási magazinja, amit egy letisztult, elegáns formában terveztem újra.

Témavezető: Kassai Ferenc

Budapest, 11th January 1992. I graduated from a bilingual, Spanish-Hungarian secondary school, then I got admitted to the Institute of Applied Arts with Graphics Designer major. While studying here, I worked in the USA (CCUSA Program), I apprenticed in the UK (Campus Hungary Grant) and studied in Spain (Erasmus Grant). Redesign Of The Magazine ‘Utazó’. Utazó is the oldest picture magazine in Hungary on travelling, which I redesigned in a clean, elegant style.


csicsics gergő formatervező művész ba 1994. szeptember 17. Ajka. 2002–2008 Harmónia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Devecser, 2009–2013 Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola, ötvös, fémműves szak, 2013–2016 NYME SKK AMI. 2015 szakmai gyakorlat a Flextronicsnál. Az idő érzékeltetése – eszközök. Egy olyan eszközt terveztem, amivel időpontok helyett időintervallumokban gondolkodva szemlélhetjük az időt. Ez gyakorlatilag egy időzítő melynek segítségével jobban belemerülhetünk a tevékenységeinkbe és jobban beoszthatjuk az időnket. A jelzés a szíj szorítása, ami még személyesebbé teszi a tárgyat. Témavezető: Dr. Máthé Katalin, Bánáti Gábor, Nádas Gergely

Ajka, 17th September 1994. 2002–2008 Harmony Elementary School of Arts, Devecser. 2009–2013 Vocational School of Arts, Szombathely, Goldsmith. 2013. 2016 University of West Hungary, Institute of Applied Arts. 2015 Apprenticeship at Flextronics. Depicting Time – Tools. I designed a tool with which time can be viewed in intervals rather than points of time. This is practically a fuse that helps us budget with our time and so, be able to get absorbed in our work more efficiently. The tool is made more personal with the signal it gives, namely the tightening of a belt.


édes orsolya piroska tervezőgrafikus művész ba 1990. október 16. Budapest. 2015–2016 Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj. Michael Ende: A Végtelen Történet – könyvterv. Két okból választottam A Végtelen Történetet diplomamunkámnak. Az egyik, hogy fontos számomra és régóta foglalkoztat a vizuális megformálása. A másik pedig, hogy úgy gondoltam, a történet gazdagsága és a könyv érdekes szerkezete lehetővé teszi, hogy összegezzem benne a tudást, amit az eddigi tanulmányaim alatt megszereztem. A célom az volt, hogy egy személyes, de közben másoknak is érthető, élvezhető tárgyat hozzak létre, ami esztétikus és közben jól használható is. Témavezető: Vida Győző

Budapest, 16th October 1990. 2015–2016 Grant for Young Talents of the Nation. Michael Ende: The Neverending Story – Book Design. There are two reasons why I chose this particular book as my degree work. One of them is its importance to me that has made me be interested in its visual representation for a long time. The other is the richness and interesting structure of the story which I think enables me to sum up and show the knowledge and skills I gained through this training. My aim was to create a personal but universally understandable object with style and uasability at the same time.


fejes eszter építőművész ba 1988. december 18. Budapest. Ógabona tér rekonstrukciója – Soproni táncszínház. A koncepció megalkotásánál arra törekedtem, hogy változatosan használható terek jöjjenek létre. A színház bejárata az Ógabona tér irányából nyílik. Az épület nagy belmagasságú központi teréből közelíthető meg az emeleten helyet kapó előadótér, illetve az udvar, melyek összenyitásával lehetőség nyílik egy félig fedett félig nyitott, illetve egy teljesen nyitott színpadi elrendezésre. Az épület hátsó, Hátulsó utca felé eső részében a táncosok öltözői, próbaterem, egy vendégszállás és az irodák kaptak helyet. Témavezető: U.Nagy Gábor, Dr. Herczeg Tamás DLA, Hadas László

Budapest, 18th December 1988. Reconstruction of Ógabona Square – Sopron Dance Theatre. When creating the concept, my aim was to design diversely usable spaces. The entrance of the theatre opens on Ógabona Square. There is a central foyer with high ceilings, that leads to the performance areas on the first floor and the yard outside. With linking these two, there is a way to create a half open, half covered or a fully open-air stage setting. Dressing rooms, rehearsal rooms are placed at the back pf the building, in the direction of Hátulsó Street, as well as a guest room and the offices.


fülöp júlia fruzsina formatervező művész ba 1992. október 17. Budapest. 2009–2012 Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola. 2016 koncepciótervek a VPI Betonmanufaktúrának. Möbius mosdócsalád. A „Möbiusz” egy olyan mosdócsalád, aminek formai kialakításában szerves szerepe van a víz útjának. Folyamatos és önmagába visszatérő geometriája a víz körforgására reflektál. Ahogy a víz végigfolyik, egy magába forduló spirált alakít ki. Erre a vizuális élményre erősít rá a mosdócsaládom formailag. A möbiusz- szalag formavilág átírásával egy olyan plasztika jelenik meg, ami minden oldalról izgalmas látványt nyújt. Témavezető: Csepregi Sándor, Nádas Gergely, Polyák János

Budapest, 17th October 1992. 2009–2012 Vocational School of Fine and Industrial Arts. 2016 Concept designs for VPI Concrete Studio. Moebius Washbasin Family. Moebius is a washbasin family whose design and shapes focus on the way of the water. Its continuous and self returning geometry reflects the water cycle. The water flowing down creates a spiral turning into itself. This visual experience is reinforced with the shapes of my design. By reconstructing the visuality of the Moebius-band, I created a sculpture that offers intrigueing view from all its sides.


gombos eszter alexandra építőművész ba 1991. július 25. Budapest. 2013–16 NYME SKK AMI. 2011–13 91. Rajz studió, Budapest. 2011–12 Óbudai Egyetem ipari termék és formatervező mérnök szak. Soproni táncközpont. Egy plasztikus és dinamikus tömeg képzésére törekedtem, alapul véve a táncot. Az épületet két részre osztottam, a Hátulsó utca felőli jobb szárny a passzív tereket, míg a színház és az Ógabona tér felé eső oldal az aktívakat tartalmazza. Ezt jól láthatóan követi az épület tömege. A ház különböző magasságai igazodnak a belső funkciókhoz. A kétszintes épületben a közönségforgalmi terek a földszinten helyezkednek el, közvetlen kertkapcsolattal. Az emeleti szint kizárólag a táncosok számára lett kialakítva, igazodva igényeikhez. Témavezető: U.Nagy Gábor, Dr. Herczeg Tamás DLA, Hadas László

Budapest, 25th July 1991. 2013–16 UWH, IAA. 2011–13 Drawing Studio, Bp. 2011–12 University of Óbuda, Industrial Product and Design major. Sopron Dance Theatre. I aimed to create a plastical and dynamic massive structure that reflects on dance. I partitioned the bulding into two, the right wing at the Hátulsó Street side encloses passive, the left wing at the Ógabona tér side, towards the theatre houses active spaces. These two are well represented on the mass of the building, too. The different heights of the facade are in line with the internal functions. The building has two storeys, the ground floor is the audience-service area with connection to a yard, the first floor is for the dancers exclusively, meeting their requirements.


kácsor andrea tervezőgrafikus művész ba 1991. július 02. Békéscsaba. 2006–2011 Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, alkalmazott grafika szak 2010 Ezüstösztöndíj. C.S. Lewis Narnia Krónikái 1. Illusztrált könyvterv. Narnia Krónikái című ifjúsági fantasy sorozat első részét választottam, a Varázsló unokaöccsét és ennek az illusztrált változatát készítettem el. Célom volt egy olyan könyvterv létrehozása, ahol az illusztrációk a helyszínhez kapcsolódnak, ezzel teremtenek hangulatot a történethez. Ezen kívül készültek fejezetzáró díszek, amik kedves gesztusként lezárnak egy-egy fejezetet. Témavezető: Vida Győző

Békéacsaba, 2nd July 1991. 2006–2011 Lutheran Secondary Grammar School of Békéscsaba, Elementary Institute of Art, Applied Graphics. 2010 Silver Grant. C.S. Lewis: The Chronicles Of Narnia 1. – Illustrated Book Design. I chose the first volume of the youth fantasy series Chronicles of Narnia, titled The Magician’s Nephew, to make an illustrated version. My aim was to make a book design where the illustrations are in connection with the sites and create an atmosphere in addition to the story. Apart from these, I created ornaments to close down each chapter with a gentle gesture.


kálmán olivér tervezőgrafikus művész ba 1990. július 21., Budapest. 2006–2011 III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Alkalmazott Grafikus OKJ, Zirc. 2012–2016 NYME SKK AMI, Sopron. 2014–2015. Hochschule für Gestaltung, Offenbach. Betűtípus tervezése. Tanulmányaim során megszerzett tervezési ismereteimre hagyatkozva egy olyan talpas betűt terveztem meg diplomának, aminek olvashatósága jó, ezért ideális terjedelmesebb szövegek szedésére, és barátságosnak hat.

Témavezető: Katyi Ádám

Budapest, 21st July 1990. 2006–2011 Béla III. Secondary Grammar School and Vocational School of Arts, Applied Graphics, NVQ, Zirc. 2012–2016 University of West Hungary, Institute of Applied Arts. Sopron. 2014–2015 Hochschle für Gestaltung, Offenbach. Type Design. Based on the design skills and knowledge I ganied throughout my education I designed a font type as degree work, that is easy to read and so, ideal to print lengthy texts with, and looks friendly.


kaszás eszter tervezőgrafikus művész ba 1993. február 10. Zirc. 2008–2013 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Zirc. 2013–2016. NYME SKK AMI, Sopron. Lóri és a Muszókák – mesekönyv sorozat. Diplomamunkám témája mesekönyv, mesekönyv sorozat. Régóta érdekel ez a téma, mert szeretek kedves és színes illusztrációkat rajzolni, festeni. Könyveimet a 4-5 éves korú gyermekeknek készítettem. Több történet jutott az eszembe, ezért döntöttem a sorozat mellett. Mindhárom kötetben azonosak a karakterek, csak a cselekmény változik. Lóriról és az ágya alatt élő barátairól, a Muszókákról szólnak a rövid történetek. Témavezető: Kiss István

Zirc, 10th February 1993. 2008–2013 Béla III. Secondary Grammar School, Vocational School and Elementary School of Arts, Zirc. 2013–2016 UWH, IAA. Sopron. Laurie And The Mousokas – Series Of Book Of Tales. The topic for my degree work is a book of tales, or rather a series of them. This has been intrigueing me for a while because I find drawing and painting illustrations entertaining. I designed my books for children between 4 and 5 years of age. As there were different stories on my mind, I decided to make a series. The plot varies but the characters are the same in all of the three books. The short stories cover the lives of Laurie and his friends the Mousokas living under his bed.


kovács henrietta formatervező művész ba 1993. szeptember 18. Miskolc. Hallókészül-ék. Diplomám témája, a nagyothalló emberek számára tervezett, hallókészülékre applikálható ékszer. Célom, egy olyan kiegészítő létrehozása volt, mely megpróbálja kizárni, csökkenteni a vásárló negatív előítéleteit az orvosi segédeszközökkel szemben, ezért egy olyan ékszert terveztem, melynek minden darabja alkalom és ízlés szerint kombinálható, cserélhető és személyre szabható. A vevő, kedve szerint kiválaszthatja a számára legszimpatikusabb anyagokat, színeket, majd ezekből saját összeállítást készíthet. Ennek eredményeként, nagyobb önbizalommal, kedvvel viselheti a készüléket. Témavezető: Bánáti Gábor, Palócz Krisztián

Miskolc 18th September 1993. Hea-Ring Aid. The topic for my degree work is a kind of jewellery that can be applied on hearing aids designed for people living with impaired hearing. My aim was to create accessories that try and rule out or minimize negative prejudices towards medical aids. So I designed jewlleries that can be varied by event and taste, that can be exchanged and personalised. Clients can choose the materials and colours, then they can create their own combination. With the help of this, they can wear the device with higher confidence and more enthusiasm.


litkei julianna tervezőgrafikus művész ba 1993. december 6. Kecskemét. 2008–2013 Waldorf Gimnázium, Szombathely. 2013–2016 NYME SKK AMI, Tervezőgrafika szak, Sopron. Ábécéskönyv tervezése. Diplomamunkám az Átólzéig, egy korszerű ábécéskönyv kicsiknek és nagyoknak. Az általam megírt alliteráló versek, és a hozzájuk tartozó illusztrációk mindennapi életünk jelenségeit „állati módon” mutatják be. Könyvem célja egyrészt, hogy élvezetes, időszerű olvasmányként mosolyt csaljon az arcokra, másrészt, hogy társadalmunkról tett ténymegállapításaival tükröt tartson olvasói elé.

Témavezető: Barka Ferenc

Kecskemét, 6th December 1993. 2008–2013 Waldorf Type Secondary Grammar School, Szombathely. 2013–2016 University of West Hungary, Institute of Applied Arts. Sopron, Graphics Designer. Design Of A Book Of ABCs. MY degree work, ’FromAtoZ’ is an up-to-date book of ABCs for young and old. My alliterating poems and the illustrations belonging to each introduce everyday situations in an ’animalistic’ way. The aim of the book is to trigger smiles on faces with its up-to-date, enjoyable style and to keep a mirror to the readers with its observations on our society.


mészáros dzsenifer tervezőgrafikus művész ba 1988. április 1. Szeged. 2007-ben érettségiztem és 2008-ban szakmai érettségit tettem tervezőgrafika szakirányon. 2009-ig a Szegedi Tudományegyetemen tanultam képi ábrázolást, majd felvételt nyertem az Alkalmazott Művészeti Intézetbe. 2014 tavasza óta egy soproni design studió munkatársaként folytattam tanulmányaimat. Tömörkény István – Válogatott novellák. Diplomamunkám Tömörkény István születésének 150. évfordulója alkalmából készített novellás kötet az író munkáiból válogatva, általam készített illusztrációkkal. A könyv mellett könyvsorozathoz szánt borítókat és gyűjtőcsomagolást is terveztem. Témavezető: Juhász Márton

Szeged 1st April 1988. I graduated from the secondary school in 2007 and then took final exams in Graphics Design in 2008. I studied Illustrations at the University of Szeged till 2009 when I got admitted to The Institute of Applied Arts here. I continued my studies as a co-worker in a Sopron-based design studio. István Tömörkény – Selected Short Stories. My degree work is an illuistrated book of short stories selecting from his works 150 years after he was born. Apart from the book itself, I designed covers and master carton for the series.


mráz anna építőművész ba 1994. március 31. Budapest. Az Ógabona tér Rekonstrukciója, Soproni táncközpont. Foghíjtelkek beépítése a történelmi városszövetben „A tűzfalak, hasonlóképpen a gyárépületekhez, a sikátorokhoz vagy az alagutakhoz, egyszerre oldják el az emlékezet fonalait és lobbantják lángra a képzeletet.”(Polyák Levente: Tűzfalak és foghíjtelkek). A foghíj telkek megjelenése és eltűnése az összetett, sűrű városszövet elkerülhetetlen változásának, jó esetben fejlődésének folyamata. Emlékeztetnek minket az elmúlásra, hogy semmi sem tart örökké, ezen felül magukban hordozzák az új kezdetek lehetőségét. Témavezető: U.Nagy Gábor, Dr. Herczeg Tamás DLA, Hadas László

Budapest, 31st March 1994. Reconstruction of Ógabona Square: Sopron Dance Theatre. Building-in vacant lots in the historic town centre. ’Firewalls, like factory buildings, alleys or underpasses release memories and set imagination in flame.’ (Levente Polyák: Firewalls and Vacant Lots) Appearing and disappearing vacant lots are the signs of inevitable change and development in the texture of a town. They remind us of the past, the fact that nothing lasts forever but they bear the chance of a new beginning in them.


némedi-varga réka tervezőgrafikus művész ba Kecskeméten születtem, 1994. augusztus 5-én. Itt végeztem az általános iskolát, majd a Katona József Gimnázium tanulójaként 2013-ban érettségiztem. Végzős éveim alatt a Kecskeméti Képzőművészeti Szabadiskola rajz-festő, grafika és alakrajz osztályába jártam, mely segítségével 2013-ban felvételt nyertem az Alkalmazott Művészeti Intézet tervezőgrafika szakára. Itt készítettem el diplomamunkám, mely a Japán nyelvoktató csomag kezdőknek – könyvterv címet viseli. Célom olyan gyakorló könyvek elkészítése volt, melyek az alap japán „abc”-ket egyértelmű és szórakoztató módon oktatják és tanár segítsége nélkül is jól használhatók. Témavezető: Juhász Márton

I was born in Kecskemét, on the 5th of August 1994. I went to elementary school here, then graduated from the József Katona Secondary Grammar School in 2013. In my final years I went to the drawing-painting, graphics and figure drawing specialised class of the Free School for Fine Arts, which lead to a successful entrance into the Institute of Applied Arts on Graphics Designermajor in 2013. This is where I created my degree work whose title is Japanese Language Learning Package For Beginners – Book Design. My aim was to create practice books that teach basic Japanese ‘ABC’s in a straightforward and enterteineng way and that can be used without the guidance of a teacher.


németh krisztina tervezőgrafikus művész ba 1990. szeptember 05., Szolnok. Dixit Odysse. A Dixit társasjáték lényege, hogy az illusztrált kártyákra egy történetet, mondatot vagy akár egy szót kell kitalálni, s ezt meg kell osztani a többiekkel. Ezután ők is a saját kártyáik közül erre a történetre reagálva odaadnak egyet a mesélőnek, aki összekeveri és felfordítva lerakja őket. Ezek után szavazás indul, a cél, hogy kitalálják, hogy a mesélő melyik kártyáról beszélt. Ez így megy több körön keresztül, amíg valaki el nem éri a célt. A feladatom ennek a társasjátéknak az újratervezése volt. A kártyákat, a szavazólapokat, a táblát, a bábukat, a logót és a csomagolást terveztem meg. Végeredményben egy teljes társasjátékot készítettem el. Témavezető: Barka Ferenc

Szolnok, 5th September 1990. Dixit Odysse. The aim of the Dixit boardgame is to share a word, sentence or story with the others made up based on illustrated cards. After this, they react to the story by giving one of their cards to the story-teller, who mixes and puts them down face-up. Then there is a vote whose aim is to find out which card is the one the story teller was talking about. This goes on in a few rounds until somebody reaches the end. My task was to redesign this game. I designed the cards, vote-cards, the board, the pins the logo and the packaging, in fact, I created a whole new boardgame.


noszály krisztina formatervező művész ba Miskolcon születtem 1993. május 22-én. A gimnáziumot a Szombathelyi Művészeti Szakközépiskolában végeztem 2009 és 2013 között. Majd 2013-ban felvételt nyertem a NYME SKK AMI formatervező szakára. A diplomamunkámat itt készítettem el, aminek a címe: A fürdő tárgyai. Ez egy mosdóból és egy kádból álló család, melyekkel az volt a célom, hogy az általam megtervezett formákkal és funkciókkal olyan esztétikai és funkcionális értékeket adjak a fürdőszobának, aminek köszönhetően többé válik az egyszerű napi tisztálkodás színhelyénél.

Témavezető: Polyák János, Dr. Máthé Katalin

I was born in Miskolc, on the 22nd of May, 1993. I went to secondary grammar school in Szombathely, to the Vocational School of Arts between 2009–2013. In 2013 I got admitted to The Universty of West Hungary, Institute of Applied Arts, on Designer major. I created my degree work here, its title is: Objects In the Bathroom. This is a family of a washbasin and a bathtub, by which my aim was to give aesthetical and functional value to the bathroom that makes it more than just the site of everyday cleaning.


ozvári dániel tervezőgrafikus művész ba 1993. október 1. Veszprém. 2008–2013 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és AMI, Zirc. 2013–2016 NYME SKK AMI, Sopron. Magyarország halfaunája – könyvterv. Diplomamunkám témájának Harka Ákos és Sallai Zoltán Magyarország halfaunája című könyvének, tipográfiai és kötéstervének elkészítését választottam. A könyv egy halhatározó, ami részletes leírásokkal, elterjedési térképekkel, fényképekkel illusztrálja és mutatja be őket. A könyvemben 11 halfajjal foglalkozok, melyeket akvarellel és grafit ceruzával illusztrálok.

Témavezető: Kiss István

Veszprém 1st October 1993. 2008–2013 Béla III. Secondary Grammar School And Vocational School of Arts, Zirc. 2013–2016 UWH IAA, Sopron. Fish Fauna in Hungary – Book Design. As for my degree work, I chose the typographical and cover design of Fish Fauna In Hungary, a book by Ákos Harka and Zoltán Sallai. This is a fish identification guidebook that introduces fish through detailed descriptions, maps of populations and photos. In my book, I created illustrations with watercolour and pencil technique for 11 types of fish.


pécs nóra építőművész ba 1993. 04. 02. 2008–12 Bányai Gizella és Bujdosó Ernő rajziskola. 2012–13 „Studio 91”, Budapest. 2012–16 NYME SKK AMI. 2015– Kortárs Építészeti Központ önkéntese, Budapest. Ógabona tér rehabilitációja – Főnix a hamuból. Tervezési szempontok: a jelenleg kihasználatlan tér helyreállítása, helyzetének tisztázása; utcaképbe illeszkedő épület tervezése; a belső udvar kihasználása; autóparkolás megoldása. „Egyszerűen a célt kell kihangsúlyozni: épület, mely a maga módján szép, épület, melynek megépülésével az emberek tudatában már nem lenne elfeledett az Ógabona és Petőfi tér. A hamuból főnix ugyan nem születik, ám elindulhat egy folyamat, egy folyamat ami miatt érdemes és kell tervezni.” Témavezető: U.Nagy Gábor, Dr. Herczeg Tamás DLA, Hadas László

2nd April 1993. 2008–12 Gizella Bányai And Ernő Bujdosó Drawing School. 2012–13 Studio 91, Budapest. 2012–16 UWH, IAA. 2015– Volunteer at Contemporary Centre of Architecture, Budapest. Reconstruction of Ógabona Square – Phoenix from its Ashes. Points of view when creating the design: rehabilitation of the presenly unused space, evaluating its situation, designing a buildong that fits in the street view, creating an interior yard, solving parking problems. ’It is simply the aim that needs emphasis; a buildong that is beautiful as it is, a buildong that makes people remember Ógabona and Petőfi Squares. Phoenix does not rise from ashes, buta procedure can be started that makes it worths and it is a must to design.’


pető borbála építőművész ba 1991. június 24. Szentes. 2006–2011 Tömörkény, Szeged. 2014 Meditációs tér/Ökumenikus kápolna II. helyezés (Orova Marcell). 2015 „Templom udvar” megosztott I. helyezés (Pribojszki Kata, Smiló Dávid). Ógabona tér rekonstrukciója, Soproni táncközpont. Egy mozdulatművészeti központ, amely táncelőadások színhelyéül, illetve táncművészeti események találkozási pontjául szolgál. A városi közélet felpezsdítéséért, a mozdulatművész és közönség közötti szakadék áthidalásáért, s közvetlen kapcsolatának kiépítéséért létrejövő létesítmény. Úgy gondolom, hogy az emberek az alkalomért mennek el egy ilyen épületbe, ahol az előadótérben feloldódva megszűnik a határ táncos és nem táncos, művész és nem művész között. Témavezető: U.Nagy Gábor, Dr. Herczeg Tamás DLA, Hadas László

Szentes, 24th June 1991. 2006–2011 Tömörkény, Szeged. 2014 Meditational Space /Oecumenical Chapel 2nd place (Marcell Orova). 2015 ’Churchyard’ shared 1st place (Kata Pribojszki, Dávid Smiló). Reconstruction of Ógabona Square – Sopron Dance Theatre. A centre for eurhythmics that serves as venue for dance performances and meeting area for events of dance. A new building aiming to make city life buzz and build an immediate connection between dance performers and audience. In my opinion, people go to such places for the occasion to relax and enjoy the way borders fall between dancers and non-dancers, artists and non-artists.


pollák rita tervezőgrafikus művész ba 1991. november 19. 2006–2011 III. Béla Gimnázium, MűvészetiSzakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc. 2011–2016 NYME SKK AMI. Samu – Magyar Nemzeti Múzeum Vértesszőlős arculattervezés, infografika. A hatvanas években kialakított kiállítóhely a különleges régészeti, embertani és őslénytani maradványokat, azok képződési környezetét mutatja be. A múzeumhoz méltó és időtálló grafikai rendszer létrehozását tűztem ki célul. Szabadtéri infografikai táblacsoportokat hoztam létre, amelyek elrendezése igazodik a feltárási környezethez. Témavezető: Kassai Ferenc

19th November 1991. 2006–2011 Béla III. Secondary Grammar School, Vocational School and Elemntary School of Arts, Zirc. 2011–2016 University of West Hungary, Institute of Applied Arts. Samu – Image Design For Hungarian National Museum At Vértesszőlős, Infographics. The display area designed in the sixties introduces special archeological and paleontological remains and their environment of origin. I aimed to create a worthy and durable graphical system for the museum. I designed an open-air sign-group of infographics whose arrangement aligns with the explorational site.


porcz patrik formatervező művész ba 1993. június 25. Budapest. Kis merülésű közforgalmi hajó. A diploma munkám témája egy huszonöt méteres kis merülésű kerékpárszállító rendszerrel ellátott közforgalmú hajó, a Balatonra, Fertő tóra és a Velencei tóra tervezve.

Témavezető: Csepregi Sándor, Nádas Gergely, Lukács Ádám

Budapest, 25th June 1993. Public Transport Boat with low Immersion. The topic for my degree work is a 25-meter long, low immersion public transport boat with a bicycle transport system. Designed for Lake Balaton. Lake Fertő and Lake Velencei.


rajkó krisztina formatervező művész ba 1992. augusztus 12. Szeged. 2007–2011 Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, szobrász szak. Turisztikai információs rendszer. Ismeretterjesztő és információs rendszerem helyszíne, a Soproni-hegység erdeje változatos élővilágú, izgalmas kulturális, történelmi és helytörténeti vonatkozásokkal rendelkező, frekventált kirándulóhely. Ezzel a sokoldalú környezettel kihelyezett modulokon keresztül ismerkedhetünk meg, melyeket kiegészít a helyben használható applikáció virtuálisan megjelenő tartalma.

Témavezető: Dr. Máthé Katalin, Barka Ferenc

Szeged, 12th August 1992. 2007–2011 István Tömörkény Secondary Grammar School and Vocational School of Arts, Sculptor. Tourist Information System. The site for my scientific and informational system is the forest in Sopron hills which has a rich wildlife and exciting cultural and historical connections and is a fequently visited excursion destination. We can get information on this diverse environment through modules placed in the forest and the virtual content of an additional application to be used on the spot.


schmidt márta építőművész ba 1992. május 23. Pécs. 2010–2012 Corvin rajziskola, Budapest. 2012–2016 Alkalmazott Művészeti Intézet, építőművészet. 2015 ESAD, Porto, Portugália, Erasmus. 2012–2016 Workshopron tag, Kortárs Építészeti Központ önkéntes, Ambassador. Tér-rész. Feladatom az Ógabona tér újraértelmezése és az itt lévő foghíjtelekre kortárs táncszínház tervezése. A térstruktúra a kortárs tánc improvizációs téralakításából építkezik. Átlátni a szintek között, vázszerkezet épül a tér köré és transzparens héjjal burkolja körbe. Tér-kísérlet, amely a táncban rejlő szabadságot fejezi ki a terekben. Témavezető: U.Nagy Gábor, Dr. Herczeg Tamás DLA, Hadas László

Pécs, 23rd May 1992. 2010–2012 Corvin Drawing School, Budapest. 2012–2016 Institute of Applied Arts, Architectural Designer. 2015 ESAD, Porto, Portugal, Erasmus Grant. 2012–2016 Member of Workshopron. Volunteer for Architectural Centre, Ambassador. Square-Part. My task was to redefine Ógabona Square and design a contemporary dance theatre onto the vacant lot located here. The structure of the space is based on improvisational space definition of contemporary dance. Storeys are see-through, there is a frame structure built around the square and covers it with a transparent shell. It is a space-experiment that expresses freedom lying in dance.


semler andrás tervezőgrafikus művész ba 1990. július 3. Budapest. Diplomamunkámnak Boris Vian: Pusztuljon minden rusnyaság! című regényének illusztrált változatát készítettem el. E könyv egyike a szerző eleinte még Vernon Sullivan álnéven kiadott világhírűvé vált négy botránykönyvének. Illusztrációim célja a szöveggel párhuzamot képezve, a szerző groteszk, abszurd gondolatmenetének leképezése, valamint kihangsúlyozása, a saját vízióim alapján.

Témavezető: Barka Ferenc

Budapest, 3rd July 1990. As for my degree work I designed an illustrated version for the book by Boris Vian: To Hell With The Ugly. This is one of his four scandalous, world famous books published under the name of Vernon Sulliven. The aim of my illustration is to depict and emphasize the absurd and grotesque thoughts of the author, in parallel with the text and based on my understanding.


szabó alexandra formatervező művész ba 1980. június 1. Sopron. 2005 NYME–BEPF Szociálpedagógus diploma. 2008 MÚOSZ Bálint György Újságíró Iskola. Porcelán és fény- kísérlet. A diplomamunkám egy anyagkísérlet, mely során a porcelán és a fény kapcsolatát vizsgáltam. Meglehetősen sok irányból lehet ehhez a témához közelíteni, ezért a kísérleteim megtervezésekor egy saját rendszert állítottam fel. A mintadarabok mind egységes méretű, de más-más eljárással készült, kívül fehér porcelán kockák, amik belülről megvilágítva mutatják meg az adott textúra és a fény viszonyát. Az általam választott öt módszerhez több mint 50 darab kockát öntöttem. Témavezető: Polyák János, Halácsi Katalin, Keszei Fruzsina, Bősze Eszter

Sopron, 1st June 1980. 2005 University of West Hungary, Social Pedagogue. 2008 György Bálint School of Journalism (Association of Journalists in Hungary). Experiment of Light and Porcelain. My degree work is a material experiment by which I explored the connection light and porcelain can have. As there are several ways this project can be approached, I built my own system when designing my experiments. The samples are china cubes of identical size but made with different technologies, all of them white, and illuminated from inside to show the relationship between the given texture and light. I made more than 50 cubes for the five methods I chose.


székely dávid építőművész ba 1994.december 17. Kolozsvár. 2002–2013 Esztergom. 2013–2016 NYME SKK AMI. Tánc, zene és építészet találkozása, Táncszínház tervezése. Az alapgondolat, hogy a táncot a zenét és az építészetet egy zenemű, illetve egy épület létrehozásával helyezem kompozícióba. Az építészet a zenében a ritmust, a házban a terek érthető, élhető elrendezését adja. A dallam szó szoros értelmében a hangmagasság és a ritmus kombinációja, tehát ritmus nélkül nincsen dallam, ahogy anyag nélkül sincsen épület. A hangszerek hangjai, mint a különböző anyagok az épületben, együtt megszólalva harmóniát teremtenek. A tánc a maga valójában van jelen. Témavezető: U.Nagy Gábor, Dr. Herczeg Tamás DLA, Hadas László

Kolozsvár, 17th December 1994. 2002–2013 Esztergom 2013–2016 University of West Hungary, Institute of Applied Arts. Encounter of Dance, Music and Architecture. Design of a Dance Theatre. The basic thought is that dance, music and architecture are put into composition with a piece of music and the design of a building. Architecture gives music rhythm, a building livable, comprehensible spaces. A tune is the combination of the pitch and the rhythm, so there is no tune without rhythm like there is no building without material. The sounds of instruments, similarly to different materials in a building, create harmony when sounded together. Dance is present in its essence.


szelestey tamás formatervező művész ba 1991. június 27. Zalaegerszeg. Sötétkamra felszerelés aktualizálása. Eszközrendszer, amely megkönnyíti a fotóanyagok kidolgozását. Ebben az összefüggésben még nem használt technológiák felhasználásával teszi egyszerűbbé ezt a tevékenységet, így a kezdők is könnyen – akár külső segítség nélkül – gyakorolhatják a laborban végzett feladatokat. Azokat a kellékeket gondoltam tovább, amikben láttam fejlesztési potenciált. Ezek, illetve pár, funkciójában változatlan, de formanyelvében a készlethez igazított tárgy alkotna egy egységes felszerelést, amivel bárki elkezdhet önállóan dolgozni, akit érdekel a hagyományos fényképkészítés. Témavezető: Tóth Tibor Pál, Dénes Nóra, Polyák János, Dézsi Andrea, Bősze Eszter

Zalaegerszeg, 27th June 1991. Actualisation of Darkroom Equipment. A system of tools that makes developing photos easy. Work is made simpler with technologies that have not yet been used in this context, so that beginners can easily practice laboratory tasks even without professional help. I worked on the tools where I found room for development. These and a few functionally unchanged pieces with redesigned looks to match the rest of the collection would serve as full equipment that anybody who is interested in traditional photo development can start and work with independently.


szűcs vivien formatervező művész ba 1995. január 4. Sopron. Fejlesztő eszköz látássérülteknek. Kevés látássérült személy tapasztalja meg családtagjaikkal, barátaikkal együtt, egyenrangú társként a közös játék örömét. Ezenkívül sokan úgy gondolják, hogy boldogulnak a pontírás képessége nélkül, így viszont saját magukat korlátozzák. A játékom célja, hogy vak és látó, gyermek és felnőtt személy egyaránt örömét lelje benne. A játék egyedül és társaságban is játszható, és egyszerre foglalja össze a tapintás fejlesztését, a játék élményével. A Tactagon-t minden látó és látássérült személynek ajánlom, tapasztaljátok meg a közös játék élményét! Témavezető: Gosztom András, Nádas Gergely

Sopron, 4th January 1995. Developmental Tool for the Visually Impaired. Very few people with visual impairment have the opportunity to experience the joy of playing together with friends or family as an equal counterpart. Apart from this, many of them think that they can get by without learning Braille writing, with which they put another burden on themselves. The aim of my game is to ensure that blind and healthy, young and old take pleasure in playing it. It can be played alone or in company, and develops in a playful way. I recommend Tactagon for all healthy and visually impaired to experience playing together.


varga bence balázs építőművész ba 1992. március 6. Budapest. 2007–2013 Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Budapest. Ógabona téri táncközpont tervezése. A táncszínházat Sopron belvárosában, egy sarok helyzetben lévő foghíj telekre terveztem. A létesítmény funkciójának kiszolgálása mellett szeretne a környék meghatározó pontjává válni. Tervezési koncepcióm lényege, hogy az épület megidézze a táncot és az emberi test mozgására reflektáljon. Ezt a belső tereket alkotó, önmagukban álló geometriai testekkel hoztam létre, melyek egy transzparens burok alatt helyezkednek el. A burok az épület külső tömegét alkotja, ami alkalmazkodik a környező házak eltérő méreteihez. Témavezető: U.Nagy Gábor, Dr. Herczeg Tamás DLA, Hadas László

Budapest, 6th March 1992. 2007–2013 Alternative Secondary Grammar School of Economics, Budapest. Designing the Ógabona Square Dance Theatre. I designed the dance theatre on a corner positioned vacant lot. The venue, apart from serving its main function, should be a determining spot of the neighborhood. My concept is to reflect on dance and the movements of the body. I realised this with independent geometrical forms making up the interior covered with a transparent shell. The shell is what comprizes the outer mass and follows the uneven lines of neighboring buildings.


varga noémi tervezőgrafikus művész ba 1993. szeptember 8. Sopron. Csillagok között – könyvterv. A könyv szövege Bartha Lajos: A csillagképek története és látnivalói című művén alapszik. Célom az volt, hogy olyan könyvet hozzak létre ami, felkelti a kezdő érdeklődő figyelmét, átfogó képet ad a témáról, és még sincs tele idegen csillagászati fogalmakkal. Minden fejezet első része a csillagkép születéséről, sajátságairól, égen elfoglalt helyéről szól, a második pedig a mitológiai, és történeti vonzatokat vizsgálja. Két különböző vonalvastagság alkotja a grafikákat amelyekben számtalan elrejtett részletre lehet vadászni. Az illusztrációk követik a valós csillagképek vonalát, és az oldalpárokon megjelenik a vektoros valós képük.  Témavezető: Kiss István

Sopron, 8th September 1993. Among Stars – Book Design. The text in the book is based on The History and Sights of Constellations written by Lajos Bartha. My aim was to create a book that raises the interest of a beginner enquirer, gives an overall picture on the topic and is not packed with foreign astronomical notions. The first part of each chapter covers the birth, characteristics and position of each constellation, the second part is about the Mithological and historical connections. Graphics are all worked out in two different width of lines, and so, many hidden details are to be chased down. The illustrations follow the lines of the real constellations and their real, vectoral looks appear on the opposite the page.


vidéky viktória építőművész ba 1994. március 3. Keszthely. 2013-ban érettségiztem az Ady Endre Művészeti Gimnáziumban, Zalaegerszegen. Még abban az évben felvételt nyertem az AMI-ba. A diplomám címe: Soproni táncközpont. A Petőfi Sándor Színház tánctagozatának terveztem gyakorló épületet, melyben előadásokat is lehet tartani, valamint tartalmaz vendégszobákat is a meghívott táncosoknak. Ezzel együtt az Ógabona teret is átterveztem. Az épületem enyhén süllyesztve van, így a teret e szerint formáltam. Megmaradt köztérnek, ugyanakkor a gyakorlóépülethez vezető lépcső is egyben, mely folytatódik az épület előterében. Témavezető: U.Nagy Gábor, Dr. Herczeg Tamás DLA, Hadas László

KesztheIy, 3rd March 1994. I graduated from the Endre Ady Secondary Grammar School in 2013, Zalaegerszeg. In the same year, I successfully got admitted to the Institute of Applied Arts. The title of my degree is Dance Theatre In Sopron. I designed a building for the dance company of the Sándor Petőfi theatre for practising dance. This building is also suitable for performances and provides accomodation for the guest performers. Parallelly, I redesigned the Ógabona Square. The building I planned is slightly sunken in the ground so I shaped the space accordingly. It remained a public area and also it functions as steps leading to the rehersal building which continues in the foyer of the building.


építőművész formatervező művész tervezőgrafikus művész me s t e r ké pz é s ( ma ) 20 14–20 1 6 ELNÖK:  Karácsony Tamás DLA Ybl-díjas építész TAGOK:  U. Nagy Gábor, Mátrai Péter DLA, Dr. Wesselényi-Garay Andor PhD, Hadas László, Dr. Herczeg Tamás DLA, Kisberzsenyi-Nagy György

D IPLOM A B IZOTT S Á G Építőművészet MA

ELNÖK:  Prof. Dr. Ernyey Gyula belsőépítész-formatervező, designteoretikus, nyug. egyetemi tanár, Prof. emeritus TAGOK: Bánáti Gábor, Csepregi Sándor DLA habil; Gosztom András, Dr. Máthé Katalin PhD, Polyák János, Szentpéteri Tibor DLA h.c.

D IPLOM A B IZOTT S Á G Formatervező MA

ELNÖK:  Auth Attila Ferenczy Noémi- és Aranyrajzszög díjas grafikusművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Tervezőgrafika tanszékének egyetemi adjunktusa TAGOK:  Illyés Éva a Corvina Kiadó műszaki vezetője, Jerger Krisztina művészettörténész, Kassai Ferenc, Kiss István, Vida Győző

D IPLOM A B IZOTT S Á G Tervezőgrafika MA


ágoston gabriella formatervező művész ma 1985. október 3. Zenta (YU). 2004 Gimnázium, Zenta. 2007 Fogtechnika, Hód- Zenta (YU) 3rd October 1985. 2004 Secondary Grammar School, Zenta. 2007 mezővásárhely. 2014 NYME SKK AMI formatervező BA. 2015 MOME múzeumi Dental Technician, Hódmezővásárhely. 2014 UWH IAA, Designer BA. 2015 menedzsment. 2016 NYME SKK AMI formatervező művész MA. Kiállítás: 2011 V. MOME Museum management. 2016 UWH IAA, Designer MA. Exhibition: 2011 Iparművészeti Biennále, Szabadka; 2011 FUGA, Bp.; 2012, 2014 Kisképek Nem- 5th Biennaleof Industrial Arts, Szabadka; 2011 FUGA, Budapest; 2012, 2014 Interzetközi Kiállítása, Szabadka; 2016 Ezüstgerely, Bp. Ösztöndíj: 2013 MÖB, Milánó. national Exhibition of Small Pictures, Szabadka; 2016 Silver Javelin, Budapest. 2014 ÚSZT iparjogvédelmi projekt. Prevenciós fogászati és gasztroenterolóGrants: 2013 MÖB, Milan, 2014 ÚSZT Project on Industrial Property. Prevengiai smart eszköz. Orvostechnikai önmérő eszköz, amely méri a szájban levő tional Tool for Dental Hygiene and Gastroenterology. A medical self-measpH-értéket. Prevenciós készülék, amely részt vesz a dentálhigiénében és a táp- uring device to measure the PH in the mouth. It is a preventional tool that has lálkozás-szabályozásban is. dental hygienic and diet regulational functions. Témavezető: Dr. Máthé Katalin, Bánáti Gábor, Szentpéteri Tibor DLA h.c., Horváth Péter György


bödők marietta ildikó építőművész ma 1990. január 4. Győr, 2008–2011 szerencsi Nemzetközi Alkotóműhely és Művésztelep, kiállított művek. 2012 Velencei Biennálé kiállító. 2012 Erasmus Tanulmányi Ösztöndíj, Észtország. 2014 Campus Hungary, szakmai gyakorlat, Csehország. A szombathelyi sportreptér újraértelmezése. Diplomatervemmel a hajdan nyüzsgő sportrepterek hangulatának újrateremtésére keresem a választ. Ehhez egy olyan átfogó, jövőbe mutató építészeti koncepció szükséges, mely nem csak a jelenlegi igényeket elégíti ki, hanem megoldást keres arra is, hogy hogyan válhatnak a sportrepterek ismét a városi élet szerves részévé. Témavezető: Dr. Herczeg Tamás DLA

Győr, 4th January 1990. 2008–2011 International Workshop and Nursery for Artists, exhibited works: 2012 Exhibitor at The Biennale in Venice, 2012 Erasmus Grant, Estonia, 2014 Campus Hungary, trainee, Czech. The Reinterpretation of the Sport Airport in Szombathely. The goal of my degree work is to seek the answer for recreating the atmosphere of the once buzzing sport airport. This requires a comprehensive, innovative architectural concept that not only satisfies the needs at present but also looks for the solution to making the sport airport an integral part of urban life.


dankó evelin tervezőgrafikus művész ma 1992. március 03. Ungvár. A tervezésnél az egyszerűségre összpontosítok, logikus, érthető és könnyen felismerhető vizuális képeket alkotva. Klímaváltozás – könyvterv. A diplomamunkám témaválasztásánál a legfőbb célom az volt, hogy felhívjam a figyelmet a klímaváltozás fontosságára, és arra, hogy természeti kincseink megkímélése nem tűr késedelmet. A Visual Exploration című könyvemben a klímaváltozásról összegyűjtött tényeket vizualizálok. Az volt a célom, hogy olyan könyvet tervezzek, amely inspirálja és cselekvésre ösztönözze az olvasókat. Témavezető: Czakó Zsolt

Ungvár, 3rd March 1993. I focus on simplicity when designing, to create logical and easily recognizable visual images. Climate Change – Book Design. My main aim when choosing the topic was to raise attention to the importance of climate change and the fact that the protection of our natural resources cannot be delayed anymore. In my book titled Visual Exploration a collection of facts on climate change are visualized. I intended to design a book that inspires people and triggers actions.


gáhy kornél zsolt építőművész ma 1989. szeptember 11. Pályázatok, ösztöndíak: Atenor Group Hungary Kft. szoborpályázat II. Helyezett. Campus Hungary ösztöndíj, Kambodzsa. Szakrális építészeti emlékek rekonstrukciójának tanulmányozása. Arra vállalkoztam, hogy egy átfogó képet adjak a Huzella Kertről, javaslatokat téve az egyes kertrészek és épületek, átalakítására egy egységes koncepció mentén, melynek alapját: az oktatás, a kutatás, a termesztés és a rekreáció tevékenységi körei alkotják. Egy koncepcióterv szintjén kidolgoztam a hat területegység egyikének terveit, megmutatva, hogy milyen kialakítást tartok egy lehetséges jó megoldásnak egy új látogatóközpont és bolt tervezése esetén. Témavezető: U. Nagy Gábor

11th September 1989. Competitions and grants: Atenor Group Hungary Ltd. ’Inspirational Public Spaces in the Name of Maintainability.’ Public Sculpture competition, 2nd place. Campus Hungary Grant, Cambodia. Study of Reconstruction of Sacral Listed Buildings. I aimed to give an overall picture on Huzella Gradens, to be able to give advice on reconstruction of each part of the garden and its buildings along a unified concept, whose bases are education, research, agriculture and recreation. I worked out a concept plan for one of the six units to show how I think it is possible to create a new visitor centre and shop in the right way.


gángli péter formatervező művész ma 1990. október 8-án születtem Sárváron. 2010-ben a szombathelyi Művészeti Szakközépiskolában végeztem bútorművesként. Egész életemben nagyon érdekeltek a járművek. Az egyetemi tanulmányaim során néhányszor megadatott, hogy éles megbízás keretében dolgozzak ilyen projektekben. Diplomám egy „cafe racer” stílusban tervezett városi motorkerékpár, fiataloknak, munkába ingázóknak. A motor tervezése során megpróbáltam megtalálni az arany középutat a használhatóság és a szoborszerűség közt, ami ennek a stílusnak a sajátja. A motor kialakításban néhány új megoldás koncepciója is megjelenik, melyeket később lehet pontosítani. Témavezető: Bánáti Gábor, Nádas Gergely

Sárvár, 8th October 1990. I graduated from the Vocational School of Arts in Szombathely as Furniture Artist. I have always been interested in vehicles. While studying at the university, I sometimes had the opportunity to work in such projects. My degree work is an Urban Motorcycle in ’Cafe Racer’ Style for Youngsters and Commuters. When designing this motorcycle I tried to find the golden mean between usability and sculpture-like looks, which is typical of this style. There are a few new concepts appearing on the bike, too, that can be specified later.


kelemen richárd tervezőgrafikus művész ma 1990. április 08. Ajka. 2004–2011 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Alkalmazott grafikus, Zirc. 2011–2016 NYME SKK AMI, Tervezőgrafika BA, MA, Sopron. 2016 Molnár István díj, Apollo Space Program. IPM – magazin újratervezése. Az 1975-ben létrejött lap eredeti apropója a felgyorsult információáramlás miatt háttérbe szorult. A magazin 1995-ös megszűnése után 2002ben született újjá, a mai napig érdekes, szórakoztató, színes cikkeket közölve, kissé megfáradt grafikai formában. Munkámmal grafikailag is érdekes, szórakoztató, ugyanakkor tisztán érthető és világos laptervet kívántam létrehozni. Témavezető: Juhász Márton

Ajka, 8th April 1990. 2004–2011 Béla III. Secondary Grammar School and Vocational School of Arts, Applied Graphics Designer, Zirc; 2011–2016 UWH, IAA, Graphics Designer, Sopron BA, MA; 2016 István Molnár Prize, Apollo Space Program. IPM – Magazine Redesign. The original reason why the magazine was launched in 1975 became secondary with the development of informational society. After having been closed down in 1995 it was born again in 2002 and remained a source of interesting, entertaining, colourful articles with a little faded graphics content. I intended to create a graphically vivid, intrigueing and entertaining design that is clear and understandable at the same time.


kiss dániel építőművész ma 1990. szeptember 23. Budapest. 2003–2009 AKG. 2008–2009 Corvin Rajziskola. 2010–2013 NYME SKK AMI Építőművészet BA. 2012 Velencei Biennálé kiállító. 2014 Campus Hungary, szakmai gyakorlat, Los Angeles, CA, USA. Hangtér. Egy olyan felvetést fogalmazok meg, amely során az építészet nem látható energiamezőjével foglalkozok. Egyrészt az embert, mint teret érzékelő és tapasztaló – másrészt az épített teret vizsgálom, mint auditív és pszichikai közeget. A hang és az építészet közötti párhuzamokat különböző konfigurációkban bontom ki, melyek eltérő interpretációkban mutatkoznak meg, a megismerőkutató jellegű ösvényen haladva. Témavezető: Kisberzsenyi-Nagy György

Budapest, 23rd September 1990. 2003–2009 AKG. 2008–2009 Corvin Drawing School. 2010–2013 University of West Hungary, Institute of Applied Arts, Architectural Designer BA. 2012 Biennale in Venice, exhibitor. 2014 Campus Hungary, training session, Los Angeles, CA, USA. Hangtér / Soundspace. I have a theory, that daels with the invisible field of energy of architecture. On one hand, I examine man, as senser and explorer of space – on the other hand I research built-in space as auditive and psychical context. I unwrap the connection between sounds and architecture in different configurations, that, making progress on the explorer-researcher path, show in different interpretations.


kondé klára formatervező művész ma 1989. június 9. Kecskemét. 2002–09 Karolina Gimnázium, Szeged. 2006–07 Lourdes High School, Oshkosh, USA. 2010–2013 NYME SKK AMI Formatervező BA. 2013–16 NYME SKK AMI Formatervező MA. 2015 Accademia di Belle Arti, NápolyErasmus. Multifunkciós táska. Választott fogyasztói csoportom a jelenkorban élő metropolita nő, akinek mobilitás- és flexibilitás-igénye inspirált arra, hogy a funkcionalitást egy esztétikus tárgyba integráljam. A táska több darabból áll, az elemek szabadon cserélhetőek, ezzel a méret és a megjelenés változik. A pánt változtatható: válltáskaként és hátizsákként is hordható. Témavezető: Dr. Máthé Katalin, Nádas Gergely

Kecskemét, 9th July 1989. 2002–09 Karolina Secondary Grammar School, Szeged. 2006–07 Lourdes High School, Oshkosh, USA. 2010–2013 UWH, IAA, Designer BA. 2013–16 UWH, IAA, Designer MA. 2015 Accademia di Belle Arti, Napoli-Erasmus. Multifunctional Bag. The target consumer I chose is the contemporary metropolitan woman, whose need for mobility and flexibility inspired me to integrate functionality into an aesthetical object. The bag comprizes of several pieces, that are freely variable, thus changing size and appearance. Straps are variable, too, the bag can be worn as a shoulderbag or a rucksack, too.


korom dániel pál formatervező művész ma 1991. június 11. Budapest. Speciális autó vakoknak. Diplomamunkám témája, hogy lehetőséget biztosítsak a látássérült emberek számára, hogy autót vezethessenek. Az önműködő autók belső és külső rendszereit védelemi mechanizmusként felhasználva, rezgőmotorok és hangjelzések segítségével olyan autó koncepcióját terveztem meg, amely akár egy teljesen vak ember számára is irányíthatóvá válik. Célom egy olyan gépjármű kialakítása volt, mely a későbbi fejlesztések során akár közutakon is vezethetővé válhasson.

Témavezető: Szentpéteri Tibor DLA h.c., Bánáti Gábor, Nádas Gergely

Budapest, 11th June, 1991. Special Car for the Visually Impaired. The topic of my degree work is to give an opportunity for the visually impaired to drive a car. Using the inner and outer systems of self-driving cars as protective mechanisms, plus with the help of oscillating motors and sound signals I designed the concept of a car that can even be driven by a person who is fully blind. My aim was to create a car that with some future development can be driven even on public roads.


mangliár lászló építőművész ma 1991. május 7. Szombathely. 2009–2016 NYME SKK AMI. 2013–16 Workshopron tag. 2014–2016 Farács installációk (SKK stand, Construma; Cross circle, S.U.N. fesztivál; Barasüt Stand, Várkert Bazár; AMI20, FUGA). 2015 Szellemek (csoportos installáció, Első Magyar Látványtár, Diszel). A livingstone projekt egy vízió a vándorló hegyi kristályokról. Egy mobil építészeti rendszer terve. A tervező algoritmus tereket, lakóegységeket generál, amiket bizonyos szempontokból vizsgál. A mért eredmények alapján kikereshetjük a paraméterek végtelen kombinációi közül a legjobb példányt. Témavezető: U. Nagy Gábor

Szombathely, 7th May, 1990. 2009–2016 University of West Hngnary, Institute of Applied Arts. 2013–2016 Farács installations (SKK stall, Construma; Cross Circle, S.U.N. Festival; Barasüt Stall, Várkert Bazaar; AMI20, FUGA) 2015 Ghosts (group installation, First Hungarian Visual Collection, Diszel) The Livingstone Project is a vision on travelling mountain crystals. The Plan of a Mobile Architectural System. The planning algorhythm generates spaces and living areas which are then examined from different points of view. It allows us to find the best solution from the endless combinations of parameters based on the measures and results.


máté anna tervezőgrafikus művész ma 1990. június 18. Győr. 2009–2013 Óbudai Egyetem, ipari- termék és formatervező mérnök hallgató, 2012-ben köztársasági ösztöndíjas. 2013–2016 NYME SKK AMI tervezőgrafika szak. A Győri Filharmonikus Zenekar kiadványterve. A szimfonikus zenekar egy egész évados műsorát magába foglaló programfüzet friss szemlélettel fordul a zenekedvelők felé. Tájékoztató jellege mellett célja, hogy vizuálisan is felkeltse és fenntartsa a közönség érdeklődését. A terv kiegészült egy online jegyértékesítési felülettel.

Témavezető: Barka Ferenc

Győr, 18th June 1990. 2009–2013 University of Óbuda, Industrial Product and Design Engineer. 2012 National Grant. 2013–2016 University of West Hungary, Institute of Applied Arts, Graphics Designer. Brochure Design for the Philharmonic Orchestra of Győr. The brochure including the performances of a whole year addresses music-lovers with a brand new approach. Apart from its informational nature, it aims to hold the interest of the audience visually, too. The design is complete with an online ticket service.


méhes nóra anna építőművész ma 1989. május 5., Budapest. Ösztöndíjak: 2012, Erasmus, EKA, Tallinn, Észtország. 2014, Campus Hungary, ESAD, Porto, Portugália. 2014, Campus Hungary, PJK Engineering, Los Angeles, USA. Gyakorlat: 2012, A4 Stúdió, Bp. 2014, PJK Engineering, Los Angeles, USA. Tapasztalat: 2015, Morfo Kft., Szombathely. 2016 – belsőépítész munkák, Sopron. A soproni kerékpáros infrastruktúra rehabilitálása. „...a kerékpáros infrastruktúra építésének célja az egyéni járműközlekedésben a kerékpár arányának növelése és NEM az, hogy –ahogy sokszor hallani– a bringások ne zavarják a közlekedést.” Diplomamunkám helyszíne Sopron és célja egy biciklivel élhetőbb város kialakítása a kerékpáros infrastukrtúra újragondolásával és átalakításával. Témavezető: U. Nagy Gábor

Budapest, 5th May 1989. Grants: 2012 Erasmus, EKA, Tallinn, Estonia. 2014 Campus Hungary, ESAD, Porto, Portugal. 2014 Campus Hungary, PJK Engineering, Los Angeles, USA. Training: 2012 Studio A4, Budapest. 2014 PJK Engineering, Los Angeles, USA. Work Eexperience: 2015 Morfo Ltd, Szombathely. 2016 Interior designer projects in Sopron. The Rehabilitation of the Bicycle Infrastructure in Sopron. ’… the aim of building infrastructure for bicycle riders is to grow the ratio of bicycle users in personal transport, NOT to prevent bikers from disturbing other means of transport – as it is heard regularly.’ The site of my degree work is Sopron, its aim is to create a more bicycle friendly town by rethinking and redesigning its infrastructure.


molnár judit tervezőgrafikus művész ma 1991. április 19. Vác. Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Mozgókép- és animációkészítő szak. Eszterházy Károly Főiskola, Elektronikus ábrázolás BA. Neil Gaiman: Coraline – könyvterv. Diplomamunkámnak egy olyan illusztrált könyv tervezését választottam, amit olvasva egy kislány gondolataiba nyerhetünk betekintést. Nyomon követhetjük, hogy a valóság és a fantázia világának elegye miként formálja kialakulófélben lévő személyiségét. A vizuális nyelvezetet a híres stop motion animációtól eltérő módon terveztem meg, elsődlegesen azt figyelembe véve, hogy a regény célcsoportjának számító ifjúság igényeiből induljon ki. Témavezető: Kiss István

Vác, 19th April, 1991. György Boronkay Vocational School of Polytechnics, Motion Picture and Animation. Károly Eszterházy College, Electronic Imaging BA. Neil Gaiman: Coraline – Book Design. I chose to design an illustrated book which leads us into the thoughts of a little girl. We can trace the mixture of reality and fantasies to shape her emerging personality. I designed the book’s visual language differently from the famous stop motion technique, so as to reflect on the demands of the target group of youths.


molnár renátó tervezőgrafikus művész ma 1990. május 6. Ajka. Kézműves sör – arculatterv. A diplomamunkám témájául egy sörfőzde arculatának áttervezését választottam. Egy olyan feladatot igyekeztem találni magamnak, amely megvalósítása közben a hozzám közel álló és talán rám legjobban jellemző stílusokban alkothatok. A sörcímkét remek felületnek tartottam ahhoz, hogy egy számomra kedves grafikai világot alkossak meg. A sörnevek különböző módon tipografált megjelenítése különíti el egymástól a címkéket. Hat terv, hat különböző stílus, de egy rendszerre építve. Az arculati elemek magasnyomó grafikai eljárással lettek kivitelezve. Témavezető: Juhász Márton

Ajka, 6th May 1990. Craft Beer – Image Design. For my degree work I chose to redesign the image of a brewery. I tried to find a task that allows me to work in styles that are close and typical of me. I found beer label a perfect space to create a graphical world dear to me. The design separates labels by typing the names of beers differently. Six designs, six styles built in one system. The elements of the image are worked out using typographical processes.


nagy kincső sarolt tervezőgrafikus művész ma 1988. július 11. Budapest. 2013–16 Workshopron szakkollégium tagja. 2014 Nomad Letterpress (szakmai gyakorlat, Whittington). 2015 Fehér (csoportos kiállítás, Első Magyar Látványtár, Diszel). 2015 Harry Potter illusztrációk (egyéni kiállítás, K11, Budapest). Silent Book – könyvterv. Heinrich Böll novellája nyomán egy olyan szöveg nélküli könyvet terveztem, amelyben arra keresem a választ, hogy a főhősnek miért van szüksége gyűjteni a hallgatásokat rádiós szerkesztőként, mi az a mennyiségű zaj, amit nap mint nap el kell viselnünk. Illusztrációkkal fogalmaztam meg, milyen élmény városban élni. Témavezető: Czakó Zsolt

Budapest, 11th July 1988. 2013–2016 Member of Workshopron. 2014 Nomad Letterpress (Professional Training, Whittington) 2015 White (Group wxhibition, First Hungarian Visual Collection) 2015 Harry Potter Illustrations (Individual exhibition, K11, Budapest). Silent Book – Book Design. Based on the short story of Heinrich Bröll, I designed a book without text that looks for the answer for why the main character, a radio editor, has to collect silence, how much noise we have to put up with day by day. I put the experience of living in a city into illustrations.


pipei borbála formatervező művész ma 1991. augusztus 30. Csongrád. 2010–2013 Szeged, BA. Építészeti síküveg. 2012 Izmir, Törökország. 2013–2016 NYME SKK AMI Formatervezés MA. Utazó színház. Pontok. Vonalak. Lapok. Rudak. Szintek. Terek. Víz. Fű. Fa. Illat. Minimalizmus. Forma. Fény. Mozgás. Robaj. Csend. Muzsika. Élmény. Test. Textúrák. Művészet. Katarzis. Sötét. Sírás. Szerelem. Libabőr. Fekete-fehér. Textil. Üveg. Tükör. Fa. Fém. Áttűnés. Erő. Kontraszt. Találkozás. Bátorság. Kitárulkozás. Kiábrándulás. Várakozás. Vágyakozás. Gyerekek. Család. Egyszerűség. Szegénység. Birtoklás. Befogadás. Kacagás. Buzgalom. Növekedés. Játék. Kísérlet. Taps. Bizalom. Remény. Témavezető: Csepregi Sándor, Gosztom András, Dr. Máthé Katalin

Csongrád, 30th August 1990. 2010–2013 BA, Szeged, Architectural Plate-Glass. 2012 Izmir, Turkey. 2013–2016 University of West Hungary, Institute of Applied Arts, Designer MA. Travelling Theatre. Dots. Lines. Sheets. Rods. Storeys. Spaces. Water. Grass. Scent. Minimalism. Shape. Light. Motion. Hurtle. Silence. Music. Experience. Body. Textures. Art. Catharsis. Dark. Weep. Love. Goosepimples. Black-and-white. Textile. Glass. Mirror. Wood. Metal. Transition. Power. Contrast. Encounter. Bravery. Self-revelation. Disillusionment. Expectation. Longing. Children. Family. Simplicity. Poverty. Possession. Adoption. Laughter. Zealousness. Growth. Game. Experiment. Clapping. Trust. Hope.


rosta emese ildikó tervezőgrafikus művész ma 1990. október 29. Pécs. Kubik Kortárs Művészetek Háza. Diplomamunkám egy elhagyatott ipari raktárépület rehabilitációjának vizuális arculattervezése. Az épület funkcióját egy hiánypótló kulturális központként határoztam meg, amihez vizuális megjelenést terveztem. A grafikai elemekhez elsősorban felhasználtam a választott épület külső formai jegyeit és a homlokzatok jellegzetességeit. A koncepció legfontosabb alapja a plakátok tervezésénél kialakított sokoldalú rendszer, melyet az arculat különböző felületein alkalmaztam. Így jöttek létre a plakátok mellett szórólapok és belépőjegyek, valamint a weboldal kétféle nézetben. Témavezető: Juhász Márton

Pécs, 29th October 1990. Kubik House of Contemporary Arts. My degree work is the visual image design of the rehabilitation of an abandoned industrial warehouse. I defined the function of the building as a suppletory cultural centre and designed a visual image for it. I derived the graphic elements from the outer features of the building and its facade. The main basis of the concept is a multilayered system worked out for posters, that I used on different surfaces of the image. This is how flyers, tickets and a website (in two views) also got realised


smiló dávid építőművész ma 1988. június 17. Budapest. A szerzői építészet kísérlete egy családi ház kapcsán. Mi az építész, ha nem terek és alaprajzok tervezésére koncentrál? Milyen építészet jön létre, ha nem műemléki értékű terek megismerése és újratervezése a cél? Hogyan mutatható be a lakás 20. századon átívelő problémája három lakás történetén keresztül? Diplomám a jó alaprajz és jó tér fogalmainak tagadásból kiindulva próbálta megérteni, hogy mit csinál az építész, amikor jó tereket és jó alaprajzokat tervez. Mi dolgozik ekkor az építészben? Az építészeti szakma saját törvénye, vagy a lakáson belül feltűnő állami kontroll évszázados hagyománya? Témavezető: U. Nagy Gábor, Dr. Wesselényi-Garay Andor

Budapest, 17th June 1988. The Experiment of Composer Architecture in a Detached House Project. What is the architect if they do not concentrate on spaces and layouts? What kind of architecture is the result if it is not listed spaces that are to be explored and redesigned? How to introduce the 20th century problem of apartment through the story of three of them? My degree work tries to understand what the architect does when designing good spaces and good layouts based on the denial of the notion of good spaces and good layouts. What drives the architect doing so? The peculiar law of architectural profession or the century-old tradition of state control appearing in the apartment?


szittár adél formatervező művész ma 1991. február 14. Zalaegerszeg. 2010–2013 NYME SKK AMI Formatervező BA. 2013– 2016 NYME SKK AMI Formatervező MA. 2014–15 Járműtervező MA (Umea Institute of Design, Svédország – Erasmus). Alternatív járműbelső – Személyi közlekedés 2040. Mit jelent a vezetési élmény az automatizált járművek korában? Milyen interakció zajlik a vezető és az intelligens gép között? Diplomamunkám az alapoktól való újragondolás és a sablonok elhagyása jegyében készült. Lényege egy emberközpontú, alternativ enteriőr tervezése, mely a vezetést fizikai értelemben és az interakció szempontjából is aktív tevékenységgé alakítja. Témavezető: Nádas Gergely, Bánáti Gábor, Mofarm Kft. (Molnár L. Péter)

Zalaegerszeg, 14th February 1990. 2010–2013 UWH IAA, Designer BA. 2013–2016 UWH IAA, Designer MA. 2014–2015 Vehicle Designer MA (UMEA Institute of Design, Sweden – Erasmus) Alternative Vehicle Interior – Personal Trnasport 2040. What does driving experience mean in the era of automated vehicles? What kind of interaction is going on between the driver and the intelligent machine? My degree work was created leaving clichés behind and a rethought from the bases. Its essence is the design of a human-centered alternative enterior that turns driving into an active action from physical and interactive point of view as well.


facebook.com/amielokeszito

ami.elokeszito@gmail.com

+36 20 941 1873


Profile for University of Sopron Institute of Applied Arts

Diploma 16  

University of West-Hungary Institute of Applied Arts Degree 2016

Diploma 16  

University of West-Hungary Institute of Applied Arts Degree 2016

Profile for nyme-ami
Advertisement