Page 1

Nyhedsbrevet December 2011

MUS, LUS og GRUS Udviklingssamtalerne, som vi kender som MUS, LUS og nu også GRUS, venter fremme. Det er en særlig mulighed for at rette opmærksomhed på din faglige og personlige udvikling i BO-VEST. Budskabet fra ledelsen: Brug den! I januar og februar kommer MUS, LUS og nu også GRUS til at være at finde i alle medarbejderes kalendere. MUS står for medarbejderudviklingssamtale, mens LUS er lederudviklingssamtale. GRUS er gruppeudviklingssamtale, som er noget nyt i BO-VEST. Men det er ikke det eneste nye. To arbejdsgrupper har også arbejdet på fuldt tryk for at gøre de skemaer, som danner rammen om samtalen endnu bedre. Fortsættes på side 2

Kursus i at syne boliger

Julefrokost

Der er fortsat ledige pladser på et synskursus onsdag den 18. januar 2012. Kurset bliver afholdt i beboerhuset i afdeling VA, 4 Syd. Tilmelding hurtigst muligt til Vibeke Rømming på vir@bo-vest.dk.

Årets julefrokost i BO-VEST blev et brag af en fest. Et rekordstort antal deltagere, 133 festglade mennesker, havde fundet vej til Malervangen, der dannede en fantastisk ramme om julefrokosten.

Indhold

MUS, LUS og GRUS . . . . . . . . . . . . 1 Julefrokost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Kursus i at syne boliger . . . . . . . . 1 Lønsedler i E-boks . . . . . . . . . . . . . 2 Hvorfor ikke Brøndby Strand? . . 3 På ski i Isaberg . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Førstehjælpskursus . . . . . . . . . . . . 4 Nyt om navne . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Festen startede med en velkomsttale ved direktør Ulrik Brock Hoffmeyer, inden Ole Thorbek fra Kommunikation & Udvikling iklædte sig en sheikdragt og falbød en aften i selskab med en arabisk prins. Så var stemningen ligesom sat, og den fortsatte under spisningen! Under spisningen blev der også budt på en til lejligheden komponeret sang fra Gert Pedersen og Jette Stenholt. Det var ikke den nemmeste sang denne verden har set, men de feststemte mennesker i BO-VEST sang med efter allerbedste evne. Fortsættes på side 2

1


Nyhedsbrevet December 2011

Julefrokost

MUS, LUS og GRUS

På sin vis er spisningen det sociale højdepunkt ved julefrokosten. Det er her ansatte på kryds og tværs af hele BO-VEST kan mødes i festligt lag og under afslappede former. Det så da også ud som om, de mange fremmødte havde nogle gode timer

Forberedelse er alfa omega for den gode samtale og det gælder både medarbejder og leder, siger Annesophie Hansen. Samtaleskemaerne er en god rettesnor for forberedelsen. Du finder dem vedhæftet denne udgave af Nyhedsbrevet. De retter sig mod overvejelser omkring den udviklingssituation, som du som medarbejder har gennemgået siden sidste MUS. Ligesom du kan overveje, hvilke udviklingsønsker du har for det nye år.

Fortsat fra forsiden

Fortsat fra forsiden

Gruppesamtaler Også trivsel, motivation, præstation og samarbejde er centrale temaer for udviklingssamtalerne, der naturligvis kan suppleres efter individuelle behov. For at sikre samtalens udbytte fremadrettet skal der i fællesskab samles skriftligt op på de aftaler, der bliver indgået under MUS, LUS eller GRUS i udviklingsskemaet. Skemaet skal underskrives af parterne og gemmes. Samtaleskemaet kan også udfyldes som referat af samtalen og gemmes af samtalens parter. Det nye initiativ, GRUS, er et tilbud, som teamet eller projektgruppen kan supplere MUS med. Den første GRUS er netop blevet holdt i regnskabsteamet i Økonomi. Set med andre øjne Mens MUS og LUS fokuserer på den enkelte medarbejders udvikling, fokuserer GRUS på gruppens. Formålet er det samme: at afdække udviklingen inden for både faglighed og trivsel. I regnskabsteamet var det en god oplevelse. ”Det fungerede rigtig godt. Der kom nogle helt andre ting frem, og det var udbytterigt, at det også blev set med andre øjne”, fortæller Pia Keis og Gabriella Istefanos, der begge er del af regnskabsteamet. Et af elementerne i GRUS er nemlig, at der er en facilitator til stede, som ikke er del af teamet. Økonomichef Kenn Erik Hansen deltog også, og han satte stor pris på ærlighed og åbenhed, som han oplevede medarbejderne viste. ”Det er den eneste vej mod udvikling”, fortæller han.

i selskab med kolleger og den traditionelle julemad. Efter maden var der lagt op til dans og hurlumhej. Enkelte deltagere må have været meget tidligt oppe, for de faldt sjovt nok i søvn på deres stole tidligt på aftenen. Andre havde i den grad kridtet danseskoene, så der blev gået til den til tidens og fortidens toner – for ikke at nævne aftenens kok, der ikke bare kunne lave mad, han kunne sørme også spille på saxofon. Alt i alt var det dog en storslået eftermiddag og aften. Tak til Giv Andersen, Morten Bergstrøm og Mette Hoffmann, der havde arrangeret julefrokosten. Det kan vi trygt lade ligge i deres hænder til næste år.

2

Lønsedler i E-boks BO-VEST går snart over til elektroniske lønsedler. Fra 1. januar finder du derfor din lønseddel på din netbank og i din e-boks. Fra 1. januar 2011 vil alle medarbejdere modtage deres lønsedler via E-Boks. Dermed får du en elektronisk version af lønsedlen, som du kan hente via e-boks, eller på netbank, hvortil der også er adgang via E-Boks.

I januar 2012 vil lønseddel både blive udsendt elektronisk og på papir. Der vil være hjælp og undervisning til de medarbejdere, som måtte have behov herfor. Mere information herom udsendes i december. E-boks er et tiltag, der betyder, at BO-VEST sparer på porto og papir. Investeringen i systemet er sparet hjem på under et år. På sigt vil E-Boks også give mulighed for at sende andre informationer til alle medarbejdere.


Nyhedsbrevet December 2011

Hvorfor ikke Brøndby Strand? Beboerne finder hjemlighed og tryghed i deres boligområde, men det er der ikke mange andre, der forstår. I Brøndby Strand står flere lejligheder tomme. Interessenter på kryds og tværs var samlet i Café 13 en aften i november for i fællesskab at finde nye veje til at øge tiltrækningskraften ved Brøndby Strand. Afdelingsbestyrelser, boligorganisationer, politikere og embedsmænd fra Brøndby Kommune var blandt de, der var repræsenteret, da Herfra og Videre havde inviteret til sparring om udlejningssituationen i Brøndby Strand. Hjemlighed En repræsentant fra Niras fortalte om Brøndbyerne. Niras har netop lavet en undersøgelse, der har sat fokus på, hvem der bor i Brøndby, hvorfor de bor der, og hvad de sætter pris på. Svaret er klart: I Brøndby er det ikke jordomrejsen, der står øverst på ønskesedlen, men derimod er det helt nære i fokus. Brøndbyerne drømmer om hjemlighed. Og de har fundet det i deres boligområde. At det også gælder i Brøndby Strand var tydeligt blandt de beboere, der var repræsenteret. ”Det skal ikke være et skønmaleri. Men jeg kunne ikke forestille mig at bo noget andet sted”, sagde én. Står sammen Charlotte Normann, der er ejendomsmægler i Home, var også inviteret på podiet for at nuancere tilgangen til udlejningssituationen, inden der blandt deltagerne i grupper blev brainstormet løs på barrierer og løsningsmuligheder. ”Det var rigtig godt at have en masse kapaciteter samlet. Alle de forslag og ideer, der blev bragt op, kan bruges i det fremtidige image arbejde i Brøndby Strand under den kommende Helhedsplan”, fortæller Anette Hestlund, der er sekretariatsleder i NetværksKontoret. Anette peger også på, at mødet viste, at rigtig mange står sammen om at løfte, og at kommunens opbakning blev understreget. Samarbejdet på tværs skabte grobund for en tavle fyldt med nye idéer. De vil blive præsenteret på Herfra og Videres styregruppemøde i januar.

Herfra og Videre er Brøndby Strands boligsociale helhedsplan, som gennemføres af De 9 og Brøndby Kommune med støtte fra Landsbyggefonden. De 9 er ni boligafdelinger i Brøndby Strand, der er gået sammen i et partnerskab, som i fællesskab gennemfører både boligsociale projekter i bydelen. Styregruppen for De 9 består af formændene for de ni boligafdelinger, repræsentanter fra boligadministrationerne samt repræsentanter fra Brøndby Kommune.

3


Nyhedsbrevet December 2011

På ski i Isaberg?

Førstehjælpskursus

Få en anderledes oplevelse sammen med dine kolleger. Tag med, når Personaleforeningen hopper på bussen til Isaberg for at stå på ski.

Nu udbyder BO-VEST igen kursus i førstehjælp til alle. HUSK: Det værste du kan gøre, hvis du bliver vidne til en ulykke er - ingenting!

Flere har vist interesse for en personaleskitur igen. Derfor er skituren nu på tegnebrættet. Datoen bliver den 22. januar 2012. Der vil være afgang med bus kl. seks om morgenen, og vi er fremme omkring halv ti. Klokken halv fem vender bussen snuden hjemad, og ved ottetiden om aftenen skulle vi være tilbage igen. Er du interesseret? Så mail til Søren Scheller, som er en del af Personaleforeningen, senest fredag den 16. december. Mailadressen er: ssc@bo-vest.dk. Medlemmer af personaleforeningen får betalt bus og liftkort. Leje af ski og støvler koster ca. 200 kr. Hvis du har lyst til at tage familien med, kan det også lade sig gøre for egen regning. Du kan læse mere om området, priser m.v. ved at følge linket her: http://www.isabergski.dk/. Er der mod forventning ingen sne, bliver turen selvfølgelig aflyst.

Du har nu muligheden for at deltage på et 6 timers livreddende førstehjælpskursus ganske uden omkostninger, du skal bare stille dig selv til rådighed med ørene ude og mod på at tage fat. Kursusindhold • Korrekt alarmering • Kunstigt åndedræt • Introduktion til hjertestarter • Hjertemassage til børn og voksne • Standsning af store blødninger • Nødflytning • Chokforebyggelse m.v. Kursusmulighed nr. 1 Torsdag den 22. marts 2012 kl. 09.00 – 15.30 inkl. frokost Kursusmulighed nr. 2 Mandag den 16. april 2012 kl. 09.00 - 15.30 inkl. frokost. De 2 kurser er identiske og afholdes begge i BO-VEST, Malervangen 1, mødelokale 10. Hvis du kunne tænke dig en plads, skal du kontakte Vibeke Rømming på telefon 88 19 00 88 eller vir@bo-vest.dk for tilmelding. Husk at du skal aftale med din leder, at du tilmelder dig kurset. Der er 16 pladser på kurset, så skynd dig og meld til. Det er først til mølle princippet. Sidste tilmeldingsfrist er den 3. februar 2012.

Nyt om navne Ansættelser Line Unhold Frylund blev fastansat i Finansteamet pr. 1. november. Jan Kristen Støvring blev ansat som ejendomsfunktionær pr. 1. november. Jacob Hollmann blev ansat som ejendomsfunktionær pr. 1. december. Niels Bloch Jensen blev ansat som projektleder i Byg pr. 1. december. 10 års jubilæum Johnny Persson, Maglelund Susanne Søby Thomsen, Silergården Søren Scheller, IT Annesophie Hansen, Kommunikation og Udvikling

4

Fratrådte ved årets udgang Henrik Hansen Jette Thelin Nanna Marie Lyngman Nana G. Nielsen Lone Kaas-Larsen Marie Turay Arne Larsen Sven Nielsen

APV-Ros

Svarprocenten ved APV’en har været på hele 99 pct. Derfor er der ros fra ledelsen til alle medarbejderne.

Nyhedsbrevet december 2011  

Elektronisk nyhedsbrev for ansatte i BO-VEST.

Nyhedsbrevet december 2011  

Elektronisk nyhedsbrev for ansatte i BO-VEST.

Advertisement