Page 1

Nyhedsbrevet August 2012

Tid til medarbejderdag Den årlige medarbejderdag nærmer sig, og sløret kan nu løftes for, hvad der skal ske. Sæt kryds i kalenderen. Den 21. september er det tid til den årlige medarbejderdag i BO-VEST. Her må bunkerne på skrivebordet vente, og ukrudt i boligafdelingerne må gro. Alle medarbejdere i BO-VEST samles til en begivenhedsrig dag med både faglighed og sociale aktiviteter. Medarbejderdagen bliver i år holdt i Hedehusenes Kulturcenter. Ny strategi foldes ud Et af punkterne på programmet er den nye strategi. Det er tid til, at den skal foldes ud i hele organisationen og omsættes til medarbejdernes dagligdag. Leg og messe Om eftermiddagen er der messe og fri leg. På messen er der mulighed for at summe rundt mellem en række stande og lære om eksempelvis miljø, vand, varme, affaldssortering, ergonomi og psykisk arbejdsmiljø. Hvis du har lyst til at lege, er der boldspil og andre lege på programmet. Om aftenen er der mulighed for at tilmelde sig til spisning og efterfølgende hygge. Nærmere program og invitation til medarbejderdagen følger senere i denne måned.

Sikkert at arbejde i BO-VEST

AMO holder møde Arbejdsmiljøorganisationen holder møde den 11. september. Ønsker du noget på dagsordenen, så skriv til Christina Viuf på: cvi@bo-vest.dk.

Der er et sikkert arbejdsmiljø i BO-VEST. Det viser det sikkerhedstjek, som AMO lavede af organisationens forskellige områder lige før sommerferien.

Indhold Tid til medarbejderdag . . . . . . . . . 1 Sikkert at arbejde i BO-VEST. . . . . 1 Kollegakarrusellen. . . . . . . . . . . . . . 2 IT i fuld sving. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Skulpturudstilling. . . . . . . . . . . . . . . 2 Nye ferieregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Arbejdsmiljøgrupperne har afsluttet deres årlige sikkerhedstjek i alle områder af BO-VEST, og sikkerheden ser ud til at være i orden. ”En hurtig gennemgang af resultaterne bekræfter den generelle oplevelse af, at der arbejdes rigtig godt med arbejdsmiljøet”, fortæller Carsten R. Larsen fra driftsafdelingen.

Månedens kunstner . . . . . . . . . . . . 4

Ganske godt En tredjedel af områderne har fået vurderingen ”god”. Her er der bare styr på tingene hele vejen rundt. Resten af områderne har opnået vurderingen ”’middel”. Der bliver her generelt set arbejdet godt med tingene, men typisk halter det en smule med dokumentationen i sikkerhedsmappen, eller der er et par steder, hvor der er plads til forbedring af indsatsen.

Nyt om navne. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Ingen områder fik vurderingen ”dårlig”.

Mindre vand i Blokland. . . . . . . . . 3 Vision og værdi. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Julefrokost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Fortsættes på side 2

1


Nyhedsbrevet August 2012

Sikkert at arbejde i BO-VEST Fortsat fra forsiden

Sparer på papiret Registreringen af sikkerheden blev denne gang foretaget direkte på iPad. Det har afløst papir og kugle­ pen og samtidig gjort arbejdet lettere for arbejdsmiljørepræsentanterne. ”Det har været en fantastisk hjælp”, fortæller Willy Jørgensen, som er arbejdsmiljørepræsentant i driftsområde 1 og fortsætter, ”da vi var færdige med tjekket skulle vi ikke hjem for at skrive kommentarer på de forskellige ting, der var observeret – det har sparet meget tid”. De ansvarlige ledere for de enkelte områder har i juli fået tilsendt resultatet af sikkerhedstjekket og er i gang med at følge op på det, der måtte være. Arbejdsmiljøudvalget bliver orienteret på et møde den 11. september, og alle medarbejdere orienteres på personalemøder i løbet af september og oktober.

Kollegakarrusellen:

Et bekræftende job Kollegakarrusellen ser nærmere på stillingen som projektkoordinator. Hanne Sanderhoff Degn er projektkoordinator i Greve Nord Projektet. ”Helt overordnet går det ud på, at jeg står for at koordinere to af de i alt fem indsatområder i Greve Nord Projektet”, fortæller Hanne. Spændende idéudvikling Hanne kan især godt lide selve ideudviklingen i projekterne. ”Det er spændende at udvikle en ny idé og forme en ny indsats eller et nyt projekt. Jeg skal jo sørge for at skabe kontakt til de forskellige interessenter i et nyt projekt. Det kan både være beboere, foreninger, virksomheder og kommuner”. Hanne fortsætter: ”Formålet er at skabe levende, spændende og trygge boligområder for beboerne”. Opgaverne varierer meget, og der er næsten ikke to dage, der er ens. ”En sjælden gang kan man have en stille dag på kontoret, men oftest er der fart på og masser af de berømte bolde i luften” fortæller Hanne. Det har en effekt Det Hanne bedst kan lide ved jobbet som projektkoordinator, er at være så tæt på beboerne: ”Projekternes succes, kvalitet og forankring er meget afhængig af beboerne, og det er fedt at se deres gejst og engagement. Og så er det bare bekræftende, at man kan se, at det er noget der gør en forskel for beboerne i deres hverdag”. For nylig har Hanne også fået titlen som tillidsrepræsentant for AC’erne og formand for AC klubben i BO-VEST.

It i fuld sving It-afdelingen i BO-VEST har brainstormet. Nu er der flere nye ideer i støbeskeen. ”Det startede med, at vi satte os sammen og lavede en brainstorm i forhold til, hvordan BO-VEST kan digitaliseres”, fortæller it-chef Søren Scheller og fortsætter, ”herefter kiggede vi på, hvad der er realistisk at gennemføre inden for et halvt til et helt år”. Til de ideer hører eksempelvis et intranet. ”Til at starte med bliver det nok et simpelt intranet, men det vil være et værktøj, som er til stor værdi for medarbejderne”, fortæller Søren Scheller. Du kan lige nå det Kunstforeningen besøger Hyldespjældets skulpturudstilling tirsdag den 7. august kl. 16.30. Tag med på 1½ times rundvisning til de 40 flotte og meget forskellige skulpturer. Tilmelding skal ske til Jette Stenholt senest den 3. august kl. 12, så du kan stadig nå det. Skriv til jst@bo-vest.dk. Du kan se hele invitationen her: O:\ BO-VEST_administrationen\Kommunikation\Bilag\Skulptur.pdf

E-flyttesyn og sms’er Elektronisk flyttesyn af lejemål er også på programmet. Det forventes at starte allerede til efteråret. ”Vi ønsker også at få lavet en sms-løsning, som vi både kan bruge til at kommunikere internt, men også til afdelingsbestyrelser og beboerne”, siger Søren Scheller, som også fortæller, at det er blevet besluttet at lave en portal, hvor medarbejderne kan indtaste kørsels- og arbejdstimer direkte i lønsystemet. Strategi for it- og digitalisering Alle it-projekterne er endnu ikke godkendt af ledelsen i BO-VEST, og projekterne vil løbende blive prioriteret ud fra deres vigtighed i forhold til hele organisationen. Der arbejdes i øjeblikket også på en plan for digitaliseringen af BO-VEST fra 2013-2016. Tanken er, at det hele skal munde ud i en fælles itog digitaliserings­strategi for BO-VEST. 2


Nyhedsbrevet August 2012

Nye ferieregler

Vision:

BO-VEST vil være det førende b o l i g ­ administrations­­ s e l s k a b på Vestegnen.

Værdi: Vi er ressource­ b e v i d s t e .

Mindre vand i Blokland Et højt vandforbrug i Blokland fik beboere, bestyrelse og ansatte til at reagere. Et år senere er forbruget sænket med næsten 20 pct. De har sparet på vandet i Blokland. Og de har sparet meget. På et år er forbruget faldet med næsten 20 pct. som et resultat af en kampagne i afdelingen. En kampagne gjorde udslaget ”Det startede med, at flere og flere beboere henvendte sig til mig, ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen for at finde ud af, hvorfor deres forbrugsregninger var så høje. Det blev besluttet, at lave et informationsmøde. Her dukkede ganske mange beboere op”, fortæl-

Har du brugt din ferie på at være syg? De nye ferieregler giver dig mulighed for erstatningsferie. De nye ferieregler giver dig mulighed for at få erstatningsferie, hvis du skulle blive syg under din ferie. Reglerne trådte i kraft 1. maj 2012. Tidligere var der kun mulighed for erstatningsferie, hvis du blev syg inden feriestart. Skulle du blive syg, mens du holder din ferie, er der dog lige et par ting, der skal klares, før du har ret til at få din ferie erstattet. Der er fire vigtige punkter, som er værd at huske på. Det er vigtigt, du allerede giver BO-VEST besked på din første sygedag. Det gælder lige meget, om du er i Danmark, om du er taget af sted til varmere himmelstrøg eller noget helt tredje. Du skal også kunne dokumentere din sygdom med lægelig dokumentation som eksempelvis friattest eller journaludskrift. Når du bliver rask igen skal du meddele det til din leder. Hvis du herefter vil holde resten af den planlagte ferie, har du mulighed for det. Den fjerde og sidste ting er den såkaldte ”karensperiode” på fem dage. Det betyder at du først kan få din ferie erstattet, efter du har haft fem sygedage på et ferieår. Vil du læse mere om de nye regler, kan du gøre det her: O:\BO-VEST_administrationen\Kommunikation\Bilag\Nye ferieregler.pdf ler Lone Kaas, der er aktivitetskoordinator i Blokland. Derpå blev der sat en kampagne i værk i afdelingen med møder, breve, plakater, artikler i Bloknyt, ekstra aflæsninger af forbrugsmålere og særligt fokus på ’røde forbrugere’, der havde et særligt højt forbrug. Der blev også omdelt badeure og perlatorer til hver bolig i Blokland. Det fik forbruget til at falde med ca. 18 pct. et helt enestående flot resultat. Til glæde for både miljø og økonomi ”Det er utrolig flot gået af beboerne, de ansatte i Blokland og personalet fra Agendacenter Albertslund. Det sætter en streg under BO-VEST som en ressourcebevidst organisation, der er til for beboerne. Det viser også, at vi i fællesskab kan levere praktiske resultater til glæde for både miljø og beboernes økonomi og leve op til vores egne værdier”, fortæller miljøkonsulent Carsten R. Larsen. Kampagnen fortsætter året ud med flere plakater og artikler i Bloknyt og flere møder med især indflyttere, så de også kommer med på vandspare-vognen. 3


Nyhedsbrevet August 2012

Julefrokost

Ny kunst: En god blanding En dansk/amerikansk billedkunstner står bag kunstværkerne, der i øjeblikket pryder væggene på Malervangen.

Nisser, guirlander og flæske­ steg er nok ikke det, du tænker mest på her efter sommerferien. Sæt dog alligevel kryds i din kalender fredag den 30. november. Her er det nemlig tid til julefrokost i BO-VEST!

Billedkunstneren Lisa Fioris kunst spænder vidt. Alt fra sandmalerier, ikoner til tekstilkunst har været resultatet af hendes kunstneriske evner. ”Jeg oplever glæden ved at skabe og udtrykke mig. Jeg kan lide at være på forkant med flot kunst og design”, fortæller Lisa Fiori, som har over 35 års erfaring med kreativt arbejde, kunstudstillinger, udsmykning, design og kunstinstallationer. ”Min intention med enkelheden og fluiditet i kunstværket, er at invitere beskueren ind i rummet i og omkring det”, fortæller Lisa Fiori. Hvis du ikke allerede har oplevet værkerne, som i øjeblikket er udstillet på Malervangen, har du muligheden indtil den 13. august. Er du mere nysgerrig, kan du også besøge hjemmesiden: www.lisafiori.dk.

Nyt om navne Kolofon Nyhedsbrevet er udgivet af BO-VESTs kommunikationsafdeling. Ansvarshavende: Annesophie Hansen Redaktion: Martin Kristiansen, Line Nyhuus Grafik og layout: Marie Hellesøe Har du ris, ros, tips eller forslag til artikler? Kontakt os på mkr@bo-vest.dk

Velkommen i BO-VEST

• T rine Sander, tidligere souschef i ABC, er pr. den 15. juni konstitueret leder i ABC. • Annette Hestlund, tidligere leder af Netværkskontoret, er den 1. juni startet som konstitueret souschef i ABC. • Bente Larsen, tidligere leder af Greve Nord Projektet, er den 1. juli startet som leder af Netværkskontoret. • Bo Bjerre Mouritzen starter den 1. august som leder af Greve Nord Projektet. • Pia Bork Westergård starter den 1. august som projektleder i boliggruppen.

Tak for denne gang • • • •

 nders Kollerup fra Greve Nord Projektet havde sidste dag den 30. juni. A Finn Petersen havde sidste dag som ejendomsfunktionær i AB Nord den 30. juni. Leif Jacobsen havde sidste dag som ejendomsfunktionær i Silergården den 30 juni. Bayan Gubrail fra Netværkskontoret havde sidste dag den 15. juli.

Jubillæum

• Inspektør Aage Wager har været ansat i BO-VEST i 25 år. Det bliver markeret med en reception på Malervangen fredag den 17. august. Invitationen er udsendt pr. mail. 4

BO-VEST Nyhedsbrev august 2012  

Nyhedsbrevet for august måned

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you