Page 1

Nyhedsbrevet December 2012

Julefrokost i BO-VEST

Der var masser af saxofonmusik, sang og sjove strømper, da årets julefrokost i BO-VEST løb af stablen på Malervangen. Stemningen var høj, og det blev et brag af en fest. Der blev lagt ud med en lille velkomstdrink, inden gæsterne tog plads ved de veldækkede borde i kælderen. Både kantinen og det store mødelokale var pyntet flot op i nytårstema, og der var sørget for sjove hatte til samtlige deltagere. Middagen startede med en velkomsttale ved direktør Ulrik Brock Hoffmeyer, inden Niels Bloch-Jensen fra Byg præsenterede aftenens særlige snaps, som var brygget på Paradisæbler fra Malervangens have. På sin vis er spisningen det sociale højdepunkt ved julefrokosten, og det så da også ud til, at de ansatte havde nogle gode timer og fik snakket på kryds og tværs. Ind i mellem den livlige snak og latter, blev der også tid til lidt underholdning i musikkens tegn. Her brillerede Ole Thorbek fra Kommunikation og udvikling med Sangen om Larsen, og aftenens kok gav den ligesom sidste år gas på sin saxofon. Gert Pedersen og Jette Stenholts sang om BO-VEST blev også sunget efter bedste evne af gæsterne. Til sidst blev middagen rundet af med kåringen af aftenens flotteste strømper. Her gik prisen til Susanne Palstrøm fra Galgebakken og Torben Birkebæk fra 4 Syd. Efter maden gav deltagerne den gas med mere eller mindre avancerede danse til tidens og fortidens toner. Nogle måtte kapitulere og drage hjemad tidligt, mens andre blev og lukkede festen. Alt i alt blev det en storslået eftermiddag og aften. Mange tak til festudvalget, som havde sørget for rammerne til en rigtig god fest.

Indhold Julefrokost i BO-VEST. . . . . . . . . 1 Kollegakarrusellen. . . . . . . . . . . . 2 Intranet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Beboerdemokratiet lever. . . . . . 3 Julebazar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Beboere med særlige behov. . . 3 Ny kunst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Kære alle, Nu nærmer vi os for alvor den søde juletid, og vi er snart på vej ind i det nye år. I den anledning vil jeg gerne sige jer rigtig mange tak for den indsats, I alle har ydet i året, der er gået. Tak for det gode samarbejde hen imod at blive den førende boligadministration på Vestegnen. Jeg håber I og jeres familier får en dejlig jul samt et sjovt og muntert nytår. Jeg ser frem til at se jer alle igen i januar til et nyt og spændende år i BO-VEST.

Ny overenskomst . . . . . . . . . . . . . 4 Månedsopgørelse. . . . . . . . . . . . . 4

De allerbedste ønsker - Ulrik

Nyt om navne. . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1


Nyhedsbrevet December 2012

Kollegakarrusellen:

En god arbejdsplads Søren Scheller, Belinda Frandsen og Tina Jepsen startede alle som elever i VA. Kollegakarrusellen har denne måned spurgt dem, hvad de husker fra deres elevtid. Tina startede som kontorelev i 1992. Hun arbejder i dag som souschef for kommunikation og udvikling i BO-VEST. Da Søren startede som elev i 1989 var han allround-elev, men brugte dog mest tid i VA’s økonomiafdeling. I dag er han it-chef. Belinda var Elevpolitik i BO-VEST Der bliver i øjeblikket arbejdet på at udarbejde en elevpolitik i BO-VEST. Formålet med elevpolitikken er blandt andet at bidrage til det samfund, vi opererer i, ved at skabe flere praktikpladser. Formålet er selvfølgelig også, at endnu flere kvalificerede elever kan fortsætte i organisationen, når de er færdige med deres uddannelse. Udkast til elevpolitikken bliver præsenteret på VN den 6. december til en første drøftelse.

Belinda Frandsen, Tina Jepsen og Søren Scheller.

også kontorelev, da hun startede i 1997 og arbejder i dag som sagsbehandler i Boliggruppen. En god tid Både Søren, Belinda og Tina tænker tilbage på deres elevtid med glæde. Det uddyber Søren, som synes, at han havde et rigtigt lærerigt forløb. ”Jeg fik ansvar og fik lov til at prøve rigtig mange ting”, fortæller han. Tina peger også på ansvaret som en god ting og fortæller, ”der var stor tillid til, at jeg kunne løse opgaverne. Sammen med de rutineprægede opgaver var der også mange gode og udfordrende opgaver med et vist ansvar. For eksempel fik jeg det som ansvarsområde at stå for alle flytteopgørelser”. Gode kollegaer Da vi fra Nyhedsbrevet spørger til, hvorfor de alle har valgt et blive hængende efter deres elevtid var slut, er de alle enige om det enkle svar, at ”det er en god arbejdsplads”. Det uddyber Belinda, som fortæller, ”de gode kollegaer betyder jo selvfølgelig også meget”. Tina giver Belinda ret og fortæller desuden, ”der er også stor mulighed for udvikling, og samtidig kan jeg godt lide at arbejde et sted, hvor vi tager et socialt ansvar”. Meget har ændret sig Søren fortæller også at der er sket meget siden dengang. ”Meget har ændret sig siden min elevtid”, fortæller han og fortsætter, ”it var meget begrænset dengang. De fleste ting blev gjort manuelt. Afdelingsbudgetter og langtidsplaner blev lavet på skrivemaskiner eller i et meget simpelt wordperfect tekstbehandlingssystem og alle udregninger skete på en bord-regnemaskine. Jo, jo det tog sin tid”, griner han.

Intranet på vej Intranettet er ved at gøre sit indtog i BO-VEST, og der er nu indgået en aftale med en leverandør. Valget faldt på et standardsystem fra ’Intranote’, som er blevet stærkt anbefalet af boligselskabet 3B. Intranote står ligeledes for platformen til Hjørring Kommunes intranet – et intranet, som har fået prisen ’Danmarks Bedste Intranet’.

Lanceringen af intranettet forventes at finde sted i februar – marts 2013. Inden da kommer der til at være en række workshops, hvor selve intranettet, med struktur, indhold og layout, bliver udformet i et tæt samarbejde mellem Intranote og BO-VEST. Deltagerne på disse workshops vil blive bredt repræsenteret af de forskellige personalegrupper i BO-VEST. Indholdet kommer til at spænde bredt med alt fra en blå bog over medarbejderne i BO-VEST, information om personaleforening og mission/ vision. ”Formålet med intranettet er at samle en del af den interne kommunikation, gøre det nemt at finde den fornødne information og skabe en fælles platform for interaktion på tværs af afdelingerne i BO-VEST”, udtaler IT-chef Søren Scheller, som er tovholder på projektet.

2


Nyhedsbrevet December 2012

Beboerdemokratiet lever Stort fremmøde til flere informationsmøder og afdelingsmøder i flere boligafdelinger vidner om, at beboerdemokratiet lever i bedste velgående. Det forgangne efterår har budt på flere store beboer- og afdelingsmøder i VA, AB og Tranemosegård. Det har ikke været spor unormalt, at flere hundrede mennesker er dukket op på møderne. De kommer for at tage del i demokratiet, få indflydelse og for at engagere sig i det boligområde, de bor i. Der var over 100 personer til stede, da Gurrelund/Bjerrelund afholdt ekstraordinært afdelingsmøde, hvor det skulle besluttes, om

Husk Julebazaren Husk, at der er Julebazar i kunstforeningen i eftermiddag den 5. december kl. 15.30 på Malervangen. Her kan du nyde et glas gløgg og lidt julegodter, mens du går på indkøb hos de kreative udstillere Galerie Vickie og Jette Lieberkind. På julebazaren kan du blandt andet købe keramik, tørklæder, smykker og flotte dekorationer.

beboerne skulle have individuelle vandmålere og indføre betalingsvaskeri. Der var dog et stort flertal i mod de to forslag. Der var 320 beboere, som mødte frem til informationsmøde om den kommende renovering i gårdhusene i Albertslund Syd, og der var også over 300 fremmødte, da AB Vest og VA 6 Vest stod for et fælles informationsmøde om den kommende helhedsplan. Det store fremmøde gentog sig på de to afdelingers ekstraordinære beboermøder senere på efteråret, og der var store flertal for renoveringsplanerne.

Øget indsats for beboere med særlige behov På det seneste styringsdialogmøde med Albertslund Kommune besluttede BO-VEST og kommunen at øge indsatsen for de beboere, som har et særligt behov for hjælp. BO-VEST og Albertslund Kommune vil sætte fokus på samarbejdet i forhold til beboere med særlige behov Det kan være decideret psykiske sygdomme eller beboere, der går igennem en svær periode. ”Vi har haft en konstruktiv dialog med Albertslund Kommune omkring denne problemstilling, og vi ønsker at indgå et tættere samarbejde i dagligdagen”, udtaler servicechef Anita Kjeldsen. Derfor har alle relevante medarbejdere i BO-VEST nu fået kontaktoplysninger på medarbejdere fra kommunen, som de kan kontakte, når de møder en beboer, som har det svært. Du kan som medarbejder i BO-VEST se nogle ting, som kommunen ikke oplever. Omvendt er det kommunen, der har ressourcerne og uddannede medarbejdere til at hjælpe, når en beboer har psykiske problemer. Kommunen har tavshedspligt i forhold til diagnoser og lignende. Men der er ingen juridiske problemer i, at du som medarbejder videregiver oplysninger til kommunen, hvis du ser noget upassende eller en mistænkelig adfærd hos en beboer. Hvis ikke beboeren umiddelbart ønsker at tage imod hjælp, kan vi måske være med til at motivere beboeren til at synes, det alligevel er en god ide med den nødvendige hjælp.

3


Nyhedsbrevet December 2012

Ny kunst: Maleri eller scenografi Emil T kan beskrives som en maler, men også som en scenograf. I december kan du se hans værker udstillet på Malervangen. Denne måned kan du opleve Emil Ts kunstværker på Malervangen. Hans kreationer har normalt en rumlig kontekst, hvori han præsenterer referencer til film, musik, videnskab og litteratur. Det gør han ved hjælp af skrøbelige konstruktioner af linjer, farver og former. Ved første øjekast kan malerierne, der mest er drevet af figurer, minde om symbolikken i det 19. århundrede. Med en lang karriere som studie- og nyhedsfotograf i baggagen stiller Emil T dog snarere spørgsmål, som er relevante i forhold til den moderne psykologis narrative elementer i mediet. Hvis værkerne har vagt din interesse, kan du opleve mange flere af dem på hjemmesiden www.emil-t.dk.

Månedsopgørelser for december

Da lønnen udbetales allerede den 21. december 2012, er det i denne måned særligt vigtigt, at du afleverer din månedsopgørelse til Løn til tiden. Husk at aflevere senest den 10. december. Du skal også huske at aflevere kilometer­opgørelse senest den 10. december 2012. På forhånd tak og god jul!

Kolofon

Nyhedsbrevet er udgivet af BOVESTs kommunikationsafdeling. Ansvarshavende: Annesophie Hansen Redaktion: Martin Kristiansen, Line Nyhuus Grafik og layout: Marie Hellesøe Har du ris, ros, tips eller forslag til artikler? Kontakt os på mkr@bo-vest.dk

Ejendomsfunktionærerne stiger i løn Ejendomsfunktionærerne har fået ny overenskomst. Det betyder en lønstigning på 1,4 pct., som gælder tilbage fra den 1. marts 2012. Derfor har alle ejendomsfunktionærer fået reguleret deres løn med 1,4 pct. i lønnen for november måned. De har i samme lønkørsel fået udbetalt efterreguleringen fra den 1. marts 2012 til den 31. oktober 2012. Medarbejdere, som er ansat efter den 1. marts, har fået udbetalt efterreguleringen for perioden fra deres ansættelsesstart og frem til den 31. oktober.

Nyt om navne

Velkommen i BO-VEST

• L ine Frylund, finansmedarbejder i administrationen, starter som administrativ medarbejder i Galgebakken den 1. januar. • Driftsassistent Tommy Nielsen rykker den 1. januar fra Kanalens Kvarter til 4 Række.

Tak for denne gang

• J anne Jønck havde sidste dag som leder af Stamhuset i Greve Nord den 30. november. • Svend Klausen har sidste dag som ejendomsfunktionær i 4 Række den 31. december. • Børge Frederiksen har sidste dag som ejendomsfunktionær i 4 Række den 31. december. • Merete Østergaard Krapper har sidste dag som projektleder i Byg den 31. december.

4


Nyhedsbrevet December 2012

5


Nyhedsbrevet December 2012

6


Nyhedsbrevet December 2012

7


Nyhedsbrevet December 2012

8

Nyhedsbrevet december 2012  

Nyhedsbrev for ansatte

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you