Page 1

Forandring fryder

Hvordan takler du at vinden blåser fra nytt hold? Uro i markedene, ny teknologi, nye bedriftsøkonomiske og politiske utfordringer. Verden er alltid i endring, men aldri før har endringene vært så omfattende som nå. Vårt lederprogram setter fokus på lederen som katalysator for endring og gjennomføres over fire moduler på Solstrand Hotel og Bad i perioden september 2011 – april 2012. Våre erfarne seminarholdere har solid strategisk og operativ ledererfaring, vi hjelper deg å tilpasse din bedrift til nye rammevilkår.

August Kjerland jr Daglig leder Euro Marketing AS august@euromarketing.no Tlf 907 39 916


the strongest species “ Itthatis notsurvive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change. - Charles Darwin


hvem hva hvordan Seminaret egner seg for ledere og ledergrupper som ønsker kompetanse i å gjennomføre endringer på en effektiv og vellykket måte. I løpet av programmet vil deltakerne få faglig påfyll, erfaringer og innsikt som hjelper dem til positiv håndtering av endringsprosesser i sine respektive bedrifter, samt til å utvikle seg som leder generelt. En viktig del av programmet er møte med ledere fra andre bedrifter… Seminaret gjennomføres som et åpent program med deltakere fra ulike bedrifter. Programmet strekker seg over 12 måneder og består av fire fellessamlinger pluss et separat innledende møte i de respektive bedriftene for å kartlegge konkrete endrings-, omstillings- og generelle lederutfordringer. Det innledende møtet varer noen timer, mens fellessamlingene går over to hele dager med overnatting og felles middag om kvelden den første dagen. Den pedagogiske formen vil være veksling mellom teorigjennomgang og erfaringsutveksling i plenum, arbeid med egne problemstillinger i grupper, strukturerte øvelser, rollespill og case-studier.


hvor Vakre og ĂŚrverdige Solstrand Hotel og Bad ligger pĂĽ Os, kun 30 kilometer fra Bergen og Flesland flyplass.


når Modul 1

Lederrollen i endring – forandringens utfordringer 27. – 28. september 2011

Modul 2

Endringsledelse – utvikling av ledere og organisasjon 15. – 16. november 2011

Modul 3

Team building – team som fundament i en dynamisk organisasjon 21. – 22. februar 2012

Modul 4

Kultur for endring – lederen som kulturbærer og katalysator 24. – 25. april 2012

kursledere August Kjerland jr. Daglig leder Euro Marketing AS • Utdannelse fra Drexel University, Philadelpha, PA, USA, Commerce & Engineering med Major: Marketing • Lang erfaring innen nasjonal og internasjonal ledelse • Sterk erfaring innen styrearbeid med flere verv som styreleder • Startet flere bedrifter og forretningsområder i Norge og i USA • Erfaring fra konsulentvirksomhet, shipping, næringsmiddel, bergverk, handel, offshore vind og skipsutstyrsbransjene Frode Vatnelid • Utdannelse fra Sjøkrigsskolen, NHH og BI • Operativ og strategisk ledererfaring fra ulike bransjer • Bred erfaring med lederutvikling i ulike bransjer • Erfaring fra undervisning og lederutdanning på høyskolenivå • Lang konsulenterfaring • Er i dag adm. dir. i et internasjonalt rettet IT-selskap

velkommen Kontakt August Kjerland jr 907 39 916 / august@euromarketing.no for mer informasjon.

EuroMarketing  

DM til kunder

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you