1 minute read

Cykelstråken - ny etapp

[ CYKLA ]

Cykelstråken – ny etapp klar

Nu går det att ta sig fram på två hjul längs en sammanhängande cykelväg från Arnö till Harg via de centrala delarna av Nyköping - en sträcka på nära åtta kilometer.

När det framtida resecentret är klart ska det gå att promenera och cykla längs ett stråk som sträcker sig hela vägen från Arnöleden fram till Södra Bangårdsgatan. Redan nu har nästan hela sträckan bundits ihop, i och med att den sista etappen av Fruängsgatan är färdigställd.

Där har arbetet pågått under våren och sommaren och har alldeles nyss avslutats. Resultatet är en ny gång- och cykelväg med dubbelriktning, förbättrad belysning och nyplanterade träd.

– MED DEN HÄR ETAPPEN av stråket och breddningen av gång- och cykelvägen utmed Repslagaregatan mellan Fruängsgatan och Brunnsgatan blir det en sammanhängande gång- och cykelväg från Arnö till Harg. Det är en sträcka på nästan åtta kilometer och den planeras

att sopsaltas under vintersäsong för att underlätta vintercykling, säger Robert Karlsson,gatuingenjör på Tekniska divisionen i Nyköpings kommun.

Projektet har genomförts i tre etapper, varav den första innebar att Teatertorget samt ett gång- och cykelstråk mellan Västra Kvarngatan och Västra Storgatan byggdes. Det var under förra våren. Under hösten samma år blev sträckan klar mellan Västra Kvarngatan till Hamnvägen.

TEXT OCH FOTO ELIN GLANELL